MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI"

Transkript

1 MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cezmi ERÇİN Mehmet Esat TEKELİ İsmail Hakkı ÜLKÜMEN Ahmet Rüştü KORAY Ekrem ŞAHENK Halil Hilmi AYAN Ahmet Gıyasettin AKDENİZ İsmail Salih ÖZÜT Memduh AYTÜR İbrahim Münir MOSTAR (Vekil) Mustafa Nail Kadri GİDEL Mehmet AKMANSU Fahir İhsan TİĞREL Ömer Cahit KAYRA İbrahim Muzaffer EGESOY (Vekil) 16 Ahmet Fazıl AĞANOĞLU Cemalettin SEBER (Vekil) 18 Mustafa İlhan ÖZER Biltekin ÖZDEMİR (Vekil) Nurettin ALİZ Mehmet TOPBAŞ Sadullah AYGÜN

2 MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI Mehmet Cezmi ERÇİN İstanbul doğumlu; 1915 Mekteb-i Mülkiye mezunu; İstanbul Hukuk mezunu; Mülazımı Sanisi, Rüsümat Müdürlüğü Umumiyesi Tahrirat Müdürü; 1923 Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; Varidat Umum Müdürü; Maliye Teftiş Heyeti Reisi; Siyasal Bilgiler Okulu Profesörü; Maliye Tetkik Heyeti Reisi; Maliye Müsteşarı; 1938 Ziraat Bankası Umum Müdür Muavini; 1938 Antalya Milletvekili; 1939 Ticaret Vekili; Yabancı dili Fransızca ve Almanca; Evli ve bir çocuklu; 1940 vefat.

3 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Mehmet Esat TEKELİ Samsun doğumlu; Samsun Sultanisi Muallimi Sanisi, Reji İdaresi Kalem Katibi, Encümen-i Liva İhsaiyat Kitabeti Refakati, Samsun Livası Tahrirat Kalemi Ser Müsevviti, Kadıköy Orta Mektebi Coğrafya Muallimi; 1921 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; Fransa da mesleki araştırma ve inceleme; Maliye Vekaleti Milli Emlak Umum Müdürü; Maliye Müfettişi; Maliye Vekaleti Müsteşar Muavini; Maliye Tetkik Heyeti Reisi; Maliye Müsteşarı; 1943 Urfa Milletvekili; Yabancı dili Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 1967 vefat.

4 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları İsmail Hakkı ÜLKÜMEN İstanbul doğumlu; 1923 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Mülga Beyoğlu Vilayeti Zekeriya Nahiyesi Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Kitabeti, Divan-ı Muhasebat Murakıp Muavini; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; Maliye Vekaleti Varidat Umum Müdürü; 1942 Maliye Tetkik Heyeti Reisi; İstanbul Mebusu; Başbakanlık Genel Teftiş Başmüşaviri; Evli ve iki çocuklu; 1965 vefat.

5 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Ahmet Rüştü KORAY Şarköy doğumlu; 1912 Mercan Mülkiye İdadisi mezunu; 1915 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Divanı Muhasebat Hulefası, Dahiliye Nezareti Heyeti Teftişiyesi Mülkiye Kalemi Hulefası, PTT Nezareti Memurin Müdüriyeti İntihap ve Tahkikat Memuru, Teftiş Heyeti Memuru, Mümeyyizi; Maliye Müfettiş Muavini ve Maliye Müfettişi; Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürü; Varidat Umum Müdürü; Maliye Başmüfettişi; Maliye Teftiş Heyeti Reisi; Maliye Tetkik Heyeti Reisi; Milli Reassürans Murakıbı; Yabancı dili Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 1976 vefat.

6 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Ekrem ŞAHENK Ceyhan doğumlu; Sıhhıye Vekaleti Muhasebe Müdürlüğü Katibi Hesap Memuru; 1930 Ankara Hukuk Fakültesi mezunu; Hukuk Müşavirliği Tetkik Memurluğu Mümeyyizi ve Muavini, Hususi Kalem Müdürlüğü Büro Şefi, Divanı Muhasebat Müddei Umumi Muavini, Merkez Daireleri Muhasebe Müdürü, Varidat Umum Müdürlüğü Varidat Kontrolörü, Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü Şube Müdürü; 1937 Paris Üniversitesi Doktora; Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü Muavini; Baş Vekalet Muamelat Umum Müdürü; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü; Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü; Evli ve iki çocuklu; 1970 vefat.

7 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Halil Hilmi AYAN Osmangazi doğumlu; 1923 Bursa Sultanisi mezunu; 1924 Bursa Erkek Lisesi Kütüphane ve Ders Aletleri Memuru, T.C. Ziraat Bankası Memuru; 1927 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; 1943 Maliye Başmüfettişi; Maliye Vekaleti Hazine Umum Müdürü; Maliye Bakanlığı Müsteşar Muavini; 1949 Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Başbakanlık Müsteşar Muavini; 1950 Bursa Milletvekili; 1950 Maliye Bakanı; Yabancı dili Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 1953 vefat.

8 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Ahmet Gıyasettin AKDENİZ İstanbul doğumlu; 1926 İzmir Erkek Lisesi mezunu; 1929 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Ziraat Bankası Muamelat Müdürlüğü Memuru; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; 1939 Mali Tetkik Heyeti Azası; Maliye Vekaleti Merkez Daireleri Muhasebe Müdürü ve Hazine Umum Müdürlüğü Muhasebe Müdürü; Muntazam Borçlar Umum Müdürü; Maliye Bakanlığı Müsteşar Muavini (Vekil); İstanbul Defterdarı; Maliye Müsteşarı; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; İ.İ.T.İ.A. Mali Hukuk Profesörü; Yabancı dili Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 1988 vefat.

9 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü İsmail Salih ÖZÜT Ahiveli Burgaz doğumlu; Bursa Sultanisi mezunu; 1926 Mülkiye Mektebi mezunu; 1926 Divanı Muhasebat Murakıp Muavini; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; Maliye Başmüfettişi; Maliye Tetkik Kurulu Üyesi; Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Yabancı dili Fransızca; Evli ve bir çocuklu; 1972 vefat.

10 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Memduh AYTÜR İstanbul doğumlu; 1934 İstanbul Erkek Lisesi mezunu; 1938 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; İngiltere de mesleki araştırma ve inceleme; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı; 1951 Gelirler Genel Müdür Yardımcısı; Maliye Müfettişi; Hazine Genel Müdürü; Tetkik Kurulu Başkanı; Washington Büyükelçiliği Maliye Müşaviri; Washington Büyükelçiliği İktisadi Heyet Başdelegesi; 1963 Hazine Genel Müdürü ve MİİT Genel Sekreteri; Maliye Müsteşarı; Başbakanlık D.P.T. Müsteşarı; T.C. Merkez Bankası Müşaviri; 1971 D.P.T. Müsteşarı; 1972 İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi; Yabancı dili İngilizce; Evli; 1981 vefat.

11 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü İbrahim Münir MOSTAR (Vekil) Beşiktaş doğumlu; 1937 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Nakit İşleri Umum Müdürlüğü Stajyeri; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; Maliye Bakanlığı Hazine Umum Müdür Yardımcısı; Hazine Umum Müdürlüğü Müşaviri; Washington Büyükelçiliği Maliye Müşaviri; Maliye Müfettişi; Maliye Başmüfettişi; Hazine Umum Müdürü; Tetkik Kurulu Başkanı; 1960 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü; T.C. Merkez Bankası Genel Müdürü; HAZMİİT Genel Sekreterliği Kalkınma Teşkilatı Nezdinde Paris Türk Heyeti Baş Delegesi; Yabancı dili İngilizce; Evli ve iki çocuklu; 1963 vefat.

12 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Mustafa Nail Kadri GİDEL Vodina doğumlu; 1932 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu; Ankara ve Bursa Maiyet Memuru; 1934 Lisansüstü (Paris Ulumiye Siyasiye Akademisi - Fransa); Maliye Vekaleti Hazine Muhasip Muavini; Nakit İşleri Umum Müdürlüğü Kontrolörü, Şube Müdür Muavini; Hazine Umum Müdürlüğü Şube Müdürü; Hazine Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı; Hazine Genel Müdürü; 1953 Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; Merkez Bankası Genel Müdürü; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Yabancı dili Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 1981 vefat.

13 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Mehmet AKMANSU Halep doğumlu; İstanbul Tahakkuk Memuru, Şefi, İstimlak Vergileri Müdür Muavini, Gelir Müdür Muavini, Gelir Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Kontrol Memuru; 1939 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu; Gelirler Genel Müdürlüğü Müşaviri; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Washington Büyükelçiliği Maliye İktisat Baş Müşaviri ve Ekonomi Müşaviri; Bakanlık Müşaviri; Yabancı dili İngilizce; Evli ve iki çocuklu; 1988 vefat.

14 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Fahir İhsan TİĞREL Diyarbakır doğumlu; Tarsus Amerikan Koleji mezunu; 1938 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü Stajyeri, Mümeyyizi, Muhasebat Umum Müdürlüğü Stajyeri; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; 1950 İngiltere de mesleki araştırma ve inceleme; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Müşaviri; Muhasebat Genel Müdürü; Londra Büyükelçiliği Maliye Müşaviri; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Maliye Müsteşarı; 1970 NATO Daimi Temsilciliği Ortaelçi (Brüksel); 1971 Bonn Büyükelçiliği Uzman Müşaviri; Bakanlık Müşaviri, Başmüşaviri; T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi; Yabancı dili İngilizce ve Fransızca; Evli ve üç çocuklu; 1999 vefat.

15 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Ömer Cahit KAYRA Trabzon doğumlu; 1935 Özel Boğaziçi Lisesi mezunu; 1938 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu; 1938 Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyeri, Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; 1948 İngiltere de mesleki araştırma ve inceleme; Gelirler Genel Müdürlüğü Müşaviri; Ticaret Vekaleti Tetkik Kurulu Üyesi; HAZMİİT Genel Sekreterliği Dış Temsilcilikler Delegesi, Heyet Başkanı; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; HAZMİİT Genel Sekreterliği Baş Delegesi, Heyet Başkanı; Tetkik Kurulu Başkanı; 1973 Ankara Milletvekili; 1974 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı; 1978 T.C. İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi; Yabancı dili İngilizce ve Fransızca; Evli ve iki çocuklu.

16 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları İbrahim Muzaffer EGESOY (Vekil) 1916 Edirne doğumlu; 1934 İstanbul Erkek Lisesi mezunu; 1938 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu; Muhasebat Umum Müdürlüğü Stajyeri, İstanbul Defterdarlığı Stajyer Tahakkuk Memuru; 1944 İstanbul Hesap Mütehassıs Muavini; Hesap Uzman Muavini; Hesap Uzmanı; Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı; HAZMİİT Genel Sekreterliği Dış Temsilcilikler Brüksel Büyükelçiliği Maliye Ataşesi ve Maliye Müşaviri; Muhasebat Genel Müdürü; Bakanlık Müşaviri; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı (Vekil); Yabancı dili İngilizce ve Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 1995 vefat.

17 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Ahmet Fazıl AĞANOĞLU Akçaabat doğumlu; 1933 Mekteb-i Mülkiye mezunu; Divanı Muhasebat Murakıp Muavini; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi; Müşavir Maliye Müfettişi; 1960 İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı; Maliye Bakanlığı Müşaviri (Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Vekili); HAZMİİT Genel Sekreterliği Yurt Dışı Daimi Temsilci Yardımcısı ve Maliye Müşaviri (Paris); Tetkik Kurulu Başkanı; Yabancı dili Fransızca; Evli; 1995 vefat.

18 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Cemalettin SEBER (Vekil) 1931 Erzincan doğumlu; 1954 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; Eskişehir Vergi Dairesi Vergi Memuru; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; Fransa da mesleki araştırma ve inceleme; Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü; Maliye Tetkik Kurulu Üyesi; 1974 Maliye Tetkik Kurulu Başkanı (Vekil); Darphane ve Damga Matbaası Müdürü; Maliye Tetkik Kurulu Üyesi; Müşavir Maliye Müfettişi; Yabancı dili Fransızca; Evli.

19 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Mustafa İlhan ÖZER Kepsut doğumlu; 1952 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; 1952 Ankara ve İstanbul Muazzaf İtiraz Komisyonu Raportörü; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; 1966 Doktora (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi); Gelirler Genel Müdürlüğü Müşaviri; Maliye Müfettişi; A.B.D. de mesleki araştırma ve inceleme; Maliye Başmüfettişi; Müşavir Maliye Müfettişi; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Bern Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri; Bakanlık Müşaviri; Yabancı dili İngilizce; Evli ve iki çocuklu.

20 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Biltekin ÖZDEMİR (Vekil) Mesudiye doğumlu; 1957 Sivas 4 Eylül Lisesi mezunu; 1961 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu; Maliye Müfettiş Muavini; Maliye Müfettişi; İngiltere de mesleki araştırma ve inceleme; Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı; Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcısı; Kopenhag Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü; Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi; 1995 Samsun Milletvekili; TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı; 1998 Lisansüstü (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi); Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu II. Başkanı; 2006 Doktora (Hacettepe Üniversitesi); 2007 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dış Ekonomik İlişkiler ve AB Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi; Yabancı dili İngilizce ve Fransızca; Evli ve iki çocuklu.

21 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Nurettin ALİZ Şavşat doğumlu; 1958 Kars Lisesi mezunu; 1962 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; Hesap Uzman Muavini; Hesap Uzmanı; 1978 Müşavir Hesap Uzmanı; Muhasebat Genel Müdürü; Bakanlık Müşaviri; Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; 1983 Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; NATO Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Maliye ve Ekonomi Müşaviri, Maliye ve Gümrük Müşaviri; 1987 Maliye ve Gümrük Müşaviri; Bakanlık Müşaviri; Yabancı dili İngilizce ve Fransızca; Evli ve iki çocuklu.

22 Maliye Tetkik Kurulu Başkanları Mehmet TOPBAŞ Sandıklı doğumlu; 1960 Afyon Lisesi mezunu; 1964 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; Hesap Uzman Muavini; Hesap Uzmanı; Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı; Paris Büyükelçiliği Maliye Müşaviri; Müşavir Hesap Uzmanı; OECD Nezdinde Türk Daimi Temsilciliği Maliye Müşaviri (Brüksel); Maliye Tetkik Kurulu Başkanı; 1984 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; Viyana Büyükelçiliği Maliye ve Gümrük Müşaviri; 1993 Bakanlık Müşaviri; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; 1994 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı (Vekil); Bakanlık Müşaviri; Yabancı dili Fransızca; Evli ve iki çocuklu; 2007 vefat.

23 1920 den 2007 ye Maliye Bakanlığı Albümü Sadullah AYGÜN Zile doğumlu; 1950 Sivas Lisesi mezunu; 1954 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; 1954 Merkez Muhasebeciliği Mümeyyizi; Hesap Uzman Muavini; 1955 Hukuk Fakültesi mezunu; Hesap Uzmanı; 1963 Lisansüstü (Minnesota Üniversitesi - A.B.D.); Baş Hesap Uzmanı; 1976 Müşavir Hesap Uzmanı; HAZMİİT Genel Müdürü; Lefkoşe Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Baş Müşaviri; Bakanlık Baş Müşaviri; Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı; Bakanlık Müşaviri; Yabancı dili İngilizce, Fransızca ve Almanca; Evli ve iki çocuklu.

MALİYE BAKANLARI (MALİYE VEKİLLERİ) İLE GÖREV YAPTIKLARI TARİHLER (*) ( 1920 2007 )

MALİYE BAKANLARI (MALİYE VEKİLLERİ) İLE GÖREV YAPTIKLARI TARİHLER (*) ( 1920 2007 ) MALİYE BAKANLARI (MALİYE VEKİLLERİ) İLE GÖREV YAPTIKLARI TARİHLER (*) ( 1920 2007 ) Cumhurbaşkanları / Maliye Bakanları Göreve Başlama Tarihi Görevden Ayrılış Tarihi BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ DÖNEMİ

Detaylı

A. KURULUŞTAN TANZİMATA OSMANLI MALİYESİ

A. KURULUŞTAN TANZİMATA OSMANLI MALİYESİ Maliye Tarihçesi A. KURULUŞTAN TANZİMATA OSMANLI MALİYESİ Osmanlı Devleti 1299 yılında Bilecik merkez olmak üzere bir beylik olarak kurulmuştur. Osmanlı Devleti maliye teşkilatı, esas itibariyle Batı Moğolları

Detaylı

ÜST YÖNETİM. Genel Müdür ve Yardımcıları ve Bankadaki Sorumlulukları

ÜST YÖNETİM. Genel Müdür ve Yardımcıları ve Bankadaki Sorumlulukları Genel Müdür ve Yardımcıları ve Bankadaki Sorumlulukları Varol Civil Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nilsen Altıntaş Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları Melis Coşan Baban Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI... EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...9 III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI...9 IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 yıl 1973-2013 Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. TMMOB

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT (2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Maaş Katsayısı KATSAYILAR (01.01.2015-31.12.2015)

Detaylı

I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ İş İş Tem. Mali Güçlüğü Riski Güçlük Sorum. S. No KADRO (GÖREV) UNVANI Zammı Zammı Zammı

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2011-10 03 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2011) Dr. İsmail Hakkı Acar 1947 yılında İstanbul da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında

Detaylı

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1968-2008) Alp Acar 1947 yılında doğdu. 1968 yılında lisans, 1970 yılında yüksek lisans eğitimini ODTÜ de tamamladı. 1968

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

2009-2014 BELEDİYE BAŞKANLARI ALBÜMÜ

2009-2014 BELEDİYE BAŞKANLARI ALBÜMÜ Mahalli İdarelere Hizmet Derneği 2009-2014 BELEDİYE BAŞKANLARI ALBÜMÜ Nisan 2010, Ankara 2009-2014 Belediye Başkanları Albümü I Her hakı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı

Detaylı

TMH TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 441-2006/1 21. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 441-2006/1 21. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz DR. AYTEKİN AKAGÜN 1935 yılında Gümüşhane de doğdu. 1961 yılında Almanya Münih Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. 1963

Detaylı

KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER

KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle beşeri sermayenin artırılması önem kazanmaktadır. Beşeri sermayenin yadsınamaz

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Nisan/2007

FAALİYET RAPORU. Nisan/2007 FAALİYET RAPORU Nisan/2007 T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2007 www.gib.gov.tr İyi usul ve tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş, hiçbir

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler ARALIK 2010 ANKARA 2 SUNUŞ Ülkemizde

Detaylı

ATTİLA AKKAŞ ÖMER BERKİ

ATTİLA AKKAŞ ÖMER BERKİ ATTİLA AKKAŞ 1985 Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü mezunudur. Mesleki deneyimine 1983 yılında BEST Ltd.Şti. de Pazarlama Müdür olarak başlamıştır. Takiben; BOSS Ltd.Şti. Ankara

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI (18 23 MART 1957) Sait DİNÇ A. VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI (18 23 MART 1957) Sait DİNÇ A. VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI (18 23 MART 1957) Sait DİNÇ A. VI. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Türkiye nin 1950 den sonra Avrupa ve özelliklede Amerika

Detaylı

ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod

ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod 76653 76802 76901 77057 77156 77404 77909 78006 78253 79558 79806 79855 80051 80200 81000 81158 81257 81406 81505 81752 81851 83154 33067 41152 41350 41509 41707 41806 41905 41954 41970 42036 42077 42309

Detaylı

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar 2011 yılı MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 22 İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre

Detaylı

ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi*

ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi* Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XIX, Sayı/Number 2 Aralık/December 2004, 35-53. ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi* Özet Cumhurbaşkanı olmasaydım, Millî

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ *

SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * PROF. DR. FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR: 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Sayın Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi

Detaylı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN KARİYER PLANLAMASI Okul bitince ne yapacağız? 5 Yıl sonra nerede olmak istiyoruz? 10 Yıl sonra hangi konumda olmak istiyoruz?

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10344 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının

Detaylı

BAŞBAKANLIK (1920-2004)

BAŞBAKANLIK (1920-2004) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Nu: 17 DÜNDEN BUGÜNE BAŞBAKANLIK (1920-2004) Ankara 2004 DÜNDEN BUGÜNE BAŞBAKANLIK (1920-2004) Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri

Detaylı