Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin"

Transkript

1 Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, profesyonel kullanım için klinik laboratuvarda serum, plazma ya da tam kanı test etmek için kan alma, kan nakli, kan depolama ya da kan işleme için kullanılır. Ürün Tanımı: VACUETTE tüpler, kesin hacimlerde kan çekmeye yönelik önceden belirlenmiş bir vakumu olan plastik tüplerdir. Bu tüplere, renk kodlu VACUETTE Emniyet Kapakları takılıdır (aşağıdaki tabloya bakınız). Tüpler, katkı maddesi konsantrasyonları, sıvı katkı maddesi hacimleri ve izin verilen tolerans sınırlarının yanı sıra, kan-katkı maddesi oranı, ISO 6710 (EN 14820) "Venöz kan alımı örneği için tek kullanımlık kaplar" belgesinde belirtilen uluslararası standartların ve Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü'nün (CLSI) gereksinim ve tavsiyeleriyle uyumludur. Katkı maddesi seçimi analitik test metotlarına bağlıdır. Testin gerçekleştirildiği, test reaktifleri ve/veya cihaz üreticisi tarafından belirtilmiştir. Tüplerin iç kısımları sterildir. VACUETTE Emniyet Kapağı Renk Kodları Açıklama Emniyet Kapağı Rengi Kapağın İç Halka Rengi Katkısız Tüpler Z Katkısız beyaz siyah Koagülasyon Tüpleri 9NC Koagülasyon sodyum sitrat %3,2 açık mavi siyah 9NC Koagülasyon sodyum sitrat %3,8 açık mavi siyah CTAD açık mavi sarı Serum Tüpleri Z Serum Pıhtı Aktivatörü kırmızı siyah Z Serum Sep Pıhtı Aktivatörü kırmızı sarı Z Serum Boncuk Pıhtı Aktivatörü kırmızı kırmızı Heparin Tüpleri LH Lityum Heparin yeşil siyah LH Lityum Heparin Sep yeşil sarı AH Amonyum Heparin yeşil siyah NH Sodyum Heparin yeşil siyah EDTA Tüpleri(hematoloji) K2E K2EDTA (ayrıca immüno-hematoloji) mor siyah K3E K3EDTA (ayrıca immüno-hematoloji) mor siyah EDTA Tüpler(moleküler tanı ve virüs yükü saptama) K2E K2EDTA mor siyah K2E K2EDTA Sep mor sarı Glikoz Tüpleri FE Sodyum Florid / EDTA (K2E / K3E) gri siyah FX Sodyum Florid / Potasyum Oksalat gri siyah LH Lityum Heparin ve İyodoasetat gri siyah FH Sodyum Florid / Sodyum Heparin gri siyah GLUCOMEDICS gri kırmızı Crossmatch Tüpleri Z Pıhtı Aktivatörü pembe siyah K3E K3EDTA pembe siyah Kan Gruplama Tüpleri ACD-B sarı siyah ACD-A sarı siyah CPDA sarı siyah İz Element Tüpleri NH Sodyum Heparin lacivert siyah Z Pıhtı Aktivatörü lacivert siyah ESR Tüpleri (IFU ) Homosistein Saptama Tüpleri Tamponlanmış sodyum sitrat / sitrik asit çözeltisi beyaz kırmızı (1ml veya 2 ml hacimli daha küçük tüpler tüp kapağında bulunan beyaz bir halka ile belirtilir) Rev /7

2 VACUETTE Koagülasyon Tüpleri ve VACUETTE CTAD Tüpleri VACUETTE Koagülasyon Tüpleri tamponlanmış tri-sodyum sitrat çözeltisi ile doldurulmuştur. Sitrat konsantrasyonları ya 0,109 mol/i (%3,2) ya da 0,129 mol/i (% 3,8) olarak bulunmaktadır. Konsantrasyon seçimi, laboratuvar ilkelerine bağlıdır. Karışım oranı 1 birim sitrat 9 birim kandır. VACUETTE CTAD Tüpleri tamponlanmış sitrat çözeltisi dışında, teofilin, adenozin ve dipiridamol içermektedir. VACUETTE Koagülasyon ve CTAD tüpleri koagülasyon testleri için kullanılır. VACUETTE Serum Tüpleri Tüm VACUETTE Serum Tüpleri, tüpler yavaşça ters çevrildiklerinde pıhtılaşmayı aktive eden mikronize silika tanecikleri ile kapılıdır. VACUETTE Serum Sep Tüpleri tüpün alt kısmında engelleyici bir jel ihtiva etmektedir. Bu maddenin özgül ağırlığı kan pıhtısı ile serum arasındadır. Santrifügasyon boyunca, engelleyici jel yukarıya, seruma doğru hareket eder - serumu fibrin ve hücrelerden ayırt eden sabit bir engelin oluştuğu pıhtı ara yüzü. Serum, doğrudan kan alma tüpünden çekilerek başka bir konteynere aktarma gerekliliği ortadan kaldırılır. VACUETTE Serum Boncuk Tüpleri tüpün alt kısmında polistren boncuklar ihtiva etmektedir. Boncukların özgül ağırlığı kan pıhtısı ile serum arasındadır. Santrifügasyon sırasında, boncuklar serum ve kan pıhtısı arasında bir tabaka oluşturmak için yukarı doğru hareket eder. VACUETTE Serum tüpleri serumdaki rutin klinik kimya testleri ve hormonların tayininde, serolojide, immünohematolojide ve TDM'de kullanılır. TDM'ler jel tüplerinde kısmen test edilir (daha fazla bilgi için sitesinde bulunan çalışmalara başvurun). VACUETTE Heparin Tüpleri Tüp duvarının iç tarafı, lityum heparin, amonyum heparin veya sodyum heparin ile kaplıdır. Pıhtı önleyici heparin, antitrombinleri aktive ederek koagülasyon kaskadını engeller ve böylece hızlı analizler ve pıhtı önleyici tedavi gören hastaların kanlarının analizi için ideal olan tam kan / plazma numunesi üretir. VACUETTE Lityum Heparin Sep tüpler tüpte engelleyici bir jel ihtiva etmektedir. Bu maddenin özgül ağırlığı kan hücreleri ve plazma arasındadır. Santrifügasyon sırasında, jel bariyeri yukarı doğru hareket eder ve böylece plazmayı hücrelerden ayıran sabit bir bariyer sağlar. Plazma toplama tüpünden doğrudan çekilebilir, böylece diğer bir kaba elle transfer etme gereksinimi ortadan kaldırılır. VACUETTE Heparin Tüpleri, rutin klinik kimya testlerinin plazma tayinlerinde kullanılır. Lityum tayinleri VACUETTE Lityum Heparin tüplerinde yapılmamalıdır. Amonyum tayinleri VACUETTE Amonyum Heparin tüplerinde yapılmamalıdır. Sodyum tayinleri VACUETTE Sodyum Heparin tüplerinde yapılmamalıdır. VACUETTE EDTA Tüpleri VACUETTE K2EDTA Tüpleri hematolojide tam kan testi için kullanılır. EDTA Tüpleri ayrıca tarama laboratuvarlarında ve moleküler tanılarda rutin immünohematoloji testleri yani kırmızı hücre gruplaması, Rh belirlenmesi ve antikor ayırma, virüs belirleme testleri için kullanılır. Tüp duvarının iç kısmı K2EDTA veya K3EDTA ile kaplıdır. Tüp, ayrıca %8 sıvı EDTA çözeltisi ile sağlanır. EDTA kalsiyum iyonlarını bağlar ve böylece koagülasyon kaskadını bloke eder. Kan alımından sonraki 3 saat içinde kan yayma işlemi yapılmalıdır. VACUETTE EDTA Tüpleri, klinik hematoloji laboratuvarında 24 saat içinde oda sıcaklığında tam kan testi için kullanılır. VACUETTE K2EDTA Sep Tüpleri, moleküler tanı ve virüs yükü saptamalarında plazmayı test etmek için kullanılır. VACUETTE Glikoz Tüpleri VACUETTE Glikoz Tüpleri farklı katkı maddeleriyle birlikte bulunur. Tüpler bir pıhtılaşma önleyici ve bir stabilizatör içerir. EDTA ve sodyum florid / Potasyum oksalat ve sodyum florid / Sodyum heparin ve sodyum florid / Lityum heparin ve Lityum heparin / iyodoasetat VACUETTE Glikoz tüpleri 48 saat içinde kan şekerinin analizi için uygundur. Laktat analizine yönelik tüp seçimi için lütfen test kiti talimatlarına bakın. VACUETTE GLUCOMEDICS Tüpleri VACUETTE GLUCOMEDICS Tüpleri, kan alındıktan hemen sonraki 24 saate kadar süre için tam kan ve/veya plazmadaki in-vivo glikoz konsantrasyonunu stabilize etmek için kullanılır. VACUETTE GLUCOMEDICS Tüpleri, Na 2 EDTA, sodyum florid, sitrik asit ve sodyum sitrattan oluşan bir katkı maddesi karışımı içeren VACUETTE emniyet kapaklarına sahip, steril, tek kullanımlık, plastik vakumlu tüplerdir. Katkı maddesiyle seyreltmeyi dengelemek için sonuçlar 1,16 katsayısıyla çarpılmalıdır. Bazı durumlarda katsayı, doğal, fizyolojik dalgalanmalara bağlı olabilir. VACUETTE Crossmatch Tüpleri VACUETTE Crossmatch Tüpleri iki farklı şekilde bulunur. Bir tüp tipi, serumla yapılan crossmatch testleri için kullanılan pıhtılaşma aktivatörü içerirken, diğer tip ise K3EDTA içerir ve tam kanla yapılan crossmatch testleri için kullanılır. Uygulama alanı crossmatching'dir Rev /7

3 VACUETTE KAN GRUPLAMASI TÜPLERİ VACUETTE Kan Gruplaması Tüpleri iki formülasyon içinde (ACD-A veya ACD-B) ACD (Asit Sitrat Dekstroz) çözeltileriyle veya CPDA çözeltisiyle (Sitrat Fosfat Dekstroz Adonin) ile bulunur. VACUETTE Kan Gruplama Tüpleri, kan gruplama testleri ya da hücrenin korunması için kullanılır. Tüplerin içindeki hücreler, ilgili kan torbasındaki süre kadar stabildir. (ACD ile 4 C'de genellikle 21 gün ve CPDA ile 4 C'de 35 gün) VACUETTE İz Element Tüpleri VACUETTE İz Element Tüpleri sodyum heparin ya da pıhtı aktivatörü içerir ve iz elementleri test etmek için kullanılır. VACUETTE İz Element Sodyum Heparin Tüpleri Kontaminasyonu Üst Sınırları (ppb) Ag Gümüş < 1,0 *1 Mn Manganez < 1,0 *1 Al Alüminyum < 2,6 Mo Molibdenum < 1,0 *1 As Arsenik < 1,0 *1 Ni Nikel < 1,0 *1 Ba Baryum < 1,0 *1 Pb Kurşun < 0,2 *1 Be Berilyum < 1,0 *1 Se Selenyum < 1,0 *1 Bi Bizmut < 1,3 Sb Antimon < 1,0 *1 Cd Kadmiyum < 0,2 *1 Sn Kalay < 1,0 *1 Cr Krom < 1,0 *1 Te Tellür < 1,0 *1 Co Kobalt < 1,0 *1 Th Toryum < 1,0 *1 Cu Bakır < 1,0 *1 Tl Talyum < 0,2 *1 Hg Cıva < 0,2 *1 U Uranyum < 1,0 *1 I İyot < 1,0 *1 Zn Çinko < 2,9 Li Lityum < 1,0 *1 1 ICP-MS için saptama limiti VACUETTE Homosistein Saptama Tüpleri VACUETTE Homosistein Saptama Tüpleri tam kandaki homosisteini stabilize etmeye yönelik tamponlanmış bir sodyum sitrat / sitrik asit çözeltisi (ph=4,2) içerir. Kan alma sırasında tüplerin tamamen dolduğundan emin olun (dolum işaretine kadar). Katkı maddesi ve kanın iyice karışmasını sağlamak için, kan alımından hemen sonra tüpleri 5-10 kez yavaş bir şekilde ters çevirin. Sitratla sulandırmayı dengelemek için, homosistein konsantrasyonunun analiz sonucu 1,11 faktörüyle çarpılmalıdır. Bazı durumlarda katsayı, doğal, fizyolojik dalgalanmalara bağlı olabilir. Enzimatik test metotları için uygun değildir. Tahlil değerlendirmeleri her zaman uyuşma olmadığını göstermiştir. Bu nedenle kullanmadan önce tahlil uygunluğu doğrulanmalıdır. Uyuşmazlık hatalı ya da geçersiz test sonuçlarına yol açabilir. Daha fazla bilgi için sayfasındaki homosistein tüpleri bölümünü ziyaret edin. VACUETTE Önlemler/İkazlar 1. Tüp içinde yabancı madde varsa kullanmayınız! 2. Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma aletlerini (neşterler, iğneler, luer adaptörleri ve kan alma setleri) tesisinizin ilke ve prosedürlerine göre kullanın. 3. Biyolojik numunelere (örneğin, delici aletle yaralanma) maruz kalınması durumunda uygun tıbbi yardım alın, nitekim bunlar HIV (AIDS), viral hepatit veya kan yoluyla bulaşan patojenler yayabilirler. 4. Bütün kan alma aletlerini, elden çıkarılmaları için onaylanmış olan biyolojik tehlike konteynerlerine atın. 5. Bir numunenin şırıngadan tüpe aktarılması tavsiye edilmez. Aletlerin gerekenden fazla kullanılması iğne batması riskini artırır. Ayrıca, aktarım sırasında şırınga pistonuna bastırmak, pozitif bir basınç yaratarak ve tıkaç ile numuneyi hareket ettirerek potansiyel olarak kanla temas edilmesine neden olabilir. Ayrıca, kan nakli için bir şırınganın kullanılması, tüplerin ya az ya da aşırı dolmasına neden olarak, yanlış kan/katkı maddesi oranına ve potansiyel olarak yanlış analiz sonuçlarına neden olabilir. 6. Eğer kan intravenöz (damar içi) (IV) hat aracılığıyla alınırsa, kan alma tüplerini doldurmaya başlamadan önce hattın IV çözeltisinden arındırılmış olmasını sağlayın. Bu işlem, IV sıvı kontaminasyonundan kaynaklanan hatalı laboratuvar verilerinin önlenmesi için kritiktir 7. Eğer tüpler duvarları boyunca sarı bir film ile kaplanmışsa, lityum iyodoasetat içeren tüpler kullanmayın. 8. Tüm sıvı koruyucular ve pıhtı önleyiciler berrak ve renksizdir (İstisna: CPDA tüpleri sarımsı bir sıvı içerir). Eğer renkleri bozulmuş veya çökelti içeriyorlarsa kullanmayın. 9. Tüpleri son kullanma tarihlerinden sonra kullanmayın. Saklama Tüpleri 4 25 C'de (40-77 F) saklayın. NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması tüp kalitesinin bozulmasına neden olabilir (yani, vakum kaybı, sıvı katkı maddelerinin kuruması, renklenme, vs.) Rev /7

4 Kısıtlama 1. Doğru numune maddesi, doğru saklama yöntemi ve stabilite hakkında bilgi için cihazın tahlil kullanım talimatlarına bakın. 2. Heparin plazması 2 saat içinde, jel tüplerinin santrifügasyonu yoluyla ya da jel tüplerinin kullanılmadığı durumda plazmayı ikinci bir kaba aktararak hücrelerden ayrılmalıdır. 3. VACUETTE Homosistein Saptama tüpü için tahlil uyumluluğu her durumda sağlanmaz (örn. enzimatik metotlar durumunda). Lütfen kullanmadan önce uyumluluğu doğrulayın. Tahlil uyumluluğunun olmaması durumu yanlış ya da geçersiz analiz sonuçlarına yol açabilir. Daha fazla bilgi için sayfasındaki homosistein tüpleri bölümünü ziyaret edin. 4. Birçok TDM daha önce test edilmiştir. sayfasında bulunan çalışmalara başvurun. 5. HPLC ile D3 vitamininin saptanması, bazı kısıtlamalar olmadan tüm jel tüpleriyle gerçekleştirilemez. 6. Sıradan serum tüpleri, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, I, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Te, Th, Tl, U, Zn. gibi iz elementlerinin saptanması için uygun değildir. Numune Alma ve İşleme VEN PONSKİYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. Numune alımı için gerekli ekipman. Damara girmeden önce aşağıdaki malzemelerin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun: 1. Boyut, çekme ve katkı maddesi açısından tanımlanan tüm gerekli tüpler. 2. Tek kullanımlık eldivenler ve kişisel koruyucu ekipman. 3. Numunelerin pozitif hasta tanımı için etiketler. 4. Kan alma iğneleri ve tutucuları (holder). NOT: VACUETTE kan alma iğneleri Greiner Bio-One tutucularla en uygun şekilde kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Diğer üreticilerden alınan tutucuların kullanılması halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. 5. Bölgeyi temizlemek için alkollü mendil 6. Turnike 7. Yapışkanlı plaster veya bandaj 8. Kullanılan malzemelerin güvenli bir şekilde atılması için atık konteyneri. Tavsiye Edilen Sıvı Çekme Sırası: (Literatür: CLSI H3-A6) 1 Kan kültürü/ katkısız tüpler 2 Koagülasyon* 3 Serum / Serum Sep 4 Heparin / Heparin Sep 5 EDTA 6 Glikoz 7 Diğer *İlk çekilenler, sadece rutin testler için uygun olanlardır (yani, PT ve aptt) NOT: Kan kültürü tüplerinin gerekli olmadığı durumda, GBO katkılı tüp tavsiye etmez. NOT: Her zaman tesisinizin sıvı çekme sırasına yönelik protokolünü takip edin Geri Akışın Önlenmesi Vakumlu kan alma tüplerinin çoğu kimyasal katkı maddeleri içerir. Bu nedenle, advers hasta reaksiyonlarının mümkün olmasından dolayı, tüpten geriye doğru akışı önlemek önemlidir. Tüpten hastanın koluna doğru geri akışı önlemek için aşağıdaki önlemleri alın: 1. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin. 2. Tüpü en üstteki kapağından tutun. 3. Kan tüpün içine akmaya başladığında turnikeyi gevşetin. 4. Ven ponksiyonu sırasında, tüp muhteviyatının iğnenin kapağına veya ucuna temas etmemesini sağlayın. Dondurma/ Çözme Tüm jel tüpleri kısa süreli saklama için -70 C'ye kadar dondurulabilir (örn. nakil). Dondurma işlemi öncesinde, numunelerin buzdolabında 2 saat boyunca muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Santrifüjlenmiş jel tüplerini dik olarak, açık bir metal rafta -20ºC'de 2 saat veya daha fazla dondurun. Tüpler -20 C'de kalabilir ya da -70 C'ye aktarılabilir. Çözme işleminin oda sıcaklığında ya da buzdolabında yapılması tavsiye edilir. Numuneyi analizden önce iyice karıştırın. Mükemmel derecede temiz bir heparin plazması elde etmek için, çözülen numunelerden temsili bir parça alınmalı ve santrifüjlenmelidir. Uzun süreli saklama için, özel cryo şişelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Kullanıcıların kendi dondurma protokollerini saptamaları tavsiye edilmektedir Rev /7

5 Yüksek Rakım Yüksek rakımda kan almak için (1500m/5000ft), yüksek rakım tüplerini tavsiye ederiz. Bu tüplerdeki vakum, düşük dış basıncı dengeler. Ven Ponksiyonu Tekniği VEN PONKSİYONU SIRASINDA VE KAN ALMA TÜPLERİNİ İŞLERKEN, MARUZ KALMA TEHLİKESİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN ELDİVEN GİYİN. 1. Gerekli numune için uygun tüp veya tüpleri seçin. 2. İğnenin valf bölümü üzerindeki kapağı çıkarın. 3. İğneyi tutucuya (holder) geçirin. İğnenin kullanım sırasında yerinden çıkmamasını sağlamak için sıkıca oturduğundan emin olun. 4. Gerektiğinde turnike kullanın (maks. 1 dak.) 5. Uygun bir antiseptikle iğnenin gireceği bölgeyi hazırlayın. VEN PONKSİYONU ALANINI TEMİZLEDİKTEN SONRA ELLE MUAYENE ETMEYİN. 6. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin. 7. İğne koruyucusunu çıkarın. Ven ponksiyonunu KOL AŞAĞIDA VE TÜP KAPAĞI EN ÜST KONUMDAYKEN gerçekleştirin. 8. Tüpü tutucunun içine ve iğne valfinin üstüne doğru iterek kauçuk diyaframı delin. Kapağı delerken tüp çeperinin delinmesini ve erken vakum kaybını önlemek için tüpleri tutucu içinde ortalayın. 9. KAN TÜPTE BELİRDİĞİ ZAMAN DERHAL TURNİKEYİ ÇIKARIN. BU İŞLEM SIRASINDA TÜP MUHTEVİYATININ KAPAK YA DA İĞNE UCUYLA TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN. Tam vakum çekimini sağlamak için her zaman tüpü baş parmakla bastırarak yerinde tutun. NOT: Kan bazen iğneden sızabilir. Maruz kalma tehlikesini minimize etmek için evrensel standart önlemleri uygulayın. Tüpe kan gitmemesi veya yeterince numune alınmadan kan akışının kesilmesi durumunda, yeterli kan alımının yapılabilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilir: a) Tüp kapağı tamamen delininceye kadar tüpü ileri doğru itin. Tam vakum çekimini sağlamak için her zaman tüpü baş parmakla bastırarak yerinde tutun. b) İğnenin damarda doğru pozisyonda olduğunu doğrulayın. c) Eğer kan hala akmıyorsa, tüpü çıkarın ve tutucu üzerine yeni tüp yerleştirin. d) Eğer ikinci tüp de çekmiyorsa, iğneyi çıkarın ve atın. İşlemi 1. adımdan itibaren yenileyin. 10. Birinci tüp dolu olduğunda ve kan akışı durduğunda, yavaşça tutucudan çıkarın. 11. Akışın başlaması için diyaframı delerek, sonraki tüpleri tutucuya yerleştirin. Katkı maddeleri içeren tüplerden önce, katkı maddeleri içermeyen tüpleri çekin. Tavsiye edilen Sıvı Çekme Sırasına bakın. 12. Katkı maddesi ve kanın iyice karışmasını sağlamak için, kan alımından hemen sonra tüpleri yavaşça ters çevirin. Doldurulmuş tüpleri ters çevirin ve tekrar dik konuma getirin. Bu, bir tam ters çevirme hareketidir. NOT: Tüpleri sallamayın. Kuvvetli bir şekilde karıştırma hareketi, köpürmeye ya da hemolize neden olabilir. Serum tüplerinin yetersiz veya gecikmiş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaşmanın gecikmesine neden olabilir. Pıhtılaşma önleyici içeren tüplerde, yetersiz karıştırma işlemi trombosit birikimine, pıhtılaşmaya ve/veya yanlış test sonuçlarına sebep olur. 13. Sonuncu tüp içine kan akışı durduğu zaman, delme bölgesine kuru steril bir bez parçasıyla kanama duruncaya kadar basınç uygulayarak, tüpü ve ardından iğneyi damardan çıkarın. Pıhtılaşma meydana geldiğinde, istenirse bandaj uygulayın. NOT: Ven ponksiyonundan sonra, kapağın üst kısmında artık kan kalabilir. Tüplerle işlem yaparken bu kanla temas etmekten kaçınmak için uygun önlemleri alın. Kanın bulaştığı herhangi bir iğne tutucu (holder), tehlikeli sayılır ve zaman kaybetmeden atılmalıdır. 14. Uygun bir atık cihazı kullanarak, kullanılmış iğneyi ve tutucuyu atın. TEKRAR KAPAKLAMAYIN. İğnelere yeniden kapak takılması iğne batması ve kan ile temas etme riskini artırır. Bir tüpten diğerine yapılan bir değişikliğin hasta numunelerinden alınan analiz sonuçlarını önemli oranda etkilemediğinin doğrulanması nihai olarak laboratuvarın sorumluluğundadır. NOT: Tüpleri, özellikle serumları, dik konumda muhafaza edin. Santrifügasyon Tüplerin santrifüj taşıyıcının üzerinde düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun; kusurlu yerleştirme VACUETTE Emniyet kapağının tüpten ayrılmasına neden olabilir. NOT: VACUETTE Serum Tüpleri, serum içindeki ard pıhtılaşmayı (fibrin oluşumu) minimize ermek için, kan alımı sonrası en az 30 dakika boyunca santrifüjlenmelidir. Bu, analizörün kontaminasyonuna ve hatalı sonuçlara neden olabilir. Pıhtılaşma önleyici tedavi gören ya da pıhtılaşma sorunları olan hastalardan alınan kanın pıhtılaşması, 30 dakikadan fazla sürebilir. Serum tüplerinin, santrifügasyon öncesi tamamen pıhtılaşmasına izin verilmelidir Rev /7

6 Tüp Tipi Ters Çevirme İşlemleri (karıştırma) Tavsiye edilen g-gücü göreli santrifüj gücü (rcf) Süre (min) VACUETTE Serum Tüpleri / Sepli / Boncuklu VACUETTE EDTA Tüpleri / Sepli VACUETTE Heparin Plazma Tüpleri / Sepli 5-10x g VACUETTE Glikoz Tüpleri VACUETTE Homosistein Saptama Tüpleri g 10 VACUETTE Koagülasyon Tüpleri - Trombosit testleri (PRP) 150 g 5 - Rutin testler (PPP) 4-5x g 10 - Plazma derin dondurucu için hazırlık (PFP) g 20 Diğer santrifügasyon ayarları da kabul edilebilir bir ayrılma sağlayabilir. Plazma tüpleri ideal olarak yüksek g- gücünde santrifüjlenmelidir (örn. 2200g). Laboratuvar tarafından değerlendirilmeli ve doğrulanmalıdır (örn. arttırılmış g-gücü ve/veya azaltılmış süre). Tüpler, sabit açılı kafalara sahip olanlardan ziyade, yatay menteşeli rotorlara sahip santrifüjlerde dönerken bariyerler daha sabittir. Jel hareketinin bazen yeterli olmaması durumunda (özellikle %50'den büyük bir hematokritten dolayı), daha yüksek bir g-gücünün kullanılması ve daha uzun santrifügasyon süresi tavsiye edilmektedir. Santrifügasyon işlemi soğutulmuş bir santrifüjde yapılmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar jelin fiziksel özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Serum ya da plazma randımanı için 20 C-22 C idealdir. NOT: Tüpleri, kan alımından sonra en geç 2 saat içerisinde santrifüjlenmelidir. Kan hücrelerinin serum ya da plazmayla uzun süreli teması, hatalı analiz sonuçlarına yol açabilir, böylece santrifügasyon işlemi analize bağlı olarak daha erken gerekli olabilir. Bariyer oluştuğunda, jel tüplerinin yeniden santrifüjlenmesi tavsiye edilmez. Jelin altındaki kalıntılar süpernatantı kontamine edebilir. VACUETTE Kapaklar VACUETTE kan alma sistemi, aerosol oluşumunu minimize etmek için benzersiz bir emniyet kapağı tasarımına sahiptir. Tüplerin boyutuna bağlı olarak, iki farklı kapatma sistemi bulunmaktadır: 13mm tüpler: Çıkıntılı ve çıkıntısız tüpler Çıkıntılı tüpler, bir VACUETTE Vidalı Emniyet Kapağı ile donatılmıştır. Kapağı saat yönüne tersine çevirerek tüpten çıkarın. Basit bir çekme hareketiyle kapak çıkarılamaz. Çıkıntısız tüpler de bir VACUETTE Vidalı Emniyet Kapağı ile donatılmıştır. Ancak, tüplerde çıkıntı olmaması nedeniyle, kapak basit bir çekme hareketiyle çıkarılabilir. 16 mm tüpler: VACUETTE Kavramalı Emniyet Kapağı - Basit bir çekme hareketiyle kapağı tüpten çıkarın. Sadece PE'den yapılan Özel Oturtmalı Kapaklar, saklanacak tüpleri yeniden kapaklamak amacına yöneliktir. Elden çıkarma 1. Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. 2. Tek kullanımlık eldivenler enfeksiyon riskini önler. 3. Kontamine olmuş ya da dolu kan alma tüpleri, daha sonra otoklavlanarak yakılacak olan uygun biyolojik tehlike atık konteynerlerine atılmalıdır. 4. Elden çıkarma işlemi, uygun bir insinerasyon tesisinde ya da otoklavlama işlemiyle yapılmalıdır (buhar sterilizasyonu). Etiket Bilgileri Ürün numarası LOT numarası: Parti numarası Son Kullanma Tarihi: Belirtilen ayın sonuna kadar kullanılabilir Işınlama Yoluyla Sterilizasyon Yeniden Kullanmayın Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi İn Vitro Tanı Cihazı Kullanım Talimatlarına Başvurun Üretici Sıcaklık limitleri Referanslar: ISO / EN / ANSI/AAMI Standards ISO 6710 Single-use containers for venous blood specimen collection EN 14820:2004 Single-use containers for human venous blood specimen collection ISO Sterilisation of health care products Requirements for validation and routine control Radiation sterilisation Rev /7

7 Literatür: H1-A5 Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 5th Edition ; Onaylanmış Standart H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture ; Onaylanmış Standart-6. Baskı H21-A4 Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays ; Onaylanmış Standart - 4. Baskı H20-A Referans Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods; Onaylanmış Standart. H26-A Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel HematologyAnalyzers; Onaylanmış Standart. Üreticiye özel ürün partisi; Paket etiketine bakın Greiner Bio-One GmbH Bad Hallerstr Kremsmünster Avusturya Rev /7

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin

KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin Şekil 1 Ürüne Genel Bakış ve Tanım King Vision Videolu Laringoskop taşınabilir, pilli, sert, dijital videolu

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri 1 GİRİŞ MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri Lastik, araç ile zemin arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, lastiklerinin kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için, kullanıcıların aşağıdaki

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi..

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi.. On-Call Platinum Kan Şeker Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu Kişinin kendi kendinin kan şekerini ölçmesi şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon un amacı yüksek kaliteli kan şeker ölçümünü

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ

PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ 151676-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

İşletme maddesi yönetmelikleri

İşletme maddesi yönetmelikleri İşletme maddesi yönetmelikleri Tüm ticari MTU üretim serileri (1000-1600, 1800 üretim serisi hariç), DDC S60 Off-Highway ve iki zamanlı motorlar A001061/36T 2015 Telif Hakkı MTU Friedrichshafen GmbH Bu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı