DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı:"

Transkript

1 DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: 1

2 2

3 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Halk Sağlığı 3. Aile Hekimliği 3. İç Hastalıkları 4. Kadın Hastalıkları ve Doğum 5. Genel Cerrahi 6. Acil Tıp 7. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 8. Kardiyoloji ZORUNLU STAJLAR 3

4 4

5 S.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 10 KENDİSİNİN YAPMASI İSTENİLEN İŞLEMLER İşlem/Girişim Yaptı Yaptığı Tarih Onay Anamnez alma Hasta dosyası hazırlayabilme Dosyaya kayıt tutma ve bildirimler (adli rapor tutuma dahil) Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene Hastanın ön tanısına yönelik gerekli tetkikleri isteme ve değerlendirme Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilme Mikroskopik inceleme için boyasız (direkt) preparat hazırlayabilme ve inceleme yapabilme Mikroskop kullanımı (gram inceleme vb. yapabilme) Damar yolu açabilme Venöz ve kapiller kan örneği alabilme İdrar sondası takabilme Kan transfüzyonu yapabilme İnsülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilme İlgili infeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilme (boğaz, gaita, püy, kan, deri, vücut 5

6 sıvıları) Nazogastrik sonda uygulayabilme Lavman yapabilme Yenidoğanın doğum odasında bakımını yapabilme Antropometrik ölçümlerin yapılabilmesi Hava yolu açıklığını sağlayabilme. Airway yerleştirebilme Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilme Yeni doğan bebeklerde anne sütü emme pratiği kazandırabilirme Sağlam çocuk izlemi yapabilme Yaşa göre beslenmeyi düzenleyebilme Bağışıklama yapabilme Pulse oksimetre uygulayabilme ve değerlendirebilme Fototerapi uygulayabilme Solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilebilmesi EKG çekebilmeli ve normal patolojik ayrımını yapabilmeli Hasta Sunumu Vaka Takdimi Seminer Sunumu 6

7 GÖSTERİMESİ GEREKEN İŞLEMLER İşlem/Girişim Gördü Yaptığı Tarih Onay Lomber ponksiyon Mide yıkaması Göbek kateteri konulması Excahnge transfüzyonu Kemik iliği aspirasyonu uygulaması İntratekal kemoterapi uygulaması 7

8 8

9 Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 8 S.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Staj süresi 6 hafta Teorik ders saati 25 saat Uygulamalı ders saati 20 iş günü Staj Türü Zorunlu Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara / Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit Hisar Öğretim elemanları Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara / Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit Hisar Staj İçeriği Halk sağlığına giriş, sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, epidemiyoloji (kesitsel, olgukontrol, kohort, deneysel araştırmalar), toplumda sık görülen hastalıkların epidemiyolojisi, araştırma planlama, demografi, toplumsal sağlık göstergeleri, sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, aşılama hizmetleri, üreme sağlığı, sosyal hastalıklar (tüberküloz, sıtma, AIDS vb), savaş ve sağlık, göçler ve sağlık, kronik hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplum beslenmesi, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanı, hekimlik uygulamasının yasal kuralları ve sağlık mevzuatı Stajın Amacı Halk sağlığı temel prensiplerinin, kavramların ve uygulamaların öğretilmesi; bu kapsamda epidemiyoloji, koruyucu hekimlik, toplumun sağlık ihtiyaçları, birinci basamakta sağlık hizmetlerinin işleyişi ve yasal düzenlemelere dair bilgilendirme, toplumdaki sağlık sorunlarının saptanması ve çözülmesinde halk sağlığı yaklaşımının kazandırılmasıdır. Öğrenim Çıktıları 1. Toplumun sağlık sorunlarına tanı koyabilme, 9

10 Öğretme Yöntemi(leri) Değerlendirme Yöntemi 2. Toplumun sağlık sorunlarına çözümler üretebilme, 3. Bir toplumdaki sağlık sistemini değerlendirebilme, 4. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ilkelerini bilme 5. Sağlığın belirteçlerini bilme, 6. Sağlığı geliştirici, koruyucu ve birinci basamakta tedavi ile ilgili hekimlik ilkelerini ve mevzuatını bilme 7. Belirlenecek bir konuda saha araştırması yapma ve rapor hazırlayabilme Teorik ders, seminer verdirme, belirlenen bir işyerini, KOSKİ tıbbi atık işleme tesislerini, KOSKi içme, kullanma suyu ve kanalizasyon suyu arıtma tesislerini inceleme gezileri, belirlenmiş ASM, TSM ve 112 istasyonlarında staj, her staj döneminde belirlenecek bir konuda saha araştırması yaptırma, rapor hazırlatma 1. Seminer sunumu 2. Staj raporu sunumu 3. Araştırma raporu sunumu 4. Pratik uygulamalar 5. Staj değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar 1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Prof.Dr.Çağatay Güler, Prof.Dr.Levent Akın. Hacettepe üniversitesi yayınları The Sociology of Health and İllness, S. Nettleton, 2 nd Edition, Polity Press, Cambridge Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Prof.Dr Coşkun Can Aktan/ Dr. Ulvi Saran, Aura Kitapları, İstanbul, UNICEF. Dünya Çocuklarının Durumu Raporları2. T.C. Hükümeti, UNICEF. Türkiye de Anne Ve Çocuğun Durumu 5. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırmaları 6. Dirican R., Toplum Hekimliği (Halk Sağlığı), Uludağ Üniversitesi Basımevi, (1993) 7. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı, Güneş Kitabevi, (1997) 8. Basic Epidemiyology. R Bonita et al. WHO Öztek Z, Eren N; Sağlık Hizmetleri El Kitabı 10. Velicangil, S. (1980). Koruyucu ve Sosyal Tıp. İstanbul: Filiz Kitapevi. 11. Last M.J. and Wallace B.R. (1992). Public Health and Preventive Medicine. London: Prentice Hall Inc. 12. Hobson, W. (1979). The Theory and Practice of Public Health. New-York: Oxford Univ. Pres. 10

11 İntörn Çalışma Programı Araştırma görevlisi Öğretim Üyesi Toplum Sağlığı Merkezi İnsan kaynakları birimi rotasyonu İdari ve mali işle birimi rotasyonu Aile hekimliği izleme ve değerlendirme Bulaşıcı olmayan hastalıklar birim rotasyonu Bulaşıcı hastalıklar birim rotasyonu Çevre sağlığı birim rotasyonu Evde sağlık hizmetleri birim rotasyonu ÇEKÜS (çocuk, ergen, kadın, üreme sağlığı) rotasyonu NTP (Neonatal tarama programı) rotasyonu Çalışan sağlığı birimi rotasyonu Verem savaş dispanseri rotasyonu Aile sağlığı merkezi rotasyonu 112 Acil sağlık hizmetleri rotasyonu İşyeri gezisi Atık su arıtma tesisi gezisi İçme suyu arıtma tesisi gezisi Tıbbi atık tesisi gezisi Şehir çöplüğü gezisi 11

12 İntörnlük Eğitiminde Yapılacak İş veya İşlem Yapılan adet Araştırma Görevlisi Öğretim Üyesi Hasta muayenesi Sağlam çocuk muayenesi Gebe muayenesi Ev ziyareti Su örneği alma Ebe ve personel denetimine eşlik etme Okul sağlığı çalışmalarına katılma Bulunduğu ASM ye göre aşı ihtiyacı belirleme Çocuğun boy, ağırlık, kol ve baş çevresini değerlendirme Bakiye klor ölçümü Yazışma yapma Ölüm formu doldurma Seminer 1 Seminer 2 12

13 Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 2 S.Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı AİLE HEKİMLİĞİ STAJI PROGRAMI: Fakültemiz de , , eğitim öğretim yıllarında ve halen devam etmekte olan Dönem VI intörn öğrencilerimize 15 günlük Aile Hekimliği stajımız bulunmaktadır. - Stajımıza gelecek öğrencilerimize staja başlamadan önce seminer konuları verilmekte ki staj süremiz 15 gün (10 iş günü) olduğu için geldikleri ilk gün öğle araları seminerimiz olmaktadır. -Stajımız her gün sabah da başlamakta da bitmektedir. -Öğrenciler iki gruba ayrılmakta ve ilk grup Aile Hekimliği poliklniklerimizde 1 hafta uygulama yapmakta olup, diğer grup anlaşmalı Aile Sağlığı Merkezimize öğretim üyesi ve asistan denetiminde gözlemci olarak gitmektedir. Diğer hafta gruplar değişmektedir. -İlk gün tanışma da bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Kamile MARAKOĞLU Aile hekimliğinin tanımı, tarihçesi, amacı ve önemi anlatmakta ve ülkemizdeki uygulama ve durum hakkında bilgi vermektedir. Aynı gün aynı öğretim üyesi Sigara bağımlılığı ve tedavisini anlatmakta ve sigara danışmanlık hizmeti nasıl verilir, Fagerstrom bağımlılık puanı nasıl hesaplanır, SFT nasıl yapılır ve yorumlanır, CO nasıl ölçülür ve sigara bağımlılığında hangi hastaya hangi tedavi verilir 4 saat pratik yaptırılmaktadır. Kayıt sistemi tanıtılmaktadır. -Anabilim Dalımızda Sigara bağımlılığı polikliniği, Periyodik muayene polikliniği, Diyabet eğitim polikliniği, Sağlıklı yaşam ve beslenme polikliniğini ve Aşı uygulama polikliniği olmak üzere 5 poliklinik olup bu polikliniklerde de bir hafta esnasında birer gün gözlem ve 6 saat uygulama yapmaktadırlar. 1-Periyodik muayene polikliniği: Sağlık Bakanlığı Periyodik Muayene Kılavuzu, Türkiye Endokrin Derneğinin Tiroid hastalıkları kılavuzu, Hiperlipidemi ve Hipertansiyon kıdemli asistan tarafından anlatılmakta ve 6 saat 13

14 uygulama yapılmaktadır. Bu polikliniğe gelen hastaların Fizik Muayeneleri, tansiyon ölçümleri yapılmakta ve tetkikleri stajer ile birlikte istenmekte ve reçeteleri yazılmaktadır. 2-Sigara bırakma polikliniği çalışması: Yukarıda anlatıldı. 3-Diyabet Eğitim Polikliniği: Bu poliklinikte stajer öğrencilerimiz 1 gün çalışmaktadır. Bu poliklinikte Diyabet tanısı nasıl konur, doğrulanır ve tedavi nasıl planlanır (hangi durumlarda oral antidiyabetik, hangi durumlarda insülin tedavisi) anlatılmakta ve gözlemlenmektedirler. İnsülin kalemi nasıl kullanılır ve kalem eğitimi nasıl verilir ve diyabet hastasının yönetimini gözlemler ve uygulama yaparlar. Hangi hallerde Endokrinoloji uzmanına sevk edilmeli, DM hastalarının Nöroloji, Nefroloji, Göz, Kardiyoloji ve Diş Eti hastalıkları konsultasyonları nasıl planlanır ve sonuçlarının değerlendirilmesi görülmektedir. 4- Sağlıklı yaşam ve beslenme polikliniğinde: Stajer öğrencilerimiz Diyabet, Sigara bağımlılığı ve zayıflamak için gelen hastalarımıza nasıl egzersiz ve beslenmeye dikkat edecekleri eğitimine katılmaktadırlar. 5- Aşı ve uygulama polikliniğinde: Öğretim üyesi, asistan ve hemşire tarafından Sağlık Bakanlığı aşıları, özel aşılar anlatılmakta, kontrollü şekilde aşı uygulamaları yapmaktadırlar. Bu aşıların saklama, soğuk zincir ve yan etkileri ve dikkat edilmesi gerekli durumlar anlatılmakta ve Sağlık Bakanlığı aşı genelgesi okutulmaktadır. Poliklinik çalışmaları esnasında her gün öğle arası stajer öğrenciler daha önce dağıtılan seminer konusunu anlatmakta veya güncel İngilizce makale çevirme almış ise onu takdim etmektedir. Öğleden sonra saat da bölüm öğretim üyesi ve araştırma görevlileri tarafından bir konu anlatılmaktadır. Makale çevirileri yapılmaktadır. (Kronik hastalıklar, makale nasıl indirilir, nasıl değerlendirir, sağlam çocuk takibi, aşılar, prekonsepsiyon öncesi bakım, gebe takibi gibi konular anlatılmaktadır). Aile Sağlığı Merkezi Çalışması: Stajerler 15 günlük staj esnasında birer hafta kıdemli araştırma görevlisi eşliğinde bir hafta gözlemci olarak ilgili ASM ye gitmektedirler. İlk gün ASM işleyişi ve bilgi sistemi anlatılmaktadır. Diğer 4 gün ise Aile Hekimi uzmanlarının yanında gözlemci olarak hasta bakmakta, aile sağlı elamanının yanında ise gebe takibi ve aşı uygulaması yapmaktadırlar. Öğrencilere not verilmesi: Stajın son günü eğitimlerine katkıda bulunan, öğretim üyesi ve araştırma görevlileri eşliğinde her stajerin yaptıkları uygulama, gözlem, anlattıkları seminer veya makale, devam durumlarını göz önünde bulundurup, yapılan sözlü sınav sonrası not verilmektedir. 14

15 AMAÇ: Aile Hekimliği ile ilgili genel ilkeleri, yaklaşımları, koruyucu hekimliği, hasta tanı, tedavi ve yönlendirmeyi bilmek. HEDEF: Prekonsepsiyondan (bebek anne rahmine düşmeden) ölüm anına kadar, sadece hastalığın ve yaşamın belirli bir evresi ile sınırlı değil, verdiği sağlık hizmetlerini bütüncül, kişisel, kapsamlı, aile ve toplum yönelimli, gizlilik ve yakınlık ilkesine uygun, savunucu, sağlık kaynaklarını etkili kullanarak (reçete yazımı, diğer uzmana sevk, konsültasyon, laboratuar tetkiki, yatarak tedavide) özellikle koruyucu hizmetleri nasıl verebileceğini öğretmek. ÖĞRENİM ÇIKTILARI: Aile hekimliğinin tanımı, tarihçesi, amacı ve önemi, Aile Sağlığı Merkezinin yönetmeliği ve işleyişini bilir, iletişimin temelleri, hasta hekim görüşmesi, biyopsikososyal yaklaşım, konsepsiyon öncesi bakım, periyodik sağlık muayenesi, sigara bağımlılığının toplumsal ve sağlık bakımından önemi ve tedavisi, çocukluk çağı aşıları ve önemi, erişkinlik dönem aşıları ve önemi bilir, yaşamın her evresinde koruyucu, tanı koyucu ve tedavi- rehabilite edici hizmeti verebilir, hastayı bütüncül değerlendirebilir, gizlilik ve mahremiyet ilkesine uyar, makale okuyup, araştırma yapabilir ve yorumlayabilir. YOKLAMA ÇİZELGESİNE GÖRE DEVAM DURUMU DEVAM (SAYI) DEVAMSIZLIK (SAYI) Araştırma Görevlisi İmza SEMİNER KONUSU Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi 15

16 16

17 S.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 10 İntörnlük İlkeleri: a- Programının amacı öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik sanatının uygulamasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını yalnız başına en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. b- İntörn, klinik ve poliklinik alanlarında bir hekimin sorumluluğu altında çalışır. Bu çalışmalarda uygulama-yeterlilik karnesi de belirtilen hususları yerine getirmek zorundadır. Eğitim ve uygulamaları ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin tümünün katkısı ile yürütülür. Eğitim programlarının yürütülmesinden Anabilim Dalı Başkanı sorumludur. c- İntörn, eğitim gördüğü kurum koşullarına uymak, her çeşit sağlık hizmetlerini yapmak, olgu sunumu, vizit, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak zorundadır. d- Hekimliği döneminde uygulanacak programa göre öğrenci, klinikte, poliklinikte ve nöbet sırasında görevli hekime karşı doğrudan sorumludur. Nöbet sayısı anabilim dallarının yer ve çalışma koşullarına göre düzenlenir. Öğrencinin düzenlenmiş nöbet programına uyması zorunludur e- İç hastalıkları eğitim dilimi sonunda sorumlu öğretim üyesi yeterlilik belgesini doldurur ve imzalar. Anabilim Dalı Başkanı öğrenci yeterlilik belgesini inceler ve öğrencinin o dilimde edindiği teorik ve pratik bilgiyi yeterli bulduğunda yeterlilik belgesini onaylar ve Dekanlığa gönderir. 17

18 GENEL: Kardiyopulmoner Resusitasyon Acil ve Elektif Entübasyon Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Arteriyel Kan Alma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi İdrar Sondası Takma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 18

19 Nazogastrik Sonda ve Beslenme Tüpü Takma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Torasentez Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Parasentez Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 19

20 Kan Kültürü Alınması Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Periferik Yayma Yapılması ve Değerlendirilmesi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi EKG Çekilmesi ve Değerlendirilmesi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 20

21 Subklavyen-Juguler-Femoral Venöz Katater Takma veya İzleme Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Damar Yolu Açma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi IV enjeksiyonu Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 21

22 IM enjeksiyonu Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi SC enjeksiyonu Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Venöz kan alma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 22

23 Yara bakımı Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Batın Asit Ponksiyonu Yapma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Karaciğer Biopsisi İzleme veya Yapımı Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 23

24 Rektoskopi İzleme veya Yapma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Tuşe rektal Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi KC biyopsisi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 24

25 NEFROLOJİ Dializ İşlemi Eğitimi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi İdrar Sedimentinin Mikroskopik İncelemesinin Yapılması Eğitimi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaya Yaklaşım Eğitimi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 25

26 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastaya Yaklaşım Eğitimi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Renal Parankimal-Renovasküler Hipertansif Olguya Yaklaşım Eğitimi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Böbrek Biopsisi İzleme Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 26

27 TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tıbbi Onkoloji Klinik içi eğitime katkı: Olgu Sunumu Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Kemoterapi günlük uygulamalarına katılım Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Onkolojik Acillere Yaklaşım Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 27

28 Solid tümörlerde Adjuvan Tedaviler Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Metastatik Solid Tümörlü Hastaya Yaklaşım Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Terminal Hasta Semptom Kontrolü ve Yaklaşım Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 28

29 Kanser Hastası Konsültasyonlarına Katılma Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi HEMATOLOJİ BİLİM DALI Periferik Yayma Okunması Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Kemik İliği Aspirasyon Biopsisi izleme ve yardım etmek Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 29

30 Kİ Aspirasyon Preparatlarının Öğretim Üyesiyle Birlikte Değerlendirilmesi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi Kemoterapi Alan Hastanın İzlemi Tarih Hastanın Adı Soyadı Sorumlu ve Hasta Başındaki Öğretim Görevlisi 30

31 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI Kazanmaları Gereken Bilgi ve Beceriler 1. Endokrin sistemin veya iç salgı bezlerin fizyolojisini anlamak 2. Endokrin sistem hastalıklarının gelişmesine neden olan genetik, çevresel gibi faktörlerin, ana patogenetik mekanizmaların (hastalıkların etyolojisi ve patogenezini) kavramaları. 3. Endokrin sistem hastalıklarının klinik ve laboratuar bulgularının iyi bilinmesi. OGTT ve diğer endokrinolojik testlerin doğru (kurallara uygun) yapılmasını ve sonuçların doğru yorumlanmasını kavramaları. 4. Hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında gerekli ve uygun olan testlerin kullanılması, laboratuar sonuçlarının doğru değerlendirilmesi. 5. Endokrin sistem hastalıklarının tanısında kullanılan testlerin uygun koşullarda yapılması gerekliliğini kavramaları. 6. Endokrin sistem hastalıklarının tedavisini ve takibini klinik ve poliklinik koşullarında yapabilmeleri. 7. Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıkların tedavisi ve takibinde gerekli organizasyonu sağlayabilmeleri. Uygulama Adet Onaylayan öğretim üyesi Antropometrik ölçümler Tartı Boy Vücut Kitle İndeksi ( VKİ ) VKİ Persantili 31

32 Tiroid muayenesi ve guatr derecelendirme Virilizasyonu derecelendirme Hirsutizim skorlama Kapiller kan şekeri ölçümü İnsülin enjeksiyonu yapma İnsülin direnci indekslerini hesaplama Glukometre kullanımı Büyüme hormonu uyarı testleri TRH uyarı testi HCG uyarı testi Susuzluk testi DDAVP testi OGTT OGTT ye BH yanıtı Glukagon testi ACTH uyarı testi Deksametazon süpresyon testi 32

33 ROMATOLOJİK MUAYANE LOKOMOTOR SİSTEM MUAYENESİ A) Eklem Muayenesi; Sadece tutulan eklem değil vucuttaki muayenesi mümkün olan her eklem gözden geçirilmelidir. Klinik olarak; postür, deformite, kızarıklık, şişlik, ısı artışı, sıvı varlığı, sinovya hipertrofisi, aktif ve pasif hareketlerle ağrı instabilite ve hipermobilite ye bakılır. Eklemlerin hareketleri (fleksiyon-ekstansiyon, Abdüksiyon addüksiyon, pronosyon-spinasyon, kayma ve sirkümdasyon) yapılarak eklem açıklığı ölçülür. Normalden ankiloza kadar degerlendirilir. Eğer kontraktür varsa açısı ölçülerek kaydedilir. Ayrıca ağrı ve hassasiyeti varsa kaydedilir. Eklem muayenesinde özel test ve manevralar hastalığın lokalizasyonunu ve derecesini saptamada kullanılır. Thomas Testi; Kalça eklemi fleksiyon testi Fabere ve fadır testi; Koksafemoral laseque testi; Siyatik sendrom Trandelenburg testi; Kalça abduktör kas LKM sistem hastalıklarında ( ÖLÇÜMLER) Eklemlerin simetrik ölçümleri ekstremite uzunluklarının simetrik ölçümü kas kitlesinin simetrik ölçümü dişler arası, dudaklar arası çene sternum arası el-yer arası (Schoeber) ölçümleri Eklem muayenesinde Fizik Bulgular: 1. Ağrı (artralji), sıcaklık ve kızarıklık 2. Eklem tutukluğu 3. Eklem şişliği 33

34 4. Krepitasyon 5. Eklem nodülleri ve kistleri 6. Eklem hareketlerinin kısıtlanması B) Kemiklerin Muayenesi: Ostealji Kemik deformiteleri Konjenital Travmatik İltihabi Tümöral uzunluk anomalileri Kemik destrüksiyonu Spontan kırıklar C)Kas muayenesi Myalji, Kasların gelişme durumu atrofi ve hipertrofi simetri farkları tonus değişiklikleri kas gücü ölçümü D)Yumuşak doku muayenesi: Deri altı nodülleri Tofüs Entesopati Kistler 34

35 BECERİ HEDEFLERİ UYGULAMA VE GÖZLEM ÇİZELGESİ Uygulama Adet Onaylayan öğretim üyesi Eklemlerde ağrı, şişlik, sıcaklık artışı, kızarıklık ve hareket kısıtlılığını değerlendirme Eklemlerde deformiteleri değerlendirme Eklemlerde krepitasyonu değerlendirme Eklemlerde stabiliteyi değerlendirme Kemik deformitelerini değerlendirme Kas gücünü değerlendirme Kaslarda simetri farklılıklarını değerlendirme Fibromiyalji duyarlı noktaları değerlendirme Yumuşak doku muayenesi yapabilme Özel manevra gerektiren testleri uygulayabilme (Fabere testi, fadir testi, thomas testi, trendelenburg testi, laseque testi, sakroiliak eklem bası testi, patella şoku testi vs) Eklemlerin ölçümlerini yapabilme (Schober testi, göğüs ekspansiyonu ölçümü, çene sternum arası ve oksiput duvar arası ölçümleri, el-yer arası ölçümleri, dişler arası ve dudaklar arası ölçümleri) Tuzak nöropatileri değerlendirme (Tinnel testi, phalen testi) 35

36 36

37 S. Ü. TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj kredisi: 5 TANIMLAR: ANABİLİM DALI YATAKLI SERVİSLERİ a) JİNEKOLOJİ: Jinekoloji, jinekolojik onkoloji ve infertilite ile ilgili kadın hastalıklarında tanı ve tedaviye yönelik işlemler, medikal ve cerrahi uygulamalar yapılır. b) OBSTETRİ: Erken gebelikte uygulanan tedaviler, riskli gebeliklerin takipleri; doğum öncesi, travay ve doğum sonrası takipleri yapılır. ANABİLİM DALI POLİKLİNİKLER a) JİNEKOLOJİ: Jinekolojik muayene, pelvik-transvaginal ultrasonografi, servikovaginal smear alınması, endometriyal-servikal örnekleme, aile planlaması, menapoz ve infertilite değerlendirmeleri ve ayaktan tedavileri düzenlenir. b) OBSTETRİ: Prekonsepsiyonel danışma, normal ve riskli gebeliklerin tarama ve takibi ve tanıya yönelik girişimsel uygulamalar yapılır. BÖLÜM İÇİ ROTASYONLAR Bölüm içi rotasyonlar intörn eğitimi sorumlusu tarafından düzenlenir. Poliklinik Yataklı servis Doğumhane Ameliyathane 1 hafta 1 hafta 1 hafta 1 hafta 37

38 Staj Süresi Teorik ders saati Uygulamalı ders saati Serbest çalışma saati Staj Türü Staj Ön Koşulları Staj Sorumlusu Öğretim Elemanları Staj İçeriği Staj Amacı Öğrenim Çıktıları 4 hafta 25 saat 65 saat 10 saat Zorunlu 6.sınıf öğrencisi olmak Yard.Doç.Dr.Özlem Seçilmiş Kerimoğlu Prof.Dr.Çetin Çelik, Yard.Doç.Dr.AybikeTazegül Pekin, Yard.Doç.Dr.Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Yard.Doç.Dr. Setenay Arzu Yılmaz İntern hekim, jinekolojik ve obstetrik hastanın öyküsünü alır, muayenesini yapar, takibini ve tedavisini planlar ve uygular. Klinikte yatan hastaları, öğretim üyesi ve yardımcılarının denetimi altında takip eder. Klinikte yapılan vizitlere, seminerlere, olgu tartışmalarına, yenidoğan ve jinekolojik onkoloji toplantılarına, makale saatlerine katılır ve katkıda bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum muayene usüllerinin, normal ve anormal gebelik takibi, normal ve anormal doğum paternleri, gebelikle ilişkili komplikasyonlar, bunların tanıları ve tedavi yaklaşımları; kadın genital sisteminin benign ve malign hastalıkları; bunların tanısı ve tedavi yaklaşımları; menstrüelsiklusun fizyolojik ve patolojik durumları; infertilite tanısı ve tedavi çeşitleri; kontrasepsiyon ve jinekolojik malignitelerintaramai tanı ve tedavileri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir. Staj sonunda öğrenciler,kadın hastalıkları ve doğum acillerini tanıyabilmeli, normal ve anormal gebeliklerin ve bu gebeliklerin takibinin önemini kavramalı; fetal kalp seslerini dinleyebilmeli, normal menstrüasyon siklusunun fizyolojik değişikliklerini ve patolojik durumlarını ve bunların yönetimlerini özetleyebilmeli, normal ve anormal seksüel gelişimi kavrayıp açıklayabilmeli; kadın genital sisteminin benign, premalign ve malign hastalıklarını tanıyabilmeli; kontrasepsiyon yöntemlerini ve menapozu açıklayabilmelidir; infertil hastanın tanımını yapabilmeli ve tedavi yöntemlerini özetleyebilmelidir. 38

39 Öğretme Yöntemleri Değerlendirme Yöntemi Önerilen Kaynaklar Poliklinik, yataklı servis, AUve doğumhane bölümlerinde dönüşümlü olarak 6.sınıf stajı yapılacak, öğretim görevlileri eşliğinde sabah ve akşam vizitlerine katılacak; intern doktorlar haftada bir kez vaka sunumu yapacak, seminer saatlerinde anlatılan teorik derslere katılacaklardır. Klinik ve poliklinik çalışmaları, hasta mişahade ve değerlendirmeleri, hasta yakınları ve personele karşı tutumu, seminer, klinik toplantılardaki devam ve başarısı ile değerlendirilecektir. 1. De Cherney AH, Nathan L, Goldwin TM, Laufer N (eds). CurrentDiagnosis&TreatmentObstetrics& Gynecology;10.Ed., USA, McGraw- HillCompanies, Cunningham FG, Lenevo KJ, Bloom SL, Haulth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD (eds). Williams Obstetrics; 23. Ed., USA, mcgraw-hillcompanies, Berek JS (ed). Novak s Gynecology;15. Ed.,Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins, Speroff L, Fritz MA (eds). ClinicalGynecologicalEndocrinologyandInfertility; 8.Ed.,Philedalphia, Lippincott Williams &Wilkins,

40 4 HAFTA BOYUNCA TEKRARLANACAK STAJ PROGRAMI VİZİT: Hastaların değerlendirilmesi ADHM: Anamnez alma, dosya hazırlama, muayene ve işlemlerin yapılması TİM: Tetkiklerin istenmesi, muayenelerin yapılması HAFTA 1 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün Tanışma toplantısı VİZİT VİZİT VİZİT Semimer Staj tanıtımı ADHM ADHM ADHM- Olgu sunumu / Epikriz yazma İstatistik Öğretim görevlisi Kliniğin tanıtımı TİM TİM eşliğinde hasta VİZİT başında olgu tartışma Serbest Öğrenme Serbest Öğrenme Serbest Poliklinik Serbest Öğrenme Öğrenme gözlem ÖĞLE Hastaların ADHM ADHM ADHM Makale saati dağıtılması Hasta progres ve Hasta progres ve Obstetrik Hasta progres ve Serbest öğrenme kayıtlarının kayıtlarının anamnez kayıtlarının tutulması tutulması tutulması Obstetrik VİZİT VİZİT VİZİT Serbest öğrenme anamnez 40

41 BİLGİ HEDEFLERİ: - Kadın hastalıkları ve doğum muayene usüllerinin, - Normal ve anormal gebelik takibi, - Normal ve anormal doğum paternleri, - Gebelikle ilişkili komplikasyonlar, - Bunların tanıları ve tedavi yaklaşımları, - Kadın genital sisteminin benign ve malign hastalıkları; bunların tanısı ve tedavi yaklaşımları, - Menstrüel siklusun fizyolojik ve patolojik durumları, - İnfertilite tanısı ve tedavi çeşitleri, - Kontrasepsiyon ve jinekolojik maligniteleri tarama, tanı ve tedavileri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir. BECERİ HEDEFLERİ: a) POLİKLİNİK - Obstetri ve jinekoloji hastasından anamnez alabilmek ve değerlendirebilmek - Obstetri ve jinekoloji acillerini tanımlayabilmek - Jinekolojik muayene Yapılması gereken girişimler * Servikal smear taraması * Vajinal kültür alınması * NST ve kontraksiyon takibi Gözlemlenmesi gereken girişimler * RİA uygulaması * Kolposkopi * LEEP, koterizasyon * Kriyoterapi * Obstetrik ultrasonografi * Pelvik ultrasonografi 41

42 *Transvajinal ultrasonografi * İntrauterin inseminasyon * Amniyosentez ve/veya kordosentez, koryon villus örneklemesi b) SERVİS - Yatan hastanın takibi ve değerlendirmesi - Dosya hazırlığı ve düzeni - Preoperatif hasta hazırlığı - Postoperatif hasta bakımı - Doğum sonrası hasta bakımı - Sütür alma - Sonda takma, çıkarma - Pansuman - NST ve kontraksiyon takibi - Doppler ile çocuk kalp sesi dinlenmesi c) DOĞUMHANE - Doğum travayının takibi - NST ve kontraksiyon takibi - Gözlenmesi gereken girişimler * Normal doğum * Sezaryen doğum * Amniyotomi * Postpartum hasta bakımı d) AMELİYATHANE GÖZLEMLERİ - Abdominal operasyonlar - Vajinal operasyonlar - Laparaskopik operasyonlar 42

43 - Histeroskopik operasyonlar TUTUM HEDEFLERİ: - Genel tıbbi ve kadın hastalıkları ve doğum hekimliği ile ilgili deontolojik yaklaşımın, - Meslektaşlarla, personelle, hasta yakınları ve hastalarla diyalog - Verilen görevi yerine getirme - Devamlılık ve çalışma saatlerine uyum - Hastalara karşı mesuliyet va hassasiyet duygusunun gelişmesi beklenen tutum hedefleridir. BECERİ HEDEFLERİ UYGULAMA VE GÖZLEM ÇİZELGESİ TARİH HASTA KİMLİK TANI İŞLEM SORUMLU İMZA 43

44 TARİH HASTA KİMLİK TANI İŞLEM SORUMLU İMZA 44

45 TARİH HASTA KİMLİK TANI İŞLEM SORUMLU İMZA 45

46 TARİH HASTA KİMLİK TANI İŞLEM SORUMLU İMZA 46

47 İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM FAALİYETLERİ ÇİZELGELERİ SEMİNER SAATİ TARİH SEMİNER KONUSU SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ İMZA MAKALE SAATİ TARİH MAKALE KONUSU SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ İMZA İSTATİSTİK SAATİ TARİH İSTATİSTİK KONUSU SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ İMZA 47

48 İNTÖRN DOKTOR DEVAM ÇİZELGESİ TARİH AD-SOYAD KIDEMLİ ASİSTAN DOKTOR SORUMLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ İMZA ÇIKIŞ İMZA 48

49 İNTERN DOKTOR NÖBET ÇİZELGESİ TARİH AD-SOYAD KIDEMLİ ASİSTAN DOKTOR SORUMLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ İMZA ÇIKIŞ İMZA 49

50 50

51 Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 5 S. Ü. TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Staj Süresi 4 hafta Teorik ders saati 8 Uygulamalı ders saati 112 Serbest çalışma saati Staj Türü Zorunlu Staj Ön Koşulları 6.sınıf öğrencisi olmak Staj Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Öğretim Elemanları Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Doç. Dr. Hüsnü ALPTEKİN Yrd. Doç. Dr. Ertuğrıl KAFALI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ACAR Op. Dr. İlhan ECE Staj İçeriği Bu staj kapsamında; cerrahi hastanın öyküsünü alır, muayenesini yapar, takibini ve tedavisini planlar ve uygular. Klinikte yatan hastaları, öğretim üyesi ve yardımcılarının denetimi altında takip eder. Klinikte yapılan vizitlere, seminerlere, olgu tartışmalarına ve toplantılara, makale saatlerine katılır ve katkıda bulunur. Staj Amacı Sık görülen cerrahi hastalıkları tanıyan ve yönetebilen, yeni bilgi ve teknolojiyi takip edebilen, etik kurallara saygılı hekim yetiştirmektir. Öğrenim Çıktıları Genel Cerrahide hasta izlemenin önemini bilir, doğru, güvenilir anamnez alır fizik muayene yapar ve kayıt tutar, veri toplar, klinik ve laboratuvar verilerini analiz eder, yorumlar, 51

52 Sık görülen genel cerrahi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarını bilir, Sık kullanılan ilaçların dozlarını, etki ve yan etkilerini bilir, kanıta dayalı tıp ilkeleri doğrultusunda karar verebilir, Hastaneye sevk etme kriterlerini ve koşullarını bilir, Küçük cerrahi girişim becerisi kazanır, Sorumluluğunu aldığı hastayı sunar, ekip ile tartışır ve epikriz yazar, Pansuman, idrar sondası, nazogastrik, rektal tuşe, sütür uygulaması, enjeksiyon, serum takma, rektal tüp, lavman, kolostomi bakımı, kan alma v.b. girişimler konusunda beceri sahibi olur, Öğretme Yöntemleri 1- Ders, seminer, 2- Öğretim üyeleriyle hasta başı interaktif tartışma (vizitlerde öykü alma, dosya hazırlama- sunma, tartışma, izleme) 3- Genel Cerrahi Anabilim Dalının düzenli toplantıları (Klinik vaka tartışmaları, mortalite tartışmaları,) 4- Poliklinik hastaları, poliklinikte yapılan uygulamalara aktik katılım Değerlendirme Yöntemi Klinik beceri (Tedavilere aktif katılma, el becerileri, hasta başı tartışma) %70 Hasta hazırlama ve sunma %30 Önerilen Kaynaklar 1- Genel Cerrahi İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Nobel Tıp Kitapları, Temel Cerrahi, İskender Sayek, Güneş Tıp Kitabevi, Master of Surgery, Joseph E. Fischer, Çeviri Editörü: M. Mahir Özmen, Güneş Tıp Kitabevi, Schwartz'sPrinciples Of Surgery - Cerrahinin İlkeleri, F. Charles Brunicardi, Çeviri Editörleri: İ. Ethem Geçim, Arda Demirkan,

53 STAJ PROGRAMI Klinik (Klinik Çalışma Uygulama): Hasta hazırlama, hasta başı vizit, pratik ve ameliyat uygulamaları, poliklinik, seminer LRD: Laboratuvar sonuç ve radyolojik tetkik değerlendirme Bakım: Postoperatif hasta bakımı Hafta 1 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün Staj tanımı Hasta Poliklinikte hasta Ameliyathane Vaka toplantısı hazırlama ve iletişim hazırlama Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı ÖĞLE Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Hafta 2 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün LRD LRD Bakım Bakım Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı ÖĞLE Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik 53

54 Hafta 3 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı ÖĞLE Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Hafta 4 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı Klinik Klinik Klinik Klinik Vaka toplantısı ÖĞLE Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik Klinik 54

55 BECERİ UYGULAMA VE GÖZLEM ÇİZELGESİ Yapılış Şekli Değerlendirme Rehber Öğretim Üyesi İmza G: Gösterildi K: Kavradı Y:Yaptı 1 Enfeksiyon Kültür Örneği Alabilme G 2 Yara Yanık Bakımı Yapabilme G 3 Abse ve Benzeri Lokal Cerrahi Girişimi G Yapabilme 4 Mide Yıkayabilme G 5 Dış Kanamayı Durduracak Sınırlayacak G Önlemler Alabilme 6 Cut-down Yapabilme G 7 Cerrahi Hastanın Premedikasyonunu G Yapabilme 8 Üretral Kateter Takabilme G 9 Fıtık Muayenesi G 10 Endoskopi Uygulamaları İzleme G 11 Postoperatif Bakım ve Order Düzenleme G 12 Stoma ve Bakımı G 13 Operasyona Giriş ve Çıkış Uygulamaları G 14 Klinik Tablonun Aciliyetini Değerlendirebilme K 55

56 15 Ayırıca Tanı Yaklaşımı Geliştirebilme K 16 Mainütrisyon ve Dehidratasyon Tanısı ve K Tedavisi Yapabilme 17 Hangi Hastalıkta Hangi Laboratuar K Tetkikinin İsteneceğini Bilme 18 Hangi Hastalıkta Hangi Radyolojik Tetkikin K İsteneceğini Bilme 19 Hastadan ve Yakınlarından Tetkik ve Tedavi K Yöntemlerinde Onay Alabilme 20 Meme Kanserlerinde Erken Tanı İçin Tarama K Bilincini Kazandırma 21 Ekip Çalışması Yapabilme K 22 Ekip ile Etkili İletişim Kurabilme K 23 Meslektaşları ile İyi İletişim Kurma ve K Gerekli Etik Yaklaşımı Koruma 24 Kendini Kişilik ve Özlük Haklarının K Farkında Olma Gereğinde Koruma 25 Kanserli Hastanın ve Yakınlarının Moralini K Yüksek Tutmayı Sağlama 26 Hasta ve Hasta Yakınlarına Ayrımsız ve K Ahlaki Sınırlar İçinde Davranma 27 Çözümleyici, Araştırıcı, Katılımcı Bir K Yaklaşıma Sahip Olma 28 Reçete Yazma K 29 Fizik Muayene Yapma Y 30 Genel/Soruna Yönelik Öykü Alma Y 31 Deri Muayenesi Yapabilme Y 56

57 32 Damar Sistemi Muayenesi Yapabilme Y 33 Karın Muayenesi Yapabilme Y 34 Akut Btın Muayenesi Yapabilme Y 35 Meme ve Aksiler Bölge Y Muayenesi Yapabilme 36 Dijital Rektal Muayene Yapabilme Y 37 Rektal Bölge Muayenesi Yapabilme Y 38 Yatan Hastanın Tedavi Uygulamasını ve Y İzlemesini Yapabilme 39 EKG Çekimi Yapabilme Y 40 Kan Basıncını Ölçme /Takip Etme Y 41 Vücut Sıcaklığını Ölçebilme ve Takip Y Nedenlerini Bilme 42 Vital Bulguları Değerlendirebilme Y 43 Damar Yolu Açabilme Y 44 Venöz ve Kapiller Kan Alabilme Y 45 İdrar Sondası Takabilme Y 46 Nazogastrik Sonda Takabilme Y 47 Lavman Yapabilme Y 48 Yüzeyel Sütur Atabilme ve Sütur Alabilme Y 49 Hasta Dosyası Hazırlayabilme Y 50 Genel Olarak Reçete Yazabilme Y 51 Epikriz Hazırlayabilme Y 57

58 52 Glukometre ile Kan Şekeri Bakabilme Y 53 Laboratuar Örneğini Uygun Koşullarda Y Laboratuara Ulaştırma 54 Radyolojik Direkt Tetkiklerin İstenme Y Nedenlerini Bilme/ İsteyebilme 55 BT İsteme Nedenlerini Bilme/İsteyebilme Y 56 MR İsteme Nedenlerini Bilme/İsteyebilme Y 57 US İsteme Nedenlerini Bilme/İsteyebilme Y 58 Direkt Karın Grafisinde Normal ile Patolojiyi Y Ayırt Edebilme 59 Hasta Başında Anamnez Alma Y 60 Baş Boyun Bölgesi Muayenesi Y 61 Karın Bölgesinin Topografik Anatomisini Y Bilme 62 Pansuman Malzemeleri/Antiseptik Y Solüsyonları Bilme 63 Poliklinik Uygulamalar Y 64 Meme Muayenesi Y 58

59 S.Ü. TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 10 Staj Süresi 8 hafta Teorik ders saati 80 Uygulamalı ders saati 160 Serbest çalışma saati - Staj Türü Zorunlu Staj Ön Koşulları 6. sınıf öğrencisi olmak Staj Sorumlusu Doç. Dr. Ayşegül Bayır Öğretim Elemanları Doç. Dr. Ayşegül Bayır, Öğr. Gör. Hasan Kara Staj İçeriği Hayatı tehdit eden tüm acil tıbbi problemlerin ayırıcı tanısı ve tedavisi Staj Amacı 1. Acil durumlarda hastaları tanı ve tedavi önceliğine göre ayırabilmek, triyaj yapabilmek. 2. Hava yolu açma prosedürlerini uygulayabilmek. 3. Damar yolu uygulamalarını yapabilmek. 4. Temel Yaşam Desteği uygulayabilmek. 5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği algoritmalarını uygulayabilmek. 6. Multitravmalı bir hastanın ilk bakı, resusitasyon süreci ve ikincil bakısını gerçekleştirebilmek. 7. Arter ponksiyonu yapabilmek ve kan gazlarını yorumlayabilmek. 8. EKG çekebilmek ve yorumlayabilmek. 9. Hayatı tehdit eden disritmileri tanımak ve yönetebilmek. 59

60 Öğrenim Çıktıları 10. Hayatı tehdit eden göğüs ağrısı nedenlerinin ayırıcı tanı ve acil tedavisini yapabilmek. 11. Hayatı tehdit eden dispne nedenlerinin ayırıcı tanısını yapabilmek ve tedavisini yönlendirebilmek. 12. Status epileptikus algoritmasını bilmek ve uygulayabilmek. 13. Şuuru kapalı hastanın ayırıcı tanısını ve acil tedavisini yapabilmek. 14. Zehirlenmiş hastalarda genel tedavi prensiplerini uygulayabilmek. 15. Atel, alçı ve omurga tespiti yapabilmek. 16. Diyabetik acillere tanı koyabilmek ve acil tedavisini yapabilmek. 17. Hipertansif acil durumları tanımak ve acil tedavisini yapabilmek. 18. Acil hastasından hikaye alabilmek, fizik bakı yapabilmek, tanı için gerekli laboratuar ve radyolojik tetkikleri isteyebilmek, değerlendirebilmek. 19. Defibrilasyon ve acil kardiyoversiyon yapabilmek. 20. Tibbi kayıt tutabilmek, epikriz, sevk kağıdı ve reçete düzenleyebilmek. 21. Adli rapor düzenleyebilmek. 22. Sonda ve lavaj uygulamalarını yapabilmek. 23. Yanık, donma, hipotermi, elektrik çarpması, boğulma gibi çevresel acil durumlarda gerekli acil uygulamaları yapabilmek. 24. Şoktaki hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavisini yönlendirebilmek. 25. Akut karın ağrısı olan hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavisini yönetebilmek. 1. Acil durumlarda hasta triyajı yapabilir. 2. Hava yolu açma prosedürlerini uygulayabilir. 3. Acil hastasına damar yolu açabilir. 4. Temel Yaşam Desteği uygulayabilir. 5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği algoritmalarını uygulayabilir. 6. Multitravmalı bir hastanın acil bakısını ve tedavisini yapabilir.. 7. Arter ponksiyonu ve kan gazlarının yorumunu yapabilir. 8. EKG çeker ve yorumlar. 9. Hayatı tehdit eden disritmileri tanır ve yönetir. 60

61 Öğretme Yöntemleri Değerlendirme Yöntemi Önerilen Kaynaklar 10. Hayatı tehdit eden göğüs ağrısı nedenlerinin ayırıcı tanı ve acil tedavisini yapar. 11. Hayatı tehdit eden dispne nedenlerinin ayırıcı tanısını yapar ve tedavisini yönlendirir. 12. Status epileptikus algoritmasını bilir ve uygular. 13. Şuuru kapalı hastanın ayırıcı tanısını ve acil tedavisini yapar. 14. Zehirlenmiş hastalarda genel tedavi prensiplerini uygular. 15. Atel, alçı ve omurga tespiti yapar. 16. Diyabetik acillere tanı koyar ve acil tedavisini yapar. 17. Hipertansif acil durumları tanır ve acil tedavisini yapar. 18. Acil hastasından hikaye alır, fizik bakı yapar, tanı için gerekli laboratuar ve radyolojik tetkikleri ister, sonuçları değerlendirir. 19. Defibrilasyon ve acil kardiyoversiyon yapar. 20. Tibbi kayıtları tutar, epikriz, sevk kağıdı ve reçete düzenler. 21. Adli rapor düzenler. 22. Sonda ve lavaj uygulamalarını yapabilir. 23. Yanık, donma, hipotermi, elektrik çarpması, boğulma gibi çevresel acil durumlarda gerekli acil uygulamaları yapar. 24. Şoktaki hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavisini yönlendirir. 25. Akut karın ağrısı olan hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavisini yönetir. Teorik dersler, seminerler, vaka sunumları, hasta takibi, vizitlerde hasta başı eğitim İntörn karnesi 1. Tintinalli s Emergency Medicine: A Compherensive study guide (J.E. Tintinalli) veya Türkçe çevirisi 2. Rosen s Emergency Medicine (Marx Hockberger Walls) 3. Goldfrank s Toxicologic Emergencies. 4. Textbook of Adult Emergency Medicine (Peter Cameron, George Jelinex, Anne-Maree Kelly, Lindsay Murray, Anthony FT Brown) 61

62 BECERİ UYGULAMA VE GÖZLEM ÇİZELGESİ İşlem/Girişim Yaptı Yaptığı Tarih Onay Temel Hava Yolu Uygulamaları (Pozisyon verme, Airway takma) Endotrakeal entübasyon LMA Uygulamaları Damar Yolu Açma Enjeksiyon Yapma (IM, IV) Kardiyopulmoner Resusitasyon Sütür uygulamaları, stapler, strip Yara Pansumanı EKG çekme ve değerlendirme Arter ponksiyonu, arter kan gazlarının değerlendirilmesi Foley sonda takma NG sonda takma ve gastrik Lavaj Kardiyopulmoner monitörizasyon Atel teknikleri Acil hastasından anamnez alma 62

63 Fizik Muayene Hastanın ön tanısına yönelik gerekli tetkikleri isteme ve değerlendirme Kayıt tutma Adli rapor tutma Epikriz yazma Hastayı uygun sevk etme ve sevk kağıdı düzenleme Triyaj Multitravmalı Hasta Değerlendirme Dekontaminasyon Hasta Sunumu Vaka Takdimi Seminer Sunumu 63

64 İNTÖRN MESAİ VE NÖBET ÇİZELGESİ Tarih İntörn İmza Sorumlu Öğretim Üyesi Onay 64

65 Tarih İntörn İmza Sorumlu Öğretim Üyesi Onay 65

66 Tarih İntörn İmza Sorumlu Öğretim Üyesi Onay 66

67 S.Ü. TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 5 Staj Süresi 2 hafta Teorik ders saati 40 Uygulamalı ders saati 100 Staj Türü Zorunlu Staj Ön Koşulları 6. sınıf öğrencisi olmak Staj Sorumlusu Prof.Dr.Asena Akdemir Öğretim elemanları Prof.Dr.Asena Akdemir, Doç. Dr. Özkan Güler, Doç. Dr. Yavuz Selvi, Yrd. Doç. Dr. Bilge Başak Annagür Staj İçeriği Psikiyatri servisi ve polikliniklerde hasta kaydı, dosya hazırlama, epikriz hazırlama, laboratuvar tetkikleri isteme, hasta başı tartışma, gerektiğinde EKT ye eşlik etme gözlemlenmesi, laboratuar, radyolojik tetkik ve sonuçlarının değerlendirilmesi, makale saatlerine katılım ve öğretim üyelerinin seçtiği değişik olguların dosya bilgileri üzerinden olgu bazında vaka tartışmaları yer almaktadır. Staj Amacı Amacı Psikiyatrik hastalıkların birinci basamakta tanı, tedavisi konusunda bilgi beceri sahibi olmak ve mesleki beceri geliştirmektir 67

68 Öğrenim Çıktıları Öğretme Yöntemi(leri) Değerlendirme Yöntemi Önerilen Kaynaklar 1. Psikiyatrik bozuklukların belirtilerini tanır, 2. Psikiyatrik hastalıklarda öykü alır, kayıt tutar, 3. Ruhsal muayene yapmayı bilir 4. Öykü, fizik muayene ve ruhsal muayene bulgularını değerlendirir, 5. Hasta mahremiyetine önem vermeyi bilir, 6. Psikiyatrik hastalıklarda, ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirir, 7. Psikiyatride kullanılan ilaçları, ilaç yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini bilir, hastasını tedavi ve takip konusunda bilgilendirir, 8. Psikiyatrik hastalık yönetimini bilir (ilk basamakta yapılacaklar ve sonraki basamaklara geçiş) 9. Klinik tablonun aciliyetini değerlendirir, 10. Hastaların grup terapileri ve sosyal beceri eğitimlerinde etkin rol almayı bilir 11. Hekimlik bilgilerini arttırma, yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterir, bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlar, kanıta dayalı bilgiyi ayırt eder, Ders, Seminer, Olgu bazlı öğrenme, Dosya Hazırlama, Öykü alma, Fizik muayene, Hasta başı tartışma Tanı ve tedavi kurullarında hastanın kurulda sunumuna yönelik hasta üyküsü alma ve muayenesini yapma becerisi (%50) Klinik gözlem (Hasta başı tartışma, hasta ile iletişim) (%10) Dosya Hazırlama, (%15) Çalışmalara katılımında devamlılık (%10) Seminer hazırlamada özen (% 15) Caplan Textbook of Psychiatry 68

69 STAJ PROGRAMI VİZİT: Öğretim üyeleriyle birlikte sabah vizitleri ve hasta başı tartışma, uygun hastalarda birebir görüşme tekniklerini öğrenme TANI TEDAVİ KURULU: Tüm öğretim üyelerinin eş zamanlı katılımıyla yeni yatan hastaların değerlendirilmesi ve tedavi planlaması GÜNAYDIN TOPLANTISI: Hastaların serviste yönetimini planlama POLİKLİNİK: Poliklinikte hasta görüşmesi uygulamaları ve tedavi planlamaları Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma VİZİT VİZİT VİZİT VİZİT Yeni yatan hastanın değerlendirilmesi ve dosya hazırlanması TANI TEDAVİ KURULU GÜNAYDIN TOPLANTISI Yeni yatan hastanın değerlendirilmesi ve dosya hazırlanması ÖĞLE ARASI TANI TEDAVİ KURULU VİZİT Yeni yatan hastanın değerlendirilmesi ve dosya hazırlanması, POLİKLİNİK POLİKLİNİK POLİKLİNİK POLİKLİNİK POLİKLİNİK Ders, Seminer, Vaka sunumu (dönüşümlü) Ders, Seminer, Vaka sunumu (dönüşümlü) Ders, Seminer, Vaka sunumu (dönüşümlü) Ders, Seminer, Vaka sunumu (dönüşümlü) Makale saati 69

70 Hasta Ad Soyad Baş Harfleri Hazırladığı Hastalar ve Dosyaları Tanısı Öğretim üyesi imza 70

71 Hasta Ad Soyad Baş Harfleri Poliklinikte İlk GörüşmeYaptığı Hastalar Tanısı Öğretim üyesi imza SeminerKonusu ÖğretimÜyesi İmza 71

72 72

73 Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 3 S.Ü. TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Staj yılı 6 Staj süresi 2 hafta Teorik ders saati 8 (%11) Uygulamalı ders saati 62 (%89) Staj Türü Zorunlu Staj Ön Koşulları 6. sınıf öğrencisi olmak Staj Sorumlusu Prof.Dr Bülent Behlül Altunkeser Öğrtetim elemanları Prof.Dr Bülent Behlül Altunkeser, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı, Yrd. Doç. Dr. Kenan Demir Staj İçeriği Kardiyoloji servisi, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde ve polikliniklerde hasta kaydı, dosya hazırlama, epikriz hazırlama, laboratuvar tetkikleri isteme, hasta başı tartışma, invazif girişimlerin gözlemlenmesi, laboratuar, radyolojik tetkik ve EKG sonuçlarının değerlendirilmesi, makale saatlerine katılım ve öğretim üyelerinin seçtiği değişik olguların dosya bilgileri üzerinden olgu bazında vaka tartışmaları yer almaktadır. Staj Amacı Amacı Kardiyovaskuler hastalıkların birinci basamakta tanı, tedavisi konusunda bilgi beceri sahibi olmak ve mesleki beceri geliştirmektir 73

74 Öğrenim Çıktıları Kardiyovaskuler olguların fizyopatolojisini bilir, Kardiyolojik hastalıklarda öykü alır, kayıt tutar, epikriz hazırlar, Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirir (nabız, solunum, ateş, kan basıncı), Yatan hastanın izlemi, laboratuar istemi,tedavi talimatlarını (order) eksiksiz, açık ve net olarak verir ve izler, Kardiyolojik hastalıklarda olgu bazında analiz yapar, ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirir, tedaviyi planlar, İlaç yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini bilir, hastasını tedavi ve takip konusunda bilgilendirir, Damar yolu açar, arteriyel ve venöz kan örneği alır, uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlar, Klinik tablonun aciliyetini değerlendirir, Laboratuvar sonuçlarını değerlendirir, gerekirse daha ileri tetkikleri planlar, Hekimlik bilgilerini arttırma, yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterir, bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlar, kanıta dayalı bilgiyi ayırt eder, Hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir, toplumdaki risk gruplarını belirler Meslektaşları, eğiticileri, ekibi, hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar, hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir Öğretme Yöntemi(leri) Ders, Seminer, Olgu bazlı öğrenme, Laboratuar, El becerileri, Dosya Hazırlama, Öykü alma, Fizik muayene, Hasta başı tartışma Değerlendirme Yöntemi Portfolyo (el becerileri, girişimleri değerlendirme) (%50) Klinik gözlem (Hasta başı tartışma, hasta ile iletişim) (%30) Dosya Hazırlama, Vaka takdimi (%20) 74

75 İNTÖRN DEVAM ÇİZELGESİ Tarih Sabah Akşam Sorumlu Öğretim Üyesi 75

76 İNTÖRN NÖBET ÇİZELGESİ Tarih İmza Sorumlu öğretim üyesi KLİNİKTE YAPILAN İŞLEMLER İşlemler Adet Sorumlu öğretim üyesi Anamnez ve Dosya Hazırlama Fizik Muayene Hasta Takdimi EKG Çekimi ve Yorumlanması Epikriz Hazırlama Venöz ve arteriyel kan alma KAG yapılan hastanın takibi Örnek order hazırlama ve reçete yazma 76

77 ASİSTE EDİLEN MÜDAHALELER Kardiyoversiyon Entübasyon CPR ve defibrilasyon Torasentez/Parasentez/Perikardiyosentez Konu Tarih Sorumlu Öğretim Üyesi Sunumun Değerlendirmesi SEMİNER TAKDİMİ 77

78 78

79 79

80 80

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KORONER YBÜ STAJI BAŞLAMA

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: STAJ BAŞLAMA TARİHİ STAJ BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 205-206 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV ACİL TIP STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Acil Tıp Anabilim Dalı 2 ACİL TIP ANABİLİM DALI STAJ(DERS) KODU-ADI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: HALK SAĞLIĞI STAJI BAŞLAMA TARİHİ HALK SAĞLIĞI STAJI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı (515) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun

Detaylı

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134 Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu TIP 403 AKTS Kredisi:13 Dönem IV Lisans Zorunlu 183 saat / 8 hafta Teorik:57 saat / 8 hafta lı:126 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: MED603 AKTS Kredisi: 10 Dönem VI Lisans

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ sı : Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ : Dönem VI : 1 ay : Cebeci Hastanesi : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği,

Detaylı

4. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi

4. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi 82. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi Temel hekimlik uygulamaları listesi diğer üç ana bileşenle (yeterlikler, semptomlar / durumlar, çekirdek hastalıklar / klinik problemler) birlikte ülkemizde tüm

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Kadın Hastalıkları ve Doğum (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI ve LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ RUH SAĞLIĞI VE LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ RUH SAĞLIĞI

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: YOĞUN BAKIM STAJI BAŞLAMA

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM STAJI

İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM STAJI İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ : Dönem VI : 1 ay : İbni Sina Hastanesi : Yoğun Bakım Bilim Dalı Kliniği, Dershanesi EĞİTİCİLER Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Aile Hekimliği (ASM) Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Yrd.

Detaylı

S.Ü. TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

S.Ü. TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Eğitim/Öğretim Yılı: Tarih: Staj Grubu: Staj Kredisi: 2 S.Ü. TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Staj süresi 2 hafta Teorik ders saati 8 (%11) Uygulamalı ders saati 62 (%89) Staj Türü SEÇMELİ Staj

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I SEC Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I SEC Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC124 1 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğretim Üyeleri:

Detaylı

KARDİYOLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI

KARDİYOLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI KARDİYOLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ : Dönem VI : 1 ay : Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi ve İbni Sina Hastanesi : Kardiyoloji Anabilim Dalı Klinikleri, Poliklinikleri,

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum. Görüşme Saatleri: Pazartesi: 12:00-13:00

Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum. Görüşme Saatleri: Pazartesi: 12:00-13:00 Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: TIP 603 AKTS Kredisi: 13 Dönem VI Lisans Zorunlu 2 Ay Uygulanma 2 ay Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2 GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. VI. Ders Kurulu TIP 111 1 0 + 84 4 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. VI. Ders Kurulu TIP 111 1 0 + 84 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS VI. Ders Kurulu TIP 111 1 0 + 84 4 4 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi, dekontaminasyon sağlayabilme /Biyolojik

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERİ

LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERİ LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERİ 1 BİYOLOJİK MATERYALLE ÇALIŞMA İLKELERİNİ UYGULAYABİLME Adli Tıp 5 Adli Tıp Adli olguda, delillerin toplanması; canlı muayeneleri ve ölü muayenesi otopside,

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II SEC Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II SEC Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC125 2 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Halk Sağlığı (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I SEC128 1 2 0 3. Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I SEC128 1 2 0 3. Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC128 1 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, Egzersiz

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, Egzersiz

Detaylı

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2016-17 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF

Detaylı

ACİL TIP STAJI STAJIN TANITIMI. : İbni Sina Hastanesi Acil Servisi, Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu, Beceri Laboratuvarı EĞİTİCİLER

ACİL TIP STAJI STAJIN TANITIMI. : İbni Sina Hastanesi Acil Servisi, Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu, Beceri Laboratuvarı EĞİTİCİLER ACİL TIP STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ : Dönem VI : 2 ay : İbni Sina Hastanesi : İbni Sina Hastanesi Acil Servisi, Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu, Beceri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ : Dönem VI : 1 ay : İbni Sina Hastanesi : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI EBELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama Yapılacak

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJİ STAJI

İÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJİ STAJI İÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ : Dönem VI : 1 ay : Cebeci Hastanesi ve İbni Sina Hastanesi : Gastroenteroloji Bilim Dalı Klinikleri,

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI AİL-001: Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri AİL-002:Aile hekimliği A.D.Seminer saati AİL-003:

Detaylı