T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 05/01/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran Teşkil Edenlerin TEMUR, Şenol ÇAVUŞ(izinli), Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, A.Müslüm Adı ve Soyadı KUL(katılmadı), Memet Akif AKTAŞ, Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT(katılmadı), Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY(izinli), Sinan KÖKEN(izinli), Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Erdal YAYLA, Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK(katılmadı), Durcan DURU(katılmadı) 05/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ALINAN ÖZETLERİ Belediyemiz Meclis Üyesi Abayi Müslüm KUL'un meclis üyeliğinin düşürülmesinin kabulüne, Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılması ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Mezitli Belediyesinde 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli 2 avukat ve 1 şehir plancısının her birine aylık net: 1.650,00 TL (binaltıyüzellitürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, Mülkiyeti Belediyemize ait Mezitli, Menderes Mahallesi, Sokak, No: 54/B adresinde bulunan 50 m² işyerinin, 5 (beş) yıl süre ile Türk Kızılayı Mezitli Şubesi adına bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Mezitli Belediyesi Öğrenci Evi Yönergesi ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, İmar- Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Tapunun Mersin ili, Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü, 29K II B pafta, 617 ada, 6 no'lu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, Belediye Meclisimizin olağan ilk meclis toplantı günlerinin ve bir aylık tatilinin aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirmesi ile ilgili teklifin kabulüne, YILI AYI GÜNÜ SAATİ TOPLANTI YERİ 2015 Şubat 02/02/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Mart 02/03/2015 pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Nisan 06/04/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Mayıs 04/05/2015 pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Haziran 01/06/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Temmuz 06/07/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Ağustos M e c l i s T a t i l 2015 Eylül 07/09/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Ekim 05/10/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Kasım 02/11/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 2015 Aralık 07/12/2015 Pazartesi 14:00 Belediye Meclis Toplantı Salonu 1/2

2 05/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ALINAN ÖZETLERİ Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabii olarak çalışan zabıta memurlarına uygulanacak fazla mesai ücretinin, 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 2015 Mali Yılı Bütçe Kanununda ön görülen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak uygulanan miktarın en üst sınırından uygulanması ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe Mahallesi, 22-J-II-b pafta, 165 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerde plan değişikliği teklifinin, değişik tarihlerde yargı kararları bulunması nedeniyle, Mersin Büyükşehir Belediyesince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu veya Nazım İmar Planı Değişikliği yapıldıktan sonra, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre imar uygulamasının yapılmasının kabulüne, Kontrolörler Başkanlığının görüşü doğrultusunda hazırlanan Mezitli Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, Mutlu Mezitli Tarım Turizm Gıda Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Mezitli Belediyesine karşılıksız olarak hibe edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre- Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi Eğitim yardımı ile ilgili olarak, Belediyemize başvuruların beklentilerin altında olması ve verdiğimiz eğitim yardımının da öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle 50,00 TL olan eğitim yardımının 2015/Ocak Ayı itibariyle 100,00 TL (yüztürklirası) olarak artırılması ile ilgili teklifin Plan-Bütçe ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneğinin Ocak 2015 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti-Prag Belediyesi ve Kentine düzenlediği inceleme ve araştırma gezisine Mezitli Belediyesi meclis üyelerinden; Memet Akif AKTAŞ, Müslüm DURU, Ahmet Serkan TUNCER, Ahmet ÖZTÜRK, Fatma BORAN, Savaş Başak BÜLBÜL, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Erdal YAYLA, Hakan YÜKSELGÜNGÖR ile Belediyemiz personellerinden Fen İşleri Müdür Vekili Osman GÜNAY, İnşaat Mühendisi Emrah KALAK ın resmi görevli ve harcırahlı olarak Çek Cumhuriyeti'ne gitmeleri ile ilgili teklifin kabulüne, Neşet TARHAN Savaş Başak BÜLBÜL Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 2/2

3 09/01/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ(izinli), Mümtaz Belediye Meclisini UYSAL, Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Teşkil Edenlerin Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Adı ve Soyadı Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK(izinli), Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK(izinli), Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Erdal YAYLA(izinli), Ramazan TÜZÜN(katılmadı), Nurullah IŞIK, Durcan DURU 09/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ALINAN ÖZETLERİ Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına; 3 üyenin CHP den, 1'er üyenin de MHP ile AKP den olması nedeniyle, yapılan gizli oylamada; CHP den Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL ve Fatma BORAN, MHP den Nevzat GİLİK ve AKP'den Mustafa YILDIZ Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Denetim Komisyonunun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mersin İstiklal Vergi Dairesine kayıtlı Vergi numaralı Mutlu Mezitli Tarım Turizm Gıda Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin karşılıksız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli 2 avukat ve 1 şehir plancısının her birine aylık net: 1.650,00 TL (binaltıyüzellitürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları raporu doğrultusunda; Eğitim yardımı ile ilgili olarak, Belediyemize başvuruların beklentilerin altında olması ve verdiğimiz eğitim yardımının da öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle 50,00 TL olan eğitim yardımının 2015/Ocak Ayı itibariyle 100,00 TL (yüztürklirası) olarak artırılması ile ilgili teklifin kabulüne, Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

4 02/02/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran Teşkil Edenlerin TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Yusuf Adı ve Soyadı AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK(izinli), Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR(izinli), Mustafa YILDIZ, Erdal YAYLA(istifa), Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK(katılmadı), Durcan DURU 02/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ALINAN ÖZETLERİ Belediyemiz Meclis Üyesi Abayi Müslüm KUL'un meclis üyeliğinin düşmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Fatma BORAN'ın seçilmesinin kabulüne, 2015 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Ramazan TOKEL in asıl, Nurullah IŞIK ın yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, 2015 Yılında görev yapmak üzere; Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Bayram KUNTBAY ın asıl, Mümtaz UYSAL ın yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne (SODEM) Mezitli Belediyesinin üye olması ve Belediye Başkanı Neşet TARHAN'ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Boranlar Otomotiv İnşaat Lojistik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 1 (bir) adet 2014 model, ZFA Şase No'lu, 33 B 8161 plakalı Fiat Ducato marka aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanımına tahsis edilmek üzere Belediyemize hibesi ile ilgili teklifin kabulüne, Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin Diğer Ücretler başlığı altındaki 27, 28 ve 29'uncu maddelerindeki Belediyemiz sanat evlerinde, spor okullarında ve eğitim havuzlarında verilen kurs ücretlerindeki tarife değişikliği ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi, No:33/1 adresinde imar planı içerisinde kalan alanda Kadın Üretici Pazarı kurulması ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre- Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar UİP-143-6, , , , , ve Plan İşlem Numaralı, Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Belediyemize sunulan trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar 1/2

5 02/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ALINAN ÖZETLERİ Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin kabulüne, Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi Öğrenci Evi Yönergesi ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli köyü, 29-K-II-b pafta, 617 ada, 6 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, UİP 157,18 Plan İşlem Numaralı, Mezitli, 743 ada, 1 no'lu parsel için hazırlanan Okul Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Mezitli, 30 L-III-b imar paftası, Sokak ile Sokak kesişiminde, Viranşehir Mahallesinin Mezitli Deresi ve sahille birleştiği noktada, toplam 3434 m²'lik alanda Belediyemizce tesis edilen park/yeşil alana "KERİM AFŞAR SANAT PARKI" isminin verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararları ile 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin (a) bendindeki Yetki ve İmtiyazlar başlığındaki "belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak" hükmü gereğince, İlçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan, İlçe sınırları dahilinde bulunan cemevlerinin dini ibadethane olması ile ilgili teklifin kabulüne, Memet Akif AKTAŞ Savaş Başak BÜLBÜL Yusuf AVŞAR Meclis I. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 2/2

6 02/03/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran Teşkil Edenlerin TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Yusuf Adı ve Soyadı AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK, Durcan DURU, Ünal KARA 02/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ALINAN ÖZETLERİ Belediyemiz Meclis Üyesi Erdal YAYLA'nın meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Ünal KARA'nın seçilmesinin kabulüne, İdaremiz tarafından ihtiyaç duyulmayan 33 AF 121 plakalı, 1999 model Fatih marka kamyonun Belediyemiz ile kardeş kent olan Adıyaman İli Yaylakonak Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Mezitli Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli Kent Konseyi Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 13/02/2015 tarih ve 2015/3 sayılı Kararının incelenmek üzere Plan-Bütçe, İmar- Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Davultepe Mahallesi, 346 Ada, 1 no'lu parselde, Kazımkarabekir Caddesi No:15 Mezitli adresinde mülkiyeti Belediyemize ait olan spor salonuna "ÖZGECAN ASLAN" isminin verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 278 ada, 1 no'lu parseldeki taşınmazda yapılması planlanan anaokulu ve kreşin yapım maliyetinin özel şahıs (Bircan TÜFEKÇİOĞLU) tarafından karşılanması halinde isim hakkının verilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk, 67 ada, 10 no'lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli parseldeki kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mersin İli, Mezitli İlçesi, 5400 ada 1 parsel, 5406 ada 4 ve 5 parseller, 5407 ada 1 ve 2 parseller için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar 1/2

7 02/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ALINAN ÖZETLERİ İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; UİP-143-6, , , , , ve Plan İşlem Numaralı (PİN) Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Belediyemize sunulan trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatları teklifinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda;merkez Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi, No:33/1 Mezitli adresinde, imar planı içerisindeki alanda Kadın Üretici Pazarının kurulması, kurulacak Pazara "ÖZGECAN KADIN ÜRETİCİ PAZARI" isminin verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin Diğer Ücretler başlığı altındaki 27, 28 ve 29'uncu maddelerindeki Belediyemiz sanat evlerinde, spor okullarında ve eğitim havuzlarında verilen kurs ücretlerinde; Ailenin birinci çocuğundan sonraki çocukları için %50 oranda indirim yapılması; ayrıca, Mezitli Kart sahibi olan kursiyerlere Mezitli Kart indirimi uygulanması ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli, 28-K-2- a pafta, 743 ada 1 parselde Okul Alanı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, Mezitli, Fatih Mahallesi, 16.I.IV pafta, 73 ada, 1 no'lu parselin hissedarlarından Ahmet ŞİFAN'ın, taşınmazdaki 1.688,59 m²'lik hissesini Belediyemizin uygun göreceği, mülkiyeti Belediyemize ait arsa vasıflı bir taşınmazla takas teklifinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli Belediyesine ait Mutlu Mezitli Tarım Turizm Gıda Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne şirket müdürü atanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Mor Bayrak Projesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan-Bütçe, İmar- Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 2/2

8 06/03/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK(izin), Teşkil Edenlerin Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Adı ve Soyadı Yusuf AVŞAR(izin), Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN(izin), Levent DÖLEK, Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK(izin), Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN(bulunmadı), Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN(bulunmadı), Nurullah IŞIK(bulunmadı), Durcan DURU(izinli), Ünal KARA 06/03/ /03/ /03/ ALINAN ÖZETLERİ Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanması düşünülen Mor Bayrak Projesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mülkiyeti Belediyemize ait, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 278 ada, 1 no'lu parseldeki taşınmazda yapılması planlanan anaokulu ve kreşin yapım maliyetinin özel şahıs (Bircan TÜFEKÇİOĞLU) tarafından karşılanması halinde isim hakkının verilmesi ile protokol ve sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; Belediyemizin de hissedarı olduğu Mersin İli, Mezitli, Fatih Mahallesi, 16.I.IV. pafta, 73 ada, 1 no'lu parseldeki Ahmet ŞİFAN'a ait 1.688,59 m²'lik taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aynı ada içerisinde bulunan 356 ada 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 no'lu parsellerle (yapılan hesaplamalar sonucu Belediyemize ait takası düşünülen taşınmazların bedelinin, Ahmet ŞİFAN a ait hissenin bedelinden ,00 TL fazla olduğu ve bu farkın Ahmet ŞİFAN tarafından tapu tescil işleminden önce Belediyemize yatırılması kaydı ile) takas yapılması ile ilgili teklifin kabulüne, Neşet TARHAN Savaş Başak BÜLBÜL Ali DOĞANER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

9 06/04/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran Teşkil Edenlerin TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Yusuf Adı ve Soyadı AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK(bulunmadı), Ünal KARA, Fuat DEĞER 06/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ ALINAN ÖZETLERİ Belediye Encümeni Üyesi olarak bir yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucunda; Ahmet Serkan TUNCER, Savaş Başak BÜLBÜL ve Fatma BORAN oy çokluğu ile seçildiler. Belediyemiz ihtisas komisyonlarında bir yıl süre ile görev yapmak üzere, yapılan işaret ile oylama sonucunda; a) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Ümran TEMUR, Yaşar YILDIRIM, Ferdi KOÇ, Sinan KÖKEN ve Hakan YÜKSELGÜNGÖR oy birliği ile seçildiler. b) İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine; Ahmet ÖZTÜRK, Memet Akif AKTAŞ, Selami ARICI, Ahmet POLAT ve Fuat DEĞER oy birliği ile seçildiler. c) Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine; Bayram SAYDAM, Yusuf AVŞAR, Olcay TOK, Nevzat GİLİK ve Ünal KARA oy birliği ile seçildiler. d) Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliğine; Ramazan TOKEL, Müslüm DURU, Mevlane NUR, Nevzat GİLİK ve Nurullah IŞIK oy birliği ile seçildiler. e) Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine; Ali DOĞANER, Savaş Başak BÜLBÜL, Mümtaz UYSAL, Fazlı AÇIK ve Ramazan TÜZÜN oy birliği ile seçildiler. f) Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine; Şenol ÇAVUŞ, Ümran TEMUR, Mümtaz UYSAL, Bayram KUNTBAY ve Mustafa YILDIZ oy birliği ile seçildiler. g)tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; Müslüm DURU, Mevlane NUR, Ferdi KOÇ, Süleyman KÖLELİ ve Mustafa YILDIZ oy birliği ile seçildiler. Denetim Komisyonunun, Belediyemizin 2014 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonunda hazırlamış olduğu 31/03/2015 tarih ve 73 sayılı Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle Meclise bilgi Mezitli Belediyesi 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne, 14. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, Belediyemizin KDV hariç ,00 TL (ellibintürklirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, Mezitli Belediyesi Misafirhaneleri Yönergesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar 1/3

10 06/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ ALINAN ÖZETLERİ Belediyemize ait Mutlu Mezitli Tarım, Turizm, Gıda, Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin artırılan sermaye artışına iştirak edilmesi, artırılacak sermaye tutarının Belediyemize düşen kısmının 15 gün içerisinde ödenebilmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli İlçesi, Kale Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapacak 6 kişinin belirlenmesi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, Mezitli, 29.K.I.C pafta, ada, 1 no'lu 657,00 m²'lik parselin Mezitli Belediyesine bağışı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli İlçesi, Tece, 032.C.05D.4 pafta, 198 ada, 1 no'lu parselde trampa yapılması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30.L.II.D ve 30.L.III.A paftalarına giren İlkay Sitesinin kuzeyinde ve doğusunda kalan 2 adet parkın, Çok Amaçlı Park ve Spor Alanı Uygulama Projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 17.F.IV pafta, ada, 2 no'lu parseldeki Mezitli Belediyesine ait 431,75 m²'lik hissenin diğer hissedarlara satılması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mersin İli, Mezitli İlçesi, 3344 ve 3345 no'lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, Mersin İli, Mezitli İlçesi, 865 ada 2, 866 ada 1, 867 ada 1, 869 ada 1 ve 870 ada 1 no'lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, O32C-05D pafta, ada 1 ve ada 1 no'lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; 13 Şubat 2015 tarihinde Eski Mezitli Mahallesinde gerçekleşen Mezitli Kent Konseyi Yürütme Kurul Toplantısında alınan kararlar okunmak suretiyle Meclisin bilgisine sunuldu. 2/3

11 06/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ ALINAN ÖZETLERİ İmar-Bayındırlık ile Çevre-Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk, 67 ada, 10 no'lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli parseldeki kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili olarak yürürlükteki plan kararının korunması ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mersin ili, Mezitli ilçesi, Çiftlik Köyü 5400 ada 1 parsel, 5406 ada 4-5 parsel, 5407 ada 1-2 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, Mersin İli, Mezitli İlçesi, 974 ada, 1 no'lu parselin okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, İlçemizin batısında Otoyol ve GMK Bulvarı ile ilişkilendirilerek, İkinci El Oto Galericilerinin yer seçmesi yönünde imar planı çalışmalarının hazırlanması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, Numaralı Sokak üzerinde bulunan 30 adet "Hobi Bahçesi Evleri"nin aylık kira bedellerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 3/3

12 10/04/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER(izinli), Ferdi KOÇ, Mümtaz Belediye Meclisini UYSAL(bulunmadı), Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Teşkil Edenlerin Olcay TOK, Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK(izinli), Ramazan TOKEL, Adı ve Soyadı Memet Akif AKTAŞ, Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER(izinli), Fatma BORAN, Levent DÖLEK(bulunmadı), Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ(izinli), Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY(bulunmadı), Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN(izinli), Nurullah IŞIK(bulunmadı), Ünal KARA, Fuat DEĞER 10/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ ALINAN ÖZETLERİ İmar ve Bayındırlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kale Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Abdulkadir KILIÇ, Yakup KİLDİR, Recep ARDIÇ, Hasan DOKTOROĞLU, Bilal GEDİK ve Mehmet ŞİŞMAN'ın seçilmelerinin kabulüne, Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mersin Uluslararası Müzik Festivali ne, Belediyemizin KDV hariç ,00 TL (ellibintürklirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, Numaralı Sokak üzerinde bulunan 30 adet "Hobi Bahçesi Evleri"nin, her bir ev için aylık kira bedelinin 20,00 TL (YirmiTürkLirası) olarak belirlenmesi ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Belediyemize ait Mutlu Mezitli Tarım, Turizm, Gıda, Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti'nin sermayesinin ,00 TL (onbintürklirası) artırılması, yapılan sermaye artışına Belediyemizin hissesi oranında iştirak etmesi, iştirak edilen kısmın 15 gün içerisinde ödenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30.L.II.D ve 30.L.III.A paftalarına giren İlkay Sitesinin kuzeyinde ve doğusunda kalan 2 adet parkın, Çok Amaçlı Park ve Spor Alanı Uygulama Projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Tapuda Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 17.F.IV pafta, ada, 2 no'lu parsel için Belediyemizce diğer hissedarlara açılan ihtiyati tedbir talepli önalım davalarından feragat edilmesi ve dava masrafları ile vekalet ücretini diğer hissedarların karşılaması ve Belediyemize ait olan 432,00 m² (36/317 oranlı) hissesin adı geçen şahıslara satılması işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mersin İli, Mezitli İlçesi, 974 ada, 1 no'lu parselin okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Tece, 032.C.05D.4 pafta, 198 ada, 1 no'lu parselde trampa yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

13 04/05/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran Teşkil Edenlerin TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Yusuf Adı ve Soyadı AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY(bulunmadı), Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK, Ünal KARA, Fuat DEĞER 04/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ALINAN ÖZETLERİ 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli Belediyesine 1 adet Greyder alımı işi için İller Bankası ndan ,00 TL (BirmilyonTürklirası) kredi kullanılması, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı nın yetkili kılınması ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Belediyemizce daha önce ihdas edilen boş ve dolu bulunan memur kadrolarının iptal ve ihdası ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, Mutlu Mezitli Tar. Tur. Gıda Org. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ayni sermaye artışı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait tapunun Mezitli İlçesi, 853 ada, 1 no'lu parselinde kayıtlı taşınmazın İtfaiye Müdahale Birimi olarak kullanılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Mezitli, Fatih Mahallesi, 16.I.IV pafta, 73 ada, 1 no'lu parseldeki hissedarımız Ahmet ŞİFAN tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davası kararının temyizinden feragat edilmesi ile ilgili teklifin Plan- Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik- Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Mersin İli, Mezitli İlçesi, 234 ada, 6 no'lu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, Beşkoz Mevkii, 120 ada, 314 no'lu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi Misafirhaneleri Yönergesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar 1/2

14 04/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ALINAN ÖZETLERİ İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli, 29 K.I.C pafta, ada, 1 no'lu 657,00 m²'lik parselin, ilerdeki zamanlarda çevresinde yapılacak 3194/18'inci madde imar uygulamasında DOP (Düzenleme Ortaklık Payı)'da kullanılmak üzere Mezitli Belediyesine bağış yapılması ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 30-K-IV-b pafta, 865 ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 869 ada 1 parsel ve 870 ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak çalışmalarını tamamlamaları için komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 29K-II-b pafta, 3344 ve 3345 parseller için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak çalışmalarını tamamlamaları için komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, ada 1 parsel ile ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak çalışmalarını tamamlamaları için komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; İlçemizin batısında Otoyol ve GMK Bulvarı ile ilişkilendirilerek, İkinci El Oto Galericileri Sitesinin yer seçimi yönünde Mersin Büyükşehir Belediyesince yapımı başlanan 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile yine Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılacak/yaptırılacak ve onaylanacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda değerlendirilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Çukurova Kalkınma Ajansı, 2015 Mali Destek Proğramı Kapsamında "Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Proğramına" Mezitli Belediyesi koordinatörlüğünde Mersin Turizm Platformu iş birliği ile turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik "Mutlu Mezitli, Eko Turizm Projesi" adı ve "Mezitli'yi Keşfedelim" solganı ile proje başvurusunda bulunmuştur. Çukurova Kalkınma Ajansının projeyi desteklemeye karar vermesi ve tarafımıza beyan etmesi halinde projenin uygulanması ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İlçemiz sınırları içerisinde tarım ve hayvancılık işi yapan vatandaşlarımızın bilinçli tarım yapma noktasında seminerler ve toplantılar yaparak, vatandaşlarımıza ürün ekiminde ve dikiminde hem İlçemizin iklim şartlarına göre, hem de pazar payına göre ürün çeşidinin ekilmesi noktasında yardımcı olunması ile ilgili teklifin Eğitim, Kültür ve Sanat, Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 2/2

15 08/05/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK(izinli), Teşkil Edenlerin Ümran TEMUR(izinli), Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif Adı ve Soyadı AKTAŞ, Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK(izinli), Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY(bulunmadı), Sinan KÖKEN(izinli), Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN(izinli), Nurullah IŞIK(bulunmadı), Ünal KARA, Fuat DEĞER 08/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ALINAN ÖZETLERİ Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesince daha önce ihdas edilen boş ve dolu bulunan memur kadrolarının iptal ve ihdası ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Mutlu Mezitli Tar. Tur. Gıda Org. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ayni sermaye artışı için Şirket Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılan ve işletme hakkı Belediyemiz uhdesinde bulunan Yeni Mahalle, sokak, No: 5 Mezitli adresinde bulunan halı saha ve idare ofislerinin TL, Menderes Mahallesi, Turunç Caddesi, No: 14/G Mezitli adresinde bulunan halı saha ve idare ofislerinin TL olmak üzere toplam TL ayni sermayesinin Mutlu Mezitli Tar. Tur. Gıda Org. San. ve Tic. Ltd. Şti'ne devredilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesi adına kayıtlı, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 853 ada, 1 no'lu parselinde kayıtlı taşınmazın "İtfaiye Müdahale Birimi" olarak kullanılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; Mezitli, Fatih Mahallesi, 16.I.IV pafta, 73 ada, 1 no'lu parseldeki hissedarımız Ahmet ŞİFAN tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davası kararının temyizinden feragat edilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

16 01/06/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR(izinli), Olcay TOK, Teşkil Edenlerin Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Adı ve Soyadı Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK(bulunmadı), Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR(bulunmadı), Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK(izinli), Ünal KARA, Fuat DEĞER 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ALINAN ÖZETLERİ Romanya'da 9-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Carpati Halk Dansları Festivaline, Belediyemizi temsilen Mersina Halk Dansları Topluluğunun gitmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Belediyemizde 01/06/ /12/2015 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli; 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendis, 1 mimara ödenecek ücret ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar Belediyemizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfından 1. dereceli 1 adet mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1. dereceli 1 adet "ekonomist" kadrosunun ihdası ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 6. Faz'ına Mezitli Belediyesi'nin üyelik başvurusu ile ilgili teklifin Çevre-Sağlık, Eğitim- Kültür ve Sanat ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Pick up'ın Mezitli Belediyesine hibesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Menderes Mahallesi, 967 ada, 6 ve 7 no'lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 228 ada, 5, 6, 7 ve 8 no'lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları raporu doğrultusunda; Çiftçilerimize bilinçli tarım yapma konusunda, Alata Araştırma Enstitüsü eğitmenlerince, önce muhtarlarımıza ve meclis üyelerine belirlenecek bir tarihte Alata Araştırma Enstitüsü'nde bilgilendirme amaçlı eğitim verilmesi, daha sonrasında çiftçilerimize Alata ve bulundukları mahallelerde eğitim verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, 1/2

17 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ALINAN ÖZETLERİ İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu doğrultusunda; tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mevkii, Deniz Mahallesi, 032C-09B-3A pafta, 234 ada, 6 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu doğrultusunda; tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, Beşkoz Mevkii, 032-B-08-C-1A ve O32-B-08- D-2B pafta, 120 ada, 314 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu doğrultusunda; Mersin İli, Mezitli İlçesi, 30-K-IV-b pafta, 865ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 869 ada 1 parsel ve 870 ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak, çalışmalarını tamamlamaları için komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu doğrultusunda; tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 29-K-II-b pafta, 3344 ve 3345 parseller için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak, çalışmalarını tamamlamaları için komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu doğrultusunda; tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, O32-C-05D pafta, ada 1 parsel ile ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak, çalışmalarını tamamlamaları için komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Belediyemiz ile ismi dışında hiçbir bağı olmayan Mezitli Belediye Spor Kulübü'nün isminden "Belediye" ibaresinin kaldırılması ile ilgili teklifin Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Belediyemiz sınırları içerisinde (Davultepe) İstiklal Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No:8 ve (Tece) Seymenli Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı caddesi, No:6 Mezitli/Mersin adreslerinde sabit semt pazarları kurulması ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım- Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen "30 Ağustos Zafer Bayramı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"nın bu yıl da Belediyemizce düzenlenmesi ile ilgili teklifin Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 2/2

18 05/06/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK(izinli), Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Adı ve Soyadı Yusuf AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK, Ahmet POLAT(izinli), Nevzat GİLİK(izinli), Süleyman KÖLELİ(bulunmadı), Fazlı AÇIK(bulunmadı), Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN(bulunmadı), Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN(bulunmadı), Nurullah IŞIK(bulunmadı), Ünal KARA, Fuat DEĞER 05/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ALINAN ÖZETLERİ Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları raporu doğrultusunda; Romanya'nın Arges County şehrinde, 9-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Carpati Halk Dansları Festivaline, Mezitli Belediyesini temsilen Mersina Halk Dansları Topluluğundan kafile listesinde belirtilen kişilerin gitmesi, gidecek olanların pasaport, kostüm ve müzisyen giderlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; 01/06/ /12/2015 döneminde Mezitli Belediyesinde 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli; 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 mimarın her birine aylık net: 1.650,00 TL (binaltıyüzellitürklirası) ücret verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; Mezitli Belediyesinde daha önce ihdas edilen ve halen boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfından 1. dereceli 1 adet mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1. dereceli "ekonomist" kadrosunun ihdası ile ilgili teklifin kabulüne, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları raporu doğrultusunda; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 6. Faz'ına Mezitli Belediyesi'nin üyelik başvurusu ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; Mezitli İlçesinde ikamet eden Emre HOCAOĞLU'nun, her yıl Bütçe Kanununa ekli "T" işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlardan olan 1 (bir) adet 2015 model, Kia marka 2.5 CRDİ Pick up aracı belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere karşılıksız olarak Belediyemize hibesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Gençlik ve Spor Komisyonu raporu doğrultusunda; Mezitli Belediye Spor Kulübü'nün isminden "Belediye" ibaresinin kaldırılması ile ilgili teklifin kabulüne, Neşet TARHAN Şenol ÇAVUŞ Yusuf AVŞAR Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

19 06/07/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay TOK, Ümran Teşkil Edenlerin TEMUR, Şenol ÇAVUŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan TOKEL, Memet Akif AKTAŞ, Yusuf Adı ve Soyadı AVŞAR, Müslüm DURU, Savaş Başak BÜLBÜL, Ali DOĞANER, Fatma BORAN, Levent DÖLEK(izinli), Ahmet POLAT, Nevzat GİLİK, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK, Bayram KUNTBAY, Sinan KÖKEN, Hakan YÜKSELGÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN, Nurullah IŞIK(katılmadı), Ünal KARA, Fuat DEĞER 06/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ ALINAN ÖZETLERİ Mezitli Belediyesinin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatına üyelik başvurusu ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım- Hayvancılık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Belediyemizde 15/07/ /12/2015 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli; 1 peyjaz mimarı, 1 ekonomiste ödenecek ücret ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Mezitli Belediyesi Yazlık Sinema Bilet Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonlarına havalesinin kabulüne, Mezitli Belediyesinin hizmet alımı ihalelerinin yıllara sari yapılması ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli Mezitli, Yüksekharman Mevkii, 10 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılmış olan trafo alanlarına ilişkin;157,23-157,24-157,25-157,26-157,27-157,28-157,29 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu doğrultusunda; 30 Ağustos Zafer Bayramı Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Fındıkpınarı Mahallesinde Belediyemizce düzenlenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporu doğrultusunda; İstiklal Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No:8 ve (Tece) Seymenli Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, No:6 Mezitli/Mersin adreslerinde sabit semt pazarlarının kurulması ile ilgili çalışmalarını tamamlayabilmeleri için komisyonlara bir sonraki meclis toplantı dönemine kadar ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, 1/2

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 02/01/2014 02/01/2014 148 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/3 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 857 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü U-9 Futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında

Detaylı

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI - 1 - HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. -2- BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Belediyeler

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ NİSAN - SAAT : 16.00 KARAR NO 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 40-41- 42-43- 44-45- 46-47- 48 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa için çalışıyoruz Biliyoruz ki, Çalışınca Oluyor. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz ve Kıymetli Hemşerilerim

SUNUŞ. Aliağa için çalışıyoruz Biliyoruz ki, Çalışınca Oluyor. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz ve Kıymetli Hemşerilerim SUNUŞ Aliağa için çalışıyoruz Biliyoruz ki, Çalışınca Oluyor Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz ve Kıymetli Hemşerilerim Sosyal Belediyecilik, Çağdaş Kent vizyonuyla 2009 yılında çıktığımız hizmet yolunda 4.

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ile ilgili olarak,üyelerden Sema KOÇ,A.Kadir ANAR ve İbrahim YILMAZ'ın

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

SUNUŞ. Ömer Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim,

SUNUŞ. Ömer Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim, SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim, 2013 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. Emanet ettiğiniz kent idaresinin yüklediği büyük

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 35 YAZI İŞLERİ İhtisas Komisyonları Seçimi İhtisas Komisyonları Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin, 07.04.2015 günlü oturumunda okunan Özel

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı