Piyasanın Kötüye. İlişkin Yeni SPK Tebliğ Taslakları Neler Getiriyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Piyasanın Kötüye. İlişkin Yeni SPK Tebliğ Taslakları Neler Getiriyor?"

Transkript

1 Piyasanın Kötüye Kullanılmasına İlişkin Yeni SPK Tebliğ Taslakları Neler Getiriyor? 10/10/2013

2 Piyasanın Kötüye Kullanılmasına İlişkin Yeni SPK Tebliğ Taslakları Neler Getiriyor? Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulunca ( SPK ) hazırlanan ikincil düzenlemeler yürürlüğe girmeye devam etmektedir. Bu düzenlemeler kapsamında hazırlanan piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere ilişkin Tebliğ Taslakları tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) internet sitesinde yayımlanarak kamu oyunun görüşüne açılmıştır. Söz konusu Taslaklar sermaye piyasalarının tüm aktörlerini etkileyebilecek önemli nitelikte düzenlemeler getirmiş olup, bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Piyasa Dolandırıcılığı & Bilgi Suistimali & Piyasa Bozucu Eylemler Geçtiğimiz yıl sonunda yürürlüğe giren Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ( Yeni SPKn veya Yeni Kanun ), piyasa suçları (market abuse) olarak adlandırılan piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali suçları açısından yeni bir rejim getirdi. Yeni Kanun, ilk olarak, yaygın olarak manipülasyon olarak bilinen suçu, piyasa dolandırıcılığı, insider trading ya da içeriden öğrenenlerin ticareti olarak bilinen suçu ise bilgi suistimali olarak adlandırdı. Öte yandan, bu suçların tanımları genel olarak önceki düzenlemelere paralel olmakla birlikte, cezalarda bazı değişiklikler ve bir tür pişmanlık düzenlemesi getirildi. Ayrıca, bu suçların varlığına ilişkin bir şüphe doğması halinde hangi tedbirlerin alınabileceğine ilişkin özel bir düzenleme de Yeni Kanun da yer almaktadır. Bunlardan başka, Yeni Kanun un getirdiği bir başka yeni düzenleme de belirttiğimiz bu suçlar için, yatırım kuruluşları ve belirlenecek diğer sermaye piyasası kurumları için, bu suçların işlendiğini tespit etmeleri halinde ilgili mercilere bildirim yükümlülüğü getirilmesine ilişkin düzenlemesidir. Nihayet, piyasalarımızı ve piyasa aktörlerini ilgilendirebilecek en önemli düzenlemelerden birisi de Yeni Kanun un getirdiği ve idari para cezasına tabi olacak piyasa bozucu eylemler düzenlemesidir. Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarını oluşturmayan ama piyasanın işleyişini bozan eylemler SPK tarafından somut olarak belirlenecek ve bunlar yüksek tutarlı idari para cezalarına tabi tutulacaktır. Bu genel çerçevede SPK geçtiğimiz hafta üç yeni Tebliğ Taslağını kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bunlar; Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Taslağı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği Taslağı Bildirim Yükümlülüğü Tebliği Taslağı Söz konusu Taslaklar hem yatırım kuruluşlarını hem de sermaye piyasalarının diğer tüm aktörlerini yatırımcılar ve şirketler kesimi dahil olmak üzere etkileyebilecek niteliktedir. Bu çerçevede bu Bültenimizde, söz konusu taslaklar ana hatlarıyla özetlenmiştir. 2

3 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ Taslağı Neler Getiriyor? 1- Piyasa Bozucu Eylem ne demektir? Bu fiillerin işlenmesi halinde yaptırımı nedir? İlgili SPK Tebliğ Taslağı piyasa bozucu eylemleri; makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikte olan ve bir suç oluşturmayan fiiller olarak tanımlanmıştır. Ancak bu genel bir tanımdır. Söz konusu Taslak detaylı bir tipik piyasa bozucu eylemler listesi içermektedir. Piyasa bozucu eylemleri gerçekleştirenler TL ile TL arasında idari para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bu eylemlerden menfaat elde etmişler ise, ceza miktarı bu menfaatin iki katından az olamaz. 2- Hangi fiiller piyasa bozucu eylem olarak sayılmaktadır? Taslak, piyasa bozucu eylemleri 4 ana başlık altında sınıflandırmıştır: a) İçsel bilgiye dayalı eylemler İçsel bilgiye sahip olan kişilerin bu bilgiler kamuya açıklanmadan evvel 3. kişilere aktarmaları, İhraççıların finansal tabloları ile bağımsız denetim raporlarının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içerisinde, içsel bilgiye sahip olan kişiler ve bunların yakınlarının ilgili sermaye piyasası aracıyla işlem yapması, İçsel bilgilerin kesinleşmesinden sonra ve fakat kamuya duyurulmasından önceki süreçte, içsel bilgiye sahip olan kişiler ve bunların yakınlarının ilgili sermaye piyasası aracıyla işlem yapması. b) Emir ve işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, arz ve talepleri hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya yatırımcıların adil ve dürüst işlem yapmalarını zorlaştıran ya da piyasanın rekabetçi bir ortamda işleyişini ve fiyatın adil bir şekilde oluşmasını engelleyen yahut ilgili sermaye piyasası aracının fiyatı, işlem hacmi, iletilen emir miktarı gibi veriler dikkate alındığında süreklilik arz edecek şekilde veya nispeten büyük tutar veya adetlerde; Alım veya satım yapmak, hesap hareketi gerçekleştirmek, emir vermek, emir iptal etmek veya emir değiştirmek, Farklı fiyat kademelerine emir iletilmek, 3

4 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ Taslağı Neler Getiriyor? Bir dakikadan daha az zaman dilimlerinde piyasadaki en iyi alım fiyatına eşit veya piyasadaki en iyi alım fiyatından daha düşük fiyatlı satım emri ya da piyasadaki en iyi satım fiyatına eşit veya piyasadaki en iyi satım fiyatından daha yüksek fiyatlı alım emri iletmek şeklinde yön değiştiren emirler vermek, Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmek Açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapmak, Gün sonu veya vade sonu uzlaşma fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmek, Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapmak, Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında bir hesap için belirlenen açık pozisyon limitini geçmek, Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında, ilgili dayanak varlık piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle aynı yönlü işlemler gerçekleştirmek. c) İletişim ve haberleşme yoluyla işlenen eylemler Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum açıklaması yapmak, yorum yapmak, rapor hazırlamak, Sayılan hususların yalan, yanlış, yanıltıcı olduğunu bilenler tarafından yayılması, Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzeri iletişim araçlarıyla yorum ve tavsiyede bulunduktan sonra, tavsiyenin değiştirinceye kadar veya herhalükarda 1 ay içinde tavsiyesinin tersi yönde işlem yapmak. d) Diğer piyasa bozucu eylemler Sermaye piyasası araçlarının fiyatını veya değerini etkileyebilecek büyüklükteki emirlerin yatırım kuruluşlarına, ilgili borsaya iletilmesinden önce, yatırımcıların emir bilgilerine vakıf olarak emre konu olan sermaye piyasası aracında veya bu araçla ilgili diğer sermaye piyasası araçlarında emir vermek, değiştirmek veya iptal etmek, bu emir bilgilerini 3. kişilere aktarmak, Vekaletname olmaksızın başka bir şahsın hesabını kullanmak, Vekaletname vermeksizin bir başka şahsa hesabını kullandırmak. 4

5 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ Taslağı Neler Getiriyor? 3- Gazeteciler yaptıkları haberlerden sorumlu olacak mıdır? Gazeteciler, faaliyetlerini basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürütmeleri kaydıyla, yaptıkları haberlere konu yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin yayınlanmış olmasından dolayı sorumlu olmazlar. Ancak bu tür haberler dolaysıyla doğrudan veya dolaylı olarak haksız kazanç temin etmiş olmaları halinde idari para cezası ile cezalandırılabilirler. 4- Bir fiil hem piyasa bozucu eylem hem de bilgi suistimali (insider trading) veya piyasa dolandırıcılığı suçunu (manipülasyon) oluşturabilir mi? Piyasa bozucu eylemler idari para cezasına tabi birer kabahat niteliğindedir. Bilgi suistimali ve piyasa dolandırılığı ise hapis ve/veya adli para cezasına tabi birer suçtur. Bu çerçevede, yukarıda sayılan piyasa bozucu eylem tiplerinin bir çoğu aynı zamanda bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarını da teşkil edebilir. Bu durumda, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca, bu fiiller suç olarak kabul edilerek işlem yapılması gerekir. Bu nedenle, idari para cezası uygulamasının söz konusu olmaması beklenmektedir. 5

6 Bildirim Yükümlülüğü Tebliğ Taslağı Neler Getiriyor? 1- Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlüğü hangi durumlarda doğacaktır? Bildirimerin içeriği ne olacaktır? Her türlü sermaye piyasası mevzuatına aykırılık hali bildirim yükümlülüğünün kapsamına girmemektedir. Sadece bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarının işlendiğine ilişkin bir bilgiye sahip olunması halinde bildirim yükümlülüğü doğacaktır. Buna göre, yatırım kuruluşları faaliyetleri sırasında karşılaştıkları bir işlemin, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarını oluşturduğuna dair bir bilgiye sahip olduğunda, bu bilgileri derhal ilgili yerlere bildirmek zorundadır. Yapılacak bildirimler soyut, muğlak ve gerçeğe aykırı iddia ve bilgileri içermemelidir. Bildirim yapılırken; Bilgi suistimali suçuna ilişkin ise; içsel bilgi, içsel bilgiye dayalı olarak yapılan işlemler ve ilgili kişileri, Piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin ise, ilgili işlemler, işleme konu paylar, birlikte hareket eden kişiler, kullanılan hesaplar, hesapları kullanan şahıslar ve bunların ilişkilerini, gösteren mevzuat uyarınca tutulan her türlü bilgi, belge, doküman, ses kaydı, kimlik bilgisi ve diğer delillerle birlikte yapılmalıdır. 2- Kimler bildirim yükümlüsüdür? Yükümlü kurumlarda bildirimlerden kim sorumlu olacaktır? İlgili Tebliğ Taslağı, bildirim yükümlülüğünü, yatırım kuruluşları için öngörümüştür. Buna göre, yatırım kuruluşları, yani, aracı kurumlar, bankalar ve ayrıca yatırım hizmeti sunan diğer kuruluşlar (örneğin; portföy yönetim şirketleri) bir işlemin, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarını oluşturduğuna dair bir bilgiye sahip olduğunda bunu derhal bildirmek durumundadır. Bunların dışındaki kişi ve kurumlar bu Taslağa gore böyle bir yükümlülük altında değildir. Öte yandan, merkezi yurtdışında bulunan yatırım kuruluşlarının Türkiye deki şube, irtibat bürosu, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri yükümlü sayılır. Ayrıca, merkezi Türkiye de bulunan yatırım kuruluşlarının yurt dışındaki şube, irtibat bürosu, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri bu Tebliğ hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yatırım kuruluşları, bu bildirimler ve konu kişiler hakkında, mahkeme, savcılık ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı dışında, işleme taraf olanlar dâhil, üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşlara bilgi veremez. 6

7 Bildirim Yükümlülüğü Tebliğ Taslağı Neler Getiriyor? 3- Bildirim nasıl ve nereye yapılacaktır? Şüpheli işlem bildirimleri Borsa İstanbul A.Ş. ye, Taslak Tebliğ de örneği bulunan bir yazılı form ile yapılır. Bu forma, destekleyici bilgi ve belgeler de eklenmelidir. Yatırım kuruluşları yapmış olduğu bir bildirime ilişkin ilave bulgular elde ederse, bunları da derhal bildirmek zorundadır. Borsa İstanbul bu bildirimleri gözetim faaliyetleri çerçevesinde değerlendirecektir. İncelemeleri sonrasında konuyu başta SPK olmak üzere ilgili mercilere aktarması beklenmektedir. Borsa İstanbul bu bilgileri gizli bir biçimde en az 8 yıl saklayacak ve arşivleyecektir. 4- Bildirim yapılmasından kimler sorumludur? Şüpheli işlemlerin bildirimlerinin yapılmasından ve uygunluğundan nihai olarak yükümlü kuruluşun yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu, bu kapsamda bildirimle yükümlü yeterli sayıda personel görevlendirmek ve bunların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirip getirmediklerini kontrol etmekle sorumludur. Yönetim kurulunu bu yetkilerini belirli yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Ancak bu devir yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 5- Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemenin yaptırımı nedir? Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek bir SPK düzenlemesine aykırı fiil oluşturacağından idari para cezasına tabi olabilecektir. Yeni SPKn ye göre, böyle bir durumda TL ile TL arasında idari para cezası uygulanması söz konusu olabilir. 7

8 Piyasa Dolandırıcılığı ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğ Taslağı Ne Getiriyor? 1- Tebliğ Taslağı hangi hallerde alınacak tedbirleri düzenlemektedir? Tebdirler nelerdir? Söz konusu Taslak, piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali suçlarını işlendiğine dair makul bir şüphenin söz konusu olduğu hallerde SPK tarafından alınabilecek tedbirleri düzenlemektedir. Bu durumlarda SPK şu tebdirleri alabilecektir: Piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali suçlarını işlediğine dair haklarında makul bir şüphe bulunan kişiler hakkında borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yasağı kararı, Hakkında işlem yasağı getirilen sermaye piyasası lisanslarının iptali, Kişi veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulaması Kişi veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi, Kişi veya piyasa bazında işlem veya pozisyon limiti getirilmesi, Kişilere önceden depo şartı getirilmesi, Sermaye piyasası araçlarının seanslarının durdurulması, Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması, Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesine karar verilmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi. 2- Geçici ve Sürekli İşlem Yasağı ne demektir?bu tedbirler için ne kadar süre öngörülmüştür? Geçici işlem yasağı, piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali suçlarının işlendiğine dair makul bir şüphe olduğunun SPK tarafından somut bilgi ve belgelerle tespit edilmesi veya bir kişi hakkında bu suçlardan ötürü suç duyurusunda bulunulması hallerinde ilgili kişiler hakkında borsalarda 6 ay süre ile geçici olarak işlem yapma yasağı getirilebilir. Bir kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali nedeniyle verilen mahkumiyet kararı kesinleşmesi halinde bu kişi hakkında borsalarda sürekli işlem yasağı kararı getirilebilir. Ancak bu yasak sürekli olarak nitelendirilmekle birlikte azami süresi 5 yıldır. 8

9 Piyasa Dolandırıcılığı ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğ Taslağı Ne Getiriyor? 3- İşlem yasağına uymayanlar hakkında ne tür işlemler uygulanacaktır? Hakkında işlem yasağı kararı alınmış bir kişinin dolaylı yollardan işlem yaptığının tespit edilmesi halinde, bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanabilir. Bu kişilerin işlem yapmalarına imkan sağlayan yatırım kuruluşları, bunların çalışanları ve yöneticileri ile hesaplarını bu kişilere kullandıranlar hakkında da idari para cezası uygulanabilir. 4- Taslak Tebliğ de işlem yapma yasağı kararına ilişkin diğer hangi hususlar düzenleniyor? Taslak, işlem yasağı uygulamalarına ilişkin olarak işlem yasağına konu sermaye piyasası araçlarının neler olduğu, kapsam dışı sermaye piyasası araçları, vekalet ve müşterek hesaplar, işlem yasağını sona ermesi, yasaklı payların satışı, kredi borçlarının kapatılması gibi hususlarda da düzenlemeler getirmektedir. 9

10 Finans Hukuku ekibimiz Umurcan Gago Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Şirket Ortağı T: +90 (212) Bekir Emre Haykır Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Avukat T: +90 (212) Pınar Karamahmutoğlu Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Avukat T: +90 (212)

11 GSG Hukuk Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ("GSG Hukuk") pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli müşterilerine kuruluşlarından itibaren tüm hukuki işlemlerine yönelik hizmet vermektedir. GSG Hukuk, 29 avukat barındıran 43 kişilik deneyimli ekibiyle gerek genel hukuk gerekse vergi ve gümrük uyuşmazlığı alanındaki tecrübesini aynı çatı altında toplamıştır. GSG Hukuk olarak müşterilerimiz için oluşturduğumuz ekiplerde ilgili sektörde yetiştirdiğimiz deneyim sahibi ve uzmanlaşmış avukatlar bulundurmak önceliklerimiz arasındadır. Söz konusu yaklaşımla çeşitli sektörlere geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı. Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanda GSG Avukatlık Ortaklığı veya GSG Hukuk ibaresi, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı nı ifade etmektedir.

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 08.03.2013 www.gsghukuk.com Yaklaşık 30 yıldır yürürlükte kalmış olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( Eski Kanun ) 30 Aralık 2012 tarihinde yerini aynı adı

Detaylı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 18.04.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin

Detaylı

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 04/07/2013 www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca ikincil düzenleme taslakları yayınlanarak kamuoyu

Detaylı

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği 18.07.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin yeni

Detaylı

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 26.12.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) hazırlanan ikincil

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU Yeni SERMAYE PİYASASI KANUNU Getirdikleri Prof.Dr. Doğan Cansızlar Atılım Üniversitesi Ankara Mart 2013 1 I. GENEL ESASLAR -6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 2 -RG 30.12.2012 yayınlandı -2499 s

Detaylı

Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.

Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101. Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 7.4. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARI 7.4.1. GENEL DÜZENLEMELER 7.4.1.1. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM 17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ TASLAĞI ÖZEL DURUMLAR REHBERİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ TASLAĞI ÖZEL DURUMLAR REHBERİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ TASLAĞI ÖZEL DURUMLAR REHBERİ TASLAĞI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1 Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların ve ilgili tarafların

Detaylı

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ Resmi Gazete No. 25052 Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003 Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI BORSA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ VE TANIMLAR

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI BORSA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ VE TANIMLAR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI BORSA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ VE TANIMLAR Amaç ve dayanak Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla değişik 28/07/1981 tarih ve 2499

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı