ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1984 Y.Lisans Doktora (Uzmanlık) Psikiyatri Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1984 Y.Lisans Doktora (Uzmanlık) Psikiyatri Birimi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Esat Timuçin Oral 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Psikiyatri Profesörü 3.1 Konumu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1984 Y.Lisans Doktora (Uzmanlık) Psikiyatri Birimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Mesleki Deneyim: Pratisyen Hekim TC Sağlık Bakanlığı Artvin Şavşat ve Arhavi Merkez Sağlık Ocakları Psikiyatri Asistanı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Psikiyatri Birimi Psikiyatri Uzmanı Balıkesir Asker Hastanesi Başasistan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5.Psikiyatri Birimi Doçent Doktor Üniversitelerarası Kurul 1995 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sözleşmeli Öğretim Üyesi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu ve Yönetici Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Duygudurum Birimi Klinik Şefi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5.Psikiyatri Birimi Sözleşmeli Öğretim Üyesi Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Doktora Sınıfı Sözleşmeli Öğretim Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sözleşmeli Öğretim Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Unvanlar Doçent unvanını aldığı tarih: 1995 Profesör ünvanı aldığı tarih: Yönettiği Uzmanlık Tezleri 1. Duygudurum Spektrumunda Yeme Bozukluklarının Yeri M.B.Büyükkal (1995) 2. Duygudurum Bozuklukluğu Hastalarının İmmunolojik İncelenmesi T.Şatır (1996) 3. Bipolar Duygudurum Bozukluğu Hastalarında Mevsimsellik ve Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı N.Dağdeviren-Aile Hekimliği Tezi (1996) 4. Hamilelik Sırasında ve Doğum Sonrasında Obsessif Kompulsif Semptomların Sıklığının Saptanması, S.Dedeoğlu-Aile Hekimliği Tezi (1996) 5. Bir Duygudurum Spektrum Bozukluğu Olarak İrritabl Kolon. M.Solmaz (1996) 6. Kronik Seyirli İki Hastalıkta Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi: Hasta ve Hekimlerin Düşünceleri, Ş.Şahin- Aile Hekimliği Tezi (1997) 7. Duygudurum Bozuklugu Hastalarında Ve Birinci Derece Akrabalarında Affektif Spektrum Bozuklugu nun Arastırılması A.Ismet Adanur (1997) 8. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu İlk Manik Atak Tanısı Almış Hastalarda Atak Sırasındaki Fronto-Parietal İşlevler, E.Erten (1997) 9. Remisyon Dönemindeki İki Uçlu Duygudurum Bozukluklarında Fronto-Parietal İşlevlerin Ve İçgörünün Değerlendirilmesi, G.Sarılgan (1997) 10. Sanatsal Yaratıcılık Ve Duygudurum Bozukluğu İlişkisi. C.Mumcu (1997)

2 11. Primer Fibromiyalji Sendromunun Duygudurum Bozukluğu Spektrumundaki Yerinin Araştırılması, Ş.Karadeniz (1997) 12. Panik Bozukluğu Hastalarında Ve Birinci Derece Akrabalarında Affektif Spektrum Bozukluğu nun Araştırılması, Ö.Kobak (1998) 13. Migreni Olan Hastalar Ve Birinci Derece Akrabalarında Duygudurum Bozuklukları Ve Duygudurum Spektrum Bozukluğunun Araştırılması, M.Arabacı (1998) 14. Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda ve Birinci-İkinci Derece Akrabalarında Duygudurum Bozuklukları ve Spektrum Bozukluğunun Araştırılması. A.Çavaş (1999) 15. Lityum ve Valproatı Birlikte Kullanan İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Hastalarının Ötimik Dönemlerinde Valproatlarının Kesilmesi: Ön Belirleyicilerin Araştırılması Ö.M.Toksoy (2001) 16. Şizofreni veya İlişkili Psikotik Bozukluğu Olan Hastalarda Klasik ve Yeni Antipsikotik İlaçların İnsülin ve Glikoz Metabolizması Üzerindeki Etkileri, E. Kurt (2002) 17. Şizofrenide Depresif Semptomların Tanımlanması, B. Özen (2003) 18. Şizofreni Hastalarında Antipsikotiklerin Kardiyak Etkileri, B.Akman (2003) 19. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne ve Babalarında DEHB ile Mizaç Bozukluğunun Araştırılması, E.Şanlık (2005) 20. Özelleşmiş Duygudurum Bozuklukları Ayaktan Tedavi ve Takip Ünitesinde İzlemin Klinik Seyir ve Doğrudan Tedavi Maliyeti Üzerine Etkisi, E.Kesgin (2005) 21. Kronik İmmobilizasyon Stresine Maruz Bırakılmış Sıçanlarda 7-Nitroindazol ün Anksiyete Ve Uzamsal Bellek Üzerine Etkisi, A.Eşsizoğlu (2005) 22. Bipolarite İndeksi İlk Görüşmede Hesaplandığında Ayrıntılı Değerlendirme İle Elde Edilern Sonuçları Öngörebilir mi?, Zehra Nergis Aküzüm Serhadlı (2007) 23. Eşik Altı Belirtilerle Seyreden Bipolar Bozukluğu Olan Hastalar ve Belirtisiz Ötimik Bipolar Hastalarda Çözünür Sitokin Reseptör (Sıl-2r, Sıl-6r Ve Stnf-Rı) Düzeylerinin Karşılaştırılması. Turan Çetin (2008) 24. Hastalık Sürecinde Karma Dönemler veya Hızlı Döngülü Seyir Gösteren Bipolar I Hastaların Affektif Temperaman Özelliklerinin Saptanması. Kerem Şenol Coşkun (2008) 25. Unipolar Depresyon Tanılı Hastalarda Ayrıntılı Görüşme, Çevre Anamnezi ve Özbildirim Ölçekleri Yardımıyla Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Ayırt Edilmesi. Rıdvan Üney (2009) 26. Duygudurum Bozukluğu Hastalarında Lipid Düzeyleri ve Döngüsellik İlişkisi. Kürşat Altınbaş (2009) 27. Cytokine Levels in Euthymic Bipolar Patients, Dissertation presented towards a Master Degree in Affective Neuroscience by the Maastricht University (Universiteit Maastricht) and the University of Florence (Universita degli studi di Firenze). Sinan Gülöksüz (2010) 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Çetin T, Guloksuz S, Aktas Cetin E, Bilgic Gazioglu S, Deniz G, Oral TE, van Os J. Plasma concentrations of soluble cytokine receptors in euthymic bipolar patients with and without subsyndromal symptoms. BMC Psychiatry Sep 26;12(1): Guloksuz S, Altinbas K, Aktas Cetin E, Kenis G, Bilgic Gazioglu S, Deniz G, Oral ET, van Os J. Evidence for an association between tumor necrosis factor-alpha levels and lithium response. J Affect Disord Jun Altinbas K, Altinbas G, Turkcan A, Oral, ET, Walters J. A survey of verbal and physical assaults towards psychiatrists in Turkey. International Journal of Social Psychiatry. Vo:57:6, Pp: , Nov Fountoulakis KN, Siamouli M, Magiria S, Panagiotidis PT, Kantartzis S, Terzoglou VA, Oral T. A standardized scoring method for the copy of cube test, developed to be suitable for use in psychiatric populations. Ann Gen Psychiatry Jul 11;10(1):19 5. Altınbaş K, Smith D, Oral ET. Adherence to Turkish psychiatric association guideline for bipolar depression treatment in a specialized mood disorders outpatient unit. Psychiatr Danub Jun;23(2): Fountoulakis KN, Siamouli M, Panagiotidis PT, Magiria S, Kantartzis S, Terzoglou VA, Oral T. The standardised copy of pentagons test. Ann Gen Psychiatry Apr 11;10(1): Saatcioglu O, Erim R, Tomruk N, Oral T, Alpay N. Antidepressant-associated mania or hypomania: A comparison with personality and bipolarity features of bipolar I disorder. J Affect Disord Vol:134, Issue:1-3, Pp: Altinbas K, Altinbas G, Türkcan A, Oral ET, Walters J. A survey of verbal and physical assaults towards psychiatrists in Turkey. Int J Soc Psychiatry. Vol:57:6, Pp: , Nov Guloksuz S, Aktas Cetin E, Cetin T, Deniz G, Oral ET, Nutt DJ. Cytokine levels in euthymic bipolar patients. J Affect Disord May Oral ET, Tomruk N, Plesnicar BK, Hotujac L, Kocmur M, Koychev G, Sartorius N. Electroconvulsive therapy in psychiatric practice: a selective review of the evidence. Neuro Endocrinol Lett Nov;29 Suppl 1: Kora K, Saylan M, Akkaya C, Karamustafalioglu N, Tomruk N, Yasan A, Oral T. Predictive Factors for Time to Remission and Recurrence in Patients Treated for Acute Mania: Health Outcomes of Manic Episodes (HOME) Study. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2008;10(2): Fountoulakis KN, Panagiotidis PT, Siamouli M, Magiria S, Sokolaki S, Kantartzis S, Rova K, Papastergiou N, Shoretstanitis G, Oral T, Mavridis T, Iacovides A, Kaprinis G. Development of a standardized scoring method for the Graphic Sequence Test suitable for use in psychiatric populations. Cogn Behav Neurol Mar;21(1):18-27.

3 13. Turgut G, Kurt E, Sengul C, Alatas G, Kursunluoglu R, Oral T, Turgut S, Herken H. Association of MDR1 C3435T polymorphism with bipolar disorder in patients treated with valproic acid. Mol Biol Rep Fountoulakis KN, Vieta E, Siamouli M, Valenti M, Magiria S, Oral T, Fresno D, Giannakopoulos P, Kaprinis GS. Treatment of bipolar disorder: a complex treatment for a multi-faceted disorder. Ann Gen Psychiatry Oct 9;6: Oral ET. Stigmatization in the long-term treatment of psychotic disorders. Neuro Endocrinol Lett Feb;28 Suppl 1: Peuskens J, Kasper S, Arango C, Bandinelli PL, Gastpar M, Keks N, Mıtchell S, Oral T, Tımdahl K, Vıeta E. Management of acutely ill patients in the hospital setting: focus on Quetiapine. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007; 11(1): Yumru M, Savas HA, Kurt E, Kaya MC, Selek S, Savas E, Oral ET, Atagun I. Atypical antipsychotics related metabolic syndrome in bipolar patients. J Affect Disord Mar;98(3): Oral ET, Altinbas K, Demirkiran S. Sudden akathisia after a ziprasidone dose reduction. Am J Psychiatry Mar;163(3): Oral TE. Treatment of acute mania. Neuro Endocrinol Lett Aug;26 Suppl 1: Ozer F, Meral H, Aydin B, Hanoglu L, Aydemir T, Oral T. Electroconvulsive therapy in drug-induced psychiatric states and neuroleptic malignant syndrome. J ECT Jun;21(2): Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an overview. IDrugs Sep;7(9): Ş Tot, G Şahin, T Oral, A Verimli. Primary Fibromyalgia and Depression: The Role of Relatives in Fibromyalgia The Pain Clinic Vol0 No:0 Pp:1-7, Acay MC, Oral ET, Yenigün M, Şahin A.Pasteurella Multocida Ulceration on the Penis Internatıonal Journal of Dermatology Jul;32(7): Uluslararası bilimsel toplantı bildiri kitabına da basılan bildiriler 1. Tatar M, Dilbaz N, Oral ET, Tan M. Cost-Effectiveness of Agomelatine in Treatment of Major Depressive Disorders in Turkey. Value in Health, Vol: 15:4 Pp: A88-A88, Oral ET, Vieta, E, McIntyre, R, Tohen M. A Journey from Pole to Pole: Today's Challenging Patient, ISBD Bienneal Confrence, İstanbul, Mar Bipolar Disorders Vol: 14, Sup:1, Pp: Altinbas K, Evren EC, Oral ET. Low rates of alcohol use among Turkish bipolar patients: cultural or genetic? ISBD Bienneal Confrence, İstanbul, Mar Bipolar Disorders Vol: 14, Sup:1, Pp: Aydemir O, Akkaya C, Altinbas K, Kora K, Dikici DS, Akdeniz F, Kalayci F, Oral ET, Vahip S. Reliability and validity of Turkish version of biological rhythms interview of assessment in neuropsychiatry. ISBD Bienneal Confrence, İstanbul, Mar Bipolar Disorders Vol: 14, Sup:1, Pp: Ozerdem A, Guntekin B, Atagun I, Turp B, Oral ET, Basar E. Decrease of long distance event related gamma coherence in bipolar patients. International Journal of Psychophysiology, Vo: 77:3 Sup 1, Pp: 313, Sep Ozerdem A, Guntekin B, Atagun I, Turp B, Oral ET, Basar E. Decrease of Long Distance Gamma (28-48 Hz) Coherence in Euthymic Drug Free Bipolar Patients upon Cognitive Load. Biological Psychiatry. Volume: 67:9, Supp 1, Pp: 66S-67S May S Guloksuz, K Altinbas B Ince, S Oflaz, T Oral. Does sleep disturbance influence functioning in euthymic bipolar patients? Sao Paolo 2010, ISBD Biennial ConferenceBipolar Disorders, Volume 12, Issue s1 (p 1-65) 8. S Guloksuz, E Aktas, T Cetin, G Deniz, T Oral. Cytokine levels in euthymic bipolar patients Sao Paolo 2010, ISBD Biennial Conference Bipolar Disorders, Vol 12: s1 (p 1-65) 9. Altınbaş K, S Guloksuz, TE Oral, G Yilmaz Canturk, EH Yildirim, T Kalelioglu, O Saatcioglu. Hypomanic symptoms in schizophrenia and other psychotic disorders. Sao Paolo 2010, ISBD Biennial Conference Bipolar Disorders, Volume 12, Issue s1 (p 1-65) 10. S Oflaz, S Akayzi, H Guveli, CK Kilic, E Yildizhan, E Gokce, S Guloksuz, T Oral. Illness perception of nonattendance patients with bipolar disorder. Sao Paolo 2010, ISBD Biennial ConferenceBipolar Disorders, Volume 12, Issue s1 (p 1-65) 11. E Basar, B Guntekin, IM Atagun, TE Oral, A Ozerdem. Significant decrease of EEG alpha activity and alpha response in bipolar patients. Sao Paolo 2010, ISBD Biennial Conference Bipolar Disorders, Vo 12: s1 (p 1-65) 12. T Oral, S Guloksuz, S Ozer, AD Basterzi. The use of mood stabilizers in acute manic patients in Turkey. Sao Paolo 2010, ISBD Biennial Conference Bipolar Disorders, Vol 12: s1 (p 1-65) 13. Göğüş A, Oral T, Berksun O, Karamustafalıoğlu O, Vahip S, Tunca Z, Yazıcı O. Efficacy and Safety of Milnacipran 50 mg bid in Patients with Major Depression: The Results of a Clinical Trial. 22nd ECNP Congress, September 2009, Istanbul 14. Bilik E, Akdede BB, Hıdıroğlu C, Oğuz M, Tunca Z, Oral T, Hariri A, Erten E, Özerdem A. Neurocognitive Functions in Euthymic Bipolar Patients on Mono versus Polypharmacy in Comparison to Healthy Controls. Bipolar Disorders, Supp 1: Vol 11, June 2009, Pp: Suicide in bipolar patients: is it possible to predict & prevent? Guloksuz S, Oral ET, Kocal N, Erten E, Kurt E, Hariri A, Gokalp P. European Psychiatry, Supp: 2, Vo:23, Pp:29, Apr Yeşilbursa D, Kutlar T, Tomruk N, Oral T. Transition process to modified ECT in Turkey. WPA XIV World Congress of Psychiatry. Oral presentation. Prague, Czech Republic 20-25, Serhadli ZN, Oral ET, Erten E and Kocal N. Computıng Bıpolarıty Index After A Short Evaluatıon: Helpful Or Not? Bipolar Disorders. Volume 10 Issue s1 Page 30-90, January Altınbaş K, Oral ET. Does history of manic switch predict time to remission and duration until next episode? J Affect Disord. Volume 107, Supplement 1, Pages S1-S124, March 2008

4 19. Çetin T, Aktaş Çetin E, Bilgiç S, Gülöksüz S, Coşkun KŞ, Deniz G, Oral ET. Comparison of sil-6r and stnf-ri Levels in the Euthymic Bipolar Patients with and without Subthreshold Symptoms. 2nd Mediteranean Clinical Immunolgy Meeting, Antalya, Gülöksüz S, Oral ET How Common is Bipolar Disorder Not Otherwise Specified Diagnosis in Hospitalized Patients? AEP Congress Madrid Oral ET Depression in Schizophrenia: Symptom, Syndrome or Co-morbibidty? Schizophrenia Symposium Ljubljana Saylan M, Oral T, Kora K, Soygur H, Pekmen S. Time to relapse in remitted manic patients. Bipolar Disorders, Vol:8 Pp: 37 Supp: 1, Aug Erkiran M, Sonmez G, Alantar Z, Celik S, Oral T. Temperamental characteristics in remitted bipolar mood disorder patients. Bipolar Disorders, Vol:8 Pp: 39 Supp: 1, Aug Oral ET. Treatment of acute mania: An update. International Mood Disorders Conference, İstanbul March Aytül Gürsu Hariri, Figen Karadağ, Evrim Erten, Timuçin Oral. Awareness of sexually-transmitted diseases and risky sexual behavior in bipolar patients. International Mood Disorders Conference, İstanbul March Aytül Gürsu Hariri, Figen Karadağ, Nesrin Koçal, Timuçin Oral. Sexuality in Bipolar Female Patients. International Mood Disorders Conference, İstanbul March Yazıcı, N Koçal, Ö Uysal, E Ertekin, F Akdeniz, A Bozkurt, N Özpoyraz, Ç Yenilmez, AS Çilli, Ş Gülseren, C Tuğlu, İ Eren, Ö Aydemir, M Yanık, T Oral & PAT-MDS. Inpatient Treatment of Mania in Turkey-I: Patient & Disease Specifications. International Mood Disorders Conference, İstanbul March Yazıcı, N Koçal Ö Uysal, C Atbaşoğlu, N Cengizçetin, H Savaş, S Özer, C Akkaya, N Eren, N Konuk, R Karlıdağ, N Kalkan-Oğuzhanoğlu, AD Başterzi, T Oral & &PAT-MDS. Inpatient Treatment of Mania in Turkey-II: Treatment & Hospitalization. International Mood Disorders Conference, İstanbul March Evrim Erten, Aytül Hariri, Emel Kesgin, Nesrin Koçal, Erhan Kurt, Timuçin Oral. Hypnotic Drug Use in Euthymic Bipolar Patients. International Mood Disorders Conference, İstanbul Nesrin Koçal, Aytül Hariri, Timuçin Oral. Lithium induced first manic episode?: Three case reports. International Mood Disorders Conference, İstanbul March Vahip S, Oral ET. How to manage difficult to treat Bipolar patients: Discussion on case vignettes WPA International Congress: From Uniqueness to Universality, İstanbul Oral ET. Specialized mood disorders outpatient clinic: Is it cost-effective? WPA International Congress: From Uniqueness to Universality, İstanbul July E Kesgin, E Erten, E Kurt, N Koçal, A Hariri, Ö Arısoy, Oral ET. Subsyndromal Symptoms in Euthymic Bipolar Patients and its Effects on Course and Treatment J Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15: S Kesgin E, Oral ET. A specialized mood disorders outpatient clinic in Turkey: Is it cost-effective? J Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15: S Oral ET, Özerdem A, Vahip S, Yazıcı O. Rapid titration of Quetiapine in acute manic patients: A case series J Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15: S Oral ET, N Koçal, E Erten, Ö Arısoy, A Hariri, E Kurt. Drug Administration Patterns of Bipolar I Patients in an Outpatient Psychiatric Unit in İstanbul J Affective Disorders March 2004, 78(sup 1):142 Presented in 2nd International Affective Disoders Conference March 2004 Mexico 37. K Tırpan, A Özerdem, Z Tunca, O Yazıcı, Oral ET, E Kurt, S Vahip A Computerized Registry Program for Bipolar Illness in in Turkey J Affective Disorders March 2004, 78(sup 1):142 Presented in 2nd International Affective Disoders Conference March 2004 Cancun Mexico 38. S Vahip, O Yazıcı, F Akdeniz, AS Gönül, F Karadağ, M Kocadere, K Kora, Oral ET, A Özerdem, N Özpoyraz, L Tamam, Z Tunca, A Üçok, I Vahip, D Yeşilbursa, S Kültür. Treatment Guideline for Bipolar Disorders of Psychiatric Association of Turkey Presented in Stanley Foundation Affective Disoders Meeting Eylül 2004 Aarhus Denmark 39. E.T. Oral, B.Taneli, Z.Tunca, A.Akdemir, S.Vahip, O.Doğan, S.Sofuoğlu, N.Dilbaz, İ.Kırpınar, B.Uluğ, B.A.Levent, S.Ünal, U.Özkutlu Efficacy and Acceptibility of Tianeptine versus Sertraline: A Multicenter double blind controlled study Journal of European Neuropsychopharmacology, Oct 2001, Vol 11, Sup 3: B.Uluğ, A.Özerdem, E.T. Oral, E.Karaağaoğlu, A.Göğüş Nefazodone in the Treatment of Depression: Efficacy and Tolerability Data from a Prospective Open Clinical Trial Journal of European Neuropsychopharmacology, Oct 2001, Vol 11, Sup 3: E.Erten, F.Karadağ, E.T.Oral, G.Sarılgan, L.Hanoğlu, A.Verimli. Fronto-Parietal Functions in First Episode Manic Patients and Its Relation with the Age of Onset Acta Neuropsychiatrica, Vol 12: E.T.Oral Sleep & Hypnosis:Historical Perspective 8. Eur Congress of Hyp., Amsterdam G.Sarılgan, E.Erten, E.T. Oral, A.Verimli, F.Karadağ. The Comparison of Frontal Lobe Functions and Neurological Soft Signs of Bipolar Patients in First Manic Episode and in Remission 1.Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu, 1998 Kuşadası 44. C. Mumcu, Ş. Mumcu, E.T. Oral, A.Verimli. The Relationship Between Artistic Creativity and Mood Disorders 1. Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu, 1998 Kuşadası 45. E.T.Oral. Efficacy of Sodium Valproate in Long Term Treatment Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu, 1998 Kuşadası 46. G.Sarılgan, E.Erten, E.T.Oral, A.Verimli, L.Hanoğlu, F.Karadağ The Evaluation of Fronto-Parietal Functions and Insight in Bipolar Affective Disorder Patients 1. International Biological Psychiatry Symposium 1997 Bursa 47. E.T.Oral, Ş.Erkoç, A.İ.Adanur, E.Şendemir.Turkish Norms for the Harvard Group Scale of Hypnotic Succeptibility-Form A 7. European Congress of Hypnosis, Budapest 1996

5 48. A.Pektaş, B.Büyükkal, F.Karadağ, E.T.Oral, A.Verimli. Alcohol Dependence as an Affective Spectrum Disorder 10. World Congress of Psychiatry, Madrid A.Sökücü, E.T.Oral, P.Gökalp, B.Üstün Assessment of Disability in Anxiety and Somatoform Disorders 10. World Congress of Psychiatry, Madrid Z. Kılıçarslan, E.T.Oral, D.Tamar. Cognitive Functions in Detoxified Opioid-Addicts 10. World Congress of Psychiatry, Madrid B.Büyükkal, E.T.Oral, T.Demir, D.Demir, C.Sarılgan, A.Verimli. Eating Disorders as an Affective Spectrum Disorder: A Controlled Family History Study 10. WPA Congress, Madrid C.Sarılgan, B.Büyükkal, E.T.Oral, S.Kırlı, A.Verimli Cerebral Lateralization in Mood Disorders 10. World Congress of Psychiatry, Madrid A.Verimli, T.Özsoy, F.Karadağ, A.Türkcan, F.Aran, E.T. Oral Bipolar Type I and Type II Disorders Between Turkish In-Patient Population 2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders, Jerusalem A.Verimli, E.T.Oral, F.Karadağ, T.Özsoy, F.Aran, A.Türkcan, A.İ.Adanur. Valproate in the Prevention of Bipolar Disorder: Two Year Follow-Up 2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders, Jerusalem L.Hanoğlu, F.Özer, S.Kızkın, A. Altunhalka, D.Ataklı, E.T.Oral, S.Karşıdağ Obsessive-Compulsive Features in Parkinson s Disease Dementıa in Parkınson s Dısease International Symposium, 1994, Jerusalem 56. F.Özer, L.Hanoğlu, A. Altunhalka, O.Doğu, T.Atay, S.Kızkın, E.T.Oral Psychotic Symptoms Appearing with the Use of Antiparkınsonian Drugs Dementıa in Parkınson s Dısease International Symposium, 1994, Jerusalem 57. E.T.Oral, B.Yalçıner, F.Karadağ, H.Sarı, A.Verimli. Monopolar Mania and/or Multipl Sclerosis: A Case Report III. International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields, 1994 Antalya 58. F.Özer, T.Atay, L.Hanoğlu, O.Doğu, B.Arpacı, E.T.Oral Depression and Cognitive Impairment in Parkinson s Disease. Eur Congress of Mental Dysfunc Parkınson s Disease, 1993 Amsterdam 59. E.T.Oral, S.Sarıbeyoğlu, B.Erdoğan, G.Yanıkkaya, A.İ.Şener The Effect of Levamizole in the Treatment of Schizophrenia Biological Psychiatry,1991, 29:333S-701S 5. World Biological Congress of Psychiatry, 1991 Florence 60. M.Ziyalan, S.Aksoy, E.T.Oral, L.Kabasakal, İ.Urgancıoğlu. SPECT in Subtypes of Schizophrenia AEP 5. European Congress of Psychiatry 1990 Strasbourg 61. E.T.Oral. Volatile Substance Abuse as a Growing Problem in Turkey 4.Pan-Arab Psychiatry Congress, 1989 Sana'a Yemen 62. E.Abay, H.S.Sayıta, M.E.Ceylan, E.T.Oral. Cognitive Functions in Schizophrenia and Mania 8. World Congree of Psychiatry, 1989 Athens 7.3 Uluslararası kitap/monograf bölümleri 1. Oral ET, Gökalap P. Personality Disorders in Practical Aspects of Psychiatry (ed: Jarema M), ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS, Prag Oral ET, Tomruk N, Kores Plesnicar B, Hotujac L, Kocmur M, Koychev G, Sartorius N. Electroconvulsive Therapy in Psychiatric Practice: Selective Review of Evidence. Neuro Endocrinol Lett Nov;29 Suppl 1: Review. 3. Oral ET. Stigmatization in the long-term treatment of psychotic disorders. Neuro Endocrinol Lett Jan 29; 28 (Suppl1) 4. Oral E.T. Treatment of acute mania Neuroendocrinology Letters 2005 Aug;26 Suppl 1: Sartorıus N, Švestka J, Jarema M, Gheorge D, Kocmur M, Oral T, Al-Habeeb T. The role of second generation antipsychotics in the management of acute psychotic disorders. International journal for postgraduate training in medicine, Vienna, Update Europe. ISSN , 2002, Vol. 2:7, pp Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Nesrin Baş N, Oral ET. Mobbing Davranışı ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11, Sayı:21, Bahar 2012, Sf: Altınbaş K, Darçın AE, Gülöksüz S, Oral ET. İki uçlu bozuklukta metabolik sendrom yaygınlığının mevsimsel değişimi. Journal of Mood Disorders 2012; 2(2): Atagün Mİ, Altınbaş K, Yeşilyurt S, Yeşilbaş D, Gülöksüz S, Oral T. İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25: Aktaş Çetin E, Çiftçi F, Gülöksüz S, Köksalan K, Sezer O, Oral ET, Çetin T, Kurt E, Kaya H, G Deniz G. Psikiyatri Kliniklerinde Yapılan Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Taramalarında QuantiFERON-TB Gold Testi Tüberkülin Deri Testine Göre Daha Avantajlı Olabilir. Balkan Med J 2012; 29: K Altınbaş, ET Oral Depresyonda Direnci Yordamak: Kimin Dirençli Olacağını Bilebilir miyiz? Psikiyatride Güncel 2011; 1(3): Altınbaş K, Tunç S, Yazar MS C, Özçetinkaya S, Gülöksüz S, Oral ET. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24: Gülöksüz S, Akdeniz F, İnce B, Oral ET. Gebe ve Lohusalarda İki Uçlu Bozukluğun Sağatımı. Turk Psikiyatri Derg. 2010, 21(2): Altınbaş K, Özer A, Çakmak C, Kurt E, Oral ET. İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 2010

6 9. Altınbaş K, Altınbaş G, Türkcan A, Oral ET. [Editöre Mektup: Psikiyatri Asistanları Şiddeti Yaşayarak mı Öğrenir?]. Turk Psikiyatri Derg Yaz;21(2): Altınbaş K, Oral ET, Smith D,Craddock N. Comparing The Effectiveness of Mood Stabilizers and Antidepressants for Bipolar Depression Treatment: a Retrospective Chart Review. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2010, 23: Altınbaş K, Gülöksüz S, Yiğiter S, Kurt E, Oral ET. Uzmanlaşmış Bir Merkezde İzlem İki Uçlu Depresyon Belirti Sayısını ve Şiddetini Etkiler mi? Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23: Altınbaş K, Gülöksüz S, Özçetinkaya S, Oral ET. Empatinin Biyolojik Yönleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(1): Eşsizoğlu A, Yıldırım EA, Mengi M, Oral T, Yurdakoş E. Kronik İmmobilizasyon Stresine Maruz Bırakılmış Sıçanlarda 7-Nitroindazolün Anksiyete ve Mekansal Bellek Üzerine Etkileri. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46: Arısoy Ö, Oral ET. Bipolar Bozuklukla İlgili Genetik Araştırmalar: Bir Gözden Geçirme. Turk Psikiyatri Derg (3): Yazıcı O, Oral T. Psikoz Manik-Depresiften İki Uçlu Bozukluğa: Tanım ve Yaklaşımda Neler Değişti? Klinik Gelişim İstanbul Tabip Odası Süreli Bilimsel Yayını. C:22:4, Gülöksüz S, Oral ET, Ulaş H. Eğitim Veren Kurumlarda Çalışan Psikiyatristlerin İlaç Endüstrisi-Hekim İlişkisine Yönelik Tutum ve Davranışları. Turk Psikiyatri Derg (3): Erkıran M, Sönmez G, Evren C, Aytaçlar S, Oral T. Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2): Kurt E. Emül HM, Oral ET. Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9(1): Gülöksüz S, Oral ET, Alpkan LR. "Konversiyonu Atlamak" Ayıp mı? NöroPsikiyatri Arşivi 2008; 45(3): Kurt E. Emül HM, Oral ET. Atipik Antipsikotikler Antioksidan Sistemi Güçlendiriyor mu?düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2008; 21(1-4): Aydemir Ö, Eren İ, Savaş H, Oğuzhanoğlu NK, Koçal N, Özgüven HD, Akkaya C, Başterzi AD, Karlıdağ R, Yenilmez Ç, Özerdem A, Kora K, Tamam L, Gülseren Ş, Oral ET, Vahip S. Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4): Öztürk O, Kurt E, Oral T. İlaca Bağlı Geç Başlangıçlı Hareket Bozuklukları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16: Altınbaş K, Oral ET, S Vahip İki Uçlu Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2007; 3(29): E Kurt, B Akman, G Alataş, T Oral. Psikotrop İlaçların Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) 2007; 1(2): Tomruk NB, Oral ET. Elektrokonvulsif tedavinin klinik kullanımı: Bir gözden geçirme.anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8(4): Kurt E. Akman B, Alataş G, Dağdelen S, Oral ET. Şizofreni tanılı hastalarda antipsikotik ilaçların kardiyak etkilerinin karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007; 17(4): Kurt E. Akman B, Alataş G, Oral ET. Antipsikotikler, QT aralığı ve Torsades de Pointes Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2007; 20(2): Kurt E. Emül HM, Oral ET. Yeni Antipsikotikler ve Haloperidolün Lipit Metabolizması Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar. 2007; 1(3): Altınbaş K, E Kurt, Oral ET. Lityumla ortaya çıkan iki psöriyazis olgusu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7(4): Altınbaş K, Oral ET, A Soysal, B Arpacı. İnme Sonrası Depresyon. Klinik Psikiyatri Dergisi 2006; 9(3): Dilbaz N, Karamustafalıoğlu O, Oral ET. Önder E, Çetin M. Psikiyatri polikliniğe başvuran şizofreni hastalarında tedaviye uyumun ve uyumu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006; 16(4): Çıtak S, Oral ET, Aker AT, Şenocak M. Şizofrenide Eksiklik Sendromu Çizelgesinin Geçerlik ve Güvenirliği Turk Psikiyatri Derg Yaz;17(2): Altınbaş K, Kurt E, Oral ET. İkinci Kuşak Antipsikotiklerin Endokrin Yan Etkileri: İstisna mı, Kural mı? Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(4): B.Özen, E.T.Oral Psikotik Özellikli Depresyon Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004, 7:1: E.T.Oral, Ş. Şahin, B. Akman, A. Verimli İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Tedaviye Uyum: Farz Edelim ki, Şeker Hastasısın. Demek Yeterli mi? Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3: E Kurt, T Oral, A Verimli. Şizofren ve diğer psikotik hastalarda klasik ve yeni antipsikotik ilaçların insulin ve glikoz metabolizması üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002; 12(2): Karadağ F, Oral ET, Aran Yalçın F, Erten E. Young Mani Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenirliği. Turk Psikiyatri Derg. 2001, 13(2): M. Solmaz, K. Sayar, I. Uğurad, T. Oral, A. Verimli, A. Tunçkale, A.K. Ergen İrritabl Kolon Sendromunda Psikiyatrik Bozukluklar Türk Psikiyatri Dergisi 1998: 9(3): E.T. Oral, M. Kıyak, S.Temiz, A.Uluşahin, I. Baran, K.Ögel, T.B.Üstün, A.Göğüş Temel Sağlık Hizmetlerinde ICD-10 ile Ruhsal Bozuklukların Sınıflandırılması Türk Psikiyatri Dergisi 1995; 6(2): F.Özer, S.Karşıdağ, A.Yalçıner, Y.Laleli, B.Arpacı, E.T. Oral. Role of the Lymphocyte Subset Analysis in Predicting Prognosis in Bell s Palsy Turkish Journal of Medıcal Sciences, TUBİTAK, 23 (1995) 41. B.Erdoğan, E.T.Oral, N.Erdoğan, F.Aslaner, A.İ.Şener. Kraniyofarinjiyomada Psikiyatrik Semptomatoloji: İki Olgu Sunumu Göztepe Tıp Dergisi, 7:36-38, 1993

7 42. B.Topuz, E.T.Oral Yapay Epistaksis KBB İhtisas Dergisi, Yıl:3 / 1993, Sayı:5 43. E.T.Oral, S.Ebrinç, N.Burdurlu, S.Çelebi Saldırgan Davranışta Anormal Glukoz Toleransı Klinik Psikofarmakoloji Bülteni C 2, S 3, E.T.Oral Şizofreni Etyolojisinde Otoimmün-Viral Kuramlar Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:1, Ekim Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabına da basılan bildiriler 1. Oral ET. Psikiyatri de Gen-Çevre (GxE) Etkileşimi Üzerine. Türk Nöropsikiyatri Derneği Sempozyumu, İstanbul, 27 Mart Oral ET. Kentte Ruh Sağlığımız. Sağlıklı Kentler Birliği Konferansı, Bursa, 8 Nisan Oral ET. Bipolar Bozuklukta Uzun Dönemde Hasta Yönetimi: Hastanın Tedavisi Nasıl Optimal Hale Getirilir? TPD 15. Bahar Sempozyumu, Antalya, Nisan Oral ET. Psikiyatrik Hasta Acilen Aile Hekimine Başvurunca. 6. Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Nisan Oral ET. Bitmeyen Çilemiz: Fenotipleme (Bipolar Bozukluk Örneğiyle). 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, İ;stanbul, Mayıs Oral ET. Kişilik, Mizaç ve Duygudurum Bozuklukları: Ayrışan-Örtüşen Özellikler. TPÖÇG 16.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Girne, Temmuz Oral ET. Sağaltıma Yanıtsız Depresyonda İlaç Uygulamaları. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Ekim Oral ET. Delikanlılık Dönemi :Ergen Bipolar Bozukluğun Ayırıcı Tanısı. 16.Ulusal Ergen Günleri, Trabzon, Kasım Oral ET. Bipolar Bozukluk ve Bağımlılık. 7.Ulusal Bağımlılık Kongresi, Antalya, Kasım Oral ET. İki Uçlu Bozuklukta Algoritmik Sağaltımın Artıları. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, Haziran Oral ET Kanıta Dayalı Tıp ve Psikiyatri: Bilimsel yayınların güvenilirlik düzeylerini değerlendirmede uluslararası ölçütler. 11.Güz Okulu Ankara, Eylül Oral ET. Türkiye'de Akut Manik Dönemin Tedavisi: Duygudurum Dengeleyicilerin Yeri. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Ekim Altıńbaş K, Gülöksüz S, Oflaz S, Oral ET. Antidepresanla Tedavi Edilen Eşikaltı ve Eşiküstü Depresif Durumlar. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, Yiğiter S, Altınbaş K, Ülkü M, Oral T. Bir 17 Alfa Hidroksilaz Eksikliği Olgusu Nedeniyle Hipotalamohipofizer Aks ve Başka Türlü Adlandıŕıĺamayan Duygudurum Bozukluğu İlişkisinin Gözden Geçirilmesi. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, Gülöksüz S, Altınbaş K, İnce B, Oflaz S, Oral T. İki Uçlu Bozuklukta Uyku Kalitesinin İşlevsellik Üzerine Etkisi: Öncül Sonuçlar. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, Özçetinkaya S, Altınbaş K, Oral T. Lityum Monoterapisiyle Koruma Altyındaki Hastalar-Bipolar 1 Bozukluk Olgu Serisi. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, Oflaz S, Akyazı S, Güveli H, Kılıç C, Yıldızhan E, Gökçe E, Gülöksüz S, Altınbaş K, Kurt E, Oral T. Neden Takibi Býrakıýorlar? Uzmanlaşmış Duygu Durum Merkezinin Verileri. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, İnce B, İnce Ş, Gülöksüz S, Eren S, Oral T. İnfertilite Sebebi Açıḱlanamayan ve Açıḱlanan Erkek İnfertil Bireylerin İnfertiliteye Yönelik Tutumları ve Emosyonel Durumları. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, Aktaş Çetin E, Çiftçi F, Gülöksüz S, Köksalan K, Sezer O, Oral ET, Çetin T, Kurt E, Kaya H, Ugan N, Ateş B, Deniz G. Kronik Şizofreni Hastalarında Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında QuantiFERON GOLD ve Tüberkülin Deri Testi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. TÜSAD 31 Ulusal Kongre Bildirisi, 2009 İstanbul 20. Altınbaş K, Oral ET. İkiuçlu Bozuklukta Lipid Döngüselliği. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyonkarahisar. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009, 10 (Sup1) S: Altınbaş K, Oral ET. Lityumda Kış İndirimi: Mevsimdel Döngüselliğin Önemi. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyonkarahisar. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009, 10 (Sup1) S: Oral ET. Geçmişten günümüze bipolarite ve endofenotipler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1): T.Çetin, E. Aktaş Çetin, S Bilgiç, S Gülöksüz, KŞ Coşkun, G Deniz, Oral ET, Eşik Altı Belirtilerle Seyreden Bipolar Bozukluğu Olan Hastalar ve Belirtisiz Ötimik Bipolar Hastalarda Çözünür Sitokin Reseptör (Sıl-2r, Sıl-6r Ve Stnf-Rı) Düzeylerinin Karşılaştırılması, Bahar Sempozyumları 12- Fethiye, Hariri AG, Gökalp P, Deniz N, Özer Ü, Oral T, Erten E, Koçal N Psikiyatrik hasta yakını OLMAK ya da OLMAMAK (Verwandter eines psychiatrischen Patienten SEIN oder NICHT SEIN ) Türk-Alman Psikiyatri Kongresi 2007 İstanbul 25. Oral T Farmakoterapinin Bütün Yüzleri: Antidepresanların Yaygın ve Gereksiz Kullanımı Türk-Alman Psikiyatri Kongresi 2007 İstanbul 26. Oral ET Karma dönem: tanımı, tedavisi ve önemi. Bahar Sempozyumları 11- Çeşme, Eşençayı HN, Aran F, Oral ET Yaş 60, Yatış 70: Yalnızca İdame EKT ile İzlenebilen Kronik Mani Bahar Sempozyumları 11- Çeşme, Gülöksüz S, Karaca O, Tomruk NB, Oral ET Yatırılarak Tedavi Edilen Bipolar Manik Dönem Hastalarında EKT: Sonuç Yatış Süresinin Kısalması mı? Bahar Semp-11, Çeşme, Oral ET, Kayrak N, Karasu A, Çıtak S, Karşıdağ Ç Epilepsi ve Anksiyete: Ameliyat Sonrasında Hastalarımız Daha mı Kaygılı? 12. Ulusal Epilepsi Kongresi İstanbul Oral ET Tedaviye yanıtın ölçütleri (Kim ne zaman iyileşmiş kabul ediliyor?) Tek Uçlu Depresyonda Düzelme ve İyileşme 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2007, İstanbul 31. Oral ET, Ertaş N, Aran F. Psikotik Olgular ve Epilepsi 11. Ulusal Epilepsi Kongresi Bursa, Oral ET. Kent ve Depresyon. Kent ve Sağlık Sempozyumu Bursa, Mayıs 2006

8 33. E.T.Oral Bipolar Bozuklukta Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul E.T.Oral, E.Önder. Dirençli Depresyonun Farmakolojik Tedavisi Bahar Semp-9, Antalya, E.T.Oral Belirtili Dönemlerde Tanı ve Sağaltım: Klasik ve Ötesi-Manik Dönem Bahar Sempozyumları 9- Antalya, Oral ET Psikiyatri Hastaları neden araştırmalara katılır? Neden araştırmada kalmak ister? 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2004, Kuşadası 37. Oral ET Mizaç, Duygudurum ve Kişilik Bozukluğu 11. Anadolu Psikiyatri Günleri, 2004, Elazığ 38. Oral ET Klinik İlaç Araştırmaları, Araştırma Etik Kuralları ve Ülkemizdeki Durum Türk Farmakoloji Derneği, 17. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve 1. Klinik Farmakoloji Semp.Ekim Oral ET Plasebo İlaç Etkisini İçerir mi? 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2000 Antalya 40. Oral ET Hangi Hastalara Koruyucu Sağaltım Başlanmalı 3. Bahar Sempozyumu, 1999 Antalya 41. Oral ET Türkiye de Nefazodone Çalışmasının Preliminer Sonuçları 8. Anadolu Psikiyatri Günleri, 1999 Diyarbakır 42. E.Kurt, A.İ.Adanur, E.T.Oral, A.Verimli Duygudurum Bozuklugu Hastalarinda Ve Birinci Derece Akrabalarinda Affektif Spektrum Bozuklugu 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999 Trabzon 43. E T.Oral İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları 2. Bahar Semp Antalya 44. E.T. Oral, Ş.Şahin, A.Verimli. Kronik Seyirli İki Hastalıkta Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi: Hasta ve Hekimlerin Düşünceleri. 33.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1997 Antalya 45. E.T.Oral Affektif Spektrum Bozukluğu Ayrı bir Klinik Antite midir? 6.Anadolu Psikiyatri Günleri, 1997 Erzurum 46. T.Özsoy, F.Karadağ, E.T.Oral, İ.Bora, A.Verimli Mizaç Bozukluğu Tanısı Alan 213 Olgunun Değerlendirilmesi 30. Ulusal Psikıyatri Kongresi, 1994 Nevşehir 47. E.T.Oral, Ş.Erkoç, A.İ.Adanur Harvard Hipnotik Grup Telkiniyet Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması 30. Ulusal Psikıyatri Kongresi, 1994 Nevşehir 48. S.Ebrinç, E.T.Oral, S.Tezgörücü Depresyonlu Hastalarda Fluvoksamin, Amineptin, Moklobemid ile Çift- Kör Karşılaştırmalı Çalışma 30. Ulusal Psikıyatri Kongresi, 1994 Nevşehir 49. S.Ebrinç, S.Çelebi, C.Acay, E.T.Oral Bazı Dermatoloji Hastalarında Obsessif-Kompulsif Bozukluk Kriterlerinin Araştırılması 29. Ulusal Psikıyatri Kongresi, 1993 Bursa 50. A.Verimli, E.T.Oral, F.Karadağ, R.Kükürt, T.Özsoy, R.Solukçu, M.Arabacı 161 İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Olgusunun Sosyodemografik, Genetik, Klinik Değerlendirilmesi 29. Ulusal Psikıyatri Kongresi 1993 Bursa 51. S.Kırlı, S.Kırlı, E.T. Oral İki Şizofren ve Mizaç Bozukluğu Tanılı Hastanın Psikopatolojik Sanat Ürünlerinin Özellikleri 29. Ulusal Psikıyatri Kongresi, 1993 Bursa 52. N.Beşikçi, K.Oskanyan, E.T.Oral Aile Yükü olan ve Olmayan Şizofrenlerin Karşılaştırılması 27. Ulusal Psikıyatrik Bilimler Kongresi, 1991 Antalya 53. E.Kantarcı, Ş.Erkoç, O.Arkonaç, E.Özmen, E.T.Oral, T.Algür, N.Eradamlar Psikiyatristlerde Psikopatoloji 27. Ulusal Psikıyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya 54. S.Taptık, F.Maner, E.Kayatekin, E.T.Oral, F.Yener Darülacezede Barınan Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma 25. Ulusal Psikıyatri Kongresi, 1989 Mersin 55. N.Tomruk, Ö.Kır, E.T.Oral, C.İlnem Enürezisli Çocukların Sosyodemografik Özellikleri 24. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1988 Ankara 56. H.Tireli, S.Baybaş, E.T.Oral, N.B.Tomruk Gerilim Başağrısında Trazodon Milli Nöroloji Kongresi Ekim 1988 Bursa 57. C.Tuncer, S.Tuncer, A.İ.Şener, E.T.Oral Behçet Hastalığı ve Psikoz Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi İstanbul 58. C.Tuncer, M.Beyazyürek, E.T.Oral, O.Karamustafalıoğlu, Ç.Ersül,T.Şuer. Uçucu Madde Bağımlılığı 23. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987 İstanbul 59. C.Tuncer, M.Beyazyürek, O.Karamustafalıoğlu, E.T.Oral, Ç.Ersül, T.Şuer. Biperiden Bağımlılığı 23. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987 İstanbul 60. C.Tuncer, A.İ.Şener, E.T.Oral, O.Karamustafalıoğlu, Yurt Dışında Psikiyatrik Bozukluk Gösteren Vakaların İncelenmesi 23. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987 İstanbul 61. C.Tuncer, E.T.Oral, M.E.Ceylan, A.Möröy Depresif, Manik ve Şizofren Olgularda Tedaviye Cevabın Günün Dört Değişik Saatindeki Kan Kortizol Düzeyleri ile Belirlenmesi 23. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987 İstanbul 62. Ş.Özer, N.Turan, E.T.Oral, E.Ceylan, E.Abay. Kronik Şizofren Vakalarda Serebral Lateralizasyonun Normal Popülasyondan Sapışını Tesbit Amacıyla Ekstremite Kullanımına Yönelik Testler 23. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987 İstanbul 63. E.Abay, T.Biselman, E.T.Oral, A.Özlü, A.İ.Şener, F.Yazıcı İşe Girme Sınavının Yarattığı Kaygı Düzeyinin İncelenmesi 23. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987 İstanbul 64. C.Tuncer, A.İ.Şener, E.T.Oral, G.Süslü, M.Beyazyürek, T.Şuer, K.Kamberyan Filisid, Matrisid, Patrisid Vakalarının Psikiyatrik Değerlendirmesi 22. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1986 Marmaris 65. C.Tuncer, A.İ.Şener, E.T.Oral, T.Şuer, G.Süslü, M.Beyazyürek, K.Kamberyan Eşlerini Öldüren Akıl Hastalarının Değerlendirilmesi 22. Ulusal Psikıyatri ve Nör. Bil. Kongresi 1986 Marmaris 66. S.Tuncer, C.Tuncer, L.Ural, E.T.Oral, İ.Kasatura, S.Kangöz. Alkol Bağımlılığı Vakalarında Alkolle İlişkisiz Dönemde Görülen Başağrısı Tipleri 22. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1986 Marmaris 67. C.Tuncer, M.Beyazyürek, E.Akyüz, L.Alpkan, A.R. Gülbahar, E.T.Oral Puerperal Dönemde Görülen Psikiyatrik Bozukluklar. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1986 Marmaris 68. C.Tuncer, A.İ.Şener, T.Şuer, G.Süslü, C.Hepgüvendik, T.Keçeli, A.Akben, E.T.Oral. Bir Capgras Sendromu Vakası 22. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1986 Marmaris

9 69. C.Tuncer, L.Ural, Ç.Ersül, E.T.Oral, İ.Kasatura, Z.Poliviu A. Işıküstün, J.Aral. Alkol Bağımlılığı Tanısında Mast Skalasının Uygulanması 22. Ulusal Psikıyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1986 Marmaris 70. C.Tuncer, L.Ural, E.T.Oral, İ.Kasatura. Alkol Bağımlılığı Vakalarının Borderline Ölçeği ile Değerlendirilmesi Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1986 Marmaris 7.6 Ulusal kitap, kitap bölümü ve monograflar 1. Şizofreni Cilt 1-6 (Monograf) Oral ET, (Bölüm Yazarı ve Editörü) 5US Yayın, İstanbul 2. MSS ve Serisi 1-12 (Monograf) Oral ET, (Bölüm Yazarı, Editör) Okuyanus Yayın, 2000 İstanbul 3. Biyolojik Psikiyatri (4.Cilt) Duygudurum Bozuklukları (Yazar) Oral ET, ME Ceylan İstanbul, Yeni Antipsikotikler = Yeni Duygudurum Dengeleyiciler mi? Oral ET, Duygudurum Bozukluklarında Atipik Antipsikotik Kullanımı (Ed. S. Vahip) Okuyanus Yayınları, İstanbul, İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları Sağaltım Kılavuzu Kitabı (Bölüm Yazarı) Oral ET TPD Yayınları 1, İstanbul Psikoimmünoloji (Bölüm Yazarı) Oral ET Temel Psikiyatri Kitabı I (Güleç C. Köroğlu E.:ed ) HYB Yayıncılık 1. Basım, 1997 Ankara 7. Hipnoz (Bölüm Yazarı) Oral ET Temel Psikiyatri Kitabı II (Güleç C, Köroğlu E: ed) HYB Yayıncılık 1. Basım, 1997 Ankara 8. Affektif Spektrum Kavramının Tanımı, Kuramsal Temellerine Giriş (Bölüm Yazarı) Oral ET. Affektif Spektrum Bozuklukları (Verimli A: ed) Nobel Tıp Kitabevleri, 2004 İstanbul 9. Şizofreni Diğer Psikotik Hastalıklardan Nasıl Ayrılmalıdır? (Bölüm Yazarı) Oral ET Neden nasıl Şizofreni (Candansayar S: ed) Peday Yayınları, 2005 Ankara 10.Klinik İlaç Araştırmasında Taraflar. H.Topaloğlu, M. Hayran, T. Oral, I. Tuğlular. Klinik Araştırmalar Kitabı. (Hamdi Akan Editör) Bilimsel Tıp Yayınevi Ankara Siklotimi (Bölüm Yazarı). Oral ET, Ç.Karşıdağ. Temel Psikiyatri Kitabı (Güleç C., Köroğlu E. : ed) HYB Yayıncılık 2. Basım, 2007 Ankara 12.Bipolaritenin Anksiyete ile İmtihanı. Oral ET. Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, Aralık 2008, 13.Karasevda dan Depresyon a Hüznün Tarihi. Oral ET. Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, Nisan Kanıta Dayalı Tıp ve Tedavi Algoritmaları (Bölüm Yazarı) Oral ET. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikofarmakoloji Kılavuzu (Yüksel N, Soygür H, Tural Ü, Demet MM:ed) 1. Baskı, BAYT Yay. 2010, Ankara Sf: Yazıcı O, Oral T. Koruyucu Sağaltım. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Sağaltım Kılavuzu (ed:aydemir Ö, Uluşahin A, Akdeniz F), TPD Yayınları Nisan Psikiyatri El Kitabı. Acil Psikiyatri (Böllüm Yazarı ve Editör). 123 Medikal Yay., 2010, İstanbul 17.Kimlik Bocalamasından, Şizofreniye: Neden Herşey Ergenlikte Ortaya Çıkar? Oral T. Ana-Baba Okulu (Ed:H.Yavuzer), Genişletilmiş 15. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul Oral ET. Bipolar Depresyonda Yeni Seçenekler. Tanıdan Sağaltıma Bipolar Depresyon içinde (ed: Vahip S). İstanbul Tıp Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul 2012, Sf: Editörlüğü ve Çeviri Editörlüğü yapılan kitap ve dergiler 1. Şizofreni Cilt 1-6 (Monograf) Oral ET, (Editör) 5US Yayın, İstanbul 2. Psikiyatride Tanıya Yardımcı Yöntemler (Editör: Oral ET, Ş Tot) Mersin Üniversitesi Yayını İki Uçlu Bozukluk (Sartorius N, Maj M, Loper-İbor J, Akiskal A. Bipolar Disorder) WPA Press 2006 İstanbul (Çeviri Editörü) 4. Duygudurum Bozuklukları Temel Kitabı (Mood Disorders Textbook) American Psychiatric Press, 2007 İstanbul (Çeviri Editörü) 5. Depresyon Sağaltım Kılavuzu Kaynak Kitabı (Editör: Yazıcı O, Oral ET, Vahip S) TPD Yayınları 7, Nisan 2008, Ankara 6. Bipolar Psikofarmakoterpi (Akiskal HS, Tohen M. Bipolar Psychopharmacotherapy) Wiley and sons, 2009, İstanbul (Çeviri Editörü) 7. Harvard Review of Psychiatry, Harvard Press, (Çeviri Editörü) Süreli yayın (Yılda 4 sayı) Psikiyatri El Kitabı (Editör: Oral ET, Özdemir S). 123 Medikal Yay., 2010, İstanbul 9. Depresyon ve Bipolar Bozukluk (Stahl SM), Cambridge University Press, 2010 İstanbul (Çeviri Editörü) 8. Araştırmalar Faz III Olanzapine x Lithium in Relapse Prevention in Bipolar Disorders Faz III Treatment of Schizophrenia with Haloperidol versus Quetiapine Faz IV Risperidone in Schizophrenic Patients Faz IV Effects of Reboxetine in Major Depressive Patients Faz IV Efficacy and Tolerability of Ixel bid in Major Depressive Outpatients Faz III Lithium and Depakote in Acute Bipolar Mania Faz III Olanzapine Depot in Schizohrenia Faz III Quetiapine Add-on in Bipolar Maintenance Treatment Faz IV Bridge-Mix Depression in Mania 9. İdari Görevler Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Raşit Tahsin Duygudurum Bozuklukları Merkezi Yöneticisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5.Psikiyatri Birim Şefi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İkinci Basamak Ayaktan Tedavi Birim Şefi 2007

10 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Nöropsikiyatri Derneği (1989-) Türk Biyolojik Psikiyatri Derneği (1990-) ISH- International Society for Hypnosis ( ) Türk Tabipleri Birliği (1986 ) İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi ( ) Türkiye Psikiyatri Derneği Kurucu Üyesi (1995-) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ( ) İstanbul Şubesi Başkanı ( ) Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ( ) Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Başkanı ( ) Yeterlik Yürütme Kurulu Üyesi ve İkinci Başkanı (2009-) International Society of Affective Disorders-ISAD (2003-) International Society of Bipolar Disorders-ISBD (2006-) Board of Counselors Avrupa Temsilcisi ( ) Bipolar Bozukluklar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi (2007-) Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi (2011-) 11. Ödüller 2002 TPD 6. Bahar Sempozyumları Proje Ödülü 2004 ISAD 2. Affective Disorders International Conference Poster Ödülü 2006 TPD Duygudurum Bozuklukları BÇB ile SKIP-Türk Projesiyle Ahmet Göğüş Eğitim Ödülü 2006 TPD-WPA International Conference on Mood Disorders Poster Ödülü 2006 TPD Duygudurum Bozuklukları alanında yayınlanmış en iyi makale üçüncülük ödülü 2008 TPD 12. Bahar Sempozyumu en iyi poster bildiri üçüncülük ödülü 2010 TPD 13. Bahar Sempozyumu en iyi poster bildiri ikincilik ödülü 12. Son On yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Yıl Teorik Uygulama Sayısı V YTÜ Diş Hek. Psikiyatri V-VI YTÜ Tıp Fak. Psikiyatri III YTÜ Tıp Fak. Psikiyatri İhtisas BRSH Genel Psikiyatri Psikiyatrik Görüşme İhtisas BRSH Duygudurum Bozuklukları Lisansüstü Araştırmacının Rolü VSCR Yılda 4 kez saat Lisans III İTİCÜ Fen-Edebiyat Psikopatoloji Lisans IV İTİCÜ Fen-Edebiyat Nöropsikoloji Lisans IV İTİCÜ Fen-Edebiyat Ruh 3 45 Sağlığı Lisansüstü İTİCÜ YL Davranış Bozuklukları Lisans IV İTİCÜ Fen-Edebiyat Koruyucu Ruh Sağlığı Doktora Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji 3 8 YTÜ: Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakülteleri Lisans Dersi İTİCÜ: İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen_Edbiyat Fakültesi Psikoloji Lisans-Yüksek Lisans Dersi BRSH: Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık Öğrenciliği Dersi VSCR: Viyana da Vienna School of Clinical Research de GCP (İyi Klinik Uygulamalar) Dersi

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hilmiye Nesrin DİLBAZ İletişim Bilgileri Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610 Telefon 0532 254 15 60 Mail dilbaz@superonline.com nesrin.dilbaz@gmail.com

Detaylı

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR Prof.Dr. İsmet KIRPINAR 1. Adı Soyadı: İsmet KIRPINAR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1954 3. Unvanı: Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1979 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp 1. Adı Soyadı: Rukiye Peykan ( Gençoğlu) Gökalp 2. Doğum Tarihi: 28.11.1958 3. Ünvanı: Profesör Dr.- Psikiyatri Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 23.11.2011 İÇİNDEKİLER BİPOLAR BOZUKLUK KİTAPLAR... 3 TEZLER... 4 AKRABALAR... 4 ÇOCUKLAR... 4 HİPERAKTİVİTE... 5 KARAKTER ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

DR. MANSUR BEYAZYÜREK

DR. MANSUR BEYAZYÜREK DR. MANSUR BEYAZYÜREK ÖZGEÇMİŞ Adı soyadı: Mansur Beyazyürek Doğum Tarihi: 1950 Unvanı: Profesör doktor Öğrenim Durumu : İlköğretim Ortaokul ve Lise Üniversite : İnkılap İlkokulu- Adana : Saint Benoit

Detaylı

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURAY ATASOY Doğum Tarihi: 01/03/1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl L İ S A N S / Y. TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993 LİSANS

Detaylı

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK. Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK. Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli PROF. DR. DURAN ÇAKMAK Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli 1975 yılında İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu 1975-1980 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği nde Ruh Sağlığı

Detaylı

Dirençli depresyona yaklaşım

Dirençli depresyona yaklaşım Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 3 Güz 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry TPD 18. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry TPD 18. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ Türk Psikiyatri Dergisi Turkish Journal of Psychiatry CİLT Volume 5 YAZ Summer 04 EK Supplement : ISSN 300 63 TPD 8. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI

Detaylı

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry. CİLT Volume 25. GÜZ Autumn 2014

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry. CİLT Volume 25. GÜZ Autumn 2014 Türk Psikiyatri Dergisi Turkish Journal of Psychiatry CİLT Volume 5 GÜZ Autumn 04 EK Supplement : 50. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ ISSN 300 63 TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ Türk Psikiyatri

Detaylı

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 4 KIŞ 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: 0532 372 2563 e.posta: baharbastug@gmail.com;bbastug@medicine.ankara.edu.tr DoğumTarihi: 11.03.1964 Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

2.DOĞUM TARİHİ VE YERİ

2.DOĞUM TARİHİ VE YERİ ÖZGEÇMİŞ 1.ADI SOYADI: Mehmet Kerem Doksat 2.DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 05.08.2012, İstanbul 3. UNVANI: Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU: Üniversite Derece Yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pratisyen Hekim

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Duygudurum Bozukluklarında İçselleştirilmiş Damgalanma, Bilişsel İşlevler ve İşlevsellik Self Stigmatization, Cognitive Functions and Social

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım Dimensional Approach in Psychiatry

Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım Dimensional Approach in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):315-334 doi:10.5455/cap.20120419 Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım Dimensional Approach in Psychiatry Osman Özdemir ÖZET Psikiyatride,

Detaylı

14. BAHAR SEMPOZYUMU TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ YILLIK TOPLANTISI

14. BAHAR SEMPOZYUMU TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ YILLIK TOPLANTISI 14. BAHAR SEMPOZYUMU TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ YILLIK TOPLANTISI 13-17 NİSAN 2010 - Özetler Türkiye Psikiyatri Derneği özet sisteminden gönderildiği biçimde yayınlanmıştır. - 14 Mart 2010 tarihine kadar

Detaylı

Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi

Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):157-166 Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi Dr. Murat ERKIRAN 1, Dr. Gamze SÖNMEZ 2, Dr. Cüneyt EVREN 3, Dr. Sema AYTAÇLAR 4, Dr.

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım

Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım Gözden Geçirmeler / Reviews Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım Nesrin Dilbaz 1, Aslı Enez Darçın 2, Serçin Yalçın Çavuş 3 ÖZET: Depresyon tedavisinde karşılanmamış

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

Madde kullanım bozuklukları (MKB) gün geçtikçe. Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı: Retrospektif Bir Çalışma

Madde kullanım bozuklukları (MKB) gün geçtikçe. Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı: Retrospektif Bir Çalışma Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:166-173 Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırmalar / Researches Medine

Detaylı

update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Kıș / Winter 2013 Cilt / Volume 3 Sayı / Issue 4

update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Kıș / Winter 2013 Cilt / Volume 3 Sayı / Issue 4 update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric Association of Turkey for Continuing Education/ Continuing Professional Development

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. AYŞE FERDA OCAKÇI

ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. AYŞE FERDA OCAKÇI ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. AYŞE FERDA OCAKÇI KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Ayşe Ferda Ocakçı Doğum Yeri: Ankara E posta: aocakci@ku.edu.tr Derece Program Universite yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı