T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 1 05/01/ /12/ K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş olduğu adaylar arasında, yapılan gizli oylama neticesinde; Denetim na Üye Ahmet İLKER (23 Oy), Üye Metin GÜNDOĞDU (23 Oy), Üye Orhan DURMUŞ (18 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir. 2 05/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2015 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2015 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Ağustos ayı belirlenmesi. olarak belirlenmesi oya sunuldu Oyçokluğuyla 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Meclis içerisinden seçilecek Denetim nun uzman çalıştırıp Denetim nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışma gün sayısı ile ödenecek çalıştırılacak görevlilere verilecek ücretin ücretlerin belirlenmesi konusu müzakere edilerek belirlenmesi. na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği çalışan memur personelin dolu boş derece ve unvan edilmek üzere na havalesi oya sunuldu cetvellerinde değişiklik Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Yönetmeliğinin revize edilmek üzere Yönetmelik ve Hukuk na havalesi oya sunuldu edilmesi. Oybirliğiyle 3194 Sayılı Kanununun 17. Maddesi kapsamında şüyulu ve müstakil inşaat yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 24. Maddesi gereği incelenmek müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin ve tetkik edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle Oybirliğiyle satılması. Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (g) fıkrası gereği Tepebaşı Belediye Başkanlığına Şartlı Bağışı konusunda Başkanlığa yetki verilmesi Eskibağlar Mahallesinde 2730,76 m2 parselin şartlı bağışı konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle

2 11 05/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ K O N U S U Ö Z E T İ Destek Hizmetleri Batıkent Mahallesi, 21K-2c pafta, ada 1 parsel ve ada 1 parsellerde 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı Çukurhisar Yeni Mahalle, I24B-17b-4c-4d paftanın bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Çamlıca Mahallesi, 20L-2a-2d pafta, 9310, 9311, 9312, 9317 ve 9318 adalarda 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı Fevziçakmak (tapuda Şarhöyük) Mahallesi, 21O-1d pafta, 1834 ada 143 parselde 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle uygulama imar planı Şeker Mahallesi 3074 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Şirintepe Mahallesi, 21M-1a-1d pafta, 3329 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Yeşiltepe Mahallesi, 21M-2d-3a pafta, Seyitömer Sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili Yüzde onluk bedelsiz hissenin paylaşımı konusunda lisans bölgesindeki mevzuat uyarınca Lisans bölgesindeki diğer Belediye diğer Belediye ve Belediye şirketleri ile görüşme ve sözleşme yapmak ve Belediye Şirketleri ile görüşme ve sözleşme üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi. sunuldu Oybirliğiyle 19 05/01/ /01/ /01/ /01/ Dış İlişkiler 2015 yılı asansör periyodik kontrolleri ücretinin belirlenmesi. edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle İspanya nın Valladolid kentinde Şubat Söz konusu toplantıya, isimleri geçen kişilerin Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek proje tanıtım ve teknik tarihlerinde görevlendirilerek katılımları konusu müzakere edilerek; oya değerlendirme toplantısına katılmak üzere yurtdışı sunuldu Oybirliğiyle görevlendirme 21 05/01/ /01/ Amerika Birleşik Devletleri nin Arizona Eyaleti Kültür ve Sosyal Tucson şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılmak İşler üzere görevlendirme Söz konusu yarışmaya, aşağıda Adı Soyadı, Vatandaşlık Numarası, Doğum ve Okulu belirtilen öğrencinin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel nün tarih ve 2005/62 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, yol giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılamak üzere Nisan 2015tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere edilerek; oya sunuldu Oybirliğiyle

3 22 07/01/ /01/ K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Denetim nda uzman çalıştırılması ve Yapılan görüşme sonucunda; okunan çalıştırılacak görevlilere verilecek ücretin müzakere edilerek oya sunuldu belirlenmesi /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Yönetmelik ve Hukuk Ortak 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği Yapılan görüşme sonucunda; okunan ekleri çalışan memur personelin dolu boş derece ve unvan ile birlikte müzakere edilerek oya sunuldu 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 49. cetvellerinde değişiklik Maddeleri gereği 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi yılı asansör periyodik kontrolleri ücretinin belirlenmesi. Yapılan görüşme sonucunda; okunan ek cetvel ile birlikte müzakere edilerek oya sunuldu 5393 Sayılı Kanunu 49. Maddesi 3. Fıkrası gereği Yapılan görüşme sonucunda; okunan müzakere edilerek oya sunuldu Yapılan görüşme sonucunda; okunan Yönetmelik ve Hukuk Ortak 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği eki ile birlikte müzakere edilerek oya sunuldu 5393 Yönetmeliğinin revize Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Oybirliğiyle kabul edilmesi. edilmiştir /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı parselin satışı Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Batıkent Mahallesi, 21K-2c pafta, ada 1 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi parsel ve ada 1 parsellerde 1/1000 ölçekli ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere uygulama imar planı edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Fevziçakmak (tapuda Şarhöyük) Mahallesi, 21O-1d pafta, Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan 1834 ada 143 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Şeker Mahallesi 3074 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

4 32 07/01/ /01/ K O N U S U Ö Z E T İ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Şirintepe Mahallesi, 21M-1a-1d pafta, 3329 parselde Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği okunan doğrultusunda oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (12 Red) oylarına karşılık (20 Kabul) Oyçokluğuyla kabul edilmiştir /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Yeşiltepe Mahallesi, 21M-2d-3a pafta, Seyitömer Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi Sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Ertuğrulgazi Mahallesi, 7470 ada, 15 parselde Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Eskibağlar Mahallesi, 21M-3d pafta, 2916 ada 2 Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan parsel ve 2326 ada 263 parsellerde 1/1000 ölçekli Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; söz uygulama imar planı konusu alanda plan değişikliğine gerek kalmadığından reddinin uygun olduğuna ilişkin okunan oya sunuldu 36 02/02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Tepebaşı Kaymakamlığına 1 adet hizmet aracı tahsis 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (b) fıkrası gereği müzakere edilmesi. edilerek ; Oy a sunuldu Oybirliğiyle 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Tepebaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (b) fıkrası gereği müzakere Vakfına 1 adet araç tahsis edilmesi. edilerek ; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Sütlüce Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 127,45 m2 lik hissenin satışı veya edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kat karşılığı verilmesi Aşağısöğütönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 131,76m2 lik hissenin satışı veya edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kat karşılığı verilmesi Avrupa Birliği ne Katılım sürecinde AB ile taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, Konunun incelenmek ve tetkik edilmek üzere Hukuk ve güçlendirilmesi konusunda Belediyemizin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine üye olması konusunun na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

5 41 02/02/ /01/ K O N U S U Ö Z E T İ Fen İşleri müzün 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılacak olan Ton Yama Asfaltı ve Ton Tretuvar Asfaltı Alımı İşi için 5393 Sayılı edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından Oybirliğiyle kredi alınması /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılacak olan Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Bordür ve Parke Taş Alımı ve Nakliyesi İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi Oybirliğiyle alınması yılında alımı yapılacak olan 1 Adet Greyder Alımı İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu fıkrası gereği İller Bankasından kredi alınması. Oybirliğiyle 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılacak olan Aşınma Asfaltı İle Yol Yapım İşi edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası Oybirliğiyle gereği İller Bankasından kredi alınması yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılacak olan Merkez Mahallelerde Yol ve Tretuvar Yapım İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi Oybirliğiyle alınması. Çamlıca Mahallesi, 7322 ada 7 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Hoşnudiye Mahallesi, 412 ada 20 parsel ve çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Eskibağlar Mahallesi (tapuda Ertuğrulgazi), 2172 ada 466 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Mollaoğlu Mahallesinde Rüzgar Enerji Santrali planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle planı Aşağısöğütönü Mahallesi, ada, 8 parselde yol boyu ticaret olarak teşekkül edip müstakil olarak aile edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle sağlık merkezi yapılması

6 51 05/02/ /02/ K O N U S U Ö Z E T İ 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılacak olan Ton Yama Asfaltı ve İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye Ton Tretuvar Asfaltı Alımı İşi için İller Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan Bankasından kredi alınması. Bütçe oya sunuldu, 52 05/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ Hukuk ve Plan Bütçe 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılacak olan Prefabrik Betondan İmal Edilmiş İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye Bordür ve Parke Taş Alımı ve Nakliyesi İşi için Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan İller Bankasından kredi alınması. Bütçe oya sunuldu, 2015 yılında alımı yapılacak olan 1 Adet Greyder Alımı İşi için İller Bankasından kredi alınması. İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan Bütçe oya sunuldu, 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye yapılacak olan Aşınma Asfaltı İle Yol Yapım İşi Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan için İller Bankasından kredi alınması. Bütçe oya sunuldu, 2015 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye yapılacak olan Merkez Mahallelerde Yol ve Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan Tretuvar Yapım İşi için İller Bankasından kredi Bütçe oya sunuldu, alınması. Avrupa Birliği ne Katılım sürecinde AB ile taraflar Belediyemizin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine üye olması arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, konusu müzakere edilerek; okunan Hukuk ve güçlendirilmesi konusunda Belediyemizin Sosyal oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına Demokrat Belediyeler Derneğine üye olması karşılık (21 Kabul) Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Sütlüce Mahallesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası Belediyemize ait 127,45 m2 lik hissenin satışı gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Aşağısöğütönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası Belediyemize ait 131,76m2 lik hissenin satışı veya gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu kat karşılığı verilmesi Aşağısöğütönü Mahallesi, ada, 8 parselde yol 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası boyu ticaret olarak teşekkül edip müstakil olarak aile gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu sağlık merkezi yapılması uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Eskibağlar Mahallesi (tapuda Ertuğrulgazi), 2172 ada 466 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oya sunuldu

7 61 05/02/ /02/ K O N U S U Ö Z E T İ Çamlıca Mahallesi, 7322 ada 7 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b oya sunuldu 62 05/02/ /02/ /02/ /02/ uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Hoşnudiye Mahallesi, 412 ada 20 parsel ve çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oya sunuldu uygulama imar planı yapılması konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Mollaoğlu Mahallesinde Rüzgar Enerji Santrali planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oya sunuldu 64 05/02/ /02/ /02/ /02/ uygulama imar planı yapılması konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Çukurhisar Yeni Mahalle, I24B-17b-4c-4d paftanın bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oya sunuldu uygulama imar planı yapılması konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Çamlıca Mahallesi, 20L-2a-2d pafta, 9310, 9311, 9312, 9317 ve 9318 adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oya sunuldu 66 02/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ Satılmışoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 774,66 m2 lik hissenin satışı edilmek üzere Hukuk na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Atalantekke Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 653,11 m2 lik arsanın satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet tarlanın satışı konusunun edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Belediyemize ait taşınmaz üzerinde bulunan binanın bir odasının, her ayın 2 inci ve 4 üncü haftası Çarşamba günleri 12:00 14:00 saatleri arasında Gezici Sağlık Keskin Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize Hizmet kapsamında Aile Hekimliği Birimi tarafından poliklinik hizmetinde kullanılmak üzere Eskişehir Valiliği Halk Sağlığı adına 25 yılı ait binanın içerisinde bulunan bir odasının Halk geçmemek kaydıyla tahsisi konusunun kabulüne ve bu konuda yapılacak işlemler Sağlığı ne tahsisi için 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin h bendi ve yine aynı kanunun 18. Maddesinin e bendi gereğince Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle

8 70 02/03/ /03/ /03/ /03/ K O N U S U Ö Z E T İ İnsan Kaynakları Tunalı Mahallesi 590 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 2015 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde Belçika ya 2015 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek teknik ve inceleme düzenlenecek teknik ve inceleme gezisine katılacak gezisine katılacak olan grupların ve tarihlerin başkanlıkça belirlenerek olan meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim yurtdışında görevlendirilmeleri konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu müdürlerine yurtdışı görev izni verilmesi konusunda Oybirliğiyle başkanlığa yetki verilmesi /03/ /03/ Sayılı Kanunun 14 ve 15. Maddeleri gereği Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi konusunun 5393 Sayılı ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını Belediye Kanununun 14/b ve 15/a maddeleri uyarınca müzakere edilerek; karşılamak amacıyla cem evlerinin ibadethane olarak oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına tanımlanması karşılık (23 Kabul) Oyçokluğuyla kabul edilmiştir /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ Hukuk Satılmışoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) Belediyemize ait 774,66 m2 lik hissenin satışı fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Hukuk oya sunuldu Atalantekke Mahallesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) Belediyemize ait 653,11 m2 lik arsanın satışı fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) Belediyemize ait 3 adet tarlanın satışı konusunun fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu 76 05/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /03/ Tunalı Mahallesi 590 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz konusu 5216 Sayılı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi kapsamında Eskişehir Kent Merkezi geçişinde ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği 1/1000 ölçekli Uygulama Planı müzakere edilerek; okunan oya sunuldu değişikliğine yapılan itirazın 5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereği Encümen e gizli oyla 3 adet üye seçilmesi. Encümen Üyeliklerine Üye Nuray AKÇASOY (24 Oy), Üye Abdullah SARGIN (24 Oy), Üye Niyazi ÇETİN (24 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir.

9 K O N U S U Ö Z E T İ 79 01/04/ /03/ na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Ahmet İLKER, Üye Abdülkadir ADAR, Üye Metin GÜNDOĞDU, AKP grubundan Üye Orhan DURMUŞ ve Üye Ali KARADEMİR Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ una bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Erdoğan AYDOĞMUŞ, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, Üye Hasan TUTUCU, AKP grubundan Üye Tuncer KÖKÜER ve Üye Fatih DÜŞ Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Yönetmelik na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye Serdar Taci ZENGİN, Üye H.Canan ADLIM, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Aydan ÜNLÜOĞLU Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ İçkili Yerler Belirleme na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye İbrahim KÖKDERE, Üye Nazan ERŞAHİN, Üye Zeynep ÇETİN, AKP grubundan Üye Mümin ESENOĞLU ve Üye Serhan ARIMAN Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Pazaryerleri na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Yaşar TEPEKAYA, Üye Metin GÜNDOĞDU, Üye Nazan ERŞAHİN, AKP grubundan Üye Mümin ESENOĞLU ve Üye Sami AYDOĞDU Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Sağlık ve Çevre na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Fatma Rabia AY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye Mukaddes HARMACI YILMAZ, AKP grubundan Üye Ahmet SİVRİ ve Üye Mustafa ÖNDER Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Eğitim na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Serdar Taci ZENGİN, Üye Yaşar TEPEKAYA, Üye Abdülkadir ADAR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nernin GENCE ve Üye Sami AYDOĞDU Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Hukuk na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye Nuray AKÇASOY, Üye Serdar Taci ZENGİN, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Serhan ARIMAN Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Sanat, Kültür ve Spor na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Mete YILMAZ, Üye Serdar Taci ZENGİN, Üye H.Canan ADLIM, AKP grubundan Üye Aydan ÜNLÜOĞLU ve Üye Onur OSKAY Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ Esnaf ve Zanaatkarlar na bir yıl süreyle üye seçilmesi. CHP grubundan Üye Niyazi ÇETİN, Üye Abdullah SARGIN, Üye İbrahim KÖKDERE, AKP grubundan Üye Ahmet SİVRİ ve Üye Mustafa ÖNDER Oybirliğiyle seçilmişlerdir /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ Fen İşleri Fen İşleri Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği na bir yıl süreyle üye seçilmesi Sayılı Kanunun 86. Maddesi gereği Harcamalara Katılım Payı tahakkuklarının CHP grubundan Üye Nuray AKÇASOY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye Turgut DOĞANDOR, AKP grubundan Üye Aydan ÜNLÜOĞLU ve Üye Prof.Dr. Nermin GENCE Oybirliğiyle seçilmişlerdir. edilmek üzere Plan Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 2015 yılında ihalesi yapılacak olan Spor Salonu Yapım İşi edilmek üzere Plan için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Bankasından kredi alınması /04/ /03/ Sayılı Kanununun Ek-5 Maddesi gereği kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi komisyonuna açık oyla üye seçilmesi. Ekteki listede adı soyadı belirtilen kişiler Oybirliğiyle seçilmiştir.

10 K O N U S U Ö Z E T İ 93 01/04/ /04/ İnsan Kaynakları ve Eğitim 5393 Sayılı Kanunun 18, 48 ve 49. Maddeleri gereği Spor İşleri kurulması. Belediyemizin mevcut teşkilat yapısı revize edilerek Spor İşleri kurulması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18., 48. ve 49. Maddeleri gereği 94 01/04/ /04/ İnsan Kaynakları ve Eğitim 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Spor İşleri çalışma yönetmeliğinin hazırlanması. edilmek üzere Hukuk, Yönetmelik, Sanat Kültür ve Spor larına havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 95 01/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ Temizlik İşleri 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Gölpazarı Belediyesine 1 adet çöp kamyonu tahsis edilmesi. edilmek üzere Plan Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Tunalı (Fatih) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait edilmek üzere 220,82 m2 lik parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Sütlüce Mahallesi ada 7 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Kumlubel (Tapuda Muttalip) Mahallesi, 15176,, parseller edilmek üzere ve çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Çamlıca Mahallesi ada 1,2,3,4,5,18 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Batıkent Mahallesi tescilsiz alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Eskişehir Sarıcakaya Devlet Yolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Şarhöyük Mahallesi 1/1000 ölçekli ıslah imar planı değişikliği Yeşiltepe Mahallesi 1/1000 ölçekli ıslah imar planı değişikliği 5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği Muttalip - Orta, Emirler ve Koyunlar Mahallelerinin isimlerinin değiştirilmesi. edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmek üzere Hukuk ve u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmek üzere Hukuk ve u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Emirler, Orta ve Koyunlar Mahallelerinin isimlerinin Muttalip Emirler Mahallesi, Muttalip Orta Mahalle ve Muttalip Koyunlar Mahallesi olarak değiştirilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle /04/ /04/ /04/ /04/ Sayılı Kanunun 86. Maddesi gereği Harcamalara Katılım Payı tahakkuklarının müzakere edilerek oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (11 Red) oylarına karşılık (21 Kabul) Oyçokluğuyla kabul edilmiştir yılında ihalesi yapılacak olan Spor Salonu Yapım İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği alınması. müzakere edilerek; okunan oya sunuldu,

11 K O N U S U Ö Z E T İ /04/ /04/ Yöenetmelik, Hukuk, Sanat Kültür ve Spor 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Spor İşleri çalışma yönetmeliğinin hazırlanması. Yönetmelik, Hukuk, Sanat Kültür ve Spor Ortak müzakere edilerek oya sunuldu 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği /04/ /04/ Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Gölpazarı Belediyesine 1 adet çöp kamyonu tahsis edilmesi. müzakere edilerek oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (11 Red) oylarına karşılık (21 Kabul) Oyçokluğuyla kabul edilmiştir /04/ /04/ Tunalı (Fatih) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 220,82 m2 lik parselin kat karşılığı verilmesi 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ Sütlüce Mahallesi ada 7 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kumlubel (Tapuda Muttalip) Mahallesi, 15176,, parseller ve çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çamlıca Mahallesi ada 1,2,3,4,5,18 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Batıkent Mahallesi tescilsiz alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Eskişehir Sarıcakaya Devlet Yolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu /04/ /04/2015 Hukuk ve Şarhöyük Mahallesi 1/1000 ölçekli ıslah imar planı Islah imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Hukuk ve oya sunuldu /04/ /04/2015 Hukuk ve Yeşiltepe Mahallesi 1/1000 ölçekli ıslah imar planı Islah imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Hukuk ve oya sunuldu /04/ /03/ Özel Kalem 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereği bir yıllık Başkanlık Faaliyet nun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesine göre hazırlanan 2014 Yılına ait Belediyemiz Faaliyet nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereği müzakere edilerek oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir /05/ /04/ /05/ /04/ Mali Hizmetler Dış İlişkiler 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği Tepebaşı Belediyesi nin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Taşınır Kesin Hesabının Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almaya nın Berlin Kenti Treptow-Köpenick Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslar arası Gençlik 7-14 Haziran 2015 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere Festivaline katılmak üzere Belediyemizi temsilen edilerek ; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Yurtdışı görevlendirme

12 120 05/05/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ Dış İlişkiler Mayıs 2015 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek Uluslararası Eğitim Mayıs 2015 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere programına katılmak üzere yurt dışı görevlendirme edilerek ; Oy a sunuldu Oybirliğiyle /05/ /04/ İnsan Kaynakları ve Eğitim 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği dolu kadrolarda derece edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Kızılcaören Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet tarlanın satışı konusunun edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul edildi. Tunalı, Sazova, Çamlıca Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul verilmesi veya satışı edildi. Gündüzler Mahallesinde bulunan Telekom Santral binasının kira süresinin düzeltilmesi konusunun edilmek üzere Hukuk na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Şarhöyük Mahallesi, 1586 ada, 36 ve 40 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliği edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul edildi. Kumlubel Mahallesi, 21N-4a pafta, 9459 ada, 6, 7 ve 8 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul edildi. Güllük, Esentepe ve Ertuğrulgazi Mahalleleri, Cami alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul edildi. Hoşnudiye Mahallesi, Sağın Sokak üzerinde yer alan park alanında 1/1000 ölçekli Uygulama Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul edildi. Şirintepe Mahallesi, tescilsiz alanda 1/1000 ölçekli Islah Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul edildi. Batıkent (tapuda Aşağısöğütönü) Mahallesi, 21L-1c-1d pafta, ada, 2 ve 3 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul Uygulama Planı edildi. Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Muttalıp, Sakarya Yolu Tilkini Mevki, 49 pafta, 16238, 16239, 16240, 16241, edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabul 16242, 16243, 16244, parsellerin (eski 5012

13 K O N U S U Ö Z E T İ parsel) bulunduğu alanda Kamu Yararı ı alınması edildi /05/ /05/ /05/ /05/ Veteriner İşleri Dış İlişkiler Belediyemizin Geçici Bakım Evi(Doğal Yaşam Merkezi) de bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının Söz konusu şartlı bağışın 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (g) fıkrası gereği bakım, beslenme ve tedavi masrafları için şartlı bağışın müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle kabulünün Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almaya nın Berlin Kenti Treptow-Köpenick Belediyesi tarafından Mayıs 2015 tarihleri arasında Mayıs 2015 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere Kültürlerarası Demokrasi ve Hoşgörü konulu edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle festivale katılmak üzere Belediyemizi temsilen Yurtdışı görevlendirme /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Tepebaşı Belediyesi nin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı Maddesi gereği 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının müzakere edilerek doğrultusunda Oy a sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (12 Red) oylarına karşılık (20 Kabul) Oyçokluğuyla kabul edilmiştir Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği dolu kadrolarda derece Okunan ekleri ile birlikte müzakere edilerek oya sunuldu 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği Kızılcaören Mahallesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası Belediyemize ait 4 adet tarlanın satışı konusunun gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Tunalı, Sazova, Çamlıca Mahallelerinde bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası mülkiyeti Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu verilmesi veya satışı /05/ /05/ Hukuk Gündüzler Mahallesinde bulunan Telekom Santral 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası binasının kira süresinin düzeltilmesi konusunun gereği müzakere edilerek; okunan Hukuk oya sunuldu /05/ /05/ /05/ /05/ Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Şarhöyük Mahallesi, 1586 ada, 36 ve 40 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliği oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Kumlubel Mahallesi, 21N-4a pafta, 9459 ada, 6, 7 ve 8 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b

14 K O N U S U Ö Z E T İ oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Güllük, Esentepe ve Ertuğrulgazi Mahalleleri, Cami alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama Planı oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Hoşnudiye Mahallesi, Sağın Sokak üzerinde yer alan park alanında 1/1000 ölçekli Uygulama Planı oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Şirintepe Mahallesi, tescilsiz alanda 1/1000 ölçekli Islah Planı ıslah imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Batıkent (tapuda Aşağısöğütönü) Mahallesi, 21L- Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b 1c-1d pafta, ada, 2 ve 3 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliği oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Muttalıp, Sakarya Yolu Tilkini Mevki, 49 pafta, ada 12, 13, 14, 15, Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b 16, 17, 18, 19 parsellerin (eski 16238, 16239, 16240, 16241, 16242, 16243, 16244, parseller) (evveliyatı 5012 parsel) bulunduğu alanda Kamu oya sunuldu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Yararı ı alınması Uluönder Mahallesi ada 3 nolu parselde Belediyemize ait 179,69 m2 hissenin bedelli veya bedelsiz edilmek olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri konusunun üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle /06/ /05/ /06/ /06/ /06/ /05/ Sağlık İşleri Özel Kalem Mali Hizmetler Üyesi bulunduğumuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından Haziran 2015 tarihleri arasında Finlandiya nın Kuopio kentinde Sağlıkta Politik Seçenekler konulu toplantıya Oy a sunuldu Oybirliğiyle katılmak üzere görevlendirme İngiltere nin Nottingham kentinde Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Remourban 2. Teknik Oy a sunuldu Oybirliğiyle Toplantısı na katılmak üzere görevlendirme 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2016 yılı yatırım programının edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

15 150 01/06/ /05/ K O N U S U Ö Z E T İ Kültür ve Sosyal İşler Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Çocuk Senfoni Orkestrası nın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak Oy a sunuldu Oybirliğiyle şartlı bağışların kabul edilmesi /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Çamlıca Mahallesi ada, 201,21 m lik 1 no lu Oy a sunuldu Oybirliğiyle parselin belediyemize şartlı bağışı Çamlıca Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait edilmek 51,29 m2 hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Ertuğrulgazi Mahallesi, 20L-3A-3B Pafta Karlıtepe edilmek Caddesi ile Adıyaman Sokağın bulunduğu alanda 1/1000 üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle ölçekli Uygulama Planı /06/ /06/ Dış İlişkiler İrlanda nın Belfast kentinde Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Belediyemizde Avrupa tarafından yürütülen Erasmus + işbirliği Oy a sunuldu Oybirliğiyle ortaklığı çağrısı kapsamında gerçekleşecek Konferansa katılmak üzere görevlendirme /06/ /06/ /06/ /06/ Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2016 yılı yatırım 2016 Yılı Yatırım Programı konusu 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi (a) fıkrası programının gereği konu müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Uluönder Mahallesi ada 3 nolu parselde Belediyemize ait 179,69 m2 hissenin bedelli olarak 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri konusunun müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ Emlak Emlak Fen İşleri Çamlıca Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 51,29 m2 hissenin satışı 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Ertuğrulgazi Mahallesi, 20L-3A-3B Pafta Karlıtepe 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği Caddesi ile Adıyaman Sokağın bulunduğu alanda 1/1000 müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Oybirliğiyle ölçekli Uygulama Planı kabul edilmiştir. Şirintepe ve Ömerağa Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Sütlüce ve Ömerağa Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kat karşılığı verilmesi veya edilmek satışı üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle 2015 yılında ihalesi yapılacak olan Çamlıca Kapalı Pazaryeri edilmek üzere Plan Üstü Sosyal Tesis İnşaatı İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi alınması.

16 162 01/07/ /06/ K O N U S U Ö Z E T İ Fen İşleri 2015 yılında ihalesi yapılacak olan Spor Salonu Yapımı İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası edilmek üzere na havalesi Oy a sunuldu gereği İller Bankasından ek kredi alınması. Oybirliğiyle /07/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz A.Ş. ye % 0,07 oranında ortak olunması ve bu ortaklıkla ilgili tüm işlemleri yapmak üzere Oy a sunuldu Oybirliğiyle Belediye Başkanına yetki verilmesi Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği boş memur kadrolarında ünvan ve derece 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle edilmek üzere na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Almanya nın Römhild/Thüringen kentinde Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacak olan 10. Uluslararası Seramik Sempozyumu çerçevesinde Mekanın Ruhu Oy a sunuldu Oybirliğiyle temalı Organizasyona katılmak üzere görevlendirme Aşağısöğütönü Mahallesi, 95 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Hoşnudiye Mahallesi, 433 ada, 11, 20, 21, 22 ve 43 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Eskişehir-Sarıcakaya Devlet yolu 1/1000 ölçekli Uygulama Planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Ertuğrulgazi Mahallesi, 2172 ada 466 ve 170 parsellerin bir kısmı ile 7447 ve 7448 adaların bir kısmında 1/1000 edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle ölçekli Uygulama Planı Muttalip Mahallesi, Sakarya Yolu Tilkiini Mevkii, 49 pafta (İ24B-15C-3B,3C), ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parsellerin (eski 16238, 16239, 16240, 16241, Oy a sunuldu Oybirliğiyle 16242, 16243, 16244, parseller) (evveliyatı 5012 parsel) bulunduğu alanda Kamu Yararı ı alınması.

17 172 03/07/ /07/ K O N U S U Ö Z E T İ 2015 yılında ihalesi yapılacak olan Çamlıca Kapalı Pazaryeri Üstü Sosyal Tesis İnşaatı İşi İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan gereği İller Bankasından kredi alınması. Bütçe oya sunuldu, /07/ /07/ yılında ihalesi yapılacak olan Spor Salonu Yapımı İşi için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı Belediye (d) fıkrası gereği İller Bankasından ek kredi Kanunu nun 18. Maddesi d fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan alınması. Bütçe oya sunuldu, /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği boş Okunan ekleri ile birlikte müzakere edilerek memur kadrolarında ünvan ve derece değişikliği oya sunuldu 5393 Sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi. Okunan müzakere edilerek oya sunuldu 5393 Sayılı Kanunu 49. Maddesi 3. Fıkrası gereği Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Şirintepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hissenin satışı veya kat karşılığı 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası verilmesi, ve Ömerağa Mahallesinde bulunan gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu mülkiyeti Belediyemize ait hissenin kat karşılığı veri,lmesi Sütlüce ve Ömerağa Mahallelerinde bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kat karşılığı gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu verilmesi Aşağısöğütönü Mahallesi, 95 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Hoşnudiye Mahallesi, 433 ada, 11, 20, 21, 22 ve 43 Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama Planı müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Eskişehir-Sarıcakaya Devlet yolu 1/1000 ölçekli Uygulama Planı 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Ertuğrulgazi Mahallesi, 2172 ada 466 ve Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. parsellerin bir kısmı ile 7447 ve 7448 adaların bir Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği

18 K O N U S U Ö Z E T İ kısmında 1/1000 ölçekli Uygulama Planı müzakere edilerek; okunan oya sunuldu /07/ /07/ Sayılı Kanunu nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanunu nun 8. Fabrikalar Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği plan notları ve lejand paftasında 1/1000 ölçekli müzakere edilerek; okunan oya sunuldu uygulama imar planı /07/ /07/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /08/ /09/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Dış İlişkiler Dış İlişkiler Musaözü Mahallesinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait 50 hektarlık Musaözü Tabiat Parkının 5 yıl süreyle kiralanması ihalesine katılmak Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy a sunuldu üzere Başkanlığa yetki verilmesi konusunun Oybirliğiyle Tunalı ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Zincirlikuyu (Aşağısöğütönü) Mahallesinde bulunan 3296 ada, 1 parselin açık arttırma usulü ile satışına Belediyemizin de katılması edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Şarhöyük Mahallelesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 5276 edilmek üzere Plan ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi konusunun Bütçe na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Belediyemizde hizmet alımı kapsamında çalışan Ezgi GEDİK ve ekip sorumlusu olarak görev yapan Çağlar YENİLMEZ in Ekim 2015 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu Meclis ce müzakere Ekim 2015 tarihleri arasında Avrupa tarafından edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle yürütülen Ersamus+İşbirliği ortaklığı toplantısına katılmak üzere; Almanya nın Bonn kentine, Yurtdışı görevlendirme Belediyemizde hizmet alımı kapsamında çalışan Çağlar YENİLMEZ in Eylül 2015 tarihleri arasında Avrupa Eylül 2015 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu Meclis ce müzakere komisyonu tarafından yürütülen Erasmus + İşbirliği ortaklığı edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle toplantısına katılmak üzere; İtalya ya gitmek üzere Yurtdışı görevlendirme Kumlubel Mahallesi 21N-4a pafta 9459 ada 6,7 ve 8 parsellerde edilmek üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle Sazova Mahallesi 7726 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çukurhisar, Hisar Mahallesi ada 20,21 ve 22 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle edilmek üzere u na havalesi Oy a sunuldu Oybirliğiyle

19 K O N U S U Ö Z E T İ /09/ /09/ /09/ /09/ Destek Hizmetleri Temizlik İşleri 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği Tepebaşı Kaymakamlığı na 1 adet araç tahsis edilmesi. 1 yıllık araç tahsisi konusunda yetkinin, Başkanlık Makamına verilmesi konusu Meclisçe müzakere edilerek; Oy a sunuldu Oybirliğiyle Kent içi temizlik hizmetleri, çöp toplama ve nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile temizletilmesi, genel çevre temizlik edilmek üzere Plan hizmeti işinin tekrar 30 ay süreyle 5393 Sayılı Kanunun 67. Bütçe na havalesi oya sunuldu Oybirliğiyle Maddesine göre ihale edilmesi /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Tunalı ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası mülkiyeti Belediyemize ait hisselerin satışı gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Zincirlikuyu ( Aşağısöğütönü) Mahallesinde bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası 3296 ada, 1 parselin açık arttırma usulü ile satışına gereği müzakere edilerek; okunan oya sunuldu Belediyemizin de katılması Şarhöyük Mahallelesinde bulunan mülkiyeti 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası Belediyemize ait 5276 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın gereği müzakere edilerek; okunan oya kiraya verilmesi sunuldu 5216 Sayılı Kanunun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı Kanun un 8. Maddesi Kumlubel Mahallesi 21N-4a pafta 9459 ada 6,7 ve 8 ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği söz parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu plan değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin okunan değişikliğine yapılan itirazın oya sunuldu itirazın reddine Oybirliğiyle karar verilmiştir. Sazova Mahallesi 7726 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin okunan oya sunuldu Oybirliğiyle karar verilmiştir. Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu nun 7/b Çukurhisar, Hisar Mahallesi ada 20,21 ve 22 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oya sunuldu /09/ /09/ Kent içi temizlik hizmetleri, çöp toplama ve nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile temizletilmesi, Okunan müzakere edilerek oya sunuldu genel çevre temizlik hizmeti işinin tekrar 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesine göre 30 ay süreyle ihale edilmesi

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 04/01/2016 24/12/2015 26070 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2016 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2016 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 03/01/2017 26/12/2016 29380 K O N U S U Ö Z E T İ Yazı İşleri 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2017 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2017 Yılı için

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 02/01/2014 02/01/2014 148 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ K O N U S U Ö Z E T İ 1 02/01/2012 02/01/2012 114 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin Belediye Meclisimizin 2012 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Ağustos ayı olarak belirlenmesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01 03/01/2013 25/12/2012 01 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ 1 04.01.2010 28.12.2009-2 04.01.2010 28/12/2009-3 04.01.2010 04/01/2010-4 04.01.2010 04/01/2010 02 5 04.01.2010 04/01/2010 03 6 04.01.2010 27/12/2009 11704 7 04.01.2010 04/01/2010 08 K O N U S U Ö Z E

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 1- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 06.01.2015 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, Tunalı Mahallesi 21N-4A pafta, 8897 ada, 325,80

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 1 05/01/2007 08/12/2006-2 05/01/2007 25/12/2006-3 05/01/2007 25/12/2006-4 05/01/2007 25/12/2006-5 05/01/2007 05/01/2007 18 6 05/01/2007 05/01/2007 17 Đdari Mali Đşl

Detaylı

Dr. M. Fuat GÜRCÜOĞLU Recep YILDIZ Hasan Hüseyin BOLAT Başkan Başkan Yrd. Raportör

Dr. M. Fuat GÜRCÜOĞLU Recep YILDIZ Hasan Hüseyin BOLAT Başkan Başkan Yrd. Raportör Tarih : 06.01.2014 Sayı : 2 Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 nolu parselde 1/1000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-382 05/09/2014 Konu : Karar Özeti ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 01 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 16 ncı birleşim 1

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 06 / 01 / 2015 Sayı : 4 Belediyemiz Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 1 05.01.2009 05.12.2008-2 05.01.2009 30.12.2008 3 05.01.2009 30.12.2008 4 05.01.2009 30.12.2008 5 05.01.2009 02.01.2009 6 6 05.01.2009 29.12.2008 2911 7 05.01.2009 05.01.2009

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 24 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimine ilişkin 29/03/2016 tarih ve 2798 ayılı Yazı İşleri

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh :

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,, Mehmet KOCABAY, Mahmut

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.05.2016 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.12.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ DEFTERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ DEFTERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 01 02/01/2006 08/12/2005 02 02/01/2006 02/01/2006 01 03 02/01/2006 02/01/2006 02 04 02/01/2006 14/12/2005 68/2 Đmar 05 02/01/2006 14/12/2005 68/1 Đmar 06 02/01/2006

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-385 05/09/2014 ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 03 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 nci birleşim 1 nci oturumunda alınan

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 119 Özü: İlçemiz, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, Karar Trh : 2923 no lu parsel. (PİN:4260,7) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Adem KÜMBET, Haluk Uğur

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 1 geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan 2016 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin 29/12/2015 tarih ve 11156 sayılı Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 297 KARAR 297: Meclis i Yılmaz KARAKOYUNLU, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 298 KARAR 298 : İlçenin

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.05.2011 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in izinli olup yurtdışına çıktığından Belediye Başkan Vekili Hüdai BARUT Başkanlığında ve hoş geldiniz

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 05.01.2016 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Komisyonumuzun tarih ve 34 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;

Komisyonumuzun tarih ve 34 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek; Tarih : 06.01.2010 Sayı : 32 ĐMAR KOMĐSYON RAPORU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2010 tarih ve 06 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2014-11000 Birleşim Tarihi : 04/07/2014 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi. (2015/1) Meclis te yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 102 KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 103 KARAR 103 İlçenin İskele Mahallesi 97 ada

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 06.06.2016 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler G Ü N D E M 1-(89/16)-İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak, İzmir Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

T.C KARŞIYAKA BELEDİYESİ 03.08.2015 (OLAĞAN) MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C KARŞIYAKA BELEDİYESİ 03.08.2015 (OLAĞAN) MECLİS KARAR ÖZETİ T.C KARŞIYAKA BELEDİYESİ 03.08.2015 (OLAĞAN) MECLİS KARAR ÖZETİ I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER 1- (EML. İST. MDR.-1331) Çiğli-Büyükçiğli Mahallesi 26L-Id pafta 21585 ada 7 parseldeki 538,00 m2 alanın,

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince TEMMUZ 2007 Ayı toplantısını 04 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ

T.C. ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ MECLĐS KARAR ÖZETLERĐ Karar Tarihi Tarihi Sayısı Müdürlüğü K O N U S U Ö Z E T Đ Tarihi Tarihi K O N U S U Ö Z E T Đ 01/01 05/01/2005 28/12/2004 04/312 01/02 05/01/2005 31/12/2004 04/322 01/03 05/01/2005 31/12/2004 04/323 01/04 05/01/2005 05/01/2005 04 01/05 05/01/2005 31/12/2004 04/324

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel. (PİN: 6010,11) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş ÖZ, Haluk Uğur DAĞISTANLI,, Selvet KARAOĞLU, Cemil ÇALIŞKAN,, Mahmut

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.04.2016 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=======================

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2014 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 05/05/2014 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ÖDEMİŞ

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2014/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 31/12/2013 tarih ve 42772 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 2016 YILI 05.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO:01 Konunun Özü: Canlı Müzik İzin Ücretinin Belirlenmesi Hk. Yapılan işarele oylama sonucunda 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ 2016 YILI MART AYI I. BİRLEŞİME AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 08.03.2016 2016/94 KARARIN ÖZETİ GÜNDEM NO 01: insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nm, yeni kadro ihdası ile ilgili

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2007 Ayı toplantısını 10 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı