Toplum için Nükleer Teknoloji. Nükleer Uygulamaları Reaktörleri Santrallar. Prof. Dr. Orhan YEŞİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum için Nükleer Teknoloji. Nükleer Uygulamaları Reaktörleri Santrallar. Prof. Dr. Orhan YEŞİN"

Transkript

1

2 Toplum için Nükleer Teknoloji Radyoizotop Araştırma ve Eğitim Nükleer Uygulamaları Reaktörleri Santrallar

3 Radyoaktivite Nükleer teknolojinin temelinde radyoaktivite olgusu vardır. Henri Becquerel radyoaktiviteyi 1896 da keşfetmiştir. Atom çekirdeklerinin kararlığı nötron ve proton sayısına bağlıdır. Nötron ve protonların kütle çekimine karşın, pozitif elektrik yüklü protonların birbirlerini itmeleri çekirdeğin kararlılığını etkiler. Örneğin, Karbonun izotoplarından 12 C 6 kararlı, 14 C 6 ise kararsızdır. Çekirdekleri kararsız olan atomlar kararlı hale gelmek için bozunarak radyasyon yaptıklarından, kendilerine radyoizotop denir.

4

5 Radyasyon türleri: Alfa radyasyonu : pozitif yüklü Helyum çekirdekleridir ( 4 He 2 ). İnce bir kağıt tabakası tarafından kolayca durdurulur. Beta radyasyonu: negatif yüklü elektronlardır. İnce bir su veya metal tabakası tarafından durdurulur. Gama radyasyonu : çok kısa dalga boylu elektromanyetik dalgalardır. Çok giricidir. Gama radyasyonundan korunmak için kalın kurşun levhalar ve beton bloklar kullanılır.

6 Pozitron radyasyonu: pozitif yüklü elektronlardır. Nötron radyasyonu : Yüksek enerjili ve giricidir. Kalın beton ve su kütlesiyle durdurulur. Alfa ve beta radyasyonu gaz ortamlarda iyonlaşmaya sebep olduklarından, radyoaktif paratoner yapımında kullanılır. Radrasyon canlı hücrelerine etki edebilir, başta kanser olmak üzere hastalıklara ve kalıtsal bozukluklara sebep olabilir.

7 Radyasyonlu ortamda bulunan bir kişinin aldığı radyasyon miktarı, pratik olarak üzerinde taşıdığı bir kılıf içerisindeki bir fotoğraf filmi ile saptanır. Filmin kararma miktarına bakılarak etkisi altında kaldığı radyasyon miktarı ölçülür. 1 Becquerel = 1 bozunum / s 1 Curie = 3.615x bozunum / s Maden suyunda piko Curie ( ) düzeyinde radyoaktivite vardır. Çernobil reaktör kazasından sonra açığa çıkan malzemenin radyoaktivitesi yaklaşık 1936 Curie dir.

8 Canlılar tarafından soğurulan radyasyon dozunun birimi, biyolojik etkileri de dikkate alınarak tanımlanan Sievert (Sv)'dir. Sievert, soğurulan 1 J/kg enerjinin,radyasyon türünün kalite faktörüyle çarpımından elde edilir. Gama radyasyonun kalite faktörü 1 iken, alfa radyasyonunun kalite faktörü 20 dir. Bu da alfa kaynağı olan maddelerin vücuda alınmasının tehlikesini gösterir.

9 Çevremizdeki doğal radyasyon kaynakları Sağlık açısından insanların çevresindeki doğal radyasyon kaynaklarından alması uygun görülen doz 5 msv /yıl dır. Doğada varolan Uranyum, Toryum ve Potasyum-40 gibi çok uzun yarı ömürlü radyoaktif elementler kömürle birlikte yeraltından çıkarılmakta, baca filtresi olan termik santrallarda bile kısmen havaya atılmakta ve daha çok kazandan alınan küllerde birikmektedir.yatağan termik santralının çevreye verdiği radyasyon dozu 0.03 msv / yıl dır.

10 Doğadaki radyoaktif elementler taş ve topraktan üretilen yapı malzemelerinde de bulunurlar. Yeni yapılmış binalarda alınan radyasyon dozu ortalama 0.46 msv/yıl dır. Ayrıca topraktan çıkarak bina içinde biriken radon gazından alınan doz 1.3 msv/yıl dır. Bir akciğer filmi çekildiğinde hasta 0.1 msv X radyasyonu alır. Nükleer santralların yakınında 0.01 msv / yıl, TV ekranından msv / yıl, sigaradan 80 msv/yıl ortalama radyasyon dozu alınmaktadır.

11 Endüstride Nükleer Teknoloji Radyografi tekniğiyle,taşınabilir X veya gama radyasyonu yayan cihazlardan yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin ( kaynak yapılmış malzemeler, borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamı, vb.) herhangi bir hata içerip içermediği saptanabilmektedir. Demir, çelik, lastik, kağıt, plastik, çimento, şeker vb. birçok endüstri ürününün üretim aşamasındaki seviye, nem ve yoğunluk ölçümleri radyasyondan yararlanılarak yapılmaktadır.

12 Kağıt, alüminyum folyo gibi pekçok ince malzemenin üretimi sırasında, ürünün kalınlığının sürekli kontrol edilmesinde yine radyasyon kullanılmaktadır Akarsularda debi ölçümü, barajlarda su kaçaklarının saptanması ve yeraltı suları hareketlerinin izlenmesi gibi diğer endüstriyel uygulamalarda radyoizotopların kullanılması hem ucuz hem de kolay bir yöntemdir. Gıdaların daha uzun süre dayanmalarını sağlamak amacıyla mikroorganizmalardan arındırılması ve tıbbi malzemelerin sterilizasyonu için radyasyon uygulaması yapılmaktadır.

13 Tarımda Nükleer Teknoloji Yüksek verimli ve daha besleyici nitelikli, hastalıklara karşı daha dayanıklı tarım ürünlerinin elde edilmesinde radyoizotoplar kullanılmaktadır. Tarım ürünlerinde böceklenmenin engellenmesinde veya böcek yoğunluğunun kontrol altına alınmasında nükleer radyasyondan yararlanılmaktadır. Verimli tarımsal sulama yapmak amacıyla topraktaki nem miktarı nükleer tekniklerle ölçülmektedir

14 Hayvancılıkta Nükleer Teknoloji Hayvan beslemede, üremenin izlenmesinde ve hastalıkların teşhisinde radyoizotoplarla işaretleme ve izleme teknikleri uygulanmaktadır. Hayvan yemlerinde kullanılan maddelerin bazı özelliklerinin değiştirilmesi ve iyileştirilmesi için de radyasyon kullanılmaktadır.

15 Tıpta Nükleer Teknoloji Nükleer tıp uygulamalarında, vücuda enjekte edilen bazı radyoaktif maddelerin vücuttaki dağılımı bir Gama radyasyon kamerasıyla izlenmekte, incelencek organ veya dokunun görüntüsü alınarak, işlevleri hakkında bilgi edinilmektedir. Tıpta radyoloji uygulamalarında, vücuttaki hastalıklı bölgenin görüntüsü radyografi filmi şeklinde elde edilir ve hastalığın teşhisinde yardımcı olur. Tıpta radyoterapi olarak adlandırılan Kobalt-60 ve benzeri gama radyasyonu yayan radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir diğer uygulama alanında vücuttaki kanserli hücreler tedavi edilmektedir.

16 Nükleer Teknoloji ve Doğal Çevre Doğal çevrenin korunmasına yönelik olarak, özellikle kağıt, tekstil ve kimya sanayi atık suları arıtma işleminin minimum düzeyde kimyasal madde kullanılarak gerçekleşmesi için radyasyonla arıtma teknolojisi geliştirilmektedir.

17 Araştırma ve Eğitim Reaktörleri Tasarımı ve işletilmesi nükleer güç reaktörlerine göre daha basit ve kullanışlı olan araştırma reaktörlerinde radyoizotop üretildiği gibi, fizik, kimya,nükleer mühendislik alanlarında deneysel araştırmalar yapılır ve reaktör operatörü eğitimi yürütülür. Türkiye de 47 yıllık nükleer reaktör işletme deneyimi vardır. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi nde kurulan ve 1962 yılında işletmeye alınan 1 MW ısıl gücünde havuz tipi araştırma reaktörü ( TR-1 ) radyoizotop üretimi yanında araştırma ve eğitim amacıyla kullanılmış, zamanla ihtiyacı karşılayamadığı için 1977 de kapatılmıştır.

18 5 MW ısıl gücünde havuz tipi yeni bir araştırma reaktörü ( TR-2 ) 1981 de işletmeye alınmıştır. Bu reaktör radyoizotop üretimi ve bilimsel araştırmalar yanında güç reaktörlerinin operatörlerini eğitmek amacıyla da kullanılmaktadır. İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü nde ( şimdiki Enerji Enstitüsü ) 1979 da işletmeye alınan 250 kw ısıl gücündeki TRIGA MARK II araştırma reaktörü yurdumuzdaki ilk ve tek üniversite reaktörüdür.

19

20 Nükleer Santrallar Nükleer Teknolojinin toplumun yararına kullanılmasında çok önemli bir yer tutan nükleer santralların tasarımı ve işletilmesinde,reaktör içinde meydana gelen fisyon reaksiyonu temel olgudur. Bir fisyon reaksiyonuyla çok yoğun bir enerjinin yanında ortalama 2.47 adet yüksek kinetik enerjili nötronun açığa çıkmasıyla fisyon reaksiyonunun zincirleme devam etmesi sağlanır. Fisyon sonucunda radyoizotoplar ve radyoaktivite oluşur. Nükleer santrallarda yakıt olarak kullanılan Uranyum doğada % 99.3 Uranyum-238 ve % 0.7 Uranyum-235 ve çok az miktarda Uranyum-234 izotoplarının karışımı halinde bulunur.

21 U-235 yavaşlatılmış serbest nötronlarla fisyon reaksiyonuna kolayca girer ve çekirdeği ikiye ayrılır. Meydana gelen fisyon ürünü radyoizotoplar radyasyon yayarak bozunurlar. Reaktörde kullanılmış yakıt elemanları yüksek şiddette radyoaktiftir. 1 gram U-235 in tamamı fisyona girse 8.6x J enerji açığa çıkar. Bu da ısıl değeri yaklaşık 5x 10 6 J / kg olan 17 ton linyite eşdeğerdir.

22

23 Fisyon reaksiyonu ilk kez 1939 yılında Fransa da Frédéric Joliot, Hans von Halban ve Lew Kovarski tarafından deneysel olarak saptandı yılında Amerika Birleşik Devletleri nde Chicago üniversitesi nde, Enrico Fermi tarafından fisyon reaksiyonunu zincirleme devam ettirmek için tasarlanan, grafit bloklar arasına yerleştirilmiş metal uranyum çubuklardan oluşan ve hava ile soğutulan 2 kw ısıl gücündeki yığın nükleer reaktörlerin atası sayılır. Nükleer santralların öncüleri olan Sovyetler Birliği nde Obninsk, ABD de Shippingport, İngiltere de Calder Hall ve Fransa da Marcoule 1955 yılı civarında işletmeye alınmışlardır.

24 Bir nükleer santral iki ana kısımdan oluşur. Birinci kısım nükleer bölge de nükleer güç reaktörü, reaktör soğutma suyu devresindeki ısı değiştiricisi ( buhar üreticisi ) ve dolaşım pompası yer alır. İkinci kısımda ise her termik güç santralında bulunan turbo-jeneratör gurubu, yoğuşturucu, soğutma kulesi, dolaşım pompaları vb. mekanik ve elektrik bileşenleri bulunur.

25

26 Fisyon reaksiyonunda açığa çıkan yüksek kinetik enerjili nötronların bir başka fisyon reaksiyonuna girebilmesi için kinetik enerjilerinin azaltılması, yani nötronların yavaşlatılmaları gerekir. Bunun için reaktörlerde yavaşlatıcı ( moderatör ) kullanılır. Hafif su ( Hidrojen Oksit- H 2 O ) ve ağır su ( Dötoryum oksit - D 2 O ) en yaygın moderatör ve aynı zamanda soğutucudur. Fisyon reaksiyonuyla ortaya çıkan enerjiyle yakıt çubukları ısınır ve soğutularak enerjisinin çekilmesi gerekir.

27 Isınan su, Basınçlı Su Reaktöründe(PWR ) ısıl enerjiyi buhar üretecine taşır ve burada oluşan su buharıyla çalışan türbin-jeneratörden elektrik elde edilir. Kaynar Su Reaktöründe ( BWR ) ise soğutucu su reaktör içinde kaynar ve elde edilen kuru buhar türbin-jeneratörü çalıştırır.

28 Nükleer santrallar işletme sırasında karbondioksit gibi sera gazı, kükürt di oksit gibi asit etkisi yapan gazı çevreye salmazlar MW elektrik gücündeki bir nükleer santraldan bir yılda çıkan yaklaşık 27 ton kullanılmış yakıt çevreye zarar vermeden nükleer bölgede su havuzu içinde depolanır. Daha sonra güvenli bir şekilde yeniden işleme fabrikasına gönderilir.

29 Nükleer Yakıt Teknolojisi Türkiye nin toplam görünür Uranyum rezervi yaklaşık tondur ( U 3 O 8 ). Bu miktar 1500 MW elektrik gücündeki bir nükleer santralin 30 yıllık yakıt ihtiyacını karşılayabilir. Bulunduğu yerler: Manisa-Salihli-Köprübaşı, Uşak-Fakılı, Çanakkale-Ayvacık, Giresun-Şebinkarahisar, Aydın- Koçarlı-Küçükçavdar ve Yozgat-Sorgun dur. Türkiye de henüz ticari amaçlı uranyum cevheri çıkartılması, işletilmesi ve sarı pasta üretimi yoktur. MTA nın Köprübaşı ve Fakılı cevherini işlemek için yılları arasında kurduğu pilot tesiste 1200 kg kadar sarı pasta üretilmiştir

30 Doğal Uranyum yakıt teknolojisi yurdumuzda bilinen ve uygulanan bir teknolojidir. Yıllarca MTA da yürütülen çalışmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı İstanbul- Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi nde 1977 yılında kurulan Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümünde sürdürülmektedir. Uranyum konsantresinden başlayarak sinterlenmiş yakıt peleti yapımına kadar olan safhaları içine alan bir Nükleer Yakıt Pilot Tesisi, Bölüm elemanlarının tasarımı ve ÇNAEM imkanları ile yıllarında kurulmuştur.

31 Bugün gelinen noktada, Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümü'nde başlamış olan uranyum konsantresi saflaştırılmasından itibaren pilot çapta seramik yakıt peleti üretiminde, reaktör dışında yapılması gerekli bütün kalite kontrolleri yapılarak ve kalite güvencesi tanımlarına göre "proses yeteneği" analizleriyle kanıtlanmış olarak güç reaktörleri UO 2 pelet spesifikasyonlarına uygun üretim tecrübesi kazanılmıştır.

32 Doğada Th O 2 olarak bulunan ve Eskişehir- Sivrihisar-Beylikahır da ton görünür rezervi olduğu bilinen Toryum elementi ülkemiz için oldukça önemli bir yeraltı zenginliğidir. Toryum-232 bir nükleer yakıt değildir, ancak reaktörde yavaşlatılmış nötronlarla reaksiyona girerek nükleer yakıt olarak kullanılabilecek Uranyum-233 izotopunun oluşumunu sağlar. Bu nedenle gelecekte ülkemizde kurulacak nükleer santrallar için Toryum katkılı Uranyum yakıt teknolojisi mutlaka geliştirilmelidir.

33 Dünyada Nükleer Santrallar Ocak 2008 itibariyle dünyada 31 ülkede ticari olarak işletilmekte olan 439 nükleer santralın toplam elektrik gücü MW dır. Nükleer enerji dünya elektrik talebinin %14 ünü karşılamaktadır. Nükleer enerjinin ülkelerin toplam elektrik üretimine katkısı Fransa da % 77, Slovakya ve Belçika da % 54, Ukrayna da % 48,İsveç te % 46, İsviçre de % 40, Güney Kore de % 35, Bulgaristan da % 32 dir.

34 Yurdumuzdaki Nükleer Santral İhaleleri Türkiye nin nükleer enerji santralı kurulması ile ilgili politikası, uzun yıllara yayılmış, sürekli ve sebatlı bir politikadır. İlk girişim 1960 lı yıllarda Elektrik İşleri Etüd İdaresi bünyesinde başlatılan bir nükleer santral projesidir. ABD, İspanya ve İsviçreli danışman kuruluşlara yaptırılan bir inceleme sonucunda 400 MW elektrik gücünde doğal Uranyum yakıtlı ve basınçlı ağır su moderatörlü bir reaktör kurulması öngörülmüştür.ancak 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu nun kurulmasından sonra bu projeye devam edilmemiştir.

35 Türkiye Elektrik Kurumu bünyesinde 1972 yılında kurulan Nükleer Santraller Dairesi güçlü bir uzman kadrosu, üst düzeyde bilgi ve deneyim birikimi ile başarılı çalışmalar yapmıştır. İlk aşamada nükleer santral yer seçimi yapılmış, Mersin de Silifke civarındaki Akkuyu uygun görülmüş, 1976 yılında Atom Enerjisi Komisyonu ndan yer lisansı alınmıştır. Aynı yıl ihaleye çıkılmış, şartname hazırlıkları ve tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde İsviçreli ve Fransız firmalardan oluşan bir konsorsiyumun danışmanlığından yararlanılmıştır. ASEA-ATOM ( İsveç ) firması ile yapılan müzakereler iki yıl kadar sürmüş, ancak finasman sorunları nedeniyle bu nükleer santral kurma girişimi de 1979 yılında durdurulmuştur.

36 1982 yılında üçüncü nükleer santral kurma girişiminde, Akkuyu da 665 MW ve 990 MW lık iki, Sinop ta 1185 MW lık bir santral kurulması amaçlanmıştır. İhale açılmadan AECL ( Kanada/ Ağırsu- doğal Uranyum CANDU reaktörü ), Siemens-KWU ( Almanya/ Basınçlı su- zenginleştirilmiş Uranium PWR reaktörü ) ve General Electric ( ABD/ Kaynar suzenginleştirilmiş Uranium BWR reaktörü ) firmalarından teklif istenilmiş ve görüşmelere başlanılmıştır.

37 General Electric firması, kendisine santral sahası olarak Akkuyu yerine Sinop gösterildiğinden görüşmelerden çekilmiştir. AECL ve Siemens-KWU ile pazarlık görüşmelerinde olumlu bir sonuca yaklaşılırken, zamanın Hükümeti, anahtar teslimi esasına göre alınan tekliflerin, yap-işlet- devret esasına dönüştürülmesini şart koşunca Siemens-KWU da 1984 yılında görüşmelerden çekilmiştir. Geriye kalan AECL firması ile anlaşmaya varılmak üzere iken, bir yandan Hükümetin kömür santrallarına ağırlık vermeye başlaması, diğer yandan da Kanada hükümetinin yap-işlet-devret yöntemini benimsememesi nedeniyle 1986 yılında AECL ile yapılan görüşmeler sonlandırılmıştır.

38 1986 yılında Ukrayna- Kiew yakınlarındaki Çernobil nükleer santralında meydana gelen korkunç kaza, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da ister istemez nükleer enerjiye karşı olumsuz görüşlerin artmasına neden olmuş, bunun sonucunda 1988 yılında TEK Nükleer Santraller Dairesi kapatılarak, onca kıymetli nükleer enerji uzmanı dağıtılmış, kimisi başka alanlara kaymış, kimisi de yurt dışına giderek mesleğini sürdürmüştür.

39 Dördüncü nükleer santral girişimi 1996 da ihale açılarak yapılmıştır. Türkiye Elektrik A.Ş ( TEAŞ ) bünyesinde yeniden kurulan Nükleer Santraller Dairesi elemanları yanında, Türk ve yabancı danışmanların desteği ile hazırlanan şartname ve tekliflerin değerlendirilme aşamaları yılları arasında sürdürülmüştür. AECL (Kanada), NPI ( Siemens Almanya ile Framatome- Fransa ) ve WESTINGHOUSE- MITSUBISHI (Japonya ) firmalarından alınan teklifler; iki ya da dört adet 670 MW lık, bir veya iki adet 1482 MW lık ve bir adet 1218 MW lık projelere aitti. Tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmış olmasına rağmen, zamanın Hükümeti ihaleyi iptal etmiştir.

40 Halen içinde bulunduğumuz zaman diliminde Türkiye nin beşinci nükleer santral kurma girişimi başlatılmıştır. Bu kez önceki girişimlerden farklı bir yaklaşım sergilenmektedir. Öncelikle gerekli yasal altyapı hazırlanmıştır. 21 Kasım 2007 tarihinde yürülüğe giren 5710 sayılı Nükleer güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ile enerji plan ve politikalarına uygun biçimde, elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirecek nükleer güç santrallarının kurulması, işletilmesi ve enerji satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

41 19 Mart 2008 de yürürlüğe giren Nükleer güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik in amacı; 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanuna göre nükleer güç santralları için yapılacak yarışmaya katılacaklarda aranacak şartları, şirketin seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi, enerji birim fiyatını oluşturma ve yapılacak yarışma ile sözleşmeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

42 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da nükleer santralleri kuracak ve işletecek olan firmaların sağlaması gereken teknik ölçütleri belirlemiştir. Kanun ve Yönetmelik uyarınca, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş ( TETAŞ ) Mersin-Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralın inşaatı ve işletimi için açılan ihale sürecini 24 Mart 2008 tarihi itibariyle başlatmış, 24 Eylül 2008 son teklif tarihi olarak belirlenmiştir. TETAŞ en geç 2020 yılına kadar işletmeye alınacak MW elektrik kapasitesindeki santrallarda üretilecek elektriği 2030 yılına kadar satın almayı taahhüt etmektedir.

43 Yerli ve yabancı 13 yatırımcı firmanın ihale şartnamesini almasına rağmen, 25 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye yalnızca Atomstroyexport-Inter Rao ( Rusya Federasyonu ) ile Park Teknik (Ciner Holding) Ortak Girişim Grubu teklif vermiştir. İhale süreci halen devam etmektedir.