TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ"

Transkript

1 TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 61 maddeden oluşan gelir tarifesi tarih ve 149 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. Sayfa 1 / 35

2 1. BÖLÜM MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 1- İlan Ve Reklam Vergisi A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir. C-) TARİFE: a- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) 48,50 TL b- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) 21,50 TL c- Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için) 6,00 TL d- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık) 70,00 TL e- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,17 TL f- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için) 0,30 TL Madde 2- İlan Ve Reklam Tabelalarından Alınan Ücretler A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi. Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. B -) AÇIKLAMA: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis İzin Ücreti" alınır. Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz. Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır. Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz. C-) TARİFE: a- Belediye sınırları içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak 480,00 TL alınacak yer tahsis izni ücreti b- Belediye sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak izin 180,00 TL ücreti c- Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak izin ücreti (m2/yıl) 1- Kamuya ait yerler için 180,00 TL 2- Şahıslara ait yerler için 540,00 TL d- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve 180,00 TL takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık izin ücreti e- Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak izin bedeli (günlük) 1- Kamuya ait yerler için 420,00 TL 2- Şahsa ait yerler için 240,00 TL f- Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret 1- Bir haftalık direk kirası 50,00 TL 2- Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için) 60,00 TL g- Belediyeye ait otobüslerin dış yüzey reklam yeri kullanım ücreti (KDV dâhil) 1-) Küçük otobüs (3 aya kadar) 1.650,00 TL 2-) Küçük otobüs (6 aylık) 2.475,00 TL 3-) Küçük otobüs (12 aylık) 4.400,00 TL 4-) Büyük otobüs (3 aya kadar) 2.200,00 TL 5-) Büyük otobüs (6 aylık) 3.740,00 TL Sayfa 2 / 35

3 6-) Büyük otobüs (12 aylık) 6.600,00 TL 7-) Körüklü otobüs (3 aya kadar) 2.695,00 TL 8-) Körüklü otobüs (6 aylık) 4.675,00 TL 9-) Körüklü otobüs (12 aylık) 8.745,00 TL Madde 3- Eğlence Vergisi A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22.Maddeleri, B -) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir. C-)TARİFE: a- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde 6,00 TL b- Biletle girilen eğlence yerlerinden: 1- Yerli film gösterimlerinden 2- Yabancı film gösterimlerinden 3- Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan %0 4- Spor müsabakalar, at yarışı ve konserlerden %10 5- Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden %20 Madde 4- Haberleşme Vergisi A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri. B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. C-) TARİFE: Haberleşme vergisinin nispeti %1 dir. Madde 5- Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri. B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. C- TARİFE: a- İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (% 1) b- (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5) c- Havagazının satış bedelinden (% 5) Madde 6- Yangın Sigorta Vergisi A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 40, 41, 42, 43 ve 44. Maddeleri. B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigortası Vergisine tabidir. C- TARİFE: a-) Yangın sigorta vergisinin nispeti % 10 dur. Madde 7- İşgal Harcı A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri. B- AÇIKLAMA: a- Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir. %10 %10 Sayfa 3 / 35

4 b- Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 52. Maddenin 1 ve 2 numaralı bendinde yazılı satıcıların işgalinden beher m² sinden günlük b- 52. maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgalinden günlük Sayfa 4 / 35 1,65 TL 1- Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan 1,00 TL 2- Satışı yapılan büyük baş hayvanlardan 2,00 TL c- 52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı; 1- Her taşıttan beher saat için 1,00 TL 2- Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher m² si için 1,50 TL Madde 8- Tellallık Harcı A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri. B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık Harcına tabidir. C- TARİFE: Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir Madde 9- Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene Ve Denetleme Harcı Ve Diğer Ücretler A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi B- AÇIKLAMA: Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir. C- TARİFE: a- Tartı ağırlıklarının her birinden 1,50 TL b- Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,50 TL c- Akıcı ve kuru taneli maddelerinin ölçeklerinin her birinden 3,00 TL d- El terazilerinden 6,00 TL e- Normal masa terazilerinden 9,00 TL f- Otomatik (ibreli) terazilerden 12,00 TL g- Elektronik terazilerden 15,00 TL h- Kantar ve basküllerden 25,00 TL i- Ayar beyannamelerinden alınacak ücret 4,00 TL j- Ölçü ve tartı aletleri kullanan ticaret erbabının işyerlerine asmak üzere matbaada bastırılıp kendilerine verilen ve her iki yılda bir tasdik ettirilen ölçü ve tartı aletleri muayene ruhsatından alınacak ücret 6,00 TL Madde 10- Açık Pazar, Çeşitli Satış Reyonları Ve Standlardan Alınacak Ücret A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi. B- AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Şehrimizin kenar mahallelerinde bulunan satış reyonlarından (aylık) alınacak ücret 33,00 TL b- Şehrin çeşitli yerlerinde zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp Başkanlık Makamının oluru ile verilen seyyar el arabalarının; 1- Küçük el arabalarının her birinden alınacak ücret (1-2 m² arası dâhil, Aylık) 33,00 TL 2- Büyük el arabalarının her birinden alınacak ücret (3 m² ye kadar, Aylık) yukarısına izin verilmez. 38,50 TL 3- Sahildeki balıkhane yanındaki sebzecilerin her birinden alınacak aylık ücret 100,00 TL 4- Avrasya pazarındaki tezgâhlardan alınacak aylık ücret 16,50 TL c- Seyyar esnafa verilecek kimlik kartlarından alınacak ücret 11,00 TL d- Simit satış büfe ve arabalarından alınacak ücret; (aylık)

5 1. BÖLGE (Atatürk alanı, Meydan civarı) a- Meydan otobüs durak yanı 360,00 TL b- Atatürk Alanı Ocakbaşı Restorant yanı 360,00 TL c- Atatürk Alanı Tansa Market yanı 360,00 TL d- Atatürk Alanı Umut Eczanesi önü 360,00 TL 2. BÖLGE (Kunduracılar Caddesi, Kahramanmaraş Caddesi, Uzun Sokak, Tanjant) a- Maraş Caddesi Garanti Bankası yanı 240,00 TL b- Tanjant Akyol boya önü 240,00 TL c- Uzun Sokak Kültür Müdürlüğü yanı 240,00 TL d- Kunduracılar Caddesi Collezione karşısı 240,00 TL e- Kemeraltı Ofluoğlu önü 240,00 TL f- Maraş Caddesi Sanat Sokak girişi 240,00 TL g- Maraş Caddesi Ongan Eczanesi önü 240,00 TL h- P.T.T önü 240,00 TL i- Kunduracılar Caddesi Nostalji Restoran önü 240,00 TL j- Uzun Sokak Konak Camii karşısı 240,00 TL k- Fatih Parkı girişi 240,00 TL l- Maraş Caddesi Kazazoğlu Sokak girişi 240,00 TL m- Uzun Sokak Ahmet Usta Lokantası yanı 240,00 TL n- Çarşı Camii yanı 240,00 TL o- Tanjant Kiler Market karşısı 240,00 TL p- Mumhane önü İşbankası yanı 240,00 TL q- Çömlekçi Mahallesi Çınaraltı (Taşbaşı yokuşu girişi) 240,00 TL 3. BÖLGE (1. ve 2. Bölge dışında kalanlar) a) Moloz Akçaabat Minibüs peronları 150,00 TL b) K.T.Ü. D kapısı girişi 150,00 TL c) Arafil Boyu Maçka Minibüs Durak yanı 150,00 TL d) Ticaret Borsası önü 150,00 TL e) Moloz Şahinbaş Alt Geçit yanı (kuzey kısmı) 150,00 TL f) Moloz Pekşen Petrol yanı 150,00 TL g) Moloz Şahinbaş Alt Geçit yanı (güney kısmı) 150,00 TL h) Çömlekçi Çağlayan Dolmuş Durak yanı 150,00 TL i) Fatih Devlet Hastanesi yanı 150,00 TL j) Numune Hastanesi Diş Polikliniği yanı 150,00 TL k) Ahi Evren Hastanesi yanı 150,00 TL l) Numune Hastanesi Acil önü 150,00 TL m) Değirmendere Otogar içi 150,00 TL n) Fatih Devlet Hastanesi Poliklinik girişi 150,00 TL o) Maraş Caddesi Dereboyu Sokak girişi 150,00 TL p) İmperial Hastanesi batı tarafı 150,00 TL q) İnönü Mahallesi Yavuz Selim Camii önü 150,00 TL r) Kapalı Spor Salonu önü 150,00 TL s) Kalkınma Mahallesi Tansa Market karşısı 150,00 TL t) Moloz kavşağı Kılıçlar Fındık Ticaret yanı 150,00 TL u) İnönü Mahallesi Avni Aker Stadyum büfe yanı 150,00 TL v) Değirmendere Mahallesi Otogar girişi 150,00 TL w) Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi Kalkınma Eczanesi önü 150,00 TL x) Kalkınma Mahallesi Akif Saruhan Caddesi 150,00 TL Sayfa 5 / 35

6 4. BÖLGE a- Kunduracılar girişi Lozan Eczanesi karşısı 500,00 TL b- Uzun Sokak Bağ-kur köşesi 500,00 TL c- Semercilerin güney girişinde bulunan simit satış büfesinden aylık alınacak ücret 1.250,00 TL Not: Mevcut simit yerleri dışında yeni verilecek simit işgallerinden tarifedeki yerler emsal alınarak bölgesine göre ücretlendirmesi yapılacaktır. e- Belediye sınırları dâhilinde uygun görülen yerlerde mevsimlik ticari faaliyette bulunan kestane ve mısır satıcılarından (aylık) alınacak ücret 175,00 TL f- Meydan parkındaki ayakkabı boyacılarına tahsis edilen yer için her boyacıda aylık alınacak ücret 175,00 TL g- Belediye Zabıta Müdürlüğünce uygun görülen ve Belediye Başkanlığınca da onaylanan (yayaların geçişini engellemeyecek şekilde )ticari amaçlı ara sokaklarda lokanta ve cafeler için geçici yer tahsisinin m² sinden 3,50 TL günlük alınacak ücret h- Pazarkapı Mahallesi dam altında sebze pazarında çalışan kantarcılardan alınacak aylık tahsis ücreti 30,00 TL i- Meydan, Atapark civarı ve Forum iş merkezi önü için; 1-1 m² (dâhil) ile 3 m² arası stantlardan günlük (küçük tanıtıcı stant) 110,00 TL 2-4 m² (dâhil) ile 10 m² arsı stantlardan günlük 2.750,00 TL 3-11 m² (dâhil) ile 15 m² arası stantlardan günlük 3.900,00 TL 4-16 m² (dâhil) ile 20 m² arası stantlardan günlük 5.000,00 TL 5-21 m² (dâhil) ile 25 m² arası stantlardan günlük 5.500,00 TL 6-26 m² (dâhil) ile 30 m² arası stantlardan günlük 6.600,00 TL 7-31 m²(dâhil) ile 50m² arası stantlardan günlük 7.700,00 TL 8-50 m² den yukarı açılan stantlardan m² başı (günlük) ilave yapılacak 110,00 TL Bu yerlerin dışında açılan stantlar için %15 indirim uygulanır. i-) Üretici pazarı (Dam altı) ücretleri 1- Dam altı ahşap bölüm m² başına 1,50 TL 2- Dam altı kuzey bölüm m² başına 1,25 TL 3- Dam altı üst koridor güney kısmı m² başına 1,00 TL 4- Dam altı üst koridor kuzey kısmı m² başına (üretici satış yeri) 0,50 TL Madde 11- Belediye Hoparlöründen Yapılan İlan ve Reklamlardan Alınacak Ücret A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi. B- AÇIKLAMA: 1- Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir. 2- Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3 deki tarifeden alınır. 3- Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir. 4- Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır. C- TARİFE; (KDV DÂHİL) 1- Belediye hoparlöründen günlük yapılan normal yayınların her kelimesinin bir defa okunuşundan alınacak ücret 0.35 TL 2- Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinin okunuşundan alınacak ücret 0,75 TL 3- Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden alınacak ücret 0,75 TL 4- Bantlı ilanların 5 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 50,00 TL 5- Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 100,00 TL 6- Bantlı ilanların 15 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 150,00 TL 7- Bantlı ilanların 15 dakikadan fazlası için her dakikadan alınacak ücret 11,00 TL Sayfa 6 / 35

7 2. BÖLÜM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 12- Bina İnşaat Harcı A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir. İstisnalar: Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır. a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı, d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler. e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları, f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı, g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları, h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, ı) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, i) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar. Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar. C-) TARİFE: a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına) m² ye kadar 0,75 TL m² ye kadar 1,50 TL m² ye kadar 2,25 TL m² ye kadar 3,00 TL m² den yukarı 3,75 TL b-) İşyeri İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına) 1-25 m² ye kadar 3,00 TL m² ye kadar 4,50 TL m² ye kadar 6,00 TL m² den yukarı 7,50 TL Madde 13- İmarla İlgili Harçlar (Çeşitli Harçlar) A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar. B- AÇIKLAMA: İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur. C- TARİFE: Sayfa 7 / 35

8 a- İlk parselasyon harcı (Beher m² için) 1- Konut 0,09 TL 2- Ticaret 0,12 TL b- İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için) 1- Konut 0,09 TL 2- Ticaret 0,12 TL c- Plan ve proje harcı (Beher m² için) 1- Konut 0,09 TL 2- Ticaret 0,12 TL d- Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı 1-) Konut - Toprak (Beher m3 İçin) 0,30 TL - Kanal (Beher m² için) 1,10 TL 2-) Ticaret e- Yapı kullanma izin harcı 1- Konut (Beher m² için) 0,09 TL 2- Ticaret (Beher m² için) 0,11 TL f- Muayene ruhsat ve rapor harcı 13,00 TL Madde 14- Kayıt Ve Suret Harcı (Çeşitli Harçlar) A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar. B- AÇIKLAMA: Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. C- TARİFE: a- Her sayfa başına 0,75 TL b- Harita plan ve krokilerden beher m² sinden 8,00 TL Madde 15- Kapı Numaraları Plaka-Plankote Kroki Ücretleri A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik B- AÇIKLAMA: Belediyenin yaptığı numarataj çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir a- Muhtelif mahalle krokilerinden 15,00 TL b- 1/5000 ölçekli mahalle krokilerinden 70,00 TL c- Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden) 0,80 TL d- Tespit ücreti ( inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge) 150,00 TL e- 1/5000 bilgisayar çıktılı renkli kroki 70,00 TL f- A/4 renkli bilgisayar çıktısı 13,00 TL g- A/4 renksiz bilgisayar çıktısı 10,00 TL h- Belediyemiz imar palanı dâhilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamulaştırma, 18. madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını 10,00 TL belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak isteyenlerden i- Mükellefin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi 95,00 TL j krokili renkli çıktı 65,00 TL Madde 16- İnşaatlara Konulacak Tabelalardan Alınacak Ücret A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi; B- AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) Tabela Bedeli 175,00 TL Sayfa 8 / 35

9 Madde 17- Özel İmar Durumu Çıkartılmasından Alınacak Ücret A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: Özel İmar durumu çıkartılması ücrete tabidir. C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Çıkarılacak olan özel imar durumu için 50,00 TL b- İmar durumu sureti için 40,00 TL Madde 18- Vaziyet Planı A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı ücrete tabidir. C-) TARİFE: (KDV Dâhil) Vaziyet plan ücreti. Madde 19-İmarla İlgili Çeşitli Ücretler A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir. C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) 45,00 TL a- Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A 4 95,00 TL veya A 3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için b- Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına 15,00 TL c- İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten 170,00 TL belge için hizmet karşılığı alınan ücret d- Mükelleflerin talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş 200,00 TL denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret e sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden: m² ye kadar olanlar 75,00 TL m² den yukarı olanlar için her 250 m2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti 17,00 TL f sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden m² ye kadar olanlar 90,00 TL m² den yukarı olanlar için her 250 m 2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti 20,00 TL g- Ev ve işyerlerine iskân izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonunda verilecek iskân raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücret 1- Konutlardan (m² sinden) 0,45 TL 2- İşyerlerinden (m² sinden) 0,60 TL 3- Meclise sunulacak dosya (imar planı değişikliği ücreti) 90,00 TL 4- İmar yönetmeliğindeki beyannamelerinden 6,00 TL h- Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m² sinden 0,20 TL Madde 20- Harfiyat Döküm Ve Temizleme Ücreti A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B- AÇIKLAMA: Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökmek ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan bir kamyon için hafriyat bedeli (Maksimum 10 m3) 40,00 TL Sayfa 9 / 35

10 b- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan 10 m3 ten yukarısı hafriyatlar için 60,00 TL c- Hafriyat çıkarılan yerlerden hafriyat taşınmasında ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi ücreti olarak binaların yapı inşaat alanının beher m² sinden 0,65 TL d- Hafriyat getiren pikaplardan 10,00 TL Madde 21- Yol Ücreti A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 23. maddesi B- AÇIKLAMA: 1-) Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 86, 87, 88, 89.Maddeleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 23.Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır. Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) Belediye Meclisinin tarih ve 172 sayılı kararına göre uygulama yapılır; 1- olların kaldırımlar da dâhil olmak üzere (15) metreye kadar genişliklere düşen giderlerin alınmasına, 2- ki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen payın tam, diğer yollara ait payın ise % 50 alınmasına, 3- ol ücretlerinin belirlenmesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının her yıl yapacağı maliyet (TL/m²) hesabının esas alınmasına, 4- Harcamalara katılma payları "bina ve arsalarda vergi değerinin %2' sini geçemez." hükmüne riayet edilmesine, vergi değerinin, gayrimenkulün asıl cephe olan yola ait arsa m² değerinin esas alınarak hesaplanmasına özellikle dikkat edilmesine, 5- Geçici inşaatlar için de aynı hükümlerin uygulanmasına, 6- İbadet yerleri dışında kamu idarelerine ait gayrimenkullerden yol harcamaları katılım payı özel mülkiyete ait taşınmazlardaki gibi alınmasına, 7- İbadet yerlerinden ( dini tesis) katılma payı alınmaması. Sayfa 10 / 35

11 Madde 22- Baca Temizleme Ücreti 3. BÖLÜM İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B- AÇIKLAMA: Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü tarafından baca temizlenmesi ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Her kattaki bir daire için (Daire başına) 12,00 TL b- 20 daireden fazla olan konutlarda (Daire başına) 10,00 TL c- Ticari müesseselerde her kat için 24,00 TL d- Resmi kurumlar için daire ve kat karşılığı 12,00 TL Madde 23- Arazözlü Sutaşıma Ücreti A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B- AÇIKLAMA: 1- Dilekçe ile müracaat edilerek, onay aldıktan sonra ücreti peşin ödenmek kaydıyla hizmet verilir. 2- Ücret alınır ancak herhangi bir nedenle hizmet verilemezse kişinin müracaatı üzerine ilgili kısımların mütalaası alınarak ücret geri verilir. 3- Şehir harici su verilme ve çukur boşaltmalarda km. mesafeleri tespit edilir ve ücreti alınır. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- 0-5 km arası mesafeye bir tanker içme suyu ücreti 5 km den sonra Km başına 6,00 TL ek ücret alınır. b- İnşaatlara verilen 0-5 km arası bir tanker su ücreti (5 km den sonra km başına 13,00 TL ek ücret alınır.) c- Ticari müesseselere verilecek bir tanker su ücreti (5 km den sonra km başına 13,00 TL ek ücret alınır) d- Kendi tankerleri ile su alanlardan bir tanker başına alınacak ücret (1 tanker 6000 LT) e- Gemiler, yatlar ve benzeri maksatla kullanılan her türlü deniz araçlarına verilecek bir tanker sudan alınacak ücret Sayfa 11 / TL TL TL 30,00 TL 110,00 TL Madde 24- İtfaiye Tarafından Kiraya Verileck Olan Araçlardan Alınacak Ücret A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: İtfaiye Dairesi Başkanlığından hizmet karşılığı kiralanan araçlar ücrete tabiidir. C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) 1-)Araçların kiralama ücretleri; a) Motopomp ile su çekme (1 saat) 30,00 TL b) Motopomp taşıma 25,00 TL c) İtfaiye merdivenli aracı kiralama (1 saat) TL d) İtfaiye merdivenli aracı ile kapı açma 50,00 TL e) İtfaiye merdivenli aracının 5 km den sonra km başına 6,00 TL Madde 25- Yangın Söndürme Tüplerinin Muyaenesinden Alınacak Ücret A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: Muayene edilecek tüplerin ücretinin Gelir Şefliğine yatırıldığına dair makbuz ibraz edildikten sonra, tüplerin muayene işlemleri İtfaiye Müdürlüğünce yapılır. Periyodik kontrollerden ücret alınmaz. (Talep üzerine yapılan kontroller hariç) Umuma açık yerler imalathaneler, fabrikalar ve her türlü iskân ile motorlu taşıt araçlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin söndürme etkinliklerini kayıp edip etmediklerinin bilinmesi için talep üzerine İtfaiye Müdürlüğünce yapılan muayenelerden

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi Hakkari Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğü ile Bağlı Bulunan Birimlerin 2009 ve 2010 Yıllarına ait 2 Yıllık Faaliyet Raporudur. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Zabıta Müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı