BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU"

Transkript

1 BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

2 BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: Adli Olay Sayısı

3 BU VERİLERE GÖRE ÇOCUKLAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ TÜRLERİ: 1. Kasten/ taksirle öldürme -Yaralama 2. İşkence -Eziyet 3. Çoçukların Cinsel İstismarı-Reşit Olmayanla Cinsel İlişki-Cinsel Taciz 4. Tehdit- Şantaj 5. Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma- 6. Konut Dokunulmazlığının İhlali 7. Hakaret 8. Hırsızlık 9. Yağma 10.Mala Zarar Verme 11. Dolandırıcılık 12. Bilişim Suçları 13.İftira 14. Çocugun Kaçırılması ve Alı konulması 15. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suç Türleri 16.Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak vb

4 Adli Olayların Suç Türlerine Göre Tasnifi YIL YARALAMA HIRSIZLIK CİNSEL İSTİSMAR/TACİZ KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK

5 Yılları Arasında Meydana Gelen Adli Olaylarda, Suça Sürüklenen Çocuk Sayısının Yıllara Göre Dağılımı; Suça Süreklenen Çocuk Sayısı

6 Yılları Arasındaki Suça Sürüklenen Çocuk Sayısının Suç Türlerine Göre Dağılımı ; YIL YARALAMA HIRSIZLIK CİNSEL İSTİSMAR/TACİZ KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK Dİ G E R L E Rİ

7 BATMAN ÇOCUK MAHKEMESİ VERİLERİNE GÖRE YILLARA GÖRE AÇILAN DAVA SAYISI dava sayısı

8 Açılan dava sayısına yıllar itibariyle bakıldığında 2008 yılından 2012 yılına kadar çocuklarla ilgili açılan dava sayısında artış olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler, çocuklar tarafından işlenen suçların sadece bir kısmını göstermektedir. Zira suç işlenmesinden sonra mağdurun suçu bildirmemesi veya suçu bildirmesine rağmen delil durumu yada yapılan şikayetten daha sonra vazgeçme, yaş küçüklüğü vb. nedenlerle suç mahkeme aşamasına gelmeden kapanmaktadır.

9 Batman Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü Açılan Çocuk Dosya Sayısı

10 GENEL OLARAK ÇOCUKLAR TCK DA YER ALAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN SUÇLARIN MAĞDURUDUR. Kasten / Taksirle Yaralama md. 87,88,89 İşkence md. 89 Eziyet md. 94,95 Terk md. 97 Çocukların Cinsel İstismarı md.103 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki md.104 Cinsel Taciz md.105 Müstehcenlik md. 226 Fuhuş md. 227 Hayasızca hareketler md. 225 Dilencilik md.229 Kötü Muamele md.232 Aile Hukukundan Doğan Yükümlülükleri İhlal md. 233 Akıl Hastası Üzerindeki Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğünü İhlal md.175 Yardım Ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi md.298 Çocuğun soy bağının değiştirilmesi md.231 vs

11 BATMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ VERİLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN YILLARA GÖRE DAĞILIMI YIL VERİLEN TAKİPSİZLK KARARI SAYISI AÇILAN DAVA SAYISI

12 REŞİT OLMAYANLAR CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN SUÇUNUN YILLARA GÖRE DAĞILIMI YIL VERİLEN TAKİPSİZLK KARARI SAYISI AÇILAN DAVA SAYISI

13 Batman Hukuk Mahkemeleri verilerine göre yıllar itibariyle evliliğe izin kararları; açılan kabul edilen

14 SUÇU BİLDİRMEME YIL SUÇU BİLDİRMEME (TCK mad. 278) KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEME ( TCK mad. 279) SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ ( TCK mad. 280)

15 MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKSİNİMLER Açılan dava sayısına yıllar itibariyle bakıldığında 2008 yılından 2012 yılına kadar çocuklarla ilgili açılan dava sayısında artış olduğu görülmektedir. Suç, hukuksal bir olay olduğu kadar toplumsal bir olaydır da. Suç çocuklar açısından öğrenilen bir harekettir. Hiçbir çocuk doğuştan suçlu değildir.bir çocuk her şeyi öğrendiği gibi suç işlemeyi de öğrenmektir. Çocukları suça iten veya suç mağduru haline getiren faktörler aslında çoğu kez ortaktır. Çocuk suçluluğunu oluşturan nedenlerin ( Bireysel( kişisel) ve çevresel(sosyal nedenler=çocuğun hayat şartlar, aile yaşamı, okul çevresi) önceden tespit edilmesi gerekir..

16 Çocuğun üstün yararının korunması ilkesi Anayasa da yer almalıdır: Tüm karar alıcıları bağlayan bir ilke olmalı ve bunu hayata geçirecek yolların da yasada açıkça belirtilmesi Çocukla ilgili hizmetlerde ( eğitim, sağlık, planlama, ulaştırma vs. alanlarda) bu ilke uygulanmalıdır. Merkezi/Yerel yönetim tarafından bütçede çocuk yönelik hizmetler için yeterli ödeneğin zorunlu olarak ayrılması sağlanmalıdır.

17 Evlenme asgari yaşı 18 olarak değiştirilmelidir. Erken yaşta evlendirilme cinsel sömürü araçlarından biri olarak kabul edilebilir. Bu husus dikkate alınarak çocukların erken yaşta evlendirilmeleri, berdel ve başlık parası alarak evlendirme suç olarak düzenlenmelidir. Evlilik yaşını doldurmamış çocuklarla evlenme özel bir suç olarak düzenlenmelidir Cinsel sömürüye maruz kalan çocuklar için bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. Aile içi cinsel şiddete maruz kalan çocukların fiziksel ve psikolojik tedavisi en iyi şekilde yapılmalıdır

18 Hem anne-baba hem de devletin çocuk yetiştirilmesinde ortak sorumluluklarının bulunduğu temel ilke olarak benimsenmelidir Anne-babayı çocuğa yol gösterme, onu yönlendirme ve hak ve sorumluluklarını yerine getirirken destekleyecek bir sistem kurulmalıdır. Anne babanın eğitim alması, rehberlik hizmetlerinden zorunlu olarak yararlanması için yasal önlemler alınmalıdır. Anne-babaların çocuklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla mali destek, konut yardımı vb. konularda yararlanma hakları yasa ile düzenlenmeli Çocuğun uygun yaşama standartlarına sahip olması için Devletin, çocukların beslenmesi, yeterli ve uygun bir biçimde giydirilmesi, eğitimine devam edebilmesi, ve uygun bir konutta yaşayabilmesi için gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayacak bütçe tahsis edilmelidir. Aile içi problemlerin çözümü için psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması

19 Çocuklara tütün ve alkollü içki satışına ilişkin düzenlemeler etkili yaptırımlarla desteklenmelidir. Suç mağduru çocukların rehabilitasyonu ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik gerekli tüm tedbirler en hızlı şekilde alınmalıdır. Çocuk koruma merkezleri, kadın sığınma evleri, aile dayanışma merkezleri ve toplum merkezlerinin tüm topluma yaygınlaştırılacak standartta açılması ve geliştirilmesi gerekir.l Mahkemelerce verilen eğitim ve sağlık gibi tedbir kararlarının daha etkili bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

20 Çocuklar açısından doğrudan ve kolaylıkla ulaşılabilen bir ihbar şikayet mekanizması oluşturulmalıdır. ve Çocukların haklarının kısıtlanması durumunda kolaylıkla başvurabilecekleri bir şikayet mekanizması oluşturmak Şiddet, istismar vb. olayların belirlenmesi, bildirimi, sevk ve başvuru yolları, tedavi ve takibi ve adli makamların olaya el koyma süreci özel yasal düzenleme gerektirir, Çocuk hakları konusunda başta çocuklar olmak üzere toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak (çocuk haklarının neler olduğu ve bu hakların ihlali durumunda başvuru yolları), Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak Çocuklarla birlikte ebeveynleri de eğitilmeli ve bilinçlendirilmeli Aile ortamından yoksun çocukların yaptıkları şikayetlerin değerlendirilmesi hızlı olmalıdır. Hak arama yollarına, başvuru bakımından kişileri caydıran unsurlara karşı tedbir alınmalıdır. (Adil yargılanma ilkesi) Yapılan başvurular ilgili birim veya kurumlara yönlendirilmelidir. Çocuk alanında çalışma yapan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. (Okul Rehber Öğretmenleri, Çocuk Şube çalışanları, Sosyal Hizmetler çalışanları, pedagoglar vs ) İl Koordinasyonlarında yer alan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde mevzuat eğitimi sağlamak

21 Milli Eğitim Mevzuatına çocukların uyuşturucudan korunması amacı doğrultusunda hükümler konulmalıdır, okul müdürleri, öğretmenler,özellikle rehber öğretmenler ve okuldaki diğer çalışanlar çocukların uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden korunmaları göreviyle donatılmalıdır. okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanlarına ve velilere, suçun ne olduğunu, çocuğun suça itilip itilmediğinin, suç işleyip işlemediğinin veya madde kullanıp kullanmadığının nasıl anlaşılacağını ve böyle durumlarda kimlere, nerelere, nasıl başvurulması gerektiğini konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Böylece okullarda öğrencinin profilini en iyi tanıyan, rehber öğretmenler, ilgili kurumlarla yakın tutulursa, yani işbirliği kurulursa daha olay yaşanmadan önleme imkânı olur. Okullardaki şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesi için okul idareleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekir. Öğrencilerin kendilerini ihmal ve istismardan korunmalarını sağlayacak becerilerini geliştirilmelidir. Anne-babalar için eğitim programları düzenleyerek çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalık yaratmak

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15 1 Kısaltmalar... 3 Türkiye 2012; Çocuklar Sadece Hak İhlallerinden Pay Aldı... 4 GİRİŞ... 4 YÖNTEM:... 5 Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan Başvurular ve Alınan Yanıtlar... 6 İHLAL BİLANÇOSU... 10

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU. Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU

YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU. Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU 1 Başlık ve İçerik Düzeni Bölüm 1 Çocuk Tanımı, İstismarı, İhmali Bölüm 2 Çocuk Haklarının Önemi ve Anlamı

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Işığında ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Çocuklara

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği Strasbourg,19 Haziran 2009 CommDH/IssuePaper(2009)1 Bu çeviri Đngilizce orijinalinden

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.bu irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya

Detaylı

HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI)

HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI) HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI) 1. GENEL PRENSIPLER 1. Temel Amaçlar 1.1 Bu Asgari Standart Kurallar, hapis dışı önlemlerin kullanılmasını geliştirmek

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Prof. Dr. Mahmut Koca 1 ÖZET Suçun işlenmesini önlemek, önlenemediği zaman ise suçluları araştırmak, bulmak ve cezalandırılmalarını sağlama görevi devlete bırakılmıştır.

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24372 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı