JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI (JANU) 19 Nisan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI (JANU) 19 Nisan 2009"

Transkript

1 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI (JANU) 19 Nisan 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L A Ç I K L A M A 1. Bu kitapçıkta, Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir: Genel Yetenek Testi 1 Genel Kültür Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Test puanlanırken her bölümdeki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 1. Romancımız, bu yeni romanında da kişilerini kendi sesleriyle konuşturarak anlatımına büyük bir inandırıcılık kazandırıyor. Bu parçada geçen roman kişilerini kendi sesleriyle konuşturma sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A GENEL YETENEK TESTİ 3. Bilinir ki edebiyat, bilimdeki gibi buluşların değil, yaratıcılığın ürünüdür. Bu gerçeği göz önünde I bulundurması gereken eleştirmenin işi, beğendiğini A) Kişileri, kendi gerçekliklerine bağlı kalarak anlatma B) Kişilerin özlemlerini dile getirme C) Kişileri, birbirleriyle olan ilişkilerine göre verme D) Kendi duygularını gizlemek için çaba harcama E) Kişilerin yalnızlıklarını ortaya koyma göklere çıkarmak, beğenmediğini yerin dibine II III batırmak değil, üzerinde durduğu yapıtın hakkını IV vermektir. Eleştirmen, derinlemesine çalışmalar yap- V tıkça yazarın yapmak istediklerini anlayacak; onları değerlendirirken inandırıcı ölçütler kullanacaktır. Böy- lece eleştiri, edebiyatın dar yolu olmaktan çıkacaktır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi deyim değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2. (I) Benim adım kardelen. (II) Doğada kendiliğimden (doğal olarak) yetişirim. (III) İlkbaharda en erken çiçek açan bitki, diye anarlar (severler) beni. (IV) Zamanı gelince çana benzeyen çiçeğimle görünüveririm (beliriveririm). (V) İnce, uzun iki yaprağımla hemen (çabucak) göze çarparım. (VI) İki türüm (çeşidim) var benim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükle yanında verilen açıklama anlamca uyuşmamaktadır? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıtlık söz konusudur? A) Oyunda, gerçeklerle insanların özlemleri arasındaki kopukluklar vurgulanmaktadır. B) Oyun, iki kişinin huysuzlukları ve yalnızlık korkuları üzerine kurulu bir komedidir. C) Oyunda insanlardaki ayrımcılık eğiliminin neden ve nasıl ortaya çıktığı dile getirilmektedir. D) Söz konusu oyunun, salt güldüren, eğlendiren değil; üzen, düşündüren yönleri de var. E) Oyunda, Sultan ın kızına âşık olan Keloğlan ın, haramilerden nasıl kurtulduğu anlatılmaktadır. 1

3 5. (I) İlçe, yörenin önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. (II) Burada yerli ve yabancı turistlerin tüm isteklerini karşılayabileceği plajlar var. (III) Doğa güzelliklerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarının artması, burada turizmin canlanmasını sağladı. (IV) İlçeye beş kilometre mesafede bulunan Çardak beldesinde uzun, el değmemiş, temiz kumsallar var. (V) Çadır turizminin yapıldığı kampların çevresinde yer alan konaklama tesisleri, gereksinimleri karşılayacak durumda. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. (I) İngiliz edebiyatının önemli klasik yazarlarından biri Charles Dickens tır. (II) Oliver Twist romanıyla ün salan yazar, yoksul halkın sorunlarını anlatan sayısız roman ve uzunlu kısalı pek çok öykü kaleme almıştır. (III) Yedi Yoksul Gezgin bu öykülerden biri. (IV) Öyküde, Dickens ın temel sorunu olan yoksulluk son derece çarpıcı bir biçimde anlatılıyor. (V) İnsanların birbirleriyle ilişkileri, insanlık hâlleri, değişen değer yargıları özenle irdelenip gözler önüne seriliyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6. (I) Dil, insanın kişisel düşünce, duygu ve isteklerini anlatmaya yaradığı gibi toplumsal yapıya uyumunu da sağlar. (II) Bir toplumu oluşturan bireyler, ortak kültür değerlerini dil yoluyla birbirlerine aktarırlar. (III) Öte yandan dil, yaygın bir iletişim aracı olarak evrensel boyutludur. (IV) Çünkü her ulusun kendi yaşam görüşünü, felsefesini yansıtan ulusal dil, insanlığın ortak malı olan uygarlığın izlerini taşır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde dilin birden çok işlevinden söz edilmektedir? A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 9. (I) Çanakkale de büyük eğitim kurumu olarak kullanılacak binaların 1890 ile 1910 yılları arasında yapıldığı söyleniyor. (II) Bu yapı da -büyük bir olasılıkla söz konusu dönemde- Sübyan okulu olarak inşa edilmiş. (III) Kısa bir süre eğitime hizmet amacıyla kullanıldığı sanılan bina, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kendi hâline bırakılmış. (IV) Bu yapının Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bir süre tütün deposu olarak kullanıldığı söyleniyor. (V) Burası, 2006 yılında Çanakkale Belediyesi tarafından satın alınarak Troia Vakfı nın isteği üzerine kütüphane yapılmak üzere vakfa devredilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kesinlik söz konusudur? 7. (I) Anı yazmak kolay bir iş değil. (II) Anı, dürüst, tarafsız olmayı, yalan yanlış yazmamayı gerektirir. (III) Çünkü yazılanlar yerine göre, bir belge niteliği taşır. (IV) Anılarda, geçmişe yönelik bilgiler verilir. (V) Bu da anı yazarının hiçbir zaman doğrulardan uzaklaşmaması gerektiğini gösterir. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anıyla ilgili aynı özellik dile getirilmiştir? A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve III. D) II. ve V. E) III. ve V. 2

4 10. (I) Tartışma ortamlarında tartışmacılar sinirli davranmamalı ve saplantılı olmamalıdır. (II) Tartışmacılar öfkeye kapılırlarsa sağlıklı sonuçlara ulaşılamaz. (III) Tartışmada, karşıdakinin düşüncesini geçersiz kılmak amaçlandığında da gerçeklerden büsbütün uzaklaşılır. (IV) Onun için Platon, Devlet adlı yapıtında, akılca ve ruhça zayıf olanların tartışmaya katılmasını yasaklamıştır. (V) Çünkü doğru dürüst adım atmayı, yürümeyi bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın bir anlamı yoktur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, bir gereklilik belirtilmiştir. B) II. cümlede, koşul söz konusudur. C) III. cümlede, olumsuz bir durumun nasıl olumluya çevrileceği belirtilmiştir. D) IV. cümlede, neden açıklanmıştır. E) V. cümlede, sonuçsuz kalacak bir tutumdan söz edilmiştir. 12. Deniz ulaşımında sisli ve sert havalarda vapur sefer- I lerini iptal ettiğimiz oluyor, olacakta. Çünkü denizin II şakası yoktur, dikkatli olunmazsa deniz insanı yutar. Biz, bu koşullarda sefer olmaz, diyorsak yolcularımız III bize inansın. Çünkü bizim için onların can güvenliği her şeyden önemli. Bugüne kadar kaptanı olduğum gemilerde tek bir yolcunun burnu bile kanamadı. Tek IV dileğim, bundan sonra da böyle olması. V Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 11. (I) Başka alanlarda olduğu gibi okuma alışkanlığı konusunda da kadınlarla erkekler arasında fark olduğu araştırmalarla kanıtlandı. (II) Buna göre kadınların bir dost gibi gördükleri kitapları, erkeklerin çok farklı algıladıkları saptandı. (III) Erkeklerin, kadınların tersine, kitapları yalnızca kullanım kılavuzu gibi gördükleri anlaşıldı. (IV) Ayrıca duygusal içerikli kitapların kadınlarca, şiddet içeren polisiye romanların da erkeklerce tercih edildiği ortaya kondu. (V) Bütün bunlar hangi kitapların kimler tarafından okunabileceğinin bir göstergesi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 13. Rahat, geniş koltuklar (I) Işıklar söndü. Huzur veren bir karanlık (II) Ses düzeni rahatsız etmiyor insanı (III) Önce, gelecek filmden parçalar gösterildi. Arkasından, pek yakında bu sinemada hangi filmlerin gösterileceğine ilişkin bir duyuru (IV) Film başladı. Bir kadının çevresinde gelişen olaylar, tutkulu sevdalar (V) Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine, üç nokta ( ) koymaya gerek yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3

5 14. Cicero, Dostluk adlı yapıtında şöyle diyor: I II Dostluk, III iki insanın her konuda güven, saygı ve sevgi duyarak birbirine bağlanmasıdır. Dostlukla erdem arasında yakın bir ilişki vardır. Erdem olmadan dostluk oluşamaz, sürdürülemez. Bu nedenledir ki IV 16. (I) Kaptan olarak ilk kez Yakıt-2 adlı gemide görev yaptım. (II) Bu gemiyle arabalı ve yolcu vapurlarının yakıt ihtiyacını karşılıyorduk. (III) Çanakkale deki vapurlara yakıt sağlamak için birçok kez Çanakkale ye gittik. (IV) Çanakkale de ilk olarak Bozcaada-Geyikli hattında çalıştım. (V) Daha sonra bu bölgedeki bütün hatlarda görev yaptım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. dostluk ancak iyi, erdemli insanlar arasında olabilir. V Bu parçada numaralanmış yerlerdeki noktalama işaretleriyle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) I numaralı sözcük, yapıt adı olduğundan tırnak işareti ( ) içine alınmıştır. B) II numaralı sözcükten sonra açıklama yapıldığından bu sözcüğün sonuna iki nokta (:) konmuştur. C) III numaralı özne durumundaki sözcük, yüklemden uzak düştüğünden bu sözcükten sonra virgül (,) konmuştur. D) IV numaralı sözcükler arasındaki anlam karışıklığını önlemek için aralarına virgül (,) konmuştur. E) V numaralı sözcüklerin eş görevli olmaları nedeniyle aralarına virgül (,) konmuştur. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerin birlikte kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Eleştiri yüklü sözlerine yenilerini ekledi. B) Bağırıp çağırıyor, ne dediği anlaşılmıyordu. C) Yıkılan duvarı yeniden yaptırmanın hem güç hem de zor olacağını söylüyordu. D) Sevgi bağlarının güçleneceğine, dostlukların yeniden oluşacağına inanıyordu. E) Ben o güzel, o eşsiz kentte doğup büyümüş biriyim, derdi. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun bu konuda yaptığı tanım bize çok genel, dolayısıyla kapalı görülmektedir. B) Açıklamaları arasında tutarsızlıklar olduğu söyleniyor. C) Bu düzenlemeler, çalışanlar arasında tedirginlik yaratıyor. D) Şirketin geleceğiyle ilgili herhangi bir karar alınırken onun da görüşüne başvurulmalıdır. E) Yapılan her değişiklik, ona alışılıncaya kadar işlerin aksamasına neden olmaktadır. 18. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili söz ya da sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir bozulma ya da değişme olmaz? A) O, güdümlü edebiyat ürünü olarak adlandırabileceğimiz, sanat dışı bir amacı ön plana çıkaran romanlar yazan biridir. B) Ünlü bir Tanzimat Dönemi yazarının oğlu olan sanatçı, edebiyatımızın gülen yüzü diye anılmaktadır. C) Aradan yüz yıla yakın bir süre geçmesine karşın romanları bugün de güncelliğini korumaktadır. D) Deyimleri, dizeleri değiştirme, sözlü halk edebiyatında sıklıkla başvurulan yollardan biridir. E) Fransızca ve İtalyanca dillerini bilen yazar, çevirilerinin kusursuzluğuyla da tanınmaktadır. 4

6 19. Bu derlemede biz, sanat tarihinin belli başlı dönemlerini, bu alandaki yabancı ekolleri ve geleneksel sanatlarımızın kimi dallarına ilişkin ürünleri bir araya getirmeye çalışıldı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? A) getirmeye yerine getirilmeye sözcüğü kulanılarak B) çalışıldı yerine çalıştık sözcüğü getirilerek C) derlemede sözcüğü derlemeye yapılarak D) getirmeye çalışıldı yerine getirildi kullanılarak E) belli başlı sözü atılarak 21. Sanatın, doğanın bir yansıması olduğu anlayışı, ilk çağ uygarlıklarında oldukça yaygındır. Bu anlayışla ilgili çok bilinen hikâyeler vardır. MÖ 5. yüzyılın sonlarında resimleriyle ünlü Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış. Üzümler öylesine gerçek gibi duruyormuş ki kuşlar gelip onları yemeye çalışırmış. Bu başarısı övülen Zeuxis, üzülerek Çocuğun resmini daha iyi yapabilseydim kuşlar ondan korkardı. demiş. Aynı çağda yaşayan Parrhasios ise yaptığı perde resminin gerçek olduğuna Zeuxis i bile inandırmış. Bütün bunlar o dönemde sanatçının ---- amaçladığını gösteriyor. Bu parçadaki boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) varlıkları olduğu gibi yansıtmayı B) sanatın işlevini, etkilerini, yararlarını ve zararlarını ortaya koymayı C) sanat aracılığıyla insanı ve yaşamı açıklamayı D) toplumsal konuları yansıtan ürünler vermeyi E) yapıtın sanatsal değeri ile düşünsel değerini birbirinden ayırmayı 20. Daha on dört yaşındaymış dedem o topraklardan ayrıldıklarında. Anadolu nun dört bir yanına dağılmışlar. Göç sırasında büyük küçük pek çok insan ölmüş tifodan, tifüsten. Bunları küçüklüğümde dedemden dinlemiştim. Büyüyünce dedemin doğduğu yerlere gitmeyi düşledim hep. Düşledim düşlemesine de bir dönem ekonomik koşullar elvermedi, gidemedim bir türlü. Sonunda gittim. Yaş yetmiş, iş bitmiş, demedim, oturdum yazmaya başladım. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yalın bir dil kullanılmıştır. B) Kalıplaşmış sözlerden yararlanılmıştır. C) Senli benli bir söyleyiş havası yaratılmıştır. D) Eksiltili cümlelerle doğallık sağlanmaya çalışılmıştır. 22. Ben İstanbul da doğdum, İstanbul da yaşıyorum. Bu kentle özdeşleşmiş bir insanım. Zaman zaman İstanbul u yeniden keşfe çıkarım. İyi bilmediğim semtlere giderim. O semtlerin sokaklarında dolaşırım, bir kahvede oturup oradaki insanlarla tanışır, söyleşirim Bu parçadaki boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Böylece İstanbul u, İstanbulluyu daha iyi tanımış olurum B) Tadına doyamadığım bir iletişim biçimidir bu söyleşmeler C) Çünkü her seferinde toplantının tadını kaçıranlar bulunur oralarda D) Ne var ki umduğumu bulamadığım zamanlar da oluyor E) Bu söyleşmeler, kimi kez yeni dostlar edinmeme de ortam hazırlıyor E) Duygular açığa vurulmuştur. 5

7 23. Bir meyve bir yerde bu kadar meşhur olur da adına şenlikler düzenlenmez mi? İlçenin adını dünyaya duyuran, üreticisini kalkındıran kirazı, burada festivallerle taçlandırmamak olur mu hiç? Elbette hayır. Nitekim ilçede ilk kez 18 Haziran 1984 tarihinde kiraz şenlikleri düzenlendi. O zamanlar bir gün süren ve yalnızca konserden ibaret olan şenlik, bugün bir haftaya yayılmış durumda. Çevre ilçe, kasaba ve köylerden yüzlerce kişinin ilgi gösterdiği festival kapsamında, ünlü sanatçılar konser verirken, çeşitli spor yarışmaları yapılıyor. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan dev şişme oyun parkında eğlenceli anlar yaşıyor. Bu parçada, sözü edilen festivalle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A) Her yıl hangi tarihlerde yapıldığına B) Ne tür etkinliklere yer verildiğine C) Daha çok gençlerin ilgi gösterdiğine D) Tanıtım çalışmalarının ne zaman başladığına E) Önümüzdeki yıllarda ne tür düzenlemeler yapılacağına 25. Televizyondaki dizi filmlere bütünüyle uzak biri değilim ama iyi bir dizi izleyicisi olduğum da söylenemez. Bir diziyi izleyip olaylar geliştikçe ona tutkuyla bağlanmaktan niçin kendimi alamadığımı çok düşündüm. Aile saygınlığının sarsıcı sahnelerle öne çıkarıldığı bu dizi, aile yıkımlarıyla zedelenmiş yaşamımdaki boşluğu doldurmuş olabilir miydi? Bilmiyorum. Belki de dizinin beni içine çekmesinde, gün geçtikçe çürütülüp neredeyse yaşam dışı bırakılan onur, dostluk, dürüstlük, sevgi ilişkileri gibi evrensel değerlerin işlenmesi etkili olmuştur. Bu parçada televizyon dizisiyle ilgili görüşlerini belirten kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlatılanlar ilgisini çektiği için diziyi izlediği B) İzledikleriyle aile geçmişi arasında bir bağ oluşturduğu C) Önemli bulduğu değerleri yansıttığı için diziyi izlediği D) Eğitsel içerikli konuların daha çok ilgisini çektiği E) Sevme nedenleri üzerinde kesin bir kanıya varamadığı 24. Türkiye de geleneksel halk müziği, toplumsal değişime karşın, farklı biçimlerde de olsa, hâlâ yaşamın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Halk müziğimiz bugün, geleneksel biçiminden çıkarılarak özgün icra ve yaratım koşulları değiştirilerek bir tür sahne sanatı durumuna getirilmiştir. Böylece geleneksel halk müziği yanında, değişen yaşam koşulları ve kitle iletişim araçlarının etkisiyle Yeni Türk Halk Müziği ya da Modern Türk Halk Müziği diye adlandırabileceğimiz bir dal türemiştir. Bu parçada Türk halk müziğiyle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Belli bir kesim tarafından daha çok dinlendiği B) Sevilerek dinlenen bir tür olduğu C) Yapısı korunarak güncelleştirildiği D) Her dönemde yaşamla örtüşen özellikler taşıdığı E) Hangi koşulların etkisiyle nasıl bir değişime uğradığı 26. Ben çocuk olsaydım eğer Kav çakmak satardım bulut amcalara Pamuk şekeri alırdım yerine Patlamış mısır alırdım bulut amcalardan Ben çiçek olsaydım eğer Hiç saksı giymezdim ayağıma Ödünç kanat alırdım güvercin teyzemden Üstünüze barış uçardım Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İçtenlik taşıyan, özlü bir anlatımın yeğlendiği B) Dörtlüklerin ilk dizelerinde kimi sözcüklerin yinelendiği C) Alaysamalı bir dile başvurularak ilgi çekilmek istendiği D) Anlatıma çocuk söyleyişi havası verildiği E) Bir varlığın barışın simgesi olarak kullanıldığı 6

8 27. Çanakkale Boğazı ndan günde 130, yılda ise e yakın gemi geçiyor. Bunlar çoğunlukla Malta ya, Rusya ya, Ukrayna ya, Suriye ye ve ülkemize ait gemiler. Doğal gaz ve tehlikeli yük taşıyan çok sayıda geminin geçişi sırasında Boğaz, güvenlik açısından trafiğe kapatılıyor. Boğaz da güvenliğin sağlanması için her türlü önlemin alındığı gözleniyor. Bu parçada Çanakkale Boğazı yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Yıllık gemi geçişinin ne zaman beklenen sayıya ulaşacağına B) Ne tür yükler taşıyan gemilerin geçtiğine C) Alınan güvenlik önlemlerinden birine D) En çok hangi ülkelere ait gemilerin geçtiğine E) Yoğun bir trafiğinin olduğuna 29. Dünya klasikleri her yayınevinin listesinde bulunması gereken bir dizidir. Bu yüzden klasikleşmiş edebî kitap yayımlama işinin klasikleştiği söylenebilir. Çünkü bunlar onaylanmış, değeri ve önemi konusunda neredeyse hiç şüphe olmayan kitaplardır. Herkes birkaçının adını duymuş, birkaçını okumuştur. Bu yönleriyle yayıncısını hiç üzmeyen kitaplardır bunlar. Çünkü telif kanunlarındaki ilgili maddeler nedeniyle bunların hakları artık yazarlarında değildir. Savaş ve Barış istenildiği kadar kısaltılabilir, yeni bir isimle yayımlanabilir. Sansürlenebilir, içine eklemeler yapılabilir. Bunların hiçbir yasal yükümlülüğü yoktur. İşte bu noktada bir güçlük söz konusudur: Yayımlanan kitapların gerçekten klasik olup olmadığını saptayabilmek. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Aynı kitabın baskıları arasında fark olabileceği B) Dünya klasikleri hakkında kesinleşmiş yargıların olduğu C) Her yayınevinin dünya klasiklerini yayımladığı D) Yeni yayımlanan her kitabın, klasik olmaya aday olduğu E) Hemen hemen herkesin dünya klasikleri hakkında bilgi sahibi olduğu 28. Bir şairin şiirleri Bütün Şiirleri başlığı altında basılmış olarak önümüze gelebilir. Biz, bu şiirlerin hepsini art arda yazılmış gibi algılama eğilimi içine gireriz. Bu bir yanılgıdır. Şiir, öykü gibi, roman gibi yazılmaz. Bir şiir kitabının ortaya çıkması yıllar ister. İlk önce dergilerde görünür şiirler. Ardından zaman içinde birikir yayımlananlar. Derken bir ömür içinde ancak birkaç kitap çıkar ortaya. En sonunda bunların toplu baskısı gelir: Bütün Şiirleri. Şairin bütün şiirlerinin toplandığı bir kitapta, yazarın gençlik dönemi, yaşlılık dönemi ve ruhsal durumunu yansıtan şiirler yer alır. Bu şiirler adım adım, aşama aşama bir ömrün tanıklığını yapar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Şiir yazmayla ilgili yanlış kanılar olduğuna B) Şiirin diğer yazınsal türlerden farklı bir çalışma biçimi gerektirdiğine C) Şiirlerin şairin yaşantısından izler taşıyacağına 30. Dikkat ettim; toplantıda söz alan konuşmacılar, söyleyeceklerini, kendilerine ayrılan süreye sığdırarak anlatmayı, sözlerini mantıksal bir sıraya koymayı bilmiyorlardı. Konuşurken dinleyicileri incitecek sözler söylemekten çekinmiyor, seslerini salonun durumuna göre ayarlayamıyorlardı. Düzgün cümleler kurmakta, kimi sözcükleri söylemekte zorlanıyorlardı. Bu parçada, konuşmacılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yönelik bir eleştiri söz konusu değildir? A) Zamanı iyi değerlendirme B) Sorunu açıklamakla yetinme C) Bir plana bağlı olarak konuşma D) Sesin bütün dinleyicilerce duyulabilmesine dikkat etme E) Anlatımı bozuk cümleler kullanma D) Şiir kitaplarının yazılmasının belli bir süre gerektirdiğine E) Şairlerin ancak şiirleri okunarak tanınacağına 7

9 31. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 1 2 ile 4 5 kesirleri arasındadır? A) 2 5 B) 3 5 C) a = olduğuna göre, ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a + 3 B) a + 9 C) 3a D) 9 10 E) D) 9a E) 12a ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) a b : a b a b ab ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 a+ b B) 1 a b C) a, b tam sayılar olmak üzere, a b = 1 D) 1 ab + 1 E) 1 ab = 1 b a 30 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır? A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 8

10 36. ( 1 ) ( ) ( ) = n n olduğuna göre, n kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 A 39. 2x 3 2 x < 7 + x eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) x = 3 y 7 olduğuna göre, x y 7y 3x kesrinin değeri kaçtır? A) 1 10 B) 1 12 C) 1 40 D) 1 E) x 3 = 4 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere 2 = 3 = 4 xy yz xz olduğuna göre, x+ y+ z toplamı en az kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 13 9

11 41. Aşağıda, a ve b arasındaki doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. 6 b 44. A bölüğündeki askerlerin % 10 u B bölüğüne giderse iki bölükteki asker sayıları eşit oluyor. Buna göre, ilk durumda B bölüğündeki asker sayısı A bölüğündeki asker sayısının yüzde kaçıdır? A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60 O 10 a Buna göre, a = 15 iken b kaç olur? A) 3 B) 2 C) 1 D) 2 3 E) İki basamaklı AB doğal sayısının 3 e bölünmesinden elde edilen kalan 2 ve 5 e bölünmesinden elde edilen kalan 4 tür. Buna göre, A+ B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 12 B) 14 C) 15 D) 17 E) Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından aldığı puanların dağılımını göstermektedir. Puan Öğrenci Sayısı x Bu sınıftaki öğrencilerin puanlarının ortalaması 3,5 olduğuna göre, x kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Rakamlarının çarpımı 10 olan üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 10

12 46. Üzerlerinde A harfi yazılı olan üç kâğıt ve üzerlerinde T harfi yazılı olan dört kâğıt bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen kâğıt tekrar torbaya konmamak koşuluyla art arda üç kâğıt çekilip sırayla yan yana konuluyor. Bu üç kâğıdın oluşturduğu sözcüğün ATA olma olasılığı kaçtır? A) 2 15 D) 2 35 B) 7 15 E) 4 35 C) Bir birlikteki askerlerden her biri, lise mezunu olma ya da 20 yaşından büyük olma özelliklerinden en az birine sahiptir. Yalnız lise mezunu olanların sayısı, yalnız 20 yaşından büyük olanların sayısının 3 katından 8 eksiktir. 41 askerden oluşan bu birlikte 20 yaşından büyük ve lise mezunu olan (her iki özelliğe sahip olan) 9 kişi varsa bu birlikte lise mezunu olmayan ve 20 yaşından büyük kaç asker vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Kişi sayısı(bin) Bir satıcı, bir top kumaşın önce 3 ini, sonra da 8 kalanın 2 ini satıyor. Satıcının geriye 24 metre 5 kumaşı kalıyor. Buna göre, kumaşın tümü kaç metredir? A) 68 B) 64 C) 62 D) 60 E) A B C D E Program Yukarıdaki grafik yerel bir kanalda yayınlanan A, B, C, D ve E programlarını izleyen kişi sayılarını göstermektedir. Bu programları izleyen kişi sayıları bir daire grafikle gösterildiğinde B programını izleyenleri gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 65 B) 70 C) 72 D) 76 E) 79 11

13 50. Bir satıcı bir malı alış fiyatı üzerinden % 40 kârla satarken bu fiyat üzerinden % 20 indirim yapıp 224 TL ye satmaya başlıyor. Buna göre, bu malın alış fiyatı kaç TL dir? A) 175 B) 184 C) 192 D) 200 E) Dört sandıktaki elmaların sayısı, sırasıyla 2, 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır. Bu dört sandıktaki elmaların toplam sayısı 294 olduğuna göre, en az elma bulunan sandıkla en çok elma bulunan sandıktaki elmaların sayılarının toplamı kaçtır? A) 135 B) 147 C) 154 D) 156 E) Hakan bir basketbol maçında 2 ve 3 sayılık 12 atış yapıp takımına toplam 29 sayı kazandırıyor. Buna göre, Hakan kaç tane 2 sayılık atış yapmıştır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) Bir birlikte A, B ve C kentlerinden askerler bulunmaktadır. A kentinden gelen asker sayısı B den gelenlerin 3 katından 4 eksik, C kentinden gelen asker sayısı da B den gelenlerin 2 katından 5 fazladır. Birlikte toplam 121 asker bulunduğuna göre, B kentinden gelen asker sayısı kaçtır? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 12

14 54. D C K 56. D A 4 E [ DE ]//[ BC] DE = 4 cm 60 BC = 10 cm 3v A 2v B B 10 Yukarıdaki şekilde AB = 6 cm ve AC = 9 cm C Yukarıda verilen kare şeklindeki pistin A köşesinden hareket eden iki bisikletliden biri B köşesine doğru saatte 2v km hızla, diğeri D köşesine doğru saatte 3v km hızla gidiyor. olduğuna göre, ADE üçgeninin çevresi kaç cm dir? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 Bu bisikletliler ilk kez [ BC ] üzerindeki K noktasında karşılaştıklarına ve BK = 60 m olduğuna göre, bu pistin çevresi kaç metredir? A) 240 B) 360 C) 400 D) 420 E) D C ABCD bir dikdörtgen F AE = EB BF = FC A E B Yukarıda verilen ve birim karelerden oluşan metal levha üzerine renkli bir telle ATA yazılmıştır. Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeninin alanı taralı üçgenin alanının kaç katıdır? A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 Buna göre, ATA yazısının tümünü yazmak için kaç birim tel kullanılmıştır? A) B) C) D) E)

15 58. D K C ABCD bir kare 60. y L M LMCK bir dikdörtgen AB = 8 cm C(0,6) A 8 B O A(2,0) B(x,0) x Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin çevresi kaç cm dir? A) 18 B) 24 C) 30 D) 32 E) 40 Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin alanı 15 birim kare olduğuna göre, B noktasının apsisi (x koordinatı) kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) B C 30 O A O noktası çemberin merkezi ] m(cbo) = 30 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. Yukarıda verilen taralı daire diliminin alanı 25π 2 cm olduğuna göre, çemberin yarıçap 6 uzunluğu kaç cm dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 14

16 61. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle, I. tarım, II. mimari, III. hayvancılık alanlarından hangileri yeni uğraşları arasına girmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A GENEL KÜLTÜR TESTİ 63. I. Aydınoğulları II. Menteşoğulları III. Karamanoğulları Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin donanmaları vardı? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 62. İlk Türk devletlerinde, I. şölen düzenlenmesi, II. ceset mumyalanması, III. kurganlara çanak çömlek konulması durumlarından hangilerinin ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanıldığını gösterdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 64. I. Has II. Vakıf III. Zeamet Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti nde dirlik türlerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15

17 65. Osmanlı Devleti nde esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lonca B) Timar C) İltizam D) Âyan E) Acemioğlanlar Ocağı 67. Damat Ferit ve bazı devlet adamlarının üye olduğu zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Etniki Eterya Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) İslam Teâlî Cemiyeti D) Mavrimira Cemiyeti E) Kürt Teâlî Cemiyeti 66. I. Makedonya II. Batı Trakya III. Doğu Trakya Osmanlı Devleti, yukarıdakilerden hangilerini Balkan Savaşları sonunda kaybetmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 68. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı nın nedenini, programını ve başladığını gösteren bir belge niteliğindedir? A) Amasya Genelgesi B) Amasya Protokolü C) Sivas Kongresi kararları D) Erzurum Kongresi kararları E) Balıkesir Kongresi kararları 16

18 69. Aşağıdakilerden hangisi, ayaklanmalara karşı TBMM nin aldığı önlemlerden biri değildir? A) İstanbul Hükûmetiyle tüm ilişkilerin kesilmesi B) İstiklal Mahkemelerinin kurulması C) Ulukışla demiryolunun tahrip edilmesi D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılması E) Ulusal mücadelenin desteklenmesi yönünde fetva yayımlanması 71. Kurtuluş Savaşı nda, I. İstanbul un işgal altında olması, II. Mebuslar Meclisinde Misakımillî nin ilan edilmesi, III. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olması durumlarından hangilerinin, 16 Mart 1920 de Mebuslar Meclisinin dağıtılmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 70. Kars, Ardahan ve Batum un geleceğine dair halkoyuna başvurulmasıyla ilgili karar, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? A) Amasya Görüşmeleri B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi 72. Kurtuluş Savaşı nda Ermenilerle yapılan savaş, aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? A) Gümrü Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Kars Antlaşması D) Moskova Antlaşması E) Lozan Antlaşması D) Amasya Genelgesi E) Misakımillî 17

19 73. Aşağıdakilerden hangisi, Eskişehir-Kütahya Savaşlarının ardından yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) Mustafa Kemal e Başkomutan unvanının verilmesi B) Tekâlif-i Milliye (Ulusal Yükümlülükler) Emirlerinin çıkarılması C) Ordunun Sakarya nın doğusuna çekilmesi D) Meclisin Kayseri ye taşınmasının önerilmesi E) Londra Konferansı nın toplanması 75. Geçmişte kurulan Türk devletleri kurucu hanedanın adıyla anılırken, Atatürk önderliğinde ulusla bütünleşerek kurulan devlet Türkiye Cumhuriyeti adını almıştır. Bunun, I. anayasal düzene geçilmesi, II. egemenlik anlayışının değişmesi, III. ulusal mücadele verilmesi durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 74. Anlaşma Devletlerinin TBMM ve İstanbul hükûmetlerini Lozan Konferansı na birlikte çağırmalarındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul un başkent olarak kalmasını engellemek B) Konferansın uzamasını engellemek C) Konferansta Türk tarafında ikilik yaratmak D) Padişahı siyasi, dinî, hukuki yetkilerinden yoksun bırakmak 76. Çok partili yaşama geçiş amacıyla 1924 te kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir? A) Millet B) Terakkiperver Cumhuriyet C) Hürriyet ve İtilaf D) Cumhuriyet Halk E) Serbest Cumhuriyet E) Sovyet Rusya nın TBMM Hükûmetine desteğini engellemek 18

20 77. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik durumu iyileştirme çalışmaları arasında değildir? A) Tekke ve türbelerin kapatılması B) Sanayii Teşvik Kanunu nun çıkarılması C) İş Bankasının kurulması D) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi E) Kabotaj Kanunu nun çıkarılması 79. Atatürk 1931 de, Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi ve toplumsal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli çalışma gruplarına ayrılmış bir topluluk olarak düşünmek esas prensiplerimizdendir. demiştir. Atatürk ün bu ifadesiyle aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan vurguladığı savunulabilir? A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) İnkılâpçılık D) Laiklik E) Devletçilik 78. Aşağıdakilerden hangisi, 17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun un kadınlara getirdiği haklar arasında yer almaz? A) Boşanma B) Mirasta eşitlik C) İstediği mesleği seçme D) Kendi soyadını kullanma E) Tanık olmada eşitlik 80. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) Türk Tarih Kurumunun açılması B) Demokrat Partinin kurulması C) Türk Dil Kurumunun açılması D) Merkez Bankasının kurulması E) Millet Mekteplerinin açılması 19

21 o o o o A 83. Marmara Bölgesi ndeki akarsuların akış hızının yavaş olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? A) Kol sayısının az olması I II III IV V B) Denize döküldükleri yerlerde delta ovalarının olması C) Bazılarının göle döküldükten sonra, tekrar bu gölden çıkarak akması D) Yatak eğimlerinin az olması Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen yerlerin hangisinde yıl boyunca gece-gündüz süreleri arasındaki fark daha azdır? E) Havzalarının dar olması A) I B) II C) III D) IV E) V 82. Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, yükseltiye bağlı sıcaklık farkının diğerlerindekinden fazla olması beklenir? A) Ergene B) Güney Marmara C) Doğu Karadeniz D) Ege E) Orta Fırat 84. Giresun ve Antalya da yıllık ortalama yağış tutarı birbirine yakın olmasına karşın, Antalya da tarımda sulama gereksiniminin daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı durumu B) Enlem farkı C) Egemen rüzgâr yönü D) Toprak yapısı E) Yağışın mevsimlere dağılışı 20

22 Doğu Karadeniz Bölümü nde çay tarımının Orta Karadeniz Bölümü ndekinden daha yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? I III II V A) Eğimli yamaçlarda dağınık yerleşmenin yaygınlığıyla B) Ormanların daha fazla olmasıyla IV Haritada gösterilen yerlerin hangisinde sulama olanaklarının kısıtlı olması, topraktaki çoraklaşma ve şiddetli rüzgâr erozyonu nedeniyle tarımsal verim düşüktür? C) İklim ve toprak koşullarının elverişli olmasıyla D) Akarsu ağının sık olmasıyla E) Tarımla uğraşan kişi sayısının fazlalığıyla A) I B) II C) III D) IV E) V 88. Aşağıdaki grafikte, Türkiye de 2000 yılında coğrafi bölgelerin nüfus yoğunlukları verilmiştir. Nüfus yoğunluğu (kişi) I II III IV V VI VII Bölge 86. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde tarımsal üretimin artması ve ürünlerin çeşitlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin temel etken olduğu savunulabilir? A) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması B) Sulama olanaklarının artması C) Tarıma dayalı endüstri kuruluşlarının sayıca artması D) Seracılığın yaygınlaşması E) Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi Yalnızca grafikten yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) II., III. ve IV. bölgelerin yüzölçümleri birbirine çok yakındır. B) IV. ve V. bölgelerin nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altındadır. C) VII. bölge, yüzölçümü en büyük bölge olmasına karşın, nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir. D) Nüfus yoğunluğu bölgelerin bölümleri arasında farklılık gösterir. E) I. bölgenin nüfus yoğunluğu, II. ve III. bölgelerin nüfus yoğunluklarının toplamından fazladır. 21

23 89. I. Olumsuz iklim koşulları II. Kısıtlı iş olanakları III. Engebeli yüzey şekilleri 91. İç bölgelerle karayolu ve demir yolu bağlantılı, endüstri kuruluşları fazla, dış alım ve dış satımda ilk sırada yer alan liman kenti aşağıdakilerden hangisidir? A) Zonguldak B) Trabzon C) Antalya Türkiye de iç göçe neden olan yukarıdaki etmenlerden hangileri, göç veren illerin tümü için geçerlidir? D) İstanbul E) Tekirdağ A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 90. I. Erzurum-Kars II. Ergene III. Orta Fırat Yukarıda verilen coğrafi bölümlerden hangileri, kış turizmi için diğerlerinden daha uygun koşullara sahiptir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 92. Türkiye deki endüstrinin dağılışıyla ilgili aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerinden hangisi doğrudur? A) Yer altı zenginlikleri ve enerji kaynakları yetersiz olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi nde endüstri kuruluşları azdır. B) Ham madde üretimi yetersiz olduğu için Karadeniz Bölgesi nde endüstri kuruluşları azdır. C) Ham madde ve enerji kaynakları zengin olduğu için, İstanbul da endüstri çok gelişmiştir. D) Kömür yataklarına yakın olduğu için İskenderun da demir-çelik endüstrisi kurulmuştur. E) Boksit yatakları zengin olduğu için Seydişehir de alüminyum endüstrisi gelişmiştir. 22

24 93. I. Güneş ışınlarının düşme açısı 95. Yaz turizmi gelişmiştir. II. Rüzgârın hızı III. Yer şekillerinin uzanış doğrultusu IV. Rüzgârın esme sıklığı Ege Bölgesi ndeki bazı yerleşim alanlarının rüzgâr enerjisi üretimine elverişli olmasında yukarıdaki özelliklerden hangilerinin etkisi yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) III ve IV Petrol arıtım tesisleri bulunur. Tarımsal verim yüksektir. Aşağıda birlikte verilen illerin hangisinde bu özelliklerin tümü görülür? A) Antalya Zonguldak B) İzmir Mersin C) Sinop Kocaeli D) Samsun Trabzon E) Çanakkale Tekirdağ 96. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir? 94. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de en yeni turizm sektörlerinden biridir? A) Kongre B) Kültür C) Sağlık D) Kayak E) Deniz A) Danıştay B) Askerî Yargıtay C) Anayasa Mahkemesi D) Uyuşmazlık Mahkemesi E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 23

25 97. I. Resmî Gazete de yayımlanma II. Cumhurbaşkanınca yayımlanması için Başbakanlığa gönderilme III. Kanun tasarısı veya teklifinin TBMM Başkanlığına verilmesi IV. TBMM Genel Kurulunda kabul edilme V. Komisyonlarda görüşülme 99. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı - Türk anayasal gelişmelerinden biri olarak değerlendirilemez? A) 1789 ihtilali B) 1924 Anayasası nın kabulü C) 1908 yılında II. Meşrutiyet in ilanı D) 1876 yılında Kanun-i Esasi nin kabulü E) 1808 yılında Sened-i İttifak ın imzalanması Bir tasarı veya teklifin yasalaşıp yayımlanması ile ilgili yukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? A) III, II, V, IV, I B) III, IV, V, I, II C) III, V, IV, II, I D) IV, III, V, II, I E) V, III, IV, II, I 100. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olmasının sonuçlarından biri değildir? Anayasası na göre, milletvekilleri aşağıdaki eylemlerinden hangisinden ötürü ömür boyu sorumlu tutulamazlar? A) Ağır cezayı gerektirmeyen suçlardan B) Para cezasını gerektiren suçlardan C) Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden D) Suçüstü hâli dışında kalan eylemlerinden E) Cezası en fazla 1 yıl hapis olan suçlardan A) Kişilerin, Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan bir takım temel hak ve özgürlüklerle donatılmaları B) Kural olarak, tüm idari eylem ve işlemlerin yargı denetimine açık olması C) Kanunların Anayasa ya uygunluğunun Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi D) Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanı tarafından gerekli görüldüğü takdirde halkoyuna sunulabilmesi E) Temel hak ve özgürlüklerin, kural olarak ancak bir kanunla sınırlandırılabilmesi 24

26 101. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek B) Kanunları yayımlamak C) Bakanlar Kurulu için güven oylamasına başvurmak D) Gerektiğinde TBMM yi toplantıya çağırmak E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek Anayasası na göre Yüce Divanın başkanı kimdir? A) TBMM Başkanı B) Yargıtay Başkanı C) Cumhurbaşkanı D) Anayasa Mahkemesi Başkanı E) Yargıtay ceza daireleri başkanlarının en kıdemlisi Anayasası na göre, seçimlerin genel yönetim ve denetimi aşağıdaki organlardan hangisi tarafından yapılır? A) TBMM B) Yargıtay C) Danıştay D) Yüksek Seçim Kurulu E) Anayasa Mahkemesi 103. Anayasa ya aykırı olarak, bir kimsenin evinde özel kâğıtlarının ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisini ihlal eder? Anayasası nda 2007 yılında yapılan değişikliğe göre, TBMM nin seçimleri kaç yılda bir yapılır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) Haberleşme hürriyeti B) Konut dokunulmazlığı C) Bilim ve sanat hürriyeti D) Yerleşme ve seyahat hürriyeti E) Çalışma ve sözleşme hürriyeti 25

27 106. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin belli bir konuda sadece bilgi edinmek için kuracağı bir komisyon eliyle yaptığı incelemedir? A) Meclis araştırması B) Yazılı soru C) Sözlü soru D) Meclis soruşturması E) Gensoru Anayasası na göre, Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) TBMM Başkanı D) Yüce Divan E) Anayasa Mahkemesi Anayasası nda 2007 yılında yapılan değişikliğe göre Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Anayasası na göre, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hâl veya sıkıyönetim ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu B) Genelkurmay Başkanı C) Millî Savunma Bakanı D) İçişleri Bakanlığı E) TBMM Anayasası nda aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır? A) Hak arama hürriyeti B) Din ve vicdan hürriyeti C) Özel hayatın gizliliği TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. D) Haberleşme hürriyeti E) Seçme ve seçilme hakkı 26

28 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). Sınavın ilk 60 ve son 15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. 3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. 4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü Soru Kitapçığı Türü alanında ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate alınacaktır. 9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 11. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 14. Sınav sonuçları 30 gün içinde Jandarma Okullar Komutanlığına gönderilecek, ayrıca adresinize de postalanacaktır.

29 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 19 NİSAN 2009 A KİTAPÇIĞI 1. A 2. B 3. E 4. D 5. C 31. B 32. A 33. C 34. D 35. C 61. C 62. E 63. D 64. B 65. A 91. D 92. E 93. A 94. A 95. İPTAL 6. B 7. D 36. B 37. A 66. D 67. B 96. E 97. C 8. C 9. E 10. C 38. E 39. E 40. İPTAL 68. A 69. C 70. E 98. C 99. A 100. D 11. E 12. B 41. A 42. D 71. D 72. A 101. C 102. D 13. C 14. D 15. A 43. E 44. B 45. C 73. E 74. C 75. E 103. B 104. D 105. B 16. B 17. C 46. E 47. C 76. B 77. A 106. A 107. B 18. E 19. B 20. D 48. D 49. B 50. D 78. D 79. A 80. B 108. E 109. A 110. A 21. A 22. C 51. D 52. B 81. D 82. C 23. B 24. E 25. D 53. C 54. C 55. D 83. D 84. E 85. C 26. C 27. A 56. A 57. B 86. B 87. C 28. E 29. D 30. B 58. D 59. C 60. E 88. E 89. B 90. A NOT: A kitapçığındaki 95. soruda seçenek sıralamasında hata yapılmıştır. Bu nedenle A kitapçığındaki 95. soru ile bu soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 81. soru iptal edilmiştir. Bu sorunun tüm adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme yapılacaktır.

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 Bu testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA 6. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer alan

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı