IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri"

Transkript

1 ENG/TÜRKÇE LAUNDRY/ÇAMAŞIRHANE IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri

2 Laundry/Çama rhane Workingwithaninternationally prestigiousbrand Uluslararas prestijiolanbirmarka ileçal mak For50years,FagorIndustrialhasbeen focusingonmeetingtheequipmentneedsof therestaurant,hotelandlaundrysectors. Today,thecompanyhasmorethan1,600 employeesaroundtheworld.important infrastructuresinclude11company-owned manufacturingplantsand30commercial offices. FagorIndustrialistheperfectpartnerfor professionals,carryingoutcomprehensive projectsforglobalclients;aprestigious companyofferingqualityproductsand competitivepre-andpost-salesservice. FagorEndüstriyel50y ld r,restoran,otel veçama rhanelerinekipmanihtiyac n kar lamaktad r. irketindünyaçap nda1.600 denfazlaçal an mevcutolup,kendineait11fabrikave30ticari ofisilefaaliyetgöstermektedir. Kaliteliürünleri,rekabetçisat öncesivesonras hizmetleriilefagorendüstriyel,kapsaml projeler üstlenendünyaçap ndakimü terilerinve profesyonellerinmükemmelçözümorta d r. FagorLaundry/Çama rhane/3

3 FagorLaundry/Çama rhane/4

4 FagorLaundry/Çama rhane/5 Laundry/Çama rhane Asolutionforeverycustomer Mü teriyeözelçözümler Ourmanagementsystemsfollowtheguidelinesofthe FagorIndustrialManagementModel,definedand implementedaccordingtotheefqmmodelofexcellence. Yönetimsistemimiz,EFQMMükemmellikModeli çerçevesindehaz rlanm olanfagorendüstriyel YönetimModeli ninkuralveilkelerinetabidir. Itdoesn tmatterhowlargeorsmallyour businessisorwhatyourrequirementsare: FagorIndustrialcancaterforthemperfectlyand provideyouwithaspecificsolutionforevery need.weoffermuchmorethanjustequipment sales:weofferall-roundcomprehensive LaundrySolutions. Ourrangeofwashing,dryingandironing machinesconsistsofstate-of-the-artmodels designedforestablishmentsofallkinds,from largehotelchainstosmallbusinesses,witha significantmarketpresenceinareassuchas hospitalsandhealthcentresorself-service laundries. Allourmachinesfullycomplywithallthe applicablehealth,safetyandenvironmental standards,startingwiththeinternationaliso 9001:2000Standard,whoserequirementswe exceedyearafteryearsothatourcustomerscan restintheknowledgethatourequipmentdesign andsupportarealwaysinadvanceoflegal requirements. Weareproudtosayweknowourcustomers andofferthempersonalisedexpertadvice, animmediate,interactiveaftersalesservice, extendingtoallfivecontinents. hacminizinçap vetaleplerinizinniteli ine olursaolsun,profesyonelçama rhaneler konusundauzmanolanfagorendüstriyel,en küçüktenenbüyü ekadarheri letmeiçinuygun çözümlerüretmektedir.fagorendüstriyel ini anlay,ekipmansat n nçokötesinegeçmekte veihtiyaçlar kar layacak ekildekapsaml Çama rhaneçözümleriüretmektedir. Y kama,kurutmaveütülemeürünlerimiz, hastaneler,sa l kmerkezleriveself-servis çama rhanelerpazar ndaönemlibira rl olmakla birliktedevotelzincirlerindenküçüki letmelere kadarhertürlükurulu unihtiyaçlar n kar lamak amac ylasonteknolojiürünümakinelerden olu maktad r. Tümmakinelerimiz,uluslararas ISO9001:2000 den ba layarakhertürlüsa l k,güvenlikveçevre standard n kar lamaktavebubelgeleringerekleri hery lgüncellenmektedir.busayedemü terilerimiz, ekipmanlar m z nherzamankanunigerekliliklere uygunoldu unubilmeninverdi igüveni ya amaktad r. Gururlaifadeedebilirizki,mü terilerimizitan yoruz vebukonununuzman olarakbe k tada,ihtiyaç veyap lar naözelöneriveürünlerimizle,h zl ve interaktifsat sonras hizmetlerimizleonlar n yan ndaoluyoruz.

5 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Highspinwasherextractors Yüksekdevirliy kamamakineleri Ourrangeofhigh-spinwasherextractorsis designedtoprovidehighperformanceatalltimes, meetingthemostdemandingrequirementswhile notablyreducingwaterandpowerconsumption. Thesavingsachievedintheseareasevenallow ustoguaranteethattheseapplianceswillpayfor themselvesinthemediumterm. Ourrangeofhighspinwasherextractorsincludes 10,13,18,25,40,60and120kgcapacity appliances,andtwotypesofprogrammers: simplemicroprocessor(m),andprogrammable microprocessor(mp). Thestylishnewlookandcutting-edgetechnology oftheseindustrialwasherextractorscombines withthesimplicityoftheirinstallation,andwehave evenreducedtheirsizewithoutaffectingtheirload capacity. Yüksekdevirliy kamamakineleritümbeklentileri kar lamaküzereherzamanyüksekperformans gösterecek ekildetasarlanm t r.bunailaveten suveenerjitüketimikonular ndaula lantasarruf oranlar sayesinde,bumakinelerin,yat r m maliyetleriniortavadedekar layacaklar garantisini verebilmekteyiz. Yüksekdevirliy kamamakineleriürüngam m z, 10,13,18,25,40,60ve120kgkapasitelerdeve ikitürprogramc ileçal anmakineleri kapsamaktad r:sabitmikroprosesör(m)ve programlanabilirmikroprosesör(mp). Yüklemekapasitelerinide i tirmedenboyutlar n küçülttü ümüzbuendüstriyely kamamakineleri, yeni kgörünümleriveileriteknolojileriilekurulum kolayl özelli inibirliktesunmaktad r. LA-18MP LA-120MP FagorLaundry/Çama rhane/6

6 FagorLaundry/Çama rhane/7

7 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Highspinwasherextractors Yüksekdevirliy kamamakineleri Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,andhigh-quality components. Easierrepairs,withalarm,statisticscontrol, memory,repairkitsandadrumthatcanbe removedviathefrontoftheappliance,reducing theminimumspaceandtimerequired. Softmountedmachines:theydonotneedfixing totheflooroninstallation. Newdetergentcompartmentwithnon-return system. Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmaz çelikgövdeveyüksekkaliteliparçalar. Görselar zasinyali,istatistikkontrol,haf za, öndenç kart labilirtamburözellikleri,kolay de i tirilebilenyedekparçalarilekolaybak m imkan vezamantasarrufusa lar. Özeldurumlarhariçsabitlemegerektirmeyen serbestduru özelli i. Özelkapakl yenideterjanhaznesi. FagorLaundry/Çama rhane/8

8 Easyconnectionforautomaticproduct dispensing. Automaticunbalancedetectionsystemenabling gentlermovementandprolongingthe components lifetime. AGfactorof350andaspinspeedof rpm,dependingonthemodel. Standardfrequencyinverter. WRASCertificate(UK)andETLCertificate(USA andcanada). Otomatikdeterjanak içinkolayba lant. Parçalar nömrünüuzatacak ekildedaha yumu akhareketsa layanotomatikdengesizlik tespitsistemi. 350Gfaktörs kmagücüvemodelegöre rpmaras devir. Standartfrekansdönü türücü. WRASSertifikas ( ngiltere)veetlsertifikas (ABDveKanada) FagorLaundry/Çama rhane/9

9 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Highspinwasherextractors Yüksekdevirliy kamamakineleri ModelswithMPprogrammablecontrol: MPkontrollüprogramlanabilirmodeller: 99washprogrammes (16set+83programmable). 99y kamaprogram (16standart+83programlanabilir). Suppliedwithincorporated wetcleaning system. Totallyadjustablewaterlevels. Ownsoftwareenablingprogramming fromapc. Accesscodes,timedelaysystemsanda userstatisticsservice. 3waterinletsand7automaticdispensing signals,withprogrammabletimeanddelay. Technicalmaintenancemenu. Islaktemizleme sistemidahiledilmi. BirPC denprogramlamay mümkünk lan yaz l mveçal maesnas ndaayarlanabilen suseviyeleri. Eri imkodlar,bekletmesistemlerive kullan c istatistikservisi. Programlanabilirba latmazaman ile3su giri ive7otomatikdozajlamasinyali. Teknikbak mmenüsü. FagorLaundry/Çama rhane/10

10 ModelswithMprogrammer: Mprograml modeller: 16standardwashprogrammes. 16standarty kamaprogram. Waterlevelsconfigurableto±10%. Configurabletimesandtemperaturesfor eachwashphase. 4automaticdispensingsignals. Technicalmaintenancemenu. Thehighspinrangealsoincludesakit systemfortransforminganywasherextractor, withmodificationsincludingdualdrain, heating,tilting(60and120kg.),stock reductionandversatility. ±%10 aayarlanabilirsuseviyeleri. Hery kamaa amas içinayarlanabilirzaman ve s. 4otomatikdozajlamasinyali. Teknikbak mmenüsü. Yüksekdevirliy kamamakinelerinde,çift tahliye, s tma,önee ilme(60ve120kg kapasitelimodellerde),kolaybo altmave çokyönlülükgibimodifikasyonlarlamanuel kazandöndürmeözelli i. Availablekitsandaccessoriesincludeadual drainkit(mpmodels),legkit,drainpumpkit (10and13kgmodels),plinthkit,dualheating kit(electric/steam)andseventiltingkit(60 and120kgmodels) kgmodelsalsoavailableina self-serviceversion. Mevcutkitveaksesuarlar:Çifttahliyekiti (MPmodellerde),ayakkiti,tahliyepompas kiti (10ve13kgkapasitelimodellerde),süpürgelik kiti,çift s tma(elektrikli/buharl )kitiveyedi dereceönee ilmekiti(60ve120kgkapasiteli modellerde). 10ve25kgkapasitelimodellerinself-servis çama ry kamamakinesiversiyonlar da mevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/11

11 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Fast-spinwasherextractor H zl devirliy kamamakineleri ThisrangeofwasherextractorsisFagor Industrial sgreatestrecentdevelopment,of greatinterestforallthecateringandlaundry sectorareas,particularlytheself-service sector.itcombinestop-classfeatureswith ahigher-than-averageperformance,always gearedtoachievinggreaterenergyefficiency duringthewash,spinanddryprocesses. Thisrangeofhardmountedmachines-which requirefloorfixing includes10,13,18and 25kgcapacitymodels.AllofthemhaveaG factorof200,meaningbetterwaterextraction andhigherenergyefficiency.thisimprovedg factorismuchhigherthanthatofotherwasher extractorsinthiscategoryandhasbeen achievedthankstotheelectronicunbalance controlonextraction. Bugruptakiy kamamakineleri,yemek, profesyonelçama rhaneveself-servis çama rhanesektörlerinintamam n yak ndan ilgilendiren,fagorendüstriyel inimzas n ta yanenönemliyenigeli meninürünüdür. Etkileyiciperformanslar ileenüstünözellikleri birarayagetirenbumakineler,y kama,s kma vekurutmaa amalar ndadahaetkinenerji kullan m sa lamaktad r. Yeremonteedilenbuseride,10,13,18ve 25kgkapasitelimodellerbulunmaktad r.hepsi de,200gfaktörs kmagücüileçama r daha kuruç karmaktaveenerjitasarrufuimkan sunmaktad r.bugeli tirilmi Gfaktörs kma gücü,elektronikdengesizlikkontrolsistemi sayesindebukategoridekidi ery kama makinelerindeoldu undançokdahayüksektir. LR-18MA+Coiner LR-18MA+JetonYuvas LR-25M FagorLaundry/Çama rhane/12

12 Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,andhigh- qualitycomponents. Squarestructuralpipeframework,highly resistant,prolongingtheproduct slifetime. Easierrepairs,withalarms,statisticscontrol, memory,repairkitsandadrumthatcan beremovedviathefrontofthe appliance,reducingtheminimumspaceand timerequired. Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmaz çelikgövdeveyüksekkaliteliparçalar. Makineninömrünüuzatanyüksekkaliteli ase. Görselar zasinyali,istatistikkontrol,haf za, öndenç kart labilirtamburözellikleri,kolay de i tirilebilenyedekparçalarilekolaybak m imkan vezamantasarrufusa lar. Özelkapakl yenideterjanhaznesi. Newdetergentcompartmentwithnon-return system. FagorLaundry/Çama rhane/13

13 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Fast-spinwasherextractor H zl devirliy kamamakineleri Characteristics Easyconnectionforautomaticproduct dispensing. Automaticunbalancedetectionsystem enablinggentlermovementandprolonging thecomponents lifetime. Gfactorof200onallmodels. Standardfrequencyinverter. WRASCertificate(UK)andETLCertificate (USAandCanada). Özellikler Otomatikdeterjanak içinkolayba lant. Parçalar nömrünüuzatacak ekildedaha yumu akhareketsa layanotomatik dengesizliktespitsistemi. Tümmodellerde200Gfaktörs kmagücü. Standartfrekansdönü türücü. WRASSertifikas ( ngiltere)veetlsertifikas (ABDveKanada). ModelswithMprogrammer: Mprograml modeller: 16standardwashprogrammes. 16standarty kamaprogram. Waterlevelsconfigurableto±10%. Configurabletimesandtemperaturesfor eachwashphase. 4automaticdispensingsignals. Technicalmaintenancemenu. Drainpumpkitavailableforthe10and13kg models kgmodelsalsoavailableinaself- serviceversion. Therangeincludesaspecialmodelforboats (440Volts/III/60Hz/noneutral). ±%10 akadarayarlanabilirsuseviyeleri. Hery kamaa amas içinayarlanabilir zamanve s. 4otomatikdozajlamasinyali. Teknikbak mmenüsü. 10ve13kgkapasitelimodellerde tahliyepompas kiti. 10ve25kgkapasitelimodellerdeself-servis çama ry kamamakinesiversiyonlar. Buseride,gemileriçinüretilmi özelmodel bulunmaktad r.(440volt/iii/60hz/nötrde il). FagorLaundry/Çama rhane/14

14 FagorLaundry/Çama rhane/15 Oursimple-to-operaterangewithmore basicfeaturesprovidesthesamequalityand durabilityasthatofourhigher categorymodels. 10,13,18and25kgcapacitymodelswitha Gfactorof Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,and high-qualitycomponents. Easyconnectionforautomaticproduct dispensing. Standardfrequencyconverter. Anefficientcomplementforcompletingthewash processwithalow-speedwasherextractor. Characteristics Stainlesssteelcoveranddrum/external cabinetinwhitelacqueredsteel. Automaticdrumbraking. 15-minutespindryingcycletimer. Hatchopeningsafetydevice. Drumandmotorinfloatingsuspension. Temelözellikleriiçerenvekolaykullan landü ük devirliy kamamakinelerimiz,dahayüksek kategoridekimakinelerimizleayn kaliteve dayan kl l közelliklerinesahiptir Gfaktörs kmagücünesahipmodellerimiz, 10,13,18ve25kgkapasitelerdeüretilmektedir. Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmaz çelikgövdeveyüksekkaliteliparçalar. Otomatikdeterjanak içinkolayba lant. Standartfrekansdönü türücü. Dü ükdevirliy kamamakinelerikullan lmas durumunda,hidroekstraktörlerçama ry kama sürecininetkin ekildetamamlanmas içingereklidir. Özellikler Paslanmazçelikkapakvetambur/beyazboyal çelikgövde. Otomatiktamburfreni.(15dakikas kmasüresi) Programsonuotomatikkapakaçma. Süspansiyonlumotorvetambur. Lowspinwasherextractor Dü ükdevirliy kamamakineleri Spindryers Hidroekstraktörler (Yüksekdevirlis kmamakineleri)

15 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Sanitarybarrierwasherextractors Hijyenbariyerliy kamamakineleri Sanitarybarrierwasherextractorsarespecially designedforuseinclinicsandhospitals,and includespecificsafetymeasuresforpreventing thespreadofinfectiousagentsduringthe washingprocess,inaccordancewiththelatest healthsectorhygieneandsafetyregulations. Thesewasherextractorshavetwodoors,an inputdoorandanoutputdoor.theinputdooris locatedintheareawherethedirtylinenarrives fromahospital,andtheoutputdoorinthearea wherethecleanlineniscollectedafterwashing. Thetwoareasareseparatedbyapartition,which iswherethewasherextractorislocated.asthe linenentersthroughonedoorandexitsthrough another,thereisnocontactbetweentheclean anddirtywater,andthereisthereforenoriskof contamination. Oursanitarybarrierwasherextractorsare availablein16,22,27,33,49,67and100kg capacities. Hijyenbariyerliy kamamakineleri,sa l k sektörününensonhijyenvegüvenlik düzenlemelerido rultusunda,y kamas ras nda enfeksiyonlar nyay lmas n önlemeküzereözel güvenlikönlemleriniiçerecek ekildeklinikve hastaneleriçingeli tirilmi lerdir. Bumakinelerin,çama r koymakveç karmak içinikiayr kapa bulunmaktad r.giri kapa, hastanedengelenkirliçama rlar nkoyuldu u, ç k kapa isey kamasonras temizçama rlar n topland farkl alanlaraaç l r. Buikialanbirbölümlebirbirindenayr l r,bariyerli y kamamakinesidebubölümüniçineyerle tirilir. Busayedekirliçama rbirkapaktangirer, di erindenç karken,kirlivetemizsuaras ndada hiçbirtemasolmad ndanbula mariskiortadan kalkar. 16,22,27,33,49,67ve100kgkapasitelihijyen bariyerliçama rmakinelerimizbulunmaktad r. LBS-16MPP LBS-100MPP FagorLaundry/Çama rhane/16

16 Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,andhigh-quality components. Dualaxisdrumrotation,makingthewasher extractorextremelysturdy. Softmountedmachines:theydonotrequirefixing totheflooroninstallation. Gfactor= Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmazçelik gövdeveyüksekkaliteliparçalar. Makineyidahadadayan kl k lançiftaksl tambur rotasyonu. Özeldurumlarhariçsabitlemegerektirmeyen serbestduru özelli i Gs kmagücü. FagorLaundry/Çama rhane/17

17 FagorLaundry/Çama rhane/18

18 TumbleDryers/KurutmaMakineleri Tumbledryers Kurutmamakineleri Asabasiccomplementtotheindustrial washingprocess,thedryingcycleensuresthat thefinalgarmentleavesthelaundryinperfect conditionandreadyforironing. Wehavethreerangesofindustrialtumble dryers,with10-120kgcapacitymodels, designedtomeettherequirementsof establishmentsofallsizes,fromlarge commercialandhotellaundriestothe self-servicesector. Endüstriyelçama ry kamasürecinintemel tamamlay c ö elerindenolankurutmai lemi, çama r nütüyehaz rlanmas n sa lar kgkapasiteliendüstriyelkurutma makinelerindenolu anüçserimiz bulunmaktad r.busayedeküçükölçekli self-servisçama rhanelerdenbüyükölçekli profesyonelveotelçama rhanelerine kadarherbüyüklüktei letmenintaleplerini kar layabilmekteyiz. SR-40MP SR-13 FagorLaundry/Çama rhane/19

19 TumbleDryers/KurutmaMakineleri Tumbledryers Kurutmamakineleri SRRange: FagorIndustrial shighestperformingrange oftumbledryersincludes10,13,23,32, 40,60,80and120kgcapacitymodelsand offersachoiceoftwocontrolmodels:electromechanicaltimerorelectronicmicro-processor, withprogrammabletimeandtemperatureand technicalmenu. Characteristics Outercasinginskinplate. SRSerisi: FagorEndüstriyel,yüksekperformansl kurutucu serisinde10,13,23,32,40,60,80ve120kg kapasitelimakineleri,ikifarkl kontrolpaneli opsiyonuilemü terilerinesunmaktad r. Elektro-mekanikzamanölçerlimodelveyazaman ve s programlamaimkan tan yanelektronik mikro-i lemcilimodel. Özellikler Statikboyal d gövde. Frequencyconverter/rotationreversalinall sizes. Standardstainlesssteeldrum. Tümmakinelerdefrekanskontrollüçiftyöne dönü imkan. Standartpaslanmazçeliktambur. Cooldownsystemandmoisture configurationselector. Gearedmotorreplacingthebeltsystemfor easeofmaintenance(on10,13,23and32kg models). Tiltingsystem,optionalonthe80kgmodel andbydefaultonthe120kgmodel. So utmasistemivenemdüzenlemeayg t. Bak mkolayl sa layan,direktmotor ba lant s iletamburdöndürmeözelli i (10,13,23ve32kgkapasitelimodellerde). 120kgkapasitelimodellerdestandart,80kg kapasitelimodellerdeopsiyonelönee me sistemi. FagorLaundry/Çama rhane/20

20 SCRange: 10and13kgmodels. Characteristics Electro-mechanicalcontrol. SCSerisi: 10ve13kgkapasitelimodeller. Özellikler Elektro-mekanikkumanda. Galvaniseddrum. Belttransmission. Cool-downsystem. Galvanizetambur. Kay kaynaksistemi. So utmasistemi. SDRange: Speciallydesignedfortheself-servicesector, thisstackdryermakesthemostofthe availablespacebyincludingtwo14kgdryers inasingleappliance.italsohaselectronic controlandaxialairflow. SDSerisi: Self-servisçama rhaneleriçinözelolarak üretilmi bumakine,yerdentasarrufsa lamak amac ylatekgövdede14kgkapasiteliiki kurutucuyuüstüstebar nd r r.elektronik kumandavedikeyhavaak mevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/21

21 FagorLaundry/Çama rhane/22

22 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama Ironers Ütüler Thisrangeisspeciallydesignedforthe restaurantandsmallproductionarea,andis idealforironingflatwork tablecloths,sheets, napkins,pillowcases,etc.atumbledryerneeds tobeusedbeforehandinordertoreachthe15-20%residualmoisturerequiredforbeginning theprocess. Characteristics Externalcabinetinwhitelacqueredsteel Lengthof1-2metres,20and30cm rollers,nomex-coated. Electricallyheated. Treatedaluminiumheaterplate. Buseri,restoranlarveküçükalanl i letmeler içinözelolaraküretilmi tirvemasaörtüsü, peçete,çar afveyast kk l f gibidüzparçalar ütülemekiçinidealdir.ütülemeiçingerekli olan%15-20nemisa lamaküzereöncesinde kurutmamakinesikullan lmas gereklidir. Özellikler Beyazboyal çelikgövde. Nomexkaplama,1-2metreuzunlu unda, 20ve30cmçapl silindirler. Elektrik s tmal. Alüminyum s tmapaneli. FagorLaundry/Çama rhane/23

23 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama Flatworkironerswith35and50cm rollers 35ve50cmçapl silindirütüler Ourrangeofflatworkironersrepresentsa newconceptinimprovingandspeedingup theflatworkdryingandironingprocessinthe industriallaundryarea.ourcompleteoffer, consistingofthe35rangeandthe50range, hasbeentotallyrenewedandredesignedto caterfortheincreasinglytougherdemandsof thelaundryandhospitalityindustry. Themainfeatureofthesemachinesisthatthe linencanbefeddirectlytotheflatworkironer fromthehighspinwasherextractor.they permitamoisturelevelofupto45-50%and allinalltheyprovidehigh-qualityironing,great ergonomicsandtopperformance,combined witheasymaintenanceanduse. Silindirütüserimiz,endüstriyelçama rhane alan nda,kurutmaveütülemesüreçlerini iyile tirmekveh zland rmakamac ylageli tirilmi yenibirkonseptitemsiletmektedir.35ve50cm çap ndakisilindirütülerimiz,çama rhaneve konuka rlama(otel,restoran)sektörlerinin süreklia rla antaleplerinecevapverecek ekildetamamenyenilenmi tir. Bumakinelersayesinde,yüksekdevirliy kama makinesindenç kançama rlardo rudan ütüyeal nabilmektedir.%45-50 yevaran oranlardanemikald rabilenbuseri,ütülemede yüksekkalite,üstünergonomiveenüstdüzey performansözelliklerini,kolaybak mvekullan m ilebirle tirmektedir. FagorLaundry/Çama rhane/24

24 FagorLaundry/Çama rhane/25 Characteristics Outercabinetinstainlesssteelandwhite lacqueredsteel. 30and50cmrollers,lengthof metres. Electronicmicroprocessorfortemperature andspeedcontrol. FeedingandironingbeltsinNomex. Maximumoutput10-80kg. Recommendedforalltypesofflatwork. Electric,gasandsteamheating. Frequencyinverter. Steamextractor. Özellikler Paslanmazçelikvebeyazboyal çelikgövde. 1,4ve3,2metreuzunlu unda,30ve50cm çapl silindirler. Is veh zkontrolüiçinelektronik mikroprosesör. Nomexbeslemeveütülemekeçeleri. Maksimum10-80kgütülemekapasitesi. Tümdüzütülemei lemleriiçinuygun. Elektrikli,gazl yadabuharl s tmasistemi. Frekansdönü türücü. Buharbacaç k.

25 FagorLaundry/Çama rhane/26 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama FagorIndustrial shighest-capacityrangeof flatworkironersisdesignedtocaterforlarge amountsoflinen,withaprocessingcapacity ofupto180kganhour.somemodelsalso allowthelinentobetotallyorpartiallyfolded, orstackedafterfolding. Thisrangeisdesignedtomeettheneeds ofestablishmentsrequiringhighwashing performanceinalimitedspace.allofthem haveahighlycompactdesign,occupying minimalspaceinspiteoftheirhigh performance. Thesemodelsgreatlyspeedupthedryingand ironingprocessforestablishmentshandling verylargeamountsoflineneachday. FagorEndüstriyel inyüksekkapasitelisilindirütü serisi,büyükmiktardaçama ryo unlu unasahip i letmeleriçinüretilmi tirvesaatte180kgçama r ütülemekapasitesinesahiptir.baz modeller, çama r tamamenyadak smenkatlamaktave katlamadansonraistiflemektedir. Buseridekimakineler,y kamadayüksek performans küçükbiralandagerçekle tirmek durumundaolani letmeleriçinidealdir.bu makinelerintamam,yüksekperformanslar na kar nkompaktbirtasar masahiptirveminimum alankaplar. Hergünbüyükmiktarlardaçama rlaba aç kmas gerekeni letmelerinrahatl klatercihedecekleribu seri,kurutmaveütülemei lemlerinisonderece h zland rm t r. Characteristics Outercabinetinwhitelacqueredsteel. 80cmroller,withalengthof3.2metres. Electronicmicroprocessortocontrol temperatureandspeed(3-12metresperminute). FeedingandironingbeltsinNomex. Maximumoutput kg. Recommendedforalltypesofflatwork. Electric,gasorsteamheating. Frequencyinverterdrive. Steamextractor. Compressedairfunctioning. Özellikler Beyazboyal çelikgövde. 3,2metreboy,80cmçapl silindir. Is veh zkontrolüiçinelektronik mikroprosesör(dakikada3-12metre). Nomexbeslemeveütülemekeçeleri. Maksimum kgütülemekapasitesi. Tümdüzütülemei lemleriiçinuygun. Elektrikli,gazl yadabuharl s tma. Frekansçeviricisikumandas. Buharl bacaç k. Bas nçl havaileçal ma. Flatworkironers-Ø80cm 80cmçapl silindirütüler

26 FagorLaundry/Çama rhane/27 Flatworkironers-Ø80cm POSEIDONSeries (withfolderandstacker) 80cmçapl silindirütüler POSEIDONSerisi (katlamal veistiflemeli) Flatworkironers-Ø80cm POLARISSeries(withoutfolder) 80cmçapl silindirütüler POLARISSerisi(katlamas z) Characteristics Optionstoorder: Automatic1-linefeeder. Rearlinenoutletwithcollectiontable. 2-and4-linesnapkincollector. Vacuumtableforfeedinglinen. Özellikler Sipari opsiyonlar : Otomatik1hatl besleyici. Toplamatablal arkaçama rç k. 2ve4hatl peçetekolektörü. Çama rbeslemeiçinvakumlutabla. Characteristics Primaryfolder(maximumtwofolds). Optionstoorder: Automatic1-linefeeder. Rearlinenoutletwithcollectiontable. 2-and4-linesnapkincollector. Vacuumtableforfeedinglinen. Özellikler Temelkatlama(maksimumikikat) Sipari opsiyonlar : Otomatik1hatl besleyici. Toplamatablal arkaçama rç k. 2ve4hatl peçetekolektörü. Çama rbeslemeiçinvakumlutabla.

27 FagorLaundry/Çama rhane/28 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama Characteristics Primaryfolder(maximumtwofolds)and crossfolder(maximumthreefolds). Sidelinenstackerincorporated. Clothesrejectionbutton. Vacuumtableforfeedinglinen. Partialbypass. Highlycompactmodel,requiringonly27m2 forinstallation. Optionstoorder: Automatic1-linefeeder 2-and4-linesnapkincollector. Özellikler Temelkatlama(maksimumikikat)veçapraz katlama(maksimumüçkat). Gövdeyebirle tirilmi yançama ristifleyici. Çama ratmadü mesi. Çama rbeslemeiçinvakumlutabla. K smibypass. Kurulumiçinyaln zca27m2alanisteyen sonderecekompaktmodel. Sipari opsiyonlar : Otomatik1hatl besleyici. 2ve4hatl peçetekolektörü. Ø80cmFlatworkIroners PHOENIXSeries (withfolderandstacker) 80cmçapl silindirütüler PHOENIXSerisi (katlamal veistifli)

28 FagorLaundry/Çama rhane/29

29 FinishingandAccessories/SonÜtüveAksesuarlar Finishing Sonütü Arangeofmachinesandinstallations designedtocompletethegarmentironing process trousers,shirts,whitecoats to meettheneedsofanytypeofestablishment. Appliancesrangefromironingtablesforsmall numbersofgarments,withdifferentvariants airsuctionorblowing,withorwithoutboiler topneumaticpressesformedium range production,formfinishersofdifferenttypes whitecoats,coats,shirts,trousers or finishingcabinetsforlargeoutputs,veryuseful inhospitalenvironments. K yafetütüleme(pantolon,gömlek,önlük) sürecinitamamlamakkonusundaher büyüklüktei letmeninihtiyaçlar n kar lamak üzeregeli tirilmi buseripekçokfakl ürünü kapsamaktad r:azsay dagiysiütülemekiçin farkl özelliklerdeki(havaemmeyadaüflemeli, boylerliyadaboylersiz)ütümasalar ndanorta ölçeklipresütülere,farkl tiplerdekiparçalar n sonütüekipman ndanhastaneortamlar için çokkullan l olanbüyükkapasitelisonütü kabinlerinekadar. Accessories Aksesuarlar Wehaveawiderangeoftrolleysto complementthelaundryservices,for differentenvironmentsandrequirements -specificroomservicetrolleys,fordry andwetclothes,mobilebase,cage trolleysormobileclothesracks. Farkl ortamveihtiyaçlarayönelik, çama rhanehizmetlerinitamamlay c nitelikte geni biraksesuarserimizbulunmaktad r: Kuruve slakgiysileriçinkathizmetlerineve odaservisineözel,oynartabanl arabalar, kafesarabalaryadamobilgiysiraflar vb. FagorLaundry/Çama rhane/30

30 ProfessionalLaundry/ProfesyonelÇama rhane Professionallaundry Profesyonelçama rhane Oursmall-scalesectionincludesthefullest rangeofmachinesdesignedtocoverall theneedsofsmallandmedium-sized establishments.withalargercapacitythan theirdomesticequivalents,butwithoutreaching industrialproportions,theseappliancesare designedtooptimiseperformancewhile maintaininglowconsumptionlevelsanda reducedinstallationspace,togetherwithhigh durabilityandprofitability. Küçükölçeklibuserimiz,küçükveorta ölçektekii letmelerintümihtiyaçlar n kar layacak ekildesonderecekapsaml d r. Evtipimakinelerdendahayüksek kapasiteli,ancakendüstriyelçama rhane ölçeklerinind ndakibumakineler,optimum performanslar,dayan kl l klar vedü ük tüketimseviyeleriileküçükalanlardaverimli çal maimkan sunar. Washanddry Y kamavekurutma Thecompact,powerfulmodelsinourrangeinclude washerextractorsandtumbledryersorwashing anddryingcolumnswhichincludebothfunctionsin onesinglemachine.theyareallavailableinwhite enamelledsteelorstainlesssteel. Ürüngam m zdakikompaktmodeller,y kama vekurutmafonksiyonlar n tekmakineiçinde gerçekle tirmektedir.hepsibeyazkaplamal çelikyadapaslanmazçelikgövdeliolaraksat a sunulmaktad r. LA-8washerextractor: LA-8y kamamakinesi: Free-standingsemi-industrialwasher extractorwithhighspeed(1000rpm, Gfactor=300)and8kgcapacity. Electricheating. Electroniccontrol,highlyversatileandeasy towork. Stainlesssteeltankanddrum. Drainpump. Self-servicemodelsavailable. Yüksekh zl,8kgkapasiteli,serbestduru lu yar endüstriyely kamamakinesi(1.000rpm, 300Gs kmagücü). Elektrikli s tma. Esnekvekolaykullan ml elektronik kumanda. Paslanmazçeliktamburvehazne. Sutahliyepompas. Self-servisçama rhanemodellerimevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/31

31 ProfessionalLaundry/ProfesyonelÇama rhane SR-8tumbledryer: SR-8kurutmamakinesi: Semi-industrialtumbledryerwith8kg capacity. Electricheating. 8kgkapasiteli,yar endüstriyelkurutma makinesi. Elektrikli s tma. Self-servicemodelsavailable. Self-servisçama rhanemodelleri mevcuttur. CLS-8washinganddryingstack: Semi-industrialcolumnwith8kgcapacity, includinganla-8washerextractorandan SR-8tumbledryerinthesamecabinet. Electricheating. Self-servicemodelsavailable. CLS-8kombiy kamavekurutmamakinesi: BirLA-8y kamamakinesivebirsr-8 kurutmamakinesiniayn gövdede birle tiren8kgkapasiteli,yar endüstriyel kombinasyon. Elektrikli s tma. Self-servisçama rhanemodelleri mevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/32

32 Ironing Ütüleme Optionsforironersorflatworkironersifafuller serviceisrequired. Ütüleryadasilindirütülerdendahakapsaml bir i levsellikbeklenmesidurumundaopsiyonlar: Ironers:modelswithan18cmroller, 1or1.2metresinlength. Flatworkironer:witha20cmroller, 1.4metresinlength. Silindirütüler:18cmçap nda1yada1,2metre uzunlu undasilindirlimodeller. Kurutmal silindirütüler:20cmçap nda, 1,4metreuzunlu undasilindirlimodeller. Finishing Sonütü Afullofferofmodelstocomplementthe washingandironingprocess. Ürüngam m zda,y kamaveütülemesürecini tamamlamaküzeregeli tirilmi farkl modeller, makinelerbulunmaktad r: MPAironingtable,withelectricheatingand suctionsystem. MRP/ADsemi-industrialironingtableswith boiler,vacuumsystemandiron. ElectricsteamgeneratorwithaBETA-3 iron,1.8-litrecapacity. ElectricsteamgeneratorwithaBETA-3L4 iron,4-litrecapacity. CP-RwheeledtrolleyforBETAgenerators. Elektrikli s tmavevakumsistemlimpaütü masas. Boyler,vakumsistemiveütülüMRP/ADyar endüstriyelütümasalar. BETA-3ütülü,1,8ltkapasitelielektriklibuhar jeneratörü. BETA-3L4ütülü,4ltkapasitelielektriklibuhar jeneratörü. BETAjeneratörleriçintekerlekliCP-Raraba. FagorLaundry/Çama rhane/33

33 Self-serviceLaundry/Self-servisÇama rhane Self-servicelaundry Self-servisçama rhane Weprovidealltypesofmachinery,accessories andconsultationforoneofthefastest-growing areasoftheindustriallaundrysector,withasetof solutionsguaranteeingthesmoothfunctioningof anyself-servicelaundryinstallation,andourown systemsformanagingmaintenanceandpayment processes. Asregardspaymentprocesses,wehavetwo systemstofacilitateandautomatetheprocess: thebasicself-servicewasherextractormodel(ma version)isdesignedforconnectiontoacentral paymentunit,withnoneedforneworadditional installations. Forgreaterversatility,wehavedevelopedlatestgenerationkitsthatcaneasilybemountedonthe basicmodel,forinstantadaptationofthewasher extractortofitanelectroniccoin/tokenslotor prepaidcardslot. Makinelerindüzgünçal mas n veiyisonuç vermesinigarantiedençözümlerimizbak m yönetimimizveödemesüreçlerikonular nda geli tirdi imizsistemlerimizileendüstriyel çama rhanesektörününenh zl geli en alanlar ndanbiriolanself-servisçama rhaneler içinkapsaml birmakineveaksesuarserisini vedan manl m z mü terilerimizinhizmetine sunmaktay z. Ödemei lemlerindesüreciotomatikhalegetiren ikisistemimizbulunmaktad r:temelself-servis y kamamakinemiz(maversiyonu),yeniyada ilavebirkurulumagerekolmaks z nmerkezibir ödemeünitesiileba lant s yap labilecek ekilde tasarlanm t r. Dahafazlaesneklikiçin,temelmodellerüstüne monteedilebilensonnesilkitlerigeli tirmi bulunmaktay z.bunlararas nda,y kama makinesininan ndaadaptasyonuiçinelektronik jetonyadakartyuvas n neklenmesigibipaketler bulunmaktad r. FagorLaundry/Çama rhane/34

34 FagorLaundry/Çama rhane/35 Paymentsystems Centralpaymentunit:Themachinesare connectedtoanexternalcentralpaymentunit, withnoneedforinstallationofcoinslotsor paymentmechanisms. Ourrangeofmodelsincludesthreevariants, plusaccessories: CLME6AC:Centralpaymentunitfor 6machines(extendibleto10)andcoinslot system. CLME6:Centralpaymentunitfor 6machines(extendibleto10)andcoinslot systemprovidingchange. CLME1018:Centralpaymentunitfor10 machines(extendibleto26)andcoinslot systemprovidingchange. Optionstoorder: Kitfor4extramachines,toincreasethe numberofmachinesconnected,andkitfor admittingdifferentnotes. Ödemesistemleri Merkeziödemeünitesi:Busistemdemakineler, jetonyuvas yadaödememekanizmas eklenmesinegerekb rakmayanharicibirmerkezi ödemeünitesineba l d r. Ürüngam m z,üçfarkl modelveaksesuarlar kapsamaktad r: CLME6AC:6makineiçinmerkeziödeme ünitesi(10makineyekadarart r labilir)ve jetonyuvas sistemi. CLME6:6makineiçinmerkeziödemeünitesi (10makineyekadarart r labilir)veparaüstü verenparayuvas sistemi. CLME1018:10makineiçinmerkeziödeme ünitesi(26makineyekadarart r labilir)vepara üstüverenparayuvas sistemi. Sipari opsiyonlar : Ba l makinesay s n art rmakamaçl 4ilave makineiçinkitvefarkl banknotlar kabul edenkit.

35 Self-serviceLaundry/Self-servisÇama rhane Coin/tokenslot:Electroniccoinslotsystem configurableforalltypesoftokensorcoins. Italsoincludesanoptionforselectingprices andchangingcointypes. Prepaidcard:Adiscountisappliedoneach use,accordingtothebalanceonthe customer sprepaidcard. Madenipara/jetonyuvas :Hertürmadeni parayadajetoniçinyap land r labilir. Elektroniksistem,fiyatseçmevemadeni paratipide i tirmeopsiyonlar. Kartl sistem:mü terininkart ndaki bakiyedo rultusundaherkullan mdaindirim uygulamas. FagorLaundry/Çama rhane/36

36 Industrialwasherextractors Endüstriyely kamamakineleri Aseriesofmodelswith10,13,18and25kg capacities,withatotallynewlookandwith versatileprogrammerfunctions,specifically designedfortheself-servicesector. Yepyenigörünümleriveesnekprogramlama fonksiyonlar ileözelolarakself-servisçama r y kamasektörüiçintasarlanm,10,13,18ve25 kgkapasitelimodellerdenolu anbirseri. CharacteristicsoftheMAprogrammer: MAprogramlay c s n nözellikleri: Optionfordifferentpricesforeach programme. Counterdowntimerindicator. Herprogramiçinfarkl fiyatseçene i. Nekadary kamasüresikald n gösteren zamangöstergesi. Disablingofadvance,expressprogramme andextrarinsebuttons. leri,ekspresprogramveilavedurulama dü melerinidevred b rakmaimkan. 4quickwashprogrammes(30min.),specially forself-service. Özellikleself-servisiçin4h zl y kama program (30dakika). Definitionofdesiredprogrammesfromthe16 standardprogrammes. Thetimesandtemperaturesofeachphase canbechangedorcancelled. Automaticdossingcanbeused(4signals). Configurablewaterlevels(±10%). 16standartprogramaras ndantercihedilen programlar nbelirlenmesifonksiyonu. Hera amadasüreve s de i tirmeve iptalimkan. Otomatikdozajlama(4sinyal). Ayarlanabilirsuseviyeleri(±%10). Availableinhighspinandfastspinwasher extractors. Yüksekdevirliveh zl devirliy kamamakineleri mevcuttur. LA-RMA+coiner LA-RMA+jetonyuvas LR18MA+CP FagorLaundry/Çama rhane/37

37 Self-serviceLaundry/Self-servisÇama rhane Industrialtumbledryers Endüstriyelkurutmamakineleri Tworangesofmachinesfortheself-service sector,withthesamepaymentmanagement systemsastheindustrialwasherextractorsin thisfield. Customerspaylessforshorterperiodsofuse (e.g.1coinper10minutes):customerscanbe suretheywillonlypayforthetimerequiredto drytheirwashing. SD-2x14range Doublestackdryermodelconsistingof twotumbledryers,eachwitha14kg capacity(i.e.atotalcapacityof28kg)for majorspacesavings. Twopaymentoptions:theMAversionwith electroniccoin/tokenslot,andthemcp version,forprepaidcardsandcentral paymentunit. MPprogrammingandconsecutiveshort programmeconfigurationoptionaccording tothecoinsortokensinserted. Dryingcycletimetemperaturecontrol,with digitaldisplayandcycleindicators. Safetymicroswitchincaseofdooropening. Self-servisçama rhaneleriçin,endüstriyel y kamamakinelerindekiilebenzerödeme sistemleriüzerindençal anikikurutmaserisi bulunmaktad r. Mü terilerin,dahak sasürelikullan mlar içindahaazödedi isistem(her10dakika içinbirjetongibi).busistemdemü teri, çama r n nkurumas içingereklisüreninücretini ödedi indeneminolmaktad r. SD2x14Serisi Yerdenkazanmakiçinaltl üstlümodelde, herbiri14kgkapasiteliikikurutucu(toplam kapasite28kg). kiödemeopsiyonu:elektronikmadeni para/jetonyuvas ylamamodeliilekartyuval vemerkeziödemeünitelimcpmodeli. Yuvayayerle tirilenparayadajetona görempprogramlamaveard kk sa programkonfigürasyonuopsiyonu. Dijitalgöstergelerlekurutmada s vezaman kumandas vea amagöstergesi. Kap n naç lmas durumundadevreyegiren kap güvenliksivici. Outercabinetinwhitelacqueredsteel. Beyazboyal çelikgövde. FagorLaundry/Çama rhane/38

38 FagorLaundry/Çama rhane/39 SRRange: Programmingbyelectronicmicroprocessor. Dryingcycletemperatureandtimecontrol. Finalcoolingcycle. Digitaldisplayshowingtemperatureand time,withcycleindicators. Anti-creasesystem. Safetymicroswitchincaseofdoor opening. Stainlesssteeldrumwithrotationreversal. Outercabinetinwhitelacqueredsteel. Washerextractors,tumbledryersorwashing stacks,allavailablewithcentralpaymentunitor coin/tokenslotfunctions. SRSerisi: Elektronikmikroprosesörileprogramlama. Kurutmada s vezamankumandas,final so utma. Is vezamaniçindijitalgöstergeler,a ama göstergesi. K r könleyicisistem. Kap n naç lmas ndadevreyegirenkap güvenliksivici. Çiftdönü lüpaslanmazçeliktambur. Beyazboyal çelikgövde. Y kamamakineleri,kurutmamakineleriya dakombilerintamam merkeziödemeüniteli veyamadenipara/jetonyuval olaraksat a sunulmaktad r. 8kgwasherextractorsand tumbledryersforself-service Self-servisiçin8kgkapasiteli y kamavekurutmamakineleri

39 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER HIGHSPINWASHER EXTRACTORS YÜKSEKDEV RL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LA-10 LA-13 LA-18 LA-25 LA-40 LA-60 LA-120 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/ AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1 1,2 1,33 2,63 4,5 4,8 9,11 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,75 1 2,2 3 7, Heating(kw)(Electricmodel)/ NOMODEL Is tma(kw)(elektriklimodel) MODELYOK Heating(kw)(Hotwatermodel)/ Is tma(kw)(s caksuversiyonu) Max.power(kw)(Electricalversion)/ NOMODEL Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 6, , ,5 47 MODELYOK Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 2,75 4 6,2 9 15, Max.power(kw)(Steamversion)/ Maksimumgüç(kw)(Buharl versiyon) 0,75 1 2,2 3 7, CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 1-1/4 1-1/4 1-1/2 Steaminlet/Buhargiri i 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1-1/4 Drain(mm)/Tahliye(mm) /2 2-1/2 2-1/2 4 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü MicroprocessorM/MikroprosesörM YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR ProgrammablemicroprocessorMP/ ProgramlanabilirmikroprosesörMP YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Self-serviceversion/Self-servisversiyonu YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR Doubledrainage/Çiftbo altma Tiltingsystem/Önee mesistemi Drainpumpoption/ Tahliyepompas opsiyonu MAINTENANCEDISTANCES/ PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -yan(s) NO/HAYIR OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR OPC/OPS OPC/OPS YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR FagorLaundry/Çama rhane/40

40 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER FASTSPINWASHER EXTRACTORS HIZLIDEV RL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LR-10 LR-13 LR-18 LR-25 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1 1,2 1,48 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,75 1 2,2 3 Heating(kw)(Electricmodel)/Is tma(kw)(elektriklimodel) Max.power(kw)(Electricalversion)/Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 6, ,2 21 Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 0,75 1 2,2 3 Max.power(kw)(Steamversion)/Maksimumgüç(kw)(Buharl versiyon) 0,75 1 2,2 3 CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 Steaminlet/Buhargiri i 1/2 1/2 1/2 1/2 Drain(mm)/Tahliye(mm) /2 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü MicroprocessorM/MikroprosesörM YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET ProgrammablemicroprocessorMP/ProgramlanabilirmikroprosesörMP NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR Self-serviceversion/Self-servisversiyonu YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Marineversion/Gemiversiyonu YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Drainpumpoption/Tahliyepompas opsiyonu YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR MAINTENANCEDISTANCES/PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -yan(s) FagorLaundry/Çama rhane/41

41 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER LOWSPINWASHER EXTRACTORS DÜ ÜKDEV RL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LB-10 LB-13 LB-18 LB-25 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1 1,2 1,33 2,63 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,75 1 2,2 3 Heating(kw)(Electricmodel)/Is tma(kw)(elektriklimodel) Max.power(kw)(Electricalversion)/ Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 6, ,2 21 Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 0,75 1 2,2 3 Max.power(kw)(Steamversion)/Maksimumgüç(kw)(Buharl versiyon) 0,75 1 2,2 3 CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 Steaminlet/Buhargiri i 1/2 1/2 1/2 3/4 Drain(mm)/Tahliye(mm) /2 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü MicroprocessorM/MikroprosesörM YES/EVETYES/EVETYES/EVETYES/EVET NO/ NO/ NO/ NO/ ProgrammablemicroprocessorMP/ProgramlanabilirmikroprosesörMP HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR NO/ Self-serviceversion/Self-servisversiyonu YES/EVETYES/EVETYES/EVET HAYIR Marineversion/Gemiversiyonu YES/EVETYES/EVETYES/EVETYES/EVET NO/ NO/ Drainpumpoption/Tahliyepompas opsiyonu YES/EVETYES/EVET HAYIR HAYIR MAINTENANCEDISTANCES/PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -yan(s) FagorLaundry/Çama rhane/42

42 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER HIDRO-EXTRACTORS H DROEKSTRAKTÖRLER CE-9 CE-15 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) 9 15 Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 0,37 0,41 POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,6 1,1 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü SANITARYBARRIER WASHEREXTRACTORS H JYENBAR YERL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LBS-16 LBS-22 LBS-27 LBS-33 LBS-49 LBS-67 LBS-100 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi (kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Noofcompartments/Bölmeadedi DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1,83 2,05 3,7 4 4,7 5,8 6,8 DOOR/KAPI Size(mm)/Ebat(mm) 400x x x x x465 2x(515x465) 900*500 POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 2,2 2, ,5 5,5 15 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) Max.power(kw)(Electricalversion)/ Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 14,2 20, ,5 50,5 75 Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 2,2 2, ,5 5,5 15 CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 3/ /4 Steaminlet/Buhargiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Drain(mm)/Tahliye(mm) *3 GENERALDETAILS/GENEL AYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü ProgrammablemicroprocessorMPP/ ProgramlanabilirmikroprosesörMPP YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET FagorLaundry/Çama rhane/43

43 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER TUMBLEDRYERS KURUTMAMAK NELER DRUM/TAMBUR SR-10 SC-10 SR-13 SC-13 SR-23 SR-32 SR-40 SR-60 SR-80 SR-120 Loadcapacity(kg)(Ratio1:25)/ Yüklemekapasitesi(kg)(Oran1:25) 8,4 8,4 16,5 16,5 26,4 30, ,1 101,8 Loadcapacity(kg)(Ratio1:20)/ Yüklemekapasitesi(kg)(Oran1:20) 10,5 10,5 13,2 13, , ,8 127,2 Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) , DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/ AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) , , ITEMS 2PARÇA /1800 Depth(mm)/Derinlik(mm) /2250 Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1,55 1,55 1,98 1,98 2, / ,88 3,7 4,3 7,5 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,36 0,36 0,36 0,36 0,85 0,7 2,25 2,25 5,5 6,6 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) Heating(kw)(Hotwatermodel)/ Is tma(kw)(s caksumodeli) Heating(kw)(Steammodel)/ Is tma(kw)(buharl model) CONNECTIONS/BA LANTILAR ,51 20,51 20,51 20, NOMODEL MODELYOK 27 NOMODEL MODELYOK NOMODEL NOMODEL MODELYOK MODELYOK 41, ,56 NOMODEL MODELYOK Extraction/Ç k X500 Volumeofairextracted/ Ç kanhavahacmi GENERALDETAILS/ GENELAYRINTILAR Analogiccontrol/Analojikkumanda YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR ProgrammablemicroprocessorMP/ ProgramlanabilirmikroprosesörMP Self-serviceversion/ Self-servisversiyonu Reversingsystemofthedrum/ Tersdönmesistemlitambur Stainlesssteeldrum/ Paslanmazçeliktambur Transmissionwithoutbelts(geardriven)/ Kay s ztransmisyon( anz manl ) Basichumiditycontrol(MPmodels)/ Temelnemkumandas (MPmodeller) YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Advancedhumiditysensor(MPmodels)OPC/OPS NO/HAYIR OPC/OPS NO/HAYIR OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS / lerinemsensörü(mpmodeller) Tiltingsystem/Önee mesistemi NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIRNO/HAYIRNO/HAYIROPC/OPS YES/EVET MAINTENANCEDISTANCES/ PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -yan(s) (*) (*) (*)500fortheleftsideingasmodels./(*)Gazl modellerdesoltarafiçin500. FagorLaundry/Çama rhane/44

44 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER IRONERS 25AND30Ø S L ND RÜTÜLER 25VE30Ø PE-25/100MP PE-25/120MP PE-25/140MP PE-30/160MP PE-30/200MP ROLLER/S L ND R Diameter(mm)/Çap(mm) Length(mm)/Uzunluk(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 0,85 0,97 1,1 1,69 1,99 POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,18 0,18 0,18 0,5 0,7 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) ,2 16,8 GENERALDETAILS/ GENELAYRINTILAR Speed(m/min)/H z(m/dk) 3,9 3,9 3, Capacity(kg/h)/Kapasite(kg/s) Steamextraction/Buharç k NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET FLATWORKIRONERS 35AND50Ø KURUTMALIS L ND RÜTÜLER 35VE50Ø PS35/140 PS35/160 PS35/200 PS50/190 PS/50/250 PS50/320 ROLLER/S L ND R Diameter(mm)/Çap(mm) Length(mm)/Uzunluk(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1,4 1,6 1,9 2,7 3,3 4 CONNECTIONS/BA LANTILAR Extractiondiameter(mm)/ Ç k çap (mm) Noofextractors/Ç k say s Chimneydiameter(mm)/Bacaçap (mm) Gasinlet(mm)/Gazgiri i(mm) 1/2 1/2 1/ POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,34 0,4 0,43 0,87 0,87 0,87 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) ,5 40,5 54 Gas(kw)/Gaz(kw) 14 22, CONSUMPTIONS/TÜKET M Naturalgas(m3/h)/Do algaz(m3/s) 1,5 2,4 3,2 4,2 5,8 7,3 Butane/Propane(kg/h)/ Bütan/Propan(kg/s) 1,1 1,7 2,3 3,1 4,3 5,6 Steam(kg/h)/Buhar(kg/s) GENERALDETAILS/GENEL AYRINTILAR Speed(m/min)/H z(m/dk) 1-6,5 1-6,5 1-6,5 1-7,5 1-7, Extractioncapacity(lt/h)(Elec.)/ Ç k kapasitesi(lt/s)(elekt.) Capacity(kg/h)/Kapasite(kg/s) Mechanicallengthfolderoption/ Kay layüklemeopsiyonu NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET MAINTENANCEDISTANCES/ PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -yan(s) FagorLaundry/Çama rhane/45

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000

DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000 DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000 DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000 Daima Daha İyi Miele kalite demektir. Daima Daha İyi sloganı 110 yıldan uzun bir süredir Miele nin felsefesidir. Bu mükemmel

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t www.tsmglobal.com.tr 2 Tek Konsept 13 Model 3 Platform - 8 Farklı Model 13 Versiyon ARX serisi vibrasyonlu silindirler 8 modele ait 13 farklı versiyonda

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ Konfigürasyon yönetimi veritabanı veya CMDB, ITIL veya ISO 20000:2005 e uyumlu çalışan şirketler için gerekli altyapının en önemli bileşenlerinden biridir. Şirketinizde ITIL veya ISO 20000 süreçlerini

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Automation Extreme Wireless // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR

Automation Extreme Wireless // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Automation Extreme Wireless // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Automation // st 14 // stm 295 // Es 95 sb // Hs si 4 Ayrı aktüatörlü emniyet switchi Bobinli kilitler

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

Yeni Nesil ÖKC de Üstün Performans ve Uzun Ömür. Toshiba 4610-2NF. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz

Yeni Nesil ÖKC de Üstün Performans ve Uzun Ömür. Toshiba 4610-2NF. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Yeni Nesil ÖKC de Üstün Performans ve Uzun Ömür Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC), hem fiş, hem de belge düzenleyen çift istasyonlu

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ OYRR ve TANAR SIA SU ÜRTİM - DPOAMA - ISITMA DSTĞİ ISITMA I SU ISITMA I YNİNİİR NRİ YNİİR RÇŞN 0 YII ÜYÜM Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını daha iyileştirmek ve

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

CAM KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Duş Kapı Aksesuarları. Cam Kapı Aksesuarları 7.14 7.01-7.04. Teknik Bilgi. 7.15 Cam-Cam arası montaj VBH 7.

CAM KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Duş Kapı Aksesuarları. Cam Kapı Aksesuarları 7.14 7.01-7.04. Teknik Bilgi. 7.15 Cam-Cam arası montaj VBH 7. AKSESUARLARI İNDEKS Cam Kapı Duş Kapı Teknik Bilgi Montaj Talimatı 7.01-7.04 Teknik Bilgi 7.14 Genel Bakış Cam Kapı Menteşeleri Cam Kapı Bağlantıları Cam Kapı Kilitleri Alüminyum Menteşeler 7.05 7.06-7.08

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

3M Otomotiv Tamir Süreçleri Eğitimi. 3M 2011. All Rights Reserved.

3M Otomotiv Tamir Süreçleri Eğitimi. 3M 2011. All Rights Reserved. 3M 2011. All Rights Reserved. 3M Plastik Tamir Süreçleri 2 I. İş Güvenlik Malzemeleri Tüm aşamalar sırasında uygun iş güvenlik ekipmanı kullanıldığından emin olunuz. "Burada belirtilen iş güvenliği malzemeleri

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 26 İş Zekası ve Veri Ambarları İş Zekası Karar Verme Süreci

Detaylı

CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları

CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları ENG/TÜRKÇE REFRIGERATION/SOĞUTMA CommercialRefrigeration/TicariSoğutmaEkipmanları Workingwithaninternationally prestigiousbrand Uluslararas prestijiolanbirmarka ileçal mak For50years,FagorIndustrialhasbeen

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE DPT2006K-120470 No lu DPT-YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan teknik sartname dökümanı numarası ile verilen ELEKTRON KAYNAĞI

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler GENEL MUHASEBE DERSİ Dersin Modülleri Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler Kazandırılan Yeterlikler Kanunlara uygun biçimde fatura veya yerine geçen belgeleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

J-1175 J-1480 ÇENELİ MOBİL KONKASÖRLER

J-1175 J-1480 ÇENELİ MOBİL KONKASÖRLER R J-1160 J-1175 J-1480 ÇENELİ MOBİL KONKASÖRLER FINLAY J-1160 Terex Finlay J-1160 paletli mobil kırıcısı, güçlü ve agresif çeneli primer bir kırıcıdır. Ağır iş titreşimli ızgara beslemesi, entegre ön-eleği

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Nova Plastik Kolçaklı

Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Sırt ve Oturak Süngerleri İçten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. MONTAJ TAİMATARI 1. Transport ve depolama Sağlanan parçalarının depolanması ve transportu bu parçaların hasarlanmasını, etiketlerinin zararlanmasını engelleyecek şekilde ve bu parçalar toz ve korozyondan

Detaylı