TG 4 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 4 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 ÖABT / TDE Kök Bükümlü Diller Akadca İbranice Arapça Bantu Dilleri Çekimli (Bükümlü) Diller Hâmî - Sâmi Dilleri Gövde Bükümlü Diller Almanca İngilizce Latince Arnavutça Litvanca Tarihî Sanskritçe Ermenice İspanyolca Portekizce Rusça Sırpça Hint - İran Dilleri Yeni Farsça Hintçe Flemenkçe Yunanca Keltçe Hititçe Orta Farsça Fransızca İtalyanca Rumence Bulgarca Lehce Auestçe Urduca Hin - Avrupa Dilleri Hin - Avrupa Dilleri 2. Soruda özellikleri verilen Türk lehçesi Türkmen Türkçesidir. Türkmen klasik edebiyatı Hoca Ahmet Yesevi ile başlar. Kıssa-i Yusuf yazarı Ali ve Bennai ile devam eden edebiyat asıl eserlerini 13. yüzyılda vermeye başlar. Türkmen Türkçesi Mahtımgulı nın şiirleri ile yazı dili hâline gelir. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Kerem ile Aslı gibi halk hikâyeleri Türkmen edebiyatında çok popüler olmakla birlikte Köroğlu Destanı ve Şahsenem ile Garip hikâyesi de Türkmen Türkleri arasında sıkça okunan önemli hikâyelerdendir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 3. Castren, finolojinin kurucusudur. Bilim adamı ilmî gezilerle bu dilleri konuşuldukları yerlerde incelemiş, halk ağzına ait birçok malzeme derlemiştir. Altay dillerindeki zamir sistemiyle Fincedeki zamir sistemini karşılaştırmış ve buna göre Ural - Altay dillerinin hepsine birden Altay adını vermiştir ve dilleri beşe ayırmıştır: Fin - Ugor Samoyed Türk - Tatar Moğol Tunguz Dili 4. Kurugaru yeɳcü ügüz keçe temir kapıgka teġi süledim. Batıda İnci (Sır Derya) Irmağı nı geçerek Demir Kapı ya kadar asker sevk ettim. Kurugaru sözcüğü, batıda manasına gelmektedir. Sözcük yön gösterme eki almıştır. kuru + garu Yön gösterme eki yencü ögüz İnci Irmağı isim tamlamasıdır. keçe sözcüğü zarf - fiil eki almıştır. keç - e zarf - fiil eki Çok heceli sözcüklerin sonundaki /g/ sesi korunmuştur: kapıg Cümlenin yüklemi yapım eki alarak geçmiş zaman eki ile çekimlenmiştir: sü + le di m asker isimden görülen 1. teklik fiil yapan geçmiş kişi eki zaman eki TG 4 5. Tamâmı erür kâşġari til bile Ayıtmış edib riḳḳat-i dil bile (Eser tümüyle Kaşgar dili iledir, Edip bunu gönül rikkati ile söylemiştir.) Beyitte altı çizili dizede eserin hangi dilde kaleme alındığı ifade edilmiştir. 6. aytur siz & geniş zaman eki bola turur & şimdiki zaman eki kötrüp turur & belirsiz geçmiş zaman eki bırakgay sen & gelecek zaman eki toḳuşġa sen & istek kipi 7. Parçada sözü edilen eser Abuşka Lugati dir. 16. yüzyılın başlarında Anadolu da yazılan eserin pek çok nüshası bulunmaktadır. İlk maddesi abuşka (yaşlı kadın) olduğundan bu adla tanınmıştır. Eserin ilmî neşri Türkiye de Besim Atalay tarafından yapılmıştır. 8. tün + le (geceleyin) isim kökü isimden isim yapım eki havā + dın isim kökü ayrılma durumu eki uftanmas mu siz < uvut - a - n - mas - mu + siz uvut - a - n - mas - mu + siz isim isimden fiilden geniş soru 2. kökü fiil fiil zamanın eki çokluk yapım yapım olumsuzu kişi eki eki zamiri 3

4 9. Eski Türkçedeki söz başı /t/ ünsüzü ötümlüleşerek /d/ sesine dönüşmüştür. Yükleme hâli eki olarak bu dönemde yalnızca +(y)i kullanılmıştır. I. teklik kişi eki olarak +men, +van, +vam, +AnIn kişi zamiri kaynaklı kişi ekleri kullanıldığı gibi iyelik kaynaklı kişi ekleri de kullanılmıştır. İlgi (tamlayan) hâli eki olarak + nuŋ eki kullanılmıştır. Ancak Eski Anadolu Türkçesinde kalınlık - incelik uyumu hemen hemen her sözcükte varken düzlük - yuvarlaklık uyumu görülmez. 10. Verilen beyitler Sultan Veled e aittir. Beyitin dil özellikleri göz önüne alındığında Eski Anadolu Türkçesi Dönemi nde yazıldığı görülmektedir. var, kendözü gibi sözcükler bu dönemde kullanılmıştır. 11. Nesih, dinî metinler ile Kur an ayetlerinin yazılmasında kullanılan eski bir yazıdır. Şeyh Hamdullah ve Hâfız Osman bu yazı türünün ustalarıdır. Sülüs, nesihe benzer bir yazı türüdür ancak sülüste çizgiler daha kalın ve harfler daha büyüktür. Talik, sülüsün gelişmiş hâlidir. Talikte harfler eğik yazılır, kuyrukları uzatılır. Divânî de o dönemde kullanılan yazı türlerindendir. Rik a nesihin dendansız, yuvarlak ve kıvrak bir türüdür. İcazetler genel olarak rik a ile yazılırdı. 12. A seçeneğinde tekillik - çoğulluk uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır: iki tür aydınlarla. B seçeneğinde özne eksikliği nden anlatım bozukluğu yapılmıştır. İkinci cümleye çocuk öznesi eklenmelidir. D seçeneğinde tamlayan - tamlanan uyuşmazlığı ndan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede okullarında sözü hem özel hem devlet sözcüklerinin tamlananı durumundadır. Ancak devlet okullarında isim tamlamasıdır ve tamlanan iyelik eki almıştır; özel sözcüğü ise sıfattır ve özel okullar şeklinde tamlanan kurulabilir. E seçeneğinde ise yüklem eksikliği nden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. 13. Birleşik yapılı cümlelerde fiilimsiler, yan yargı yani yan cümlecik oluşturur. Nesne ise eylemden etkilenen varlıktır ve özneyi bulduktan sonra Kimi, neyi, ne? sorularından herhangi birine cevap veren ögedir. Bu bilgilerden yola çıkarak öncüldeki kafa yoran sıfat-fiiline sorulan Neye? sorusuna I numaralı hayat üzerine sözü cevap verdiğinden bu söz yan cümleciğin dolaylı tümleci; gözlemleyerek zarf-fiiline sorulan Neyi? sorusuna II numaralı etrafındaki küçük ayrıntıları sözü cevap verdiğinden bu söz yan cümleciğin belirtili nesnesi; tutunmaya isim-fiiline sorulan Neye? sorusuna III numaralı bunlara sözcüğü cevap verdiğinden bu sözcük yan cümleciğin dolaylı tümleci; idare ederken zarf-fiiline sorulan Nasıl? sorusuna IV numaralı iyi kötü sözü cevap verdiğinden bu söz yan cümleciğin zarf tümleci; istemesiyle isim-fiiline sorulan Ne zaman? sorusuna V numaralı bir gün sözü cevap verdiğinden bu söz, yan cümleciğin zarf tümleci göreviyle kullanılmıştır. Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere II numaralı etrafındaki küçük ayrıntıları sözü, yan cümleciğin nesnesi göreviyle kullanılmıştır. 14. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen açıklamalar doğrudur. Ziya Gökalp Türk Yurdu, Halka Doğru ve Yeni Mecmua dergilerinde yazılar yazmıştır. Halka Doğru dergisinde yayımladığı Halk Medeniyeti başlıklı yazısı Türk folkloru için son derece önemlidir. Yeni Bir İlim - Halkiyat: Folk-lore başlıklı yazı ise Fuat Köprülü ye aittir. Bu yazı İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. Köprülü bu yazısında Balkan savaşlarında kaybedilen toprakların hatırası olarak halk kültürünün derlenmesi gerektiği üzerinde durmuştur. 15. Parçada sözü edilen sanatçı Âşık Şenlik tir. Asıl adı Hasan olan sanatçı Çıldır ın Suhara köyünde doğmuştur. Ustası Âşık Nuri dir. Günümüzde şairnâme yazarlarının çoğu Şenlik için çeşitli düşünceler dile getirmiştir: Şenlik âşığı zehir öldürdü (Feryudî), Şenlik le garip gönlüm şenlendi. (T. Kılıç). Sanatçının tasnif ettiği üç hikâyesi vardır: Lâtif Şah, Sevdakâr, Salman Bey. 16. Fakir, garip, başıboş gibi manalara gelen hoyrat; aşk, sosyal hayat, gelenek, ahlâk, atasözü gibi her konuda yazılır ancak ağırlıklı olarak aşk ve insan sevgisi işlenir. Hoyrat mâni gibi duygu ve düşünceyi özlü olarak dile getirir. Söz ve ezgilerinde yiğitlik ve kahramanlık havası olan hoyratlar ezgileri yönüyle mâniden ayrılır. 17. Soruda verilen dörtlükte Ne gelirim dedi ne gelmem dedi dizesi rediftir. Yani ek ve sözcük hâlinde redif değil bir dizenin tamamı rediftir. Dörtlük âşık edebiyatına ait bir güzelleme türündedir. Güzelleme, koşmanın güzeli, güzelliği dile getiren, öven türüdür. Bu şiirler aşk ve güzellik üzerine söylenir. Sevinç, acı, aşk, ayrılık konuları üzerinde durulur. Çapraz uyak axax şeklinde kafiyelidir. Dört mısralı bentlerde görülen bu kafiye dizilişinde dörtlüğün tek ve çift mısraları kendi aralarında kafiyelidir. 18. Parçada boş bırakılan yere tuluat getirilmelidir. Tuluat tiyatrosu, Batı tiyatrosunun sahne dekorunu, tekniğini ve giysi düzenini orta oyununa uyarlamıştır. Tuluat hem Batı ya hem de Doğu ya ait seyirlik oyunların birleşimidir. 4

5 19. Parçada sözü edilen eser İbn Fazlan Seyahatnamesi dir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde 17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi gezip görüldüğü yerlerin kültürlerini, eserinde örneklerle anlatmıştır. İbn Battuta Seyahatnamesi, Arap gezgini İbn Battuta tarafından otuz yılı aşkın bir sürede kaleme alınmıştır. Rubruk Seyahatnamesi, meşhur bir seyyah olan papaz Wilhelm Von Rubruk tarafından yazılmıştır. Moğolların yanında Türk boylarının inançlarını, gelenek ve göreneklerini konu almıştır. Marûc ez - Zeheb, Mesudi tarafından kaleme alınan eser birçok dünya halkının yanında Türk topluluklarının tarihlerini, ekonomilerini, inanç sistemlerini vb. içermektedir. 20. Atasözleri Divan-ı Lügâti t-türk te mektup, hikâye, tarihî hadise, atalardan kalma öğüt vb. manalarda açıklanmıştır. Atasözlerinin aktarıldığı basılı eserlerden ilki 1688 de İtalya/Venedik te yayımlanmış olan Adagi dir. Atasözleri Türk Dünyasında cumak, ülger - comak, eski söz, kartlar sözü, nakıl, tabma gibi terimlerle karşılanmıştır. Bu türün nazım sahasında kullanıldığını gördüğümüz ilk eserler Kutadgu Bilig ve Atabetü l - Hakayık tır. Atasözlerinin yazıya geçirilmiş en eski örneklerine Orhun Abideleri nde rastlanılmaktadır. 21. Soruda verilen dörtlük Erzurumlu İbrahim Hakkı ya aittir. Sanatçı âlim, mutasavvuf bir şairdir. Çok yönlü bir âlim olan sanatçı çok iyi bir mütefekkir, sosyolog, müceddit ve fen adamıdır. Eserlerinde geometri, matematik, astronomi gibi ilimlerden faydalanan sanatçı, olgun bir insan olmayı ve Allah ı tanımayı amaçlar. 22. II, III, IV ve V. cümlelerde verilen bilgiler doğrudur. Cönklerde genellikle yaprak ve sayfa numarası yoktur. Günümüzde kütüphanelerde bulunan cönklere sonradan numara verilmiştir. Cönklerin imlâsı bozuktur. Bir sözcük birkaç farklı şekilde yazılabilmektedir. 23. Parçada sözü edilen sanatçı Lamiî Çelebi dir. Sanatçı özellikle Molla Cami den yapmış olduğu çevirilerle ön plana çıkmıştır. Cami-i Rum lakabıyla anılan sanatçı İran edebiyatından yaptığı çevirilerde özellikle bilinmeyen mesnevileri tercih etmiştir. Absal u Salaman, Vis ü Ramin, Guy u Çevgan bunlardan bazılarıdır. Yazmış olduğu Bursa Şehrengizi Bursa yı ve Uludağ ı anlatması ile diğer şehrengizlerden ayrılır. Sanatçı Divan ının dibace kısmında şiir hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir. 24. Soruda verilen dörtlük beş mısralık bentlerden oluşan tard u rekb adı da verilen tardiye örneğidir. Bu nazım şekli muhammesin özel bir şeklidir ve muhammesten kafiye düzeni ve vezin itibarıyla ayrılır. Kafiye düzeni aaaax, bbbbx, ccccx... şeklindedir. Tardiyeler yalnız aruzun mef ûlü / mefâilün / feûlün kalıbıyla yazılır. Edebiyatımızda Şeyh Galip tardiyenin üstadıdır. 25. Soruda verilen parça Âşık Çelebi nin Meşâ irü ş - Şuarâ tezkiresinden alınmıştır. Hatırlamaya vesile olan şey anlamına gelen tezkire türünün kökeninde biyografi vardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneğini Ali Şir Nevâi Mecâlisü n - Nefais adlı eseri ile vermiştir. Anadolu daki ilk tezkire ise Sehi Bey in Heşt - Behişt adlı eseridir. 26. Sorudaki beyitler kasidenin fahriye bölümünden alınmıştır. Fahriye bölümünde şair kendi şiirini, sanatını över. İçerik yönüyle methiyeye benzer. Şair kendi şiirini, sanatını diğer şairlerle karşılaştırır, şiirinin ve şairliğinin üstünlüğü vurgular. İkinci beyit tecdîd matla örneğidir. Tecdîd matla, matlanın yenilenmesidir. Kasidenin ortasında her iki mısrası da kafiyeli beyit varsa bu tecdîd matladır. Taç beyit şairin mahlasının geçtiği beyittir. Bu beyitlerde şairin mahlası yer almamaktadır. 27. Hz. Muhammed i övmek için yazılan şiirlere na t denir. Yukarıdaki beyitler Fuzuli ye ait olan Su Kasidesi nden alınmış bir bölümdür. Genellikle kaside nazım biçimi ile yazılan na tlar Hz. Muhammed in çeşitli vasıflarını anlatır. Beyitlerde âşık yaşamak için sevgilinin (Peygamber in) bakışına muhtaç olduğunu, gönlü parça parça olsa da sevgilinin bakışlarından zevk duyduğunu söylemiştir. 5

