İhmal ve İs*smara Uğrayan Çocuğa Çok Disiplinli Yaklaşım: ÇOCUK KORUMA MERKEZLERİ ve ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhmal ve İs*smara Uğrayan Çocuğa Çok Disiplinli Yaklaşım: ÇOCUK KORUMA MERKEZLERİ ve ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ"

Transkript

1 İhmal ve İs*smara Uğrayan Çocuğa Çok Disiplinli Yaklaşım: ÇOCUK KORUMA MERKEZLERİ ve ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ Mehmet Akif İnanıcı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli TIP AD

2 İlk yayın J For Med. 1985; 1(2): THE BATTERED CHILD SYNDROME. A. Sedat COLOGLU 1, Ozdemir KOLUSAYIN 2 1 Istanbul University, Den*stry Faculty, Pathology Department, Istanbul, Turkey. Jus*ce Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey. 2 Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Istanbul, Turkey. Istanbul University, Ins*tute of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey. Jus*ce Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey. Dövülmüş çocuk (the bacered child) sendromu deride ekimozlar, mul*pl kemik kırıkları ve subdural hematom ile özellik gösteren bir tablodur. Ebeveynleri ya da bakıcıları taradndan hırpalanan bu çocukların bir bölümü sakat kalırken bazıları ölmektedir. Ölüm nedenlerinin başında kafa ve bafn travmaları gelmektedir. Bu yazıda, sendroma özgü bulgular incelenmiş ve böyle bir vaka ile karşılaşan hekimlerin araşfrmalarını hangi yönlerde ve nasıl yapabilecekleri belir*lmiş*r. Anahtar Kelimeler: Travma, Dövülmüş çocuk sendromu, Otopsi bulguları.

3 Olgu 1 (1992 yılı) Kız çocuk, 5 yaşında Yabancı cisim aspirasyonu Çok sayıda farklı renklerde ekimoz (morluk), eski yanık izi (ütü), üç kemikte iyileşmiş eski kırık FİZİKSEL İSTİSMAR (DÖVÜLME) C. Savcılığı / Mahkeme / Koruma alfna alındı Çocuk aileye geri veriliyor. 4 ay sonra kafaya yönelik darbe ile

4 * BÜRGE AKBULUT taradndan hazırlanmışfr.

5

6 * BÜRGE AKBULUT taradndan hazırlanmışfr.

7

8 * BÜRGE AKBULUT taradndan hazırlanmışfr.

9

10

11 hcp://cokmed.org/_ekurs/

12 Merkez Yapısı GAZİ MARMARA ERCİYES KOCAELİ MERSİN KARADENİZ T. CUMHURİYET ÇUKUROVA MUĞLA ÇK BİRİMİ ÇOCUK KORUMA UYGULMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖNLEME BİRİMİ.. BİRİMİ Görevi Hizmet Araşfrma Eği*m

13

14

15 Aile ve Sosyal PoliJkalar B. Kolluk MEB ÇİM BARO Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığı

16 Mağdur çocuk, kolluk birimleri taradndan, konu ile ilgili hiçbir görüşme yapılmadan sivil ekip ve sivil bir araçla ÇİM e ulaşfrılacakfr. Hemşire, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimci veya sosyal çalışmacı Tıbbi ih*yaçları hastane taradndan, ayni ih*yaçları ise Aile ve Sosyal Poli*kalar Bakanlığı bir yakınının bulunmasına imkân sağlanacakfr.... aile görüşmeleri yapılacak; ailesine ve yakınlarına gerekli danışmanlık ve rehberlik hizmetleri... Cumhuriyet savcısı emir ve talimatları doğrultusunda, mağdur çocuğun beyanının alınmasını müteakip,... dış veya iç beden muayenesi yapılacak, vücudundan örnek alınması, psikiyatrik muayenesinin gerçekleş*rilmesi.... vekili huzurunda, ÇİM de görevli ve bu konuda eği*m almış uzman bir kişi vasıtasıyla, aynalı bir odada, ses ve görüntü kaydı yapılmak sure*yle alınacakfr. Bütün bu süreçte mağdurun mahremiye*ne azami dikkat gösterilecek*r. ÇİM de yapılan işlemler hastane otomasyon sistemine kayıt edilmeyecek*r.

17 ÇOCUK KORUMA BİRİMİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ ÇALIŞMA ALANLARI 1. Cinsel istismara uğramış çocuklar 2. Fiziksel istismara uğramış çocuklar 3. İhmale uğramış çocuklar 4. Vasi Tayini 5. SSÇ / Ceza Sorumluluğu Tespiti 6. Kronolojik Yaş Tahmini (Kemik Yaşı) 7. Babalık Tayini 1. Cinsel istismara uğramış çocuklar ÇALIŞANLAR PSİKOLOG SOSYAL HİZMET UZMANI HEMŞİRE ADLİ TIP UZMANI ÇOCUK CERRAHI ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI ÇOCUK PSİKİYATRİSİ SEKRETER İlgili uzmanlar PSİKOLOG SOSYAL HİZMET UZMANI HEMŞİRE ADLİ TIP UZMANI ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI ÇOCUK PSİKİYATRİSİ SEKRETER HİZMETLİ SAVCI... KOLLUK KUVVETİ...

18 ÇOCUK KORUMA BİRİMİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ GEREKLİ ODALAR a) Bekleme odası b) (Psikolog/SHU) Uzman odası c) Aynalı oda (Ön/Arka) d) Hemşire odası e) Muayene odası f) Doktor odası g) Toplantı odası h) Arşiv odası a) Uzman odaları b) Konaklama odaları (Duş, tuvalet) c) Aynalı oda (Ön/Arka) d) Adli muayene odası e) Adli görüşme odası f) Bekleme odası (Aile) g) Savcı odası h) Raporlama odası i) Sekreter odası j) Güvenlik odası k) Arşiv odası l) Mutfak/Tuvalet BAŞVURU HASTANIN KENDİ BAŞVURUSU SAVCI/MAHKEME İSTEMİ HASTANIN KENDİ BAŞVURUSU SAVCI İSTEMİ

19 ÇOCUK KORUMA BİRİMİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ İŞ AKIŞI 1 Çocuk/Aile ile ön görüşme / Kayıt 2 Çocuk ile adli görüşme (Ses/Görüntü Kaydı) 3 Aile ile adli görüşme (Ses/Görüntü Kaydı) 4 Fiziksel muayene/örnek alınması 5 Ruhsal değerlendirme 6 Raporlama 7 Tedavi/İzlem 1. Çocuk ön görüşme/kayıt (Tıbbi Bakım/Ayni İhtiyaç) 2. Aile görüşmesi 3. Çocuğun ifadesinin alınması/ adli görüşme (Ses/Görüntü Kaydı) 4. Fiziksel muayene/örnek alınması 5. Ruhsal değerlendirme 6. Raporlama 7. Tedavi/İzlem için yönlendirme

20

21 ÇOCUK Ç. Polisi / Yakını ÇKB Sekreter 72 saat/1 hafta geçmişse KAYIT Hemşire Ön Görüşme Randevü 1. ÇKB 2. Ç.Psikiyatrisi İlk 72 saat/1 hafta Adli Görüşme Klinik Psikolog Ses ve görüntü kaydı Randevü Ç.Psikiyatrisi Fiziksel Muayene Sorumlu Doktor Muayene bulguları Örnek analizleri Tetkik sonuçları Konsültasyon sonuçları

22 ÇOCUK Ç. Polisi / Yakını ÇKB Sekreter 72 saat/1 hafta geçmişse KAYIT Hemşire Ön Görüşme Randevü 1. ÇKB 2. Ç.Psikiyatrisi İlk 72 saat/1 hafta Adli Görüşme Klinik Psikolog Sorumlu Doktor Randevü Ç.Psikiyatrisi Fiziksel Muayene Sorumlu Doktor 4 Adli Tıp Uzm Çocuk Cerrahı Kadın Doğum Uzm ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

23 ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Ruhsal Değerlendirmesi HEYET KURULU Adli Tıp Çocuk Cerrahisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı Kadın Hastalıkları ve Doğum ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRME RAPORU Cinsel istismar + Tedbirler

24 Raporlamada iş akışı Devlet Hastenesi Çocuk Koruma Merkezi 1. Fizik muayene 1. Fizik Muayene Ruh sağlığı 2. Ruh sağlığı (DH) Tedavi izlem Raporlama Çocuk İzlem Merkezi 1. Adli Adli görüşme (Dinlenme) Fizik Muayene Ruh sağlığı 3. Adli Tıp Şube Müdürlüğü 2. Fizik Muayene 4. Üniversite Hastanesi 3. Ruh sağlığı 5. ATK İh*sas Kurulu 2. ATK İh*sas Kurulu ATK İh*sas Kurulu

25

26

27 * ADLİ SÜREÇ İLE İLİŞKİ DURUMU Herhangi bir sağlık sorunu ile Hastaneye gelen çocuğun muayenesi sırasında isjsmar şüphesi duyulması Çocuk ve/veya yakını tarazndan isjsmar iddiası ile Hastaneye müracaat edilmesi Çocuğun Adliye den isjsmar soruşturması kapsamında muayene için gönderilmesi Mağdurun ifadesinin uzman yardımı ile alınması ve ifadenin kayda alınması UZMAN Doktor, psikolog Doktor, psikolog Doktor, psikolog Psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist YETKİLER VE SINIRLILIKLAR Ayırıcı tanı koymak için gerekli olan muayene ve tetkikler yapılabilir ve bu kapsamda görüşülebilir. Tıbbi tanı ve tedavi için gerekli olan muayene ve tetkikler yapılabilir ve bu kapsamda görüşülebilir. Muayene ve görüşme delil toplama amacıyla yapılır. Görüşme ifade alımı amacıyla yapılır. BİLGİLENDİRMENİN ZAMANI VE KAPSAMI Şüphe duyulduğu anda bilgilendirme yapılmalı. Duyulan şüphe nedeniyle durumun adli yetkililere bildirileceği hakkında bilgilendirme yapılmalı. * SEDA AKÇO taradndan hazırlanmışfr. Muayene ve görüşmeye başlamadan önce bu durumun adli yetkililere bildirileceği hakkında bilgilendirme yapılmalı. Muayene ve görüşmeye başlamadan önce, adli yetkililerden bir suç ile ilgili delillerin toplanması amacıyla hastaneye gönderildiği, muayene ve görüşme sonrasında elde edilen verilerin bir rapor ile mahkemeye bildirileceği hakkında bilgilendirme yapılmalı. Görüşülen kişinin mağduru olduğu belirli bir olay ile ilgili ifadesinin alınacağı, görüşmenin bu amaçla yapıldığı, videoya kaydedildiği, aynı zamanda da aynanın diğer taradnda savcının, taraf avukatlarının ve varsa polis ve diğer hekimlerin bulunduğu hakkında bilgilendirme yapılmalı. SAĞLIK ÇALIŞANININ STATÜSÜ Bildirim istenirse uzman tanık olarak dinlenebilir. Bildirim istenirse Bilirkişi uzman tanık olarak dinlenebilir Bilirkişi İfade alımı sırasında ikincil örselenmeyi engellemek ve çocuğun anlamasını sağlamaya yardım (tercümanlık gibi) YASAL DAYANAK CMK CMK CMK CMK 236/2 CMK 52

28 İzlenecek Yol (Tahiroğlu, Avcı, Çekin. Çocuk is*smarı, ruh sağlığı ve adli bildirim zorunluluğu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:1-7) İSTİSMAR ŞÜPHESİ RUHSAL BELİRTİ OLSUN YA DA OLMASIN YASAL BİLDİRİM YASAL BİLDİRİM DIŞI İSTİSMAR AİLE İÇİ İSTİSMAR Ailenin ihmali yok İstismarcı uzaklaştırılmışsa Ailenin ihmali var İstismarcı uzaklaştırılamamışsa Aile yanında takip ve tedavini sürdürülmesi Koruma altına alınması, aileden uzaklaştırma yatarak ya da ayaktan takip ve tedavinin sürdürülmesi

29 Olgu 2 Kız çocuk, 14 yaş Annesi ile birlikte karın ağrısı yakınması / 11 haxalık gebe Erkek arkadaş / güvelik nedeniyle hastaneye yafrılıyor. Gece nöbetçi hemşire ile sohbe* sırasında aslında üvey babasının iki yıldır kendisine tecavüz eyğini korktuğu için söylemediğini dile ge*rmiş Okula gitmediğini belirten çocuk, annesinin gündüzleri ev temizliğine giyğini, kendisinin kardeşine bakfğını, babasının da çoğunlukla işsiz olduğunu da söylemiş*r.

30 Olgu 3 Erkek çocuk, 2 ay 26 gün soluk durma nöbe* (1) yoğun bakım 4 gün/medikal tedavi, (2) yoğun bakım 1 gün/medikal tedavi, (3) MÜH Acil 11 gün boyunca nöbe* olmadı Soluk durma nöbe* ile, özel hst/müh Çocuk servisi FM, Kan/İdrar tetkikleri, EEG- Kranial MR ve GIS endoskopi normal ANNE (17 yaş) Madde bağımlığı tedavisi, ölmesi gerek*ği halusinasyonları ile in*har/çocuğuna zarar verme endişesi Dissosiya*f bzk, Postpartum depresyon, Konversif belir*ler

31 MbyPS düşündüren durumlar Çocuğun hastalığı uzun sürer ve sürekli tekrarlar, sebebi açıklanamaz. Bulgular herhangi bir hastalıkla uyumlu değildir. Anne- baba olmadığında bulgular da yoktur. Anne- babalar çocukları fbbi tedavi aldığında çok ilgiliymiş gibi gözükürler. Anneler çocukları tedavi edilirken çok sakindirler, yapılan her türlü invaziv girişime izin verirler. Aynı ailenin başka çocuklarında da daha önceden benzer bulgular olmuştur. Aynı ailede açıklanamayan çocuk ölümleri vardır. Annelerin kendilerinin de açıklanamayan hastalık öyküleri vardır.

32 Olgu 4 Kız çocuk, 7 ay 2 defa kusma, dakika kollarda kasılma BT - Falksta ve sol frontalde SAK düşünülerek MÜH sevk MR - Frontoparietal bilateral diffüzyon kısıtlığı, parankim içine kanama, Falksta kanama, Göz Prere*nal hemoraji ANNE Psikopatoloji yok ÇOCUK Sağ hemiparezi Evde 2 kardeşi var

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Teşhisi ve Tıbbi Boyutu Mekanizmalar

Çocuğa Yönelik Şiddetin Teşhisi ve Tıbbi Boyutu Mekanizmalar Çocuğa Yönelik Şiddetin Teşhisi ve Tıbbi Boyutu Mekanizmalar Ufuk Beyazova, Figen Şahin Katılımcı: Amaç, çocuğa olan şiddeti bütün yönleriyle ortaya koyabilmek, bunun için de hak mücadelesinde bir yöntem

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Kadınların Şiddetten Korunması Matra Projesi İsveç/Stokholm Çalışma Ziyareti Kadınların şiddetten korunması Matra Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı

Kadınların Şiddetten Korunması Matra Projesi İsveç/Stokholm Çalışma Ziyareti Kadınların şiddetten korunması Matra Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı Kadınların Şiddetten Korunması Matra Projesi İsveç/Stokholm Çalışma Ziyareti Kadınların şiddetten korunması Matra Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışma

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA BĠLGĠ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ

EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA BĠLGĠ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAYLAN EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA

Detaylı

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing K L İ N İ K Y A Z I Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing DİLEK ÇİLİNGİR* SEVİLAY HİNTİSTAN** Geliş Tarihi: 14.11.2011, Kabul Tarihi: 21.05.2012 ÖZET

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU ÖZET RAPOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU ÖZET RAPOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU ÖZET RAPOR T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU Saniye KORKMAZ ÇETİN*, Tezan BİLDİK**, Meryem DALKILIÇ***, Burcu ÖZBARAN*, Serpil ERERMİŞ**, Müge TAMAR****,

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu yayın Avrupa Birliği'nin desteğiyle üretilmiştir. Yayın

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Aralık 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 13 Aralık 2012 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri SUNUŞ Çocuk istismarı konusu son yıllarda giderek tıbbın da önemli bir konusu haline geldi. Önceleri adli yaklaşımlarla ya da sosyal hizmetler tarafından çözümlenecek,

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı

Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı Şahika YÜKSEL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye, çok sık yaşanan iş ve trafik

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 17.03.2008 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞİK KRALLIK CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI VE HİZMETLERİ (2014-ANKARA) İçindekiler GİRİŞ... 4 İNGİLTERE CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDURA GENEL

Detaylı

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Konuşma Planı 1. Sağlıkçılara yönelik suçlarda tutuklama 2. Sağlıkçılara yönelik tazminat davalarında uzlaşma 3.

Detaylı

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER YAZARLAR Yard. Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan Ar. Gör. Sedat Yağcıoğlu Sosyal Hizmet Uzmanı Yaşar Çavdar PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı