ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hacı Murat KILIÇ BILDIRCINLARDA BÜYÜTME DÖNEMİ SINIRLI YEMLEME UYGULAMASININ YUMURTLAMA DÖNEMİ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BILDIRCINLARDA BÜYÜTME DÖNEMİ SINIRLI YEMLEME UYGULAMASININ YUMURTLAMA DÖNEMİ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Hacı Murat KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Bu Tez 5 / 10 /2005 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. İmza :. İmza :.. İmza:. Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Prof. Dr. Ahmet TESTİK Prof. Dr. Abdurrahman POLAT DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No : Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: ZF2004YL/38 *Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BILDIRCINLARDA BÜYÜTME DÖNEMİ SINIRLI YEMLEME UYGULAMASININ YUMURTLAMA DÖNEMİ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Hacı Murat KILIÇ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Yıl : 2005, Sayfa: 69 Jüri : Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Prof. Dr. Ahmet TESTİK Prof. Dr. Abdurrahman POLAT Çalışmada Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) büyütme dönemi sınırlı yemleme uygulamalarının, yumurtlama dönemi verim özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Büyütme döneminde, 105 adet dişi ve 106 adet erkek olmak üzere toplam 211 adet bıldırcın kullanılmıştır. İlk 3 hafta bıldırcınlar bir arada besiye alınmışlar 21. günden sonra, bıldırcınlar 7 gruba ayrılmıştır; Birinci gruba günleri arası günaşırı yem (G.A.Y), ikinci gruba günleri arasında seyreltilmiş yem (S.Y) (% 5 meşe talaşı + % 95 etlik civciv yemi), üçüncü gruba günleri arası GAY, dördüncü gruba günleri arası SY, beşinci gruba günleri arası G.A.Y, altıncı gruba ise günleri arasında S.Y, yedinci grup kontrol grubu olarak belirlenmiş ve serbest yemleme uygulanmıştır. Besi sonunda, bireysel yumurtlama kafeslerine aktarılan bıldırcınlarda, cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığı, yumurta verim özellikleri, döllülük oranları saptanmış ve bu özelliklere sınırlı yemleme uygulamalarının etki düzeyleri belirlenmiştir. Canlı ağırlık (C.A) bakımından 10. haftada gruplar arası fark önemli bulunmuş (P<0.05); en yüksek canlı ağırlık değeri ± 8.32 g ile altıncı grupta, en düşük değer ise ± 5.52 g ile ikinci grupta saptanmıştır. Yumurta verimi bakımından gruplar arasındaki farklılık önemli bulunmuş (P<0.01); en yüksek değer dördüncü grupta (% ± 4.01), en düşük değer ise (% ± 4.60) altıncı grupta belirlenmiştir. Ortalama yumurta ağırlıkları karşılaştırıldığında sınırlı yemlemenin etkisi önemsiz çıkmıştır (P>0.05). Gruplar arasında yumurtaya göre belirlenen yemden yararlanma oranı, farklılık göstermemiştir (P>0.05). Cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığı bakımından gruplar arasında önemli farklılıklar saptanmıştır (P<0.05). Sınırlı yemleme uygulamasının döllülükte etkisi istatistiki olarak önemsiz olmuştur. Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, Sınırlı yemleme, Yumurta verimi, Döllülük. I

4 ABSTRACT MSc THESIS THE EFFECT OF LAYING PERFORMANCES AND RESTRICTED FEEDING DURING GROWING PERIODS OF QUAILS Hacı Murat KILIÇ DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE INSTITUE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Year : 2005, Sayfa: 69 Jury : Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Prof. Dr. Ahmet TESTİK Prof. Dr. Abdurrahman POLAT In this study, the effects of restricted feding applications in growing period on the egg performances during laying period were studred. In growing period 211 quails (105 female male) were used as animal material. Quails were fed together in first 3 weeks. After 21 days, they were divided into 7 groups. The first group was fed every other day. Between 21 th - 28 th days; the second group was fed with diluted feed between 21 st - 28 th days (5 quercus hay % + 95 broiler feed %), the third group between 21 th - 28 th days was fed every other day, 4 th group was fed with diluted feed between 28 th - 35 th days, 5 th group was fed every other day between 28 th - 35 th days, 6 th group was fed with diluted feed between days while 7 th group was fed ad-libitum as control group. At the end of the trial, quails were transferred into individual laying cages; Maturity ages and weights, laying performance traits, ratio of fertility; Effect of restricted feeding were examined. Differences between live weights of quails at 10 th week were found significant (P<0.05); 6 th group had higher performance ( ± 8.32 g) while 2 nd group had worst ( ± 5.52 g) between all trial groups. Differences between (%) egg yield of groups were found significant (P<0.01); The highest egg yield were found in 4 th group, (72.43 ± 4.01 %) while group 6 had lovest yield (62.15 ± 4.60 %). Restricted feeding did not effect average egg weight significantly (P>0.05). Feed efficiency of egg yield was not affected significantly. Sexual maturity and weight among groups were found statistically significant (P<0.05). Restricted feeding application for fertility was not found in significant. Key Words: Quail, Restricted feeding, Egg yield, Fertility. II

5 TEŞEKKÜR Tez konusunun belirlenmesi ve bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde büyük yardımlarını ve yakın ilgisini gördüğüm danışman hocam, Sayın Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK a, araştırma verilerinin değerlendirilmesinde yardımcı olan Sayın Arş. Gör. Soner ÇANKAYA ya, tartımların yapılmasında yardımda bulunan kardeşim Ahmet KILIÇ a, kuluçkalık yumurtaların temininde yardımcı olan Öğrt. Gör. Mikail BAYLAN a, her zaman maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Annem ve Babam a, bu araştırmada emeği geçen öğrenci arkadaşlarıma ve araştırmamın yürütülmesinde desteklerinden dolayı Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne teşekkürü bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ.I ABSTRACT...II TEŞEKKÜR..III ŞEKİLLER DİZİNİ.. IV ÇİZELGELER DİZİNİ.....V SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ.VI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL ve METOD Materyal Hayvan Materyali Yem Materyali Deneme Odaları ve Kafesleri Kuluçka Odası Ana Makinesi ve Odası Besi Kafesi ve Odası Bireysel Kafesler Yumurta Bekletme Odası Metod Deneme Planı Canlı Ağırlık Kazancının Belirlenmesi Yem Tüketiminin Belirlenmesi Yemden Yararlanma Oranının Bulunması Yumurta Verim Dönemine Ait Bazı Verim Özelliklerinin Bulunması % 50 Pik Döneminin Belirlenmesi Pik Döneminin Gün Olarak Belirlenmesi Pik Günü Yumurta Sayısı Pik Günü Yüzde Veriminin Belirlenmesi 35 IV

7 Pik Verim Haftası ; 14; 18. ve 24. Haftalara Göre Yumurta Verimi ve Ağırlık Ortalamalarının Bulunması Kuluçkalık Yumurtaların Döllülük Kontrollerine Ait Verilerin Bulunması İstatistiki Analizler BULGULAR ve TARTIŞMA Canlı Ağırlık Yem Tüketimi Yemden Yararlanma Yumurta Verim Döneminde Bazı Verim Özellikleri Yumurta Ağırlık Ortalamaları % 50 Verim Dönemi, Pik Dönemi, Pik Günü Yumurta Sayısı, Pik Günü Yüzde Verim ve Pik Haftası Yüzde Verim Yumurta Verimi Cinsel Olgunluk Yaşı, Cinsel Olgunluk Ağırlığı ve İlk On Yumurta Ağırlığı Kuluçka Çalışması SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ..69 V

8 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1. Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica). 23 Şekil 3.2. Kuluçka makinesi ön gelişim kısmı 26 Şekil 3.3. Kuluçka makinesi çıkış kısmı. 26 Şekil 3.4. Ana makinesi.. 27 Şekil 3.5. Besi kafesi ve odası 28 Şekil 3.6. Bireysel kafesler. 29 VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Deneme planı ve yemleme şekline ait çizelge Çizelge 4.1. Araştırma gruplarının 10; 14; 18. ve 24. gruplar arası canlı ağırlık ortalamaları ve önem kontrolleri...38 Çizelge , 28, 35 günlük yaştaki hayvanların adedi, canlı ağırlıkları ve hayvan başına canlı ağırlıkları Çizelge 4.3. İlk 5 haftalık yem tüketimi değerleri Çizelge , 0-28, 0-35 günlük yaştaki hayvanların yemden yararlanma oranları.44 Çizelge ; 14; 18. ve 24. haftalardaki yumurta verimine göre yemden yararlanmaya ait değerler.. 45 Çizelge 4.6. Yumurta ağırlık ortalamaları (g) ve önem kontrolleri 47 Çizelge 4.7. % 50 verim dönemi yaşı, pik dönemi yaşı, pik günü yumurta sayısı, pik günü % verimi ve pik haftası % verim ile ilgili çizelge Çizelge 4.8. Deneme gruplarında ortalama tavuk- kümes yumurta verimleri (% ve adet) ve önem kontrolleri.. 50 Çizelge 4.9. Cinsel olgunluk yaşı, cinsel olgunluk ağırlığı ve ilk on yumurta ağırlığına ait önem kontrolleri 52 Çizelge Kuluçka döllülük oranı ve buna ait önem testi çizelgesi VII

10 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ G.A.Y. : Günaşırı yemleme. SEY.Y. : Seyreltilmiş Yemleme (% 5 ince meşe talaşı + % 95 etlik civciv yemi) SER.Y. : Serbest yemleme. E.C.Y. : Etlik civciv yemi. C.O.Y. : Cinsel olgunluk yaşı. C.O.A. : Cinsel olgunluk ağırlığı. İ.O.Y.A. : İlk on yumurta ağırlığı. VIII

11 1. GİRİŞ Hacı Murat KILIÇ 1.GİRİŞ İnsanların sağlıklı yaşamalarının yolu, sağlıklı beslenmeden geçmektedir. Beslenme fiziksel olarak doyumun yanı sıra yaşam için gerekli olan besin maddelerinin dengeli tüketilmesini kapsar. Bu çerçevede dünya genelinde nicel açlıktan söz edilmezse de hayvansal protein yönünden açlık sorunu vardır. Hızlı nüfus artışı, nüfusun tarımdan sanayiye akışı endüstrinin yoğunlaşması, şehirleşme ve sosyal yaşantıda değişme meydana getirmiştir. Bütün bu değişmeler hayvansal protein, özellikle et açığının giderek artmasına neden olmuştur (Erensayın, 2001). Hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında, hayvansal üretim dalları içinde kanatlı üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu olgu, kanatlı yetiştiriciliği ve kanatlı ürünlerinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde protein üretimi konusunda uzun vadeli hedefler üretilememektedir. Protein açığının ülkesel düzeyde kapatılması bir devlet politikası olarak benimsenmekle birlikte, protein tüketimimizin düzeyi konusunda net bir istatistikler bulunmamaktadır. Türkiye de kanatlı eti üretimini piliç, hindi, ördek, kaz, bıldırcın, ve devekuşu etleri oluşturmaktadır (Akbay ve ark. 2005). Özellikle bıldırcın yetiştiriciliği bu nedenle önem kazanmaktadır. Doğada yaşayan bir av hayvanı olarak bıldırcının yetiştirilmesindeki önemli avantajları dolayısıyla gerek et, gerekse yumurta üretiminde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde de her geçen gün artan sayı ve kapasitede bıldırcın işletmeleri ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar ülkemizde tavukçulukta olduğu gibi damızlık ve diğer bazı hizmetleri veren kuruluşlar bu kanatlı üretim dalında yeterli düzeyde gelişmemişse de, etlik piliç üretiminin gelişmesindeki başlangıç yıllarına göre bu sektör daha avantajlıdır. Bu avantajların en önemlisi, tavukçuluk yapılan ve bugün ekonomik olmayan küçük işletmelerin bu kanatlı türü için büyük işletme özelliği kazanarak üretime açılabilmesidir (Sarıca, 1996). Yani dar alanda büyük yatırım gerektirmeden ve kısa sürede yüksek verim elde edilmesinden dolayı yetiştiriciliği giderek yaygınlaşmaktadır (İpek ve ark. 2005). Aynı zamanda, sektörde meydana gelen yapısal değişim kuluçka makinelerinin kapasitelerinin artırılmasını da neredeyse zorunlu kılmıştır (Elibol ve ark. 2005). 1

12 1. GİRİŞ Hacı Murat KILIÇ Bıldırcın yetiştiricileri kuluçka ve inkubasyon için satın aldıkları makinelerde döllü yumurtalar ile kendi civcivlerini üretebilirler. Böylece istedikleri zaman istedikleri sayıda civciv elde edebilirler, damızlık satışı yapan firmalara bağımlı kalmazlar. Yumurta boyutlarının küçük olması nedeni ile küçük bir kuluçka makinesi 500 ile 5000 yumurta alabilir. 2-4 dişi bıldırcına bir erkek düşecek şekilde damızlık sürüler oluşturularak döllü yumurta elde edilebilir. Tavuklara göre daha az yem tüketmelerine karşı vücut ağırlıklarına oranla daha büyük yumurta yumurtlarlar. Yumurta verimine kısa sürede başlarlar ve yumurtlamaya başladıktan bir ay sonra pik verimine ulaşırlar. Diğer kanatlı etlerine göre karkasta kemik ve deri oranı daha az, et oranı daha fazladır. Tavuk yumurtası ile karşılaştırıldığında protein miktarının daha fazla, mineral maddelerce daha zengin olduğu, kalori miktarı eşit olmasına karşı karbonhidratlarca daha zengin olduğu bilinmektedir (Yıldız, 2003). Bir laboratuar hayvanı olarak Japon bıldırcınlarının avantajları; günlük kuluçka süresi. Erken seksüel olgunluk, yaklaşık 42 günde yumurta üretimine başlaması, bir yılda 4 veya daha fazla generasyon elde edilebilmesi yüksek yumurta verimi ve doğal dayanıklılığıdır. Birim alandan daha fazla ürün alınabilmesi, aile tipi üretime elverişliliği, işletme döner sermayesinin kısa sürede geri dönmesi gibi özellikleri nedeniylede tercih edilmektedir (Akıncı ve ark. 2005; Erener, 2005; URL 7, 2005). Japon bıldırcınları odalarda veya laboratuar hayvanları için kullanılan kutularda kolayca tutulabilirler ve temin edilmeleri de oldukça ucuzdur (URL 10, 2005; Şeker, 2003). Japon bıldırcınlarının yumurta ağırlığı canlı ağırlığının % 7-8 i kadar olurken, tavuklarda % 3 ve hindilerde % 1 ile karşılaştırıldığında yumurta ağırlığı bakımından oldukça yüksektir. Erkekler 36, dişiler ise 42 günde eşeysel olgunluğa erişirler. Bıldırcınlar gerek et gerekse yumurta üretiminin yanında evcil kanatlılar için yapılan denemelerde ideal bir model olması nedeni ile üzerinde yoğun olarak araştırmalar yürütülmüş bir türdür (Poyraz ve ark. 2002). Bıldırcınlarda yapılan araştırma çalışmalarının bir kısmı, ekonomik önemi olan özelliklerin iyileştirilmesi yetiştiricilikte faydalanılabilecek bilgilerin elde edilmesine yönelik olmasına rağmen, önemli bir bölümü de diğer evcil kanatlılar için de geçerli olacak temel konuları algılanmasına yönelik olmuştur. Bugün bıldırcın bir deneme 2

13 1. GİRİŞ Hacı Murat KILIÇ hayvanı olmaktan daha çok eti ve yumurtası için yetiştirilen bir çiftlik hayvanıdır (Yıldırım ve Yetişir, 1998). Yumurta verimini artırmaya yönelik çalışmalarda bir yandan yumurta sayısı artırılırken, diğer yandan yumurta iç ve dış kalitesi de etkilenmektedir (Poyraz ve ark. 2002). Bu tavuk yetiştiriciliğinde olduğu kadar bıldırcın yetiştiriciliğinde de önemli bir husustur. Özellikle kuluçkacı işletmelerde iç ve dış kalite daha fazla önem kazanmaktadır. Yumurta; insan, özellikle çocuk beslenmesinde içerdiği besin maddeleri açısından önemli bir yere sahiptir (URL 3, 2001). Günlük diyetlerimizde yer alan ve bir çok yemek, çörek, börek ve tatlıların bileşimine giren yumurta sevilerek yenilen ve besleyici değeri çok yüksek olan bir gıdadır. Biyolojik değeri yüksek protein içermesi ve lezzeti dolayısıyla dünya pazarında önemli bir yeri vardır. Protein metabolizması artığı olarak oluşan üre ve azotlu maddelerin az miktarda oluşması istenilen, karaciğer ve böbrek hastalarının diyetlerinde; yumurtanın protein kaynağı olarak kullanılması yararlı olmaktadır (Hasipek ve Aktaş, 1997). Bıldırcın eti ve yumurtası lezzet bakımından halk arasında artan bir popülarite kazanmakta olup, özellikle hayvansal protein kaynaklı gıdaların aranmasında iyi bir alternatif olmaktadır (URL 12, 2005). Kanatlılarda uzun yıllar gelişme hızı ve canlı ağırlık artışı yönünde yapılan genetik çalışmalar sonucu et verimi en üst düzeye çıkarılmıştır. Ancak hızlı büyümenin fizyolojik baskısı olarak yaşama gücünün düştüğü, dolaşım sistemi asites ve ani ölüm sendromu ve iskelet sistemi bozukluklarının, özellikle bacak problemlerinin arttığı karkas kalitesinde gerilemeler karın yağında artış olduğu görülmektedir son yıllarda söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak erken yaşlarda büyüme hızının yavaşlatılması amacı ile sınırlı yemleme programları denenmektedir. Kanatlılarda büyüme ve gelişme döneminde verilen yemin yapısının ve şeklinin yumurtlama dönemindeki bir çok verim özelliğine etki ettiği tüm araştırıcıların ortak bir bulgusudur (Okan ve ark, 1992). Kanatlı üretiminde en büyük payın yem masraflarına ait olması nedeni ile üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biride yem maliyetidir. Yem 3

14 1. GİRİŞ Hacı Murat KILIÇ maliyetlerinin düşürülmesi oranında kanatlı ürünleri maliyeti de o oranda düşecek ve tüketim artışı dolayısıyla üretimde de artışlar daha hızlı olacaktır. Türkiye kanatlı yem maliyeti en yüksek ülkelerin başında gelmektedir (Akbay ve ark. 2005). Bu nedenle kanatlı üretiminde sınırlı yemleme uygulaması büyük önem taşımaktadır. Yem masrafının kanatlı üretimi içerisinde yüksek olması diğer ülkelere kanatlı ürünleri ihracatını da sınırlandıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanatlıların beslenmesinde genel olarak iki çeşit yemleme yöntemi kullanılmaktadır. 1. Serbest (Ad-Libitum) yemleme yöntemi 2. Sınırlı (Restricted Feeding) yemleme yöntemi Serbest yemleme, hayvanların gereksinim duydukları miktarda yem tüketmelerine imkan sağlayan yemleme yöntemidir. Burada hayvan istediği enerji ihtiyacı ölçüsünde yem tüketmektedir. Bu yemleme yönteminde her hayvanın ihtiyacı ölçüsünde yem tüketeceği göz önüne alınmaktadır (Özkan ve Bulgurlu, 1998). Serbest yemleme yapıldığında, her hat belirli bir hızda gelişme ve belirli yaşta belirli bir canlı ağırlıkta cinsel olgunluğa ulaşmada kalıtsal bir kabiliyete sahiptir. Ancak bu kalıtsal performans, optimum olmayabilir. Bu nedenle büyütme döneminde kontrollü yemleme programları ile uygun bir yaşta cinsel olgunluk ağırlığına ulaşabilecektir (Erensayın, 1992). Bunun yanında hayvanların verim dönemleri de göz önüne alınmalıdır. Çünkü yumurtacılarda, yumurta verimi hayvanlar yumurtaya geçtikten hemen sonra hızla yükselir ve daha sonra yavaş yavaş düşer (Coşkun, 2005). Sınırlı yemlemede hayvanlar, besin madde içeriği, enerji içeriği veya belirli zaman aralıklarında yemlemeye tabi tutulurlar. Özellikle damızlıkçı hayvanlarda sınırlı yemleme uygulaması önem kazanmaktadır. Bu nedenle damızlık sürülerde aşırı yağlanmaya ve dolayısıyla üreme verimini düşüreceği için istenmemektedir (Tilki ve İnal, 1999). Hayvanlarda fazla miktarda mısır verilmesinin de yağlanmaya bağlı olarak döl verimi ve yumurta verimini düşürmektedir (Parkhurst ve ark, 1987). Yüksek gelişme hızı ve canlı ağırlık yönünden yapılan genetik çalışmalar sonucu karkasta aşırı yağlanmalar meydana geldiği görülmüştür (Öztürk ve Işık, 1999). 4

15 1. GİRİŞ Hacı Murat KILIÇ Etçi damızlıklardan kuluçkalık yumurta üretim döneminde yeterli performansın elde edilebilmesi önemli düzeyde piliç büyütme döneminde yapılan bakım ve besleme ile ilişkilidir (Bozkurt ve ark, 1999; Altan ve ark. 1998). Hayvanların beslenmesinde özelliklede damızlıkçı sürüler konusunda bazı damızlık firmalarının ürettikleri kendi ticari hibritleri için hazırladıkları rehberlerde serbest yemleme (ad-libitum) yada sınırlı yemleme (restricted feeding) programları uygulanmaktadır. Özellikle broiler yetiştiriciliğinde genellikle yemliklerde tüm üretim döneminde yemin bulunduğu hayvanların her an serbestçe yiyebildikleri serbest yemleme sistemi hakimdir. Ancak yetiştiricilerin bir kısmı öğünler halinde yemleme ile daha iyi performans elde etmişlerdir. Bu çalışmalarda, büyütme döneminde yem tüketimi sınırlandırılarak gelişmenin geciktirilmesi, yemden yararlanmanın iyileştirilmesi, verimin yükseltilmesi ve üreme kabiliyetlerinin de artırılması amaçlanmaktadır. 5

16 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Ayhan (1990), yumurta tavuklarında farklı dönemlerde ve sürelerde iki günde bir aç bırakma (skip-a-day) şeklinde uygulanan sınırlı yemleme uygulamalarının, yumurta verimi ve kabuk kalitesine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada uygulanan sınırlı yemlemenin, cinsi olgunluk yaşına, yaşam gücüne, yem tüketimi ve yemden yararlanmaya etkisi de incelenmiştir. Denemede, hayvan materyali olarak 600 adet yerli (Ankara Otosex) ve 600 adet yabancı (Bobcock) genotip olmak üzere toplam 1200 adet hayvan kullanılmıştır. Farklı denemelerde ve sürelerde uygulanan sınırlı yemlemenin cinsi olgunluk yaşını değişen sürelerde geciktirdiği, sınırlama dönemi ve süresine bağlı olarak yumurta verimi ve kabuk kalitesine, yem tüketimi ve yemden yararlanmaya olumlu etki yaptığı, yaşama gücünü değiştirmediği görülmüştür. Kaymak (1991), Japon bıldırcınlarında yaşın ve erkek dişi oranının döl verim özelliklerine olan etkisini saptamak amacıyla yaptıkları çalışmalarda 1 erkek: 1 dişi ile 1 erkek: 2 dişi grupları arasında döllük oranı bakımından istatistiki olarak önemli bir fark bulunmadığı, 1 erkek: 3 dişi grubunda döllüğün diğer iki gruba göre düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca haftalar arasında döllüğün en yüksek olduğu saptanmıştır. ATAE (1992), Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen kahverengi yumurtacı hibritlerde, farklı düzeylerde sınırlı yemlemenin çeşitli verimlere etkisi incelenmiştir. Çalışmada kontrol grubuna göre % 10, % 20, % 25 ve % 30 düzeyinde azaltılarak yem verilmiştir. Deneme 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, sınırlı yemleme ile önemli yem tasarrufu sağlanırken, yumurta ağırlığı, yumurta verimi ve yem değerlendirme özellikleri bakımından, kontrol grubundan daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Ödünçsav (1992), yumurta tavukları üzerinde yapılan bu araştırma ile serbest yemlendiğinde aşırı yağlanma eğiliminde olan ırklarda meydana gelen olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla kahverengi, yarı ağır tavuklarda verim döneminde yapılan nicel kısıtlamanın yumurta randımanı, yumurta ağırlığı, yemden yaralanma ve canlı ağırlığa etkileri incelenmiştir. Bunun içinde 30 6

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ haftalık tavuklar her birinde 100 hayvan bulunan üç grupta rasgele dağıtılmıştır. Gruplardan birincisi serbest yemlenirken, diğer iki gruba kısıtlama uygulanmıştır. Bu amaçla ikinci gruptaki tavuklar haftada 2 gün aç bırakılıp diğer günler serbest yemlenmiştir. Deneme 28' er günlük 3 dönem halinde sürdürülmüştür. Deneme sonunda % 20 kısıtlı yemlenen grubun yumurta randımanı ve yumurta ağırlığı en yüksek olmuştur. En iyi yemden yaralanma değeri ile en yüksek net gelir yine bu gruptan elde edilmiştir. Buna karşılık haftada iki gün yem verilmeyen grup ile serbest yemlenen grubun yumurta randımanı ve yumurta ağırlığı düşük bulunmuştur. Sonuç olarak gerek verim özellikleri bakımından gerekse birim üretim için yapılan tasarruf açısından % 20 kısıtlı yemlenen grup diğer iki gruptan üstün bulunmuştur. İnal ve ark. (1996), Japon bıldırcınlarında 5. hafta canlı ağırlığa göre hafif ve ağır yönde 5 generasyon boyunca seleksiyon uygulanan bu çalışmada elde edilen civciv çıkış ağırlıkları generasyonlara göre 7.37 ile 8.21 g arasında değişmiştir. Generasyonlara göre 1, 2, 3, 4 ve 5 haftalık yaşlardaki canlı ağırlıklar sırasıyla, g, g, g, g ve g arasında değişmiştir. Yaşlara göre belirlenen 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. hafta genel canlı ağırlık ortalamaları ise sırasıyla kontrol grubunda 7.75, 24.24, 55.37, 91.32, ve g, hafif hatta 7.43, 22.89, 51.25, 83.45, ve g, ağır hatta 8.34, 25.68, 57.89, 97.66, ve g' dır. Bu çalışmada elde edilen 5. generasyon bıldırcınlara ait kontrol, hafif ve ağır hatlara ait 5 haftalık canlı ağırlık artışları sırasıyla 4.78, 4.14 ve 5.54 g/gün, yem tüketimi 16.02, ve g/gün ve 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarları 3.35, 3.50 ve 3.43 kg olarak hesaplanmıştır. Coşkun ve ark. (1997), etlik piliçlerde iki farklı kısıtlı yemleme uygulamasının besi performansı, karkasta yağlanma ve yaşama gücü üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada her grupta 107 adet olmak üzere toplam 321 avian etlik civciv kullanılmıştır. Kontrol grubuna ad-libitum yemleme uygulanırken diğer iki gruptan birine 7-8, 11-12, ile günlerde % 40 kepek ve % 20 yulaf ile seyreltilen yem ad-libitum olarak verildi, diğer gruba ise aynı günlerde 3.1kj/g CA 0.67 miktarında olmak üzere kısıtlı miktarda yem verildi. Kısıtlama programlarının canlı ağırlık artışı üzerine etkisi olumsuz yönde olmuş ve kısıtlamanın bitirildiği 21. 7

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ günden sonra ortak yemleme programı uygulanmış olmasına rağmen düşük canlı ağırlık artışı telafi edilememiş ve denemeye son verilen 45. günde gruplardaki canlı ağırlıklar ortalama 2335, 2178 ve 1970 g olmak üzere önemli ölçüde farklı bulunmuştur (P<0.01). Buna karşılık bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarları kontrol grubunda 1.78 kg kısıtlama uygulanan gruplarda ise 1.84 ve 1.77 kg olarak gerçekleşmiştir. Yaşama gücü kısıtlı miktarda yem verilen grupta % 100 olarak bulunurken bu değer kontrol grubunda % 92.52, seyreltilmiş yem verilen grupta % olarak bulunmuştur. Kısıtlama uygulamalarının abdominal yağ ağırlığı ve karkastaki yağ oranı üzerine önemli bir etkisi gözlenmemiştir. Akşit ve ark. (1998), etlik piliçlerde 0-6 hafta yaş arasında farklı dönemlerde yapılan sınırlı yemlemenin etkilerini saptamışlardır. Araştırmada 210 adet Arbor Acres günlük etlik civciv kullanılmıştır. Hayvanlar her grupta 30 civciv olmak üzere 7 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu (1. grup) serbest yemlenirken, 2. grup 7-14, 3. grup 7-21, 4. grup 14-21, 5. grup 14-28, 6. grup ve 7. grup günler arasında sınırlı yemlenmiştir. Sınırlı yemlenen grupların yem miktarları Epy=1.5 x W 0.75 formülü ile hesaplanmıştır. Gruplar arasında 6. hafta canlı ağırlığı, karkas randımanı ve incik uzunlukları arasında istatistiksel fark bulunamazken, abdominal yağ miktarı, göğüs uzunluğu, genişliği ve derinliği, üst but uzunluğu ve genişliği ile alt but uzunluğu ve genişliği arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Altan ve ark. (1998), iki farklı genotipe sahip etlik piliçlerde, gelişmeyi geciktirmek amacıyla uygulanan değişik sınırlı yemleme programlarının gelişme ve karkas özelliklerine etkilerini araştırmışlardır. Erken yaşlarda sınırlı yemleme programlarıyla sağlanan gelişme geriliğinin kesim yasına kadar telafi edilebilirliği ve yem tüketimi ile karkas özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla civcivler rastgele 3 gruba ayrılmıştır. 1. grup serbest yemlenerek kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. 2. gruba 7-14 günler arası, 3. gruba günler arasında yaşama payı enerji gereksinimlerini karşılayarak yem sınırlaması uygulanmıştır. Yemin sınırlandığı gruplarda görülen gelişme geriliğinin 6. haftada telafi edildiği gözlenmiştir. Altıncı haftada yemden yararlanma bakımından yemleme grupları arasında önemli bir fark olmadığı, 7. haftada sınırlı yemleme uygulanan gruplarda 8

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ kontrol grubuna göre toplam yem tüketiminin daha düşük, yemden yararlanmanın daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmada, yem sınırlamasının karkas verimi, karın yağı, but ve göğüs oranlarına etkisi olmamıştır. Sonuç olarak sınırlı yemleme yöntemleriyle sağlanan gelişme geriliğinin 6. haftada telafi edildiği görülmüştür. 7. haftada en yüksek canlı ağırlık günlerde sınırlama yapılan 2. grupta saptanmıştır. Genotipe bağlı olarak sonuçlarda önemli bir değişim saptanmamıştır. Okan ve ark. (1998), bıldırcınlarda yumurta öncesi büyütme döneminde (ilk 5 hafta), farklı düzeylerde ham protein (% 22 ve % 20) ve metabolik enerji (3000, 2800, 2600 kcal/kg) içeren karma yemle beslemenin yumurta verim özelliklerine etkilerini araştırmıştır. İncelenen kriterlerden cinsi olgunluk yaşı ve ağırlığı, ilk 10 yumurta ağırlığı ve bunlara ait şekil indeksi bakımından gruplar arsında farklılık bulunmamıştır. Ancak 11 haftalık yumurta verim dönemi dikkate alındığında en düşük yumurta verimi, yapısında % 22 ham protein 3000 kcal/kg ME içeren karma yemi alan 1. grup ile (% ± 1.22), % 20 ham protein 2600 kcal/kg ME içeren karma yemi alan 6. gruptan (% ± 1.36) elde edilmiş ve diğer gruplardan istatistiki olarak farklılık göstermiştir. Ortalama yumurta ağırlığı bakımından en düşük değer % 22 ham protein 2600 kcal/kg ME ile 3. grup (12.44 ± 0.06) ve % 20 ham protein 2600 kcal/kg ME ile 6. grupta (12.46 ± 0.06) olmuş ve diğer gruplarda ortalamalar ( g) birbirine benzer bulunmuştur. Benzer bulgular yem tüketimi ve yemden yararlanma değerlerinden de elde edilmiştir. Açıkgöz (1999), bu araştırmada, etlik piliçlerde genotip, kısıtlı yemleme ve karma yem protein düzeyinin, performansa (canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma ve yaşama gücü) ve karkas bileşimine (karkas yağı, karkas proteinin ve karın boşluğu yağı) etkilerini belirlemek amacıyla iki deneme yürütülmüştür. Birinci denemede, dört farklı genotipten toplam 960 adet civciv kullanılmıştır. Etlik civcivler yedi haftalık deneme süresince ticari karma yemlerle beslenmişlerdir. Denemenin sonunda canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yaşama gücünün genotipe bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Ancak, yem tüketimi, yemde yararlanma, karkas randımanı, göğüs randımanı, but randımanı, karın boşluğu yağ oranı, karkas protein oranı ve karkas yağ oranı genotipler arasında önemli derecede farklılık göstermemiştir. İkinci denemede, birinci deneme sonuçlarına göre en iyi 9

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ performansla birlikte en yüksek karkas yağına sahip G2 genotipine ait 990 adet etlik civciv kullanılmıştır. Bu denemede 3' er tekerrürlü altı deneme grubu oluşturulmuştur. Birinci deneme grubu, kontrol grubu olarak kabul edilmiş ve standart karma yemlerle serbest yemleme yapılmıştır. İkinci deneme grubunda 7-14 günler arasında, üçüncü deneme grubunda günler arasında yem tüketimi kısıtlanmıştır. Dördüncü, beşinci ve altıncı deneme gruplarındaki piliçler ise farklı bileşime sahip karma yemlerle (yüksek proteinli, üre veya methionine ilaveli) beslenmişleridir. İkinci denemenin sonuçları, kısıtlı yemlemenin ve karma yeme % 0.05 methionine ilavesinin performansı ve yağlanmayı etkilemediği göstermiştir. Ancak, karma yemde protein düzeyini yükseltmek veya üre ilave etmek canlı ağırlığı ve yağlanmayı azaltmıştır. Ayrıca karın boşluğunda biriken yağın ve serum trigliserit düzeyinin yağlanma hakkında güvenilir bilgiler verdiği belirlenmiştir. Bozkurt ve ark. (1999), bu çalışma etlik damızlıklarda büyütme döneminde uygulanan nitel ve nicel yem sınırlama yöntemlerinin, verim dönemi performansına etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla normal ve düşük besin madde yoğunluğuna sahip etçi damızlık piliç yemleri 3 değişik nicel sınırlama yöntemi (her gün, gün aşırı, haftada 5 gün) ile 4-21 haftalar arasında piliçlere verilmiştir. Deneme avian AK- 34 genotipinden 864 adet etçi damızlık tavuk ile 4-72 haftalık yaş döneminde sürdürülmüştür. Büyütme döneminde uygulanan nitel nicel yem sınırlama yöntemlerinin yumurta verimi, civciv ağırlığı, damızlık yumurta oranı, yumurta sarı ve beyaz ağırlığı, yumurta özgül ağırlığı, damızlık dışı yumurta, tavukların canlı ağırlığı ve kuluçka sonuçları üzerine önemli bir etkisi bulunmamıştır. Yem besin madde yoğunluğunun artması damızlık yumurta ağırlığını artırmıştır (P<0.01). Nitel ve nicel sınırlama yöntemleri damızlık yumurta ağırlığını önemli ölçüde etkilemiş (P<0.01), haftada 5 gün yemlenen piliçlerin yumurta kabuk ağırlığı diğer gruplardan daha düşük bulunmuştur. Tavukların yaşama gücü nicel sınırlama yönteminden etkilenirken (P<0.01), nitel sınırlama yönteminden etkilenmemiştir. 30. hafta yumurtalarından çıkan civcivlerin performans testinde gruplar arasındaki besi sonu canlı ağırlık farklılığı önemli bulunurken (P<0.01), 60. haftada yapılan testte önemsiz bulunmuştur (P>0.05), yavruların yemden yararlanma değeri üzerine 10

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ büyütme döneminde piliçlere uygulanan nicel sınırlama yönteminin etkisi önemli olmuştur (P<0.01). Öztürk ve Işık, (1999), bu çalışmada, büyütme döneminde uygulanan sınırlı yemlemenin hindi palazlarında canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemenin hayvan materyalini Bigadiç hindi üretme istasyonundan sağlanan 90 adet Amerikan Bronz hindi palazı oluşturmuştur. Denemedeki bütün hayvanlar denemenin ilk dört haftasında birlikte büyütülmüşler, aynı bakım ve beslemeye tabi tutulmuşlardır. Daha sonra denemenin sınırlı yemleme aşamasını oluşturmak için palazlar canlı ağırlıkları dikkate alınarak 30 arlık 3 gruba ayrılmış ve 1.5x2m = 3 m² lik büyütme bölmelerine tesadüfi olarak yerleştirilmişlerdir. Bu gruplardan birincisi kontrol grubunu oluşturmuş, yani 8 hafta sınırsız, ikinci grup 4 hafta sınırlı, üçüncü grupta 2 hafta sınırlı yemlenmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme deseninde dizayn edilmiş olup, gruplar; I. Grup (Kontrol): 8 hafta sınırsız yemleme II. Grup : 4 hafta sınırsız 4 hafta sınırlı yemleme (2/3 x adlibitum) III. : 6. hafta sınırsız 2 hafta sınırlı 7 yemleme (2/3 x adlibitum) şeklinde oluşturulmuşlardır. Bütün gruplar % ham proteinli ve 2800 kcal/kg ME içeren hindi civciv yemi ile beslenmişlerdir. Sınırlı yemleme, serbest yemlenen (ad-libitum) grubun yem tüketiminin 2/3 ü diğer gün muamele gruplarına verilmiştir. Deneme boyunca canlı ağırlıklar her hafta sonunda yapılan bireysel tartımlarla, yem tüketimleri ise grup düzeyinde günlük olarak yapılan tartımlarla belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sınırlı yemleme canlı ağırlık artışını olumsuz etkilemiş, 2 hafta sınırlı yemleme 4 hafta sınırlı yemlemeye göre daha az canlı ağırlık kaybına neden olmuştur. En düşük canlı ağırlık en uzun süre (4 hafta) ile sınırlı yemlenen II. gruptan elde edilmiştir. Buna göre 8 haftalık büyütme dönemi sonundaki canlı ağırlıklar birinci grupta (kontrol) g, 2. grupta g ve 3. grupta g olarak bulunmuştur. 5-8 inci haftadaki canlı ağırlık artışları ise 1, 2 ve 3. gruplarda sırası ile g, g ve g olarak saptanmıştır. 8 haftalık büyütme dönemi sonunda 4 hafta sınırlı yemlenen 2. ve 2 hafta sınırlı yemlenen 3. grup sırası ile 11

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ kontrol grubuna göre % 33 ve % 22 daha az yem tüketmiştir. Yem tüketimi ve yemden yararlanma katsayısı (YYK) incelendiğinde; en fazla yem tüketimi adlibitum yemlenen 1. grupta bulunmuş bunu 3. ve 2. gruplar izlemiştir. Deneme boyunca gruptaki yem tüketimi 1, 2 ve 3. gruplarda sırası ile g, g, g olarak saptanmıştır. Taşdöner (1999), erken yaşta (9-18 gün) farklı düzeylerdeki yem sınırlamasının hindilerin gelişme performansı ve karkas özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Kontrol (K) grubu deneme boyunca serbest yemlenmiştir. Sınırlama grupları, 9-18 gün arasında 8. gün serbest yemlenmiştir. Sınırlama % 80 (S1) ve % 70 (S2)' i ile yemlenmiştir. Sınırlamaya alınan hindiler 18. günde kontrol grubu ile karşılaştırıldıklarında canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışlarının geri kaldığı, yemden yararlanmalarının da kötüleştiği görülmüştür. Sınırlamadan sonraki dönemde sınırlama grupları, ağırlık kazancını arttırmış ve bu dönemde hızlandırılmış gelişme ile 136. günde kontrol grubunun canlı ağırlığı yakalanmıştır. Sınırlanmış hindiler sınırlamadan sonraki dönemde aşırı bir yem tüketimi göstermemişlerdir. Toplam yem tüketimi sınırlama gruplarında kontrol grubuna göre önemli derecede düşüktür (P<0.05). Sınırlama gruplarında yemden yararlanma sınırlamadan sonraki dönemde iyileşmiştir ve yem sınırlamasının toplam yemden yararlanma üzerine etkisi önemlidir (P=0.056). Bacak kusurları oranı bakımından 30 ve 59. gününde deneme grupları arasında farklılık yoktur, fakat yem sınırlamasının 82 ve 113. günde S1 grubunda bacak kusuru oranı kontrol ve S2 grubu ile karşılaştırıldığında düşürdüğü görülmüştür. S2 ve kontrol grupları ise bacak kusurları bakımından benzer bulunmuştur. Yem sınırlamasıyla boyun oranı ve ağırlığı önemli derecede artarken, toplam but ve alt but ağırlıkları azalmıştır (P<0.05). Göğüs ve but eti oranları, göğüs ağırlığı ve diğer karkas parçaları yem sınırlamasından etkilenmemiştir. Ölüm oranı da sınırlamadan etkilenmemiştir. Türkmut ve ark.(1999), Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) 2 ayrı yönde iki ayrı seleksiyon yoğunluğunda 4. hafta canlı ağırlığına göre yapılan seleksiyonun dişi bıldırcınların döl verimi ve bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi incelenmiştir. Her kuşakta 4. hafta canlı ağırlığı bakımından, 10 Y hattında en ağır erkeklerin % 10 u, dişilerin % 30 u 10 D hattında en hafif erkeğin % 10 u dişilerin 12

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ % 30 u, 20 Y hattında en ağır erkeklerin % 20 si dişilerin % 60 ı, 20 D hattında en hafif erkeklerin % 20 si dişilerin % 60 ı seçilmiştir. Araştırmada eşeysel olgunluk yaşı hatlara ve kuşaklara bağlı olarak değişmemiştir. Ortalama eşeysel olgunluk yaşı 46 gün olarak saptanmıştır. Döllülük oranı, çıkış gücü ve kuluçka randımanı bakımından hatlar arasında farklılık saptanmamıştır. Seleksiyon kuşaklarının ilerlemesi ile döllülük oranı artmış, çıkış gücü ve kuluçka randımanı değişmemiştir. Kuşaklar üzerinden ortalama döllülük, çıkış gücü ve kuluçka randımanı değeri sırası ile % 79.82, % ve % olarak saptanmıştır. Embriyonik ölüm oranları hatlara bağlı olarak değişmemiştir. Erken dönem embriyonik ölümler, ilerleyen seleksiyon kuşaklarıyla önemli ölçüde azalırken, orta ve geç emriyonik ölümler, kuşaklar boyunca değişmemiştir. 10 Y ve 20 Y hatları da ortalama erken, orta, geç dönem emriyonik ölümler sırasıyla, % 7.99, % 13.47, % 15.93; 10 D ve 20 D hatlarında ise % 7.25, % 10.36, % olarak saptanmıştır. Birim yüzey kabuk ağırlığı dışındaki yumurta kalite özellikleri seleksiyon kuşakları boyunca değişmiştir. Seleksiyon hatları, şekil indeksi, ak indeksi, yumurta ağırlığını önemli düzeyde etkilemiştir. Seleksiyon kuşakları boyunca yumurta ağırlığı g dan g a, ak indeksi dan e, sarı indeksi den ya yükselmiştir, sarı oranı % den % ye, şekil endeksi ten e azalmış, haugh birimi orantısı 95.21, birim yüzey kabuk ağırlığı oranı mg/cm² olmuştur. Arslan ve İnal (2000), kazlarda farklı kaba yem kaynaklarının (yonca unu, çayır kuru otu, şeker pancarı posası) sindirilme derecelerini ve büyüme performansı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla iki deneme yürütmüşlerdir. Deneme I de; 15 adet, 1 yaşında, yerli erkek kaz kullanılmıştır. Kaba yemlerin besin madde sindirilebilirliği zorla yedirme tekniğiyle belirlenmiştir. Yonca unu, çayır kuru otu ve şeker pancarı posasında organik madde, ham selüloz, NDF, ADF sindirilebilirlikleri sırasıyla % 47.86, ve 47.56; 43.81, ve (P<0.0000); 22.80, ve (P<0.0001); 6.94, ve olarak tespit edilmiştir. Deneme II de; 51 adet günlük kaz civcivi kullanılmıştır. İlk 2 hafta ortak besleme yapılmıştır. Üçüncü haftanın başında kazlar üç gruba ayrılmışlardır haftalarda farklı kaba yemler (yonca unu, çayır kuru otu, şeker pancarı posası) ve konsantre yem ayrı ayrı 13

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ yemliklerde verilmiştir. Konsantre yem miktarı; üçüncü haftada kaz başına 100 g/gün olarak başlamış, her hafta 50 g artırılmış, altıncı haftadan itibaren konsantre yem artırılmamıştır. Onbirinci hafta her kaba yem grubu kendi içinde ikiye ayrılmıştır. Birinci grup; kuru madde esasına göre rasyonun % 25 ini kaba yem + % 75 ini konsantre yem oluşturacak şekilde ve yemler homojen karıştırılarak ad-libitum verilmiştir. İkinci gruba; kaz başına 185 g/gün konsantre yem + ad-libitum kaba yem olacak şekilde, kaba ve konsantre yemler ayrı ayrı yemliklerde verilmiştir. Kaba yem rasyonun % 25 ini oluşturacak şekilde konsantre yemle karıştırılarak verildiğinde; bitiş canlı ağırlığı, yonca unu, çayır kuru otu ve şeker pancarı posası gruplarında , ve g olarak bulunmuştur (P<0.0000). Ad-libitum kaba yem verilen gruplarda ise aynı sıraya göre canlı ağırlık; , ve g olarak bulunmuş; gruplar arasında farklılık oluşmamıştır (P>0.05). Kaba ve konsantre yemler ayrı ayrı verildiği zaman, kazların kaba yemleri oldukça az tükettikleri tespit edilmiştir. Deneme II sonunda; her gruptaki kazların en hafif ve en ağırları ayrılarak her gruptan 6 şar tane kaz kesilerek karkas özellikleri incelenmiştir. Kuru madde bazında % 25 kaba yem tüketen yonca unu, çayır kuru otu ve şeker pancarı posası gruplarında karkas ağırlıkları; , ve g (P<0.0000), karkas randımanı % 69.40, ve olarak (P<0.0002) bulunmuştur. Ad-libitum kaba yem tüketen gruplarda ise; karkas ağırlıkları aynı sıraya göre , ve g (P>0.05), karkas randımanı % 70.98, ve olarak (P<0.001) bulunmuştur. Ayaşan ve ark. (2000), Japon bıldırcınları üzerinde yürütülen bu çalışmada, erken yaşta günün belli saatlerinde aç bırakma ve nicel kısıntılı yemleme uygulamalarının besi ve karkas üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 75 bıldırcın, üç gruba ayrılmış her grup 3 tekerrürde (her tekerrürde 7-8 hayvan olacak şekilde) tekrarlanmış, her gruba toplam 25 bıldırcın konulmuştur. Her 3 gruba da yapısında % 22 ham protein, 3100 kcal/kg metabolik enerji bulunan etlik piliç yemi verilmiştir. Deneme boyunca serbest yemleme, kontrol grubunu, günde 4 saat (saat: arası) kısıntılı yemleme, 2. grubu ve kontrol grubuna verilen yeme göre günlük % 50 kısıtlama ise 3. grubu oluşturmuştur. Araştırmada Japon bıldırcınlarının 14

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ besi süresince haftalık yem tüketimleri, canlı ağırlıkları, canlı ağırlık kazançları ve yemden yararlanma oranları ile 5. haftanın sonunda grupların canlı ağırlık ortalamalarına yakın olmak üzere her gruptan 6 adet bıldırcın kesilerek karkas özellikleri saptanmıştır. Araştırmada besi sonunda yem tüketimi ve yemden yararlanma oranının yemleme uygulamalarından önemli düzeyde etkilendiği (P<0.05), canlı ağırlık kazancının etkilenmediği (P>0.05) belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre diğer 2 grubun toplam yem tüketiminin daha düşük; yemden yararlanma oranının daha iyi olduğu bulunmuştur. Yemleme uygulamalarının karkas üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Bozkurt ve ark. (2000), iki değişik nicel sınırlama yönteminin (erken yaşta sınırlı yemleme ve bitiş döneminde 7 saat süre ile aç bırakma) ve soğutulmuş su tüketiminin sıcak iklim koşullarında yetiştirilen etlik piliçlerin besi performansı ve bazı kesim özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme toplam 1020 adet Avian genotipinde etlik piliç ile Haziran ayında yürütülmüştür. Denemeye alınan 21 günlük yaştaki etlik piliçler her biri 3 tekerrürlü 4 gruba eşit olarak rastgele dağıtılmışlardır. Deneme sonu canlı ağırlığı üzerine muamelelerin etkisi önemli olmazken (P>0.05), cinsiyetin etkisi önemli bulunmuştur. Erkek etlik piliçler dişilerden daha yüksek canlı ağırlığa ulaşmışlardır (P<0.01). Piliç başına en fazla yem tüketimi ve en fazla yemden yararlanma değeri soğuk su tüketen grupta belirlenmiş, sınırlı yemlenen gruplardan diğerlerine kıyasla daha düşük yemden yararlanma değeri elde edilmiştir. Üç haftalık deneme süresince belirlenen yaşama gücü değerleri sayısal olarak birbirine benzerdir. Kesim randımanı, abdominal yağ ağırlığı ve oranı (%) ile göğüs ağırlığı oranı (%) üzerine muamelelerin etkisi önemli bulunmazken yem sınırlamasının göğüs ağırlığını azalttığı belirlenmiştir (P<0.05). Sonuç itibarıyla sınırlı yemleme yöntemlerinin ve soğuk su tüketiminin ad-libitum yemlenen gruba kıyasla performansı iyileştirmediği belirlenmiştir. Deniz ve ark. (2000), günler arasında uygulanan sınırlı beslemenin etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma ve karkas özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini Cobb- 500 günlük 15

26 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ erkek civcivler oluşturmuş, çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 6 muamele grubu ve 3 tekerrür olarak planlanmıştır. Muamele grupları; I. Grup; tüm besi süresince serbest (ad-libutum) besleme (Kontrol Grubu), II. Grup; günler arası ad-libutum yem tüketiminin % 90 ı; diğer günlerde ise ad-libutum, III. Grup; günler arası ad-libutum yem tüketiminin % 80 i; diğer günlerde ise ad-libutum, IV. Grup; günler arası ad-libutum yem tüketiminin % 70 i; diğer günlerde ise ad-libutum, V. Grup; günlerde haftanın 3. günü aç bırakılmış, diğer günler adlibutum, VI.Grup; günlerde haftanın 3. ve 6. günü aç bırakılmış, diğer günler ad-libutum, şeklinde oluşturulmuştur. Altı haftalık besi süresince tüm gruplar günlerde % Ham Protein (HP) ve 3060 kcal/kg metabolik Enerji (ME) içeren yemi, günlerde % HP ve 3180 kcal/kg ME içeren yemi, ve günlerde % 21 HP ve 3226 kcal/kg ME içeren yemi tüketmişlerdir ( günlerde kullanılan yemde antikoksidiyal madde çıkarılmıştır). Grupların canlı ağırlık artışları haftalık olarak grup düzeyinde saptanırken yem tüketimleri günlerde günlük, diğer zaman aralıklarında ise haftalık olarak tespit edilmiştir. Besi süresi sonunda (42. gün) I. grubunun canlı ağırlık artışı g olarak bulunurken, bu grubu sırasıyla g ile II. grup, g ile V. grup, g ile III. grup, g ile VI. grup ve g ile IV. grup izlemiştir. Grupların besi süresi sonu canlı ağırlık artışları istatistiki bakımdan farksız olmuştur (P>0.01). Grupların 6. hafta yem değerlendirme katsayıları incelendiğinde, en yüksek düzeyde VI. grupta (2.64) saptanmış, bu grubu sırasıyla II. grup (2.53), I. grup (2.47), V. grup (2.36), III. grup (2.22) ve IV. grup (2.16) izlemiştir. Grupların 6. hafta yem değerlendirme katsayıları arasında gözlenen farklılıklar istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.01). Işık ve Öztürk,(2000), palaz döneminde değişik oranlarda sınırlı yemlemenin hindilerde gelişme ve besi performansı ile karkas özelliklerine etkilerini araştırmışlar. Tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel olarak planlanan 16

27 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ araştırmada toplam 150 adet Amerikan Bronz ırkı günlük hindi palazı kullanılmıştır. 21 hafta süren denemede ilk dört hafta palazlar birlikte büyütülmüş ve aynı karma yemle beslenmişlerdir. 5. haftadan 12. haftaya kadar ( 2 ay süreyle) sınırlı yemleme dönemine geçilmiştir. Bu dönemde erkek ve dişi karışık olarak her grupta 30 ar palaz olmak üzere 5 gruba ayrılan palazlardan I. grup ad-libitum (sınırsız), II. grup ad-libitum x % 85, III. grup ad-libitum x % 75, IV. grup 3 gün ad-libitum + 1 gün ara ve V. grup 5 gün ad-libitum + 1 gün ara şeklinde beslenmişlerdir. Bu dönemi ise tüm grupların ad-libitum düzeyde beslendiği ve toplam 9 hafta süren besi dönemi izlemiştir. Sınırlı yemleme döneminde yem tüketimleri günlük olarak saptanmış ve ad-libitum düzeyde yem tüketen kontrol grubunun yem tüketiminin % 85 ve % 75 i hesaplanarak bir gün sonra diğer gruba verilecek yem miktarı saptanmıştır. Bu dönemde canlı ağırlıklar haftalık olarak belirlenmiştir. 21. haftada her gruptan grup ortalaması canlı ağırlığına yakın 6 hindi kesilerek karkas değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınırlı yemleme döneminde (12. Hafta sonunda) en yüksek düzeyde canlı ağırlık ve toplam canlı ağırlık artışı ad-libitum yemlenen grupta elde edilmiştir (P<0.05). En fazla yem tüketimi ise yine ad-libitum yemlenen grupta belirlenmiştir. YYK lar bakımından sınırlı yemleme dönemi sonunda en iyi YYK ad-libitum x % 75 sınırlı yemlenen gruptan saptanmıştır. Deneme sonunda (21. hafta) kesilen hayvanlarda en yüksek karkas, göğüs, sırt, but, kalp, taşlık, ön mide ağırlığı ve en fazla barsak uzunluğu ad-libitum yemlenen grupta belirlenirken, en yüksek kanat, boyun, abdominal yağ, kursak ve pankreas ağırlığı ad-libitum x % 85 sınırlı yemlenen gruptan, en yüksek karaciğer ağırlığı ise ad-libitum x % 75 sınırlı yemlenen gruptan elde edilmiştir (P<0.05). Konca ve ark. (2000), sıcak şartlarda kısıtlı yemleme yaşı ve süresinin etlik piliçlerde performans ve abdominal yaşlanmaya etkisi incelenmiştir. Araştırmada, 1. muamele grubunda bulunan etlik piliçler sürekli yemlenirken 2., 3. ve 4. muamele grupları 8. günden itibaren; 5., 6. ve 7. muamele grupları 12. günden itibaren; ve 8., 9. ve 10. muamele grupları 16. günden itibaren sırasıyla; 5, 7 ve 9 ar gün boyunca günde 8 saat aç bırakılmışlardır. Araştırma 7-42 günlük dönemde tesadüf parselleri deneme planında ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş olup her bir tekerrürde 8 piliç kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, muamelelerin 21. gündeki canlı ağırlık ve 17

28 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Murat KILIÇ 7-21 günlük dönemdeki günlük canlı ağırlık artışı değerlerini önemli olarak etkilemiştir (P<0.05). Kısıtlı yemleme yaşı ve süresinin etlik piliçlerde yem tüketimi, yem değerlendirme katsayısı ve abdominal yağlanmaya etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05) Serbester ve Deniz, (2000), 6 grupta 27 adet etlik civcivden oluşan 162 adet Ross PM3 hibrid civcivler kullanılmıştır. Tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel olarak planlanan araştırmada, erkek ve dişi etlik piliçlerin başlatma döneminde izokalorik (3200 kcal/kg ME) ve % 19, % 22 ve % 25 ham protein içeren, bitirme öneminde ise izokalorik (3300 kcal/kg ME) ve % 16, % 19 ve % 22 ham protein içeren rasyonlarla beslenmesi sonunda besi performansları ve karkas özellikleri saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre başlatma döneminde, en yüksek düzeyde canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı erkek ve dişi etlik civcivlerde % 19 ham protein, bitirme döneminde ise % 22 ham protein içeren gruplarda saptanmıştır. En yüksek yem tüketimi başlatma döneminde erkek ve dişilerde % 19 ham protein içeren rasyonu tüketen grupta, bitirme döneminde ise erkek etlik piliçlerde % 22 ham protein içeren rasyonu tüketen grupta, dişilerde ise % 16 ham protein içeren rasyonu tüketen grupta bulunmuştur. YDK ları bakımından bir kıyaslama yapıldığında gerek erkek ve gerekse dişilerde başlatma dönemi sonunda % 25 ham protein içeren grup; bitirme dönemi sonunda ise her iki cinsiyette de % 19 ham protein içeren rasyonu tüketen gruplar en iyi YDK na sahip olmuşlardır. Deneme sonunda karkas özellikleri araştırılmak üzere kesilen hayvanlarda en yüksek sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları gerek erkek ve gerekse dişi etlik piliçlerde % 16 ham protein içeren rasyonu tüketen grupta saptanmıştır. Abdominal yağ miktarları ise en yüksek düzeyde erkeklerde % 16, dişilerde ise % 22 ham protein içeren rasyonları tüketen gruplarda gözlenmiştir. Ersan ve Özkan, (2001), sınırlı aydınlatma ve sınırlı yemleme programları uygulanarak; etlik piliçlerde gelişmenin geciktirilmesinin performans ve stresle ilişkili kan parametrelerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 360 adet Cobb genotipinden erkek etlik civciv kullanılmıştır. Sınırlı aydınlatma grubunda 0-3 günler arasında sürekli aydınlatma yapılmış, 3-7 günler arasında aydınlık süre kademeli azaltılarak 14A: 10K programa ulaşılmış ve bu program 7-28 günler 18

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 17-22, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Tavukçuluk Araştırma Dergisi 8 (1): 5-9, 2009 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim inin Belirlenmesi

Detaylı

JAPON BILDIRCINLARINDA SINIRLI YEMLEMENİN BÜYÜME EĞRİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ. ABDULLAH ÇULFACI Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı

JAPON BILDIRCINLARINDA SINIRLI YEMLEMENİN BÜYÜME EĞRİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ. ABDULLAH ÇULFACI Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı JAPON BILDIRCINLARINDA SINIRLI YEMLEMENİN BÜYÜME EĞRİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ ABDULLAH ÇULFACI Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Metin SEZER 2. Danışman Doç. Dr. Sefa TARHAN 2008 Her hakkı

Detaylı

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması *

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 182-187 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * Ahmet N. FATHEL

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI I. YARIYIL D. KODU DERİN ADI Z/ Teo. Uyg. Top. Kredi VZD 101 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9 VZD 102 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1 eçmeli Dersler(eçmeli

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkış Ağırlığının Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkisi

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkış Ağırlığının Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 23-32 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkış Ağırlığının Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkisi Aydın İPEK * Ümran ŞAHAN ** Bilgehan

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi *

Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 265-268 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi * Mete GÜÇBİLMEZ 1 Okan

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri çuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 10-16, 2007 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara çuluk Araştırma İstasyonu Ankara çuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi cı Ebeveyn ve Hibritlerin

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Serpil AKÇAY 1 Ramazan YETİŞİR 2

Serpil AKÇAY 1 Ramazan YETİŞİR 2 Tavukçuluk Araştırma Dergisi 11 (2): 5-9, 2014 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Farklı ten Broyler Kuluçkalık Yumurtalarını,

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri Erciyes Üniv Vet Fak Derg 4() -6, 7 J Fac Vet Med Univ Erciyes 4() -6, 7 H.D. ORAL TOPLU, E. DERELİ FİDAN, Araştırma A. NAZLIGÜL Makalesi Research Article Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Ağırlığı ve

Detaylı

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2.3. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 2.3.1. HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI : Saccharomyces cerevisiae Canlı Maya Kültürünün Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Bileşenleri İle Bazı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ETLİK PİLİÇLERDE KISINTILI YEMLEMENİN PERFORMANS, KARKAS ÖZELLİKLERİ, PLAZMA IGF-1 KONSANTRASYONU VE ASİTES OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ Abdolahad SHADDEL

Detaylı

Tavuk Yetiştirme Tekniği

Tavuk Yetiştirme Tekniği Tavuk Yetiştirme Tekniği Etlik Piliç Yetiştiriciliği Kasaplık piliç; 6-8 hafta besiye dayalı olan en kısa süreli tavuk yetiştiriciliğidir. Derin yataklı yer tipi kümeslerde yapılır. Kafes yetiştirmesinde

Detaylı

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2

Eser Kemal GÜRCAN 1*, Özden ÇOBANOĞLU 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22(2): 85-90 Geliş Tarihi(Received): 13.03.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.05.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ

KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ SONUÇ RAPORU Doç. Dr. Ercan EFE Kahramanmaraş 2000 ETLİK

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YAZ KOŞULLARINDA ETLİK PİLİÇLERDE GECE-GÜNDÜZ YEMLEMESİ VE AYDINLATMANIN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ MEHMET ÖCAL

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Emine ALTINKAYA URUK ANKARA TAVUKÇULUK ARAŞIRMA ENSTİTÜSÜ NDE GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ TAVUK HATLARININ FENOTİPİK ÖZELLİKLERİNİN TANITILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Farklı Kafes Tiplerinin Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Kafes Tiplerinin Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Ali Karabayır Kerim Kılınç Hasan Helvacıkara Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 17020, Çanakkale e-posta: alikarabayir@comu.edu.tr

Detaylı

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Resim 1:Doğada keklik 1.Genel bilgiler ve özellikleri Eti ve yumurtası için beslenen kekliklerin eti çok lezzetli ve yağ oranı düşüktür. ABD, Fransa, İspanya, Macaristan, Slovakya

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb500 broylerleri için saha ve karkas hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak önerileri kapsamaktadır. Kitapçıkta

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATAK-S YUMURTACI TAVUK HİBRİTİNİN ÇUKUROVA (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ) KOŞULLARINDA PERFORMANSININ

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU BROYLERLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE SEÇMELİ YEMLEMENİN ETKİSİ

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU BROYLERLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE SEÇMELİ YEMLEMENİN ETKİSİ T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU BROYLERLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE SEÇMELİ YEMLEMENİN ETKİSİ Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN Proje numarası: 2001-07-11-038 Başlama Tarihi: 29/01/2001

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU Erol BİNTAŞ Ziraat Yük. Müh. Bahattin KOÇER Ziraat Müh. Gökhan EGE Veteriner Hekim Toplumda son yıllarda daha doğal ve sağlıklı besinler tüketme

Detaylı

Tavuk yetiştiriciliği

Tavuk yetiştiriciliği Tavuk yetiştiriciliği Günümüzde tavukçuluk tüm dünyada yüksek verimli hibrit tavuklarla yapılmaktadır. Bir çok ülkede insanların tükettiği hayvansal proteinin yaklaşık 1/3-1/4 ü tavuk ve tavuk ürünlerinden

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2014 Vol. 3 No. 1 Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şenol ÇELİK *1, Hakan İNCİ 1, Bünyamin SÖĞÜT 1, M. Reşit TAYSI

Detaylı

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Hayvansal Üretim 42 (1): 1-7 (2001) Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi Güray ERENER 1 Nuh OCAK 1 Aslı ÖZDAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme için gerekli Protein İhtiyacı Sağlıklı beslenme için günlük tüketilmesi gereken protein miktarının kişi başı 110g arasında olması arzu edilir.

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar;

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; Düve Dişi dana yağlandırılmamalı CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; 14 aylıkyaşta yaşta (360-400 kg) tohumlama Düve Yağlandırmamak için kaba yem kalitesine

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINAVE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr.

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi. The Effects On Restrictions Of Milk Intake On Feeding Costs In Goat Kids

Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi. The Effects On Restrictions Of Milk Intake On Feeding Costs In Goat Kids Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi G. Mısır 1, C.Tölü, B. Coşkun, H. I. Akbağ 1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü-Yalova E-posta:

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (2), 77-81 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Denizli Tavuklarında Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Süresi ve Depolama Öncesi Isıtılmasının Yumurta

Detaylı

Kanatlı. Bacillus Amyloliquefaciens in Enzim Aktivitesi

Kanatlı. Bacillus Amyloliquefaciens in Enzim Aktivitesi Bacillus Amyloliquefaciens in Enzim Aktivitesi KONU Bacillus amyloliquefaciens in enzim aktivitesi İLGİ Probiyotik türü olan Bacillus amyloliquefaciens in enzim aktivitesi üzerine yapılan değerlendirme

Detaylı

Effects of Different Plumage Colors on The Egg Quality Characteristics in Japanese Quail

Effects of Different Plumage Colors on The Egg Quality Characteristics in Japanese Quail YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(3): 248-256 Geliş Tarihi (Received): 11.06.2014 Kabul Tarihi (Accepted): 18.08.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Japon Bıldırcınlarda Yumurta

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BILDIRCINLARDA BİREYSEL VE GRUP DÜZEYİNDE ERKEK KATIMINDA ERKEK/DİŞİ ORANLARININ DÖLLÜLÜĞE ETKİSİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi...

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PROJE ÖZETİ... 2 1. Projenin Genel Tanımı... 3 2. Giriş... 3 3. Projenin Amacı... 3 4. Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... 4 II. PROJENİN AYRINTILI TANIMI... 5 1. Proje Uygulama

Detaylı

YAZ MEVSİMİNDE YETİŞTİRİLEN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) CANLI AĞIRLIĞIN YUMURTA VERİMİNE ETKİLERİ *

YAZ MEVSİMİNDE YETİŞTİRİLEN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) CANLI AĞIRLIĞIN YUMURTA VERİMİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(1), 35-40 YAZ MEVSİMİNDE YETİŞTİRİLEN JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) CANLI AĞIRLIĞIN YUMURTA VERİMİNE ETKİLERİ * Sezai ALKAN

Detaylı

DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ *

DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ * F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(2), 93-97 DİŞİ DAMIZLIK BRONZ HİNDİLERDE CANLI AĞIRLIĞIN FARKLI DÖNEMLERDE YUMURTA VERİMİ, DÖLLÜLÜK VE KULUÇKA SONUÇLARINA ETKİSİ * Zeki ERİŞİR 1 Nihat YILDIZ 2 1 Fırat

Detaylı

Kurutulmuş Domates ve Elma Posalarının Bıldırcın Rasyonlarında Kullanım Olanakları

Kurutulmuş Domates ve Elma Posalarının Bıldırcın Rasyonlarında Kullanım Olanakları Hayvansal Üretim 43(2): 35-43 (2002) Kurutulmuş Domates ve Elma Posalarının Bıldırcın Rasyonlarında Kullanım Olanakları Ömer Osman Kılıç 1 Veysel Ayhan 2 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvar

Detaylı

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI FARKLI DÜZEYDE PROTEİN VE ENERJİ İÇEREN KARMA YEMLERİN ETLİK PİLİÇLERDE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2006 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı KONU Hayvan Beslemede Kaba Yem Analizinin Önemi ve NIRS Teknolojisi İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI NIRS Teknolojisinin

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 13-22 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi Aydın

Detaylı

Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı Saf Hatlar ve Melezlerinde Bazı Verim ve Yumurta Kalitesi Özellikleri*

Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı Saf Hatlar ve Melezlerinde Bazı Verim ve Yumurta Kalitesi Özellikleri* Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 23-30, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü b

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü b SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1) E.ADIYMAN, A.K.BAYHAN v.d. FULVİK ASİT TEMELİNE DAYALI ORGANİK BİR SIVININ BILDIRCINLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ VE KULUÇKA SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Elif ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE DE ve DÜNYA DA HAYVANSAL ÜRETİM. Prof. Dr. Numan AKMAN A.Ü. Ziraat Fakültesi

TÜRKİYE DE ve DÜNYA DA HAYVANSAL ÜRETİM. Prof. Dr. Numan AKMAN A.Ü. Ziraat Fakültesi TÜRKİYE DE ve DÜNYA DA HAYVANSAL ÜRETİM Prof. Dr. Numan AKMAN A.Ü. Ziraat Fakültesi TARIM ZİRAAT_1 Tarım. İng. Agriculture Büyük Türkçe Sözlük: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE KULA...

DÜNDEN BUGÜNE KULA... DÜNDEN BUGÜNE KULA... Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Cumhuriyet in ilk yıllarında yaşanan kalkınma hamlesine kadar uzanan geçmişi ve ticari hayatıyla Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türk ekonomisine

Detaylı

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Uygulama 1. İşlerler Yumurta Üretim Tesisi, Burdur-Antalya karayolu 5.km Burdur. İşletmenin Özelliği: Yarı

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Dünya da genelde hayvansal üretim ticari işletmeler tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki hayvansal gıda eksikliliğini gidermek, daha ekonomik ürün elde etmek

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) 25-29 ISSN:1309-0550 Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının

Detaylı

JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER*

JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER* JAPON BILDIRCINLARININ (Coturnix coturnix japonica) ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BAZI PARAMETRELER* Turgut KIRMIZIBAYRAK ** Ahmet ALTINEL *** Some Parametres About the Important Yield Characters

Detaylı

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi

Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Hayvansal Üretim 39-40: 91-97 (1999) Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi Mehmet Bozkurt 1 Ahmet Alçiçek 2 Metin Çabuk 2 1

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

SIĞIR BESİCİLİĞİ. Prof. Dr. Murat Görgülü

SIĞIR BESİCİLİĞİ. Prof. Dr. Murat Görgülü SIĞIR BESİCİLİĞİ Prof. Dr. Murat Görgülü Besi; tüketici istemlerine karşılık verecek düzeyde mozaikleşmeye sahip olan bir karkası en kısa sürede ve ekonomik olarak elde etmek amacıyla hayvanların yoğun

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Farklı Düzeylerde Ham Protein İçeren Karma Yemlerin Yumurtacı Erkek Damızlıkların Üreme Performansına Etkileri

Farklı Düzeylerde Ham Protein İçeren Karma Yemlerin Yumurtacı Erkek Damızlıkların Üreme Performansına Etkileri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 8 (1): 15-19, 2009 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Farklı Düzeylerde Ham Protein İçeren Karma Yemlerin Yumurtacı Erkek Damızlıkların

Detaylı

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Besinsel Özellikleri Mısır; diğer tahıllar, tahıl yan ürünleri ve enerji sağlayan diğer hammaddeler ile karşılaştırıldığında standart bir hammaddedir. Birçok kanatlı rasyonunda

Detaylı

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 Yard. Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU tarafından Yem Magazin dergisinde yayınlanan bir makaleden özetlenmiştir. YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):29-37 Geliş Tarihi: 30.10.2000 Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Giriş: Enerji (E) ve Proteinin (P) önemi E : P oranları E : P oranı nasıl manipüle

Detaylı