6 28. Cümlede boş bırakılan yerlere sefaretname / Viyana Sefaretnamesi getirilmelidir. Osmanlı Devleti nde yabancı ülkelerde görev alan sefirlerin gezdikleri, gördükleri yerlerdeki gözlemlerini anlattığı eserlere sefaretname denir. Bu türün ilk örneğini Kara Mehmet Çelebi Viyana Sefaretnamesi adlı eseri ile vermiştir. Yirmisekiz Mehmet Çelebi nin Paris Sefaretnamesi ise bu türün en meşhur örneğidir. 29. Âb u âteş ile A seçeneğinde tezat sanatı yapılmıştır. Öyle zaif kıl tenim firkatinde kim dizesinde mübalağa sanatı yapılmıştır. Sevgilinin hasretinden vücudunun kıl gibi ince bir hâle geldiğini söylüyor. Âfet değil kızılca kıyâmet değil midir ifadesi ile rücû sanatı yapılmıştır. Söylenen ifadeyi çevirip daha güçlüsünü söylemiştir. Vefalı yâdına derken aslından kastedilen sevgilinin vefasızlığıdır. Bu beyitte ta riz sanatı yapılmıştır. D seçeneğinde yer alan beyit ile öncüldeki beyitte telmih sanatı vardır. Papağanın ayna karşısında konuşturulmasına telmih yapılmıştır. Diğer beyitte ise Ferhat ın Şirin in aşkı ile Bî - Sütûn dağını delmesine telmih yapılmıştır. 31. Semender ateşte yanmayan bir çeşit efsanevî hayvandır. Denizatına benzeyen ve kuyruğu olan bu hayvan divan edebiyatında ateşte yaşaması ve ateşten çıkınca ölmesi ile anılır. Bunun bir kuş olduğunu söyleyenler de vardır. 32. Parçada sözü edilen tartışmanın adı Mesele-i Mebhûsatün Anha dır. Said Efendi Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis adlı gazetede mebhûsatün anha ifadesinin sonunun anha diye mi yoksa anh diye mi yazılacağını sorgulamıştır. Bu konu ile ilgili olarak Şinasî, Said Efendi ile tartışır ve kendi gazetesinde ona cevap verir. Arapça bir yazım sorunu olan bu tartışma edebiyatımızdaki ilk karşılıklı yazışma ve tenkit örneğidir. 34. Celal Sahir Erozan Servetifünun topluluğunun en genç şairidir. Hikmet, Celal, Şarik, Vekhan imzasıyla şiirler kaleme almıştır. Demet adıyla bir kadın dergisi çıkarmıştır da Fecriati topluluğuna ilk katılanlardan biridir. Ali Ekrem Bolayır II. Meşrutiyet in ilanından önce bireysel konularda yazarken daha sonra toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Zilal-i İlhami, Kaside-i Askeriye, Ruh-ı Kemal sanatçının şiirleridir. Süleyman Nazif, Servetifünun içerisinde yer almasına rağmen toplumcu bir şiir anlayışına sahiptir. Namık Kemal hayranı olan sanatçı vatan, millet, hürriyet konularıyla yakından ilgilenmiştir. Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri, Bahriyelilere Mektup sanatçının eserleri arasındadır. Sanatçı, İngilizlerin İstanbul u işgali üzerine yazdığı Kara Bir Gün başlıklı makalesiyle tanınmıştır. Faik Ali Ozansoy Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra genç şair ve yazarları bir araya getirmek için kurulan Fecriati topluluğuna başkanlık yapmış ve topluluğa Fecriati ismini vermiştir. Payitahtın Kapısında, Nedim ve Lale Devri sanatçının tiyatro eserleridir. 30. Soruda verilen beyitler hikemi tarz ile kaleme alınmıştır. Şevket Buhari, Örfi, Saib-i Tebrizî gibi İran şairlerinin başlattığı bu akım Türk edebiyatında da kendini göstermiştir. Hikemi tarzın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nabi dir. Bu tarzda şairler lirizm yerine öğüt verme, hikmet çıkarma yoluna gitmişlerdir. Ayet, hadis, atasözü, deyim gibi kaynaklardan da faydalanmışlardır. 33. Parçada sözü edilen eser Namık Kemal in Magosa da yazdığı tiyatro eseridir. Eser bir harp gemisi süvarisi olan Akif Bey in Dilruba adlı kötü yola düşmüş bir kadınla evliliğini, Yunan İsyanı nı, Navarin Baskını nı, Kırım Savaşı nı konu almıştır. Eser dönemin ahlak ve aile yapısını yansıtmaktadır. 35. Soruda dizeleri verilen ve tanıtılan sanatçı İbrahim Alâettin Gövsa dır. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan sanatçı çocuk şiirleri yazmış ve çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli adımlar atmıştır. İlk dönemlerinde aruzu Türkçeye uygulamaya çalışan sanatçı son dönemlerinde Millî edebiyat akımı temsilcileri içinde yer almıştır. Güft u Gu, Çocuk Şiirleri, Çanakkale İzleri sanatçının şiir kitaplarıdır. 6

7 36. Numaralanmış A, B, C ve D seçenekleri doğrudur. Ancak E seçeneğinde verilen eser içeriği Yarbükü ne değil Fakir Baykurt un Yılanların Öcü ne aittir. Yazar köy romanı türünün en başarılı sanatçılarından biridir. Sanatçı ilk üçlemesini Irazca ya da Karataş Üçlemesi adını verdiği Yılanların Öcü, Irazca nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı adlı romanlar ile yapar. 39. Öncülde sözü edilen dergi Mavera dır. Bu dergi için fikrî ön hazırlık yapan kişiler şunlardır: Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Akif İnan, Bahri Zengin, Nazif Gürdoğan, Hasan Seyithanoğlu. Meş ale, Yusuf Ziya Ortaç ın desteği ile çıkan bir dergidir. Pazar Postası, Cahit Barlas yönetiminde çıkmıştır. Dergi edebiyat dışında politika ve ekonomi haberlerine de yer vermiştir. Diriliş, Sezai Karakoç tarafından çıkarılmıştır. Dergide Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören gibi isimlerin imzaları görülmektedir. Hayat dergisi ise 1926 da Faruk Nafiz Çamlıbel sorumluluğunda çıkarılmıştır. Batı edebiyatı ile ilgili incelemeler ve çeviriler dergide yer almıştır. 41. Soru öncülünde Pınar Öğretmen in anlatacağı konu ile ilgili materyalle derse gelmesi derse geçiş aşamalarından dikkat çekmeyi kullandığını göstermektedir. Daha sonra dersin sonunda ulaşılacak hedefin bildirilmesi ise güdüleme aşamasıdır. 37. Parçada sözü edilen sanatçı Mustafa Necati Sepetçioğlu dur. Çağımızın Dede Korkut u olarak anılan sanatçı Kilit, Anahtar, Kapı romanlarıyla Türklerin Malazgirt kapısından Anadolu ya girişini anlatır. Konak, Çatı, Üçler Yediler Kırklar ise Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarının hikâyesidir. Bu Atlı Geçide Gider, Karanlıkta Mum Işığı gibi romanlarıyla Kayı boyunun aşiretten devlete dönüşümünü anlatır. 42. Fuzûli ye ait olan I numaralı şiiri, Dünyada ne varsa aşktan ibaretmiş. İlim, sadece dedikodu imiş. şeklinde açıklarsak konusunun aşk olduğunu görürüz. II numaralı şiir de Özdemir Asaf a ait bir aşk şiiridir. Halk edebiyatının en önemli aşıklarından olan Şeref Taşlıova ya ait III numaralı şiir de aşk konusunu ele almıştır. 38. Parçada yer alan boşluklara Vasıf Öngören / Haldun Taner getirilmelidir. Dünyayı sınıfsal bir gözle gören ve kapitalist sistemin dönüşüme uğraması için tiyatrodan yararlanan Brecht; sömürüyü, para ahlakını militarizmi hem eğitici hem müzikli oyunlarında eleştirmiştir. Brecht etkisi Türk tiyatrosunu uzun bir süre etkisi altına almıştır. Epik tiyatro anlayışı Batı tiyatrosunun özellikle de Berholt Brecht in etkisi ile oluşmuştur. Vasıf Öngören in Asiye Nasıl Kurtulur, Oyun Nasıl Oynanmalı ve Zengin Mutfağı adlı denemelerinden sonra epik tiyatro türünün en ünlü yazarı Haldun Taner olmuştur. 40. Dönemeçte Tarık Buğra Şimşek Peyami Safa Batmayan Gün Samiha Ayverdi Aynadaki Kadın Ahmet Hamdi Tanpınar Bu eserler bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla kaleme alınmıştır. Bu tarz eserlerde psikolojik sorunlar, bireysel bunalımlar, zaman, Doğu - Batı çatışmasının yarattığı iç çatışmalar, kaçış gibi konular işlenir. Karanlık Dünya adlı eser ise Talip Apaydın tarafından köy gerçeğini konu edinen bir anlayışta kaleme alınmıştır. 43. Açık uçlu sınav yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan biri soruların açık ve anlaşılır olması gerektiğidir. Puanlamanın objektifliğinin sağlanması açısından önemli olan noktalardan biri puanlama anahtarının hazırlanmasıdır. Sınavın duyarlılığının artırılması soru sayısının artırılmasına bağlıdır. Bu nedenle uzun cevaplı az sayıda soru yerine, kısa cevaplı çok sayıda soru sorulmalıdır. Aynı zamanda sorulan sorular sınırlı olmalıdır, belli bir bilgiyi ölçecek şekilde hazırlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta ise soruların öğrenciler tarafından bilinen bir kaynaktan aynen alınmamasının gerektiğidir. Çünkü bu durum öğrencileri ezber yapmaya yöneltir. 7

8 44. Soruda verilen tanım Postmodernizm e aittir. 45. Olay çevresinde oluşturulan metinler; destanlar, halk hikâyeleri, romanlar, hikâyeler, manzum hikâyeler, masallar ve mesnevilerdir. A seçeneğindeki Şehname, Firdevsi ye ait destan; B seçeneğinde verilen Mendil Altında, Memduh Şevket Esendal a ait hikâye; D seçeneğindeki Tahir ile Zühre, halk hikâyesi; E seçeneğindeki 72. Koğuş, Orhan Kemal e ait roman türünde eserlerdir. C seçeneğindeki Hızır la Kırk Saat, Sezai Karakoç a ait şiir türünde bir eserdir. Yani coşku ve heyecan dile getiren metinler kapsamındadır. 47. Güncel konuların değişik görüşlerdeki katılımcılarca dinleyiciler önünde tartışılması şeklinde gerçekleştirilen tartışma biçimi açık oturumdur. 48. A seçeneğinde verilen Adalet Ağaoğlu na ait Ölmeye Yatmak adlı roman, postmodern anlayışla yazılmıştır. B seçeneğindeki Karartma Geceleri adlı eser Rıfat Ilgaz tarafından toplumcu gerçekçi roman anlayışıyla kaleme alınmıştır. C seçeneğindeki İçimizdeki Şeytan adlı roman Sabahattin Ali ye aittir ve toplumcu gerçekçi bir anlayışla kaleme alınmıştır. D seçeneğindeki Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay a ait postmodern bir eserdir. Bu eserler eşleştirildiğinde E seçeneğinde verilen Mithat Cemal Kuntay a ait Üç İstanbul adlı eser dışarıda kalmaktadır. Bu eser millî edebiyat zevk ve anlayışıyla kaleme alınmıştır. 50. Bilgi basamağı sadece hatırlamayı gerektiren bilişsel alan basamağıdır. I. öncülde verilen eser - yazar eşleştirmesi yalnızca hatırlamayı gerektirdiğinden bilgi basamağında bulunan bir kazanımdır. Bir bütünü oluşturan ögeleri ayırma işi ise analiz basamağını kapsar. Ögeler arasındaki ilişkileri tespit etmek, örgütlemek, karşılaştırmalı analiz basamağına ait bir kazanımı ifade etmektedir. Yorum yapma, örnek verme, özetleme ve açıklama süreçleri ise kavrama basamağına ait süreçleridir. Bu nedenle III. öncül kavrama basamağıyla ifade edilebilecek bir kazanımı ifade eder. 46. Derste kulanılan sunuş yöntemi, tüm bilgilerin öğretici tarafından öğrenciye aktarıldığı süreç olarak açıklanabilir. Bu süreçte öğrenci pasif alıcıdır. Bu stratejide genel olarak bilgi basamağındaki hedefler gerçekleştirilir. Yani süreç daha çok aktarılan bilginin aynen öğrenilmesini ifade eder. 49. A, C, D ve E seçeneğinde verilen yazarlar Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun önemli isimlerindendir. B seçeneğinde verilen Abbas Sayar, Cumhuriyet Dönemi nde köyün ve köylünün sorunlarını anlattığı romanlarıyla ünlenmiştir. 8

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda KPSS 2017 soru ÖABT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda KPSS 2017 soru ÖABT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Yazar: Komisyon Editör: Fatih Mehmet Muş ÖABT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU BANKASI ISBN

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları

Genç Kalemler, şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları bakımından ikiliğe düşürdü; edebiyatı cedide ve fecriati

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 5 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 9 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga Oğuz Türeyiş Şehname B) Şu Türeyiş Gılgamış Oğuz C) Türeyiş

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Dil ailelerini açıklayabilecek, Lehçe, ağız, şive gibi dil

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KONU TESTİ - 1. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olur? A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik. Arda ...

KONU TESTİ - 1. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olur? A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik. Arda ... 11. ÜNİTE METİN TÜRLERİ KONU TESTİ - 1 1 Yaşamış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman ve kişi göstererek anlatan uzun öykülere ---- denir. Hacmi, olay örgüsünün yoğunluğu, mekân ve karakter tasvirinin

Detaylı

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz 1 61308053 2 61308318 3 61308212 4 61308195 5 61308283 6 61308162 7 61308222 8 61308025 OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN CUMHURİYET DÖNEMİ

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

MİLLİYET GAZETESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS 5 ŞUBAT 2014 TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

MİLLİYET GAZETESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS 5 ŞUBAT 2014 TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : MİLLİYET GAZETESİ 5 ŞUBAT 2014 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar. TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ Şiirler nazım birimlerine, kafiyelerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi DERS SEÇİMİ Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi ALANLAR VE MESLEKLER SAYISAL TIP FAKÜLTESİ MAT,FİZ, BİY, KİMYA TÜM MÜHENDİSLİKLER DİŞ HEKİMLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ HEMŞİRELİK ECZACILIK MİMARLIK vs...

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular Şirketimiz Yılların Verdiği deneyim ile, dünyadaki tüm resmi dillerde ve her konuda, profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Uluslararası kalitede bireysel ve kurumsal tercüme hizmeti alabileceğiniz şirketimiz

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : /

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : / 1. Adı Soyadı : Fikret USLUCAN ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : fikret.uslucan@giresun.edu.tr / f_uslucan@hotmail.com. Doğum Tarihi : 04.04.1965. Unvanı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı