MAVİ AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAVİ AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ"

Transkript

1 MAVİ AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 1

2 İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mansur ÖZCAN

3 Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları 46 / İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi Katılımcıların, işyerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin izlenmesi, aksayan hususların saptanabilmesi, çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan ölçüm ve izlem kayıtlarının değerlendirilmesi hususunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yükümlülüklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu dersin sonunda katılımcılar; İşyeri hekiminin konuyla ilgili görevlerini yapar. Zorunlu sağlık kayıt formları ve form doldurma sürelerini söyler. İşyeri kayıtlarından örnek çalışmalar İlgili mevzuat

4 İş Sağlığı Göstergeleri (Beklenen Yararlar) Gösterge; Değişimi ölçmeye yardım eder. Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. Görünür sorunlar arasından gerçek sorunların, bunların da öncelikli olanlarının seçilebilmesini sağlar;

5 İş Sağlığı Göstergeleri (Beklenen Yararlar) Tanımlayıcı göstergeler yeterli ise, tarafları ve ilgili kuruluşları sorunun önceliği üzerinde uzlaştırmak kolaylaşır. Değişim ölçülürken, ölçüt olarak tek gösterge ile yetinmek yanıltıcı olabilir. Amaca uygun olan ve ulaşılabilen göstergelerin tümünün kullanılması doğru tanıya yaklaşılmasını kolaylaştırır

6 İş Sağlığı Göstergeleri İçerik İşletmenin tanıtımı Çalışanların tanıtımı İş kazası ve meslek hastalığı verileri İşyeri hekiminin gözlem ve değerlendirmeleri Çalışanların gözlem ve değerlendirmeleri İşletme yöneticilerinin gözlem ve değerlendirmeleri İşletmede yapılan denetimlerin sonuçları

7 Kayıtların Önemi Sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin ve güvenirliğinin ölçülmesi, İşyerinin ve çalışanların durumunun sürekli izlenebilmesi ve aksayan hususların saptanabilmesi, Çalışmanın verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için; belirli kontrollerin, ölçümlerin, bakımların periyodik olarak yapılması ve sonuçlarının belgelendirilmesi veya bazı kayıtların tutulması gerekir.

8 Kayıtların Önemi Kayıt, belge ve raporların diğer bir önemi ise işyerlerinin sorunlarının, ülke genelinde iş kolu veya sektör bazında değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Bu kayıt ve belgeler aynı zamanda o işyerini teftişe yetkili iş müfettişine, işyerinin mevzuata ne ölçüde uyduğunun saptanmasında kolaylık sağlayacaktır.

9 Özetle; Kayıtların önemi İşyeri sağlık ve güvenlik çalışmalarını izleyip değerlendirebilmek için doğru, zamanında ve eksiksiz hazırlanmış sağlık kayıtlarımız olmalıdır.

10 İşyeri Hekimi, işyerine ait kayıtların bulunduğu bir dosyalama sistemi oluşturur. İŞYERİNE YÖNELİK KAYITLAR

11 İşyeri Kayıt Dosyası Dosyada bulunması gereken form ve evraklar; 1. İşyeri Tanıtım Bilgileri 2. Sözleşme örneği 3. İş kazası geçirenlerin kaza tarihi, kazanın oluş yeri ve şekli ile ortaya çıkan sonuçlarını gösteren iş kazası listesi listesi 4. Gece postalarında çalıştırılacak kadın çalışanların 5. İSG kurulu raporlarının özeti 6. Çalışma Ortamı Ölçümleri 7. Portör muayene kayıtları 8. İçme suyu muayene kayıtları

12 İşyeri Kayıt Dosyası 9. Asbestli çalışma kayıtları 10. Sağlık Gözetimi kayıtları 11. Eğitim kayıtları 12. Yapılmış olan Risk Değerlendirmesi 13. Acil Durum Planı 14. Yıllık değerlendirme raporu 15. Yıllık Çalışma Planı

13 İşyeri Tanıtım Bilgileri İşyeri yetkilisinin adı ve soyadı, unvan-adres-iletişim bilgileri İşyerinin yerleşim planı Tehlike sınıfı Üretilen hizmet veya ürün Kullanılan hammadde Üretimde kullanılan kimyasalların MSDS (MGBF) bilgileri Ürün proses aşamasının kısa özeti

14 İşyeri Tanıtım Bilgileri Mesai saatleri/vardiya sistemi İşçi sayısı, işçilerin isim ve yaptıkları işlerin listesi Alt işverenlik durumu varlığı ve böyle çalışan sayısı, isim ve yaptıkları işin listesi Yaş ve cinsiyet dağılımı Risk gruplarının sayıları ve kayıtları (Gebe ve emziren, özürlü vb) Emzirme odası ve yurt varlığı Yemek temin şekli

15 İşyeri Tanıtım Bilgileri Üretimde kullanılan kimyasalların MSDS bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. Kimyasal maddeyi taşıyanların depolayanların, kullananların ve üretimde çalışanların kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (Çevre ve Orman bakanlığı )

16 İşyeri Tanıtım Bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 1.Kimyasal Madde veya Ürünün ve Firmanın Tanımı 2.Kimyasal Bileşimi / Varsa bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 3.Tehlike Tanımı 4.İlk Yardım önlemleri 5.Yangınla Mücadele 6.Kaza sonucu dökülme, sızıntı gibi olaylara karşı önlemler 7.Taşıma, Kullanma ve Depolama 8.Maruz kalma / Kişisel korunma 9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 10.Stabilite ve Reaktivite 11.Toksikoloji Bilgileri 12.Ekolojik Bilgiler 13.Doğada uzaklaştırma (bertaraf etme) 14.Taşımacılık hakkında bilgiler 15.Yönetmeliklere göre Sınıflandırma 16.Diğer Bilgiler

17 Sözleşme örneği OSGB lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. (İSG Hiz. Yön. Md-13 )

18 OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ (İSG Hizmetleri Yönetmeliği EK-3) OSGB: Unvanı: Yetki Belgesi Tarih ve No: Adresi: SGK Sicil No: Vergi Dairesi/Sicil No: Tel No: Faks No: E-posta: İşyerine verilecek iş güvenliği uzmanlığı hizmet süresi: İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi: İşyerine verilecek diğer sağlık personelinin hizmet süresi: Hizmet alan işyerinin: Unvanı: Adresi: SGK Sicil No: Vergi Dairesi/Sicil No: Tel No: Faks No: E-posta: Tehlike sınıfı: Çalışan sayısı: Faaliyet alanı: Hizmet verecek iş güvenliği uzmanının: Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: Mesleği: Diploma Tarih ve No: Belge sınıfı Tarih ve No: Hizmet verecek işyeri hekiminin: Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: Diploma Tarih ve No: Belge Tarih ve No: Hizmet verecek diğer sağlık personelinin: Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: Mesleği: Diploma Tarih ve No: Belge Tarih ve No: (saat/ay) (saat/ay) (saat/ay) İş bu sözleşme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre müştereken imzalanmıştır. Tarih././. İş Güv. Uzm. Diğer Sağlık Personeli İşyeri Hekimi İmza İmza İmza OSGB İşveren İmza İmza

19 KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ T.C.. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği EK-5a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülükler kapsamında..(görevli olduğu birim) de görev yapan T.C. kimlik numaralı.. ın aşağıda bilgileri yazılı olan biriminde. olarak... makamının tarih,.. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir. Birim Amiri Adı Soyadı İmza Adı ve Soyadı T.C Kimlik Numarası Sicil Numarası Sertifika Tarihi Sertifika Numarası İletişim Bilgileri (İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep telefonu numarası) İmza İŞYERİ HEKİMİNİN Unvanı Adresi Unvanı Adresi SGK Sicil Numarası Tehlike Sınıfı Çalışan Sayısı Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay) ÇALIŞTIĞI KURUMUN İŞYERİ HEKİMİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN (Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

20 Gece postalarında çalıştırılacak kadın çalışanların listesi İş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işveren tarafından işyerinde saklar. (Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Md-10)

21 Kurul raporlarının özeti

22 LOGO KONU KATILANLAR HAZIRLAYAN DAĞITIM TOPLANTI TUTANAĞI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU.. TOPLANTISI İmzaları ile birlikte ektedir. TARİH SAYFA AYI OLAĞAN SIRA NO ALINAN KARARLAR/AÇIKLAMALAR SORUMLU UYGULAMA Yılı (Bir önceki ay)kasim ayı; İş kazalarının görüşülmesi: 2 3 Bir sonraki toplantının tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır

23 Geçmişte yaşanan iş kazaları, sebepleri ve olabilecek kazalara karşı alınması gereken önlemleri görüşerek karara bağlamıştır. Toplantıya aşağıda isimleri yazılı kurul üyeleri veya temsilcileri katılmışlar ve görüşülecek başka konu olmadığı için toplantıya son verilmiştir. Yetkililerce, iş kazaları ile ilgili hedeflerin birim bazında değerlendirilip sorgulanması, gündemdeki konular üzerinde hassasiyetle durulması, toplantı kararlarının çalışanlara duyurulması, iş kazalarının aşağıya çekilmesi, iş yeri, üretim ve en önemlisi de çalışanların güvenliğinin sağlanmasında gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Saygılarımızla, İSG KURUL ÜYELERİ BAŞKAN Kurul Sekreteri Üye İŞVEREN/ VEKİLİ İŞ GÜV.UZMANI İŞYERİ HEKİMİ Üye İNSAN KAYNAKLARI, PERSONEL, SOSYAL İŞLER VEYA İDARİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BİR KİŞİ Üye VARSA FORMEN, USTA BAŞI VEYA USTA Üye ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Üye Varsa SİVİL SAVUNMA UZM.

24

25 Çalışma Ortamı Ölçümleri İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. (6331 İSG Kanunu (Madde: 10)

26 ÇALIŞMA ORTAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Esinti Gürültü Kimyasal madde Nem ölçüm sonuçları Titreşim Tozuma Termal konfor Aydınlatma Ergonomik düzenlemeler Genel temizlik Genel tertip ve düzen Yorum ve öneriler: Yok Var Uygun Uygun değil

27 İŞYERİ SAĞLIK DENETİM RAPORU Tarih: Müdürlük Şeflik GENEL HİJYEN DURUMU Temiz/Kirli Öneriler Mutfak Bölüm Denetleyen Yemekhane Tuvaletler Psuvarlar Lavabolar Duşlar Soyunma dolapları Su sebilleri Çay ocağı Meşrubat makinesi Zemin Yatakhane Su arıtma Mutfak atıkları Çöpler Personel taşıma araçları Diğer araçlar Kimyasal depolama İşyeri Sağlık Birimi

28 İşyeri Hekim Değerlendirme Formu (Temel İş Sağlığı Hizm. Uygulama Usûl Ve Esasları Hk Yönerge (Sağ.Bak /20065) İşyeri Bilgileri Adı NACE KODU.. Adresi Telefon numarası... Yetkilisinin Adı ve Soyadı İşyerinin web adresi. www Üniteleri/birimleri.. Aşağıdaki risk etkenlerinin varlığı; Kimyasal Biyolojik.. Ergonomik Aydınlatma.. Termal konfor Gürültü.. Diğer.. Ne tür iş kazaları yaşanmaktadır/yaşanabilir? Alınması gereken önlemler nelerdir?.... Ne tür meslek hastalıkları görülmektedir / görülebilir? Alınması gereken önlemler nelerdir?.. Tarih : / /20.. İŞYERİ HEKİMİ KAŞE-İMZA

29 Risk Değerlendirmesi İşveren işyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. Tehlike sınıfına göre en geç yılda bir)

30 Eğitim kayıtları İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. (6331 Md-17)

31 Eğitim kayıtları Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. (6331 Md-17)

32 Eğitim kayıtları Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. (6331 Md-17)

33 Eğitim kayıtları İşyeri hekimleri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yapar veya kontrol eder.(işyeri Hek. Yön. Md-9) İSGB ve OSGB ler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından sorumludurlar (İSG Hiz. Yön. Md-13)

34 TUTANAK isyerinde işinde çalışan.. a yapacağı işlerde karşılaşabileceği; - Mesleki riskler - İş kazaları ve meslek hastalıkları - Alınması gerekli tedbirler - Yasal hak ve sorumlulukları konularında işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programında teorik ve pratik olarak bilgi verilmiş ve ayrıca aşağıda yer alan konularda da gerekli eğitim verilmiştir. (iş kolunuza göre aşağıdaki maddeleri seçiniz) a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları b) Iş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması d) Iş ekipmanlarının güvenli kullanımı e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler g) İşyerindeki güvenli ortam ve sistemleri kurma h) Kişisel koruyucu alet kullanımı i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma j) Uyarı işaretleri k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler 1) Temizlik ve düzen in) Yangın olayı ve yangından korunma n) Termal konfor şartları o) Ergonomi p) Elektrik, tehlikeleri, riskler ve önlemler q) İlk yardım, kurtarma Yukarıda adı geçen "işçinin is sağlığı konularında yeterli bilgilere sahip olduğu ölçme ve değerlendirmeler sonucunda anlaşılmış olup, bu eğitimler sonucunda işe başlatılmıştır. /./ İŞVEREN İŞÇİ YERİ HEKİMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

35 Acil Durum Planı İşveren, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. (6331 Md-11) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır (Yön.Md-7) (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik RG: )

36 Acil Durum Planı Acil durum planı; acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. (Yön. Md-12) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur. (Yön.Md-12) Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Ayrıca acil durum değişikliklerinde acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. (Yön.Md-14) (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik RG: )

37 Yıllık Değerlendirme Raporu İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği rapor İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği halinde EK-3 teki örneğine uygun olarak hazırlanır. (İş.He.Yön.M-9)

38 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağ.Pers. Yön. EK-3) İşyerinin: Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel ve Faks No: E-posta: İşkolu: Çalışan sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Sır a No. Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi ve Unvanı Tekrar Sayısı Kullanıla n Yöntem Sonuç ve Yorum 1 Risk değerlendirmesi 2 Ortam ölçümleri 3 İşe giriş muayeneleri 4 Periyodik muayeneler 5 Radyolojik analizler 6 Biyolojik analizler 7 Toksikolojik analizler 8 Fizyolojik testler 9 Psikolojik testler 10 Eğitim çalışmaları 11 Diğer çalışmalar Tarih İş Güvenliği Uzmanı İşveren İşyeri Hekimi İmza İmza İmza

39 Yıllık Çalışma Planı Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek İSG faaliyetlerini kapsar ve İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hazırlanır. İSGB ve OSGB tarafından düzenlenir ve işverenin onayına sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Bir nüshası İGB ve OSGB de kayıt altına alınır. İş kazaları, meslek hastalıkları, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için önleyici faaliyet planlarını içerir. (İH Yön.M-9)

40 İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Planı (Temel İş Sağlığı Hizm. Uygulama Usûl Ve Esasları Hk Yönerge (Sağ.Bak /20065) ÖRNEĞİN 1 İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ HER BAŞVURUDA 2 PERİYODİK MUAYENELER YILDA BİR 3 AKCİĞER ROTGEN TARAMASI YILDA BİR 4 İLGİLİ İŞÇİLERE ODİOMETRİK TEST YILDA BİR 5 İLK YARDIM EKİBİNİN GÜNCELLENMESİ 3 AYDA BİR 6 MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN ETKİN DEĞERLENDİRME YILDA BİR 7 İŞYERİ RİSK ANALİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDA BİR 8 İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AYDA BİR 9 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULUNA İŞTİRAK AYDA BİR 10 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İSTATİSTİĞİ YILDA BİR 11 KRONİK HASTALIK DEĞERLENDİRMESİ YILDA BİR 12 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN EĞİTİMİ YILDA BİR 13 İÇME SUYUNUN BAKTERİYOLOJİK KONTROLÜ 3 AYDA BİR 14 MUTFAK ÇALIŞANLARININ PORTÖR MUAYENELERİ 6 AYDA BİR 15 GEBE İŞÇİLERİN KAYITLARININ TUTULMASI İLK TESPİTTEN İTİBAREN 16 İŞÇİLERE SAĞLIK VE SOSYAL KONULARLA İLGİLİ EĞİTİM AYDA BİR BELİRLİ SAATLER DAHİLİNDE 17 POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMESİ HERGÜN 18 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI VE ORGANİZASYONU GEREKLİ HALLERDE 19 20

41 YEMEKLERDEN ÖRNEK ALMA FORMU Tarih :../../... Saat: 1.Yemek : 2.Yemek : 3.Yemek : 4.Yemek : 1.Salata : 2.Salata : 3.Salata : Tatlı : Diğer : Öğle Yemeği ( ) Akşam Yemeği ( ) Kahvaltı ( ) X ile işaretli öğüne ait yukarıdaki yemeklerden tarafımızca, 72 saat saklanmak üzere steril şartlarda örnek alınmıştır. Herhangi bir gıda zehirlenmesi durumunda bu örnekler analiz edilmek üzere Resmi Kurumlara. A.Ş. tarafından gönderilecektir. Yemek Firması adına İşyeri Hemşiresi

42 1 İşyeri Yetkilisinin Adı ve Soyadı, unvan-adres-iletişim bilgileri 2 Sözleşme örneği 3 Tehlike Sınıfı 4 İşyerinin Yerleşim Planı 5 Ürün proses aşamasının kısa özeti 6 İSG kurulu varsa önceki tavsiyeler (Kurulun önceki dönem çalışmaları sonucunda üretilerek işverene iletilen kararların / tavsiye metinlerinin bir özeti / listesi) 7 Üretilen hizmet veya ürün 8 Kullanılan Hammadde 9 Üretimde kullanılan asıl veya yardımcı kimyasallardan tehlikeli olabileceklerinin MSDS bilgileri 10 Yapılmış olan risk analizi 11 İşyeri Tanıtım /Bilgi Formu (Temel İş Sağlığı Hizm. Uygulama Usûl Ve Esasları Hk Yönerge (Sağ.Bak /20065) Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal etkenlere ait ölçümlerin yapılma durumu

43 İşyeri Tanıtım /Bilgi Formu (Temel İş Sağlığı Hizm. Uygulama Usûl Ve Esasları Hk Yönerge (Sağ.Bak /20065) 12 Mesai saatleri / Vardiya sistemi 13 İşçi sayısı ve tam isim listesi ve isimlerin karşısına yaptıkları işin de yazılması (Sözleşmede belirtilen işçi sayısı) 14 Alt işverenlik durumu varlığı ve böyle çalışan sayısı ve tam isim listesi ve isimlerin karşısına yaptıkları işin de yazılması 15 Yaş ve cinsiyet dağılımı 16 Özürlü İşçi sayısı ve kayıtları 17 Gebe veya loğusa işçi varlığı 18 Meslek hastalığı varlığı İş kazası geçirenlerin adını, kaza tarihini, kazanın oluş yerini ve şeklini, kaza 19 ile ortaya çıkan etkilenimi ve bunun sonuçlarını içeren düzgün bir iş kazası listesi 20 Kreş varlığı 21 Yemek temin şekli 22 Portör muayene kayıtları 23 İçme ve kullanma suyu temini şekli

44 ÇALIŞANLARA YÖNELİK BELGE VE KAYITLAR

45 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar A. İşçi özlük dosyası B. İş Sözleşmesi ve Çalışma Belgesi C. Çocuklar için emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası

46 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar A. İşçi özlük dosyası: İşveren çalıştırdığı her işçi için düzenler. Dosyada; İşçinin kimlik bilgileri 4857 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlenmek zorunda olunan belge ve kayıtlar İşyerinde düzenlenen eğitimlerin belgeleri bulunur.

47 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar A. İşçi özlük dosyası: Eğitimin Belgelendirilmesi : İşyerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyasında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede (Katılım Belgesi), eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:17)

48 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar B. İş Sözleşmesi ve Çalışma Belgesi Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. (4857 sayılı İş Kanunu Madde:8)

49 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar B. İş Sözleşmesi ve Çalışma Belgesi İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. (4857 sayılı İş Kanunu Madde:28)

50 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar B. Çocuklar için emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar Emzirme Odaları ve Kreşlere kabul edilen çocukların her biri için -Özel Dosya -Kayıt ve Kabul defteri (Ek-V) -Gözlem kâğıdı (Ek-VII) -Sağlık muayenesi kâğıdı (Ek-VIII) -Ağırlık çizelgesi -Aşı ve serumlar için kayıt tutulur. (Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik )

51 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar B. Çocuklar için emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır. Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir. (Yön.Md-15) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve işyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır. (Yön.Md-18) (Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik )

52 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar B. Çocuklar için emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri hekimince EK-VIII de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir. (Yön.Md-18) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince takip edilir, çocukların aşısız veya eksik aşılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir. (Yön.Md-18) (Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik )

53 (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla İlgili Yön ) KAYIT VE KABUL DEFTERİ...İşyeri Emzirme Odası Çocuk Bakım Yurdu (EK-V) Kayıt Numarası Adı, Soyadı Annesinin Adı-Soyadı Babasının Adı-Soyadı Anne veya Babasının Personel Numarası Yaşı ve Doğum Yeri Oturduğu Yer Girdiği Gün ve Saat Çıktığı Gün ve Saat Çıkış Nedeni Kiminle Çıktığı

54 (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla İlgili Yön ) GÖZLEM KÂĞIDI...İşyeri Emzirme Odası Çocuk Bakım Yurdu Adı, Soyadı: Kayıt numarası: Yatak numarası: Yaşı ve doğum yeri: Kan grubu: Girdiği tarih: Girişte boyu ve kilosu: Tamamen çıkarıldığı tarih: Çıkışta boyu ve kilosu: Çıkarıldığı tarihteki genel sağlık durumu: Çıkış nedeni: Kiminle çıktığı: ANASININ Adı, Soyadı: Yaşı ve doğum yeri: Ev adresi: İşyeri numarası: BABASININ Adı, Soyadı: Yaşı ve doğum yeri: Ev adresi: İşyeri numarası: (EK-VII)

55 (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla İlgili Yön ) SAĞLIK MUAYENE KÂĞIDI...İşyeri Emzirme Odası Çocuk Bakım Yurdu (EK-VIII) Tarih Ağırlık Boy Dişler Göz Kulak Burun Boğaz Solunum Sistemi Dolaşım Sistemi Sindirim ve Üriner Sistemi Sinir ve Hareket Sistemi Laboratuvar Röntgen Teşhis Yapılan Tedavi ve Öneriler Hekim Adı, Soyadı İmza

56 Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Çalışanların Özellikle Çalıştırılamayacağı İşler ve İşyerleri İle Burada Bulunabilecek Önemli Risk Faktörlerini Belirten Tablo (EK-II) (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla İlgili Yön ) İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler A) a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet birimlerinin Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV) yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri, b) Çocuklara özel hastane ve koğuşlar Bordetella Pertussis Cornebacterium Dipthriae Hepatitis-A virus (HAV) Measles virus Mumps virus Rubivirus Varicella Zoster virus (VZV) c) Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları Hepatit A virus (HAV) d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları hastaneleri veya koğuşları Mycobacterium tüberculosis Mycobacterium Bovis e) Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri) Hepatit-D virus (HDV) Mycobacterium tüberculosis Mycobacterium Bovis B) a) Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV)

57 Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Çalışanların Özellikle Çalıştırılamayacağı İşler ve İşyerleri İle Burada Bulunabilecek Önemli Risk Faktörlerini Belirten Tablo (EK-II) b) Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin olması durumu C) Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri D) Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araştırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV) Bordetella Pertussis Cornebacterium Dipthriae Tick-born Encephalitis (CEE) virus Hepatit A virus (HAV) Hepatit-D virus (HDV) Measles virus Mumps virus Mycobacterium tüberculosis Mycobacterium Bovis Rubivirus Rabies virus Varicella Zoster virus (VZV) Rabies virus Tick-born Encephalitis (CEE) virus

58 Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri Sabah kusmaları Sırt ağrısı GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU (EK-III) (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla İlgili Yön ) İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar Erken Çalışma Saatleri Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti Varis veya diğer dolaşım problemleri, hemoroit Sık ve ani tuvalet ihtiyacı Beden ölçülerinin büyümesi Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada zorluk Yorgunluk/stres Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli) Uzun süreli ayakta durma veya oturma Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları Hijyen İş ve iş mahallini bırakmada zorluk Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma Uzanma ve eğilme gerektiren postürler Elle taşıma Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler Fazla çalışma Akşam veya gece çalışması Dinlenme aralarının yetersizliği Uzun süreli çalışma İş yoğunluğu Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar

59 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: İşyeri hekimi, işçilerin her biri için ayrı ayrı dosya düzenler. İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği Md-7)

60 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamına ilişkin bütün bilgiler kayıt altına alınır. İşyeri hekimleri, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. (İH Yön. M-11)

61 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Kişisel Sağlık Dosyası içeriği; 1. Çalışanın işe giriş/periyodik muayene formları 2. Çalışanın yapacağı işin durumuna uygun test ve tetkikler 3. Çalışanın bir önceki işyerinden istenecek sağlık dosyası 4. Çalışanın geçirdiği iş kazaları ile ilgili kayıtlar (varsa) 5. İş kazasına bağlı geçici veya kalıcı iş göremezlik raporu (varsa) 6. Çalışanın meslek hastalığı varsa raporu

62 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: 7. Çalışanın kan grubu kartı 8. Çalışanın aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimlere ait kayıtlar (varsa) 9. İlk yardım eğitimi ile ilgili belge/sertifika örneği (varsa) 10. Gebe ve emzikli kadın işçilerin takibi ile ilgili kayıtlar 11. Çalışana verilecek tedavi hizmetlerinin işleneceği tedavi kart 12. Kadın çalışanların gece postalarında çalışabileceklerine dair rapor

63 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Çalışanın işe giriş/periyodik muayene formları - Özel politika gerektiren risk gruplarının işe giriş raporu (İşyeri Hek. Yön Md-9) - Sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarda talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi (Eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunar) (İşyeri Hek. Yön Md-9)

64 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Çalışanın işe giriş/periyodik muayene formları - İşyerinde oluşan bir kaza veya hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları, - Sağlık sorunları nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli işten uzaklaşmalarda veya meslek hastalıkları, iş kazaları nedeniyle ya da sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda işe dönüş muayenesi yapmak

65 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Çalışanın işe giriş/periyodik muayene formları İşyeri Hekimleri; Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. (İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Pers. Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğit.Hk. Yön Md-9)

66 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Çalışanın işe giriş/periyodik muayene formları Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2 de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmekle yükümlüdür. (İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Pers. Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğit.Hk. Yön Md-9)

67 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağ.Pers. Yön. EK-2) İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Çalışanın Adı Soyadı İMZA Fotoğraf ÇALIŞANIN : Adı ve Soyadı: T.C.Kimlik No: Doğum Yeri ve Tarihi: Cinsiyeti: Eğitim Durumu: Medeni Durumu: Ev Adresi: Çocuk Sayısı: Tel No: Mesleği: Yaptığı iş (Ayrıntılı olarak tanımlanacaktır) :

68 Çalıştığı bölüm: Daha önce çalıştığı yerler (Bugünden geçmişe doğru): İşkolu : Yaptığı iş: Giriş-çıkış tarihi: Özgeçmişi : Kan grubu: Konjenital/kronik hastalık: Bağışıklama: - Tetanoz: - Hepatit: - Diğer: Soy geçmişi: Anne : Baba : Kardeş : Çocuk: TIBBİ ANAMNEZ : 1. Aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini yaşadınız mı? - Balgamlı öksürük - Nefes darlığı - Göğüs ağrısı - Çarpıntı - Sırt ağrısı - İshal veya kabızlık - Eklemlerde ağrı 2. Aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri için teşhis konuldu mu? Hayır Hayır Evet Evet

69 - Kalp hastalığı - Şeker hastalığı - Böbrek rahatsızlığı - Sarılık - Mide veya on iki parmak ülseri - İşitme kaybı - Görme bozukluğu - Sinir sistemi hastalığı - Deri hastalığı - Besin zehirlenmesi 3. Hastanede yattınız mı? Hayır Evet ise tanı Ameliyat oldunuz mu? Hayır Evet ise neden? İş kazası geçirdiniz mi? Hayır Evet ise ne oldu? Meslek hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik veya muayeneye tabi tutuldunuz mu? Hayır Evet ise sonuç Maluliyet aldınız mı? Hayır Evet ise nedeni ve oranı Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Hayır Evet ise nedir? Sigara içiyor musunuz? Hayır Bırakmış...ay/yıl önce...ay/yıl içmiş...adet/gün içmiş Evet...yıldır...adet/gün 10. Alkol alıyor musunuz? Hayır Bırakmış...yıl önce...yıl içmiş...sıklıkla içmiş Evet...yıldır...sıklıkla

70 FİZİK MUAYENE SONUÇLARI : a) Duyu organları. - Göz - Kulak-Burun-Boğaz - Deri b) Kardiyovasküler sistem muayenesi. c) Solunum sistemi muayenesi. ç) Sindirim sistemi muayenesi. d) Ürogenital sistem muayenesi. e) Kas-iskelet sistemi muayenesi. f) Nörolojik muayene. g) Psikiyatrik muayene. ğ) Diğer. -TA: / mmhg -Nb: / dk. -Boy: Kilo: Vücut Kitle İndeksi: LABORATUVAR BULGULARI : a) Biyolojik analizler. - Kan - İdrar b) Radyolojik analizler. c) Fizyolojik analizler. - Odyometre - SFT ç) Psikolojik testler. d) Diğer.

71 KANAAT VE SONUÇ* :.işinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir... şartıyla çalışmaya elverişlidir. / / (*Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs... bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir.) İMZA Adı ve Soyadı: Diploma Tarih ve No: İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No:

72 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Çalışanın yapacağı işin durumuna uygun test ve tetkikler: - Çalışana ait radyolojik tetkik raporları (Tbc. ve diğer kronik akciğer hastalıkları yönünden) - Odyometrik tetkik raporu (gürültülü işyerleri için) - Ekranlı araçlarda çalışanlar için göz muayene raporu (görme keskinliği, renk körlüğü ve kırma kusuru yönünden) Özürlü çalışanın özür raporu Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu (6331 Md-15)

73 Çalışanlara Yönelik Belge ve Kayıtlar D. Kişisel Sağlık Dosyası: Kadın çalışanların gece postalarında çalışabileceklerine dair rapor İşe başlamadan önce İşin devamı süresince periyodik olarak işyeri hekimi tarafından (Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik md-7)

74 2- Kazazede veya Kazazedelerin / Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi İle Hastaneye Sevk edilenin 1-İşyerinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ) T.C. SOSOYAL GÜVENLİK KURUMU Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Belgenin Düzenlendiği Tarih :.. /. /... Belgenin Düzenlendiği Sayı : Ek-7 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Bağlı bulunduğu İl : İşyeri sicil No: Vergi Dairesi ve Numarası: Tel: Fax: İşyerinin Unvanı ve Adresi : Erkek Kadın Çocuk Stajyer-çırak Terör Mağduru İşçi Sayısı: Hüküml Özürlü ü Eski Hük. Genel Toplam Adı Soyadı: Cinsiyeti: E K Doğum Tarihi : / / T.C. Kimlik No: SSK Sicil No: İşe Giriş Tarihi :.../ /... Medeni Hali: Evli Bekar Dul Okur yazar Okur Yazar Değil İlköğretim Öğrenim Orta öğretim Durumu : Yüksek Okul Üniversite Y. Lisans Doktora İstihdam durumu: Daimi Mevsimlik Geçici Eski Hükümlü Hükümlü Kamu Özel Özürlü Ödünç çalışan Terör Mağduru Alt işverene ait çalışan Stajyer- Çırak Çalışma Şekli : Tam zamanlı Kısmi zamanlı Diğer Prim ödeme hali: sona erdi sona ermedi Sona erdi ise; erdiği tarih : /./.. Son bir yıl içindeki toplam ücretli izin gün sayısı: Son işyerine giriş tarihi: / /.. Esas İşi (Mesleği) : Uyruğu (Yabancı ise ülke adı): İşçinin 1. derece yakınının : Adı Soyadı. Açık Adresi Diğer

75 Meslek Hastalığı Halinde Doldurulacaktır İş kazası Halinde Doldurulacaktır İş Kazasının Tarihi :.../ /... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... İş Kazasının saati :... Kaza Anında Yaptığı İş : Kazanın Kaza sonucu iş göremezliği Var sebebi: Yok Derhal ölüm Yaranın türü: Yaranın Vücuttaki Yeri: İşyerinin büyüklüğü: Çalışılan Ortam: Çalışılan çevre: Kaza Anında Kazazedenin Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet: Kazadan Az Önceki Zamanda Kazazedenin Yürüttüğü Özel Faaliyet: Olayı Normal Seyrinden Saptıran Kazaya Sebebiyet Veren Olay (Sapma): Yaralanmaya Sebep Olan Hareket (Olay): Özel Faaliyet Sırasında Kullandığı Materyal (Araç): Sapmaya Sebep Veren Materyal (Araç): Yaralanmaya Sebep Olan Hareket Sırasında Kullanılan Materyal (Araç): Kazayı Şahitlerin Adresi Gören :Var Yok Şahitlerin Adı Soyadı : Şahitlerin imzası : Kazanın Oluş Şeklini ve Sebebini Açıklayınız : Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi Tarihi: Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi İle Sevk edilenin Çalıştığı Bölüm / İş : Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesinin Türü: Periyodik Muayene Meslek Hastalığının İle Saptanma Şekli: Üst Kurum Sevki İle Diğer Meslek Hast. Hast. 21-Düzenlenme tarihi:.../ /... İşveren veya Vekilinin Adı Soyadı ve İmzası e-posta adresi:

76 Not: a) İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalıları o yer kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, (b) bendi kapsamında sigortalının kendisi tarafından 1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra ki üç işgünü içinde ayrıca işveren sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrendiği veya bu durum kendisine bildirildiği günden başlayarak üç iş günü içinde (b) bendi kapsamındaki sigortalı ise bu durumu öğrendiği günden başlayarak üç iş günü içinde Kuruma bildirmesi zorunludur. b) İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç üç iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md. 77) Bu bildirimi zamanında yapmayan işverenlere aynı kanunun 105 inci Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. c) 1, 2 ve 21 inci bölümler hem kaza hemde meslek hastalığı bildirimi durumunda, 3 ile 19 uncu bölümler sadece kaza bildiriminde, 20 nci bölüm ise sadece meslek hastalığı bildiriminde doldurulacaktır. d) 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kazanın saati ve esas işi (mesleği) bölümleri seçildiğinde konu ile ilgili tablolar ekrana gelecektir. Ekrana gelen bu tablolardan seçim işlemi yapılacaktır. Bu alanlara konu ile ilgili tanımlayıcı kelime yazıldığında da arama motoru devreye girecektir. Arama motoru ilgili bölümlerdeki tanımlayıcı başlıkları ekrana getirecektir. ekrana gelen bu başlıklardan en uygun tanımlama seçilmelidir.

77 (SGK Genelgesi 2013 / 31) (Ek-1)

78 (SGK Genelgesi 2013 / 31) (Ek-2)

79 SAĞLIK BİRİMİNE DAVET FORMU Tarih :../../.. Saat :.Şefliğine, Personelin Adı Soyadı : İşyeri Sicil No : Yukarıda kmliği yazılı personelin İşyeri Sağlık Birimine gelmesi gerekmektedir. Gereğini arz /rica ederim. Saygılarımla. Doktor / İşyeri Hemşiresi İmza Personelin Davet Nedeni:

80 Onaylı Defter

81 İş sağlığı ve güvenliği yönünden aşağıdaki tespitler yapılmış ve işverene öneriler belirtilmiştir Her sayfası onaylı * Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri * Noter * İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

82 Onaylı Defter İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir. (İSG Hiz. Yön. Md-4)

83 Onaylı Defter Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. (İSG Hiz. Yön. Md-7)

84 Onaylı Defter OSGB lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB lerce işverene teslim edilir. (İSG Hiz. Yön. Md-13 (2)) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir. (İSG Hiz. Yön. Md-11 (6))

85 Kayıtların Saklanması İşveren, 4857 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. (4857 Sayılı İş Kanunu Md-75) Gizlilik kurallarına uygun olarak saklanmak zorunda

86 Kayıtların Saklanması İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği Md-7))

87 Kayıtların Saklanması Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamına ilişkin bütün bilgiler kayıt altına alınır. İşyeri hekimleri, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. (İH Yön. M-11)

88 Kayıt ve istatistik: İSGB ve OSGB ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından, Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur. (İSG Hiz. Yön. Md-13)

89 İŞYERİ HEKİMLERİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, EĞİTİCİLER VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağ.Pers. Yön. EK-11) Sıra No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına. Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına. Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına. Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına. İşyeri hekimlerinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda. Hafif 10 Hafif 10 Hafif 10 Hafif 10 Orta Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda. 1. Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda. Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat 1. gereği verebilecekleri dersler dışında ders vermesi durumunda. Orta 20 Orta 20 Orta 20

90 Kayıtlar (Tehlikeli Kimyasal Madde Bulunması Halinde) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan tüm bilgileri vermek zorundadır. (MADDE 9) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir. (MADDE 12) (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik RG: )

91 Kayıtlar (Tehlikeli Kimyasal Madde Bulunması Halinde) Sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir. Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik RG: )

92 Kayıtlar (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda) Yetkili makama bilgi verilmesi (MADDE 8 ) Risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren kanserojen veya mutajen maddelerle ilgili aşağıdaki bilgileri verir. a) Kullanıldığı işlemler ve kullanılma nedeni. b) İşyerinde üretilen ve kullanılan miktarı. (Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk Yön. RG: )

93 Kayıtlar (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda) Yetkili makama bilgi verilmesi (MADDE 8 ) c) Maruz kalan çalışan sayısı. ç) Alınan koruyucu önlemler. d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü. e) Maruziyetin türü ve düzeyi. f) İkame yapılıp yapılamadığı. (Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk Yön. RG: )

94 Kayıtlar (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda) Çalışanların bilgi alma hakkı (MADDE 14) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları temin edilip, ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar. (Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik RG: )

95 Kayıtlar (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda) Çalışanların bilgi alma hakkı (MADDE 14) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişiler ve/veya yetkili merciler. inceleme hakkına sahiptirler Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir. Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir. (Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik RG: )

96 Kayıtlar (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda) Sağlık gözetimi (MADDE 16) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. (Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik RG: )

97 Kayıtlar (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda) Kayıtların saklanması (MADDE 17) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanır. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder. (Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik RG: )

98 Kayıtlar (Titreşime Maruziyet Durumunda) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirme ve/veya ölçüm verileri saklanacaktır. (Md-6) Yapılan risk değerlendirmesiyle ilgili uygun kayıt tutulacaktır. (Md-6) Sağlık gözetimi ile ilgili her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. (Medde-10) (Titreşim Yönetmeliği RG: )

99 Kayıtlar (Titreşime Maruziyet Durumunda) Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak saklanacaktır. Yetkili makamlarca istendiğinde, kayıtların bir örneği verilecektir. Her işçi, istediğinde, kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir. (Medde-10) (Titreşim Yönetmeliği RG: )

100 Kayıtlar (Gürültüye Maruziyette) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır. (Md-6) (Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik RG: )

101 Kayıtlar (Patlamadan Korunma Dokümanı) İşveren, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde Patlamadan korunma dokümanı hazırlar. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır (Md-4) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir(md-10) (Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik )

102 Kayıtlar (Asbestle Çalışmalarda) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar (Md-9). Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. Çalışanlar ve/veya temsilcileri, bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir. (Md-9). (Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik )

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. Değişim ölçülürken, ölçüt olarak tek gösterge ile

Detaylı

EK-1 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ EK-1 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2008 / 76

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2008 / 76 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.11.0.00.7-215.10-44772 25.11.2008 Konu : Diş Protez Teknisyenliği Meslek Hastalıkları... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İŞVEREN: Aşağıda bilgileri yazılı olan şirket bu sözleşmenin bir tarafı olup bundan sonra işveren olarak adlandırılacaktır. Belirtilen adres ve elektronik posta adresi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA 1 / 8 ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA Tel : 435 90 16 Faks : 435 80 28 11.12.2013 KONU SAYI : T13/3142 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri Teklifin İletileceği Firma Yetkilisi Teklif Bilgileri

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU EK 1 İşyerinin: Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel ve Faks No: EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU E-posta: İşkolu: (Değişik ibare:rg-31/1/2013-28545) çalışan sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Sıra

Detaylı

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU EK 1 İşyerinin: Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel ve Faks No: EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU E-posta: İşkolu: İşçi sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Sıra No. Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi

Detaylı

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşyeri Hekimi Konusundaki Hükümleri Hangi Tarihte Yürürlüğe Girmektedir?

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşyeri Hekimi Konusundaki Hükümleri Hangi Tarihte Yürürlüğe Girmektedir? D U Y U R U/2014 003 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMA ESASLARI I. Başlangıç 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (1) ile ilgili olarak çıkartılan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin

Detaylı

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU. İşkolu: (Değişik ibare:rg-31/1/ ) çalışan sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam:

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU. İşkolu: (Değişik ibare:rg-31/1/ ) çalışan sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: EK 1 İşyerinin: Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel ve Faks No: EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU E-posta: İşkolu: (Değişik ibare:rg-31/1/2013-28545) çalışan sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Sıra

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI. Dr.Gülnur SOLMAZOĞLU

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI. Dr.Gülnur SOLMAZOĞLU İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI Dr.Gülnur SOLMAZOĞLU İş Sağlığı Göstergeleri İş Sağlığı Göstergeleri Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına

Detaylı

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU EK 1 İşyerinin: Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel ve Faks No: EK 2 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU E-posta: İşkolu: (Değişik ibare:rg-31/1/2013-28545) çalışan sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Sıra

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER Genel önlemler a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

TEİAŞ. İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ GÖREV YETKİ, SORUMLULUK, USÜL ve ESASLARI

TEİAŞ. İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ GÖREV YETKİ, SORUMLULUK, USÜL ve ESASLARI TEİAŞ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ GÖREV YETKİ, SORUMLULUK, USÜL ve ESASLARI Amaç: TEİAŞ a bağlı işyerlerinde (Bölge Müdürlükleri, İşletme Müdürlükleri, Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri vb.) İş Sağlığı

Detaylı

İSG Mevzuatında İş yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli

İSG Mevzuatında İş yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli GİRİŞ Bu ünitenin amacı, İş yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli nin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında, mevzuatımızda yer alan usul ve esasların öğrenilmesidir. Mevzuatımızda İş yeri Hekimliği

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER Genel önlemler a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

FORM OSGB HİZMETİ TEKLİF FORMU YAYIN TARİHİ 12.12.2013

FORM OSGB HİZMETİ TEKLİF FORMU YAYIN TARİHİ 12.12.2013 OSGB HİZMETİ TEKLİF U 1 / 7 YETKİLİ : ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN : Alkım İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. TEL-FAKS : 0 312 286 0 287 E-mail : Dayanak : 20.06.2012 tarihli İş Sağlığı

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 1-İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Amaç: İSG hizmetleri İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması İSG hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır Öğrenim

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışma hayatına yönelik yapılan ilk müstakil kanun 20.06.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilerek, 30.06.2012

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ MADDE NO 10 10/1 10/4 11 11 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ KANUN MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ AZ İŞYERİ 1 İŞYERLERİ ÇOK İŞYERLERİ

Detaylı

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ 1 EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER 4857 sayılı iş Kanunu İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

Detaylı

Neden bu konuyu seçtik? İşyeri hekimleri mevzuatı biliyor mu?

Neden bu konuyu seçtik? İşyeri hekimleri mevzuatı biliyor mu? Neden bu konuyu seçtik? İşyeri hekimleri mevzuatı biliyor mu? http://www.csgb.gov.tr/csgbportal/isgg m.portal?page=mevzuat&id=3 http://egitim.druz.com.tr/egitimmevzuati http://isgkatip.csgb.gov.tr/logout.aspx

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

16 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı : 28737

16 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı : 28737 16 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı : 28737 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Firma Yetkilisi : Firma SGK No : Firma Tel&Fax : E-posta : Firma Adresi : Firma Çalışan Sayısı : Firma Ana Konusu : Firma Risk(Tehlike sınıfı) Grubu :

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler Yayınlanma tarihi : 20.7.2013 Güncellenme Tarihi : 18 Aralık 2014 Sayı : 29209 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.html

Detaylı

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel ve Özel Hükümler Madde 5 -

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMININ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMININ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMININ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU: Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39 Sayın Yetkili, Değerli kurumunuzun şirketimize göstermiş olduğu ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Gerek mevcut işlerin yürütümünde, gerekse de odanız açısından yararlı olacağına inandığımız, Đş Sağlığı

Detaylı

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER Genel önlemler a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25318 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

29 HAZiRAN 2015 PAZARTESi Resmî Gazete Sayı : 29401

29 HAZiRAN 2015 PAZARTESi Resmî Gazete Sayı : 29401 29 HAZiRAN 2015 PAZARTESi Resmî Gazete Sayı : 29401 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 16.12.2003 Salı, Sayı: 25318 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR HAKKINDA RAPOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR HAKKINDA RAPOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR HAKKINDA RAPOR İŞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR 1-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun amacı; işyerlerinde

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete i/sayısı: 16.12.2003/25318 İşlenen Son Değişiklik :Resmi Gazete i/sayısı:04.02.2005/25717

Detaylı