İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA"

Transkript

1 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA BİR İNCELEME Sibel İNCEOĞLU (Editör) YAZARLAR: Sibel İnceoğlu Oya Boyar Ulaş Karan Olgun Akbulut (10, 15 ve 16. Bölümler) Gülay Arslan Öncü (7. Bölüm) Lami Bertan Tokuzlu (8. Bölüm) Beta

2 Yayın No : 2912 Hukuk Dizisi : 1433 Copyright Avrupa Konseyi (1. Baskı) 2. Baskı - Haziran İSTANBUL Tıpkı 3. Baskı - Ekim İSTANBUL ISBN Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Pasifik Ofset (Sertifika No ) Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: Kapak Tasar m : Beta Basım Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Kitabın hazırlığına, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi desteğiyle, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya konu olan anayasal hak ve özgürlükleri belirlemek için, Anayasa Mahkemesinin 2012 Haziran ında getirdiği öneri üzerine başlanıldı. Amaç, Anayasa md 148/3 gereği, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi kapsamındaki anayasal hak ve özgürlükleri tespit ederek yargıç ve savcılarımıza kaynaklık edebilecek verileri sunmaktı. Kitabın planlanması sürecinde, çalışmanın derinlikli olabilmesi bakımından anayasal hak ve özgürlükleri belirlemenin ötesine geçilerek, anayasal içeriğin sözleşmesel içerikle uyumu ya da uyumsuzluğunun belirlenmesine yönelik kapsam genişletilmesi önem kazandı. Böyle bir kitabın hazırlığı önerisini gündeme getirerek ve sonrasında çalışmanın kapsamının genişletilmesine sıcak bakarak, akamedemik camia ile işbirliğini ve bilimselliği önemseyen, bireysel başvuru sürecine olağanüstü bir ihtimamla yaklaşan Sayın Başkan Haşim Kılıç a hem bir bilim kadını hem de bir vatandaş olarak şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Bu denli geniş kapsam tek bir kişinin kısa bir süre içinde çalışmayı tamamlamasını zorlaştırıyordu, bu ancak ortaklaşa yürütülen bir çalışma ile mümkündü. Böyle bir çalışma hem İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin içtihadına yönelik bilgiyi, hem de Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin içtihatına yönelik derinlikli bir donanımı gerektiriyordu. Bu nedenle Kitap, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi üzerinde uzun yıllardır çalışan ve akademik yaşamında sözleşmesel hak ve özgürlükler üzerine akademik tezler, kitap ve makaleler yazmış ve aynı zamanda Anayasa Hukuku formasyonuna sahip olan akademisyenlerin katkısıyla yazıldı. Çalışmaya altışar bölümü kaleme alarak büyük bir özveriyle katkı sunan Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan başta olmak üzere, yazarlar Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, Dr. Gülay Arslan Öncü ve Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca kitabın düzeltme aşamalarında bizlerden yardımlarını esirgemeyen araştırma görevlileri Gözde Atasayan ve Zülfiye Yılmaz a da içtenlikle teşekkür ederim. Kitap birbirinden bağımsız makalelerden oluşan bir mimariyle kurgulanmadı, bölümler arasında birbiriyle çelişen yaklaşımlara yer vermemeye özen gösterildi. Bu nedenle çalışmanın bütünlüklü bir yaklaşıma sahip olabilmesi için her bir bölüm için benim başkanlığımda uzun tartışmalar ve bilgi alışverişiyle geçen altı atölye çalışması yapıldı. Ayrıca bütün bölümler yazarlar tarafından tamamlandığında tekrar uzun bir editölük çalışmasıyla birbirleriyle bağlantılandırıldı, dil birliği sağlanmaya çalışıldı. Dolayısıyla her bölüm ayrı bir yazar tarafından yazılmış olsa da anayasal hükümlerin bağlantıları ve bunlara yönelik önerilen özgün yorum yöntemleri aslında sadece o bölümün yazarına mal edilemez; kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Kitap ilk olarak yargıç ve savcılara ücretsiz dağıtılmak üzere hazırlandı. Fakat bireysel başvuru usulünün etkin kullanımı bakımından avukatların da bu süreçte konuya ilişkin bilgiye ulaşabilmeleri önemli. Bu bakış açısıyla konuya yaklaşıp, kitabın profesyonel bir yayınevi tarafından da yayımlanarak ulaşılabilir kılınmasına onay veren Avrupa Konseyi çalışanlarına müteşekkirim. İstanbul, Nisan 2013 Prof. Dr. Sibel İnceoğlu Editör iii

4

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 KISIM I GENEL ESASLAR BÖLÜM I: ANAYASA VE İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ...7 Yazar: Prof. Dr. Sibel İnceoğlu I. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin İç Hukuktaki Yeri...7 A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Hiyerarşik Değeri...7 B- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Hiyerarşik Değeri Karşısında Yasama ve Yargının Yükümlülükleri...9 C- Bireysel Başvuruda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Yeri II. Anayasa Mahkemesinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini Yorumlayış Biçimi A- Destek Ölçü Norm Olarak İnsan Haklarına Güvence Getiren Sözleşmeler B- Destek Ölçü Norm Olarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları III. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 1982 Anayasasına İçerik Bakımından Etkisi...18 IV. Değerlendirme BÖLÜM II: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ SINIRLAMA VE GÜVENCE REJİMİ...23 Yazar: Prof. Dr. Sibel İnceoğlu I. Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Hak ve Özgürlüklerin Yasayla Sınırlanması A- Sınırlama Sistemi Kademeli Sistemin Anlamı Yasa Kaydı Öngörülmeyen Haklar B- Sınırlama ve Güvence Ölçütleri Meşru Amaç -Sebebe Bağlılık Hukukilik - Yasayla Sınırlama Demokratik Toplum a. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları aa. Zorlayıcı Toplumsal İhtiyaç ve Takdir alanı bb. Müdahale Edilen Hakkın Özel Yönü v

6 vi İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA cc. Demokrasi Anlayışı dd. Avrupa Konsensüsü b. Anayasa Mahkemesi Kararları Ölçülülük a. Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi b. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları c. Anayasa Mahkemesi Kararları Diğer Anayasal Güvence Ölçütleri a. Hakkın Özüne Dokunma Yasağı b. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk c. Laik Cumhuriyetin Gerekleri II. Hak ve Özgürlüklerin Pozitifleşmiş Norm Alanı A- Norm Alanının Pozitifleşmiş Anayasal Çerçevesi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasal Yasaklar Anayasadaki Norm Alanının Pozitifleşmiş Sınırları B- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Norm Alanının Pozitifleşmiş Çerçevesi ve Anayasa III. Değerlendirme BÖLÜM III: DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve DOLAYLI YATAY ETKİ...53 Yazar: Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar I. Negatif ve Pozitif Yükümlülükler Ayrımı II. Devletin Temel Hakları Üçüncü Kişilerin Eylemlerine Karşı Koruma Yükümlülüğü A- Teorik Çerçeve Doğrudan Yatay Etki Yatay Etkiyi Reddeden Görüş Dolaylı Yatay Etki B- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Yatay Etkinin Sözleşme Sistemi İçindeki Yeri Pozitif Yükümlülükler Kapsamında Dolaylı Yatay Etki C- Anayasa Yatay Etkinin Anayasal Dayanakları Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Anayasal Hakların Yatay Etkisi III. Devletin Hakları Gerçekleştirme Yükümlülüğü A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa IV. Değerlendirme... 80

7 İÇİNDEKİLER BÖLÜM IV: HAKKIN VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI...81 Yazar: Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar I. Kötüye Kullanma Yasağı ve Anayasa Hukuku II. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Anayasada Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Demokrasinin Korunmasına İlişkin İçtihadi Dönüşüm Kötüye Kullanma Yasağının Uygulama Alanının Değişmesi B- Anayasa III. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Anayasada Yetkinin Kötüye Kullanılması ya da Yetki Saptırması Yasağı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa IV. Değerlendirme BÖLÜM V: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİNDE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ASKIYA ALMA REJİMİ...97 Yazar: Yrd. Doç Dr. Oya Boyar I. Askıya Alma Rejimin Uygulamaya Konması A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Usuli Şartlar: Bildirim Yükümlülüğü, Çekince ve Deklarasyonlar a. Bildirim Yükümlülüğü b. Çekince ve Deklarasyonlar Savaş veya Ulusun Varlığını Tehdit Eden Başka Bir Genel Tehlikenin Mevcudiyeti B- Anayasa II. Askıya Alma Rejiminin Uygulanması A- Sebebe Bağlılık: Konu, Yer ve Zaman İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Ölçülülük İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Uygunluk III. Değerlendirme vii

8 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA KISIM II HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BÖLÜM I: YAŞAM HAKKI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Yaşam Hakkının İstisnaları A- Ölüm Cezası İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Güç Kullanımı Sonucunda Ölüme Sebebiyet Verme İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa III. Hakkın Doğurduğu Devlet Yükümlülükleri A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Negatif Yükümlülükler Pozitif Yükümlülükler a. Maddi Yükümlülükler b. Usuli Yükümlülükler B- Anayasa IV. Değerlendirme Yaşam Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM II: İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI Yazar: Yrd. Doç Dr. Oya Boyar I. Devlet Yükümlülüklerinin Kapsamı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Devletin Negatif Yükümlülükleri ya da Yasak Fiiller a. İşkence b. İnsanlık Dışı Muamele c. Aşağılayıcı Muamele Devletin Pozitif Yükümlülükleri a. Koruma Yükümlülükleri b. Gerçekleştirme Yükümlülükleri aa. Devletin Gözetimi Altındaki Kişilere İlişkin Yükümlülükleri bb. Devletin Asgari Yaşam Koşullarını Sağlama Yükümlülüğü Devletin Usuli Yükümlülükleri B- Anayasa viii

9 İÇİNDEKİLER II. Yasağın Sözleşmesel ve Anayasal Güvenceleri A- Yasağın Mutlak Niteliği B- İnsan Onuru III. Değerlendirme İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM III: KÖLELİK, KULLUK, ZORLA ÇALIŞTIRMA VE ZORUNLU ÇALIŞMA YASAĞI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Yasağın Doğurduğu Devlet Yükümlülükleri A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa III. Yasağın İstisnaları A- Sözleşmeye Uygun Olarak Özgürlüğü Kısıtlanan Kişiden Yapılması İstenen Çalışma İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Askerlik Hizmeti veya Alternatif Sivil Hizmet İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Olağanüstü Durumlarda Mecbur Tutulan Hizmetler İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa D- Yurttaşlık Yükümlülükleri Kapsamındaki Çalışma veya Hizmet İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa IV. Değerlendirme Kölelik, Kulluk, Zorla Çalıştırma ve Zorunlu Çalışma Yasağı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM IV: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Hakkın İstisnaları ix

10 x İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA A- Yetkili Bir Mahkemenin Verdiği Mahkumiyet Kararı Sonrasında Tutulma İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Mahkeme Kararına Uymama Sebebiyle veya Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacıyla Yakalama veya Tutma İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Yetkili Adli Merci Önüne Çıkarılmak Amacıyla Yakalama veya Tutma İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa D- Küçüklerin Tutulması İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa E- Bulaşıcı Hastalığı Olanların, Akıl Hastalarının, Alkoliklerin, Uyuşturucu Bağımlılarının ve Serserilerin Tutulması İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa F- Ülkeye Girişin Önlenmesi veya Sınır Dışı ve Geri Verme Amacıyla Yakalama ya da Tutma İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa III. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişinin Hakları A- Anladığı Dilde Derhal Bilgilendirilme Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Derhal Bir Yargıç Önüne Çıkarılma Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Makul Sürede Yargılanma veya Yargılama Sırasında Salıverilme Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa D- Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanın Mahkemeye Başvurma Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa E- Tazminat Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa F- Yakınlarına Haber Verme Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa IV. Değerlendirme Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu. 208

11 İÇİNDEKİLER BÖLÜM V: ADİL YARGILANMA HAKKI Yazar: Prof. Dr. Sibel İnceoğlu I. Kapsam ve Norm Alanı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Mahkemeye Başvurma Hakkı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Dava Açma Hakkına Yönelik Sınırlamalar Mahkemenin Yargı Yetkisine Yönelik Sınırlamalar B- Anayasa Dava Açma Hakkına Yönelik Sınırlamalar Mahkemenin Yargı Yetkisine Yönelik Sınırlamalar III. Yasayla Kurulmuş Bağımsız ve Tarafsız Mahkemede Yargılanma Hakkı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Yasayla Kurulmuş Mahkeme Bağımsız Mahkeme a. Yargıçların Niteliği b. Yargıçların Atanması, Güvenceleri, Mahkemenin Görünümü Tarafsız Mahkeme a. Temel Özellikler b. Kanun Yolları ile Giderim ve Feragat B- Anayasa Yasayla Kurulmuş Mahkeme Bağımsız Mahkeme Tarafsız Mahkeme IV. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Silahların Eşitliği İlkesi a. Tanık Dinlenmesinde Hak Eşitliği b. Bilgi ve Belgelere Ulaşmada Eşitlik c. Yasamanın Müdahalesi Çelişmeli Yargılama İlkesi Yargılamaya Etkili Katılım ve Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı a. Temel Özellikler b. Kanun Yolları ile Giderim ve Feragat Susma ve Kendini Suçlayıcı Delil Sunmaya Zorlanmama Hakkı Delillere İlişkin Temel Kurallar a. Delillerin Duruşmada Sunuluşu ve Tartışılması b. Hukuka Aykırı Biçimde Elde Edilen Deliller c. Delile Ulaşma ve Yorum Yapma Hakkı xi

12 xii İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA d. Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi Talebinin Reddi e. Delile Verilen Ağırlık ve Delilin Değerlendirilmesi Gerekçeli Karar Hakkı B- Anayasa Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkına İlişkin Açık Hükümler Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının Zımni Unsurları V. Masumiyet Karinesi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa VI. Suç İsnad Edilen Kişinin Asgari Hakları A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Suçlama Hakkında Bilgilendirilme Hakkı Gerekli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı Kendi Kendini Savunma veya Müdafiin Yardımından Yararlanma Hakkı Tanık Dinletmede Hak Eşitliği ve Tanığı Sorgulama Hakkı Ücretsiz Tercüman Hakkı B- Anayasa VII. Aleni Yargılanma ve Aleni Hüküm Hakkı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Aleni Yargılanma Hakkı a. Duruşma Zorunluluğu b. Duruşmanın Açıklığı c. Kanun Yollarıyla Giderim ve Feragat Aleni Hüküm Hakkı B- Anayasa VIII. Makul Sürede Yargılanma Hakkı A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Kapsam Dikkate Alınan Süre Değerlendirme Ölçütleri a. Davanın Karmaşıklığı b. Başvurucunun Tutumu c. Yetkili Makamların Tutumu B- Anayasa IX. Değerlendirme Adil Yargılanma Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM VI: SUÇTA VE CEZADA YASALLIK İLKESİ Yazar: Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

13 İÇİNDEKİLER 1. Suç ve Ceza Yasallık / Belirlilik İlkesi B- Anayasa II. Usuli Güvenceler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Geriye Yürümezlik İlkesi Kıyas Yasağı B- Anayasa III. İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçlar ve Savaş Suçları IV. Değerlendirme Suçta ve Cezada Yasallık İlkesi Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM VII: ÖZEL YAŞAMA VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI Yazar: Dr. Gülay Arslan Öncü I. Temel Özellikler II. Kapsam A- Özel Yaşama Saygı Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi a. Fiziksel ve Zihinsel Bütünlük Hakkı aa. Tıbbi Müdahaleyi Red Hakkı bb. Bireylerin Şiddetten Korunması cc. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı b. Bireyin Kendini Gerçekleştirme ve Geleceğini Belirleme Hakkı/Kendine İlişkin Kararlar Alabilme Özerkliği aa. Cinsel Kimlik bb. İsim cc. Fiziksel Görünüm dd. Bireyin Geçmişi Hakkında Bilgi Sahibi Olma Hakkı ee. Üreme Hakkı ff. Beden Üzerinde Tasarruf Hakkı gg. Seyahat Özgürlüğü hh. Özgün Yaşam Biçimine Hak c- Bireyin Kendisi Hakkındaki Bilgiyi Kontrol Hakkı/Mahremiyet Hakkı Anayasa a. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı b. Özel Hayata Saygı Hakkı c. Seyahat Özgürlüğü d. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması e. Bilgi Edinme Hakkı xiii

14 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA B- Aile Yaşamına Saygı Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Konuta Saygı Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa D- Haberleşmeye Saygı Hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa III. Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukilik Meşru Amaç Demokratik Toplumda Gereklilik a. Zorlayıcı Toplumsal İhtiyaç b. Ölçülülük c. Takdir Alanı B- Anayasa IV. Değerlendirme Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM VIII: DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ Yazar: Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu I. Kapsam ve Temel Özellikler xiv A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Özgürlüğün Bireysel Yönü Özgürlüğün Kollektif Yönü B- Anayasa Özgürlüğün Bireysel Yönü Özgürlüğün Kollektif Yönü II. Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukilik Meşru amaç Demokratik Toplumda Gereklilik B- Anayasa III. Değerlendirme Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu

15 İÇİNDEKİLER BÖLÜM IX: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Genel Olarak İfade Özgürlüğü İfade Özgürlüğünün İçerik Bakımından Kapsamı a. Siyasi İfadeler b. Sanatsal İfadeler c. Akademik İfadeler d. Ticari İfadeler e. Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfadeler f. Nefret Söylemi İçeren veya Şiddete Teşvik Eden İfadeler İfade Özgürlüğünde Kullanılan Araçların Kapsamı B- Anayasa Genel Olarak İfade Özgürlüğü Görüş Sahibi Olma Hakkı Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı Bilgi Edinme Hakkı II. Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa Genel Olarak İfade Özgürlüğünün Sınırlanma ve Güvence Rejimi Sınırlama Sebepleri ve Anayasal Yasaklar a. İfade Özgürlüğüne Yönelik Genel Düzenlemedeki Sınırlama Sebepleri b. Sanatsal ve Akademik İfadelerde Sınırlama Sebepleri ve Anayasal Yasaklar c. Basın Özgürlüğünde Sınırlama Sebepleri III. Değerlendirme İfade Özgürlüğü Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM X: TOPLANTI VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜKLERİ Yazar: Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Sınırlama ve Güvence Rejiminin Genel Özellikleri A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa III. Toplantı ve Gösteri Özgürlükleri xv

16 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA A- Kapsam İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Sınırlama ve Güvence Rejimi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Özgürlüğün Kullanımı, Sınır ve Güvenceleri Bildirim ve İzin Toplantı ve Gösteri Mekanı Toplantı ve Gösterinin Zamanı ve Süresi Toplantı ve Gösterilere Müdahale Çifte Gösteri ve Karşı Gösteriler Azınlık Gruplarının Gösterileri D- Değerlendirme IV. Örgütlenme Özgürlüğü A- Kapsam İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Sınırlama ve Güvence Rejimi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Hakkın Kullanımı, Sınır ve Güvenceleri Örgütün Kaydı Örgüte Üyelik Örgütsel Faaliyetler D- Değerlendirme V. Siyasi Parti Özgürlükleri A- Kapsam İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Sınırlama Rejimi Azınlık Yanlısı Siyasi Partiler Anti-laik Siyasi Partiler Terör ve Şiddet ile İlintili Siyasi Partiler C- Değerlendirme VI. Sendikal Haklar A- Kapsam İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa B- Sınırlama ve Güvence Rejimi xvi

17 İÇİNDEKİLER 1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Sendikaya Üyelik, Sendikal Faaliyetler ve Sınırlandırılması D- Değerlendirme Toplantı ve Örgütlenme Özgürlükleri Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM XI: EVLENME VE AİLE KURMA HAKKI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan I. Kapsam ve Temel Özellikler A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Genel Olarak Evlenme Hakkı Aile Kurma Hakkı B- Anayasa Evlenme Hakkı Aile Kurma Hakkı II. Hakkın Doğurduğu Devlet Yükümlülükleri, Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa III. Değerlendirme Evlenme ve Aile Kurma Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM XII: ETKİLİ BAŞVURU HAKKI Yazar: Prof. Dr. Sibel İnceoğlu I. Amaç ve Kapsam A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Hakkın Doğurduğu Devlet Yükümlülükleri A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Maddi Yükümlülükler Kurumsal Yükümlülükler Etkili Başvuru Yolu ve Milli Güvenlik Etkili Başvuru Yolunun Diğer Sözleşmesel Haklarla İlişkisi a. Adil Yargılanma Hakkı ve Etkili Başvuru b. Önemli Hak İhlalleri ve Etkili Soruşturma B- Anayasa Yetkili Makama Başvurma Hakkının Genel Özellikleri Tazminat Yetkili Makama Başvurma Hakkının Ek Güvencesi xvii

18 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA III. Değerlendirme Etkili Başvuru Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM XIII: EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan I. Kapsam ve Temel Özellikler A- Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Kavramları Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı İlişkisi a. Genel Bakış b. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi c. Anayasa Ayrımcılık Yasağının Tanımı a. Genel Bakış b. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi c. Anayasa B- Ayrımcılık Yasağının Kapsadığı Temeller Genel Bakış İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa C- Ayrımcılık Yasağı ve Yatay Etki İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa D- Ayrımcılık Yasağı ve Şüpheli Temeller Genel Bakış İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa E- Ayrımcılık Yasağı ile Korunan Haklar Genel Bakış İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa F- Ayrımcılık Yasağının Farklı Biçimleri Genel Bakış İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa G- Özel Önlemler Genel Bakış İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa H- İspat Yükünün Paylaştırılması xviii

19 II. İÇİNDEKİLER 1. Genel Bakış İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Anayasa İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Ayrımcılık Yasağına Dair İhlal İddialarının İncelenmesi Usulü A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesindeki Bir Hak veya Özgürlükle Bağlantısı B- Karşılaştırılabilirlik Ölçütü C- Nesnel ve Haklı Neden Ölçütü D- Ölçülülük III. Değerlendirme Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM XIV: MÜLKİYET HAKKI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar I. Kapsam A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Kişi Bakımından Konu Bakımından B- Anayasa Kişi Bakımından Konu Bakımından II. Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Birinci Norm: Mülkiyetine Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı a. Adil Denge Kriteri b. Devletlerin Takdir Yetkilerinin Sınırı Sorunu İkinci Norm: Mülkiyet Hakkından Yoksun Bırakma a. Yasallık Kriteri b. Kamu Yararı Kriteri c. Uluslararası Hukukun Genel İlkelerine Uygun Olma Kriteri d. İçtihadi Kriter: Yoksun Bırakmadan Dolayı Tazminat Ödenmesi Mülkiyetin Kullanım Hakkının Düzenlenmesi B- Anayasa Genel Rejim Ek Güvenceler ve Mülkiyet Hakkıyla İlgili Diğer Düzenlemeler a. Ek Güvenceler b. Mülkiyet Hakkıyla İlgili Düzenlemeler c. Mülkiyet Hakkına Anayasal Müdahale Biçimleri III. Değerlendirme Mülkiyet Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu xix

20 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA BÖLÜM XV: EĞİTİM HAKKI Yazar: Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut I. Kapsam A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa III. Eğitim Hakkının Temel Konuları A- Eğitimin İçeriği B- Eğitimin Dili C- Eğitim Kurumlarında Kılık-Kıyafet ve Semboller IV. Değerlendirme Eğitim Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu BÖLÜM XVI: SERBEST SEÇİM HAKKI Yazar: Yrd. Doç Dr. Olgun Akbulut I. Kapsam A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa II. Sınırlama ve Güvence Rejimi A- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi B- Anayasa III. Serbest Seçim Hakkının Temel Konuları A- Seçme hakkı B- Seçilme Hakkı Adaylık Şartları Seçim Sonuçlarının İptali ile Temsilciliğin Kaybı Siyasi Faaliyete Yönelik Sınırlamalar C- Seçim Sistemleri IV. Değerlendirme Serbest Seçim Hakkı Bakımından İHAS ve Anayasa Karşılaştırma Tablosu İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA KARŞILAŞTIRMALI TABLO KAYNAKÇA KAVRAM İNDEKSİ xx

21 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR Appl. : Application A.g.k. : Adı geçen karar AÜHF : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBF : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi AY : Anayasa AYM : Anayasa Mahkemesi b. : bası bkz. : bakınız C. : Cilt c. : contre C ie CMK CMUK Çev. dpn. : Compagnie : Ceza Muhakemesi Kanunu : Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu : Çeviri : dipnot E. : Esas ECtHR : European Court of Human Rights E.H.R.L.R. : European Human Rights Law Review EÜHFD : Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ed. : edition Ed. : Editör fkr : fıkra ILO : International Labour Organization İHAK : İnsan Hakları Avrupa Komisyonu İHAM : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İHAS : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İ.Ü.H.F. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. : Karar K.T. : Karar Tarihi LDT : Liberal Düşünce Topluluğu md : madde No. : Numara Örn. : Örneğin P : Protokol xxi

22 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA para. : paragraf Publ. : Publishing Req. : Requête R.G. : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı TBB : Türkiye Barolar Birliği TMK : Türk Medeni Kanunu U.K. : The United Kingdom Univ. : University v. : versus vb. : ve benzeri vd. : ve devamı Vol. : Volume Y. : Yıl yay. : Yayınevi xxii

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? i Dr. Fatih ÖZTÜRK Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Tıpkı 2. Baskı Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Dr. HÜSEYİN MELİH ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997.

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3034 Hukuk Dizisi : 1489

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад XVI e Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes XVI th Congress of the Conference of European Constitutional Courts XVI. Kongress der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte

Detaylı

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı