Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların"

Transkript

1 Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2013-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ( ) yer almaktadır. Kontenjanları 2012-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü değişen programların (7) Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda ( ) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: KODU OKUL TÜRÜ 4 Anadolu Teknik Lisesi 3 Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2 Meslek Lisesi 1 Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2012-ÖSYS deki en küçük puanı yer almaktadır. (8) numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2012 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2012-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu; 2013-ÖSYS'de OBP nin hesaplanma yönteminin değiştiğini unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2012-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2013-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, 2013 yılında OBP nin hesaplanma yönteminin değişmiş olmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Programların 2012-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına ÖSYM nin internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tablolarda mavi renk dolgu bulunan programlarda eğitim-öğretim (Tam Burslu programlar hariç) ücretlidir. 16

2 Tablo 4 Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Açıklamalar 1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz. 2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. Örneğin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konulmaz. 4. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 5. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 6. Tablo 4 ün En Küçük Puan ve Başarı Sırası sütunlarında kullanılan kısaltmalar (semboller) aşağıda açıklanmıştır: En Küçük Puan sütununda; d) 2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2013-ÖSYS de yeni açılan yükseköğretim programlarının En Küçük Puan sütununda ( ) işareti bulunmaktadır. e) 2013-ÖSYS'de puan türü değişen yükseköğretim programlarında (* * * *) işareti bulunmaktadır. f) 2012-ÖSYS'de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan sütununda hiçbir işaret bulunmaz. Başarı Sırası sütunlarında, a) 2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2013-ÖSYS de yeni açılan ya da 2013-ÖSYS'de puan türü değişen programların başarı sırası sütunlarında (...); ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır. b) 2012-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan programların başarı sırası sütunlarında hiçbir işaret bulunmaz. Ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır. DİKKAT: Tabloda yer alan 2012-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2012-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu; 2013-ÖSYS'de OBP nin hesaplanma yönteminin değiştiğini unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2012-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2013-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, 2013 yılında OBP nin hesaplanma yönteminin değişmiş olmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. 156

3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , 74, , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 74, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 74, 75, , Biyoloji (İngilizce) 4 MF , 17, 28, Fizik (İngilizce) 4 MF , 17, 28, Kimya (İngilizce) 4 MF , 17, 28, , Matematik (İngilizce) 4 MF , 17, 28, , Matematik (İngilizce) (İÖ) 4 MF , 15, 17, , Psikoloji 4 TM , Sosyoloji 4 TM , 17, 74, , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , 15, 17, , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , 17, 74, , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , 15, 17, ,65853 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 74, İlahiyat (İÖ) 4 YGS , 2, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS , 74, , İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , , Gıda Mühendisliği 4 MF , , Makine Mühendisliği 4 MF , , Mimarlık 4 MF , , Tıp Fakültesi 6 MF ,68500 Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, ,56649 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 74, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , ,91523 Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 4 YGS , Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 YGS , ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (İngilizce) 4 TM , 21, 28, Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 MF , 21, 28, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, Psikoloji (Ücretli) 4 TM Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM-3 4 3, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF-3 4 3, , Hemşirelik (Ücretli) 4 MF , 87, , Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 5 3, 38, 87, , Sağlık Yönetimi (Ücretli) 4 TM ,

4 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF , 21, 28, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-3 6 3, 17, 21, 28, ,01922 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 4 TM , 21, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Arapça Öğretmenliği 4 DİL Arapça Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , Biyoloji 4 MF Matematik 4 MF Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Sosyal Hizmet 4 TM İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS , İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , Çevre Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF İnşaat Mühendisliği 4 MF Malzeme Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF ,25762 Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , ,57164 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 YGS , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 YGS ,89449 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Arkeoloji 4 TM , Arkeoloji (İÖ) 4 TM , Biyoloji 4 MF Felsefe 4 TM , Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL , 127, , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (İÖ) 4 MF Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS ,51638 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS

5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Tıp Fakültesi 6 MF ,34880 Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği 4 TM , Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Seyahat İşletmeciliği 4 TM , Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Turizm Rehberliği 4 DİL , 80, Turizm Rehberliği (İÖ) 4 DİL , 15, 80, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 TM , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Veteriner Fakültesi 5 MF ,64611 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Biyosistem Mühendisliği 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Süt Teknolojisi 4 MF Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF Nazilli Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Sosyal Hizmet 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 TM , 17, , Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 TM ,77991 Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 TM Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM Aydın Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , Beslenme ve Diyetetik (İÖ) 4 YGS , 2, Ebelik 4 YGS , 38, 78, , Hemşirelik 4 YGS , 38, ,62677 Söke Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, ,42836 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , Biyoloji 4 MF Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 4 TS , İstatistik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS

6 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , İşletme (İngilizce) 4 TM , 17, , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 TM , Biyomedikal Mühendisliği 4 MF , Elektrik Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Harita Mühendisliği 4 MF , Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , İnşaat Mühendisliği 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Kimya Mühendisliği 4 MF , Maden Mühendisliği 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF , Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) 4 MF , ,33395 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Mekatronik Mühendisliği 4 MF Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, Otomotiv Mühendisliği 4 MF , Otomotiv Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Tıp Fakültesi 6 MF ,15305 Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği 4 TM Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , Seyahat İşletmeciliği 4 TM Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , Veteriner Fakültesi 5 MF ,34200 Afyon Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , Hemşirelik 4 YGS , , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 4 YGS , ,47527 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe 4 YGS , Muhasebe (İÖ) 4 YGS , ,58842 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 5 MF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL Tarih 4 TS ,

7 Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM İktisat (İÖ) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS , , İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , İslami İlimler 4 YGS Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim 4 YGS , AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , Antropoloji 4 TM , Arkeoloji 4 TM , Biyoloji 4 MF Coğrafya 4 TS , Matematik 4 MF Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM ,97525 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Zootekni 4 MF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , ,54801 Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4 YGS , Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , , Hemşirelik (İÖ) 4 YGS , 2, ,95657 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF ,84818 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , 124, Arkeoloji 4 TM , Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Felsefe (İÖ) 4 TM , Gerontoloji 4 MF , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , Sanat Tarihi 4 TS , Sanat Tarihi (İÖ) 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, ,

8 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS ,73909 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF , Matematik (İÖ) 4 MF , Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 MF Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM , Mimarlık 4 MF , Sinema ve Televizyon 4 TS ,55620 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4 MF Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , Ekonometri 4 TM , Ekonometri (İÖ) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , ,04156 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , Gazetecilik (İÖ) 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS , Çevre Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Gıda Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , ,90157 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF , ,89978 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS Turizm İşletmeciliği 4 TM Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF ,13417 Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 4 YGS , , Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 YGS , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 4 YGS , 2, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 YGS , 46, ,21772 Alanya İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , Alanya İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans 4 TM Ekonomi ve Finans (İÖ) 4 TM ,

9 İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , , Uluslararası Ticaret 4 TM , Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 TM , ,39825 Alanya Endüstri Mühendisliği 4 MF AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Biyoloji 4 MF Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 MF Felsefe 4 TM İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Matematik 4 MF Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM ,46332 İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS , İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , Çevre Mühendisliği 4 MF , Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF Gıda Mühendisliği 4 MF Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF Harita Mühendisliği 4 MF , Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Hidrojeoloji Mühendisliği 4 MF İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Maden Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF ,31980 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS ,11830 Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 4 YGS , Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 YGS , ,91097 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , 46, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Matematik 4 MF İstatistik 4 MF Tarih 4 TS İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS , İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 MF ,81577 Teknoloji Fakültesi 163

10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 46, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 40, 46, Makine Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 46, Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 YGS , 38, 46, , Hemşirelik 4 YGS , 38, ,71377 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eczacılık Fakültesi 5 MF , 14, ,87927 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM , , Felsefe 4 TM , , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Sanat Tarihi 4 TS , , Sosyoloji 4 TM , , Tarih 4 TS , , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , , Almanca Öğretmenliği 4 DİL , 125, , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , 46, , Fransızca Öğretmenliği 4 DİL , 127, , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, , İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 DİL , 21, 28, 68, , İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , ,47219 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF , Fizik 4 MF , İstatistik 4 MF , , Kimya 4 MF , , Matematik 4 MF , ,52491 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 MF , 46, 94, , Pilotaj 4 MF , 41, 46, 94, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 TM , 46, , Uçak Gövde-Motor Bakım 4 MF , 46, 94, , Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , , İktisat 4 TM , , İktisat (İngilizce) 4 TM , 21, , İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 68, , İşletme 4 TM , , İşletme (İngilizce) 4 TM , 21, , İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, , İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, , Maliye 4 TM , ,36550 İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 4 TS , , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 TS , , İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 TS , , Sinema ve Televizyon 4 TS , ,37887 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım 4 MF , , İç Mimarlık 4 MF , , Moda Tasarımı 4 TM , , Mimarlık 4 MF , , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Çevre Mühendisliği 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, ,30477 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 4 MF , 81, 94, Sosyal Hizmet 4 TM , 81, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , Turizm İşletmeciliği 4 TM , , Turizm Rehberliği 4 DİL , 77, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 164

11 Rekreasyon 4 YGS , 46, 87, , Spor Yöneticiliği 4 YGS , 46, 87, ,13481 Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) , Sosyoloji (Açıköğretim) , Tarih (Açıköğretim) , Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) , İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) , İktisat (Açıköğretim) , Kamu Yönetimi (Açıköğretim) , Maliye (Açıköğretim) , Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) , İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) , Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) , ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL , , Antropoloji 4 TM , Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM , Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Coğrafya 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Dilbilim 4 DİL , Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL , 127, , Halkbilim 4 TS , Hindoloji 4 DİL , Hititoloji 4 TS , Hungaroloji 4 DİL , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 DİL , İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Japon Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Klasik Arkeoloji 4 TM , , Kore Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Leh Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM , 81, , Psikoloji 4 TM , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Sanat Tarihi 4 TS , Sinoloji 4 DİL , Sosyoloji 4 TM , Sümeroloji 4 TS , Tarih 4 TS , Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 TM , , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Urdu Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi 5 MF , 14, ,75624 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 46, ,66761 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF Biyoloji 4 MF , Biyoteknoloji (İng.) (UOLP-ABD Montana State Üni.) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, 251, , Fizik 4 MF İstatistik 4 MF , İstatistik (İÖ) 4 MF , Kimya 4 MF , Matematik 4 MF , Matematik (İÖ) 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM ,74391 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 121, , İlahiyat (İngilizce) 4 YGS , 17, 21, , İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS , 46, ,32063 İletişim Fakültesi 165