Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW"

Transkript

1 ISSN: LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 142 Volume: 12 / Issue: 142 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERĠ, ÖNEMLĠ BĠLGĠLER COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR INFORMATION

2 Legal Hukuk Dergisi Legal Journal of Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Cilt: 12/Sayı: 142 Volume: 12/Issue: 142 Yıl/Year: 2014 Yayın Sahibi/Publisher: Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Responsible Manager: Basım ve Cilt/Printing and Volume: Basıldığı Yer/Place of Publication: Basıldığı Tarih/Publication Date: Yönetim Yeri/Place of Management: Yayın Türü/Type of Publication: Ġzmir Temsilcisi/ Izmir Representative Av. / Aal. Ġsmet KÖYMEN Legal Yayıncılık A.ġ. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık INC. Publisher and Executive Editor Av. / Aal. Lütfürrahman BAġÖZ (Sertifika No./Certificate No ) Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. ġti. (Sertifika No./Certificate No.: 16053) Tel.: Faks/Fax: DavutpaĢa Cad. No: 123, Kat:1 Topkapı/Ġstanbul Ekim/October 2014 Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel Faks/Fax: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This journal is a peer reviewed national law journal published per month Mersin Temsilcisi/ Mersin Representative Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL ISSN:

3 Dergiye yapılan atıflarda LHD kısaltması kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: LHD Telefon/Phone: Faks/Fax: Posta Adresi/Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüģler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş. ye aittir. Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. LEGAL HUKUK DERGĠSĠ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Tel: (216) Faks: (216) Ġnternet adresi:

4

5 DANIġMA ve YAYIN KURULU EDITORIAL and ADVISORY BOARD Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Pınar AKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan ANTALYA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz ATALAY Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Cevdet ATAY Prof. Dr. Mehmet BAHTĠYAR Yeditepe Üniv.Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süheyl BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Osman CAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Gürsel ÇETĠN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Osman DOĞRU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer EKMEKÇĠ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray EKġĠ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nüvit GEREK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6 Prof. Dr. Alper GÜMÜġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı Prof. Dr. Pelin GÜVEN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel ĠNCEOĞLU Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ Prof. Dr. Eser KARAKAġ Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. IĢıl KARAKAġ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku Prof. Dr. Mahmut KOCA İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Anayasa Hukuku Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Keskin KĠZĠROĞLU Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin MEMĠġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Necip ORTAN İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESĠZ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayhan ÖNDER Ceza ve Ceza Usul Hukuku Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ÖZKAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Saba ÖZMEN Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan PULAġLI Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

7 Prof. Dr. Cumhur ġahġn Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ġükran ġipka İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin ÜÇIġIK Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samim ÜNAN Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Serap YAZICI Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Caner YENĠDÜNYA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamdi YILMAZ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Sevtap YOKUġ Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Müslüm AKINCI Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat ALIġKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Çetin ARSLAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Ebru CEYLAN İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEġ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. ġafak NARBAY Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġlhan YILMAZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

8 Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAġ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Yrd. Doç. Dr. A. KürĢat TANGÜN Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı Dr. Ġsmet Nezih ABANOZ Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi HaĢmet Sırrı AKġENER İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı Hasan ÖZKAN Em. İstanbul Hukuk Hâkimi Ġzzet DOĞAN Em. İstanbul Hukuk Hâkimi ArĢ. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Av. Atilla COġKUN, Av. Süleyman ÇETĠN, Av. Ġbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKĠN, Av. Fikret ĠLKĠZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR

9 LEGAL HUKUK DERGĠSĠ YAYIN ĠLKELERĠ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL JOURNAL OF LAW 1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

10 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce baģlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

12

13 Dergimiz Hakkında/About Our Journal Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDĠTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli abonelerimiz, 2014 yılının onuncu sayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dergimizin makaleler kısmında Prof. Dr. Hasan PULAġLI nın 6552 Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi, Dr. Kutlay TELLI nin The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European Court of Human Rights and the United Nations, AraĢ. Gör. Mehmet GÖDEKLĠ nin Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi 1, Gökhan ÇAYAN ın Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların İadesi, Karşılaştırmalı Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme, Av. Gizem ÖZ ün Avrupa Birliği nde Anayasallaştırma Çalışmaları, Av. Onur OCAKLI nın Rusya da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ve Ömer ER-Orhan GÜNER-Yasemin GÜZELHAN ın Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat Semtlerinde Saha Çalışması isimli makaleleri yeralmaktadır. Dergimizin uzman görüģleri kısmında Av. Talih UYAR ın İstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (İİK. mad. 97/a), Av. Burçin ÖZENLĠ ÇABUK un Boşanma ve Sonuçları ve Yavuz AKBULAK ın Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-3 isimli yazısı yer almaktadır. Legal Hukuk Dergimizin 141. sayısında yayınlanan "Avrupa Birliği Özel Hukukunda Yorumu Problemi ve Avrupa Adalet Divanı nın Kararları" adlı makalede tamamen dizgisel hatalardan dolayı Prof. Dr. Karl Riesenhuber in adı alta yazılmıģtır. Dergilerimizin 2014 yılı abonelik dönemi devam etmektedir. Her biri alanında uzman hukukçulardan oluģan yayın ve danıģma kurullarının hukuka katkı amacıyla gönüllü olarak çalıģtığı zengin içeriğe sahip hukuk dergilerimiz sadece sizlerin abonelikleri ile yayın hayatına devam etmektedir. Dergilerimize abone olarak verdiğiniz destek ile hukukun geliģmesine ve yaygınlaģmasına yapmıģ olduğunuz katkıların bu yıl da devam etmesini beklemekteyiz. Legalbank elektronik hukuk programımız sizlerin değerli desteği ile güçlenerek ve abone sayısını hızla arttırarak yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Dergilerimizi de elektronik ortama aktarmayı planlamaktayız. Legalbank sitemizden ücretsiz 3 günlük tam kullanım imkanı devam etmektedir. Programımızı denememiģ abonelerimizin internet adresinden sitemizi ziyaret etmelerini beklemekteyiz. Editör/Editor

16

17 LEGAL HUKUK DERGĠSĠ Cilt: 12/Sayı: 142 Yıl: 2014 ĠÇĠNDEKĠLER Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri Hukukî Makaleler Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hasan PULAġLI Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ve BirleĢmiĢ Milletlerde Yargı Yetkisi (Mahkemenin Yetkisi) Kavramı Dr. Kutlay TELLI Mahalli Ġdarelerin Yaptırım Yetkisi - 1 AraĢ. Gör. Mehmet GÖDEKLĠ Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların Ġadesi, KarĢılaĢtırmalı Hukuk ve Yargıtay Ġçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme Gökhan ÇAYAN Avrupa Birliği nde AnayasallaĢtırma ÇalıĢmaları Av. Gizem ÖZ Rusya da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Av. Onur OCAKLI Kentsel DönüĢüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat Semtlerinde Saha ÇalıĢması Ömer ER Orhan GÜNER Yasemin GÜZELHAN Uzman GörüĢleri Ġstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (ĠĠK. mad. 97/a) Av. Talih UYAR BoĢanma ve Sonuçları Av. Burçin ÖZENLĠ ÇABUK Halka Açık Anonim ġirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-3 Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı) Hukuk Haberleri

18 18 Yargıtay Hukuk Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları Yargıtay Ceza Kararları Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Yargıtay Ceza Daire Kararları DanıĢtay Kararı DanıĢtay Daire Kararı Anayasa Mahkemesi Kararı Güncel Mevzuat Kanunlar Resmî Gazete Özetleri Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGĠLERĠ SĠPARĠġ FORMU Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri Kavramlara Göre Arama Dizini Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini LEGALBANK ABONELĠK FORMU

19 LEGAL JOURNAL OF LAW Volume: 12/Issue: 142 Year: 2014 CONTENTS Plot Summary of Supreme Court Decisions Legal Writings Analysis of the New Provisions that have Been Added to the Turkish Commercial Code by the Omnibus Law No 6552 Prof. Dr. Hasan PULAġLI The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European Court of Human Rights and the United Nations Dr. Kutlay TELLI The Sanction Authority of Local Administrations - 1 Res. Asst. Mehmet GÖDEKLĠ 77 Exradition in Nation And International Law: An Assement in the Light of the Comparative Law and the Decisions of the Court Of Appeal Gökhan ÇAYAN Constitutionalization Attempts in the European Union Atty. Gizem ÖZ Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Russia Atty. Onur OCAKLI Fieldwork in Fener and Balat Districts within the Context of Urban Transformation Process and Urban Regeneration Applications Ömer ER Orhan GÜNER Yasemin GÜZELHAN Expert Opinions Evidence (Presumptions) in Actions of Replevin (Code of Execution and Bankruptcy Art. 97/A) Atty. Talih UYAR Divorce and Its Ramifications Atty. Burçin ÖZENLĠ ÇABUK Fundamental Obligations of the Publicly Traded Companies under the Money Market Regulations-3 Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)

20 20 Legal News Court of Cassation Civil Chamber Decisions Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions Court of Cassation Civil Chambers Decisions Court of Cassation Criminal Chamber Decisions Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision Court of Appeal Criminal Chamber Decisions Council of State Decision Council of State Chamber Decision Turkish Constitutional Court Decision Current Legislation Law Codes Abstracts of Official Gazette Major Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS Index of Supreme Court Decisions Index of Related Legal Terms Index of Related Law Code Articles SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

21 YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERĠ PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS ALACAK HUKUKU Çekilen Krediden Yapılan Kesintilerin Haksız Olduğundan Bahisle Alacak Ġstemi- Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen toplam 3.017,50 TL nin her bir kesinti tarihlerinden itibaren iģleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiģtir. Mahkemece hükmedilen alacağa ödeme tarihinden itibaren faiz uygulanmıģtır.6098 sayılı B.K. uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düģüren ihtarı söz konusu değildir. Hal böyle olunca, Mahkemece, hükmedilen alacağa dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir AVUKATLIK HUKUKU Nispi Vekâlet Ücreti- Mahkemece verilen karar esastan verilmiģ bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada kendisini vekil temsil ettirmiģ davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nispi vekalet ücreti verilmesi gerekir. Yerel Mahkemece hatalı değerlendirmeyle dava Ģartı yokluğundan ret kararı verildiği gerekçesiyle davalı yararına maktu vekalet ücreti verilmesi usul ve yasaya aykırıdır BORÇLAR HUKUKU Ehliyetsizlik ve Hileye Dayalı Tapu Ġptali ve Tescil- Ehliyetsizlik ve hile hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine iliģkin davada hile olgusu yönünden bir değerlendirme yapılmıģ değildir. Hal böyle olunca, belirlenen ilkeler çerçevesinde araģtırma ve soruģturma yapılarak hile iddiası yönünden hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir Bütün kararlar bu Ģekilde özetli olarak dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz

22

23 HUKUKÎ MAKALELER LEGAL WRITINGS * 6552 Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Analysis of the New Provisions that have Been Added to the Turkish Commercial Code by the Omnibus Law No 6552 Prof. Dr. Hasan PULAġLI * The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European Court of Human Rights and the United Nations Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletlerde Yargı Yetkisi (Mahkemenin Yetkisi) Kavramı Dr. Kutlay TELLI * Mahalli Ġdarelerin Yaptırım Yetkisi - 1 The Sanction Authority of Local Administrations - 1 AraĢ. Gör./Res. Asst. Mehmet GÖDEKLĠ * Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların Ġadesi, KarĢılaĢtırmalı Hukuk ve Yargıtay Ġçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme Exradition in Nation And International Law: An Assement in the Light of the Comparative Law and the Decisions of the Court Of Appeal Gökhan ÇAYAN * Avrupa Birliği nde AnayasallaĢtırma ÇalıĢmaları Constitutionalization Attempts in the European Union Av./Atty. Gizem ÖZ * Rusya da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Russia Av./Atty. Onur OCAKLI * Kentsel DönüĢüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat Semtlerinde Saha ÇalıĢması Fieldwork in Fener and Balat Districts within the Context of Urban Transformation Process and Urban Regeneration Applications Ömer ER Orhan GÜNER Yasemin GÜZELHAN

24 DÜZELTME Dergimizin 2013 yılı, 11. cilt, 129. sayısının 17. sayfasında yayınlanan Av. Dr. Dilek EKMEKÇİ ye ait Türk ve Fransız Ceza Kanunlarında Ayrımcılık Suçu isimli makalenin özet, anahtar kelimeler ve çevirileri dizgisel nedenlerle hatalı olarak yayınlanmış olması nedeniyle doğru olan özet, anahtar kelimeler ve çevirilere aşağıda yer verilmiştir. TÜRK VE FRANSIZ CEZA KANUNLARINDA AYRIMCILIK SUÇU (The Offence of Discrimination in Turkish and French Penal Codes) Av. Dr. / Aal. Dr. Dilek EKMEKÇĠ ÖZET Bu çalıģmada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Türk hukukuna giren yeni bir suç tipi olan ayrımcılık suçu, 1994 yılından bu yana bu suç tipine yer veren Fransız Ceza Kanunu ile karģılaģtırmalı olarak analiz edilmiģtir. Bu suçla temel olarak Uluslar arası SözleĢmeler, Anayasa ve mevzuatta yer alan eģitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı korunmaktadır. Bununla birlikte, bu suç tipi Anayasa nın değiģtirilemez maddelerinde ortaya konulan Cumhuriyet in temel nitelikleri ve özellikle hukuk devleti bakımından da önem arz etmektedir. Bu sebeple bu suç tipinin, amaca uygun Ģekilde gözden geçirilerek Türk Ceza Kanunu nda varlığını sürdürmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık Suçu, Türk Ceza Kanunu, Fransız Ceza Kanunu ABSTRACT In this study a new offence type discrimination is analyzed which entered into Turkish Law by the Turkish Penal Code numbered 5237 in comparison with the French Penal Code which regulates this crime type since Basically the principle of equality and the prohibition of discrimination in the International Conventions, the Constitution and the legislation are protected by this crime. However, this offence type is also important for the rule of law and the basic characteristics of the Republic set out in the articles of the Constitution which can not be modified. For this reason, it is suggested that this offence type should maintain its existence in Turkish Penal Code after being revised in accordance with its purpose. Keywords: Offence of Discrimination, Turkish Penal Code, French Penal Code

25 H 6552 SAYILI (TORBA) KANUNLA TÜRK TĠCARET KANUNUNA EKLENEN YENĠ HÜKÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (ANALYSIS OF THE NEW PROVISIONS THAT HAVE BEEN ADDED TO THE TURKISH COMMERCIAL CODE BY THE OMNIBUS LAW NO 6552) Prof. Dr. Hasan PULAġLI ÖZET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tarih ve 6552 sayılı Kanunla bazı fıkralar eklenmiģtir. Bunlar, 371. maddeye 7. fıkra ve 629. maddeye de 3. fıkra olarak yapılan eklemelerdir. Bu yeni hükümler uyarınca yönetim kurulu, icra yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilecektir. Bu çalıģmada yeni hükümlerin anlamı ve kapsamı incelenmektedir. Anahtar kelimeler: 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yönetim kurulu, ticari vekil, diğer tacir yardımcıları. ABSTRACT The following subparagraphs have been added to the Turkish Commercial Code No 6102, by Law No of September 12, 2014: the subparagraph 7 to Article 371 and the subparagraph 3 to Article 629. Pursuant to these new provisions, the board of directors shall have authority to appoint non-executive board members or persons who work for the company under an employment contract as commercial representatives with limited power or other merchant assistants. This paper aims to examine the meaning and scope of these new provisions. H Hakem denetiminden geçmiģtir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı baģkanı.

26 Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Keywords: Turkish Commercial Code No 6102, board of directors, commercial representative, other merchant assistants. ***... Ticari vekil m. 371/7 ve 629/3 hükümlerinde zaten anıldığından, diğer tacir yardımcıları olarak sadece kanunda düzenlenmiģ olan pazarlamacı kalmaktadır. Pazarlamacı da aynen ticari vekil gibi, 6098 sayılı TBK da düzenlenmiģtir. Buna göre, bir kiģinin sürekli olarak, bir ticari iģletme sahibi iģveren hesabına ve iģletmenin dıģında, her türlü iģlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaģma varsa, bu anlaģmada belirtilen iģlemleri yapmayı, iģletme sahibi iģverenin de buna karģılık bu kiģiye bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleģmedir (m. 448). Bu durumda, TTK m. 371/7 ve m. 629/3 hükmü uyarınca ticari vekil dışında tacir yardımcısı olarak pazarlamacı ve satış memuru vb kiģiler atanabilecektir. Acente ise, temsil yetkisi olmakla birlikte, Ģirkete hizmet sözleģmesi ile bağlı değildir ve bağımsız tacir yardımcısıdır. Oysa, TTK m. 371/7 ve m. 629/3 hükmüne göre atanacak diğer tacir yardımcıları bağımlı tacir yardımcıları olduğundan, acente TTK m. 371/7 ve m. 629/3 kapsamına girmemektedir. Ancak bu, anonim Ģirketlerde yönetim kurulunun, limited Ģirketlerde müdürün acente atayamaması anlamını ifade etmez. Acentenin atanamaması sadece, TTK m. 371/7 ve m. 629/3 kapsamında söz konusudur. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

27 H THE NOTION OF THE JURISDICTION IN THE HANDS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE UNITED NATIONS (AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE YARGI YETKİSİ (MAHKEMENİN YETKİSİ) KAVRAMI) Dr. Kutlay TELLI * ÖZET Ġnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin yerleģik içtihatları, 1 inci madde bağlamındaki yargı yetkisi nin, SözleĢmece garanti altına alınan hakların Avrupa bağlamındaki geliģiminin merkezinde yer aldığını Ģimdiden ortaya koymuģtur. Gerçekten de Avrupa Mahkemesi, yargı yetkisi nden, SözleĢmece garanti altına alınan hakların korunmasında, SözleĢmeci Devletlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlayamak amacıyla yararlanmaktadır. Öte yandan, evrensel yargı yetkisi terimi, genel olarak devletin egemenlik yetkisi arkasına sığınan suçlular konusunda cezasızlığın ortadan kaldırılmasını amaçlamakta; yani bu kavram daha ziyade suçun önlenmesi ve ceza adaleti alanında iģlevini ortaya koymaktadır. Bu makale, yargı yetkisi fikrinin iki farklı alanda (insan hakları ve ceza adaleti hukuku) geliģiminde, Avrupa Mahkemesi içtihatlarının merkezi rolü ve BirleĢmiĢ Milletler (BM) aktörlerinin artan etkisini tartıģmayı amaçlamaktadır... Anahtar Kelimeler: Yetki alanı, ulusal yetki alanı, egemenlik ötesi yetki alanı, yer bakımından yargı yetkisi, evrensel yargı yetkisi, etkin kontrol prensibi, devlet ajanı otoritesi veya kontrolü. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Dr. Kutlay Telli, judge, the General Directorate for International Law and Foreign Relations of the Ministry of Justice. This work was prepared by the author as a visiting scholar at the Fordham University Law School (New York) between 2013 and 2014.

28 28 The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European Court of Human Rights and the United Nations ABSTRACT It has been already apparent from the established case-law of the European Court of Human Rights that jurisdiction within the meaning of Article 1 lies at the heart of promotion of human rights at the European level. Indeed, the European Court exercises the jurisdiction in order to hold Contracting States more accountable for any infringement of the rights safeguarded by the European Convention. On the other side, the term of universal jurisdiction seeks to eliminate impunity for perpetrators hidden behind state sovereignty, which means that it acts more in the area of crime prevention and criminal justice. The present article primarily aims to highlight central role of the case-law of the European Court and increasing influence of UN actors upon the advancement of the idea of jurisdiction in two different areas of focus: human rights and criminal justice law.... Keywords Jurisdiction, domestic jurisdiction, extraterritorial jurisdiction, ratione loci, universal jurisdiction, principle of effective control; state agent authority or control. ***... Regard being had to all the above, one needs to realize that the idea of Ilaşcu is not satisfactory and proportional to perform a wide variety of functions. Accordingly, the Court must therefore reconsider its case-law and find out a way in which an acceptable balance is struck between the interests of sovereign contracting states and the protection of rights of individuals. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

29 H MAHALLĠ ĠDARELERĠN YAPTIRIM YETKĠSĠ - 1 * (THE SANCTION AUTHORITY OF LOCAL ADMINISTRATIONS - 1) AraĢ. Gör./Res. Asst. Mehmet GÖDEKLĠ ÖZET Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 127. maddesine göre, Mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idare birimleri, ortak ihtiyaçlarını karģıladıkları yerel halk üzerinde ihlal fiillerine karģı Kabahatler Kanunu baģta olmak üzere kanunla düzenlenmek kaydıyla yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Bu çalıģmanın konusunu mahalli idarelerin yaptırım yetkisi, yetkinin kaynakları, gerekçeleri, hukuki rejimi, idare, ceza ve ceza muhakemesi hukuku açısından kapsam ve sınırları ile yaptırımın uygulanma usulü oluģturmaktadır.... Anahtar Kelimeler: Mahalli idare, idari yaptırım yetkisi, idare hukuku ilkeleri, ceza ve ceza muhakemesi hukuku ilkeleri, Kabahatler Kanunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı. ABSTRACT According to the Article 127 of the Constitution of Turkish Republic, Local administrations are public corporate bodies established to meet the common local needs of the inhabitants of provinces, municipal districts H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Makalenin uzunluğu nedeniyle makaleyi iki bölüm halinde yayınlanması uygun bulunduğundan, yazının devamına dergimizin bir sonraki sayısından ulaģabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

30 30 Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 1 and villages, whose principles of constitution and decision-making organs elected by the electorate are determined by law. Local administrative units who meet the common needs of the local people have the authority to impose sanctions on them against violating acts provided that to be regulated by law especially Law on Misdemeanors. The sanction authority of local administrations and sources, grounds, legal regime, the scope and limits in terms of administrative, criminal and criminal procedure law and application procedure of sanction constitute the subject of this study.... Keywords: Local administration, administrative enforcement authority, administrative law principles, principles of criminal and criminal procedure law, Law on Misdemeanors, European Charter of Local Self-Government. ***... Haklarında tespit tutanağı düzenlenenler tebliğ tarihinden itibaren onbeģ gün içinde il özel idaresine itiraz edebilir. Ġtiraz, ilçelerde kaymakamlıklar kanalıyla yapılabilir. Kaymakamlıklara yapılan itirazlar yedi gün içinde il özel idaresine gönderilir. Ġtiraz edilen veya edilmeyen tespit tutanakları onbeģ gün içinde il encümeni tarafından karara bağlanır (ĠÖĠK m. 58). Maddede il özel idaresinin düzenlemeleri ile kararlarına uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlarla ilgili tutanağa karģı il özel idarelerine yapılacak idari baģvuru düzenlenmektedir. BaĢvuru zorunlu olmayıp, ihtiyaridir; nitekim tutanağa itiraz edilsin ya da edilmesin, her halde tutanak il encümenince incelenerek on beģ gün içinde karara bağlanmak durumundadır 1. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz 1 Çolak, Avrupa Birliği, s. 445; Gözler, Ġdare Hukuku I, s LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

31 H ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HUKUK AÇISINDAN; SUÇLULARIN ĠADESĠ, KARġILAġTIRMALI HUKUK VE ĠÇTĠHATLARI BAKIMINDAN BĠR DEĞERLENDĠRME (EXRADITION IN NATION AND INTERNATIONAL LAW: AN ASSEMENT IN THE LIGHT OF THE COMPARATIVE LAW AND THE DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL) Gökhan ÇAYAN* ÖZET Devletlerarasındaki adli yardımın bir parçası olan suçluların iadesi müessesesinin kuralları, devletlerarası adli yardımlaģma kurallarına nazaran pek fazla değiģiklik göstermemiģtir. Zira, suçluların iadesi müessesesi çok eski zamanlardan beri devletlerin kullandığı bir yardımlaģma biçimidir. Birçok hukukçuya göre uygulanması Ġsa dan Önce 13 ncü yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Bu durum, suçluların iadesine iliģkin kuralların çok eski zamanlardan beri ortaya çıkması sonucunu doğurmuģtur. KüreselleĢen dünyayla birlikte suçluların iadesi müessesesi önem kazanmıģ ve eskiden beri uygulana gelen kuralların revize edilmesi ihtiyacı doğmuģtur. Fakat ihtiyaç duyulan Ģey sadece eski kuralları revize etmek değil aynı zamanda suçluların iadesine iliģkin çerçeve bir mevzuatı kodifiye etmektir. ĠĢte bu ihtiyacı verimli ve etkili bir biçimde karģılamak için devletler hem kendi aralarında suçluların iadesine iliģkin anlaģma yapmıģlar hem de Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesini akdetmiģlerdir.... Anahtar Kelimler: Suçluların iadesi, suçluların geri verilmesi, Uluslar arası Hukuk, Devletlerarası Adli YardımlaĢma, Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi, Ġdari Yargılama, VatandaĢlık Hukuku. H Hakem denetiminden geçmiģtir.

32 32 Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların İadesi, Karşılaştırmalı Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme ABSTRACT The Judicial cooperation has changed greatly in recent times, althoug exradition seems to be the area where the least amount of change has occured. This is not surprising if one bears in mind that ecradition is the oldest form of international cooperation, according to most lawyer exradition dates from the 13th century B.C. Pressures to make judicial cooperation and exradition in particular, more effective are stil strong and growing worldwide. The need to put in place effecient tools to adres recent and major challenges to societies and individuals and to adapt the International, especially Europe s, legal instruments to changes in the international legal framework calls for modernisation of specific aspects in the area of exradition and judicial cooperation in general. Moving all of them, exradition has got three main sources that important... Keywords: Exradition, The European Exradition Convention, judicial cooperation, international law, criminal law. ***... Ġade isteminde bulunan devlet tarafından yapılacak iģlemlerden ilki bir talepname hazırlamaktır. Ġstemde bulunulan devlete gönderilen bu talepname; sanık veya mahkûm Ģahsı takip veya cezasını infaz edecek devlet tarafından, bu Ģahsın ülkesinde bulunduğu devlete verilen ve söz konusu Ģahsın kendi ülkesine iadesini kapsayan yazılı bir belgedir. Talepnamede genellikle istenilen Ģahsın hüviyeti ve eģkali, isnat olunan suçun nev i ve niteliği, suça uygulanacak olan kanun ve maddesi, bu kanun ve maddeye göre suçun ne kadar cezayı gerektirdiği, delillerin özeti yer aldığı gibi, Ģahıs hakkında istemde bulunan devletçe çıkarılmıģ olan tutuklama müzakeresi, Ģahıs mahkum ise, mahkumiyet ilamı, hükmün dayandığı kanun hükümleri ve hükmün infazı lüzumunu gösteren belgeler de talepnameye eklenir. Mümkün ise Ģahsın fotoğrafı da talepnameye eklenir. Talepnamede yer alan bilgi ve belgeler, istemde bulunulan devlet tarafından yeterli görülmezse, iadeyi talep eden devletten ek bilgi ve belgeler istenebilir.... Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

33 H AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ANAYASALLAġTIRMA ÇALIġMALARI ( CONSTITUTIONALIZATION ATTEMPTS IN THE EUROPEAN UNION) Av./Atty. Gizem ÖZ * ÖZET AĢağıda yer verilen çalıģmada, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun ekonominin yanı sıra siyasi alanlarda yaptığı bütünleģme neticesinde Avrupa Birliği adını alarak geçirmiģ olduğu evrim süreci, Birlik tarafından gerçekleģtirilen anayasal çalıģmalar ıģığında incelenmektedir. Birliğin bu alanda yaptığı kapsamlı çalıģmalar neticesinde hazırlanan Birlik Anayasası, üye devletlerin halkları tarafından referandum ile reddedilmiģ, buna rağmen Birlik tarafından anayasa üzerindeki çalıģmalar son bulmamıģtır. Söz konusu anayasalaģtırma çalıģmalarının geldiği son nokta ise Lizbon AnlaĢması m.2 hükmü ile getirilen değiģiklikler olup, bu haliyle Lizbon AnlaĢması sonrasında Avrupa Birliği AntlaĢması nın adeta bir gölge anayasa haline getirildiği söylenebilecektir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Anayasa, Anayasa Hukuku, AnayasallaĢtırma çalıģtırmaları, Lizbon AnlaĢması, Avrupa bütünleģmesi. ABSTRACT The below study is related to the European Economic Community that is currently being developed at a same stage as the European politics leading to constitutionalization attempts. Such attempts are being currently the object of the extensive work of the European Union, the constitutionalization attempts did not lead to a result given that they have been refused several times by some members of the European H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Ġstanbul Barosu / Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku.

34 34 Avrupa Birliği nde Anayasallaştırma Çalışmaları Union. However, the attempts are stil taking place. The present study will also expose the provisions of the Treaty of Lisbon, the latter is currently called a shadow of constitution. Keywords: European Union, Constitution, Constitutional Law, Constitutionalization Works, Lisbon Treaty, European integration. ***... Bunun yanısıra, Avrupa entegrasyon hareketi göstermektedir ki, anayasa ismini taģıyan resmi bir metin olmasa da, Avrupa anayasalaģma süreci Kurucu AntlaĢmalar ile baģlamıģtır ve devam etmektedir. Dolayısıyla, Birlik için anayasa ve anayasalaģma süreci birbirinden ayrılmalıdır. Anayasal AntlaĢma nın onay krizine rağmen Lizbon AntlaĢması imzalanmıģ ve onaylanmıģtır. Lizbon sonrası da, Avrupa anayasalaģma sürecini destekleyecek, ancak anayasa ismini taģımayacak yeni uluslararası antlaģmalar imzalanması ihtimali mevcut olacaktır. Bu anlamda, AB de terk edilen anayasa isimli bir metindir, entegrasyon hareketinin baģlangıcından itibaren devam eden Avrupa anayasalaģma süreci değildir 1. Netice itibariyle; Avrupa Birliği, gelen ret cevabından sonra, amacından vazgeçmemek üzere, ifadelerini yumuģatmıģ ve bu Ģekilde anayasalaģma yolunda devam etmeyi tercih etmiģtir. Bu anlamda, AB nin anayasa ülküsünü rafa kaldırdığından bahsedilemeyecektir. Aksine; daha yavaģ ve daha yumuģak hukuki enstrümanlarla hedefe kesin olarak ulaģmayı amaçladığını belirtmek yanlıģ olmayacaktır. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz 1 Yiğit, Dilek/ a.g.e. LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

35 H RUSYA DA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFĠZĠ (RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN RUSSIA) Av./Atty. Onur OCAKLI * ÖZET Rusya da yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine iliģkin kapsamlı ilk düzenlemeler, Sovyetler Birliği nin dağılmasından yıllar sonra yürürlüğe girmiģtir. Birçok devletten farklı olarak Rusya da yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi iki ayrı kanunda, üstelik bazı farklı Ģartlar öngörerek düzenlenmiģtir. Yabancı mahkeme kararının hangi Rus mahkemesinde tanınacağı veya tenfiz edileceğinin, o yabancı mahkeme kararının konusuna göre tayin edilmesi uygulamada sorun yaratmıģtır. Ayrıca, mahkemelerin fiili mütekabiliyete ve kamu düzenine aykırılık hallerine iliģkin farklı yorumları, yeknesak bir uygulamanın geliģememesine neden olmuģtur. Yüksek Arbitraj Mahkemesinin zaman zaman yayınladığı konuya iliģkin açıklayıcı bildirileri ise bazı hallerde yeni sorunlara yol açmıģtır. Anahtar Kelimeler: Rusya da tanıma, Rusya da tenfiz, Rusya da yabancı mahkeme kararları ABSTRACT It was years after the collapse of the Soviet Union when for the first time comprehensive regulations on the recognition and enforcement of foreign judgments were enacted in Russia. Different than in many countries, recognition and enforcement of foreign judgments in Russia is regulated in two separate laws, each with slightly different conditions. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Denizbank, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Öğrencisi

36 36 Rusya da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Determining the competent court for the recognition and enforcement of a foreign judgment on the basis of its subject caused problems in practice. Also, differing views of courts on de facto reciprocity and public policy criteria precluded the emergence of a uniform practice. And explanatory commentaries issued by High Arbitrage Court on the matter even gave rise to new problems in some cases. Keywords: Recognition in Russia, enforcement in Russia, foreign judgments in Russia ***... Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, birçok geliģmekte olan devlete kıyasla daha geç bir tarihte Rus hukukunda düzenlenmiģtir. Modern ekonomiye geçiģte yaģanan problemlerin de etkisiyle, bugüne kadar yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde tutarlı bir uygulama oluģmamıģtır. Tanıma ve tenfize iliģkin düzenlemelerin esas itibarıyla iki kanunda yer alması ve yabancı mahkeme kararının konusuna göre farklı mahkemelerin görevlendirilmesi doktrinde eleģtirilmiģ ve uygulamada sorun yaratmıģtır Kararnamesi nin yürürlüğüne iliģkin tartıģmalarda ise bir görüģ birliğine varılamamıģtır. Bunun yanı sıra, fiili mütekabiliyete ve kamu düzenine aykırılık hallerine iliģkin henüz yeknesak bir uygulamanın olmaması, Rus tanıma ve tenfiz hukukunda çözümü bekleyen sorunlar arasındadır. Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

37 H KENTSEL DÖNÜġÜM VE YENĠLEME ALANI UYGULAMALARI KAPSAMINDA FENER-BALAT SEMTLERĠNDE SAHA ÇALIġMASI (FIELDWORK IN FENER AND BALAT DISTRICTS WITHIN THE CONTEXT OF URBAN TRANSFORMATION PROCESS AND URBAN REGENERATION APPLICATIONS) Ömer ER * Orhan GÜNER ** Yasemin GÜZELHAN *** ÖZET Bu makalenin amacı, Fener-Balat semtlerinde kentsel dönüģüm sürecini ve yenileme alanı uygulamalarını Ġmar Hukuku perspektifinden ele alarak değerlendirmektir. Bu amaçla makalede öncelikle kentsel dönüģüm ve yenileme alanı uygulamalarının ne olduğu, Fener-Balat semtlerinde kentsel dönüģüm ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler üzerinde durulmakta, ikinci olarak kentsel dönüģümün yasal ve uygulama boyutları incelenmektedir. Daha sonra Balat semtinin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verilmiģtir. Balat ın çok kültürlü yapısı üzerinde de durulmaya gayret edilmiģtir. Makalenin son kısmında ise Balat halkı ile yapılan röportajlara yer verilmiģ ve kentsel dönüģümün sosyolojik boyutu kavranılmaya çalıģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüģüm, yenileme alanı uygulamaları, Fener-Balat semtleri, sosyolojik boyut, röportaj. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi ** Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi *** Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

38 38 Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat Semtlerinde Saha Çalışması ABSTRACT The aim of this article is to analyze urban transformation process and urban regeneration applications in Fener-Balat districts from the point of view of Zoning Law. For this reason, firstly the issues of what are urban transformation and urban regeneration and what kind of transformation practices there are in Fener-Balat districts will be discussed. Secondly, the urban transformation processes will be analyzed from legal and practical perspectives. Afterwards, information about historical and cultural texture of Balat will be provided. Also multicultural structure of Balat will be focused on. At the end of the article, interviews that were carried out with Balat public are included in order to better comprehend the sociological aspect of urban transformation. Keywords: Urban transformation, urban regeneration, Fener-Balat region, sociologic dimension, interview. ***... Kentsel dönüģüm ve yenileme alanı uygulamalarını, Fener-Balat semtleri üzerinden incelemiģ olduğumuz makalemizde görmüģ olmaktayız ki henüz, ne yazık ki ülkemizde dönüģüm uygulamalarına iliģkin maddelerin yer aldığı yasal metinler yetersiz kalmakta, konuya iliģkin gereken düzenlemeleri yerine getirememektedirler. Bu nedenle dönüģüm uygulamaları ülkemizde, özellikle Fener-Balat gibi tarihi kimliği ve dokusuyla ön plana çıkan semtlere sahip olan Ġstanbul gibi bir Ģehirde ciddi sorunlara neden olmakta; ancak buna rağmen dönüģüm uygulamalarını bir bütün olarak ele alan ve düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Her ne kadar Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Kanunu Tasarısı TBMM de kanunlaģmayı beklese de, mevzubahis olan tasarı uzmanlar tarafından eleģtirilmiģtir. Bu eleģtirilere söz konusu olan baģlıklardan bazıları Ģunlardır: Tasarı bütüncül planlama anlayıģı ile örtüģmemektedir, Tasarı çözümden ziyade rant amaçlıdır ve yeni sorun alanları ortaya çıkarmaktadır, Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaģabilirsiniz LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014

39 UZMAN GÖRÜġLERĠ EXPERT OPINIONS * Ġstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (ĠĠK. mad. 97/a) Evidence (Presumptions) in Actions of Replevin (Code of Execution and Bankruptcy Art. 97/A) Av./Atty. Talih UYAR * BoĢanma ve Sonuçları Divorce and Its Ramifications Av./Atty. Burçin ÖZENLĠ ÇABUK * Halka Açık Anonim ġirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-3 Fundamental Obligations of the Publicly Traded Companies under the Money Market Regulations-3 Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi),

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 17 S. 1-2 Y. 2011 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 17 S. 1-2 Y.2011 Sahibi Marmara

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI C.17 S.3-4 Y.2011 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/ Sayı: 146 Volume: 13/ Issue: 146 Yıl/ Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 16 S. 3-4 Y. 2010 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 16 S. 3-4 Y.2010 Sahibi Marmara

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2.

TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. TFM YAZIM, YAYIM VE ATIF KURALLARI 1. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe başta olmak üzere her dilde makaleler

Detaylı

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010)

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) IÇINDEKILER Prof. Dr. Sabih ARKAN (Enstitü Müdürü) Açılış Konuşması 1 Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) Açılış Konuşması 3 BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) Özge İÇÖZ Düzenlemeye Tabi Sektörlerdeki

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 140 Volume: 12 / Issue: 140 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 152 Volume: 13/Issue: 152 Yıl/Year: 2015 ISSN: 1303-9210 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/ Sayı: 145 Volume: 13/ Issue: 145 Yıl/ Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 144 Volume: 12 / Issue: 144 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 149 Volume: 13/Issue: 149 Yıl/Year: 2015 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

YAYIN VE YAZIM KURALLARI. 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

YAYIN VE YAZIM KURALLARI. 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. YAYIN VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. 3.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ıssn: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 135 Volume: 12 / Issue: 135 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 1 Y. 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 18 S. 1 Y. 2012 Sahibi Marmara

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 139 Volume: 12 / Issue: 139 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIġTAY KARARLARI VE DĠĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERĠ,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 141 Volume: 12 / Issue: 141 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 12 / Sayı: 136 Volume: 12 / Issue: 136 Yıl / Year: 2014 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008

II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008 II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008 Yayın Sahibinin Adı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa AKKAYA Sorumlu

Detaylı

MHB. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni. Yıl 32 / Sayı 2 / (Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir)

MHB. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni. Yıl 32 / Sayı 2 / (Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir) MHB Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir) Yıl 32 / Sayı 2 / 2012 ISSN: 1308-0385 İstanbul, Aralık 2013 MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3 Y. 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 18 S. 3 Y. 2012 Sahibi Marmara

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

YAYIM VE YAZIM KURALLARI YAYIM VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2. Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. 3.

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. Yarıyıl) 1. Sınıf Adı T AKTS Dil Z/S Öğretim Üyesi Gün Saat Yer HUK101 Hukuk Başlangıcı / Introduction To Law HUK103

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

L. A. W. R. E. V. I. E. W

L. A. W. R. E. V. I. E. W A N K A R A L. A. W. R. E. V. I. E. W summer 2008 vol. 5 no. 1 Ankara University Press Yayın Sahibi Publisher Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Responsible Manager Yayın İdare Merkezinin Adresi - Address of

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Law Faculty

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Law Faculty Cilt: 20, Sayı: 33, Yıl: 2015 Vol: 20, No: 33, Year: 2015 ISSN: 1300-2929 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Law Faculty DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI Dicle

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

ULUSLARARASIiLiŞKiLER

ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIiLiŞKiLER Akademik Dergi Cilt 7, Sayı 27, Güz 2010 INTERNATIONALRELATIONS Academic Journal Volume 7, Number 27, Fall 2010 ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIİLİŞKİLER hakemli bir dergidir. INTERNATIONAL

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 13/Sayı: 148 Volume: 13/Issue: 148 Yıl/Year: 2015 YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ,

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 1. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu)

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Aslı Topukcu Doğum Tarihi ve Yeri: 17.09.1987 Ankara E-Posta: atopukcu@khas.edu.tr; aslitopukcu@gmail.com Öğrenim Bilgileri: - 2001-2004: Ankara

Detaylı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279948007 Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ)

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.1-6 İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) Nuri ÇELİK * ÖZET İncelediğimiz Yargıtay kararı, İş Kanunu

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 14/Sayı: 157 Volume: 14/Issue: 157 Yıl/Year: 2016 ISSN: 1303-9210 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Bahar 2012 ISSN: 1308-5549 Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM 2. Doğum Tarihi :25.11.1979 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Yeditepe Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW

Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW ISSN: 1303-9210 LEGAL Hukuk Dergisi LEGAL JOURNAL OF LAW Cilt: 9 / Sayı: 108 Volume: 9 / Issue: 108 Yıl / Year: 2011 KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ,

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, 2017 109 YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Faculty of Law

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Faculty of Law Cilt: 19, Sayı: 30-31, Yıl: 2014 Vol: 19, No: 30-31, Year: 2014 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dicle University Journal of Faculty of Law DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Detaylı

ISSN: 2147-8775. 2016 Volume4 Issue2 ABOUT THIS JOURNAL

ISSN: 2147-8775. 2016 Volume4 Issue2 ABOUT THIS JOURNAL ISSN: 2147-8775 2016 Volume4 Issue2 ABOUT THIS JOURNAL Journal of Tourism and Gastronomy Studies is an academic, refereed and online journal publishing research, review, and theoretical articles in the

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı