Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&"

Transkript

1 NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:2Yıl/Year:2014

2 Sahibi/Owner NamıkKemalÜniversitesiZiraatFakültesiAdına OnBehalfofNamıkKemalUniversityAgriculturalFaculty Prof.Dr.AhmetİSTANBULLUOĞLU Dekan/Dean EditörlerKurulu/EditorialBoard Başkan/EditorinChief Prof.Dr.SelçukALBUT ZiraatFakültesiBiyosistemMühendisliğiBölümü DepartmentBiosystemEngineering,AgriculturalFaculty Üyeler/Members Prof.Dr.M.İhsanSOYSAL Zootekni/AnimalScience Doç.Dr.İlkerH.ÇELEN BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.ServetVARIŞ BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.AslıKORKUT PeyzajMimarlığı/LandscapeArchitecture Prof.Dr.TemelGENÇTAN TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.AydınADİLOĞLU ToprakBilimiveBitkiBesleme/SoilScienceandPlantNutrition Prof.Dr.FatihKONUKCU BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.SezenARAT TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Doç.Dr.ÖmerAZABAĞAOĞLU TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Doç.Dr.MustafaMİRİK BitkiKoruma/PlantProtection Doç.Dr.ÜmitGEÇGEL GıdaMühendisliği/FoodEngineering Yrd.Doç.Dr.DevrimOSKAY TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Yrd.Doç.Dr.M.RecaiDURGUT BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Yrd.Doç.Dr.HarunHURMA TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics İndeksler/Indexingandabstracting CABItarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/IncludedinCABI DOAJtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin DOAJ EBSCOtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin EBSCO FAOAGRISVeriTabanındaİndekslenmektedir/IndexedbyFAO AGRISDatabase INDEXCOPERNICUStarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/ IncludedinINDEXCOPERNICUS TUBİTAK[ULAKBİMTarım,VeterinerveBiyolojiBilimleriVeri TabanıTVBBVT)Tarafındantaranmaktadır/IndexedbyTUBİTAK[ ULAKBİMAgriculture,VeterinaryandBiologicalSciencesDatabase YazışmaAdresi/CorrespondingAddress TekirdağZiraatFakültesiDergisiNKÜZiraatFakültesi59030TEKİRDAĞ E*mail: Webadresi: Tel: ISSN:

3 DanışmanlarKurulu/AdvisoryBoard BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.KazımABAK ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.Y.SabitAĞAOĞLU AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.JimHANCOCK MichiganStateUniv.USA Prof.Dr.MustafaPEKMEZCİ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya BitkiKoruma/PlantProtection Prof.Dr.MithatDOĞANLAR MustafaKemalÜniv.ZiraatFak.Hatay Prof.Dr.TimurDÖKEN AdnanMenderesÜniv.ZiraatFak.Aydın Prof.Dr.IvankaLECHAVA AgriculturalUniv.Plovdiv*Bulgaria Dr.EmilPOCSAI PlantProtectionSoilCons.ServiceVelence*Hungary GıdaMühendisliği/FoodEngineering Prof.Dr.YaşarHIŞIL EgeÜniv.MühendislikFak.İzmir Prof.Dr.FevziKELEŞ AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.AtillaYETİŞEMİYEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.ZhelyazkoSIMOV UniversityofFoodTechnologiesBulgaria TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Prof.Dr.HakanTURHAN ÇanakkaleOnsekizMartÜniv.ZiraatFak.Çanakkale Prof.Dr.KhalidMahmoodKHAWAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.MehmetKURAN OndokuzMayısÜniv.ZiraatFak.Samsun Doç.Dr.TuğrulGİRAY UniversityofPuertoRico.USA Doç.Dr.KemalKARABAĞ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Doç.Dr.MehmetAliKAYIŞ SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.EsvetAÇIKGÖZ UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.ÖzerKOLSARICI AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Dr.NurettinTAHSİN Agric.Univ.PlovdivBulgaria Prof.Dr.MuratÖZGEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Doç.Dr.ChristinaYANCHEVA Agric.Univ.PlovdivBulgaria TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Prof.Dr.FarukEMEKSİZ ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.HasanVURAL UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.GamzeSANER EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Dr.AlbertoPOMBO ElColegiodelaFronteraNorte,Meksika TarımMakineleri/AgriculturalMachinery Prof.Dr.ThefanisGEMTOS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.SimonBLACKMORE TheRoyalVet.Agr.Univ.Denmark Prof.Dr.HamdiBİLGEN EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Prof.Dr.AliİhsanACAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara TarımsalYapılarveSulama/FarmStructuresandIrrigation Prof.Dr.ÖmerANAPALI AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.ChristosBABAJIMOPOULOS AristotleUniv.Greece Dr.ArieNADLER MinistryAgr.AROIsrael Toprak/SoilScience Prof.Dr.SaitGEZGİN SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya Prof.Dr.SelimKAPUR ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.MetinTURAN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Doç.Dr.PasgualeSTEDUTO FAOWaterDivisionItaly Zootekni/AnimalScience Prof.Dr.AndreasGEORGOIDUS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.IgnacyMISZTAL BreedingandGeneticsUniversityofGeorgiaUSA Prof.Dr.KristaqKUME CenterforAgriculturalTechnologyTransferAlbania Dr.BrianKINGHORN TheIns.ofGeneticsandBioinf.Univ.ofNewEnglandAustralia Prof.Dr.IvanSTANKOV TrakiaUniv.Dept.OfAnimalSci.Bulgaria Prof.Dr.NihatÖZEN AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Prof.Dr.JozsefRATKY Res.Ins.AnimalBreed.andNut.Hungary Prof.Dr.NaciTÜZEMEN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum

4 TekirdagZiraatFakültesiDergisi/JournalofTekirdagAgriculturalFaculty ) İÇİNDEKİLER/CONTENTS H.Çinkılıç,L.Çinkılıç,S.Varış,A.KUBAŞ TrakyaBölgesindeSeraSebzeciliğiveSorunları GreenhouseVegetableGrowinganditsProblemsinThraceRegion... 1*10 M.F.Baran,M.R.Durgut,İ.E.Kayhan, İ.Kurşun,B.Aydın,Y.Bayhan DeterminationofDifferentTillageMethodsInTermsofTechnicallyAndEconomicallyinSecondCropMaizeFor Silage2 nd Year) II.ÜrünSilajlıkMısırÜretimindeUygulanabilecekFarklıToprakİşlemeYöntemlerininTeknikveEkonomikOlarak Belirlenmesi2.Yıl)... 11*20 A.Afacan,S.Adiloğlu,A.Hasanghasemi,C.Sağlam DeterminationofAntioxidantActivityofSunflowerGrowinginHayraboluDistrictofTekirdağProvince TekirdağİliHayraboluİlçesindeYetişenAyçiçeğiBitkisininAntioksidanAktivitesiTayini... 21*26 F.Aydoğan,K.Bellitürk,M.T.Sağlam EdirneİlindekiBazıSulamaSuyuKaynaklarınınTuzlulukveAğırMetalİçeriklerininTespiti TheAssesmentOfIrrigationWaterSalinityAndHeavyMetalContentsOfSomeSelectedResourcesInEdirneRegion 27*37 H.E.Şamlı,M.Terzioğlu,A.A.Okur,F.Koç,N.Şenköylü EffectsOfSweetApricotKernelMealOnPerformanceAndIntestinalMicrobiotaInBroilerChickens EtlikPiliçlerdeKayısıKüspesininPerformansaveBağırsakMikrobiyotasiÜzerineEtkileri... 38*43 A.Şahin,M.Kaşıkcı SivasİliYıldızeliİlçesindeHalkElindeYetiştirilenEsmerSığırlarınÇiğSütKompozisyonunuBelirlenmesi DeterminationofMilkCompositionofBrownSwissCowsRaisedinDifferentVillageConditionsYıldızeliDistrictof SivasProvince... 44*50 Y.Doğan,Y.Toğay,N.Toğay MardinKızıltepeKoşullarındaFarklıEkimZamanlarınınMercimekLensculinarisMedic.)ÇeşitlerindeVerimVe VerimÖğelerineEtkisi EffectOfDifferentSowingTimeOnYieldAndYieldComponentsofLentilLensculinarisMedic.)VarietiesinMardin KızıltepeConditions... E.Torun DeterminingFruitProducers SourceofInformationinKocaeliAndEvaluatingItinTermsOfAgricultural Extension... 51*58 59*70 D.Katar, Y.Arslan,R.Kodaş,İ.Subaşı,H.Mutlu BorUygulamalarınınAspirCarthamustinctoriusL.)BitkisindeVerimveKaliteUnsurlarıÜzerineEtkilerinin Belirlenmesi DeterminationofEffectofDifferentDosesofBoronontheYieldandYieldComponentsofSafflowerCarthamus tinctoriusl.)... 71*79 T.Kiper PeyzajMimarlığıÖğrencilerininÇevreTutumlarınınBelirlenmesi DeterminationofEnvironmentalAttitudesofStudentsofLandscapeArchitecture... 80*88 O.Yılmaz,O.Karaca,D.İnce,İ.Cemal,E.Yaralı,M.Varol,S.Sevim BatıAnadoluGöçerKoyunculuğuveIslahPlanlamalarındakiRolü NomadicSheepBreedinginWesternAnatoliaandtheRoleofAnimalBreedingPrograms... 89*97 E.E.Şişman,P.Gültürk TekirdağKentMerkezindeBulunanParklarınMevcutDurumununBelirlenmesiveÖneriBirPeyzajProjesinin Hazırlanması DeterminationofExistingStatusofParksinTekirdagCityCenterandDesignofProposalLandscapeProjectfora SamplePark... 98*109 E.Kahya,S.Arın GörüntüRenkKodAnaliziİleMeyveninYerininTespitiÜzerineBirAraştırma AResearchOnImageColorCodeAnalysisWithFruitLocating *118 B.Çakmak,Z.Gökalp,N.Demir SınıraşanNehirHavzalardaTarımdaSuKullanımınınDeğerlendirilmesi AssessmentOfAgriculturalWaterUseInTrans*BoundaryRiverBasins *129

5 SivasİliYıldızeliİlçesindeHalkElindeYetiştirilenEsmerSığırlarınÇiğSüt KompozisyonunuBelirlenmesi 44 A.Şahin 1 M.Kaşıkcı 2 1 AhiEvranÜniversitesiZiraatFakültesiZootekniBölümü,40100Kırşehir,Türkiye 2 GıdaTarımHayvancılıkİlçeMüdürlüğü,Saruhanlı,Manisa,Türkiye Buaraştırmada,SivasİliYıldızeliilçesindefarklıköykoşullarındayetiştirilenEsmerineklerinçiğsütörneklerindesüt kompozisyonu ve süt kompozisyonu üzerine bazı çevresel faktörlerin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmakapsamında2012yılındaesmerineklerinkasımvemayısaylarındasabahsağımlarındaalınansütörnekleri toplanmıştır.araştırmada125başesmerineğin250adetsütörneğideğerlendirilmiştir.sütkompozisyonuüzerine, laktasyonsırası,denetimayı,işletmeveköylerinetkisispss17.1paketprogramıkullanılarakanalizedilmiştir.süt örnekleri2012yılıkasımvemayısaylarındatoplanmıştır.araştırmasonucunda,esmerineklerinçiğsütörneklerinde kuru madde, yağsız kuru madde, yağ, protein ve laktoz oranları sırası ile %13,62±0,169, %7,94±0,102, %5,67±0,147,%3,07±0,064 ve %4,16±0,052 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak köy ve işletme faktörlerinin süt kompozisyonuüzerineetkilerininönemliolduğup<0,05)belirlenmiştir.laktasyonsırasıetkisinin,protein,yağve laktoz içeriği üzerine et ki önemli P<0.05), kuru madde ve yağsız kuru madde içeriği üzerine önemsiz olduğu belirlenmiştir. AnahtarSözcükler:İnek,Esmer,Sütkompozisyonu, ''Buçalışma,2.yazarınYüksekLisanstezindenözetlenmiştir.'' DeterminationofMilkCompositionofBrownSwissCowsRaisedinDifferent VillageConditionsYıldızeliDistrictofSivasProvince Inthepresentresearch,itwaspurposeofthedeterminemilkcompositionandthesomefactorseffectingonmilk componentsinrawmilksamplesofbrownswisscattleraisedatdifferentvillageconditionsyıldızelidistrictofsivas provinceinturkey.inthisstudymilksamplesofbrownswisscattlewerecollectedatmorningmilkinginmonthsof MayandNovemberinyear2012.Datawereevaluatedbyparity,farmandvillagesbySPSS17.1packetprogram. Milksamplesweretakeninthemorning.Milksampleswerecollectedduringtheyear2012inNovemberandMay. Asaresult,drymatter,nonfatdrymatter,fat,proteinandlactosewere%13.62±0.169%,7.94%±0.102%,5.67± 0.147%,3.07±0.064%and4.16±0.052,respectively. Asaconclusion,theeffectofvillageandfarmonmilkcomponentswerestatisticallysignificantP<0.05).Theeffect of parity on protein, fat and lactose content were significant P<0,05). But, dry matter and non fat dry matter contentwerenoteffectedbyparityp>0.05). Keywords:Cattle,BrownSwiss,Milkcomponent Giriş Türkiye de Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar değişik ırk ve sayılarda kültür ırkı sığır ithalatı gerçekleştirmiştir. Esmer inekler bu kapsamda ithal edilen kültür ırkı sığırlardan bir tanesidir Kumlu, 1999). Son istatistiki bilgilere göre, baş olan Türkiye sığır varlığının %19,61 inin yerli ırklar, %41,34 ünün kültür ırkı melezleri ve %39,05 inin kültür ırklarından oluştuğu belirlenmiştir Anonim, 2013). Yapılan ıslah çalışmaları ve sığır ithalatları sonucunda günümüzde inek başına süt verimi 2899 kg seviyesine ulaşmıştır. Dünya da olduğu gibi Türkiye de de sığırlar en önemli süt üretim kaynaklarındanbirtanesiolup,toplam ton olan süt üretiminde sığırın payı %91.66 dır. Bireylerin sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenebilmeleri için üretilen hayvansal ürün miktarvekalitesininartırılmasıgerekmektedir. Türkiye de üretilen sütlerin kalitelerinin düşük olduğuvebudurumunsütendüstrisiiçinbirsorun oluşturduğufao,2007)sütkalitesiileilgiliönceki yıllarda yapılan çalışmalarda Göncü ve Özkütük, 2002; Eyduran, 2002; Koç, 2008) belirlenmiştir. Yapısında yaşamsal öneme sahip besin maddeleri fazla miktarda bulunduğu için süt başta çocuklar olmak üzere her yaştaki nüfusun beslenmesinde büyük öneme sahip hayvansal bir gıdadır. Yetişkin sağlıklı 70 kg

6 ağılığındaki bir insanın günlük protein gereksinimi yaklaşık 70 gramdır. Günlük protein gereksiniminin en az %40j50 sinin hayvansal ürünlerden karşılanması gerekmektedir. Kişi başına 26 gram kadar olanhayvansalproteintüketiminin13,2g ının %51)sütvesütürünlerindenkarşılanmasının gerektiği bildirilmektedir Akman ve ark., 2012). Bireylerin beslenmesinde önemli bir yeri olan sütün kalitesinin belirlenmesi, tüketici sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır. Bireylerindengelivesağlıklıbeslenebilmeleriiçin, kişibaşınasüttüketimiileberabersütkalitesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Birliği, kendi pazarına sunulabilecek sütlerde kalite kriterlerini belirlemiş ve kriterlere uymayan sütlerin satışını ise yasaklamıştır. Türk Gıda Kodeksi çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği nde bildirilen kriterlere göre, süt protein içeriği en az %2.8, yağsız kuru madde içeriği ise en az %8.5 olarak belirlenmiştir. Halk elinde yetiştirilen Esmer ineklerin süt kompozisyonunun tespit edildiği araştırma bulgusunarastlanılmamıştır. BuçalışmadaSivasiliYıldızeliilçesindehalkelinde yetiştirilen Esmer ineklerin süt kompozisyonu ve bu kompozisyon üzerine bazı çevresel faktörlerin etkilerinintespitedilmesiamaçlanmıştır. MateryalveMetot Bu araştırmanın materyalini, Sivas ili Yıldızeli ilçesinde halk elinde yetiştirilen 128 baş Esmer ineğinyetiştiricikoşullarındasağılangünlüksütleri oluşturmuştur. Çiğ süt örnekleri; 2012 yılı Kasım vemayısaylarında,yıldızeliilçesindebelirlenen32 köydeaslandoğmuş:1,aşağıçakmak:2,bayat:3, Çağlayan:4,Çırçır:5,Çukursaray:6,Danişment:7, Davulalan:8,Demircilik:9,Direkli:10,Erenler:11, Eşmebaşı : 12, Gökçeli: 13, Güneykaya: 14, Halkaçayır:15,İncetaş:16,Karalar:17,Karkın:18, Kerimmümin:19,Kıldır:20,Kiremitli:21,Kümbet: 22, Menteşe: 23, Mumcu Çiftliği: 24, Nevruz: 25, Selamet: 26, Şeyhhalil: 27, Töngel: 28, Yakacıkçavuşlu: 29, Yavu: 30, Yiğitler: 31, Yusufoğlan: 32) 64 farklı işletmede yetiştirilen Esmerineklerdensabahsağımlarındaalınmıştır. SütÖrneklerininAlınması 2012 yılı Kasım ve Mayıs aylarında tespit edilen işletmelerden 128 şer olmak üzere toplam 256 adetsütörneğialınmıştır.kasımayındaalınansüt örneklerinden6tanesianaliziçinuygunolmadığı için süt içeriğinin tespitinde toplam 250 adet süt örneğikullanılmıştır.sütörnekleri,kasımvemayıs aylarında sağım öncesi meme temizliği yapılan hayvanlarınsabahsağımındamemedenbirmiktar sütün 50 ml) el ile yere sağılmasını takiben her memelobundanalınansütlerkarıştırıldıktansonra alınmıştır. Süt örnekleri sütlerinin fiziksel özellikleri ile normal olarak değerlendirilen ve klinik mastitis belirtisi göstermeyen esmer ineklerdenalınmıştır. SütKompozisyonu Çiğ süt örnekleri taşınabilir soğutma tankları +4 o C) ile en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmıştır. Sütörneklerikapaklıplastiksteriltüplere50ml) konularak alınan süt örnekleri içerisine sütün 1j2 hafta süre ile bozulmasının önlemek amacı ile bentleygenişspektrumlukoruyucutablet8mg2j bromo 2jnitropropane 1, 3jdiol ve 0,30 mg natamisin) eklenmiştir. Kuru madde, protein, yağ ve laktoz içerikleri Bentley Nexgen Serisi ile belirlenmiştir. İstatistikselAnalizler Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde SPSS17.1) paket programı kullanılmıştır. Çevre faktörlerinin süt bileşenleri üzerine etkilerinin belirlenmesinde aşağıdaki model den faydalanılmıştır. Y = µ + a + b + c + e Y ijkl ijkl i j k : i. köy, j. işletme, k. laktasyondaki ineğe ait gözlemdeğeri, µ :popülasyonortalaması, ijkl a i :köylerinetkisi1j32), b :işletmelerinetkisi1j64), j c k :laktasyonsırasının1,2,3,4,5,6,7) e ijkl :tesadüfiçevrefaktörlerininetkisihata,δ 2 e), Bulgular Esmerineklerdenalınançiğsütörneklerinde;kuru madde,yağsızkurumadde,yağ,proteinvelaktoz içerikleri sırasıyla %13,62±0,169, %7,94±0,102, %5,67±0,147,%3,07±0,064ve%4,16±0,052olarak bulunmuştur.çiğsütnumunelerininkurumadde, yağsız kuru madde, yağ, protein ve laktoz içeriklerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1 de sunulmuştur. 45

7 Protein,yağ,laktoz,kurumaddeveyağsızkurumaddeiçeriğiüzerine,laktasyonsırası,köyveişletme etkisinin önemli P<0,05) olduğu belirlenmiştir. Kuru madde ve yağsız kuru madde içeriği üzerine laktasyonsırasıetkisininönemsizp>0,05)olduğusaptanmıştır.işletmelere,köylerevelaktasyonsırasına göre kuru madde, yağsız kuru madde, protein, yağ ve laktozriklerindeki değişim ilgili şekillerde görülmektedirşekil1;şekil2;şekil3;şekil4;şekil5;şekil6). Tablo1.Esmerineklereaitçiğsütkompozisyonu x Bileşenler x S EnDüşük EnYüksek Protein%) 3,07 0,064 2,10 6,04 Yağ%) ,147 1,92 9,71 Laktoz%) 4,16 0,052 2,80 4,92 KuruMadde%) 13,62 0,169 9,22 18,74 YağsızKuruMadde%) 7,94 0,102 5,64 11,85 :Ortalama,S :Standarthata, x x Protein, yağ, laktoz %) Yağ$%)$ Protein$$%)$ Laktoz$$%)$ Köyler Şekil1.Köyleregöreyağproteinvelaktoziçeriğindekideğişim K.M., YKM %) K.M$%)$ Y.K.M$$%)$ Köyler Şekil2.KöylereKurumaddeveyağsızkurumaddeiçeriğindekideğişim 46

8 Yağ, protein, laktoz %) Yağ$%)$ Protein$$%)$ Laktoz$$%)$ İşletmeler Şekil3.İşletmeleregöreyağ,proteinvelaktoziçeriğindekideğişim KM, YKM %) K.M$%)$ Y.K.M$%)$ İşletmeler Şekil4.İşlemeleregörekurumaddeveyağsızkurumaddeiçeriğindekideğişim Yağ, protein, laktoz içeriği %) Laktasyon sırası Yağ$%)$ Protein$%)$ Laktoz$%)$ Şekil5.Laktasyonsırasınagöreprotein,yağ,laktoziçeriğindekideğişim 47

9 KM, YKM %) KM$%)$ YKM$%)$ Tartışma Araştırmada, protein oranı %3,07±0,064 olarak bulunmuştur. Araştırma bulgusu Önal ve Özder 2007), tarafından bildirilen değerlerle benzerlik göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada belirlenen protein oranı Şekerden 2002b), Topaloğlu ve Güneş 2005) tarafından bildirilen değerlerden düşük, Koç ve ark. 2009) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur. Çiğ inek sütlerindebulunmasıgerekenproteinoranınınen az %2,8 olması gerektiği bildirilmiştir Anonim, 2000). Süt protein içeriği üzerine işletme, laktasyonsırasıveköyetkilerininönemlip<0,05) olduğubelirlenmiştir.araştırmabulgusunabenzer olarak yapılan bazı araştırmalarda da Topaloğlu ve Güneş 2005; Koç, 2009; Koç ve ark., 2009; Çetin, 2009) süt protein oranı üzerine işletme etkisiönemlibulunmuştur. Yağoranı,çiğsütkalitesinibelirlemedeönemlibir kriterolarakkullanılmaktadırkurtveark.,1996). Bu çalışmada yağ oranının %5,67±0,147 olduğu tespitedilmiştir.araştırmabulgusunun,şekerden 2002b), Önal ve Özder 2007), Koç 2007a), Koç 2009)veKoçveark.2009b)tarafındanbildirilen değerlerden yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgusunun Türk Gıda Kodeksinde Anonim, 2000a) belirtilen yağ oranından %3,5) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Topaloğlu ve Güneş 2005) te süt yağ oranı üzerine işletme ve laktasyon sırası etkisinin önemli olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada süt yağ oranı üzerine işletme, laktasyon sırası ve köy etkisi önemli bulunmuştur. Araştırma bulgusu bir kısım araştırıcıların bulguları ile uyumlu Topaloğlu ve Güneş2005;Çetin,2009)bulunmuştur.Araştırma bulgusunun aksine bazı çalışmalarda Koç 2007a; Koç, 2009; Koç ve ark., 2009) süt yağı üzerine işletme etkisinin önemsiz P>0,05) olduğunu belirlemiştir. 48 Şekil6.Lkatasyonsırasınagörekurumadde,yağsızkurumaddeiçeriğindekideğişim Buçalışmadasütlaktozoranı%4,16±0,052olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgusu Koç ve ark. 2009) ve Çetin 2009 tarafından bildirilen değerlerleuyumlubulunmuştur.sütlaktozoranı üzerine laktasyon sırası, köy ve işletme etkisi önemli P<0,05) bulunmuştur. Araştırma bulgusu ilebenzerolarakbirçalışmadadaçetin,2009)bu etkiönemlibulunmuştur.araştırmabulgusuvebu bildirişinaksine,bazıçalışmalardakoç,2009;koç ve ark., 2009) laktoz oranı üzerine işletme etkisininönemsizp>0,05)olduğunubelirlemiştir. Süt kuru madde içeriği, sütün besin değeri hakkındafikirvermesivesütürünlerineişlenmesi bakımından önem taşımaktadır Kurt ve ark., 1996). Bu çalışmada kuru madde oranının %13,62±0,169 olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgusu%13,62±0,169)şekerden2002b)vekoç 2009) tarafından bildirilen değerlerden yüksek, Koç 2007a) tarafından bildirilen değerlerle uyumlubulunmuştur.çiğsütveisılişlemgörmüş İçme Sütlerinde bulunması gereken kuru madde oranının en az %12 olması gerektiği bildirilmiştir Anonim,2000).Çiğsütörneklerindetespitedilen kuru madde oranı Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğinde belirtilen oranla uyumlu bulunmuştur. Bu çalışmada süt kuru madde içeriği üzerine işletme ve köy etkisinin önemli P<0,05) olduğu tespit edilmiştir. Koç, 2009) ve Çetin, 2009) tarafından yapılan çalışmalarda süt kuru madde içeriğiüzerineişletmeetkisiönemlibulunmuştur. Koç, 2009) ve Çetin, 2009) in bildirişleri ve araştırma bulgusunun aksine, bir çalışmada Koç 2007a) süt kuru madde içeriği üzerine işletme etkisininönemsizp>0,05)olduğubelirlenmiştir. Araştırmada yağsız kuru madde oranı %7,94±0,102 olarak tespit edilmiştir. Araştırma bulgusu,bazıaraştırmalardakasımoğluveakgün 1998;ÖnalveÖzder2007;Koç2007a;Koç2007b; Koç 2008b; Koç 2009) saptanan değerlerden düşük, Şekerden 2002b) in bulgusu ile benzer bulunmuştur.türkgıdakodeksiilgilitebliğindeçiğ

10 inek sütlerinde bulunması gereken yağsız kuru madde oranının en az %8,5 olması gerektiği belirtilmiştir Anonim, 2000). Araştırmada yağsız kurumaddeiçeriğiüzerineköyveişletmeetkisinin önemli P<0,05) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bazıaraştırmalardakoç2007b;koç,2008b;çetin, 2009;Koç,2009)yağsızkurumaddeiçeriğiüzerine işletme etkisi önemli bulunmuştur. Bu bildirişler araştırma bulgusu ile uyumlu bulunmuştur. Bu bildirişler ve araştırma bulgusunun aksine bir çalışmada Koç 2007a) süt yağı üzerine işletme etkisininönemsizp>0,05)olduğubildirilmiştir. Sütproteinoranı,sütyağoranı,kurumaddeoranı, yağsız kuru madde oranı, süt laktoz oranı bakımından köy ve işletmeler arasında görülen farklılıklarköyveişletmelerdeuygulananbakımve besleme yöntemlerinin süt içeriğini etkilediğini göstermektedir. Sonuç BuaraştırmadaSivasiliYıldızeliilçesindeyetiştirici koşullarında yetiştirilen Esmer ineklerin çiğ süt içeriklerivesomatikhücresayılarıileilgilimevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Sivas ili Yıldızeli ilçesinde 64 süt sığırı işletmesinden çiğ süt örneklerinin süt proteinoranı,kurumaddeoranıortalamalarıtürk GıdaKodeksiÇiğveIsılİşlemGörmüşİçmeSütleri Tebliği nde belirlenen değerlere uygunluk gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak literatür bildirişlerinden anlaşılacağı üzere Sivas ili Yıldızeli ilçesi halk elinde yetiştirilen sağmal Esmer ineklerden elde edilen çiğ sütün kimyasal kompozisyonu normal değerler arasında bulunmuştur. Kaynaklar Anonim,2000).TürkGıdaKodeksiÇiğSütİçmeveIsıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği Tebliğ No:2000/16) Anonim,2012a,b)TUİK.HayvansalÜretimİstatistikleri. Anonim,2012.FoodandAgricultureOrganizationofThe United Nations FAO).http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor.Erişimtarihi: ). CerónjMuñoz M, Tonhati H, Duarte J, MuñozjBerrocal M,JuradojGámezH.,2002.Factorsaffectingsomatic cell counts and their relations with milk and milk constituentyieldinbuffaloes.jdairysci,v.85,p.2885j EyduranE2002.SütSığırlarındaSomatikHücreSayısının Belirlenmesi.AÜFenBilimleriEnstitüsü.YLisansTezi. Ankara. Eyduran,E.,Özdemir,T.,Yazgan,K.VeKeskin,S Siyah Alaca İnek Sütündeki Somatik Hücre Sayısına Laktasyon Sırası ve Dönemin Etkisi. YYÜ Veteriner FakültesiDergisi,161);61j65. Göncü, S., Adana Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde YetiştirilenSafve Melez Siyah Alaca İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısına Etki Eden Faktörler ve Mastitis ile İlişkisi. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.Adana Göncü, S. ve Özkütük, K Adana Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yetiştirilen Saf ve Melez Siyah Alaca İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısına Etki Eden Faktörler ve Mastitis ile ilişkisi Hayvansal Üretim,432);44j53. Harmon, R.J., Physiology of mastitis and factor saffectingsomaticcellcounts.j.dairysci.,77:2103j Kasımoglu, A. ve Akgün, S Laktasyon Periyodu Boyunca İnek Sütünün Miktar ve Bazı Bileşimlerinde Görülen Değişimler. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 45;295j304. Kennedy,B.W.,Sethar,M.S.,Moxley,J.E.,Downwy,B.R. Heritabilityofsomaticcellcountanditsrelationship withmilkyieldandcompositionin Holsteins.JDairySci,65,843j Kesenkaş, H., Karagözlü, C., Akbulut, N., Kaliteli süt üretiminde somatik hücre sayım yöntemleri ve önemi. GAP II. Tarım Kongresi, 24j26 Ekim, I. Kitap, 287j296,Şanlıurfa. Koç, A. 2004b. Aydın ilinde Yetiştirilen SiyahjAlaca ve Esmer Sığırlarda Sütteki Somatik Hücre Sayısının Değişimi.4.UlusalZootekniBilimKongresiBildirileri. CiltI.1j3Eylül2004),204s,Isparta. Koç, A Aydın İlinde Yetiştirilen SiyahjAlaca ve EsmerIrkıSığırların Laktasyon Süt Verimleri ve Somatik Hücre Sayıları. HayvansalÜretimDergi,472);1j8. Koç, A. ve Kızılkaya, K Factors Influencing Milk SCC of HolsteinjFriesianand BrownjSwiss Cows. IndianVet.J.84;1163j1165. Koç, A. 2007a. Montbeliarde ve SiyahjAlaca Irkı SığırlarınSüttekiYağOranı,YağsızKuruMaddeOranı ve Somatik Hücre Sayısı Üzerine Bir Araştırma. TürkiyeSütSığırcılığıKurultayıBildirileri.25j26Ekim 2007),EgeÜniv.Z.F.ZootekniBölümü.İzmir. Koç, A. 2007b. Daily Milk Yield, NonjFat Dry Matter Content and Somatic Cell Count Of Holsteinj Friesianand Brown Swiss Cows. Acta VeterinariaBeograd).575j6);523j535. Koç, A. 2008a. Akdeniz İklim Şartlarında Yetiştirilen SiyahjAlaca Sığırların Sütteki Somatik Hücre Sayıları ÜzerineBirAraştırma.Turk.J.Vet.Anim.Sci.,321); 13j18. Koç, A. 2008b. Factors Influencing Daily Yield, Somatic CellCountandNonjFatDryMatterContentofMilk. IndianVet.J.85;630j632. Koç, A AResearch on Milk Yield, Milk Constituents and Reproducti ve Performances of Holstein Friesian and Montbeliarde Cows. XVII th International Congress of FeMeSPRum, 49

11 MediterraneanFederationofHealthandProduction ofruminants.may27j30,2009perugia,italy. Koç, A. Çelik, Ö. ve Çerçi, S. 2009a. SiyahjAlaca ve Montbeliarde Irkı Sığırların Sabah Sağımında Elde EdilenSütVerimi,SütİçeriğiveSomatikHücreSayısı Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,24j26Haziran2009).Erzurum. Koç, A.,Özdemir Z., Armağan, G., 2009b. Aydında bazı süt sığırı işletmelerinde çiğ süt kalitesi ve etkili faktörlerüzerinebiraraştırma,pamukkalesütvesüt ÜrünleriSempozyumu,21j23Mayıs,Denizli. Kul, E., Erdem, H., Atasever, S Süt Sığırlarında Farklı Meme Özelliklerinin Mastitis ve Süt Somatik Hücre Sayısı Üzerine Etkileri. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 213):350j356 Manlongat,N.,T.J.Yang,L.S.Hinckley,R.B.Bendeland H.M. Krider, Physiologic chemoattractant induced migration of polymorphonuclear leukocytes inmilk.abstractjmedline,may,375j381. Miller, G.Y.,Barlet, P.C., Lance, S.E., Anderson, J. and Heider, L.E., Cost of clinical masititis and mastitis prevention in dairyherds. J. Am. Vet. Med. Assoc.,202:1230j1236. Moniello, G., W. Pinna, R. Pani, E.P.L. De Santis, R. Mazzetta and G. Lai, Improvement of sheep milk quality in extensive system of mediterranean areas: practical approach in field to reduce the somatic cell content of bulk milk. 47 th Annual Meeting of the European Assoc. for Animal Prod. Lillehammer,Norway. Önal, A.R. ve Özder, M Trakya da Özel Bir Süt İsleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti. TekirdagN.Ü.ZiraatFakültesiDergisi,42);195j199. Randolph, H., R.E. Erwin and R.L. Richter, Influence of Mastitis on Properties of Milk VIIj DistributionofMilkProteins.J.DairySci.,57I):15j18. Rice,D.N.,Bodman,G.R.,1997.Thesomaticcellcount and milk quality. Sert, D., A. Ayar, G. Öztürk ve A. Dağdelen Somatikhücresayısıve süt kalitesi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi Kitabı. TMMOBGıdaMüh.Odası.KitaplarSerisi.16. Schutz,M.M.,Hansen,L.B.,Steuernagel,G.R.,Reneau, J.K.,Kuck,A.L.,1990. GeneticParametersforSomaticCells,Protein,andFat inmilkofholsteins. JournalofDairySci.73:494j502. Sharif, A., Ahmad, T., Bilal, M.Q., Yousaf, A., Muhammed, G., Effect of Severity of Subj Clinical Mastıtıs On Somatıc Cell Count and Lactose 50 ContentsofBuffaloMilk.PakistanVet.J.,273):142j 144. Sharif, A.,Ahmad, T., Umer, M., Bilal, M. Q., Muhammad, G., Sharif, M.A., 2009a. Quarter Based Determination of Milk Lactose Contents and Milk Somatic CellCountfromDairyBuffaloesunderField Conditions in Pakistan. Pakistan J. Zool. Suppl. Ser., No.9,pp.313j321. Sharif, A.,Muhammad, G., 2009b. Mastitis control in dairyanimals,pakistanvet.j.,2009,293):145j148. Schutz,M.M.,Hansen,L.B.,Steuernagel,G.R.,Reneau, J.K.,Kuck,A.L.,1990. GeneticParametersforSomaticCells,Protein,andFatin MilkofHolsteins.JournalofDairySci.73:494j502. Shearer, J.K.,Bachman, K.C., Boosinger, J The ProductionofQualitymilk. Uni. F Florida. IFAS Extension. edis.iflas.ufl.edu/ds112. Şekerden,Ö.,Doğrul,F.,Erdem,H.,1999.Türkiye deki SimentalİneklerindeKan vesütproteinpolimorfizmivebunlarınmuhtelifverim Özelliklerine Etkisi. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi,23EkSayı:1):87j93. Şekerden,Ö.2002a.SiyahjAlacaİneklerdeYağ,Protein, ToplamveYağsızKatıMaddeVerimleriÜzerineEtkin Faktörler ve Bu Verimlere Ait Kalıtım Derecesi Tahminleri.HayvansalÜretimDerg.,432);54j60. Şekerden, Ö. 2002b. SiyahjAlaca İneklerde Laktasyon Dönemi ile Sütün Miktar ve Bileşimi Arasındaki İlişkiler ve Süt Bileşenlerinin Kalıtım Dereceleri. HayvansalÜretimDergi.,432);61j67. Urech, E.,Puhan Z., Schallibaum, M., Changes in milk protein fraction as affected by subclinical mastitis.j.dairysci.,82:2402j2411. WielgoszjGrothZ.,GrothI.EffectOfTheUdderHealth OnThe Composıtıon and Quality Of Quarter Milk From Blackj andjwhite Cows. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Animal Husbandry, Volume 6, Issue 2. Available Online107 6/issue2/animal/artj01.html)2003. Yalçın,C.,Cevher,Y.,Türkyılmaz,K.,Uysal,G.,2000.Süt İneklerindeSubklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Tahmini.TürkJ.Vet.Anim. Sci.24:599j604. Topaloğlu,N.,Güneş,H.2005.İngiltere dekisiyahjalaca SığırlarınSütVerimiÖzellikleriÜzerindeAraştırmalar. İÜVeterinerFakültesiDergisi,311);99j119.