EK-2 1. SINIF (I. YARIYIL) BİO 102-GENEL BİYOLOJİ II (BOTANİK) (4 0 4)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-2 1. SINIF (I. YARIYIL) BİO 102-GENEL BİYOLOJİ II (BOTANİK) (4 0 4)"

Transkript

1 1. SINIF (I. YARIYIL) BİO 102-GENEL BİYOLOJİ II (BOTANİK) (4 0 4) Öğrencilere Botanik dersinin prensipleri ve temel içerikleri hakkında açık bir bakış açısı kazandırmak Hücrenin yapısı. Hücre bölünmesi. Bitkisel dokular. Organ bilimi. Kök morfolojisi ve anatomisi. Gövde morfolojisi ve anatomisi. Yaprak morfolojisi ve anatomisi. Metabolizma fizyolojisi, Fotosentez, Solunum. Bitkilerde beslenme ve hareket. Genetik ve Mutasyonlar. Evrim. Bitkilerde üreme. Bitki Sistematiği. Kadıoğlu, A., Kaya, Y Genel Botanik. Tatlı, A Genel Biyoloji, Kütahya. Audesirk, T. and Audesirk, G Biology, Life on Earth. Fifth Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Campbell, R Biyoloji (Ed.Ertunç G. ve ark.),palme Yayıncılık, Ankara. BİO 104-GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II (0 4 2) Öğrencilere Botanik in prensipleri ve temel içerikleri hakkında geniş bir inceleme ve uygulama sağlamak. Kesit alma konusunda el becerilerinin artırılması ve böylece öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak. Mikroskop kullanımı ve kesit alma; Hücre kesitleri; Sitoplazma rotasyon ve sirkülasyon hareketleri; Bitkilerde plastidler (Kromoplast,kloroplast ve leukoplast); Plazmoliz ve deplazmoliz hareketler; Mayoz ve mitoz bölünmeleri; Bitkilerde kristaller (Druz, sitolit, rafit); Stomanın yapısı; Gövdenin yapısı; Kökün yapısı; Yaprağın yapısı; Çiçeğin yapısı; Meyveler; Tohumlar; Tatlı, A. 2000;Genel Biyoloji (Botanik), Isparta: Tuğra Ofset, Tatlı, A., Akan, H. ve Tel, A.,Z. 1996;Genel Biyoloji (Botanik) laboratuar kılavuzu, Kütahya; Öner, M., Botanik Laboratuarı. Ankara Üniv. Basım

2 Evi, 1967; Yakartan, N., Bilge,E., 1976.Genel Botanik. İst. Üniv. Yay., No:2148, Altuner, Z., 1994Botanik Laboratuar Kılavuzu, Tokat, Çakırlar, H., Doğan, C. Ve Özmen, E. Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası. Palme Yayınevi, Ankara, 2010 KIM 101-GENEL KİMYA I (2 0 2) 1.Yıl/Güz Dönemi Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır. Madde, Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Bileşiklerin Adlandırılması, Ölçmeler ve Mol Kavramı: Ölçmeler ve Birimler, Kimyada Miktar Ölçüleri, Kimyasal Formüllerin Bulunması, Çözeltiler, Kimyasal Reaksiyonlar ve Maddelerin Değişimi: Kimyasal Denklemler ve Kimyasal Reaksiyonlar, Gazların Özellikleri: Genel Özellikler, Gaz Kanunları, Gazların Özellikleri: Moleküler Hareket, Gerçek Gazlar, Atomun Yapısı: Atomların Gözlenmesi, Atom Modelleri, Çok Elektronlu Atomların Yapısı, Atomun Yapısı: Atomların Periyodik Özellikleri, Kimya ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar: İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar, Poliatomik Türlerin Yapıları, Sıvı ve Katı Maddeler: Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvı Yapısı, Katı Yapıları, Faz Değişimleri. * Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler: Peter ATKINS - Loretta JONES, Bilim Yayıncılık. * Genel Kimya: Basri ATASOY, Gündüz Eğitim Yayınları. * Genel Kimya Prensipler ve Modern Uygulamalar: Petrucci Harwood, Palme Yayıncılık. * Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları: A. Bahattin SOYDAN Sezai SARAÇ, Seç Yayıncılık. * Kimyada Temel Kavramlar: Namık K. ARAS Namık K. TUNALI, Beta Basım Yayın. * Modern Temel Kimya: Mustafa ÖZCAN, Uludağ Üniversitesi Yayınları. * Temel Kimya: Tahsin UYAR, Hatiboğlu Yayıncılık. * Temel Üniversite Kimyası: Ender ERDİK Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi.

3 KIM 151-GENEL KİMYA LABORATUARI (0 2 1) 1.Yıl/Güz Dönemi Öğrencilere, bir kimyasal problemi çözecek cesareti kazandırmaya yönelik bazı temel teknikleri öğretmek. Yaprak Kromatografisi, Çözeltiler ve çözelti derişimleri, Çözeltilerin kaynama noktası, Su ve suda sertlik, Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, Tampon çözeltiler ve ph, ph indikatör yapımı. * Genel Kimya Laboratuvarı Ders Notları: Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, Murat ÇELİK, ERZURUM * Genel Kimya Laboratuvarı: Nurettin ÇOLAK, Cemile ÖZDEMİR, HATAY * Genel Kimya Laboratvuar Kitabı: A. Bahattin SOYDAN, Güneş KOZA, Nükhet TAN, Ümit TUNCA, Beta Basım Yayın. * Genel Kimya Laboratuvarı: Hülya GÜLER, Dursun SARIAYDIN, Ulvi ULUSOY, Hatiboğlu Yayıncılık. * Genel Kimya Laboratuvarı: Mustafa YILMAZ, İbrahim KARATAŞ, Mimoza Yayıncılık. * Kimya I (Gösteri Deney Kitabı): Abdullah AYDIN, Sönmez ASLAN, Bilim Yayıncılık. * Temel Kimya Laboratuvarı: Mustafa ÖZCAN, Hatiboğlu Yayıncılık. BIO 105-ÇEVRE KİRLİLİĞİ (3 0 3) Çevreye duyarlı ve barışık bireyler yetiştirerek dünyanın daha yaşanabilir bir gezegen olması için katkı sağlamak. Kirlenmenin tanımı. Çevre kirliğinin çeşitleri (hava, su, toprak, radyoaktif) ve kaynakları. İnsanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri. Kirlenmenin canlılar üzerindeki etkileri. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü. Küresel ısınma. *Çınar, Ö., 2008, Çevre Kirliği ve Kontrolü. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara *Akman, Y, Ketenoğlu, O, Kurt, L., 2004, Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi). Palme Yayınevi, Ankara

4 BIL 101 TEMEL BİLGİSAYAR I (0 2 1) Temel Bilgisayar kullanımının öğretilmesi, yazı yazabilme, tablo-grafik oluşturma, sunu hazırlayabilme ve etkin internet kullanımı Ana Hatlarıyla Bilgisayar Kavramı ve Kullanıldığı Alanlar. Bilgisayar Donanımlarının Tanımı. Windows 98 ve Üzeri Sürümlerin Tanımı. Windows 98 ve Üzeri Sürümlerin Kullanımlarının Uygulamalı Öğretimi. Windows 98 ve Üzeri Sürümlerin Kullanımlarının Uygulamalı Öğretimi. M.S. Office Programının Tanıtımı. Word Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. Word Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. : Excel Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. Excel Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. *Enformatik Bölümü, Temel Bilgisayar Ders Kitabı. * M.S. Office XP & İnternet Kullanımı: Abdulkadir TEPECİK. AIT 101-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 0) 2.Yıl/Güz dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı; Türk Bağımsızlık Savaşı hakkında Türk gençliğini bilinçlendirmek Osmanlı Devletinin çöküşü ve İstiklal Harbi ile Türkiye Cumhuriyetinin kurulması hakkında öğrencilere bilgi vermek. *Turan, R., ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2004 TDI 101-TÜRK DİLİ I (2 0 2) Dersin belirtilen içeriğinin güncel yöntemler ve bilgiler kullanılarak öğrenciye en iyi şekilde aktarılması Dil ve Diller; Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi; Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları; Ses Bilgisi; Şekil Bilgisi; Anlam Bilim; Cümle Bilgisi *Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin

5 YDI 101-YABANCI DİL I (2 0 0) 1.Yıl/Güz Dönemi Öğrencilerin İngilizce düşünmelerine yardımcı olmak ve İngilizce iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak Temel İngilizcede; Cümle Yapısı, İsimler, Sıfatlar, Zarflar, Emir Cümlesi, Fiiller, Şart cümleleri, Simple Present Tense *Proficiency in English, Cesur Öztürk, Hacettepe Taş Yayınları

6 1. SINIF (II. YARIYIL) BIO101- GENEL BİYOLOJİ I (ZOOLOJİ) (4 0 4) 1.Yıl/Güz Dönemi Öğrencilere Zooloji dersinin prensipleri ve temel içerikleri hakkında açık bir bakış açısı kazandırmak, hayvanlarla ilgili okutulacak diğer derslere ön hazırlık oluşturmak, daha sonra edinilecek bilgilerin sağlam temellere oturtulmasını sağlamaktır. Dersin amacı ve içeriğinin açıklanması, kaynakların tanıtılması. Genel bilgiler. Zoolojinin tanımı. Zooloji'nin diğer bilim dalları ile ilişkisi. Canlıların ortak özellikleri. Hayvanların ortak özellikleri. Hayvanların Sınıflandırılması. Hayvanların fiziksel ve kimyasal yapıları. Enerji ve metabolizma. Hücrenin yapısı ve fonksiyonları. Hücre bölünmeleri. Hayvan dokuları. Sistemler ve fonksiyonları. Duyu organları. Ekoloji. Davranış şekilleri. Dersin genel değerlendirmesinin yapılması. (1) Aktümsek, A Genel Zooloji Ders Kitabı. Nobel, Ankara. (2) Demirsoy, A Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, Ankara. (3) Demirsoy, A., Gündüz, E. ve Türkan, İ Genel Biyoloji. Palme, Ankara. (4) Gündüz, E., Demirsoy, A. ve Türkan, İ Biyoloji. Palme, Ankara. (5) Hasenekoğlu, İ., Genel Biyoloji. Bakanlar, Erzurum. (6) Hickman, C. P., Roberts, L. S., Keen, S. L., Larson, A., I Anson, H. ve Eisenhour. D. J Integrated Principles of Zoology. McGraw Hill, A.B.D.

7 BIO103-GENEL BİYOLOJİ I (ZOOLOJI) LABORATUARI I (0 4 2) 1.Yıl/Güz Dönemi Dersin teoriğinde işlenen konulara ilgili inceleme ve uygulama çalışmaları yapmak, öğrencilerin laboratuar bilgi ve becerilerini geliştirmek, laboratuar ve tabiatta deneysel çalışma ilkelerini kazandırmaktır. Işık ve stereo mikroskobunun özelliklerini tanıtmı ve kullanımı. Hayvanlarda hücre yapısının ışık mikroskobu yardımıyla gözlemi. Hücre bölünmeleri. Hayvan sistemleri ile ilgili farklı organ ve yapıları tanıma, çeşitli deneyler yaparak inceleme. Omurgalı ve omurgasız hayvan diseksiyonu. Mikroskobik ve makroskobik hayvanları ışık mikroskobu ve gözleme dayalı yöntemlerle inceleme. (1) Aktümsek, A Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel, Ankara. (2) Aktümsek, A Genel Zooloji Ders Kitabı. Nobel, Ankara. (3) Demirsoy, A Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, Ankara. BIO 106-BİYOİSTATİSTİK (3 0 3) Temel istatistik konularının kavratılması. Biyolojide veri analizi. Verilerin sınıflandırılması. Yer ölçüleri. Olasılık dağılışları. Binom dağılımlar. Standart normal dağılış. Khi kare. Normal dağılım tablolarının kullanılması. Binomialin normale yaklaşımı. Hipotez testleri. X2 dağılışı. Güven sınırları ve Hipotez testleri. Deneme desenleri. * Yıldız, N. Akbulut, Ö., İstatistiğe Giriş * Bircan, H., Şafak Yayınevi, Erzurum, *Özdamar, K., Biyoistatistik,Bilim Teknik Yayınevi, 1989.

8 KIM 102-GENEL KİMYA II (2 0 2) Genel Kimya-II dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır. Çözeltilerin Özellikleri: Çözünenler ve Çözücüler, Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler, Çözünürlüğün Entalpi ve Entropi Açısından İrdelenmesi. Çözeltilerin Özellikleri: Koligatif Özellikler. Kimyasal Denge: Denge ve Bileşim, Denge Sabitinin Kullanılması, Dengelerin Değişkenlere Tepkisi. Proton Aktarımı: Asitler ve Bazlar: Asit ve Baz Teorileri, Zayıf Asitler ve Bazlar, Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinin Ph sı. Tuz Çözeltileri: İyonların Asitliği Ve Bazlığı, Titrasyonlar. Tuz Çözeltileri: Tampon Çözeltiler, Çözünürlük Dengesi. Elektron Aktarımı: Elektrokimya: Elektroliz. Kinetik: Reaksiyon Hızları: Derişim ve Hız, Reaksiyon Hızlarının Kontrolü. Ana Grup Elementleri: Hidrojen, Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, Bor Ailesi, Karbon Ailesi. Ana Grup Elementleri: Azot Ailesi, Oksijen Ailesi, Halojenler, Soygazlar. D-Bloku: Geçiş Metalleri: D-Bloku Elementleri Ve Bileşikleri, D-Bloku Elementlerinin Kompleksleri, Kristal Alan Teorisi. Nükleer Kimya: Nükleer Kararlılık, Radyoaktivite, Nükleer Enerji. * Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler: Peter ATKINS - Loretta JONES, Bilim Yayıncılık. * Genel Kimya: Basri ATASOY, Gündüz Eğitim Yayınları. * Genel Kimya Prensipler ve Modern Uygulamalar: Petrucci Harwood, Palme Yayıncılık. * Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları: A. Bahattin SOYDAN Sezai SARAÇ, Seç Yayıncılık. * Kimyada Temel Kavramlar: Namık K. ARAS Namık K. TUNALI, Beta Basım Yayın. * Modern Temel Kimya: Mustafa ÖZCAN, Uludağ Üniversitesi Yayınları. * Temel Kimya: Tahsin UYAR, Hatiboğlu Yayıncılık. * Temel Üniversite Kimyası: Ender ERDİK Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi. FIZ 102-GENEL FİZİK (3 0 3) Fizik Öğrencilere fiziğin prensipleri ve temel içerikleri hakkında açık bir bakış açısı kazandırmak Skaler ve Vektörel Büyüklükler, Hareketin Tanımlanması, Kinematik, Newton un hareket Kanunları, İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum, Sabit Süratte Dairesel Hareket,Statik, Açısal ivmeli dönme hareketi *Serway, R.A. and Beichner, R.J. Physics For Scientist and Engineers with Modern Physics, Sounders College Publishing

9 BIL 102 TEMEL BİLGİSAYAR II (0 2 1) Temel Bilgisayar kullanımının öğretilmesi, yazı yazabilme, tablo-grafik oluşturma, sunu hazırlayabilme ve etkin internet kullanımı Powerpoint Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. Powerpoint Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. Powerpoint Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. Photo show programı kullanımı. İnternet kullanımı.temel yazılımlar. *Enformatik Bölümü, Temel Bilgisayar Ders Kitabı. * M.S. Office XP & İnternet Kullanımı: Abdulkadir TEPECİK. AIT 102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 0) 2.Yıl/Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı; Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmektir Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve günümüze kadar olan siyasi tarihi ile Cumhuriyet müesseselerinin yapısı, işleyişi ve amaçlarının incelenmesi. *Turan, R., ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2004 TDI 102-TÜRK DİLİ II (2 0 0) Yüksek öğretimin 1. sınıflarında, ikinci yarıyıl haftada 2 saat olarak okutulan Türk Dili dersinin başlıca amacı, Yüksek Öğrenim gören gençlere Türk Dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır Noktalama işaretleri Yazım kuralları Kompozisyonun tanımı ve yazma teknikleri Kompozisyonda başarılı olmanın yolları Anlatım özellikleri Anlatım bozuklukları Sözlü ve yazılı anlatım türleri *Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin

10 YDI 102-YABANCI DİL II (2 0 0) İngilizce dersi, öğrencilerin yeterli İngilizce donanımına ulaşmalarını ve İngilizceyi etkili bir şekilde anlamayı ve kullanmalarını amaçlar. İngilizce dersi sayesinde, öğrenciler konuşma, yazma ve diğer iletişim becerilerini edinirler. Simple Past Tense, Past Continuous Tense, Future Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense, Time Clauses, Modals, Dialoglar, Paratik İngilizce *Proficiency in English, Cesur Öztürk, Hacettepe taş Yayınları

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) 1.Yıl Güz Dönemi Dersleri 0301101 MATEMATİK I 0301101 Matematik 1 Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Fonksiyonların

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL (EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL 1. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 2414001012014 Matematik 3 0 3 4 Fonksiyon ve limitler,

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM DERSLERİ CEV 101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Çevre mühendisliğinin ilgi alanlarının tanıtılması. Çevresel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0010050001 FİZİK-1 (3+0+0) 5 Spektroskopinin Temelleri, Elektromagnetik Dalgaların ve Temel Paremetrelerin Tanımı, Maddenin Yapısı, Atom

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TAR101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 TAR 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 TUR

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ 1. SEMESTER MF-107 MATEMATİK I (3-0) 3 Fonksiyonlar; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; Trigonometri;

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 FİZ 101 Fizik 2 0 2 TGT104 Radyolojik Anatomi 2 0 2

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)

1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) FIZ101 Genel Fizik I Dersin Kredisi 5 0 5 Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) Dersin Đçeriği Fizik ve Ölçme Tek Boyutta Hareket, Vektörler, Đki Boyutta Hareket,

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programı. Program Tanımları. Kuruluş. Diş hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek Lisans

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programı. Program Tanımları. Kuruluş. Diş hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek Lisans EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programı Diş hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek Lisans Program Tanımları Kuruluş Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1969 yılında, Dekan

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233 Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ /233 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Makina Mühendisliği Öğretim Yılı 20-202 Tarih /../20. Ders Kodu MF03 Ders Adı BİLGİSAYAR

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı