T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey in 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararıyla kurulmuş ve 1 Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Genel amacı, hayatboyu öğrenme süreci yoluyla Topluluğun ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak olan Hayatboyu Öğrenme Programı, sağladığı hibeler yoluyla katılımcı ülkelerin eğitim ve öğretim sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her düzeyindeki yöneticiler, işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal taraflar ve işgücü piyasasındakiler, Hayatboyu Öğrenme Programı nın yararlanıcı kitlesini oluşturmaktadır. Ülkemizin Hayatboyu Öğrenme Programı na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ülkemizde yürütmekten sorumlu kurum (Ulusal Ajans) olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli Faaliyetler 2008 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı nı yapmaktadır. Bu Teklif Çağrısı, 3 belgeden oluşmaktadır. 1- Avrupa Komisyonu nun 2 Ekim 2007 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Teklif Çağrısı Bölüm I: Stratejik Öncelikler (AB Komisyonu nun adresinde ve Merkez Başkanlığımızın adresinde yer almaktadır). 2- Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2008 Genel Teklif Çağrısı Bölüm II: İdari ve Mali Hükümler ( ) 3- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ülke Merkezli Faaliyetler 2008 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı (bu metnin bütünü). Avrupa Komisyonu nun yayınlamış olduğu ilk iki metin, Programa katılan 31 ülke arasında yer alan Türkiye de de geçerli olup sırasıyla Avrupa çapında geçerli olacak stratejik öncelik alanlarını ve programların yürütülmesine dair idari ve mali hükümleri içermektedir. Bu kurallar, bu Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Potansiyel başvuru sahipleri için temel rehber niteliğinde olan ve potansiyel yararlanıcılarda aranan şartlar da dahil olmak üzere LLP kapsamında yer alan tüm alt programlara dair ayrıntılı bilgileri içeren Başvuru Kılavuzu (Guide for Applicants) da yine yukarıda belirtilen adreslerde yer almaktadır. Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajansları aracılığıyla yürüttükleri ülke merkezli her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme ve Komisyon un belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi 1

2 çerçevesinde 2008 döneminde Türkiye de geçerli olacak ulusal öncelikler ve hibe miktarları ise işbu Ulusal Teklif Çağrısı nda yer almaktadır. Alt programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği, sağlanacak proje hibesi ve bireysel hareketlilik hibe miktarları, geçerli ulusal öncelikler, bu Teklif Çağrısı nın ilgili yerinde belirtilmiş olup, her bir başvuru türüne yönelik 2008 Yılı Başvuru Formlarına Merkez Başkanlığımız internet sitesinden (www.ua.gov.tr) Hayatboyu Öğrenme Programı 2008 Teklif Çağrısı Başvuru Formları başlığı altından ve her bir alt programın sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca, başvuru usulüne ilişkin (başvurunun gönderileceği açık adres, kaç nüsha gönderileceği gibi) önemli hususlar ve diğer teknik şartlar da ilgili alt programların sayfalarında yer almaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programı 2008 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri şu şekildedir: Comenius ve Grundtvig Hareketlilik Faaliyeti (Hizmet-içi Eğitim, Comenius Asistanlığı): 31 Ocak 2008 Leonardo da Vinci Hareketlilik Faaliyeti: 8 Şubat 2008 Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri: 15 Şubat 2008 Erasmus Hareketlilik Faaliyeti: 14 Mart 2008 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Faaliyeti: 14 Mart 2008 Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti: 30 Nisan 2008 Comenius ve Grundtvig Programları bünyesinde yürütülen Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti için, yukarıda verilen tarih dışında, bütçe imkanları çerçevesinde ve aksi belirtilmedikçe 2008 yılı için üç başvuru dönemi daha olup, bu konuda Merkez Başkanlığımız internet sitesinde yapılacak Teklif Çağrısı duyurularının takip edilmesi gerekmektedir. İrtibat Seminerleri ile Hazırlık Ziyaretleri faaliyeti için önceden belirlenmiş başvuru tarihleri söz konusu olmayıp, bu konuda Başkanlığımız internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir. BAŞVURU FORMLARI: Bu teklif çağrısı kapsamındaki faaliyet alanlarına ilişkin 2008 yılına ait tüm başvuru formları ve başvuru şekline ilişkin ayrıntılar Merkez Başkanlığı internet sitesinde ilgili programın sayfasında yer alacaktır. Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacak olup, ilgili program sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir. 2

3 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI ALT PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIM COMENIUS (OKUL EĞİTİMİ) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER Avrupa Komisyonunun 2 Ekim 2007 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Teklif Çağrısı nda Comenius Program faaliyetleri 2008 yılı öncelikleri yayınlanmıştır. Bu önceliklerin yanı sıra, kalite değerlendirmesine tabi tutulan ve yeterli bulunan başvurulara faaliyet bazında aşağıda belirtilen ulusal öncelikler uygulanır: Okul Ortaklıkları: 2008 yılından itibaren öncelikler ikiye ayrılmıştır. İlk aşama başvurunun geçerliliğini belirleyen idari öncelikler olup (bu öncelikler Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanmıştır) aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 1- Ortaklığın türüne bakılmaksızın bir okuldan sadece bir ortaklık başvurusu alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen okulların bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. 2- Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olup bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmak zorundadır. Ancak, İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formun Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır. 3- Bir ortaklıkta ülkemizden sadece bir okul yer alabilecektir. Eğer bir ortaklıkta ülkemizde birden fazla okul yer alması durumunda, bu okulların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır. 4- Bir ortaklıkta yer almış bir okulun yeni bir başvuru yapabilmesi için, daha önce yürütmüş olduğu ortaklığa ilişkin finansal işlemlerin tamamen sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Başvuru esnasında devam eden bir ortaklığı bulunan veya her ne sebeple olursa olsun daha önce yürütmüş olduğu ortaklığa ilişkin finansal işlemleri sonuçlandırılmamış okulların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ortaklıklarda yer alacak Yardımcı Ortakların (Associated Partners), okullara proje yürütmelerinde yardımcı olacak ve aralarında çıkar ilişkisi ve hiyerarşik ilişki bulunmayan kurumlardan olması gerekmektedir. Yardımcı Ortakların kabul veya reddi, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile yapılacak olan hibe sözleşmesinin ardından Başkanlığın onayına tabiidir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabii olup kamu okulları ve genel eğitim veren (mesleki olmayan) okullar tarafından yapılan başvurular önceliklidir. Başvuru yapabilecek okullar ve başvurabilecekleri ortaklık çeşidi aşağıdaki tabloda verilmiştir: 3

4 Çok Taraflı ve İki Taraflı Ortaklıklar Okul Öncesi Eğitim Kurumları Genel Orta Öğretim Meslek Okulları Kurumları İki Taraflı Ortaklıklar Çıraklık Eğitimi veren Kurumlar Ana Okulları Genel Liseler Endüstri Meslek Liseleri Mesleki Eğitim Merkezleri Uygulamalı Anaokulları Fen Liseleri Ticaret Meslek Liseleri Yuvalar (3-6 Yaş Gurubu) Anadolu Fen Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Anadolu Liseleri Turizm Ve Otelcilik Liseleri İlköğretim Okulları Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Turizm Ve Otelcilik Liseleri İlköğretim Okulları Sosyal Bilimler Liseleri Sağlık Meslek Liseleri İlköğretim Okulu Ve İş Okulu Spor Liseleri Teknik Liseler Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezleri Anadolu Meslek Liseleri Polis Kolejleri Anadolu Teknik Liseleri Çok Programlı Liseler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri İmam Hatip Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Güzel Sanatlar Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Tablo 1. Okul Ortaklıkları başvurusu yapabilecek okullar ve ortaklık çeşitleri 4

5 Okul Ortaklıkları Kapsamında Faaliyetlerde Yer alacak Öğretmen ve İdareciler Okul Ortaklıklarında sadece okul personeli ve öğrencileri katılımcı olabilecektir. Okullarda farklı statülerde öğretmenlerin çalışıyor olması nedeniyle okul personeli ifadesinin açıklığa kavuşturulması ihtiyacı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile de yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bölümde yer alan kurallar konulmuştur. Bu meyanda, yurtiçi faaliyetlere katılım konusunda bir öğretmenin verdiği ders saati ve statüsü (kadrolu, sözleşmeli, ücretli, görevlendirme yoluyla temin edilmiş olması gibi) bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır. Yurtdışı faaliyetlere katılabilecek ve irtibat kişisi olabilecek personele ilişkin şartlar ise aşağıda sıralanmıştır: 1- Bir okulda görev yapan idareciler 2- Bir okulda kadrosu bulunan veya sözleşmeli olarak çalışan ve en az 15 saat ders veren öğretmenler ile aşağıda verilen istisnai durumlardaki öğretmenler: a. Eğer okulda bu derse ilişkin açılan maksimum ders saati 15 saatin altında ise mevcut ders saati kadar ders veren kadrolu, sözleşmeli veya görevlendirme ile okulda görev yapan bütün branş öğretmenleri. b. Ortaklığın iletişim dilinin müfredatta olmasına rağmen bu dili bilen kadrolu veya sözleşmeli personeli bulunmaması durumunda başka bir okuldan Valilik /Kaymakamlık tarafından görevlendirilen yabancı dil öğretmenleri. Bu öğretmenler de 2. maddede veya bu maddenin a şıkkında belirtilen ders saatlerine uymak zorundadırlar. Ortaklık iletişim dilinin okulların müfredatlarında bulunmaması durumunda, görevlendirme yoluyla öğretmen temini kabul edilebilir olmadığından, ortaklığın iletişim dilinin okul müfredatında bulunan dillerden birinde olması gerekmektedir. c. Eğitim bölgesi okullarında görev yapıp kadrosu bir okulda olduğu halde birden fazla okulda görevlendirilen öğretmenler. Bu öğretmenler sadece bu okullardan biri için proje yapabilir ve faaliyetlerinde yer alabilirler. d. Okulda görev yapan ve iletişim dilini bilen tek öğretmenin askerlik, doğum izni veya uzun süreli hastalık sebepleri ile en az 1 eğitim yılı görev yapamayacak olması durumunda Valilik/Kaymakamlık yoluyla atanmış yabancı dil öğretmenleri. e. Okul müfredatında yabancı dil dersi bulunmayan anaokulu ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullarda iletişim dilini bilen öğretmenin bulunmaması ve görevlendirme/sözleşme yoluyla öğretmen temin edilememesi durumunda bu okullarda çalışan ücretli yabancı dil öğretmenleri. Belirtilen durumlar dışında hiçbir şekilde görevlendirme ile çalışan veya ücretli ders veren öğretmenler projelerin irtibat kişisi olamaz ve yurtdışı faaliyetlere katılamaz. Ayrıca bir öğretmen birden fazla projede irtibat kişisi olamaz, yurtdışı faaliyetlere katılamaz, başka okullar için proje hazırlayamaz. Proje başvurusunda bulunacak okulun bu işle görevlendireceği personeli seçerken mecburi hizmetinin olup olmamasına veya proje dönemi içinde askerlik görevini yapıp yapmayacağına dikkat etmesi gerekmektedir. 5

6 İrtibat Seminerleri ve Hazırlık Ziyaretleri: Bu faaliyetlerin amacı okulların Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında ortaklık kurmaları ve proje üretmelerini sağlamak olduğundan Okul Ortaklıkları için öngörülen ulusal öncelikler bu faaliyetler için de aşağıda belirtilmiştir. 1- Bir okuldan sadece bir İrtibat Semineri/Hazırlık Ziyareti (PV) başvurusu alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen okulların bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. 2- Başvurular seminer veya ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olması ve bu dilin Avrupa Birliği nin resmi dillerinden biri olması gerekmektedir. Başvuruda İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formun Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Söz konusu tercümenin eklenmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 3- Hazırlık ziyaretlerine daha önce hiçbir ortaklıkta yer almamış ve bu faaliyetten yararlanmamış okullar başvurabilirler. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıdaki koşullara ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabii olup aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilecektir: 1- Kamu okulları ve genel eğitim veren (mesleki olmayan) okullar tarafından yapılan başvurular, 2- Önceki yıllarda en az Okul Ortaklıkları (proje) başvurusu alınmış ya da hiç başvuru alınmamış illerden gelen başvurular (Bunlar, hiç başvuru alınmayanlardan başlayarak toplam 5 ten az başvuru alınan iller olup sırasıyla şunlardır: Bitlis, Kars, Mardin, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bingöl, Düzce, Erzincan, Hakkari, Siirt, Van, Yozgat, Erzurum, Karabük, Kırklareli, Kilis, Rize, Tunceli, Ardahan, Edirne, Gümüşhane, Sinop, Tokat, Burdur, Iğdır, Niğde, Sivas) Hizmet-İçi Eğitim: Hizmet-içi Eğitim faaliyeti başvurularında; 1. Örgün eğitim kurumlarında öğrencilerle doğrudan iletişim içinde olan (ders veren) öğretmenler, 2. Daha önce hiçbir program kapsamında mali destek almamış öğretmenler ve idareciler, 3. Okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve idareciler, 4. Önceki yıllarda bu faaliyet için beş ve daha az öğretmenin yararlandığı iller önceliklidir. Bu öncelik alanlarının yanı sıra şu idari tedbire de uyulması gerekmektedir: Bir kişiden sadece bir başvuru alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen kişilerin bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen kişiler, bir sonraki dönemde yeniden başvuru yapabileceklerdir. Buna ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru dönemlerinde internet sitemizde yayınlanacak olan teknik (uygunluk) kriterlerin de sağlanması gerekmektedir. 6

7 Comenius Asistanlığı: Comenius Asistanlığı başvurularında; 1. Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler veya bu üniversitelerden mezun olanlar önceliklidir sınıf öğrencileri 4. sınıf öğrencilerinden, 4.sınıf öğrencileri de mezunlardan daha önceliklidir. 3. Başvuruların çeşitlendirilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışındaki üniversitelerden gelen başvurular öncelikli olacaktır. Comenius Asistanına Ev Sahipliği için yapılacak olan başvurularda: 1. Kamu okulları, 2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullar, 3. Comenius Okul Ortaklıkları başvurusunda bulunan okullar, öncelikli olacaktır. HİBE MİKTARLARI Faaliyetler bazında verilecek hibeler aşağıdaki gibidir. Okul Ortaklıkları: 2008 yılı için her bir okul ortaklığına verilecek hibe Avrupa Komisyonu tarafından götürü usulde düzenlenmiş ve Komisyon tarafından belirlenen hareketlilik (kişi) sayılarına göre iki yıllık olarak Ulusal Ajanslar tarafından belirlenmiştir. Hibe miktarlarının belirlenmesinde, hibe kullanımına ilişkin önceki yıllardan edinilen deneyim ve çeşitli faaliyetler için Komisyon tarafından ülkelere göre belirlenmiş harcırah miktarları esas alınmıştır. Tablo 2 de Başkanlığımız tarafından 2008 yılı Okul Ortaklıkları için belirlenmiş hibe miktarları verilmiştir. Asgari Hareketlilik Sayısı Bütçe Miktarı Çok Taraflı Ortaklıklar 4 6, , , ,000 İki Taraflı Ortaklıklar 12 13, ,000 Tablo 2. Okul Ortaklıkları İçin Hibe Miktarları 7

8 İrtibat Seminerleri: İrtibat seminerleri için sağlanan hibe miktarları Tablo 3 de verilmiştir. Yurtdışında yapılan irtibat seminerlerine ödenen seminer ücreti ortalama arasındadır ve bunlar doğrudan ilgili Ulusal Ajansa ödenir. Yurtdışındaki İrtibat Seminerleri Yurtiçindeki İrtibat Seminerleri Seminer ücreti Doğrudan ilgili Ulusal Ajansa ödenir Seyahat Ücreti/Seyahat Sigortası Gerçekleşen değer ödenir. (Sözleşme miktarını geçmemek kaydıyla) 50 ya kadar seyahat tutarı ödenir Tablo 3. İrtibat Seminerleri İçin Hibe Miktarları Hazırlık Ziyaretleri: Yurt dışında yapılacak Hazırlık Ziyaretlerine bir kişi, en fazla 5 gün (6 gece) süreyle katılabilmektedir. İaşe-ibate harcamaları için yararlanıcıya, ziyaretin gerçekleştirileceği ülkeye göre belirlenen Tablo 4 deki günlük harcırahlar ödenir. Seyahat sigortası, vize ve seyahat masrafları gerçekleşen değer üzerinden ödenir. Yararlanıcıya bu faaliyet için ödenen toplam miktar faaliyet öncesinde düzenlenmiş olan sözleşmede belirtilen tutarı aşamaz. Yurt içinde yapılan Hazırlık Ziyaretleri için Başkanlığımızca herhangi bir işlem yapılmamakta ve ödenek sağlanmamaktadır. Öncelik irtibat seminerlerinde olup 2008 yılı program bütçesinden hazırlık ziyareti için ödenek ayrılmamıştır. Bütçede ödenek kaldığı taktirde 2008 yılı ekim ayından itibaren hazırlık ziyaretlerine başvuru alınabilecektir. Hizmet İçi Eğitim: Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri 6 haftaya kadar sürebilir. Ancak, bir kurs kapsamındaki hizmet-içi eğitim faaliyetine katılım süresi asgari 5 tam iş günü olabilir. Diğer hizmet-içi eğitim faaliyetlerine katılım daha kısa süreli olabilmektedir. Hibe miktarı; seyahat, vize masrafları, dil hazırlık masrafları (yabancı dil öğretmenlerine ödenmez ve azami 50 dur), kurs ücreti (günlük azami 150 dur) ve kurs süresi ile kursun düzenlendiği ülkeye göre belirlenen harcırah tutarının (Bkz. Tablo 4) toplamından oluşur. 5 güne kadar Hazırlık ziyaretleri ile kısa süreli Hizmet-İçi Eğitim Faaliyeti için günlük Harcırah Haftalık Harcırah Oranları Ülke Hafta Hafta Haftalar Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Almanya Estonya Yunanistan İspanya

9 Fransa İrlanda İtalya GKRY Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere İzlanda Lihtenştayn Norveç Tablo 4: Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti ve Hazırlık Ziyaretleri için harcırah tablosu 9

10 Comenius Asistanlığı Görevleri 3 ila 10 ay süren Comenius Asistanlarına, Tablo 5 de verilen ve ülkeye göre değişen aylıklar ödenir. Asistanlara ayrıca, katılmaları halinde, Uyum Semineri için 200 ödeme yapılır. Ancak, seyahat, seyahat sigortası, vize masrafları ve diğer harcamalar ayrıca ödenmez; ilk ayın ödeneğinden karşılanır. Asistanlık Süresi Ülke Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Almanya Estonya Yunanistan İspanya Fransa İrlanda İtalya GKRY Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere İzlanda Lihtenştayn Norveç Tablo5: Comenius Asistanlığı Faaliyeti için harcırah tablosu 10

11 ERASMUS (YÜKSEKÖĞRETİM) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER: 2008 Teklif yılı için Avrupa Birliği Komisyonunun 2 Ekim 2007 tarihli ve DG EAC/30/07 numaralı Hayatboyu Öğrenme Programı için Teklif Çağrısı ndaki önceliklerin yanı sıra Erasmus Programı ulusal öncelikleri şu şekildedir: 1. Daha önce Erasmus faaliyetinde yer almamış ve özellikle yeni kurulan üniversitelerin Erasmus programından yararlanmalarını teşvik etmek 2. Hareketlilik faaliyetlerine katılacak öğrenci/üniversite personelinin faaliyete katılmadan önce dil becerilerinin güçlendirilmesi için üniversitelerin kurslar düzenlemesini teşvik etmek 3. Daha önce hareketlilik gerçekleştirilememiş ülkelerle / disiplinlerde (veya az gidilmiş ülkelerle / disiplinlerde) hareketliliğin gerçekleştirilmesini teşvik etmek 4. Öğrencilerin kısa süreli değişim yerine uzun süreli hareketlilik faaliyetinde bulunmalarını teşvik etmek 5. Tüm yüksek öğretim kurumlarımızın hareketlilik faaliyetlerine katılabilmesi için öncelikli olarak (Genişletilmiş) Erasmus Üniversite Beyannamesi ni almalarını teşvik etmek 6. Hareketlilik faaliyetlerinin Bologna Süreci ne aktif katılımı hızlandırması ve bu faaliyetlere katılan öğrenci/üniversite personelinin öğrenme tekniklerine ve müfredata etkin katkısı olmasını sağlamak 7. Yoğun Programlar ın ülke merkezli bir faaliyet türüne dönüştürülmesi ile üniversitelerin projelerde koordinatör olarak yer alması ve böylelikle aktif katılımının sağlanması için teşvik; dolaylı olarak da bu projelerle öğrenci ve üniversite personeli hareketliliğine katılımını teşvik etmek 8. Yerleştirme faaliyetinde bulunacak yükseköğretim kurumlarının işletmelerle iyi bir işbirliği kurmalarını ve özellikle bölgesel konsorsiyum organize ederek yerleştirme imkanlarını artırmayı teşvik etmek 9. Yükseköğretim kurumlarımızın misafir edecekleri öğrencileri Türkçe dil kursu düzenleyecek kurumlarımıza yönlendirmeleri ve Türkçe dersi almaları konusunda teşvik etmek olarak tespit edilmiştir. HİBE MİKTARLARI 2008/09 akademik yılında kullanılacak toplam Erasmus Programı bütçesi Avrupa Komisyonu nun dağılım kriterleri ve ülkemizdeki uygulama göz önünde bulundurularak altfaaliyetler bazında hibe dağılım oranı aşağıdaki şekilde planlanmaktadır: 11

12 Erasmus Hibesinin Faaliyet Alanlarına Dağılımı Öğrenci Hareketliliği 83,1 % Personel Hareketliliği 10,0 % Yoğun Programlar 0,7 % Hareketlilik Organizasyonu 6,0 % Engelli hareketliliği 0.2 % Toplam 100,0 % Erasmus Yoğun Dil Kursu 100,0 % Öğrenci Hareketliği (Öğrenim) Öğrencilerin öğrenim görmek amacı ile yurtdışına gitmeleri durumunda gidilen ülke bazında hibeler öngörülmektedir. Bu kategori aşağıdaki şekilde planlanmıştır (Geçen yılın ülke kategorisine göre bu yıl Macaristan ve Slovenya nın yer değiştirdiğine dikkat ediniz) : Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları Kategori I II III IV Ülkeler Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, GKRY, Estonya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye * Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan ve Malta Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık * Yalnızca yurtdışından Türkiye ye eğitim amaçlı personel hareketliliği kapsamında gelen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kategorilere göre öğrencilere verilecek hibe miktarları aylık olarak sırasıyla 300, 400, 500 ve 600 Avro olacaktır. Gidilen ülkeye göre öğrencilerin en çok değişim yaptığı aralıklar ve oranlar dikkate alındığında ortalama hibelerin aylık 400 Avro civarında olacağı hesaplanmıştır. Aylık süreleri aşan durumlarda aşağıdaki tablo kullanılacaktır: 1-3 gün 4-10 gün arası gün arası gün arası 25 gün ve fazlası 0 ¼ aylık hibe ½ aylık hibe ¾ aylık hibe Tam aylık hibe 12

13 Öğrenci Yerleştirme/Staj (Placement) Bu faaliyet alanı için öngörülen rakamlar ise yine ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe miktarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir. Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları Haftalık süreler ( ) Aylık süreler ( ) Gidilen ülke kategorisi ay arası aylık hibeler 7-12 ay arası aylık hibeler I II III IV Hareketlilik Organizasyonunda kurumlara verilen kişi başı değişim destek miktarları Hareketlilik Organizasyonu kaleminde ise kişi başı değişim aralıkları bazında yüksek öğretim kurumlarına verilmesi planlanan hibe miktarları aşağıdaki şekilde planlanmaktadır: Hareketlilik Organizasyonu Aralıkları Tüm hareketlilik faaliyetleri için Personel hareketliliği faaliyeti (üniversite personelinin ders vermek veya eğitim almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler) için gidilen ülkelere göre hibe miktarları Öğretim elemanlarının ders vermek ya da eğitim almak üzere; diğer üniversite personelinin eğitim almak amacıyla hareketlilik faaliyetinde bulunmaları durumunda ülkelerin kategorize edildiği tablo kullanılacak olup; bu kategorilere ödenecek miktarlar seyahat hariç aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Seyahat ücretlerinin gerçekleşen değerler üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Gidilen ülke kategorisi Gidilen süre (gün) ( ) I II III IV

14 Gidilen ülke Gidilen süre (hafta) ( ) kategorisi I II III IV Öğrenci hareketliliği müracaatı için gerekli şartlar: Öğrenim amaçlı öğrenci hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır: Lisans için 2/4 veya 70/100; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.5/4 veya 75/100 ağırlıklı ders ortalamasına mevcut olması gerekir. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması % 50; yabancı dil bilgisi % 50 etki edecektir. Yabancı dil kriterinde üniversitelerce tüm öğrencilere şeffaf ve adil bir sınav yapılarak sonuç değerlendirilebilir. Ancak tüm öğrenciler aynı tür bir değerlendirmeye tabi olacaklardır. Yerleştirme/staj için yapılacak başvurularda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru ön şartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Başkanlığımızın koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler kendileri taban puan barajını yükseltebileceklerdir. Aynı şekilde, müracaat sayısı yeterli olmadığı durumlarda (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır: ağırlıklı ders ortalaması % 55; yabancı dil bilgisi % 45. Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Üniversite personelinin katılacağı kurslarla ilgili bir veri mevcut olmadığından bu faaliyet türünde bir seçim öngörülmemektedir. Bu hibenin kullanımı üniversitelerinin talep ettiği hibe miktarı ve karşılanma oranı ile sınırlı olacaktır. Ancak seçimlerin şeffaf ve adil olması üniversitelere hatırlatılacaktır. Yoğun Programlar (YP) Yoğun Programlar kapsamında yapılacak projelerin ülke merkezli faaliyetler türüne dönüşmesi ile, her ne kadar akademik yılında beklenen oranda bir başvuru olmasa da, bu yıl üniversitelerimiz tarafından organize edilecek proje sayısında bir artış beklenmektedir. Bu sebeple bu projelere Erasmus bütçesinin % 0,7 lik kısmının ayrılması uygun görülmektedir. Teklif çağrısına cevap vererek proje başvurusunda bulunan kurumların başvuruları dış uzmanlarca değerlendirdikten sonra başarılı bulunan projelere ödemeler şu şekilde yapılacaktır: Proje organizasyonu için kurumlara 5000 Avro götürü şeklinde (toptan tutar = lump sum) olarak verilecektir. Proje kapsamında yurtdışından gelecek katılımcıların seyahat masraflarının Komisyon un öngörüsü ile % 75 lik kısmı karşılanacaktır. Proje süresince ülkemizde bulunacak öğrenci ve öğretim elemanlarına ise verilecek harcırah miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 14

15 Öğrenciler (seyahat hariç) Öğretim Elemanları (seyahat hariç) ( ) ( ) Günlük oran 1. hafta 2. hafta 3., 4., 5. ve 6. haftalar Haftalık oran Faaliyetin gerçekleşeceği ilde bulunan ortak kurumlardan katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına herhangi bir harcırah ödenmeyecektir. Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) Başvurular arasında başarılı olacak kurumlara her bir kurs için organizasyon bedeli olarak Avro toptan tutar olarak verilmesi uygun görülmektedir. Planlanan kursun başarılı bir şekilde yürütülmesi için verilen kaynağın yeterli olmaması halinde, kurs düzenleyecek kurum karşılaşılabilecek ek masrafları karşılayacağını taahhüt edecektir. Ancak başvuran öğrenci sayısı 8 ve daha fazla olan kursların yürütülmesi uygun görülecek, daha az öğrenci başvurması durumunda öğrenciler diğer kurs düzenleyen üniversitelere yönlendirilecektir. 15

16 LEONARDO DA VINCI (MESLEKİ EĞİTİM) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER Leonardo da Vinci Programı kapsamında 2008 Teklif yılı için Avrupa Birliği Komisyonu nun 02 Ekim 2007 tarihli ve EAC/30/07 numaralı Hayatboyu Öğrenme Programı İçin Teklif Çağrısı nda yer alan program önceliklerinin yanı sıra geçerli olacak Leonardo da Vinci Programı ulusal öncelikleri proje türlerine göre şu şekildedir: a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: Hareketlilik faaliyet alanı için ulusal öncelikler; 1- Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması, 2- İşgücü piyasasının güçlendirilmesi, 3- Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması, 4- Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, 5- Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması, olarak tespit edilmiştir; b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation-TOI) Projeleri: Yenilik Transferi faaliyet alanı için ulusal öncelikler; 1- Kamu kurumları da dahil olmak üzere, gayri resmi mesleki eğitim ile ilgili karar verici ve uygulayıcı kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili konular, 2- Mesleki Eğitim alanında faaliyet gösteren şemsiye kuruluşların görev alanlarıyla ilgili kapsayıcı temalar, 3- Ticaret ve Sanayi Odaları ve Küçük ve Orta büyüklükte İşletmeler tarafından hazırlanan alanları ile ilgili konular, olarak tespit edilmiştir. c) Leonardo da Vinci Ortaklık (Partnerships) Projeleri: 2008 yılından itibaren yeni bir faaliyet alanı olarak uygulamaya konulacak Leonardo da Vinci Ortaklıkları faaliyet alanı için Komisyon un kararına uygun olarak Komisyonun ilgili teklif çağrısındaki öncelikler takip edilecek ve ayrıca ulusal öncelik tespit edilmeyecektir. 16

17 UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNCELİKLER ve İDARİ TEDBİRLER a) Hareketlilik(Mobility) Projeleri: 1- Her bir tüzelkişilik hareketlilik faaliyet alanı içindeki üç tür projenin (IVT, PLM, VETPRO) her birinden en fazla birer adet proje sunabilecektir. Birden fazla proje başvurusunda bulunan kuruluşların aynı proje türünden başvurularının tamamı, uygunluk değerlendirmesi aşamasında ya da tespit edildiği diğer aşamalarda elenecek ve kalite değerlendirmesine alınmayacaktır. Bu hüküm üniversitelerde fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler, Bakanlıkların merkez teşkilatlarında genel müdürlükler, taşra teşkilatlarında ise il ve ilçe düzeyindeki yapılanma temel alınarak uygulanacaktır. İdari yapılanmasının çeşidi konusunda tereddüt oluşan kurumlar için Başkanlığımızın kararı esas alınacaktır. 2- Eğitim kurumları tarafından sunulan mesleki eğitim ve öğretim uzmanlarına yönelik (VETPRO) projelerde, proje konusuyla ilgili en az üç farklı sektörden (KOBİ, kamu kurumu, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, büyük işletmeler, sendikalar, odalar vb.) yerli ortaklık kurulmuş olması şartı aranacaktır. Üç ortaktan her birinin gönderen ortak olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan VETPRO projeleri kalite değerlendirmesine alınmadan uygunluk aşamasında elenecektir. Sunulan hareketlilik projelerinden, 1. Birden fazla kurumun katılımcı ortak olarak yer aldığı projeler, 2. Kurumlar ve sektörler arası açık bir işbirliği içeren, bu kapsamda eğitim kurumlarını, özel sektör kuruluşlarının, işletmelerin, KOBİ lerin, STK ların, yerel idarelerin ve kamu idari birimlerinin katılımcı gönderen ortak olarak katıldığı projeler, 3. Yurtdışından birden fazla katılımcı alan ortak içeren ve doğrudan proje konusu ile ilgili faaliyet gösteren kurumlarla yapılmış ortaklıklara (gerçek ortaklık) sahip projeler, 4. Genel olarak dezavantajlı grupların mesleki gelişimine katkıyı hedef alan ve bu çerçevede engelli bireylere yönelik ve bu bireyleri içeren; kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan ve katkı sağlama potansiyeli içeren projeler, 5. Önceki yıllarda daha az proje alınan illerden ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgelerinden sunulan projeler, 6. Katılımcı sayısı ve bütçe büyüklüğü olarak kapsayıcı niteliğe sahip, kalite açısından da boyutu ile orantılı hazırlanmış projeler, uygulamaya yönelik önceliğe sahip olacaktır. b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) Projeleri 1. Daha önce B tipi proje yürütmemiş olan kurum ve kuruluşlardan gelen projeler, 2. İş dünyasında dezavantajlı grupların desteklenmesine yönelik olarak geliştirilen ve bu çerçevede engellilere yönelik, kadın-erkek eşitliğine katkı sağlayan ve kadınların mesleki gelişimlerini öne çıkaran projeler, 17

18 3. Kurumlar ve sektörler arası açık işbirliği içeren, yaygın ve gayri resmi mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan projeler, uygulamaya yönelik önceliğe sahip olacaktır. c) Leonardo da Vinci Ortaklık (LdV Partnerships) Projeleri Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olup bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmak zorundadır. Ancak, İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise ortaklığın dilindeki bu orijinal başvuru formlarına ek olarak aynı formun Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır. HİBE MİKTARLARI: LdV Programı için tahsis olunan hibe tutarının, faaliyet alanları arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılması öngörülmektedir: Proje Türü LdV bütçesinden öngörülen hibe tutarları Hareketlilik Projeleri 60% Yenilik Transferi Projeleri 30% Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri 9% Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri 1 % a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: 1. Seyahat Harcamaları: Seyahat harcamaları yerleştirme faaliyetinin 12 hafta ve üzeri olduğu durumlarda iaşe-ibate bedeline dahildir. Ayrıca yol kalemi için katkı talep edilmemelidir. Yerleştirme süresi 12 haftadan kısa olan projeler için, iaşe-ibate hariç ve bir kişi için en fazla 600 a kadar seyahat bedeli talep edilecektir. Bu durumda yol giderleri gerçek harcama olarak değerlendirilecektir. 2. Sigorta Harcamaları: Sigorta harcamaları iaşe ibate bedellerinden karşılanacağı için ayrıca talep edilmeyecektir. 18

19 3. Yönetim İzleme ve Hazırlık Harcamaları ( ): Proje Türü IVT-PLM (1 kişi için) VETPRO (1 kişi için) Hazırlık Yönetim İzleme (Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık) 12 haftaya kadar 12 hafta ve üzeri 12 haftaya kadar 12 hafta ve üzeri Hazırlık faaliyetleri gerçek harcama kapsamında değerlendirilecektir. 4. İaşe-İbate Bedelleri ( ): Tablo 1.Mesleki eğitim uzmanları (VETPRO) hedef grubu (1 kişi için - sigorta dahil) Hafta Ülke Bulgaristan- BG Romanya- RO GKRY - CY Letonya - LV Litvanya - LT Estonya - EE Almanya - DE İspanya - ES İtalya - IT Yunanistan - EL Portekiz - PT Polonya - PL Slovenya - SI Malta - MT Macaristan - HU Çek Cumhuriyeti - CZ Slovakya - SK Lihtenştayn - LI Belçika - BE Lüksemburg - LU Avusturya - AT Hollanda - NL İsveç - SE Fransa - FR Finlandiya - FI İrlanda - IE Danimarka - DK İzlanda - IS Norveç - NO İngiltere - UK

20 Tablo 2.Temel mesleki eğitimdekiler (IVT) ve iş dünyasındaki kişiler (PLM ) hedef grubu (1 kişi için-sigorta dahil) Haftalık Yol Dahil --> Ülke haftadan sonra Haftalık Bulgaristan- BG Romanya- RO GKRY - CY Letonya - LV Litvanya - LT Estonya - EE Polonya - PL Slovenya -SI Malta - MT Macaristan - HU Çek Cumhuriyeti - CZ Portekiz - PT Yunanistan - EL Slovakya -SK Almanya - DE Belçika - BE Lüksemburg - LU İspanya -ES Avusturya - AT Hollanda - NL İtalya - IT İsveç - SE Finlandiya - FI Fransa - FR İrlanda - IE Lihtenştayn - LI Danimarka - DK İzlanda - IS Norveç - NO İngiltere - UK

21 b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) Projeleri Yenilik Transferi Projeleri için her proje için yıllık azami hibe tutarı Avro olarak tespit edilmiş olup, projede yer alan personel ve seyahat bütçe kalemlerinde kullanılacak tutarlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Tablo 1. Projede görev alan personele ödenebilecek en yüksek günlük ücret miktarları ( ) Araştırmacı Öğretmen Ülke Yönetici Eğitici Teknik İdari Belçika BE Bulgaristan- BG Çek Cumhuriyeti CZ Danimarka DK Almanya DE Estonya EE Yunanistan EL İspanya ES Fransa FR İrlanda IE İtalya IT GKRY CY Letonya LV Litvanya LT Lüksemburg LU Macaristan HU Malta MT Hollanda NL Avusturya AT Polonya PL Portekiz PT Romanya- RO Slovenya SI Slovakya SK Finlandiya FI İsveç SE İngiltere UK İzlanda IS Lihtenştayn LI Norveç NO Türkiye TR

22 Tablo 2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerli olan en yüksek günlük iaşe (harcırah) değerleri Ülke Günlük iaşeibate (harcırah - ) Belçika BE 251 Bulgaristan- BG 161 Çek Cumhuriyeti CZ 214 Danimarka DK 347 Almanya DE 251 Estonya EE 200 Yunanistan EL 234 İspanya ES 257 Fransa FR 297 İrlanda IE 306 İtalya IT 283 GKRY CY 230 Letonya LV 193 Litvanya LT 190 Lüksemburg LU 251 Macaristan HU 192 Malta MT 228 Hollanda NL 276 Avusturya AT 267 Polonya PL 193 Portekiz PT 230 Romanya- RO 163 Slovenya SI 218 Slovakya SK 221 Finlandiya FI 293 İsveç SE 289 İngiltere UK 350 İzlanda IS 288 Lihtenştayn LI 302 Norveç NO 349 Türkiye TR

23 c) Leonardo da Vinci Ortaklık (LdV Partnerships) Projeleri Leonardo da Vinci Ortaklık projeleri için aşağıdaki miktarlar uygulanacaktır: Asgari hareketlilik sayısı / kişi sayısı Sabit Bütçe Miktarı d) İrtibat Seminerleri ve Hazırlık Ziyaretleri: Yurtdışında yapılan irtibat seminerleri için ilgili ülke Ulusal Ajansının belirlediği miktarda seminer ücreti ödenir. Ancak seminer ücreti için ödenecek miktar 400 yu aşamaz. Seyahat ücreti, gerçekleşen miktar üzerinden ödenir. Sigorta ve vize masrafları günlük aşağıdaki tablolarda belirtilen harcırah miktarlarına dahildir. Tablo 1. İrtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretleri için harcırah tablosu: Günlük ( ) Gidilecek Ülke Belçika - BE Bulgaristan- BG Çek Cumhuriyeti - CZ Danimarka DK Almanya - DE Estonya EE Yunanistan EL İspanya ES Fransa FR İrlanda IE İtalya IT G.K.R.Y CY Letonya LV Litvanya LT Lüksemburg - LU Macaristan - HU Malta MT

24 Hollanda NL Avusturya AT Polonya PL Portekiz PT Romanya- RO Slovenya SI Slovakya SK Finlandiya FI İsveç SE İngiltere - UK İzlanda IS Lihtenştayn - LI Norveç NO

25 GRUNDTVIG (YETİŞKİN EĞİTİMİ) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER 2008 Öğrenme Ortaklıkları projelerinde 2 Ekim 2007 tarihinde yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Teklif Çağrısı Bölüm I: Stratejik Öncelikler bölümünde yer alan önceliklerin yanı sıra Grundtvig programı ulusal öncelikleri şu şekildedir ; 1. Grundtvig programı kapsamında şimdiye kadar hiç proje desteği almayan aşağıdaki illerden yapılan başvurulara öncelik verilecektir. Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Mardin, Nevşehir, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Zonguldak. 2. Yaygın eğitim kurumları (halk eğitim merkezi, mahalli idareler, müze, kütüphane, cezaevi vs.) örgün eğitim kurumlarına (üniversite, yüksekokul, ilk ve ortaöğretim kurumları) göre önceliklidir. 3. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının başvuruları, kar amacı gütmeyenler dahil, özel kuruluşların başvurularına göre önceliklidir. 4. Kuruluşların tek bir projeyle başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla proje başvurusunda bulunan kuruluşların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılacaktır. Büyük kuruluşlar en fazla bağlı genel müdürlükleri veya müdürlükleri sayıları kadar başvuruda bulunabilirler. 5. Başvurular İngilizce yapılacaktır. Eğer proje başvurusu resmi AB dillerinden biriyle yapılırsa orijinali ile birlikte İngilizce veya Türkçe çevirisi mutlaka sunulacaktır. HİBE MİKTARLARI: a. Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri : Grundtvig, Öğrenme Ortaklıkları Projeleri için 2008 yılı başvuru döneminde proje esnasında yapılacak hareketlilik sayısı baz alınarak götürü bedelde hibe sağlanacaktır. Her ulusal ajans, kendi ülkesinden başvuru yapacak olan kuruluşların alabilecekleri azami hibe miktarlarını belirlemiştir. Türkiye için bu miktar aşağıdaki gibidir: Tablo 1: Öğrenme Ortaklıkları hareketlilik sayılarına göre hibe miktarları Yapılması gereken en düşük hareketlilik sayısı Götürü bedel (sabit) hibe miktarı

26 b. Bireysel Hibe Destekleri : İaşe-İbate Miktarları Grundtvig kapsamında hizmet içi eğitim kursları, irtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretleri için sağlanacak iaşe-ibate miktarları, Avrupa Komisyonu nun ülkelerin yaşam indekslerini göz önüne alarak belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde gidilecek ülkelere göre gündelik ve haftalık olarak aşağıda Tablo 2 de belirtilmiştir. Bunun yanında; Kurs ücreti için günlük azami 150 Avro yu aşmamak kaydıyla en fazla Avro ödenebilecektir. Yabancı dil hazırlığı için en fazla 100 Avro ödenebilecektir. Yabancı dil öğretmenleri, yabancı dil hazırlık hibe kaleminden yararlanamaz. Seyahat bedelleri, Komisyon kuralları çerçevesinde yapılması koşuluyla gerçekleşen tutar üzerinden karşılanacaktır. Tablo 2: Grundtvig Bireysel Eğitim Destekleri Yılı İaşe-İbate Miktarları Tablosu Günlük Hazırlık ziyareti ve kısa süreli hizmet içi eğitim için ( 6 gece konaklamaya kadar) (Seyahat Hariç) Haftalık (1 ila 6 hafta) 6 geceden fazla süren faaliyetler için 1. hafta 2. hafta 3-6 hafta ÜLKE Belçika - BE 125,4 783,75 439,2 279 Bulgaristan- BG 80,4 502,5 281,7 179 Çek Cumhuriyeti - CZ 106,8 667,5 373,5 237 Danimarka DK 172, ,8 384 Almanya - DE 125,4 783,75 439,2 279 Estonya EE 99,6 622,5 348,3 221 Yunanistan EL ,25 409,5 260 İspanya ES 128,4 802,5 449,1 285 Fransa FR 148,2 926,25 518,4 329 İrlanda IE ,25 535,5 340 İtalya IT ,25 493,2 313 GKRY CY 114,6 716,25 401,4 255 Letonya LV ,7 213 Litvanya LT 94,8 592,5 332,1 211 Lüksemburg - LU 125,4 783,75 439,2 279 Macaristan - HU 95,4 596,25 333,9 212 Malta MT 113,4 708,75 396,9 252 Hollanda NL ,5 483,3 307 Avusturya AT 133,8 836, Polonya PL ,7 213 Portekiz PT 115, ,

27 Romanya- RO ,25 283,5 180 Slovenya SI 108,6 678,75 379,8 241 Slovakya SK 110, ,1 245 Finlandiya FI 146, ,1 325 İsveç SE Birleşik Krallık - UK 174,6 1091,25 611,1 388 İzlanda IS Lihtenştayn - LI 150,6 941,25 527,4 335 Norveç NO 174,6 1091,25 611,1 388 Türkiye TR 93, ,

28 ORTAK KONULU (TRANSVERSAL) PROGRAM ÇALIŞMA ZİYARETLERİ ULUSAL ÖNCELİKLERİ Avrupa Komisyonu nun 2 Ekim 2007 tarihli Genel Teklif Çağrısı çerçevesinde Akademik yılında gerçekleşmek üzere, eğitim uzmanları ve eğitim yöneticilerinin Çalışma Ziyaretleri için, son başvuru tarihi 30 Nisan 2008 olan başvurular alınacaktır. 3 Mart 2008 tarihinden itibaren başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi ve gerekli formlara internet sitemizden ulaşılabilecektir. Bu bağlamda geçerli olacak Değerlendirme Kriterleri ve Ulusal Öncelikler aşağıdadır: 1. Çoğaltan etkisi 2. Bölgesel dağılım (Kalkınmada öncelikli bölgeler ve kırsal kesimden gelen başvurular) 3. Yabancı dil seviyesi 4. Başvuru sahibinin mesleki faaliyet alanı ile müracaat formunda belirtilen 4 ziyaret tercihi arasındaki uygunluk 5. Kurumsal ve bireysel açısından hedef kitle içerisindeki çeşitliliğin gözetilmesi. HİBE MİKTARLARI: Yararlanıcılara verilecek hibe miktarlarının üst sınırları ziyaretin yapılacağı ülkelere göre ÜLKE GRUPLARINA GÖRE HİBE ÜST SINIRLARI 3 kategoriye ayrılmış olup sırasıyla 1100, 1200 ve 1300 Avro olarak belirlenmiştir: I. GRUP II. GRUP III. GRUP ÜLKE HİBE ( ) ÜLKE HİBE ( ) ÜLKE BULGARİSTAN AVUSTURYA İNGİLTERE ROMANYA BELÇİKA İRLANDA SLOVAKYA LÜKSEMBURG İZLANDA SLOVENYA MALTA FİNLANDİYA LETONYA PORTEKİZ 1200 DANİMARKA LİTVANYA 1100 GKRY FRANSA ÇEK CUMH. İSPANYA LİHTENŞTAYN POLONYA İTALYA İSVEÇ MACARİSTAN ALMANYA NORVEÇ ESTONYA HOLLANDA YUNANİSTAN HİBE ( )

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI 09.09.2011

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2011 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2011 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2011 ULUSAL TEKLİF

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007 2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Dönem Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 2007-2014 yılları arasında

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 26 Ekim 15 Kasım 2016 tarihleri arasında

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2016-2017 AKADEMĐK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ STAJ HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı, Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Staj) (Student Mobility for Placements-SMP)

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Ulusal Ajanslar bu eklentiyi tercüme etmeli ve uygun yerlerini doldurmalıdır. III.1 COMENIUS III.2 ERASMUS III.3 LEONARDO DA VINCI III.4 GRUNDTVIG III.5 ORTAK

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU 2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NEDİR? Unikop Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 017-018 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı

2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 2015-2016 Akademik yılı Güz dönemi için Erasmus Programı kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği yapılacaktır. Değişim öğrencileri

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017-2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 3 Şubat 20 Şubat 2017

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personel (Prof,

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ANADOLU STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 *BE5F84AE* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 41360429-100- Konu : 2013-2014 Erasmus personel Ders Verme Hareketliliği SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI İLAN TARİHİ: 15/04/2014 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 15/05/2014 GENEL HÜKÜMLER: Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA-3) PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 9 30 Ekim 2017 tarihleri

Detaylı

İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK

İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK ULUSAL AJANS TÜRKİYE 2005 GİRİŞ İdari ve Mali Elkitabı, yerleştirme/değişim (YE/DE) projeleri için bir yardım ve yönetim aracıdır. Bu elkitabı, Ulusal Ajans (UA), ile

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2014-2015 DÖNEMİ BAŞVURULARI Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı