TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN VE YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN VE YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2010"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN VE YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi, Sefaretler Stüdyosu ve Tarko binasında bulunan Ek-1 deki listede belirtilen muhtelif tipteki asansörlerin 2 (iki) yıllık arıza bakım işletmesi. 1- Yüklenici Firma, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan, gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alacak, kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilere öğretecek, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle ve ehliyetsiz işçiler çalıştırılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kaza ve diğer hususlarda sorumlu olacaktır. Yüklenici Firma iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerinin sağlığını koruyacak, tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. 2- Yüklenici Firma, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğünde 8 seri no lu Sigorta primleri takip ve tahsilât genel tebliği gereği aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosunun ve aylık sosyal güvenlik destek primleri bordrosunun Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmış birer örneği ile istihkak ödemeleri sırasında bu sigortalara ilişkin primlerin Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmiş bulunduğunun makbuz ve benzeri ödeme belgelerini İdare ye vermek zorundadır 3- TRT Sitesinin büyük olması, asansörlerin ayrı ayrı binalarda olmasından dolayı Yüklenici Firma personellerinin kendi aralarında ve Kurum yetkilileriyle arasında irtibatı sağlamak amacıyla; PMR(Provite Mobile Radio) tonlu 4 (dört) adet telsiz veya Yüklenici Firmanın kendi aralarında kullandığı 2 (iki) adet cep telefonunu dış aramalara kapalı olarak sözleşme süresince Kurumda bulundurması ve çalışma sürekliliğinin takibi Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır. 4- Kurumumuzda asansör acil aramaları için kullanılan 4360 dâhili numaralı telefon; 3 kez çaldığı halde açılmadıysa, bu numara Yüklenici Firmanın sözleşme imzalanırken İdareye bildireceği GSM numarasına, Oran Sitesi telefon santralinde İdare tarafından yönlendirilecektir. Bu sebeple iletişimden kaynaklanan her türlü problemden Yüklenici Firma sorumlu olacaktır. 5- Acil Arama Numarası 4360 ın Yüklenici Firmanın bildirdiği GSM numarasına yönlendirme özelliği olacağından, hafta sonu bir personelin sürekli telefon başında beklemesine gerek kalmayacaktır. Böylece periyodik bakımlar vb. hafta sonunda da aksatılmadan yapılacaktır. 6- Yüklenici arıza ihbarı kendisine iletildiğinden itibaren anında müdahale edecektir. İdarece gerekli görüldüğünde, Yüklenici Firma, mesai saatleri dışında da çalışmayı taahhüt edecektir. 7- Asansörde kişi/kişiler kaldığının ihbar edilmesi durumunda, arıza aciliyet kazanacak ve olaya derhal müdahale edilecektir. Ayrıca zamanında müdahale edilmemesi durumunda asansörde kalan kişinin/kişilerin sağlığında menfi gelişmeler olması durumunda Adli ve İdari Makamlara karşı bütün sorumluluk YÜKLENİCİ FİRMAYA ait olacaktır. 8- Asansörlerin periyodik bakımları ayda bir düzenli olarak İdare personelinin nezaretinde yapılacaktır. Bu sözleşme; TRT Or-An Sitesi ile Atatürk Bulvarı No:199 hizmet binalarında bulunan çeşitli tip ve kapasitelerdeki 34 (otuzdört) adet asansör için aylık periyotlar halinde 2 (iki) yıllık olacaktır. TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 1 / 7

2 9- Asansörlerin periyodik bakımları, asansörlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan TS EN A1 standardında belirtilen bakım kurallarına ve TS EN 81-1 Standardında verilen hususlara uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici, her bakım sonrası, bakımda yapılan işlerin ayrıntısını gösterir 3 (üç) nüshalı, imzalı Bakım Formu düzenleyecek ve İdare Personeline imzalatacaktır. 10- Yüklenici, sistemlere ait arızalı parçaların tespitini yapıp İdareye bildirecektir. İdare Yedek parçaların teminini yaptıktan sonra Yüklenici, İdarenin teknik personeli gözetiminde arızalı parçaların değişimini yapacaktır. Değişen parça bedeline işçilik ücreti ödenmeyecektir. 11- Yüklenici Firma, bakmakla yükümlü olduğu asansörlerin orijinalliğini değişikliğe uğratmayacaktır. Yüklenici Firma, asansörlere ait arızalı parçanın yenisiyle değişmesi gerektiğinde; orijinal parçanın bulunamaması durumunda, İdare nin onayı alındıktan sonra mevcut çalışma prensibini bozmayacak şekilde değişiklikler yapabilecektir. 12- Yüklenici Firma, asansörlerin çalışma ruhsatları için müracaatlarını yaparak ruhsatları alıp Kurum yetkililerine teslim edecektir. (Ruhsat harçları Kurum tarafından ödenecektir.) 13- Yüklenici Firma, asansörlerin bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet sanayi tipi elektrik süpürgesini sözleşme süresince Kurumda bulundurmak zorundadır. 14- Tesisin periyodik bakım için lüzumlu üstüpü, bez, sıvı conta, tiner, gres yağı vb. malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici Kurumdan bakım gerektiren malzeme ve avadanlık talebinde bulunmayacaktır. 15- Yüklenici Firma Personeli, sözleşmenin imzalanmasından sonra bütün takım ve avadanlıklarını işe başladıkları gün yanlarında eksiksiz olarak getireceklerdir.(matkap, avuç taşlama, şarjlı tornavida, gres pompası vb.) 16- Yüklenici Firma personellerinin çalışma süresi içerisinde iş elbisesi giymesi zorunlu olacaktır. Ayrıca Yüklenici Firma personellerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik inde belirtilen esaslara uyması zorunlu olacaktır (örneğin saç-sakal tıraşlarının bu yönetmeliğe uygun olması gibi). 17- Yüklenici, TRT bünyesinde hizmet binalarında bulunan asansörler için 2 (iki) teknik personelini sözleşme bitim tarihine kadar saatleri arasında, haftanın 7 (yedi) günü resmi tatiller dâhil olmak üzere arıza, bakım ve kontroller için Kurumda bulunduracaktır. 18- Yüklenici Firmanın teknik personellerinden en az biri Elektrik, Elektrik-Elektronik ya da Makine Mühendisi olacak ve en az beş yıllık iş deneyimi olacaktır. Kurumda sözleşme süresince bulunduracağı 2 (iki) teknik personeli ise Meslek Standartları Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Asansör Bakım ve Arıza Eleman Seviye-3 normlarına uygun ya da en az teknisyen seviyesinde Endüstri Meslek Liseleri veya Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olacak ve en az beş yıllık iş deneyimi olacaktır. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce Yüklenici tarafından İdareye sunulur. 19- Yüklenici Firma asansörlerde hayati önem taşıyan konular olduğu takdirde Kurum personeline yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde sorumluluk Yüklenici Firmaya ait olacaktır. 20- Asansörün ayar, tamirat ve tadilatları ile bakım ve kontrolünün yapılması sırasında bakımcı firma personelince çevrenin kirletilmemesine, çıkan malzemelerin düzgünce istiflenmesine azami dikkat ve itina gösterilecektir. 21- Sözleşmede belirtilen hususlar Yüklenici Firma tarafından personeline anlatılacak, Kurum Personeli bu konuyla muhatap olmayacaktır. 22-Sistemlerin bakımı ayda bir düzenli olarak Kurum personelinin nezaretinde yapılacaktır. 23-Yüklenici, sistemlere ait arızalı parçaların tespitini yapıp İdareye bildirecektir. İdare Yedek parçaların teminini yaptıktan sonra Yüklenici, İdarenin teknik personeli TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 2 / 7

3 gözetiminde arızalı parçaların değişimini yapacaktır. Değişen parça bedeline işçilik ücreti ödenmeyecektir. 24-Yüklenici, bakım, arıza ve parça değişimi ile ilgili gerçek dışı beyanda bulunmayacaktır. 25-Sistemlerin parça ve mekanizmaları aşınma ve sese karşı yağlanacaktır. Hüsamettin DİNÇ Tekniker Şenay SAKAOĞLU Başmühendis Haluk ÇAĞLAR Site İşletme Müdürü TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 3 / 7

4 Ek: 1 ASANSÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Genel Müdürlük Binası A blok A-B asansörleri (2 Adet) (Wertheim) Kapı : Merkezden açılan tam otomatik, QKS-9 Durak Sayısı : 14 Kumanda : İniş Çıkış ve kabin içi toplamalı Dublex Tahrik : Redüktörlü kademesiz hız ayarlı, Dynatron-2 (Schindler) A Blok Genel Müdür Asansörü (1 Adet) Kapasite : 1500 Kg. 20 kişi Kapı : Merkezden açılan tam otomatik, QKS-9 Durak Sayısı : 13 Kumanda : İniş Çıkış ve kabin içi toplamalı Sımplx Tahrik : Redüktörlü kademesiz hız ayarlı, Dynatron-2 A Blok Yük Asansörü (1 Adet) Durak Sayısı : 14 Kumanda Tahrik : Redüktörlü çift hızlı (Miconic E.DE) Dynatron B Blok D-E-F Asansörleri (3 Adet) Kapasite : 1250 Kg. 16 kişi Kapı : Merkezden açılan tam otomatik,qks-9 Durak Sayısı : 12 Kumanda : İniş Çıkış ve kabin içi 3 lü grup kumanda toplamalı Tahrik : Redüktörlü kademesiz hız ayarlı, Dynatron-2 NOT: D-E asansörlerine DİETZ marka 5445 frekans kontrol hız ayar cihazı takılmış olup, faaldir. B Blok A-B-C Asansörleri (3 Adet) Kapasite : 1250 Kg. 16 kişi Kapı : Merkezden açılan tam otomatik, QKS-9 Durak Sayısı : 12 Kumanda : İniş Çıkış ve kabin içi 3 lü grup kumanda toplamalı Tahrik : Redüktörlü kademesiz hız ayarlı, Dynatron-2 NOT: A-B asansörlerine DİETZ marka 5445 frekans kontrol hız ayar cihazı takılmış olup, faaldir. TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 4 / 7

5 C Blok A-B asansörleri (2 Adet) (Wertheim) Kapı : Merkezden açılan tam otomatik, QKS-9 Durak Sayısı : 14 Kumanda : İniş Çıkış ve kabin içi 2 li grup kumanda toplamalı şahıs Tahrik : Redüktörlü kademesiz hız ayarlı, Dynatron-2(Schindler) NOT : A asansörüne DİETZ marka 5445 frekans kontrol hız ayar cihazı takılmış olup, faaldir. Bilgi İşlem Teleskopik Asansör (1 Adet) Kapı : Merkezden açılan tam otomatik QKS - 9 Tahrik : Redüktörlü çift hız : Mikro Prosesörlü (Miconic-E.DE) Bilgi İşlem Yük Asansörü (1 Adet) Tahrik : Redüktörlü çift hız (Miconic E.DE) Kapı : Çarpmalı çift kanatlı yarım otomatik Dış Yayınlar Teleskopik Asansör (1 Adet) Tahrik : Redüktörlü çift hız (Miconic- E.DE) Kapı : Tam otomatik (Tek merkezden açılan) QKS - 9 Dış Yayınlar Yük Asansörü (1 Adet) Kapı : Çarpmalı çift kanatlı yarım otomatik Tahrik : Redüktörlü çift hız (Miconic - E.DE) Haber Binası Asansörü (1 Adet) Tahrik : Redüktörlü çift hız(miconic - E.DE) Kapı : Tek merkezden açılan tam otomatik QKS - 9 Haber Binası Yük Asansörü (1 Adet) TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 5 / 7

6 Kapı : Çarpmalı çift kanatlı yarım otomatik Tahrik : Çift hız (Miconic E.DE) TRT Türk Binası Teleskopik Asansör (1 Adet) Tahrik : Redüktörlü çift hız (Miconic - E.DE) Kapı : Tek merkezden açılan tam otomatik QKS - 9 TRT Türk Binası Yük Asansörü (1 Adet) Tahrik : Redüktörlü çift hız (Miconic E.DE) Kapı : Çarpmalı çift kanatlı yarım otomatik Sosyal Tesisler Yemekhane Yük Asansörleri (2 Adet) Durak Sayısı : 3 Kapı : Çarpmalı çift kanatlı yarım otomatik Tahrik : Redüktörlü çift hızlı (Miconic E.DE) Misafirhane İnsan Asansörü (2 Adet) Kapasite : 320 Kg. 4 kişi Durak Sayısı : 3 Kumanda : Basit kumanda Tahrik : Redüktörlü çift hız (Miconic E.DE) Kapı : Çarpmalı yarım otomatik Tarko Binası Yük Asansörü (1 Adet) : Hidrolik Yük asansörü Kapasite : 2000 Kg. Not: Yenilenmesi durumunda yeni yapılan asansörün sadece bakımı sözleşmeye dâhil olacaktır. Garanti süresince arızalarına müdahale edilmeyecektir. Bilgi İşlem Binası Kütüphane (2 Adet) : Monşarz Kapasite : 50 Kg. Devamlılık Stüdyosu Asansörleri (2 Adet) Kapasite : 800 Kg. Kat ve Kabin Kapı : CLD Otomatik frekans kontrollü TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 6 / 7

7 Tahrik : MC m (tipi OVF 20) OTIS Kumanda : MCS 220 M (OTIS) Durak Sayısı : 3 Devamlılık Stüdyosu Asansörü (1 Adet) Kapasite : 2500 Kg. Kabin Kapı : ACG.2 Tam Otomatik Frekans Kontrollü Tahrik : OVF 30 (OTIS) Kat Kapı : 4 Kanatlı Çarpma Yemekhahe Hidrolik Asansörü (1 Adet) Kapasite : 4 kişi : 0.50 M/S Durak Sayısı : 2 Kumanda Konferans Salonu Asansörü (1 Adet) Kapasite :640 Kg. Durak Sayısı : 2 Kapı : Tam otomatik Tip : (Miconic E.DE) Naklen Yayınlar Binası Asansörü (1 Adet) Kapasite : 800 Kg. Kapı : Merkezden açılan tam otomatik Kumanda sistemi : İniş çıkış ve kabin toplamalı (Simplex) : MEA-NG-12 (RABA) Atatürk Bulvarı No:199 Binası (Sefaretler Stüdyosu) (1 Adet) Kapasite : 250 Kg. : 0,25 M/S Durak Sayısı : 2 : Gır Gır (Kabin iki yana açık dekor asansörü) Not: Asansörlerin yenilenmesi durumunda yeni yapılan asansörlerin sadece bakımı sözleşmeye dahil olacaktır. Garanti süresince arızalarına müdahale edilmeyecektir. TRT Asansör Periyodik Bakım Teknik Şartnamesi - Sayfa 7 / 7

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATLARININ 17 VASIFLI PERSONEL İLE İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU

T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi ihale Kodu : 00070 SAYI : KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1. TARAFLAR Bu sözleşmede taraflar, T.C. Çerkezköy Belediyesi ile ( yüklenici ) dir.

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ 71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ Kontrol teşkilatı ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen hükümler gereğince; a) Sözleşmenin, ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen personel sayısı üzerinden

Detaylı

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI: TTK KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARIN DA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN (DÖKME VEYA PAKETLİ) BİR KISMININ TTK NIN GEREK GÖRDÜĞÜ ZAMANLARDA KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARI

Detaylı