TAZE KİRAZ POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAZE KİRAZ POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR"

Transkript

1 1

2 TAZE KİRAZ POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR AĞTOS 2012 DOC.DR. MURAT CANITEZ- YAMAN KOÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ:. 4 METODOLOJİ 5 GİRİŞ - GTİP tespiti ve Ürün Hakkında Bilgi. 8 DÜNYA İTHALATI 9 DÜNYA İHRACATI 13 DÜNYA İHRACATI Yıllar İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu Çeyrekler İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu

3 Dünya İhracat Haritası. 19 DÜNYA İTHALATI Yıllar İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu 20 Çeyrekler İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu.. 25 Dünya İthalat Haritası Birim fiyatlar 27 TÜRKİYE İHRACATI 33 Büyüme Miktarına Göre Türkiye İhracatı 35 Büyüme Oranına Göre Türkiye İhracatı.. 37 Ürün Bazında Türkiye İhracat Grafiği. 38 Türkiye nin Fiili Rekabetçiliğinin lendirilmesi 41 Ürün Bazında Türkiye İhracat Grafiği.. 45 Türkiye İhracat Haritası.. 47 Türkiye Rekabetçiliği Balonu 48 Ülkelerin Türkiye ye Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları 51 Türkiye İhracatının Dünya İthalatı ile Kıyaslanması.. 54 Türkiye nin rakipleri Şili ve İspanya nın değerlendirilmesi 62 İspanya nın kiraz ihracatı.. 65 İhracatımızın arttığı ülkelerin ve kaçırdığımız pazarların değerlendirilmesi Ürün Bazında Dünya Ticaret Dengesi. 78 Sonuç ve değerlendirme 82 Potansiyel hedef pazarlar 89 Sonsöz.. ÖNSÖZ Dünyadaki rekabetin aşılmasının ilk adımı, ürünler bazında hedef pazarların tespit edilmesi ve bu pazarlara odaklanarak ihracatın daha hızlı ve az masraflı olarak gerçekleştirilmesidir. Hedef pazar konsepti daha karlı, daha kalıcı pazarlara girmenin pratik bir anahtarını vermektedir. Bu sürdürülebilir karlılığın garanti altına alınmasının ilk adımıdır. 3

4 Bu yaklaşımın en önemli farklılıklarından biri, tek bir ürün bazında potansiyel hedef pazarların tespit edilmesi konusunda bir örnek olması ve bu alanda bir farkındalık yaratmasıdır. Daha önce sektör bazında yapılan araştırmalardan farklı olarak, tek bir ürün bazında gerçekleştirilen bu çalışmaların, firmalarımıza ve dış ticareti meslek olarak görenler için bir model olması hedeflenmiştir. Sektörel bazda yapılan potansiyel hedef Pazar araştırmaları elbette çok faydalıdır fakat bunlar daha genel kapsamlı çalışmalardır. Bir ürün bazında yapılan bir Pazar araştırması ise daha özeldir ve ürünün hedef pazarlarını daha az hatayla göstermektedir. Sektörel araştırmalar genel cerrahi yaklaşımına benzetilebilirse ürün bazında yapılan çalışmalar mikro cerrahi operasyonlara benzetilebilir. Potansiyel Hedef pazarların ürün bazında tespit edilebilmesi uluslararası pazarlamanın temel eksenidir. Hedef pazarları belirsiz bir pazarlama anlayışının süreklilik şansı yoktur. Bu anlamda bu çalışma ürün bazında araştırmaları ortaya koyarak karlı ve sürekli pazarlara yönelmenin pratik bir yolunu göstermeye çalışmaktadır. Bunun Ülkemiz açısından da dikkate değer bir model olabileceğini düşünmekteyiz. Bu anlamı ile de bu türden çalışmaların ülkemiz ihracatının performansının artırılması açısından da bir örnek oluşturmasını bekliyoruz. Uluslararası pazarlamanın esas unsuru insandır. Bilgi çağımızın en güçlü silahıdır. Ticari bilgi ve istihbaratla donatılan Türk ihracatçıları dünya pazarlarında ki başarılarını çok kısa sürelerde geliştireceklerdir. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International Trade Center) ve Birleşmiş Milletlerin veri tabanı olan COMTRADE ve EUROSTAT (Avrupa Birliği) veri tabanlarından alınmış ve biçimlendirilmiş ve yorumlanarak potansiyel hedef pazarlar tespitinde kullanılmıştır. ITC veri tabanı ülkelerin istatistik kurumlarından da veriler derleyerek veri tabanının daha güncel olmasını sağlamaktadır. Esas itibariyle devlet kaynaklarından gelen, 6 haneli GTİP ler (Harmonised Code System) bazında ki istatistik veriler; yıllar, çeyrekler ve aylar itibariyle, ülkeler arasındaki ticari akışları değer ve ağırlık bazında vermektedir. Bu kaynaklar tamamen gümrüklerdeki fiili gerçekleşmiş aksiyon bilgilerine dayanmaktadır ve bu aksiyonlar rakamsal ve grafiksel olarak sorgulanabilir ve isteğe bağlı tablolar oluşturulabilecek formatlarda sunulmaktadır. Bu verilerin güvenilirliği önemlidir ve bu araştırmada kullandığımız veri tabanları Dünyadaki en güvenilir kaynaklar olarak (COMTRADE, EUROSTAT TRADEMAP) kabul edilebilir. Bütün bunlara rağmen bu verilerde dikkatle ele alınması gereken noktalar vardır. Özellikle 6 haneli GTİP ler bazında tüm dünya gümrüklerinde, genellikle bir birlik sağlanabilirken (bazı ürünler hala farklı GTİP lerden işlem görebilmektedir) 6 haneden sonraki ürünlerde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye den ihracatı yapılan bir malın GTİP i giriş yapılan ülkede değiştiğinde bu durum istatistikî verilere yansımaktadır. Türkiye ihracatı ile o ülkenin aynı maldaki Türkiye ithalatı 4

5 farklılık gösterebilmektedir. Araştırmalarda bu husus göz önüne alınmalıdır ancak bu farklılık veriler incelendiğinde ve detaya inildiğinde aşılabilmektedir. Bu anlamda da hata oranı düşürülebilmektedir. Bu kaynaklardaki istatistikî veriler analiz edildiğinde ülkeler arasındaki fiili ticaret her boyutu ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin ülkeler arasında düşük fatura uygulamaları da istatistikî olarak tespit edilebilmektedir. Kendi ülke verilerini Birleşmiş Milletlere geç veren veya hiç vermeyen az sayıda ülkenin oluşturduğu sorun ise mirror data yani yansıma veri sistemiyle aşılmaktadır. Hiç veri vermeyen bir ülkenin ihracat ve ithalat verileri, o ülkeye mal satan ve ondan mal alan ülkelerin veri toplamları ile elde edilmekte ve buna da mirror data adı verilmektedir. Yansıma veriler bazı durumlarda veri güvenliği zayıf ülkeler için daha sağlıklı bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadırlar. Bu eksikliklerin iyi anlaşılması sistemin kullanımda bu eksikliklerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Bu anlamda okuyucular kullanılan veri türünü daha iyi anlamaları için mirror data kullanılan yerler turuncu renk ile gösterilmiştir. Daha öncede vurgulanıldığı gibi kullanılan veri tabanları dünya ölçeğinde kabul gören ve Pazar araştırmalarında kullanılan temel veri tabanlarıdır. Özellikle son yıllardaki gelişmelerle birlikte bu kaynaklar, tek tek ülkeler bazında (ve 12 haneye kadar), içinde bulunulan günden3 ay öncesine kadar sağlıklı veriler sağlamaktadırlar. Bu durum aylar ve çeyrekler bazında ticari akışları değerlendirmek imkânı vermektedir. Önceki dönemlerde bir önceki yıla ait verilerle analiz yapılırken günümüzde artık üç ay öncesinin verilerine aylık olarak ulaşılabilmektedir. Bu ise ihracatçılara mevcut ticari akışları dünya ölçeğinde ve günü gününe kavrama konusunda müthiş bir imkân sağlamaktadır. İhracat istihbaratı açısından bu durum çok önemlidir. METODOLOJİ Yayınlanan bu pazar araştırmasının temel özelliği hedef pazarları tek bir ürün için tespit etmesidir. Bu çok önemli bir yeniliktir. Genellikle hedef Pazar araştırmaları sektörler bazında yapılır. Bu yaklaşım da önemlidir ve gereklidir ancak sektörel bazda hedef pazarları göstermektedir. Ancak özele inildiğinde durum farklılaşmaktadır. Örneğin Mobilya sektöründe yapılan bir hedef pazar araştırması tüm mobilya türlerini genel olarak kapsar ve tek tek ürünlere inemediği için de gerçeklikten belirli oranlarda uzaklaşır. Ofis mobilyası için hedef olan bir ülke mutfak mobilyası için aynı caziplikte olmayabilir. Ofis mobilyası içindeki ürünlerde bile aynı durum söz konusu olabilir. Döner koltukların potansiyel hedef pazarları ofis masalarından farklı olabilir. Her iki üründe de rakiplerin gücü farklılıklar taşıyabilir. Örneğin döner koltukta birçok pazarda Çinlilerle rekabet etmemiz çok zorken ofis masalarında daha fazla rekabet şansımızın olduğu sektördekilerce pratik olarak bilinmektedir. Bu anlamda hedef pazarların tespitine tek bir ürün açısından bakmak Çağdaş ihracatın temel yöntemlerinden birisidir. Sektör araştırmaları genel cerrahiye benzetilirse ürün bazında araştırmalar mikro cerrahiye denk düşmektedir. 5

6 Çalışmaların temel mantığı ülkeler arasındaki ticari akışları tek bir ürün perspektifinden değerlendirerek ortaya ülkemiz firmaları açısından bir rekabetçilik analizi koymasıdır. Bu rekabetçilik analizi Türk firmaların uluslararası pazarlarda tek bir ürün açısından rekabetçiliğini ölçerek ve bu noktadan hareketle modeller oluşturarak, dünya pazarlarında hangi hedef pazarlara yönelinmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu işin objektif yönüdür, yani tek tek firmalardan bağımsız olarak tek bir üründe, ülkemiz firmaları açısından dünyadaki uygun ve rekabet edilebilir pazarların belirlenmesi çalışmasıdır. Ancak süreç sadece objektif yani bizim dışımızdaki bir gerçekliğin kavranması ile sınırlı değildir. Burada işin içine hedef pazarlara yönelecek firmaların amaç ve beklentileri de girmektedir. Aynı ürünü üreten ve hemen hemen benzer özelliklere sahip iki Türk firması bu türden bir hedef Pazar araştırmasını değerlendirerek farklı pazarlara yönelebilirler çünkü amaçları ve hedefleri farklı olabilir. Bir firma ihracat ülkelerinde bayilikler oluşturarak ihracat yapmayı hedefliyorsa, bu firmanın yöneleceği pazarlar ile çok sayıda pazara aynı anda az miktarda satışlar yaparak girmeyi düşünen bir firmanın hedef pazarları, aynı verilere rağmen, farklı olacaktır. Bu hedef Pazar seçimindeki firmalara bağlı subjektif değerlendirmedir. Bazı firmalar en kolay ve en çok büyüyen pazarlara girmeyi hedeflerken bazıları daha derinlemesine ve uzun süre kalabilecekleri pazarlara girmeyi yeğleyebilirler. Bazıları satışlarını bölerek riski azaltmak ister bazıları daha büyük satış yapabileceği pazarları tercih eder. Bazıları en yakındaki en kolay pazarı hedef olarak belirler. Bu ürüne bağlı olduğu kadar firma yönetiminin amaçlarına da bağlıdır. Bu gerçeğin bilincinde olarak ürün bazında tespit edilen hedef pazarlar içinden tercihler yapmak firmalara kalmaktadır. Bu tercihleri yapabilecek veriler zaten bu araştırmaların içinde bulunmaktadır. Bazı pazarlar oransal ve miktarsal olarak hızla büyümektedir bazıları ise uzun yıllardır aşamalı bir büyüme içindedirler. Bazı pazarların ithalatı çok düşüktür ancak hızlı şekilde büyümektedir, bu durum bazı firmalar için daha cazip gelebilir. Bu anlamda bizim hedef Pazar önerilerimiz rekabet edebileceğimiz, uygun koşulların olduğu ve rahat girilebilecek pazarlardır ancak okuyucular verileri özgürce yeniden yorumlayarak farklı pazarları öngörebilirler ve bizce öngörmelidirler de. Araştırmaların bu açıdan diğer bir hizmeti ise değişik amaçlara uygun verileri ve araştırmaları üretmektir. Ülkemizin ihracatının büyüdüğü ülkelerde, ülkemiz ve dünyadan yapılan ithalatın miktar ve oran olarak kıyaslanması, araştırmaların en önemli noktalarından biridir. Buna paralel olarak dünyadan ithalatın büyüdüğü ülkelerdeki ithalatın, bizim ihracatımızın büyüme miktarı ve oranı ile kıyaslanması bize çok etkin olamadığımız pazarlar hakkında ipuçları vermektedir. Bu kaçırılan cazip pazarlar hakkında bilgi demektir. Bazı pazarlarda ise dünya ithalatı düşmesine rağmen Türk firmaların ihracatı artmaktadır. Bu türden ülkeler model oluşturma açısından önemli ve ölçüt ülkeler olabilmektedir. Pazar daraldığı halde ülkemiz ihracatının artışında, rekabet edebildiğimiz ülkelerin tespiti bize yeni bakış açıları kazandırır ve bu bakış açılarını kaçırdığımız pazarlar için uygulayabiliriz. Araştırmaların temel hedefi ürün bazında potansiyel hedef pazarları tespit edebilmektir. Bu hedef pazarlar firmalar açısından amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak seçebilecektir. Ancak hepsinin ortak özelliği kolay rekabet edebileceğimiz hedef pazarlar olmasıdır. Bu araştırmalar hedef ülkelerin bize ve rakiplerimize uyguladığı gümrük vergilerini de kapsamaktadır. Bu rekabetçilik açısından önemlidir. Buna ilaveten ürün bazında ülkelerin ihracat ve 6

7 ithalatındaki dengeyi ortaya koyan ticari açık (trade balance) kavramı da bize hedef pazarların seçilmesinde ilave bir ölçüt getirmektedir. Dengesi ithalat aleyhine bozuk olan ülkeler daha kolay olarak hedef Pazar olarak seçilebilirler. Bu araştırmanın temel hedefi daha önceden de belirtildiği gibi hedef pazarları tek bir ürün bazında tespit edebilmektir. Çalışmalarda kullanılan temel yöntem fiili verilerden hareket ederek ülkemizin rekabet edilebilirliğinin tespit edilmesi ve bunun çeyrekler ve aylar bazında ile güncellenmesi ile de bu rekabet edilebilirliğinin ülkeler bazında ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda yüksek bir soyutlama düzeyi ile karşı karşıyayız. Bu durum gerçeklikten belirli bir miktar uzaklaşma anlamı taşımaktadır. Hedef ülkelerde pazarı etkileyebilecek diğer faktörler bu çalışmalarda ele alınmamıştır. Örneğin ülke nüfusunun büyümesi bu analizlerde yoktur. Pazarlamadaki kültürel etkiler de ele alınmamıştır ancak fiili olarak rekabetçi olunması ve bir pazarda fiili olarak büyümenin gerçekleşmesi de zaten bu faktörlerin bir karması olarak gerçekleşmektedir. Fiili Rekabetçilik bir sürü faktörün zaten aşılması anlamı taşımaktadır. (aşılabildiği için rekabetçi olabildik) Bütün bunlara rağmen hedef Pazar araştırmalarının eksik noktası hedef pazardaki yerel imalatçıların, pazarın iç büyüme dinamiklerinin, ürün çeşitlenmelerinin, standartlarının, fiyatların, kültürün ve kalitenin analizidir. Bu tarz bir çalışma tespit edilen hedef pazarlar için ayrıca ve daha derinlemesine yapılmalıdır. Daha da doğrusu ilk elden tespit edilen hedef pazarlar içinden seçim yapabilmek için daha kapsamlı bir araştırma sürdürülmelidir. Bu sürdürülen çalışmalardan sonra hedef pazarlar çok daha kesin olarak tanımlanabilir. Bu şekilde analiz daha özel bir soyutlama düzeyine indirgenir ve gerçeğe de daha fazla yaklaşmış oluruz. Bazı firmalarımız açısından ise potansiyel hedef pazarların genel olarak tespiti pazara giriş için yeterli kabul edilebilir. Bu tespitten sonra pazarın durumu bazı pratik uygulamalar ve pazara giriş çabaları ile test edilebilir. Buna bağlı olarak hedef pazarlar ikinci bir süzmeye tabi tutulabilir ve giriş gerçekleştirilebilir. 7

8 GTİP TESPİTİ ve ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ Türk Gümrük tarife cetvelinde 2012 yılına kadar Kiraz kodu ile tanımlanmaktaydı, Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze): Kayısı (zerdali dahil) Kiraz (vişne dahil) : Vişne (Prunus cerasus) Diğerleri 2012 yılı GTİP revizyonlarında Kirazın GTİP i olarak değiştirildi. TUİK in 2012 ilk 6 aylık ihracat rakamlarında da bu yeni GTİP (080929) kullanılmaya başlandı. Tablo GTİP i ni Fresh cherries olarak tanımlıyor (vişne hariç) ve 2012 yılının ilk 6 ayı Türkiye ihracatını 89.6 milyon dolar olarak gösteriyor. Trade Map kaynağından yapılan gelişmiş aramada GTİP kodunun 2012 yılı itibariyle kullanılmaya başlanıldığı da tespit edildi. Trade map te Türkiye 2012 yılı ihracat tablosunda HS nin 2012 yılı içinde kodlar listesinden çıkarıldığı belirtiliyor. 8

9 List List of of importing markets for for a a product exported by by Turkey Türkiye Product Product : : Cherries, Kiraz (taze) fresh The The product product code code selected above has has been been removed removed from from the 2012 the 2012 HS revision. HS revision. Aynı şekilde kodunun 2012 yılında tarife cetveline eklendiği belirtiliyor.. List of importing markets for a product exported by Turkey Product : Fresh cherries (excl. sour cherries) The product code selected above has been created in the 2012 HS revision. Araştırmamızda ve öncesi için ve 2012 için ise kodu kullanıldı. DÜNYA İTHALATI İthalatçılar Bin ABD Dolar 2007 yılında ithalat değeri 2008 yılında ithalat değeri 2009 yılında ithalat değeri yılında ithalat değeri yılında ithalat değeri artış miktarı Dünya 1,003,696 1,144,271 1,099,835 1,286,387 1,598, , oran% Kirazda dünya ithalat pazarı 1.6 milyar dolar civarındadır. Pazar yılına göre milyon dolar artmış ve %24 civarında bir büyüme kaydetmiştir. Aşağıdaki tablo yılı büyüklüklerine göre kiraz ithalatçılarını göstermektedir. Bin ABD Dolar İthalatçılar İthalat i İthalat i artış miktarı oran % Dünya 1,286,387 1,598, , Hong Kong 124, ,400 54, Çin 88, ,324 89, Almanya 89, ,551 72,

10 Kanada 131, ,480 29, Japonya 94, ,519 10, Tayvan 56,865 80,432 23, İngiltere 66,671 77,675 11, Kore 33,051 47,890 14, Hollanda 32,572 35,251 2,679 8 Belçika 20,098 31,775 11, Fransa 16,978 26,297 9, Avustralya 18,683 23,146 4, Brezilya 14,839 18,760 3, Singapur 11,854 15,186 3, Litvanya 3,313 9,936 6, Norveç 6,694 8,914 2, Polonya 2,799 4,413 1, Moldova 1,032 4,088 3, Mısır 1,412 2,930 1, Vietnam 1,235 2,805 1, Sıralanış artış miktarına göre yapılmıştır yılının en büyük ithalatçısı Hong Kong dur milyon dolar ithalat ve 54.9 milyon dolar artışla çok önemli bir Pazar olarak değerlendirilebilir ancak ülkemize olan uzaklık önemli bir problem oluşturmaktadır. İleriki bölümlerde bunun nasıl aşılabileceği konusunda bir yaklaşım ve veri ortaya konuldu. Yukarıdaki tabloda 1.5 milyon doların üstünde ithalat yapan, de de 1.5 milyon doların üstünde ve %25 oranında büyümüş ülkeler kırmızı ile renklendirilmiştir. Hong Kong, Çin, Almanya, Tayvan, Kore, Belçika ve Fransa bu üç koşula da sahip olan ülkelerdir. Bu koşullardan 2 tanesini kapsayan ülkeler ise Kanada, Japonya, İngiltere, Hollanda, Avustralya, Brezilya, Singapur, Litvanya, Norveç, Polonya, ve Vietnam olarak tespit edilebilir. 10

11 %100 ün üstünde büyüyen ülkeler ise Çin, Litvanya, Moldova, Mısır ve Vietnem dır. Dünya ihracatı tablosu ihracat değerine göre sıralanmıştır. Bu tablo rakiplerimizi ve bizim onlar içindeki konumumuzu belirlemesi açısından önem taşımaktadır. DÜNYA İHRACATI İhracatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran Dünya 1,315,551 1,607, , ABD 356, ,223 92, Şili 300, ,513 76, Türkiye 147, ,042-16, İspanya 68,039 83,001 14, Avusturya 85,887 76,042-9, Hong Kong 33,807 73,951 40, İtalya 23,233 44,619 21, Kanada 29,673 42,649 12, Macaristan 18,712 37,049 18, Fransa 19,442 28,988 9, Yunanistan 20,059 27,455 7, Özbekistan 24,350 25,701 1,351 6 Belçika 13,265 23,003 9,

12 Hollanda 23,264 21,698-1,566-7 Almanya 13,743 18,906 5, Avustralya 16,817 17, Polonya 9,367 16,541 7, Yeni Zelenda 18,008 14,539-3, Arjantin 10,574 13,421 2, Sırbistan 7,688 12,973 5, Litvanya 3,019 9,545 6, Suriye 24,293 7,858-16, Çek Cumhuriyeti 3,887 7,729 3, Moldova 2,341 6,346 4, İsveç 6,359 5,147-1, Azerbeycan 2,169 3,811 1, Bulgaristan 2,271 3,672 1, Kırgısiztan 4,499 3, İran 7,880 3,432-4, Romanya 1,153 2,965 1, Ukrayna 4,558 2,819-1, Danimarka 912 2,493 1, Lübnan 1,459 2,

13 Slovakya 1,824 1, İngiltere 1,513 1, Sıralanış değer büyüklüğüne göre yapılmıştır ABD 449,2 milyon dolar ve %92,7 büyüme oranı ile dünya ihracatında ilk sırayı almaktadır. İkinci sırayı ise 377,5 milyon dolar ve 76,7 milyon dolar artışla (%26 büyüme) Şili almaktadır. Üçüncü sırada Türkiye vardır. 131 milyon dolarla Türkiye olmasına rağmen 16,7 milyon dolar ve %11 bir küçülmeye uğramıştır. yılı Coğrafi koşullardan kaynaklandığı düşünülen bir azalma söz konusu olabilir. İspanya ve Avusturya bizim kendi bölgemizde yer alan önemli rakiplerimizdir. İspanya 83 milyon dolar ihracat ve 14,9 milyon ve %22 büyüme ile en tehlikeli rakibimizdir. Avusturya 76 milyon dolar ihracat ile 5. Sıradadır ve yılında 9,8 milyon dolar azalmıştır. Bu %11 bir küçülmeye denk düşmektedir. DÜNYA İHRACATI (RAKİP ÜLKELERİN TESPİTİ) Yıllar İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu DÜNYA İHRACATÇILARI (ARTIŞ MİKTARINA GÖRE) İhracatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran Dünya 1,315,551 1,607, , ABD 356, ,223 92, Şili 300, ,513 76, Hong Kong 33,807 73,951 40,

14 İtalya 23,233 44,619 21, Macaristan 18,712 37,049 18, İspanya 68,039 83,001 14, Kanada 29,673 42,649 12, Belçika 13,265 23,003 9, Fransa 19,442 28,988 9, Yunanistan 20,059 27,455 7, Polonya 9,367 16,541 7, Litvanya 3,019 9,545 6, Sırbistan 7,688 12,973 5, Almanya 13,743 18,906 5, Moldova 2,341 6,346 4, Çek Cumhuriyeti 3,887 7,729 3, Arjantin 10,574 13,421 2, Romanya 1,153 2,965 1, Azerbeycan 2,169 3,811 1, Danimarka 912 2,493 1, Bulgaristan 2,271 3,672 1, Özbekistan 24,350 25,701 1,351 6 Avustralya 16,817 17,

15 Lübnan 1,459 2, Slovakya 1,824 1, İngiltere 1,513 1, Kırgısiztan 4,499 3, İsveç 6,359 5,147-1, Hollanda 23,264 21,698-1,566-7 Ukrayna 4,558 2,819-1, Yeni Zelenda 18,008 14,539-3, İran 7,880 3,432-4, Avusturya 85,887 76,042-9, Suriye 24,293 7,858-16, Türkiye 147, ,042-16,

16 Çeyrekler İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu İhracatçılar İhracat i- -Q1 İhracatçılar İhracat i Q1 Şili 114,945 Şili 149,356 Yeni Zelenda 14,109 Yeni Zelenda 13,476 Avustralya 11,014 Avustralya 8,479 ABD 8,063 ABD 4,279 Hollanda 3,055 Hollanda 2,562 Fransa 604 Fransa 937 İspanya 876 İspanya 789 Belçika 293 Belçika 452 İngiltere 27 İngiltere 426 Polonya 87 Polonya 389 Litvanya 174 Litvanya 333 Almanya 334 Almanya 223 Güney Afrika 7 Güney Afrika 42 İtalya 22 İtalya 41 Kanada 0 Kanada 31 Avusturya 13 Avusturya 19 Danimarka 0 Danimarka 14 Yunanistan 0 Yunanistan 14 Portekiz 32 Portekiz 8 Lüksemburg 1 Lüksemburg 1 16

17 17

18 DÜNYA İHRACAT HARİTASI DÜNYA İTHALATI Kırmızı renkli hücreler ise İthalat değeri sütununda 1 milyon dolar, artış miktarı sütununda 1.5 milyon dolar ve oran sütununda %25 den fazla büyüyenleri kapsamaktadır. İthalatçılar İthalat i İthalat i artış miktarı oran % Dünya 1,286,387 1,598, , Hong Kong 124, ,400 54, Çin 88, ,324 89, Almanya 89, ,551 72,

19 Kanada 131, ,480 29, Japonya 94, ,519 10, Tayvan 56,865 80,432 23, İngiltere 66,671 77,675 11, Kore 33,051 47,890 14, Hollanda 32,572 35,251 2,679 8 Belçika 20,098 31,775 11, Fransa 16,978 26,297 9, Avustralya 18,683 23,146 4, Brezilya 14,839 18,760 3, Singapur 11,854 15,186 3, Litvanya 3,313 9,936 6, Norveç 6,694 8,914 2, Polonya 2,799 4,413 1, Moldova 1,032 4,088 3, Mısır 1,412 2,930 1, Vietnam 1,235 2,805 1, yılının en büyük ithalatçısı Hong Kong dur milyon dolar ithalat ve 54.9 milyon dolar artışla çok önemli bir Pazar ancak ülkemize olan uzaklık önemli bir problem oluşturuyor. Yukarıdaki tabloda 1.5 milyon doların üstünde ithalat yapan, de de 1.5 milyon doların üstünde ve %25 oranında büyümüş ülkeler kırmızı ile renklendirilmiştir. Hong Kong, Çin, Almanya, Tayvan, Kore, Belçika ve Fransa bu üç koşula da sahip olan ülkelerdir. Bu koşullardan 2 tanesini kapsayan ülkeler ise Kanada, Japonya, İngiltere, Hollanda, Avustralya, Brezilya, Singapur, Litvanya, Norveç, Polonya, ve Vietnam olarak tespit edilebilir. %100 ün üstünde büyüyen ülkeler ise Çin, Litvanya, Moldova, Mısır ve Vietnem dır 19

20 Bir önceki yıla göre ithalattaki büyüme miktarları hedef pazarların tespiti açısından daha da önemlidir. Aşağıdaki tablo Kiraz ithalatçısı ülkeleri yılındaki büyüme miktarına göre süzmektedir. (100 bin dolardan fazla artış gerçekleştirenler) İthalatçılar yılında İthalat i yılında İthalat i artış miktarı oran % Dünya 1,286,387 1,598, , Çin 88, ,324 89, Almanya 89, ,551 72, Hong Kong, Çin 124, ,400 54, Kanada 131, ,480 29, Çin Taipei 56,865 80,432 23, Kore Cumhuriyeti 33,051 47,890 14, Belçika 20,098 31,775 11, İngiltere 66,671 77,675 11, Japonya 94, ,519 10, Fransa 16,978 26,297 9, Litvanya 3,313 9,936 6, Avustralya 18,683 23,146 4, Brezilya 14,839 18,760 3, Singapur 11,854 15,186 3,

21 Moldova 1,032 4,088 3, Hollanda 32,572 35,251 2,679 8 Norveç 6,694 8,914 2, Polonya 2,799 4,413 1, Vietnam 1,235 2,805 1, Mısır 1,412 2,930 1, Estonya 914 2,071 1, Yunanistan 877 2,025 1, İspanya 14,351 15,484 1,133 8 Danimarka 6,777 7,857 1, Tayland 6,180 7,219 1, Hindistan 52 1,089 1,037 1,994 Ürdün 195 1, Meksika 4,180 5, Kazakistan Venezuella 1,105 1, Hırvatistan 1,169 1, Ukrayna Lüksemburg 2,126 2, Çek Cumhuriyeti 563 1,

22 Macaristan 824 1, Kolombiya 944 1, İtalya 30,999 31, Kamboçya Kıbrıs 1,906 2, Romanya Bahreyn Malta Bosna Hersek Malezya Fransız Polinezyası Andorra Güney Afrika

23 Çeyrekler İtibariyle Miktarsal ve Oransal Büyüme Tablosu İthalatçılar İthalat i -Q1 İthalat i 2012-Q1 Artış Miktarı oran Çin 107, ,138 95, ABD 27,963 22,814-5, İngiltere 10,165 12,781 2, Kanada 9,851 7,336-2, Hollanda 7,105 4,027-3, İspanya 4,532 2,747-1, Tayland 2,288 1, Kore 1,655 1, Almanya 1,445 1, Fransa 855 1, Belçika İtalya İrlanda Japonya Litvanya Avusturya Portekiz Avustralya ,281 Kolombiya Danimarka Kıbrıs İsveç Malta Çek Cumhuriyeti Yunanistan

24 Kosta Rika ARTIŞ MİKTARINA GÖRE İthalatçılar İthalat i -Q1 İthalat i 2012-Q1 Artış Miktarı oran Çin 107, ,138 95, İngiltere 10,165 12,781 2, Fransa 855 1, İrlanda Avustralya ,281 Litvanya Belçika Japonya Bütün ülkelerin rakamları henüz gelmediğinden bu durum yapılacak analizlerde dikkate alınmalıdır. 24

25 DÜNYA İTHALAT HARİTASI BİRİM FİYATLAR Kiraz ihracatındaki birim fiyatlar tablosu ülkelerin ihracat değerlerinin ihraç edilen malın ağırlığına bölünmesi ile bulunmaktadır. Bu veri bir taraftan çok genel ve ortalama olmakla beraber diğer taraftan da gerçeğin çok önemli bir noktasına parmak basmakta ve ürünün piyasalardaki değerini ve ona yüklenen değeri göstermektedir. Bu anlamda aşağıdaki birim fiyatlar tablosu hedef pazarlarımızın tespiti açısından çok önemlidir: İTHALAT BİRİM FİYATLARI Kiraz alıcısı ülkelerin yıllar itibariyle ton başına ödedikleri değeri gösteren aşağıda ki tablo İthalat i sütununa göre süzülmüştür. değerleri büyükten küçüğe dizilmiştir. 25

26 Birim fiyatlarda, kırmızı ile dolgu yapılan hücreler ise dünya ortalaması olan 3,952 $/ton un üzerinde gerçekleşen rakamları vurgulamaktadır. Yeşil renk ise dünya ortalamasının altındakileri göstermektedir. İthalatçılar 2009 İthalat İthalat İthalat i birim birim fiyatı birim fiyatı Unit, fiyatı Dolar/Ton Dolar/Ton Bin dolar Dünya 2,941 3,545 3,952 Hong Kong 4,674 6,059 5,631 Çin 6,030 7,929 7,501 Almanya 1,810 2,297 2,759 Kanada 3,565 4,808 4,931 Rusya 1,699 1,984 1,708 Japonya 7,924 8,574 10,097 Dollar/Tons 1,598,121 Dollar/Tons 179,400 Dollar/Tons 178,324 Dollar/Tons 161,551 Dollar/Tons 160,480 Dollar/Tons 137,109 Dollar/Tons 104,519 ABD 4,024 4,108 4,060 Tayvan 4,926 5,238 5,232 İngiltere 3,785 4,219 4,203 Avusturya 3,899 3,969 3,771 Kore 6,591 8,698 9,613 Hollanda 1,559 1,815 4,252 Dollar/Tons 82,794 Dollar/Tons 80,432 Dollar/Tons 77,675 Dollar/Tons 73,775 Dollar/Tons 47,890 Dollar/Tons 35,251 26

27 Belçika 2,737 2,993 3,716 İtalya 3,277 3,298 3,416 Fransa 3,081 2,608 2,485 Avustralya 4,238 6,476 6,527 Brezilya 5,598 4,251 4,652 İspanya 4,839 4,787 5,027 Singapur 7,080 9,575 9,581 Litvanya 2,289 3,963 3,684 Norveç 7,526 6,810 7,861 İsviçre 2,825 3,783 2,929 Danimarka 3,540 3,340 3,604 Tayland 4,405 5,082 4,826 Portekiz 2,976 3,399 2,999 Meksika 2,594 4,821 5,676 İsveç 4,977 5,206 5,072 Polonya 718 1,540 1,988 Moldova 1,157 1,509 1,407 Mısır 1, ,156 Vietnam 5,059 8,401 10,054 Lüksemburg 4,700 5,580 5,587 Dollar/Tons 31,775 Dollar/Tons 31,413 Dollar/Tons 26,297 Dollar/Tons 23,146 Dollar/Tons 18,760 Dollar/Tons 15,484 Dollar/Tons 15,186 Dollar/Tons 9,936 Dollar/Tons 8,914 Dollar/Tons 8,776 Dollar/Tons 7,857 Dollar/Tons 7,219 Dollar/Tons 6,147 Dollar/Tons 5,029 Dollar/Tons 4,555 Dollar/Tons 4,413 Dollar/Tons 4,088 Dollar/Tons 2,930 Dollar/Tons 2,805 Dollar/Tons 2,704 27

28 Finlandiya 4,436 4,163 4,023 Birleşik Arap Emirlikleri 2,218 2,405 9,298 Kıbrıs 4,969 4,582 4,061 Estonya 1,590 2,374 3,319 Yunanistan 2,806 2,098 6,408 Hırvatistan ,600 Venezuella 6,294 11,392 10,353 Latviya 2,102 2,352 3,184 Belarus İrlanda 5,446 4,429 6,015 Kolombiya 5,046 6,211 5,826 Macaristan 1, ,250 Slovenya 3,665 3,580 3,603 Ürdün 5,286 1,612 1,607 Ekvator 2,353 2,563 2,647 Hindistan 2,571 1,368 13,962 Çek Cumhuriyeti 1,541 3,656 2,499 Kazakistan 1, ,012 Ukrayna 821 1, Dollar/Tons 2,643 Dollar/Tons 2,399 Dollar/Tons 2,205 Dollar/Tons 2,071 Dollar/Tons 2,025 Dollar/Tons 1,806 Dollar/Tons 1,791 Dollar/Tons 1,713 Dollar/Tons 1,704 Dollar/Tons 1,588 Dollar/Tons 1,369 Dollar/Tons 1,268 Dollar/Tons 1,243 Dollar/Tons 1,170 Dollar/Tons 1,149 Dollar/Tons 1,089 Dollar/Tons 1,017 Dollar/Tons 998 Dollar/Tons

29 Bulgaristan Romanya 1,019 1,081 1,600 Suudi Arabistan 1,850 1,608 10,712 Irak 1,530 1, Yeni Zelenda 5,553 6,989 8,198 Malezya ,283 Slovakya 1,120 2,754 2,467 Kamboçya 1,946 1,920 6,543 Bosna French Polynesia 10,243 11,077 9,909 Malta 5,625 5,567 6,075 Bahreyn 597 1,246 1,858 Güney Afrika 5,048 5,773 6,611 Macao, Çin 1,923 2,331 7,579 Panama 4,176 4,692 5,091 Filipinler 2,196 1,576 1,345 Bahamas 4,632 5,250 5,026 Peru 3,605 2,120 2,355 Cezayir Kosta Rika 4,500 4,882 5,840 Dollar/Tons 841 Dollar/Tons 813 Dollar/Tons 782 Dollar/Tons 723 Dollar/Tons 664 Dollar/Tons 640 Dollar/Tons 518 Dollar/Tons 458 Dollar/Tons 448 Dollar/Tons 436 Dollar/Tons 407 Dollar/Tons 366 Dollar/Tons 357 Dollar/Tons 288 Dollar/Tons 280 Dollar/Tons 226 Dollar/Tons 191 Dollar/Tons 179 Dollar/Tons 152 Dollar/Tons

30 Andorra 3,200 3,167 3,452 Azerbeycan Uruguay 5,048 4,065 4,600 Aruba 6,529 8,786 7,941 Dollar/Tons 145 Dollar/Tons 142 Dollar/Tons 138 Dollar/Tons 135 Yeni kaledonya 12,500 16,750 17,000 Dollar/Tons 119 Yakın pazarlarımızdan Almanya 2,7 $/kg, Rusya 1.7$/kg, ve Avusturya 3.7 $/kg ile Dünya ortalamasının altında yer alırken yakınlarımızdaki pazarların ortalamaları oldukça yüksektir. İngiltere 4.2 $/kg Hollanda 4.2 $/kg İspanya 5.0 $/kg Norveç 7.8 $/kg İsveç 5.0 $/kg Mısır 4.1 $/kg Finlandiya 4.0 $/kg Birleşik Arap Emirlikleri 9.2 $/kg Aşağıdaki tablo ise ihracat ülkelerinin birim fiyatlarını göstermektedir. Dünya ortalaması olan $/Ton un üzerinde gerçekleşmiş olan birim fiyatlar kırmızı ile vurgulanmıştır. Tablo değer büyüklüğüne göre büyükten küçüğe dizilmiştir. Yeşil dolgu ise 1, $ ın arasındaki birim fiyatları vurgulamaktadır. İhracatçılar 2009 İhracat birim değeri Dollar/Tons İhracat birim değeri Dollar/Tons İhracat birim değeri Dollar/Tons İhracat i-, Dollar thousand Dünya 3,068 3,666 4,608 1,607,513 ABD 4,436 5,543 5, ,223 Şili 5,392 6,788 5, ,513 Türkiye 2,602 2,264 2, ,042 İspanya 3,023 2,788 2,715 83,001 30

31 Avusturya 4,149 4,150 3,964 76,042 Hong Kong 4,598 4,927 4,900 73,951 İtalya 4,382 4,419 3,951 44,619 Kanada 4,402 5,700 6,018 42,649 Macaristan ,545 37,049 Fransa 3,505 3,595 3,468 28,988 Yunanistan 2,782 2,728 2,884 27,455 Özbekistan 2,116 2,635 2,783 25,701 Belçika 3,344 3,657 4,155 23,003 Hollanda 4,157 4,273 4,551 21,698 Almanya 2,422 2,872 2,148 18,906 Avustralya 8,500 11,843 12,362 17,776 Polonya 1,035 1,398 1,539 16,541 Yeni Zelenda 7,716 11,312 10,132 14,539 Arjantin 4,367 3,827 4,987 13,421 Sırbistan 767 1,085 1,204 12,973 Litvanya 2,325 3,812 3,583 9,545 Suriye 1,636 1,755 1,745 7,858 Çek Cumhuriyeti 728 1,207 1,495 7,729 Moldova ,094 6,346 İsveç 3,598 4,450 5,051 5,147 Azerbeycan 977 1,165 1,194 3,811 Bulgaristan 3,069 1,807 1,723 3,672 Kırgısiztan ,580 İran 2,390 1,555 3,432 Romanya 1,166 1,318 1,648 2,965 Ukrayna 1,341 1, ,819 Danimarka 1,098 4,053 1,649 2,493 Lübnan ,434 2,201 Slovakya 4,160 4,090 4,134 1,976 İngiltere 5,943 7,070 5,005 1,051 Armenia 1,147 1,235 1, Yugoslovya 799 1, Singapur 6,192 7,814 7, Tacikistan 2,296 2,201 2, Güney Afrika 4,136 4,647 6, Estonya 2,852 3,724 4, Latviya 2,549 2,748 3, Finlandiya 5,185 4,655 4,

32 Hırvatistan Portekiz 3,141 3,458 4, Mısır 1,533 1,000 4, Bosna , Yukarıdaki birim fiyat tablosu bir başvuru kaynağı olarak kullanılmalıdır. Örneğin Hedef ülkeler gündeme geldiğinde bu tablodan hemen ortalama birim fiyatı kontrol edilerek amacımıza uygun hedef ülke olup olamayacağı değerlendirilmelidir. TÜRKİYE İHRACATI Bu bölümde Türkiye ihracatı, ürün bazında yıllar ve çeyrekler olarak incelendi. Türkiye ihracatının geliştiği ülkeler rekabetçilik gücünün ortaya konulması açısından önemlidir. Türkiye, geçmiş yıllarda hangi pazarlarda büyümüştür ve bu büyümeyi sürdürebilmiş midir? Bu büyümeyi ve sürdürülebilirliği sağlayan ülkelerin tespiti, ilk adımdır. Ancak bu tek başına yeterli bir kıstas olarak kabul edilemez. İhracatta büyümenin gerçekleştiği bazı ülkelerin, ithalatı büyürken bazıları aynı kalmış ve bazılarının da ithalatları düşmüş olabilir. Dünyada ithalatı azalmış ülkelerde, Türkiye ihracatının yükselmesi daha yüksek bir rekabet gücü anlamı taşır. Bu, krizin fırsata dönüştüğü anlamına gelebilir. Buna ilaveten pazar koşullarında Türk mallarının standart, kalite ve fiyat açısından cazip olduğu anlamına da gelebilir. Türkiye fiili ihracatının iyi analiz edilmesi rekabet gücünü gösterirken, baş edebildiğimiz ve baş edemediğimiz rakiplerimizi de ortaya koyacaktır. Bazı rakiplerle farklı kalite ve fiyat düzleminde dururken bazıları ile de aynı kulvarda olmamıza rağmen rekabetçilik düzeyimizi karşılaştırma imkânı bulabiliriz. Bu çerçevede "Hedef pazar" anlayışı da bu bilgilerle daha net tanımlanacaktır. Fiili ticaretten gelen bilgi ile bu ticari akışların birlikte ele alınması bilgiyi bir üst düzeye çıkarır. Bu araştırma ihracatçılarımızda da var olan ürün ve rakip bilgileri ile de çok daha önemli bir kaynak durumuna gelecektir. 32

33 Kirazda 300 bin doların üstünde ihracat yapılan ve artış miktarı 50 bin doların üstündeki hücreler kırmızı ile renklendirilmiştir. Tablo ihracat değerine göre büyükten küçüğe dizilmiştir. TÜRKİYE İHRACATI (YILLAR İTİBARİYLE) Bin ABD Doları İthalatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran Dünya 147, ,042-16, Almanya 51,614 57,043 5, Rusya 22,725 17,847-4, Bulgaristan 25,271 14,530-10, İtalya 9,924 9, İngiltere 9,850 8,641-1, İsveç 2,643 4,885 2, Hollanda 8,289 4,433-3, Belçika 6,157 3,799-2, Norveç 2,147 2, Moldova 245 2,076 1, Fransa 556 2,003 1, Danimarka 1, , Kıbrıs

34 Irak 1, , Yunanistan Güney Afrika Finlandiya İspanya ,950 Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ,325 Polonya Kazakistan Avusturya 1, Ukrayna Hong Kong Türkiye ihracatı yılında 131 milyon dolar olurken bir önceki seneye göre 16,7 milyon dolar ve %11 oranında düşüş yaşadı. Aşağıdaki tabloda Türkiye ihracatının %5 den fazla olduğu ve 50 bin dolardan fazla arttığı ve 300 bin dolardan fazla ihracat yaptığımız ülkeler kırmızı ile renklendirilmiştir. Bu anlamda bakıldığında bu üç kategoride de yer alan ülkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bin ABD Doları İthalatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran Almanya 51,614 57,043 5,

35 İsveç 2,643 4,885 2, Norveç 2,147 2, Moldova 245 2,076 1, Fransa 556 2,003 1, Güney Afrika Bu ülkeler ülkemizin yılı itibariyle oldukça rekabetçi olduğu ülkeler olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki ülkeler ise Türkiye nin 2 kategoride büyüdüğü ülkeleri göstermektedir. Bin ABD Doları İthalatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran Finlandiya İspanya ,950 Birleşik Arap Emirlikleri ,325 Kazakistan Aşağıda yılında bir önceki yıla göre artış miktarına göre dizilmiş tabloyu görmekteyiz. Türkiye ihracatının %5 den fazla olduğu ve 50 bin dolardan fazla arttığı ve 300 bin dolardan fazla ihracat yaptığımız ülkeler kırmızı ile renklendirilmiştir. 35

36 Artış miktarına göre Türkiye kiraz ihracatı İthalatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran Almanya 51,614 57,043 5, İsveç 2,643 4,885 2, Moldova 245 2,076 1, Fransa 556 2,003 1, İspanya ,950 Güney Afrika Norveç 2,147 2, Birleşik Arap Emirlikleri ,325 Hong Kong Kazakistan Finlandiya Yunanistan İsviçre Malezya Ukrayna İtalya 9,924 9, Polonya Avusturya 1, Irak 1, , Danimarka 1, , İngiltere 9,850 8,641-1, Belçika 6,157 3,799-2,

37 Hollanda 8,289 4,433-3, Rusya 22,725 17,847-4, Bulgaristan 25,271 14,530-10, Dünya 147, ,042-16, Türkiye nin yılı itibariyle 1 milyon dolardan fazla arttığı ülkeler Almanya, İsveç, Moldova ve Fransa dır. İspanya, Güney Afrika ve Norveç ise 100 bin doların üstündeki pazarlardır. Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Çin, Kazakistan, Finlandiya, Yunanistan, İsviçre, Malezya ve Ukrayna ise Ülkemizin yılı itibariyle büyüdüğü pazarlar olarak değerlendirilebilir. Kirazda ki ülkeler bazındaki gelişim eğilimini aşağıdaki grafikte de görebiliriz. KİRAZ- TÜRKİYE İHRACAT GRAFİĞİ Aşağıdaki tablodan büyüme oranına göre hızlı büyüme eğiliminde olan pazarları tespit 37

38 edebiliriz. Büyüme Oranına Göre Türkiye İhracatı (Yıllar) İthalatçılar İhracat i İhracat i- İhracat i- artış miktarı Oran % İspanya ,950 Birleşik Arap Emirlikleri ,325 Moldova ,076 1, Fransa 1, ,003 1, Kazakistan İsveç 2,347 2,643 4,885 2, Güney Afrika Finlandiya Almanya 45,702 51,614 57,043 5, Ukrayna Yunanistan 1, Norveç 1,519 2,147 2, Kıbrıs İtalya 10,704 9,924 9, Dünya 132, , ,042-16, İngiltere 13,044 9,850 8,641-1, Rusya 17,712 22,725 17,847-4, Suudi Arabistan Belçika 6,926 6,157 3,799-2, Singapur Bulgaristan 16,681 25,271 14,530-10, Hollanda 9,290 8,289 4,433-3, İspanya ve Birleşik arap Emirlikleri yüzde binin üstünde büyümelerine rağmen bu daha çok 38

39 rakamların küçüklüğüne bağlıdır ancak bu pazarlar izlenmeye devam edilmelidir. İspanya en önemli rakiplerimizden biri olmasına karşın gene de bu ülke de bir yükselme olabilir. Diğer Pazar ise dikkatle izlenmesi gereken bir pazardır. Moldova 1 milyon doların üstünde ve %747 büyüme oranı ile en önemli pazarlarımızdan biri olarak görünmektedir. Fransa ve Kazakistan %100 ün üstünde büyümeyi başardığımız pazarlardır. İsveç, Güney Afrika ve Finlandiya %40 üstünde büyüdüğümüz pazarlardır. Almanya ve Ukrayna ise %9 un üstündeki büyümenin gerçekleştiği pazarlardır. Türkiye nin Fiili Rekabetçiliğinin lendirilmesi Yıllar itibariyle ortaya çıkan tabloların güncellenmesi ile 2012 nin ilk çeyreğindeki gelişen ülkeleri tespit etmek gerekmektedir. Burada 2012 çeyreği çeyreği ile kıyaslanarak büyüme miktar ve oranlarına ulaşılabilir. Önce bu verileri 2012 ikinci çeyrek büyüklüğüne göre süzelim; 300 bin doların üstünde ihracat yapılan, Artış miktarı 50 bin doların üstünde olan Yüzde olarak %50 nin üstünde büyüyen ülkeler kırmızı renkle gösterilmektedir. İthalatçılar İhracat i- -Q2 İhracat i Q2 artış miktarı oran % Dünya 43,504 89,634 46, Almanya 16,028 38,610 22, Bulgaristan 7,541 10,807 3, İtalya 2,272 7,280 5,

40 Rusya 6,556 7, Hollanda 1,166 4,344 3, İngiltere 1,274 4,170 2, İsveç 2,464 4,040 1, Norveç 1,752 3,365 1, Danimarka 670 2,570 1, Belçika 2,428 2, Moldova 517 1,914 1, Fransa ,120 Kıbrıs Irak Avusturya Belarus Finlandiya Latviya Polonya Güney Afrika Hong Kong Singapur Malezya

41 İsviçre Kazakistan Türkmenistan Azerbeycan ,500 Aşağıdaki tablo 2012 de büyüyen ülkelerden büyümeyi sürdürenlerin tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. (artış miktarına göre) İthalatçılar İhracat i- -Q2 İhracat i Q2 artış miktarı oran % Dünya 43,504 89,634 46, Almanya 16,028 38,610 22, İtalya 2,272 7,280 5, Bulgaristan 7,541 10,807 3, Hollanda 1,166 4,344 3, İngiltere 1,274 4,170 2, Danimarka 670 2,570 1, Norveç 1,752 3,365 1, İsveç 2,464 4,040 1, Moldova 517 1,914 1, Fransa ,120 Rusya 6,556 7,

42 Avusturya Belarus Finlandiya Irak Latviya Polonya Singapur Malezya Belçika 2,428 2, İsviçre Hong Kong Türkmenistan Azerbeycan ,500 Kıbrıs Güney Afrika Kazakistan Öncelikle Türkiye 2012 nin ilk 2 çeyreği bazında yılının ilk 2 çeyreği ile kıyaslandığında 89,6 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu bir önceki yılın ihracat rakamına göre 46,1 milyon dolarlık bir artışı ve % 106 lık bir büyümeyi temsil etmektedir. Almanya, İtalya, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç ve Moldova ülkemizin 1 milyon doların üstünde artış gösterdiği ülkelerdir. Fransa ve Rusya da 500 bin doların üstünde artış gösterdiğimiz ülkelerdir. 42

43 Avusturya, Belarus, Finlandiya, Irak, Latviya ve Polonya ise 100 bin doların üstündeki artış gösterilen ülkelerdendir çeyrek Türkiye İhracat Grafiği 43

44 2. çeyrek Türkiye İhracat Grafiği 44

45 Türkiye ihracat haritası () 45

46 Türkiye Rekabetçilik Balonu () Türkiye nin rekabetçiliğini gösteren yukarıdaki balonların açılımı bize yüzde (%) olarak hızlı büyüdüğümüz pazarları göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ancak ihracat miktarlarının küçük olduğu durumlarda gerçekleşen yüzde artışlar çok büyük çıkmakla birlikte bu durum pazarın gerçeğini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu gibi durumlarda artış miktarına da bakmak gerekmektedir. Şeklin Ortasındaki kırmızı çizgi, Kirazın dünyadaki yıllarındaki ortalama büyüme eğilimini göstermektedir ki bu yaklaşık %11 olarak tespit edilebilir. Bu çizginin altında ve üstünde yer alan ülkeler bu ortalama büyümeye göre nasıl bir yerleşim içindedirler tablo bize bunu göstermektedir. Mavi balonlar Türkiye nin oran olarak büyümesinin o ülkenin dünyadan gerçekleşen oransal ithalatından büyük olduğunu göstermektedir. Sarı renkli Balonlar ise aynı dönemde Türkiye ihracatının yüzde olarak büyümesinin dünyanın yüzde olarak büyümesinden küçük olduğu ülkeleri göstermektedir. 46

47 Bu çerçevede Türkiye İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Bulgaristan da dünyaya göre yüzde olarak daha fazla büyümüştür. HEDEF ÜLKELERİN TÜRKİYE İHRACATINDAKİ PAYLARI İLE DÜNYA İTHALATINDAKİ PAYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (%) Yukarıdaki tabloda mavi renk hedef ülkelerin Türkiye den kiraz ihracatındaki yüzdelerini sarı 47

48 renk ise aynı ülkelerin dünya ithalatındaki oranlarını göstermektedir. Bu anlamda Almanya Türkiye kiraz ihracatının %40 dan fazlasını karşılayarak en önemli ülke olmaktadır ancak aynı zamanda da bu ülkemiz açısından ciddi bir risk anlamı taşımaktadır. Almanya da herhangi bir nedenle düşme olması kiraz ihracatına darbe vuracaktır. Bu bir tehdit olarak algılanmalıdır. Rusya ise çok yakınımızda ki bir pazar ve ihracatımızdaki payı %12 civarında olmasına paralel olarak dünya ithalatında %10 lara ulaşan bir yüzdeye sahiptir. Bu ülke hedef ülkelerimizden biri olarak değerlendirilmelidir. Aşağıdaki büyük tablo tüm dünya ülkelerinin ülkemize taze kiraz için uyguladıkları gümrük tarifelerini göstermektedir. Bu tabloyu hiç kısaltmadan yayınlıyoruz çünkü bir ülkenin hedef olup olmadığını düşündüğümüz anda o ülkenin Türkiye ye uyguladığı gümrük tarifelerine bakmak ilk yapılacak işlerden biri olmalıdır. 48

49 ÜLKELERİN TÜRKİYE YE UYGULADIĞI GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 49

50 Chad 30.00% ÜLKELER ORTALAMA TARİFE KORUMACILIK Afganistan 16.00% Arnavutluk 5.00% Cezayir 30.00% Angola 10.00% Antigua and Barbuda 40.00% Arjantin 10.00% Armenia 10.00% Aruba 0.00% Avustralya 0.00% Avusturya 0.00% Azerbeycan 4.22% Bahamas 35.00% Bahreyn 0.00% Bangladesh 25.00% Barbados 40.00% Belarus 3.75% Belçika 0.00% Belize 40.00% Benin 20.00% Bermuda 5.00% Bhutan 50.00% Bolivya 15.00% Bosna 0.00% Botswana 4.00% Brezilya 10.00% Brunei Darussalam 0.00% Bulgaristan 0.00% Burkina Faso 20.00% Burundi 25.00% Kamboçya 7.00% Cameroon 30.00% Kanada 3.33% Cape Verde 0.00% Central African Republic 30.00% 50

51 Filipinler 7.00% Polonya 0.00% Portekiz 0.00% Katar 0.00% Romanya 0.00% Rusya 3.75% Rwanda 25.00% Saint Kitts and Nevis 15.00% Saint Lucia 30.00% Saint Vincent and the Grenadines 40.00% Renk göstergesi Suudi Arabistan 0.00% Senegal 20.00% Sırbistan 17.50% Seychelles 0.00% Sierra Leone 20.00% 41-50% 31-40% 21-30% 16-20% 11-15% 6-10% 0-5% Singapur 0.00% Slovakya 0.00% Slovenya 0.00% Solomon Islands 10.00% Güney Afrika 4.00% İspanya 0.00% Sri Lanka 30.00% Sudan 40.00% Suriname 40.00% Swaziland 4.00% İsveç 0.00% İsviçre 27.81% Suriye 50.00% Tacikistan 10.00% Tanzanya 25.00% Tayland 40.00% Timor-Leste 2.50% Togo 20.00% Tonga 15.00% Trinidad and Tobago 40.00% 51

52 Aşağıdaki tablo hedef Pazar tespitindeki en önemli 2 tablodan biridir. Türkiye nin fiili ihracat yaptığı ülkelerin dünyadan ithalatlarının aynı satırda gösterilmesi tek tek ülkelerdeki konumumuzun yıllar itibariyle anlaşılması açısından çok önemlidir. Verilerin çeyrekler bazında yapılması ile de içinde bulunulan yıl içindeki güncel gelişmelerin kıyaslanma olanağını bizlere sunduğu ikinci tablo (çeyrekler tablosu) hedef pazarların tespiti açısından hem genel eğilimi hem de güncel olanı bir araya getirmesi açısından önem taşımaktadır. Türkiye İhracatının Dünya İthalatı ile Kıyaslanması(yıllar) Türkiye ihracatının büyüdüğü ülkelerin ithalattaki büyüme ile kıyaslanması (yıllar) TÜRKİYE İHRACATI (YILLAR) DÜNYA İTHALATI (YILLAR) İthalatçılar İhracat i- İhracat i- artış miktarı oran İthalatçılar İthalat i İthalat i artış miktarı oran % Dünya 147, ,042-16, Dünya 1,286,387 1,598, , Almanya 51,614 57,043 5, Almanya 89, ,551 72, Rusya 22,725 17,847-4, Rusya 154, ,109-17, Bulgaristan 25,271 14, , Bulgaristan İtalya 9,924 9, İtalya 30,999 31, İngiltere 9,850 8,641-1, İngiltere 66,671 77,675 11, İsveç 2,643 4,885 2, İsveç 4,534 4,

53 Hollanda 8,289 4,433-3, Hollanda 32,572 35,251 2,679 8 Belçika 6,157 3,799-2, Belçika 20,098 31,775 11, Norveç 2,147 2, Norveç 6,694 8,914 2, Moldova 245 2,076 1, Moldova 1,032 4,088 3, Fransa 556 2,003 1, Fransa 16,978 26,297 9, Danimarka 1, , Danimarka 6,777 7,857 1, Kıbrıs Kıbrıs 1,906 2, Irak 1, , Irak 12, , Yunanistan Yunanistan 877 2,025 1, Güney Afrika Güney Afrika Finlandiya Finlandiya 2,656 2, İspanya ,950 İspanya 14,351 15,484 1,133 8 Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ,325 Suudi Arabistan 6, , Birleşik Arap Emirlikleri 4,702 2,399-2, Polonya Polonya 2,799 4,413 1, Kazakistan Kazakistan Avusturya 1, Avusturya 88,451 73,775-14, Ukrayna Ukrayna Hong Kong Hong Kong 124, ,400 54, İsviçre İsviçre 9,477 8,

54 Malezya Malezya Azerbeycan Azerbeyca n Singapur Singapur 11,854 15,186 3, Türkmenistan Türkmenist an Gürcistan Gürcistan ,50 0 Suriye Suriye ,99 Hindistan Hindistan 52 1,089 1,037 4 Cezayir Cezayir Japonya Japonya 94, ,519 10, Litvanya Litvanya 3,313 9,936 6, Bahreyn Bahreyn Slovenya Slovenya 1,722 1, Katar Katar Portekiz Portekiz 7,924 6,147-1, Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler Sırbistan Sırbistan Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyet i 563 1, Endonezya Endonezya Estonya Estonya 914 2,071 1, Mısır Mısır 1,412 2,930 1,

55 Lübnan Lübnan Romanya Romanya Hırvatistan Hırvatistan 1,169 1, Latviya Latviya 2,143 1, Belarus Belarus 2,173 1, Türkiye nin dünya ithalatından oran olarak büyüdüğü ve miktar olarak da önemli bir oran yakaladığı ülkeler kırmızı ile vurgulanmıştır. İthalatçılar İhracat i- İhracat i- Dünya 147, ,042 artış miktarı oran İthalatçılar İthalat i İthalat i artış miktarı oran % - 16, Dünya 1,286,387 1,598, , İsveç 2,643 4,885 2, İsveç 4,534 4, Moldova 245 2,076 1, Moldova 1,032 4,088 3, Fransa 556 2,003 1, Fransa 16,978 26,297 9, Güney Afrika Güney Afrika Finlandiya Finlandiya 2,656 2, İspanya ,950 İspanya 14,351 15,484 1,133 8 Birleşik Arap Emirlikleri ,325 Birleşik Arap Emirlikleri 4,702 2,399-2, İsveç, Moldova, Fransa, Güney Afrika,Finlandiya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye nin oransal olarak daha fazla büyüdüğü ülkeler olarak dikkat çekmektedir. İsveç in dünyadan yaptığı ithalatı sadece 25 bin dolar büyümesine rağmen Türkiye den yaptığı 55

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

İÇİNDEKİLER Önsöz Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması 1. Araştırmada Kullanılan Veriler ve Güvenilirliliği 2. Araştırmanın Metodolojisi

İÇİNDEKİLER Önsöz Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması 1. Araştırmada Kullanılan Veriler ve Güvenilirliliği 2. Araştırmanın Metodolojisi İÇİNDEKİLER Önsöz Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması 3 1. Araştırmada Kullanılan Veriler ve Güvenilirliliği 2. Araştırmanın Metodolojisi 5 3. Kiraza Yönelik GTİP Belirlenmesi 9 4. Kirazla İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT ARALIK 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 6004 GTIP koduna

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA Umut Oran Basın Açıklaması 12.5.2013 İşte görmezden gelinen IMF verilerinin ortaya koyduğu gerçek: EKONOMİDE MAKYAJ NAFİLE, BAŞARI HİKAYE BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA TÜRKİYE,

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Aralık - 2016 İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen her ülkenin lokomotif sektörlerinden biri de otomotiv ve otomotiv yan sanayi

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

VİNÇLER GTİP Grubu Analizi. İlayda NOHUT Analist

VİNÇLER GTİP Grubu Analizi. İlayda NOHUT Analist VİNÇLER 8426 GTİP Grubu Analizi İlayda NOHUT Analist İçindekiler 1.GİRİŞ...2 İçindekiler...2 1.a. Kısaltmalar...3 1.b. Raporun Kapsamı...4 1.c. GTİP Açıklamaları...5 2.TİCARET...6 2.1. Dünya Analizi...6

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

GTİP AHŞAP İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS DİĞER MOBİLYALAR

GTİP AHŞAP İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS DİĞER MOBİLYALAR Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 940161 AHŞAP İSKELETLİ OTURMAYA MAHSUS DİĞER MOBİLYALAR EKİM 2013 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları Mart 2013 1 Genel kod bilgisi: XVI Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen

Detaylı

GTİP 960390 DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB

GTİP 960390 DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 960390 DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB MART 2013 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

ISTANBUL JEWELRY SHOW,

ISTANBUL JEWELRY SHOW, Dünyanın En Önemli Mücevher Fuarlarından Biri Kabul Edilen ISTANBUL JEWELRY SHOW, Mücevher Sektörünün Önde Gelen Temsilcilerini 28inci Kez İstanbul da Ağırladı 7 Nisan 2009, İstanbul Rotaforte Uluslararası

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER EYLÜL 2012

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER EYLÜL 2012 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER EYLÜL 2012 Hazırlayan: AHMET FAİK BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI AB &

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Ocak - 2017 Hazırlayan: Sezin Ulusoy İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011 ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 Eylül Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı (Ton)... 1 Tablo 2-2011 Eylül Ayı Rafinerici

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı