STRATEJiK YÖNETiMDE DEGiSiK YAKLASIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJiK YÖNETiMDE DEGiSiK YAKLASIMLAR"

Transkript

1 Yöntm, Yl: 6 Say: 20 Oca 1995, s STRATEJK YÖNETMDE DEGSK YAKLASIMLAR,, Asr. Grv. Y. Müh. V. Z YENEN* I.T.ü. Isun Faülts Grs Bu maald, rabt yogun v sürl dgsn br vrd faalyt göstrmt olan frmalarn nd bulundulan gülü v zayf yanlarn ortaya arablc br analzdn söz dlmtdr. Böylc br sanay olunda faalyt göstrn frmalar nd störlrn dgrlndrm frsau bulmus olurlarn, ndlrn d dgrlndrms olacalardr. Bu analz uygulamalar, faalytlrn dvam un ya da faalyttn lm gb o önml ararlar alma arfsnd ndlrn yön göstrctr. Anca sunu da hmn blrtmlym, söz onusu dln analz stördn stör v slundn sluny farll göstrblmtdr. Endüstr Çclg - Isltm Durumu Ltratürd Yönlndrc Polta, Traf Lambas v Yönlndrd Matrslr (1) ad vrln analzlr bn bu maald yuarda sld t sm altnda toplamay daha uygun buldum. Stratj Pazar Planlarnn formül dlmsnd rt adn hr brm n amalarn tanmlanmasdr. Brmlr daha alt düzylrd paralara ayrldlar zaman ndüstrnn frsatlar v stratj yalasmlar da farll göstrctr. 1970'l yllarn basnda Gnral Elctrc B.C.G.'w yalasmyla lglnms v portföyün bo)'utu daha oldugunu blrtmslrdr. Bunlardan bi Stratj Is Brmnn (SIB) (2) nd bulundugu ndüstrnn clg, dgrd slunnn sl gülülügü dgr br fad l raplrn gör üstün taraflandr. Bununla brabr G.E., büyüm-pay matrsrn yuarda alanan boyutunun bu matrs aratrz tm n t blrlyc oldugunu fad ttlr.bunlar sunlardr: Endüstr clg n toplam pazar büyüm oran, slun gülülügü nd görl pazar pay. BWlUn o dar slun gülülügü nd görl pazar pay. Bunun o dar oldugunu düsünn ytllr Endüstr clg-islun gülülügü Matrsn glstrdlr. Bu amala Isl v Dssal Fatörlr blrlnd. Dssal Fatörlr; Frma tarafndan ontrol dlmyn. Islunnn nd bulundugu ndüstrrn clgn blrlmd ullanlan fatörlrdr. Örn olara bunlar: Pazar gnslg, Pazar büyüm oran, Mvsmsll Rabt durumu, Grs baryrlr, Tnoloj durum, Enflasyon, sgücü ld dlblrlg, Sosyal, vrsl, Yasal v Polt' düznlmlr. Isl Fatörl~ s; Frma tarafndan ontrol dlbln fatörlrdr. Örn olara bunlar: Pazar pay Sats gücü, Pazarlama faalytlr, Tütc hzmtlr, Ar-G, Ürtm-Dagtm, Fnansal aynalar, maj, ürün hattnn gnslg, Kalt güvnlrl v Yöntm. 53

2 Anca sunu blrtmt fayda vardr, baz fatörlr (Sats, Pazarluna, Ar-G, Tütc Hzmtlr, Ürtm, dagtm) yöntmsl fosyonlardr. Yuarda sözü dln fatörlrn yanuda, günümüzd sltm gülülügünü ölmy yarayan baz sorularda sorulablmtdr. Bu sorular söyl fad dblrz.(3) Isltm Gülülügünü Ölmy Yarayan Sorular: - Pazar paymz srtmzn gülü br müstr tabanma sahp oldugunu göstryor mu? 2- Rabt dblm n alfy yöntm adrosuna sahpmyz? 3- Ürtm olanalarunz modm v vrml alsmata mdr'? - Rabt dvam ttrblm v ürün g Istrbln n grl tnoloj frnamzda varm? 5- Müstrlr ürünlrnz handa y br maja salp m? 6- Rabt dvam ttrbln n, rabt br fyat üzrndn malyt durumumuzu oruyablr myz? 7- Dagtm mallaryla uyumlu olara a Isablyor muyuz'? R- Ytrl sayda alfy müstr hzmtlr v sats lmanna salp myz? 9- Tdar anaarmz güvnlr mdr? Endüstr Çclgn Öln Sorular 1- Endüstr sats-büyüm oran yüs mdr? 2- Pazar, br o fnnay aldrablc adar ~ts~ - -Masmum Yatrm Tr - Basnl durumunu Boslu dgrlndrm n tmy potansyl ara düsün - Güsüzlügün Gülü ttr yollar urma tanm B 3- Pazar satslar dönmsll v mvsmsll dalgalanmalar göstryor mu? r - Pay yoluyla ldrl - Ürünün, ürün hayat zaman sa m? 5- Hüümt düznlm v stlamalar önml m m? Fnna nd bulundugu ndüstry v ndsn dgrlndrdtn sonra asagda tabloda br ary ndn yrlstrctr. Anca hr arnn ndn özgü br özllg vardr(). Bu özlll Sll'dn zlyblrs.nz. Çcl v Gülülü Matrsn Kullanma v Glstrm n Mtod Önml admlar blrlmd öncll su anda sl v dssal fatörlrn v glct projlrn aa blrlnms grr. Bununla brlt dgr admlarnda blrlnms grr. ADM-I: Isl v Dssal KrtFatörlrn tanm ADIM-2: Dssal Fatörlrn TaJrnn Dgrlndnns ADlM-3: Isl Fatörlrn Tahmn Dgrlndrms ADIM-: Çcl-Gülülü Matrsnd Brmlrn Pozsyonlandrlnas ADlM-5: Hr Br Dssal Fatör n Trndlrn Talnn ADIM-6: Hr Br sl Fatör n stnn durumlarn Glstrlns ADlM-7: Matrst Hrbr brmn stnln durumu ADlM-8: Hrbr Brm n Stratjlrn Formülasyonu Matrst Hr Br Bölümün Inclnms: Endüstr Çclg Gülü Na~ GCÇüyalnmy"l Durumu Dvamas Yatrm dn dvam arayap -- - Pyasadan Mnmum tanmlama Durumu - düzyd dvam Prum Büyüm Tr ttr Boslu Özll tm Güvnlr Bütün Raplrn tmy ttr durumu dvam hatar yatrm durumlar ara ayrlma bölümlrn ldr nat düsün tap - Zamannda yogunlasma -ayrl ürtmn Büyüm tr, -Özll 6- Pazar talb fma apastsn oranla o G düsl mü'? ü 7- Hammadd vya ara mamulün tünm thls vm- m? 8- Ço ;y fanasal aynalara sal p o sayda ü ral) fnnc var n? 9- Az sayda firna o büyü mtarlarda als Ü yapmata m? Böylc pazar sadc onlara g bagl olarc m faalyt göstnnt? ü 10- Dalada ötsnd ndüstr ar n ytrl potansyl salp m? 1- Endüstr frna stratjlrn uymata mdr? Sl I. Matrst Hücrlrn Dgrlnms 5

3 Anlaslacag üzr admlardan l dördü su an görüslrn, Sh- v göstrctr. Hoffr Sor Sralama 2 35 sltm Asagda 3.37 v ndüstrnn : yapsna gör durumu analz farll Endüstr Enrj Büyüm Enflasyon Insan Fyat Mvsmsll Pazar Müstr Rabt Tnoloj nndl'n Bölümlm drn Hzmt Durumu Karllg 1978son snsnd dört admyaptlar s glct br uygulamadan alntlar görcsnz(5) Agrl durumu analz tmtdr. Gnsl 1.00 Çcl Krtrlr Blncg üzr Matrs znn baslamann glnsl yolu vrd frsat v thllr dssal vry nclyr, sltmnn gülü v zayf yanlarn da sl vry aralz dr baslamatr.(5) Anca hr ndüstrd vr, ün n v tütc davranslar farll göstrcgm n fatörlrd ndüstrdn ndüstry farll göstrctr. Örngn tn ynllr vya dgr özl faydalar arayan tütclrn bulundugu farl ürünlrd tnoloj durum sltmnn gülülügü n önml br fatör olacan, patnt orumalar da ndüstr clg n o önml olacatr. Bununla brlt v syas ürünlrnd düsü ürtm malytlr v grs baryrlr gülülü v cl n dgrlrn nazaran daha önml olacatr. Bu yalasm ullanan analstlr yöntc ararlarndan v dnymlrndn yararlanma buna arsl gnllmy gtmtn annaldr. Ayn sld üst düzy yöntclrd bu analzlr dayal olara arar vrrn hang fatörlrn nn bu analz dahl dldgn v dgrlrnn nn göz ard dldgn binlr v anlamalar grmtdr. Hr fatör ndüstr clgn' v sltm gülülügünü olumlu ya da olumsu~ yönd tlyblr. Gnlll lslr göründügü adar bast dgldr. Bu lslrn ortaya onmasnda yuarda aladgunz gb yöntclr yarglarna v ararlarna gr vardr(5). Ayrca br o fatör yrn fatörlr öztlm v br grup altnda toplama olasdr. Anca fatörlrn dgrlndrlms asamasnda dgs yalasmlar oldugunu unutmama grr. Endüstrnhn dgrlndrinsnd ullanlan fatörlr snfa ayrablrz. Brnc grupta fatörlr, ndüstrd bütün frmalar ayn sld tlr. Bunlar su sld fad dblrz. Toplam pazar, Pazar büyüm oran v Endüstr arllg. Inc grupta fatörlr s frmay v raplrn farl sld tlr. Bu grupta fatörlrdn n fazla o uluslu srtlr d ana frmadan farl üld onumlanms srtlr tlnrlr. Bunlar su sld fad dblrz. Enflasyon trndlr, dmograf fatörlr v s gücü saglanablrlgdr. Matrsn dgrlndrins yüs, orta v düsü olara mydana gint v fatörlrn agrlg yüzd yüz üzrndn hr fatör br agrl vrlr hsaplanmatadr. (Fatörlrn agrllar tôplam I, 00 olacatr.) Drclndrm s br la bs arasnda dgsr. (Br c dgl, bs o c olara) Endüstr clg v sltm gülügünün sonucu agrl drclndnnnn toplan'na gör olur. Anca bu agrl vnn v drclndm, yöntclirn Brm Gülülügü Krtrlr Pazar Pay.10 Ürün Hatt Says.05 Sats Dagtm Etnlg.20 Rlam v Promosyon Et..05 Olanalar.05 Ögrnm Et..15 Harnmad Malytlr.05 Ürün Kalts.15 Ar-G Avantajlar.05 Nat Ihtyac.10 Gnl Imaj.05 Agrl Sralama Sor Aynca sralama slmn grlstrrn 1 l 5 aras puanlama yrn O, 5.5 v 1 olara da grlstrlblr Bu raamlar düsü, orta, yüs anlamn tmsl tmtdrlr.(6) 55

4 .- Br sonra asamada s matrst 9 bölmy SIB'nn yrlstrlms yr alr. Anca fatörlrn. olugu v saysallastmann zorlugu sbb l bu slm göründüg adm' olayolmamatadr. Bu sbpl Wllmn Rutschld fatörlr 5 ana atgory aynnay önjln~tr. Bu atgorlr asagda sld sralanablr: Pazarlama, rabt, fnmsna v onom, tnoloj v sosyo polt tmnlr. Bu sld ontrol dlmyn vrsl aratrlr d hr sltm n gnm yaplablc hal gtrlmstr. Analstlr; yuarda nclnn brm Matrst yrn oyaca olursa a~agda sonucu ld tms olacagmz fad tmtdrlr. Bsnc as:una hr br dssal fatör n trndrn tahmn asamasdr. Dala önc asamada dgrlndrln d~sal fatorr bnzr br yol zlnr glct clnmlar analz dlr. T br far gmst duma gör ararlarn vrlms yrn, sltmnn apastsnn anlaslmas yolu l glct trndl tahmn dlmsdr. B r n G '. - S<'~1 ~, l'.ndüstr X l '1.,11 ' Çclg R a~ajllall 'II ''I',h. jlln<1l1l1 lt'rd ars a sy:. tma" h ola wrllld;u'i an Imnasdr. Bu adm ~ltmy glc lgl po altrnatf sunmas al'da da faydalcr. Böylc frnan rsm buludugu ndüstrnn mvcut lgnn glch.t artp artmayacag vya azalp azalmayacag ort,,)'a o~ olur, Basa br adm da yuarda dssal fatörlr n grlst r ln slm lrn sl fatörlr nd d yaplmasdr. y o D B 1 r n G Ü. B 1 Stratj r Glc n Endüstr Çclg Sl 3 Brmn Dala Sonra Yllarda Endüstr Çclg Ortn S1 Smd Brmn InclnmsI önclnms Br sonra admda matrst hr br brmn stnln durumudur. Endüstr clgn v sltmnn gülügünü talm n dr matrst yrn oydutm son, matrs daha olayanalz dblrz, Br önc adnlarda saptanms olan glct durumun, sltmnn raplr n d n olacag v rabtn nasl br durumda bulunacag saptanr Böylll brmn yatmmlar araclgyla daha uvvtl br hal gtrlp gtrlmycg vya pyasadan lp lnycg onusunda br yargya vanims olur. G Ü. Son adm s brmlr n stratj formulasyonudur. Gnld bu foiidulasyon bz lmanlarn grsnm duydular basllar vrr. Frmmm brm svysnd, uzun dönm rabtt dssal fatörlrn stratjy OI:Ultlrn ölr. Ayrca stratjlr d hm slhm d dsssal fatörlrn analzndn ld dlr. Bu sbpl stratjnn ünml avram vardr. y o D y o D 56

5 I, - Kontrol dlbln basar h fatörlr sl güsüzlügün nötrolüzasyonu v gülü durumlarm dayandg programlar, - Dssal fatörlr dayana olumsuz dalgalaluanalardan oruluna v vr osullarmda fayda saglana amac l yaplan programlar, Progranlarm formülasyonu dogrudan dogruya sl analzlr dayalunatadr. Çünü sl analzlr sadc ontrol dlblr fatörlr nntdr. Aynca ontrol dlmyn dssal fatörlr l d ugrasma son drc zordur. Anca dssal fatörlr l d ugrasma son drc zordur. Aca hssal fatörlrn analz bulundugumuz onumu v hart n progranlarmz fonül tm asanas olan stratj prossn l asamasuda son drc büyü önm sahptr. Is svysnd blrlnn mnalala soma nc asama stratj progran l baslayablr. Bu asanada blrlnn programlar o özl tat plfulara (uygul br sld) ayrlablr. Anca sunu da blrtmt fayda buluunatahr, clg pa'amtrlr, pazar dgrlr, sats, fyat, malyt, faz oran v vrg orm gb bulgularn ullanlmas da son drc önmldr. Asagda Matrst Brmlrn bulundular 01' tanlara gör yatrun öncllrn nclyblrsnz. Matrst raanlar yatrm öncllnn drclrn göstnntlr. B r n G Ü. Endüstr Çclg III IV Orla y 1 o D halyl zlnc strtjlrd farllasacatr. (6) Bu stratjlr sunlardr: 1- Tutunma In Yatrm: Burada ana mvcut durumu orumatr. Ytrl yatrmlar yapma surt l pazar dgrnd mydana glblc dgsllrl basa naya alslr. Asagda sl bz ndüstr clgnn azalmas durumum göstmtdr. E II ct Brm Gülügü 1 21 Sl 6 TutUlUna In Yatnn 2- Yaylna In Yatrm: Burada mna sltmnn mvcut durumunu gülndrm, ytrl yatrmlar yapara brmn matrst sola dogru hartn saglamatr. Böyls stratjlr gnld paza'n vya ürünün büyün asamasmn l dönmlrnd grsmd bulunna n ullamlr. E l ct 21 ~I. L-C Brn Gülülügü Sl? Yaylma In Yatnn Sl 5 Yalnn Öncl Drclrnn Göslrn BIRIMLERN GELECEKTE YER DE GSTIRMESI DURUMUNDA IZLENECEK STRATEJILER Daha öncd blrttgm gb glct br o ndndn dolay ndüstr clg v/vya sltmnn gülü yanlm azalp artacatr. Bu durumda matrst yr alm fmlann durumlar cl.gsctr. Bu ndnl 3 Yndn Kurma In Yatrm: Bu notada ullmnlan stratj ayblln durumu yndn nsa tmtr. Yndn calalrma gnlll pazarm 01 gulu vya düsüs asamalarmda yatrun yapara o ürünü canlanhrma olara düsünülblr. 57

6 E n d. D1< Brm Gülülügü l DÜsü E n d 1 Brm Gülülügü D 'l Sl S Yndn Kumu In Yatnm Sl LO Yatrm Sml Yatrm: Pazara grmnn vya yndn unnann yarar, malyt astg atvtlrn durumunda daha gülü durumlar hdflr, as durumlarda s güsüzlügü hdflr. Sl 9'dan tap dblrsnz. 5 Yatrm: Burada ama üünü pyasadan mtr. Gnlll brm nat l dgstrlr. Bu durum uzun dönm n y sonular dogurablr, anca sa dönmd uygulanaca sml yatrun stratjs olas n yüs fyatlarda sltmnn nha satslarn göstrblr. E n d. L Brn. Gülülügü -O 1< ~ Sl 9 Sml Yatnm SONUÇ VE YORUMLAR Isltmlr faalyt göstrdlr ndüstr olunda basar l dvam dblmlr n sürl olara vrlrn v raplrn zlm zorundadrlar. Faat günümüzd sürl olara yn tnlr glstrlmtdr. Yuarda sözü dln tnlr glstrlmtdr. Yuarda sözü dln tn n o blnn tn olmasna ragmn frmalanmz tarafndan uygulandg onusunda ymsr dglm. Oysa yan br glct Avrupa l Gümrü brlgn grmy hdfldgrz, Dünya onomsnn sürl olara globallstgn v duvarlarn yldgn düsünc olursa vry ontrol dblmmz v raplrmzl mücadl dblmmz daha da zorlasacatr. En blnn tng uygulamata ararsz alan fnnalarmz, Avrupada br o frma ndlrndn üstün olan frmalara (Dünya apnda ldr olan vya o ülnn stör ldr) ndlrn "bnch" dr onlarn üstün yönlrn ndlrn uygulama olara blnn Bnchmarng (7) tngn uygulamata n adar zorlanacalar asardr. Oysa günümüzd, yn tnlr zlyn v uygulayan frmalar basaryla yollarna dvam dctr. Faat frmalarmzn ogunlugu nd bünylrnd dah üstün vya zayf yanlarn nclmmtdr. Ayn sld faalyt baslamay düsünn ogu frma stör analz dah yapmadan faalyt baslamata v bunun sonucu olara bll br sür sonrada stördn lm zournda almatadrlar. Son onom rz d göstrmstr, ayata alan frmalar nd bünylrn, raplrn v stöü sürl analz dn frmalar olnustr. Bnm görüslrm s, frmalanmzn sürl olara ynllr tap tmlr v bu tnlr nd bünylrnd v störlrnd uygulamalardr. As tadrd globallsm sonucunda az sayda Tür srt basarl olacatr. P tab sadc v sadc yöntmslolara yn tnlr uygulama ytrl olmayacatr. Bunm yan sra ürtmsl adan da yn tnlr tap tn grntdr. Tam zamannda Ürtm, Ürtm Kaynalar Planlamas, Malyt Esasl Faalytlndrm, Trsn Mühndsl gb tüm dünyann uyguladg yn tnlrnd uygulanmas grmtdr. Faat onmnuz yöntmsl adan olaya yalasma oldugu n bu onulara burada dglmmstr. Frmalanmzn Ünvrstlrmzl sbrlgn gdr bu tnlr uygulamalar grmtdr. 58

7 KAYNAKÇA 1- Ern, Erol, Isltmlrd Stratj Planlama v Yöntm, I.Ü., Yayn No: 38, Clt, Dnr, Ömr, Stratj Yöntm v Isltm Poltas, Tmas Yaynlar, Istanbul, Gultl1an PJ. Gordon W.P. Martng Managmnt Strags and Programs, M Graw Hll In., Nw Yor, Kotlr, Phlp, Pnncpls of Martng, Prntc- Hall Englwood Clffs. Nw lrsy, 3 rd Edton, Hax. Amold C. and Majluf, Ncolas S., Th Us of Th In ~~, dlf'/1yintrfacs, AUractvss Volum - Busnss 13, No: Strngth 2, MarchMatrx - Aprl n1983, Sratgc pp Plan 6- Abll, D.F., Hammond I.S.. Sratgc Mart Planrng, Prantc-Hall, El1glwood Clffs, NJ Knn B.T., Bnchmarg: On Masurmnt In Th ContnlSOlIsImprovmn Procs, Qualty Dgst, Novmbr 1993, pp: 2-29

8

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MIT OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 Thrmodnamk v Kntk Bahar 2008 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSTATİSTİK TERMODİAMİK İstatstk mkanğn

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. İçten Yanmalı Motorlarda Performans ve Enerji Dağılımı Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. İçten Yanmalı Motorlarda Performans ve Enerji Dağılımı Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ İçtn Yanmalı Motorlarda rformans v Enrj Dağılımı Dny Laboratuvar Tarh: Laboratuvarı Yöntn: Laboratuvar Yr: Laboratuvar Adı:

Detaylı

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz MIT OpnoursWar http://ocw.mt.du 5.6 Thrmodnamk v Kntk Bahar 8 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz MODEL SİSTEMLER Molkülr gçş, dönm v rşm çn

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-1 / 060103. M. Emin İnal & Derviş Topuz & Okyay Uçan. Sosyo Ekonomi. Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini

Sosyoekonomi / 2006-1 / 060103. M. Emin İnal & Derviş Topuz & Okyay Uçan. Sosyo Ekonomi. Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini Sosyokonom / 2006- / 06003. M. Emn İnal & Drvş Topuz & Okyay Uçan Sosyo Ekonom Ocak-Hazran 2006- Doğrusal Olasılık v Logt Modllr l Paramtr Tahmn M. Emn İnal Drvş Topuz Okyay Uçan nal@ngd.du.tr drvs_topuz@ngd.du.tr

Detaylı

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar sı My v Bkln k Ocak 2016, SAKARYA Tcar sı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak My v Bkln k çalışması grçklşrmşr.

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Msa ölçüm cazı tr Kullanım ılavuzu www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Grş Düşünün

Detaylı

YAPI MEKANİĞİNDE ÖZEL PROBLEMLER ENERJİ YÖNTEMLERİ

YAPI MEKANİĞİNDE ÖZEL PROBLEMLER ENERJİ YÖNTEMLERİ YIDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MEKANİK ANABİİM DAI YAPI MEKANİĞİNDE ÖZE PROBEMER ENERJİ YÖNTEMERİ PRO. DR. TRGT KOCATÜRK Hazırlayan : İnş. Müh. ŞERE DOĞŞCAN AKBAŞ -ENERJİ YÖNTEMERİ-.

Detaylı

DAĞILIMLI GECİKMELİ BİR AV-AVCI SİSTEMİNDE HOPF ÇATALLANMA VE KARARLILIK ANALİZİ

DAĞILIMLI GECİKMELİ BİR AV-AVCI SİSTEMİNDE HOPF ÇATALLANMA VE KARARLILIK ANALİZİ T.C BAHÇEŞEHİR ÜİVERSİTESİ DAĞILIMLI GECİKMELİ BİR AVAVCI SİSTEMİDE HOPF ÇATALLAMA VE KARARLILIK AALİZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ EMİE DEĞİRMECİ İstanbul, 11 T.C BAHÇEŞEHİR ÜİVERSİTESİ Fn Blmlr Ensttüsü Uygulamalı

Detaylı

Bir ekonomide mal piyasası dengesi aşağıdaki şekliyle dengeye geldiği varsayılmaktadır;

Bir ekonomide mal piyasası dengesi aşağıdaki şekliyle dengeye geldiği varsayılmaktadır; B.. A. Ürm, Faz Oranları v Dövz Kuru Br konomd mal pyasası dngs aşağıdak şklyl dngy gldğ varsayılmakadır; Y C Y T I Y r G IM Y X Y ( ) (, ) (, ) (, ) ( ) (, ) (, )/ (, ) ğr n dış car aşağıdak gb yazılırsa;

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Kablosuz Saısal Habrlşmd Paramtr Kstrm Yrd. Doç. Dr. Brol SOYSAL Atatür Ünvrsts Mühndsl Faülts Eltr-Eltron Mühndslğ Bölümü LMS v RLS Algortmaları: Gnş bantlı ltşm sstmlrnd arşılaşılan sorunların büübrısmının

Detaylı

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli *

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli * İMO Tn Drg, 534-5358, Yazı 346 Elast Zmn Oturan Kalın Plalar İçn Kama Kltlnmsz r Sonlu Elman Modl * Korhan ÖZGA* Aş T. DALOĞLU** ÖZ u çalışmada, alınlı doğrultusunda ama şl dğştrmlrn dat alan 4 düğüm notalı

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 176-180, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 176-180, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ osyal onoị Araştıralar Drgịs 6 (Özl ayı I): 76-80, 204 I: 247-7833, www.u.du.tr Organz uç Örgütlr Yapısına Antatrot Tabanlı Koopratf Oyun Tor Yalaşı Murat ŞR İstanbul Ünrsts İtsat aülts İtsat ölüü,

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MI OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 hrmodnamk v Kntk ahar 008 u malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSİSİK ERMODİMİK Makroskopk trmodnamk sonuçların

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

AYRIK VE SÜREKLİ ZAMANLI BİRİNCİ DERECEDEN SİGMA-DELTA MODÜLATÖRÜNÜN PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

AYRIK VE SÜREKLİ ZAMANLI BİRİNCİ DERECEDEN SİGMA-DELTA MODÜLATÖRÜNÜN PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AYRIK VE SÜREKLİ ZAMANLI BİRİNCİ DERECEDEN SİGMADELTA MODÜLATÖRÜNÜN PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D. Hanba * v A. Uçar ** *Fırat Ünvrsts Elktronk Blgsaar Eğtm dhanba@frat.du.tr ** Fırat Ünvrsts Elktrk

Detaylı

Dayanışma yemeğinde partililer ve bürokratlarla bir araya gelen Hamidi; Huzurun olduğu yerde yüzler güler KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN

Dayanışma yemeğinde partililer ve bürokratlarla bir araya gelen Hamidi; Huzurun olduğu yerde yüzler güler KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN Hasankyf l brlkt yaşlandı Ilısu Baraj suları altında kalacak olan tarh antk knt Hasankyf l yaşlanan 85 yaşındak Abdurrahman Çllr n ömrü bu güzlm yrd gçt. H batmanpostasgazts.com 15 ÇOCUK 120 TORUN l Hasankyf

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

1-Fan kontrolu (iki konumlu)

1-Fan kontrolu (iki konumlu) FAN-COIL ÜNİTELER Mh ç tp mrm ütr fz v pt ç üçü r g f-c üt r rr. İç tp ütr büyü frr; y v rtf mt bmr yr rşm vy tz hv mpr truu myşr. F-c ütr prtm, f, ht v t r gb t zu r tm v/vy utum ç ur. Tp br f-c üt; f,

Detaylı

GAZ TÜRBİNLİ BİR ISIL-GÜÇ (KOJENERASYON) ÇEVRİM SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ: ANKARA ŞARTLARINDA UYGULAMA

GAZ TÜRBİNLİ BİR ISIL-GÜÇ (KOJENERASYON) ÇEVRİM SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ: ANKARA ŞARTLARINDA UYGULAMA Yıl: 213, Clt: 6, Sayı: 2, Sayfa:19-27 TÜBAV BİLİM DERGİSİ GAZ TÜRBİNLİ BİR ISIL-GÜÇ (KOJENERASYON) ÇEVRİM SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ: ANKARA ŞARTLARINDA UYGULAMA Murad A. RAHİM 1 *, Duygu GÜNDÜZ

Detaylı

İLETKEN ve YARIİLETKENLERDE HALL OLAYI

İLETKEN ve YARIİLETKENLERDE HALL OLAYI İLETKEN v YARIİLETKENLERDE HALL OLAYI 1. HALL OLAYI Mtallrdk ltknlk, srst haldk lktronların uygulanan lktrk alan doğrultusundak harktlr ntcsnd ld dlr. Yarıltknlrd s, lktronların harcnd oşluklarda lktrksl

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Içindekiler. Bölme Algoritmas 2 Bölünebilme Kurallar 5 Bölünebilme Problemlerinde En Çok Kullanlan Yöntemler 12. Problemler (Bölünebilme) 24

Içindekiler. Bölme Algoritmas 2 Bölünebilme Kurallar 5 Bölünebilme Problemlerinde En Çok Kullanlan Yöntemler 12. Problemler (Bölünebilme) 24 Içindeiler Içindeiler Önsöz iii vii BIRINCI BÖLÜM 1 Bölünebilme ve Bölme Algoritmas Bölme Algoritmas 2 Bölünebilme Kurallar 5 Bölünebilme Problemlerinde En Ço Kullanlan Yöntemler 12 Çözümlü Test 15 Çözümler

Detaylı

Termodinamiğin Yasaları:

Termodinamiğin Yasaları: NTR0PĐ trop kavramı, makroskopk görüş açısıda (klask trmodamk), mkroskopk görüş açısıda (statstksl trmodamk) v formasyo görüş açısıda (formasyo tors) olmak üzr, üç şkld l alıablr. trop statstksl taımlaması

Detaylı

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları S Ü Fen Fa Fen Derg Sayı 36 () 83-94, KONYA En Küçü Etl Doz Düzeyn Belrleme Yöntemlernn Karşılaştırmaları Murat HÜSREVOĞLU, Hamza GAMGAM * Gaz Ünverstes, Fen Edebyat Faültes, İstatst Bölümü, Tenoullar,

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. PID Denetleyiciler

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. PID Denetleyiciler OOMAİ ONROL SİSEMLERİ ID Dnlyclr ml Dnm ürlr k öngülü nm mlrn farklı yönmlrl ınıflanırmak mümkünür. Dnm kn gör; A kl vya 2 konumlu nm B Sürkl Dnm Oranı nm k rporonal 2 İngral nm k I Ingral 3 ürv nm k D

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

FREKANS-DOMENİNDE MODELLEME

FREKANS-DOMENİNDE MODELLEME Bölü FEANS-DOMENİNDE MODELLEME. Grş Bu bölüd daha önc Yükk Maak drlrnd gördüğüüz konrol lrnn analz v aarılarında çok büyük kolaylıklar ağlayan Lalac dönüşüünü kıaca haırlayacağız. Daha onra doğrual, zaanla

Detaylı

MONOSİMETRİK VE AÇIK KESİTLİ BİR EULER-BERNOULLI KİRİŞİNİN İKİ FARKLI METOTLA SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ

MONOSİMETRİK VE AÇIK KESİTLİ BİR EULER-BERNOULLI KİRİŞİNİN İKİ FARKLI METOTLA SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ P A U K K A E Ü Nİ V E İ E İ Ü H E N Dİ İK F A K Ü E İ P A U K K A E U N I V E I Y E N G I N E E I N G F A C U Y Ü H E N Dİ İK Bİİ E İ D E Gİİ J O U N A O F E N G I N E E I N G C I E N C E YI Cİ AYI AYFA

Detaylı

Kanape & Atıştırmalık Sunumlarında porselenmelamin zarafeti ve mini sepetler

Kanape & Atıştırmalık Sunumlarında porselenmelamin zarafeti ve mini sepetler H A Z İ R A N 1 3 Kanap & Atıştırmaı Sunumarında porsnmamin zarafti v mini sptr Prati v sti sahibi sunum dninc aa gn Dabroo porsnmamin sunum ipmanarı anap v atıştırmaı sunumarı için d atrnatifr çözümr

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

30dk EPICURE M30. Mucize Yüz Yenileme Tedavi Programı. mucizesi. Epicure M30 nedir? Cilt Bakım Bilesenleri. Içerik. Aktif Bilesenlerin Etkileri

30dk EPICURE M30. Mucize Yüz Yenileme Tedavi Programı. mucizesi. Epicure M30 nedir? Cilt Bakım Bilesenleri. Içerik. Aktif Bilesenlerin Etkileri 30 s Ep M30 n? Ct Baı Bsn Atf Bsnn Et Nası Kanıı? Küs ab ayan yn nan tnjy ütş ö patnt b üünü Bn faa t baı tavs çn (aıa, ıışıı naıı, byaata, ön aata, syah nta v tt yağın taan aııası) aaştıa nsttüü ştşt

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

DENEY 10 PM DC Servo Motor Karakteristikleri

DENEY 10 PM DC Servo Motor Karakteristikleri DNY 0 PM DC Srvo Moor rkrklr DNYİN AMACI. PM DC rvo oorlrın krkrk prrlrn nlk.. PM DC rvo oorlrın krkrk prrlrn ölçk. GİİŞ Dc rvo oor, konrol lr çlışlrınd, konrol orn uygun olrk konrol yönlr glşrk çn, konrol

Detaylı

DUVAR YÖNÜNÜN YALITIM KALINLIĞINA ETKİSİ

DUVAR YÖNÜNÜN YALITIM KALINLIĞINA ETKİSİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt, No, 9-, 7 Vol, No, 9-, 7 DUVAR YÖNÜNÜN YALITIM KALINLIĞINA ETKİSİ Meral ÖZEL ve Kazım PIHTILI Mane Mühenslğ Bölümü, Mühensl Faültes, Fırat Ünverstes,

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 MK - ERMODİNMİK.0.00 CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BHR YRIYILI R SIN- Soru -) Br pston-slndr düznğnd, başlangıçta 75 kpa basınçta doyuş sııbuhar karışıı, 5 kg su bulunaktadır. Suyun.09 kg lık bölüü sıı

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

4. BİR BOYUTLU ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

4. BİR BOYUTLU ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ üm yayın hakları Prof. Dr. Büln Yşlaa ya ar. İznsz çoğalılamaz. 4. BİR BOYUU ZAMANA BAĞI ISI İEİMİ Zamana bağlı ısı gçş roblmlr gnllkl ssmn sınır koşulları dğşğnd oraya çıkar. Zamana bağlı ısı roblmlrn

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

NANOAKIÞKANLAR ÝLE ISI TRANSFERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

NANOAKIÞKANLAR ÝLE ISI TRANSFERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ NANOAKIÞKANLAR ÝLE ISI TRANSFERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ Bayram ÞAHÝN Yrd. Doç. Dr., Atatür Ünivrsitsi, Mühndisli Faültsi, Main Mühndisliði Bölümü Kmal ÇOMAKLI Yrd. Doç. Dr., Atatür Ünivrsitsi, Mühndisli Faültsi,

Detaylı

Ölçme Kuram ve Güvenirlik Katsaylar

Ölçme Kuram ve Güvenirlik Katsaylar Dr. Hall Yurdugül Ölçme Kuram ve Güvenrl Katsaylar Öyü Davran blmlernde ölçme çalmalar 9 yüzyla adar uzanr. Bu onuda l bulgular 860 ylnda Charles Darwn le balamatadr. Elbette Darwn br ölçmec de*ldr ama

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi 84 lkomank Dalga Tos DRS-4 Kapl Oamda Dülm Dalgala Düşük Kapl Dlkkl İ İlknl Gup Güç v n Dülm Dalgalan Dülm Snlaa Dk Glş Kapl Oamda Dülm Dalgala ğ b oam lkn s lkk alann valğndan dola = akm akacak Bu duumda;

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

Bölüm 2 Programlama Dilleri 2.1 Programlama Dilleri ve C Bölüm ba³l nn aksine, burada programlama dillerinin çok uzun ve ilginç geli³im öykülerine girmeyecek ve onlarn tam snandrmasn yapmak gibi zor bir

Detaylı

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir.

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRANEXA 3nıg/3rn1 i.v. infüzyon çözltisi içrn ampul Damar için uygulanır. Etkiıı ıııadd: Hr bir 3 ml lik ampul, 3 rng granistrona şdğr 3.36 mg granistron HCİ içrir. Yardımcı maddlr: Sodyurn

Detaylı

HAYVAN BARINAKLARINDA DOĞAL HAVALANDIRMA VERDİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

HAYVAN BARINAKLARINDA DOĞAL HAVALANDIRMA VERDİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ OMÜ Zr. Fak. Drgs, 005,0(1):30-36 J. f Fac. f Agrc., OMU, 005,0(1):30-36 HAYVAN BARINAKLARINDA DOĞAL HAVALANDIRMA VERDİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Gürkan A. K. GÜRDİL

Detaylı

PASİF DENDTRİT ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BENZETİMİ İÇİN BİR YAZILIM

PASİF DENDTRİT ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BENZETİMİ İÇİN BİR YAZILIM PAMUKKAE ÜNİ ERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ PAMUKKAE UNIERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K B İ İ MERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 006 : 1 : 1 : 97-104 PASİF DENDTRİT

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı