Türkiye nin En İyi İșverenleri 2015 Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin En İyi İșverenleri 2015 Türkiye"
  • Su Atay
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 nin TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2015

2 nin İşverenleri 2016 Benchmark çalışması ve yarışması başlıyor işveren markanızı zirveye taşıyın

3 Içindekiler İçindekiler Hakında Metodoloji nin İşverenleri 2015 Listesi Kategorisi nin + İşverenleri Kategorisi nin İşverenleri ve Üzeri Kategorileri Kategorisi Global Referanslarımız zel dÿlleri Dünya nın İşverenleri Listesi Global Referanslarõmõz 3

4 KÜLTÜRÜ KONUMLANDIRMA BENCHMARKING MARKASI 8 4

5 Great Great Place Place to to Work Work Hakkında Hakkında verenleri verenleri yılı yarı ması ödül töreninde bizlerle 5 yılı yarı ması ödül töreninde bizlerle ekkür ekkür ederim. ederim. Great Great Place Place to to Work Work yerleri yaratarak yaratarak toplumu toplumu geli geli tirmektir tirmektir ve ve bunu bunu yaparken de her i yerinin mükemmel bir bir i i unu söyleyeri olmak bir yolculuktur, bazen çok çok kısa kısa sürede varılan kolay bir bir yolculuk, bazen de sarp kayaları a arak varmanız azmi azmi gösterirseniz mutlaka ba baarı arı ile ile sonuçlanacak bir yolculuk. Dolayısıyla bu yola yola çıkma cesaretini göstererek benchmark çalı mamıza katılan tüm irketleri de cesaretlerinden ötürü kutlamak istiyorum. Bu Bu yıl yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmada 80 den irkette fazla toplam şirkette toplam çalı den anın mükemmel çalışanın mel bir bir i yerinin i mükemmel yerinin temelini bir olu iş olu yerinin turan temelini güven oluşturan unsuru güven hakkındaki unsuru hissiyatlarını hakkındaki ve his- fazla siyatlarını ve fikirlerini öğredik. Katılımcılarımızın güven i turan oluşturan Güvenirlik, Güvenirlik, Saygı, Hakkaniyet, Saygı, Hakkaniyet, kaniyet, Gurur Gurur Gurur ve ve Takım Takım ve Takım Ruhu Ruhu Ruhu boyutlarında adeta kurum resimlerini kültürlerinin çekerek fotoğrafını hangi çekerek alanlarda hangi alanlarda kendilerini kendilerini kendilerini iyile iyiletirirlerse iyileştirirlerse daha daha ileriye ileriye daha gidebileceklerini ileriye gidebileceklerini gördük. gördük ve gösterdik. Gerçekle Gerçekle manın manın sonuçları sonuçları gösteriyor gösteriyor ki ki bu bu yıl yıl çalı çalı olarak liderlik, ileti im, olarak liderlik, ileti im, ekilde aktarılması konularında iyile tirme ihtiyacı hissediyorlar yılı listemize ekilde aktarılması konularında iyile tirme ihtiyacı hissediyorlar yılı listemize giren irketlere ilham giren irketlere ilham vereceklerini söylemek yerinde olacaktır. vereceklerini söylemek yerinde olacaktır. Bu vesileyle, mükemmel i Bu uygulamalar vesileyle, mükemmel ve yakla ımları i ile daha önde giderek uygulamalar geleceğin şirketlerini ve yaklaverenleri ımları yaratmak ile listesinde daha adına önde ilerleyen yer giderek alan ve irketleri de 'nin kutluyor, en ba iyi işverenleri arılarının verenleri devamını listesinde diliyorum. yer yer alan alan şirketleri irketleri de kutluyor, kutluyor, başarılarının arılarının devamını devamını diliyorum. diliyorum. Eyüp Toprak Eyüp Toprak Great Place to Work Genel Müdürü Great Place to Work Genel Müdürü 5

6 nin En En Iyi Iyi Isverenleri hangi kriterlere göre seçildi? Great Great Place Place to to Work Work Enstitüsü, i letmeleri 25 yıllık geli tir Enstitüsü, i letmeleri 25 yıllık tecrübelerine dayanarak geli tir Trust Trust Index Index Çalı Çalı an an Anketi ve ve Culture Culture Audit Audit yeri yeri Kültürü Kültürü Analizi. Analizi. anların anların i iyerleri hakkındaki dü dü - rilir. rilir. Aynı Aynı zamanda i i yerinde ya yaanan anan deneyimler incelenir ve ve bir bir irketin i i yeri r. r. Trust Index Çalısan Anketi Bir Bir i i yerinin çalı çalı önemli ölçütü çalı çalı Bu Bu nedenle, Great Place to to Work titizlikle üzerinde çalı çalı Trust Index Çalı anonim ve ve gizli gizli geribildirimlere dayanmaktadır. irket irket için için bir bir ba ba langıç noktasıdır ve ve u u be be alandaki çalı çalıan an deneyimlerini ölçer ölçer : : güvenilirlik, saygı, saygı, hakkaniyet gurur gurur ve ve takım takım ruhu. ruhu. Bütünüyle bu bu be be alandaki davranılar, lar, yüksek yüksek güven güven düzeyine düzeyine sahip sahip bir bir çalı çalı ma ma ortamı ortamı olu olumasına yol yol açar. açar. Bu Bu da da mükemmel mükemmel bir bir i i yeri yeri yaratmak yaratmak için için en en kritik kritik faktördür. faktördür. Anket Anket aracı, aracı, i yerlerinin i yerlerinin i i dünyasında dünyasında ve ve akademik akademik ara ara tırmalarda tırmalarda altın altın standart standart bir bir ölçütüdür. ölçütüdür. gerçekten bunu hissederek dile getirip getirmediğidir. nin 6

7 Culture Audit Isyeri Kültürü Analizi nin En En Iyi Iyi Isverenleri hangi kriterlere göre seçildi? yeri Kültürü Analizi, 3 bölümden olu maktadır: Birinci bölümde irketin ve çalı anların demografik bilgileri istenerek irketin yapısı yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilir. e alım, entegre etme, bilgilendirme, kutlama gibi gibi bir bir çalı çalıanın anın i ie e giri inden çıkı ına kadar mevcut 9 alanda, irketler kendi insan yönetimi uygulamalarını örneklerle ve ek materyallerle detaylı bir ekilde anlatırlar. Üçüncü bölümde ise, irketin bu 9 alanda yapmı demografik bilgiler istenerek, olunur. Özel Ödüller irketlerin insan kaynakları uygulamalarının en en ilgi ilgi çeken alanlarındaki uygulamaları için verilmi tir. rde özellikle Culture Audit analizinde özel ödül kategorileri için yer yer alan özel sorulara verilen cevaplar dikkate alınır ve çalı anların bu bu alanlarda vermi oldukları yanıtlar ise son karar için analiz edilir. Yarı nin ma sonuçları İşverenleri 2 büyüklük 2015 kategorisinde ödülleri 20 (50-500, / / ve ve üzeri çalı / ana sahip ve üzeri irketler çalışan için) sayısına açıklanmı sahip tır. şirketler kategorilerinde açıklanmıştır. 7

8 Leadership Development Program GÜVEN KÜLTÜRÜNÜ Giftwork Giftwork Great Place to Work adresini ziyaret edebilirsiniz. 8

9 AVIATION ENERGY MANAGEMENT HEALTH CARE HQ İŞVEREN LİSTESİNDE BULUNAN ŞİRKETLERİN LOGOLARI ALFABETİK OLARAK SIRALANMIŞTIR. 9

10 << nin İsverenleri 2015 >> Microsoft ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI nin IT nin Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi Çalışan Sayısı / 190 Kadın Çalışan Sayısı / 76 Çalışanlarını işe alırken çok yapılandırılmış ve sistematik yaklaşıma sahip olan Microsoft, kendi değerlerini en fazla yansıtan adayı işe alarak ilk gün itibarıyla çalışanlarının potansiyellerini ortaya koyabilmelerini hedefliyor. Çalışanlarını çalıştıkları süre boyunca eğitimler ile destekleyen şirket, benzer eğitim desteğini toplumun çeşitli kesimlerine de sağlıyor. Pek çok sosyal sorumluluk projesinden biri olan Digigirls programında lise çağındaki kızların 1 günlük bir program ile teknoloji ile tanıştırılması hedefleniyor. %97 İşyerinde çalışanların sağlıklarını destekleyici uygulama ve tedbirler bulunmaktadır. 10

11 << nin İsverenleri 2015 >> Bursagaz A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Üretim & İmalat - Enerji Dağıtımı Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 84+1 Yarı Zamanlı Çalışanları tarafından Aile olarak görülen Bursagaz, çalışanları ile arasındaki sıcak ilişkilerini henüz iş başlangıcında onlara verdiği Hoş geldin paketi başlatıyor. Tüm süreçlerinde tam şeffaflık ilkesi ile ilerleyen şirket çalışanlarını her konuda güncel tutabilmek için çok sayıda farklı iletişim kanalı kullanıyor. Yukarıdan aşağıya bilgilendirmenin önemi kadar çalışanlarından da fikir, öneri, geribildirim toplamanın önemli olduğuna inanan şirket, bunun için de farklı platformlardan yararlanıyor. Çalışanlarının kendilerini tarafsız ve sürekli dinleyecek birileri olduğundan emin olmaları konusunu da titizlikle ele alan Bursagaz, etik yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak adına Yaşama Saygı Komitesi ne sahip. Üyeleri çalışanlardan oluşan komite çalışanlar için 7/24 ulaşılabilir durumda. %97 Ben burada kendim olabiliyorum ve rol yapmama hiç gerek yok. 11

12 << nin İsverenleri 2015 >> Hilti nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / İnşaat Çalışan Sayısı / 204 Kadın Çalışan Sayısı / 38 Çalışanları ile ilişkilerinde hiçbir zaman hiyerarşik bir anlayışa sahip olmayan Hilti, çalışan-yönetici iletişimini baştan itibaren sağlam tutmayı hedefliyor. Bunun için Genel Müdürlerini de dahil ettikleri bir oryantasyon programını tüm çalışanlarına sunan şirket, ayrıca terfi eden çalışanlarının yeni pozisyonlarındaki 100. günlerinde Genel Müdür ile birebir yemek yeme fırsatını da sağlıyor. Sürekli yenilik anlayışı ile hareket eden şirket, çalışan yaklaşımlarında da daha ileriye gidebilmek için farklı yaklaşımlar sergiliyor. Uluslararası bir şirket olmanın gücü ile diğer ülkelerdeki uygulama ve yaklaşımları ye getiren Hilti, sadece bununla da yetinmeyip, ülkemizdeki farklı şirketlerin neler yaptığını görmek ve ilham almak için Benchmark Ziyaretleri gerçekleştiriyor. %98 Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi şiddetle tavsiye edebilirim. 12

13 << nin İsverenleri 2015 >> EMC² nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / IT Danışmanlık ve Hizmetleri Çalışan Sayısı / 89 Kadın Çalışan Sayısı / 15 Bir teknoloji şirketi olarak, işe alım sürecinden itibaren çalışanlarının sosyal medya kullanımını destekleyen EMC², hayatlarımızda her şey bu kadar sanallaşırken insan ilişkilerinin de korunması ve desteklenmesine çok önem veriyor. Bu doğrultuda çalışanlarını sık sık biraraya getirmeye çalışan şirket farklı aktivitelerinin yanı sıra yılda bir günü de Takımdaşlık Günü ilan ediyor. Ofis dışında takım ruhunu destekleyici aktivitelerin gerçekleştirildiği bu günde hem çalışanlar birbirlerini daha yakından tanıma şansı buluyorlar hem de motive oluyorlar. EMC² insani ilişkileri bu kadar önemserken, çalışanlarının iş yaşam dengesine destekte bulunabilmek için de evden çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulamalarını çalışanlarına sunuyor. %93 Burada çalışanlara güvenilir ve sorumluluk verilir. 13

14 << nin İsverenleri 2015 >> The İstanbul Edition Hotel nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Turizm Konaklama Çalışan Sayısı / 87 Kadın Çalışan Sayısı / 23 Mutlu misafirlerin sırrının mutlu çalışanlar olduğunu bilen The İstanbul Edition Hotel, misafirlerine gösterdiği özeni çalışanlarına da gösteriyor. İş yaşamlarının yanı sıra özel yaşamlarında da sürekli çalışanlarının yanında olan otel, özellikle çalışanlarının hastalık, evlilik, ölüm gibi özel durumlarında onları yalnız bırakmıyor. Çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmekte de aktif rol oynayan otel, çalışanlarına sadece kendi otelleri içerisinde değil, ait oldukları grubun diğer markalarında da çapraz eğitim imkanı sunarak, onların kariyerleri için daha fazla seçeneğe sahip olmalarını sağlıyor. Başarısını çalışanlarının mutluluğuna bağlayan otel bu başarının parçası olunması, aidiyet ve şirket kültürünün yansıtılması için yılda bir haftayı da Teşekkür Haftası olarak kutluyor. %94 Çalışanlar, işletme dahilinde başka bir işe veya bölüme geçtiklerinde iyi bir şekilde karşılanır ve uyum sağlamaları için destek olunur. 14

15 << nin İsverenleri 2015 >> SAP nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi Çalışan Sayısı / 207 Kadın Çalışan Sayısı / 93 Bir teknoloji şirketi olarak SAP, çalışanlarının gelişimi ve mutluluğu sözkonusu olunca da teknolojiden sonuna kadar yararlanıyor. Tabiki SAP i başarılı kılan en temel nokta insani ilişkileri de teknoloji kadar önde tutması. Özellikle yöneticileri ve çalışanları her ay biraraya getirecek düzenli toplantılar geçekleştirmeleri, eğitim programlarında ağırlıklı olarak mentörlük ve koçluk yaklaşımı ile ilişkileri kuvvetlendirmeleri buna güzel örnekler. Bir teknoloji şirketinin ayakta kalmasının sürekli yenilenmek olduğunu bilerek hareket eden SAP, tasarım odaklı düşünce yaklaşımını yaygınlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilmek için de bir İnovasyon Merkezi ne sahip. %94 Yakın tanıdıklarıma bu şirketi işveren olarak tavsiye ederim. 15

16 << nin İsverenleri 2015 >> Daichii Sankyo nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Kimya, İlaç, Tıbbi teknoloji Çalışan Sayısı / 55+2 Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 20+1 Yarı Zamanlı İnsana direkt olarak dokunan bir iş kolunda olmanın hassasiyeti ile hareket eden Daichii Sankyo, çalışanlarını daha ilk iş günlerinden bir kahvaltı ile karşılıyor. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler sahada yapılan koçluklar ve ziyaretler ile daha güçlü hale getiriliyor. Çalışanlarının her konuda fikrini almaya özen gösteren şirket bununla ilgili olarak da farklı platformlardan yararlanıyor. İleriye doğru gidebilmek adına eğitimlerle de çalışanlarını destekleyen Daichii Sankyo aynı zamanda yerleşik değerlerini yani Yenilikçilik, Güvenilirlik ve Sorumluluk, en iyi yaşayan çalışanlarını da ödüllendiriyor. %96 Burada hepimiz aynı gemide yer almaktayız. 16

17 << nin İsverenleri 2015 >> JTI Pazarlama A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Tüketim ürünleri Çalışan Sayısı / 212 Kadın Çalışan Sayısı / 58 Çalışanlarını ilk günlerinde masalarında çikolata ile karşılayarak tatlı bir başlangıç yapmalarını sağlayan JTI, yeni çalışanına atadığı buddy sayesinde de kolay bir adaptasyon süresi yaşamalarına destek oluyor. Sadece bununla yetinmeyen şirket, merkezden uzakta çalışanlarının yöneticilerden de uzak kalmamaları için, yöneticilerin belirli dönemlerde merkez dışı ofislerde çalışmalarını sağlıyor. Çalışanlarından öneri toplamak için öneri sistemleri olan JTI da, öneriler üzerinde detaylı çalışılması için çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenir. Çalışan yönetim iletişimi için insan kaynakları önderliğinde farklı kanallar kullanılmakta olup, çalışanlar fikirlerini anonim olarak da paylaşabilirler. Şeffaflığın önemli olduğu şirkette, gelişmeler tüm çalışanlar ile belirli periyotlarda paylaşılır. Yılda bir gerçekleştirilen Power Forward Konferansı da Genel Müdür tarafından şirketin bir önceki yılının özetlendiği ve o yılın hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı bu bilgilendirme kanallarından biridir. %97 Buraya önemli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum. 17

18 << nin İsverenleri 2015 >> Doğuş Holding A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Danışmanlık - Yönetim Çalışan Sayısı / 193 Kadın Çalışan Sayısı / 94 Henüz işe alım aşamasında çalışanlarını Ben yerine biz diyebilen adaylardan seçen Doğuş Holding, ancak beraber hareket edilirse daha ileriye gidileceğine inanıyor ve çalışanlarını da bu yönde teşvik ediyor. Bu yüzden Doğuş Holding pek çok öneri ve fikir toplama platformu vasıtasıyla çalışanlarının sesini duymayı istiyor. Şirket çalışanlarından gelen öneriler ile ilerlerken, onlara eğitim gelişim desteği vermeyi ve her türlü özel gün ve başarıyı kutlamayı da ihmal etmiyor. Doğuş Holding 2015 yılını İşbirliği İlkeleri ve İşbirliği Yılı ilan ederek, bireysellik yerine ortak hedefler için ortak hareket edip, bulundukları konumdan daha ileriye gitme amacını da daha resmi hale getiriyor. %93 Yöneticilerin iş ile ilgili uygulamaları dürüsttür ve ahlak kurallarına uygundur 18

19 << nin İsverenleri 2015 >> Abbvie nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Kimya, İlaç, Tıbbi teknoloji Çalışan Sayısı / 212 Kadın Çalışan Sayısı / 92+2 Yarı Zamanlı Ürettikleri ilaçlar ile insanların sağlıklarına pozitif etkide bulunan AbbVie, ilaçlarının hitap ettiği hastalık gruplarından kronik böbrek hastalığı na sahip kişileri işe almak için bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Sadece hasta insanları işe almakla yetinmeyen şirket, çalışanlarının da katkılarıyla hasta hekim buluşmalarını organize ediyor. Saha çalışanları ve yöneticilerin iletişimlerini sıcak tutmak adına bu grupları sık sık farklı platformlarda biraraya getiren AbbVie, performans ölçümleme ve geribildirim verme konularını da çok sistematik şekilde çalıştırıyor. Çalışanlarını önerilerini paylaşma konusunda da destekleyen şirket sırf bu amaca hizmet veren bir komiteye sahip. DENE Komitesi tüm çalışanların yenilikçi ve daha önce hayata geçmemiş projelerini sunabilecekleri bir komite ve başarı ile sonuçlanan projeler ödüllendiriliyor. %92 Topluma değer katma biçimimizden memnunum. 19

20 << nin İsverenleri 2015 >> Sahibinden.com nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi/E-Ticaret Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Çalışanlarına gösterdiği özeni tüm adaylarına gösteren Sahibinden.com, işe alım sürecinde bir İşe alım süreci değerlendirme anketi yaparak, süreç kalitesini dışarıdan gözlemleri öğrenerek geliştirmeyi hedefliyor. Tüm süreçlerinde de iyi bir iletişimi ve değerleri günlük hayatta yaşamayı amaçlayan uygulamalara sahip olan şirket, adı gibi tüm uygulamaların, ürün ve servislerin de sahibinden olmasını arzuluyor. Bu nedenle çalışanlarının her konudaki fikirlerini alıyor, Vay Be dedirtecek sonuçlar hedefliyor. Tüm bunları yaparken çalışanlarına eşsiz spor, dinlenme ve eğlenme imkanı veren bir ofis de sunan Sahibinden. com, özel hayatlarında da çalışanlarının yanlarında oluyor. Bu konudaki çalışmalarından biri, çalışanlara sınırsız yüzyüze ya da telefonda psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti sunan: Hayat Sana Güzel - kaliteli yaşam paketi. %95 Binamız ve ofislerimiz iyi bir iş ortamına katkıda bulunmaktadır. 20

21 << nin İsverenleri 2015 >> Turkasset Varlık Yönetimi nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Finansal Hizmetler Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Zor bir sektörde faaliyet gösteren Turkasset, çalışanlarını yaptıkları işi zevkli ve kolay hale getirebilmek için hem eğitim gelişim alanlarında hem de özel hayatlarında destekliyor. İki hafta süren dolu dolu bir program olan Agent Camp ten geçerek işe başlayan çalışanlar, yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin yanı sıra kendilerini kişisel olarak da geliştirebilecekleri pek çok eğitim ve seminere de katılma şansına sahipler. Çalışanların yöneticilerine her zaman ulaşabilmeleri için açık kapı politikasının yanı sıra pek çok farklı platform da bulunan şirkette, adaylara çok çekici gelen bir de özel alan var: Çalışanların masaj koltuklarında dinlenebilecekleri, X-box ya da langırt oynayabilecekleri, kitaplarını okuyup, kahvelerini içecekleri, DOWNTOWN. %93 Burada özel olaylar kutlanılmaktadır. 21

22 << nin İsverenleri 2015 >> Toyota Pazarlama nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Otomotiv Sektörü Çalışan Sayısı / 178 Kadın Çalışan Sayısı / 49 Çalışanlarını henüz işe başlamadan yöneticiler tarafından yapılan Aramıza Hoş geldin araması ile karşılayan Toyota, işe başladıklarında da oryantasyonlarının aynı sıcaklıkla sürdürülmesini sağlıyor. Oryantasyon sürecine dahil edilen yöneticiler çalışanları baştan itibaren tanıma şansı ediniyorlar. Toyota daki çalışma süreleri boyunca farklı eğitim programlarına katılan çalışanlar, belli şartları karşılıyorlarsa Geleceğin Liderleri programına katılma fırsatını da yakalıyorlar. Tabiki hazırlanan tüm eğitim gelişim programları ve diğer insan kaynakları sistemleri çalışma hayatında giderek fazlalaşan Y kuşağının özellikleri de dikkate alınarak dizayn ediliyor. Hatta Y kuşağı çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için TGEN adında bir de platformları var. %79 Burada hoş ve dostça bir çalışma ortamımız vardır. 22

23 << nin İsverenleri 2015 >> General Electric Aviation nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Havacılık ve Uzay Sanayii Çalışan Sayısı / 212 Kadın Çalışan Sayısı / 55 GE Marmara Technology Center, sektörünün getirdiği dinamiklik ile çalışanlarını geliştirirken onları insan olarak görmeyi kesinlikle ihmal etmiyor. Uygulamalarının hepsi insani dokunuşlar içeren şirket, çalışanlarının kişisel gelişimleri için in üzerinde eğitim ve in üzerinde kitaba sahip bir sanal kütüphaneye sahip. Kadınları destekleyen uygulamaları ile de öne çıkan şirkette, evlat edinen anneye de yasal annelik izninin kullandırılması göze çarpan uygulamalardan sadece bir tanesi. Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim için çeşitli kanallar kullanan şirket, herhangi bir noktayı atlamamak için de çalışanlar ve yönetim arasında köprü görevi kuran ve İnsan Kaynakları na destek olan Bağlılık Lideri (Engagement Leader) ne sahip. %89 İşim benim için özel bir anlam taşımaktadır ve sadece iş değildir. 23

24 << nin İsverenleri 2015 >> Socar Enerji A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / İşleme Sanayi & Üretim // Enerji Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 36+2 Yarı Zamanlı Çalışanlarını her anlamda özel hissettirmek için çalışan Socar, onları ilk iş günlerinden itibaren hem profesyonel hem de özel hayatlarında yalnız bırakmıyor. Çalışanlar kişiye özel ihtiyaç analizleri yapılarak hem yurtiçi hem de yurtdışı eğitimlerle destekleniyor. Son 5 yılda yönetim pozisyonlarının %100 ünün içeriden doldurulması da göze çarpan bir özellik. Çalışanlarına özel hayatlarında da ihtiyaçları olduğunda maddi manevi destek sağlayan şirket, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile topluma da destek oluyor. Üstelik çalışanlar bu sosyal sorumluluk projelerinde istedikleri kadar yer alabiliyorlar. %89 İşim benim için özel bir anlam taşımaktadır ve sadece iş değildir. 24

25 << nin İsverenleri 2015 >> VDF Volkswagen Doğuş Finans nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Finans, Sigorta, Faktöring Çalışan Sayısı / 210 Kadın Çalışan Sayısı / 126 Çalışanlar ile iletişimini sıcak ve samimi tutan VDF Volkswagen Doğuş Finans, çalışanların yönetim ile olan ilişkisinde de yüzyüze iletişimi destekliyor. Şirket çalışanlarını yetkinliklerini geliştirmede desteklemenin yanı sıra özel hayatlarındaki başarılarını da duyuruyor ve ödüllendiriyor. Adil olmak adına her yıl danışmanlık alarak iş değerlemelerinin üzerinden geçen şirket, şikayet yönetiminde adil ve tarafsız olabilmek için de bir Ombudsman a sahip. VDF Volkswagen Doğuş Finans çalışanlarının fikirlerini o kadar önemsiyor ki ofis dekorasyonu için bile çalışanların fikirlerine başvuruluyor. %84 Buradaki çalışanlar işi tamamlamak için daha fazla çalışmaya hazırdırlar. 25

26 << nin İsverenleri 2015 >> Gittigidiyor.com nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim teknolojileri / E-ticaret Çalışan Sayısı / 135 Kadın Çalışan Sayısı / 37 Çalışanlarını da müşterileri gibi gören Gitti Gidiyor, öncelikli olarak çalışanlarının kendi ürünlerini kullanmalarını teşvik ediyor. Böylelikle çalışanlardan gelen geribildirimleri kullanarak, ürünlerini ve servislerini daha ileriye götürebiliyor. Tabiki çalışanların sadece ürünler konusundaki fikirleri değil, Gitti Gidiyor daki çalışma deneyimleri de bir o kadar önemli olduğu için, şirket anlık nabzı ölçebilmek adına çalışanlarına pulse survey ler uyguluyor. Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışan memnuniyeti olduğunu bilen şirket, çalışanlarına esnek çalışma saatleri ve part-time çalışma imkanları sunarak onların iş yaşam dengelerini sağlamalarına da destek oluyor. Başarıların bolca kutlandığı şirkette ayrıca çalışanların da birbirlerine takdir ve teşekkürlerini sundukları platformlar mevcut. Bunlardan biri de You made my day kartları. %86 Yöneticilere kolayca ulaşabilir, onlarla rahatça konuşabiliriz. 26

27 << nin İsverenleri 2015 >> General Electric Healthcare HQ nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Kimya, İlaç, Tıbbi teknoloji Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Teknolojilerini ileriye götürmenin ve bu sayede karşılaştıkları sorunları çözebilmenin temelinde en iyi insan kaynağı olduğu ilkesiyle hareket eden GE International Operations, işe alımlarından itibaren en iyilerle çalışmayı hedefliyor. Değerlerini günlük yaşama aktarabilmek için farklı programlara sahip olan şirket, çalışanlarından da her alanda fikir toplamayı ihmal etmiyor. Üstelik çalışanların fikirlerini paylaştıkları fikir kutusu bloğunda, paylaşılan fikirlere diğer çalışanlar yorum da yapabiliyorlar. Her şeyin çok şeffaf ve açıkça paylaşıldığı şirkette çalışanlara insan olarak da değer veriliyor ve kendi yan haklarını Benim hayatım benim seçimim sloganı ile kendileri seçebiliyorlar. %91 Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum. 27

28 << nin İsverenleri 2015 >> AXA Sigorta ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI nin Finansın Sektör Bilgisi / Finans / Sigorta Çalışan Sayısı / 716 Kadın Çalışan Sayısı / 76 Tercih edilen şirket olma vizyonu ile hareket eden Axa Sigorta, bu bağlamda çalışanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını yaparken her aşamada da çalışanlarını dinlemeye büyük özen gösteriyor. Sadece kendi gelişimleri ile ilgili değil, şirketin daha ileriye gidebilmesi, müşteri memnuniyetinin artması gibi konularda da paylaşımları beklenen ve teşvik edilen çalışanlar seslerini çok farklı platformlarda duyurabiliyorlar. Çalışanların talepleri üzerine her ay düzenlenen 20 kişilik çalışan grubu ile CEO yu biraraya getiren, CEO Sizi Dinliyor öğle yemekleri de bunlardan bir tanesi. Şirket ayrıca yenilikçi ve başarıyı getiren çalışan fikirlerini de ödüllendiriyor. %93 Biz burada kendimizi bir aile gibi hissediyoruz ve iyi bir ekip ruhumuz var. 28

29 << nin İsverenleri 2015 >> Ericsson nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Telekominikasyon Çalışan Sayısı / 846 Kadın Çalışan Sayısı / 243 Her bir çalışanını birey olarak çok değerli gören Ericsson, bu anlayış ile her bir çalışanının şirkete çok farklı katkılarda bulunabileceğine inanıyor. Bu inançları ile çalışanlarına farklı eğitim, gelişim imkanları sunarken aynı zamanda içinde bulundukları 180 den fazla ülkede çalışma şansı da veriyor. Çalışanlarının fikirlerini hayata geçirmelerini çok destekleyen ve fikir toplamak amaçlı çeşitli yarışmalar da düzenleyen Ericsson, yaratıcılığı öne çıkartabilmek için özgür çalışma prensibini de benimsiyor. Her çalışanın kendi dinamiklerini kendi belirlediği şirkette elbette hiyerarşi duygusu da hissedilmiyor. Çalışanların yöneticileri ile sıcak ilişkilere sahip olduğu şirket sadece yöneticilerini örnek göstermekle kalmayıp, toplumda yaptığı iş, yarattığı değer ile öne çıkan tanınmış kişileri de Kazananlar Kulübü nde çalışanlar ile buluşturuyor. %91 Yöneticiler, çalışanları izlemeden işlerini iyiyapacakları konusunda onlara güvenir. 29

30 << nin İsverenleri 2015 >> H&M nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Perakende // Giyim Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Mağazacılık sektöründe çalışmanın zorluğunu, uluslararası bir şirket olmanın faydaları ile dengeleyen H&M, başarılı insan kaynakları uygulamalarını tüm ülkelerinde benzer bir şekilde uyguluyor. Çalışanlarının mağazalar ile ilgili fikirlerini paylaşmalarını destekleyen şirket, çalışanlarıyla beraber yenilenmek ve ilerleyebilmek adına da onları geliştirecek programlara yatırım yapıyor. İşlerinde yabancı dil kullanma ihtimali olmayan çalışanlara bile yabancı dil desteği vermek bu anlamda güzel bir örnek olacaktır. Şirket çalışanlarını farklı ülkelerdeki eğitim programlarına ya da geçici görevlere de yolluyor. Mağazacılığın yoğun çalışma saatlerin çalışan üzerindeki etkisini hafifletmek ve iş yaşam dengesini korumak adına, çalışanların kendileri için planlanan normal çalışma saatleri dışında çalıştıklarında uyarı veren Staffplanner isminde bir de programa sahipler. %92 Yeni bir çalışan olarak burada hoş karşılanıyorsun. 30

31 << nin İsverenleri 2015 >> Vodafone nin VE ÜZERI ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Telekominikasyon Çalışan Sayısı / 3356 Kadın Çalışan Sayısı / 1413 Çalışanları ile büyük bir aile olan Vodafone, teknolojinin tüm faydalarından çalışanlarını yararlandırıp, onları geliştirmenin yanı sıra sosyal anlamda da onlara tam destek veriyor. Çok çeşitli kuruluşlarda geçerli indirimlerin yanında, binalarında mevcut olan kuaför, kuru temizleme gibi hizmetler sunan şirkette, haftada bir gün organik pazar bile kuruluyor. Global bir şirket olmanın etkisiyle de şirket içinde çeşitlilik ve özellikle kadınların desteklenmesi konularında özel programlara sahip. Çalışanlarına tüm hakları ve çalışma koşulları ile ilgili adil ve tarafsız yaklaşan Vodafone, hangi departmanda olurlarsa olsunlar çalışanlar ürün ve servislerin geliştirilmesi için fikirlerini paylaşabilirler, bununla ilgili teşvik edilirler. Tüm çalışanların ürün ve servislerin geliştirilmesi ile ilgili fikirlerini paylaşabilmesi için çeşitli platformlar da mevcuttur ve bunlardan biri de Mobs Ürün Geliştirme Beyin Fırtınaları dır. Farklı departmanlardan çalışanlar Pazarlama Fonksiyonun önderliğinde biraraya gelerek ürün ve servis geliştirmek için beraberce çalışırlar. %86 Burada hoş ve dostça bir çalışma ortamımız vardır. 31

32 << nin İsverenleri 2015 >> Turkcell Global Bilgi Pazarlama Dan. Çagrı Servisi nin VE ÜZERI ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Çağrı merkezi sektöründe yetişmiş insan kaynağı açığını bilen Global Bilgi, sektöründe liderlik ederek Atatürk ve Anadolu Üniversitelerinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programları nın hayata geçmesine hizmet etmiştir. Böylelikle sadece kendileri için değil rakipleri için de büyük fayda sağlamaktadır. Global Bilgi kendi içerisinde de çalışanlarına ilk işe başlangıçlarından itibaren eğitim desteği sağlarken, bunu sadece şirket içi eğitimlerle sınırlı bırakmıyor. Çalışanlarına geri ödemeli/ geri ödemesiz eğitim desteği de sunan şirket, başarılı çalışanlarını da her zaman ödüllendiriyor. Pek çok farklı kanal vasıtasıyla çalışanlarının fikir ve önerilerini toplayan Global Bilgi, İnovasyon Platformunda paylaşılan fikirlerden hayata geçenleri de ayrıca ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. Sektör Bilgisi / Profesyonel hizmetler ve Çağrı merkezi servisi Çalışan Sayısı / 7994 Kadın Çalışan Sayısı / 4858 %89 Buraya önemli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum. 32

33 << nin İsverenleri 2015 >> General Electric Energy Management Best Small Workplaces ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / İşletme Sanayi & Üretim // Enerji Çalışan Sayısı / 27+1 Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 8 Üniversiteler ve mezun dernekleri ile yaptıkları işbirlikleri sonucunda pek çok genç yeteneği bünyesine katan GE Endüstriyel Çözümler, ayrıca çalışanlarına da en doğru kişileri yönlendirmeleri konusunda güveniyor ve aday yönlendirmesi yapan çalışanlarını adayın işe kabul edilmesi ile birlikte, işe başlamasından bağımsız olarak ödüllendiriyor. Çalışanlarını hem global hem de yerel olarak her konuda bilgilendirmeyi önemli bulan şirket, bu alanda da gerek yüzyüze gerekse sanal ortamı kullanarak çalışanlarını sürekli güncel tutuyor. Sürekli gelişim için geribildirimin de faydasını bilen GE Endüstriyel Çözümler, çalışan ve yöneticilerin birbirlerine geribildirim verebilecekleri de farklı çözümler sunuyor. Hatta anonim geribildirimin mümkün olduğu bir kanal dahi mevcut. Başarıların ödüllendirildiği şirkette pek çok farklı ödüllendirme sistemine ek olarak, çalışanların, müşteri önceliklerini göz önünde tutan ve şirket değerlerini yaşayan diğer çalışanları aday gösterebilecekleri Above and Beyond ödüllendirme sistemi de var. %89 Özel ve benzeri olmayan sosyal olanak ve yan haklarımız bulunmaktadır. 33

34 << nin İsverenleri 2015 >> Vektör Barkod ve Bilgi Teknolojileri Best Small Workplaces ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi Çalışan Sayısı / 32 Kadın Çalışan Sayısı / 13 Çalışanlarını mutlu edemeyen bir şirketin başarılı olamayacağı ilkesi ile hareket eden Vektör, çalışan odaklı bir organizasyon yapısı kurarak bu alanda yatırımlarını sürdürmektedir. Çalışanların henüz işe alım aşamasında doğru analiz edilerek kendilerine atanan mentör ile başlayan yolculukları, çalıştıkları süre boyunca da Vektör Akademi den aldıkları eğitimlerle devam etmektedir. Çalışan başarısını maddi manevi destekleyen ve ayrıca çalışanlarının tüm özel günlerinde de yanında olan Vektör, özel ödülleriyle de dikkat çekiyor. Şirket yılın en çok satış yapanına bir DÜNYA SEYAHATİ hediye ediyor ve kazanana yıl içindeki performansına ve anket değerlendirmelerine göre 2. bir çalışan eşlik ediyor. %88 Mesleki açıdan kendimi geliştirmemi sağlayacak eğitim olanakları ve destek verilmektedir. 34

35 The World s Best Multinational Workplaces

36 Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. Levent İş Merkezi A blok No:6 Kat:4 D:63 Zincirlikuyu İstanbul / T F E IŞBIRLIKLERIMIZ