T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2000 ÇARŞAMBA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı: 2000/86 Milletlerarası Andlaşma 29 Kasım 1999 tarihinde Roma'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/1/2000 tarihli ve İSTY/135 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı V. H. H. ÖZKAN Devlet Bakanı V. Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. M. KEÇECİLER Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakam Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakam Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakam Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakam Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI R. ÖNAL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı F. ÜNLÜ Devlet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı E. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 23 Şubat 2000-Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti; (Bundan böyle ''Taraflar" olarak adlandırılacaktır.) İki ülke arasında mevcut dostane ilişkiler çerçevesinde, 1961 tarihli "Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi", 1971 tarihli "Psikotrop Maddeler Sözleşmesi" ve 1988 tarihli "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" doğrultusunda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın (AGİK) 1989 tarihli Viyana Toplantısı Nihai Belgesi ve 1990 tarihli Paris Zirvesinde kabul edilen Paris Şartı ile 1992 tarihli Helsinki Zirve Toplantısı Bildirisi'nin ilgili maddelerinin bilinci içerisinde, 1970 tarihli UNESCO "Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme", 1997 tarihli ''Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi" hükümlerini hatırda tutarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ''Terörist Eylemlerin Takibi ve Cezalandırılması Konusunda Uluslararası İşbirliği''ne dair 15 Ocak 1982 tarih ve R- (82) 1 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve uluslararası organize suçların yarattığı tehlikeden endişe duyarak, Uluslararası uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve uluslararası organize suçlar arasındaki sıkı bağlardan duyulan endişeyi hatırda tutarak, İki ülke arasında uluslararası uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve uluslararası organize suçlar ile mücadele konusunda güvenlik makamları arasında olan işbirliğini güçlendirmek ve derinleştirmek isteği ile, Eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkesiyle hareket ederek, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE I İŞBİRLİĞİ ALANLARI Bu Anlaşma'nın şartlarına uygun olarak, Taraflar, aşağıda belirtilen suçların soruşturulması ve önlenmesinde işbirliğinde bulunacaklardır: 1. Terörizm, 2. Narkotik ve psikotrop maddelerin kanunsuz yetiştirilmesi, üretilmesi, ticareti, kullanılması, 3. İki Tarafın hukuk sisteminde tanınan her türlü organize suç, 4. Karapara aklanmasını da kapsayan suçlar dahil ticari suçlar veya teşebbüsler ve suçlardan elde edilen gelirler. 5. Kaçakçılık ve diğer gümrük ihlalleri, 6. Göç ihlalleri, 7. Kültürel ve tarihsel değerlerin yasadışı yollardan ithalatı, ihracatı ve elde edilmesi, 8. Pasaport, vize ve diğer resmi belge sahtekarlığı, 9. Nükleer, radyoaktif ve diğer tehlikeli maddelerin kaçakçılığı, 10. Taraflarca kabul edilen diğer ortak çıkar alanları. MADDED İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİ Taraflar arasında Madde II'de belirtilen işbirliği, aşağıdaki maddelerde belirtilen şekillerde olacaktır: 1. Diğer Tarafı da ilgilendiren, planlanan, işlenmekte olan veya işlenmiş suçlar konusunda bilgi mübadelesi, 2. Polis tarafından aranılan kişilerin teşhisi ve bulunduğu yerin tespiti, 3. Kişilerin, muvafakatları alınmak kaydıyla mülakatı ve sorgulanması, 4. Bir olaya karışan nesnelerin ve tarafların incelenmesi, teşhisi ve yerlerinin tespiti, 5. Kayıt ve dokümanların mübadelesi, 6. Bilgi ve deneyim, yasa veya yönetmelik ve ilgili bilimsel ve teknik bilgilerin mübadelesi, 7. Uzman mübadelesi, 8. İrtibat görevlisinin kendi ülkelerine akredite olmasını kabul etme, 9. Mensuplarının suç önleme ve soruşturma yeteneklerini geliştirmek ya da bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla eğitim alanında işbirliği, 10.Ortak Komisyon Toplantıları düzenlenmesi. MADDE III PROSEDÜR Madde I'de belirtilen işbirliği ile ilgili prosedürler, aşağıda yer alan şekillerde olacaktır: 1. Bu Anlaşma'da belirtilen hususların yerine getirilmesinde, Türk Tarafı adına Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Daire Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : Başkanlığı, Malta Tarafı adına, İçişlerinden sorumlu Bakanlık irtibat bürosu olarak görev yapacaktır. 2. Bu tür talepler, İngilizce yazdı olarak iletilecektir. Acil durumlarda, talepler sözlü olarak yapılabilir ve bu talep en kısa sürede yazdı olarak teyit edilir. 3. Talepler aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır: a) Soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetinin ismi veya meselenin kimin yetki alanına girdiği, b) Yapılan işbirliği talebiyle ilgili olarak soruşturmanın konusu ve özelliği, c) İstenilen bilgi türü veya işbirliğinin tanımlanması, d) Bilgi veya işbirliği talebinin amacı, e) Bilginin, iletilmesi gereken son tarih, 4. Bilgiyi veren tarafın rızası olmadıkça, elde edilen bilginin gizliliği korunacaktır. 5. Taraflardan herbiri bu Anlaşma'da yer alan hususlarda düzenli ve doğrudan irtibatı sağlamak üzere yetkili olan güvenlik makamlarının telefon ve faks numaralarını teati edeceklerdir. MADDE IV TALEPLERİN TEHİRİ VEYA REDDİ 1. Talebin yerine getirilmesi; Anlaşma hükümlerine uygunluk arz etmiyorsa, ulusal yasalarına ve çıkarlarına ters düşüyor veya ulusal güvenliğine zararlı ise, talep edilen Taraf talebi kısmen veya tamamen geri çevirebilir. 2. Eğer talebin yerine getirilmesi, kendi soruşturmalarına veya adli işlemlerine engel oluyorsa talep edilen Taraf talebi tehir edebilir. 3. İşbirliği talep edilen Taraf, işbirliğini red veya tehir etmeden önce aşağıda belirtilen hususları yerine getirecektir: a) Tehirin veya reddin sebebi derhal talep eden Tarafa bildirilecektir. b) Talep eden Tarafla, diğer ortak konularda işbirliğinin mümkün olup olmadığını kararlaştırmak için istişare edilecektir. MADDE V MASRAFLAR 1. Bu Anlaşma kapsamında, talebi yerine getiren Taraf, kendi ülkesindeki tüm masraftarı karşılar. 2. Talep eden Taraf kendi temsilcilerinin seyahat ve ibatesi ile ilgili tüm masraflarını karşılar. 3. Eğitim amacıyla gönderilen personelin iaşe, ibate giderleri kabul eden Tarafça, diğer giderleri gönderen Tarafça karşılanır. 4. Taraflar, diğer olağandışı masraflar üzerinde, harcama yapmadan önce, mutabakat sağlarlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE VI DENETİM VEDEĞERLENDİRME Taraflar,. gerçekleştirilen işbirliğini değerlendirmek, işbirliğinde aksayan yönleri tesbit edip gidermek amacıyla yetkililerinin katılımı ile bir Ortak Komisyon oluşturacaklardır. Bu Komisyon, Taraflardan birinin talebi üzerine, diğer Tarafın da onaylamasıyla Türkiye ve Malta'da münavebeli olarak biraraya gelir. MADDE VII YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR Bu Anlaşma'nın maddelerinde yer alan yükümlülükler, Anlaşmacı Tarafların bu anlaşma imzalandığı tarihte yürürlükte olan yasaları veya sonradan bu yasaların yerini alan yasalarıyla uyumlu olduğu sürece her iki taraf için de bağlayıcıdır. MADDE VIII YÜRÜRLÜĞE GİRME Bu Anlaşma, Nota teatisi ile yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma bir yıl süre ile yürürlükte kalacak ve Taraflardan birinin Anlaşma'nın sona erdirilmesi için öteki Tarafa Anlaşma'nın sona eriş tarihinden en az üç ay önce diplomatik kanallardan ihbarda bulunmaması halinde birer yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenecektir. Bu Anlaşma, 29 Kasım 1999 tarihinde, ROMA'da, herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Yorumlamadan doğan anlaşmazlıklarda İngilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA MALTA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 23 Şubat Sayı : Co-Operation Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Malta on Fighting Against International Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, International Terrorism and Organised Crime The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Republic of Malta (Hereinafter referred to as the Parties") Within the framework of already existing friendly relations between the two countries, In accordance with the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, the 1971 Convention on Psychotropic Substances and the 1988 United Nations Convention Against Smuggling of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Being aware of the Final Document of the 1989 Vienna Meeting of the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and of the Paris Charter adopted at the 1990 Paris Summit and also of the relevant articles of the 1992 Declaration of the Helsinki Summit Meeting, Keeping in mind the provisions of the 1970 UNESCO Convention oft Taking Precautions on Illegal Export, Import and Preventing and Forbidding of Property Transfer of Cultural Wealth, Keeping in mind the provisions of the 1997 European Convention on Prevention of Terrorism, In accordance with the Recommendation R-(82)l, dated 15 January 1982, of the Ministerial Committee of the Council of Europe on International Cooperation for Prosecution and Punishment of Terrorist Incidents, Concerned about the danger caused by international illicit drug trafficking, international terrorism and international organized crime, Keeping in mind the concern about the close relations between international illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, international terrorism and international organized crime, Willing to strengthen and deepen the existing co-operation between the security authorities of the two countries on fighting against international illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, international terrorism and international organized crime, Acting by the principle of equality and mutual benefit, Have agreed on the following articles, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 6

7 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 ARTICLE I AREAS OF CO-OPERATION In accordance with the provisions of this Agreement, the Parties shall cooperate in prevention and investigation of crimes mentioned below: 1- Terrorism; 2- Illicit cultivation, manufacture, trafficking and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances; 3- Any form of organized crime recognized in the legal systems of the two Parties; 4- Commercial crimes and similar attempts including offenses related to money laundering and the proceeds of crime; 5- Smuggling and other customs violations; 6- Immigration violations; 7- Illegal acquisition, import or export of cultural and historical treasures; 8- Forgery in passport and visa, and in other official documents; 9- Illicit trafficking of nuclear, radioactive and other dangerous substances; and, 10- Other areas of benefit agreed to by both Parties. ARTICLE II FORMS OF CO-OPERATION following forms: The co-operation between the Parties mentioned in Article I shall take the 1- Exchange of information on offenses being planned, offenses in progress or offenses committed, of concern also to the other Party; 2- Location and identification of persons sought by the Police; 3- Interviewing or questioning of persons on a voluntary basis; 4- Location, identification and examination of the objects and the parties involved in an incident; 5- Exchange of records and documents; 6- Exchange of knowledge and expertise, legislative or regulatory documents, and relevant scientific and technical information; 7- Exchange of experts; 8- Mutually assigning a liaison officer or accepting an accredited liaison officer assigned to another country; 9- Co-operation in education field in order to improve the prevention and investigation skills of their members or to develop knowledge and experience of their members; 10- Organizing of the Joint Commission Meetings. ARTICLE III PROCEDURE follows: The procedures governing co-operation, referred to in Article I, shall be as Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : In fulfilling the provisions of this Agreement, the Department of Foreign Relations of General Directorate of Security of the Ministry of Interior shall function as Liaison Office on behalf of the Turkish side; and the Ministry responsible for the Interior shall function as Liaison Office on behalf of the Maltese side. 2- Such requests shall be submitted, in writing, in English. In an emergency, a request may be made orally and shall be confirmed in writing immediately thereafter. 3- Requests shall include the following information: a- The name of the law enforcement agency conducting the investigation or within whose jurisdiction the matter lies; b- The subject and nature of the investigation and to which the request for cooperation pertains; c- A description of the type of information or other co-operation being sought; d- The purpose for which the information or other co-operation is being requested; e- The date by which the information is desired. 4- Both parties shall maintain the confidentiality of all information received, except where disclosure of information is expressly authorized by the contributing Party. 5- Each Party, in order to provide regular and direct communication on subjects included in this Agreement, shall exchange telephone and fax numbers of their respective security authorities. ARTICLE IV DEFERMENT OR REFUSAL OF REQUESTS 1- If implementation of a request is not in conformity with the provisions of this Agreement or prejudicial to national security or contrary to national legislation and interests, the requested Party may partly or completely reject the request. 2- If implementation of the request would interfere with its own investigations or with judicial proceedings, the requested Party may defer the execution of the request. 3- Before refusing or deferring co-operation, the Party receiving the request shall: a- Promptly inform the requesting Party of the reason for refusal or deferment; b- Consult with the requesting Party to determine whether co-operation is possible on other mutually acceptable terms. ARTICLE V COSTS 1- Within the scope of this Agreement, the Party implementing a request shall bear all ordinary costs incurred within its own country. 2- The requesting Party shall bear all travel and accommodation costs of its representatives. 3- The accepting Party shall bear board and lodging expenses of the personnel sent for education, the sending Party shall bear other expenses. 4- Other extraordinary costs shall be mutually agreed upon by the Parties before the costs are incurred. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 ARTICLE VI AUDIT AND EVALUATION The Parties shall establish a Joint Commission comprised of authorities from both Parties to evaluate the co-operation and to identify and eliminate problems relating to this co-operation. The Commission shall meet at the request of either Party, on the approval of the other Party, alternately in Turkey and in Malta. ARTICLE VII APPLICABLE LAW Any obligation appearing in the articles of this Agreement shall be binding between both Parties so long as this is in conformity with the law of the Contracting Parties at the time of this Agreement or of any other laws subsequently substituting the previous laws. ARTICLE VIII ENTRY INTO FORCE This Agreement shall come into force through Exchange of Notes. This Agreement shall remain in force for a period of one year and shall be automatically renewed for one-year periods unless either Party informs the other Party, through diplomatic channels, at least three months prior to the deadline for expiry of the Agreement, of its intention to terminate this Agreement. Done on the 29 th November, 1999 at Rome in two original copies in the Turkish and English Languages, both texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail. ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALTA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkelerini esas alarak Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmaları ve görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamak, verimliliği arttırmaktır. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının atanmaları ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Müsteşarlık : Gümrük Müsteşarlığını, Yönetmelik : Bu Yönetmeliği, Hizmet birimi : 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini, Hizmet grupları : Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını, Hizmet süresi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve di- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 ğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri, Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselme sınavına girecek olanlara; Müsteşarlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi, Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Müsteşarlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile sınav kurulu tarafından yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavları, Sözlü sınav : Personelin bilgisini ölçmek maksadıyla sözlü olarak yapılan sınavları, Uygulamalı sınav : Personelin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılan sınavları, Sınav kurulu : Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu, ifade eder. Hizmet grupları Madde 5 Bu Yönetmeliğe tabi Müsteşarlık personeli "Yönetim", "Araştırma", "Bilgi İşlem Hizmetleri", "Teknik Hizmetler" ve "İdari Personel" olmak üzere beş ana hizmet grubuna; ana hizmet grupları da kendi içinde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır. Bu gruplar şunlardır : A Yönetim grubu; a) Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü, b) Gümrükler Başmüdür Yardımcısı, Gümrükler Muhafaza Başmüdür Yardımcısı, c) Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, d) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, e) Bölge Amiri, f) Şef, Kısım Amiri, Muayene Memuru. B Araştırma grubu; a) Uzman, APK Uzmanı, b) Araştırmacı. C Bilgi işlem hizmetleri grubu; a) Çözümleyici, b) Programcı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : D Teknik hizmetler grubu; a) Mühendis, İstatistikçi, Kimyager, b) Tekniker, c) Haberleşme Teknisyeni, Teknisyen, Kaptan, Makinist. E İdari personel grubu; a) Muhafaza Memuru, Kolcu, b) Memur, Muamele Memuru, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, c) Şoför. İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme Eğitimi ile Sınavlara İlişkin Esas ve Şartlar Görevde yükselme eğitimi Madde 6 Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Ve bu eğitim sonucunda başarılı olanlar görevde yükselme sınavına katılabilirler. Eğitim sonucunda başarılı sayılabilmek için yapılacak olan yazılı sınavda en az 70 puan almak gerekir. Görevde yükselme eğitimi iki haftadan az, sekiz haftadan fazla olamaz. Eğitimler, sınav kurulunun koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılır. Eğitime devam zorunludur. Mazereti olmadan aralıklı veya arka arkaya üç gün eğitime katılmayanlar eğitimden çıkarılırlar. Eğitim sonucunda, katılanlara bitirme belgesi verilir. Bu belge, verilmiş olan eğitimi müteakip yapılacak görevde yükselme sınavı için geçerlidir. Eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar, sınavı açan birimin görev alanına giren konularla ilgili yazılı ve/veya sözlü ön eleme sınavına tabi tutularak belirlenir. Ancak yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olan personelin sınav sonuç puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin yapılacak değerlendirme sonucuna göre eğitime alınacak personel belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Eğitime alınacakların sayısının beş kişiden az olması halinde, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme eğitimine gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir. Görevde yükselme eğitimi ile ilgili şartlar ilan edilmek suretiyle belirtilir. Görevde yükselme eğitimine katılma şartları Madde 7 Görevde yükselme eğitimine katılabilmek için bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarına atanabilme şartlarını taşımak gerekir. Görevde yükselme eğitiminin konuları Madde 8 Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: a) T.C. Anayasası, 1 Genel esaslar, 2 Temel hak ve ödevler, 3 Devletin temel organları, b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, g) Eğitim programında ayrıntılı olarak belirtilecek olan, sınavı açan birimin görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular. Düzenlenecek eğitim programında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin verilecek olan eğitimin ağırlığı % 60'tır. Eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavın soruları, unvanlara, ortak eğitim yapılması halinde boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır. Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve müracaat şekli Madde 9 Görevde yükselme eğitimi, atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav yeri sınav kurulunca belirlenerek ilan edilir. Bu ilan üzerine Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve görevde yükselme eğitimi ilanında belirtilen şartları taşıyan Müsteşarlık personeli (EK : 1) deki dilekçeyi doldurarak eğitimi açan birime müracaat eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 23 Şubat 2000-Sayı : Eğitimi açan birimce, eğitime katılma talebinde bulunan personelin dilekçeleri incelenerek eğitime katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan personele eğitime katılamayacağı yazı ile bildirilir. Görevde yükselme sınavı Madde 10 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendi haricindeki görevlere atanabilmek için, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı ve sınav kurulunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir. Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve görev için geçerlidir. Sınavı kazananlardan, adli ve idari soruşturmaya tabi tutulanlar dışında kalanların tamamının ataması sonuçlandırılmadan aynı görev için yapılan bir sonraki sınavı kazananların atamaları gerçekleştirilmez. Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak görevde yükselme sınavlarına ilişkin esas ve şartlar konusunda Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınır. Sınav kurulu Madde 11 Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan sınavlar, atamaya yetkili amirin sınav açılan birimden görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığından bir üyenin de katılımıyla, beş asıl ve asgari üç yedek üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya sırasıyla yedek üyeler katılır. Kurul üyeleri en az Şube Müdürü düzeyindeki üyelerden oluşur. Atama yapılacak kadrodan daha alt düzeyde bir kadroda görevli kişiler kurul üyesi olarak görevlendirilemez. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar, karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar. Oluşturulan sınav kurulu, görevde yükselme eğitiminin yürütülmesi, açılacak olan sınavın sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması, itirazların sonuçlandırılması ile sınavla ilgili diğer işlerden sorumludur. Başarı notu Madde 12 Sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olmak şarttır. Sınav ku- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 rulu önceden karar almak ve duyurmak koşulu ile başarı puanını; sınavın konular itibarıyla ayrı ayrı yapılması halinde de her konu için (70)'in üzerinde belirleyebilir. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü veya uygulamalı sınava alınmaz. Başarı notu; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav puanları toplamlarının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçlarının duyurulması Madde 13 Yazılı sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde sınav mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir ve sınava katılanlara yazı ile bildirilir. Sözlü veya uygulamalı sınav sonuçları ise sözlü veya uygulamalı sınavın bitirilmesini müteakip en geç iki gün içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde duyurulur. Sınav belgelerinin saklanması Madde 14 Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler; sınavı açan birimlerce 1 yıldan az olmamak üzere saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama ve Görevde Yükselme Esas ve Şartları Atamada esas Madde 15 Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan sınavlarda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre yapılır. Sınavda aranan şartları görevde yükselme yazılı sınavının yapılacağı tarih itibarıyla taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Atamaları yapılanlardan geçerli mazeretleri olmadan usulüne uygun olarak göreve başlamayanların veya alama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı görev için açılan bir sonraki sınava katılamazlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : Hizmet gruplarına atanma şartları Madde 16 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarına atanabilme şartları, gruplar itibarıyla aşağıdaki şekildedir: a) Gümrükler Başmüdürü ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik geçici 7 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak, 3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinde belirtilen kadrolarda iki yıl veya (c) alt bendinde belirtilen kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak, 4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 5) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak, b) Gümrükler Başmüdür Yardımcısı ve Gümrükler Muhafaza Başmüdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak, 4) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak, 5) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 7) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, c) Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü ve taşra teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendinde ya da (B) bendinin (a) alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 4) Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne atanabilmek için, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendinde veya (B) bendinin (a) alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl ya da (A) bendinin (e) alt bendinde sayılan görevlerde en az beş yıl çalışmış olmak, 5) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 7) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, d) Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendinde veya (B) bendinin (a) alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl veya (B) bendinin (b) alt bendinde en az on yıl ya da merkez teşkilatında Şef olarak en az. üç yıl, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü merkez Şube Müdürlüğü kadrosuna atanmak için, adı geçen Genel Müdürlükte Muayene Memuru olarak en az beş yıl çalışmış olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notlan aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, e) Bilgi işlemde görevli Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 3) Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olanların en az sekiz yıl, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirenlerin en az on yıl hizmeti olmak, 4) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 5) Bilgi işlem programlama, sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde, bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olanların en az üç yıl, diğer fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin en az beş yıl iş tecrübesi olmak, 6) En az bir programlama dili bilmek, 7) Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : ) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 9) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 10) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. f) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (e) alt bendinde belirtilen Bölge Amiri kadrosunda en az bir yıl veya (0 alt bendinde belirtilen kadrolarda (Kısım Amiri kadrosu hariç) en az üç yıl veya (B) bendinin (b) alt bendinde yer alan Araştırmacı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. g) Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (f) alt bendinde belirtilen Kısım Amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. h) Şef kadrosuna atanabilmek için;,1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarında ya da bilgi işlem hizmetlerinde çalışıyor olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notlan aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, ı) Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 2) Muhafaza Memuru olarak en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 5) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, i) Muayene Memuru kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını veya üniversitelerin en az ön lisans düzeyinde eğitim veren gümrük işletmeciliği yüksek okullarından mezun olmak, 2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notlan aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, j) Uzman ve APK Uzmanı kadrolarına atanabilmek için; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak, 2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : ) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (d) veya (e) alt bendinde belirtilen kadrolarda en az bir yıl veya (f) alt bendinde sayılan kadrolarda (Kısım Amiri kadrosu hariç) en az üç yıl veya (B) bendinin (b) alt bendinde yer alan kadroda en az üç yıl çalışmış olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde, 657 sayılı, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, k) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. 1) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 2) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinden lisans diploması almış olmak veya en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, 3) Müsteşarlıkta Programcı veya Programcı Yardımcısı olarak en az üç yıl hizmeti olmak, 4) Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek, 5) Sınav tarihinden geriye doğru son Uç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 7) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 m) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak, 2) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinden lisans diploması almış olmak veya en az iki programlama dili bilmek, 3) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti olmak, 4) Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek, 5) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 7) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, n) Mühendis, İstatistikçi ve Kimyager kadrolarına atanabilmek için; 1) Mühendis kadrosu için, üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakülte veya bölümlerinden mezun olmak, 2) İstatistikçi kadrosu için, üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren istatistik bölümlerinden mezun olmak, 3) Kimyager kadrosu için, üniversitelerin mühendislik veya fen bilimleri dalında en az 4 yıl eğitim veren fakültelerin kimya bölümünden mezun olmak, 4) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak. 5) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notlan aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 7) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. O) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 1) Yapacağı görevle ilgili en az 2 yıl süreli teknik eğitim veren yüksek okul mezunu olmak, 2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : ) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 5) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, için; ö) Haberleşme Teknisyeni, Teknisyen, Kaptan ve Makinist kadrolarına atanabilmek 1) Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak, 2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 5) Kaptan ve Makinist olarak atanabilmek için, yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, p) Muhafaza Memuru kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak, 3) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 4) Erkeklerde en az 1.71 cm, bayanlarda ise en az 1.61 cm boyunda olmak, 5) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan "yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak, 6) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 7) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 8) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. r) Kolcu kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 3) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti olmak, 4) Sınav tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, 5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 6) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak. s) Memur, Muamele Memuru, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Müsteşarlıkta en az beş yıl hizmeti olmak, 3) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 4) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı, en az 4 ay süreli Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak veya Müsteşarlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken, Müsteşarlık emrine naklen atanan personelin atandığı kurumca düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kursunda başarılı olmak, 5) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, ş) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise mezunu olmak, 2) Müsteşarlıkta en az beş yıl hizmeti olmak, 3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak, 4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları aritmetik ortalaması en az iyi derecede olmak, 5) Yapılacak görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olmak, gerekir. Naklen atamalar Madde 17 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) ve (B) bentleri ile (E) bendinin (a) alt bendinde sayılan kadrolara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılamaz. Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara, başka kamu kurum ve kuruluşlarında bu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 23 Şubat Sayı : unvanlarda en az beş yıl hizmeti olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın, genel hükümlere göre aynı unvanla atama yapılabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hizmet grupları arasında geçişler Madde 18 Genel Müdürlük Daire Başkanları, Kontrolörleri ve daha üst görevlerde bulunanlar ile Gümrük Müfettişlerinin; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde sayılan kadrolara atanmalarında sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı aranmaz. Görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın aynı hizmet biriminde ve aynı alt hizmet grubu içinde bir kadrodan başka bir kadroya, Muayene Memuru kadrosu hariç, atama yapılabilir. Farklı hizmet birimleri ve grupları arasındaki atama ve nakillerde sınav şarttır. Ancak, yönetim grubunun (f) alt hizmet grubunda yer alan Muayene Memuru kadrosu ile idari personel grubunda yer alan kadrolar hariç olmak üzere farklı hizmet birimlerindeki aynı alt hizmet grubunda yer alan kadrolara yapılacak naklen atanmalar, Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince oluşturulacak kurul marifetiyle yapılacak sözlü sınavın başarılması halinde mümkündür. Aynı hizmet birimi içinde kalmak kaydıyla, ancak görevin özel belirleyici nitelikleri aranmak koşuluyla, ilgililerin de istemeleri halinde üst kadrolardan alt hizmet gruplarında sayılan kadrolara; kazanılmış hak aylık dereceleriyle nakil yapılması mümkündür. Ancak, aynı hizmet birimi içinde kalmak kaydıyla, daha önce çalışılan üst hizmet gruplarındaki kadrolara sınavsız atama yapılabilir. Aday Muayene Memurlarının, asıl Muayene Memurluğuna atanabilmeleri için hizmet içi eğitim sırasında ve sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Atamalarına müteakip yapılan meslek ve yeterlik sınavlarını başaramayanlar kazanılmış hak aylıkları itibariyle durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar. Açıktan atamalar Madde 19 Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinin (a) alt bendi dışındaki görevlere, hizmet gereklerini göz önünde tutarak, Yönetmelikte ön görülen hizmet süresi, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın, diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

25 23 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Değerlendirilmeye esas alınacak sicil notlarının tespiti Madde 20 Aranan yıllar sicil raporlarının en fazla bir tanesinin zorunlu nedenlerle doldurulamamış olması halinde; a) Sicil raporu düzenlenmemiş yıldan önce düzenlenmiş son sicil raporu notu, rapor düzenlenmemiş yıl için, b) Sicil raporu zorunlu nedenlerle doldurulamayan yıldan önceki sicil raporları yok ise düzenlenmiş ilk sicil raporu, düzenlenmemiş yıl için, esas alınır. Özelleştirilen kuruluşlardan atama Madde 21 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Müsteşarlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Araştırmacı kadroları Madde 22 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Müsteşarlığa tahsis edilecek araştırmacı kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılabilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Madde 23 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 24 4/3/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmelikte sayılan görevlere Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış haklan saklıdır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Müsteşarlıkta çalışanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler. Yürürlük Madde 25 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: 9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 YÖNETMELİK Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Resmi gazete tarihi : 2/9/2005 Resmi gazete sayısı : 25924

Resmi gazete tarihi : 2/9/2005 Resmi gazete sayısı : 25924 Resmi gazete tarihi : 2/9/2005 Resmi gazete sayısı : 25924 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği R.G. Tarihi:01.12.1999 R.G. Sayısı:23893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 6 Temmuz

Detaylı

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/03/1999-99/12647 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amac Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-7.htm Page 1 of 6 3 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28253 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELĠK TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE. UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELĠK TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE. UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 19 Ekim 2016 ÇARŞAMBA Adalet Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29862 YÖNETMELĠK TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca

Detaylı

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29443 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Eylül 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29134 YÖNETMELİK Türkiye Taşkömürü Kurumundan: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 14 Mart 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28941 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 26 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30192 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29252 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29190 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU (İlan Tarihi : 2 KASIM 2015) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde)

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN İLAN EDİLEN KADROLAR ARANAN NİTELİKLER

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 31/12/2005 Tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Eylül 2011 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 28048 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27807

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27807 Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27807 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

27 Eylül 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28424 YÖNETMELİK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan: HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ

27 Eylül 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28424 YÖNETMELİK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan: HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ 27 Eylül 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28424 YÖNETMELİK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan: HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Kurul personelinin açıktan ve naklen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Detaylı

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 9 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30091 YÖNETMELİK Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĐŞĐKLĐĞĐ YÖNETMELĐĞĐ Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Dışişleri Bakanlığından: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sağlık

Detaylı

TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6/IV

TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6/IV TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 6/IV TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 9 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28995

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (27/07/2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

T.C. ADALETBAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLÂNI

T.C. ADALETBAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLÂNI T.C. ADALETBAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLÂNI Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (1)

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (1) CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-7/6/2014-29023) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2005 (Bu Yönetmelik, 08/10/2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yapılan

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

YÖNETMELĠK. SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELĠK. SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELĠK Ulaştırma Bakanlığından: SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

YÖNETMELİK ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 28 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29309 Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) ndan: YÖNETMELİK ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30229 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 Danıştay Başkanlığından: YÖNETMELİK DANIŞTAY PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27961 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Muş 6 1 Nevşehir 6 1 Ordu 6 1 Rize 6 1 Samsun 6 1 Trabzon 6 1 Uşak 6 1 Bayburt 6 1 İSTATİSTİKÇİ Merkez (Akt. ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı) 3 1 11

Muş 6 1 Nevşehir 6 1 Ordu 6 1 Rize 6 1 Samsun 6 1 Trabzon 6 1 Uşak 6 1 Bayburt 6 1 İSTATİSTİKÇİ Merkez (Akt. ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı) 3 1 11 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU Kurumumuzda boş bulunan ve EK 1 tabloda kadro yerleri ve sayıları belirtilen Mühendis, Avukat, İstatistikçi, Programcı ve Teknisyen kadroları

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 12 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30178 YÖNETMELİK Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 11 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29383 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı