June 16 18, 2010 Erzurum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 16 18, 2010 Erzurum"

Transkript

1 2010 June 16 18, 2010 Erzurum

2 Symposium Chair Prof. Dr. Hikmet Koçak, Rector, Ataturk Organization Committee 1. Prof. Dr. Ali Yıldırım, Dean, Ataturk Kazım Karabekir SOE 2. Prof. Dr. Muammer Demirel, Ataturk Kazım Karabekir SOE 3. Assoc. Prof. Dr. İ. Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Technical, SOE 4. Assist. Prof. Dr. Ersin Gülsoy, Ataturk Kazım Karabekir SOE 5. Assist. Prof. İbrahim Turan, Ataturk Kazım Karabekir SOE Advisory Board 1. Prof. Dr. Salih Özbaran 2. Prof. Dr. Mustafa Safran, Dean, Gazi, Gazi SOE 3. Prof. Dr. Cemil Öztürk, Dean, Marmara, Ataturk SOE 4. Prof. Dr. Mustafa Ergün, Dean, Afyon Kocatepe SOE 5. Prof. Dr. Nuri Köstüklü, Selcuk, Selcuk SOE 6. Assoc. Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara, Ataturk SOE 7. Assoc. Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel, Afyon Kocatepe, SOE 8. Assoc. Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi, Gazi SOE 9. Assoc. Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Marmara, Ataturk SOE 10. Assist. Prof. Dr. İsmail Acun, Usak, SOE 11. Assist. Prof. Dr. Şahin Oruç, Nigde, SOE 12. Assist. Prof. Dr. Ahmet S. Candan, Karabuk, FAS 13. Dr. Yosanne Vella, of Malta, SOE Secretarait 1. Mr. Hasan Aslan, Ataturk Kazım Karabekir SOE 2. Ms. Fatma Kaya, Ataturk Kazım Karabekir SOE

3 Opening Ceremony June 16, Wednesday Time : 9:00 AM 12:00 PM Place : Ataturk Rectorate Cultural Center (Auditorium) Blue Hall 9:00-10:00 AM : Registration 10:00 AM : Opening Statements 1. Prof. Dr. Hikmet Koçak Rector, Ataturk 2. Prof. Dr. Ali Yıldırım Dean, Ataturk Kazım Karabekir SOE 3. Prof. Dr. Muammer Demirel Department Chair, Ataturk Kazım Karabekir SOE, Department of History Education 11:00 AM : Panels 1. Prof. Dr. Mustafa Safran Dean, Gazi, Gazi School of Education 2. Joke van der Leeuw-Roord Executive Director EUROCLIO, European Association of History Educators 12:00 12:00 PM : Registration Launch Break: 12:50 13:50 PM

4 June 16, Wednesday 1st Session - 14:00 15:30 PM Ataturk, Kazım Karabekir SOE, Central Classrooms Room: D 101 (History Education) Presentation Language: English 1. Natalija Gjeri & Zoran Zitnik Interpretation of History National Assesment Results from Primary Schools in Republic of Croatia in 2008: Differences in Schools Reasons of their Results Deviation from Croatian Average Results 2. Chrysa Tamisoglou, of East Anglia Educational Policies about Textbooks and History Textbooks: the Case of Greece 3. Eleni Flippidou, of Athens & Banu Çulha Özbaş, Dokuz Eylul Subject: The Conquering of Istanbul Analyzing of the Conquering of Istanbul Topic in the Turkish and Greek New and Old History Textbooks 4. K.K. Yau Edmond, of Bristol The Age of Reform: the Development of Public Education in Hong Kong, 1860 s 1870 s 5. Irakli Chkhaidze Key Problems of the Post-Soviet Histography (The Case of Georgia) Room: D 103 (Historgraphy) 1. Hamlet İsahanlı, Khazar Kalıplar İçinde Yazılmış Tarihler 2. Alev Gözcü, Dokuz Eylul Şerafettin Turan Tarihçiliğini Değerlendirme Denemesi 3. Efkan Uzun & Şahin Oruç, Nigde Osmanlı Tarihçilerinin (Vekayi nüvis) Gelir Kaynakları 4. Hasan T. Kerimoğlu, Dokuz Eylul Mavi Anadoluculuk Örneğinde Türkiye de Hümanist Tarih Anlayışı 5. Utku Yapıcı & Merve Yapıcı, Adnan Menderes R.G. Collingwood un Tarih Düşüncesi: Tarih Felsefesi ve Tarih Yazımı Süreçleri Üzerine bir Tartışma. Room: D 102 (History of Education) 1. Ersin Gülsoy, Ataturk II. Meşrutiyet Döneminde Evkaf Nezaretine Memur Yetiştirmek Gayesiyle Açılan bir Eğitim-Öğretim Kurumu: Mekteb-i Evkaf 2. Özlem Yıldız, Dokuz Eylul II. Meşrutiyet Döneminde Denizcilik Eğitimi Ve Denizcilik Okulları 3. Ahmet Ali Gazel, Afyon Kocatepe II. Meşrutiyet Döneminde Eğitimle İlgili Olarak Meclis-i Mebusan a Verilen Takrirler 4. Mehmet Salih Erkek, Dicle II. Meşrutiyet Döneminde Mesleki Eğitimin Üç Sacayağı: Sanayi, Ziraat ve Ticaret Mektepleri 5. Songül Keçeci Kurt, MNE 2. Abdülhamid Döneminde Açılan Kız Rüşdiyeleri Room: D 104 (History Education) 1. Ahmet Sait Candan, Karabuk Tarih Öğretiminde Destekleyici Okuma Materyalleri 2. Ayten Kiriş, Mugla Tarih Eğitiminde Öğrenmek İçin Yazma Aktivitelerinin Kullanımı 3. Erhan Metin, Dicle Disiplinler Arası Bir Etkinlik: Sözlü Tarih Çalışmaları ( Tarih ve Edebiyat Öğretmenlerinin Sözlü Tarih Hakkındaki Görüşleri-Örnek Uygulamaları) 4. Yasemin Er, Gaziosmanpasa & Fatma Gültekin, Aksaray Ortaöğretim 9. Ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materyallere İlişkin Soru Sorma Becerilerinin Belirlenmesi 5. M. Ahmet Tokdemir & A. Nihan Erol, Gazi Tarih Öğretiminde Hipotetik Soruların Kullanılması.

5 Break: 15:30 15:50 PM 2nd Session: 15:50 17:20 PM Ataturk, Kazım Karabekir SOE, Central Classrooms Room: D 101 (History of Education) 1. Fevzi Çakmak, Dokuz Eylul Türkiye de Tarihçiliğin Gelişminde Süreli Yayınların Etkisine Bir Örnek: Ülkü Dergisi 2. Gül Karacaer & Gürhan Yellice Dokuz Eylul Uni. Tevhid-i Tedrisat tan Çok Partili Döneme Türkiye de Eğitimin Şekillenmesi ve Tarih Eğitimi (Orta Öğretim Kurumlarında) 3. Aysun Aynur Yılmaz, Selcuk Bir Cumhuriyet Dönemi Eğitimcisi ve Yazarı: Emin Ali Çavlı ( ) 4. Peruzat Altınay, İstanbul Genç Türkiye Cumhuriyeti nde Darülelhan dan Konservatuara Geçiş 5. Şaban Ortak, Afyon Kocatepe 1921 Maarif Kongresin nin Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi. Room: D 103 (History Education) 1. Ahmet Şimşek & Funda Koca, Marmara Liselerde Kültürlerarası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri 2. Miyase Koyuncu Kaya & Niyazi Kaya, Directorate General of Elementary Education Yenilenen Öğretim Programlarının Felsefesinin Benimsetilmesine Tarihimizden Örnek Bir Çalışma: Herkesin Nelere İhtiyacı Vardır? 3. İbrahim Turan, Ataturk Tarih Programlarında Tematik Tasarım 4. Hasan Günal & Nilgün Zaman, Ataturk Tarih Öğretmenlerinin Harita Okur-Yazarlığı Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Erzurum Örneği 5. Hacer Çelik, Dokuz Eylul Türkiye de Tarih Eğitimi ve Algılanmasının Yeniden Biçimlendirilmesinde Türk Tarih Tezi ve Tarih IV Kitabı. Room: D 102 (History Education) 1. Gülin Karabağ & Semiha Yelbaş, Gazi Tarih Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Nedenleri 2. Mehmet Suat Bal, Kahramanmaras Sutcu Imam Türkiye de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Yolları Konusunda Aday Öğretmen ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması 3. Murat Keçe, MNE & Erkan Dinç, Usak Öğretmen Adaylarının Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi 4. Aydın Güven & Ramazan Kaya, Ataturk Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları 5. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmen Adaylarının Kültür Okur-yazarlık Düzeyleri. Room: D 104 (History of Education) 1. Ayşe Bilgiç, Gazi Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenleri İçin Hizmetiçi ve Yetişkin Eğitimi Fırsatları: Avrupa Boyutu 2. Bahri Ata & Adnan Altun, Gazi Unesco nun Tarih Eğitimi Yayınlarına Yönelik bir Değerlendirme 3. Mustafa Demirci, Selcuk Türk Tarih Eğitiminde Avrupa Merkezcilik Sorunu 4. Selçuk Ilgaz & Hasan Aslan, Ataturk Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Düşman 5. Mithat Kadri Vural, Dokuz Eylul Üniversiteye Giriş Sisteminin Tarih Eğitimine Olan Etkileri ve Bu Bağlamda Eğitim Sistemi İçinde Sosyal Bilimlerin Yeri Dinner: 19:00 PM

6 June 17, Thursday Time : 9:00-10:00 AM Place : Ataturk Central Classrooms D Panels 1. Prof. Dr. Cemil Öztürk Dean, Marmara, Atatürk School of Education 2. Prof. Dr. Maria Repoussi of Thessalonica Break: 10:00 10:15 AM 1st Session: 10:15 AM 11:45 PM Ataturk, Kazım Karabekir SOE, Central Classrooms Room: D 101 (History of Education) 1. Serdar Erkan, Dicle Osmanlı Döneminde Tarih Öğreniminin Tarihçesi 2. Serdar Ösen, Karabuk Mevlevihanelerin Türk Eğitim Tarihi İçerisindeki Yeri 3. Murat Küçükuğurlu, Karadeniz Tech. Uni. Muallimler Birliği Cemiyeti nin Taşradaki Faaliyetleri ( ). 4. Seher Boykoy, Uludag II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarih Eğitimi Üzerine Bir İnceleme 5. Yusuf Keskin, Sakarya Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Döneminde Ortaokul-lise Tarih Programları ve Ders Kitaplarındaki Dönüşüm Room: D 102 (History Education) 1. Namık Çencen & Neval Akça, Gazi Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Şiir Kullanımı Ve Öğretmenlerin Şiir Kullanımı na İlişkin Görüşleri 2. Ramazan Kaya & Aydın Güven, Ataturk İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tarih Derslerinin İşlenişi ve Tarihin Değeri ile ilgili Görüşleri Hasan Işık, Aksaray Ortaöğretim Tarih Derslerinde Birinci ve İkinci El Kaynaklar İle Etkinlik Temelli Ders İşlemenin Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi 4. Onur Er, Kafkas İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Türk Tarihine Yönelik Metinlerin İncelenmesi 5. Kürşad Çağrı Bozkırlı, Kafkas İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Türk Tarihine Yönelik Metinlerin İncelenmesi

7 Room: D 103 (History of Education) 1. Çağlar Çetinkaya, Sakarya Enderun Mektebi ve Günümüzde Üstün Zekalıların Eğitimi. 2. Hatip Yıldız, Dicle Osmanlı Yenişleşme Dönemi nde Taşrada Sivil Mesleki Teknik Eğitim: Diyarbakır Örneği 3. Fatih Demirel, Artvin Coruh Osmanlı Eğitim Sisteminin Modernleşmesi Sürecinde Hiyerarşi 4. Fatma Kaya, Ataturk Bir Nizamname Örneği: Halkalı Ziraat Mektebi Nizamnamesi 5. Ali İrfan Kaya, MNE Tedrîsât Mecmûası Örneğinde Meşrutiyet Dönemi Tarih Eğitiminin Amaçları, Yöntem Ve Metodları Açısından Bir İnceleme Room: D 104 (History Education) 1. Cem Karakılıç, Ankara & Abdurrahman Üzülmez, MNE Tarihselcilik Yoluyla Modern Türkiye nin İnşası (Tarih I, II, III, IV Ders Kitapları Örnek Olayı) 2. Efkan Uzun & Hüseyin Hilmi Aladağ, Nigde İlköğretim 8. Sınıf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitaplarında Görsel Materyaller 3. Cengiz Gökşen, Kafkas Tarih Bilincinin Geliştirilemsinde Sözlü ve Yazılı Edebi Ürünlerden Faydalanma. 4. Ahmet Sait Candan, Karabuk Tarih Öğretiminde Destekleyici Okuma Materyalleri Break: 11:45 AM 12:00 PM 2nd Session: 12:00 AM 13:00 PM Ataturk, Kazım Karabekir SOE, Central Classrooms Room: D 101 (History Education) 1. Yavuz Özdemir & Elif Aktaş, Ataturk Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde Temel Kavramlarda Yaşanan Anlam Kargaşası 2. Pelin İskender Kılıç & Emine Altunay Sam, Ondokuz Mayis Lise Öğrencilerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersindeki Kavram Yanılgıları 3. Seyfettin Arslan, Dicle İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi nde Öğrencilerin Yaşadığı Kavram Yanılgılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri ( Diyarbakır İli Örneği) Room: D 103 (History Education) 1. Yasin Doğan, Adıyaman Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Yönteminin Uygulanışıyla İlgili Görüşleri: Üniversiteli Gençler Adıyaman ın Yakın Tarihini Araştırıyor 2. Ahmet Şimşek, Marmara Uni. & Mehmet Suat Bal Room: D (History Education) 1. Nurgün Koç, Karabuk Köy Enstitüleri Modeli ile Kırsal Kesimin Eğitim ve Sorunlarına Farklı Yaklaşımlar 2. Mehmet Köseoğlu, Rıdvan Çelikel Anatolia High School, Samsun Avrupa Devletlerinin Türkiye İle Olan Dış Politikasını Öğrenmede Tarih Derslerinde Politik Karikatürleri Kullanabilir Miyiz? Girit Örneği 3. Meltem Toksoy Çağal & Celal Mutluer Tarih Öğretiminde Gazetelerin Yeri ve Önemi: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri Room: D 104 (History of Education) 1. Murat Küçükuğurlu, Karadeniz Technical Muallimler Birliği Cemiyet inin Taşradaki Faaliyetleri ( ) 2. Kemal Bakır, Ataturk Emrullah Efendi nin Eğitim Felsefesinde

8 Kahramanmaraş Sutcu Imam Uni. Tarih Şeridi Yoluyla Öğretmen Adaylarının Tarihsel Zaman Algısının İncelenmesi 3. İsmail Hakkı Demircioğlu, Celal Mutluer & Ebru Demircioğlu, Karadeniz Technical Vatandaşlık Aktarımı ve Tarih Öğretimi: Öğretmen Görüşleri Meşrutiyet/Hürriyet-Bilim İlişikisi 3. İbrahim Caner Türk, Erzincan Osmanlı Devletinde Tarih Eğitim Sansürüne Örnek Bir Olay Selim Sabit Efendi Vakası Launch Break: 13:00 13:50 PM 3rd Session: 14:00 15:00 PM Ataturk, Kazım Karabekir SOE, Central Classrooms Room: D 101 (Histography) 1. Mustafa Cihan, Ataturk Dilthey da İnsan ve Tarihsellik 2. Merve İrem Yapıcı, Dokuz Eylul Annales Okulu nun Siyasi Tarih Disiplinine Etkileri Room: D 102 (History Education) Presentation Language: English 1. Edvins Snore, of Latvia Visualisin the Teaching of History. 2. İbrahim Kuran, Bogaici The New Media and the Digital History: New Ways of Making and Writing History. 3. Joao Cauvaneiro, of Lisbon Social Sciences Teachers and Students in the Portuguese Nineteenth Century-Prosopographic Study. Room: D 103 (History Education) 1. Hamza Keleş & Nihan Erol, Aksaray 9. Sınıf Lise Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Sınıf Ortamında Uygulanması Hakkında Öğretmen Görüleri. 2. Kemal Arı, Dokuz Eylul Atatürk İkleleri ve Inkılap Tarihi Enstitülerinin Lisansüstü Tarih Eğitimine İlişkin Kimi Saptamalar. 3. Elvan Yalçınkaya, İbn-i Sina Primary School İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Metaforları. Room: D 104 (History Education) 1. Mesut Çapa, Karadeniz Technical Ders Kitaplarında Kurtuluş Savaşı Dönemiyle İlgili Kullanılan Fotograflar Üzerine Bir İnceleme. 2. Yılmaz Karadeniz & Selçuk Beşir Demir, Mus Alpaslan T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz Çalışması. 3. Şerafettin Arıdil & Tuba Şengül, Gazi İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Edebi Ürün Olarak Şiir Kullanımı ve Öğretmenlerin Şiir Kullanımına İlişkin Görüşleri.

9 Evaluation and Discussion: 15:00 16:00 PM Prof. Dr. Mustafa Safran Speakers: 1. Prof. Dr. Hamlet İsahanlı 2. Prof. Dr. Cemil Öztürk 3. Prof. Dr. Muammer Demirel City Tour: 16:00 19:45 PM Dinner: 20:00 PM June 18, Friday Trip to Ani Ruins: 7:00 AM 19:00 PM