:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": aliriza.cinar@mef.edu.tr"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4. Öğrenim Durumu : 5. Çalıştığı Kurum : MEF ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Yüksek Lisans Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : 2002 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar

2 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 1- Temyiz, III. Türk III. Türk Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Mart 2009 Yeditepe Üniversitesi, Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyum kitabı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 2010, cilt.3, s Uluslararası Yaz Akademisi, Açılış Konuşmaları (Türkçe ve Almanca metin), 12. Uluslararası Yaz Akademisi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler (TC İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAAD - Trier Üniversitesi -Leipzig Üniversitesi Uluslararası Sempozyumu, 30 Ağustos -06 Eylül 2009), Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, 2009 Özel Sayı, Yıl 1 Sayı, 1 Aralık 2009, s.1, 2 3- Devletin Aile İçi Şiddeti ve Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Yükümlülüğü (AİHM Opuz / Türkiye Kararı), Tebliğ: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 9 Haziran 2009 tarihli Nahide Opuz Türkiye Davası Kararı, 12. Uluslararası Yaz Akademisi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler (TC İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAAD - Trier Üniversitesi -Leipzig Üniversitesi Uluslararası Sempozyumu, 30 Ağustos -06 Eylül 2009), Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, 2009 Özel Sayı, Yıl. 1, Sayı. 1, Aralık 2009, s Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1- Hukuka Aykırı Kanıtlar (Deliller) ; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım Aralık 2004, sy. 55, s Hükmün Konusu ve Eylemi (Fiili) Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi ; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül Ekim 2009, sy 84, s Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçlarından Türk Ceza Yasasının 179/3. Maddesindeki Alkollü Araç Kullanma Suçu ; Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Yıl 2, Sayı 10, Eylül 2010, s Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Kürüm-Türkiye Kararının, Sözleşme ve İç Hukuktaki İlgili Hükümlere Göre Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Kürüm V. Turkey Judgment of the European Court Of Human Rıghts With Respect to the Related Convention and National Provisions) ; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz Ağustos 2011, sy.95, s.41-96

3 5- Toplantı Özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Aşıcı Türkiye Kararı (Die Versammlungsfreiheit und das Urteil Aşıcı./. Türkei des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte) ; Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Yıl 4, Sayı 36, Kasım 2012, s Aleyhe Değiştirme Yasağı Kuralı ; Prof.Dr. Nur Centel e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Yıl: 2013, Cilt:19, Sayı:2, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1- Ceza Genel Kurulunun 2003 Yılında Verdiği Önemli Kararları, Ceza Genel Kurulunun 2003 Yılında Verdiği Önemli Kararları Tebliği, 16 Ocak 2004, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Ocak 2004 Ceza Genel Kurulunun 2003 Yılında Verdiği Önemli Kararları, (IGUL Setifika Programları 27 Şubat 2004), Hakimlerin Yarattığı Hukuk, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, s Ceza Yargılamasında Cumhuriyet Savcılığının Önemi Bir Adli Organ Olarak Savcılık Sempozyumu, Ekim 2006 Ankara, s (Türkiye Barolar Birliği Tarafından 7-9 Temmuz 2006 Tarihinde Yapılan Sempozyumla İlgili Olarak Çıkarılan Kitap), s Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı Neden Kurulmalı, Bu Kurumun, Örgütlü Suçların Soruşturulmasında Önemi, Adil Yargılanma Hakkı (IGUL Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü, Yayın No: 44, Nergis Yayınları) İstanbul 2004, S Ceza Yasasında Alkollü Araç Kullanma Suçu Sempozyum Kitabı: Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları/ Aktulle Fragen Des Medizinstrafrechts), Türkiye Barolar Birliği V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Nisan 2008, Ankara, s Yasaların Yorumu ve 2.Ceza Dairesi nin Kararları, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu 2011 (Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları:17 İstanbul-2011), s Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Tutuklama, Kadir Has Üniversitesi, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2013, S Diğer Yayınlar Kitaplar 1- Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları, Turhan Kitabevi, Ankara 1999, (326 sayfa) 2- Tehdit Suçu, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, (217 sayfa)

4 3- Türk Ceza Hukukunda Cezalar, (Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar; Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önlemlere Çevrilmesi, Erteleme ve Adli Para Cezası), Turhan Kitabevi, Ankara 2005, (188 sayfa) 4- Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu ( 5271 ve 1412 sayılı Ceza Yargılaması Yasaları ile Karşılaştırmalı Hukukta (Alman Hukukunda) Temyiz Yolu), Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, (316 sayfa) 5- Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, (367 sayfa) Kitapta Bölümler Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ve Ceza İnfaz Kanununun, Bireysel Aile Üyeleri Olan Erkek, Kadın ve Çocukla İlgili Hükümlerinin İncelenmesi., 1994 Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyon Raporları, Ankara 1994, S Çeviriler Ceza Davasında, Araç Kullanma Yeteneğinin Kesin Olarak Kaybedilmesine Neden Olan Kandaki Alkol Değerinin Alt Sınırının Belirlenmesine İlişkin Alman Federal Yargıtay Kararı Almancadan Türkçeye Çeviri, Terazi Dergisi (Aylık Hukuk Dergisi) Yıl.3, Sayı.20, Nisan 2008, S Makaleler 1- Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları, Yargıtay Dergisi, Cilt 17, Sayı 4, Ekim 1991, s Konut Dokunulmazlığının Uluslararası Temel Belgelerde Düzenlenişi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Kasım 1995, s Memurlar Tarafından İşlenen Özgürlükten Yoksun Bırakma Suçu, Ankara Barosu Dergisi, 1996/1, s.47-66, (İbrahim Şahbaz ile birlikte) 4- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3842 Sayılı Yasayla Değiştirilen 135. Maddesinin Ceza Yargılama Sistemimize Getirdiği Yenilikler Yargıtay Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, Temmuz 1997, s Ceza Yargılamasında Müdafiin Görevlendirilmesi, Yargıtay Dergisi, Cilt 26, Sayı 1-2, Ocak- Nisan 2000, s Türk Ceza Yasasının 383. Maddesinin, Depremin Etkisiyle Yapıların Çökmesi ve Yıkılmasıyla İlgili Olarak İncelenmesi, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 2001, Sayı 2, s TBMM Adalet Alt Komisyonunca Kabul Edilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı İle İlgili Görüşlerimiz, Dönmezer 2001 Tasarısı, Köylü 2004 Tasarısı Hakkında Görüşler, (C) C.III.8 Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ağustos 2004, s

5 8- Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler Türkiye Barolar Birliği Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Eylül 2004 Ankara, s.37-85, (Mehmet Emin Artuk ile birlikte) 9- Kolluğun Zor Ve Silah Kullanma Yetkisi ve Diğer Yetkilerle İlgili Yargıtay Kararları Kolluk Rehberi, Editör: Dr. İdris Güzel, Ocak 2006, s Erkler Ayrılığı İlkesi Açısından Yargı Bağımsızlığı İle Yargıçlık Ve Savcılık Güvencesi, Suç Ve Ceza, İstanbul - Ocak-Şubat-Mart 2008, Sy.1 de, s Ceza Yargılamasında Olağanüstü Yasayolu Olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer e Armağan, Cilt. I, Ankara -Şubat 2008, s Ceza Yargılamasında İstinaf Yasayolu, Prof.Dr. Ali Naim İnan a Armağan, Seçkin Yayınları, Ankara 2009, s İstinaf, Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Yıl 2, Sayı 8, Temmuz 2010, S Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasayolu, Prof. Dr.Köksal BAYRAKTAR a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1, C.1, s Projeler Türkiye de Ceza Davalarının Etkinliği, Bilimsel Proje: Türkiye ve Almanya Max-Planck Enstitüsündeki çalışmalara katılım ve çalışmanın değerlendirmeleri için toplanan komisyona üyelik, Max-Planck Enstitüsü (Federal Almanya)/ Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve İnceleme Merkezi, ( ) Bu çalışmanın değerlendirilmesinin Bilimsel proje raporu sonuçları yayımlanmıştır. (Bkz. KUNTER-YENİSEY, Muhakeme Hukuk Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Bası, İstanbul 1998, s ) 9.İdari Görevler 1- Genel Müdür Yardımcılığı: Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ( ) 2- Tetkik Hakimliği: Adalet Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Daire Başkanlığı ( ) 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 1- Aile ve Hukuk Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, 1994

6 2- Türk Ceza Kanunu Tasarı Komisyonu Üyeliği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı Komisyonu Üyeliği, Mahkemeler Teşkilatı ve Üst Mahkemeler (istinaf) Kanunu Tasarı Komisyonu Üyeliği, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Üyeliği Sayılı Türk Ceza Yasası, TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, Ödüller 1994 Goethe Institut, Dil Kursu Bursu (2 ay) Körper Stifung Bursu - Wuppertal, Dusseldorf ve Köln Eyalet Mahkemeleri ve Cezaevlerinde araştırma) (3 ay) 2003 Deutshcer Akademischer Austausch Dienst Bilimsel Araştırma ve İnceleme Bursu (3 ay) 12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967 Y. Lisans

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Özel Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı