The Spirit & The Letter

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkript

1 Daima sağlam bir doğrulukla birlikte General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 İÇINDEKILER DOĞRULUK BEYANI 1 THE SPIRIT & THE LETTER: İŞLERİ YÜRÜTME BİÇİMİMİZE KILAVUZLUK EDİYOR 2 GE DAVRANIŞ KURALLARI 3 KİŞİSEL SORUMLULUĞUNUZ 4 GE POLİTİKALARINA UYMASI GEREKENLER 5 ÇALIŞANLARIN YAPMASI GEREKENLER 6 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 7 SESİNİZİ YÜKSELTİN : DOĞRULUKLA İLGİLİ ENDİŞELERİ BİLDİRME KONUSUNDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ 8 BİR DOĞRULUKLA İLGİLİ ENDİŞENİN BİLDİRİLMESİ 9 BİR DOĞRULUKLA İLGİLİ ENDİŞE BİLDİRİLDİĞİNDE MEYDANA GELECEKLER 10 İHLALLERE YÖNELİK CEZALAR 11 ŞİRKET POLİTİKALARI VE PROSEDÜRLERİ 12 THE SPIRIT & THE LETTER POLİTİKALARI 13 MÜŞTERİ & TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞMA 14 Uygunsuz Ödemeler 16 Tedarikçilerle İlişkiler 18 Uluslararası Ticari Kontroller 22 KaraPara Aklamanın Önlenmesi 24 Gizlilik 26 DEVLETLE YAPILAN İŞLER 28 Devletlerle Çalışmak 30 KÜRESEL REKABET 32 Rekabet Yasalarıyla Uyum 34 GE TOPLULUĞU İÇERİSİNDE 36 Adil İstihdam Uygulamaları 38 Çevre, Sağlık & Güvenlik 42 Güvenlik & Kriz Yönetimi 44 GE DEĞERLERİNİN KORUNMASI 46 Fikri Mülkiyet 48 Denetçilik 50 Çıkar Çatışmaları 54 İçeriden Bilgilerle Hisse Alışverişinde Bulunulması & İşlemler Hakkında Dışarıya Bilgi Aktarılması 56 İNDEKS 58 EK: HANGİ YASALAR GEÇERLİDİR 59 Bu kitapçık sadece GE uygunluk politikalarının sunulmasına yöneliktir. Bu politikaların tam metni ve diğer kaynaklar integrity.ge.com adresinde bulunmaktadır.

3 1 DOĞRULUK BEYANI GE, 125 yıldan fazla bir süredir dürüstlük doğrultusunda çalışma noktasında tavizsiz bir tavır sergilemiştir. Biz, bir yandan yeni iş alanları ve bölgelere doğru genişleyip, sürekliliği olan bir büyüme kaydederken, aynı zamanda yasalar ve etik kurallara uygun faaliyet göstermek anlamında dünya çapında bir saygınlık elde ettik. Bu saygınlık daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı. CEO ların yapmış olduğu çok sayıda araştırmada GE dünyanın en fazla saygı duyulan ve takdir edilen şirketi olarak belirtilmektedir. Doğruluk ve yönetim olarak birinci sırada bulunmaktayız. Fakat içimizden biri bile doğru kararlar vermese ve doğru işler yapmasa bunların hiçbir önemi kalmaz. Birçok kişinin işler hakkında hiç olmadığı kadar olumsuz oldukları bir dönemde, GE her gün bütün çalışanlarda tek tek bu yüksek güven düzeyini elde etmeye çalışmalıdır. GE Topluluğu içerisinde bulunan herkesten Davranış Kurallarımızı takip etmede kişisel bir sorumluluk göstermesini istememin sebebi budur. Temel doğruluk konuları üzerine bu GE politikaları sahip olduğumuz etik sorumluluğu taşımada bizlere rehber olacaktır. Bütün GE çalışanları bu politikaların sadece lafzına değil aynı zamanda ruhuna da uymak zorundadır. Eğer siz veya başkası için doğru davranışın ne olduğu konusunda bir soru veya şüpheniz varsa bu konuyu derhal müdürünüze, bir GE ombudsmanına veya Şirketin sizin için sağladığı birçok kanalı kullanarak bildirin. Ne olursa olsun, hiçbirşey, doğruluktan, dürüstlükten daha değerli olamaz - Amirinizden aldığınız direktif, yüksek karlılık - söz konusu olsa bile. GE liderleri sadece kendi hareketlerinden değil aynı zamanda işe özel temel faaliyet alanlarında GE politikası ve yürürlükte olan yasaya uygun hareket etme kültürünü teşvik etmekten de sorumludur. Liderler çalışanların ilgili davranış hakkındaki şüphelerini hemen ele almalı ve bu konuda özen ve saygı göstermelidir. Mükemmel düzeyde mali performans ve yüksek idari standartlar ve uygunluk standartları arasında herhangi bir çatışma yoktur aksine bu ikisi karşılıklı olarak birbirini güçlendirmektedir. 21. Yüzyılda üstün bir şekilde büyüyen bir şirket olmaya odaklanırken, müşterilerimizin bize ve ürünlerimize olan güveni ve doğruluk, dürüstlükle birlikte bir performans göstermenin hiçbir şeyden daha önemli olmadığını unutmamamız gerekir. Jeffrey R. Immelt Yönetim Kurulu Başkanı & CEO Haziran 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: İşleri yürütme biçimimize kılavuzluk ediyor Her gün, iş yaptığı her yerde, GE çalışanları şirketin güvenilirliğini etkileyebilecek güce sahiptir. The Spirit & The Letter, 125 yıldan fazla sürenin ardından ilişkilerimizi halen şaşmaz bir doğrulukla yürütmemizi sağlamamıza yardımcı olur. Yüzyıldan fazla bir süredir, GE çalışanları en üst düzeyde etik iş yürütme standartlarına sahip olmak için çok sıkı bir şekilde çalışmışlardır. Biz sadece yasalara uymanın ötesinde bir şey yapıyoruz doğruluğun ruhunu özümüze taşıyoruz. GE nin Davranış Kuralları bu ruhu her gün, her yerde ve her GE çalışanı tarafından uyulacak genel davranış ilkeleri belirleyerek ortaya koyar. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Her yerde, Every day: Her gün, Everyone: Herkes.

5 GE Davranış Kuralları Dünyanın her yerinde işlerimizi idare etmemizle ilgili olarak yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere uyun. Yürüttüğünüz bütün GE faaliyetleri ve ilişkilerinde dürüst, adil ve güvenilir olun. İş ve kişisel ilişkileriniz arasında herhangi bir çıkar çatışması çıkmasını önleyin. Adil istihdam uygulamalarının çeşitli GE topluluklarının bütün üyelerine yaygınlaştırılacağı bir atmosfer sağlayın. Güvenilir bir iş ortamı yaratmaya ve çevreyi korumaya çaba gösterin. Her liderlik düzeyinde etik davranışların bütün çalışanlar tarafından doğru kabul edildiği, buna saygı gösterildiği ve örnek alındığı bir kültürü benimseyin.

6 4 The Spirit & The Letter Kişisel Sorumluluğunuz Sizden bütün GE çalışanlarının The Spirit and The Letter politikalarını takip etmeleri gerektiği konusunun farkında olduğunuzu onaylamanız ve bir GE müdürü, şirket hukuk danışmanı, GE müfettişi, GE ombudsmanı ve diğer GE uyum uzmanlarıyla birlikte olası politika ve yasa ihlallerini bildirmeniz istenecektir. Politikaların tam metni için, aşağıdaki GE doğruluk Web sitesini ziyaret edin: integrity.ge.com.

7 5 GE politikalarına uyması gerekenler GE DİREKTÖRLERİ, MEMURLARI VE ÇALIŞANLARI. YAN KURULUŞLAR VE KONTROL ALTINDAKİ BAĞLI ŞİRKETLER GE nin yüzde 50 den daha fazla oy hakkına veya işletmeyi kontrol etme hakkına sahip olduğu şirketlerde GE uygunluk politikalarının kabul edilmesi ve uygulanması gereklidir. KONTROL ALTINDA OLMAYAN BAĞLI ŞİRKETLER Kontrol altında olmayan bağlı şirketler GE uygunluk politikalarını kabul etmeye ve uygulamaya teşvik edilmelidir. GE Yİ TEMSİL EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR Danışmanlar, acenteler, satış sorumluları, distribütörler ve bağımsız müteahhitler gibi üçüncü şahıslarla çalışan GE çalışanları aşağıda belirtilenlere uymalıdırlar: bu şahısların GE nin uygunluk politikalarının ilgili kısımlarına uymalarını sağlamak bu şahısların politikalarla ilgili gereklilikler konusunda eğitilmeleri ve bilgilendirilmelerini sağlamak bir üçüncü şahsın GE nin uygunluk politikalarına uymadığının belirlenmesinin ardından, sözleşmenin iptal edilmesine varabilecek şekilde hareket etmek.

8 6 The Spirit & The Letter Çalışanların yapması gerekenler Bütün çalışanlar GE nin politikalarını anlayarak, GE nin doğruluğa olan bağlılığını benimseyerek ve uyumu artıracak ve ihlalleri önleyecek şekilde davranarak GE nin uyum kültürüne katkı sağlayabilir. Bu konuda çalışanların sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır: GE POLİTİKALARINI ANLAMAK Bu kitapçıkta özetlenen politika gerekliliklerini temel düzeyde kavrayın. İşinizle ilgili politikaların ayrıntılarını öğrenin. Tam ve güncellenmiş politikalar için integrity.ge.com adresine bakın. Politikalarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda müdürünüze, şirket hukuk danışmanına veya diğer GE kaynaklarına başvurun. ENDİŞELERİNİZİ BİLDİRMEK Herhangi bir GE politikasına dair olası ihlaller hakkındaki bütün endişelerinizi derhal bildirin. Doğrulukla ilgili endişeleri bildirmek için farklı kanalların ne olduğunu anlayın: ombudsman, müdür, GE avukatı, GE müfettişi veya diğer uygunluk kaynağı. Bildirmiş olduğunuz bir endişe çözüme kavuşmamışsa, konuyu takip edin! Konuyu diğer GE kanalları üzerinden bildirin. Doğrulukla ilgili endişeler hakkındaki GE soruşturmalarında işbirliğinde bulunun.

9 7 Liderlerin yapması gerekenler Bir lider aşağıdakileri yapmalıdır: sorumluluklarının farkında olan ve misilleme korkusu olmadan endişelerini bildirmekte kendilerini rahat hisseden çalışanlarla bir uyum kültürü oluşturmak; uyum çabalarına kişisel olarak öncülük ederek etik davranış ve uyumu teşvik etmek; çalışanları değerlendirirken ve ödüllendirirken uyum konusunda çabaları göz önünde bulundurmak ve çalışanların işle ilgili sonuçların asla etik davranış ve GE politikalarıyla uyumdan daha önemli olmadığını anlamalarını sağlamak. Ayrıca, liderler uyum sorunlarını önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için bir altyapı oluşturmada aşağıdaki adımları takip etmelidir: UYUM SORUNLARINI ÖNLEMEK İşle ilgili uyum risklerini tanımlayın. Süreçlerin, sizin özel olarak belirlediğiniz risk alanlarına işaret edecek şekilde bildirilmesini ve uygulanmasını sağlayın. Çalışanlara ve (gerekli durumlarda) kurul üyeleri ve üçüncü şahıslara GE politikaları ve yürürlükteki yasalar hakkında eğitim verin. İşin uyum programına yeterli kaynak ayırın. UYUM SORUNLARINI TESPİT ETMEK Artan uyum risklerini ve / veya ihlalleri tespit etmek için tablolar ve skor göstergeleri gibi kontrol önlemleri uygulayın. Etkin bir ombudsman sistemi sağlayın. İş uyum liderleri ve / veya Şirket Teftiş Biriminin yardımını alarak periyodik uyum incelemelerinin yerine getirilmesini sağlayın. UYUM SORUNLARINA YANIT VERMEK Uyumla ilgili belirlenmiş zayıflıkları gidermek için acil düzeltici eylemde bulunun. Uygun disiplin eylemine girişin. GE hukuk danışmanına danışın ve yasaları düzenleyenler ve yasaları icra eden yetkililere ilgili beyanlarda bulunun.

10 8 The Spirit & The Letter Sesinizi Yükseltin: Doğrulukla ilgili endişeleri bildirme konusundaki yükümlülüğünüz Doğrulukla ilgili bir endişeyi bildirmek GE topluluğunu, yani şirketimiz, meslektaşlarımız ve hissedarlarımızı korur. GE politikasına uyumla ilgili bir endişeniz varsa, bunu bildirmek gibi bir sorumluluğunuz da bulunmaktadır. ENDİŞELERİNİZİ ERKENDEN BİLDİRİN. Bir endişeye işaret etmekte ne kadar gecikirsek durum o kadar kötü olur. ADINIZI BELİRTMEYEBİLİRSİNİZ. Bununla birlikte eğer kendinizi tanıtırsanız, sizi izleyebilir ve size geri bildirimde bulunabiliriz. GİZLİLİĞİNİZE SAYGI DUYULACAKTIR. Kimliğiniz ve vermiş olduğunuz bilgiler sadece sorunu çözmekle sorumlu olan bilmesi gereken kişilerle paylaşılacaktır. MİSİLLEME GE POLİTİKASININ İHLALİDİR. GE doğrulukla ilgili bir endişeyi bildiren veya bu konuya işaret edilmesine yardım edenlere karşı misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklar. Misillemede bulunulması işten ihraç da dahil olmak üzere, disiplin cezasına neden olabilir. Bir endişeyi sözlü veya yazılı olarak bildirebilirsiniz. Eğer tercih ederseniz, bunu adınızı belirtmeden yapabilirsiniz.

11 9 Bir doğrulukla ilgili endişenin bildirilmesi GE endişelerin bildirilmesi için çeşitli kanallar sunmaktadır. Sizin için en rahat olan kanalı kullanın. İŞİNİZ DAHİLİNDE Genel olarak amiriniz veya müdürünüz doğrulukla ilgili bir endişeyi hızlı bir şekilde çözmek açısından en iyi konumdadırlar. Bununla birlikte, doğrudan amiriniz tek seçeneğiniz değildir. Diğer kaynaklar şunlardır: Uyum lideri veya müfettişiniz Şirket hukuk danışmanı Bir üst yönetim kademesi İşletme ombudsmanınız veya doğruluk yardım hattı (integrity.ge.com adresinde listelenmiştir) GE ŞİRKET OMBUDSMANI GE Ombudsmanına başvurmak, eğer bunu istemişseniz, kimliğinizi belirtmeksizin, doğrulukla ilgili sorularınızı ve endişelerinizi dile getirmenizi sağlar ve bir yanıt alırsınız. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A (sadece ABD için) veya 8* veya (1) Türkiye Ombudsmanı: Hüsniye Yılmaz Mobil: , Ofis Direkt: GE YÖNETİM KURULU Diğer endişelerinizin yanı sıra, GE nin muhasebesi, dahili muhasebe kontrol ve denetim konuları hakkındaki endişelerinizi Yönetim Kurulu veya Teftiş Kuruluna bildirebilirsiniz. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (sadece ABD için) (1) Konuşun, soru sorun, yanıt alın. Eğer endişeniz giderilmemişse, onu diğer kanallardan birine götürün.

12 10 The Spirit & The Letter Bir doğrulukla ilgili endişe bildirildiğinde meydana gelecekler GE politikasına uyumla ilgili endişeler soruşturulacaktır. GE nin soruşturma işlemi aşağıdakileri içerir: 1. BİR SORUŞTURMA EKİBİNİN ATANMASI Soruşturma için doğru bilgilere ve objektifliğe sahip uzmanlar atanmaktadır. 2. BİR SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ Ekip, görüşmeler yaparak ve / veya belgeleri inceleyerek gerçekleri belirler. 3. DÜZELTİCİ EYLEM Eğer gerekirse, ekip uygulaması için ilgili müdürlere düzeltici eylem önerilerinde bulunur. 4. GERİ BİLDİRİM Endişeyi bildiren kişiye soruşturmanın sonunda geri bildirimde bulunulur.

13 11 İhlallere yönelik cezalar GE politikalarının lafzı veya ruhunu ihlal eden çalışanlar veya liderler istihdamın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere disiplin cezasına tabi tutulur. Disiplin cezasıyla sonuçlanabilecek görevi ihmal halleri aşağıda belirtilmiştir: GE politikasının ihlali Başkalarından GE politikasını ihlal etmesinin istenmesi Bilinen veya şüphelenilen bir GE politikası ihlalini derhal bildirmemek Olası politika ihlallerine yönelik GE soruşturmalarında işbirliği sergilememek Doğrulukla ilgili bir endişeyi bildiren diğer bir çalışana karşı misillemede bulunmak GE politikaları ve yasalara uyumun sağlanması için liderlik ve titizlik göstermemek GE misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklar

14 12 The Spirit & The Letter Şirket politikaları ve prosedürleri Bölümünüz kendi politikaları ve prosedürlerini yayınlayabilir. Bu kılavuzda belirtilenlere ek olarak çalıştığınız bölümün politikaları ve prosedürlerini de takip etmelisiniz. ÖNEMLİ: Bu kılavuz ve onun içerisinde belirtilen politikalar bir istihdam sözleşmesi değildir. GE nin bu kılavuzu veya politikaları yayınlaması sözleşmeden doğan bir hak oluşturmaz.

15 Müşteri & Tedarikçilerle Çalışma Devletle Yapılan İşler Küresel Rekabet GE Topluluğu İçerisinde GE Değerlerinin Korunması The Spirit & The Letter Politikaları

16 Bölüm Bir Uygunsuz Ödemeler Tedarikçilerle İlişkiler Uluslararası Ticari Kontroller Kara Para Aklamanın Önlenmesi Gizlilik Müşteri & Tedarikçilerle Çalışma

17 15 Deniz aşırı ülkede bulunan bir müşteri parası GE tarafından ödenmek üzere eğitim tesisimizi ziyaret etmek üzere davet edilmiştir, fakat buna ek olarak Universal Stüdyolarına bir hafta sonu ziyareti yapmayı da istemektedir. Bütün bu gezinin parasını biz ödeyebilir miyiz? BKZ. SAYFA 16: UYGUNSUZ ÖDEMELER Düşük fiyatla mal sağlayan tedarikçiniz daha düşüğü bulunamayacak fiyatlarda iyi kaliteye sahip ürünler ve güvenilir teslimat sunmaktadır. Fakat onun çalışanlarına sağladığı çalışma ve yaşama koşullarından rahatsızlık duyuyorsunuz. & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma Onu göz ardı mı edersiniz veya konuyu onsuz mu halledersiniz? BKZ. SAYFA 18: TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

18 16 The Spirit & The Letter Uygunsuz Ödemeler BİLİNMESİ GEREKENLER Herhangi bir şekilde avantaj elde etmek için bir uygunsuz ödeme yapılması asla kabul edilemez ve sizi ve GE yi olası bir yasal soruşturmaya maruz bırakabilir. GE, dünyadaki herhangi bir ülkede ister devletle ister özel sektörle olsun herhangi bir iş anlaşmasında uygun olmayan ödeme yapılmasını kesinlikle yasaklar. Uygunsuz ödemeler, hediyeler, iş eğlencesi ve müşterinin yolculuk ve barındırması için yapılan sınırlı ve makul boyutlardaki iş harcamaları ve ürünlerin veya hizmetlerin promosyonu veya bir sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili doğrudan yapılan ödemelerle karıştırılmamalıdır. Bu ödemeler, özel GE şirket ve işletme talimatlarına bağlı olarak kabul edilebilir.? 15. SAYFADAKİ SORUYA CEVAP Bu durum, müşterinizin bir devlet görevlisi olup olmamasına, yerel yasalara, müşterinin politikalarına, şirketinizin talimatlarına ve diğer olayları içeren çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu seyahatin kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için GE danışmanı ve müdürünüze danışmalısınız.

19 17 YAPILMASI GEREKENLER BİR HEDİYE VERMEDEN, bir müşteri eğlencesine katılmadan veya müşterinin seyahat harcamalarını karşılamadan önce yürürlükteki yasal gereklilikleri, müşterinin kendi yasalarını ve GE şirket ve işletme kılavuzlarını anladığınızdan emin olun. BU TÜR HARCAMALARIN KAYITLARININ işlemin tam özünü doğru bir şekilde yansıttığından EMİN OLUN. Yanlış anlaşılabilecek herhangi bir koşulda, ASLA ŞİRKET ADINA, bir hediye, yardım veya eğlence gibi bir TEKLİFTE BULUNMAYIN. Bir devlet görevlisine veya bir müşterinin çalışanlarına belirli bir avantaj elde etmek için ASLA değerli (para, mal veya hizmet gibi) bir şey SUNMAYIN, SÖZÜ VER- MEYİN, ÖDEMEYİN VEYA ÖDENME- SİNİ İSTEMEYİN. Rutin bir idari işlemi hızlandırmak için GE Ulusal Yöneticisi veya GE hukuk danışmanına tam olarak bildirmeden devlet görevlilerine veya çalışanlarına HERHANGİ BİR HEDİYE VERMEYİN veya diğer bir tür ödemede bulunmayın. O ülke dışında rüşveti yasaklayan bazı ulusal yasalar bir kişiye aksi belirtilmediği sürece rutin bir idari işlemi hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemeler yapılmasını bir istisna olarak içermektedir. Bu ödemeler yerel düzeydeki rüşveti önleme yasalarına göre genellikle yasadışıdır ve GE bunları kesinlikle tasvip etmemektedir. Rüşvetle - birine sizin lehinize bir iltimasta bulunması karşılığında, etik olmayan bir şekilde değerli birşey verilmesive sizin görevlendirilmiş olduğunuz rutin bir işleminhızlandırılması için küçük miktarda para ödemesi yapılmasını içeren bir kolaylaştırıcı ödeme arasındaki farkı bildiğinizden emin olun. GE nin Devletle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısının önceden onayı olmaksızın Birleşik Devletler içerisinde politik amaçlara katkıda bulunmak için ŞİRKET FONLARINI KULLANMAYIN Hem GE nin Devletle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı hem de GE nin Uluslararası Hukuk ve Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısının önceden onayı olmaksızın Birleşik Devletler dışında politik amaçlar için şirket fonlarını kullanmayın. GE Yİ TEMSİL EDEN (bir danışman, acente, satış temsilcisi, distribütör veya müteahhit gibi) KİŞİ VEYA FİRMALARDAN bu politika ve ilgili yasalara uymalarını İSTEYİN. GE yi temsil edecek kişi veya firmaları seçmek için ŞİRKETİNİ- ZİN DURUM DEĞERLENDİRME PRO- SEDÜRLERİNİ TAKİP EDİN. & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Aşağıdakiler gibi mevcut veya olası üçüncü şahıs temsilcileri hakkındaki GEÇMİŞ BİLGİLERİ: uygunsuz iş pratikleri iddiaları rüşvetle tanınmak bir müşteri veya devlet görevlisinin kararını olumsuz bir şekilde etkileyebilecek ailevi veya diğer ilişkiler Bir karar açıklanmadan önce bir komisyon ödemesi almak üzere HERHANGİ BİR TALEP BİR GE ŞİRKETİNİ spesifik bir temsilci veya ortak üzerinden özel bir ilişkiye YÖNLENDİRMEK İÇİN HERHANGİ BİR ÖNERİ İşlemle ilgili olmayan bir ülkede veya bir isme ödeme yapılmasına yönelik HERHANGİ BİR TALEP. Sağlanan hizmetlerle oransız düzeyde BİR KOMİSYON DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

20 18 The Spirit & The Letter Tedarikçilerle İlişkiler BİLİNMESİ GEREKENLER GE nin tedarikçilerle ilişkileri yasal, etkin ve adil uygulamalara dayanmaktadır. Tedarikçilerimizden, çalışanlarına adil davranmalarını, onlara sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamalarını ve çevre kalitesini korumalarını gerektiren yasalara uymalarını bekliyoruz. GE talimatlarına uyulması, tedarikçilerle ilişkilerimizin GE nin saygınlığına zarar vermemesinin sağlanmasına yardım eder.? 15. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Bu konuyu gözardı etmeyin. Bu önemli bir konu GE nin saygınlığı sadece çalışanlarına karşı sorumluluk sahibi olan ve çevreye karşı duyarlı davranan tedarikçilerle iş yapmalarına bağlıdır.

21 19 YAPILMASI GEREKENLER Tedarikçilerle ilişkileri kapsayan YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR ve hükümet düzenlemelerine UYGUN DAVRANIN. Sadece, yerel ve yürürlükteki diğer yasal gereklilikler ve emek, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili GE talimatlarına uyan tedarikçilerle İŞ YAPIN. GE nin Tedarikçi- Saygınlık Talimatlarında belirtilen ve, integrity.ge.com bulunan prosedürleri takip edin. Devlet sözleşmelerine uymak için malzeme ve hizmet satın alırken DEVLETİN SATIN ALMA DÜZENLEMELERİNİ TAKİP EDİN. Küçük işletmeler ve mağdurlar, azınlıklar, kadınlar ve özürlü gaziler tarafından sahip olunan şirketler dahil olmak üzere GE nin satın alacağı miktarın bir kısmını karşılamak için, tedarikçilere REKABETÇİ BİR FIRSAT SAĞLAYIN. GE NİN GİZLİ VE KENDİSİNE AİT BİLGİLERİNİ bir gizlilik anlaşmasıyla KORUYUN ve tedarikçiler tarafından sağlanmış olan tüm bilgileri bir gizlilik anlaşmasıyla koruyun. Tedarikçilerden elde edilen KİŞİSEL VERİLERİ KORUYUN (talimatlar için, 26. sayfadaki Gizlilik bölümüne bakın). & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER TEDARİKÇİLERİN, açık, rekabet bulunan ihale dışında bir şekilde SEÇİLMESİ Tedarikçi seçiminde, uygunsuz hediyeler veya diğer değerli eşyalar gibi OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI BİR ŞİRKETİ, bir akraba veya yakın arkadaş tarafından yönetilen BİR TEDARİKÇİYE YÖNLENDİRMEK Tedarikçinin tesislerinde SAĞLIK- SIZ KOŞULLAR BULUNMASI TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARININ küçük yaşta olmaları veya baskıya maruz kalmaları Tedarikçinin tesislerinde çevre standartları konusunda GÖZLE GÖRÜLÜR İHMAL KİŞİSEL VERİLER veya gizli bilgilerin yetkisiz erişim veya kullanımın önlenmesine yönelik uygun teknik, fiziksel ve organizasyonlarına ait tedbirler sağlanmadan tedarikçilere VERİLMESİ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

22 20 The Spirit & The Letter Kilit alanlarda düşük maliyet sunan tedarikçiler arıyorsunuz ve yurtdışından cazip görünen bir tedarikçi buldunuz. Bu yeni şirketin sizin gereksinim duyduğunuz özelliklere sahip olup olmadığını görmek için teknik çizimleri e-postayla gönderebilir misiniz? BKZ. SAYFA 22: ULUSLARARASI TİCARİ KONTROLLER Olası bir müşteri veya tedarikçiden bir temsilci size üzerinde adı ve irtibat ayrıntıları bulunan kartını vermiştir. Bu bilginin diğer GE personelinin erişebileceği bir veritabanına koymak doğru bir davranış mı? BKZ. SAYFA 26: GİZLİLİK

23 21 Uzun süre GE müşterisi olan bir kişi yakınlarda Nevada da yeni bir ithalat / ihracat şirketi açmıştır. Kendi şirketi, Orta Doğu daki özel bir klinik için tıbbi donanım satın almak istemektedir. Ödemenin, bir Pasifik adası devletinde bulunan bir bankadaki Britanya Virgin Adaları adına açılmış olan bir hesaba banka havalesi yoluyla yapılmasını istemektedir. Bu durumdan şüphelenmeli miyim? BKZ. SAYFA 24: KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma

24 22 The Spirit & The Letter Uluslararası Ticari Kontroller BİLİNMESİ GEREKENLER Uluslararası ticari kontrol (ITC) yasaları malların, hizmetlerin ve teknolojilerin sınır ötesi geçişini etkilemektedir. Bu yasalar sadece ürünlerin nakliyesi değil GE işlemlerinin çoğu için geçerlidir. Bilgilerin sınır ötesi değişimi, e-posta ve web erişimi de dahil olmak üzere ticari kontrollere tabidir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri teknik bilgilerin ABD içerisindeki ABD vatandaşı olmayan kişilere verilmesini de kontrol etmektedir. Bu faaliyetlerle ilgili olarak ITC yasalarını dikkatli bir şekilde incelememiz önemlidir.? 20. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Bu durum teknik bilgilerin ihraç sınıflandırmasına ve şirketinizin Tedarikçinizin Kim Olduğunu Öğrenin politikasına bağlıdır spesifik talimatlar için şirketinizin ITC uzmanınızla birlikte kontrol edin.

25 23 YAPILMASI GEREKENLER İş yürüttüğünüz bütün ülkelerin ilgili ITC Düzenlemelerini ve şirketinizin malların, teknolojinin, yazılım, hizmetler ve mali işlemlerle ilgili olarak kendi şirketinizin ITC PROSEDÜRLERİNİ TAKIP EDIN. Doğru ve eksiksiz ithalat bildirimleri sağlamak için İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLERİ ithalat müdürünüze BİLDİRİN. GE veya onun temsilcisinin devlet görevlilerine doğru ve eksiksiz bilgi vermesini sağlayın. Herhangi bir özel yetkilendirmenin gerekli olup olmadiğinii öğrenmek için ürün, yazılım veya teknolojiyi ihraç etmeden önce herhangi bir İHRACAT SINIF- LANDIRMASI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN. BÜTÜN İŞLEMLERİNİZİ yaptırım uygulanan belirli ülkeler, kişiler ve yasaklanmış son kullanıcılarla işlem yapılmasını yasaklayan bütün yürürlükteki yasalara karşı GÖZDEN GEÇİRİN. Uluslararası işlemlerinizde yer alan BÜTÜN İŞ ORTAKLARINIZI, tedarikçilerinizi ve tarafları devlet tarafından yayınlanan izleme listelerinde GÖZDEN GEÇİ- RİN. Şirketinizin Müşterinizin Kim Olduğunu Öğrenin / Tedarikçinizin Kim Olduğunu Öğrenin prosedürlerini takip edin. ABD yasaları veya yürürlükte olan ulusal yasalarca yasaklanmış veya cezaya tabi olan HERHANGİ BİR ENGELLEYİCİ TİCARİ PRATİK veya boykotla İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN. Eğer bir işlem ABD yasalarıyla örneğin Kanada, Meksika ve belirli ABD sınırlandırmalarını bloke eden Avrupa Birliği üyelerinin yürürlükteki yasaları arasında bir çatışma olduğunda MÜDÜRÜNÜZE DANIŞIN. & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Müşterinizin ITC yasalarını delmeye çalışabileceğini düşündüğünüz BAZEN ( KIRMIZI BAYRAK- LAR) OLARAK BİLİNEN BÜTÜN OLAYLAR, ( Kırmızı Bayrakların tam listesi Uluslararası Hukuk & Politika sitesindeki integrity.ge.com adresinde bulunabilir) Bir müşteri tarafından son kullanım, son kullanıcı, teslimat tarihleri ve teslimat yerleri hakkındaki sorulara verilen BAŞTAN SAVMA, İSTEKSİZ VEYA BUNUN DIŞINDA TATMİN EDİCİ OLMAYAN YANITLAR Biyolojik, kimyasal veya nükleer silahlar veya balistik füzelerin geliştirilmesiyle herhangi birbağlantısı olduğundan şüphelenilen FAALİYETLER VEYA TARAFLARIN BULUNMASI AMBARGO UYGULANAN BİR ÜLKE, ambargo uygulanan ülkenin bir vatandaşı veya temsilcisi veya devlet yaptırımının bulunduğu bir birey veya varlığın içerisinde YER ALDIĞI İŞLEMLER İHRAÇ EDİLEN MALLARIN FATURALARINDA gösterilen fiyatın tam değeri yansıtmadığı, malların tanımının eksik olduğu ve menşe ülkenin doğru olarak belirtilmediği durumlar İHRACATÇIYA YAPILAN HERHANGİ BİR ÖDEMENİN veya ihracatçı karının fatura fiyatında veya diğer bildirimlerde belirtilmediği durumlar İlgili taraflar arasındaki TRANS- FER FIYATININ ilgili maliyetleri ve karları kapsamadığı durumlar KULLANILAN BIR IHRACAT TARIFESI SINIFLANDIRMASININ ihraç edilen malları doğru olarak tanımlamadığı durumlar İHRACATÇI KAYDINDA (birihracattansorumlu olan taraf) ihracat yasalarına uyumla ilgiligerekli işlemleri yerine getirmeden GE NİN GÖSTERİLMESİ Programın gereklilikleriyle uyumun bulunduğunu gösteren destekleyici prosedürlerin bulunmaksızın MALLARIN TER- CİHLİ BİR GÜMRÜK PROGRAMI (GSP, NAFTA, V.B.) ALTINDA GİRMESİ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

26 24 The Spirit & The Letter Kara Para Aklamanın Önlenmesi BİLİNMESİ GEREKENLER Yasadışı bir faaliyet içerisinde yer alan kişiler örn., terörizm, narkotik, rüşvet ve dolandırıcılık onları saklamak veya yasal görünmesini sağlamak için suçlarının gelirlerini aklamaya çalışabilirler. 100 den fazla ülkede kara para aklamaya karşı, yasadışı faaliyetlerden gelir elde edilmesini içeren işlemler yürütülmesini yasaklayan yasalar mevcuttur. Bu konuyla ilgili bir nokta da, yasal fonların bazen geri para aklamak olarak adlandırılan şekilde, terörist faaliyetleri finanse etmek için kullanılabileceğidir. GE, tüm dünyadaki kara para aklama ve terörizm karşıtı yasalara tam olarak uymakta kararlıdır. GE, işlerini sadece yasal iş faaliyetleri içerisinde yer alan saygın müşterilerle, yasal kaynaklardan elde edilen fonlarla yürütür. Her bir GE işletmesinin şüphelenilen riske ayarlanmış olan risk temelli Müşterinizin Kim Olduğunu Öğrenin titizlik prosedürlerini uygulaması ve kabul edilemez ve şüpheli olan ödeme biçimlerini tespit etmek için makul adımlar atması gerekir. GE yi risk altına sokan müşteri ilişkileri ve işlemlerinin tespit edilememesi durumunda GE nin doğruluk, bütünlük ve ismi zarar görebilir.? 21. SAYFADAKİ SORUYA CEVAP Evet, eğer bir işlem, o işlemle ilgisiz olan veya müşteri için mantıklı olmayan ülkelere / ülkelerden veya kurumlara / kurumlardan fon aktarımı içeriyorsa bunlardan şüphelenmelisiniz. Bunun ötesinde, üçüncü taraflara para aktarılması talepleri de, işlemin yasallığından emin olmak için incelenmesi gereken kırmızı bayraklar oluşturur. İşleme geçmeden önce şirket danışmanı veya bir GE kara para aklama uzmanına danışın.

27 25 YAPILMASI GEREKENLER Kara para aklamasını ve terörizme destek ve finans sağlanmasını yasaklayan ve nakitle yapılan veya şüpheli olan işlemlerin bildirilmesini gerektiren YÜRÜRLÜKTEKİ BÜTÜN YASA ve düzenlemelere UYUN. Bu yasaların işinize ne ölçüde uygulandığını anlayın. ŞİRKETİNİZİN MÜŞTERİNİZİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN PROSEDÜRLERİNİ TAKİP EDİN. Onların yasal iş faaliyetleri içerisinde olduklarından ve fonlarının yasal kaynaklardan geldiğinden emin olmak için olası müşteriler, aracılar ve iş ortakları hakkında belge toplayın ve bu belgeleri anlayın. İŞLETMENİZİN kabul edilebilir ödeme biçimleri hakkındaki KURALLARINI TAKİP EDİN. Kara para aklamayla birlikte anılanödeme türlerini öğrenin (örneğin, çoklu para havaleleri veya seyahat çekleri veya bilinmeyen bir üçünü taraftan müşteri adına kesilen çekler). EĞER şüpheli bir faaliyet olduğuna dair BİR UYARI İŞARETİYLE KARŞILAŞIRSANIZ, bu endişenizi GE kara para aklamaya karşı atanmış uyum uzmanı veya şirket hukuk danışmanına bildirin ve işlemle ilgili prosedürler ilerlemeden önce endişenizin çözüme kavuşturulduğundan emin olun. Çözümün en iyi şekilde belgelendirilmesini sağlayın. & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Tam bilgi sağlamakta isteksiz görünen, yetersiz, yanlış veya şüpheli bilgi sağlayan ve rapor göndermekten ve kayıt tutma gereksinimlerinden kaçınmaya çalışan BİR MÜŞTERİ, ARACI VEYA ÖNERİLEN İŞ ORTAĞI Müşteriyle tanımlanabilir herhangi bir bağlantısı olmadığı görülen veya kara para aklama mekanizmalarının kullanıldığı belirlenen finansal araçlarınkullanıldığı ÖDEMELER BIR MÜŞTERI veya önerilen iş ortağı TARAFINDAN YAPILAN nakit ödeme GİRİŞİMLERİ Bir borcun nakit olarak veya nakit eşdeğerleriyle ERKENDEN GERİ ÖDENMESİ Müşterinin ticari durumu ve işi açısından normal veya tutarlı olmayan SİPARİŞLER, SATIN ALIM- LAR VEYA ÖDEMELER NORMAL DIŞI BİR ŞEKİLDE KARMAŞIK ANLAŞMA YAPILARI, ggerçek herhangi bir iş amacı olmadığını gösteren ödeme biçimleri veya olağan dışı bir şekilde yapılan ödemeler O işlemle ilgisiz olan veya müşteri için mantıklı olmayan ülkelere veya o ülkelerden NORMAL DIŞI ŞEKİLDE FON AKTARIMI İŞLEMLERİN terörist faaliyetler, narkotik trafiği veya kara para aklama faaliyetleri açısından gizlilik cenneti olarak tanımlanan BÖLGELERDE YER ALMASI İŞLEMLERİN, YURTDIŞINDAKİ PARAVAN VEYA OFFSHORE BANKALAR, yetkisiz bir şekilde para transferi yapanlar veya döviz bürosu bulunanlar veya banka harici finansal aracılarla YAPILMASI İŞLEMLERİN KAYIT TUTMA veya bildirimde bulunma gerekliliklerini (örneğin, bildirilebilir sınır miktarının altında bulunan) YAPI- LANDIRMA PARANIN iade depozitolarının üçüncü bir tarafa veya belirsiz bir hesaba AKTARILMASI TALEPLERİ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

28 26 The Spirit & The Letter Gizlilik BİLİNMESİ GEREKENLER Giderek artan sayıda ülke müşterilerin kişisel bilgilerinin (isimleri, ev ve büro irtibat bilgileri ve diğer bilgiler) toplanması ve kullanımını çok daha sıkı bir şekilde düzenlemeler getirmektedir. Buna ek olarak, çok sayıda ülke şirketten şirkete işlemlerde şirket temsilcilerinin kişisel bilgilerine de düzenleme getirmektedir. Birkaç ülke, şirketlerle ilgili bilgilerin gizliliğine bile düzenleme getirmektedir. GE, kişisel bilgileri makul bir şekilde ve yürürlükteki gizlilik yasalarına uygun olarak ele almakta kararlıdır.? 20. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Bu verileri bir kişisel bilgilerin korunması yasası bulunan bir ülkede toplamışsanız örneğin, Avrupa ülkelerinin çoğu bilgileri elinizde bulunan kişinin açık izni olmaksızın bu bilgileri kullanmanız veya paylaşmanız yasa tarafından yasaklanmış olabilir. Eğer bu konuda emin değilseniz, işletmenizin Destek Merkezindeki Gizlilik sitesinde listelenen Gizlilik Şef Liderine danışın.

29 27 YAPILMASI GEREKENLER Kişisel bilgilere yönelik geçerli olduğu için aşağıdakilerin BİLGİ- SİNİ EDİNİN VE BUNLARA UYUN: yürürlükteki yasalar ve kişisel bilgilerin elde edildiği, işlendiği veya kullanıldığı yargılama düzenlemeleri. GE ve şirketinizin gizlilik politikaları. geçerli olan tüm sözleşmeden doğan yükümlülükler. KİŞİSEL BİLGİLERİ sadece işle ilgili yasal amaçlarla TOPLAYIN, İŞLE- YİN VE KULLANIN. Kişisel bilgiler haricindeki İSMİ GİZLİ OLAN BİLGİLERİ (isimlerin silindiği veya tanımlanamadığı) veya kısaltılmış bilgileri (bir kişinin tanınmaması için bilgilerin özetlendiği) sadece uygun ve gerekli hallerde KULLANIN. Kişisel bilgilere ERİŞİMİ işle ilgili yasal bir amaçla gereksinim duyanlarla KISITLAYIN. Kişisel bilgilerin işlenmesi sırasında yetkisiz erişimi veya kişisel bilgilerin kaza sonucu kaybolması veya zarar görmesini önlemek için ÖZEN GÖSTERİN. EĞER KİŞİSEL BİLGİLERİN bu politikanın veya şirketinizin gizlilik uygulama prosedürlerine AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANILDIĞINI ÖĞRE- NİRSENİZ veya kişisel bilgilerin bulunduğu herhangi bir sistem veya cihazın güvenliğinin tehlikede olduğunu öğrenirseniz, bunu derhal müdürünüze, şirket Gizlilik Liderine veya şirket hukuk danışmanına bildirin. & Müşteri Tedarikçilerle Çalışma DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kişisel bilgiler için örneğin, kişisel bilgilerin yasal olarak gerekenden daha geniş bir gruba e-posta veya başka bir şekilde dağıtılması veya üzerinde kişisel bilgilerin bulunduğu basılı belgeleri başkalarının görebileceği bir şekilde bir yazıcı, fotokopi cihazı veya faks cihazı içerisinde unutulması gibi YETERLİ DÜZEYDE ERİŞİM VEYA GÜVENLİK KONTROLÜNÜN BULUNMAMASI KİŞİSEL BİLGİLERİN yeterli güvenlik önlemi almayan veya bilgilerin kullanılmasında kısıtlama bulunmayan satıcılar veya tedarikçiler gibi bağımsız üçüncü taraflarla PAYLAŞILMASI KİŞİSEL BİLGİLERİN yürürlükteki yasal gereklilikler gözetilmeksizin ülkeler arasında AKTARILMASI DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

30 Bölüm İki Devletlerle Çalışmak Devletle Yapılan İşler

31 29 Bir kamu müşterimizden eğer proje kurulumunun tamamlandığını onaylarsak büyük miktarda ödeme alacağımızı öğrendik. Bazı küçük maddelerin henüz kurulup kurulmadığından emin değiliz fakat çok yakında olacaklar. Yıl sonuna yaklaşıyoruz ve ödemeyi deftere geçmek istiyoruz. Faturamızı ve onayımızı şimdi gönderebilir miyiz? BKZ. SAYFA 30: DEVLETLERLE ÇALIŞMAK Devletle Yapılan İşler

32 30 The Spirit & The Letter Devletlerle Çalışmak BİLİNMESİ GEREKENLER GE, ülkelerle ve devlet tarafından işletilen şirketlerle çalışmaktadır. İşimizin bir parçası olarak, devlet kurumları, görevlileri ve uluslararası kamu ajanslarıyla çok sık karşılıklı ilişki kurmaktayız. Bunların her birinde, GE çalışanları en üst etik standartları uygulamalı ve devletlerle yapılan işlemlere eşlik eden belirli özel gereklilikler de dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar ve düzenlemelere uygun davranmalıdır.? 29. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Hayır, bütün kurulumun sözleşmeye uygun olarak tamamlandığından emin olana kadar fatura ve onayı gönderemezsiniz. Doğru olmayan bir onayın gönderilmesi şirketi ve kişisel olarak sizi cezai yükümlülüklerle karşı karşıya bırakabilir. Bu sebeple, devlete verilen bütün onayların geçerli, doğru ve eksiksiz olması son derece önemlidir.

33 31 YAPILMASI GEREKENLER Özellikle devletle yapılan sözleşmeler ve işlemlere eşlik eden özel gereklilikler olmak üzere devletlerle çalışmayla ilgili YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASA- LAR ve düzenlemelere UYUN. Bir devlet projesi veya sözleşmesinde GE için mal veya hizmet sağlayan herkesin danışmanlar, satış temsilcileri, distribütörler veya tedarikçiler gibi GE nin Devletlerle Çalışmak politikasındaki niyetine uymayı kabul etmelerini SAĞLAYIN. Devlet görevlileri ve ajanslarıyla ilişki kurarken DOĞRU VE DÜRÜST OLUN. Raporlar, onaylar, beyanlar ve önerilerin geçerli, doğru ve eksiksiz olmasını ve sözleşme gerekliliklerinin yeterince tanımlanmasını ve sorumlu taraflara bildirilmesini SAĞLAYACAK SÜREÇ- LERİ BENİMSEYİN. Sözleşmede belirlenmiş mal ve hizmetler için HERHANGİ BİR İZİN- SIZ DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN veya yetkili devlet görevlisinin yazılı onayı olmaksızın sözleşme gerekliliklerinden sapmayın. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER EX-IM Bank, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve Avrupa imar ve Kalkınma Bankası gibi hükümet kurumlarınca finanse edilen özel şahıslar arasındaki ticari işlemler de dahil olmak üzeren devletlerle yapılan işlemler için geçerli olan ÖZEL GEREKLİLİKLER Devletle yapılan sözleşmelerde DOĞRU OLMAYAN VEYA İZİNSİZ MALİYET YÜKLEMELERİ SÖZLEŞME GEREKLİLİKLERİNDEN SAPMA veya örneğin, gerekli testlerin ve incelemelerin yapılmaması gibi, sözleşmede izinsiz değişiklikler yapılması Maliyet ve ücretlendirme bilgileri devlet tarafından istendiğinde, onlara YANLIŞ VE EKSİK BİLGİ VERİLMESİ Hediye almakla, işe eleman almak veya eleman kiralamakla veya onaylama prosedürleriyle ilgili sınırlandırmalar getiren DEVLET DÜZENLEMELERİNİN İHLAL EDİLMESİ Bir devletin bir tedarikçiyi rekabetçi bir şekilde seçimi veya bir rakibin teklifi veya önerisi hakkında BİLGİ KABUL EDİLMESİ (sözleşme görevlisi veya ajans liderinin özel ve yasal olarak bilgiyi sunmaya yetkisi olmadığı sürece) Bir devlet görevlisi veya bir devlet görevlisinin aile üyeleriyle, o görevli devletin sözleşmelerle ilgili karar almasını etkileme durumunda bulunduğunda, İŞE ALMA GÖRÜŞMESİ YAPILMASI Devletle Yapılan İşler DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

34 Bölüm Üç Rekabet Yasalarıyla Uyum Küresel Rekabet

35 33 Benim şirketimin kazanabileceğini düşündüğüm büyük bir pazar var fakat bu durum rakiplerimizden biriyle bunun için ortaklık kurması durumunda geçerli. Rekabet yasalarını ihlal etmeden birlikte çalışabilir miyiz veya bu fırsatın kaçmasına izin mi vermeliyim? BKZ. SAYFA 34: REKABET YASALARIYLA UYUM Küresel Rekabet

36 34 The Spirit & The Letter Rekabet Yasalarıyla Uyum BİLİNMESİ GEREKENLER Rekabet ve anti-tröst yasaları: Rakipler arasında rekabeti ortadan kaldıran sözleşmeleri ve karşılıklı anlaşmaları yasaklar; Pazarda etkili olan şirketlerin davranışlarını düzenler; ve Nihai olarak rekabeti azaltacak işlemleri önlemek için şirket birleşmeleri, şirket satın alımları ve bazı diğer işlemlerin önceden gözden geçirilmesini ve bazı durumlarda iptal edilmesini gerektirir. Bu yasalar karmaşık olup kapsam itibariyle küresel ölçektedir ve herhangi bir özel durumda farklı işleyebilir. İşletmeniz, rakiplerle temasları belirleme, rakipler hakkındaki verilerin elde edilmesi ve kullanımı ve ticari birlikler, mesleki topluluklar ve standart belirleme ve ürün onaylama organizasyonlarına katılım hakkında özel yönergeler sunmaktadır. Ayrıca, bu yasaların uygulanmasındaki birçok belirsizlik dikkate alındığında, yeni ticari inisiyatifler geliştirme sürecinin başlarındayken hukuk danışmanlarına başvurmanız çoğu durumda temel bir öneme sahiptir.? 33. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Bir rakiple belirli bir proje için ortaklık kurulması eğer sonuç müşteriye sunulan çözümün iyileştirilmesini beraberinde getiriyorsa, örneğin, her iki şirket her iki şirketin tek başına sağlayamayacakları bir öneriyi birlikte sağladıklarında, izin verilmektedir. Bir rakip şirketle ortak bir öneri için çalışmadan önce daima yasal görüş alın.

37 35 YAPILMASI GEREKENLER Yürürlükteki bütün rekabet yasaları ve düzenlemelerinin yanı sıra işin nasıl yürütüleceği konusunda rekabet yasası hükümleri, herhangi bir rekabet düzenleme kurumunun emirleri ve sözleşmelerine UYUN. hem GE nin hem de işe özel politika ve prosedürlerini İNCELEYİN VE ÖĞRENİN ve eğer bu konuda sorularınız veya sorunlarınız varsa bunları şirketin hukuk danışmanına götürün. Herhangi bir rakip şirketle GE ve rakibi arasındaki rekabetin boyutuyla ilgili anlaşma veya sözleşme ifade veya ima edilen, resmi veya resmi olmayan, yazılı veya sözlü SUNMAYIN veya bunlardan birine İMZA ATMAYIN. Aşağıda belirtilen konularda bir rakip şirket veya onun temsilcisiyle tartışmayın: fiyatlar ihale teklifleri satış bölgeleri, müşterilerin ve ürün gruplarının paylaşımı satış şartları ve koşulları üretim, satış kapasitesi veya hacmi maliyetler, karlar veya kar marjları pazar payı ürün veya hizmet sunumları müşteri veya tedarikçi sınıflandırması dağıtım yöntemleri İhale teklifinin işi kazanmanın dışında herhangi bir başka amaçla verildiğinin anlaşıldığı bir fiyat teklifinin veya bir fiyat teklifinin koşullarının verilip verilmeyeceğiyle ilgili (rakipler, aracılar, brokerler veya müşteriler dahil olmak üzere) herhangi birisiyle bir anlaşma teklifi SUNMAYIN veya böyle bir anlaşmaya imza ATMAYIN. Rakiplerle uygunsuz bir sözleşme veya anlaşma yapıldığı görünümü doğurabilecek türden İRTİBATLAR KURMAKTAN SAKININ. Müşterilerle, o müşterinin bir ürünü veya hizmeti üçüncü bir tarafa yeniden satışı veya kiralamasındaki fiyatı veya diğer koşulları sınırlandıracak türden herhangi bir sözleşme veya teklifi SUNMAYIN veya böyle bir anlaşmaya İMZA ATMAYIN. Tedarikçilerle, GE nin bir ürünü veya hizmeti yeniden satışı veya kiralamasındaki fiyatı veya diğer koşulları sınırlandıracak türden herhangi bir sözleşme veya teklifi SUNMAYIN veya böyle bir anlaşmaya İMZA ATMAYIN. Herhangi bir önerilmiş şirket birleşmesi, satın alma, ortak işbirliği veya rekabet yasalarıyla ilgili endişe ortaya çıkmasına sebep olabilecek herhangi bir diğer iş anlaşmasının değerlendirilmesinde kanuna uymama riskini azaltmaya yardım etmek için şirket hukuk danışmanına DANIŞIN (danışmanla tartışılması gereken anlaşma örnekleri aşağıda Dikkat Edilmesi Gerekenler listesinde verilmiştir). Küresel Rekabet DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Ürün veya hizmetlerin satılması veya satın alınması için ÖZEL DÜZENLEMELER Lisans alanların veya verenlerin özgürlüğünü sınırlandıran TEK- NOLOJİ LİSANSLARI BİR GE ÇALIŞANINI diğer bir tüzel varlığın yönetim kuruluna DAHİL EDEN SÖZLEŞMELER Mal ve hizmetlerin PROMOSYONU Bir GE ürünü veya hizmetinin kullanılması veya yeniden satılmasında BİR MÜŞTERİNİN TERCİHLERİNİ SINIRLANDIRAN SÖZLEŞMELER Sadece belirli müşterilere yönelik SEÇMECİ FİYAT İNDİRİMİ Rakiplerle DAĞITIM ANLAŞMALARI DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

38 Bölüm Dört Adil İstihdam Uygulamaları Çevre, Sağlık & Güvenlik Güvenlik & Kriz Yönetimi GE Topluluğu İçerisinde

39 37 Ben engelli bir çalışanım ve benim açımdan fiziksel anlamda erişimi imkansız olan bir bölge dışı toplantıya katılmam gerekiyor. Benim bölge dışına çıkma hakkım yok mu? BKZ. SAYFA 38: ADİL İSTİHDAM UYGULAMALARI GE Topluluğu İçerisinde

40 38 The Spirit & The Letter Adil İstihdam Uygulamaları BİLİNMESİ GEREKENLER Adil istihdam uygulamaları, GE nin yürürlükteki çalışma ve istihdam koşulları yasalarına uymanın ötesinde bir şeydir. Bunlar aynı zamanda bir saygı kültürüne de katkı sağlar. GE, bir araya gelme özgürlüğü, gizlilik, toplu pazarlık, göçmenlik, çalışma süresi, ücretler ve çalışma saatlerinin düzenlendiği bütün yasaların yanı sıra zorla, güç kullanarak çalıştırma ve çocuk emeği ve istihdam ayrımcılığını yasaklayan yasalara da uymaya kararlıdır. Biz, yasal uyumun ötesinde, GE işlerinin yürütüldüğü her yerde bütün çalışanları dikkate alan bir ortamın yaratılması için çalışıyoruz.? 37. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Evet. Toplantılara tam katılıma yardımcı olacak ve erişimi sağlayacak makul konaklama sağlanmalı veya sizin için alternatif düzenlemeler yerine getirilmeli.

41 39 YAPILMASI GEREKENLER İşle ilgili nitelikler (örn, eğitim, daha önceki deneyimler) ve meziyetlerde TEMEL İŞE ALMA KARARLARI. Meziyet, bir kişinin becerilerini, performansını, sahip olduğu değerleri, liderliğini ve işle ilgili diğer kriterleri içerir. İŞE ALMAYLA İLGİLİ BÜTÜN KARARLARI VE EYLEMLERİ bir kişinin ırkını, rengini, dinini, ulusal kökenini, cinsiyetini (hamilelik dahil olmak üzere), cinsel tercihini, yaşını, engelli oluşunu, gazilik durumunu veya yasa tarafından korunan diğer karakteristik özellikleri göz önünde bulundurmadan YERİNE GETİRİN. Uygunsuz taciz ve kaba güç sergileme durumlarının bulunmadığı BİR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAYIN. GE nin istihdam Bilgileri Koruma Standartları ve integrity.ge.com adresinde bulunan ilgili prosedürlere uygun olarak kişisel bilgilerin kullanılması, korunması ve aktarılmasında ÇALIŞANLARIN GİZLİLİK HAKLARINA SAYGI GÖSTERİN. (GE, çalışanların gizliliğini korumaya çalışırken diğer yandan bilgisayarlar, e-postalar, telefonlar, tescilli bilgiler, v.b. gibi şirket mülkiyetindeki eşyaların kullanımını yürürlükteki yasalara uygun olarak izleme hakkını gizli tutar.) Amerika Birleşik Devletlerinde ve başka herhangi bir yerde, yasaların gerektirmesi halinde kadınlar, azınlıklar, engelli vatandaşlar ve belirli gaziler için istihdam fırsatlarını arttırmak amacıyla YASAL TEŞVİK EYLEMLERİ UYGULAYIN. EĞER bu politikanın gereklilikleri ve yasalar, belirli bir alandaki gelenekler veya pratikler arasında BİR ÇATIŞMA ORTAYA ÇIKARSA, en uygun eylem planını belirlemek için yönetime ve şirket hukuk danışmanına danışın. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER SALDIRGANLIK İÇEREN BİR İŞ ORTAMI (örneğin, belirli bir ırk veya etnik grubun üyesini eğlence konusu yapacak veya rahatsız edecek fıkralar anlatılması veya malzemeler sergilenmesi) Bir diğer çalışana veya birlikte çalıştığınız kişiye HOŞLANMAYACAĞI TÜRDEN CİNSEL TEKLİFLERDE BULUNULMASI Ülkenizdeki BİR İŞ YASASI HÜKMÜ- NÜN İHLAL EDİLMESİ (örneğin, yasal olarak asgari yaşın altındaki bir çocuğun çalıştırılması) Belirli kişilerle, ırkları, dinleri, cinsiyetleri veya yasalar tarafından korunan diğer özellikleri sebebiyle BİRLİKTE ÇALIŞMANIN veya başka şekillerde işbirliği yapmanın REDDEDİLMESİ İSTİHDAM BİLGİLERİNİN işle ilgili bir gereksinimi, yetkisi olmayan veya kişinin rızası bulunmayan bir kişiye İFŞA EDİLMESİ Bir çalışan bir politika veya yasanın ihlaliyle ilgili bir endişe bildirdiği için o çalışana karşı OLUMSUZ HAREKETE GİRİŞMEK (örneğin işten kovmak) GE Topluluğu İçerisinde DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

42 40 The Spirit & The Letter

43 41 Bir müşterinin bozulmuş olan elektrik sistemini yeniden döşemek üzere gönderildiniz. Fakat maalesef müşteri planlanan tamiratları yapabilmeniz için sistemi tümüyle kapatamıyor. İşin çoğunu sistemin gerekli olan yerlerini kısmen kapatarak yerine getirdiniz. Son olarak sadece sistemin daha genel bir kapatılmasını gerektiren bazı basit kablo çekme işleri kaldı. Müşteri sizden bir iyilik olarak bu işi sistemi kapatmadan yapmanızı istiyor. Siz de bu işi asgari riskle yapacağınız konusunda kendinizden eminsiniz. Müşteri için bu iyiliği yapabilir misiniz? BKZ. SAYFA 42: ÇEVRE, SAĞLIK & GÜVENLIK Yeni bir müşteri, donanımın o gece gönderilmesi koşuluyla GE ye büyük bir sipariş vermek istiyor. Bu durum bize gerekli olan Dikkat Edilecek Noktaların izlenmesi için yeterli zaman bırakmıyor. Donanımı bugün gönderip Dikkat Edilecek Noktaları yarın kontrol edebilir miyim? BKZ. SAYFA 44: GÜVENLİK & KRİZ YÖNETİMİ GE Topluluğu İçerisinde

44 42 The Spirit & The Letter Çevre, Sağlık & Güvenlik BİLİNMESİ GEREKENLER Çevreyi ve çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak yasal bir yükümlülüktür ve GE bunun aynı zamanda doğru olan şey olduğunu da düşünüyor. GE yönetim liderliği ve çalışanların bağlılığı yoluyla, yürüttüğü işleri çevre üzerindeki etkileri en alt düzeye indiren güvenli bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu politika bütün şirket faaliyetlerini etkilemektedir sadece atık ve emisyonların değil yaptığımız bütün işlerin yönetilmesi örneğin ürünlerin satılması, bir aracın şirket işletmesinde sürülmesi, yeni bir işletmenin satın alınması veya müşteri hizmetlerinin sağlanması.? 41. SAYFADAKİ SORUNUN CEVABI Kesinlikle hayır. Hem GE politikaları hem de güvenli iş uygulamaları, çalışmaya başlamadan önce, güç verilmiş olan makinelerin güçlerinin kesilmesini gerektirir.

45 43 YAPILMASI GEREKENLER Yürürlükteki bütün çevre sağlığı ve güvenliği ( EHS ) yasaları ve düzenlemeleriyle GE nin EHS politikalarına UYUN. Güvenilir bir iş ortamı YARATIN VE bu ortamı KORUYUN ve işyeri kazalarını önleyin. Yeni bir faaliyete, girişime ve projeye başlamadan, yeni bir ürün satmadan, yeni bir işletmeyi satın almadan veya tehlikeli bir işe katılmadan önce, EHS YASAL VE SAYGINLIK RİSKLERİNİ DEĞERLENDİRİN. GE ürünleri ve hizmetlerinin tasarımı ve üretiminde ürünlerimizin yaşam döngüsünü değerlendirmenin bir parçası olarak EHS ETKİLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN. MAKUL ÖLÇÜLERDE OLMAYAN EHS RİSKLERİNİ GE tesisleri, ürünleri, hizmetleri ve faaliyetlerinin DIŞINDA TUTUN. YAPILABILIR ÖLÇÜLERDE, TOKSİK VE TEHLİKELİ MALZEMELERİ AZALTIN; kirliliği önleyin ve malzemeleri, suyu ve enerjiyi koruyun, yeniden elden geçirin ve geri dönüşümünü sağlayın. EHS SİSTEMLERİMİZİ ve performansı GE nin operasyonel stratejisinin dahili bir parçası olarak GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİN. Bu politikanın amaçlarını destekleyen GÖRÜŞLERI müdürünüze veya işletmenizin EHS müdürüne SUNUN. Yasadışı veya güvenli olmayan durumlarda MÜDÜRÜNÜZÜ veya EHS irtibatınızı DERHAL UYARIN. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Aşağıda belirtilen SAĞLIKSIZ FAA- LİYETLER VE KOŞULLAR: kişisel koruyucu donanımın kullanılmaması (ayakkabı, emniyet gözlükleri, işitme koruması, eldivenler, monitörler, v.b.) etiketsiz veya onaylanmamış kimyasallar açık veya güvenilir olmayan kablo tesisatı yangın veya acil durum çıkışlarının kapalı olması güvensiz araç kullanma veya emniyet kemerinin takılmaması veya GE nin araç kullanma politikalarının takip edilmemesi düşme koruması olmaksızın yüksek yerlerde çalışmak ağır, asılı durumdaki yüklerin altında çalışmak veya vinçleri uygun olmayan şekillerde kullanmak elektrik veya güç bulunan donanımlarla güvenlik prosedürlerini (örn. kilitleme, etiketleme ) takip etmeden çalışmak müşterinin çalışma alanında emniyetsiz bir şekilde çalışmak ciddi boyuttaki salgın hastalıklara olası şekilde maruz kalma ekipman ve makineler üzerindeki güvenlik kontrollerinin ve koruyucu donanımın devre dışı bırakılması Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili düzenleme ve prosedürlere UYMAMA Çalışanlar, müşteriler veya komşulardan gelen EHS ŞİKAYETLERİ BİLDİRİLMEMİŞ çevre, sağlık ve güvenlik tehlikeleri veya kazaları Olası ürün güvenlik sorunları hakkındaki endişelere anında CEVAP VERMEME Atıkların ve toksik malzemelerin azaltılmasına yönelik FIRSATLA- RIN KAÇIRILMASI Tehlikeli malzemeler ve kimyasalların yönetimi, nakliyesi, taşıması, ihracat / ithalatı ve atılması için GE POLİTİKALARININ TAKİP EDİLMEMESİ Yeni şirket satın alımlarıyla ilgili RİSKLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER ve ayrıca yüksek bir yasal yükümlülük ve saygınlık riski içeren hem yeni hem de mevcut ürünler, işlemler, hizmetler ve girişimler Bir bina ve / veya çalışanlara yönelik güvenlik tehditleri sergileyebilecek olan YETERSİZ DÜZEYDEKİ GÜVENLİK prosedürleri ve pratikleri Yüksek bir yasal yükümlülük ve saygınlık riski içeren YENİ ÜRÜN- LER, işlemler, girişimler veya şirket satın alımları GE Topluluğu İçerisinde DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN integrity.ge.com ADRESİNİ ZİYARET EDİN

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670 İŞ AHLAKI KURALLARI Başkanı Uyum Görevlisi Telefon (919) 379-2553 Nichlas A. Fink Kurumsal Uyum Yöneticisi Telefon (919) 379-4316 Michael R. LeClair Posta Adresi 8001 Aerial Center Parkway P. O. Box 2009

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Global Mesleki Ahlak Kuralları

Global Mesleki Ahlak Kuralları Global Mesleki Ahlak Kuralları Davranışlarımıza, Kararlarımıza ve Eylemlerimize Kılavuzluk Etme Parker Şirket Değerleri Beyanı Biz Parker ız İşimiz, geçmişte kurduğumuz adil ticari ilişkiler ile müşteri

Detaylı

Davranış Kuralları. Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak

Davranış Kuralları. Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak Davranış Kuralları Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak 1 2 Dr. Lars Leksell (1907-1986) Beyin Cerrahisi Profesörü Kurucumuzun mesajı 1972 yılında, babamın stereotaktik beyin cerrahisi alanındaki buluşlarından

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Tutum ve Davranış Yönetmeliği

Tutum ve Davranış Yönetmeliği Tutum ve Davranış Yönetmeliği Tutum ve Davranış Yönetmeliği mizde Xylem ve Şirketimiz ifadeleri geçtiğinde Xylem Inc. ve ona bağlı değer merkezleri ve işletme birimlerinin tamamı ifade edimektedir. 1 İçindekiler

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

GLOBAL MEDYA AĞIRLAMA ŞİRKETİ. İş Etiği + Davranış Kuralları

GLOBAL MEDYA AĞIRLAMA ŞİRKETİ. İş Etiği + Davranış Kuralları GLOBAL MEDYA AĞIRLAMA ŞİRKETİ İş Etiği + Davranış Kuralları GİRİŞ Sizinle Clear Channel Davranış Kurallarını paylaşmak istiyoruz. Bob Pittman William Eccleshare Bu Clear Channel İş Etiği ve Davranış Kurallarında

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN.

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. 1 İçindekiler Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var... 4 Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli... 4 Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın... 5 Misilleme

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

'in Değerleri ve. Beklentileri. dürüstlük bağlılık sorumlu girişimcilik ahlaki cesaret

'in Değerleri ve. Beklentileri. dürüstlük bağlılık sorumlu girişimcilik ahlaki cesaret 168 'in Değerleri ve Beklentileri dürüstlük bağlılık sorumlu girişimcilik ahlaki cesaret Sayın Çalışma Arkadaşlarım: Frank C. Sullivan, RPM Kurucusu, 1947 Büyükbabam temel bir felsefe ile RPM'yi kurdu

Detaylı

code of business conduct and ethics NEXT

code of business conduct and ethics NEXT NEXT İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız Doğruluk İlkelerine göre Hareket Ederiz. Üstün Performans Sergileriz. Her Gün, Doğru Olanı Yaparız. Mike McNamara İçindekiler i. Flextronics Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı