TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 Page 1 of 2 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS Nisan 1995 ICS MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI- BÖLÜM 1: PARTİ MUAYENE İÇİN KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİNE (AQL) GÖRE NUMUNE ALMA PLANLARI Sampling Procedures for İnspection by Attributes- Part 1: Sampling Plans İndexed by Acceptable Quality Level (AQL) for Lot-By-Lot İnspection TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl ıklar/ankara TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR. https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM VE UYGULAMA ALANI KONU TARİFLER Kusur Uyumsuzluk (nonconformity) Uyumsuz Birim (nonconforming unit) Yüzde Uyumsuzluk Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluk Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AOL) Numune Alma Planı Numune Alma Şeması Numune Alma Sistemi Yetkili Mercii Muayene Orijinal Muayene Nitel Özelliklere Göre Muayene Mamul Birimi Parti Parti Sayısı (Parti Büyüklüğü) Numune Sınırlı Kalite (LQ) Diğer Tarifler KAPSAM UYGULAMA ALANI KURALLAR AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ (AOL) Kullanım ve Uygulama AQL'lerin Belirlenmesi Tercihli AQL'ler NUMUNE ALMA İÇİN MAMULÜN SUNULMASI Partilerin Oluşumu Partilerin Sunulması KABUL EDİLMEME VE KABUL Partilerin Kabul Edilebilirliği Uyumsuz Birimler Uyumsuzluklar İçin Özel Hükümler Partilerin Yeniden Muayeneye Sunulması NUMUNELERİN ALINMASI Temsili veya Kademeli Numune Alma Numune Alma Zamanı İkili ve Çoklu Numune Alma NORMAL, SIKI VE İNDİRGENMİŞ (GEVŞEK) MUAYENE Muayeneye Başlama Muayenenin Sürdürülmesi Dönüştürme Kuralları ve Uygulamaları (Şekil-1) Muayenenin Kesilmesi NUMUNE ALMA PLANLARI Muayene Seviyesi Numune Sayısı (Büyüklüğü) Kot Harfleri Bir Numune Alma Planının Elde Edilmesi Numune Alma Planının Tipleri KABUL EDİLEBİLİRLİĞİN TESPİTİ Yüzde Uyumsuzluk Muayenesi Her Yüz Birimdeki Uyumsuzlukların Muayenesi AÇIKLAYICI BİLGİLER...8

3 İşletme Özellikleri Eğrileri (OC) İşlem Ortalaması Ortalama Çıktı Kalitesi (AOQ) Ortalama Çıktı Kalitesi Sınırı (AOQL) Ortalama Numune Sayısı Eğrileri Sınırlı Kaliteyi Koruma... 9 ATIF YAPILAN STANDARDLAR TADİL... 65

4 MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI- BÖLÜM 1: PARTİ MUAYENE İÇİN KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİNE GÖRE NUMUNE ALMA PLANLARI 0 - KONU, TARİF, KAPSAM VE UYGULAMA ALANI KONU Bu Standard, muayene için numune alma metotlarından kabul edilebilir kalite seviyesine göre numune alma plan ve prosedürlerine dairdir TARİFLER Bu standardın amacı bakımından aşağıdaki tarifler kullanılmıştır: Kusur Kusur, mamul, işlem veya hizmette arzu edilen normal kullanım kurallarına uymayan bir kalite özelliğinden sapmadır Uyumsuzluk (nonconformity) Uyumsuzluk, bir mamul, işlem veya hizmette belirlenen bir kuralın karşılanamadığı bir özelliğin şartnameye uymaması halidir. Uyumsuzluklar genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: A Sınıfı Uyumsuzluk A sınıfı uyumsuzluk; mamul veya hizmetler için birinci derecede önemli olan uyumsuzluktur. Numunenin kabulünde bu tür uyumsuzluktan çok küçük AOL değerleri tayin edecektir B Sınıfı Uyumsuzluk B sınıfı uyumsuzluk, mamul veya hizmetler için alt derecedeki küçük uyumsuzluktur. Böylece üçüncü bir uyumsuzluk sınıfı mevcutsa, bu uyumsuzlukları, A sınıfındakinden daha büyük ve C sınıfındakinden daha küçük bir AOL değeri tayin edebilir. NOT 1 - Kusur terimi bir mamul veya hizmet sonunda bunlardan istenilen kullanım kurallannın karşılanamamasına sebep olan eksiklikler için verilmiştir. NOT 2 - Kullanıcı, mamulün kabul olasılığının tamamını genelde etkileyecek uyumsuzluk sınıfları ve ilave özellikler konusunda uyarılmalıdır. NOT 3 - Sınıfların sayısı, sınıflara ayırma ve her bir sınıf için AOL seçimi, özel durumların kalite kurallarına uygun olmalıdır Uyumsuz Birim (nonconforming unit) Uyumsuz birim, bir mamul veya hizmetin en az bir uyumsuzluğa sahip olmasıdır. Uyumsuz birimler genellikle uyumsuzluk derecesine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: A Sınıfı Uyumsuz Birim A sınıfı uyumsuz birim, A sınıfı bir veya birden fazla uyumsuzluğu içeren ve aynı zamanda B sınıfı ve/veya C sınıfı uyumsuzlukları da içerebilen bir birimdir B Sınıfı Uyumsuz Birim B sınıfı uyumsuz birim, B sınıfı bir veya birden fazla uyumsuzluğu içeren ve aynı zamanda C sınıfı uyumsuzlukları içerebilen; ancak A sınıfı uyumsuzlukları içermeyen bir birimdir Yüzde Uyumsuzluk Yüzde uyumsuzluk, mamul ürün birimlerinin verilen herhangi bir miktarının yüzde uyumsuzluğu, uyumsuz birimlerin mamulün toplam sayısına bölümünün 100 katıdır. Başka bir ifade ile Uyumsuz Birimlerin Sayısı Yüzde Uyumsuzluk =... x 100 Birimlerin Toplam Sayısı dür. 1

5 NOT 4 - Nitelik muayenesi için numune alma planları, bazı kurallardan sapma veya bu sapmaların miktarından dolayı bir parti veya yığında mamul (ürünün) birimlerinin yüzdesi veya oranı olarak verilmiştir. Bu standardda, numune alma kriterlerinin muhtemel olarak oldukça geniş kullanımı gerektiği sürece, Madde 0.2.4'de tanıtılan "yüzde uyumsuzluk" veya Madde 0.2.5'de tanıtılan "her yüz birimdeki uyumsuzlukların sayısı" terimleri kullanılacaktır Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluk Her yüz birimdeki uyumsuzluk, mamul ürünün herhangi bir miktardaki birimlerinden her 100 birimin uyumsuzluk sayısı, mevcut uyumsuzlukların sayısının (mamulün herhangi bir biriminin bir veya birden fazla uyumsuzluğa sahip olması mümkündür) birimlerin toplam sayısına oranının 100 katıdır. Bu aşağıdaki formülle ifade edilebilir: Uyumsuzlukların Sayısı Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluklar =... x 100 Birimlerin Toplam Sayısı dür Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AOL) Kabul edilebilir kalite seviyesi, numune muayenesi amacıyla partilerin sürekli bir serisi düşünüldüğünde, partideki muhtemel toplam uyumsuz bireylerin sayısını belirten bir sınırdır (Madde 2.2'de ayrıntıları açıklanmıştır) Numune Alma Planı Numune alma planı, muayene edilerek her bir partiden alınan mamulün birimlerinin sayısının ve partilerin kabul edilebilirliğinin tespiti için yardımcı kriterleri (kabul ve ret sayıları) gösteren belirli bir plandır. NOT 5 - Bu standardın amacı, numune alma planlan (Madde 0.2.7), numune alma şeması (Madde 0.2.8) ve numune alma sistemi (Madde 0.2.9) terimleri arasındaki farkı göstermektir Numune Alma Şeması Numune alma şeması, numune alma planlan ile dönüştürme işlemlerinin (Madde 2.6.3) bir kombinasyonudur Numune Alma Sistemi Numune alma sistemi, numune alma planlan veya şemalarının bir toplamıdır. Bu standardda numune alma sistemi, parti sayısı aralığı, muayene seviyeleri ve AQL'lere endekslenmiştir. LQ sistemleri için numune alma planlan, TS ) /Bölüm 3'de verilmiştir Yetkili Mercii Yetkili mercii, birinci, ikinci ve üçüncü taraflara başvurmaksızın TS 2756'nın bu bölümünü tarafsızlığını koruyan kişi veya kuruluştur (esas olarak şartname amacıyla). NOT 6 - Yetkili mercii aşağıdakilerden biri gibi olabilir: a) Bir imalatçı organizasyonundaki (birinci taraf) kalite bölümü, b) Alıcı ve satın alma (ikmal) organizasyonu (ikinci taraf), c) Bağımsız bir doğrulama veya belgelendirme mercii (üçüncü taraf), d) Fonksiyonlanna bağlı olarak a), b) veya c) maddelerinden herhangi birindeki farklılık yazılı bir metinle belirtilmelidir (mesela tüketici ve imalatçı arasında hazırlanmış bir doküman gibi). NOT 7 - Yetkili merciin görev ve fonksiyonları, ana hatlarıyla bu standardda (Madde 2.2.2, Madde 2.3.2, Madde 2.4, Madde 2.6.1, Madde , Madde , Madde ve Madde 2.7.3) verilmiştir. 1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaralan, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasında verilmiştir. 2

6 Muayene Muayene, muayeneye sunulan mamul birimin (Madde ) genel olarak ölçme, duyusal inceleme, deneme ve diğer karşılaştırma yollarıyla incelenmesi işlemidir Orijinal Muayene Orijinal muayene, birinci muayenede kabul edilmeyen mamulün muayenesi için ayrılan ve yeniden muayeneye sunulan mamulün belirli bir kalitesinin ilk muayenesidir Nitel Özelliklere Göre Muayene Nitel özelliklere göre muayene, mamul birimin hem sadece uyumlu veya uyumsuz olarak sınıflandırılması hem de verilen bir kural veya kurallar dizisine göre mamulün bir birimdeki uyumsuzluklarının tespit edildiği bir muayenedir Mamul Birimi Mamul birimi, muayeneye sunulan partiyi oluşturan ve muayenesi sonunda "uyumsuz" veya "uyumlu" olarak sınıflandırılan veya kapsadığı kusuriann sayısı veya birimi, tek parça, çift veya takım halinde bir parça uzunluk, bir alan, bir hacim, bir işlem olabildiği gibi, satın alınan, imal edilen veya nakledilen birimin aynı olabilir veya olmayabilir Parti Parti, kabul şartlarına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla numune alınarak muayene edilen ve diğer amaçlar (örneğin, imalat, nakliye vb.) için bir parti olarak gösterilen birimler topluluğudur. Yığın (batch) terimi bazen parti anlamında kullanılmaktadır Parti Sayısı (Parti Büyüklüğü) Parti sayısı, bir partideki numune sayısıdır Numune Numune, üzerinde özelliklerin muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmaksızın partinin çeşitli yerlerinden rastgele olarak çekilip alınan bir veya daha çok sayıdaki mamul birimidir Numune Sayısı Numune sayısı, numunedeki mamul birimlerin sayısıdır Sınırlı Kalite (LQ) Sınırlı kalite, bir parti ayrılmış olarak düşünüldüğünde, numune muayenesi amaçlan için bir kalite seviyesinin belirli bir sınırda kabul olasılığıyla sınırlanmasıdır. NOT 8 - Belirti bir numune alma sistemi için kabul olasılığı tanıtılmış bir aralık içinde yer alır (TS 2756/Bölüm 2) Diğer Tarifler Bu Standard metninde geçen diğer terimlerin tarifleri TS 11659'da verilmiştir KAPSAM Bu Standard, muayene için numune alma metotlarından kabul edilebilir kalite seviyesine göre numune alma kurallarını kapsar UYGULAMA ALANI Bu standardda verilen numune alma planları, - Nihai madde ve mamullere, - Bileşenler (parça) ve ham maddelere, - işletme ve imalat işlemlerine, - Stoklanmış mamullere, - işlem halindeki maddelere, - Bakım işlerine, - Veri veya kayıtlara, - idari işlemlere, uygulanır, ancak uygulama alanları bunlarla sınırlı değildir. 3

7 1 - KURALLAR Numune alma planları, öncelikle, partilerin sürekli serileri için dönüştürme kuralının yeterince uygulanmasına müsaade edilmesinde aşağıda belirtilen şartların sağlanmasıyla kullanılmalıdır: - Kalitede bir kötüleşme tespit edilirse, alıcı kendiliğinden korunmalıdır (dönüştürme ile sıkı muayeneye geçme veya muayeneyi kesme yoluyla), - Muayene masraflarının azaltılmasını teşvikle sürekli iyi kalite sağlanması (yetkili merciin hakkı ve indirgenmiş muayeneye dönmeyle). Bu planlar, izole edilmiş partilerin muayenesinde de kullanılabilir. Ancak, bu durumda kullanıcıya arzu edilen korumayı sağlayacak (Madde 2.9.6) işletme özellikleri eğrilerini bulacağı bir plana müracaat etmesi önemle tavsiye edilir. Bu durumda kullanıcı, sınırlanmış kaliteye (LQ) endekslenmiş numune alma planlarını veren TS 2756/Bölüm 2'ye de başvurabilir. 2 - AÇIKLAMALAR Uyumsuzluğun ifadesi ya yüzde uyumsuzluk (Madde 0.2.4) ya da her 100 birimdeki uyumsuzluk (Madde 0.2.5) şeklinde ifade edilmelidir. Çizelgelerde uyumsuzluğun tesadüfi ve istatistiki Bağımsızlıkla oluştuğu var sayılmıştır. Bir uyumsuzluğun sebep olabileceği bir durumun muhtemelen diğerlerine de yol açabileceğine dair ciddi sebepler bulunabilir. Bu durumda, mamul birimlerini uyumlu veya uyumsuz diye mütalaa etmek ve burada uyumsuzluktan göz ardı etmek daha iyi olabilir KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ (AOL) Kullanım ve Uygulama Bu standardda AQL, numune alma planlarını ve şemalarını endekslemede numune sayısı kot harfi ile birlikte kullanılmıştır. AQL'nin belirli bir değeri, kesin bir uyumsuzluğu veya uyumsuzluk grubunu gösterdiğinde, partilerdeki kalite seviyesi AQL'nın belirlenen değerinden daha fazla olmadığında (yüzde uyumsuzluk ve her yüz bireydeki uyumsuzluk olarak) AQL, muayeneye arz edilen partilerin büyük bir kısmının kabul edileceği numune alma şemalarını gösterir. Böylece AQL değeri çoğu zaman kullanılacak olan numune alma şeması vasıtasıyla kabul edilebilecek yüzde uyumsuz (veya her 100 birimdeki uyumsuz) değeriyle gösterilen bir değerdir. Numune alma planlan, verilen bir AQL değerinde kabul olasılığının düzenlenmesini sağlar. Bu da genetikle büyük numuneler için küçük numunelerden daha fazla olacak şekilde kabul olasılığını sağlayacak şekli de düzenlenir. AQL, numune alma şemasının bir parametresidir ve imalat prosesinin işletme seviyesinde tarif edilen "işlem ortalaması" ile karıştırılmamalıdır. Bu sistemin şartlan altında partinin retdedilmesinden kaçınmak için, işlem ortalamasının AQL'den küçük veya AQL'ye eşit olması beklenir. DİKKAT - Bir AQL'nin gösterilmesi imalatçının bilerek mamulün uyumsuz bireylerini AOL sınırında piyasaya arz etmesi hakkına sahip olduğu manasına gelmemelidir AQL'lerin Belirlenmesi AQL'ün kullanımı, sözleşmede veya yetkili mercii tarafından belirtilmiş olmalıdır. Farklı AQL'ler, uyumsuzluk gruplarının müştereken göz önüne alındığı gruplar veya Madde 0.2.2'de tanıtan ferdi uyumsuzluklar için belirtilmelidir. Uyumsuzlukların gruplara ayrılması belirli durumlarda kalite kurallarına uygun olmalıdır. Uyumsuzlukların bir grubu için bir AOL grup içindeki ferdi uyumsuzluklar veya alt gruplar için AQL'lere ilaveten belirtilebilir. 10 veya daha az AQL değeri, ya yüzde uyumsuzluğu ya da her yüz birimdeki uyumsuzlukları ifade edebilir. 10'un üzerindeki değerler ise sadece her yüz birimdeki uyumsuzlukları ifade etmelidir. 4

8 Tercihli AQL'ler Çizelgelerde verilen AQL değerleri, tercihli AQL'ler olarak bilinmektedir. Herhangi bir mamul için tercihli bir AQL'den ayrı bir AQL belirienmişse bu çizelgeler uygulanmaz NUMUNE ALMA İÇİN MAMULÜN SUNULMASI Partilerin Oluşumu Mamul, partiler alt partiler veya halihazırda bulunduğu yerdeki durumda olduğu gibi tanımlanabilir halinde sunulmalıdır (Madde 2.3.2). Her bir parti, mümkün olduğu kadar aynı zamanda ve aynı şartlar altında üretilmiş tek tip, cins (derece) sınıf, sayı ve kompozisyondaki bir mamulün birimlerini ihtiva etmelidir Partilerin Sunulması Partilerin oluşumu, parti sayısı ve imalatçı tarafından her bir partinin sunuluşu ve tanıtımı yetkili mercii tarafından gösterilmeli veya onaylanmalıdır. Gerektiğinde imalatçı her bir parti için yeterli ve uygun depolama alanı sağlamalıdır. Ayrıca imalatçı, düzenli tanıtıma ve sunuş için gerekli donanımı, numune alma ve mamulü taşımak için gerekli personeli sağlamalıdır KABUL EDİLMEME VE KABUL Partilerin Kabul Edilebilirliği Bir partinin kabul edilebilirliği, belirlenmiş AQL veya AQL'ler yardımıyla bir numune alma planı veya planlarının kullanımıyla tespit edilebilir. Muayene işleminin sonucuna atıf yapıldığında bu standardda "kabul edilmeme" terimi "ret" terimi yerine kullanılmıştır. Yetkili mercii kabul edilmeyen partilerin nasıl elden çıkartılacağına karar vermelidir. Böyle partiler hurdaya ayrılıp, ayıklanabilir (uyumsuz birimlerle veya aksine değiştirilerek), yeniden işlenebilir, daha özel kullanım kuralarına karşı yeniden değerlendirilebilir Uyumsuz Birimler Mamulün herhangi bir mamul birim, muayene sırasında uyumsuz bulunmuş ve bu eleman numunenin bir parçasını oluştursun veya oluşturulmasın ve hatta partinin tamamı kabul edilse bile ret hakkı saklıdır. Retdedilmiş elemanlar tamir edilir veya düzeltilebilir ve yetkili merciin onayı ve belirttiği şekillerde yeniden muayeneye arz edilebilir Uyumsuzluklar İçin Özel Hükümler Kabul edilen numunelerin çoğunun birden fazla kalite özelliği değerlendirildiğinden ve bu kalite ve/veya ekonomik etkileri yoluyla farklı öneme sahip olduklarından çoğu zaman Madde 0.2.3'de tanıtıldığı şekilde kabul edilmiş sınıflara göre uyumsuzluğun tipinin sınıflandırılması istenir. Her bir sınıfın uyumsuzluklarının tiplerinin belirli olarak tayin edilmesi numune alma uygulamaları üzerindeki uzlaşmaya bağlıdır. Genelde, bu şekildeki sınıflamanın fonksiyonu ortak bir numune sayısına sahip numune alma planının bir takımının kulanımına izin vermektedir. Ancak, farklı bir AQL'ye sahip her bir sınıf için Çizelge II, Çizelge III ve Çizelge IVde görüldüğü gibi kabul sayıları farklıdır. Yetkili merciin ayrı olması durumunda, partinin her bir biriminin belirtilmiş uyumsuzluk sınıflan cin muayene edilmesi gerekebilir. Gösterilmiş uyumsuzluklar için muayeneye sunulmuş her birimin muayenesi ve bu sınıfta uyumsuzluk bulunduğunda partinin hemen retdedilmesi hakkı saklıdır. Aynı zamanda uyumsuzluğun tanıtılmış sınıfları için numune almada, imalatçı tarafından muayeneye sunulan her parti ve herhangi bir partiden numune alındığında numunenin bu uyumsuzluktan bir veya birden fazlasını ihtiva ettiği anlaşıldığında da partinin retdedilmesi hakkı yine saklıdır Partilerin Yeniden Muayeneye Sunulması Bir partinin kabul edilemez bulunması halinde, ilgili taraflar derhal uyarılmalıdır. Böyle partiler, bütün birimleri, yeniden muayene edilmeden veya deneye tabi tutulmadan ve imalatçının bütün uyumsuz birimleri partiden çıkardığından veya uyumsuzlukların giderildiğinden emin olunmadan yeniden muayene için arz edilmemelidir. 5

9 Yetkili merci, yeniden muayenede, normal veya sıkı muayeneden hangisinin kullanılacağını ve yeniden muayenenin uyumsuzlukların bütün tipleri veya sınıflan veya sadece ilk ret kararına sebep olan uyumsuzluk tip veya sınıflarını ihtiva edip etmeyeceği hususlarını tespit eder NUMUNELERİN ALINMASI Temsili veya Kademeli Numune Alma Uygun olduğunda numunedeki birimlerin sayısı, bazı rasyonel kriterler ile belirtilmesine uygun olduğunda, alt partilerin büyüklüğü ile orantılı olacak veya partinin bir kademesi olarak seçilir. Kademeli numune alındığında, partinin her kademesindeki birimler tesadüfi olarak seçilmelidir Numune Alma Zamanı Numuneler, partiyi oluşturan bütün bireylerin bir araya getirilmesinden sonra veya partinin imalatı sırasında alınır. Her iki durumda da numuneler tesadüfi olarak seçilmelidir İkili ve Çoklu Numune Alma ikili ve çoklu numune alma kullanıldığında her bir numune partinin tamamından seçilmelidir NORMAL, SIKI VE İNDİRGENMİŞ (GEVŞEK) MUAYENE Muayeneye Başlama Yetkili mercii tarafından aksi belirtilmediği sürece muayeneye normal muayene ile başlanılmalıdır Muayenenin Sürdürülmesi Müteakip partilerde dönüştürme kuralının değişikliği gerektirmediği durumlarda, normal, sıkı ve indirgenmiş muayeneye değiştirilmeden devam edilmelidir. Dönüştürme işlemi uyumsuzluğun her sınınıfına veya bağımsız olarak uyumsuz bireylere uygulanmalıdır Dönüştürme Kuralları ve Uygulamaları (Şekil-1) Normalden Sıkı Muayeneye Normal muayene esnasında, orijinal muayenede 5 veya daha az ardışık partiden ikisinin kabul edilmemesi durumunda sıkı muayene işlemine geçilir (bu işlem yeniden muayeneye sunulan partiler ve yığınlar için geçerli değildir) Sıkıdan Normal Muayeneye Sıkı muayene esnasında, orijinal muayenede ardışık 5 parti kabul edildiğinde normal muayeneye dönülmelidir Normalden İndirgenmiş Muayeneye Normal muayene esnasında, aşağıdaki şartların oluşması halinde indirgenmiş muayeneye geçilebilir: a) Önceki 10 parti (veya Çizelge Vlll' de belirtildiği gibi daha fazlası) normal muayeneye tabi tutulmuş ve hepsi orijinal muayenede kabul edilmiştir ve b) Bir önceki 10 partiden [veya yukarıda a) maddesinde verilen şartlarda kullanılan diğer sayılar gibi] alınan numune birimlerindeki uyumsuz birimlerin (veya uyumsuzlukların) toplam sayısı Çizelge Vlll'de verilen kabul limiti sayısına eşit veya daha az ise, ikili veya çoklu numune alma planı kullanıldığında, sadece "ilk" numuneler değil mevcut bütün numuneler muayene edilmeli ve c) imalat kararlı bir hızdadır ve d) indirgenmiş muayene yetkili merci tarafından istenen bir hedef olarak kabul edilir İndirgenmişten Normal Muayeneye indirgenmiş muayene esnasında, orijinal muayenede aşağıda verilen durumlardan herhangi birisi meydana gelirse normal muayeneye dönülmelidir: a) Bir partinin kabul edilmemesi veya b) Bir parti Madde 'de indirgenmiş muayene için verilen uygulamalarda kabul edilebilir olarak düşünüldüğünde veya c) imalatta düzensizlik veya gecikme söz konusuysa veya d) Diğer şartlar normal muayeneye dönülmesini gerektiriyorsa, normal muayeneye dönülür. 6

10 Muayenenin Kesilmesi Orijinal sıkı muayenede ardışık olarak kabul edilmeyen partilerin kümülatif sayısı 5'e ulaşırsa bu standardda belirtilen kabul uygulamalarına son verilir. İmalatçı tarafından muayeneye sunulan mamul veya hizmetin kalitesini geliştirecek tedbir alınmadığı sürece, bu standardda verilen şartlar altında muayeneye devam edilmez. Yetkili mercii de bu tedbirlerin etkili olacağı konusunda ikna olmalıdır. Sonra, sanki Madde 'deki muayene uygulanıyor gibi sıkı muayene uygulanmalıdır NUMUNE ALMA PLANLARI Muayene Seviyesi Herhangi bir özel uygulama için gerekli muayene seviyesi yetkili mercii tarafından belirlenmelidir. Yetkili mercii bazı amaçlar için daha fazla ve diğerleri için daha az olması hususunda ayırım yapılması istemine müsaade edebilir. Her bir muayene seviyesinde, Madde 2.6'da belirtildiği şekilde dönüştürme kuradan normal, sıkı ve indirgenmiş muayene için uygulanmalıdır. Muayene seviyesinin seçimi, bu üç muayene şekliden tamamen ayrıdır. Üç muayene seviyesi (l, II ve III) genel kullanım için Çizelge 1'de verilmiştir. Muayene seviyesinin secimi belirtilmediği sürece, seviye II uygulanmalıdır. Daha az tefrik yapma gereken durumlarda ve seviye III gibi daha fazla tefrik yapma durumunda kalındığında seviye l kullanılabilir. S-1, S-2, S-3 ve S-4 gibi 4 ilave özel seviyeler Çizelge 1'de verilmiştir. Bunlar nispeten az numune sayısının gerekli olduğu yerlerde ve çok numune alma riskli olduğunda kullanılabilir. S-1 ila S-4 muayene seviyelerinin gösterilmesinde, AQL'lerin bu muayene seviyeleriyle kararsız hale gelmelerinin önüne geçmek için özen gösterilmelidir; başka bir deyişle özel muayene seviyelerinin amacı gerekli kıldığında numuneleri küçük tutulmalıdır. Örneğin, S-1 şartlarında kot harfleri D'den ileriye gitmez; bu da tek numune almada 8 numuneye tekabül eder. En az numune sayısı 125 olduğunda AQL % 0,1 ise S-1'i açıklamaya gerek yoktur. Partiden alınan numunelerin muayenesinden elde edilen parti kalitesi hakkındaki bilginin miktarı, partinin muayene edilen numuneye nazaran büyük olması şartıyla numunelerin sayısına bağlıdır, partinin yüzdesine bağlı değildir. Buna rağmen parti sayısına göre numune sayısını değiştirmek için üç sebep aşağıda verilmiştir: a) Daha çok risk bulunması halinde doğru karar vermenin daha önemli olması, b) Büyük bir parti için tespit edilen numune sayısının, küçük partiler için ekonomik olmaması, c) Numune partinin çok küçük bir oranı ise tamamen tesadüfi seçimin, nispeten daha fazla zaman kaybına yol açması Numune Sayısı (Büyüklüğü) Kot Harfleri Numune sayıları kot harfleriyle belirtilmiştir. Özel parti sayısı ve önceden belirtilmiş muayene seviyesi için uygun kot harfi Çizelge 1'den alınmalıdır Bir Numune Alma Planının Elde Edilmesi AQL ve numune sayısı kot harfi, Çizelge II, Çizelge III veya Çizelge IV' den numune alma planlarının sağlanmasında kullanılmalıdır. AQL ve numune sayısı kot harfinin verilen bir kombinasyonu için numune alma planı elde edilemediğinde, çizelgeler kullanıcıyı başka bir kot harfine yönlendirir. Yeni numune sayısı kot harfinin verdiği numune sayılan kullanılır. Bu işlem, uyumsuzluğun farklı sınıflan için farklı numune sayılarına götürürse, yetkili merciin belirtmesi veya onayı ile en fazla numune sayısına karşılık gelen numune sayısı kot harfi bütün uyumsuzluk sınıflan için kullanılabilir Kabul sayısı sıfır olan tek numune alma planının bir alternatif olarak yetkili mercii tarafından belirtilmesi veya onaylanması durumunda belirtilen bir AQL için, kabul sayısı 1 ve buna karşılık olan daha büyük numune sayılı plan kullanılabilir Numune Alma Planının Tipleri Numune alma planlan tek, ikili ve çoklu olmak üzere 3 tip olup sırasıyla Çizelge II, Çizelge III ve Çizelge IVde verilmiştir. Verilen bir AQL değeri ve numune sayısı kot harfi için çok sayıda numune alma planı tipleri mevcut olduğunda, bunlardan herhangi biri kullanılabilir. Verilen bir AQL değeri ve numune sayısı kot harfinin mevcut olması durumunda plan tipinin tek, ikili, çoklu' dan hangisinin olacağına ilişkin bir karar verme, genellikle planın yürütülmesindeki idari güçlük ve mevcut planların 7

11 ortalama numune sayıları arasındaki karşılaştırmaya dayandırılmalıdır. Bu standardda verilen numune alma planları için çoklu planların ortalama numune sayısı, ikili (tek planda kabul sayısı 1'e karşılık olan durum hariç) için olandan daha azdır. ikili ve çoklu planın her ikisinde de ortalama numune alma sayıları tek numune alma planınınkinden daha azdır (Çizelge IX'a bakınız). Genellikle tek numune alma planı için planın yürütülmesindeki idari güçlük ve numune birim başına maliyeti ikili ve çoklu plandan daha azdır KABUL EDİLEBİLİRLİĞİN TESPİTİ Yüzde Uyumsuzluk Muayenesi Yüzde uyumsuzluk muayenesi şartlarında bir partinin kabul edilebirliğinin tespiti için uygulanabilir numune alma planları, Madde ila Madde 'e göre kullanılmalıdır Tek Numune Alma Planı Muayene edilen numune birimlerinin sayısı, planla verilen numune sayısına eşit olmalıdır. Numunedeki uyumsuz bireylerin sayısı, kabul sayısına eşit veya daha az ise parti kabul edilebilir. Numunedeki uyumsuz bireylerin sayısı ret sayısına eşit veya daha fazla ise parti kabul edilmemelidir İkili Numune Alma Planı Birinci muayenedeki numune birimlerinin sayısı planla verilen birinci numune sayısına eşit olmalıdır. Birinci numunede bulunan uyumsuz bireylerin sayısı, birinci kabul sayısına eşit veya daha az ise parti kabul edilmelidir. Birinci numunede bulunan uyumsuz birey sayısı birinci ret sayısına eşit veya daha fazla ise parti kabul edilmemelidir. Birinci numunede bulunan uyumsuz bireylerin sayısı, birinci kabul ve ret sayılarının arasında ise, planla verilen sayıda ikinci numune de muayene edilmelidir. Birinci ve ikinci partilerde bulunan uyumsuz bireylerin sayısı toplanmalıdır. Uyumsuz bireylerin kümülatif sayısı ikinci kabul sayısına eşit veya daha az ise parti kabul edilmelidir. Uyumsuz bireylerin kümülatif sayısı ikinci ret sayısına eşit veya daha fazla ise parti retdedilmelidir Çoklu Numune Alma Planı Çoklu numune almada uygulama, Madde 'de belirtilenlerle aynı olmalıdır. Bu standardda yedi aşama mevcuttur ve karar, yedinci aşamaya ulaşılınca verilecektir İndirgenmiş Muayene İçin Özel Uygulama İndirgenmiş muayene, numune kabul ve ret sayıları arasında çok sayıda uyumsuz birey veya her yüz birimdeki uyumsuzluğu ihtiva edebilir. Bu şartlar altında parti kabul edilmelidir; ancak bir sonraki partiye başlarken normal muayene eski haline getirilmelidir (Madde b) Her Yüz Birimdeki Uyumsuzlukların Muayenesi Her yüz birimdeki uyumsuzluk muayenesinde bir partinin kabul edilebilirliğinin tespiti için uygulama yüzde uyumsuzluk muayenesinde (Madde 2.8.1) belirtilen işlem uygulanmalıdır. Ancak burada istisna olarak "Uyumsuzluk" teriminin yerine "uyumsuz birimler" terimi kullanılmıştır AÇIKLAYICI BİLGİLER İşletme Özellikleri Eğrileri (OC) Normal ve sıkı muayene için Çizelge X'da gösterilen işletme özellikleri eğrileri, verilen bir işlem kalitesi için çeşitli numune alma planlan şartlarında kabul edilmesi beklenebilen partilerin yüzdesini gösterir. Bir indirgenmiş muayenede kesin kabul için (mesela uyumsuz birimlerin sayısı kabul sayısına eşit veya küçük olduğunda) işletme özellikleri eğrisi normal planın AQL endeksi ile indirgenmiş planın numune sayısı/sayıları ve kabul sayısı/ sayılan kullanımıyla bulunabilecektir. Tek numune alma planı için eğriler, uygulamada ikili ve çoklu numune alma eğrileriyle uygulamaya en yakın şekilde uyumlu hale getirilmiştir. AQL'lerin 10'dan büyük olması halinde OC eğrileri Poisson dağılımına bağlıdır ve her yüz birimdeki uyumsuzlukların muayenesi için uygulanabilir. Adilerin 10 veya daha küçük olması ve numune sayısının 80 veya daha az olması halinde OC eğrileri, binom dağılımına bağlı olup yüzde uyumsuzluk muayenesi için uygulanabilir. AQL'ler 10 veya daha küçük ve numune sayısı 80'den büyükse OC eğrileri Poisson dağılımına bağlıdır ve hem her yüz birimdeki uyumsuzluk muayenesi hem de yüzde uyumsuzluk muayenesine (Poisson dağılımı bu şartlarda binom dağılımına yeterli bir yaklaşımdır) uygulanabilir. 8

12 İşlem Ortalaması işlem ortalaması, tedarikçi tarafından orijinal muayeneye sunulan (ve bu muayenede kısaltma yapılmaması şartıyla) mamul numunelerinde bulunan yüzde uyumsuzluk ortalaması veya her yüz birimdeki uyumsuzlukların ortalama sayısına göre (hangisi uygulanabiliyorsa) tahmin edilebilir, ikili veya çoklu numune alma planlan kullanıldığında sadece birinci numune sonuçlan işlem ortalamasının tahmininde kullanılabilir Ortalama Çıktı Kalitesi (AOQ) AOQ, son mamulün ortalama kalitesi olup kabul edilen bütün partileri ve kabul edilmemiş partileri ki bu partiler % 100 muayeneye tabi tutularak muayene sonucunda uyumsuz bütün birimleri kabul edilmiş uyumlu birimlerle değiştirilmesinden sonraki partileri kapsar Ortalama Çıktı Kalitesi Sınırı (AOQL) AOQL kabul için verilen bir numune alma planına göre muayeneye sunulan numunelerin mümkün olan bütün kaliteler için en yüksek ortalama çıktı kalitesidir (AOQ). Normal muayene için tek numune alma planlarının her birinin, yaklaşık olarak AOQL değerleri, Çizelge V-A'da; sıkı muayene için tek numune alma planlarının her biri için yaklaşık AQL değeri eri ise Çizelge V-B'de verilmiştir Ortalama Numune Sayısı Eğrileri ikili ve çoklu numune alma planlan için ortalama numune sayısı eğrileri, tek numune alma planının her bir kabul sayısıyla mukayese edilerek Çizelge IX' da verilmiştir. Bu eğriler, işlem kalitesinin verilen seviyeleri için çeşitli numune alma planlan şartlarında oluşması beklenilebilen ortalama numune sayılarını göstermektedir. Bu eğriler muayenenin azaltılmadığı varsayılarak hazırlanmıştır Sınırlı Kaliteyi Koruma Ferdi Planların Kullanımı Bu standardda, partilerin müteakip serilerine sıkı, normal veya indirgenmiş bir muayene uygulandığında ve kalitenin genellikle AQL'den daha iyi olması halinde, imalatçının muayeneye sunduğu partilerin kabul edileceğinden emin olması; diğer taraftan da alıcının korunmasını sağlamak gibi bir sistemin kullanılması amaçlanmıştır. Zaman zaman bu standradda belirli ferdi planlar seçilmiştir ve dönüştürme kuralları uygulanmaksızın kullanılmıştır. Mesela, bir tüketici sadece doğrulama amacıyla planlan kullanılabilir. Bu durum, bu standardda verilen, sistemin istenilen bir uygulaması değildir ve bu sebepten bir kullanımda bu standarda atıf yapılarak "muayene TS 2756/Bölüm 1'e uygundur* denilmemelidir. Bu şekilde kullanıldığında TS 2756/Bölüm 1, AOL tarafından endekslenen ferdi planların bir araya getirilmesinde bir birimini temsil eder. Bu şekilde seçilen bir planın işletme özellikleri eğrileri ve diğer ölçüleri çizelgelerden çıkarılan bir plan için ayrı ayrı değerlendirilmelidir Sınırlı Kalite Çizelgeleri Bir parti doğal olarak izole edilmiş haldeyse, belirtilen bir AQL değeri yardımıyla, bunlar için seçilecek numune alma planlarında bir sınırın olması ve bu sınırın tanıtılmış bir sınırlı kaliteyi korumadan ve en az onun kadar belirlenmiş bir kalite sınırını sağlaması istenebilir. Bu amaç için numune alma planlan sınırlı kalite (LQ) seçimiyle ve bir alıcı riski yardımıyla seçilebilir. Çizelge VI ve Çizelge VII, % 5 ve % 10 gibi tüketici risklerini ihtiva eden çeşitli numune alma planlan şartlarında partinin kabul olasılıkları için yüzde uyumsuzluk seviyelerini vermektedir. Ferdi partilerin yüzde uyumsuzluk veya her yüz birimdeki uyumsuzluktan Çizelge Vl'da listelenen planlarda % 10'dan az parti kabul olasılıkları olarak belirtilmiş olan sınırlı kalite değerlerine eşittir. Bir partide uyumsuz (veya uyumsuzluk) birimlerin sayısında daha fazla bir sınırlamadan kaçınmak için bir sebep varsa, Çizelge VI ve Çizelge VII, partilerin bir serisinin muayenesi için belirtilmiş muayene seviyesi ve AQL yardımıyla numune sayısını asgari olarak sabit tutmada kullanılabilir. Mesela % 5 LQ değeri ferdi partiler için % 10 veya daha az bir Pa değerini gerektirirse sonra bir seri partinin muayenesi için 1 AQL verilmişse Çizelge VI numune sayısı kot harfi L tarafından verilen minumum numune sayısını gösterir. TS 2756/Bölüm 3'de izole edilmiş partiler için numune alma metottan hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. 9

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.30 TÜRK STANDARDI TS ISO 2859-1/Temmuz 2012 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 2859-1 Temmuz 2012 ICS 19.020 MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI - NİTEL ÖZELLİKLERE GÖRE - BÖLÜM

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Parti Bazında Kabul Örneklemesi

Parti Bazında Kabul Örneklemesi KABUL ÖRNEKLEMESİ Hammadde, yarı mamul veya bitmiş (son) ürünün kabul / red kararının verilebilmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Kabul örneklemesi sadece partinin kabul / red kararı için kullanılır,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK STATISTICS (+) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI KONU BAŞLIKLARI :. İSTATİSTİĞE GİRİŞ. VERİLERİN DÜZENLENMESİ. MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ.

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ]

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ] TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Toleransın Tanımı ve Önemi Elde edilen ölçü ve şekil, çizim üzerinde belirtilen değerden biraz büyük veya biraz küçük olabilir. İşte bu iki sınır arasındaki

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ VERİLERİN CETVELLENMESİ Veriler toplandıktan sonra yapılan verilerin cetvellenmesi işleminin amacı, verileri analize hazır duruma getirmektir. Bunun için şu işlemler

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10277-4 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-4 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 4: SEMANTASYON ÇELİKLERİ

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları CEN/TS 1555-7 Plastics

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

SANAYÝ TÝCARET BAKANLIÐINDAN Mecburi Standart Tebliði Salý, 12 Aðustos 2008

SANAYÝ TÝCARET BAKANLIÐINDAN Mecburi Standart Tebliði Salý, 12 Aðustos 2008 SANAYÝ TÝCARET BAKANLIÐINDAN Mecburi Standart Tebliði Salý, 12 Aðustos 2008 MADDE 1 (1) Bu Teblið 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayýlý, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayýlý, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayýlý kanunlara

Detaylı

Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler

Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler İÇERİK o Giriş ovaryansı Bilinen Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Hipotez Testler P-değerleri: II. Çeşit hata ve Örnekleme Büyüklüğü Seçimi Örnekleme Büyüklüğü

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi AGREGA GRONULÜMETRİSİ Sakarya Üniversitesi Agregalarda Granülometri (Tane Büyüklüğü Dağılım) Agrega yığınında bulunan tanelerin oranlarının belirlenmesine granülometri denir. Kaliteli yani, yüksek mukavemetli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.51 TS EN ISO 3834-2 STANDARDI 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyon 00 19.08.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama-

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler Amaç MADDE

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK 2057 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.1.1985, No : 85/8988 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11.11.1983, No : 2954 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN)

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) «ISI YALITIMLI CAM» YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CE) YAPI MALZEMELERİNİN

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı na İlişkin Yöntemsel Açıklama

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı na İlişkin Yöntemsel Açıklama İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı na İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I. Amaç... 3 II. Çerçeve... 3 III. Kapsam... 3 IV. Veri Derleme

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta:

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta: ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında yapılması istenen test

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Merkezi Limit Teoremi

Merkezi Limit Teoremi Örnekleme Dağılımı Merkezi Limit Teoremi Şimdiye kadar normal dağılıma uygun olan veriler ile ilgili örnekler incelendi. Çarpıklık gösteren veriler söz konusu olduğunda ne yapılması gerekir? Hala normal

Detaylı

TS EN PE BORU BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-03

TS EN PE BORU BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-03 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE boru malzemelerinin karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/86-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 40 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; NOMİNAL DOLUM MİKTARI 10 KG/L İLE 50KG/L ARASINDA OLAN HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZİ TALEP EDENİN Ad, Soyad: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi nde yapılması

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211)

HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211) Resmi Gazete Tarihi Sayısı İlk Yayın 10.04.2002 24722 1. Değişiklik

Detaylı

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013. SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ Bu yeterlilik

Detaylı

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014. SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ Bu

Detaylı

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi. Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ ICS 77.14.5 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 1131/Nisan 199 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafindan kabul edilen EN 1131 standardi esas alinarak, TSE Metalürji Hazirlik Grubu'nca TS 3519'in revizyonu olarak hazirlanmis

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Yüzey İşleme İşaretleri

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Yüzey İşleme İşaretleri TEKNİK RESİM 12 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi Yüzey İşleme İşaretleri 2/33 Yüzey İşleme İşaretleri Makina parçalarında yüzey pürüzleri Parça yüzeyinin dik kesiti Ortalama

Detaylı

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR Patlayıcı Ortamlar için ürünler Mirşan DEMİR Sanayi Genel Müdürlüğü - 2015 ATEX DİREKTİFİ (TEÇHİZAT) GELİŞİMİ -76/117/EEC, -79/196/EEC (9)

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT, sertifikasyon birimi ve tescillenmiş bir marka olarak aşağıdaki işlemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ İ (SURFACE QUALITY SPECIFICATIONS) YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU Maliyetin artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Parça yüzeyleri, imalat yöntemine

Detaylı

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır.

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır. EXCEL Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden oluşmaktadır. Satırlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilirler. EXCEL de her bir çalışma

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

Rasgele Sayı Üretme. Rasgele Sayıların Özellikleri. İki önemli istaiksel özelliği var :

Rasgele Sayı Üretme. Rasgele Sayıların Özellikleri. İki önemli istaiksel özelliği var : Rasgele Sayı Üretme Rasgele Sayıların Özellikleri İki önemli istaiksel özelliği var : Düzgünlük (Uniformity) Bağımsızlık R i, rasgele sayısı olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olan uniform bir

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı