TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 Page 1 of 2 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS Nisan 1995 ICS MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI- BÖLÜM 1: PARTİ MUAYENE İÇİN KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİNE (AQL) GÖRE NUMUNE ALMA PLANLARI Sampling Procedures for İnspection by Attributes- Part 1: Sampling Plans İndexed by Acceptable Quality Level (AQL) for Lot-By-Lot İnspection TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl ıklar/ankara TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR. https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM VE UYGULAMA ALANI KONU TARİFLER Kusur Uyumsuzluk (nonconformity) Uyumsuz Birim (nonconforming unit) Yüzde Uyumsuzluk Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluk Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AOL) Numune Alma Planı Numune Alma Şeması Numune Alma Sistemi Yetkili Mercii Muayene Orijinal Muayene Nitel Özelliklere Göre Muayene Mamul Birimi Parti Parti Sayısı (Parti Büyüklüğü) Numune Sınırlı Kalite (LQ) Diğer Tarifler KAPSAM UYGULAMA ALANI KURALLAR AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ (AOL) Kullanım ve Uygulama AQL'lerin Belirlenmesi Tercihli AQL'ler NUMUNE ALMA İÇİN MAMULÜN SUNULMASI Partilerin Oluşumu Partilerin Sunulması KABUL EDİLMEME VE KABUL Partilerin Kabul Edilebilirliği Uyumsuz Birimler Uyumsuzluklar İçin Özel Hükümler Partilerin Yeniden Muayeneye Sunulması NUMUNELERİN ALINMASI Temsili veya Kademeli Numune Alma Numune Alma Zamanı İkili ve Çoklu Numune Alma NORMAL, SIKI VE İNDİRGENMİŞ (GEVŞEK) MUAYENE Muayeneye Başlama Muayenenin Sürdürülmesi Dönüştürme Kuralları ve Uygulamaları (Şekil-1) Muayenenin Kesilmesi NUMUNE ALMA PLANLARI Muayene Seviyesi Numune Sayısı (Büyüklüğü) Kot Harfleri Bir Numune Alma Planının Elde Edilmesi Numune Alma Planının Tipleri KABUL EDİLEBİLİRLİĞİN TESPİTİ Yüzde Uyumsuzluk Muayenesi Her Yüz Birimdeki Uyumsuzlukların Muayenesi AÇIKLAYICI BİLGİLER...8

3 İşletme Özellikleri Eğrileri (OC) İşlem Ortalaması Ortalama Çıktı Kalitesi (AOQ) Ortalama Çıktı Kalitesi Sınırı (AOQL) Ortalama Numune Sayısı Eğrileri Sınırlı Kaliteyi Koruma... 9 ATIF YAPILAN STANDARDLAR TADİL... 65

4 MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI- BÖLÜM 1: PARTİ MUAYENE İÇİN KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİNE GÖRE NUMUNE ALMA PLANLARI 0 - KONU, TARİF, KAPSAM VE UYGULAMA ALANI KONU Bu Standard, muayene için numune alma metotlarından kabul edilebilir kalite seviyesine göre numune alma plan ve prosedürlerine dairdir TARİFLER Bu standardın amacı bakımından aşağıdaki tarifler kullanılmıştır: Kusur Kusur, mamul, işlem veya hizmette arzu edilen normal kullanım kurallarına uymayan bir kalite özelliğinden sapmadır Uyumsuzluk (nonconformity) Uyumsuzluk, bir mamul, işlem veya hizmette belirlenen bir kuralın karşılanamadığı bir özelliğin şartnameye uymaması halidir. Uyumsuzluklar genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: A Sınıfı Uyumsuzluk A sınıfı uyumsuzluk; mamul veya hizmetler için birinci derecede önemli olan uyumsuzluktur. Numunenin kabulünde bu tür uyumsuzluktan çok küçük AOL değerleri tayin edecektir B Sınıfı Uyumsuzluk B sınıfı uyumsuzluk, mamul veya hizmetler için alt derecedeki küçük uyumsuzluktur. Böylece üçüncü bir uyumsuzluk sınıfı mevcutsa, bu uyumsuzlukları, A sınıfındakinden daha büyük ve C sınıfındakinden daha küçük bir AOL değeri tayin edebilir. NOT 1 - Kusur terimi bir mamul veya hizmet sonunda bunlardan istenilen kullanım kurallannın karşılanamamasına sebep olan eksiklikler için verilmiştir. NOT 2 - Kullanıcı, mamulün kabul olasılığının tamamını genelde etkileyecek uyumsuzluk sınıfları ve ilave özellikler konusunda uyarılmalıdır. NOT 3 - Sınıfların sayısı, sınıflara ayırma ve her bir sınıf için AOL seçimi, özel durumların kalite kurallarına uygun olmalıdır Uyumsuz Birim (nonconforming unit) Uyumsuz birim, bir mamul veya hizmetin en az bir uyumsuzluğa sahip olmasıdır. Uyumsuz birimler genellikle uyumsuzluk derecesine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: A Sınıfı Uyumsuz Birim A sınıfı uyumsuz birim, A sınıfı bir veya birden fazla uyumsuzluğu içeren ve aynı zamanda B sınıfı ve/veya C sınıfı uyumsuzlukları da içerebilen bir birimdir B Sınıfı Uyumsuz Birim B sınıfı uyumsuz birim, B sınıfı bir veya birden fazla uyumsuzluğu içeren ve aynı zamanda C sınıfı uyumsuzlukları içerebilen; ancak A sınıfı uyumsuzlukları içermeyen bir birimdir Yüzde Uyumsuzluk Yüzde uyumsuzluk, mamul ürün birimlerinin verilen herhangi bir miktarının yüzde uyumsuzluğu, uyumsuz birimlerin mamulün toplam sayısına bölümünün 100 katıdır. Başka bir ifade ile Uyumsuz Birimlerin Sayısı Yüzde Uyumsuzluk =... x 100 Birimlerin Toplam Sayısı dür. 1

5 NOT 4 - Nitelik muayenesi için numune alma planları, bazı kurallardan sapma veya bu sapmaların miktarından dolayı bir parti veya yığında mamul (ürünün) birimlerinin yüzdesi veya oranı olarak verilmiştir. Bu standardda, numune alma kriterlerinin muhtemel olarak oldukça geniş kullanımı gerektiği sürece, Madde 0.2.4'de tanıtılan "yüzde uyumsuzluk" veya Madde 0.2.5'de tanıtılan "her yüz birimdeki uyumsuzlukların sayısı" terimleri kullanılacaktır Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluk Her yüz birimdeki uyumsuzluk, mamul ürünün herhangi bir miktardaki birimlerinden her 100 birimin uyumsuzluk sayısı, mevcut uyumsuzlukların sayısının (mamulün herhangi bir biriminin bir veya birden fazla uyumsuzluğa sahip olması mümkündür) birimlerin toplam sayısına oranının 100 katıdır. Bu aşağıdaki formülle ifade edilebilir: Uyumsuzlukların Sayısı Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluklar =... x 100 Birimlerin Toplam Sayısı dür Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AOL) Kabul edilebilir kalite seviyesi, numune muayenesi amacıyla partilerin sürekli bir serisi düşünüldüğünde, partideki muhtemel toplam uyumsuz bireylerin sayısını belirten bir sınırdır (Madde 2.2'de ayrıntıları açıklanmıştır) Numune Alma Planı Numune alma planı, muayene edilerek her bir partiden alınan mamulün birimlerinin sayısının ve partilerin kabul edilebilirliğinin tespiti için yardımcı kriterleri (kabul ve ret sayıları) gösteren belirli bir plandır. NOT 5 - Bu standardın amacı, numune alma planlan (Madde 0.2.7), numune alma şeması (Madde 0.2.8) ve numune alma sistemi (Madde 0.2.9) terimleri arasındaki farkı göstermektir Numune Alma Şeması Numune alma şeması, numune alma planlan ile dönüştürme işlemlerinin (Madde 2.6.3) bir kombinasyonudur Numune Alma Sistemi Numune alma sistemi, numune alma planlan veya şemalarının bir toplamıdır. Bu standardda numune alma sistemi, parti sayısı aralığı, muayene seviyeleri ve AQL'lere endekslenmiştir. LQ sistemleri için numune alma planlan, TS ) /Bölüm 3'de verilmiştir Yetkili Mercii Yetkili mercii, birinci, ikinci ve üçüncü taraflara başvurmaksızın TS 2756'nın bu bölümünü tarafsızlığını koruyan kişi veya kuruluştur (esas olarak şartname amacıyla). NOT 6 - Yetkili mercii aşağıdakilerden biri gibi olabilir: a) Bir imalatçı organizasyonundaki (birinci taraf) kalite bölümü, b) Alıcı ve satın alma (ikmal) organizasyonu (ikinci taraf), c) Bağımsız bir doğrulama veya belgelendirme mercii (üçüncü taraf), d) Fonksiyonlanna bağlı olarak a), b) veya c) maddelerinden herhangi birindeki farklılık yazılı bir metinle belirtilmelidir (mesela tüketici ve imalatçı arasında hazırlanmış bir doküman gibi). NOT 7 - Yetkili merciin görev ve fonksiyonları, ana hatlarıyla bu standardda (Madde 2.2.2, Madde 2.3.2, Madde 2.4, Madde 2.6.1, Madde , Madde , Madde ve Madde 2.7.3) verilmiştir. 1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaralan, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasında verilmiştir. 2

6 Muayene Muayene, muayeneye sunulan mamul birimin (Madde ) genel olarak ölçme, duyusal inceleme, deneme ve diğer karşılaştırma yollarıyla incelenmesi işlemidir Orijinal Muayene Orijinal muayene, birinci muayenede kabul edilmeyen mamulün muayenesi için ayrılan ve yeniden muayeneye sunulan mamulün belirli bir kalitesinin ilk muayenesidir Nitel Özelliklere Göre Muayene Nitel özelliklere göre muayene, mamul birimin hem sadece uyumlu veya uyumsuz olarak sınıflandırılması hem de verilen bir kural veya kurallar dizisine göre mamulün bir birimdeki uyumsuzluklarının tespit edildiği bir muayenedir Mamul Birimi Mamul birimi, muayeneye sunulan partiyi oluşturan ve muayenesi sonunda "uyumsuz" veya "uyumlu" olarak sınıflandırılan veya kapsadığı kusuriann sayısı veya birimi, tek parça, çift veya takım halinde bir parça uzunluk, bir alan, bir hacim, bir işlem olabildiği gibi, satın alınan, imal edilen veya nakledilen birimin aynı olabilir veya olmayabilir Parti Parti, kabul şartlarına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla numune alınarak muayene edilen ve diğer amaçlar (örneğin, imalat, nakliye vb.) için bir parti olarak gösterilen birimler topluluğudur. Yığın (batch) terimi bazen parti anlamında kullanılmaktadır Parti Sayısı (Parti Büyüklüğü) Parti sayısı, bir partideki numune sayısıdır Numune Numune, üzerinde özelliklerin muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmaksızın partinin çeşitli yerlerinden rastgele olarak çekilip alınan bir veya daha çok sayıdaki mamul birimidir Numune Sayısı Numune sayısı, numunedeki mamul birimlerin sayısıdır Sınırlı Kalite (LQ) Sınırlı kalite, bir parti ayrılmış olarak düşünüldüğünde, numune muayenesi amaçlan için bir kalite seviyesinin belirli bir sınırda kabul olasılığıyla sınırlanmasıdır. NOT 8 - Belirti bir numune alma sistemi için kabul olasılığı tanıtılmış bir aralık içinde yer alır (TS 2756/Bölüm 2) Diğer Tarifler Bu Standard metninde geçen diğer terimlerin tarifleri TS 11659'da verilmiştir KAPSAM Bu Standard, muayene için numune alma metotlarından kabul edilebilir kalite seviyesine göre numune alma kurallarını kapsar UYGULAMA ALANI Bu standardda verilen numune alma planları, - Nihai madde ve mamullere, - Bileşenler (parça) ve ham maddelere, - işletme ve imalat işlemlerine, - Stoklanmış mamullere, - işlem halindeki maddelere, - Bakım işlerine, - Veri veya kayıtlara, - idari işlemlere, uygulanır, ancak uygulama alanları bunlarla sınırlı değildir. 3

7 1 - KURALLAR Numune alma planları, öncelikle, partilerin sürekli serileri için dönüştürme kuralının yeterince uygulanmasına müsaade edilmesinde aşağıda belirtilen şartların sağlanmasıyla kullanılmalıdır: - Kalitede bir kötüleşme tespit edilirse, alıcı kendiliğinden korunmalıdır (dönüştürme ile sıkı muayeneye geçme veya muayeneyi kesme yoluyla), - Muayene masraflarının azaltılmasını teşvikle sürekli iyi kalite sağlanması (yetkili merciin hakkı ve indirgenmiş muayeneye dönmeyle). Bu planlar, izole edilmiş partilerin muayenesinde de kullanılabilir. Ancak, bu durumda kullanıcıya arzu edilen korumayı sağlayacak (Madde 2.9.6) işletme özellikleri eğrilerini bulacağı bir plana müracaat etmesi önemle tavsiye edilir. Bu durumda kullanıcı, sınırlanmış kaliteye (LQ) endekslenmiş numune alma planlarını veren TS 2756/Bölüm 2'ye de başvurabilir. 2 - AÇIKLAMALAR Uyumsuzluğun ifadesi ya yüzde uyumsuzluk (Madde 0.2.4) ya da her 100 birimdeki uyumsuzluk (Madde 0.2.5) şeklinde ifade edilmelidir. Çizelgelerde uyumsuzluğun tesadüfi ve istatistiki Bağımsızlıkla oluştuğu var sayılmıştır. Bir uyumsuzluğun sebep olabileceği bir durumun muhtemelen diğerlerine de yol açabileceğine dair ciddi sebepler bulunabilir. Bu durumda, mamul birimlerini uyumlu veya uyumsuz diye mütalaa etmek ve burada uyumsuzluktan göz ardı etmek daha iyi olabilir KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ (AOL) Kullanım ve Uygulama Bu standardda AQL, numune alma planlarını ve şemalarını endekslemede numune sayısı kot harfi ile birlikte kullanılmıştır. AQL'nin belirli bir değeri, kesin bir uyumsuzluğu veya uyumsuzluk grubunu gösterdiğinde, partilerdeki kalite seviyesi AQL'nın belirlenen değerinden daha fazla olmadığında (yüzde uyumsuzluk ve her yüz bireydeki uyumsuzluk olarak) AQL, muayeneye arz edilen partilerin büyük bir kısmının kabul edileceği numune alma şemalarını gösterir. Böylece AQL değeri çoğu zaman kullanılacak olan numune alma şeması vasıtasıyla kabul edilebilecek yüzde uyumsuz (veya her 100 birimdeki uyumsuz) değeriyle gösterilen bir değerdir. Numune alma planlan, verilen bir AQL değerinde kabul olasılığının düzenlenmesini sağlar. Bu da genetikle büyük numuneler için küçük numunelerden daha fazla olacak şekilde kabul olasılığını sağlayacak şekli de düzenlenir. AQL, numune alma şemasının bir parametresidir ve imalat prosesinin işletme seviyesinde tarif edilen "işlem ortalaması" ile karıştırılmamalıdır. Bu sistemin şartlan altında partinin retdedilmesinden kaçınmak için, işlem ortalamasının AQL'den küçük veya AQL'ye eşit olması beklenir. DİKKAT - Bir AQL'nin gösterilmesi imalatçının bilerek mamulün uyumsuz bireylerini AOL sınırında piyasaya arz etmesi hakkına sahip olduğu manasına gelmemelidir AQL'lerin Belirlenmesi AQL'ün kullanımı, sözleşmede veya yetkili mercii tarafından belirtilmiş olmalıdır. Farklı AQL'ler, uyumsuzluk gruplarının müştereken göz önüne alındığı gruplar veya Madde 0.2.2'de tanıtan ferdi uyumsuzluklar için belirtilmelidir. Uyumsuzlukların gruplara ayrılması belirli durumlarda kalite kurallarına uygun olmalıdır. Uyumsuzlukların bir grubu için bir AOL grup içindeki ferdi uyumsuzluklar veya alt gruplar için AQL'lere ilaveten belirtilebilir. 10 veya daha az AQL değeri, ya yüzde uyumsuzluğu ya da her yüz birimdeki uyumsuzlukları ifade edebilir. 10'un üzerindeki değerler ise sadece her yüz birimdeki uyumsuzlukları ifade etmelidir. 4

8 Tercihli AQL'ler Çizelgelerde verilen AQL değerleri, tercihli AQL'ler olarak bilinmektedir. Herhangi bir mamul için tercihli bir AQL'den ayrı bir AQL belirienmişse bu çizelgeler uygulanmaz NUMUNE ALMA İÇİN MAMULÜN SUNULMASI Partilerin Oluşumu Mamul, partiler alt partiler veya halihazırda bulunduğu yerdeki durumda olduğu gibi tanımlanabilir halinde sunulmalıdır (Madde 2.3.2). Her bir parti, mümkün olduğu kadar aynı zamanda ve aynı şartlar altında üretilmiş tek tip, cins (derece) sınıf, sayı ve kompozisyondaki bir mamulün birimlerini ihtiva etmelidir Partilerin Sunulması Partilerin oluşumu, parti sayısı ve imalatçı tarafından her bir partinin sunuluşu ve tanıtımı yetkili mercii tarafından gösterilmeli veya onaylanmalıdır. Gerektiğinde imalatçı her bir parti için yeterli ve uygun depolama alanı sağlamalıdır. Ayrıca imalatçı, düzenli tanıtıma ve sunuş için gerekli donanımı, numune alma ve mamulü taşımak için gerekli personeli sağlamalıdır KABUL EDİLMEME VE KABUL Partilerin Kabul Edilebilirliği Bir partinin kabul edilebilirliği, belirlenmiş AQL veya AQL'ler yardımıyla bir numune alma planı veya planlarının kullanımıyla tespit edilebilir. Muayene işleminin sonucuna atıf yapıldığında bu standardda "kabul edilmeme" terimi "ret" terimi yerine kullanılmıştır. Yetkili mercii kabul edilmeyen partilerin nasıl elden çıkartılacağına karar vermelidir. Böyle partiler hurdaya ayrılıp, ayıklanabilir (uyumsuz birimlerle veya aksine değiştirilerek), yeniden işlenebilir, daha özel kullanım kuralarına karşı yeniden değerlendirilebilir Uyumsuz Birimler Mamulün herhangi bir mamul birim, muayene sırasında uyumsuz bulunmuş ve bu eleman numunenin bir parçasını oluştursun veya oluşturulmasın ve hatta partinin tamamı kabul edilse bile ret hakkı saklıdır. Retdedilmiş elemanlar tamir edilir veya düzeltilebilir ve yetkili merciin onayı ve belirttiği şekillerde yeniden muayeneye arz edilebilir Uyumsuzluklar İçin Özel Hükümler Kabul edilen numunelerin çoğunun birden fazla kalite özelliği değerlendirildiğinden ve bu kalite ve/veya ekonomik etkileri yoluyla farklı öneme sahip olduklarından çoğu zaman Madde 0.2.3'de tanıtıldığı şekilde kabul edilmiş sınıflara göre uyumsuzluğun tipinin sınıflandırılması istenir. Her bir sınıfın uyumsuzluklarının tiplerinin belirli olarak tayin edilmesi numune alma uygulamaları üzerindeki uzlaşmaya bağlıdır. Genelde, bu şekildeki sınıflamanın fonksiyonu ortak bir numune sayısına sahip numune alma planının bir takımının kulanımına izin vermektedir. Ancak, farklı bir AQL'ye sahip her bir sınıf için Çizelge II, Çizelge III ve Çizelge IVde görüldüğü gibi kabul sayıları farklıdır. Yetkili merciin ayrı olması durumunda, partinin her bir biriminin belirtilmiş uyumsuzluk sınıflan cin muayene edilmesi gerekebilir. Gösterilmiş uyumsuzluklar için muayeneye sunulmuş her birimin muayenesi ve bu sınıfta uyumsuzluk bulunduğunda partinin hemen retdedilmesi hakkı saklıdır. Aynı zamanda uyumsuzluğun tanıtılmış sınıfları için numune almada, imalatçı tarafından muayeneye sunulan her parti ve herhangi bir partiden numune alındığında numunenin bu uyumsuzluktan bir veya birden fazlasını ihtiva ettiği anlaşıldığında da partinin retdedilmesi hakkı yine saklıdır Partilerin Yeniden Muayeneye Sunulması Bir partinin kabul edilemez bulunması halinde, ilgili taraflar derhal uyarılmalıdır. Böyle partiler, bütün birimleri, yeniden muayene edilmeden veya deneye tabi tutulmadan ve imalatçının bütün uyumsuz birimleri partiden çıkardığından veya uyumsuzlukların giderildiğinden emin olunmadan yeniden muayene için arz edilmemelidir. 5

9 Yetkili merci, yeniden muayenede, normal veya sıkı muayeneden hangisinin kullanılacağını ve yeniden muayenenin uyumsuzlukların bütün tipleri veya sınıflan veya sadece ilk ret kararına sebep olan uyumsuzluk tip veya sınıflarını ihtiva edip etmeyeceği hususlarını tespit eder NUMUNELERİN ALINMASI Temsili veya Kademeli Numune Alma Uygun olduğunda numunedeki birimlerin sayısı, bazı rasyonel kriterler ile belirtilmesine uygun olduğunda, alt partilerin büyüklüğü ile orantılı olacak veya partinin bir kademesi olarak seçilir. Kademeli numune alındığında, partinin her kademesindeki birimler tesadüfi olarak seçilmelidir Numune Alma Zamanı Numuneler, partiyi oluşturan bütün bireylerin bir araya getirilmesinden sonra veya partinin imalatı sırasında alınır. Her iki durumda da numuneler tesadüfi olarak seçilmelidir İkili ve Çoklu Numune Alma ikili ve çoklu numune alma kullanıldığında her bir numune partinin tamamından seçilmelidir NORMAL, SIKI VE İNDİRGENMİŞ (GEVŞEK) MUAYENE Muayeneye Başlama Yetkili mercii tarafından aksi belirtilmediği sürece muayeneye normal muayene ile başlanılmalıdır Muayenenin Sürdürülmesi Müteakip partilerde dönüştürme kuralının değişikliği gerektirmediği durumlarda, normal, sıkı ve indirgenmiş muayeneye değiştirilmeden devam edilmelidir. Dönüştürme işlemi uyumsuzluğun her sınınıfına veya bağımsız olarak uyumsuz bireylere uygulanmalıdır Dönüştürme Kuralları ve Uygulamaları (Şekil-1) Normalden Sıkı Muayeneye Normal muayene esnasında, orijinal muayenede 5 veya daha az ardışık partiden ikisinin kabul edilmemesi durumunda sıkı muayene işlemine geçilir (bu işlem yeniden muayeneye sunulan partiler ve yığınlar için geçerli değildir) Sıkıdan Normal Muayeneye Sıkı muayene esnasında, orijinal muayenede ardışık 5 parti kabul edildiğinde normal muayeneye dönülmelidir Normalden İndirgenmiş Muayeneye Normal muayene esnasında, aşağıdaki şartların oluşması halinde indirgenmiş muayeneye geçilebilir: a) Önceki 10 parti (veya Çizelge Vlll' de belirtildiği gibi daha fazlası) normal muayeneye tabi tutulmuş ve hepsi orijinal muayenede kabul edilmiştir ve b) Bir önceki 10 partiden [veya yukarıda a) maddesinde verilen şartlarda kullanılan diğer sayılar gibi] alınan numune birimlerindeki uyumsuz birimlerin (veya uyumsuzlukların) toplam sayısı Çizelge Vlll'de verilen kabul limiti sayısına eşit veya daha az ise, ikili veya çoklu numune alma planı kullanıldığında, sadece "ilk" numuneler değil mevcut bütün numuneler muayene edilmeli ve c) imalat kararlı bir hızdadır ve d) indirgenmiş muayene yetkili merci tarafından istenen bir hedef olarak kabul edilir İndirgenmişten Normal Muayeneye indirgenmiş muayene esnasında, orijinal muayenede aşağıda verilen durumlardan herhangi birisi meydana gelirse normal muayeneye dönülmelidir: a) Bir partinin kabul edilmemesi veya b) Bir parti Madde 'de indirgenmiş muayene için verilen uygulamalarda kabul edilebilir olarak düşünüldüğünde veya c) imalatta düzensizlik veya gecikme söz konusuysa veya d) Diğer şartlar normal muayeneye dönülmesini gerektiriyorsa, normal muayeneye dönülür. 6

10 Muayenenin Kesilmesi Orijinal sıkı muayenede ardışık olarak kabul edilmeyen partilerin kümülatif sayısı 5'e ulaşırsa bu standardda belirtilen kabul uygulamalarına son verilir. İmalatçı tarafından muayeneye sunulan mamul veya hizmetin kalitesini geliştirecek tedbir alınmadığı sürece, bu standardda verilen şartlar altında muayeneye devam edilmez. Yetkili mercii de bu tedbirlerin etkili olacağı konusunda ikna olmalıdır. Sonra, sanki Madde 'deki muayene uygulanıyor gibi sıkı muayene uygulanmalıdır NUMUNE ALMA PLANLARI Muayene Seviyesi Herhangi bir özel uygulama için gerekli muayene seviyesi yetkili mercii tarafından belirlenmelidir. Yetkili mercii bazı amaçlar için daha fazla ve diğerleri için daha az olması hususunda ayırım yapılması istemine müsaade edebilir. Her bir muayene seviyesinde, Madde 2.6'da belirtildiği şekilde dönüştürme kuradan normal, sıkı ve indirgenmiş muayene için uygulanmalıdır. Muayene seviyesinin seçimi, bu üç muayene şekliden tamamen ayrıdır. Üç muayene seviyesi (l, II ve III) genel kullanım için Çizelge 1'de verilmiştir. Muayene seviyesinin secimi belirtilmediği sürece, seviye II uygulanmalıdır. Daha az tefrik yapma gereken durumlarda ve seviye III gibi daha fazla tefrik yapma durumunda kalındığında seviye l kullanılabilir. S-1, S-2, S-3 ve S-4 gibi 4 ilave özel seviyeler Çizelge 1'de verilmiştir. Bunlar nispeten az numune sayısının gerekli olduğu yerlerde ve çok numune alma riskli olduğunda kullanılabilir. S-1 ila S-4 muayene seviyelerinin gösterilmesinde, AQL'lerin bu muayene seviyeleriyle kararsız hale gelmelerinin önüne geçmek için özen gösterilmelidir; başka bir deyişle özel muayene seviyelerinin amacı gerekli kıldığında numuneleri küçük tutulmalıdır. Örneğin, S-1 şartlarında kot harfleri D'den ileriye gitmez; bu da tek numune almada 8 numuneye tekabül eder. En az numune sayısı 125 olduğunda AQL % 0,1 ise S-1'i açıklamaya gerek yoktur. Partiden alınan numunelerin muayenesinden elde edilen parti kalitesi hakkındaki bilginin miktarı, partinin muayene edilen numuneye nazaran büyük olması şartıyla numunelerin sayısına bağlıdır, partinin yüzdesine bağlı değildir. Buna rağmen parti sayısına göre numune sayısını değiştirmek için üç sebep aşağıda verilmiştir: a) Daha çok risk bulunması halinde doğru karar vermenin daha önemli olması, b) Büyük bir parti için tespit edilen numune sayısının, küçük partiler için ekonomik olmaması, c) Numune partinin çok küçük bir oranı ise tamamen tesadüfi seçimin, nispeten daha fazla zaman kaybına yol açması Numune Sayısı (Büyüklüğü) Kot Harfleri Numune sayıları kot harfleriyle belirtilmiştir. Özel parti sayısı ve önceden belirtilmiş muayene seviyesi için uygun kot harfi Çizelge 1'den alınmalıdır Bir Numune Alma Planının Elde Edilmesi AQL ve numune sayısı kot harfi, Çizelge II, Çizelge III veya Çizelge IV' den numune alma planlarının sağlanmasında kullanılmalıdır. AQL ve numune sayısı kot harfinin verilen bir kombinasyonu için numune alma planı elde edilemediğinde, çizelgeler kullanıcıyı başka bir kot harfine yönlendirir. Yeni numune sayısı kot harfinin verdiği numune sayılan kullanılır. Bu işlem, uyumsuzluğun farklı sınıflan için farklı numune sayılarına götürürse, yetkili merciin belirtmesi veya onayı ile en fazla numune sayısına karşılık gelen numune sayısı kot harfi bütün uyumsuzluk sınıflan için kullanılabilir Kabul sayısı sıfır olan tek numune alma planının bir alternatif olarak yetkili mercii tarafından belirtilmesi veya onaylanması durumunda belirtilen bir AQL için, kabul sayısı 1 ve buna karşılık olan daha büyük numune sayılı plan kullanılabilir Numune Alma Planının Tipleri Numune alma planlan tek, ikili ve çoklu olmak üzere 3 tip olup sırasıyla Çizelge II, Çizelge III ve Çizelge IVde verilmiştir. Verilen bir AQL değeri ve numune sayısı kot harfi için çok sayıda numune alma planı tipleri mevcut olduğunda, bunlardan herhangi biri kullanılabilir. Verilen bir AQL değeri ve numune sayısı kot harfinin mevcut olması durumunda plan tipinin tek, ikili, çoklu' dan hangisinin olacağına ilişkin bir karar verme, genellikle planın yürütülmesindeki idari güçlük ve mevcut planların 7

11 ortalama numune sayıları arasındaki karşılaştırmaya dayandırılmalıdır. Bu standardda verilen numune alma planları için çoklu planların ortalama numune sayısı, ikili (tek planda kabul sayısı 1'e karşılık olan durum hariç) için olandan daha azdır. ikili ve çoklu planın her ikisinde de ortalama numune alma sayıları tek numune alma planınınkinden daha azdır (Çizelge IX'a bakınız). Genellikle tek numune alma planı için planın yürütülmesindeki idari güçlük ve numune birim başına maliyeti ikili ve çoklu plandan daha azdır KABUL EDİLEBİLİRLİĞİN TESPİTİ Yüzde Uyumsuzluk Muayenesi Yüzde uyumsuzluk muayenesi şartlarında bir partinin kabul edilebirliğinin tespiti için uygulanabilir numune alma planları, Madde ila Madde 'e göre kullanılmalıdır Tek Numune Alma Planı Muayene edilen numune birimlerinin sayısı, planla verilen numune sayısına eşit olmalıdır. Numunedeki uyumsuz bireylerin sayısı, kabul sayısına eşit veya daha az ise parti kabul edilebilir. Numunedeki uyumsuz bireylerin sayısı ret sayısına eşit veya daha fazla ise parti kabul edilmemelidir İkili Numune Alma Planı Birinci muayenedeki numune birimlerinin sayısı planla verilen birinci numune sayısına eşit olmalıdır. Birinci numunede bulunan uyumsuz bireylerin sayısı, birinci kabul sayısına eşit veya daha az ise parti kabul edilmelidir. Birinci numunede bulunan uyumsuz birey sayısı birinci ret sayısına eşit veya daha fazla ise parti kabul edilmemelidir. Birinci numunede bulunan uyumsuz bireylerin sayısı, birinci kabul ve ret sayılarının arasında ise, planla verilen sayıda ikinci numune de muayene edilmelidir. Birinci ve ikinci partilerde bulunan uyumsuz bireylerin sayısı toplanmalıdır. Uyumsuz bireylerin kümülatif sayısı ikinci kabul sayısına eşit veya daha az ise parti kabul edilmelidir. Uyumsuz bireylerin kümülatif sayısı ikinci ret sayısına eşit veya daha fazla ise parti retdedilmelidir Çoklu Numune Alma Planı Çoklu numune almada uygulama, Madde 'de belirtilenlerle aynı olmalıdır. Bu standardda yedi aşama mevcuttur ve karar, yedinci aşamaya ulaşılınca verilecektir İndirgenmiş Muayene İçin Özel Uygulama İndirgenmiş muayene, numune kabul ve ret sayıları arasında çok sayıda uyumsuz birey veya her yüz birimdeki uyumsuzluğu ihtiva edebilir. Bu şartlar altında parti kabul edilmelidir; ancak bir sonraki partiye başlarken normal muayene eski haline getirilmelidir (Madde b) Her Yüz Birimdeki Uyumsuzlukların Muayenesi Her yüz birimdeki uyumsuzluk muayenesinde bir partinin kabul edilebilirliğinin tespiti için uygulama yüzde uyumsuzluk muayenesinde (Madde 2.8.1) belirtilen işlem uygulanmalıdır. Ancak burada istisna olarak "Uyumsuzluk" teriminin yerine "uyumsuz birimler" terimi kullanılmıştır AÇIKLAYICI BİLGİLER İşletme Özellikleri Eğrileri (OC) Normal ve sıkı muayene için Çizelge X'da gösterilen işletme özellikleri eğrileri, verilen bir işlem kalitesi için çeşitli numune alma planlan şartlarında kabul edilmesi beklenebilen partilerin yüzdesini gösterir. Bir indirgenmiş muayenede kesin kabul için (mesela uyumsuz birimlerin sayısı kabul sayısına eşit veya küçük olduğunda) işletme özellikleri eğrisi normal planın AQL endeksi ile indirgenmiş planın numune sayısı/sayıları ve kabul sayısı/ sayılan kullanımıyla bulunabilecektir. Tek numune alma planı için eğriler, uygulamada ikili ve çoklu numune alma eğrileriyle uygulamaya en yakın şekilde uyumlu hale getirilmiştir. AQL'lerin 10'dan büyük olması halinde OC eğrileri Poisson dağılımına bağlıdır ve her yüz birimdeki uyumsuzlukların muayenesi için uygulanabilir. Adilerin 10 veya daha küçük olması ve numune sayısının 80 veya daha az olması halinde OC eğrileri, binom dağılımına bağlı olup yüzde uyumsuzluk muayenesi için uygulanabilir. AQL'ler 10 veya daha küçük ve numune sayısı 80'den büyükse OC eğrileri Poisson dağılımına bağlıdır ve hem her yüz birimdeki uyumsuzluk muayenesi hem de yüzde uyumsuzluk muayenesine (Poisson dağılımı bu şartlarda binom dağılımına yeterli bir yaklaşımdır) uygulanabilir. 8

12 İşlem Ortalaması işlem ortalaması, tedarikçi tarafından orijinal muayeneye sunulan (ve bu muayenede kısaltma yapılmaması şartıyla) mamul numunelerinde bulunan yüzde uyumsuzluk ortalaması veya her yüz birimdeki uyumsuzlukların ortalama sayısına göre (hangisi uygulanabiliyorsa) tahmin edilebilir, ikili veya çoklu numune alma planlan kullanıldığında sadece birinci numune sonuçlan işlem ortalamasının tahmininde kullanılabilir Ortalama Çıktı Kalitesi (AOQ) AOQ, son mamulün ortalama kalitesi olup kabul edilen bütün partileri ve kabul edilmemiş partileri ki bu partiler % 100 muayeneye tabi tutularak muayene sonucunda uyumsuz bütün birimleri kabul edilmiş uyumlu birimlerle değiştirilmesinden sonraki partileri kapsar Ortalama Çıktı Kalitesi Sınırı (AOQL) AOQL kabul için verilen bir numune alma planına göre muayeneye sunulan numunelerin mümkün olan bütün kaliteler için en yüksek ortalama çıktı kalitesidir (AOQ). Normal muayene için tek numune alma planlarının her birinin, yaklaşık olarak AOQL değerleri, Çizelge V-A'da; sıkı muayene için tek numune alma planlarının her biri için yaklaşık AQL değeri eri ise Çizelge V-B'de verilmiştir Ortalama Numune Sayısı Eğrileri ikili ve çoklu numune alma planlan için ortalama numune sayısı eğrileri, tek numune alma planının her bir kabul sayısıyla mukayese edilerek Çizelge IX' da verilmiştir. Bu eğriler, işlem kalitesinin verilen seviyeleri için çeşitli numune alma planlan şartlarında oluşması beklenilebilen ortalama numune sayılarını göstermektedir. Bu eğriler muayenenin azaltılmadığı varsayılarak hazırlanmıştır Sınırlı Kaliteyi Koruma Ferdi Planların Kullanımı Bu standardda, partilerin müteakip serilerine sıkı, normal veya indirgenmiş bir muayene uygulandığında ve kalitenin genellikle AQL'den daha iyi olması halinde, imalatçının muayeneye sunduğu partilerin kabul edileceğinden emin olması; diğer taraftan da alıcının korunmasını sağlamak gibi bir sistemin kullanılması amaçlanmıştır. Zaman zaman bu standradda belirli ferdi planlar seçilmiştir ve dönüştürme kuralları uygulanmaksızın kullanılmıştır. Mesela, bir tüketici sadece doğrulama amacıyla planlan kullanılabilir. Bu durum, bu standardda verilen, sistemin istenilen bir uygulaması değildir ve bu sebepten bir kullanımda bu standarda atıf yapılarak "muayene TS 2756/Bölüm 1'e uygundur* denilmemelidir. Bu şekilde kullanıldığında TS 2756/Bölüm 1, AOL tarafından endekslenen ferdi planların bir araya getirilmesinde bir birimini temsil eder. Bu şekilde seçilen bir planın işletme özellikleri eğrileri ve diğer ölçüleri çizelgelerden çıkarılan bir plan için ayrı ayrı değerlendirilmelidir Sınırlı Kalite Çizelgeleri Bir parti doğal olarak izole edilmiş haldeyse, belirtilen bir AQL değeri yardımıyla, bunlar için seçilecek numune alma planlarında bir sınırın olması ve bu sınırın tanıtılmış bir sınırlı kaliteyi korumadan ve en az onun kadar belirlenmiş bir kalite sınırını sağlaması istenebilir. Bu amaç için numune alma planlan sınırlı kalite (LQ) seçimiyle ve bir alıcı riski yardımıyla seçilebilir. Çizelge VI ve Çizelge VII, % 5 ve % 10 gibi tüketici risklerini ihtiva eden çeşitli numune alma planlan şartlarında partinin kabul olasılıkları için yüzde uyumsuzluk seviyelerini vermektedir. Ferdi partilerin yüzde uyumsuzluk veya her yüz birimdeki uyumsuzluktan Çizelge Vl'da listelenen planlarda % 10'dan az parti kabul olasılıkları olarak belirtilmiş olan sınırlı kalite değerlerine eşittir. Bir partide uyumsuz (veya uyumsuzluk) birimlerin sayısında daha fazla bir sınırlamadan kaçınmak için bir sebep varsa, Çizelge VI ve Çizelge VII, partilerin bir serisinin muayenesi için belirtilmiş muayene seviyesi ve AQL yardımıyla numune sayısını asgari olarak sabit tutmada kullanılabilir. Mesela % 5 LQ değeri ferdi partiler için % 10 veya daha az bir Pa değerini gerektirirse sonra bir seri partinin muayenesi için 1 AQL verilmişse Çizelge VI numune sayısı kot harfi L tarafından verilen minumum numune sayısını gösterir. TS 2756/Bölüm 3'de izole edilmiş partiler için numune alma metottan hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. 9

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 ÖZEL HUSUSLAR TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14. Düzenleyici Erteleme Hesapları

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14. Düzenleyici Erteleme Hesapları Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Amaç 1. Bu Standardın amacı, bir işletme tarife düzenlemesi

Detaylı