ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi. Doktora Biyoloji Leicester/UK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi. Doktora Biyoloji Leicester/UK"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep ULUKANLI 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi 1988 Doktora Biyoloji Leicester/UK Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2000 Doçentlik Tarihi : 2007 Profesörlük Tarihi : - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri T1. Gençtav, K., Kars Yöresindeki koyun ve keçi sütlerinin E. coli O157:H7 açısından incelenmesi, Kafkas Üniversitesi, T2. Çavlı, P., Kars İlinde lokantalarda satışa sunulan dönerlerin E. coli O157:H7 açısından incelenmesi Kafkas Üniversitesi, T3. Karadağ, E., Iğdır piyasasında açıkta satışa sunulan bazı baharatların mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi, Kafkas Üniversitesi, T4. Harmankaya, A., Açık ve kapalı şekilde piyasada tüketime sunulan bazı bitkisel çayların mikrobiyal kalitesinin incelenmesi Kafkas Üniversitesi, T5. Yıldız, G., Ağrı İlinde hazır olarak satışa sunulan kıyma örneklerinin Salmonella spp. yönünden incelenmesi Kafkas Üniversitesi, Yayınlar 6.2. Doktora Tezleri 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) M1. Çelik, C., Z. Ulukanli, M. Tümer ve S. Serin, Spectroscopic Characterisation of Oxime Ligands and Their Complexes, Spectroscopy Letters, 36, (1-2), (2003). M2. Cakmak, I., Z. Ulukanli, M. Tuzcu, S. Karabuga ve K. Genctav, Synthesis and Characterization of Novel Antimicrobial Polyelectrolytes, European Polymer Journal, 40, (10), (2004).

2 M3. Ulukanli Z., S. Ulukanli, H. Ozbay, A. Ilcim ve M. Tuzcu, Antimicrobial Activities of Some Plants from the Eastern Anatolia Region of Turkey, Pharmaceutical Biology, 43, (4), (2005). M4. Elmali, M., Z. Ulukanli, M. Tuzcu, H. Yaman ve P. Cavli, Microbiological Quality of Beef Doner Kebabs in Turkey, Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 56, (2), (2005). M5. Yaman, H., M. Elmalı, Z. Ulukanli, H.A. Atabay ve K. Tekinsen, Enumeration of Campylobacter in recreational and Çıldır Lake Water, Kars Stream and Fresh Fish in Kars District of Turkey, Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 56, (4), (2005). M6. Elmali M., H. Yaman, Z. Ulukanli ve D.A. Elmali, Determination of Some Chemical and Microbial Parameters of Experimental Turkish Pastrami During Production, Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 56, (6), (2005). M7. Yaman, H., Z. Ulukanli, M. Elmali, ve Y. Unal, The effect of a fermented probiotic, the kefir, on intestinal flora of poultry domesticated geese (Anser anser), Rev. Med.Veterinaire 157, (7), (2006). M8. Ulukanli Z, K. Genctav, M. Tuzcu, M. Elmali ve H. Yaman, Detection of E. coli O157:H7 from the sheep and goats raw milk in Turkey, Ind. Vet. Journal 83, (9), (2006). M9. Yaman, H., M. Elmali, Z. Ulukanli, M. Tuzcu ve K. Genctav, Microbial quality of ice cream sold openly by retail outlets in Turkey, Rev. Med.Veterinaire 157, (10), (2006). M10. Elmali, M., Z. Ulukanli, H. Yaman ve K. Genctav, Hygienic quality of cream pastries in Turkey, Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 58, (1-2), (2007). M11. Y. Cigremis, Z. Ulukanli, A. Ilcim, M. Akgoz, In vitro antioxidant and antimicrobial assays of acetone extracts from Nepeta meyeri Bentham, Eur Rev Med Pharmacol Sci,14 (8): (2010) M12. Ulukanli, Z, Karadag, E. Bacteriological and fungal evaluation of some aromatic and taste giving herbs from Igdir region in Eastern Anatolia of Turkey. Afr. J. Microbiol. Res, 4 (22) (2010). M13. Ulukanli, Z, Akkaya, A. (2011) Antibacterial activities of Marrubium catarrifolium and Phlomis pungens var. hirta grown wild in Eastern Anatolia, Turkey. Int. J. Agric. Biol. 13, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler M1. Elmali M., H. Yaman, Z. Ulukanli ve K. Tekinsen, Microbiological and some chemical features of the pastrami sold in Turkey, Medycyna Wet, 63, (8), (2007). M2. Tekinsen, K., M. Elmali, Z. Ulukanli, Microbiological quality of UHT milk consumed in Turkey, Int. J. Food Safety, 7, (2007).

3 M3. Elmali, M., Z. Ulukanli, H. Yaman, M. Tuzcu, K. Genctav ve P. Cavli, A seven Month Survey for the Detection of E. coli O157:H7 from Ground Beef Samples in the Markets of Kars, Turkey, Pakistan Journal of Nutrition, 4, (3), (2005) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler B1- Ulukanlı Z., Ulukanlı S. ve Aygan A. "3-Amino-5-methyl-2-(1,2,2-trimethylprop-1-yl)- quinazolin-4(3h)-on Sentezi ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması," XV. Ulusal Kimya Kongresi, P82, Boğaziçi Üniv., İstanbul, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler M1. Ulukanlı, Z., Tuzcul mikroorganizmaların biyoteknolojik uygulamaları, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 25, (3), 9-19 (2001). M2. Ulukanlı, Z. ve M. Dığrak, Alkaliphilic Micro-organisms and Habitats, Turkish Journal of Biology, 26, (2002). M3. Dığrak, M. ve Z. Ulukanlı, Bazı fungal metabolitlerin biyolojik ölçüm metoduyla belirlenmesi. KSÜ Fen Mühendislik Dergisi, 5, (2), 1-8 (2002). M4. Elmalı, M., H. Yaman, Z. Ulukanlı, K. Gençtav, Kaz Karkası, Kloakası, Altlığı ile Kaz, Tavuk ve Bıldırcın Yumurtalarından Campylobacter jejuni nin izolasyon ve identifikasyonu, Veteriner Bilimleri Dergisi, 20, (4), (2004). M5. Elmalı, M., Z. Ulukanlı, H. Yaman, Kars da Satışa Sunulan Emülsifiye Tipi Et Ürünlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, (1), (2005). M6. Ulukanlı, Z., E. Karadağ, M. Elmalı, A. Gürbüz, Iğdır da Açıkta satışa sunulan bazı öğütülmüş baharatların mikrobiyolojik kalitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 21, (1-2), (2005). M7. Ulukanlı, Z., P. Cavli ve M. Tuzcu, Detection of Escherichia coli O157:H7 from beef doner kebabs sold in Kars, G. U. Journal of Science, 19, (2), (2006). M8. Beki, I., Z.Ulukanli Enumeration of microorganisms and detection of some pathogens in commonly used spices sold openly from retail stores in Kars, G. U. Journal of Science, 21, (3), 79-

4 7.8. Uluslararası atıflar 33 Atıf 8. Ulusal & Uluslararası Projeler P1. Ekstrem Bir Çevre olan Aktaş Gölünün Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması, DPT Projesi, Proje Yardımcısı, P2. Kars Yöresinden Toplanacak Bazı Tıbbi Bitkilerin Ekstraktları ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması, Kafkas Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, P3. Quinazolinon ve Türevlerinin Sentezi: Antimikrobiyal Etki ve Toksisitesinin Araştırılması, DPT Projesi, Proje Yardımcısı, P4. Kars Bölgesi Su Kaynaklarındaki Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirlilik SeviyesBelirlenmesi, DPT Projesi, Proje Yardımcısı, İdari Görevler Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Kafkas Üniversitesi, FEF Biyoloji Bölüm Başkanlığı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller Yurdışı Doktora Bursu, (Yüksek Öğretim Kurumu), Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Haftalık Saati Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama Genel Biyoloji I Güz Genel Biyoloji Lab I Genel Biyoloji II Bahar Genel Biyoloji Lab II Genel Biyoloji I Güz Genel Biyoloji Lab I

5 Bildiriler B1- Ulukanlı Z., Ulukanlı S. ve Aygan A. "3-Amino-5-methyl-2-(1,2,2- trimethylprop-1-yl)-quinazolin-4(3h)-on Sentezi ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması," XV. Ulusal Kimya Kongresi, P82, Boğaziçi Üniv., İstanbul, 2001.