TG 4 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 4 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 ÖABT / TDE Kök Bükümlü Diller Akadca İbranice Arapça Bantu Dilleri Çekimli (Bükümlü) Diller Hâmî - Sâmi Dilleri Gövde Bükümlü Diller Almanca İngilizce Latince Arnavutça Litvanca Tarihî Sanskritçe Ermenice İspanyolca Portekizce Rusça Sırpça Hint - İran Dilleri Yeni Farsça Hintçe Flemenkçe Yunanca Keltçe Hititçe Orta Farsça Fransızca İtalyanca Rumence Bulgarca Lehce Auestçe Urduca Hin - Avrupa Dilleri Hin - Avrupa Dilleri 2. Soruda özellikleri verilen Türk lehçesi Türkmen Türkçesidir. Türkmen klasik edebiyatı Hoca Ahmet Yesevi ile başlar. Kıssa-i Yusuf yazarı Ali ve Bennai ile devam eden edebiyat asıl eserlerini 13. yüzyılda vermeye başlar. Türkmen Türkçesi Mahtımgulı nın şiirleri ile yazı dili hâline gelir. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Kerem ile Aslı gibi halk hikâyeleri Türkmen edebiyatında çok popüler olmakla birlikte Köroğlu Destanı ve Şahsenem ile Garip hikâyesi de Türkmen Türkleri arasında sıkça okunan önemli hikâyelerdendir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 3. Castren, finolojinin kurucusudur. Bilim adamı ilmî gezilerle bu dilleri konuşuldukları yerlerde incelemiş, halk ağzına ait birçok malzeme derlemiştir. Altay dillerindeki zamir sistemiyle Fincedeki zamir sistemini karşılaştırmış ve buna göre Ural - Altay dillerinin hepsine birden Altay adını vermiştir ve dilleri beşe ayırmıştır: Fin - Ugor Samoyed Türk - Tatar Moğol Tunguz Dili 4. Kurugaru yeɳcü ügüz keçe temir kapıgka teġi süledim. Batıda İnci (Sır Derya) Irmağı nı geçerek Demir Kapı ya kadar asker sevk ettim. Kurugaru sözcüğü, batıda manasına gelmektedir. Sözcük yön gösterme eki almıştır. kuru + garu Yön gösterme eki yencü ögüz İnci Irmağı isim tamlamasıdır. keçe sözcüğü zarf - fiil eki almıştır. keç - e zarf - fiil eki Çok heceli sözcüklerin sonundaki /g/ sesi korunmuştur: kapıg Cümlenin yüklemi yapım eki alarak geçmiş zaman eki ile çekimlenmiştir: sü + le di m asker isimden görülen 1. teklik fiil yapan geçmiş kişi eki zaman eki TG 4 5. Tamâmı erür kâşġari til bile Ayıtmış edib riḳḳat-i dil bile (Eser tümüyle Kaşgar dili iledir, Edip bunu gönül rikkati ile söylemiştir.) Beyitte altı çizili dizede eserin hangi dilde kaleme alındığı ifade edilmiştir. 6. aytur siz & geniş zaman eki bola turur & şimdiki zaman eki kötrüp turur & belirsiz geçmiş zaman eki bırakgay sen & gelecek zaman eki toḳuşġa sen & istek kipi 7. Parçada sözü edilen eser Abuşka Lugati dir. 16. yüzyılın başlarında Anadolu da yazılan eserin pek çok nüshası bulunmaktadır. İlk maddesi abuşka (yaşlı kadın) olduğundan bu adla tanınmıştır. Eserin ilmî neşri Türkiye de Besim Atalay tarafından yapılmıştır. 8. tün + le (geceleyin) isim kökü isimden isim yapım eki havā + dın isim kökü ayrılma durumu eki uftanmas mu siz < uvut - a - n - mas - mu + siz uvut - a - n - mas - mu + siz isim isimden fiilden geniş soru 2. kökü fiil fiil zamanın eki çokluk yapım yapım olumsuzu kişi eki eki zamiri 3

4 9. Eski Türkçedeki söz başı /t/ ünsüzü ötümlüleşerek /d/ sesine dönüşmüştür. Yükleme hâli eki olarak bu dönemde yalnızca +(y)i kullanılmıştır. I. teklik kişi eki olarak +men, +van, +vam, +AnIn kişi zamiri kaynaklı kişi ekleri kullanıldığı gibi iyelik kaynaklı kişi ekleri de kullanılmıştır. İlgi (tamlayan) hâli eki olarak + nuŋ eki kullanılmıştır. Ancak Eski Anadolu Türkçesinde kalınlık - incelik uyumu hemen hemen her sözcükte varken düzlük - yuvarlaklık uyumu görülmez. 10. Verilen beyitler Sultan Veled e aittir. Beyitin dil özellikleri göz önüne alındığında Eski Anadolu Türkçesi Dönemi nde yazıldığı görülmektedir. var, kendözü gibi sözcükler bu dönemde kullanılmıştır. 11. Nesih, dinî metinler ile Kur an ayetlerinin yazılmasında kullanılan eski bir yazıdır. Şeyh Hamdullah ve Hâfız Osman bu yazı türünün ustalarıdır. Sülüs, nesihe benzer bir yazı türüdür ancak sülüste çizgiler daha kalın ve harfler daha büyüktür. Talik, sülüsün gelişmiş hâlidir. Talikte harfler eğik yazılır, kuyrukları uzatılır. Divânî de o dönemde kullanılan yazı türlerindendir. Rik a nesihin dendansız, yuvarlak ve kıvrak bir türüdür. İcazetler genel olarak rik a ile yazılırdı. 12. A seçeneğinde tekillik - çoğulluk uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır: iki tür aydınlarla. B seçeneğinde özne eksikliği nden anlatım bozukluğu yapılmıştır. İkinci cümleye çocuk öznesi eklenmelidir. D seçeneğinde tamlayan - tamlanan uyuşmazlığı ndan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede okullarında sözü hem özel hem devlet sözcüklerinin tamlananı durumundadır. Ancak devlet okullarında isim tamlamasıdır ve tamlanan iyelik eki almıştır; özel sözcüğü ise sıfattır ve özel okullar şeklinde tamlanan kurulabilir. E seçeneğinde ise yüklem eksikliği nden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. 13. Birleşik yapılı cümlelerde fiilimsiler, yan yargı yani yan cümlecik oluşturur. Nesne ise eylemden etkilenen varlıktır ve özneyi bulduktan sonra Kimi, neyi, ne? sorularından herhangi birine cevap veren ögedir. Bu bilgilerden yola çıkarak öncüldeki kafa yoran sıfat-fiiline sorulan Neye? sorusuna I numaralı hayat üzerine sözü cevap verdiğinden bu söz yan cümleciğin dolaylı tümleci; gözlemleyerek zarf-fiiline sorulan Neyi? sorusuna II numaralı etrafındaki küçük ayrıntıları sözü cevap verdiğinden bu söz yan cümleciğin belirtili nesnesi; tutunmaya isim-fiiline sorulan Neye? sorusuna III numaralı bunlara sözcüğü cevap verdiğinden bu sözcük yan cümleciğin dolaylı tümleci; idare ederken zarf-fiiline sorulan Nasıl? sorusuna IV numaralı iyi kötü sözü cevap verdiğinden bu söz yan cümleciğin zarf tümleci; istemesiyle isim-fiiline sorulan Ne zaman? sorusuna V numaralı bir gün sözü cevap verdiğinden bu söz, yan cümleciğin zarf tümleci göreviyle kullanılmıştır. Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere II numaralı etrafındaki küçük ayrıntıları sözü, yan cümleciğin nesnesi göreviyle kullanılmıştır. 14. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen açıklamalar doğrudur. Ziya Gökalp Türk Yurdu, Halka Doğru ve Yeni Mecmua dergilerinde yazılar yazmıştır. Halka Doğru dergisinde yayımladığı Halk Medeniyeti başlıklı yazısı Türk folkloru için son derece önemlidir. Yeni Bir İlim - Halkiyat: Folk-lore başlıklı yazı ise Fuat Köprülü ye aittir. Bu yazı İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. Köprülü bu yazısında Balkan savaşlarında kaybedilen toprakların hatırası olarak halk kültürünün derlenmesi gerektiği üzerinde durmuştur. 15. Parçada sözü edilen sanatçı Âşık Şenlik tir. Asıl adı Hasan olan sanatçı Çıldır ın Suhara köyünde doğmuştur. Ustası Âşık Nuri dir. Günümüzde şairnâme yazarlarının çoğu Şenlik için çeşitli düşünceler dile getirmiştir: Şenlik âşığı zehir öldürdü (Feryudî), Şenlik le garip gönlüm şenlendi. (T. Kılıç). Sanatçının tasnif ettiği üç hikâyesi vardır: Lâtif Şah, Sevdakâr, Salman Bey. 16. Fakir, garip, başıboş gibi manalara gelen hoyrat; aşk, sosyal hayat, gelenek, ahlâk, atasözü gibi her konuda yazılır ancak ağırlıklı olarak aşk ve insan sevgisi işlenir. Hoyrat mâni gibi duygu ve düşünceyi özlü olarak dile getirir. Söz ve ezgilerinde yiğitlik ve kahramanlık havası olan hoyratlar ezgileri yönüyle mâniden ayrılır. 17. Soruda verilen dörtlükte Ne gelirim dedi ne gelmem dedi dizesi rediftir. Yani ek ve sözcük hâlinde redif değil bir dizenin tamamı rediftir. Dörtlük âşık edebiyatına ait bir güzelleme türündedir. Güzelleme, koşmanın güzeli, güzelliği dile getiren, öven türüdür. Bu şiirler aşk ve güzellik üzerine söylenir. Sevinç, acı, aşk, ayrılık konuları üzerinde durulur. Çapraz uyak axax şeklinde kafiyelidir. Dört mısralı bentlerde görülen bu kafiye dizilişinde dörtlüğün tek ve çift mısraları kendi aralarında kafiyelidir. 18. Parçada boş bırakılan yere tuluat getirilmelidir. Tuluat tiyatrosu, Batı tiyatrosunun sahne dekorunu, tekniğini ve giysi düzenini orta oyununa uyarlamıştır. Tuluat hem Batı ya hem de Doğu ya ait seyirlik oyunların birleşimidir. 4

5 19. Parçada sözü edilen eser İbn Fazlan Seyahatnamesi dir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde 17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi gezip görüldüğü yerlerin kültürlerini, eserinde örneklerle anlatmıştır. İbn Battuta Seyahatnamesi, Arap gezgini İbn Battuta tarafından otuz yılı aşkın bir sürede kaleme alınmıştır. Rubruk Seyahatnamesi, meşhur bir seyyah olan papaz Wilhelm Von Rubruk tarafından yazılmıştır. Moğolların yanında Türk boylarının inançlarını, gelenek ve göreneklerini konu almıştır. Marûc ez - Zeheb, Mesudi tarafından kaleme alınan eser birçok dünya halkının yanında Türk topluluklarının tarihlerini, ekonomilerini, inanç sistemlerini vb. içermektedir. 20. Atasözleri Divan-ı Lügâti t-türk te mektup, hikâye, tarihî hadise, atalardan kalma öğüt vb. manalarda açıklanmıştır. Atasözlerinin aktarıldığı basılı eserlerden ilki 1688 de İtalya/Venedik te yayımlanmış olan Adagi dir. Atasözleri Türk Dünyasında cumak, ülger - comak, eski söz, kartlar sözü, nakıl, tabma gibi terimlerle karşılanmıştır. Bu türün nazım sahasında kullanıldığını gördüğümüz ilk eserler Kutadgu Bilig ve Atabetü l - Hakayık tır. Atasözlerinin yazıya geçirilmiş en eski örneklerine Orhun Abideleri nde rastlanılmaktadır. 21. Soruda verilen dörtlük Erzurumlu İbrahim Hakkı ya aittir. Sanatçı âlim, mutasavvuf bir şairdir. Çok yönlü bir âlim olan sanatçı çok iyi bir mütefekkir, sosyolog, müceddit ve fen adamıdır. Eserlerinde geometri, matematik, astronomi gibi ilimlerden faydalanan sanatçı, olgun bir insan olmayı ve Allah ı tanımayı amaçlar. 22. II, III, IV ve V. cümlelerde verilen bilgiler doğrudur. Cönklerde genellikle yaprak ve sayfa numarası yoktur. Günümüzde kütüphanelerde bulunan cönklere sonradan numara verilmiştir. Cönklerin imlâsı bozuktur. Bir sözcük birkaç farklı şekilde yazılabilmektedir. 23. Parçada sözü edilen sanatçı Lamiî Çelebi dir. Sanatçı özellikle Molla Cami den yapmış olduğu çevirilerle ön plana çıkmıştır. Cami-i Rum lakabıyla anılan sanatçı İran edebiyatından yaptığı çevirilerde özellikle bilinmeyen mesnevileri tercih etmiştir. Absal u Salaman, Vis ü Ramin, Guy u Çevgan bunlardan bazılarıdır. Yazmış olduğu Bursa Şehrengizi Bursa yı ve Uludağ ı anlatması ile diğer şehrengizlerden ayrılır. Sanatçı Divan ının dibace kısmında şiir hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir. 24. Soruda verilen dörtlük beş mısralık bentlerden oluşan tard u rekb adı da verilen tardiye örneğidir. Bu nazım şekli muhammesin özel bir şeklidir ve muhammesten kafiye düzeni ve vezin itibarıyla ayrılır. Kafiye düzeni aaaax, bbbbx, ccccx... şeklindedir. Tardiyeler yalnız aruzun mef ûlü / mefâilün / feûlün kalıbıyla yazılır. Edebiyatımızda Şeyh Galip tardiyenin üstadıdır. 25. Soruda verilen parça Âşık Çelebi nin Meşâ irü ş - Şuarâ tezkiresinden alınmıştır. Hatırlamaya vesile olan şey anlamına gelen tezkire türünün kökeninde biyografi vardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneğini Ali Şir Nevâi Mecâlisü n - Nefais adlı eseri ile vermiştir. Anadolu daki ilk tezkire ise Sehi Bey in Heşt - Behişt adlı eseridir. 26. Sorudaki beyitler kasidenin fahriye bölümünden alınmıştır. Fahriye bölümünde şair kendi şiirini, sanatını över. İçerik yönüyle methiyeye benzer. Şair kendi şiirini, sanatını diğer şairlerle karşılaştırır, şiirinin ve şairliğinin üstünlüğü vurgular. İkinci beyit tecdîd matla örneğidir. Tecdîd matla, matlanın yenilenmesidir. Kasidenin ortasında her iki mısrası da kafiyeli beyit varsa bu tecdîd matladır. Taç beyit şairin mahlasının geçtiği beyittir. Bu beyitlerde şairin mahlası yer almamaktadır. 27. Hz. Muhammed i övmek için yazılan şiirlere na t denir. Yukarıdaki beyitler Fuzuli ye ait olan Su Kasidesi nden alınmış bir bölümdür. Genellikle kaside nazım biçimi ile yazılan na tlar Hz. Muhammed in çeşitli vasıflarını anlatır. Beyitlerde âşık yaşamak için sevgilinin (Peygamber in) bakışına muhtaç olduğunu, gönlü parça parça olsa da sevgilinin bakışlarından zevk duyduğunu söylemiştir. 5

6 28. Cümlede boş bırakılan yerlere sefaretname / Viyana Sefaretnamesi getirilmelidir. Osmanlı Devleti nde yabancı ülkelerde görev alan sefirlerin gezdikleri, gördükleri yerlerdeki gözlemlerini anlattığı eserlere sefaretname denir. Bu türün ilk örneğini Kara Mehmet Çelebi Viyana Sefaretnamesi adlı eseri ile vermiştir. Yirmisekiz Mehmet Çelebi nin Paris Sefaretnamesi ise bu türün en meşhur örneğidir. 29. Âb u âteş ile A seçeneğinde tezat sanatı yapılmıştır. Öyle zaif kıl tenim firkatinde kim dizesinde mübalağa sanatı yapılmıştır. Sevgilinin hasretinden vücudunun kıl gibi ince bir hâle geldiğini söylüyor. Âfet değil kızılca kıyâmet değil midir ifadesi ile rücû sanatı yapılmıştır. Söylenen ifadeyi çevirip daha güçlüsünü söylemiştir. Vefalı yâdına derken aslından kastedilen sevgilinin vefasızlığıdır. Bu beyitte ta riz sanatı yapılmıştır. D seçeneğinde yer alan beyit ile öncüldeki beyitte telmih sanatı vardır. Papağanın ayna karşısında konuşturulmasına telmih yapılmıştır. Diğer beyitte ise Ferhat ın Şirin in aşkı ile Bî - Sütûn dağını delmesine telmih yapılmıştır. 31. Semender ateşte yanmayan bir çeşit efsanevî hayvandır. Denizatına benzeyen ve kuyruğu olan bu hayvan divan edebiyatında ateşte yaşaması ve ateşten çıkınca ölmesi ile anılır. Bunun bir kuş olduğunu söyleyenler de vardır. 32. Parçada sözü edilen tartışmanın adı Mesele-i Mebhûsatün Anha dır. Said Efendi Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis adlı gazetede mebhûsatün anha ifadesinin sonunun anha diye mi yoksa anh diye mi yazılacağını sorgulamıştır. Bu konu ile ilgili olarak Şinasî, Said Efendi ile tartışır ve kendi gazetesinde ona cevap verir. Arapça bir yazım sorunu olan bu tartışma edebiyatımızdaki ilk karşılıklı yazışma ve tenkit örneğidir. 34. Celal Sahir Erozan Servetifünun topluluğunun en genç şairidir. Hikmet, Celal, Şarik, Vekhan imzasıyla şiirler kaleme almıştır. Demet adıyla bir kadın dergisi çıkarmıştır da Fecriati topluluğuna ilk katılanlardan biridir. Ali Ekrem Bolayır II. Meşrutiyet in ilanından önce bireysel konularda yazarken daha sonra toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Zilal-i İlhami, Kaside-i Askeriye, Ruh-ı Kemal sanatçının şiirleridir. Süleyman Nazif, Servetifünun içerisinde yer almasına rağmen toplumcu bir şiir anlayışına sahiptir. Namık Kemal hayranı olan sanatçı vatan, millet, hürriyet konularıyla yakından ilgilenmiştir. Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri, Bahriyelilere Mektup sanatçının eserleri arasındadır. Sanatçı, İngilizlerin İstanbul u işgali üzerine yazdığı Kara Bir Gün başlıklı makalesiyle tanınmıştır. Faik Ali Ozansoy Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra genç şair ve yazarları bir araya getirmek için kurulan Fecriati topluluğuna başkanlık yapmış ve topluluğa Fecriati ismini vermiştir. Payitahtın Kapısında, Nedim ve Lale Devri sanatçının tiyatro eserleridir. 30. Soruda verilen beyitler hikemi tarz ile kaleme alınmıştır. Şevket Buhari, Örfi, Saib-i Tebrizî gibi İran şairlerinin başlattığı bu akım Türk edebiyatında da kendini göstermiştir. Hikemi tarzın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nabi dir. Bu tarzda şairler lirizm yerine öğüt verme, hikmet çıkarma yoluna gitmişlerdir. Ayet, hadis, atasözü, deyim gibi kaynaklardan da faydalanmışlardır. 33. Parçada sözü edilen eser Namık Kemal in Magosa da yazdığı tiyatro eseridir. Eser bir harp gemisi süvarisi olan Akif Bey in Dilruba adlı kötü yola düşmüş bir kadınla evliliğini, Yunan İsyanı nı, Navarin Baskını nı, Kırım Savaşı nı konu almıştır. Eser dönemin ahlak ve aile yapısını yansıtmaktadır. 35. Soruda dizeleri verilen ve tanıtılan sanatçı İbrahim Alâettin Gövsa dır. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan sanatçı çocuk şiirleri yazmış ve çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli adımlar atmıştır. İlk dönemlerinde aruzu Türkçeye uygulamaya çalışan sanatçı son dönemlerinde Millî edebiyat akımı temsilcileri içinde yer almıştır. Güft u Gu, Çocuk Şiirleri, Çanakkale İzleri sanatçının şiir kitaplarıdır. 6

7 36. Numaralanmış A, B, C ve D seçenekleri doğrudur. Ancak E seçeneğinde verilen eser içeriği Yarbükü ne değil Fakir Baykurt un Yılanların Öcü ne aittir. Yazar köy romanı türünün en başarılı sanatçılarından biridir. Sanatçı ilk üçlemesini Irazca ya da Karataş Üçlemesi adını verdiği Yılanların Öcü, Irazca nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı adlı romanlar ile yapar. 39. Öncülde sözü edilen dergi Mavera dır. Bu dergi için fikrî ön hazırlık yapan kişiler şunlardır: Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Akif İnan, Bahri Zengin, Nazif Gürdoğan, Hasan Seyithanoğlu. Meş ale, Yusuf Ziya Ortaç ın desteği ile çıkan bir dergidir. Pazar Postası, Cahit Barlas yönetiminde çıkmıştır. Dergi edebiyat dışında politika ve ekonomi haberlerine de yer vermiştir. Diriliş, Sezai Karakoç tarafından çıkarılmıştır. Dergide Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören gibi isimlerin imzaları görülmektedir. Hayat dergisi ise 1926 da Faruk Nafiz Çamlıbel sorumluluğunda çıkarılmıştır. Batı edebiyatı ile ilgili incelemeler ve çeviriler dergide yer almıştır. 41. Soru öncülünde Pınar Öğretmen in anlatacağı konu ile ilgili materyalle derse gelmesi derse geçiş aşamalarından dikkat çekmeyi kullandığını göstermektedir. Daha sonra dersin sonunda ulaşılacak hedefin bildirilmesi ise güdüleme aşamasıdır. 37. Parçada sözü edilen sanatçı Mustafa Necati Sepetçioğlu dur. Çağımızın Dede Korkut u olarak anılan sanatçı Kilit, Anahtar, Kapı romanlarıyla Türklerin Malazgirt kapısından Anadolu ya girişini anlatır. Konak, Çatı, Üçler Yediler Kırklar ise Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarının hikâyesidir. Bu Atlı Geçide Gider, Karanlıkta Mum Işığı gibi romanlarıyla Kayı boyunun aşiretten devlete dönüşümünü anlatır. 42. Fuzûli ye ait olan I numaralı şiiri, Dünyada ne varsa aşktan ibaretmiş. İlim, sadece dedikodu imiş. şeklinde açıklarsak konusunun aşk olduğunu görürüz. II numaralı şiir de Özdemir Asaf a ait bir aşk şiiridir. Halk edebiyatının en önemli aşıklarından olan Şeref Taşlıova ya ait III numaralı şiir de aşk konusunu ele almıştır. 38. Parçada yer alan boşluklara Vasıf Öngören / Haldun Taner getirilmelidir. Dünyayı sınıfsal bir gözle gören ve kapitalist sistemin dönüşüme uğraması için tiyatrodan yararlanan Brecht; sömürüyü, para ahlakını militarizmi hem eğitici hem müzikli oyunlarında eleştirmiştir. Brecht etkisi Türk tiyatrosunu uzun bir süre etkisi altına almıştır. Epik tiyatro anlayışı Batı tiyatrosunun özellikle de Berholt Brecht in etkisi ile oluşmuştur. Vasıf Öngören in Asiye Nasıl Kurtulur, Oyun Nasıl Oynanmalı ve Zengin Mutfağı adlı denemelerinden sonra epik tiyatro türünün en ünlü yazarı Haldun Taner olmuştur. 40. Dönemeçte Tarık Buğra Şimşek Peyami Safa Batmayan Gün Samiha Ayverdi Aynadaki Kadın Ahmet Hamdi Tanpınar Bu eserler bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla kaleme alınmıştır. Bu tarz eserlerde psikolojik sorunlar, bireysel bunalımlar, zaman, Doğu - Batı çatışmasının yarattığı iç çatışmalar, kaçış gibi konular işlenir. Karanlık Dünya adlı eser ise Talip Apaydın tarafından köy gerçeğini konu edinen bir anlayışta kaleme alınmıştır. 43. Açık uçlu sınav yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan biri soruların açık ve anlaşılır olması gerektiğidir. Puanlamanın objektifliğinin sağlanması açısından önemli olan noktalardan biri puanlama anahtarının hazırlanmasıdır. Sınavın duyarlılığının artırılması soru sayısının artırılmasına bağlıdır. Bu nedenle uzun cevaplı az sayıda soru yerine, kısa cevaplı çok sayıda soru sorulmalıdır. Aynı zamanda sorulan sorular sınırlı olmalıdır, belli bir bilgiyi ölçecek şekilde hazırlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta ise soruların öğrenciler tarafından bilinen bir kaynaktan aynen alınmamasının gerektiğidir. Çünkü bu durum öğrencileri ezber yapmaya yöneltir. 7

8 44. Soruda verilen tanım Postmodernizm e aittir. 45. Olay çevresinde oluşturulan metinler; destanlar, halk hikâyeleri, romanlar, hikâyeler, manzum hikâyeler, masallar ve mesnevilerdir. A seçeneğindeki Şehname, Firdevsi ye ait destan; B seçeneğinde verilen Mendil Altında, Memduh Şevket Esendal a ait hikâye; D seçeneğindeki Tahir ile Zühre, halk hikâyesi; E seçeneğindeki 72. Koğuş, Orhan Kemal e ait roman türünde eserlerdir. C seçeneğindeki Hızır la Kırk Saat, Sezai Karakoç a ait şiir türünde bir eserdir. Yani coşku ve heyecan dile getiren metinler kapsamındadır. 47. Güncel konuların değişik görüşlerdeki katılımcılarca dinleyiciler önünde tartışılması şeklinde gerçekleştirilen tartışma biçimi açık oturumdur. 48. A seçeneğinde verilen Adalet Ağaoğlu na ait Ölmeye Yatmak adlı roman, postmodern anlayışla yazılmıştır. B seçeneğindeki Karartma Geceleri adlı eser Rıfat Ilgaz tarafından toplumcu gerçekçi roman anlayışıyla kaleme alınmıştır. C seçeneğindeki İçimizdeki Şeytan adlı roman Sabahattin Ali ye aittir ve toplumcu gerçekçi bir anlayışla kaleme alınmıştır. D seçeneğindeki Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay a ait postmodern bir eserdir. Bu eserler eşleştirildiğinde E seçeneğinde verilen Mithat Cemal Kuntay a ait Üç İstanbul adlı eser dışarıda kalmaktadır. Bu eser millî edebiyat zevk ve anlayışıyla kaleme alınmıştır. 50. Bilgi basamağı sadece hatırlamayı gerektiren bilişsel alan basamağıdır. I. öncülde verilen eser - yazar eşleştirmesi yalnızca hatırlamayı gerektirdiğinden bilgi basamağında bulunan bir kazanımdır. Bir bütünü oluşturan ögeleri ayırma işi ise analiz basamağını kapsar. Ögeler arasındaki ilişkileri tespit etmek, örgütlemek, karşılaştırmalı analiz basamağına ait bir kazanımı ifade etmektedir. Yorum yapma, örnek verme, özetleme ve açıklama süreçleri ise kavrama basamağına ait süreçleridir. Bu nedenle III. öncül kavrama basamağıyla ifade edilebilecek bir kazanımı ifade eder. 46. Derste kulanılan sunuş yöntemi, tüm bilgilerin öğretici tarafından öğrenciye aktarıldığı süreç olarak açıklanabilir. Bu süreçte öğrenci pasif alıcıdır. Bu stratejide genel olarak bilgi basamağındaki hedefler gerçekleştirilir. Yani süreç daha çok aktarılan bilginin aynen öğrenilmesini ifade eder. 49. A, C, D ve E seçeneğinde verilen yazarlar Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun önemli isimlerindendir. B seçeneğinde verilen Abbas Sayar, Cumhuriyet Dönemi nde köyün ve köylünün sorunlarını anlattığı romanlarıyla ünlenmiştir. 8