TCDD Genel Müdürlüğü ne Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Mali Transferler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCDD Genel Müdürlüğü ne Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Mali Transferler"

Transkript

1 TCDD Genel Müdürlüğü ne Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Mali Transferler Sefa Pamuksuz Hazine Müsteşarlığı ğ KİT Genel Müdürlüğü Genel Müdürü 1

2 KAPSAM TCDD Genel Müdürlüğüne Müdürlüğü ne Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan mali transferler Mahsup işlemleri TCDD Genel Müdürlüğü ne Hazine Müsteşarlığı aracılığı ile kullandırılan dış krediler 2

3 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak, - Sermaye transferleri yolu ile şirkete kaynak aktarmak, - Bütçeye her yıl konulan görev zararı ödeneklerini aktarmak yoluyla ödemek, - Kuruluşun yıllık bütçesini programlamak ve denetlemek ile görevlendirilmiştir. 3

4 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler Yasal Düzenlemeler 233 Sayılı KHK Madde 37: KİT lerin yatırım harcamaları ve işletme finansman açıkları Hazine Müsteşarlığınca karşılanır. 4

5 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler A) Sermaye Ödemeleri Hazine Müsteşarlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ne 233 sayılı KHK uyarınca sermaye aktarımı yapmaktadır. Transferler, Kuruluşun personel ücretleri, sosyal güvenlik harcamaları ve yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. 5

6 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler B) Görev Zararı Ödemeleri 233 sayılı KHK nin 35. maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile KİT lere kamu hizmeti vermeleri amacıyla görev verilebilmekte ya da verdikleri hizmetlerin fiyatları kamu yararı gözetilerek belirlenebilmektedir. KİT lerin verdiği hizmetlerin fiyatlarının BKK ile tespit edilmesi durumunda, fiyatlar hizmetin maliyetinin altında belirlenmiş ise zarar üzerine, hizmetin satış maliyetine % 10 mahrum kalınan kar payı eklenerek belirlenen görev zararı tutarı bütçeye ödenek olarak konularak Kuruluşa aktarılmaktadır. Yıllık Bütçe Kanunu na göre görev zararı ödemeleri avans olarak yapılabilmektedir. 6

7 GÖREV ZARARI İŞLEYİŞ MEKANİZMASI BKK 233 sayılı KHK'nin 35. Maddesi çerçevesinde yayımlanan BKK ile KİT''lere faaliyet konuları ile ilgili görev verilir KİT MAHSUP Verilen görev KİT tarafından yerine getirilir Görevin yerine getirilmesi ile Görev Zararı tahakkuk etmiş olur GÖREVİN İFASI Bütçeye teklif edilen GZ ödenek talebi kabul edilmediği takdirde, 233 sayılı KHK kapsamında KİT'in Hazine'ye olan temettü borcu ile GZ alacağı mahsup edilebilir. Ayrıca, ilgili KİT'in hazine devirli kredi borcu varsa, söz konusu borç ile GZ alacağı mahsuba konu edilebilir; ancak bu işlemin yapılabilmesi için çıkarılacak bir Kanun maddesi ile yetki alınması gerekmektedir. GZ TAHAKKUKU NAKTİ ÖDEME Tahakkuk eden Görev Zararı tutarı, mahrum kalınan %10 kar payı da ilave edilerek ilgili KİT tarafından Hazine'den talep edilir. Bütçeye konulan ödenek çerçevesinde ilgili KİT'e ödeme yapılır. GZ TALEBİ BÜTÇE Görev zararı talebi kesinleştirilmek üzere ilgili Bakanlık müfettişi ve Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanılğı'nca (HKK) müştereken incelenir Kesinleştirilen tutar üzerinden ilgili mali yıl bütçesine GZ ödeneği teklif edilir. Önceden avans ödemesi yaplımış ş ise, kesinleştirilmiş GZ yapılan ödeme tutarından düşülerek ödenek teklifinde bulunulur HKK GZ'NIN KESİNLEŞMESİ İlgili kuruluş tarafından talep edilen GZ tutarının HKK raporu ile kesinleştirilmesi beklenmeden ilgili KİT'in nakit ihtiyacı olması durumunda ve bütçe imkanları çerçevesinde KİT GM tarafından Kuruluşa avans mahiyetinde GZ ödemesi yapılabilir. (Avans olarak ödenen görev zararı ile HKK raporu ile kesinleştirilen tutar arasında bir fark ortaya çıkarsa taraflar ödeme yükümlülüklerini yerine getirirler.) Görev zararı talebinin ilgili Bakanlık müfettişi ve Hazine Kontrolü ile müştereken incelenmesi sonucu düzenlenen rapor ile ödemeye esas GZ tutarı kesinleştirilmiş olur. AVANS ÖDEMESİ 7

8 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler TCDD Genel Müdürlüğü Görev Zararı ödemelerinin dayanağı 1989/14558 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dır. Söz konusu BKK ile belirlenmiş olan, Ekonomik olmayan 12 adet hattın işletmeciliği, Doğu, Güney ve Van Gölü Ekspres Trenlerin işletmeciliği, Van Gölü Feribot işletmeciliği görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle Kuruluşun katlandığı zarar ve mahrum kaldığı % 10 kar payı bütçeye her yıl konulan görev zararı ödeneğinden ödenmektedir. 8

9 TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE YILLARINDA BÜTÇEDEN AKTARILAN SERMAYE VE GÖREV ZARARI TUTARLARI İLE YAPILAN MAHSUP İŞLEMLERİ YILLARINDA KURULUŞA AKTARILAN TOPLAM KAYNAK TABLOSU (Milyon TL) (1) (4) Sermaye Yatırımlar SGK Ödemeleri(2) Görev Zararı Toplam Sermayeye Mahsuplar 58(3) 335(3) 275 (5) Yol Bakım ve Onarım Giderlerine Mahsuplar Aktarılan Toplam Kaynak (1) 2006 yılı SGK ödemelerinin içinde TL geçmiş yıl ödemeleri bulunmaktadır. (2) 2006 Yılından itibaren Kuruluşa SSK ve Emekli Sandığı ( dan itibaren SGK) ödemeleri ile yatırım harcamalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmeye başlanmıştır. (3) 4749 sayılı Kanun Geçici 10. madde ile yapılan dış kredi borç mahsupları (sermayeye mahsuben karşılıksız tahsis) (4) Program (5) 4749 sayılı Kanuna eklenen Geçici 16. madde gereğince Kuruluşun toplam Milyon TL Hazineye olan garantili dış kredi borçlarının, 943 Milyon TL'si Kuruluşun Ulaştırma Bakanlığından olan yol, bakım ve onarım giderleri karşılığı alacaklarından, bakiye kalan Milyon TL ise sermayesinden mahsup edilecektir. 9

10 YILLARINDA BÜTÇEDEN AKTARILAN SERMAYE VE GÖREV ZARARI ÖDEMELERİ (Milyon TL) TCDD Sermaye TCDD Görev Zararı TCDD Toplam Toplam KİT Sermaye Ödeneği TCDD'nin Toplam Sermaye Ödeneğinden Aldığı % Pay Toplam KİT Görev Zararı Ödeneği TCDD'nin Toplam Görev Zararı Ödeneğinden ğ Aldığı ğ % Pay Toplam Ödenek Miktarı TCDD'nin Toplam Ödenekten Aldığı % Pay

11 Yılları Arasında TCDD'ye Sermaye Ödeneğinden Yapılan Yatırım Amaçlı Aktarım Tutarları * 2009 yılı yatırım amaçlı ödeme rakamları Eylül 2009 tarihi itibariyledir. 11

12 TCDD Genel Müdürlüğü Özet Mali Bilgiler Tablosu (Milyon TL) Liman Gelirleri Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri Kar/Zarar Faiz Dışı Fazla Aktarılan Toplam Kaynak

13 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler Diğer ğ mali transferler 233 sayılı KHK ve Kuruluş ş Ana Statüsü uyarınca TCDD Genel Müdürlüğü ne hat bakım ve yenilemelerinin yapılması için Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlık Bütçesine konulan ödenekten aktarım yapılmaktadır. 13

14 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler Ancak Bakanlık Bütçesine her yıl konulan ödenek söz konusu harcamalar için yeterli olmamakta, Kuruluşun alacakları yıllar itibariyle birikmekte ve kanuni düzenleme yapılan dönemlerde kuruluşun vergi borçları ile dış ş kredi borçlarına mahsup edilmektedir. 14

15 TCDD Genel Müdürlüğü ne Yapılan Mali Transferler YOL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİNE KARŞILIK YAPILAN MAHSUPLAR (Milyon TL) Vergi SGK Hazine Garantili Kredi Borçları* Toplam * 4749 sayılı Kanuna eklenen Geçici 16. madde gereğince Kuruluşun toplam Milyon TL Hazineye olan garantili dış kredi borçlarının, 943 Milyon TL'si Kuruluşun Ulaştırma Bakanlığından olan yol, bakım ve onarım giderleri karşılığı alacaklarından, bakiye kalan 2754MilyonTLisesermayesindenmahsupedilecektir ise sermayesinden mahsup edilecektir. 15

16 TCDD Genel Müdürlüğü Dış Kredi Kullanımları Hazine Müsteşarlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ne demiryolları projelerinin finansmanı amacıyla dış kredi kullanmasına aracılık etmektedir. Proje kredisi kullandırılabilmesi için söz konusu projenin Yıllık Yatırım Programında yer alması gerekmektedir. 16

17 TCDD Genel Müdürlüğü Dış Kredi Kullanımları Hazine Müsteşarlığı, kamu kurumları projelerinin finansmanı amacıyla dış kredilerin kullandırılmasında borçlu ya da garantör olmaktadır Sayılı kanuna göre Hazine Müsteşarlığı, ğ garantör ya da borçlu olduğu dış kredi anlaşmalarının ş hazırlanması ve müzakere aşamalarını yürütmekle görevlendirilmiştir. 17

18 TCDD Genel Müdürlüğü Dış Kredi Kullanımları TCDD Genel Müdürlüğü ne dış kredi kullandırılırken l k Hazine Müsteşarlığı ğ doğrudan ğ d borçlanarak kredi tutarını Kuruluşa aktarmakta ya da garantör olarak Kuruluşa ş doğrudan ğ kredi kullandırmaktadır. Söz konusu krediler ikraz ya da devir anlaşmaları l ile Kuruluşa kullandırılmakta l kt ya da tahsisli olarak karşılıksız devredilebilmektedir. 18

19 TCDD Genel Müdürlüğü Dış Kredi Kullanımları İkraz anlaşmalarında Hazine borçlanarak krediyi Kuruluşa kendisinin belirlediği koşullarla aktarabilmektedir. Devir anlaşmalarında ise Hazine krediyi Kuruluşa sağladığı ğ koşullar ile aktarmaktadır. TCDD Genel Müdürlüğü ne yılları arasında ikrazlı ve tahsisli kredi kullandırılmıştır. l 19

20 TCDD Genel Müdürlüğü Dış Kredi Kullanımları TCDD'nin Dış Kredi Kullanımları (Milyon USD) USD MİKTARI Tahsis/İkraz PROGRAM / PROJE Ikraz ACİL DEPREM YARDIM KREDİSİ 32 ANKARA-İSTANBUL DEMİRYOLU REHABİLİTASYON PROJESİ ANKARA-ESKİŞEHİR KESİMİ DEMİRYOLU EKİPMANI PROJESİ 3 2 DEVLET DEMİRYOLLARI YENİDEN YAPILANDIRILMA PROJESİ LOKOMOTİF PARÇASI ALIMI PROJESİ Ikraz TOPLAM Tahsisli 32 SET ELEKTRİKLİ BANLİYO TRENİ ALIMI 4 25 ANKARA-İSTANBUL DEMİRYOLU REHABİLİTASYON PROJESİ ANKARA-ESKİŞEHİR KESİMİ 158 ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ (ANKARA-ESKİŞEHİR KESİMİ) İLAVE FİNANSMAN ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ (İNÖNÜ-VEZİRHAN VE VEZİRHAN-KÖSEKÖY KESİMİ) 127 HIZLI TREN SETLERİ ALIMI-10 SET Tahsisli TOPLAM GENEL TOPLAM Not: döneminde garantili kredi kullanımı olmamıştır. 20

21 TCDD Genel Müdürlüğü OVP Büyüklükleri (Milyon TL) Sermaye Görev Zarar Toplam Bütçe Harcamaları Yatırım Tavanı

22 Teşekkür Ederim. 22

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK 25 Aralık 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29216 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Ağustos 2008

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Ağustos 2008 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 2007 Kamu İşletmeleri Raporu Ağustos 2008 i ii 2007 Kamu İşletmeleri Raporu İrtibat Bilgileri Rapora Yönelik Görüş ve Önerilerinizi

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ İ BİRİNCİ BÖLÜM

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ İ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 4 Nisan 2012 Bu rapor 48 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide

Detaylı

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 50

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 50 İstanbul, 22 Nisan 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 50 KONU : 6456 Sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Bazı Değişiklikler Hk. 6456 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı