FAALİYET RAPORU 1 MANİSA TİCARET BORSASI. Politika & Temsil. İş Geliştirme & Eğitim. TOBB Mevzuatı. Üye İlişkileri & Üye Memnuniyeti ÜYE MEMNUNİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 1 MANİSA TİCARET BORSASI. Politika & Temsil. İş Geliştirme & Eğitim. TOBB Mevzuatı. Üye İlişkileri & Üye Memnuniyeti ÜYE MEMNUNİYETİ"

Transkript

1 MANİSA TİCARET BORSASI Politika & Temsil İş Geliştirme & Eğitim TOBB Mevzuatı Üye İlişkileri & Üye Memnuniyeti ÜYE MEMNUNİYETİ Kalite Yönetimi Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı Mali Yönetim & İnsan Kaynakları Yönetimi Haberleşme ve Yayınlar 2014 FAALİYET RAPORU 1

2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır.

3 MANİSA TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU

4 Başkanımızın Görüşü Manisa Ticaret Borsası; Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşudur. Her zaman gücümüzü aldığımız üyelerimizi odaklayarak hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Ürettiğimiz hizmetlerle de üyelerimize güç vermeyi amaçlıyoruz. Elinizdeki kitapçık da bu anlamda sizlere 2014 yılı faaliyetlerimizi anlatmak üzere hazırlanmıştır. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim ile hazırladığımız kitapçığımızın siz değerli üyelerimize faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermesini umut ediyorum. Yine bundan sonraki yıllarda da faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca faaliyetlerimizi gerçekleştirirken desteklerin hep hissettiğim, birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek ve tek bilek olarak hareket ettiğimiz Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize de bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

5 Organizasyon Yapısı MANİSA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU Sadık Özkasap Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Yayman Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Mahmut Bilgin Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Erdal Hekimci Yönetim Kurulu Sayman Üye İsmail Burak Koşar Yönetim Kurulu Üyesi

6 MANİSA TİCARET BORSASI MECLİS Ergun Türek Meclis Başkanı Taner Özalp Meclis Bşk.Yrd. Ali Yılmaz Meclis Bşk.Yrd. Hüseyin Şenay Meclis Katip Üye Mehmet Ersaygı Meclis Üyesi Alpaslan Gül Meclis Üyesi Münir Birsel Günbay Meclis Üyesi Murat Büyükşahin Meclis Üyesi Rıza Güner Meclis Üyesi

7 MANİSA TİCARET DİSİPLİN KURULU Abdullah Ercan Disiplin Kurulu Başkanı Levent Örülüer Disiplin Kurulu Üyesi Reşat Korguz Disiplin Kurulu Üyesi S.A.Atilla Doğan Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Kandemir Disiplin Kurulu Üyesi Eyüp Akyılmaz Disiplin Kurulu Üyesi

8 İÇİNDEKİLER 1. Temel Yeterlilikler Yönetim ve Oda Mevzuatı Mali Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi İş Planlaması ve Yönetimi Haberleşme ve Yayınlar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Üye İlişkileri Kalite Yönetimi Temel Hizmetler İletişim Ağı Politika ve Temsil Bilgi, Danışmanlık ve Destek İş Geliştirme ve Eğitim Satış Salonu ve Laboratuvarlar 74 Tescil Servisi İstatistikleri 76 Muamelat Servisi İstatistikleri 78 Basında Biz 80 8

9 1-temel yeterlilikler 9

10 1.1-Yönetim ve Borsa Mevzuatı Manisa Ticaret Borsası; Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşudur Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluk kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanan yasal şartlar, dış kaynaklı dokümanlar ve doküman kontrolü prosedüründe tanımlanan dış kaynaklı doküman listesine göre, güncelliği takip edilmektedir. Manisa Ticaret Borsası yıllarını kapsayacak şekilde 4 yıllık stratejik planını oluşturmuştur. Stratejik Plan; Manisa Ticaret Borsası tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sivil toplum örgütlerinin, Borsa Meclis Üyelerinin ve Personelinin görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Yapılan paydaş analizlerine göre, Borsa mızın Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi oluşturulmuş ve stratejik planda yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu nun 05/11/2013 tarihinde onayladığı stratejik planında; stratejik hedeleri belirlemiş yatırım politikasına karar vermiş, performans kriterlerini kabul etmiş, ölçme metodunu belirlemiş, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini İdari kadroya devretmiş ve hedeleri birimlere dağıtmıştır. Ulaşılamayan hedeler,müşteri istek,talep ve şikayetleri ve Personelden alınan geri bildirim sonuçlarına göre Düzeltici ve Önleyici faaliyetler gerçekleştirilmekte ve sonuçları takip edilmektedir. Borsamızın, 5174 sayılı kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde muhasebe kayıtları tutulmaktadır. Aylık gelir gider tabloları ve mizan hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Faaliyetlerin bütçe dengesini sağlayacak şekilde yürütülüp yürütülmediği aylık olarak kontrol edilmektedir..bütçe ve mizanlar her ay ve yıl Meclis tarafından gözden geçirilmektedir. Ayrıca Meclis tarafından atanmış Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından da denetlenmektedir.ödemelere Yönetim Kurulu tarafından karar verilmekte olup,yönetim Kurulu nda Sayman Üye tarafından denetlenmektedir. Harcama yetkileri her yıl gerçekleştirilen bütçede belirlenmektedir. Yılda 2 kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları ile hedef ve politikalar ile gerçekleşme düzeyleri kontrol edilmekte, gerekli hallerde iyileştirici faaliyet kararları alınmaktadır. Ayrıca periyodik iş planlarına dahil olmayan ancak önem arz eden konularda Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarında görüşülerek kayıt altına alınmaktadır. Borsamız Akreditasyon Koordinasyon Kurulu tarafından Stratejik Plan ve plan dahilindeki 4 ana başlık altında oluşturulan stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaşılabilirliğinin kabulüne karar verilmiştir. 10

11 1.1-Yönetim ve Borsa Mevzuatı MANİSA TİCARET BORSASI STRATEJİK AMAÇLAR 1. Manisa Ticaret Borsası nın Kurumsal Kapasitenin, Mali Kapasitesinin Ve Tanınırlılığının Arttırılması, Geliştirilmesi 2. Üyelerin Kurumsallaşması Ve Ticaretin Gelişmesiyle İlgili Çalışmaların Yapılması 3. Üyelerımızın Yenı Pazarlara Ulaşmasına Ve Katma Değer Sağlayacak Süreklı İlışkıler Gelıştırmesıne Katkıda Bulunmak 4. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Gerçekleştirilmesi Stratejik plandaki hedelerimizle Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında kabul edilenaksiyon planına koyulan hedeler örtüşmektedir. Gözden Geçirme toplantıları stratejik hedelerin olgunlaştırılmasında etkili olmuştur Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğun olarak görev tanımları ve talimatları, organizasyon yapısını belirlenmiştir. Manisa Ticaret Borsası nın organizasyon yapısı iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Üyelerin 4 yılda bir seçimle bir araya getirdikleri, Meclis,Disiplin ve Yönetim Kuruludur. Meclis: Manisa Ticaret Borsası nın Meclis Üyeleri toplam 14 Üyeden oluşmaktadır. Her ay düzenli olarak toplanan Meclisin faaliyetleri, bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu: Manisa Ticaret Borsası nın Yönetim Kurulu Başkan ve 4 Üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, Borsayı ve üyelerini etkileyen ya da etkileme olasılığı bulunan hususlarda karar almaya ve uygulamaya yetkili olup, Borsanın temsili Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Disiplin Kurulu:Manisa Ticaret Borsası nın disiplin kurulu 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır. Borsaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygulamaya yetkilidir. İkinci kısım ise idari kısım olarak adlandırılan personelden oluşmaktadır.borsanın organizasyon şeması, Personelin görev tanımları ve Borsamızın Kalite Politikası Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanmıştır. Organizasyon yapısı, TSE ISO EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimiz (KYS) çerçevesinde açık biçimde tanımlanmış ve Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personel kendi görev ve sorumluluklarını 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda açıkça bilmektedirler. Görev ve yükümlülükler, kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde yerine getirilmektedir.meclis Toplantıları ayda bir, Yönetim Kurulu Toplantıları haftada bir olmak üzere düzenli olarak yapılmakta, tutanaklar Genel Sekreterlikçe tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Borsamız Yönetim Kurulunun toplantı ve kararlarına ait tutanaklar bilgisayar ortamında muhafaza edilir. Tutanakların aslı ve toplantıya ait tüm yazışmaları ile birlikte Yönetim Kurulu Karar defterinde saklanır. Borsamız; Meclis, Yönetim Kurulu Üyelerine görev ve sorumlulukları hazırlanan Oryantasyon El Kitabı ile kendilerine verilmiştir. Borsamız misyonu ve vizyonu Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak belirlenmiş olup, Borsamızın muhtelif yerlerinde ve web sitemizde bulunmaktadır. 11

12 1.1-Yönetim ve Borsa Mevzuatı VİZYONUMUZ Kurumumuzun Üye ve işlem kapasitesinde Ülkemizin ilk 20 Ticaret Borsası arasında olması, hizmet kalitesini artırarak yoğunluklu işlem yaptığımız ürünlerde piyasa ve iyat oluşturma gücü kazanmak. Değerlerimiz, Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz: Temel yükümlülüğümüz ve birinci önceliğimiz; yasalara uygunluktur Yönetim metodumuz; katılımcı ve hesap verebilir olmaktır Üyelerimiz; var oluşumuzun sebebidir Başarımızın temel taşlarından biri; çalışanlarımıza ve insana verdiğimiz değerdir MİSYONUMUZ Üyelerimize 5174 Sayılı Yasa çerçevesinde verilmesi beklenen hizmetlerimizi kesintisiz, zamanında ve talepleri tam karşılayacak kalitede vermek Üyelerimizin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamalarını sağlayacak iletişim unsurlarını etkin çalıştırmak Üyelerimizin haklarını ve çıkarlarını korunmak İl genelinde ekonomisinin geliştirilmesi kapsamında yerel ürünlerin değer kazanması yönünde çalışmalar yapmak Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol almak, yasal şartları da içeren Manisa Ticaret Borsası nın Etik Kurallar Beyanı hakkında üyelerimizi bilgilendirmek Hizmet kalitesini yükseltmek, Üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak 12

13 1.1-Yönetim ve Borsa Mevzuatı KALİTE POLİTİKAMIZ Üyelerimize ve Toplumumuza Kesin Fayda Sağlamak. Bu çerçevede; Üyelerimizin ve toplumumuzun memnuniyetini sağlamak ve çıkarlarını korumak, Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak, Üyelerimize ticari değer katacak Ulusal ve Uluslararası gelişmeleri izlemek ve Üyelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek, Üyelerimizin ve Üreticilerimizin ürünlerine değer katmak, Borsamızın hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak için insan kaynaklarımızın yetkinliğini artıracak sürekli eğitim ve bilgi güncelleme faaliyetleri uygulamak, Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmek, Güçlü, uzlaşmacı yerel aktörlerden biri olmak. Sadık Özkasap Yönetim Kurulu başkanı 13

14 1.2-Mali Yönetim Manisa Ticaret Borsası, kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermekte, yüksek mali planlama ve performans standartları sergilemektedir. Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Borsamız tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve Borsalarla ilgili tüm kanunlara uymaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Borsamız Meclisinin onayladığı bütçe ile faaliyetlerini gerçekleşmiştir. Manisa Ticaret Borsasının temel gelir kalemleri olan kayıt ücretleri, yıllık aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile 5174 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetki ile Bölgemizin ve Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimi ve Üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yapmış olduğu yatırım ve sosyal harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır. Üst düzey mali idarecilere (Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu) ait görev tanımları Oryantasyon El Kitabında yazılmış olup,muhasebe Sorumlusuna ait görev tanımı da Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer almaktadır. Meclis toplantılarında Borsamız gelir kaynağı, gider kaynağı durumları, tescil, işlem hacmi ve analiz karşılaştırmaları aylık rapor olarak Meclis Kuruluna sunulmaktadır. 3 kişilik hesapları inceleme komisyonu meclis üyeleri tarafından oluşturulmuştur. Komisyon tarih ve 01 karar no ile toplanmıştır. Hesapları inceleme komisyonu raporları düzenli olarak tutulmaktadır. MANİSA TİCARET BORSASI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ YIL BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2014 GELİRLER ,00 TL ,82 TL %102,11 GİDERLER ,00 TL ,31 TL %56, GELİRLER ,00 TL ,77 TL %97,93 GİDERLER ,00 TL ,89 TL %62, GELİRLER ,00 TL ,44 TL %130,6 GİDERLER ,00 TL ,87 TL %73, GELİRLER ,00 TL ,77 TL %85,45 GİDERLER ,00 TL ,13 TL %54, GELİRLER ,00 TL ,47 TL %74,35 GİDERLER ,00 TL ,22 TL %80,13 14

15 1.2-Mali Yönetim MANİSA TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKAMIZ Manisa Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiğimiz mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek mali politikamızı oluşturmaktadır. Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı 15

16 1.3-İnsan Kaynakları Yönetimi Borsamız pozisyonlarına ait görev tanımları TOBB 5174 Sayılı kanunun personel yönetmelikleri, Borsamız iç yönergesi, İş kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanmıştır. Personelimize ait bulunan görev tanımları her bir personel için oluşturulmuş, kişilerin görevleri ve vekalet durumları belirlenmiştir. Borsamızda 4 adet lise mezunu, 1 adet ön lisans mezunu, 2 adet lisans mezunu ve 1 adet yüksek lisans mezunu personel hizmet vermektedir. Personellerimize 2014 yılında personel memnuniyet anketi uygulanmıştır. Genel memnuniyet puanı 66,54 olarak ölçülmüştür. Personel öneri ve şikayetleri de Müşteri Geri Besleme prosesine göre değerlendirilmektedir. Personel SWOT analizlerine katılmıştır. Yapılan değerlendirmede personel görüşleri de bulunmaktadır. Personel görüşlerinin alınması için; tarihli Y.G.G toplantısı tarihli Y.G.G toplantısı Aylık personel toplantıları yapılmaktadır. Oryantasyon ve eğitim yöntemi İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedüründe tanımlıdır. Yıllık kurum içi eğitim planı ve uygulamaları mevcuttur.2014 bütçesinde eğitim kalemlerine gelirin yaklaşık %2,33 ü ayrılmıştır. Gerçekleşen oran ise gelirin %0,36 sına tekabül etmektedir.eğitim giderinin düşük kalmasının sebebi, eğitimlerin bir çoğunu ilimizde faaliyet gösteren Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinden temin ediliyor olması ve kurumun eğitimlerden herhangi bir ücret talep etmiyor olmasıdır.orek.02 Personel Oryantasyon El Kitabı mevcuttur. Personelin göreve başlaması ve oryantasyon eğitimi eğitim kalite planına göre yapılmakta olup oryantasyon değerlendirmesi Genel Sekreter tarafından yapılmaktadır.çalışanların görev ve sorumlukları görev tanımlarında, Organizasyon El Kitabında belirtilmiştir. Personel performans değerlendirmelerinin yıl sonunda Genel Sekreter tarafından yapılmasına başarılı personellerin takip eden yıl içerisinde ödüllendirilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Personellerimizin görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmeleri için, Yıllık Eğitim Planına uygun olarak eğitimlere katılmaktadırlar yılında Personelimiz Özgür Nişli tarihlerinde düzenlenen, İlk Yardım eğitimine katılmış ve eğitimi başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazanmıştır. Personelimiz Serdar Daut tarihleri arasında düzenlenen, katı yakıtlı ve doğal gazlı kalorifer ateşçiliği kursları, tarihinde düzenlenen,yangın önleme,söndürme sistemleri kurslarına katılmış ve eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertiika almaya hak kazanmıştır. Personelimiz Abdullah Binici tarihinde düzenlenen Değişim ve Sürekli İyileştirme (Kaizen) seminerine katılmış ve sertiika almaya hak kazanmıştır. Personelimiz Fatma Çakır tarihlerinde düzenlenen, Hijyen Eğitimine katılmış ve eğitimi başarı ile tamamlayarak sertiika almaya hak kazanmıştır. Personelimiz Hatice Karatepe, Aydın Ticaret Borsası nın (ATB), Ege Bölgesi Oda ve Borsalarına yönelik olarak, Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler konulu seminere katılmıştır. Personelimiz Fatih Toker tarihleri arasında Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Koordinasyon Merkezi nin düzenlemiş olduğu Proje Döngüsü Yönetimi eğitimine katılmış ve eğitimi başarı ile tamamlayarak sertiika almaya hak kazanmıştır. Personelimiz Fatih Toker, ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı nın 2014 Yılı Teknik Destek Programı, 1. Dönem (2014TD-01) Başvuruları kapsamında kabul edilen 30 faaliyet projesi içerisinde en yüksek puan ile ilk sırada yer alan ve tarihleri arasında Borsamız da düzenlenen, Manisa Ticaret Borsası nın Sürdürülebilir Kalkınmada; Doğru Yatırım Stratejileri ile Daha Fazla Katılım için Proje Yazma ve Yönetme Eğitimi ne katılmış ve eğitimi başarı ile tamamlayarak sertiika almaya hak kazanmıştır. Her yılın Aralık ayında, ihtiyaç duyulduğunda birimler ihtiyaçları olan eğitimleri kalite yönetim eğitim talep formu ile Bilgi İşlem Eğitim Araştırma Sorumlusuna sunar. TOBB, KOSGEB, İGEME, TSE, SAÜ ve diğer Kamu ve Özel Kuruluşların hazırladığı Eğitim, Panel, Seminer, Sempozyum v.b. programlar ve Kalite Yönetim Temsilcisi nin ilettiği eğitim talepleri Genel Sekreter tarafından incelenerek Yönetim Kuruluna sunulur ve Yıllık Eğitim Planı hazırlanır. Personel eğitimleri için Eğitim Değerlendirme Formu doldurulur. 16

17 1.3-İnsan Kaynakları Yönetimi 01/01/ /12/2014 tarihlerini kapsayacak şekilde Bursa, Ankara, Tekirdağ, Ordu, Biga ve Çanakkale Ticaret Borsaları ile kıyaslama çalışması yapılmıştır. Diğer Borsaların iyi uygulamaları kayıt altına alınmıştır.personelin performansının ölçüm ve değerlendirilmesi için Personel performans değerlendirmelerinin yıl sonunda Genel Sekreter tarafından yapılmasına ve takip eden yılda ödüllendirilmesine ve 45 no lu Yönetim Kurulu Toplantısın da karar verilmiştir. MANİSA TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ Manisa Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiğimiz mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek mali politikamızı oluşturmaktadır. Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı 17

18 1.3-İnsan Kaynakları Yönetimi MANİSA TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU MECLİS DİSİPLİN KURULU MECLİS BAŞKANI MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI GENEL SEKRETER YARDIMCISI YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL SEKRETER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ MUHASEBE SORUMLUSU TESCİL MEMURU VEZNEDAR SANTRAL-MUAMELAT MEMURU BİLGİ İŞLEM-EĞİTİM ARAŞ.SOR. ŞOFÖR İDARİ HİZMETLER BASIN-YAYIN SORUMLUSU İDARİ HİZMETLER AKREDİTASYON SORUMLUSU 18

19 1.3-İnsan Kaynakları Yönetimi MANİSA TİCARET BORSASI PERFORMANS İZLEME VE ÖLÇME TALİMATI Bu talimat Manisa Ticaret Borsası Personelinin ve toplamda Borsanın performansının izlenmesi ve ölçülmesi amacı ile hazırlanmıştır. PERSONEL PERFORMANS KRİTERLERİ 1. Üstlenilen işlerin zamanında becerilmesi 2. Yapılan hata sayısı 3. Üyelere sunulan hizmet sayılarının toplam mesai süresine oranı 4. Borsadan bilgi taleplerinin cevaplanma süreleri 5. Üye şikayetleri sayısı 6. Üye şikayetlerinin giderilme/cevaplanma süresi 7. Üye memnuniyeti oranı 8. Katıldığı eğitimler ve gösterdiği bireysel ve mesleki gelişme 9. Süreç iyileştirme öneri sayısı 10. Sicil Amirleri notu ortalaması Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı 19

20 1.4- İş Planlaması ve Yönetimi Yönetim Kurulu Tarih ve 44 Sayı ile onayladığı stratejik planında; stratejik hedeleri belirlemiş performans kriterlerini kabul etmiş, ölçme metodunu belirlemiş, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini İdari kadroya devretmiş ve hedeleri ( haberleşme ve yayın hedef izleme tablosu, müşteri geri besleme hedef izleme tablosu, Organizasyon prosesi hedef tablosu, insan kaynakları prosesi hedef tablosu, hizmet gerçekleştirme prosesi hedef tabloları) dağıtmıştır. Dört yıllık bir Stratejik Planımız bulunmakta olup, bu plandan oluşan iş planımız her yıl Üye talepleri ve Borsamızın ihtiyaçlarına göre yenilenmektedir.stratejik plan düzenli aralıklarla incelenmektedir ve gerekli görüldüğü yerlerde düzeltici faaliyetlerde bulunulmaktadır. Ayrıca: Web sitesi üzerinden sürekli alınan SWOT geribildirimleri değerlendirilmektedir. Stratejik Plan; Manisa Ticaret Borsası tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin, Borsa Üyelerinin ve Personellerin görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.bu amaçla Stratejik planlama ekibi oluşturulmuştur. Stratejik plandan üretilmiş yıllık iş planları mevcuttur.yıllık iş planlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Borsamıza ait faaliyetlerin yer aldığı 2014 yıllık Faaliyet Raporu web sitesinden yayınlanmaktadır.faaliyet Raporu üyelerimiz, oda/borsalar ve ilimizdeki paydaşlarımıza gönderilmiştir. Personel geri bildirimlerini almak için; Personel anketleri, personel toplantı ve YGG toplantısı düzenlenmektedir. Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen ve İş Planı ile takvimlenen etkinliklerin performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. 4 kişilik Yönetim Kurulu Stratejik Plan ana hedelerinden sorumlu tutulmuştur. 20

21 1.4- İş Planlaması ve Yönetimi 21

22 1.4- İş Planlaması ve Yönetimi Adet Yüzde Gerçekleşen Faaliyet Gerçekleşmeyen Faaliyet 46 %90,2 5 %9,80 Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı 22

23 1.4- İş Planlaması ve Yönetimi 23

24 1.4- İş Planlaması ve Yönetimi 24

25 1.4- İş Planlaması ve Yönetimi Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı 25

26 1.5- Haberleşme ve Yayınlar Borsamızın Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımladığı Haberleşme ve Yayın Talimatı ve Haberleşme Politikası bulunmaktadır.borsamızda kullanılan haberleşme araçları, Borsa web sitesi,basın yoluyla duyurular, ilan panosu,dilek ve şikayet kutusu, faks,e-posta, sms ve yayınlarımızdır. Basın açıklamaları ve küpürleri bilgisayar ortamında ve klasörde tutulmaktadır.ayrıca web sitesi üzerinden Basında Biz bölümüyle Üyelerimizle paylaşılmaktadır. Borsamız faaliyetlerinin duyurulması ve bölge meselelerinin gündeme gelmesi amacıyla basın bültenleri yayınlanmaktadır. Borsamızın web sitesi yenilenen yüzüyle ve Akreditasyon Sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla sürekli güncellenerek, Üyelerine daha zengin ve daha verimli içerikle hizmet vermeye devam etmektedir. Web sitemizden bazı içerik sayfaları; Güncel Borsa haberleri Yeni Kayıt Olacak irmalar için gerekli belgeler Uluslar arası nace kodlarıyla hazırlanmış ve tüm üyelerimizin tamamına ya da istenilen herhangi bir irmaya ulaşabilme imkanı, Online olarak hazırlanmış web anket, Ziyaretçi defterinden öneri ve görüşler yazılabilir Web sitesi yeniden tasarlanarak, web sitesine İngilizce giriş eklenilmiştir Ayrıca Web sitemiz ve sosyal paylaşım sitesindeki sayfamız Borsamızın Bilgi İşlem Memurluğu tarafından sürekli olarak güncellenmektedir. Yönetim kurulumuzun Basın Yayın işleri için Akreditasyon Sorumlumuz Fatih TOKER görevlendirilmiştir. Basın İletişim Analizi ile medya ve basın dahil Borsanın tüm istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak tutulmaktadır. Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliği yapılmakta olan anketler ile değerlendirilip YGG Toplantısında sunulmaktadır. Yapılan Üye memnuniyet anketlerinde borsamız tarafından her konuda bilgilendirilmeniz sorulmaktadır. Tercih edilen iletişim yöntemi konusunda Üye memnuniyet anketine soru eklenip Üyelere sorulmuş olup; Borsa faaliyetlerinin üyelerine ulaşma kaynağı tercihi Telefon, SMS ve MAİL olarak ön plana çıkmıştır. 26

27 1.5-Haberleşme ve Yayınlar MANİSA TİCARET BORSASI HABERLEŞME POLİTİKAMIZ Manisa ve Ülke ekonomisine en yüksek katkıyı vermek için doğru bilgilerin paylaşımını, haberleşme araçlarımız vasıtasıyla gerçekleştirmek ve Üyelerimizin; Kamu Kurum ve Kuruluşları, tarım sanayi ve Halkımızla iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki teknikler kullanılmaktadır. 1-Amaca ve statüye uygun ve de tüm odaklarla haberleşme kanalları. 2-Yazılı ve görsel basından etkili yararlanma. 3-Verimlilik, geliştirme ve çözüm ana menüsünü tüm paydaşlar yararına kullanma. 4-Kapsamlı ve süreye bağlı yayın ve WEB sitesi güncellemeleri. Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı 27

28 1.5- Haberleşme ve Yayınlar Borsamızın süreli yayınlarından olan BorsaManisa Dergisi Genel Sekreterimiz ve Akreditasyon Sorumlumuz tarafından hazırlanarak, 2014 yılında yayın hayatına girmiş olup 4 aylık periyotlarla yılda 3 defa yayımlanarak Üyelerimiz ve tüm Paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Ayrıca Web sitemiz üzerinden paylaşılmakta ve E-Posta olarak Ülkemizdeki diğer Oda ve Borsalarla paylaşılmaktadır. Sektörlere ait istatistik ve araştırma raporları Web sitemiz yoluyla paylaşılmaktadır. 28

29 1.5-Haberleşme ve Yayınlar 29

30 1.6- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Borsamızın amaca uygun yazılım ve donanım imkanları mevcuttur. Toplam 8 adet bilgisayar ve bir adet server mevcuttur. Muhasebe ve Tescil amaçlı ALPATA programı kullanılmaktadır. Üye yönetim sistemi amacıyla TOBB Net kullanılmaktadır. Ayrıca Üyelerin kayıt, temsil ve tescil ile ilgili evraklarının tutulduğu arşiv sistemi mevcuttur. olan web sitemiz aktif ve faal olup Bilgi işlem Memurluğunca sürekli güncellenmektedir. Web sitemizde Borsamızdan ve TOBB dan güncel haberler, Nace Kodlarına göre Üye listesi, Üyelik için gerekli evraklar, Bültenler, Üye anketleri,sosyal paylaşım sitesine giriş ve İngilizce dil seçenekleri içermektedir. Ayrıca üzüm ve pamuk iyatları güncel olarak Türkçe ve İngilizce olarak web sitemizde yayınlanmaktadır. Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanmış Bilgi Güvenliği Talimatı ve Bilgi İşlem Politikamız mevcuttur. Talimata uygun olarak yedeklemeler yapılmaktadır. Üye bilgileri TOBB-NET programı kullanılarak tutulmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. TOBB-NET teki üye bilgileri TOBB Yazılım Müdürlüğünce yedeklenmektedir. Borsamız ile ilgili muhasebe işlemleri Alpata Muhasebe modülü kullanılarak işlenmekte olup, yedeklemesi günlük ve aylık olarak yapılmaktadır. Güvenlik Kamerası 7 günlük kayıtları tutmakta olup(gerek duyulduğunda bu tarihler arasındaki görüntüler DVD ortamında yedeklenerek arşivlenir) SMS bilgi sistemi olan ve üyelerin cep telefonu bilgilerinin işlendiği SMSTER mesaj gönderme programına internet üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile girilmektedir. Faks ve doküman gönderim formu faks ve gönderilen dokümanlar kayıt altına alınmaktadır. Tüm birimlerin yapmış oldukları çalışmaların ve yazışmaların kopyaları Server tarafından otomatik olarak günlük ve manuel olarak aylık kaydedilmektedir. MANİSA TİCARET BORSASI BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, yenilikleri Borsamız hizmetlerine ekleyerek Üyelerimize ve Paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek Manisa Ticaret Borsası bilgi işlem politikamızdır. Sadık ÖZKASAP Yönetim Kurulu Başkanı Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanmış Bilgi İşlem Politikası,Yıllık Bakım planı ve bakım kayıtları mevcuttur. Bakım Onarım işleri ile tedarikçi irma ile bakım onarım sözleşmesi yapılmıştır. Bilgi İşlem memurumuz almış bulunduğu eğitimler ile görevini görev tanımına uygun bir şekilde yerine getirmektedir.bilgi işlem memurumuzun yetkinlik sertiikası Personel Dosyasında bulunmaktadır. 30

31 1.6- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 31

32 1.7- Üye İlişkileri Borsamızın sürekli ilerleme ve gelişim programları çerçevesinde Üyelerimizle yüzyüze gelen Personelimiz, Üyelerimize en iyi standartlarda ve kaliteli hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmıştır. Borsa -Üye ilişkilerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Üyelerimiz muhtelif zamanlarda ziyaret edilmekte, sorunlar yerinde değerlendirilmekte, ayrıca Üyelerimiz tarafından Borsamızda bulunan Dilek ve Öneri Kutusu ile internet sitemizde yer alan ilgili bölümler vasıtasıyla dilek ve önerilerini dile getirebilmektedirler. Bu bildirimler periyodik olarak incelenmekte ve çözüm yolları aranmaktadır yılında Üyelerimize en son uygulanan Üye Memnuniyet Anketi tarihinde yapılmıştır yılında toplam 33 üyeye memnuniyet anketi uygulanmış olup ortalama memnuniyet puanı 90,02 olarak ölçülmüştür Yılında Yapılmış Olan Üye Memnuniyet Anketi Örneği Borsamızın tarihi itibariyle Üye Sayısı ; Toplam Üye Sayısı :274 Faal Üye Sayısı:182 Askıda Üye Sayısı : 92 E-Posta Adresi bulunan Üye Sayısı 130 olup, 2014 yılında toplam Adet E-Posta gönderilmiştir. MAKSİMUM ÜYE MEMNUNİYETİ 2014 yılında Üyelerimize 892 Adet SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. 32

33 1.7- Üye İlişkileri Yapılan Üye Memnuniyet Anketlerinde Üyelerimizin talep,öneri ve şikayetleri kayıt altına alınmıştır. Verilen cevaplardan özellikle Borsamızın Sosyal aktivitelerde yetersizliği, Sektörel Yurt içi inceleme gezilerinin yetersizliği,yurtdışı fuarlara katılım sağlanamaması, İş geliştirme seminerlerinin yeteri kadar yapılmaması gibi konular ön plana çıkmıştır. İlgili konular; Üye Memnuniyet Anket analizi sonucunda aksiyon planında tanımlanarak, 2015 yılı İş Planlarına dahil edilmiştir Yılında Yapılan Üye Memnuniyet Anket Analizine Göre Belirlenmiş olan ve 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen Aksiyonlar Ayrıca,Üyelerimizin memnuniyetsiz olduğu konular için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürüne göre DÖF açılmış olup, İlgili Üyelerimiz ile irtibata geçilmiştir. Konuların takibi Genel Sekreterimiz ve Kalite Yönetim Temsilcimiz tarafından yapılmaktadır. 33

34 1.7- Üye İlişkileri Manisa 8. Uluslararası Tarım Hayvancılık Fuarı Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve SNS Fuarcılığın işbirliği ile düzenlenen ve Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Manisa Ticaret Borsası,Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Odası nın da desteklediği 8. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kasım 2014 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluştu. Fuar da kurulan Manisa Ticaret Borsası Standında ise, Borsa ya Üye İşletmelerin tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ve gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Manisa üretilen, sektörün önemli markaları haline gelmiş ve çoğu inovatif nitelikteki ürünlerin, iç pazar hacimlerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan sunumlarla birlikte, ayrıca diğer İllerimizden Fuar da incelemelerde bulunmak için gelen Sektör Temsilcileri ile de iş bağlantıları kurulması için kayıtlar oluşturuldu. Ankara 7.Ege İlleri Tanıtım Günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde bu yıl 7. si düzenlenen Ege İlleri Tanıtım Fuarı nda, Manisa sahip olduğu vizyon ile bir kez daha yoğun ilgi görürken; Manisa nın, Resmi Kurumları, Milletvekilleri, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Ortaklık Kültürü içerisinde gerçekleştirdiği stant ve tanıtım faaliyetleri de örnek oluşturdu. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Recai Berber, Selçuk Özdağ, Hasan Ören, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Coşkun, MESOB Başkanı Hasan Geriter, Manisa yı Mesir i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Eryılmaz ın katıldığı Fuarın Açılış Törenini takiben gerçekleştirilen sembolik Mesir Karımı, Mesir Saçımı ve Sultani Kuru Üzüm dağıtımı da ziyaretçilerin ve fuara katılan diğer İl temsilcilerinin özel ilgisine sahne oldu. Fuarda Borsa ve Oda Görevlileri tarafından, Manisa Oda ve Borsalarına Üye Firmalar adına, yeni pazarlar ve iş hacimleri oluşturmaya yönelik, iç ve dış piyasaya çalışan ziyaretçi irmalar ile görüşmeler yapıldı.alınan iş notları ve irma bağlantıları ise fuar sonunda ilgili Üye İşletmelere sunuldu Manisa Ankara

35 1.7- Üye İlişkileri Antalya 5.Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı Manisa Ticaret Borsası nın Üyelerini temsilen katıldığı, (YÖREX) 5. Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center da yapıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen fuarda, Türkiye nin her yöresinden kültürel ve ticari değer kazanmış ürünler Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluştu. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanan Müşteri Geri Bildirimlerinin İzlenmesi prosedürüne göre; Üye şikayetleri ve önerileri, ilgili Personel tarafından Üyelerimizin tercih ettiği iletişim kanalına göre, Üye Şikayetleri ve Önerileri Kayıt Formuna kaydedilir. Acil çözülmesi gereken şikayetler ve dikkate alınması gereken öneriler personel tarafından anında Genel Sekretere bildirilir. Acil olmayan şikayet ve öneriler Üye Şikayetleri ve Önerileri Kayıt Formuna kaydedilerek Aylık Personel Toplantılarında görüşülmek üzere gündeme alınır. Üyelere yüz yüze uygulanan anketler ve internet üzerinden yapılan anketlerle Üyelerin şikayet,görüş ve önerileri alınmakta, eğer gerekli ise DÖF açılmaktadır. Üyelerin geri bildirimleri ile uyumlu iş destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik düşük puan alan kategorilere ilişkin faaliyet planları tanımlanmaktadır. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Antalya Valisi Muammer Türker, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederayonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan, Oda ve Borsa Başkanları ile pek çok sektör temsilcisinin katılımıyla 22 Ekim Çarşamba günü açılış töreni yapılan fuarda 62 il ile KKTC nin yerel ürünleri sergilendi. 113 stantta 325 katılımcının yer aldığı fuarda 110 Oda ve Borsa, 9 Kalkınma Ajansı, 51 Kurum ve 155 Firma bulundu. Manisa nın ortak değerlerinin ve gıda sanayi markalarının daha geniş çerçevede tanıtılması ikriyle, Manisa Ticaret Borsası, Akhisar Ticaret Borsası ve Turgutlu Ticaret Borsası ortaklığıyla oluşturulan Manisa Standı ise fuarın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü yılı Üye memnuniyet anketleri etkin olarak değerlendirilmiş ve faaliyet planları oluşturulmuştur. Üye anketleri borsaya gelen Üyelere uygulanmasının yanı sıra, toplantı ve organizasyonlardan sonra ve ayrıca web sitesi üzerinden de yapılmaktadır. Borsamıza gelen Üyelerimize,web sitemiz üzerinden ve organizasyonlara müteakiben uygulanan memnuniyet anketleri ile Üye bilgileri güncellemesi yapılmaktadır. Stratejik planda Hedef 1.7- İletişim alt yapısının geliştirilmesi kapsamında, her yıl Üye veri tabanının güncellenmesi faaliyeti belirlenmiştir. Katılmış olduğumuz Fuarlardan sonra Üyelemizle irtibat kurmak isteyen irmaların irtibat bilgileri ilgili Üyelerimiz ile paylaşılmış ve takibi yapılmıştır Antalya 35

36 1.8- Kalite Yönetimi Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında 2014 yılı hedeleri belirlenmiş ve İş Planına dahil edilmiştir. Sonuçları değerlendirilmiştir. Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları Yönetim Kurulu Başkanımız ve Personelin tamamının katılımı ile ve tarihlerinde olmak üzere 2 defa gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz içerisinde 3 adet Personelimizde İç Denetçi Sertiikası bulunmaktadır. İç Tetkikler, İç Tetkik Planına uygun olarak yapılmaktadır tarihinde iç tetkik gerçekleştirilmiş ve raporları tutulmuştur. Türk Standartları Enstitüsü İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, gözetim tetkiki 28 Ağustos 2014 tarihinde yapılmıştır.dış tetkik sonucunda uygunsuzluk bulunamamıştır Manisa Ticaret Borsası Akreditasyon Özdeğerlendirmesi Manisa Ticaret Borsası olarak, yenilikçi yönetim anlayışı ile etkinlik düzeyini yükseltmek, donanımlı insan kaynakları ve uygun teknik alt yapı ile performansını sürekli geliştirmek amacıyla Kalite Yönetim Sistemi ve Uluslararası Akreditasyon Sisteminin tüm kriterleriyle entegre bir şekilde kurmuş olduğu muz Hizmet Sistemi ni değerlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz Özdeğerlendirme Raporu, Uluslararası Bağımsız Değerlendirme Kuruluşu olan Türk Loyd una gönderilmiştir. 01/01/ tarihleri arasında F no lu Borsa kıyaslama raporu doldurularak; Ankara Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ticaret Borsası,Ordu Ticaret Borsası,Bursa Ticaret Borsası ve Tekirdağ Ticaret Borsası ile kıyaslama çalışması yapılmıştır. TSE Gözetim Tetkiki Gerçekleştirildi Manisa Ticaret Borsası, kurumsal kapasitenin ve tanınırlığının arttırılması, geliştirilmesinin yanında, Üyelerinin faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla Üyelerine sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede Manisa Ticaret Borsası; Türk Standartları Enstitüsü İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, 28 Ağustos 2014 Perşembe günü yapılan TSE Belge Yenileme denetimini başarıyla geçti. 36

37 1.8- Kalite Yönetimi MANİSA TİCARET BORSASI AKREDİTE OLARAK HİZMET KALİTESİNİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIDI 14 Ocak 2014 Salı günü Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilen; Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte Meclis Başkanı Ergun Türek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Hekimci nin de katıldığı Sertiika Töreninde; Manisa Ticaret Borsası Akreditasyon Belgesini, Borsacılık hizmetlerini sürekli daha üst seviyelere taşımak üzere TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ndan teslim aldı. 37

38 II-temel hizmetler 38

39 39

40 2.1- İletişim Ağı Manisa Ticaret Borsası, Üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan, Personelleri ile sürekli iletişimi sağlayan, aynı zamanda tüm Paydaşları ve Manisa Halkını da kapsayacak geniş bir faaliyetler dizisi gerçekleştirmektedir. Manisa Ticaret Borsası bu faaliyetleri Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan İletişim Katılım Ve Danışma Süreci çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 40

41 2.1- İletişim Ağı Borsamızın tüm iletişim araçları ile (Web sitesi, E-Posta, SMS, Posta gibi) geniş ve birçok iş kolunu temsil eden kesimlere hitap etmektedir. Borsamız, düzenlediği eğitim ve faaliyetlerle Üyelerin faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmektedir yılında Üye Memnuniyet anketi etkin olarak uygulanmış, sonuçları etkin olarak değerlendirilmiş ve iş planları oluşturulmuştur.yapılan anket sonucunda, Üye geri beslemeleri takiben hizmetler geliştirilmeye başlamıştır. -Üye bilgilendirme seminerleri -Üye eğitimleri -Fuarlara katılımlar Borsamızın aktivitelerinin gerçekleştiği Faaliyet Takvimi mevcuttur, gerçekleştirilen faaliyetler faaliyet değerlendirme formu ile değerlendirilmektedir ve bu formlar Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmıştır.faaliyet takvimi web sitesinde yayınlanmaktadır. Gerçekleşen eğitim,seminerlerden sonra gerek Üye memnuniyet anketi, gerekse eğitim seminer memnuniyet anketi uygulanmaktadır. Web sayfamızda Üyelerimizi ilgilendiren sektörlere ait istatistik, araştırmalar ve sektör raporları Üyelerimizle paylaşılmaktadır. Üye memnuniyet anketlerinin analizleri yapılmakta ve web sitesi üzerinden üyelerimizle paylaşılmaktadır. 41

42 2.1- İletişim Ağı FACEBOOK HESABI AKTİFLEŞTİRİLDİ Manisa Ticaret Borsasının Facebook sayfası yayın hayatına başladı. Manisa Ticaret Borsası Üyelerini ilgilendiren güncel bilgi ve duyurular artık Facebook sayfası aracılığıyla da takip edilebilecek. Manisa Ticaret Borsası, Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için yenilikler yapmaya devam ederken, yapılan yeniliklerden üyelerini haberdar edebilmek adına da, çağımızın aktif iletişim aracı haline gelen sosyal medya yı etkin olarak kullanmaya başladı. facebook.com/manisaborsa Çağımızın en önemli kitle iletişim aracı haline gelen sosyal medya, şahısların yanı sıra birçok Kurum ve Kuruluş tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Kurumlar, hitap ettikleri kitlelere anlık olarak duyurular yapabilmek adına sosyal medyadan fazlasıyla yararlanıyor. Manisa Ticaret Borsası da, kullanıma açtığı Facebook hesabı ile Borsa ya bağlı bulunan Üyelerine, Paydaş Kurum ve Kuruluşlara, ayrıca vatandaşlara hitap etmeyi amaçlamaktadır. 42

43 2.1- İletişim Ağı Üyelemize yönelik gerçekleştirilen eğitim ve seminerlerden sonra memnuniyet anketi uygulanmakta ve uygulanan anketlerin analizleri yapılmaktadır. Borsamız iyi uygulamalarını bölgesel ve Ulusal Oda/Borsa iletişim ağı gruplarında paylaşmaktadır. Ayrıca katılmış ve düzenlemiş olduğumuz fuar,etkinlik ve organizasyonları da diğer Oda ve Borsa yetkililerinle paylaşılmaktadır. Üyelerimizin ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve tatmin seviyelerinin belirlendiği anket analizi sonuçlarına göre aksiyonlar belirlenmekte ve Yıllık iş planlarına eklenmektedir. 43

44 2.1.1-Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz MANİSA TİCARET BORSASINDAN HIDRELLEZ LOKMASI Manisa Ticaret Borsası,Hıdrellez etkinliği kapsamında Ağlayan Kaya mevkiinde lokma döktürdü. Manisa Ticaret Borsası nın her yıl geleneksel olarak döktürdüğü Hıdrellez lokması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Baharın başlangıcının ilk günü kutlamak üzere ağlayan kaya mevkiine akın eden vatandaşlar Hıdrellezi büyük bir coşku ile kutladılar. EĞİTİME DESTEK VEREN HAYIRSEVERLERE PLAKET VERİLDİ Açılış konuşmasını hayırseverler adına İsmail Akçura yaparken, Manisa daki hayırseverlerin eğitime olan katkılarını ve albümün hazırlanma nedenlerini Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy açıkladı. Altınsoy, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayırsever Albümü Eğitime Gönülden Dokunanların desteği ile yaşamaya devam edecektir. Bugün burada Hayırseverlerimizi anmak onlarla birlikte olmak ve eğitime sağladıkları katkılardan dolayı minnettarlığımızı ifade etmek ve plaketlerini sunmak için bir araya geldik. İlimiz Türkiye genelinde Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında, 4. sırada yer almaktadır. İlimizde 172 hayırseverimizin eğitime kazandırdığı 192 tane eğitim yuvası ile öğrencilerimiz öğretimlerini sürdürmektedir dedi. Eğitim Kurumları için, yılları arasında 176 tane protokol imzalandığını ve bu kapsamda, 50 tane ek bina, 126 tane yeni okul binası, bin 523 tane derslik, 11 tane Atelye ve arsa bağışında bulunulduğunu kaydeden Altınsoy, Milli Eğitimin Eğitime Katkı Payı ise yüzde 16 dır. Hayırsever albümü hazırlığı kapsamında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy un ardından Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi ve Muzaffer Yurttaş da birer kısa teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra söz alan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş; Sizler bizlerden çok daha fazla bu işin farkındasınız. Bu farkındalığınızı,yapmış olduğunuz eserlerle ortaya koydunuz. Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında Manisa da eğitime katkı sağlayan ve aralarında Manisa Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ın da yer aldığı 172 Hayırsever, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende kendilerine teşekkür plaketi verilmesi ve yine kendileri için hazırlanan Manisa da Eğitime Gönülden Dokunanlar hayırseverler albümü ile onurlandırıldı. Anemon Otel de düzenlenen programa Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Muzaffer Yurttaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Daire Müdürleri ve Manisalı Hayırseverler katıldı. Bize düşen sadece sizlere yardımcı olmak. Manisa gerçekten çok yönlü zenginlikleri olan bir ilimiz. Bu zenginlikler birer birer gündeme geliyor, kendisini gösteriyor. Gelecekte Manisa çok daha güzel yerlerde olacak. Tabii ki bu zenginlikler siz hayırseverlerimiz olmasaydı pek kıymeti olmazdı. Sizler bu bütünün çok önemli bir parçasını tamamlıyorsunuz. Manisa da ekonomimiz güçlü, sanayimiz güçlü, tarımımız güçlü. Bu konuların her birine ciddi yatırımlar ciddi hizmetler içerisindeyiz. İyilik de hizmette bir nasip işidir. Herkese nasip olmaz. Sizler nasipli, kısmetli insanlarsınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. 44

45 2.1.1-Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz MANİSA TİCARET BORSASI BİN ÖĞRENCİYE AYAKKABI HEDİYE ETTİ VALILIK PROJELERINE DESTEK OLAN SPONSORLARA TEŞEKKÜR BELGESI Manisa Ticaret Borsası, geleneksel hale getirdiği ayakkabı yardımlarını bu sene de gerçekleştirdi. Manisa Ticaret Borsası nın çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen törenle 47 İlköğretim Okulunun Müdürlerine teslim edilen bin çift kışlık ayakkabı dar gelirli öğrencilere ulaştırıldı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Bilgin, Muhasip Üye Erdal Hekimci, Meclis Başkan Yardımcısı Taner Özalp, Meclis Üyeleri Mehmet Ersaygı,Hüseyin Şenay, Murat Büyükşahin, İsmail Kandemir, Reşat Korguz un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ayakkabı dağıtım törenine; Manisa Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ve 47 İlköğretim Okulun Müdürleri ve Müdür Yardımcıları katıldı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen İftar Vakti Kardeşlik Vakti ve Motosikletliler İçin Güvenli Sürüş Projelerine destek olan Hayırsever İşadamlarına ve Kurumlara teşekkür belgesi verdi. Valilik Makamında gerçekleştirilen törende konuşan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Projelerin amacı ve Hayırseverlerimizin katkıları hakkında şunları belirtti: Kurumlarımızın Birbirleriyle ve Vatandaşlarımızla olan birlik ve beraberliği, insanımızın huzuru ve güvenliği ile ilgili hususlar adına düşünülen bu iki Projeyi; Hayırsever İşadamlarımız ve Kurumlarımız sayesinde gerçekleştirdik. Her iki çalışmada da İşadamlarımızın ve ilgili Kurumlarımızın vermiş oldukları destek ve sahip oldukları hayırseverlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise gerçekleştirilen Projeler ile ilgili şunları ifade etti: İftar Vakti Kardeşlik Vakti Projesi kapsamında katıldığımız farklı Mahallelerimizdeki tüm İftar Programlarında, Vatandaşlarımızla aynı sofrada oturmaktan, orucumuzu birlikte açmaktan, sohbet etmekten ve yeri geldiğinde dertlerini dinleyerek yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük mutluluk duyduk. Motosikletliler İçin Güvenli Sürüş Projesinde ise ortak sorunumuz ve kaygımız olan bir konunun iyileştirmesine destek olma imkanı bulduk. Her iki Projede de; katılan vatandaşlarımıza, emeği geçen herkese ve başta Manisa Valiliğimiz olmak üzere organizasyonun başarıyla yürütülmesini sağlayan tüm Kurum ve Kuruluşlarımıza bizler de sponsorlar olarak teşekkür ediyoruz. 45

46 2.2-Politika ve Temsil Üyelerimizin öncelikli konularını belirleyip bunları karar alıcılara iletilmesi için, Borsamızda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanan Görüş oluşturma Sürecine göre yapılmaktadır. Görüş oluşturma sürecine göre oluşturulan görüşler, Lobi faaliyetleri İzleme / Ölçme tablosuna göre takip edilmektedir. 46

47 2.2-Politika ve Temsil 47

48 2.2-Politika ve Temsil 48

49 2.2-Politika ve Temsil Borsamız Üyeleri adına,türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin yapmış olduğu Ulusal/ Bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif katılım sağlamaktadır. Borsamız tarafından, Ulusal proil ve medya faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik çalışmaları için TOBB dan gelen taleplere ve Posta yoluyla anında cevap verilmektedir. 49

50 2.2-Politika ve Temsil YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN SADIK ÖZKASAP IN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN I ZİYARETİ TOBB TİCARET BORSALARI KONSEY TO- PLANTISI ANKARA DA YAPILDI TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bakanlık Müsteşarları ve Konsey Üyesi 30 Ticaret Borsası nın Başkanlarının katılımıyla, Ankara daki TOBB Merkezi nde gerçekleştirildi. Manisa yı temsilen TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ın katıldığı Toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, katılımları ve sektöre destekleri için Bakan Eker e teşekkür etti Aralık 2014 Tarihlerinde TOBB Çatısı Altında İş Dünyasını Bir Araya Getiren Bir Dizi Toplantı Gerçekleştirildi. TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı ve 365 Oda & Borsa Başkanları İstişare Toplantısı nın Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziyaret Edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 81 İl, 160 İlçeden gelen 365 Oda ve Borsa Başkanından oluşan TOBB Heyeti nin Cumhurbaşkanlığına yapmış olduğu Hayırlı Olsun Ziyareti ile ilgili olarak, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hayırlı olsun ziyaretiyle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla ekonomik meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. Görüşlerimizi aktarabilme fırsatını bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum dedi. Konsey Üyesi ve Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise Konsey Toplantısı ve burada gündeme getirmiş olduğu maddeler ile ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti: Ülkemizin dört bir yanından gelen Konsey Üyeleri, Bakanlık Uzmanları ve Bakanımız ile birlikte, Ülke Tarımının yapısını, tarıma dayalı ekonomimizi, üretici ve işletmelerimizin sorunlarını mümkün olduğunca istişare etmeye, daha güçlü bir tarım ekonomisi ve daha müreffeh bir toplum için yapılabilecekleri, Ülkemizin Tarım Politikalarında kullanılmak üzere derlemeye çalıştık. Bu kapsamda hem Manisa hem de Ülke tarımını ilgilendiren konuları tüm üretici ve işletmelerimiz adına Bakanlığımıza aktarma imkanını değerlendirmiş olduk. 50

FAALIYET RAPORU / 2013

FAALIYET RAPORU / 2013 FAALIYET RAPORU / 2013 İçindekiler Önsöz. 3 Borsamız hakkında...4 Üyelerimiz hakkında 6 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.. 8 1.2.Mali Yönetim....14 1.3.İnsan Kaynakları.....16 1.4.İş Planlaması

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; 2013 yılında, üyelerimizden aldığımız güçle İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında derin izler bıraktık.

Detaylı

TOBB ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU

TOBB ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU Oda/Borsa : POLATLI TĐCARET BORSASI Öz Değerlendirme tarihi :./.2013 Akreditasyon Temsilcisi : Tugay AYDOĞDU Lütfen Akreditasyon Öz Değerlendirme ve Puanlama

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU A R A L ı K 2 0 1 4 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; Üyelerimizden aldığımız güçle 2014 yılında,her yıl olduğu gibi İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Mehmet ÖZYURT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI

BODRUM TİCARET ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI BODRUM TİCARET ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ YAYINLANAN 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI ; 5174 SAYILI KANUNUN 12. Ve 19. MADDELERİNİN İLGİLİ FIKRALARINDAKİ

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2014 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2014 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2014 FAALİYET RAPORU 1 Mehmet ÖZYURT Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Meclisi ve Meslek Komiteleri olarak geride dopdolu bir yılı bırakmanın

Detaylı

BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1

BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1 BAŞKANDAN 1957 yılından beri gerek ülke gerekse bölge ekonomisinin büyümesine hizmet eden Borsamız, siz değerli üyelerimizin verdikleri destekler ile güçlenerek, başarısını arttırmaktadır. Yaptığımız faaliyetler

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr 2013 FAALİYET RAPORU Gaziantep Ticaret Borsası www.gtb.org.tr Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Commodity Exchange FAALİYET RAPORU - 2013 - Tüccar, Milletin Emeği ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 N İ Z İ P T İ C A R E T B O R S A S I - 2 0 1 4 İçindekiler 1.BAŞKAN DAN... 4 2.KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 3.MİSYONUMUZ... 5 5.VİZYONUMUZ... 5 6.ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 7.MECLİSİMİZ... 7 7.1.MECLİSİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı