Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı"

Transkript

1 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) Yazılım D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım amaçlarından biri değildir A) Dosya Paylaşımı B) İnternet Paylaşımı C) Yazıcı Paylaşımı D) Kişisel Şifre Paylaşımı 9) Ticari amaçla kurulan web sitelerin web uzantısı aşağıdakilerden hangisidir. A) com B) tic C) org D) mil 10) Resimlerde örneklendirilen ağ çeşitlerinin isimlerini altlarına yazınız. 3) Yakın mesafeler için kullanılan Ağ Türü A) MAN B) LAN C) WAN D) HTTP WAN LAN 4) İnternet aşağıdaki ağ türlerinden hangisi içinde yer alır? A) MAN B) LAN C) WAN D) CAN 5) Bir ağa bağlanmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? A) Ethernet (Ağ) Kartı B) İnternet C) Kablo D) İşletim sistemi 6) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler için kullanılan site uzantısı A) gov B) com C) net D) k12 7) İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara web browser (internet tarayıcısı)denir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir? (5p) A) İnternet Explorer B) Chrome C) Firefox D) Android 8) İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin mil uzantılı siteler askeri kurumlar için kurulmuş olan sitelerdir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından hangisi devlet kurumlarına ait resmi sitelerde A) dev B) gov C) edu D) org 11) Murat, Akif ve Selma aynı binada oturan arkadaşlardır. Oyun oynamak amacıyla bilgisayarlarını birbirine bağladıklarında büyüklüklerine göre nasıl bir ağ elde ederiz? A) LAN B) MAN C) WAN D) FTP 12) HSBC dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren bir bankadır. Bu bankanın dünya üzerine yayılmış olan şubelerindeki bilgisayarları birbirine bağladığımızda büyüklüğüne göre nasıl bir ağ çeşidi elde ederiz? A) LAN B) MAN C) WAN D) USB 13) Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır? A) Hesaplama B)Grafik C) Kelime İşlem D) İşletim Sistemi 14) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır? A) Paragraf B) Pano C) Yazı tipi D) Düzenleme 15) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır? A) Paragraf B) Çizimler C) Yazı tipi D) Düzenleme

2 16) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır? A) Paragraf B) Çizimler C) Yazı tipi D) Düzenleme 17) Yandaki butonun görevi nedir? A)Aç B) Kaydet C) Yeni D) Yazdır 18) Yandaki butonun görevi nedir? A) İtalik B) Yazı Rengi C) Yazı tipi D) Altı Çizili 19) Yandaki butonun görevi nedir? A) Kalın B) Kaydet C) Yazı Boyutu D) Altı Çizili 20) CTRL+Z tuşunun görevi nedir? A) Geri Al B) Kapat C) Yeni D) Kaydet 21) Word programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar A) Office Düğmesi Kaydet B) Office Düğmesi Aç C) Office Düğmesi Yeni D) Office Düğmesi - Kapat 22) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar A) Ctrl+S B) Ctrl+V C) Shift+B D) Ctrl+A 23) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır? A) Casp Lock + Ok Tuşları B) Shift + Yön Tuşları C) Alt + Ok Tuşları D) Alt Gr + Yön Tuşları 24) Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz? A) Görünüm - Paragraf Sütunlar B) Sayfa Düzeni Sayfa Yapısı Sütunlar C) Sayfa Düzeni Sütunlar D) Ekle Sayfa Yapısı Sütunlar 25) Yandaki butonun görevi nedir? A) Sayfa sütunlara böler B) Madde İşaretleri C) Artan sıralama yapar D) Sayfa Numarası ekler 26) Düğmesinin görevi nedir? A) Yazıyı hizalamaya yarar B) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir C) Çizgi eklemeye yarar D) Madde işareti eklemeye yarar 27) Metne bir tablo eklemek için hangi menü A) Araçlar Menüsü B) Ekle Menüsü C) Görünüm Menüsü D) Biçim Menüsü 28) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes Kopyala Yapıştır sıralaması doğrudur? A) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V B) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S C) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G D) CTRL+F - CTRL+ H F5 29) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı A) Kes Yapıştır B) Kopyala - Yapıştır C) Kes - Kopyala Yapıştır D) Hiçbiri 30) Simgeleri ne işe yarar? A) Alt simge ve üst simge eklemeye B) X in karesini almaya C) X sayısını 2 ile çarpmaya D) Toplama işlemi 31) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır? A)Page Up B)Page Down C)Ctrl + Home D)Ctrl + End 32) Windows 7 işletim sisteminde Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden A) Başlat Programlar Microsoft Office B) Başlat - Ayarlar C) Başlat - Programlar - Donatılar D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

3 33) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge sonuna gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır? A) Page Up B) Page Down C) Ctrl + Home D) Ctrl + End 34) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır? A) Ctrl + Z B) Ctrl + C C) Ctrl + X D) Ctrl + V 35) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir? A) Ctrl + Z B) Ctrl + C C) Ctrl + X D) Ctrl + V 36) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır? A) Ctrl + Z B) Ctrl + C C) Ctrl + X D) Ctrl + V 37) Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir? A) Yasla Ortala Sola hizala Sağa hizala B) Sola hizala Ortala Sağa hizala Yasla C) Ortala Sola hizala Yasla Sağa hizala D) Yasla Sağa hizala Ortala Sola hizala 41) Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge 42) Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır? 43) 23 NİSAN yandaki yazıyı elde etmek için aşağıdaki komutların hangisine basılmalıdır? A) B) C) D) 44) Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır? 45) Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalı? 38) Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) Girinti azalt Girinti arttır B) Girinti arttır Girinti azalt C) Numaralandırma Madde işareti D) Madde işareti Numaralandırma 46) Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? 39) Yanda bulunan düğmelerinin görevi sırası ile nedir? A) Kalın İtalik Altı Çizili B) Kalın Altı Çizili İtalik C) İtalik Altı Çizili Kalın D) Kes Kopyala Yapıştır. 40) Yazı tipi rengini değiştiren simge 47) Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi A) Ekle/Tablo B) Biçim/Tablo C)Araçlar/Tablo Ekle D) Sayfa düzeni/tablo Ekle 48) Hazırlanan bir dosyayı kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi A) B)Office Düğmesi /Kaydet C)CTRL+S D)Hepsi 49) Enter tuşunun görevi nedir? A)Bir alt satıra geçirir B)Silme tuşudur C)Boşluk tuşudur D)Yazıyı kalın yapar

4 50) Yandaki simgelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Simge Durumuna Küçült Kapat Ekranı Kapla B) Kapat Ekranı Kapla Simge Durumuna Küçült C) Simge Durumuna Küçült Ekranı Kapla Kapat D) Ekranı Kapla Simge Durumuna Küçült Kapat 51) Word programında metin yazarken yanıp sönen ışığa ne denir? A) Backspace B) İmleç C) Shift D) İnsert 52) Aşağıdaki düğmelerden hangisi numaralandırma düğmesidir? A) B) C) D) 53) I. Kes düğmesine basınız II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz III. Metni Seçiniz IV. Kopyala düğmesine basınız V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz VI. Yapıştır düğmesine basınız Bir metni başka bir yere Kopyalamak için yukarıdaki işlemlerden hangileri hangi sıra ile kullanılmalıdır? A) I II- IV B) III I II VI C) III IV V VI D) II-III-IV-I 54) Aşağıdaki maddelerden hangisi yazı tipi kutusudur? A) B) C) D) 55) Yan taraftaki düğmeleri soldan sağa doğru sırası ile aşağıda yazılmış olan maddelerden hangisi doğrudur? A) Boyut - İtalik - Kalın Alt Çizgi B) Boyut Kalın Alt Çizgi İtalık C) Boyut Kalın İtalık Alt Çizgi D) Boyut Kalın İtalik - Renk 56) *.doc arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Powerpoint programı ile ilgili dosyayı arar B) Word programı ile ilgili dosyayı arar C) Excel programı ile ilgili dosyayı arar D) Adobe Reader programı ile ilgili dosyayı arar 57) I- II- Sayfa Düzeni - Sayfa Tipi III- Sağ Tuş Yazı tipi Yukarıdaki seçenek ya da seçeneklerden hangileriyle Yazı tipi menüsü açılır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I-II-III D) I- III 58. Microsoft Word de sayfayı yatay konuma getirmek için hangisi A) Giriş Yönlendirme B) Ekle Boş Sayfa C) Sayfa Düzeni Yönlendirme D) Görünüm Yakınlaştır 59. Sayfanın rengini nasıl değiştiririz? A)Giriş-Biçim boyacısı B)Sayfa Düzeni-Sayfa rengi C)Ekle-Sayfa Numarası D)Görünüm-Sayfa rengi 60) Yukarıdaki şekilde Paragraf Başındaki boşluk nereden ayarlanır? A) Girinti-Özel B) Girinti-SOL C) Aralık- Önce D) Aralık- Satır Aralığı 61)Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde kullanabiliriz? A) Giriş Ekle Sütunlar B) Ekle Sütunlar C) Sayfa Düzeni Sütunlar D) Başvurular Sütunlar 62) simgesi ne işe yarar? A) Sayfaya çizim yapmayı sağlar. B) Seçili metnin arka plan rengini değiştirir. C) Seçili şekillerin dolgu rengini değiştirir. D) Sayfayı renklendirir.

5 63) Microsoft Word de sayfaya kenarlık eklemek için hangi menü A) Giriş B) Ekle C) Sayfa Düzeni D) Görünüm 64) Şekilli yazılar hangisi ile yazılır? A) B) C) D) 65) Sayfa arkasına filigran nasıl eklenir? A) Giriş - Filigran B) Ekle - Filigran C) Sayfa Düzeni - Filigran D) Görünüm - Filigran 66) H2O ve X2+Y2 simgeleri hangi buton ile H 2 O ve X 2 +Y 2 yapılır? A) B) C) D) 67) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir? A) Giriş Sayfa arka planı Sayfa B) Sayfa Düzeni Sayfa arka planı Sayfa rengi C) Ekle Sayfa arka planı Sayfa rengi D) Yazı Tipi Sayfa arka planı Sayfa rengi 68) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir B) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır C) Shift ve yön tuşları ile D) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır. 69) Microsoft Word 2007 programında, Giriş menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? A) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi B) Yazı rengini değiştirme işlemi C) Sola Hizala D) Küçük resim ekleme işlemi 70) yandaki düğmesinin adı nedir? A) Word B) Office C) Paint D) Çizim 71) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu A) Başlat Programlar Microsoft Office B) Başlat Ayarlar C) Başlat - Programlar Donatılar D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası 72) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir? A) Kelimeler arası boşluk bırakır B) İmleci satır başına götürür C) İmleci satır sonuna götürür D) İmleci bir alt satıra götürür 73) Word 2007 programında yandaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır? A) Paragraf ile ilgili işlemler B) Çizimler ile ilgili işlemler C) Yazı tipi ile ilgili işlemler D) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler 74) Office düğmesinin sağında yer alan bölüm aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Yazı Tipi B) Sayfa Düzeni C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu D) Çizimler 75) Tabloda dikey veri aralıklarını ne denir? A) Satır B) Eğim C) Sütun D) Biçim 76) Tabloda yatay veri aralıklarını ne denir? A) Satır B) Eğim C) Sütun D) Biçim 77) Word belgesine şekil eklemek için hangi yol izlenir? A) Giriş -> Şekiller B) Sayfa Düzeni -> Ekle C) Ekle -> Şekiller D) Ekle -> Resim -> Şekiller 78) yandaki komutun görevi nedir? A) Dosyadan Resim Ekler B) Şekil Ekler C) Küçük Resim Ekler D) Resmi Siler 79) Bir şekle stil nereden eklenir? A) Gölge Efektleri B) Şekil Ekle C) Yazı Stili D) Şekil Stilleri

6 80) Aşağıdaki Ofis programlarının hangisi kelime işlem programı olarak adlandırılır? A) Power Point B) Excel C) Word D) Publisher 81) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Word 2007 deki Durum Çubuğu nda yer almaz? A) Sayfa Sayısı B) Yardım C) Sözcük Sayısı D) Yakınlaştır 82) Microsoft Office Word 2007 programının alt bölümünde yer alan ve sayfa sayısı, sözcük sayısı, yazım denetimi, ekran görünüm çeşitleri, yakınlaştırma gibi seçeneklerin yer aldığı bölüm A) Durum Çubuğu B) Başlık Çubuğu C) Cetvel D) Bilgi Kutucuğu 83) Metni biçimlendirme ve hizalamaya yarayan, dikey ve yatay olmak üzere iki adet bulunan Word öğesi A) Durum Çubuğu B) Başlık Çubuğu C) Cetvel D) Görünüm 84) Cetvel görünümünü aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile değiştirebiliriz? A) Ekle -> Göster -> Cetvel B) Görünüm -> Göster -> Cetvel C) Giriş -> Göster -> Cetvel D) Sayfa Düzeni -> Göster -> Cetvel 85) yandaki komut ile aşağıdaki seçeneklerden hangisinin görünümü değiştirilir? A) Izgara B) Yön Tuşları C) Resim D) Cetvel 86) Merve ortaokula giden bir öğrencidir. İnternet tarayıcısından okulunun sitesine girmek istiyor okulunun site adresinin alan adını hatırlıyor ancak uzantı bölümü aklına gelmiyor. Merve nin hatırlayamadığı bölüm aşağıdakilerden A) com B) k12 C) edu D) gov 87) Kelime işlemci programında bir metnin tamamını seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi A) Ctrl+A B) Ctrl+S C) Ctrl+P D) Ctrl+K 88) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev A) Baskı Ön izleme B) Sayfa Yapısı C) Sayfa Düzeni Görünümü D) Hiçbiri 89) Düğmesinin görevi nedir? A) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar. B) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar. C) Yazılı olan metni sola hizalı yapar. D) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar. 90) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder? A) ftp://meb.gov.tr B) C) D) 91) Aşağıdaki tablo ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi A) 6 satır 2 sütun B) 3 satır 2 sütun C) 2 satır 3 sütun D) 3 satır 3 sütun 92) aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olabilir? A) e-posta adresi B) İnternet adresi C) Posta adresi D) Dosya Adı 93) Türk internet sitelerinin uzantısı aşağıdakilerden A).tc B).us C).uk D).tr 94) Bir Word belgesinin yazım alanının üzerinde kalan ve her sayfada tekrar eden alana ne denir? A) Üst Bilgi B) Alt Bilgi C) Filigran D) Cetvel 95) Bir Word belgesinin yazım alanının altında kalan ve her sayfada tekrar eden alana ne denir? A) Üst Bilgi B) Alt Bilgi C) Filigran D) Cetvel

7 96) Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2007 sekmelerinden biri değildir? A) Görünüm B) Giriş C) Ekle D) Dosya 97) şeklin etrafındaki 8 adet kutucuk ne için A) Şekli döndürür. B) Yeni şekil ekler. C) Şekli büyütmeye ve küçültmeye yarar. D) Şekli renklendirmek için kullanılır. 98) yandaki düğmenin görevi nedir? A) Tabloda satır seçmeye B) Satırı yukarı taşımaya C) Üste satır eklemeye D) Tabloyu ikiye bölmeye 99) Ekle menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Çizimler B) Tablo C) Resim D) Filigran 100) Yandaki bölüm aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A) Durum Çubuğu B) Ofis Düğmesi C) Şerit D) Başlık 101) MS Power Point programı ile oluşturulan program dosyasına ne denir? A) Slayt B) Sunu C) Word D) Tablo 102) Sunuyu oluşturan her bir sayfaya ne denir? A) Yaprak B) Tablo C) Sunu D) Slayt 103) Program kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç duyduğu komutlara ait düğmelerin bulunduğu kısma ne denir? A) Ofis Düğmesi B) Şerit C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu D) Durum Çubuğu 105) Slayt hakkında izleyicilerin göremeyeceği notları almamızı sağlayan bölüm aşağıdakilerden A) Ofis Düğmesi B) Not Paneli C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu D) Durum Çubuğu 106) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? A) Ctrl+ C B) Ctrl+ A C) Ctrl+ X D) Ctrl+ M 107) Aşağıdakilerden hangisi sunum dosyası uzantılarındandır? A).docx B).xlsx C).pptx D).txt 108) MS Power Point programında hangi fonksiyon tuşu ile slayt gösterisi başlatılır? A) F1 B) F2 C) F3 D) F5 109) Power point programını kullanım amacı A) Hesaplama ve Tablolama B) Sunum Yapma C) Kelime İşlem D) Resim Yapma 110) Power Point programında bir slayta ses nasıl eklenir? A) Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses B) Dosya / Resim / Dosyadan C) Ekle / Ses D) Ekle / Film ve sesler / Video 111) Aşağıdakilerden hangisi Power Point teki efekt seçeneklerinden değildir? A) Animasyon B) Giriş C) Hareket Yolları D) Çıkış 112) Aşağıdakilerden hangisi ofis programlarında yardım penceresini açar? A) F1 B) F2 C) F3 D) F5 104) Aşağıdakilerden hangisi sunuya yeni bir slayt ekleme yöntemlerinden değildir? A) Giriş Slaytlar Yeni Slayt B) Slayt Paneli Fare Sağ Tık Yeni Slayt C) Ctrl + M D) Ekle Yeni Slayt

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

Powerpoint 2007 Modül 6 Çalışma Soruları

Powerpoint 2007 Modül 6 Çalışma Soruları Powerpoint 2007 Modül 6 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 ARAYÜZ(26s)... 1 BÖLÜM 2 SLAYT İŞLEMLERİ(15s)... 1 BÖLÜM 3 TASARIM(14s)... 1 BÖLÜM 4 SLAYT NESNELERİ(37s)... 1 BÖLÜM 5 GÖSTERİ AYARLARI(25s)... 1 BÖLÜM

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Resim 6.1: Sunu uygulamasını açma. Resim 6.2: Mevcut sunu belgesini açma

Resim 6.1: Sunu uygulamasını açma. Resim 6.2: Mevcut sunu belgesini açma A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz sunu hazırlama yazılımlarının adlarını yazınız. 2. PowerPoint programında sunu ve slayt hazırlamayla ilgili bildiklerinizi sınıf ortamında paylaşınız. PowerPoint,

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2003

MICROSOFT OFFICE WORD 2003 MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Microsoft Word, esas olarak mektup, kısa not ve rapor yazmak için kullandığımız, son derece güçlü bir sözcük işlemci programdır. Bu temel kullanım alanlarından başlayarak formlar,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI VE PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 GİRİŞ SEKMESİ... 6 1-) GİRİŞ SEKMESİ-PANO GRUBU... 6 GİRİŞ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 2014 Microsoft Office Word 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE WORD 2007... 7 WORD ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 8 OFFİCE DÜĞMESİ / DOSYA MENÜSÜ

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 5. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir? A) Derleyici B) Yorumlayıcı C) Uygulama D) Amaç

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 5. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir? A) Derleyici B) Yorumlayıcı C) Uygulama D) Amaç BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur? A) Disket B) Hard disk C) RAM D) ROM 2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir? A) Giriş ünitesi

Detaylı

Microsoft Word 2007. Microsoft word ün Çalıştırılması

Microsoft Word 2007. Microsoft word ün Çalıştırılması Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007, daha önceki sürümünden farklı olarak, belgeleri yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminde oluşturmak ve biçimlendirmek üzere kapsamlı bir araç

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 15/04/2012 dı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ii

İÇİNDEKİLER. Sayfa ii İÇİNDEKİLER A MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL...1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş...1 Powerpoint 2007 Ekranı...1 Powerpoint 2007 Ekranını Nasıl Kullanabilirim?...1 B DOSYA

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR İÇİNDEKİLER A ) MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL 1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş.1 Powerpoint 2007 Ekranı.1

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı