ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD"

Transkript

1 ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD

2 Günümüzde kanser tedavisinde yaygın olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi ve kök hücre nakli kullanılmakta, hastanın özelliklerine göre bu yöntemlerden biri ya da birkaçı tercih edilmektedir

3 Kök hücre nakli tedavisinden sonra yaşanan komplikasyonlar, hasta açısından ciddi fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açabilmektedir

4 Kanser hastaları, tanı, tedavi ve palyasyon dönemlerinde çeşitli duygusal, ruhsal ve davranışsal reaksiyonlar geliştirirler. Bu tepkilerin bir kısmı normal ve uyuma dönüktür. Bozukluk veya uyumsuzluk söz konusu ise genellikle psikiyatrik değerlendirme ve tedavi gerektirir.

5 Kanser şüphesi ilk konuşulduğunda hastada korku, endişe, hayal kırıklığı, bağımlı olma, bir işe yaramama, izolasyon ve ölüm düşünceleri yogunlaşır. Bu evrede aynı zamanda tanı ile ilgili gerekli tetkikler başlar

6 İnsanlar, kanser tanısı aldıklarında birçok tepkiler gösterebilirler. İlk aşamada en yaygın tepki, sok ve inkardır. Bu gerçek olamaz!, Bir hata olmalı!, Sonuçların karıştığına eminim, Bu benim basıma gelmiş olamaz! Bu dönemde gerçeğin kabul edilmemesi, katlanılması çok güç olan bu gerçeğin olusturduğu kaygı ve çaresizlik duygularına karsı bir savunma mekanizmasıdır. Kişiye göre bu süreç, birkaç saatten birkaç haftaya kadar uzayabilir.

7 İkinci aşamada hastada oldukça fazla tepki göstermektedir. Kişi kanser gerçeği ile doğrudan yüzleşmeye baslar ve ona emosyonel tepki göstermektedir. Bu dönemde temel tepki kaygıdır. Yok olma tehdidi, kayıp algısı, ayrılık ve ölüm düşünceleri, bedene yabancılaşma duyguları bu kaygının temel öğeleridir. Bu dönem genellikle bir ya da iki hafta sürer ve tedavinin başlamasıyla ve hastanın umudunu kazanmasıyla sonlanır

8 Hastanın gerçeği kabul edip, enerjisini ve ruhsal gücünü yeni yaşamına yönelttiği, genellikle tedavinin başlamasıyla gelen bir şeyler yapabiliyor olmanın sağladığı rahatlama ve uyum dönemidir.

9 Tedavi evresi ile birlikte bir yığın ileri tetkik ve tedavi yöntemleri gündeme gelebilir. Hasta bu dönemde tedavi yöntemleri (kemoterapi, radyoterapi, cerrahi) ve bunların yaratabilecegi yan etkiler konusunda kaygı duyabilir. Kemoterapiye bağlı bulantı, kusma, saç kaybı, kilo kaybı, iştahsızlık gibi fiziksel yan etkiler, kemik iliği supresyonu ve enfeksiyon riskinden dolayı olan zorunlu izolasyon durumları, psikolojik durumunu daha da kötüleştirir..

10 Tedavi sonrasındaki dönemde hastalarda, hastalığın yineleme korkusu ve uyum problemleri ön plandadır. Birçok hasta özellikle yakın takip altında değillerse ya da tümör tedavi ile tam olarak yok edilemediyse, hastalığın tekrarlayacağından korkar. Bu korkuyla hasta vücudundaki her semptomu hastalığına yorarak bedenini dinlemeye baslar. Remisyondaki hastalar her kontrol ve tetkik döneminde hastalığa ait bir bulgu saptanacağı korkusuyla yoğun beklentisel kaygı yasarlar.

11 Hastalıkta yeni bir nüksün saptandığı durumda, hastada kanser tanısı aldığı dönemdeki kadar ya da daha fazla sok, inkar ve öfke gibi reaksiyonlar, Büyük hayal kırıklılığı, Uykusuzluk, Anoreksi, Huzursuzluk Umutsuzlukla Şiddetli anksiyete ver depresyon gözlenir.

12 Hasta geri dönüşümsüz bir hastalığının olduğunu bilir. Hasta terk edilmekten, itibarını yitirmekten ve ağrı çekmekten korkar. Daha bitirilmemiş isleri, geride bırakılan çocuklar vardır. Bu dönemde depresyon ve deliryum, anormal yanıt olarak karşımıza çıkabilir

13 Kök hücre nakli sırasında ve sonrasında daha az önemli olduğu düşünülen; İnfertilite, Vajinal kuruluk, Ereksiyon yetersizliği vb.cinsel işlev yetersizlikleri, Menstruasyon bozukluklar Erken menapoz gibi hormonal sorunlar Tüm bu faktörler bu hastalar için önemlidir. Anksiyete ve depresyon yaşamasına yol açabilmektedir.

14 Hastanın nakil öncesi dönemdeki anksiyete ve depresyon nedenleri arasında hastalığın evresi ve tekrarı, nakil sonrası komplikasyonlar (GVHH, nötropeni, ağrı duyma, mide bulantısı ve kusma), Kontrol kaybı, ölüm korkusu, belirsizlik, Aile ve arkadaşlarından ayrı kalma, izolasyon, cinsel yetersizlik, İliğin yerleşmeme korkusu sayılabilir. Hastada yaşanan psikolojik sorunlar hastalığa, tedaviye uyumu azaltarak; Başetme becerilerinde bozulma, öz bakımda ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilmektedir. Bir çalışma sonucu: Sullivan; nakil öncesi dönemde hastaların hastalıklarının evresinin ilerlemiş olması, depresyon tanısıyla izlenmeleri, sosyal desteğin azlığı nedeniyle psikolojik sorun yasadıklarını saptamıştır. Sullivan ayrıca; bu hastalarda psikolojik sorunlarla öz-bakımın etkilendiğini ve tedaviye uyumun azaldığını belirtmiştir.

15 Periferik kök hücre nakli sürecindeki hastalar hafif düzeyden, panik derecesine varabilen anksiyete ve depresyon duygusu ile birlikte çaresizlik bitkinlik, bağımlılık duygularını da yoğun olarak yaşarlar Bir çalışma sonucu: Fife ve ark. Nakil yapılacak hastaların anksiyete ve depresyonlarını farklı zamanlarda değerlendirmiş; Hastaneye yattıktan sonra ve kök hücre infüzyonundan önce emosyonel sıkıntının daha yüksek düzeyde olduğunu, nakilden bir hafta sonra ise fiziksel sorunların artmasına karşın belirsizlik, anksiyete ve depresyonun azaldığını saptamışlardır.

16 Kök hücre nakli öncesi hastalar psikiyatri tarafından değerlendirilmelidir. Nakil öncesi yaşanan psikolojik sorunlar nakil sonrası tedaviye ve izolasyona bağlı daha da artabilmektedir. Hastanın psikolojik durumundaki değişiklikler tıbbi önerileri anlamayı engelleyerek, tedaviye uyum ve kendine bakım da yetersizliğe neden olur. Komplikasyonların önlenmesi morbidite ve mortalite riskini azaltır.

17 Stres insanın iç ya da dış etkenlere karşı homeostatik dengeyi sürdürebilmek için savaş ya da kaç yaklaşımıyla tanımlanabilmektedir. Stresin belirti ve bulguları; Fizyolojik, bilişsel, davranışsal ve psikolojiktir. Psikolojik sorun yaşandığında organizma kendini korur ve uyum sağlamaya çalışır. Psikolojik belirtiler duygusal dengesizlik, anksiyete ve depresyondur. Hayatımızda bilinmeyenler korku ve endişe yaratmaktadır. Bir hastalık tanısı almak ise hem bilinmeyene ilişkin korku hem de ölüm korkusunu bir arada yaşatmaktadır. Hastanın bu korkuyu kimseyle paylasmaması kaygı ve terkedilmişlik duygularını arttırır.

18 Anksiyete her bireyin yasamı boyunca belirli dönemlerde yasayabildiği,genellikle bilinmeyen ve anlaşılamayan huzursuzluk ve gerginlik hissi olarak tanımlanır. Stres ise anksiyete ile iç içe bir kavramdır. Stresör anksiyeteye, anksiyete ise stresör gibi etki oluşturarak strese neden olabilmektedir

19 Belirli bir hastalık tanısı almış bireylerde, tedavi amaçlı yapılacak tüm girişimler anksiyeteye neden olmaktadır. Anksiyete, psikolojik bir stresör olarak vücudun biyolojik mekanizmalarını harekete geçirir. Böylece stres tepkisi nedeniyle fizyolojik, psikolojik ve zihinsel degişiklikler meydana gelir

20 Depresyon, derin üzüntülü bir duygu durumu içinde, düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk, Değersizlik ve küçüklük hissi, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri gibi belirtileri içeren sendromdur Depresyonun psikolojik, davranışsal, zihinsel ve fiziksel belirtileri bulunmaktadır Tanı ve tedavi amacıyla hastanede yatmak hastada anksiyete ve depresyona neden olabilir.

21 Hasta ile ilgili faktörler; İnvaziv girişim, Hastalık bulguları, Hastalığın türü, süresi, Hastalığın durumu ve tekrarı, Hastalıkla birlikte diğer sağlık problemleri, Fonksiyon kaybı ve bedensel bozukluk, Beden imajındaki değişiklikler, Aileye, eşe, hekime bağlılık ve kontrol kaybı, Ölüm korkusu, Bireyin kişiliği ve yaşam koşulları, Okul ya da meslek yaşantısında bozulma ve rolde değisim, Hastalığın kabulü,

22 Korkularını ifade yeteneği, Kişilerarası ilişkilerde bozulma, Hastanın çevresinde duygusal destek veren kişiler, Belirsizlik, Kültürel ve dinsel tutumlardır.

23 Sağlık kurumuna ve sağlık ekibine güvensizlik, Farklı ortamda bulunma, Kendisinin ya da ailesinden birinin özel günlerinde hastanede bulunma zorunluluğu, Yasam bulguları ya da invaziv girişimler nedeniyle gece uyandırılma, Ziyaretçi kısıtlaması, Banyo ve tuvaleti diger hastalarla paylaşma, Hastane kurallarına uyma gibi zorunluluklar.

24 GENEL İLKELER Kök hücre nakli, hasta için sadece fizyolojik bir stres kaynağı olmayıp aynı zamanda da güçlü bir psikolojik stres kaynağıdır Bu nedenle hastanın kök hücre nakli öncesi psikolojik hazırlığı, fizyolojik hazırlığı kadar önemlidir.

25 Hemşirenin nakil sürecinde hastanın anksiyete ve depresyonunu azaltmak için gerekli girişimleri planlarken; Hastanın anksiyete ve depresyonla baş etme yöntemleri, Hastalık ve tedaviye uyumu, kemoterapi, radyoterapi ve hastaneye ilişkin önceki deneyimi, Kök hücre nakli hakkında bilgi seviyesi, Donörün istekliliği, Aile gibi destek sistemleri, ailenin kök hücre nakli hakkındaki düşüncesi, Sosyal güvencesi, rol değişimi ve beden imajı değişimi gibi faktörleri göz önüne alması gereklidir.

26 Nakil öncesi dönemde hemsireler hastanın anksiyete ve depresyon düzeyini degerlendirmeli, Hastayla, iletisime girerken; kısa, basit cümleler kullanılarak, sakin ve yavas konusulmalı, hastaya dokunularak iletisime girilmeli, hasta gereksinim duyuyorsa aglamasına izin verilmeli, ekibin hastalıga ve tedaviye iliskin endiseleri hastaya hissettirilmemeli,

27 Tedavi ekibi, uygulanacak protokol, işlemin yapılışı, ağrı durumu hakkında hasta ve ailesinin bilgi gereksinimini karşılayarak kaygılarını azaltmalı, Hastaya nakil öncesi dönemde yaşanan korku ve kaygının normal olduğu söylenmeli ve duygularını paylaşması için hasta cesaretlendirilmeli, Diger nakil olmuş bireylerle tanıştırılarak iyi sonuçlar gösterilmeli, Otolog KT ise aferez ünitesine götürülmeli, hücre toplama işlemi hakkında bilgi vererek personelle tanıştırılmalı,

28 Hastanın izolasyon dönemindeki öfkesi ele alınmalı ve aileye bunun nedeni açıklanmalı ve bu dönemde duyguları ifade etmesi sağlanarak dikkati hoşlandıgı durumlara/konulara çekilmeli, Klinik ortamda ve izolasyon nedeniyle ailesiyle görüşemeyen hastanın,ailesiyle iletişimi sağlanabilmeli, Hastalarda gözlenen uyum güçlüklerinin ve olumsuz davranışların kökeninde anksiyetenin olabileceğine dikkat edilmelidir, Hastanın kendi tedavisinin seyrine ilişkin kayıt tutması sağlanarak kaydedilen olumlu gelişmelerin farkına varması sağlanmalı,

29 Hastanın anksiyetesinin nedenlerini bilmesine yardım edilmeli, Günlük yaşantısında stresi ile nasıl başediyor ve rahatlıyorsa anksiyetesi ile de aynı sekilde baş edebileceginin farkına vardırılmalı, Hastaya solunum kontrolü, pozitif düşünme, hayal kurma, gevşeme teknikleri vb. stresle bas etme teknikleri öğretilmeli, Hastanın ekonomik sorunları ve sosyal güvencesinin olmaması da anksiyete ve depresyonu artıran faktörlerdir, Bu sorun var ise kurumun sosyal hizmet birimleri ile görüşerek çözüm yolları bulunması sağlanmalı,

30 Rol kaybı sorunları var ise bunlar öğrenilerek hasta ve aile ile birlikte uygun çözümler üretilmeli, Hastanın öz-bakım sorunları, anksiyete ve depresyonu etkilerken tedaviye uyum da olumsuz etkilenir, Hemşire hasta ve ailesine hastaneye yatışından itibaren taburculuk sonrası evde bakımına ilişkin bilgilendirmeyi başlatmalı, bilgilendirme sürecinde uygun iletişim teknikleri kullanarak hastanın bakımını anlamasına yönelik geribildirimleri almalı, Gerekirse psikofarmakolojik tedavi için profesyonel yardıma yönlendirmeli, Hastanın taburculuk sonrası poliklinik kontrollerinin zamanı ve önemi hakkında gerekirse hasta yakını da bilgilendirilmeli, Nakil sonrası taburcu olan hastaya gerek duydugunda her an ulaşabilecegi telefonlar verilmeli ve danısmanlık alması saglanmalıdır.

31 TEŞEKKÜRLER

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ GAZİANTEP 19 ARALIK 2009 Tijen Şengezer SUNUM PLANI Yaşam Kalitesi Kanserli hastanın geçirdiği aşamalar Üroonkolojide yaşam kalitesi

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

MEME KANSERİ OLAN HASTALARDA TANI SONRASI PSİKOSOSYAL SORUNLAR

MEME KANSERİ OLAN HASTALARDA TANI SONRASI PSİKOSOSYAL SORUNLAR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI MEME KANSERİ OLAN HASTALARDA TANI SONRASI PSİKOSOSYAL SORUNLAR TEZ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Şakir ÖZEN Dr. M. Veysi CEYLAN UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi

İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Hemşire Fatma ALTINÇELEP YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL, 2011

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):165-184 doi: 10.5455/cap.20131001091415 İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psychiatric Aspects of Infertility Hacer Sezgin, Çiçek

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı