TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ"

Transkript

1 TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 61 maddeden oluşan gelir tarifesi tarih ve 149 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. Sayfa 1 / 35

2 1. BÖLÜM MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 1- İlan Ve Reklam Vergisi A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir. C-) TARİFE: a- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) 48,50 TL b- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) 21,50 TL c- Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için) 6,00 TL d- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık) 70,00 TL e- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,17 TL f- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için) 0,30 TL Madde 2- İlan Ve Reklam Tabelalarından Alınan Ücretler A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi. Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. B -) AÇIKLAMA: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis İzin Ücreti" alınır. Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz. Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır. Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz. C-) TARİFE: a- Belediye sınırları içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak 480,00 TL alınacak yer tahsis izni ücreti b- Belediye sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak izin 180,00 TL ücreti c- Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak izin ücreti (m2/yıl) 1- Kamuya ait yerler için 180,00 TL 2- Şahıslara ait yerler için 540,00 TL d- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve 180,00 TL takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık izin ücreti e- Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak izin bedeli (günlük) 1- Kamuya ait yerler için 420,00 TL 2- Şahsa ait yerler için 240,00 TL f- Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret 1- Bir haftalık direk kirası 50,00 TL 2- Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için) 60,00 TL g- Belediyeye ait otobüslerin dış yüzey reklam yeri kullanım ücreti (KDV dâhil) 1-) Küçük otobüs (3 aya kadar) 1.650,00 TL 2-) Küçük otobüs (6 aylık) 2.475,00 TL 3-) Küçük otobüs (12 aylık) 4.400,00 TL 4-) Büyük otobüs (3 aya kadar) 2.200,00 TL 5-) Büyük otobüs (6 aylık) 3.740,00 TL Sayfa 2 / 35

3 6-) Büyük otobüs (12 aylık) 6.600,00 TL 7-) Körüklü otobüs (3 aya kadar) 2.695,00 TL 8-) Körüklü otobüs (6 aylık) 4.675,00 TL 9-) Körüklü otobüs (12 aylık) 8.745,00 TL Madde 3- Eğlence Vergisi A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22.Maddeleri, B -) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir. C-)TARİFE: a- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde 6,00 TL b- Biletle girilen eğlence yerlerinden: 1- Yerli film gösterimlerinden 2- Yabancı film gösterimlerinden 3- Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan %0 4- Spor müsabakalar, at yarışı ve konserlerden %10 5- Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden %20 Madde 4- Haberleşme Vergisi A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri. B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. C-) TARİFE: Haberleşme vergisinin nispeti %1 dir. Madde 5- Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri. B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. C- TARİFE: a- İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (% 1) b- (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5) c- Havagazının satış bedelinden (% 5) Madde 6- Yangın Sigorta Vergisi A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 40, 41, 42, 43 ve 44. Maddeleri. B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigortası Vergisine tabidir. C- TARİFE: a-) Yangın sigorta vergisinin nispeti % 10 dur. Madde 7- İşgal Harcı A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri. B- AÇIKLAMA: a- Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir. %10 %10 Sayfa 3 / 35

4 b- Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 52. Maddenin 1 ve 2 numaralı bendinde yazılı satıcıların işgalinden beher m² sinden günlük b- 52. maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgalinden günlük Sayfa 4 / 35 1,65 TL 1- Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan 1,00 TL 2- Satışı yapılan büyük baş hayvanlardan 2,00 TL c- 52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı; 1- Her taşıttan beher saat için 1,00 TL 2- Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher m² si için 1,50 TL Madde 8- Tellallık Harcı A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri. B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık Harcına tabidir. C- TARİFE: Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir Madde 9- Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene Ve Denetleme Harcı Ve Diğer Ücretler A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi B- AÇIKLAMA: Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir. C- TARİFE: a- Tartı ağırlıklarının her birinden 1,50 TL b- Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,50 TL c- Akıcı ve kuru taneli maddelerinin ölçeklerinin her birinden 3,00 TL d- El terazilerinden 6,00 TL e- Normal masa terazilerinden 9,00 TL f- Otomatik (ibreli) terazilerden 12,00 TL g- Elektronik terazilerden 15,00 TL h- Kantar ve basküllerden 25,00 TL i- Ayar beyannamelerinden alınacak ücret 4,00 TL j- Ölçü ve tartı aletleri kullanan ticaret erbabının işyerlerine asmak üzere matbaada bastırılıp kendilerine verilen ve her iki yılda bir tasdik ettirilen ölçü ve tartı aletleri muayene ruhsatından alınacak ücret 6,00 TL Madde 10- Açık Pazar, Çeşitli Satış Reyonları Ve Standlardan Alınacak Ücret A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi. B- AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Şehrimizin kenar mahallelerinde bulunan satış reyonlarından (aylık) alınacak ücret 33,00 TL b- Şehrin çeşitli yerlerinde zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp Başkanlık Makamının oluru ile verilen seyyar el arabalarının; 1- Küçük el arabalarının her birinden alınacak ücret (1-2 m² arası dâhil, Aylık) 33,00 TL 2- Büyük el arabalarının her birinden alınacak ücret (3 m² ye kadar, Aylık) yukarısına izin verilmez. 38,50 TL 3- Sahildeki balıkhane yanındaki sebzecilerin her birinden alınacak aylık ücret 100,00 TL 4- Avrasya pazarındaki tezgâhlardan alınacak aylık ücret 16,50 TL c- Seyyar esnafa verilecek kimlik kartlarından alınacak ücret 11,00 TL d- Simit satış büfe ve arabalarından alınacak ücret; (aylık)

5 1. BÖLGE (Atatürk alanı, Meydan civarı) a- Meydan otobüs durak yanı 360,00 TL b- Atatürk Alanı Ocakbaşı Restorant yanı 360,00 TL c- Atatürk Alanı Tansa Market yanı 360,00 TL d- Atatürk Alanı Umut Eczanesi önü 360,00 TL 2. BÖLGE (Kunduracılar Caddesi, Kahramanmaraş Caddesi, Uzun Sokak, Tanjant) a- Maraş Caddesi Garanti Bankası yanı 240,00 TL b- Tanjant Akyol boya önü 240,00 TL c- Uzun Sokak Kültür Müdürlüğü yanı 240,00 TL d- Kunduracılar Caddesi Collezione karşısı 240,00 TL e- Kemeraltı Ofluoğlu önü 240,00 TL f- Maraş Caddesi Sanat Sokak girişi 240,00 TL g- Maraş Caddesi Ongan Eczanesi önü 240,00 TL h- P.T.T önü 240,00 TL i- Kunduracılar Caddesi Nostalji Restoran önü 240,00 TL j- Uzun Sokak Konak Camii karşısı 240,00 TL k- Fatih Parkı girişi 240,00 TL l- Maraş Caddesi Kazazoğlu Sokak girişi 240,00 TL m- Uzun Sokak Ahmet Usta Lokantası yanı 240,00 TL n- Çarşı Camii yanı 240,00 TL o- Tanjant Kiler Market karşısı 240,00 TL p- Mumhane önü İşbankası yanı 240,00 TL q- Çömlekçi Mahallesi Çınaraltı (Taşbaşı yokuşu girişi) 240,00 TL 3. BÖLGE (1. ve 2. Bölge dışında kalanlar) a) Moloz Akçaabat Minibüs peronları 150,00 TL b) K.T.Ü. D kapısı girişi 150,00 TL c) Arafil Boyu Maçka Minibüs Durak yanı 150,00 TL d) Ticaret Borsası önü 150,00 TL e) Moloz Şahinbaş Alt Geçit yanı (kuzey kısmı) 150,00 TL f) Moloz Pekşen Petrol yanı 150,00 TL g) Moloz Şahinbaş Alt Geçit yanı (güney kısmı) 150,00 TL h) Çömlekçi Çağlayan Dolmuş Durak yanı 150,00 TL i) Fatih Devlet Hastanesi yanı 150,00 TL j) Numune Hastanesi Diş Polikliniği yanı 150,00 TL k) Ahi Evren Hastanesi yanı 150,00 TL l) Numune Hastanesi Acil önü 150,00 TL m) Değirmendere Otogar içi 150,00 TL n) Fatih Devlet Hastanesi Poliklinik girişi 150,00 TL o) Maraş Caddesi Dereboyu Sokak girişi 150,00 TL p) İmperial Hastanesi batı tarafı 150,00 TL q) İnönü Mahallesi Yavuz Selim Camii önü 150,00 TL r) Kapalı Spor Salonu önü 150,00 TL s) Kalkınma Mahallesi Tansa Market karşısı 150,00 TL t) Moloz kavşağı Kılıçlar Fındık Ticaret yanı 150,00 TL u) İnönü Mahallesi Avni Aker Stadyum büfe yanı 150,00 TL v) Değirmendere Mahallesi Otogar girişi 150,00 TL w) Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi Kalkınma Eczanesi önü 150,00 TL x) Kalkınma Mahallesi Akif Saruhan Caddesi 150,00 TL Sayfa 5 / 35

6 4. BÖLGE a- Kunduracılar girişi Lozan Eczanesi karşısı 500,00 TL b- Uzun Sokak Bağ-kur köşesi 500,00 TL c- Semercilerin güney girişinde bulunan simit satış büfesinden aylık alınacak ücret 1.250,00 TL Not: Mevcut simit yerleri dışında yeni verilecek simit işgallerinden tarifedeki yerler emsal alınarak bölgesine göre ücretlendirmesi yapılacaktır. e- Belediye sınırları dâhilinde uygun görülen yerlerde mevsimlik ticari faaliyette bulunan kestane ve mısır satıcılarından (aylık) alınacak ücret 175,00 TL f- Meydan parkındaki ayakkabı boyacılarına tahsis edilen yer için her boyacıda aylık alınacak ücret 175,00 TL g- Belediye Zabıta Müdürlüğünce uygun görülen ve Belediye Başkanlığınca da onaylanan (yayaların geçişini engellemeyecek şekilde )ticari amaçlı ara sokaklarda lokanta ve cafeler için geçici yer tahsisinin m² sinden 3,50 TL günlük alınacak ücret h- Pazarkapı Mahallesi dam altında sebze pazarında çalışan kantarcılardan alınacak aylık tahsis ücreti 30,00 TL i- Meydan, Atapark civarı ve Forum iş merkezi önü için; 1-1 m² (dâhil) ile 3 m² arası stantlardan günlük (küçük tanıtıcı stant) 110,00 TL 2-4 m² (dâhil) ile 10 m² arsı stantlardan günlük 2.750,00 TL 3-11 m² (dâhil) ile 15 m² arası stantlardan günlük 3.900,00 TL 4-16 m² (dâhil) ile 20 m² arası stantlardan günlük 5.000,00 TL 5-21 m² (dâhil) ile 25 m² arası stantlardan günlük 5.500,00 TL 6-26 m² (dâhil) ile 30 m² arası stantlardan günlük 6.600,00 TL 7-31 m²(dâhil) ile 50m² arası stantlardan günlük 7.700,00 TL 8-50 m² den yukarı açılan stantlardan m² başı (günlük) ilave yapılacak 110,00 TL Bu yerlerin dışında açılan stantlar için %15 indirim uygulanır. i-) Üretici pazarı (Dam altı) ücretleri 1- Dam altı ahşap bölüm m² başına 1,50 TL 2- Dam altı kuzey bölüm m² başına 1,25 TL 3- Dam altı üst koridor güney kısmı m² başına 1,00 TL 4- Dam altı üst koridor kuzey kısmı m² başına (üretici satış yeri) 0,50 TL Madde 11- Belediye Hoparlöründen Yapılan İlan ve Reklamlardan Alınacak Ücret A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. Maddesi. B- AÇIKLAMA: 1- Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir. 2- Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3 deki tarifeden alınır. 3- Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir. 4- Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır. C- TARİFE; (KDV DÂHİL) 1- Belediye hoparlöründen günlük yapılan normal yayınların her kelimesinin bir defa okunuşundan alınacak ücret 0.35 TL 2- Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinin okunuşundan alınacak ücret 0,75 TL 3- Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden alınacak ücret 0,75 TL 4- Bantlı ilanların 5 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 50,00 TL 5- Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 100,00 TL 6- Bantlı ilanların 15 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 150,00 TL 7- Bantlı ilanların 15 dakikadan fazlası için her dakikadan alınacak ücret 11,00 TL Sayfa 6 / 35

7 2. BÖLÜM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 12- Bina İnşaat Harcı A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir. İstisnalar: Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır. a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı, d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler. e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları, f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı, g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları, h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, ı) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, i) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar. Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar. C-) TARİFE: a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına) m² ye kadar 0,75 TL m² ye kadar 1,50 TL m² ye kadar 2,25 TL m² ye kadar 3,00 TL m² den yukarı 3,75 TL b-) İşyeri İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına) 1-25 m² ye kadar 3,00 TL m² ye kadar 4,50 TL m² ye kadar 6,00 TL m² den yukarı 7,50 TL Madde 13- İmarla İlgili Harçlar (Çeşitli Harçlar) A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar. B- AÇIKLAMA: İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur. C- TARİFE: Sayfa 7 / 35

8 a- İlk parselasyon harcı (Beher m² için) 1- Konut 0,09 TL 2- Ticaret 0,12 TL b- İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için) 1- Konut 0,09 TL 2- Ticaret 0,12 TL c- Plan ve proje harcı (Beher m² için) 1- Konut 0,09 TL 2- Ticaret 0,12 TL d- Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı 1-) Konut - Toprak (Beher m3 İçin) 0,30 TL - Kanal (Beher m² için) 1,10 TL 2-) Ticaret e- Yapı kullanma izin harcı 1- Konut (Beher m² için) 0,09 TL 2- Ticaret (Beher m² için) 0,11 TL f- Muayene ruhsat ve rapor harcı 13,00 TL Madde 14- Kayıt Ve Suret Harcı (Çeşitli Harçlar) A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar. B- AÇIKLAMA: Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. C- TARİFE: a- Her sayfa başına 0,75 TL b- Harita plan ve krokilerden beher m² sinden 8,00 TL Madde 15- Kapı Numaraları Plaka-Plankote Kroki Ücretleri A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik B- AÇIKLAMA: Belediyenin yaptığı numarataj çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir a- Muhtelif mahalle krokilerinden 15,00 TL b- 1/5000 ölçekli mahalle krokilerinden 70,00 TL c- Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden) 0,80 TL d- Tespit ücreti ( inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge) 150,00 TL e- 1/5000 bilgisayar çıktılı renkli kroki 70,00 TL f- A/4 renkli bilgisayar çıktısı 13,00 TL g- A/4 renksiz bilgisayar çıktısı 10,00 TL h- Belediyemiz imar palanı dâhilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamulaştırma, 18. madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını 10,00 TL belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak isteyenlerden i- Mükellefin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi 95,00 TL j krokili renkli çıktı 65,00 TL Madde 16- İnşaatlara Konulacak Tabelalardan Alınacak Ücret A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi; B- AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) Tabela Bedeli 175,00 TL Sayfa 8 / 35

9 Madde 17- Özel İmar Durumu Çıkartılmasından Alınacak Ücret A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: Özel İmar durumu çıkartılması ücrete tabidir. C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Çıkarılacak olan özel imar durumu için 50,00 TL b- İmar durumu sureti için 40,00 TL Madde 18- Vaziyet Planı A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı ücrete tabidir. C-) TARİFE: (KDV Dâhil) Vaziyet plan ücreti. Madde 19-İmarla İlgili Çeşitli Ücretler A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir. C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) 45,00 TL a- Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A 4 95,00 TL veya A 3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için b- Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına 15,00 TL c- İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten 170,00 TL belge için hizmet karşılığı alınan ücret d- Mükelleflerin talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş 200,00 TL denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret e sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden: m² ye kadar olanlar 75,00 TL m² den yukarı olanlar için her 250 m2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti 17,00 TL f sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden m² ye kadar olanlar 90,00 TL m² den yukarı olanlar için her 250 m 2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti 20,00 TL g- Ev ve işyerlerine iskân izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonunda verilecek iskân raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücret 1- Konutlardan (m² sinden) 0,45 TL 2- İşyerlerinden (m² sinden) 0,60 TL 3- Meclise sunulacak dosya (imar planı değişikliği ücreti) 90,00 TL 4- İmar yönetmeliğindeki beyannamelerinden 6,00 TL h- Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m² sinden 0,20 TL Madde 20- Harfiyat Döküm Ve Temizleme Ücreti A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B- AÇIKLAMA: Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökmek ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan bir kamyon için hafriyat bedeli (Maksimum 10 m3) 40,00 TL Sayfa 9 / 35

10 b- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan 10 m3 ten yukarısı hafriyatlar için 60,00 TL c- Hafriyat çıkarılan yerlerden hafriyat taşınmasında ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi ücreti olarak binaların yapı inşaat alanının beher m² sinden 0,65 TL d- Hafriyat getiren pikaplardan 10,00 TL Madde 21- Yol Ücreti A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 23. maddesi B- AÇIKLAMA: 1-) Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 86, 87, 88, 89.Maddeleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 23.Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır. Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) Belediye Meclisinin tarih ve 172 sayılı kararına göre uygulama yapılır; 1- olların kaldırımlar da dâhil olmak üzere (15) metreye kadar genişliklere düşen giderlerin alınmasına, 2- ki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen payın tam, diğer yollara ait payın ise % 50 alınmasına, 3- ol ücretlerinin belirlenmesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının her yıl yapacağı maliyet (TL/m²) hesabının esas alınmasına, 4- Harcamalara katılma payları "bina ve arsalarda vergi değerinin %2' sini geçemez." hükmüne riayet edilmesine, vergi değerinin, gayrimenkulün asıl cephe olan yola ait arsa m² değerinin esas alınarak hesaplanmasına özellikle dikkat edilmesine, 5- Geçici inşaatlar için de aynı hükümlerin uygulanmasına, 6- İbadet yerleri dışında kamu idarelerine ait gayrimenkullerden yol harcamaları katılım payı özel mülkiyete ait taşınmazlardaki gibi alınmasına, 7- İbadet yerlerinden ( dini tesis) katılma payı alınmaması. Sayfa 10 / 35

11 Madde 22- Baca Temizleme Ücreti 3. BÖLÜM İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B- AÇIKLAMA: Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü tarafından baca temizlenmesi ücrete tabidir. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- Her kattaki bir daire için (Daire başına) 12,00 TL b- 20 daireden fazla olan konutlarda (Daire başına) 10,00 TL c- Ticari müesseselerde her kat için 24,00 TL d- Resmi kurumlar için daire ve kat karşılığı 12,00 TL Madde 23- Arazözlü Sutaşıma Ücreti A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B- AÇIKLAMA: 1- Dilekçe ile müracaat edilerek, onay aldıktan sonra ücreti peşin ödenmek kaydıyla hizmet verilir. 2- Ücret alınır ancak herhangi bir nedenle hizmet verilemezse kişinin müracaatı üzerine ilgili kısımların mütalaası alınarak ücret geri verilir. 3- Şehir harici su verilme ve çukur boşaltmalarda km. mesafeleri tespit edilir ve ücreti alınır. C- TARİFE: (KDV DÂHİL) a- 0-5 km arası mesafeye bir tanker içme suyu ücreti 5 km den sonra Km başına 6,00 TL ek ücret alınır. b- İnşaatlara verilen 0-5 km arası bir tanker su ücreti (5 km den sonra km başına 13,00 TL ek ücret alınır.) c- Ticari müesseselere verilecek bir tanker su ücreti (5 km den sonra km başına 13,00 TL ek ücret alınır) d- Kendi tankerleri ile su alanlardan bir tanker başına alınacak ücret (1 tanker 6000 LT) e- Gemiler, yatlar ve benzeri maksatla kullanılan her türlü deniz araçlarına verilecek bir tanker sudan alınacak ücret Sayfa 11 / TL TL TL 30,00 TL 110,00 TL Madde 24- İtfaiye Tarafından Kiraya Verileck Olan Araçlardan Alınacak Ücret A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: İtfaiye Dairesi Başkanlığından hizmet karşılığı kiralanan araçlar ücrete tabiidir. C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) 1-)Araçların kiralama ücretleri; a) Motopomp ile su çekme (1 saat) 30,00 TL b) Motopomp taşıma 25,00 TL c) İtfaiye merdivenli aracı kiralama (1 saat) TL d) İtfaiye merdivenli aracı ile kapı açma 50,00 TL e) İtfaiye merdivenli aracının 5 km den sonra km başına 6,00 TL Madde 25- Yangın Söndürme Tüplerinin Muyaenesinden Alınacak Ücret A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi; B-) AÇIKLAMA: Muayene edilecek tüplerin ücretinin Gelir Şefliğine yatırıldığına dair makbuz ibraz edildikten sonra, tüplerin muayene işlemleri İtfaiye Müdürlüğünce yapılır. Periyodik kontrollerden ücret alınmaz. (Talep üzerine yapılan kontroller hariç) Umuma açık yerler imalathaneler, fabrikalar ve her türlü iskân ile motorlu taşıt araçlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin söndürme etkinliklerini kayıp edip etmediklerinin bilinmesi için talep üzerine İtfaiye Müdürlüğünce yapılan muayenelerden

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son Yasa değişikliği, 5281 sayılı Kanunla

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN,, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ KISIM Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI GELİR TARİFESİ 2016 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2465 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFA NO VERGİ VE HARÇ TARİFESİ 2 ÜCRETLER TARİFESİ 10 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 12 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) MAKTU HARÇLARI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NA GÖRE ALINAN MAKTU HARÇLARIN TARİFELERİ BAKANLAR KURULUNCA BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 01.01.2005

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

Meslek Vergisi Madde 1-(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.) Madde 3-(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.

Meslek Vergisi Madde 1-(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.) Madde 3-(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır. Kanun Adı: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun No: 2464 Kabul Tarihi: 26/5/1981 Resmi Gazete Sayısı: 17354 Resmi Gazete Tarihi: 29/5/1981 Meslek Vergisi Madde 1-(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Kanun Numarası : 2464 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/118-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI ÖZET : 6728 sayılı Kanun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında

Detaylı

SİRKÜLER. Düzenlemenin Son Hali

SİRKÜLER. Düzenlemenin Son Hali SİRKÜLER TARİH : 17.10 10.201.2016 SAYI : 2016-10 10-4 KONU KONU : Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) yayımlandı ÖZETİ : Tebliğde, Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2 nci maddesinin (d)

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

1-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ A) KANUNİ DAYANAK:

1-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ A) KANUNİ DAYANAK: T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 05/10/2015 Standart Dosya No : 301.05.02 İdari Birim Kimlik Kodu: 37176038 Konu : 2016 yılı gelir tarife cetveli Belediye Meclisi; Belediye Başkanının

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

AKÇAABAT BELEDİYESİ 2017 YILI GELİR TARİFESİ

AKÇAABAT BELEDİYESİ 2017 YILI GELİR TARİFESİ AKÇAABAT BELEDİYESİ 2017 YILI GELİR TARİFESİ 2017 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 32 Maddeden oluşan

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

PAMUKKALE BELEDİYESİ

PAMUKKALE BELEDİYESİ PAMUKKALE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 2 Fen İşleri Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 6 Temizlik İşleri Müdürlüğü ile

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ İnternet Ortamındaki Reklam Ve Tanıtım Amaçlı İlanlar İle Web Sitelerine İlan Ve Reklam

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Madde 1-11 - (Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.) İKİNCİ BÖLÜM İlan ve Reklam Vergisi Konu:

Madde 1-11 - (Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.) İKİNCİ BÖLÜM İlan ve Reklam Vergisi Konu: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı: 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 280 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

Kanun Adı: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun No: 2464 Kabul Tarihi: 26/5/1981 Resmi Gazete Sayısı: Resmi Gazete Tarihi: 29/5/1981.

Kanun Adı: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun No: 2464 Kabul Tarihi: 26/5/1981 Resmi Gazete Sayısı: Resmi Gazete Tarihi: 29/5/1981. Kanun Adı: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun No: 2464 Kabul Tarihi: 26/5/1981 Resmi Gazete Sayısı: 17354 Resmi Gazete Tarihi: 29/5/1981 Meslek Vergisi Madde 1- Madde 2- Madde 3- Madde 4- Madde 5- Madde 6-

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı UYGULANAN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLEN 1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için) 19,00 21,00 2- Toprak

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2017 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRETLER TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2017 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRETLER TARİFELERİ İÇİNDEKİLER 2017 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRETLER TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFO NO VERGİ VE HARÇ TARİFESİ 3 ÜCRETLER TARİFESİ 13 a) Mali Hizmetler Müdürlüğü 14 b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 15 c) Fen İşleri

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1- Belediye Parkında Bulunan Araç ve Gereçler Belediye İş Yapan Yüklenicilere ve Talep Edenlere Başkanlığın Oluru ile Kiraya

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU

BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU 5255 BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01.12.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı