Dağıtık Sistemler CS5001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dağıtık Sistemler CS5001"

Transkript

1 Dağıtık Sistemler CS5001 Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş TH Mittelhessen Gießen University of Applied Sciences Modeller ve Gösterimler

2 Sistemler, Uygulamalar, Algoritmalar Dağıtık Sistem Bir dağıtık sistem bir iletişim ağıyla birbirlerine bağlanmış süreçlerden oluşur. Dağıtık sistemler genel olarak modülarizedir (genellikle katmanlarda) ve düzenleme için hizmet(örn. İletişim hizmetleri) sunarlar. Dağıtık Uygulama Bir dağıtık uygulama, dağıtık bir programın işlemcilerinin alt kümesi üzerinde çalışır. Uygulamada etkileşim sadece mesajlar üzerinden yapılır. Bir dağıtık uygulama her zaman Dağıtılmış bir altyapı'ya dayanır mesaj değişimi vb. ve kendisi bir dağıtık sistemi temsil eder. Dağıtık Program Dağıtık bir program birbirleriyle sadece mesajlar aracılığıyla iletişim kuran n tane süreçten oluşur. Her sürecin kendine ait işlemci üzerinde çalıştığını kabul ederiz. Dağıtık Algoritma Bir dağıtık algoritma bir veya daha fazla işlemci üzerinde ardışık süreçler olarak çalışabilen yerel algoritmalardan oluşur. Dağıtık algoritmalar her zaman Dağıtık Birimler Modeli kullanılarak tanımlanır. Seite 2

3 Model Şekilde görünen durumla hangi algoritmalar kullanılarak hangi hesaplamaları yapmak mümkündür? İletişim Ortamı Bu iletişim ortamının gerçekleştirimine ve düğümlere bağlıdır. Kayıpsız/kayıplı iletişim Mesajların süresi, iletim güvenilirliği Broadcast mümkün/ mümkün değil Bir düğümün kaybı mümkün / mümkün değil vb. Dağıtık olmayan sistemlerde model açıktır Bundan dolayı dağıtık algoritmalar işlem yaptıkları bağlam verilerekve açıkça tanımlanması tanımlanırlar. gerekmez. Yapı(Framework) ~ Model Seite 3

4 Model Sistemler ve Sistem Modelleri Sistem Ortamların ve bileşenlerin özel durumları... Herhangi bir sayıda davranış sayısı ve yetenek mümkündür. Model Normalize edilmiş özellikler Sistem sınıflarının karakterize edilmesi Anlamlı ve genel ifadelerin yapımı mümkündür Örn: X Algoritması kayıpsız iletişim ve hatasız çalışan bileşenler durumunda sona erer. Temeller/Yönetilebilirlik üzerine odaklanmaya izin verilir Bileşenlerin başarısız olacaklarını kabul edelim, bundan sonra bileşenler mesaj gönderemezler... Modülarizasyon ile problem çözümünün kolaylaştırılması Yanlış mesajlar ile problemin başka bir yerde incelenmesi... Seite 4

5 Model Modeller Neden Modeller Modelleme esnasında gerçekliği anlama Planlama/Tahminleme Simülasyonlar Model Türlerı Analitik Modeller = Biçimsel Modeller Birşeyi olduğu gibi tanımlamak, gerçeğin kolaylaştırılmış tanımı Öncelikle doğa bilimlerinde: örn: Fizikteki matematiksel formüller Analog Modeller Modeldeki benzer özelliklerle yinelemeler örn. Planlanmış bir arabanın ağaç modeli açıkça yapma / belli özelliklerin araştırılması Seite 5

6 Model Modeller Analitik / Biçimsel Modellerin Türleri Ayrık Olaylar Modeli Dış olaylara verilen tepkilere göre model tanımlama Genel olarak Geçiş Sistemleri Sürekli Modeller Bir problemi matematiksel olarak ifade etmektir. Genellikle diferensiyal denklemler halinde edilirler. Seite 6

7 Model Bilgisayar Bilimlerindeki Modeller Bir bulunmuş gerçeklik modeli Model istenen bir gerçeğin simülasyonunu yapar. Örnekler: Sanal bellek Büyük bir Ana Belleği simule eder / modeller temelde: küçük boyutlu Ana Bellek + diskler Katman-4'e bağlantı (Güç Odaklı) İletişimi modeller / simule eder. temelde: bozulmuş paket değişimi + hata protokolü +... Süreç, model dünyasında faaliyet gösterir Uygulama, model dünyasında faaliyet gösterir Model: 4 GB Adres Alanı gerçekleştirim Model: kayıpsız uçtan-uca iletişim BS' de Bellek yönetimi gerçekleştirim Seite Katman Protokolleri

8 Modeller ve Dağıtık Sistemler Modeller ve Dağıtık Mümkün Gerçekler tanımı olarak model Normalize(izin verilmiş / istenen) Ortamların Tanımı Temel Özellikler İlginç Özellikler ilginç çünkü önemli... çünkü anlaşılabilir / idare edilebilir... henüz çözülmemiş (Modelleme) Problem sınıflarının modelleme dünyasında araştırılması (=normalize edilmiş ortamlar) İstenen ya da inşa edilmiş gerçeklerin tanımı olarak model Arzulanan Gerçeklik: Bileşen Modellerı: Ayrılmış Prosedürler, ayrılmış Nesneler, mobil nesneler, ayrılmış hizmetler,... Tamamen / çoğunlukla şeffaf dağıtım Uygulama Model Seite 8 Normalize edilmiş modellerde sistem ayrılıklarını gizle

9 Modeller ve Dağıtık Sistemler Dağıtık Sistemler Modelleri İçin Önemli Yönler Ne Modellenmeli: Kendileri işlem gerçekleştirebilen ve birbirlerine mesaj gönderebilen, gönderdikleri mesajlarla birbirlerinin durumlarını ve gelecek mesajlara tepkilerini degiştirebilen elemanlar modellenmelidir. Böyle bir model hangi yönlere sahiptir: Etkinlik Kim daha etkin,aktif elemanlar nelerdir Topoloji aktif elemanlar arasında hangi ilişkiler oluşmuştur İletişim aktif elemanlar arası iletişim nasıl sağlanmaktadır Senkronizasyon Elemanların yerel etkinlikleri ve iletişimleri hangi geçici davranışlara sahip: etkinlikler senkron (eş zamanlı) olarak gerçekleştirilebilinecek mi? Hatalar iletişimde veya etkin elemanlarda hangi hatalar ortaya çıkabilir Seite 9

10 Model ve Dağıtık Sistemler Model Yönü Etkin Elemanlar Kim etkin, etkin elemanlar nelerdir(düğümler, Süreçler) Ardışık Süreçler etkin veya reaktif süreç / Thread Eyleyici (Actuators) reaktif: çağrılabilen fonksiyon + durum Seite 10

11 Model ve Dağıtık Sistemler Model Yönü Topoloji Etkin elemanlar arasında hangi tür iletişim var Sabit komşuluk ilişkisi ile sabit süreç yapısı Sistem = Düğüm ve Kenarlardan oluşan graf Dinamik komşuluk ilişkisi Sistem = Değişen kenarlara sahip ağ Dinamik süreç yapısı Sistem = Düğümler eklenebilir veya yok olabilir, Kenarlar kesilebilir veya yeni eklenebilir. Seite 11

12 Model ve Dağıtık Sistemler Model Yönü İletişim İletişim nasıl sağlanır senkron iletişim Mesaj gönderme ve alma Eş zamanlı asenkron iletişim Gönderme ve alma bağlı değil (Buffer, Kanallar, vb.) Mesajlar sınırlı bir zamanla iletilirler ya da maksimum bir zaman yoktur. Mesajlar mutlaka bir zamanda iletilirler ya da kayıp vardır. FIFO ya da not FIFO Bir kanaldan önce gönderilen mesajın önce alınıp alınamayacağının kararı Noktadan-noktaya veya Yayın(Broadcast) Bir mesaj bir anda sadece bir sürece veya daha fazlasına iletilebilir. Ne gönderilebilir Sadece değerler, referanslar ve aktif elemanlar(süreçler) gönderilebilir. Seite 12

13 Asenkron Model Asenkron Standart Model Asenkron mesajlaşma ve statik topoloji: Dağıtık algoritmalar için standart modeldir ve aktiviteler(süreçler) ve mesajlaşmalar için kabullenme yoktur. Biçimsel olmayan tanımlama: Asenkron modele sahip dağıtık bir sistem: Sabit sayıda ve sabit komşuluk ilişkilerine sahip süreçten: P1, P2,... Pn Süreçler ortak bir kaynağa sahip değillerdir:bellek, Saat... Kendi saatlerini ayarlayabilecekleri yerel bir saatten(izne göre) Süreçler mesaj değişimi aracılığıyla haberleşirler Mesajlar değerlerdir (Referans veya Süreç olamazlar) Herhangi ama sonlu bir çalışma zamanı Pi 'den Pj 'ye giderken birbirlerini geçemezler (FIFO-Kanalları) Seite 13

14 Asenkron Model Asenkron modellenmiş dağıtık bir sistemin tanımı Bu modelde bir dağıtık sistem sabit sayıda aşağıda sayılan özelliklere sahip süreçlerden oluşur: Kendi içinde işlem yap ancak diğer süreçlerle tamamen ardışık(dahili veya harici atomik işlemlerin sonucu olarak) Mesaj gönderip alabilen (harici olay) Kendi içinde işlem yapabilen (dahili olay) Gönderim ve alım işlemleri bağlı olmayan süreçlerdir. Seite 14

15 Senkron Model Senkron Modellenmiş dağıtık bir sistemin tanımı Bu modelde bir dağıtık sistem sabit sayıda aşağıda sayılan özelliklere sahip süreçten oluşur: Kendi içinde işlem yap ancak diğer süreçlerle tamamen ardışık(dahili veya harici atomik işlemlerin sonucu olarak) Mesaj değişimi yapabilen: aynı anda gönderim ve alım yapabilen (harici olay) Kendi içinde işlem yapabilen (dahili olay) Gönderim ve alım işlemleri bağlantılıdır. Senkron modeller low-level (donanım-seviyesil) alanlarda tercih edilirler. Donanım bileşenleri birbirleriyle sadece direkt olarak iletişime geçebilirler. Asenkron modeller senkron modeller ile gösterilebilirler. Asenkron modeller uygulamalar seviyesinde tercih edilirler. Seite 15

16 Asenkron Model Dağıtık bir sistemin tanımı için notasyonlar Notasyonlar Bir dağıtık sistemin ifade edilmesinde hangi ifade araçlarının kullanımı mümkündür / hangilerine izin verilmiştir. Süreçlerin tanımı için notasyonlar: Olaya dayalı ya da kontrole dayalı Topoloji tanımlanması için notasyonlar: Sistem nasıl süreçlerden oluşan bir koleksiyon olarak tanımlanabilir Süreçlerin komşuluk ilişkileri nasıl tanımlanacak kim kime mesaj gönderebilir / kimden mesaj alabilir (diğer süreçlere refere edilebilir,mesaj gönderme/alma işlemi) Seite 16

17 Notasyonlar / Süreç Tanımları Süreçler Kontrole dayalı notasyon Etkin elemanlar ardışık süreçler olarak tanımlanırlar Örnek: channel input( char ), output( char[ 0..MAXLINE ] ); process CharToLine: char[] line; int i=0; do true : receive input( line[i] ) -> { do line[i]!= CR && i < MAXLINE-1 -> { i++; receive input( line[i] ); } od send output(line); i = 0; } od CharToLine süreci karakterleri birbirlerine ekler. Karakterler girdi CharToLine Çıktı Satır Seite 17

18 Notasyonlar / Süreç Tanımlama Süreçler Olaya Dayalı Notasyon Etkin elemanlar Atama İşlemi~> Action şeklinde tanımlanmışlardır. Örnek: CharToLine süreci harfleri birleştirir. channel input( char ), output( char[ 0..MAXLINE ] ); process CharToLine: char[] line; int i=0; Karakterler // Ereignis: Empfang von CR receive input( CR ) -> { send output(line); } // Ereignis: Empfang eines beliebigen anderen Zeichens receive input( c ) -> { line[i] = c ; if i < MAXLINE -> i++; else send output(line); i = 0; } Seite 18 girdi CharToLine çıktı Satır

19 Notasyonlar / Süreç Tanımlama Süreçler (Non-) Determinizm Olaya Dayalı Notasyon Örtük Nondeterminizm Süreç herhangi bir olayın gelmesini ve uygun işlemi başlatmasını bekler. Birden fazla olaz aynı anda: hangi olayın önce işlem yapacağına karar verilmesi tanımlanmamıştır. Bazen aynı anda gelen olaylar sonuç olarak özel olaylara yönlendirebilirler. Kontrole Dayalı Notasyon Nondeterminizm açıkça modellenmiş olmalıdır Süreç herzaman belirli bir durumdan sonuç çıkarır. Hangi mesajın geleceği açıkça belirlenmemişse bu problem çıkarır. Bazen gerektiğinden fazla bir tanımlama vardır. Özelleştirilmiş nondeterministik dil yapıları kullanılır: örn. Dijkstras Guarded Commands Seite 19

20 Notasyonlar / Süreç Tanımlama Süreçler - (Non-) Determinizm if Deterministik olmayan if-komutu if Alternatifler fi Alternatifler ::= guard -> İşlem guard'a uyan alternatif işleme alınır, çalıştırılır. Birden fazla alternatifler seçilebilir: Deterministik olmayan seçim Guarded-Command do Alternatifler od Alternatif ::= guard ->İşlem Hiç bir guard yoksa sona erer Birden fazla alternatifler seçilebilir: Deterministik olmayan seçim sonrasında yeniden çalıştırma Guarded Communication Alternatif ::= guard : iletişim -> İşlem Eğer uygun bir guard yoksa işlem sona erer. Birden fazla alternatif seçilebilir: 1. Birden fazla iletişim komutu gerçekleştirilebilir: => Nondeterministik Seçin 2. Hiçbir iletişim komutu gerçekleştirilemez: => Bekleme Seite 20 fi do od do od guard1 -> Aktion1 guard2 -> Aktion2... guard1 -> Aktion1 guard2 -> Aktion2... guard1 : Comm1 -> Aktion1 guard2 : Comm2 -> Aktion2...

21 Notasyonlar / Süreç Bağlama(Binding) İşlemi Süreç Komşulukları CSP-Gösterimi (T. Hoare) Statik Tanınma statik süreç komşulukları Süreçler sabit isimlere sahiptirler. Mesaj gönderme ve alma işlemleri belirlenmiş bir iletişim partneriyle gerçekleştirilir. Dağıtık sistem bir program olarak tanımlanması gerektiğinde ya da tanımlanabildiğinde anlamlı ve kolaydır. Süreçlerin komşuluk ilişkileri bağlamı statiktir. v'yi P sürecine gönder v!p v değerini P sürecinden al v?p Port-Konsepti Süreçler portları tanımlar. Gönderme ve alma işlemleri portlar ile gerçekleştirilir. Çalışma zamanından önce portlar kanallarla bağlanır. Eğer sistemler süreç tanımları örneklerinin bağlanmasıyla yaratılıyorlarsa gerekli ve anlamlıdır. Süreçlerin komşuluk ilişkileri bağlamı yarı dinamiktir. Süreç Referansları Süreçler referanslar yoluyla adreslenebilirler. Süreç referansları iletişebilirler. Gönderme ve alma işlemleri süreç referanslarıyla yapılır. Eğer süreçler çalışma zamanında gösterilecekse uygun ve gereklidir. Süreçlerin komşuluk ilişkileri bağlamı dinamiktir. Seite 21

22 Notasyonlar / Süreç Bağlama(Binding) İşlemi Örnek yarı dinamik komşuluk ilişkilerinin tanımlanması Faz 1 + Ağ topolojisinin tanımı Süreç tanımları: 3 Süreç-tipi Faz 2 Ağ: 7 Süreç Örneği, 6 Kanal Faz 3 Sistemin Çalışması Seite 22

Dağıtık Sistemler CS5001

Dağıtık Sistemler CS5001 Dağıtık Sistemler CS5001 Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş TH Mittelhessen Gießen University of Applied Sciences Dağıtık Programlar ve Uygulamalar II - - 2 Katman / 3 Adım Yaklaşımı Dağıtık Programlar

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

Bölüm 5 İletim Katmanı

Bölüm 5 İletim Katmanı Bölüm 5 İletim Katmanı 5.1 Giriş İletim katmanın temel işlevi, oturum katmanından veriyi alıp, ihtayaç duyulduğunda küçük bileşenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek, diğer uca bu parçaların doğru bir şekilde

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Cevher Cemal BOZKUR Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Dağıtık Sistemler CS5001

Dağıtık Sistemler CS5001 Dağıtık Sistemler CS5001 Th. Letschert Çeviri : Turgay Akbaş TH Mittelhessen Gießen University of Applied Sciences Protokoller ve Katmanlar Protokoller Protokol Özellikleri Bir protokolün 5 unsuru* Service:

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T. C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

T. C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı T. C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı BİLGİSAYAR MİMARİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Bülent Örencik Emniyet- Kritik Uygulamalara Yönelik Bilgisayar

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLĐMSEL HESAPLAMA PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE PARALEL HESAPLAMA YÖNTEMLERĐNĐN KULLANILMASI Serdar KAÇKA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEZGİN SATICI ÖRNEK PROBLEMLERİNİN OPTİMUM SONUÇLARININ GRİD ARACILIĞI İLE HESAPLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt OCAKTAN Benzetim (Simülasyon) in Tarihsel Gelişimi Simülasyon kelimesinin modern anlamda

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ AĞLAR BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN. Yrd. Doç. Hasan H.

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ AĞLAR BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN. Yrd. Doç. Hasan H. T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ AĞLAR BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd. Doç. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Tunahan MARANGOZ ELAZIĞ-2005 1 ÖNSÖZ Bilgisayar ağları son yıllarda

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

kuvvet-buru (tork) ve robot görüntü (robot vision) almaçlarının kısıtları ile sınırlı kalmıştır.

kuvvet-buru (tork) ve robot görüntü (robot vision) almaçlarının kısıtları ile sınırlı kalmıştır. 1 1. GİRİŞ Robotik dünyası gerçek dünyada otonom olarak çalışan ve insan müdahalesinin en az olduğu robot sistemleri geliştirmek için çalışmaktadır. Otonom kelimesi etkinlik ve güvenirlik özelliklerini

Detaylı

DİPLOMA PROJESİ RAPOR - 1

DİPLOMA PROJESİ RAPOR - 1 DİPLOMA PROJESİ RAPOR - 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Halil Hakan Tarhan 1306010039 KABLOSUZ SENSÖR AĞLAR VE KULLANIM ALANLARI Mikroelektromekanik Sistemler

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

ALGILAYICI AĞLARDA GÖZLEMLENEMEME OLGUSUNUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE İNCELENMESİ MUSTAFA MİKAİL ÖZÇİLOĞLU

ALGILAYICI AĞLARDA GÖZLEMLENEMEME OLGUSUNUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE İNCELENMESİ MUSTAFA MİKAİL ÖZÇİLOĞLU ALGILAYICI AĞLARDA GÖZLEMLENEMEME OLGUSUNUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE İNCELENMESİ MUSTAFA MİKAİL ÖZÇİLOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

1. VHDL Genel Bakış ve Uygulama Alanı

1. VHDL Genel Bakış ve Uygulama Alanı 1. VHDL Genel Bakış ve Uygulama Alanı Donanım nedir? Ne tür tanımlamalar yapılır? Donanım Tanımlama Dili [Hardware Description Language (HDL)] = Donanım modelleme için programlama dilidir. VHDL bir donanım

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı