ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 Doktora Kimya Kafkas Üniversitesi 2003 Akademik Ünvanlar : Yrd. Doç. Dr. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hazırladığı Tezler 1.Yüksek Lisans Tezi: Kars ta Yetiştirilen Kazların Kan Serumlarında Total Lipid, Total Protein, Glukoz, Na, K, Ca ve İnorganik Fosfat Değerleri, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars, Doktora Tezi: Deneysel Florozis Oluşturulmuş Tuj Koyunlarında Serum Ca, Mg, Zn, Fe Ve Cu Değerlerinin Araştırılması, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kars, Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Maraşlı, N., Türkütanıt, S., Maraşlı, Ş., Çelikler, D. (1995). Kars Bölgesinde Besi ve Mera Sığırlarında Rastlanan Böbrek Taşı Olguları Üzerinde Biyokimyasal ve Patolojik Çalışmalar. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1-2): Çelikler, D., Maraşlı, N. (1996). Kars ta yetiştirilen Kazların Kan Serumlarında Totatl Lipid, totatl Protein, Glukoz, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum ve İnorganik Fosfat Değerleri. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1-2): Maraşlı, N., Maraşlı, Ş., Özcan, A., Utlu, N., Acarer, N., Çelikler, D. (1996). Arpa ve Kaz Büyütme Yemi İle Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: I. Arpa ve Kaz Büyütme Yemi İle Beslemenin Canlı Ağırlık Artışı ve Serum Lipidleri

2 Arasındaki İlişki Üzerine Etkileri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1-2): Maraşlı, N., Maraşlı, Ş., Özcan, A., Utlu, N., Acarer,N., Çelikler, D. (1996). Arpa ve Kaz Büyütme Yemi İle Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: II. Serum Albumin, Üre, Ürik Asit, Glukoz, Ca ve P Düzeylerinin Karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1-2): Güneş, M.H., Çelikler, D. Güneş, T. (2005). Sinir Sisteminin Daha İyi Anlaşılması İçin Kavram Haritası Tekniğinin Kullanılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, Çelikler, D., Güneş, T., Güneş, M.H. (2006). Genel Kimya Laboratuarında Kimyasal Denge Konusunun Anlaşılması ve Tekrar Edilmesinde V Diyagramının Kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, Güneş, T., Güneş, M.H., Çelikler, D. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Biyoloji II Ders Konularının Öğretilmesinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), Çelikler, D., Güneş, M.H., Şendil, K. (2006). Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), Çelikler, D., Güneş, M.H., Güneş, T., Şendil, K. (2008). V Diyagramı Uygulamalarının Temel Kimya Laboratuvar Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), Güneş, M.H., Çelikler, D. (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisine Göre Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2, autumn, Güneş, M.H., Çelikler, D., Gökalp, M.. (2008). İlköğretim I. Kademedeki Yeni Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), Güneş, M.H., Çelikler, D. (2010). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, spring,

3 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Güneş, M.H., Çelikler, D. (2010). The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement. International Journal of Educational Researchers, 1(1), Çelikler, D. (2010). The Effect of Worksheets Developed for the Subject of Chemical Compounds on Student Achievement and Permanent Learning. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(1), Yalçın, M. & Çelikler, D. (2011). The Effect of Computer-Assisted Applications in the Teaching of Matter and Heat Subject. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 42, Winter, (SSCI). Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler 1. Çelikler, D., Maraşlı, N. (1997-Mayıs). Kars ta yetiştirilen kazların kan serumlarında total lipid, total protein, glukoz, Na, K, Ca ve inorganik fosfat Değerleri. I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. 2. Çelikler, D., Güneş,M.H., Güneş,T. (2007-Haziran). Asitler ve bazlar konusunun bilgisayar destekli öğretiminin kalıcı öğrenme ve öğrenci başarısı üzerine etkisi. 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler 1. Çamaş, H., Güven, A., Çelikler, D. (1998-Mayıs). Water pollution and its effects on planktons in lake Çıldır. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. 2. Çelikler, D. (2009-Nisan-Mayıs). Kimyasal bileşikler konusu için geliştirilen çalışma yapraklarının öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi. I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. 3. Güneş, M.H., Çelikler, D. (2009-Nisan-Mayıs). Model oluşturma ve bilgisayar destekli öğretimin akademik başarı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. 4. Çelikler, D. (2010-Nisan-Mayıs). The effects of compounds worksheets and model-based ınstruction on students achievment and permanent learning. II.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya.

4 5. Çelikler, D. (2011-February). Determining the knowledge level of pre-service elementary science teachers about air pollution. 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, İstanbul. 6. Çelikler, D. & Kara, F. (2011-February). Determining the misconceptions of preservice chemistry and biology teachers about the greenhouse effect. 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, İstanbul. 7.Çelikler, D. & Aksan, Z. (2011-February). Determination of pre-service elementary science teachers knowledge level about ozone layer. 3rd World Conference on Educational Science, Bahcesehir University, İstanbul. 8. Çelikler, D. & Kara, F. (2011-April). İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya. 9. Çelikler, D. & Topal, N. (2011-April). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının karbondioksit ve su döngüsü konusundaki bilgilerinin çizim ile saptanması. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya. 10. Çelikler, D. & Aksan, Z. (2011-Mayıs). The levels of readiness on organic chemistry of the pre-service elemantary science teachers who had studied General Chemistry I and General Chemistry II courses. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, KKTC. 11. Toprak, F. & Çelikler, D. (2011-Mayıs). The Effect of Using 3E, 5E learning cycle in general chemistry laboratory on scince teacher candidates laboratory anxiety. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, KKTC. Ulusal Kongrelerde Sunulan Posterler 1. Güneş, M.H., Gökalp, M., Çelikler, D., Demir, S. (2007-Eylül). İlköğretim yeni fen ve teknoloji ders kitaplarına yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere katılan sınıf öğretmenlerinin görüşleri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat. Kongrelerde Sunulan ve Tam Metin Basılan Makaleler 1.Çelikler, D., Maraşlı, N. (1997-Mayıs). Kars ta yetiştirilen kazların kan serumlarında total lipid, total protein, glukoz, Na, K, Ca ve inorganik fosfat

5 Değerleri. I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi. 2 Çamaş, H., Güven, A., Çelikler, D. (1998-Mayıs). Water pollution and its effects on planktons in lake Çıldır. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi. 3. Güneş, M.H., Gökalp, M., Çelikler, D., Demir, S. (2007). İlköğretim yeni fen ve teknoloji ders kitaplarına yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere katılan sınıf öğretmenlerinin görüşleri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı. Tokat: Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 4. Çelikler, D. (2009). Kimyasal bileşikler konusu için geliştirilen çalışma yapraklarının öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi. I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongre Kitabı. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi. 5. Güneş, M.H., Çelikler, D. (2009). Model oluşturma ve bilgisayar destekli öğretimin akademik başarı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongre Kitabı. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi. 6. Çelikler, D. (2010). Organik bileşiklerin çalışma yaprakları ve modellemeye dayalı öğretiminin öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi. II.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongre Kitabı, , Antalya. 7. Çelikler, D. & Kara, F. (2011). İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Antalya. 8. Çelikler, D. & Topal, N. (2011). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının karbondioksit ve su döngüsü konusundaki bilgilerinin çizim ile saptanması. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Antalya.

6 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezi: Mübeccel YALÇIN, Madde ve Isı Ünitesinin Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Uygulamaların Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Samsun. Yüksek Lisans Tezi: Zeynep AKSAN, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi: Fatih TOPRAK, Fen Bilgisi Öğretmenliği Genel Kimya Laboratuvarında 3E ve 5E Öğretim Modellerinin Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarısı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi: Günnurhan SARI, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesinde Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor. Ulusal Projeler 1.Proje yöneticisi olarak İlköğretim Öğretmen Adaylarının Küresl Isınma Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri, PYO. EGF nolu Ondokuz Mayıs Üniversitesi destekli proje. 2. Proje yöneticisi olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği Genel Kimya Laboratuvarında 3E ve 5E Öğretim Modellerinin Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarısı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, PYO.EGF nolu Ondokuz Mayıs Üniversitesi destekli proje. Kitaplar 1. Güneş, T.,Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S. (2006). Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri, Anı Yayıncılık, Ankara.