LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM TEZLERDE KULLANILAN KAĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ Kağıt Cinsi Sayfa Düzeni Satır Aralıkları, Paragraf ve Sayfa Düzeni Sayfaların Numaralandırılması Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları Çizelge ve Şekiller Yazı Tipi ve Boyutu ÇOĞALTMA, CİLTLEME VE DAĞITIM TEZİN KISIMLARI Dış Kapak İç Kapak Tez Onay Sayfası Ön söz Türkçe Özet İngilizce Özet İthaf (Adama) İçindekiler Sayfası Çizelgeler ve Şekiller Listesi (Varsa) Kısaltmalar Metin Kısmı Görgül Araştırmalarda Metin Kısmının Bölümleri Kuramsal Araştırmalarda Metin Kısmının Bölümleri Klasik Yöntemde Metin Kısmının Bölümleri Kaynakça Ekler KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA OLUŞTURMA Metin İçinde Kaynak Gösterme Dipnotlu Kaynak Gösterme Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemine Göre Kaynakça Oluşturma Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemine Göre Kaynakça Oluşturma DİL VE ANLATIM EKLER EK 1: DIŞ KAPAK EK 2: SIRT YAZISI

3 EK 3: İÇ KAPAK EK 4: TEZ ONAY SAYFASI EK 5: TÜRKÇE ÖZET EK 6: İNGİLİZCE ÖZET Ek 7: İÇİNDEKİLER SAYFASI (GÖRGÜL ARAŞTIRMALAR İÇİN) Ek 8: İÇİNDEKİLER SAYFASI (KURAMSAL ARAŞTIRMALAR İÇİN) EK 9: İÇİNDEKİLER SAYFASI (KLASİK YÖNTEM İÇİN) EK 10: ÇİZELGE VE ŞEKİLLER LİSTESİ Ek 11: ÇİZELGE VE ŞEKİL ÖRNEKLERİ EK 12: KISALTMALAR

4 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kılavuzun amacı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı anabilim dalları tarafından yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Kılavuzun kapsamına, ilgili tezlerin yazımı, çoğaltılması ve Enstitü ye teslimine ilişkin hususlar girer. Kılavuz metninde tezler için geçerli sayılan biçimsel özelliklerin tümü, Enstitü bünyesinde yürütülecek olan seminer çalışmaları, araştırma raporları ve tezsiz yüksek lisansa ilişkin dönem projeleri için de geçerlidir. 2. TEZLERDE KULLANILAN KAĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ 2.1. Kağıt Cinsi Tez yazımlarında 1.hamur, en az 75 gr. beyaz kağıt kullanılır. Kullanılacak kağıdın boyutları, tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28 cm. olacak şekilde seçilmelidir. Ciltlenen tezin bu boyutta olabilmesi için, çoğaltmada kullanılacak olan kağıdın en az A4 (21x29,7 cm.) boyutunda olması gerekir. Çalışma alanının gerektirdiği durumlarda, söz konusu boyutlar danışmanın onayı ile değişebilir Sayfa Düzeni Satır Aralıkları, Paragraf ve Sayfa Düzeni Tezin ciltlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla, her sayfanın sol kenarında 4 cm.; üst, alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm. boşluk bırakılır. Tez metninde paragraf satırları arasında 1,5 satır (normal satır) aralık verilir. Ancak, çizelge, şekil, grafik vb. nin listeleri, başlıkları ile metindeki uzun aktarmalar, dipnotlar, içindekiler ve kaynakçada satırlar tek aralıklı yazılır. Metin içinde sözcükler arasında sadece bir boşluk bırakılır ve noktalama işaretleri önceki sözcüğe bitişik yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra ve sözcükler arasında bir boşluk bırakılır. Tez metninde paragraf satırları iki yana yaslı biçiminde yazılır. 4

5 Kaynakça metinleri tek satır aralıklı yazılır ve kaynakçada paragraflar öncesi ve sonrası 12 nk paragraf aralığı boşluk verilir. Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır ve bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde ikinci satır 1 cm. (4-7 karakter) içeriden yazılır Sayfaların Numaralandırılması Tezin giriş bölümünden önceki sayfa numaraları, Romen rakamları (i, ii, iii, iv, v ) kullanılarak verilir. Dış ve İç Kapak ile Tez Onay Sayfasında sayfa numarası gösterilmez. Numaralandırma iç kapaktan itibaren başlar; ancak numaraların gösterildiği ilk sayfa, Ön söz sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Romen rakamı ile iii tür. Tezin metin kısmı ise, Giriş ten başlayarak Ekler kısmının sonuna kadar 1,2,3,4 rakamları ile numaralandırılır. Bölümlerin ilk sayfasında sayfa numarası belirtilmez; ardından gelen sayfaya bir sonraki numara verilerek numaralama işlemi sürdürülür. Sayfa numaraları, birbirini izleyecek biçimde, tezin ön kısmında Romen rakamları ile sayfaların alt orta kısmına; tezin metin kısmında ise, sayfaların alt orta kısmına 12 punto olarak yazılır. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. kullanılmadan metin çerçevesinin alt orta kısmına alttan 2 cm boşluk bırakılarak yazılır Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları Tezde bölüm başlıkları (numarası ve adı), yazı alanının üstünden üç normal satır aralığı aşağıdan, ortada, büyük harflerle ve koyu puntolarla verilir. Bölüm numarası ile bölüm adı arasında bir normal aralık bulunur. Bölüm başlığı ile bölümün ilk paragrafı arasında ise, iki normal satır aralığı boşluk bırakılır. Bölümlerde yer alan alt başlıklar (büyük harfle yazılan bölüm başlıkları dışında), aşağıda belirtildiği gibi üç düzeyde düzenlenebilir: Düzey Orta Başlık I Yan Başlık Paragraf başlığı II III 5

6 Bir tezde, yukarıda verilen düzeylerden üçü de kullanılabilir. Orta başlık yazı alanının ortasında yer alırken; yan başlık yazı alanının sol kenarından, paragraf başlığı ise satırbaşından itibaren yazılır. Orta ve yan başlıklarda bulunan sözcüklerin tümü büyük harflerle başlarken, paragraf başlığında sadece ilk sözcük büyük harfle başlar. Orta ve yan başlıktan sonra metne satır başından devam edilirken, paragraf başlığında ise başlığın hemen bitiminde konulan noktadan sonra devam edilir. Metinde alt başlıklar ile bunların ilk paragrafları arasında iki satır aralığı (geniş), bu alt başlıklarla bir önceki paragraflar arasında ise üç satır aralığı (iki normal satır) boşluk bırakılır Çizelge ve Şekiller Tez metninde yer alan çizelge ve şekiller, (a)numara, (b) Başlık (ismi), (c) Çerçeve, (d) İçerik ve (e) Dipnot (varsa) öğelerinden oluşur. Çizelgenin numarası ve başlığı aynı satıra ve yalnızca sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılır. Bu durumda çizelge numarasının bitimine nokta konur ve bir karakter boşluk bırakılarak çizelgenin ismi yazılır.(örnek: Çizelge 43. Öğretmenlerin Katılmayı Arzuladıkları Programın Türü) Bir sayfada bitmeyen çizelgeler, Çizelge 43-devam şeklinde yazılarak diğer sayfalarda da devam edebilir. Tez metnindeki şekillerin numarası ve ismi ise çizelgelerden farklı olarak şeklin altında ve yalnızca sözcüklerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Tezde kullanılan fotoğraf, grafik ve resimler de şekil olarak adlandırılıp numaralandırılır. Çizelge ve şekillerde başka kaynaklarda alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar çizelge ve şekillerin altında gösterilmelidir. EK 11 de çizelge ve şekil örneklerine yer verilmiştir Yazı Tipi ve Boyutu Tezin ana metni, Times New Roman veya Ariel yazı tiplerinden birisiyle yazılır. Yazı boyutu olarak Times New Roman 12, Arial 11 punto olmalıdır. Dipnotlar için Times New Roman 10, Arial 9 punto, tezin ana bölüm başlıkları için 14 punto kalın ve diğer alt bölüm, çizelge, şekil, grafik vb. başlıklar için 12 punto kalın karakter kullanılır. Bu punto tipi ve boyutu, tezin bütününde standart bir biçimde uygulanır. Yazı siyah olmalıdır. 6

7 Metin içinde özel olarak vurgu yapılmak istenen ifadeler italik (eğik) karakter ile yazılır. Bunun dışında italik karakterler, Kaynakça yazımının bazı unsurlarında da kullanılır (Bkz. Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme). Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenecektir. Bu nedenle bu gibi metin alanları; italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge ve karakterler içermemelidir. 3. ÇOĞALTMA, CİLTLEME VE DAĞITIM Tamamlanan ve Enstitü tarafından sınav tarihleri onaylanan tezlerin bir nüshası, ciltlenmemiş olarak Enstitü ye ön kontrol amacıyla teslim edilir. Öğrenci, tezini teslim etmeden önce, ekte görülen Tez Yazımı Kontrol Listesini doldurup imzalamalıdır. Enstitü tarafından ilk kontrolleri yapılan ve yürürlükteki Tez Yazım Kılavuzunun gereklerine uygunluğu belirlenen tezler, yüksek lisansta altı, doktorada sekiz nüsha halinde, ciltlenmemiş olarak (her biri ayrı bir klasör ya da dosya içinde olmak kaydıyla), süresi içinde Enstitü ye teslim edilir. Teslim edilen tezlerin hiçbir kopyasında silinti, kazıntı vb. olmamalı; el yazısıyla veya başka biçimde düzeltme, ekleme ve çıkarma yapılmamalıdır. Her tez için Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi doldurulur. Bu belge, telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için adresinden; telif hakkı yükseköğretim kurumuna ait olan tezler için ise adresinden elde edilebilir. Her tez için, tez yazarı tarafından Tez Veri Giriş Formu, adresinden doldurulmalıdır. Savunmaya alınacak olan tezler, ilgili Jüri üyelerine imza karşılığı dağıtılır. Jüri tarafından kabul edilen tezler, 1 ay içinde ciltlenerek son şekliyle Jürinin imzasına sunulur. Ciltlenip imzalanan tezler, yüksek lisansta altı ve doktorada sekiz kopya ve iki adet CD ile birlikte Enstitü ye teslim edilir. CD ler, üzerinde, yazarın adı ve soyadı, tez başlığı ile tezin yılı ve türü (yüksek lisans ve doktora) bilgisayarla yazılmış olan etiketlerin bulunduğu CD kabı ile birlikte teslim edilir. Jüri tarafından onaylanan tezlerin dış kapakları beyaz parlak kartonla ciltlenir. Kapakta yer alacak olan bilgilerle ilgili açıklama, Tezin Kısımları bölümünde yer almakta ve Ekler kısmında da örneklendirilmektedir. 7

8 Tezin tam metni, Enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmak üzere, tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi ile ilgili bilgiler, adresinden sağlanabilir. Tezin Türkçe ve yabancı dillerdeki özet (abstract) sayfalarının her biri ayrı birer pdf dosyası olarak CD de ayrıca yer almalıdır. Enstitü ye teslim edilen onaylı nüsha üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacağından dolayı; tez, bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında, asıl nüshası ile birebir aynı olması gerekir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazara aittir. Enstitü ye teslim edilen tezle ilgili dosyada sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalı; farklı bilgisayarlarda sorun yaratılmaması için dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Veri tabanı için hazırlanan dosyalara isim verirken, yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenir: Örnek: ad_soyad_tez.pdf ad_soyad_ozet.pdf ad_soyad_ozet_en.pdf Metin formatındaki tez ekleri, tam metnin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalı ve bunlar tez metninde olduğu gibi, pdf formatına dönüştürülmelidir. Ayrıca jüri üyeleri tarafından imzalanan tez onay sayfası bir tarayıcı yardımıyla taranarak pdf formatı içinde gösterilir. Karma tezler: Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıdaki gibi olmalıdır: Resim Formatları: GIF (.gif) PDF (.pdf) TIFF (.tiff) 8

9 JPEG (.jpeg) Görüntü Formatları: MPEG (.mpg) Quick Time-Apple (.mov) Audio Video Interleaved-Microsoft (.avi) Ses Formatları: Wav (.wav) MIDI (.midi) MP3 (.mp3) 4. TEZİN KISIMLARI Tezin kısımları, aşağıdaki sıraya uygun olarak düzenlenir: Dış Kapak İç Kapak Sayfası Tez Onay Sayfası Ön söz Sayfası Özet Sayfası (Türkçe) Abstract Sayfası (İngilizce) Adama/İthaf Sayfası (zorunlu olmayıp yazarın isteğine bağlıdır) İçindekiler Sayfası Çizelgeler ve Şekiller Listesi (varsa) Kısaltmalar veya Simgeler Metin Kısmı (Giriş, Bölümler, Sonuç) Kaynakça Ekler Tez kısımlarının hazırlanmasında, aşağıdaki ilke ve kurallara uygunluk esas alınmalıdır: 9

10 4.1. Dış Kapak Dış kapak; (a) Kurum (sırasıyla üniversite, enstitü, anabilim dalı), (b)tezin adı, (c) Tezin türü (yüksek lisans/doktora), (d) Tezi hazırlayanın adı ve soyadı, (e) Şehir adı ve Tarih, olmak üzere beş unsurdan oluşur. Dış Kapaktaki yazılar, (a), (b) ve (c) için 14 punto büyük harflerle; (d) ve (e) için ise 12 punto küçük harflerle koyu olarak yazılır. Tezin dış kapağının sırtına, yazarın soyadı, üniversitenin kısaltılmış adı, tezin tamamlandığı yıl ve tezin türü (yüksek lisans veya doktora) bilgileri 12 punto küçük harflerle koyu olarak yazılır. EK 1 de bir dış kapak örneği; EK 2 de ise bir sırt yazısı örneği verilmiştir İç Kapak İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni, tümüyle dış kapağın aynısıdır. Ancak iç kapaktaki bilgiler, karton yerine tez yazımında kullanılan normal kâğıt üzerine yazılır. İç kapakta dış kapaktan farklı olarak, tezi hazırlayanın adı ve soyadından sonra, danışmanın adı ve soyadı yazılır. Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arkası ile tezin son sayfası arasında birer boş kâğıt bulunur. EK 3 de bir iç kapak sayfası örneği verilmiştir Tez Onay Sayfası Tezin tez savunma sınavı jürisi tarafından kabul edildiğini gösteren imzaları ve Enstitü Müdürü nün onayını gösteren imzasını içeren Tez Onay Sayfası, EK 4 te görüldüğü şekliyle düzenlenir. Jüri üyeleri arasında danışman olarak görev yapan üyenin adı ve soyadının yanına parantez içinde (danışman) yazılır. Tez Onay Sayfasında yer alan tüm imzaların mürekkepli kalemle atılmış olması gerekir; fotokopi kabul edilmez Ön söz Ön söz, tezin amacı, önemi, bilime katkısı, ele alınış nedenleri, kısaca kapsamı ile tezin hazırlanmasında maddi ve manevi desteği olan kişi ve/veya kurum ve kuruluşlara teşekkür vb. açıklamaları içerir. Ön söz metni iki sayfayı geçmemelidir. 10

11 Ön sözün en son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak, metin bloğunun sağ tarafında bitecek şekilde tez yazarının adı ve soyadı yazılır Türkçe Özet Özette, tezin kapsamı en özlü ve yalın biçimde açıklanır. Özet sayfasında öncelikle tezin amacına, yöntemine, tartışma alanına, elde edilen bulgulara ve sonuçlara ilişkin kısa bilgiler verilir. Yazar özeti hazırlarken kendi ifadelerini kullanmalı ve hiçbir şekilde alıntı ya da kaynak aktarımı yapmamalıdır. Özette, ayrıca tezin ve yazarının adı, tezin türü ve hangi anabilim dalına ait olduğu, danışmanın veya eş danışman var ise danışmanların unvan ve isimleri, tezin yapıldığı tarih ve kaç sayfa olduğu, EK 5 te verilen örnekteki gibi gösterilir. Özet, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özetin altında teze ilişkin en az üç en fazla altı anahtar sözcük bulunmalıdır İngilizce Özet İngilizce Özet (Abstract), Türkçe Özetin çevirisi niteliğinde olup 4.5.te Türkçe Özetin yazılmasına ilişkin tüm kurallar İngilizce Özet için de geçerlidir. EK 6 da bir İngilizce Özet örneği verilmiştir İthaf (Adama) Bu kısım tamamıyla yazarın isteğine bağlı olarak düzenlenir. Yazar tezini birisine/birilerine/bir kuruma vb. ithaf etmek istediği takdirde, Özetten hemen sonraki sayfada sağ üst köşede belirtebilir İçindekiler Sayfası İçindekiler sayfasında, Ön sözden başlayarak tezde yer alan tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, sayfa numaraları ile birlikte sırasıyla verilir. Burada yer verilen tüm bölüm başlıkları Ariel 11 punto normal veya Times New Roman 12 punto normal ve büyük harfle; alt bölüm başlıkları ise baş harfleri büyük Ariel 11 punto normal veya Times New Roman 12 punto normal karakterle yazılır. 11

12 Tezin metin kısmındaki bölüm başlıkları, bölüm numarası verilerek yazılır. Bölüm adı tek satıra sığmazsa, aynı hizadan bir satır aralığı (sıkışık) verilerek devam edilir. Alt bölüm başlıkları, bölüm başlıklarından 1,5 satır aralığı (normal) aşağıdan başlar ve kendi aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılarak yazılır. Her başlık kendinden bir üst derecedeki başlığa göre iki harf boşluğu içeriden yazılır. Başlıklar yazılırken hiçbir kısaltma yapılmaz ve bilgiler tek sayfaya sığmadığı takdirde, diğer sayfada yazı alanının üst kenarından başlanarak devam edilir. EK 7, EK 8 ve EK 9 da görgül, kuramsal araştırmalar ve klasik yöntem olmak üzere 3 içindekiler sayfası örneği verilmiştir Çizelgeler ve Şekiller Listesi (Varsa) Tez metninde çizelge, şekil, grafik, resim, fotoğraf vb. açıklayıcı veya belgeleyici unsurlar kullanılmışsa, bunlara ait listeler Çizelgeler Listesi, Şekiller Listesi vb. başlıkları, numaraları ve tezde bulundukları sayfaların numarası ile birlikte, her biri ayrı bir başlık altında ve ayrı bir sayfada belirtilir. Eğer her bir başlık altındaki unsurların sayısı 3 ten az ise, bunlar Çizelgeler ve Şekiller Listesi ana başlığı altında tek bir sayfada toplanabilir. EK 10 ve Ek 11 de Çizelgeler ve Şekiller Listesi örneği verilmiştir Kısaltmalar Kısaltmalar, Türk Dil Kurumu nun hazırladığı Yazım Kılavuzu esas alınarak yapılmalıdır. Arşiv belgelerinin kısaltmaları Başbakanlık Osmanlı Arşiv Kılavuzu nda belirtilen esaslara uygun olmalıdır. Ön kısımdaki kısaltmalar sayfası Ariel 11 punto normal veya Times New Roman 12 punto normal olmalıdır. Kısaltmalar, sayfanın soluna dayalı, tek satır aralık verilerek ve alfabetik sıraya uygun olarak sıralanmalıdır. EK 12 de bir Kısaltmalar sayfası örneği verilmiştir. 12

13 4.11. Metin Kısmı Bir tezin metin kısmı en önemli bölümdür. Çünkü tezin varsayım, inceleme, değerlendirme ve bütün bunlardan sonra varılacak sonuçlar bu bölümde ele alınmalıdır. Tezin metin kısmı Giriş, bölüm, alt bölüm ve sonuçtan meydana gelir. Giriş, araştırmanın ele aldığı ve çözümlemeye çalıştığı sorunun ortaya konduğu, kullanılan yöntemin veya yöntemlerin ve araştırmanın sınırlarının belirlendiği ve tanıtıldığı kısımdır. Bölümler ve alt bölümler tezde ele alınan ana düşünceyi destekleyen nitelikte olmalıdır. Bölümlerin numaralandırılmasında ondalık sistem kullanılır. Metin kısmı yapılandırılırken, tezin görgül (ampirik/uygulamalı/deneysel) veya kuramsal (teorik/kavramsal) olmasına bağlı olarak, iki ayrı yoldan biri tercih edilebilir. Bunlara ek olarak metin kısmının yapılandırılmasında klasik yöntem de kullanılabilir. Bu nedenle, aşağıda gösterilmekte olan metin hazırlama çerçeveleri, araştırma için hem ortak hem de farklı başlıklar ve örnekler içerecek şekilde düzenlenmiştir: Görgül Araştırmalarda Metin Kısmının Bölümleri 1. Giriş Problem Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar 2. İlgili Alanyazın Kuramsal Çerçeve İlgili Araştırmalar 3. Yöntem Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem 13

14 Veri Toplama Araçları ve Teknikleri Verilerin Analizi 4. Bulgular ve Yorumlar 5. Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler Kuramsal Araştırmalarda Metin Kısmının Bölümleri 1. Giriş Problem Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar 2. İlgili Alanyazın Kuramsal Çerçeve İlgili Araştırmalar 3. Yöntem Araştırmanın Modeli Bilgi Toplama Kaynakları Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 4. Bulgular ve Yorum (Ana Tartışma) 5. Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler 14

15 Klasik Yöntemde Metin Kısmının Bölümleri 1. GİRİŞ 1.1. Amaç 1.2. Yöntem 2. BİRİNCİ BÖLÜM 2.1. Birinci Derece Alt Bölüm İkinci Derece Üçüncü Derece Üçüncü Derece İkinci Derece 2.2. Birinci Derece Alt Bölüm 3. BÖLÜM 3.1 Birinci Derece Alt Bölüm İkinci Derece Üçüncü Derece Üçüncü Derece İkinci Derece 4. SONUÇ Giriş Giriş bölümünde, araştırmanın problemi tartışılarak tanımlanır; amaçları, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları ortaya konur ve önemli kavramlar ve terimler işlevsel olarak açıklanır. Aşağıda bu alt bölümler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır: Problem Bu başlık altında, araştırmanın problemi, genelden özele doğru ve aşağıdaki aşamalar dikkate alınarak tartışılır ve alt başlıklar kullanılmadan bu aşamaları içine alan bir bütün şeklinde yazılır: 15

16 Araştırmanın Kuramsal Temeli: Araştırmanın kuramsal temelinde, araştırmanın dayandığı kuramsal çerçeve, varsa konuya ilişkin kuramlar ve modeller ile ilgili alanyazın kısaca açıklanır. Kuramsal çerçevenin ayrıntılı araştırmalarına ise Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar bölümünün Kuramsal Çerçeve alt bölümünde yer verilir. Araştırma Konusunun Özgeçmişi: Burada, konuya ilişkin olarak geçmişten bugüne yapılan, araştırmaya dayalı ya da kuramsal nitelikte olan çalışmalar özet olarak yer alır. Bu açıklamaların ayrıntılarına da Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar bölümünün İlgili Araştırmalar alt bölümünde yer verilir. Problem İfadesi: Araştırmanın kuramsal temeli ve araştırma konusunun özgeçmişi tanıtıldıktan sonra, araştırmacının problemin çözümüne ilişkin yaklaşımları açıklanmaya geçilebilir. Geçiş aşamasında, araştırmanın ele aldığı ve açıklamaya yöneleceği temel problemin belirtildiği problem ifadesi yer alır. Problem ifadesi, ilke olarak soru cümlesi ile değil düz cümle ile kurgulanmalıdır. Örnek Problem İfadesi (Görgül Araştırmalar İçin) Araştırmanın problemini, ekolojik bakliyat ürünleri tüketicilerinin üründen sağladıkları tatmin düzeyinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Örnek Problem İfadesi (Kuramsal Araştırmalar İçin) Araştırmanın problemini, Cumhuriyet dönemi Türk Romanında kadının toplum yaşamındaki rolünün belirlenmesi, oluşturmaktadır. Amaç Tezin amacı, konunun neden araştırıldığını ve araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiğini ortaya koyar. Araştırmada amaç, genel amaç ve alt amaçlar şeklinde ifade edilmelidir. Alt amaçlar, araştırmacının yanıtını aradığı soru cümleleri veya sınamayı amaçladığı denenceler (hipotezler) biçiminde oluşturulabilir. Aşağıda temel ve alt amaçlara ilişkin iki ayrı örnek yer almaktadır. Örnek Amaç İfadeleri (Görgül Araştırmalar İçin) Örnek 1: Araştırmanın temel amacı, örgüt çalışanlarının algıladıkları ve karşılaştıkları örgüt içi şiddet düzeyi ile çalıştıkları örgüte olan bağlılık dereceleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır: 16

17 1. Örgüt çalışanlarının algıladıkları ve karşılaştıkları örgüt içi şiddet düzeyi ile örgütlerine olan duygusal bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Örgüt çalışanlarının algıladıkları ve karşılaştıkları örgüt içi şiddet düzeyi, onların demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?... Örnek 2: Araştırmanın temel amacı, bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin, geleneksel yabancı dil öğretimine göre, merkezi yabancı dil sınavındaki başarıya etkisini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda; aşağıdaki hipotez (denence) öne sürülmektedir: Bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin merkezi yabancı dil sınavındaki başarıya etkisi, geleneksel yabancı dil öğretiminin etkisinden daha fazladır. Örnek Amaç İfadesi( Kuramsal Araştırmalar İçin) Araştırmanın temel amacı, örgütlerde kültürel çeşitliliğin yönetimine ilişkin farklı bakış açılarının sınıflandırılması ve sistematik bir biçimde özetlenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır: 1. Örgütlerde kültürel çeşitlilik olgusu ne anlama gelir? 2. Örgütlerde kültürel çeşitlilik kaç boyutta incelenebilir? 3. Örgütlerde kültürel çeşitliliğin etkin yönetimi konusundaki farklı bakış açıları nasıl sınıflandırılabilir? Önem Önem kısmında, toplanan bilgilerin hangi sorunların çözümünde ve nasıl kullanılacağı; neden bu konunun seçildiği; yapılacak olan araştırmanın, kurama ya da uygulama alanına katkılarının ne olacağı, gerekçeleri ile açıklanır. Varsayımlar Varsayımlar; kanıtlanmasına gerek duyulmadan doğru olarak kabul edilen önermeler ya da denenmeyen yargılardır. Varsayımlar; araştırmanın yöntemine ya da problemine ilişkin olabilir; düz cümle ve geniş zaman kipi ile ifade edilir. 17

18 Araştırmada varsayımların mutlaka bulunması gerekmediği gibi, bunların gereksiz yere çoğaltılması da uygun değildir. Örnek Varsayım İfadesi (Görgül Araştırmalar Deney ve kontrol gruplarının bulunduğu bir deneysel çalışmada, denetim altına alınamayan değişkenler, deney ve kontrol gruplarını aynı ölçüde etkiler. şeklinde bir varsayım öne sürülebilir. Örnek Varsayım İfadeleri (Kuramsal Araştırmalar İçin) İlgili alan yazınından sağlanan bilgiler, birbirleri ile doğrulamaya dönük karşılaştırıldığında, güvenilir ve geçerli (sağlam ve dayanıklı) bilgiler sunar. Yazılı kaynaklar, konusunu betimlemeye yeterlidir. Sınırlılıklar Araştırmada ele alınan problemin değişkenlerine ve yöntemine ilişkin bazı sınırlılıklar ortaya çıkabilir. Bu sınırlılıklar; zaman, maliyet, kuramsal çerçeve, veri kaynağı, veri toplama aracı ve değişkenlerin kontrolüne ilişkin olabilir. Sınırlılıklar, aynı zamanda araştırmacının yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle yapamadığı durumların gösterimidir. Örnek Sınırlılık İfadeleri (Görgül Araştırmalar İçin) Bu araştırma; kuramsal çerçeve açısından ulaşılabilen alanyazınla sınırlıdır. Bu araştırma veri kaynağı olarak, öğretim yılı Balıkesir ili merkez ilçesine bağlı tüm resmi İlköğretim okullarında görevli 85 Türkçe öğretmeni ve toplam 712 kişiden oluşan 6, 7. ve 8. sınıf öğrencisiyle sınırlı tutulmuştur. Örnek Sınırlılık İfadeleri (Kuramsal Araştırmalar İçin) Bu araştırma, veri kaynağı olarak, araştırma raporları, süreli yayınlar, makaleler, kitaplar, dergiler, lisansüstü tezler, bildiriler, konuşma metinleri, Internet veri tabanları ve sözlükler gibi yazılı bilgi kaynakları ile sınırlıdır. Bu araştırma, yılları arasında ulaşılabilen yazılı bilgi kaynakları ile sınırlıdır. 18

19 Tanımlar Tanımlar kısmında, araştırmanın temelini oluşturan; anahtar sözcüklerin, metin içinde sık tekrarlanan terimlerin ve aynı alandaki araştırmacı ve uygulamacılarda yanlış anlamalara ve yorumlamalara neden olabilecek kavramların tanımları verilir. İlgili Alanyazın Kuramsal Çerçeve Bu bölümde, araştırmanın dayandığı kuramsal temeller; araştırma konusu ile ilgili alanyazında yer alan bilgiler, tartışmalar ve değerlendirmeler, araştırmacının belirlediği çerçevede ve alt başlıklar halinde bütünleştirilip düzenlenir. İlgili Araştırmalar Bu bölümde, araştırma konusuna ilişkin olarak daha önce yapılmış olan kuramsal ve görgül diğer araştırmalar hakkında bilgi verilir. Bu amaçla, araştırılmakta olan konunun, o ana kadar hangi yönleri ile ve nasıl incelendiği; bu incelemelerin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı; hangi yöntemlerin kullanıldığı; bu çalışmalardan elde edilen en önemli sonuçların neler olduğu; yeterli düzeyde olup olmadıkları vb. bilgiler, araştırmacının belirlediği çerçevede ve sistematik içinde verilir. Böylece önceki araştırmalar ve bulgular üzerinde kuramsal ve yöntemsel bir tartışma sunulur; yapılan araştırmanın önemi vurgulanır ve bu tezin yapılma gerekçesi güçlendirilir. Yöntem Metin çerçevelerinde de görüldüğü gibi, araştırmanın Yöntem Bölümü, görgül ve kuramsal araştırmalar için farklı şekilde düzenlenmiştir. Aşağıda her iki tür araştırma için Yöntem Bölümü ayrı başlıklar halinde kısaca açıklanmaktadır: Yöntem (GÖRGÜL ARAŞTIRMALAR İÇİN) Görgül Araştırmalar; araştırmacının araştırma sorusuna uygun yanıt verebilmek için, veri toplamada, sayısallığa dayanan araçlardan (anketler, testler vb.), gözlem ve görüşme tekniklerinden, deneylerden vb. yararlandığı araştırmalardır. Bu tür araştırmalarda; sözü geçen veri toplama araçları, geçmişte ya da hala var olan bir durumu gözlemleyerek 19

20 varolduğu şekliyle betimlemek amacıyla kullanılabilir. Diğer yandan araştırmacı, nedensonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla, doğrudan kontrolü altında olan ve gözlenmek istenen verileri deney uygulaması yaparak kendisi üretebilir. Araştırmanın Modeli Araştırmanın modeli (deseni), araştırma sorularına cevap vermeyi güvence altına alan, verilerin araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak toplanmasını ve çözümlenebilmesini sağlayan koşulların düzenlenmesidir.bu başlık altında tezde kullanılan araştırma modeli ayrıntılı ve gerekçeli olarak açıklanır.tezin konusuna bağlı olarak kullanılan araştırma modeli değişebilmektedir.bu konuda ayrıntılı bilgi için alanda yazılan kitap ve makalelere başvurulmalıdır. Evren ve Örneklem / Araştırma Grubu Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Örneklem ise, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş, evreni temsil yeterliği olan bir kümedir. Araştırmacı, ekonomik, zaman ve kontrol güçlükleri gibi nedenlerle evrenin tümü yerine evrenden yansız olarak seçilen örneklem üzerinde çalışmak isteyebilir. Bu başlık altında; evrenin tüm özelliklerini yansıtan bir örneklemin oluşturulması için kullanılan örnekleme yönteminin (basit yansız örnekleme, tabakalı örnekleme, küme örnekleme vb.) ve öngörülen ya da hesaplanan örneklem büyüklüğünün ayrıntılı olarak açıklanır. Tanımlanan bir evrenden belli bir örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem seçmenin mümkün olmadığı çalışmalar da söz konusu olabilir. Bu durumda araştırmanın katılımcılarının ya da deneklerinin Araştırma Grubu olarak tanımlanması daha doğru olur. Veri Toplama Araç ve Teknikleri Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler çeşitli kaynaklardan, çeşitli araç ve tekniklerle elde edilebilir.bunlardan hangisinin seçileceği, araştırmanın amacına, verilerin özelliğine, veri kaynağının durumuna ve araştırmacının imkanlarına bağlıdır. Veriler; anket, çeşitli performans ve psikolojik testler uygulanarak toplanacağı gibi, görüşme ve gözlem yapılarak ya da çeşitli ortamlarda korunan dosya kayıtları veya bilgisayar ortamında saklanan bilgilerin incelenmesiyle de elde edilebilir.tezde kullanılan verilerin hangi kaynaklardan, hangi araç ve 20

21 tekniklerle elde edildiği bu alt başlık altında ayrıntılı olarak açıklanır.ayrıca bu bölümde, veriler daha önce kullanılmış, hazır bir veri toplama aracıyla elde edilmişse, bu aracın geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ve sonuçlarına,puanlamasına, aracın uygulanma biçimine ilişkin bilgilere; tezde araştırmacı tarafından geliştirilen veya uyarlanan bir veri toplama aracı kullanılmışsa, bu araç ile ilgili olarak yapılan geliştirme/uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilir. Verilerin Toplama Süreci Araştırma probleminin çözümü için seçilen araştırma modeli çerçevesinde verilerin toplanması, araç ve tekniklerin uygulanmasıyla ilgili tüm adımlar ayrıntılı olarak bu alt bölümde açıklanır. Bu kısımda bilgiler aktarılırken, Verilerin toplanması sürecinde izlenen her adım bir başka araştırmacının bu veya benzeri bir araştırmayı aynen tekrarlamasını sağlayacak açıklıkta olmalıdır. ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca veri toplama sürecinde, işlemlerin araştırma etik kurallarına uygun olarak yürümesi için ne tür önlemlerin alındığı da açıklanmalıdır. Verilerin Analizi Bu başlık altında; araştırmada toplanan verilerin nasıl analiz edildiği, hangi analiz tekniklerinin neden kullanıldığı, bu analizlerin mekanik mi yoksa bilgisayar ortamında mı yapıldığı, bilgisayar ortamında yapıldıysa hangi programların kullanıldığı ve sürüm numarası vb. bilgilerine yer verilir. Ayrıca verilerin analizinde kullanılan istatistiksel tekniklerin neden tercih edildiklerine ilişkin gerekçeler kaynaklara dayalı olarak açıklanır. Yöntem (KURAMSAL ARAŞTIRMALAR İÇİN) Kuramsal Araştırmalar; en genel tanımıyla, kuramsal bilgi alanına yeni bilgiler eklemek amacıyla yapılan ve bir araştırma konusunu veya sorununu istatistiksel testler kullanmadan inceleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalarda; anlama-tanımlama, neden belirleme, sınıflandırma ve ilke-kuram üretme vb. amaçlar gözetilir. Bu çerçevede; ilgili alanyazın ayrıntılı olarak incelenerek, olgular, nesneler, kişiler vb. belirli değişkenler açısından tanımlanmaya çalışılır; bu yolla elde edilen kuramsal nitelikli çıkarımlar, araştırmanın alt problemleri ile ilişkilendirilerek bütünleştirilir, yorumlanır ve sonuçlara ulaşılır. 21

22 Araştırmanın Modeli Araştırmanın modeli (deseni), araştırma sorularına yanıt vermeyi güvence altına alan, verilerin araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak toplanmasını ve çözümlenebilmesini sağlayan koşulların düzenlenmesidir. Bu başlık altında, tezde kullanılan araştırma modeli ayrıntılı ve gerekçeli olarak açıklanır. Tezin konusuna bağlı olarak kullanılan araştırma modeli değişebilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için alanda yazılan kitap ve makalelere başvurulmalıdır. Bilgi Toplama Kaynakları Bu bölümde; araştırmanın temel amacına ulaşmayı ve alt problemleri yanıtlamayı sağlayacak bilgilere ulaşmak için, hangi bilgi toplama kaynaklarından (yazılı, görsel, işitsel, elektronik vb.) ne şekilde yararlanıldığı açıklanır. Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Bu bölümde; bir önceki aşamada belirtilen kaynaklardan toplanan bilgilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nasıl bir yol izlendiği sırasıyla ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Başka bir deyişle, elde edilen bilgi kaynaklarının araştırmacı tarafından hangi yollar izlenerek değerlendirildiği, ayrıştırıldığı, karşılaştırıldığı ve/veya sınıflandırıldığına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi verilir. Bulgular ve Yorum (Ana Tartışma) Bulgular, yöntem bölümündeki aşamalar çerçevesinde elde edilmiş olan verilerin ve bilgilerin yorum yapılmadan sunulan ham sonuçlarıdır; başka bir deyişle bir araştırmanın sonucunda elde edilen gerçeklerin ortaya konulduğu bölümdür. Görgül araştırmalarda bulgular; araştırmanın problem ve alt problemleri ile ilgili verilerin olabildiğince sayısallaştırılıp, çizelge ve şekillerle desteklenerek istatistiksel olarak sunulduğu sonuçlardır. Kuramsal araştırmalarda da bulgular, aynı mantık çerçevesinde sunulmakla birlikte; görgül araştırmalardan farklı olarak istatistiksel olarak değil sözel ifadelerle verilir. Bulgular, okuyucunun olduğu gibi görebilmesi için öncelikle yorumsuz olarak sunulmalı; bunlara ilişkin yorumlar ise, bulguların hemen ardından verilmelidir. 22

23 Her iki araştırma türü için de yorumlar, bulguların irdelenmiş halidir; bu irdelemede öncelikle araştırmacı elde ettiği bulgulara dayanarak kendi yorumunu yazmalıdır. Daha sonra ise, aynı konuya ilişkin olarak diğer araştırmacıların yorumlarını usulüne uygun olarak kaynak göstermek suretiyle belirtmelidir. Sonuçlar ve Öneriler Sonuçlar Bu bölümde; araştırmanın bulgularına dayalı olarak elde edilen sonuçlara yer verilir. Sonuçlar, araştırmada izlenen yöntemle ortaya çıkan ve araştırmanın problem cümlesiyle alt problemlerini açıklayan bulguların irdelenmesiyle ulaşılan genellemeleri içerir. Ayrıca sonuçlar, bir araştırmada izlenen tüm yollar ve elde edilenlerin ışığında problem çözümüne getirilen katkıların ifadesidir. Öneriler Bu bölümde, araştırmada varılan yargılara dayalı olarak, problem çözümünü sağlamak ya da onu kolaylaştırmak üzere öneriler geliştirilir. Öneriler;araştırma sonuçlarının ışığında problemin kuramsal ya da uygulama düzeyinde çözümü için öngörülen değişiklikleri ve izlenmesi gereken yaklaşımları içeren uygulama önerileri olabileceği gibi elde edilen yeni bilgiler ve ortaya çıkan yeni durum ışığında problemin çözümüne katkı getirebilecek yeni araştırma projelerini içeren yeni araştırma önerileri de olabilir. Amaç (Klasik Yöntem İçin) Bu kısımda tezin temel amacı, yapılacak çalışmaya ve kullanılacak yönteme ışık tutacak şekilde belirtilmelidir. ayrıca varsa tezin alt veya diğer amaçları da ayrı ayrı açıklanmalıdır. Tezin amacı, konuyu her yönüyle kuşatıcı olmalıdır. Özelliğine göre amaç ve alt amaçlar, soru cümleleriyle de ifade edilebilir. Yöntem (Klasik Yöntem İçin) Tezin yöntemi, tezin hangi bilimsel yöntem ve teknikler kullanılarak yazılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamaları içerir. Tezin yöntemi ile ulaşılacak sonucun, bilimsel olarak 23

24 yeterli olmasını sağlayacak araçların kullanılmasını ifade eder. Ayrıntılı yöntem bilgisi olmaksızın okuyucunun bilgileri değerlendirme imkanı yoktur. Yöntem başlığı altında verilen bilgiler, tezin içeriğine göre değişebilmektedir. Bu bakımdan tezi hazırlayan araştırmacı kendi araştırma alanı ve konusuyla ilgili yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatmalı ve ayrıca bu yöntemi kendi çalışmasında nasıl uygulayacağını da izah etmelidir Kaynakça Tezin raporlaştırılmasında alıntı yapılan tüm eserler, kaynakça başlığı altında, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya dizilir. Tezde yararlanılan ve metin içinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar,kaynakça bölümünde yer almalıdır. Ayrıca kaynakçada yer alan tüm kaynaklara, metin içinde atıfta bulunulmuş olmalıdır. Kaynakça listesinin oluşturulmasında Kaynak Gösterme ana başlığının Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme alt başlığında yer alan kurallara uyulur Ekler Tezin bu kısmında; metin içinde yer verilmeyen çizelgelere, araştırmada kullanılan anketlere, ölçeklere, uygulama için alınan izinlere, kolay bulunamayacak belgelerin kopyalarına, fotoğraf, harita vb. gibi malzemelere yer verilir.eklerin her biri yeni bir sayfada başlatılır ve birbirlerini izleyecek biçimde numaralandırılır (Ek 1, Ek 2, vb.). Ayrıca her numaranın karşısına, Ek in içeriğini belirten bir başlık yazılır. 24

25 5. KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA OLUŞTURMA Bu kısımda, tezlerde gerek metin içinde ve dipnotlu kaynak göstermede, gerekse kaynaklar listesinde kaynakların yazımında esas alınan kurallar ve ilgili örnekler verilmiştir: 5.1. Metin İçinde Kaynak Gösterme Tek Yazar, Tek Çalışma Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Aşağıda buna ilişkin olarak üç değişik örnek yer almaktadır: Öztek (2005) performans ölçümünde esas alınan ölçütleri incelediği çalışmasında,...dır. Performans ölçümünde esas alınan ölçütlerin incelendiği bir çalışmada,..dır (Öztek, 2005). Öztek in 2005 te yayınlanan çalışmasında, performans ölçümünde esas alınan ölçütler konusunda..dır. Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise, ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez. İki Yazarlı Çalışma İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir. Sistem en genel anlamda.tanımlanır (Donnelly ve Gibson, 1996, 12). Donnely ve Gibson a (1996, 12) göre sistem,..dır. Üç, Dört ve Beş Yazarlı Çalışma Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise, birinci yazarın soyadı verilerek ve diğerleri bağlacı konur. O Mara, Hyland ve Chapman (1998)..ileri sürmüşlerdir. (İlk geçtiği yerde). 25

26 O Mara ve diğerleri (1998) tarafından yapılan bir araştırmada Altı Yada Daha Fazla Yazarlı Çalışma Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, ve diğerleri diye devam edilir. Kaynakça listesinde, her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir. Akmut ve diğerleri (2003)... Gruplar (Yazar Olarak) Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi, ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, şu genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa ve eğer kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır. Metin içinde ilk gösterme: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991) Daha sonraki göstermeler: (MEB, 1991). Aynı Soyadlı Yazarlar Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir. 26

27 N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda... Aynı Parantez İçinde İki veya Daha Çok Çalışma Yayın yılına göre sıralanarak, aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması düzenlenir. Basımda olan çalışma varsa, bu en sona konulur. Önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir. (Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993). (Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda). Aynı Yazarın Aynı Yıl Yaptığı Çalışmaları Yazarın birden fazla çalışmalarını ayırt edebilmek için yılların ardından a, b, c harfleri kullanılır. (Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda-b) (Amaratunga ve Baldry, 2002a, 2002b) Yazarları Farklı İki veya Daha Fazla Çalışma Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir. Örneğin; Çeşitli çalışmalar... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 1984). 1996). (Wöber, 2002; Laws, 2004; Tse ve diğerleri, 2005; Evans, 2005; De Roos ve Corgel, Arşiv Belgelerine Atıf: Metin içi gösterimde kaynağın ilk olarak geçtiği arşiv belgesinin tam adı verilir. Daha sonraki kullanımlarda ise arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içinde gösterilir. Belgenin tarihi, varsa dosya, yaprak veya sayfa numaralarından birisi belirtilir. (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1924: 123). (BCA, 1924: 125). 27

28 ...(Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 30) (BOA, TD: 30) Mahkeme Kararlarına Atıf: Mahkeme kararlarında metin içi atıf yapılamaz. Ancak atıflar dipnotta gösterilir. 1 Danıştay 9. Dairesinin tarih ve 2011/1809 Esas ve 2011/1706 Karar sayılı kararı Aynı karara tekrar atıf yapıldığında ise; D. 9. D T., 2011/1809 E., 2011/1706 K. 28

29 5.2. Dipnotlu Kaynak Gösterme Bir Kaynağa İlk Kez Başvuru: 65. Rauf Arıkan, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitabevi, 2000, s. Aynı Kaynağa İkinci Kez Başvuru: Arıkan, s. 72. Aynı Yazarın Birden Fazla Eseri Olması Durumunda İkinci Kez Başvuru: Arıkan, Türkiye ve Avrupa Topluluğunda Tarımın Ekonomideki Yeri ve Tarımın Yapısı, s. 76. Aynı Soyadı Taşıyan Birden Fazla Yazar Olması Durumunda İkinci Kez Başvuru: Zeki Arıkan, s. 34. (Yazarın tek eseri olduğu durumda) Zeki Arıkan, Tarihimiz ve Cumhuriyet, s. 76. (Yazarın birden fazla eseri olduğu durumda) İkinci Kaynaktan Yapılan Başvuru: Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman İçinde, İstanbul, 1958, s. 17 Aktaran: Saim Sakaoğlu, Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002, s. 23. Tek Yazarlı Kitap: Ali Duymaz, Kerem ile Aslı Hikayesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ankara: Kütür Bakanlığı Yayınları, 2001, s. 23. İki Yazarlı Kitap: İlk başvuru; Orhan Tuna ve Nevzat Yalçıntaş, Sosyal Siyaset, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1976, s. 33. İkinci başvuru; Tuna ve Yalçıntaş, s. 45. Üç Yazarlı Kitap: 29

30 İlk başvuru; Erhan Afyoncu, Ahmet Önal ve Uğur Demir, Osmanlı İmparatorluğu nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010, s. 15. İkinci başvuru; Afyoncu ve diğerleri, s. 43. Üçten Fazla Yazarlı Kitap: İlk başvuru; Nazan Aksoy ve diğerleri, Şiir ve Şiir Kuramı Üstüne Söylemler, İstanbul: Düzlem Yayınları, 1996, s. 7. İkinci başvuru; Aksoy ve diğerleri, s. 18. Yazar Adı Kurum Olan Bir Yayın: 33. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Haber Bülteni, Mart-Temmuz 2011, s. Yazar Adı Olmayan Bir Yayın: YÖK Mevzuatı, İstanbul: Alkım Kitabevi, 1996, s. 5. Çeviri Yayın: Emile Durkheim, Toplum Bilimsel Yöntemin Kuralları, çev.: Celal Baki Akal, İstanbul: Bilim-Felsefe-Sanat Yayınları, 1985, 15. Hazırlanmış Yayın: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, (Yayına Hazırlayan: Abdülmecit Mutaf), Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, 2000, s. 24. Tek Editörlü Kitap: Alan Dundes (ed.) Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth, Berkeley and Los Angeles: Universty of California Press, 1984, s İki Editörlü Kitap: Lowell Edmunds ve Alan Dundes (ed.), Oedipus: A Folklore Casebook, New York: Garland, 1983, s

31 Editörlü Kitaptan Bölüm: Mircea Eliade, "Cosmogonic Myth and Sacred History", ed.: Alan Dundes, Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth, Berkeley and Los Angeles: Universty of California Press, 1984, , s Tek Yazarlı Süreli Yayın: Mehmed Fuad Köprülüzâde, Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar, Türkiyat Mecmuası, 1, (Ağustos, 1925), İstanbul, s İki ve Üç Yazarlı Süreli Yayın: Ali Berat Alptekin ve Esma Şimşek, Türk Destanlarının Motif Yapısı-I, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 65, (Nisan 1990), İstanbul, s Üçten Fazla Yazarlı Süreli Yayın: İrfan Çakın ve Diğerleri, "Türk Kütüphaneciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Türk Kütüphaneciliği, VII/3, 1993, s Yazarsız Süreli Yayın: Economist, "Trade and Wages", 341(7995), 1996, s. 74. Sempozyumda Sunulan Yayınlar: Ali Rıza Önder, Mezar Taşlarında Halk Kültürü, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, V, Maddi Kültür, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1978, s Raporlar: W.F Burke, and G. Uğurtaş, Seismic Interpretation of Thrace Basin, TPAO Internal Report, Ankara, 1974, s. 8. Yazarsız Rapor: Türkiye Odalar Birliği, İktisadi Rapor 1992, Ankara, 1992, s. 10. Seminerler: Eric Lawrence, "Gelişmiş Ülkelerde Sermaye Piyasası ve Bankaların Fonksiyonu", Uluslararası Sermaye Piyasası ve Bankalar Semineri, Çeşme, Ekim 1983, s. 33. Standartlar: 31

32 TS-40561, Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1985, s.6. Broşür: Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Balıkesir", Balıkesir 2009, s. 65. Gazete (Yazarlı): Doğan Hızlan, "Muğla Üniversitesi'nde IV. "Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" Başlıyor", Hürriyet, 22 Aralık 2011, s. 17. Gazete (Yazarsız): Milliyet, "Mutfağın Lisanı Yok", 09 Ocak 2012, s. 19. Gazete (Yazarsız ve Başlıksız): Star Gazetesi, 20 Kasım 2011, s. 5. Ansiklopedi: Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, V, İstanbul 1991, s. 26. Sözlük: Güncel Türkçe Sözlük, "Siyaset", Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, s Kutsal Kitaplar: Kuran-ı Kerim, Alak Suresi, Ayet 2. Yayımlanmamış Tez: Refika Bakoğlu, Orta Kademe Yönetimin Stratejik Rolleri İle Örgütsel Performans İlişkisi ve Stratejik Rollere İlişkin Uygulama Örnekleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1999, s. 35. Mahkeme Kararları: Yargıtay H. G. K E. 4-39, K. 59 (Adalet Dergisi, Mart-Nisan 1964) s. 4. Kişisel Görüşme: Bahaeddin Yediyıldız, -Türk Tarih Kurumu Başkanı- "Osmanlı'da Vakıflar" konulu görüşme, Ankara: İnternet-Yazar Adı Olarak Bir Kurum: TCMB, Yıllık Rapor, 2001, (10 Eylül 2002), s

33 İnternet-İnternette Yayımlanan Dergi Makalesi: J. R. Brown and C. Dev, "Looking Beyond Revpar" Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(2), (12 Şubat 2007) s. 23. İnternet-Süreli Yayının Elektronik Versiyonu: Saim Sakaoğlu, "Karaca Oğlan'ın Şiirlerini Nasıl Yayımlamalıyız?", [Elektronik Versiyon] Millî Folklor, 90, 2011, s. 15. İnternet-İnternette Yayımlanan Gazete Makalesi: Robert Barnes, "Justices are Skeptical of EPA Actions in Land Case", Washington Post, 10 Ocak İnternet-Yazarı Olmayan Doküman: The effects of television violence on children, 2001, (4Temmuz 2003). İnternet-Tarihi Olmayan Doküman: GVU s 8th WWW user survey, (t.y.) cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey (6 Ocak 2001). İnternet-Bir Üniversite Programına ya da Bölümüne Ait Doküman: Lou Chou ve Diğerleri, Technology and Education: New wine in New Bottles: Choosing Pasts and Imagining Educational Futures, 1993, Columbia University, Institute for Learning Technologies, e1.html (8 Aralık 2002). Veri Tabanı: Lirong Jiang, "Comparison of the Difference between Chinese and Western Drinking Culture", Asian Social Science, 2011, 7(5), s. 251, Academic Search Complete veri tabanı, (11 Ocak 2012). Elektronik Posta: Karl Reichl, Epic, H. İbrahim Şahin'e kişisel e-posta, (17 Mart 2008). 33

34 İnternet-Kişisel Görüşme: Paul Keiko, Kişisel Görüşme, Telnet://wold.sense media.net 1234 (30 Nisan 1999). Ulusal ya da Uluslararası Film ya da Video: Ulusal: Şükrü Avşar (Yapımcı), Çağan Irmak (Yönetmen), Babam ve Oğlum [Film], Türkiye: Avşar Film, Uluslararası: Jon Landou and James Cameron (Producer), James Cameron (Director), Titanic [Motion Picture], United States: Paramount Picture, Sınırlı Olarak Ulaşılabilen Film ya da Video: Ulusal: D. Aksoy (Yapımcı), Başkent Tanıtım Filmi [Film], (Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20.km Etimesgut/ANKARA), Uluslararası: M. Harris (Producer), M. J. Turley (Director), Writing Labs: A History [Motion Picture], (Purdue University Pictures, 500 Oval Drive West Lafayette IN 47907), Televizyon Programı: Ulusal: Muhammet Şimşek (Yapımcı), Derin Kökler [Televizyon Programı], Ankara: TRT (22 Ekim 2009). Uluslararası: I. M. Important (Producer), The Nightly news Hour [Television Broadcast], New York: Central Broadcasting Service, (1 November 1990). Ses Kaydı: Ulusal: Barış Manço, Mançoloji [CD], İstanbul: Emre Grafson Müzik. Uluslararası: 34

35 B. Taupin, Someone Saved My Life Tonight [Recorded by Elton John], Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy [CD], London: Big Pig Music Limited, Video Kayıtları: Europe Union, 16 mm, 25 dak. England: NY Films,

36 5.3. Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemine Göre Kaynakça Oluşturma Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Yazarlar, anlaşılır bir biçimde referansları seçmeli ve bu liste sadece çalışmanın araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır. Kaynaklar, kaynakça listesinde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kitap ve dergi isimleri italik ya da koyu olarak yazılmalıdır. Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır. Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır bir cm (4-7 karakter) içerden başlatılır. Süreli Yayına İlişkin Genel Form Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi ya da Adı. (Tarih). Makalenin Adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), sayfa no. Dergi adı dışında derginin cilt numarası da italik ya da koyu yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dışında bir de sıra sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın, yazılır. Kitaba İlişkin Genel Form Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi ya da Adı. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi. Süreli Yayın Örnekleri Bir Dergide Tek Yazarlı Makale Acuner, Taner. (2001). Toplam Hizmet Kalitesi Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Sağlamadaki Rolü. Pazarlama Dünyası Dergisi. Yıl: 15, Sayı: 88, Haveman, H.A. (1993). Follow the Leader: Mimetic Isomorphism and Entry into New Markets. Administrative Science Quarterly, 38, Bir Dergide Üç Ya Da Dört Yazarlı Makale Borman, W.C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E.D., and White, L.A. (1993, May). The People in Organization. Organizational Management, 41,

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS TEZİ YAZIM KILAVUZU BALIKESİR 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KÂĞIT

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ ENSTİTÜYE TEZ TESLİMİNDE VERİLECEKLER LİSTESİ 1. Tez Bilgi Arşivi ve gerekli diğer belgeler aşağıda link halinde verilmiş

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EK-1 Tez önerisi öğrencinin yapacağı tez çalışmasını ana hatlarıyla tanımlandığı bir dokümandır. Ayrıca

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Tezin Başlığı...1 2. Giriş...1 2.1. Problem Durumu...1 2.1.1. Problem Cümlesi ve

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA 2013 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KURALLARI Tezin Başlığı Tez başlığı, yapılacak çalışmanın içeriğini açıkça yansıtmalı;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU KARABÜK 2017 Öğrenci, staj yerinde yaptığı çalışmaları her çalışma günü için ayrı ayrı raporlamalıdır. Yapılan işi ve saha çalışmalarını fotoğraflandırılarak belgelendirmelidir.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o o Kapak sayfaları İçindekiler Bitirme

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o Kapak sayfaları o İçindekiler Bitirme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ 1. GİRİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ Bu kılavuz, yükseköğretim kurumlarında hazırlanan lisansüstü tezlerin (yüksek lisans, doktora,

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kılavuzun amacı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı anabilim dalları tarafından yaptırılacak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni.

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni. GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI SEMİNER YAZIM KLAVUZU 1 GENEL YAZIM PLANI 1.1. Kağıdın Özelliği Seminer yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm boyutlarında) olmalıdır.

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 1.Giriş Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR Proje Çalışması Alan Eğitiminden (sınıf öğretmenliği) bir konu üzerinde akademik bir çalışmayı içermelidir.

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80, en çok 100

Detaylı

2. KISALTMA VE TANIMLAR Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

2. KISALTMA VE TANIMLAR Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 2 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez / Proje Önerisi Hazırlama kılavuzunun amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU

T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU T. C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ, PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI İÇİN AKADEMİK YAZIM KILAVUZU TRABZON - 2013 1 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 1. TEZ, PROJE VE SEMİNERİN

Detaylı

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM Rapor/Tez Hazırlama ve Yazım Kuralları (1) Rapor veya tez çalışmaları, A4 (210x297mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz çizgisiz kağıda bilgisayarda yazılmalıdır. Rapor/tez, Microsoft Word veya benzeri

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı