KULLANMA TALİMATI: Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA TALİMATI: Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti"

Transkript

1 KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti

2 KULLANMA TALİMATI GORE Hybrid Vasküler Grefti I. CİHAZ TANIMI GORE Hybrid Vasküler Grefti nitinolle güçlendirilmiş bir kısmı olan bir eptfe vasküler protezdir. Nitinolle güçlendirilmiş kısım bir damar içine kolay insersiyon ve yerine yerleştirmeyi mümkün kılmak üzere kısmen sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma, tübüler bir şekle örülmüş bir eptfe fiberinden yapılmıştır. GORE Hybrid Vasküler Greftinin sürekli bir lümeni ve lümen yüzeyine bağlanmış immobilize edilmiş heparini vardır. Şekil 1: Sınırlandırılmış nitinol güçlendirilmiş kısımla GORE Hybrid Vasküler Grefti Yerine Yerleştirme İpliği Şekil 2: Tam olarak yerine yerleştirilmiş GORE Hybrid Vasküler Grefti Nitinolle Güçlendirilmiş Kısım II. KULLANMA ENDİKASYONLARI GORE Hybrid Vasküler Greftlerinin oklüziv veya anevrizmal hastalıkları olan hastalarda hastalıklı damarların replasmanı veya bypass işlemi için, vasküler replasman gerektiren travma hastalarında, diyaliz erişimi için veya diğer vasküler işlemler için vasküler protezler olarak kullanılması amaçlanmıştır. III. KONTRENDİKASYONLAR 1. GORE Hybrid Vasküler Greftini önceden HIT tip II insidansı olan hastalar dahil heparine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda KULLANMAYIN. 2. Herhangi bir GORE Hybrid Vasküler Greftleri konfigürasyonunu koroner arter bypass veya serebral rekonstrüksiyon işlemleri için KULLANMAYIN. 3. GORE Hybrid Vasküler Greftlerini bir yama olarak KULLANMAYIN. Kesilip bir yama olarak kullanılırsa GORE Hybrid Vasküler Greftleri yeterli transvers güce sahip olmayabilir. YAMA UYGULAMALARI İÇİN: Yama materyalleri gerektiren kardiyovasküler işlemler için uygun GORE ACUSEAL Kardiyovasküler Yamasını kullanın. IV. PAKET MUAMELESİ Serin ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün bir son kullanma tarihi mevcuttur ve kutu üzerinde işaretlenmiş etiketli son kullanma tarihi öncesinde kullanılmalıdır. Folyo poşet hem bir nem bariyeri hem steril bir bariyerdir. Folyo poşet bozulmuşsa grefti KULLANMAYIN ve SAKLAMAYIN. GORE Hybrid Vasküler Grefti sadece tek kullanım için tasarlanmıştır; cihazı tekrar kullanmayın. Gore un elinde bu cihazın tekrar kullanılmasıyla ilgili veri yoktur. Tekrar kullanma cihaz arızasına veya cihaz hasarı, olumsuz etkilenen cihaz biyouyumluluğu ve cihaz kontaminasyonu dahil işlemle ilgili komplikasyonlara neden olabilir. Tekrar kullanma enfeksiyon, ciddi yaralanma veya hastanın ölmesine yol açabilir. Ambalajı açmak için folyo poşeti soyarak açın ve tepsiyi çıkarın. Bir köşeden başlayarak tepsi kapağını geri soyarak açın ve grefti yavaşça çıkarın. Grefti kullanırken temiz eldivenler veya atravmatik aletler kullanın. Cihazı yerine yerleştirme ipliği takılmaları, halkaları veya düğümleri açısından kullanım öncesinde inceleyin. Yerine yerleştirme ipliği sevkıyat sırasında takılabilir, halka oluşturabilir veya düğüm yapabilir ve nitinolle güçlendirilmiş kısmın yerine yerleştirilmesini engelleyebilir. Eğer gözlenirse yerine yerleştirme ipliği takılmaları, halkaları veya düğümleri kullanım öncesinde dikkatle açılmaları gerekir. V. TEKNİK BİLGİ A. GORE Hybrid Vasküler Greftin lümen yüzeyi domuz kökenli fraksiyone aktif heparinle kaplıdır. B. GORE Hybrid Vasküler Grefti üzerinde heparin varlığı cerrahın seçtiği intraoperatif veya postoperatif antikoagülasyon rejimlerine bir alternatif olarak görev yapma amaçlı değildir. Doktor hastanın farmakolojik gereklilikleri ve tıbbi geçmişi temelinde intraoperatif ve/veya postoperatif antikoagülasyon tedavisi gerekliliğini dikkate almalıdır. Etkin antikoagülasyon ve antitrombosit tedavisi doktor tarafından uygun görülen bir dozda devam ettirilmelidir. C. Greft oklüzyonu durumunda yerleşmiş vasküler protez revizyon işlemleri düşünülmelidir. Uygun revizyon işlemi seçimi doktor tarafından vakaya özgü gereklilikler temelinde belirlenmelidir. NİTİNOLLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KISMI KESMEYİN. D. GORE HYBRID VASKÜLER GREFTİNİN LÜMEN YÜZEYİNİN ISLANDIKTAN SONRA KURUMASINA İZİN VERMEYİN. E. Her vasküler işlemde HIT olasılığı bulunabilir. HIT tip II insidansı birkaç gün boyunca heparin alan vasküler bypass hastalarında son derece düşüktür. HIT tip II tanısı konursa bu durumun tedavisi için sistemik heparin uygulamasının hemen kesilmesi dahil olmak üzere yerleşmiş işlemler izlenmelidir.1,2,3 Semptomlar devam ederse veya hastanın sağlığı olumsuz etkilenmiş görünüyorsa ligasyon veya greftin çıkarılması dahil alternatif farmasötik veya cerrahi işlemler ilgili doktorun intibasına göre değerlendirilebilir. F. KORONER ARTER BYPASS İŞLEMLERİ (Ayrıca Kullanım Endikasyonları ve Kontrendikasyonlar kısmına bakın) W. L. Gore & Associates, Inc. in GORE Hybrid Vasküler Greftlerinin koroner arter bypass işlemlerinde kullanımıyla ilgili bir sonuca varmak için yeterli klinik ve deneysel verileri yoktur. G. AKSİLLOFEMORAL, FEMOROFEMORAL ve AKSİLLOBİFEMORAL BYPASS İŞLEMLERİ Aksillofemoral, femorofemoral ve aksillobifemoral bypass işlemlerinin başarısı büyük ölçüde implantasyon tekniğine bağlıdır. Bu pozisyonlarda uygun şekilde implante edilmemiş GORE Hybrid Vasküler Greftleriyle ilişkili spesifik komplikasyonlar arasında sütür deliği uzaması ve greft, sütür hattı veya konak damarın mekanik bozulması ve uzaması olabilir. Bu tekniklere uyulmaması aşırı kan kaybı, uzuv işlevi kaybı, uzuv kaybı veya ölümle sonuçlanabilir. Deneyim bu komplikasyonların insidansının çok düşük olduğuna işaret etse de tedavi planınız yukarıdaki işlemlerden birini içeriyorsa aşağıdaki teknikler MUTLAKA kullanılmaldır: Doku tüneli ve greftin uzunluklarını belirlerken hastanın vücut ağırlığı ve postürünü dikkate alın. Doğru greft uzunluğunu belirlerken kol, omuz kısmı veya bacakların tam hareketine izin verecek şekilde hastayı örtün. Kolun uzun süreli hiperabdüksiyonundan kaçının. Uzun süreli hiperabdüksiyon brakiyel pleksus yaralanmasına neden olabilir. Kol, omuz kısmı veya bacakların tam hareket aralığı boyunca aksiller veya femoral anastomozlara stres bindirmeyi önlemek için yeterli uzunluk bırakın. Cerrahlar greftin hem pektoralis majör hem pektoralis minör altına yerleştirilmesini önerirler. Greftin gerektiğinden biraz uzun kesilmesinin greft veya anastomozlara stres bindirme riskini daha da azalttığı bazı cerrahlarca bildirilmiştir. Aksiller anastomozda doğru şekilde eğim oluşturun. Greft, aksiller artere paralel (0 ) yerleştirildiğinde greft üzerindeki stres minimuma iner. Bu nedenle anastomotik açı mümkün olduğunca küçük olmalı ve greftin kesili ucuna göre 25 yi geçmemelidir. Grefti aksiller arterin ilk kısmında göğüs kafesine yakın olarak anastomoz işlemi yapın. Anastomozu aksiller arterin üçüncü kısmına yerleştirmeyin. Şekil 3: Önerilen Anastomotik Yerleştirme ve Abdüksiyon Testi Şekil 4: Önerilen Eğim Açısı

3 Aksiller anastomoza stres bindirmeyi daha da önlemek açısından bazı cerrahlar4,5 tarafından bildirilen alternatif bir teknik, grefti inferior seyrine doğru hafif bir eğri oluşturmadan önce 8 10 cm boyunca pektoralis minör kasının arkasında aksiller artere paralel ve komşu olarak yönlendirmektir. Şekil 5: Greft - Aksiller Arter Uçtan Yana Anastomoz GREFT AKSİLLER ARTERE PARALEL, PEKTORALİS MİNÖR KASINA POSTERİOR OLARAK ÖNERİLEN ANASTOMOTİK BÖLGEYE HAFİFÇE BİR KAVİS OLUŞTURMADAN ÖNCE 8 10 CM BOYUNCA YERLEŞTİRİLİR. Greftin aksiller artere göre uygun biçimde paralel yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere bazı cerrahlar arterin üçüncü kısmına yakın bir aksiller karşı insizyonun kullanılmasını bildirmiştir.6 Grefti aksiller karşı insizyondan aksiller arterin birinci kısmına doğru çekerek implantasyona başlayın. Greft mutlaka hem pektoralis majör hem pektoralis minör kasları altına yerleştirilmelidir. Anastomoz mutlaka aksiller arterin birinci kısmında, torakoakromiyal trunkusa proksimal olarak yapılmalıdır. Bu işlem klaviküla altında aksiller-subklavyen bileşkenin diseksiyonunu ve proksimal kontrolünü içerir. Bu bölgeye doğru yerleştirme arter / greft bileşkesinin aşırı hareketini önler. Anastomozu aksiller arterin ikinci veya üçüncü kısmına koymayın. Nitinolle güçlendirilmiş kısmı aksiller artere yerleştirmeyin. Aksiller arteri klemplerle arteriyotomi inferior kenarında yapılacak şekilde çevirin ve arteriyotomiyi daha sonraki hareketi önlemek üzere birinci kostanın mümkün olduğunca yakınına yerleştirin. Aksiller anastomozda doğru şekilde eğim oluşturun. Greft, aksiller artere paralel yerleştirildiğinde anastomoz üzerindeki stres minimuma iner. Grefti aksiller karşı insizyondan femoral insizyona uygun bir tünel açma aleti kullanımıyla çekerek işleme devam edin. Greft, hasta belden eğildiğinde bükülmeyi minimuma indirmek üzere orta aksiller hatta yer almalıdır. HASTAYI YETERLİ İYİLEŞMEYE İZİN VERMEK ÜZERE ALTI - SEKİZ HAFTALIK BİR NEKAHAT DÖNEMİ BOYUNCA KOL, OMUZ VEYA BACAKLARIN AŞIRI VEYA ANİ HAREKETLERİNDEN KAÇINMASINI SÖYLEYİN. ÖNE UZANMA, KOLLARI OMUZ DÜZEYİNDEN YUKARI KALDIRMA, ATMA, ÇEKME, AÇIK ADIMLARLA YÜRÜME VEYA BÜKÜLME GİBİ RUTİN AKTİVİTELERDEN KAÇINILMALIDIR. BU İŞLEMLERE UYULMAMASI AŞIRI KAN KAYBI, UZUV İŞLEVİ KAYBI, UZUV KAYBI VEYA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR. H. VASKÜLER ERİŞİM İŞLEMLERİ GORE Hybrid Vasküler Greftleri vasküler erişim için kullanılırken hastalar dikkatle izlenmelidir. Greftte tekrarlanan iğne ponksiyonları gerektiğinde, ponksiyon bölgeleri birbirinden yeterince ayrı olmalıdır. Aynı bölgede çok sayıda ponksiyon, greft materyalinin bozulmasına veya bir perigreft hematom veya psödoanevrizma oluşmasına yol açabilir. Nitinolle güçlendirilmiş kısmı delmeyin ve kanülasyon yapmayın. Nitinolle güçlendirilmiş kısmı delmek veya kanülasyon yapmak harici nitinol desteğine zarar verebilir ve performansı olumsuz etkileyebilir veya başarısızlığa neden olabilir. Ek bilgi için W. L. Gore & Associates tan elde edilebilecek GORE-TEX Vascular Grafts for Hemodialysis: Techniques for the Care and Cannulation of A-V Grafts (Hemodiyaliz için GORE-TEX Vasküler Greftleri: A-V Greftlerin Bakımı ve Kanülasyonu için Teknikler) broşürüne bakınız. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı GORE Hybrid Vasküler Greft vasküler erişim için kullanılırsa halkalar implantasyondan önce herhangi bir kanülasyon bölgesinden çıkarılmalıdır (Bakınız VII. AMELİYAT TEKNİKLERİ, Bölüm C, 4 numaralı madde). Grefti herhangi bir FEP halkalı kısımda veya yakınında delmeyin. I. MRG GÜVENLIĞI VE UYUMLULUĞU MR Koşullu MRG ortamında GORE Hybrid Vasküler Greftini nitinolle güçlendirilmiş kısmında ısınma etkileriyle ilişkili herhangi bir advers olay bilinmemektedir. MRG ortamında kırık stent destekleri olan cihazlar üzerinde ısınmanın etkisi bilinmemektedir. GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmı MR koşulludur. Şu koşullar altında güvenle taranabilir: Statik manyetik alan 1,5 veya 3,0 Tesla Uzaysal gradiyan alan 720 Gauss/cm 15 dakika tarama için tarayıcı tarafından gösterilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 3,0 W/kg. 3,0 Tesla Sıcaklık Artışı: GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmı, insan dokusunu simüle etmek üzere tasarlanmış bir fantom içine en kötü durum konumunda yerleştirildiğinde ve G B Yazılımı kullanan bir 3,0 Tesla, Excite, General Electric aktif kalkanlı, yatay alanlı MR tarayıcıda 15 dakika MR tarama için MR sistemi tarafından bildirilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 3,0 W/kg olduğunda 2,5 C sıcaklık artışına neden olabilir. Kalorimetri kullanılarak hesaplanan SAR 2,8 W/kg dir. 1,5 Tesla Sıcaklık Artışı: GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmı, insan dokusunu simüle etmek üzere tasarlanmış bir fantom içine en kötü durum konumunda yerleştirildiğinde ve Numaris/4 Yazılımı kullanan bir 1,5 Tesla, Magnetom, Siemens Medical Solutions, aktif kalkanlı, yatay alanlı MR tarayıcıda 15 dakika MR tarama için MR sistemi tarafından bildirilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 2,8 W/kg olduğunda 2,4 C sıcaklık artışına neden olabilir. Kalorimetri kullanılarak hesaplanan SAR 1,5 W/kg dir. Görüntü Artefaktı: Bir görüntü artefaktı, T1-ağırlıklı, spin eko ve gradiyan eko puls dizileri kullanılarak vericialıcı RF vücut sarmallı bir 3,0 Tesla, Excite, General Electric, aktif kalkanlı, yatay alanlı MR sisteminde yapılan klinik olmayan testlerle tarandığında GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmından cihaz lümeni içinde ve dışında yaklaşık 2 4 mm uzanabillir. Her vasküler cihaz ve tertibatı için artefaktlar MR görüntülerinde bu implantların büyüklüğü ve şekline göre küçük olan lokalize sinyal boşlukları (yani sinyal kaybı) olarak belirebilir. GORE Hybrid Vasküler Grefti için gradiyan eko puls dizisi T1-ağırlıklı spin eko puls dizisinden daha büyük artefaktlara neden olabilir. İlgilenilen bölge GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmına nispeten yakın veya tamamen aynı bölgeyse MR görüntü kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle MR görüntüleme parametrelerini bu implantın varlığını kompanse etmek üzere optimize etmek gerekebilir. VI. HERHANGİ BİR VASKÜLER PROTEZİN KULLANIMIYLA İLGİLİ OLASI KOMPLİKASYONLAR A. Herhangi bir vasküler protezin kullanımıyla ilgili oluşabilecek komplikasyonlar arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: Gevşeklik; enfeksiyon; ultrafiltrasyon veya perigreft serom; tromboz; sütür hattı, greft ve/veya konak damarın mekanik bozulması veya yırtılması; aşırı sütür deliği kanaması; aşırı, lokalize veya büyük iğne ponksiyonları nedeniyle psödoanevrizmalar oluşması; veya perigreft hematomlar. B. Nitinol kullanan herhangi bir cihaz kullanılırken komplikasyonlar ve advers olaylar oluşabilir. Bu komplikasyonlar arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: Hematom; stenoz; tromboz veya oklüzyon; distal emboli; yan dal oklüzyonu; damar duvarı travması ve/veya rüptürü; psödoanevrizma; enfeksiyon; enflamasyon; enfeksiyon yokluğunda ateş ve/veya ağrı; yerine yerleştirme başarısızlığı; yer değiştirme ve cihaz arızası. C. Herhangi bir heparin içeren ürünle ilişkili olarak gelişebilecek olası bir komplikasyon: HIT tip II (bakınız yukarıda bölüm V. E.). VII. AMELİYAT TEKNİKLERİ A. TÜM GORE HYBRID VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI 1. Hasar veya kontaminasyonu önlemek için GORE Hybrid Vasküler Greftini kullanırken daima temiz eldivenler ve atravmatik aletler kullanın. Grefti ağır veya keskin nesnelerden zarar görmekten daima koruyun. 2. Uygun büyüklükte nitinolle güçlendirilmiş kısmı seçerken damarın dikkatle değerlendirilmesi gereklidir. Genel olarak yeterli ankorlama sağlamak üzere nitinolle güçlendirilmiş kısmın çapı sağlıklı damar çapından yaklaşık %5 20 daha büyük olmalıdır (Tablo 1). Tablo 1: Nitinolle Güçlendirilmiş Kısım Büyüklük Belirleme Tablosu Etiketli Nitinolle Güçlendirilmiş Kısım Çapı (mm) Nitinolle Güçlendirilmiş Kısım için Önerilen Damar Çapı 1 (mm) Nitinolle Güçlendirilmiş Kısmın Düzeltilmesi ve Oturtulması için Önerilen Balon Çapı (mm) Önerilen Soyularak/ Yırtılarak Çıkarılan Kılıf Büyüklüğü (Fr) 5 4,0 4,7 5, ,8 5,5 6, ,6 6,5 7, ,6 7,5 8, ,6 8,5 9, Nitinolle güçlendirilmiş kısmın damar içinde önerilen sıkıştırılması yaklaşık %5 20 dir. 3. GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmı alıcı damara standart bir venotomi/arteriyotomi ile veya bir tel üstü tekniği kullanılarak yerleştirilebilir. Standart bir venotomi/arteriyotomi kullanılırken venotomi/arteriyotominin yönü ve uzunluğu doktorun kararına göredir. Bir tel üstü tekniği kullanırken bir 0,035 inç (0,889 mm) kılavuz tel ve uygun büyüklükte bir soyularak/yırtılarak açılan kılıf (Tablo 1) kullanılmalıdır. Kılavuz tel ve soyularak/yırtılarak açılan kılıf üreticisinin talimatı izlenmelidir. Damara kılavuz tel erişimi Seldinger tekniği kullanılarak elde edilir. Sonra bir soyularak/yırtılarak açılan kılıf kılavuz tel üzerinden damara yerleştirilir. Dilatör çıkarılır ve GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmı kılavuz tel üzerinden soyularak/yırtılarak açılan kılıf içine yerleştirilir. Soyularak/yırtılarak açılan kılıf sonra nitinolle güçlendirilmiş kısım damar içine aynı anda ilerletilirken dikkatle soyularak çıkarılır. 2

4 4. GORE Hybrid Vasküler Greftinin nitinolle güçlendirilmiş kısmı damara, yerine yerleştirme ipliği yukarıya bakar şekilde en az 2,5 cm yerleştirilmelidir. Nitinolle güçlendirilmiş kısmı stabilize ederken yerine yerleştirme ipliğini vasküler protezi mümkün olduğunca paralel tutarak yavaşça çekin. Nitinolle güçlendirilmiş kısmın yerine yerleştirilmesi iletme sınırlaması ucundan nitinolle güçlendirilmemiş kısma doğru oluşacaktır. Talimat verildiği şekilde yerine yerleştirilirse nitinolle güçlendirilmiş kısmın önemli ölçüde kısalması beklenmez. Not: Yerine yerleştirme başladıktan sonra nitinolle güçlendirilmiş kısmın tekrar konumlandırılmasına çalışılmamalıdır. Şekil 7: GORE Hybrid Vasküler Greft Yerine Yerleştirme aşamaları Şekil 6a: GORE Hybrid Vasküler Greftinin yerine yerleştirilmesi için el pozisyonu Yerine yerleştirme İpliğini Çekin Şekil 6b: GORE Hybrid Vasküler Greftinin yerine yerleştirilmesi için alternatif el pozisyonu 5. Yerine yerleştirme sonrasında nitinolle güçlendirilmiş kısım, içinde bir anjiyoplasti balonunun şişirilmesiyle düzeltilmeli ve damar duvarına oturtulmalıdır. Balon üreticisinin talimatı izlenmelidir. Düzeltme ve oturtma balon çapı Tablo 1 e göre seçilmelidir. Tüm nitinolle güçlendirilmiş kısım uzunluğu boyunca istenen çapa şişirilmelidir. Nitinolle güçlendirilmiş kısmın uzunluğu balonunkini geçerse çok sayıda şişirme gerekebilir. Tüm nitinolle güçlendirilmiş kısım uzunluğu boyunca post dilatasyon yapmamak tekrar stenoz ve greft başarısızlığına neden olabilir. Balon nitinolle güçlendirilmiş kısım boyunca şişirildikten sonra nitinolle güçlendirilmiş kısmın yerinden oynamasını önlemek için balon kateterinin dikkatle çıkarılması öncesinde balonun tamamen indirilmesini sağlamak üzere dikkatli olmak gerekir. Balon dilatasyonunu cihaz uçlarından öteye ve sağlıklı damar içine uzatmayın çünkü bu da tekrar stenoz ve sonraki greft başarısızlığına neden olabilir. 6. Damar duvarına ek ankorlama sağlamak üzere damar duvarı ve nitinolle güçlendirilmiş kısım içinden birbirinden yaklaşık 180 ayrı iki longitudinal tutma sütürü yerleştirilmelidir. 7. İşlem sonunda yerine yerleştirilmiş nitinolle güçlendirilmiş kısım bir floroskop kullanılarak değerlendirilebilir ve nitinolle güçlendirilmiş kısımda kalan katlantılar veya invajinasyonlar görülürse balonla ek şişirmeler gerekebilir. 8. Nitinolle güçlendirilmiş kısma komşu olarak greftin yaklaşık üç santimetresini düz oryantasyonla implante etmeye dikkat edilmelidir. 9. Klempler uygulanırken greftin mekanik hasar görmesi veya bozulmasını önlemeye dikkat edilmelidir. Uygun atravmatik veya korumalı (örn. lastik kaplamalı) klempler kullanın. Greftin herhangi bir kısmında tekrarlanan lokalize klempleme veya aşırı klemplemeden kaçının. 10. GORE Hybrid Greftini önceden pıhtılaştırmaya gerek yoktur. 11. Uygun kullanım teknikleri izlenmezse kan veya plazma sızıntısı olabilir. Greftin alkol veya Betadine Solüsyonu gibi organik solventlere temas etmesine izin vermeyin. Greftin doku sıvıları veya kan ile temasta olduğunda aşırı manipülasyonundan ve ayrıca doku tünelinden geçirmeden önce greftin kanla doldurulması veya greft duvarı içinden irigasyon solüsyonlarının zorla geçirilmesinden kaçının. 12. Her işlem için doğru greft uzunluğu hastanın vücut ağırlığı ve postürü ve greft implantasyonunun anatomik bölgesinde karşılaşılması muhtemel hareket aralığını dikkate alarak dikkatle belirlenmelidir. Greft asla fazla kısa olmamalıdır. 13. GORE Hybrid Vasküler Greftinin doğru kesilmemesi dış güçlendirici tabakaya zarar verip anevrizmal dilatasyon veya azalmış sütür retansiyonu gücüyle sonuçlanabilir. Grefti keserken grefti yavaşça çekip gerin ve doğru uzunluğu belirleyin. Grefti keskin bir cerrahi aletle kesin. NİTİNOLLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KISMI KESMEYİN DIŞ GÜÇLENDİRİCİ TABAKAYI GREFTİN HERHANGİ BİR BÖLGESİNDEN ÇEKMEYİN VEYA SOYMAYIN. DIŞ GÜÇLENDİRİCİ TABAKA GREFT UCUNDA AŞINIRSA GREFTİN BU KISMINI KESKİN BİR CERRAHİ ALETLE DİKKATLE KIRPIN. 14. Greft çapına çok yakın bir doku tüneli oluşturmak üzere GORE Tünel Açıcı gibi bir tünel açıcı kullanın. Fazla gevşek bir doku tüneli gecikmiş veya yetersiz perigreft doku tutulmasıyla sonuçlanabilir ve perigreft serom oluşumuna katkıda bulunan bir faktör olabilir. 15. Anastomotik açılar yapılmakta olan vasküler işleme göre değişir. Uygun bir anastomotik açının kullanılması greft, konak damar ve/veya sütür hatlarında mekanik bozulmalara yol açabilecek gereksiz stresleri minimuma indirebilir. 16. Sadece rekonstrüksiyonun niteliği için uygun büyüklükte olan ve GORE-TEX Sütür gibi emilemeyen, monofilaman sütürleri kullanın. Grefte zarar verebileceğinden tam yarı çaplı kesen bir iğne kullanmayın. 17. Aşırı gerilim, sütür deliklerinin uzaması veya yırtılmasına neden olursa, iğne/sütür çapı oranı fazla büyükse veya greft ile konak damar arasında açıklıklar oluşursa gereksiz anastomotik kanama olabilir. Uygun sütür yerleştirme ve dikilen doku miktarı kullanın ve sütür hattında gereksiz gerilimden kaçının. Topikal trombin ve Surgicel Emilebilir Hemostat gibi hemostatik ajanlar anastomotik kanamayı minimuma indirmek üzere kullanılabilir. Üreticilerin bu ürünler için talimatları izlenmelidir. 18. Doktor, hastanın uygun postoperatif bakım açısından bilgilendirilmiş olmasını sağlamalıdır. B. AMELİYAT TEKNİKLERİ - GERME 1. GORE Hybrid Vasküler Greftini kullanırken veya gererken greft bozulmasına yol açabilecek aşırı güç veya yüksek güç oranlarından kaçının. 2. GORE Hybrid Vasküler Grefti bir miktar esneklik sağlasa da greft halen doğru uzunluğa kesilmelidir. 3. Nitinolle güçlendirilmiş kısım ucunun anastomozu tamamlandıktan sonra nitinolle güçlendirilmiş kısmı tutarken esnekliği gidermek üzere nitinolle güçlendirilmemiş kısma dikkatle orta derecede gerilim uygulayın. Nitinolle güçlendirilmemiş kısma gerilim uygularken nitinolle güçlendirilmiş kısmı damarda yerinden oynatmamaya dikkat edilmelidir. Grefti doğru uzunluğa kesmeden hemen önce orta derecede gerilimin greftin nitinolle güçlendirilmiş kısmı ucundan diğer uca iletilmesini sağlayın. Orta derecede gerilimi belirlemeye mavi yönlendirme işaretleri yardımcı olabilir. 3

5 4. Orta derecede gerilim konusunda makul bir güvence sonraki iki şekilde gösterilen mavi yönlendirme işaretlerinin proksimal ve distal anastomotik bölgelerdeki konfigürasyonları Şekil 8a dan Şekil 8b ye değiştiğinde elde edilir. Şekil 8a: Şekil 8b: TANIMLAR Son Kullanma Tarihi Dikkat GEVŞEK ORTA DERECEDE GERİLİM Kullanma Talimatına Bakınız 2 STERILIZE Tekrar Sterilize Etmeyin Tekrar Kullanmayın Katalog Numarası C. AMELİYAT TEKNİKLERİ - ÇIKARILABİLİR HALKALI GORE HYBRID VASKÜLER GREFTİ 1. Çıkarılabilir Halkalı GORE Hybrid Vasküler Greftleri güçlendirilmiş bir genişletilmiş PTFE Vasküler Greft ve halkaların takıldığı ek bir ince filmden oluşur. Bu tasarım cerrahın halkaları greftin mekanik bütünlüğünü bozmadan veya olumsuz etkilemeden çıkarmasını mümkün kılar. Halkaları çıkardıktan sonra ek ince film kısımları normalde greft ve çıkarılmış halka(lar) üzerinde görülebilir. 2. Greft çapına çok yakın olan ve FEP halkalarının serbestçe geçmesini sağlayan bir doku tüneli oluşturmak üzere bir tünel açıcı kullanın. Fazla sıkı bir doku tüneli halka tutulmasını bozabilir. 3. Bir grefti bir insizyondan geçirirken halka ayrılmasını önlemek için halkaların insizyon veya tünel açıcının kenarına yakalanmasından kaçının. 4. HALKA ÇIKARMA: Grefte zarar vermeyi önlemek için cerrahi bıçaklar veya keskin aletler KULLANMAYIN. Halkaların takılı olduğu ek ince filmin hemen altındaki güçlendirici tabakaya zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır. Halkaları çıkardıktan sonra ek ince film kısımları normalde greft ve çıkarılmış halka(lar) üzerinde görülebilir. GÜÇLENDİRİCİ TABAKA AŞINMIŞ VEYA HASARLI GÖRÜNÜYORSA GREFTİN O SEGMENTİ KULLANILMAMALIDIR. Halkalı bir kısmın ucundan veya sütür konmasından önce halka çıkarmak için: Grefti eldivenli bir elle sıkıca tutun. Diğer elle eldivenli parmaklar veya atravmatik bir aletle halkayı/halkaları yavaşça tutun ve kaldırın ve greftin ucundan dışarı kaydırın. Halkalı bir kısım içinden veya sütür konmasından sonra halka çıkarmak için: Grefti eldivenli bir elle sıkıca tutun. Diğer elle halkayı/halkaları atravmatik bir aletle yavaşça tutup kaldırarak gevşetin. Her halkayı künt uçlu makasla dikkatle kesin ve kesilmiş halkaları soyarak çıkarın. 5. Bakınız, V. TEKNİK BİLGİ, Bölüm F ve G ve VII. AMELİYAT TEKNİKLERİ, Bölüm A ve B. VIII. STERİLİTE GORE Hybrid Vasküler Greftleri ambalaj bütünlüğü bozulmadıkça STERİL olarak sağlanır. Sterilizasyon yöntemi kutuda işaretlenmiştir. Sterilite kutuda etiketli son kullanma tarihine kadar devam eder. IX. TEKRAR STERİLİZASYON GORE HYBRID VASKÜLER GREFTİNİ TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN. X. REFERANSLAR 1 Ortel TL, Chong BH. New treatment options for heparin-induced thrombocytopenia. Seminars in Hematology 1998; 35 (4): Almeida JI, Coats R, Liem TK, Silver D. Reduced morbidity and mortality rates of heparininduced thrombocytopenia. Journal of Vascular Surgery 1998; 27 (2): Warkentin TE, Greinacher A, Koster A, Lincoff AM. Treatment and prevention of heparininduced thrombocytopenia: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest. 2008;133:340S-380S. 4 Landry GJ, Moneta GL, Taylor Jr. LM, Porter JM. Axillobifemoral bypass. Annals of Vascular Surgery 2001;14(3): Taylor Jr. LM, Park TC, Edwards JM, Yeager RA, McConnell DC, Moneta GA, Porter JM. Acute disruption of polytetrafluoroethylene grafts adjacent to axillary anastomoses: a complication of axillofemoral grafting. Journal of Vascular Surgery 1994;20: Bunt TJ, Moore W. Optimal proximal anastomosis / tunnel for axillofemoral grafts. Journal of Vascular Surgery 1986;3: Parti Kodu Seri Numarası Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi MR Koşullu DİKKAT: ABD Federal yasalarına göre, bu cihazın satışı, dağıtımı veya kullanımı sadece bir hekim tarafından veya hekimin tavsiyesi üzerine yapılabilir. Steril Etilen Oksitle Sterilize Edilmiştir Ambalaj Hasarlıysa Kullanmayın Kuru Tutun Serin Yerde Saklayın Çap Üretici Fibril Uzunluğu Radial Destek 5 Mikron (Nominal) Uzunluk 4

6 Manufacturer W. L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff, Arizona USA Order Information: Tel.: Tel.: Technical Information: Tel.: Tel.: For international contact and additional product information, visit GORE, HYBRID, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. BETADINE is a trademark of Purdue Fredrick Company , 2015 W. L. Gore & Associates, Inc. Printed on recyclable paper JULY

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti KULLANMA TALIMATI: GORE PROPATEN Vasküler Grefti I. KULLANMA ENDİKASYONLARI II. KONTRENDİKASYONLAR III. PAKET MUAMELESİ IV. TEKNİK BİLGİ V. HERHANGİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe

KULLANMA TALİMATI: Türkçe KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe KULLANMA TALİMATI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ VE GORE INTERING VASKÜLER GREFTLERİ I. STERİLİTE II. KULLANMA ENDİKASYONLARI III. KONTRENDİKASYONLAR IV. AMBALAJI AÇMAK İÇİN V.

Detaylı

INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti

INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI GORE-TEX VASKÜLER

Detaylı

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri.

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. İÇİN KULLANMA TALİMATI: P R O P A T E N B I O A C T I V E S U R F A C E tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE

Detaylı

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi İÇİN KULLANMA TALİMATI: PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi tr Türkçe KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun.

Detaylı

GORE VIABAHN Endoprotez

GORE VIABAHN Endoprotez İÇİN KULLANMA TALİMATI: GORE VIABAHN Endoprotez tr Türkçe İÇİN KULLANMA TALİMATI GORE VIABAHN Endoprotez Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat boyunca verilen tüm uyarılar ve önlemleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri.

KULLANMA TALİMATI: Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE TIGRIS Vasküler Stent Kullanım öncesinde tüm talimatı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici 1 2 tr Şekil A E Laparoskopik Bariyatrik Uygulamalar için İsteğe Bağlı: Dairesel Zımbalayıcılar için Yapılandırılmış

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI AFX Uygulama Sistemi KULLANIM TALİMATLARI ÖNEMLİ NOTLAR: AFX Uygulama Sistemini kullanmadan önce bu paket içinde yer alan talimatları lütfen dikkatlice okuyun. DİKKAT: Federal Yasalar (A.B.D.) bu cihazın

Detaylı

ndramed Medical Devices

ndramed Medical Devices ndramed Medical Devices d Türkçe Kullanma talimatı Dikkat ediniz! Bu ürün steril (EO/Etilen oksit sterilizasyonu) paketlenmiştir, tek kullanımlıktır ve yeniden sterilize edilemez. Bu ürün soğuk, kuru ve

Detaylı

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri.

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE VIATORR TIPS

Detaylı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı 6996T Tünel Açma Aleti Teknik el kitabı Aşağıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları bulunmaktadır.

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Kullanım Talimatları Neuro Koklear İmplant Sistemi 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Fransa TEL : +33 (0)4 93 95 18 18,

Detaylı

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ TK FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ 152189-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch)

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: UYUM SAĞLAYABİLİR

KULLANMA TALİMATI: UYUM SAĞLAYABİLİR KULLANMA TALİMATI: UYUM SAĞLAYABİLİR tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) GORE TAG Torasik Endoprotezi KULLANMA TALİMATI GORE TAG Torasik Endoprotez Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe

KULLANMA TALİMATI: Türkçe KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Malign bilier striktürlerin tedavisi için. Endoskopik İletim için. İçindekiler: Bir (1) endoprotez, transmural drenaj delikleriyle ve bir (1) iletme kateteri. DİKKAT: Bu cihazın

Detaylı

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Silhouette Lift süturun mid-face de (orta yüz) kullanımı FDA tarafından onaylıdır. Silhouette Lift

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU TK OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU 150841-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

MR Conditional (MR Koşullu) Nevro Senza Omurilik Stimülasyon Sistemi 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri

MR Conditional (MR Koşullu) Nevro Senza Omurilik Stimülasyon Sistemi 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri MR Conditional (MR Koşullu) Nevro Senza Omurilik Stimülasyon Sistemi 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri Bu belge Senza Omurilik Stimülasyon (SCS) Sistemi doktor ve hasta el

Detaylı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri. MRI Teknik El Kitabı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri. MRI Teknik El Kitabı REVEAL LINQ LNQ11 Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri MRI Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KILAVUZ KATETER SEÇİMİ Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kılavuz Kateter Seçimi Kılavuz kateter yapısı Düzgün dış yüzey sürtünmeyi azaltır, Trombüs oluşumunu engeller.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya Leadless Pacemaker Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul Major complications: A, cohort 1; B, cohort 2. Poole J E et al. Circulation. 2010;122:1553-1561 Copyright

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

GRAVITY SYNCHFIX

GRAVITY SYNCHFIX TK GRAVITY SYNCHFIX 153516-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk) Ek diller için

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA

DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA 1. Stapleri ambalajından dikkatli bir şekilde çıkartınız. DİKKAT Stapleri ambalaj kutusundan çıkartırken şaftından tutarak çıkartınız. Ateşleme

Detaylı

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik Elektronik KULLANIM TALİMATLARI Kılavuzlar değişikliğe tabidir; her kılavuzun en güncel sürümü çevrimiçi olarak her zaman mevcuttur. Basım: Kasım 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 2090 KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUP, DAHA SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte kullanmak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ. Düşük Geçirgenlikli Tasarım. Türkçe

KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ. Düşük Geçirgenlikli Tasarım. Türkçe KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ Düşük Geçirgenlikli Tasarım tr Türkçe AH0313-TR4 KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ Tüm talimatı dikkatle okuyun. Talimat,

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları XIII) MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları Editör: Doç. Dr. Okan GÜLEL 1) 2 hafta önce AKS nedeniyle stent takılan hastaya spinal MR görüntüleme planlanmaktadır. Bu durumda MR çekilmesi

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR

HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR Amaç Hemodiyaliz hastasının hayatında farkındalık oluşturmak ve geliştirmek Arteriyovenöz fistülü değerlendirmek, komplikasyonları

Detaylı

MED EL CI ve ABI modelleri için MRI Kontrol Listesi

MED EL CI ve ABI modelleri için MRI Kontrol Listesi MED EL CI ve ABI modelleri için MRI Kontrol Listesi Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Detaylı

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK Türkçe (tk) MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI 150807-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Diğer diller için www.ortho.microport.com adresindeki web sitemizi

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

5866-24M Lead Adaptörü Seti

5866-24M Lead Adaptörü Seti 5866-24M Lead Adaptörü Seti Teknik el kitabı Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 1993 Aşağıdakiler Medtronic şirketinin ticari markalarıdır:

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

4001W Spark Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

4001W Spark Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 4001W Spark Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. PARÇALAR:

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Yazan: Elizabeth Ofori

Yazan: Elizabeth Ofori HTC Droid Eris Ön Panel Assembly Değişimi Bu kılavuz / değiştirme HTC Droid Eris ön panel düzeneğini takmak için size öğretecektir. Yazan: Elizabeth Ofori ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 13

Detaylı

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabiniyle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Sunucuyu raf kabinine kurmadan önce aşağıdaki yönergeleri

Detaylı

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0 Türkçe (tk) Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Ardından Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE Septal Oklüderi

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE Septal Oklüderi KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE Septal Oklüderi KULLANMA TALİMATI: GORE Septal Oklüder Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat boyunca verilen tüm uyarılar ve önlemleri izleyin. Aksi

Detaylı

ORTHOLOC 3Di KÜÇÜK KEMİK PLAKALAMA SİSTEMİ Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ORTHOLOC 3Di KÜÇÜK KEMİK PLAKALAMA SİSTEMİ Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK ORTHOLOC 3Di KÜÇÜK KEMİK PLAKALAMA SİSTEMİ 153464-00 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için www.wright.com web sitemizi ziyaret edin. Sonra Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com TÜRKÇE BaByliss Curl Secret ile çok rahat bir şekilde mükemmel

Detaylı

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KODU 2013 KAROTIS07 KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Emboli Tutucu Filtre Seti Karotis arterlerde rastlanan tıkanıklıkların balon ve/veya stent ile yapılan tedavilerinde, lezyonlardan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) TOBRASED % 0.3 steril göz merhemi Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) Bu

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

WRIGHT PULLARI 145246-0

WRIGHT PULLARI 145246-0 TK WRIGHT PULLARI 145246-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk)

Detaylı

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zor entübasyon Birçok başarısız entübasyon denemesi olarak tanımlanabilir. (ASA)

Detaylı

DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ. Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi

DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ. Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi Plan Kılavuzlar ne diyor? Kanülasyon incelikleri İp merdiven tekniği Bölgesel alan tekniği Buttonhole tekniği

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

ALETLER 137181-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ALETLER 137181-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ALETLER 137181-1 TK Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribütör:

Detaylı

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 TK OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK TK CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK 129257-9 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0

EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0 TK EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0 Bu pakette aşağıdaki diller bulunmaktadır: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Kangurunun

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Hizmetleri Protokolleri Hazırlama Komitesi

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

Raf Kuruluş Yönergeleri

Raf Kuruluş Yönergeleri Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı