ASKERÎ YARGITAYIN 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2009) SYMPOSIUM. FOR THE 95 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY HIGH COURT OF APPEALS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ YARGITAYIN 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2009) SYMPOSIUM. FOR THE 95 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY HIGH COURT OF APPEALS"

Transkript

1 ASKERÎ YARGITAYIN 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2009) SYMPOSIUM FOR THE 95 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY HIGH COURT OF APPEALS (6-7 APRIL 2009) A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2009

2

3 Ö N S Ö Z Askerî Yargıtayın her yıl kutlanan kuruluş yıldönümlerinin, beş yılda bir, dost ve müttefik ülke askerî yargı mensuplarının davet edildiği bir uluslararası sempozyum şeklinde yapılması, gelenek haline gelmiştir. Bu yıl 6-8 Nisan tarihleri arasında bir dizi sosyal ve kültürel etkinliklerle kutlanan 95 inci Kuruluş Yıldönümünde, Askerî Yargıtay, 2009 Yılında Dünyada Yargı ve Askerî Yargı konusunun işlendiği uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın kıvancı içindedir. Dünyadaki çeşitli hukuk sistemleri içerisinde ülkelerin askerî yargı ile ilgili son yıllardaki gelişmelerini öğrenmek, askerî yargının kuruluş ve işleyiş sorunlarını dinleyerek sonuç çıkarmak, çağdaşlaşma atılımları kapsamında askerî yargının geleceği konusunda karşılaştırmalı bir inceleme yapılmasını sağlamak için düzenlenen bu Sempozyuma, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, İngiltere, Kırgızistan, Macaristan, Rusya Federasyonu, Tunus ve Yunanistan ın askerî yargıda görevli Yüksek Mahkeme Başkanı Vekili, Başsavcısı, Üyesi ya da Temsilcileri ile merkezi Belçika da bulunan Uluslar arası Askerî Ceza ve Savaş Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı katılmışlar ve bildiri sunumu ya da görüş açıklamalarıyla katkıda bulunmuşlardır. Sempozyum sırasında oturumlara başkanlık yapan değerli hukukçu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı Dr. Rıza TÜRMEN ile Askerî Yargıtay Onursal Başkanı E.Hâkim Tuğgeneral Dr. Önder AYHAN ın, oturumlarda ve tartışma evresinde, yararlı açıklama ve değerlendirmeleriyle sempozyumun yararlı geçmesine olan katkıları, her türlü övgüye değerdir. Sempozyumda sunulan bu çok önemli tebliğ, görüş ve düşünceler, her zaman başvurulacak bir hukuk kaynağı niteliğini kazandığından, bunların bir kitap halinde derlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir. Kuruluş Yıldönümünün anılarda kalıcı olmasını sağlayacak bir armağanı olması yanında, karşılaştırmalı hukuk için önemli bir kaynak niteliği de taşıyan bu eseri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istifadesine, değerli hukukçuların bilgi ve değerlendirmelerine sunar; Sempozyuma katılan ve destek verenler ile bu eserin hazırlanmasında tüm emeği geçenlere içten teşekkürlerimi sunarım. I Ahmet ALKIŞ Hâkim Tuğgeneral Askerî Yargıtay Başkanı

4 AÇIKLAMA Sempozyumda İngilizce, Rusça, Türkçe ve Azerice yapılan sunumlar ve konuşmaların simültane çevirisi, YNR Çeviri Hizmetleri ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ( Yelda DOĞRUOĞLU, Yönetici Ortak - Konferans Çevirmeni / Rabia Yenice, Ofis Koordinatörü ) tarafından ve tercümanlar Yelda DOĞRUOĞLU, Narin SAKA,Habil TOPALOĞLU ve Zarifa HUSEYİNOVA marifetiyle yapılmış olup, bu kitapta yer alan Türkçe ve İngilizce metinlerin çevrilmesi işlemi de anılan Şirket Personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. II

5 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO. ASKERÎ YARGITAY BAŞKANI NIN KONUŞMASI 1 (Hâk.Tuğgeneral Ahmet ALKIŞ) BİRİNCİ OTURUM (Oturum Başkanı Dr. Rıza TÜRMEN) Oturum Başkanının ve tebliğ sunan temsilcilerin özgeçmişi Oturum Başkanının konuşması 17 Rusya Federasyonu Temsilcisinin Tebliği 20 Bulgaristan Temsilcisinin Tebliği 25 Macaristan Temsilcisinin Tebliği 33 İKİNCİ OTURUM (Oturum Başkanı Dr. Rıza TÜRMEN) Tebliğ sunan temsilcilerin özgeçmişi 39 İngiltere Temsilcisinin Tebliği 41 Yunanistan Temsilcisinin Tebliği 45 Azerbaycan Temsilcisinin Tebliği 49 ÜÇÜNCÜ OTURUM (Oturum Başkanı E.Hv.Hâk.Tuğg.Dr.Önder AYHAN) Oturum Başkanının ve tebliğ sunan temsilcilerin özgeçmişi 57 Oturum Başkanı E.Hv.Hâk.Tuğg.Dr. Önder AYHAN ın konuşması 59 Çin Temsilcisinin Tebliği 61 Kırgızistan Temsilcisinin Tebliği 63 Tunus Delegasyonunun Tebliği 66 Soru ve Tartışma 70 III

6 SAYFA NO. DÖRDÜNCÜ OTURUM (Oturum Başkanı E.Hv.Hâk.Tuğg.Dr.Önder AYHAN) Tebliğ sunan temsilcilerin özgeçmişi 81 Uluslar arası Askerî Ceza ve Savaş Hukuku Temsilcisinin Tebliği 83 Türkiye Temsilcisinin Tebliği 89 Soru ve Tartışma 97 SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 (Dr.Rıza TÜRMEN) KAPANIŞ KONUŞMASI 103 (Hâkim Tuğgeneral Ahmet ALKIŞ) ŞİLT TAKDİM TÖRENİ 105 SEMPOZYUMUN İNGİLİZCE SUNUMU IV

7 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KONUŞMASI Ahmet ALKIŞ Hâkim Tuğgeneral Askerî Yargıtay Başkanı Değerli Konuklar, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Yüce Türk Ulusu adına yargılama yetkisini kullanan ve Anayasamızda yer verilen altı yüksek mahkemeden birisi olan Askerî Yargıtay, insan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin tüm çağdaş nitelikleri ile gerçekleşmesi için özveriyle sürdürdüğü yargısal çalışmalarıyla, saygın ve etkin konumuyla, kuruluşunun 95'inci yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duymaktadır. Bu kutlama törenini onurlandıran başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Hâkimi Sayın Dr.Rıza TÜRMEN, ayrıca Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, Yunanistan, Macaristan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tunus ve İngiltere yargı kuruluşlarının Başkan ve Temsilcileri ile Uluslararası Askerî Ceza ve Savaş Hukuku Derneği Sayın temsilcisi olmak üzere, seçkin konuklarımızı saygılarımla selamlıyor, katılmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Askerî Yargıtay bugün 95 yaşındadır. 6 Nisan 1914 tarihinde çağdaş hukuk anlayışına kısmen uygun olarak kurulmuş olan Askerî Yargıtay; Türkiye Cumhuriyeti'nin modern yapısı içerisinde korunarak geliştirilmiş, 1961 Anayasası ve sonrasında da bu günkü çağdaş yapısına kavuşmuştur. Daha önceki Kuruluş Yıldönümleri Açılış Konuşmalarında da ifade edildiği ve belirtildiği üzere; Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yaşanan yenileşme hareketleri içerisinde, 1868 yılında günümüz Yargıtay ve Danıştay ın ayrı ayrı kuruluşları yanında, aynı yıl Fransa'dan alınan Askerî Ceza Kanunu ve diğer düzenlemeler ile askerî yargı organlarının biçimlendiği de görülmektedir. Ancak, gerek askerî yargıya ve gerekse onun en üst kuruluşu olan Askerî Yargıtay a "bağımsız bir yargı organı" niteliğini kazandıran, diğer her alanda olduğu gibi Cumhuriyet rejimidir. Bu nedenle de bizler, Cumhuriyetin önemini ve değerini bilmek ve korumak durumundayız, bunun kararında ve bilincindeyiz. 1

8 Değerli Konuklar, Bugünkü Askerî Yargıtay hakkında kısa bilgiler arz etmeden önce "Askerî Yargı" kurumu üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Askerî yargının varlığı ve gerekliliği, silahlı kuvvetlerin varlığı ile izah olunur. Bunun en özlü açıklaması, Uluslararası Askerî Ceza ve Savaş Hukuku Örgütü eski Başkanlarından Belçikalı Profesör John GLISSEN tarafından yapılmıştır yılında Ankara'da toplanan Askerî Ceza Hukuku Uluslararası Kongresine katılan, bu konuları da içeren geniş tebliğler sunan bu değerli bilim adamına göre, Mademki ordular vardır, onlara özgü yargı biçimi de gereklidir. Yüzyıllardır böyle olmuştur, gelecekte de başka türlü olmasına neden yoktur." Diğer bir değerli bilim adamı olarak kaybettiğimiz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Askerî Ceza Hukuku Profesörlerinden Sahir ERMAN' a göre, Askerî yargı, buna tabi olanların imtiyazını sağlayan bir sınıf yargısı olmadığı gibi, üstün astı cezalandırmasına, suç işleyenlere karşı daha sert ve acımasız davranılmasına yol açan bir intikam organı da değildir." Askerî yargı, silahlı kuvvetlerin varlığından doğan iki yükümlülüğün sonucudur. Bunlar; hizmet için hazır bulunma ve emirler ile itaatin sağlanmasıdır. Dolayısıyla birkaç küçük istisna dışında, ordusu bulunan tüm ülkelerde askerî yargı organları mevcuttur denilebilir. Esasen bunun bir göstergesini de, bu toplantımıza teşrifleri ile bizlere onur ve destek veren, şu anda aramızda bulunan dost ülkelerin askerî yargı temsilcilerinin varlığı oluşturmaktadır. Ancak, doğal olarak askerî yargı organlarının görev ve yetkilerinin sınırı, her ülkenin şartları, kendi toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda farklılıklar gösterebilmektedir. Bu husus bugünkü Sempozyumda sunulacak tebliğlerde, değişik ülkeler bakımından ve karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ülkemizde askerî yargının, düzenli orduların kuruluşu ile birlikte, yani Osmanlı İmparatorluğu nun kuruluşundan itibaren var olduğu söylenebilir. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetlerinin hukukla beraberliğinin temelinin de çok öncelere dayalı olduğu görülmektedir. Bu nedenle; değerli bilim adamları tarafından 1979 Ankara Kongresi nde, Türk Askerî Yargıtayı ile birlikte Türk Askerî Yargısının en gelişmiş, kuruluş ve yargılama usulleri açısından en büyük teminatı sağlamış olan ülkelerin başında geldiği yönündeki tespitin bir dayanağını da, belki böyle uzun ve köklü geçmişte aramak gerekir. 2

9 Ancak, askerî yargının çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak yasal statüye kavuşturulması, Cumhuriyetin ilanından sonra büyük Atatürk tarafından gerçekleştirilen hukuk devrimi sonrasında 15 Ekim 1930 tarihinde yürürlüğe konulan 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ile 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu ile olmuştur. Bu Kanunlar ile; 1. Cezalar, çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak düzenlenmiş, 2. Divan-ı Harpler yerine Askerî Mahkemeler, Divan-ı Harplerin kararlarını temyiz yolu ile incelemek üzere kurulan Divanı-ı Temyiz-i Askerî yerine Askerî Temyiz Mahkemesi kurulmuş, 3. Yargılama usulünde gizlilik kaldırılarak, açık yargılama usulü getirilmiş, 4. Detaylı bir yargılama usulü, savunma hakkı, kanun yollarına başvurma gibi sanık haklarını güvence altına alan düzenlemelere yer verilmiştir. Değerli Konuklar, Askerî yargı, ilk defa 1961 tarihli Anayasamızın Yargı başlığı altındaki 138 inci maddesinde düzenlenerek Anayasal bir kurum, bu paralelde Askerî Yargıtay da 141 inci maddesinde Yüksek Mahkemeler bölümünde yer alarak Anayasal bir yüksek yargı organı niteliğini kazanmıştır. Bu düzenleme 1982 tarihli Anayasamızın Askerî yargı başlıklı 145 inci ve Askerî Yargıtay başlıklı 156 ncı maddelerinde de aynen muhafaza edilmiştir. Anayasamızın 145 inci maddesinde Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. ifadesine yer verildikten sonra askerî mahkemelerin asker kişiler ve asker olmayan kişiler bakımından görev ve yetkileri açıkça belirlenmiş, savaş ve sıkıyönetim hallerinde, hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili olacaklarının da yasayla düzenleneceği öngörülmüştür. Detayına girilmeden bu gelişim incelendiğinde; başlangıçta hukuk öğrenimi yapmış hâkimlere kapalı olan askerî yargının, önce karma bir sisteme geçerek askerî hâkimleri bünyesine aldığı, daha sonra karma sistem korunmakla beraber çoğunluk askerî hâkimlerde olacak şekilde teşkilatlandığı görülmektedir. Halen uygulanmakta olan sistem de budur. Askerî Yargıtay ise, tamamı hukukçu olan askerî hâkimlerden oluşmaktadır. 3

10 Bugün ülkemiz askerî yargısı; ülke sathına yayılmış tugay ve daha yukarı birlik komutanlıkları bünyesinde kurulu 32 askerî mahkeme, tugay ve daha üst komutanlıklar bünyesinde kurulu 134 disiplin mahkemesi ve sistemin en üst kurum ve denetim organı olan Askerî Yargıtay ile, Anayasa ve yasalarla belirlenen görevini, Atatürk ilkelerine, çağdaş ve demokratik kurallara bağlı olarak büyük bir özen ve özveriyle sürdürmektedir. 95 yıldır Türk Yargı hayatında varlığını sürdüren Askerî Yargıtay; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla kurulmuş ve görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. Anayasamızın Yargı bölümünde ve Yüksek Mahkemeler başlığı altında, 146 ncı maddesinden itibaren eşdeğer olarak belirlenen altı yüksek mahkeme; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdari Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. Dördü sivil olan altı yüksek mahkemeden ikisi Türk Silahlı Kuvvetleri içindedir. Görev sahaları farklı olan bu altı mahkeme, Anayasal konumları, statüleri, nitelik ve fonksiyonları, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve özlük hakları yönünden birbirine eşittir. Yüksek Mahkemelerimizin bir değerli Onursal Başkanın ifade ettiği gibi, bu sistemde yargının başı yok, kolları vardır. Anayasamızın Askerî Yargıtay başlıklı 156 ıncı maddesi ile 27 Haziran 1972 tarihli ve 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanuna göre bugün Askerî Yargıtay ın görevleri; - Askerî Mahkemelerden verilen hüküm ve kararları, son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamak, - Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı ve daire başkanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi suçlarına ilişkin davalara, ilk ve son yargı yeri olarak bakmak, - Askerî yargıda kanun hükümlerinin, yargı kurallarının uygulanmasında birliği sağlamak, - Askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri arasında görev uyuşmazlıklarını çözümlemek, - Askerî yargı veya askerî hâkimleri ilgilendiren kanun tasarısı veya taslakları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı nın istemi üzerine görüş bildirmek, olarak özetlenebilir. Bugün Askerî Yargıtay da, tümü ceza davalarına bakan dört daire bulunmaktadır. Her dairede bir başkan ve yedi üye bulunmakta olup, daireler, başkanın başkanlığında beş kişilik kurul halinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Başsavcılıkta ise, Başsavcıya bağlı bir başsavcı 4

11 başyardımcısı ile 13 başsavcı yardımcısı bulunmaktadır. Kararların son olarak incelendiği Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu ve Genel Kurul ise Askerî Yargıtay Başkanının başkanlığında, Kanunda belirtilen üyelerden veya tüm üyelerden oluşur. Bugün Askerî Yargıtay da tamamı yüksek hâkimlik niteliğini haiz 35 üye bulunmaktadır. Yüksek yargı üyesi olarak esasen Anayasa ve yasalara göre üstün mesleki nitelikleri yanında, önce Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından, bilahare Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan iki dereceli seçimle göreve gelen Askerî Yargıtay üyelerinden birçoğu üniversitelerde doktora ve yüksek lisans eğitimlerini de tamamlamış kişilerdir. Bu kapsamda Askerî Yargıtay üyelerinin; Türkiye nin 5 yıllık kalkınma planlarının hazırlanmasında etkin görev yapmaları yanında, hâkimlerin yetiştirilmesinden sorumlu Türkiye Adalet Akademisinde gerek sivil olan adli ve idari hâkimlere gerekse askerî hâkimlere verilen eğitimde, hem yönetim hem de akademi kadrosundaki işlevleri gurur kaynağıdır. Esasen sadece Askerî Yargıtay da değil, askerî mahkemelerde veya Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli askerî hâkimler; üniversitelerdeki hukuk eğitiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitime verdiği önem ve sağladığı büyük olanaklar sayesinde çeşitli mesleki ve akademik çalışmalar yapmaktadır. Değerli Konuklar, Askerî Yargıtay Üyelerinin bu nitelikleri, elbette ki Türk Toplumuna ve Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri yargı hizmetinin kalitesine de yansımaktadır. Daha önceleri olduğu gibi özellikle son 30 yılda, gerek terör suçları ve gerekse askerî suçlar bakımından verilen kararlarda, savunma hakkı, usul kuralları, delil değerlendirmeleri, görev kuralları gibi konularda adeta bilimsel eserler yazılmıştır. Bunlar yargı kararlarına ve birçok doktriner esere de kaynak teşkil etmiştir. Hatta ülkemizde işlediği terör suçları nedeniyle yargılanması esnasında yurt dışına kaçan ve Almanya da yakalanıp tutuklanan bir sanıkla ilgili verilen karar, iade ile ilgili uluslararası yazışmalara da dayanak oluşturmuştur. Ayrıca, 1985 yılında Avrupa Konseyine üye beş ülkenin Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yaptıkları müracaat nedeniyle ülkemizi ziyaret eden Komisyon Üyelerinin, kendi istemleri üzerine Askerî Yargıtay ı da ziyaret edip görüşmelerde 5

12 bulundukları, daha sonra konunun olumlu sonuçlanmasını takiben, Dışişleri Bakanlığımıza yazdıkları yazıda; yaptıkları bu görüşmenin çok aydınlatıcı ve yararlı olduğunu belirttikten sonra, Türk Adaletinin temel taşlarından birisi olduğunu duydukları Askerî Yargıtay ile yapılan görüşmelerin bu kanaatlerini pekiştirdiğini ifade etmişlerdir. Özellikle Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması nedenleriyle ülkemizde zaman zaman ilan edilmek zorunda kalınan sıkıyönetim hallerinde görev ve fonksiyonu daha da ağırlaşan ve önem kazanan Askerî Yargıtay, her zaman bu sorumluluğun bilincinde olmuştur. Türk yargı sistemi içerisinde bu güne kadar geçirdiği 95 yılda, Askerî Yargıtay, Atatürkçü ve çağdaş yapısı ile düzenli, istikrarlı, süratli ve verimli bir çalışma temposu göstermiş, özverili çalışmalar sonucunda hukuk devleti ilkelerine ve ülkemiz asayiş ve güvenliğine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplin anlayışına büyük katkılar sağlamıştır. Değerli Konuklar, Askerî yargı organları olağanüstü veya istisnai mahkemeler değillerdir. Böyle olunca da bu organların herhangi bir kademesinde, herhangi bir sıfatla yer alan kimselerin tabii hâkimde aranan bütün nitelikleri taşımaları, bu hâkimlerin donatıldığı teminatlarla korunmuş bulunmaları zorunludur. Zaman zaman askerî yargının bağımsızlığı konusunda olumsuz görüşler içeren düşüncelere rastlanılmaktadır. Oysa Anayasamızın 145 inci maddesi son fıkrasının gerekçesi ve metninin açık ifadesinden anlaşılacağı üzere, yargı hizmetinin bağımsızlığının sonucu olarak, askerî yargı organlarının kuruluş ve işleyişi ile askerî hâkimlerin özlük işlerinde, Anayasanın, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatına ilişkin hükümlerinin aynen uygulanacağını kural olarak kabul edilmiştir. Ancak, askerî hâkimlerin asker kişi olmaları ve Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapmaları nedeniyle yargı hizmeti dışındaki ilişkilerinin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim güvencesini zedelememek kaydıyla kanunla düzenleneceği de ayrıca kabul edilmiştir. Orduların temeli disipline ve emirlere mutlak itaate dayanır. Disiplin de, kuralları önceden belirlenmiş mevzuat hükümlerine riayet ile sağlanır. Bozulan disiplinin tekrar tesisi, konu ile ilgili hükümlerin kısa sürede uygulanmasını gerektirir. Bu açıdan bakıldığında, Ordunun temeli disiplin, disiplinin yasal, koruyucu ve sağlam temeli de Askerî Yargıdır. denilebilir. 6

13 Askerî disiplinle ilgili kuralları egemen kılmak için kendine özgü özel ceza yasası ve idari yaptırımları düzenleyen normlara olan ihtiyaç, disiplin kurallarının ihlali halinde çok kısa sürede gereğinin yapılması ve sonuca bağlanması zorunluluğu, bu durumun ihtisaslaşmış hâkim ve savcıların varlığını gerektirmesi, askerî birliklerin bulundukları her yerde genel yargı organlarının bulunmayışı, olsa dahi günümüz şartlarında sistem ve işleyiş zorlukları, savaş zamanında genel yargı organlarının görev yapamaz hale gelme olasılığı, askerî yargı organlarına olan gereksinimin başlıca nedenleridir. Gelişen ve değişen toplumsal yapıya, farklı rejimlere karşın askerî yargının çok uzun bir süredir varlığını sürdürmesi, ancak bu kurumun gerekliliği ile açıklanabilir. Anayasamızın kesin kuralları ve buna uygun düzenlenen yasalar ile Anayasa Mahkemesi kararları ve nihayet birçok ülkede bulunmadığı halde ülkemizde askerî hâkimler ile ilgili idari tasarruflara karşı yargı yolunun da açık tutulması dikkate alındığında, eleştiri konusu yapılan bazı hususlardan ve silahlı kuvvetler mensubu olmak olgusundan yola çıkılarak, askerî mahkemelerin bağımsızlığına tereddütlü bakan ve askerî yargının kaldırılması gerektiğini ileri süren görüşler, Orduların kendilerine özgü şartlarını dikkate almadığı gibi, bugün burada bulunan ve tüm dünyada askerî yargının varlığını gözler önüne seren olgu ile de çelişmektedir. Bu yüzden, hukuk dünyasına, varlığımız ile geleceğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülke yararına büyük katkısı olan, hukuk devleti kuralları ve yasalar çerçevesinde düzgün, verimli çalışan bir hukuk kurumunu kaldırmak yerine eleştiriye mahal bırakmayacak düzenlemelerin yapılması çok daha akılcı bir yaklaşım tarzı olacaktır. Aksi hal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temeli olan disiplinin altından sağlam ve yasal bir dayanağı, çabuk ve zamanında yapılan yargı görevi ile kontrolünü çekmek anlamına gelecek ve bozulan disiplinin iadesinin kısa zamanda giderilmesine imkan kalmayacaktır. Böyle bir durumun yaratacağı ve vereceği zararı ise herhalde açıklamaya gerek bulunmamaktadır. Her yargı kurumu, kendisine Anayasa ve yasalar ile verilen görevi yerine getirmektedir. Yargıda önemli olan, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin aradığı kriterlere uygun olarak, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız mahkemelerce, kendi görev alanları ve usul kuralları çerçevesinde maddi gerçeğe uygun, doğru, adil ve makul sürede karar verilmesidir. Yargı görevini yerine getiren bir hukukçunun en önemli görevi ve varoluş nedeni; soruşturma ve kovuşturmaları usul kuralları çerçevesinde yürütmek, adil yargılama kurallarına riayet etmek, hukuka uygun şekilde 7

14 elde edilecek delillerle anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak adaleti sağlayacak şekilde makul sürede sonuca ulaşıp, hukuki gerekçelere bağlanmış şekilde karar vermektir. Türk Milleti adına askerî yargı görevini yerine getiren askerî hâkimlerin soruşturma ve kovuşturmalarda dikkate aldıkları temel kural budur. Mensubu bulundukları Türk Silahlı Kuvvetleri açısından da dikkate aldıkları husus, yine hukuka uygun şekilde ast ve üstün hak ve hukukunu koruyup teslim etmek, bozulan disiplinin en kısa zamanda tesisini sağlamaktır. Yargının hangi kolunda olursa olsun, hâkimler, Adaletin Devletin temeli ve insanlığın en kutsal değeri olduğunu bilerek yaşamak ve buna göre görevlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle, hukuka ve adalete güvenin sarsılmaması görev bilinçlerinin en temel kriteri olmalıdır. Adaletin zamanında dağıtılmasını engelleyen, adalete ve hukuk kurumlarına güvenin sarsılmasına yol açacak durumlar ve uygulamalar olduğu takdirde bunları en kısa zamanda gidermek de yargı teşkilatlarının ve Devletin görevidir. Değerli konuklar, Hâkimler görevlerinde bağımsız, idari ve siyasi bakımdan korunmuş olsalar dahi vicdani kanaatlerine göre verdikleri karar ve hükümlerini Anayasaya, kanuna ve hukuka dayandırmak ve bunlara uygun şekilde karar vermek zorundadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen Anayasaya göre hüküm vermek deyimi, hâkimlerin Anayasamızın Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısım da yazılı ilkelerle sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterir. Buna göre, - Türk Devleti nin bağımsızlığı, Devlet şeklinin Cumhuriyet oluşu, Türkiye Devleti nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ve milletin egemenliği, - Türkiye Cumhuriyeti nin, insan haklarına dayalı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, İlkeleri, hâkimleri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Değerli Konuklar, Türkiye Cumhuriyeti ni gerek bölgesinde ve gerekse diğer ülkeler arasında saygın kılan husus; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olarak, uygar dünyanın evrensel değer ve normlarını bir yaşam tarzı olarak kazanmış olmasıdır. Bu da, büyük önder ve büyük devlet adamı 8

15 Mustafa Kemal ATATÜRK ün eseridir. Bu esere birlik ve beraberlik içinde ve tam olarak sahip çıkıldığı takdirde, aşılamayacak hiçbir güçlüğün bulunamayacağına inanmaktayız. Bizler ulu önder Atatürk ün gösterdiği Yurtta Barış, Dünyada Barış hedefini kendimize düstur edinmiş bir ülkenin insanlarıyız. Bu ilkenin tüm dünyada egemen olması da en büyük arzumuzdur. Bunun da evrensel nitelikteki insan haklarına, uluslararası ve ulusal temel hukuk kurallarına riayetle ve adil olmakla sağlanacağına inanıyoruz. Bu vesile ile nice 95 inci yıl dileklerimle, başta yurt dışından Ülkemize teşrif eden, Ankara dan ve Ankara dışındaki diğer illerden Sempozyumu onurlandıran tüm konuklarımıza hoş geldiniz der, saygılar sunarım. 9

16 10

17 ULUS LA RAR ASI S EM PO ZY UM 1.GÜN 06 NİSAN 2007 B İRİ NC İ OTURUM Oturum Başkanı: Dr. Rıza TÜRMEN AIHM Eski Yargıcı Konuşmacı : Korg. Anatoliy YAKOVLEVIÇ PETROÇENKOV Rusya Federasyonu Temsilcisi Konuşmacı : Hâkim Albay Svilen ALEKSANDROV Bulgaristan Temsilcisi Konuşmacı : Hâkim Yüzbaşı Tibor STEINER Macaristan Temsilcisi 11

18 12

19 Dr.Rıza TÜRMEN in ÖZGEÇMİŞİ 1941 de İstanbul da doğan Hâkim Türmen, İngiliz Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Kanada Montreal MC Gill Üniversitesinden hukuk master i, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden de siyasal bilimler doktoru unvanını almıştır yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Sayın Türmen, yıllarında New York Birleşmiş Milletler Daimî Delegeliğinde, yıllarında ise İslamabat Büyükelçiliğinde görev yapmıştır yıllarında Türkiye yi uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde temsil etmiş ve yıllarında da Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı ile hazırlık çalışmalarına Türk Heyeti Üyesi olarak katılmıştır yıllarında Singapur Büyükelçisi, yıllarında Dışişleri Bakanlığında Avrupa Konseyi, İnsan Hakları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) ve Birleşmiş Milletlerden Sorumlu Genel Müdür, yıllarında Bern Büyükelçisi ve yıllarında da Avrupa Konseyi nezdinde Büyükelçi olarak görev yapmıştır. Çok sayıda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler toplantılarına Türk Heyeti Üyesi yanında başkan olarak da katılan Sayın Türmen, 1998 de Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkimliğine seçilmiş olup, bu görevi Mayıs 2008 de sona ermiştir. Halen Milliyet gazetesinde sütun yazarlığı yapmaktadır. 13

20 Korg. ANATOLIY YAKOVLEVIÇ PETROÇENKOV un ÖZGEÇMİŞİ 1942 yılında doğmuş, 1966 yılında Topçu Harp Okulundan mezun olmuş, 1966 ila 1968 yılları arasında Savunma Bakanlığı Merkez Topçu Üssü Komutanlığı subayı olarak görev yapmıştır yılında Harp Akademisi Askerî Hukuk Fakültesinden mezun olup Sivastopol Garnizon Askerî Mahkeme Üyeliğine atanmış, müteakiben 1975 ila 1980 yıllarında Ural Askerî Bölgesi Askerî Mahkeme Üyeliği, 1980 ila 1982 yıllarında Kuzey Filosu Filotilla Askerî Mahkeme Başkanlığı, 1982 ila 1986 yıllarında Ural Askerî Bölgesi Askerî Mahkeme Başkan Yardımcılığı, 1986 ila 1989 yılları arasında Sibirya Askerî Bölgesi Askerî Mahkeme Başkanlığı, 1989 ila 1992 yıllarında Sovyet Birliği Yüksek Mahkemesi Hâkimliği, 1992 ila 2004 yıllarında Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Askerî Kurulu Hâkimliği, 2004 ila 2007 yıllarında Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Askerî Kurulu Başkanı olarak görevlerini yürütmüştür tarihinden itibaren Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 14

21 Albay Svilen ALEKSANDROV un ÖZGEÇMİŞİ 7 Nisan 1959 tarihinde doğmuş, 1978 tarihinde İngilizce Dil Okulunu, 1985 tarihinde Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisansını, 1994 tarihinde Sofya Harp Akademisi İngilizce Uzmanlık Kursunu ve 12 Ekim 1994 ila 18 Aralık 1994 tarihleri arasında ABD Maxwell Hava Kuvvetleri Üssünde Askerî Başsavcılık Okulu Kursunu tamamlamış ve mezun olmuştur. Pleven Askerî Mahkemesi Hâkimi, tarihleri arasında Sofya Askerî Mahkemesi Hâkimi, tarihleri arasında Askerî Yargıtay Hâkimi, tarihleri arasında Askerî Yargıtay Başkan Yardımcısı, Mayıs 2008 tarihinden itibaren Sofya Askerî Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. 15

22 Hâkim Yüzbaşı Tibor STEINER in ÖZGEÇMİŞİ Steiner, de Bilimler ve İktisat Üniversitesi nde okudu, sonra Amerika ya gitti, San Antonio Texas ta okudu ve Virginia Charlodsfield de savcılık okuluna gitti, 1999 da baro sınavını verdi, arasında Elteb Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu, birçok uluslararası toplantılara katıldı, halen askerî savcı görevini sürdürmektedir, Budapeşte Askerî Savcılık ofisinde. Evli ve iki çocuk sahibidir. 16

23 1.OTURUM OTURUM BAŞKANI (Dr. Rıza TÜRMEN) Sayın Başkan, Sayın davetliler, değerli konuklar, Hepinize hoş geldiniz diyor ve Askerî Yargıtayın 95 inci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen 2009 yılında Askerî Yargı konulu sempozyuma katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarılı geçeceğini ve buradan çıkan sonuçların ülkenize olumlu izlenimlerle dönmenizi sağlayacağını ümit ediyorum. Oturuma biraz geç başlıyoruz, bu organizasyonun kusurundan değil, ABD Başkanı Obama nın ziyaretinden kaynaklanan bir gecikme. Onun için hoşgörüyle karşılayacağınızı düşünüyorum. Sözü ilk konuşmacıya vermeden önce birkaç söz söylemek istiyorum izninizle. Günümüzde yargının uluslararası alanda genel görünümü nedir diye baktığımız zaman görüyoruz ki, küreselleşme olgusu hukuku da yargıyı da çok yakından etkilemiş durumda. Bugün uluslararası alanda bir hukukun evrenselleşmesinden ya da hukukun küreselleşmesinden söz etmek imkânı vardır. Hukukun küreselleşmesinin iki tezahürü mevcut benim kanımca. İki türlü gelişme görüyoruz. Birincisi, ulusal yargının uluslararası nitelik kazanması. İkinci gelişme de uluslararası hukukun yargısallaşması. Şunu demek istiyorum; ulusal yargının ve ulusal yargıcın uluslararası bir nitelik kazanmasından söz ederken gördüğümüz şey şu. Hukuk alanında yapılan uluslararası sözleşmelerin yarattığı bir uluslararası ortak hukuk alanı doğuyor. Bu uluslararası alanda doğan ortak hukuk alanı, devletler arasında bir uyum süreci başlatıyor. Her devlet bu ortak hukuk alanındaki standartlara ayak uydurabilmek için, yasalarını değiştiriyor, uygulamalarını değiştiriyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk sözleşmelerinin yarattığı bu uyum, iç hukuk üzerinde etki yapıyor. Tabi bunun en iyi örneği, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve onun yarattığı Mahkeme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Avrupa da bir kamu düzeni hatta bir Anayasa haline gelmesi sonucunda, Devletler buna uyum sağlamak için sürekli bir hukuk reformu için yapıyorlar. Yasalarını değiştiriyorlar, uygulamalarını değiştiriyorlar, mahkeme kararlarını değiştiriyorlar. Sonunda o alan içinde bir içbükey doğuyor. İkincisi; ulusal yargıçlar, artık kendi ulusal sınırları içerisinde kalmıyorlar. Ulusal sınırlarının dışına çıkıyorlar ve iki şey yapıyorlar; bir kere uluslararası mahkemelerin yarattığı içtihattan 17

24 yararlanıyorlar. Ulusal mahkemelerde karar verirken ya da ulusal yasaları yorumlarken ellerinde yeni bir kaynak var şimdi, o da uluslararası mahkemelerin yarattığı hukuk. Yargıçlar, milli yargıçlar giderek yorum yaparken, kendi yasalarını uygularken bu hukuku da kullanıyorlar. İkincisi de uluslararası mahkemelerden dolayı ulusal yargıçların bugün günümüzde yeni bir görevi var, o da uluslararası hukuku kendi ülkelerinde uygulamak. Uluslararası hukuku kendi ülkelerinde uygulayanlar aslında ulusal yargıçlar. Uluslararası hukukun yargısallaşmasına bakarsak, o zaman şunu görüyoruz, giderek artan bir şekilde bir yargı organları proliferasyonu var, uluslararası yargı organları artıyor. Dünya Ticaret Örgütünün Uyuşmazlıkların Çözümü Organı, Deniz Hukuku Sözleşmesi Uyuşmazlıkların Çözümü Mahkemesi (Hamburg daki), insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve soykırım suçlarını yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu amaçla kurulan Ruanda ve Yugoslavya daki suçlar için ceza mahkemeleri. İnsan hakları alanında kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tabi başka bölgesel mahkemeler de var; Amerika İnsan Hakları Mahkemesi, Afrika İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa Adalet Divanı (Lüksemburg daki). Bütün bunlar bir hukuk alanı yaratıyorlar. Yani uluslararası hukuk bu mahkemeler aracılığıyla giderek daha fazla yargısal niteliğe bürünüyor. Tabi bu mahkemeler arasında bir eşgüdüm problemi çıkıyor. Yani bu mahkemeler arasındaki ilişki nedir? Buna cevap vermek çok güç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Lüksemburg daki Avrupa Adalet Divanı arasındaki ilişki nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ile İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki ilişki nedir? Adalet Divanı ile diğer mahkemeler arasındaki ilişki nedir? Bütün bu mahkemeler ile ulusal mahkemeler arasındaki, anayasa mahkemeleri, ulusal Yargıtaylar arasındaki ilişki nedir? Bunların cevabı yok ortada. Aslında baktığınız zaman, uluslararası alanda, çok heterojen bir düzen görüyoruz. Kentsen piramidinden uluslararası alanda bahsetmek olanağı yok. Yani bir tek hiyerarşi içinde sıralanmış bir hukuk düzeninden bahsetmek olanağı yok. Olsa olsa yan yana duran tamamlanmamış piramitlerden bahsetmek olanağı olabilir. Bir sonuç da şu oluyor, ulusal yargı organlarının otoritesi daha fazlalaşıyor. Ulusal yargı organları, otoritelerini uluslararası hukuka dayandırdığı ölçüde, ulusal yargıcın ve yargı organının eli daha kuvvetleniyor. Denetlediği yasama ve yürütme organlarına karşı daha geniş söz sahibi oluyor. Bütün bu gelişmelerin askerî yargının dışında kaldığını söylemek çok güç. Tabi ki bütün yargı organları gibi askerî yargı da bütün bu gelişmelerden etkileniyor. Bunun en iyi örneği bugün 18

25 burada yapılan toplantı. Uluslararası alanda bunu görüyoruz. Yargıçlar kendi aralarında toplanıyorlar, bir araya geliyorlar, bir görüş alışverişi oluyor. Ülkelerine, o toplantılardan aldıkları verilerle dönüyorlar. Bu da onları daha zenginleştiriyor, ufuklarını açıyor. İşte bugün burada gördüğünüz toplantı kanımca uluslararası hukukun küreselleşmesinin askerî yargıya bir yansıması. Hepinize bu toplantıya hoş geldiniz derim ve iyi çalışmalar dilerim. OTURUM BAŞKANI - Şimdi sözü ilk konuşmacıya, Rusya Federasyonundan General Anatoliy Yakovleviç Petroçenkov a bırakıyorum. Eğer adınızı tam olarak söylememişsem özür dilerim. Buyrun efendim, söz sizin. 19

26 Korgeneral ANATOLIY YAKOVLEVİÇ PETROÇENKOV - Rusya Federasyonu Temsilcisi İyi günler sayın baylar, meslektaşlarım, Konuşmamın başında müsaadenizle Türkiye Askerî Yargıtayının 95 inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen uluslararası sempozyumun organizatörlerine ve şahsen de Askerî Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Ahmet Alkış beye bu önemli ve ilginç ve neticeleri kuşkusuz bütün katılımcılara yararlı olacak uluslararası askerî-hukuki foruma davet ettikleri için samimi minnettarlığı ifade etmek istiyorum. Rusya daki çağdaş askerî yargı sisteminin özellikleri üzerinde durmazdan önce bu sistemin üç yüz yılı aşkın tarihçesi hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. İlk olarak askerî yargı ifadesine 16. yüzyılın sonlarında, 17. yüzyılın başlarında rastlanmaktadır. Ancak askerî yargı mercileri sistemi 18. yüzyılın başlarında 1. Petro zamanında ortaya çıkmıştır ve Rusya da düzenli ordu kurulmasından kaynaklanmıştır yılında Mahkeme ve Yargıçlar bölümü dahil edilen askerî tüzük kabul edilmiştir. Burada genel adli mercilerden ayrı ve farklı olmak üzere heyetli askerî yargı sistemi öngörülmüştür. Petro döneminde oluşturulan askerî mahkemeler yapılarında ve yargılama usullerinde pek fazla bir değişiklik olmaksızın 150 yıldan fazla varlıklarını sürdürmüştür yılında imparator II. Aleksandr döneminde askerî yargı reformu gerçekleştirilmiş, askerî yargı tüzüğü kabul edilmiştir. Bu askerî yargı sistemi alay mahkemelerini, askerî il mahkemelerini ve biri Sibirya da ve diğeri Kafkaslarda olmak üzere iki şubesi bulunan ana askerî mahkemesini kapsıyordu. Bu belirtilen kademeleri içeren askerî yargı sistemi varlığını 1991 yılına kadar sürdürmüştür ve öncelikli olarak da askerî personele ilişkin bütün ceza davalarına bakmıştır. SSCB nin dağılmasından sonra 1991 yılında askerî ağır ceza mahkemelerinin ve SSCB Yüksek Mahkemesi askerî hakem heyetlerinin kaderi konusunun ele alınması sırasında ve SSCB yüksek şurası adli erki yapılarının kaldırılması sırasında, ülke yönetimi, Rusya daki askerî-adli mercileri yeni devletin müşterek adli sisteminin yapı taşı olarak muhafaza etme kararı almıştır yılında askerî ceza mahkemelerine önceki devrim öncesindeki askerî mahkemeler unvanları iade edilmiş ve bunlar bu vasıflarıyla Rusya Federasyonu adli sistemine dahil edilmiştir. 19 Aralık 1993 tarihinde Rusya Federasyonu Anayasasının kabul edilmesiyle birlikte askerî mahkemeler sisteminin gelişiminde yeni ve çağdaş bir aşama başlamıştır ve bu da köklü değişimlere yol açmıştır. 20

27 Ben Rusya askerî mahkemeleri tarihinden tek bir amaçla bahsettim, bununla, toplumsal-siyasi formasyondan ve devlet yapısından bağımsız olmak üzere farklı tarihi dönemlerde Rusya devleti için bu kurumun geleneksel vasfını ve deyim yerindeyse organik vasfını sergilemek istedim. Askerî mahkemelerin yetkileri, oluşturulması ve faaliyet usulü, 23 Haziran 1999 tarihli Rusya Federasyonu Askerî Mahkemeleri adlı özel federal anayasal kanunla belirlenmiştir. Özellikle belirtilmesi gereken husus ise Devletimizin tarihinde ilk defa askerî yargı mercileri, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına ve askerî komutaya karşı tam olarak bağımsız olmuştur. Askerî mahkemelerin ve yüksek mahkeme askerî heyetlerinin personeli, askerî idareden alınarak adli makamlara aktarılmış ve bütün askerî görevliler hâkimler de dahil olmak üzere ilgili görevlerde bulundukları dönemler için Rusya Federasyonu Yüksek mahkemesi nezdindeki yargı departmanına ve Rusya Yüksek Mahkemesine görevli olarak verilmiştir. Rus mahkemelerinin bağımsızlığının çok önemli bir teminatı da, askerî mahkemelerin bütün finansman ve maddi-teknik tedarik konuları Savunma Bakanlığından Yüksek Mahkemeye ve Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi nezdindeki yargı departmanına devredilmesidir. Rusya Federasyonu askerî mahkemeleri Rusya nın adli sistemi içinde bulunmaktadır, genel yargı alanı içindeki federal mahkemelerdir ve Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinde, sair askerî oluşumlarda ve federal yasaya göre askerî görev öngörülen federal yürütme organlarında yargı erkini gerçekleştirmektedir. Askerî mahkemeler yerellik ilkesine göre, askerî birliklerin, silahlı kuvvetler kurumlarının ve askerî oluşum ve organlarının sair birliklerinin konuşlandığı yerlerde oluşturulmaktadır. Askerî mahkemeler erişimi serbest olan yerlerde bulunmaktadır. Askerî mahkemeler münhasıran federal yasayla kurulmakta ve lağvedilmektedir. Olağanüstü mahkemelerin, Adli sistem Yasasında öngörülmeyen mahkemelerin savaş dönemleri de dâhil olmak üzere kurulması mümkün değildir. Askerî mahkemelerin miktarı ve askerî hâkimlerin sayısı, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi tarafından belirlenmektedir. Rusya Federasyonu askerî mahkemeler sistemi, 119 garnizon askerî mahkemesini kapsamaktadır ve bunlar birinci derece (bidayet) mahkemeleridir, bunların beş tanesi Rusya toprakları dışında konuşlanmıştır, ikisi Kazakistan Cumhuriyetinde ve birer tane de Tacikistan, Ermenistan ve Moldova Cumhuriyetlerinde bulunmaktadır. İkinci olarak 12 adet bölge mahkemesi vardır ve bunlardan 3 tanesi filo askerî mahkemesidir ve bunlar birinci derece temyiz ve gözetim 21

28 mahkemeleridir. Bunların askerî mahkeme heyetleri Yüksek Mahkeme bünyesinde faaliyet göstermektedir, bölge filo askerî mahkemeleri bakımından üst yargı mercii niteliğindedir ve anayasal ve gözetim makamlarının birinci derece mahkemesi gibi davalara bakmaktadır. Rusya da disiplin mahkemeleri de dahil olmak üzere başka herhangi bir askerî mahkeme bulunmamaktadır. Askerî mahkeme hâkimi olmak için Rusya Federasyonu vatandaşı olmak, 25 yaşından büyük olmak, yüksek hukuk tahsili görmüş olmak, hukuk mesleğinde en az beş yıl çalışmış olmak, herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, ihtisas sınavını vermiş olmak ve hâkimler ihtisas kurulunun referansına sahip olmak ve aynı şekilde subay unvanına sahip olmak ve askerî hizmette bulunmak için sözleşme imzalamış bulunmak şartları aranmaktadır. Garnizon ve bölge filo askerî mahkemelerinin hâkimleri, Yüksek Mahkeme başkanının teklifi üzerine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. Tavsiye edilen kişinin hâkimlik görevine atanmasına ilişkin ilgili mahkemenin başkanından teklifin alınmasından sonra, Yüksek Mahkeme başkanı bu teklifi 30 gün zarfında Devlet Başkanına gönderir. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi askerî heyet hâkimleri Rusya Federasyonu Devlet Başkanının teklifi üzerine Rusya Federasyonu Federasyonlar Şurası tarafından atanmaktadır. Bu teklif de Yüksek Mahkeme başkanının kanaati göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılmaktadır. Askerî mahkemelerin yargı alanına girenler: birincisi askerî görevlilerin, silah altında bulunan vatandaşların ihlal edilmiş veya tartışma konusu olmuş hak ve özgürlüklerinin ve yasayla korunan çıkarlarının savunulmasına ilişkin; askerî idarelerin, askerî görevli personelin eylemlerine, eylemsizliklerine ve bunların aldıkları kararlara ilişkin özel hukuk davalarıdır. İkincisi askerî personelin, askerlik görevini yapan vatandaşların suçlandığı suçlara ilişkin davalar, aynı şekilde suçun askerlik vazifesi sırasında veya silah altında bulunulan sürede işlenmiş olması koşuluyla askerî hizmetten ayrılan ve terhis olmuş vatandaşların suçlandığı şahısların davaları; askerî personel ve silâh altında bulunan vatandaşların işlediği idari suçlarla ilgili davalar; askerî personelin, askerlik görevini yapan vatandaşların disiplin tutuklaması verilebilecek disiplin suçlarıyla ilgili davalardır. Rusya Federasyonu nun akdettiği uluslar arası antlaşmalarla aksi öngörülmediği takdirde umum yargı yetkisini haiz federal mahkemelerce görülmeye tabi bütün hukuk davaları, idari davalar ve ağır ceza davaları Rusya Federasyonu toprakları dışında konuşlanan bütün askerî mahkemelerde görülmektedir

29 Yılında kabul edilen kanun, askerî mahkemelere askerî idare mercilerinin adli denetimi konusunda yetki vermektedir ve mahkemelerin bu istikametteki çalışmalarının esas çalışma haline geldiğini belirtmek önem taşımaktadır. Günümüzde askerî görevlilerin, askerî idare mercilerinin eylemleri veya eylemsizlikleriyle ilgili askerî mahkemelerde açtıkları hukuk davalarının sayısı ceza davalarının sayısını aşmaktadır. Bu da askerî personelin hakları, özgürlükleri ve yasal çıkarlarına riayet edilmesi konusunda bir güvence olarak askerî mahkemelerin rolünün arttığına delil teşkil etmektedir. Askerî personelin mahkemeye şikâyetlerini iletmesi hakkının formal bir hukuk olmadığını belirtmek gerekir. Askerî mahkemeler tarafından askerî personelin şikâyetlerinin yarısından fazlası olumlu yönde değerlendirilmektedir. Yani mahkeme kararları askerî personelin lehine olmaktadır. Ayrıca, askerî mahkemeler, askerî personelle ilgili olarak ceza davalarına sadece askerî suçlarla değil bütün suçlarla ilgili olarak bakmaktadır. Askerî suçlarla ilgili sorumluluk Rusya Federasyonu nun 1996 yılında kabul edilen Ceza Kanununda öngörülmüştür ve askerî suçlarla ilgili ayrı bir cezai sorumluluk kanunu bulunmamaktadır. Askerî mahkemelerde farklı kategorideki davaların görülmesi usulünü düzenleyen hiçbir özel yasa bulunmamaktadır. Askerî mahkemeler yargılama görevini yerine getirirken bütün mahkemeler için ortak olan muhakeme usul kanunlarına riayet etmektedirler. Askerî mahkemeler tarafından aktif bir şekilde önleyici çalışmalar yapılmakta ve bu da askerî birliklerde yasalara uyma ve hukuk düzeni durumuna önemli etkide bulunmaktadır. Askerî mahkemeler, askerî personelin hukuk eğitimi ve öğrenimine katılmaktadır. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde dört yıldır hukuk bilgileri haftası düzenlenmekte ve askerî hâkimler bunlara aktif bir şekilde katılmaktadır. Sair önleme çalışmaları arasında suç işlenmesine etkide bulunan özel tanımlar ve kararnamelerin gönderilmesi, ceza davalarının askerî birliklerin kendi personelinin hazır bulunmasıyla görülmesi bulunmaktadır. Bu tür davaların üçte biri askerî birliklerde personelin izleyici olarak katılmasıyla görülmekte ve benzeri çalışmalar yürütülmektedir. Askerî mahkemeler askerî personeli için açık ve erişilebilir olma konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu adımlardan biri olarak da askerî mahkemelerin kendi sitelerinin bulunması belirtilebilir. Bu sitelerde dava listeleri, görülen ceza-hukuk davalarıyla ilgili bilgiler, adli uygulama arşivi, vatandaşlarla görüşme kural ve saatleri, iletişim bilgileri, askerî mahkemelerin heyetleri konusunda bilgiler, gazeteciler için bilgiler ve sair konular bulunmaktadır. Ayrıca vatandaşların elektronik posta yoluyla ileti 23

30 gönderme imkânı bulunmaktadır. Bazı bölge mahkemeleri kendi dergilerini çıkarmakta, Yüksek Mahkeme askerî heyeti haber bülteni yayımlamakta ve bu bültende yargı uygulamalarının en güncel konularıyla ilgili olarak seçme adli dokümanlar yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra Yüksek Mahkeme askerî heyetinin mahkeme kararları Yüksek Mahkeme yayınlarında yayınlanmaktadır. Askerî mahkemelerin yargı faaliyeti sırasında devlet simgelerinin kullanılması, adli sistem konusundaki genel yasalarla düzenlenmektedir. Buna göre de mahkeme binalarına Rusya Federasyonu devlet bayrağı asılmakta, duruşma salonlarında da Rusya Federasyonu devlet tuğrası resmi bulunmaktadır. Yargılama sırasında askerî hâkimler cüppelerini giymekte ya da faaliyetleriyle ilgili başka bir ayırt edici işaret bulundurmaktadır. Askerî mahkemeler için farklı veya özel simgeler veya ayırt edici işaretler öngörülmemiştir. Rusya Federasyonu mevzuatında adli polis gibi bir merci de öngörülmemiştir. Askerî personel tarafından işlenen suçların ön soruşturmasıyla askerî birliklerin komutanları ilgilenmekte olup bunlar yasalara göre ilk soruşturma merciidir. Bunların yanı sıra Rusya Federasyonu Başsavcılığı nezdindeki tahkikat komitesine giren askerî tahkikat mercileri ön soruşturmadan sorumludur. Rusya Federasyonu askerî yargı sistemi reformu devam etmektedir. Halihazırda askerî adli mercilerin askerî görevlilerinin devlet sivil idareleriyle değiştirilmesi konusu ele alınmaktadır. Ancak bu askerî mahkemelerin tasfiyesi anlamına gelmemektedir. Üç yüz yılı aşkın tarihi boyunca bu mahkemeler etkin olduklarını ispat etmişler ve genel yargı alanı federal mahkemelerinin yapıtaşı olarak işlevlerini sürdüreceklerdir. Konuşmamın sonunda bir hususu hatırlatmak istiyorum Yılında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yönetim Komitesi, askerî mahkemeler tarafından davaların görülmesiyle ilgili olarak özel bir rapor hazırladı ve bu raporda değişik ülkelerdeki askerî mahkemelerin işleyişiyle ilgili uygulamaları bir araya topladı ve mahkemelerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları konusunda güvencelerin bulunması koşullarında askerî mahkemeler için meşruiyet kriterlerini hazırladı. Bu belgede Rus askerî mahkemeleri meşru adli merciler arasında gösterildi. İlginize teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI- Hâkim Korg. Sayın Anatoliy Yakovleviç Petroçenkov a konuşmasından dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuşmacı olarak Bulgaristan dan Hâkim Alb. Sayın Svilen Aleksandrov a sözü veriyorum. 24

31 Hâkim Alb. Svilen ALEKSANDROV- Bulgaristan Temsilcisi Değerli meslektaşlarım, Öncelikle hepinizi ülkenizin Askeri Yargıtay ının kuruluşunun 95. yıldönümü nedeniyle kutlamak istiyorum. Heyetim ve Bulgaristan Askeri Yargıtay Başkanı adına heyetimizi davet ettiğinden dolayı Tuğgeneral Ahmet Alkış a teşekkür ediyorum. Size kısa ve açık bir şekilde, özet niteliğinde Bulgaristan Adalet Sistemi nden bahsedeceğim. Öncelikle İngilizcem pek iyi değil, bunun için sizden özür diliyorum. Fakat size Bulgaristan Adalet Sistemi nden bahsetmeye çalışacağım. Mahkeme yapısından bahsetmek istiyorum. Anayasa ve Yargı Yetkisi Yasası (LJP) hükümlerine göre, Bulgaristan Cumhuriyeti nde adalet Yüksek Temyiz Mahkemesi (SCC), Yüksek İdare Mahkemesi (SAC), temyiz, idare, bölge, il mahkemeleri ve askeri mahkemeler tarafından sağlanır. Yasalarca öngörüldüğü üzere, il, bölge, idare mahkemeleri ve askeri mahkemeler tüm davalara ilk merci olarak bakarlar. İl mahkemeleri temel birinci derece mahkemelerdir. Yasalarca diğer mahkemelere verilenler haricinde tüm davalara bakarlar. Bölge mahkemeleri, il mahkemelerinin davaları üzerinde temyiz edilmiş kararları istinaf mahkemeleri olarak ele alırlar. İdare mahkemeleri, Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisi içerisinde olanlar hariç tüm idari davalara ilk merci olarak bakarlar. Ayrıca, kanunla belirlenmiş davalara temyiz mahkemesi sıfatıyla bakarlar. İdare mahkemelerindeki mevkiler ve adli alanlar bölge mahkemelerininkiyle örtüşür niteliktedir. Duruşmalar mahkeme binasında ve duruşma salonunda gerçekleştirilir. Mahkeme başkanının mütalaasına tabi olan istisnai durumlarda, mahkeme heyeti duruşmayı başka bir binada yapmaya karar verebilir. Hâkim ve savcılar duruşmaya cüppeleri ile katılırlar. Askeri hâkim, askeri savcı ve askeri müfettişler askeri üniformaları ile çalışırlar. Hâkimlerden en kıdemli olan heyete başkanlık eder. Heyete başkanlık yapan üye duruşmayı resmi olarak başlatarak duruşmayı yürütür ve usul hukuku tarafında öngörülen usuller doğrultusunda suçlu üzerinde yaptırım uygulayabilir. 25

32 Başkanlık yapan üyenin bireysel emirleri mahkeme salonunda bulunan tüm katılımcılar için bağlayıcıdır. Bu emirlere, mahkeme heyeti tarafından itiraz edilebilir. Bulgaristan askeri adalet sistemi, askeri mahkeme ve Askeri Yargıtay (CMA) dan oluşur. Askeri mahkemeler arasında en yüksek merci Yüksek Temyiz Mahkemesi dir. Askeri mahkemeler ilk mercilerdir ve bölgesel ilkelere göre organize düzenlenirler. Şu anda Bulgaristan da beş askeri mahkeme bulunmaktadır: Sofya, Filibe, Sliven, Varna ve Pleven de. Askeri mahkemeler, mahkeme başkanı, vekiller ve hâkimlerden oluşur. Her askeri mahkeme ayrı bir yargı birimidir ve Yüksek Hâkimler Kurulu (SJC) tarafından belirlenen kendi bütçesine sahiptir. Ülkede askeri savcılar bulunur. Görevleri, genel il savcılarınınkiyle aynıdır. Her askeri savcının ofisinde organizasyonel ve usule ilişkin konular açısından savcıların emrinde olan görevli askeri müfettişler vardır. Askeri müfettişler ve soruşturma görevlisi askeri polisler askeri mahkemelerin yargı yetkisine giren suçlarla ilgili davaların hazırlık soruşturmalarını yürütürler. Soruşturma görevlisi olan askeri polisler Savunma Bakanlığı tarafından atanırlar. CMA askeri mahkemelerin işlerini yürüten ve kontrol eden yüksek mercidir. Ülkede yalnızca bir CMA bulunmaktadır. Ülkedeki en yüksek merci Yüksek Temyiz Mahkemesidir (SCC). CMA nınkiler de dahil olmak üzere, tüm mahkemelerin davalarını inceleme yetkisine sahiptir. SCC içerisinde ceza, ticari ve hukuk davaları ile ilgili daireler bulunmaktadır. Askeri davalarla ilgili bir dairesi yoktur ve tüm hakimleri sivildir. Yüksek Temyiz Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi başkanları ve Başsavcı hariç olmak üzere, hakim, savcı, müfettiş ve idare başkanı, Yüksek Hakimler Kurulu nun kararıyla görevlendirilebilir, terfi edilebilir, rütbesi düşürülebilir, nakledilebilir ve görevinden alınabilir. Askeriye de dahil olmak üzere, ülkedeki tüm hakim, savcı ve müfettişler hukuk diplomasına sahip olmalı ve devlet tarafından düzenlenen baro sınavına girmiş olmalıdır; kasti bir suçtan dolayı hapse mahkum edilmemiş olmalı, rehabilitasyona tabi olmamalı ve akıl sağlığı yerinde olmalıdır. SJC adalet sisteminin idari organıdır ve adaleti temin etmeye çalışmamaktadır. Savunma Bakanı, askeri yargıçlara ilk askeri rütbelerini verir. 26

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY. Yılında. üncü. Askerî Yargıtay 100

ASKERÎ YARGITAY. Yılında. üncü. Askerî Yargıtay 100 Askerî Yargıtay 100 üncü Yılında ASKERÎ YARGITAY Cumhuriyet Dönemi Öncesi Ülkemizde askerî suç kavramının doğuşu ve dolayısıyla askerî yargının tarihi, Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarına, düzenli ordunun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Çeviren: Gürkan TURHAN 2

Çeviren: Gürkan TURHAN 2 VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete: 5.4.1911, Sayı: 20836) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete: 5.4.1911, Sayı: 20836) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete: 5.4.1911, Sayı: 20836) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri hakimlerin,

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü I. GÜVENLİK VE ULUSAL (MİLLÎ) GÜVENLİK KAVRAMLARI A. GÜVENLİK KAVRAMI Güvenlik kavramı, insanlığın başlangıcından

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 8953 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5235 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2004

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Rektörlüğü ne bağlı olarak

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı