Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol"

Transkript

1 Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159

2 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine (şğıd"çerçeve Sözleşmesi" olrk dlndırılmıştır), ek işu Protokolü imzlyn Avrup Konseyi üye Devletleri, Sınır ölgelerindeki yerel topluluklr vey yerel mkm rsınd işirliğinin önemini elirterek, sınır-ötesi Yerel topluluklr vey yönetimler rsınd sınır-ötesi işirliğine yönelik yeni önlemler lmyı krrlştırdıklrındn; Sınır ölgelerindeki yerel mkm vey yerel topluluklr sınır-ötesi işirliğini geliştirmeyi ve kolylştırmyı rzuldıklrındn; Çerçeve Sözleşmesi'ni Avrup gerçeğine uygun hle getirmenin gerekliliğini kul ettiklerinden; Yerel topluluklr vey yerel yönetimler rsındki sınır-ötesi işirliğini güçlendirmek mcıyl Çerçeve Sözleşmesini ek ypmnın uygun olduğunu göz önünde ulundurduklrındn; Avrup Yerel Özerk Yönetim Şrtını dikkte ldıklrındn; Bknlr Komitesinin Avrup Konseyinin 40. Yıldönümü vesilesi ile Avrup d hudut ötesi işirliğini teşkil eden ve Sınır-ötesi projelerin gelişimini durdurilecek - idri, hukuki, siysi vey psikolojik- her tür engelin kdemeli olrk kldırılmsını isteyen Deklrsyonunu dikkte ldıklrındn; Aşğıd elirtilen ek hükümler üzerinde mutık klmışlrdır: Mdde 1 1. Akit Trflrdn her iri, hükümrnlığın ti oln ve Çerçeve Sözleşmesinin 1.ve 2.mddesinde elirtilen yerel topluluklrın vey yerel yönetimlerin ortk yetki lnlrınd sttülerinde öngörülen yöntemlere göre, milli mevzut uygun olrk ve söz konusu Trf trfındn ypıln thhütlere sygı duyrk, şk devletlerin yni sorumluluğ ship yerel topluluklrı vey yerel yönetimleriyle sınır-ötesi işirliği nlşmlrı ypm hkkını u nlşmlrı, Trfın uluslrrsı yükümlülüklerine uygun olmsı kydı ile,tnımkt ve u hkk sygı gösterecektir. 2. Sınır-ötesi Đşirliği Anlşmsı, sdece u Anlşmyı ypmış yerel topluluklrı vey yerel yönetimleri sorumluluk getirecektir. Mdde 2 Sınır-ötesi işirliği nlşmsı çerçevesinde kul edilen krrlr, yerel topluluklr vey yerel yönetimler trfındn milli hukuklrı içerisinde milli hukuki nizmlrın göre uygulncktır. Bu şekilde lınn krrlr, yerel topluluklr vey yönetimlerce ulusl ysl sisteme göre lınmış oln önlemlerle yni ysl güç ve etkiye ship olcklrdır.

3 Mdde 3 Yerel topluluklr vey yönetimler trfındn ypıln sınır-ötesi işirliği nlşmlrı tüzel kişiliği oln vey olmyn sınır-ötesi işirliği kurumu kurilirler. Yrtıln kurum verilen sorumluluklr ve milli ys sisteminin hükümleri dikkte lınrk u kurumun nlşmyı ypn yerel topluluklr vey yönetimlerin it olduğu milli ys sistemleri içerisinde ir kmu hukuku kişiliği mi yoks şhıs hukuku kişiliği mi lcğı nlşmd elirtilecektir. Mdde 4 1 Sınır-ötesi Đşirliği Kurumu tüzel kişiliğe ship olduğu zmn, u kurum merkezinin ulunduğu Akit Trfın knunu trfındn tnımlncktır. Kurumun tüzel kişiliği, hudut-ötesi nlşmy kendi ulusl yssın uygun ir şekilde trf oln yerel topluluklr vey yönetimlere ship ulunn Akit Trflrc tnıncktır. 2. Sınır-ötesi işirliği kurumu, mcın uygun olrk ve ğlı olduğu milli hukuk trfındn öngörülen koşullrd yerel topluluklr vey yönetimler trfındn kendilerine verilen görevleri edeceklerdir. Böylece; c d Sınır-ötesi işirliği kurumunun fliyeti kendi sttüsü ve merkezinin ulunduğu devletin hukukun göre yönetilecektir. Bununl irlikte, sınır-ötesi işirliği kurumu genel kpsmlı vey fertlerin hk ve özgürlüklerini etkilemeye müsit önlemler lmy yetkili kılınmycktır. Sınır-ötesi işirliği kurumu, mülkiyet yerel topluluklr vey yönetimlerin ütçelerinden finnse edileceklerdir. Kurum, mli nitelik tşıyn yükümlülükler orty koymz. Bununl irlikte kurum uygun hllerde, kendisi trfındn yerel topluluklr vey yönetimlere, kullnıcılr vey üçüncü şhıslr sğldığı hizmetler krşılığı olrk gelir lilir. Sınır-ötesi işirliği kurumu, yıllık ir ütçe thmini ypck ve nlşmy trf olrk yerel toplum vey yönetimlere ğlı ulunmyn trfsız yeminli hesp uzmnlrınc onylnck ilnço hzırlycktır. Mdde 5 1. Akit Trflr, milli mevzutlrı müsde ediyor ise, sınır-ötesi işirliği kurumunun kendi hukuk sistemleri kımındn kmu hukuku kuruluşu olduğun ve u kuruluşun lcğı önlemlerin, nlşmyı kdetmiş ulunn yerel topluluklr ve yönetimlerce lınmış olnlrl yni ysl kuvvet ve etkiye ship olcğın krr vereilirler. 2. Bununl irlikte, nlşm, özellikle şhıslrın hk, özgürlük ve çıkrlrının etkilendiği önlemlerin yerel topluluklr vey yönetimler trfındn yerine getirileceğini elirleyeilir. Mdde 6 1. Bir hudut-ötesi işirliği gereğince yerel topluluklr vey yönetimler trfındn lınn tedirler, her ir Akit Trfın, nlşmyı kdetmiş ulunn yerel topluluklr vey yönetimler trfındn lınn tedirler için elirtilen ysl denetime ti olcklrdır.

4 2. Bir nlşm gereğince tesis edilen hudut-ötesi işirliği kurumu, merkezinin ulunduğu Devletin yslrınd elirtilen şekilde denetime ti olcklr, nck un ilveten, diğer Devletlerdeki yerel topluluklr vey yönetimlerin çıkrlrı d dikkte lıncktır mddenin 1.fıkrsınd öngörülen kurumlr trfındn lınn tedirler, her Akit Trf hukukunun nlşmyı ypn yerel topluluklr vey yönetimlerin önlemleri ile yni şekilde denetlemeye ti olcktır. Mdde 7 Sınır-ötesi işirliği kurumunun fliyetinden doğn muhtemel uyuşmzlıklr, milli hukuk vey uluslrrsı ir nlşm ile gereğince yetki verilmiş oln mhkemelere hvle edilecektir. Mdde 8 1. Akit Trflrın her iri, işu Protokolün imzlnmsı vey ony, kul vey tsdik elgesinin tevdii esnsınd 4.ve 5.mddeleri vey u mddelerden irini uygulyıp uygulmycğını eyn edecektir. 2. Bu eyn dh sonr her hngi ir zmnd değiştirileilecektir. Mdde 9 Đşu Protokolün hükümlerine hiçir çekince konulmz. Mdde Đşu Protokol Çerçeve Sözleşmesini imzlmış ulunn ve seçeneklerden iri ile ğıtlncklrını ifde eden Devletlerin imzsın çılmıştır:i Ony, kul vey tsvip için herhngi ir çekince olmdn imz ; vey Ony, kul vey tsdike ti klmk kydı ile imz ve unu tkien, kul vey tsvip. 2 Avrup Konseyi'ne üye ir Devlet, şyet, dh önceden vey eş zmnd Çerçeve Sözleşmesine it tsdik, kul vey tsvip elgesini tevdi etmemiş ise, işu Protokole tsdik vey kul vey tsvip kydı ile imzlymz, vey ir tsdik, kul vey tsvip elgesi tevdi edemez. 3 Ony, kul vey tsvip elgeleri Avrup Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. Mdde Đşu Protokol, Avrup Konseyi'ne üye dört devletin 10.mddenin hükümlerine uygun olrk Protokole ğıtlı olduklrın dir ypcklrı eyn trihten üç y sonr yürürlüğe girecektir. 2. Protokol ile ğıtlı olduklrını dh sonr eyn edecek oln herhngi ir üye Devlet için u Protokol imz vey tsdik, kul vey tsvip elgesinin tevdi trihinden üç y sonr yürürlüğe girecektir.

5 Mdde Đşu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonr, Çerçeve Sözleşmesine ktılmış ulunn her devlet, işu Protokole de ktılilecektir. 2. Ktılım, ktılım elgesinin Avrup Konseyi Genel Sekreterine tevdii ile vuku ulck ve tevdi trihinden üç y sonr tekemmül edecektir. Mdde Her Akit Trf, Avrup Konseyi Genel Sekreterine muhtp ir ihrd ulunmk suretiyle işu Protokolü feshedeilir. 2. Ret keyfiyeti, un dir teliğin Genel Sekreter trfındn lınış trihinden ltı y sonr hüküm ifde edecektir. Mdde 14 Avrup Konseyi Genel Sekreteri, işu Protokole ktıln Avrup Konseyi devletlerine şğıdki hususlrı teliğ edecektir: c d e 8.mddeye uygun olrk Akit ir Trfç sunulr ütün eynlrı Herhngi ir imz keyfiyetini; Her ir tsdik,kul vey tsvip elgesinin tevdiini 11.ve 12.mddeye uygun olrk işu Protokolün her yürürlüğe giriş trihini; Đşu Protokol ile ilişkisi oln diğer herhngi ir tedir, teligt vey ildiri. Aşğıd imzlrı ulunnlr ldıklrı yetkiye tevfikn, şhit huzurund işu Protokolü imzlmışlrdır. 9 Ksım 1995'te Strsourg'd Đngilizce ve Frnsızc dillerinde, her iki dildeki metin de geçerli olmk üzere tek nüsh hlinde düzenlenmiş olup Avrup Konseyi rşivine tevdi edilecektir. Avrup Konseyi Genel Sekreteri tsdikli kopylrı Avrup Konseyinin her ir üyesine ve u Protokole ktılmy dvet edilen her Devlete gönderecektir.

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15.10.1985 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye anlaşmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymuş, anlaşma 9.12.1992 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ European Treaty Series - No. 164 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ Oviedo, 4.4.1997 {Resmî çeviri metni}

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 207 Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile ycuy%m% : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. 1885 Kabul

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL Đşbu Protokol'e taraf Devletler, Çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çaba gösterilmesi

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Konferans

Detaylı

A. KURULUŞ ANLAŞMASI

A. KURULUŞ ANLAŞMASI A. KURULUŞ ANLAŞMASI 2 İÇİNDEKİLER ANA MADDELER...5 İlave I: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası...15 Ek 1: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nin ve Kurucu Devletlerin Haritası...41 Ek 2: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

tepav Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi? Kasım2013 N201339 DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi? Kasım2013 N201339 DEĞERLENDİRME NOTU DEĞERLENDİRME NOTU Kasım2013 N201339 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selçuk SERTESEN 1 Araştırmacı, Yönetişim Etütleri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 1992 yılında Bakanlar Kurulu

Detaylı

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

(Tezcan) Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancaktar AİHS Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu Seçkin Yay. 2. bası Ankara s. 96.

(Tezcan) Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancaktar AİHS Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu Seçkin Yay. 2. bası Ankara s. 96. 14. PROTOKOL İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN DENETİM MEKANİZMASI 1 GİRİŞ İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi ni (Sözleşme) diğer birçok insan haklarına ilişkin

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ TABİBLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ALANYA BELEDİYESİ TABİBLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU LNY BELEDİYESİ TBİBLİĞİ HİZMET ENVNTERİ TBLOSU SIR NO KURUM KODU STNDRT DOSY PLNI KODU DI TNIMI DYNĞI MEVZUTIN DI VE MDDE NUMRSI HİZMETTEN YRRLNNLR SUNMKL GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLRIN/BİRİMLERİN DI MERKEZİ

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı