Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin"

Transkript

1 Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, profesyonel kullanım için klinik laboratuvarda serum, plazma ya da tam kanı test etmek için kan alma, kan nakli, kan depolama ya da kan işleme için kullanılır. Ürün Tanımı: VACUETTE tüpler, kesin hacimlerde kan çekmeye yönelik önceden belirlenmiş bir vakumu olan plastik tüplerdir. Bu tüplere, renk kodlu VACUETTE Emniyet Kapakları takılıdır (aşağıdaki tabloya bakınız). Tüpler, katkı maddesi konsantrasyonları, sıvı katkı maddesi hacimleri ve izin verilen tolerans sınırlarının yanı sıra, kan-katkı maddesi oranı, ISO 6710 (EN 14820) "Venöz kan alımı örneği için tek kullanımlık kaplar" belgesinde belirtilen uluslararası standartların ve Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü'nün (CLSI) gereksinim ve tavsiyeleriyle uyumludur. Katkı maddesi seçimi analitik test metotlarına bağlıdır. Testin gerçekleştirildiği, test reaktifleri ve/veya cihaz üreticisi tarafından belirtilmiştir. Tüplerin iç kısımları sterildir. VACUETTE Emniyet Kapağı Renk Kodları Açıklama Emniyet Kapağı Rengi Kapağın İç Halka Rengi Katkısız Tüpler Z Katkısız beyaz siyah Koagülasyon Tüpleri 9NC Koagülasyon sodyum sitrat %3,2 açık mavi siyah 9NC Koagülasyon sodyum sitrat %3,8 açık mavi siyah CTAD açık mavi sarı Serum Tüpleri Z Serum Pıhtı Aktivatörü kırmızı siyah Z Serum Sep Pıhtı Aktivatörü kırmızı sarı Z Serum Boncuk Pıhtı Aktivatörü kırmızı kırmızı Heparin Tüpleri LH Lityum Heparin yeşil siyah LH Lityum Heparin Sep yeşil sarı AH Amonyum Heparin yeşil siyah NH Sodyum Heparin yeşil siyah EDTA Tüpleri(hematoloji) K2E K2EDTA (ayrıca immüno-hematoloji) mor siyah K3E K3EDTA (ayrıca immüno-hematoloji) mor siyah EDTA Tüpler(moleküler tanı ve virüs yükü saptama) K2E K2EDTA mor siyah K2E K2EDTA Sep mor sarı Glikoz Tüpleri FE Sodyum Florid / EDTA (K2E / K3E) gri siyah FX Sodyum Florid / Potasyum Oksalat gri siyah LH Lityum Heparin ve İyodoasetat gri siyah FH Sodyum Florid / Sodyum Heparin gri siyah GLUCOMEDICS gri kırmızı Crossmatch Tüpleri Z Pıhtı Aktivatörü pembe siyah K3E K3EDTA pembe siyah Kan Gruplama Tüpleri ACD-B sarı siyah ACD-A sarı siyah CPDA sarı siyah İz Element Tüpleri NH Sodyum Heparin lacivert siyah Z Pıhtı Aktivatörü lacivert siyah ESR Tüpleri (IFU ) Homosistein Saptama Tüpleri Tamponlanmış sodyum sitrat / sitrik asit çözeltisi beyaz kırmızı (1ml veya 2 ml hacimli daha küçük tüpler tüp kapağında bulunan beyaz bir halka ile belirtilir) Rev /7

2 VACUETTE Koagülasyon Tüpleri ve VACUETTE CTAD Tüpleri VACUETTE Koagülasyon Tüpleri tamponlanmış tri-sodyum sitrat çözeltisi ile doldurulmuştur. Sitrat konsantrasyonları ya 0,109 mol/i (%3,2) ya da 0,129 mol/i (% 3,8) olarak bulunmaktadır. Konsantrasyon seçimi, laboratuvar ilkelerine bağlıdır. Karışım oranı 1 birim sitrat 9 birim kandır. VACUETTE CTAD Tüpleri tamponlanmış sitrat çözeltisi dışında, teofilin, adenozin ve dipiridamol içermektedir. VACUETTE Koagülasyon ve CTAD tüpleri koagülasyon testleri için kullanılır. VACUETTE Serum Tüpleri Tüm VACUETTE Serum Tüpleri, tüpler yavaşça ters çevrildiklerinde pıhtılaşmayı aktive eden mikronize silika tanecikleri ile kapılıdır. VACUETTE Serum Sep Tüpleri tüpün alt kısmında engelleyici bir jel ihtiva etmektedir. Bu maddenin özgül ağırlığı kan pıhtısı ile serum arasındadır. Santrifügasyon boyunca, engelleyici jel yukarıya, seruma doğru hareket eder - serumu fibrin ve hücrelerden ayırt eden sabit bir engelin oluştuğu pıhtı ara yüzü. Serum, doğrudan kan alma tüpünden çekilerek başka bir konteynere aktarma gerekliliği ortadan kaldırılır. VACUETTE Serum Boncuk Tüpleri tüpün alt kısmında polistren boncuklar ihtiva etmektedir. Boncukların özgül ağırlığı kan pıhtısı ile serum arasındadır. Santrifügasyon sırasında, boncuklar serum ve kan pıhtısı arasında bir tabaka oluşturmak için yukarı doğru hareket eder. VACUETTE Serum tüpleri serumdaki rutin klinik kimya testleri ve hormonların tayininde, serolojide, immünohematolojide ve TDM'de kullanılır. TDM'ler jel tüplerinde kısmen test edilir (daha fazla bilgi için sitesinde bulunan çalışmalara başvurun). VACUETTE Heparin Tüpleri Tüp duvarının iç tarafı, lityum heparin, amonyum heparin veya sodyum heparin ile kaplıdır. Pıhtı önleyici heparin, antitrombinleri aktive ederek koagülasyon kaskadını engeller ve böylece hızlı analizler ve pıhtı önleyici tedavi gören hastaların kanlarının analizi için ideal olan tam kan / plazma numunesi üretir. VACUETTE Lityum Heparin Sep tüpler tüpte engelleyici bir jel ihtiva etmektedir. Bu maddenin özgül ağırlığı kan hücreleri ve plazma arasındadır. Santrifügasyon sırasında, jel bariyeri yukarı doğru hareket eder ve böylece plazmayı hücrelerden ayıran sabit bir bariyer sağlar. Plazma toplama tüpünden doğrudan çekilebilir, böylece diğer bir kaba elle transfer etme gereksinimi ortadan kaldırılır. VACUETTE Heparin Tüpleri, rutin klinik kimya testlerinin plazma tayinlerinde kullanılır. Lityum tayinleri VACUETTE Lityum Heparin tüplerinde yapılmamalıdır. Amonyum tayinleri VACUETTE Amonyum Heparin tüplerinde yapılmamalıdır. Sodyum tayinleri VACUETTE Sodyum Heparin tüplerinde yapılmamalıdır. VACUETTE EDTA Tüpleri VACUETTE K2EDTA Tüpleri hematolojide tam kan testi için kullanılır. EDTA Tüpleri ayrıca tarama laboratuvarlarında ve moleküler tanılarda rutin immünohematoloji testleri yani kırmızı hücre gruplaması, Rh belirlenmesi ve antikor ayırma, virüs belirleme testleri için kullanılır. Tüp duvarının iç kısmı K2EDTA veya K3EDTA ile kaplıdır. Tüp, ayrıca %8 sıvı EDTA çözeltisi ile sağlanır. EDTA kalsiyum iyonlarını bağlar ve böylece koagülasyon kaskadını bloke eder. Kan alımından sonraki 3 saat içinde kan yayma işlemi yapılmalıdır. VACUETTE EDTA Tüpleri, klinik hematoloji laboratuvarında 24 saat içinde oda sıcaklığında tam kan testi için kullanılır. VACUETTE K2EDTA Sep Tüpleri, moleküler tanı ve virüs yükü saptamalarında plazmayı test etmek için kullanılır. VACUETTE Glikoz Tüpleri VACUETTE Glikoz Tüpleri farklı katkı maddeleriyle birlikte bulunur. Tüpler bir pıhtılaşma önleyici ve bir stabilizatör içerir. EDTA ve sodyum florid / Potasyum oksalat ve sodyum florid / Sodyum heparin ve sodyum florid / Lityum heparin ve Lityum heparin / iyodoasetat VACUETTE Glikoz tüpleri 48 saat içinde kan şekerinin analizi için uygundur. Laktat analizine yönelik tüp seçimi için lütfen test kiti talimatlarına bakın. VACUETTE GLUCOMEDICS Tüpleri VACUETTE GLUCOMEDICS Tüpleri, kan alındıktan hemen sonraki 24 saate kadar süre için tam kan ve/veya plazmadaki in-vivo glikoz konsantrasyonunu stabilize etmek için kullanılır. VACUETTE GLUCOMEDICS Tüpleri, Na 2 EDTA, sodyum florid, sitrik asit ve sodyum sitrattan oluşan bir katkı maddesi karışımı içeren VACUETTE emniyet kapaklarına sahip, steril, tek kullanımlık, plastik vakumlu tüplerdir. Katkı maddesiyle seyreltmeyi dengelemek için sonuçlar 1,16 katsayısıyla çarpılmalıdır. Bazı durumlarda katsayı, doğal, fizyolojik dalgalanmalara bağlı olabilir. VACUETTE Crossmatch Tüpleri VACUETTE Crossmatch Tüpleri iki farklı şekilde bulunur. Bir tüp tipi, serumla yapılan crossmatch testleri için kullanılan pıhtılaşma aktivatörü içerirken, diğer tip ise K3EDTA içerir ve tam kanla yapılan crossmatch testleri için kullanılır. Uygulama alanı crossmatching'dir Rev /7

3 VACUETTE KAN GRUPLAMASI TÜPLERİ VACUETTE Kan Gruplaması Tüpleri iki formülasyon içinde (ACD-A veya ACD-B) ACD (Asit Sitrat Dekstroz) çözeltileriyle veya CPDA çözeltisiyle (Sitrat Fosfat Dekstroz Adonin) ile bulunur. VACUETTE Kan Gruplama Tüpleri, kan gruplama testleri ya da hücrenin korunması için kullanılır. Tüplerin içindeki hücreler, ilgili kan torbasındaki süre kadar stabildir. (ACD ile 4 C'de genellikle 21 gün ve CPDA ile 4 C'de 35 gün) VACUETTE İz Element Tüpleri VACUETTE İz Element Tüpleri sodyum heparin ya da pıhtı aktivatörü içerir ve iz elementleri test etmek için kullanılır. VACUETTE İz Element Sodyum Heparin Tüpleri Kontaminasyonu Üst Sınırları (ppb) Ag Gümüş < 1,0 *1 Mn Manganez < 1,0 *1 Al Alüminyum < 2,6 Mo Molibdenum < 1,0 *1 As Arsenik < 1,0 *1 Ni Nikel < 1,0 *1 Ba Baryum < 1,0 *1 Pb Kurşun < 0,2 *1 Be Berilyum < 1,0 *1 Se Selenyum < 1,0 *1 Bi Bizmut < 1,3 Sb Antimon < 1,0 *1 Cd Kadmiyum < 0,2 *1 Sn Kalay < 1,0 *1 Cr Krom < 1,0 *1 Te Tellür < 1,0 *1 Co Kobalt < 1,0 *1 Th Toryum < 1,0 *1 Cu Bakır < 1,0 *1 Tl Talyum < 0,2 *1 Hg Cıva < 0,2 *1 U Uranyum < 1,0 *1 I İyot < 1,0 *1 Zn Çinko < 2,9 Li Lityum < 1,0 *1 1 ICP-MS için saptama limiti VACUETTE Homosistein Saptama Tüpleri VACUETTE Homosistein Saptama Tüpleri tam kandaki homosisteini stabilize etmeye yönelik tamponlanmış bir sodyum sitrat / sitrik asit çözeltisi (ph=4,2) içerir. Kan alma sırasında tüplerin tamamen dolduğundan emin olun (dolum işaretine kadar). Katkı maddesi ve kanın iyice karışmasını sağlamak için, kan alımından hemen sonra tüpleri 5-10 kez yavaş bir şekilde ters çevirin. Sitratla sulandırmayı dengelemek için, homosistein konsantrasyonunun analiz sonucu 1,11 faktörüyle çarpılmalıdır. Bazı durumlarda katsayı, doğal, fizyolojik dalgalanmalara bağlı olabilir. Enzimatik test metotları için uygun değildir. Tahlil değerlendirmeleri her zaman uyuşma olmadığını göstermiştir. Bu nedenle kullanmadan önce tahlil uygunluğu doğrulanmalıdır. Uyuşmazlık hatalı ya da geçersiz test sonuçlarına yol açabilir. Daha fazla bilgi için sayfasındaki homosistein tüpleri bölümünü ziyaret edin. VACUETTE Önlemler/İkazlar 1. Tüp içinde yabancı madde varsa kullanmayınız! 2. Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma aletlerini (neşterler, iğneler, luer adaptörleri ve kan alma setleri) tesisinizin ilke ve prosedürlerine göre kullanın. 3. Biyolojik numunelere (örneğin, delici aletle yaralanma) maruz kalınması durumunda uygun tıbbi yardım alın, nitekim bunlar HIV (AIDS), viral hepatit veya kan yoluyla bulaşan patojenler yayabilirler. 4. Bütün kan alma aletlerini, elden çıkarılmaları için onaylanmış olan biyolojik tehlike konteynerlerine atın. 5. Bir numunenin şırıngadan tüpe aktarılması tavsiye edilmez. Aletlerin gerekenden fazla kullanılması iğne batması riskini artırır. Ayrıca, aktarım sırasında şırınga pistonuna bastırmak, pozitif bir basınç yaratarak ve tıkaç ile numuneyi hareket ettirerek potansiyel olarak kanla temas edilmesine neden olabilir. Ayrıca, kan nakli için bir şırınganın kullanılması, tüplerin ya az ya da aşırı dolmasına neden olarak, yanlış kan/katkı maddesi oranına ve potansiyel olarak yanlış analiz sonuçlarına neden olabilir. 6. Eğer kan intravenöz (damar içi) (IV) hat aracılığıyla alınırsa, kan alma tüplerini doldurmaya başlamadan önce hattın IV çözeltisinden arındırılmış olmasını sağlayın. Bu işlem, IV sıvı kontaminasyonundan kaynaklanan hatalı laboratuvar verilerinin önlenmesi için kritiktir 7. Eğer tüpler duvarları boyunca sarı bir film ile kaplanmışsa, lityum iyodoasetat içeren tüpler kullanmayın. 8. Tüm sıvı koruyucular ve pıhtı önleyiciler berrak ve renksizdir (İstisna: CPDA tüpleri sarımsı bir sıvı içerir). Eğer renkleri bozulmuş veya çökelti içeriyorlarsa kullanmayın. 9. Tüpleri son kullanma tarihlerinden sonra kullanmayın. Saklama Tüpleri 4 25 C'de (40-77 F) saklayın. NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması tüp kalitesinin bozulmasına neden olabilir (yani, vakum kaybı, sıvı katkı maddelerinin kuruması, renklenme, vs.) Rev /7

4 Kısıtlama 1. Doğru numune maddesi, doğru saklama yöntemi ve stabilite hakkında bilgi için cihazın tahlil kullanım talimatlarına bakın. 2. Heparin plazması 2 saat içinde, jel tüplerinin santrifügasyonu yoluyla ya da jel tüplerinin kullanılmadığı durumda plazmayı ikinci bir kaba aktararak hücrelerden ayrılmalıdır. 3. VACUETTE Homosistein Saptama tüpü için tahlil uyumluluğu her durumda sağlanmaz (örn. enzimatik metotlar durumunda). Lütfen kullanmadan önce uyumluluğu doğrulayın. Tahlil uyumluluğunun olmaması durumu yanlış ya da geçersiz analiz sonuçlarına yol açabilir. Daha fazla bilgi için sayfasındaki homosistein tüpleri bölümünü ziyaret edin. 4. Birçok TDM daha önce test edilmiştir. sayfasında bulunan çalışmalara başvurun. 5. HPLC ile D3 vitamininin saptanması, bazı kısıtlamalar olmadan tüm jel tüpleriyle gerçekleştirilemez. 6. Sıradan serum tüpleri, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, I, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Te, Th, Tl, U, Zn. gibi iz elementlerinin saptanması için uygun değildir. Numune Alma ve İşleme VEN PONSKİYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. Numune alımı için gerekli ekipman. Damara girmeden önce aşağıdaki malzemelerin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun: 1. Boyut, çekme ve katkı maddesi açısından tanımlanan tüm gerekli tüpler. 2. Tek kullanımlık eldivenler ve kişisel koruyucu ekipman. 3. Numunelerin pozitif hasta tanımı için etiketler. 4. Kan alma iğneleri ve tutucuları (holder). NOT: VACUETTE kan alma iğneleri Greiner Bio-One tutucularla en uygun şekilde kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Diğer üreticilerden alınan tutucuların kullanılması halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. 5. Bölgeyi temizlemek için alkollü mendil 6. Turnike 7. Yapışkanlı plaster veya bandaj 8. Kullanılan malzemelerin güvenli bir şekilde atılması için atık konteyneri. Tavsiye Edilen Sıvı Çekme Sırası: (Literatür: CLSI H3-A6) 1 Kan kültürü/ katkısız tüpler 2 Koagülasyon* 3 Serum / Serum Sep 4 Heparin / Heparin Sep 5 EDTA 6 Glikoz 7 Diğer *İlk çekilenler, sadece rutin testler için uygun olanlardır (yani, PT ve aptt) NOT: Kan kültürü tüplerinin gerekli olmadığı durumda, GBO katkılı tüp tavsiye etmez. NOT: Her zaman tesisinizin sıvı çekme sırasına yönelik protokolünü takip edin Geri Akışın Önlenmesi Vakumlu kan alma tüplerinin çoğu kimyasal katkı maddeleri içerir. Bu nedenle, advers hasta reaksiyonlarının mümkün olmasından dolayı, tüpten geriye doğru akışı önlemek önemlidir. Tüpten hastanın koluna doğru geri akışı önlemek için aşağıdaki önlemleri alın: 1. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin. 2. Tüpü en üstteki kapağından tutun. 3. Kan tüpün içine akmaya başladığında turnikeyi gevşetin. 4. Ven ponksiyonu sırasında, tüp muhteviyatının iğnenin kapağına veya ucuna temas etmemesini sağlayın. Dondurma/ Çözme Tüm jel tüpleri kısa süreli saklama için -70 C'ye kadar dondurulabilir (örn. nakil). Dondurma işlemi öncesinde, numunelerin buzdolabında 2 saat boyunca muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Santrifüjlenmiş jel tüplerini dik olarak, açık bir metal rafta -20ºC'de 2 saat veya daha fazla dondurun. Tüpler -20 C'de kalabilir ya da -70 C'ye aktarılabilir. Çözme işleminin oda sıcaklığında ya da buzdolabında yapılması tavsiye edilir. Numuneyi analizden önce iyice karıştırın. Mükemmel derecede temiz bir heparin plazması elde etmek için, çözülen numunelerden temsili bir parça alınmalı ve santrifüjlenmelidir. Uzun süreli saklama için, özel cryo şişelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Kullanıcıların kendi dondurma protokollerini saptamaları tavsiye edilmektedir Rev /7

5 Yüksek Rakım Yüksek rakımda kan almak için (1500m/5000ft), yüksek rakım tüplerini tavsiye ederiz. Bu tüplerdeki vakum, düşük dış basıncı dengeler. Ven Ponksiyonu Tekniği VEN PONKSİYONU SIRASINDA VE KAN ALMA TÜPLERİNİ İŞLERKEN, MARUZ KALMA TEHLİKESİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN ELDİVEN GİYİN. 1. Gerekli numune için uygun tüp veya tüpleri seçin. 2. İğnenin valf bölümü üzerindeki kapağı çıkarın. 3. İğneyi tutucuya (holder) geçirin. İğnenin kullanım sırasında yerinden çıkmamasını sağlamak için sıkıca oturduğundan emin olun. 4. Gerektiğinde turnike kullanın (maks. 1 dak.) 5. Uygun bir antiseptikle iğnenin gireceği bölgeyi hazırlayın. VEN PONKSİYONU ALANINI TEMİZLEDİKTEN SONRA ELLE MUAYENE ETMEYİN. 6. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin. 7. İğne koruyucusunu çıkarın. Ven ponksiyonunu KOL AŞAĞIDA VE TÜP KAPAĞI EN ÜST KONUMDAYKEN gerçekleştirin. 8. Tüpü tutucunun içine ve iğne valfinin üstüne doğru iterek kauçuk diyaframı delin. Kapağı delerken tüp çeperinin delinmesini ve erken vakum kaybını önlemek için tüpleri tutucu içinde ortalayın. 9. KAN TÜPTE BELİRDİĞİ ZAMAN DERHAL TURNİKEYİ ÇIKARIN. BU İŞLEM SIRASINDA TÜP MUHTEVİYATININ KAPAK YA DA İĞNE UCUYLA TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN. Tam vakum çekimini sağlamak için her zaman tüpü baş parmakla bastırarak yerinde tutun. NOT: Kan bazen iğneden sızabilir. Maruz kalma tehlikesini minimize etmek için evrensel standart önlemleri uygulayın. Tüpe kan gitmemesi veya yeterince numune alınmadan kan akışının kesilmesi durumunda, yeterli kan alımının yapılabilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilir: a) Tüp kapağı tamamen delininceye kadar tüpü ileri doğru itin. Tam vakum çekimini sağlamak için her zaman tüpü baş parmakla bastırarak yerinde tutun. b) İğnenin damarda doğru pozisyonda olduğunu doğrulayın. c) Eğer kan hala akmıyorsa, tüpü çıkarın ve tutucu üzerine yeni tüp yerleştirin. d) Eğer ikinci tüp de çekmiyorsa, iğneyi çıkarın ve atın. İşlemi 1. adımdan itibaren yenileyin. 10. Birinci tüp dolu olduğunda ve kan akışı durduğunda, yavaşça tutucudan çıkarın. 11. Akışın başlaması için diyaframı delerek, sonraki tüpleri tutucuya yerleştirin. Katkı maddeleri içeren tüplerden önce, katkı maddeleri içermeyen tüpleri çekin. Tavsiye edilen Sıvı Çekme Sırasına bakın. 12. Katkı maddesi ve kanın iyice karışmasını sağlamak için, kan alımından hemen sonra tüpleri yavaşça ters çevirin. Doldurulmuş tüpleri ters çevirin ve tekrar dik konuma getirin. Bu, bir tam ters çevirme hareketidir. NOT: Tüpleri sallamayın. Kuvvetli bir şekilde karıştırma hareketi, köpürmeye ya da hemolize neden olabilir. Serum tüplerinin yetersiz veya gecikmiş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaşmanın gecikmesine neden olabilir. Pıhtılaşma önleyici içeren tüplerde, yetersiz karıştırma işlemi trombosit birikimine, pıhtılaşmaya ve/veya yanlış test sonuçlarına sebep olur. 13. Sonuncu tüp içine kan akışı durduğu zaman, delme bölgesine kuru steril bir bez parçasıyla kanama duruncaya kadar basınç uygulayarak, tüpü ve ardından iğneyi damardan çıkarın. Pıhtılaşma meydana geldiğinde, istenirse bandaj uygulayın. NOT: Ven ponksiyonundan sonra, kapağın üst kısmında artık kan kalabilir. Tüplerle işlem yaparken bu kanla temas etmekten kaçınmak için uygun önlemleri alın. Kanın bulaştığı herhangi bir iğne tutucu (holder), tehlikeli sayılır ve zaman kaybetmeden atılmalıdır. 14. Uygun bir atık cihazı kullanarak, kullanılmış iğneyi ve tutucuyu atın. TEKRAR KAPAKLAMAYIN. İğnelere yeniden kapak takılması iğne batması ve kan ile temas etme riskini artırır. Bir tüpten diğerine yapılan bir değişikliğin hasta numunelerinden alınan analiz sonuçlarını önemli oranda etkilemediğinin doğrulanması nihai olarak laboratuvarın sorumluluğundadır. NOT: Tüpleri, özellikle serumları, dik konumda muhafaza edin. Santrifügasyon Tüplerin santrifüj taşıyıcının üzerinde düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun; kusurlu yerleştirme VACUETTE Emniyet kapağının tüpten ayrılmasına neden olabilir. NOT: VACUETTE Serum Tüpleri, serum içindeki ard pıhtılaşmayı (fibrin oluşumu) minimize ermek için, kan alımı sonrası en az 30 dakika boyunca santrifüjlenmelidir. Bu, analizörün kontaminasyonuna ve hatalı sonuçlara neden olabilir. Pıhtılaşma önleyici tedavi gören ya da pıhtılaşma sorunları olan hastalardan alınan kanın pıhtılaşması, 30 dakikadan fazla sürebilir. Serum tüplerinin, santrifügasyon öncesi tamamen pıhtılaşmasına izin verilmelidir Rev /7

6 Tüp Tipi Ters Çevirme İşlemleri (karıştırma) Tavsiye edilen g-gücü göreli santrifüj gücü (rcf) Süre (min) VACUETTE Serum Tüpleri / Sepli / Boncuklu VACUETTE EDTA Tüpleri / Sepli VACUETTE Heparin Plazma Tüpleri / Sepli 5-10x g VACUETTE Glikoz Tüpleri VACUETTE Homosistein Saptama Tüpleri g 10 VACUETTE Koagülasyon Tüpleri - Trombosit testleri (PRP) 150 g 5 - Rutin testler (PPP) 4-5x g 10 - Plazma derin dondurucu için hazırlık (PFP) g 20 Diğer santrifügasyon ayarları da kabul edilebilir bir ayrılma sağlayabilir. Plazma tüpleri ideal olarak yüksek g- gücünde santrifüjlenmelidir (örn. 2200g). Laboratuvar tarafından değerlendirilmeli ve doğrulanmalıdır (örn. arttırılmış g-gücü ve/veya azaltılmış süre). Tüpler, sabit açılı kafalara sahip olanlardan ziyade, yatay menteşeli rotorlara sahip santrifüjlerde dönerken bariyerler daha sabittir. Jel hareketinin bazen yeterli olmaması durumunda (özellikle %50'den büyük bir hematokritten dolayı), daha yüksek bir g-gücünün kullanılması ve daha uzun santrifügasyon süresi tavsiye edilmektedir. Santrifügasyon işlemi soğutulmuş bir santrifüjde yapılmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar jelin fiziksel özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Serum ya da plazma randımanı için 20 C-22 C idealdir. NOT: Tüpleri, kan alımından sonra en geç 2 saat içerisinde santrifüjlenmelidir. Kan hücrelerinin serum ya da plazmayla uzun süreli teması, hatalı analiz sonuçlarına yol açabilir, böylece santrifügasyon işlemi analize bağlı olarak daha erken gerekli olabilir. Bariyer oluştuğunda, jel tüplerinin yeniden santrifüjlenmesi tavsiye edilmez. Jelin altındaki kalıntılar süpernatantı kontamine edebilir. VACUETTE Kapaklar VACUETTE kan alma sistemi, aerosol oluşumunu minimize etmek için benzersiz bir emniyet kapağı tasarımına sahiptir. Tüplerin boyutuna bağlı olarak, iki farklı kapatma sistemi bulunmaktadır: 13mm tüpler: Çıkıntılı ve çıkıntısız tüpler Çıkıntılı tüpler, bir VACUETTE Vidalı Emniyet Kapağı ile donatılmıştır. Kapağı saat yönüne tersine çevirerek tüpten çıkarın. Basit bir çekme hareketiyle kapak çıkarılamaz. Çıkıntısız tüpler de bir VACUETTE Vidalı Emniyet Kapağı ile donatılmıştır. Ancak, tüplerde çıkıntı olmaması nedeniyle, kapak basit bir çekme hareketiyle çıkarılabilir. 16 mm tüpler: VACUETTE Kavramalı Emniyet Kapağı - Basit bir çekme hareketiyle kapağı tüpten çıkarın. Sadece PE'den yapılan Özel Oturtmalı Kapaklar, saklanacak tüpleri yeniden kapaklamak amacına yöneliktir. Elden çıkarma 1. Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. 2. Tek kullanımlık eldivenler enfeksiyon riskini önler. 3. Kontamine olmuş ya da dolu kan alma tüpleri, daha sonra otoklavlanarak yakılacak olan uygun biyolojik tehlike atık konteynerlerine atılmalıdır. 4. Elden çıkarma işlemi, uygun bir insinerasyon tesisinde ya da otoklavlama işlemiyle yapılmalıdır (buhar sterilizasyonu). Etiket Bilgileri Ürün numarası LOT numarası: Parti numarası Son Kullanma Tarihi: Belirtilen ayın sonuna kadar kullanılabilir Işınlama Yoluyla Sterilizasyon Yeniden Kullanmayın Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi İn Vitro Tanı Cihazı Kullanım Talimatlarına Başvurun Üretici Sıcaklık limitleri Referanslar: ISO / EN / ANSI/AAMI Standards ISO 6710 Single-use containers for venous blood specimen collection EN 14820:2004 Single-use containers for human venous blood specimen collection ISO Sterilisation of health care products Requirements for validation and routine control Radiation sterilisation Rev /7

7 Literatür: H1-A5 Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 5th Edition ; Onaylanmış Standart H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture ; Onaylanmış Standart-6. Baskı H21-A4 Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays ; Onaylanmış Standart - 4. Baskı H20-A Referans Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods; Onaylanmış Standart. H26-A Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel HematologyAnalyzers; Onaylanmış Standart. Üreticiye özel ürün partisi; Paket etiketine bakın Greiner Bio-One GmbH Bad Hallerstr Kremsmünster Avusturya Rev /7

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak birlikte kullanılır. VACUETTE tüpler,

Detaylı

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin TR Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Alma Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kan alma sistemi olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, klinik laboratuvarda

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS 2 disera RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS İÇİNDEKİLER Hakkımızda 4 Üretim ve Kalite Sertifikaları 5 VACUSERA Kan Alma Sistemleri 6 VACUSERA Kan Alma Sistemi

Detaylı

Vakumlu Kan Alma Tüpleri In Vitro Diagnostik ( Vücut Dışı ) Kullanımı İçin

Vakumlu Kan Alma Tüpleri In Vitro Diagnostik ( Vücut Dışı ) Kullanımı İçin TR Vakumlu Kan Alma Tüpleri In Vitro Diagnostik ( Vücut Dışı ) Kullanımı İçin Kullanım Amacı: VACUETTE tüpler, holderlar (plastik iğne tutacağı) ve iğneler vakumlu kan alma sisteminin içinde birlikte kullanılmaktadır.

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

TURKplast Sağlık Ürünleri A.Ş. bir BATTAL Holding kuruluşu olup 1991 yılından bu yana sağlık ürünleri sektöründe üretim hizmeti vermektedir.

TURKplast Sağlık Ürünleri A.Ş. bir BATTAL Holding kuruluşu olup 1991 yılından bu yana sağlık ürünleri sektöründe üretim hizmeti vermektedir. TURKplast Sağlık Ürünleri A.Ş. bir BATTAL Holding kuruluşu olup 1991 yılından bu yana sağlık ürünleri sektöründe üretim hizmeti vermektedir. Class 100.000 üretim sahasında, son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Temiz Su Test Raporu No a

Temiz Su Test Raporu No a Temiz Su Test Raporu No. 8712253174-a Müşteri bilgileri: Müşteri adı: Dayson Group Talimat tarihi: 07/10/2007 Ürün numunesini hırlayan: müşteri Laboratuvara teslim tarihi: 11/03/2007 31/12/2006 tarih ve

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI Tanımlar Atık Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid

FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid Kullanım Talimatları Yeni FORSTEO kaleminizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Talimatları nın ön ve arka yüzünü tamamen

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI Dr. Duran Karabel 1 Kan numuneleri (örnekleri) Tam kan (total kan): Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini,

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Güvenlik Bilgi Formu Yeni düzenleme tarihi: 12.08.2005 Hazırlama tarihi: 11.11.2003 1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı Madde/müstahzarın tanıtılması Anaerocult C for microbiology (for

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Ürün Kataloğu.

Ürün Kataloğu. Ürün Kataloğu info@turkplast.com.tr Kurumsal TURKplast Sağlık Ürünleri A.Ş. bir BATTAL holding kuruluşu olup 1991 yılından bu yana sağlık ürünleri sektöründe üretim hizmeti vermektedir. Class 100.000 üretim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk Veri Sayfası 608520 Sayfa 1/12 Kontak İbreli Termometreler Özellikler Panel montaj veya ek cihaz gibi gerçek değer göstergeli sıcaklık kontrolörü Bayonet kilitli

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK Türkçe (tk) MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI 150807-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Diğer diller için www.ortho.microport.com adresindeki web sitemizi

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: İn Vitro Diagnostik Medikal Alet Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

BOSE AE2 KULAKLIKLAR. Kullanma Kılavuzu

BOSE AE2 KULAKLIKLAR. Kullanma Kılavuzu BOSE AE2 KULAKLIKLAR Kullanma Kılavuzu Türkçe Tab 2, 8 Tab 3, 9 Tab 4, 10 Tab 5, 11 Sınırlı Garanti Bose kulaklıklarınız sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garanti detayları, kutunun içerisindeki ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Asetik Asit çözeltisi %80 Formülü : CH 3 COOH Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İdrar örneği analiz için ne kadar uygun İdrar analizi Böbrek ve üriner sistem bozukluklarının veya hastalıklarının

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 DEMİR DIŞI METALLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Demir dışı metaller (non-ferrous metals) arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel,

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar 8-Biyolojik İzleme Volkan Dündar Biyolojik izlemenin tanımı 1 Biyolojik izleme: Tehlikeli maddelerin, Metabolitlerinin ya da bunların biyokimyasal veya biyolojik etkilerinin parametrelerinin varlığında

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi.

Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi. Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi. Kullanım bilgileri: Kullanıcılar için bilgiler Medivitan iv Ampul 5 mg, 1 mg, 1,05 mg enjeksiyon çözeltisi Etken maddeler: Piridoksin hidroklorür

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM KOLİFORM SAYIM PLAKALARI Eğer süt ürünleri, dondurulmuş veya hazır gıdalar üretimi yapıyorsanız koliform sayımının genel kalite kriteri için ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. 3M Petrifilm

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası Şubat 2017 QIAsymphony SP Protokol Sayfası circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Bu belge QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Protokol Sayfası, Versiyon 1, R1 belgesidir. Sample

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ UYGULAMALAR

KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ UYGULAMALAR KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ UYGULAMALAR Dr. ÖMER KOZ E.Ü. Fen Fak. Kimya Bölümü Giriş - Ege Üniversitesi Tehlikeli Atıklar Yönergesinde belirtildiği

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi:

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 22.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Yersinia selective supplement (CIN) for preparation of 8 l Yersinia Madde/preparat kullanımı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON EC NO:20662-2 8 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Aseton Formülü : CH 3 COOH 3 Firma Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon : 05382084672 : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Plazmadan yenilikler Bağışıklık eksikliğinde uzman kuruluş SADECE DOKTOR TALİMATINA GÖRE VE DOKTOR VEYA BAŞKA UZMANCA UYGULAMA

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı