7. Meslektaşlarımıza Yönelik Faaliyetler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. Meslektaşlarımıza Yönelik Faaliyetler"

Transkript

1 7. Meslektaşlarımıza Yönelik Faaliyetler 7.1. Kamu İhale Kanunu Uygulama Yönetmeliğine İlişkin Çalışmalar Bilindiği gibi, 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası nda, İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı ise 1/10 oranında dikkate alınır şeklinde hüküm yer alırken, 8 Haziran 2004 te yapılan değişiklik sonucunda ilgili hüküm, iş bitirme ve iş durum belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarı 1/5, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı 1/10 oranında dikkate alınır şeklinde değiştirilmişti. Yönetmelik değişikliği, iş bitirme ve iş durum belgesi tutarları tam olarak; gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarının 1/5, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarının 1/10 oranında dikkate alınmasını hüküm altına almaktaydı. Odamız, Kamu İhale Kanunu Uygulama Yönetmeliği nde yapılan bu değişikliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Danıştay a başvurdu. Ayrıca, Yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi hedefiyle şubelerimiz aracılığı ile imza kampanyası açılmış, toplanan imzalar Kamu İhale Kurulu na elden teslim edilerek Kurul yöneticileriyle görüşülmüş, teslim öncesi ise KİK binası önünde basın açıklaması yapılmıştır. Odamız tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin iptali için yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay a dava açılmış, 21 Eylül 2005 tarihinde sonuçlanan dava ile yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır Asgari Ücret Özel Sektörde, Sosyal Sigortalar Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak ücretli çalışan üyelerimizin, mühendislik hizmetine karşılık almış oldukları ücretlerin belirli bir asgari düzeye çıkarılması amacıyla, Yönetim Kurulumuz 7/92.i sayılı kararıyla oluşturulmuş Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Özlük Hak ve Sorunları Komisyonu ile Etüd Proje Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit Kurulu çalışmalarına paralel olarak 22/423 sayılı kararını yürürlüğe almıştır. Yürürlüğe alınan karar aşağıdaki gibidir: Üye Kayıt belgesi veri1irken 24 Şubat 2005 tarih ve 16/311 sayılı kararla ibraz edilmesi zorunlu kılınmış ve yürürlükte olan SSK Prim ve Hizmet Belgelerinde SSK prim matrahına esas net ücretin tespitinde; Kamuda Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan ve 8 nci derece 1 nci kademeden ücret alan bir inşaat mühendisinin almış olduğu net ücretin (2005 yılı için 850.-YTL) baz alınmasına ve kararın 1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmasına 137

2 Kararla birlikte tüm birimlerimizde uygulamaya geçilmiş, üyelerimizin asgari 850.-YTL ücret alarak çalıştıklarına dair SSK Hizmet ve Prim Belgesi istenerek ücretlerde belirli bir iyileştirme sağlanmaya çalışılmıştır İnşaat Mühendisliğinde Meslekiçi Eğitim Meslekiçi Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan meslekiçi eğitimin standardize edilmesine yönelik rapor Amaç İnşaat mühendisliğinde meslekiçi eğitim amacı; inşaat mühendisliğinin sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda inşaat mühendislerinin ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek inşaat mühendislerinin gelişimini sağlamak, bilgi birikimini arttırmak ve yetkinleşmesi için zemin oluşturmak amacıyla merkezde ve şubelerde uygulanacak kurs ve seminer gibi eğitim programlarının konularını, içeriğini, süresini ve ücretleri tespit etmek, sınav sonuçlarını değerlendirmek veya ilgili kurulları oluşturmak, katılım veya başarı belgesi vermek, ayrıca inşaat sektöründe görev üstlenecek usta, teknisyen ve teknikerlere yönelik verilebilecek eğitim ve belgelendirme programlarını hazırlamak ve takip etmektir. Bu çerçevede 30.Ekim.2005 tarihinde Resmi Gazete de yürürlüğe giren yönetmelikle Serbest İnşaat Mühendisi ve Serbest Yapı Denetçisi belgesi alabilmek için meslekiçi eğitimden iki yıl içinde en az 20 puan toplanması gerekmektedir. Bu amaçla İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu yönetmelikte tanımlanan uzmanlık alanları için meslekiçi seminerlerinin planlanıp, yapılması ve değerlendirilmesi konusunda bu kuralları hazırlamıştır. Bu kuralların yürütülmesinde İMO Yönetim Kurulu nun görevlendireceği bir üye ile Meslekiçi Eğitim Kurulu yetkili olacaktır. 2. Meslekiçi Eğitimin Yürütülmesi Eğitim komisyonu meslekiçi eğitim türlerini ve konularını inşaat mühendisliğinin tanımlanan yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik ve su kaynakları, kıyı ve liman, yapım yönetimi ve yapı işletmesi, yapı malzemeleri uzmanlık alanlarının sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda toplumun ihtiyaçlarını gözeterek belirler. Meslekiçi eğitim inşaat mühendislerinin gelişimini sağlamak, bilgi birikimini arttırmak ve yetkinleşmesini sağlamak için belirlenen şubelerde kurs ve seminer olarak yapılır. Eğitim programlarının konularını, içeriğini, süresini ve ücretlerini tespit etmek, sınav sonuçlarını değerlendirmek, katılım ve başarı belgesi vermek bu programı düzenleyen şube tarafından, Meslekiçi Eğitim Kurulu nun onayı alınarak belirlenir. Meslekiçi Eğitim Kurulu, yapılan eğitim programlarının içerik, düzey ve puan bakımından paralelliğini sağlar, şubelerin meslekiçi eğitim faaliyetlerini destekler, eğitim kurumlarındaki öğretim elemanları ile beraber çalışmalarını teşvik eder. Eğitim programları şubeler tarafından geliştirilip Meslekiçi Eğitim Kurulu nun onayına sunulabileceği gibi, Meslekiçi Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp şubelerde uygulanması için yönetim kuruluna teklif edilebilir. 3. Meslekiçi Eğitiminin Uygulama Türleri Meslekiçi eğitim çeşitli şekillerde uygulanabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki verilmiştir: a. Tekil konferans türünden sunuş yapılması, b. Bir günlük dizi seminer yapılması, c. Bir kurumdaki inşaat mühendislerine yönelik meslekiçi eğitim yapılması, d. Hazırlanacak kapsamlı eğitim serilerinin İMO ya bağlı birimlerde tekrarlanması suretiyle eğitimin yaygınlaştırılması, e. Önemli inşaat mühendisliği alanlarında özellikli uygulamalarının yerinde incelenmesi, f. Haftalık kurs ve seminerler düzenlenmesi, 138

3 4. Meslekiçi Eğitimi Konuları Meslekiçi eğitim konuları ve eğitimleri Meslekiçi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenip şubelere önerilebilir. Konuların ayrıntı seviyesinin belirlenmesinde çok basit veya çok ayrıntılı olmamaları için özen gösterilmesi uygundur. Şubeler tarafından doğrudan önerilecek konu ve eğitimci tespitinde aşağıdaki hususlara uyulması önerilir: a. İnşaat mühendisliği eğitiminin çeşitli okullarda farklı seviyelerde verilmesinden dolayı oluşan seviye farklılığının belirli ölçüde birbirine yaklaştırılması (Bu tür eğitime katkı öğreticiliği iyi olan üniversite öğretim üyelerinden alınabilir), b. Genellikle inşaat mühendisliği eğitiminde verilmeyen, ancak uygulamada çalışma süresinde kazanılan bilgi ve tecrübelerin en azından belirli bölümünün kazandırılması (Bu tür eğitime katkı uygulamada bilgi ve tecrübe kazanmış belirli mesleki geçmişi olan inşat mühendislerinden alınabilir). c. Mezuniyetinden sonra ortaya çıkan çeşitli bilgi ve teknolojik gelişmelerin kazandırılması (Bu tür eğitime katkı bu bilgi ve teknolojiye sahip inşaat mühendislerinden alınabilir), d. Uygulamada güncelik kazanan konuları ayrıntılı biçimde ilgililere açıklanması (Bu tür eğitime katkı bu konuyu çalışan ve kullananlardan alınabilir). 5. Meslekiçi Eğitiminin Başarısı Şubeler tarafından düzenlenecek eğitim programlarının yeterli başarıya ulaşması için özen gösterilmesi gereken hususlar: a. Eğitim verildiği yerin uygun olası (ışık ve ses düzeni, ısıtma ve havalandırma), arada servis yapılması, b. Programın zamanlama ve konu bakımından katılımcılara uygun olması, c. Kullanılan eğitim malzemesinin çekici olması, d. Konuyu içeren bir kendi içinde olabildiğince bütün ve uygun sayıda kaynak veren notun dağıtılması, e. Katılım belgesi ve sınav yaparak başarı belgesi verilmesi, f. Her eğitim faaliyetinin eğitim süresi ve sınav bulunmasına göre bir İnşaat Mühendisliği Eğitim Puanı karşı getirilmesi, g. Her sunuş sonunda soru-cevap bölümünün bulunması, h. Dizi seminerler sonunda değerlendirme anketinin yapılması, 6. Meslekiçi Eğitimin Değerlendirilme ve Belgelendirilmesi Her türlü eğitim programında katılanlara yönelik değerlendirilme ve belgelendirme yapılarak Katılım Belgesi ve yapılacak sınavda başarılı olanlara Başarı Belgesi verilir. Katılım belgesi alabilmek ve eğitim sonunda yapılacak sınava girebilmek için eğitim faaliyetinin en az %75 ine katılmak gerekir. Yapılacak değerlendirme sınavı, eğitim yapanın sorumluluğunda şube yetkilileri tarafından yapılır ve değerlendirilir. Verilecek belgede; programın konuları, süre ve belirlenen İnşaat Mühendisliği Eğitim Puanı (İMEP) ve ilgili uzmanlık alanı yazılır. Bir eğitim programı birden çok uzmanlık alanında farklı İnşaat Mühendisliği Eğitim Puanı na sahip olabilir. Bu puanın belirlenmesinde eğitim programının süresi, süre sonunda yapılan sınavda başarı gösterilmesi ve eğitimi alan tarafından yapılan katkı göz önüne alınır. Genel olarak her bir eğitim saati katılım durumda arasında İMEP ve başarı durumunda katılım puanının iki katının İMEP olarak kabul edilmesi tavsiye edilir. Meslekiçi Eğitim Kurulu bu puanlamanın bütün eğitim programlarda eşit ağırlıkla tespit edilmesine gayret eder. Şubeler tarafından Meslekiçi Eğitim Kurulu nun onayı alınmadan düzenlenen eğitim programlarına puan verilmez. İMO eğitim faaliyetleri dışında herhangi bir eğitime katılanların bu faaliyetin geçerli sayılıp puanlandırılabilmesi için, bu eğitime ait içerik ve katılım seviyesine içeren belgeleri saklaması ve değerlendirme için sunması gerekir. 7. Meslekiçi Eğitim Programlarının Konuları Eğitim program konuları şubeler tarafından tespit edilir. Bunun yanında Meslekiçi Eğitim Kurulu şubelere bir dizi eğitim konusu tavsiye edebilir ve bunlardan bir kısmının düzenle- 139

4 mesini doğrudan yapacağını bildirebilir. Konular aşağıda uzmanlık alanlarına göre başlıklar halinde verilmiş olup, ihtiyaca göre değişik konular da ele alınabilir: Genel: İnşaat mühendisliğinin temel bilgileri: Gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirme, elastik ve plastik malzeme, basit mukavemet durumları, burkulma, taşıyıcı sistem ve elemanları (bu konuda eğitim bütün uzmanlık alanlarında yapılabilir), a. Yapı uzmanlık alanı: Yapı malzemeleri, beton üretim ve denetimi, güçlendirme malzemeleri, betonarme ve çelik yapıların boyutlandırılması ve taşıyıcı sistem düzenlenmesi, Betonarme yapılarda donatı yerleştirme teknikleri, Prefabrike ve öngerilmeli yapılar, deprem yönetmeliğinin yapı dinamiği temelleri, depreme dayanıklı çelik ve betonarme yapılar, depreme dayanıklı yığma ve ahşap yapılar, mevcut betonarme ve çelik yapıların deprem güvenliğinin incelenmesi ve güçlendirilmesi, mevcut yığma ve tarihi yapıların deprem güvenliğinin incelenmesi ve güçlendirilmesi, yapılarda hasar tespiti, b. Geoteknik uzmanlık alanı: Geoteknik temel bilgiler, zemin dinamiği, deprem geotekniği, temel mühendisliği, yüzeysel ve derin temeller, istinat yapıları, kazıklı temeller, c. Ulaştırma uzmanlık alanı: Şehirler arası ve şehir içi ulaşım, karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolları alt yapılar, üst yapılar, kavşaklar, metro ve hafif raylı sistemler, trafik güvenliği, d. Hidrolik ve su kaynakları uzmanlık alanı: Akışkanlar mekaniği, hidroloji, barajlar, hidro elektrik santraller, su temini ve dağıtımı, sulama kurutma yapıları, sanat yapıları, arıtma tesisleri, akarsu düzenleme yapıları, havza düzenlenmesi e. Kıyı ve liman uzmanlık alanı: Akışkanlar mekaniği, hidrolik, kıyı ve deniz yapıları f. Yapım yönetimi ve yapı işletmesi uzmanlık alanı: Yapım yöntemi: şantiye ve proje yöntemi, iş programı hazırlanması, iş güvenliği ve işçi sağlığı, yasal ve hukuksal konular g. Yapı malzemeleri uzmanlık alanı Ek: 1. Aşağıda bir ek eğitim belgesi örneği verilmiştir. 2. Aşağıda yapı uzmanlık alanına ait eğitim konuları verilmiştir. Bu konular yapı uzmanlık alanının önemli bir kısmını kapsamakta ise de, uygun eklemeler her zaman yapılabilir. Komisyon diğer uzmanlık alanlarına ait konuları tespit etmek için çalışmalarına devam etmektedir. 3. Aşağıda yapı uzmanlık alanında eğitim faaliyeti düzenlemede imkanları sınırlı olan şubeler için iki eğitim serisi sunulmuştur. Şubelerden gelecek taleplere göre bu eğitim dizsin şubelerde veya ilgili bölgede sunulması içinkomisyon tarafından organizasyon yapılabilecektir. Bu dizi de verilen konular şubelerden gelecek ihtiyaç ve dileklere göre uygun şekilde değiştirilebilir. Örnek Eğitim Belgesi İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Meslekiçi Eğitim Belgesi Belge no: 34/2006/YP/0010 Katılanın adı İnş Müh. Ahmet Bayrak Oda sicil no Eğitim programının adı Betonarme yerüstü ve yeraltı yapılar Eğitim tarihi ve toplam süresi saat Eğitim programının uzmanlık alanı Yapı Uzmanlık Alanı İnşaat mühendisliği eğitim puanı 12 Katılım / başarı Katılım Onay tarihi ve imza İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe 140

5 Yapı Uzmanlık Alanı Eğitim Konuları Sıra Saat Yapı Uzmanlık Alanı Eğitim Konuları 1 Cisimlerin mukavemetinin temelleri 2 Yapı statiği bilgileri 3 Taşıyıcı elemanlarda sonlu elemanlar yöntemi 4 Betonarme kesit hesaplarının ilkeleri 5 Betonarme yapı elemanlarının boyutlaması 6 Betonarme elemanlarda davranış modelleri 7 Betonarme elemanlarda donatı düzenleme ilkeleri 8 Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem düzenlenmesi 9 Çelik yapı elemanlarında boyutlama ilkeleri 10 Çelik yapılarda taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri 11 Çelik sanayi yapıları 12 Çelik yapılarda kompozit taşıyıcı elemanlar 13 Çelik yapıların yorulma ve kırılmaya göre boyutlandırılması 14 Çelik yapıların kaynak ve bulon uygulamaları 15 Büyük açıklıklı çelik yapılar 16 Çok katlı çelik yapılar 17 Çelik yapıların taşıma gücü yöntemine göre boyutlandırılması 18 Mevcut betonarme yapıların yükleme deneyi ile tahkiki 19 Mühendislik sismolojisi 20 Deprem yönetmeliğinde yapı dinamiği kavramları 21 Deprem yükleri altında çözümleme yöntemleri 22 Deprem etkisinin karşılanmasında sismik yalıtım 23 Depreme dayanıklı betonarme yapıların boyutlaması 24 Depreme dayanıklı çelik yapıların boyutlaması 25 Yapıların performansa kavramına dayalı deprem güvenliklerinin incelenmesi 26 Mevcut betonarme binalarda deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirme ilkeleri 27 Betonarme yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirme örnekleri 28 Mevcut betonarme binaların çelik ile güçlendirilmesi 29 Betonarme binalarda deprem perdelerinin yerleşim ve tasarımı 30 Betonarme yapıların güçlendirilmesinde lifli polimer uygulamaları 31 Mevcut çelik yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirme ilkeleri 32 Çelik yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirme örnekleri 33 Yığma yapılar ve davranışları 34 Prefabrike panolu yapıların tasarım ilkeleri 35 Öngerilmeli betonarme yapıların tasarım ilkeleri 36 Prefabrike sanayi yapılarının tasarımı 37 Betonarme depoların tasarım ilkeleri 141

6 Yapı Uzmanlık Alanında Sunulabilecek İki Eğitim Program Serisi Yapı uzmanlık alanında birinci eğitim serisi Saat 1. gün 2. gün 3. gün 3 Betonarme kesit hesaplarının ilkeleri 3 Betonarme elemanlarda donatı düzenleme ilkeleri Çelik yapılarda taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri Deprem yönetmeliğinde yapı dinamiği kavramları Deprem yükleri altında çözümleme yöntemleri Mevcut betonarme binalarda deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirme ilkeleri Yapı uzmanlık alanında ikinci eğitim serisi Saat 1. gün 2. gün 3. gün 3 Betonarme yapı elemanlarının boyutlaması 3 Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem düzenlenmesi Mühendislik sismolojisi Depreme dayanıklı betonarme yapıların boyutlaması Betonarme yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirme örnekleri Taslak deprem yönetmeliğinde yapıların taşıyıcı sistem güvenliklerinin değerlendirilmesi Sıra Saat Geoteknik uzmanlık alanı eğitim konuları 1 Yapı mühendisliğinde zemin mekaniği ve temel mühendisliğinin ilkeleri 2 Zemin sınıflandırılması, endeks özellikleri ve zemin dane yapısı 3 Kompaksiyon ve zeminlerde geçirgenlik konsolidasyon özellikleri 4 Zeminlerde kayma mukavemeti ve efektif gerilme kuramı 5 Zeminlerde gerilme şekil değiştirme davranışları 6 Sığ temeller, derin temeller 7 Pasif ve aktif basınç, istinad yapıları, şev stabilitesi 8 Makina temellerinin tasarımı 9 Geosentetiklerin temel mühendisliğindeki uygulamaları 10 İnşaat mühendisleri için geosentetik bilgiler ve temel tasarımı 11 İstinat yapıları 12 Zeminlerin sıvılaşması 13 Zeminlerin iyileştirilmesi Sıra Saat Ulaştırma uzmanlık alanı eğitim konuları 1 Karayolları mühendisliği 2 Demiryolları mühendisliği 3 Kavşak düzenlenmesi Sıra Saat Hidrolik ve su kaynakları uzmanlık alanı eğitim konuları 1 Temel hidrostatik ve hidrodinamik bilgiler 2 Akarsu yapıları 3 Barajlar 4 Su alma yapıları 5 Sulama ve kurutma 142

7 Sıra Saat Kıyı ve liman uzmanlık alanı eğitim konuları 1 Temel hidrostatik ve hidrodinamik bilgiler 2 Limanların projelendirilmesi 3 Kıyıların düzenlenmesi ve korunması Sıra Saat Yapım yönetimi ve yapı denetimi mühendisliği uzmanlık alanı eğitim konuları 1 İş programı hazırlama teknikleri 2 Bilgisayar destekli planlama metodu 3 İnşaat iş güvenliği(mevzuat ve yönetmelikler) 4 Proje yönetiminin temel ilkeleri 5 İnşaat hukuku 6 Kamu ihale sistemi ve teklif hazırlama 7 İnşaat sektöründe mali tablolar ve yorumlama 8 İnşaat firmalarında yeniden yapılanma Sıra Saat Yapı malzemeleri uzmanlık alanı eğitim konuları 1 Beton üretimi, denetimi ve dayanıklılığı ve kalıp tekniği 2 Donatı çeliği ve özellikleri 3 Yerinde beton ve donatı niteliğinin belirlenmesi 4 Onarım ve güçlendirme malzemeleri 5 Binalarda ısı ve su yalıtımı 7.4. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri Cetveli Etüt Proje Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit Kurulu (EPRDKTK) tarafından hazırlanarak İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna sunulan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri Cetveli şöyledir: - Asgari proje bedelleri ve inşaat mühendisliği asgari ücret konularının 39. Dönemde kurulan diğer kurul ve komisyonlar ile görüş alış verişinde bulunularak koordineli biçimde öncelikli olarak gündeme alınmıştır. - Mevcut yapı denetim yasası ve taslak çalışmalarının ışığında uygulama önerileri getirilmesine çalışılmıştır. - Proje-fenni mesuliyet ücret oranları uygulamamalarında şubelerin hesap yöntemlerinin benzer olmasına karşın genelde tek tip bir formül kullanımın çok yararlı olacağına karar verilmiş ve yılda bir kez değiştirme hakkı saklı kalmak üzere şubelerden bölge katsayılarını belirlemeleri istenmiştir. - Yapı sınıfı katsayısı kavramının içeriğinin değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. - Uygulanacak bölge katsayılarında şubeler için 0,70 ve temsilcilikler için 0,5 değerinin alt sınır olarak belirlenmiştir. 143

8 - İnşaat Mühendisliği Hizmet Bedellerinin belirlenmesinde, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) nin konuya ilişkin raporlarının edinilerek bu konuda yapılacak çalışmaya kaynak teşkil etmesine karar verilmiştir Şubat 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği incelenerek, EPRDKTK tarafından hazırlanan ve 20Aralık 2004 tarih, 239 sayılı Oda Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe giren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri kurul çalışması ile arasında oluşan temel uygulama farklılıkları; proje yineleme katsayısı, bölge katsayısı ve fenni mesuliyet ücretleri ele alınarak gerekli uyarlamalar yapılmıştır. - Söz konusu hususlarda yapılan revizyonlar ile İMO yönetmeliği, 30 Haziran 2005 tarih, 452 sayılı Oda Yönetim Kurlu Kararı ile TMMOB yönetmeliğine uyumlu hale getirilmiş ve aşağıda verilen nihai şekline getirilmiştir. - İnşaat mühendisliği asgari ücret belirleme sistematiği formülize edilerek bir şablon oluşturulmuştur. Yapılan bu tabloda güncel verilerin tutarlılığı Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yeni mezun bir inşaat mühendisinin 2005 yılı itibari ile 8. derece 1. kademesinde göreve başladığında eline geçen net ücret baz alınarak sağlanmıştır. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri Proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜ: YA x BM x YSK x PÜO x İMHO x PYK x HB x BK (1) FÜ: YA x BM x YSK x FÜO x İMHO x FYK x HB x BK (2) Tanımlar: PÜ (Proje Ücreti): Yukarıdaki birinci formüle göre hesaplanan proje ücretidir. FÜ (Fenni Mesuliyet Ücreti): Yukarıdaki ikinci formüle göre hesaplanan fenni mesuliyet ücretidir. YA (Yapı Alanı): Bina oturma alanı ve kat alanları ile mühendislik hesabı gerektiren kapalı ve açık alanların toplamıdır. BM (Birim Maliyet): Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın yapı yaklaşık maliyeti hesabında kullanılan birim maliyetleridir. Tablo 1 den alınacaktır. YSK (Yapı Sınıfı Katsayısı): Yapının inşaat mühendisliği hizmeti zorluğunu belirleyen katsayıdır. Tablo 2 den yararlanılarak hesaplanan yapı sınıfı puanına göre Tablo 3 ten seçilecektir. PÜO (Proje Ücret Oranı): Statik proje hizmetinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. Tablo 4 ten alınacaktır. İMHO (İnşaat Mühendisliği Hizmet Oranı): 0.75 Alınacaktır. PYK (Proje Yineleme Katsayısı): Bir projenin aynı parselde birkaç kez uygulanması durumunda proje ücreti hesabında kullanılması gereken katsayıdır. Tablo 5 ten ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır. HB (Hizmet Bölümleri): Proje hizmetleri aşamalarından hangilerinin gerçekleştirilmiş olduğuna bağlı olarak hesaplanan katsayıdır. Tablo 7 den ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır. BK (Bölge Katsayısı): Şube ve Temsilciliklerin ücret hesabında kullanılmak üzere, şehir merkezi ve ilçeler için belirledikleri katsayılardır. Tablo 9 dan alınacaktır. FÜO (Fenni Mesuliyet Ücret Oranı): Fenni Mesuliyet hizmetlerinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. Tablo 4A dan alınacaktır. FYK (Fenni Mesuliyet Yineleme Katsayısı): Bir projenin aynı parselde birkaç kez uygulan- 144

9 ması durumunda fenni mesuliyet ücreti hesabında kullanılması gereken katsayıdır. Tablo 6 dan ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır. Not 1: Fenni Mesuliyet Süreleri, yapı oturma alanına ve toplam kat adedine göre Tablo 8 de belirtilen Fenni Mesuliyet Süre Cetveli ne göre bulunacaktır. Yapı sahibi ile Fenni mesul arasında yapılacak sözleşmede, hizmet süresi ve hizmet bedeli ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Sözleşme süresinde bitmeyen işler için taraflar yeniden sözleşme yapacaktır. Yapılan sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemesi durumunda, hizmet süresi ruhsat süresi ile sınırlı olacaktır. Not 2: Geçmiş yıllara ait yapı yaklaşık maliyetlerine esas birim maliyetler Tablo 10 da verilmektedir. Not 3: Proje ve Fenni Mesuliyet ücret oranları(tablo 4), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esas alınarak hazırlanmıştır. Not 4: Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri ne ilişkin bu çalışma, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin açıklanmasına bağlı olarak yılda bir kez yayınlanır. Not 5: İMO Şube ve Temsilciliklerinde uygulanacak bölge katsayıları, bu çalışmanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Bölge katsayıları, İMO Genel Merkez ine teklif edilmeden değiştirilemez. Şubelerin bu konudaki değişiklik talepleri, yıl içinde İMO Genel Merkezi tarafından değerlendirilir ve takip eden yıl bu çalışma yayınlanırken yeniden düzenlenebilir. Not 6: Mevcut bir yapının belirli bir bölümünün değiştirilmesi ve/veya büyütülmesi ile ilgili ücret, hizmetin etkilediği yapı bölümünün alanı dikkate alınarak bulunacak olan PÜ ne %30 eklenmek suretiyle bulunur. Not 7: Mevcut bir yapının rölevesinin yapılması için gereken proje ücreti, HB = 1.00 alınarak hesaplanan PÜ nin %10 nu esas alınarak bulunur. Not 8: Mevcut bir yapının taşıyıcı sisteminin, servis yükleri ve deprem yükleri altında dayanımının incelenmesi ve öneri güçlendirme projelerinin hazırlanması için gerekli PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır ve yapının bütününü dikkate alarak hesaplanan röleve bedeli bu ücrete eklenir. Not 9: Taşıyıcı sistemi incelenerek öneri güçlendirme projesi hazırlanmış yapıların güçlendirme uygulama projelerinin hazırlanması için gerekli PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır. İnşaat Mühendisliği Hizmet Bedelleri ne ilişkin olarak bu çalışmada yer almayan yapı türleri ve proje hizmetleri için ilgili kamu kuruluşunun proje ücretleri kabul edilecektir. Örnek Proje Hizmet Bedeli Hesabı: YA = 1000 m² BM = 359,000,000.- TL (Yapı sınıfı III.B, Tablo-1) YSK = 1.00 (Betonarme, Yüzeysel temel, Tablo-2,3) PÜO = % 4.14 (Tablo-4) İMHO = 0.75 PYK = 1.00 (1.Uygulama, Tablo-5) HB = 0.60 (Uygulama projesi ve detayları, Tablo-7) BK = 1.00 (Tablo-9) PÜ = 1000 x 359,000,000 x 1 x x 0.75 x 1.00 x 0.60 x 1.00 PÜ = 6,688,170,000.- TL 145

10 7.5. Özlük Hakları Komisyonu Çalışmaları Emeklilik Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarılarının Genel Değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir süredir devam ettirilen emeklilik ve sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar sonucu hazırlanan Emeklilik Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarıları genel metinler olarak değerlendirildiğinde, daha önce hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulan ve bir bakıma bu kanun tasarılarının gerekçesi niteliğinde olan reform önerisi taslağının daha somutlaştırılarak maddeleştirilmiş hali olduğu açıkça görülmektedir. Reform önerisinde baz alınan nokta olan nüfus yapısındaki değişim emeklilik sigortası kanun tasarısının da ana eksenini oluşturmaktadır. Buna göre şu anda her ne kadar bir çok Avrupa ülkesine göre genç bir nüfusa sahipsek de 27 yıl gibi oldukça kısa bir sürede Türkiye nin 65 yaş üstü yaşlı bir nüfusa sahip olacağı, kişilerin emeklilik sürelerinin uzamasının ve prim ödeyenlere oranlandığında prim ödemeden sosyal güvenlik hizmetlerin yararlananların sayısının artmasının önemli bir sorun teşkil edeceği ve kurulacak yeni sistemin bu sorunlarla baş edebilecek şekilde, kaynakların verimli kullanılması esasına göre tasarlandığı ortaya konulmaktadır. Tasarıdaki belirlemeye göre yaşlı nüfus problemi ortaya çıkmadan geçecek 20 yıl çok önemlidir. Bu belirlemeler üstüne oturtulan kanun tasarında da emeklilik yaşının dereceli olarak yükseltilmesi öngörülmekte, prim ödeme gün sayısı arttırılmakta, emeklilik hakkından yararlananlar ya da yararlanacaklar üzerinden yeni tasarruf tedbirleri getirilmektedir. Ancak, genel olarak sosyal güvenlik kurumlarının bugünkü tıkanma noktasına gelmesinde yalnızca kapsam dalındakiler (emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK lılar) sorumlu imiş gibi düzenlemelerin bu kişilerle ilgili yeni ve daha sıkı (denetimde, geri ödemelerde ve yararlandırmada) durumlar yaratılmaya çalışılarak yapılması kanımızca sorunu eksik ve tek taraflı belirlemek olur ve sosyal güvenlik kurumlarının bu gün içine düşürüldüğü durumu açıklamaktan uzak kalır. Sorunların çözümü yalnızca emeklilik ve sağlık sisteminde yer alanlar üzerinden yapılacak tasarruf ve denetimle sağlanamaz, çünkü çok iyi bilindiği gibi emeklilik ve sağlık sistemini kilitleyen ve bugünkü içinden çıkılmaz hale getiren nedenler, sistemde prim ödeyerek yer alan ve hizmet talep edenlerden kaynaklanmamaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının bugünkü olumsuz durumlarında olanaklarının kişisel hesaplarla siyasiler ve işin başına getirilen onlara yakın kişiler tarafından çar çur edilmesi, siyasi kaygılarla çıkarılan erken emeklilik ve sigorta affı vb. yasalar, kayıt dışı ekonominin tüm istihdam içinde %52 lere ulaşması, kamu kurum ve kuruluşlarının borçlarının (SSK ya) tüm SSK alacaklarının %50 sinden fazla olması ve bu alacaklar için haciz yoluna gidilememesi, prim ödemeyeni denetlemek ve kayıt içine sokmak yerine, ödeyenden dünya standartlarının çok üstünde prim alınması, sosyal güvenlik kurumlarının bu konuda denetimi yapacak kapasitede olmaması, vb. gibi nedenler çok büyük rol oynamaktadır. Sigortalılara yapılan ödemeler dışında toplanan primlerin ziyan edilmesi önlenemezse, sistemin iyi işlemesini beklemek bir hayaldir. Toplanan primler sigortalıya gitmemekte, başka amaçlarla kullanılmakta, bazı ayrıcalıklı kişilerin zenginleşmesinde kullanılmakta, siyasi hesaplar toplum yararının üstünde tutulmaktadır. Sigorta kapsamında hizmet veren hastanelerdeki yolsuzluklar devam etmekte, ilaç şirketleri ile bazı hastane yetkilileri sosyal güvenlik kuruluşlarının toplanan primlerini kişisel çıkarlar için heba etmekte, sigortaya ait mallar yok pahasına kişisel yararlandırma adına satılmakta, kiralanmaktadır. Sıkı ve yarı bağımsız bir denetim bu hususların giderilmesinde yardımcı olabilecektir. Sosyal güvenlik kuruluşlarının bu konuda özerk kuruluşlardan destek alması sorunları önemli ölçüde çözecektir. Avrupa Birliği ülkelerinde duruma uygun olarak emeklilik için gerekli prim günü sayısı ve yaş hadleri yükseltilirken ülkenin ekonomik verilerinin bu ülkelerle paralel olmadığı göz ardı edilmemelidir. Türkiye gibi, üretim ve istihdam olanaklarının Avrupa ülkelerine göre çok geride olduğu bir ülkede emekli olabilmek için 9000 prim gününü doldurmak ve buna ek olarak 146

11 68 yaşına kadar çalışmak koşulunu özel sektörde çalışanların çok büyük bir kısmı yerine getiremez. Ülkemizde, genç insanlarda işsizliğin ulaştığı dev boyutlar yüzünden 35 li yaşlardan sonra özel sektörde çalışmaya devam edebilme ve hele yeni iş bulabilme olanağının ne kadar düştüğü herkesin bildiği bir gerçektir. Prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı konusunda Avrupa ülkeleri örnek alınacaksa, istihdam, iş güvencesi ve işsizlik sigortası gibi konularda da bu ülkelerinkine eşit koşullar devlet eliyle yaratılmalıdır. Aksi takdirde modellemenin bir kısmını alıp bu modellemeye yol açan diğer koşulları göz ardı etmek, ülke insanının büyük bölümünü 50 li yaşlardan sonra sosyal güvencesizlikle ve sefaletle karşı karşıya bırakacaktır. Kanun tasarıları esas olarak emeklilik ve sağlık sisteminde yer alanlarla (prim yatırarak yararlananlarla) ilgili kısıtlamalara ve tasarruf tedbirlerine gitmekte ise de, genel politikalarla kayıt dışı çalışanların sistemin bugünkü durumundaki olumsuz etkisine çözümler bulunmaz ve Sosyal güvenlik yasa tasarısı önerisi diğer tüm ülke bileşenlerinden ayrılıp tek başına ele alınırsa amaçlanan sonuca ulaşması ve tüm ülke insanına çağdaş ülkelerdekine benzer bir güvence sağlanması mümkün olamaz. Ülkede sosyal güvenlik sisteminin bugünkü çıkmaza girmesindeki etkenler yalnızca mevcut sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan etkenler olmayıp, üretim ve istihdam olanakları arttırılmadıkça, siyasi ve diğer nedenlerle kayırmaca ve yolsuzluk engellenmedikçe, bağımsız denetim mekanizmaları kurulmadıkça, kayıt dışı ekonominin üstüne gidilmedikçe, vergi yükleri adil oranlara indirilmedikçe, vergi kaçakları önlenmedikçe sosyal güvenlik sisteminin düzelmesini beklemek bir hayal olacaktır. Emeklilik Sigortası Kanun Tasarısı Maddelerinin Değerlendirilmesi Madde 6- Kanun tasarısının 6. maddesi sigortalı sayılmayanlar ı saymakta, maddenin d bendinde yedek subay okulu öğrencileri yer almaktadır. Askerlik bir keyfiyet olmayıp bir kamu görevidir. Bu nedenle askerliğin bir evresi olan yedek subay okulunda öğrencilik de yine kişinin takdir yetkisine bağlı olmayıp bir zorunluluktur. Durum böyle iken yedek subay olarak askerlik yapılan dönemi sigortalı sayıp, eğitimle ilgili dört aylık öğrencilik dönemini sigorta kapsamından çıkarmak doğru değildir. Askerlikle ilgili geçecek tüm dönem (yedek subay okulun öğrencilik ve yedek subaylık dönemi) bir bütün olarak sigorta kapsamına alınmalıdır. Madde 28- Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması başlığı ile düzenlenen maddede, geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirinin sigortalının hekimin bildirdiği tavsiyelere uymaması, bağışlanmaz kusuru veya kasdi bir davranışı ile iş kazasına uğraması, meslek hastalığına tutulması vb. nedenlerle kesilebileceği ya da eksik ödenebileceği hükme bağlanmaktadır. Bu madde de genel olarak insan haklarına ve özel olarak hasta haklarına aykırıdır. Hastalığını bilinçli olarak kimse ağırlaştırmak istemez. Böylesi bir durum söz konusu ise kişi ya bilinçsizdir, ya da hekim tavsiyesini yerine getirebilecek koşulları yoktur. Örneğin dinlenmesi, iyi beslenmesi, stresten uzak olması vb. koşullar hastalığın iyileşmesi için şartsa kişi bu şartları yerine getiremeyecek durumda olabilir. Bu durumlarda zaten hasta olan kişiyi ayrıca cezalandırmak insan haklarına aykırıdır. Bu madde taslaktan tamamen çıkarılmalıdır. Madde 31- Maddede Malullük aylığından yararlanma şartları düzenlenmekte, maddenin b bendinde en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması şartı getirilmektedir. Bu şart kanımızca hakkaniyet ilkelerine uygun değildir. Çünkü malullük insanın elinde olan bir durum değildir gün prim ödemeden de herkesin başına gelebilir. Bu durumda zaten malul olduğu için çalışamayan kişiye bir de hiç de az olmayan (10 yıllık) bir prim borcu yüklenmesi, sosyal devlet ilkesinin tamamen ortadan kaldırılması olacaktır. Sosyal devlet ilkesinin en alt sınırı malullerin korunmasıdır. Ayrıca malullük için prim gün sayısının kaldırılması ya da çok aza indirilmesi kötüye kullanılacak bir hak da değildir. Çünkü kimse böyle bir haktan yararlanmak için malul olmayı seçmez. Bu nedenle, malullük için prim gün sayısı kaldırılmalı ya da çok aşağı bir sınıra çekilmelidir. 147

12 Madde 36- Madde yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını düzenlemektedir. Maddede prim gün sayısı 7000 den 9000 e çıkarılmakta ve emeklilik yaşının 70 yıl içinde dereceli olarak artırılması öngörülmektedir. Emeklilik Sigortası Kanun Tasarısına gerekçe oluşturan ve daha önce yayınlanan Reform Önerisi Taslağında Avrupa ülkelerinden örnekler verilerek Türkiye de emeklilik yaşının çok düşük olduğu, gelişimin hızlanması ile insan ömrünün uzadığının bir gerçek olduğu belirtilmekte idi. Avrupa Birliği ülkelerindeki duruma uygun olarak emeklilik için gerekli prim günü sayısı ve yaş hadleri yükseltilirken ülkenin ekonomik verilerinin bu ülkelerle paralel olmadığı göz ardı edilmemelidir. Türkiye gibi, üretim ve istihdam olanaklarının Avrupa ülkelerine göre çok geride olduğu bir ülkede emekli olabilmek için 9000 prim gününü doldurmak ve buna ek olarak 68 yaşına kadar çalışmak koşulunu özel sektörde çalışanların çok büyük bir kısmı yerine getiremez. Ülkemizde, genç insanlarda işsizliğin ulaştığı dev boyutlar yüzünden 35 li yaşlardan sonra özel sektörde çalışmaya devam edebilme ve hele yeni iş bulabilme olanağının ne kadar düştüğü herkesin bildiği bir gerçektir. Prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı konusunda Avrupa ülkeleri örnek alınacaksa, istihdam, iş güvencesi ve işsizlik sigortası gibi konularda da bu ülkelerinkine eşit koşullar devlet eliyle yaratılmalıdır. Aksi takdirde modellemenin bir kısmını alıp bu modellemeye yol açan diğer koşulları göz ardı etmek, ülke insanının büyük bölümünü 50 li yaşlardan sonra sosyal güvencesizlikle ve sefaletle karşı karşıya bırakacaktır. Bu nedenlerle, halen yürürlükte olan şekli ile, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşın doldurulmuş olması ve 7000 gün prim ödeme şartının devam etmesi gerektiği kanısındayız. Madde 37- Madde Yaşlılık aylığının hesaplanması nı düzenlemektedir. Maddede aylık bağlama oranı boş bırakılmıştır. Bu oran en azından eski düzenlemenin gerisinde olmamalıdır. Madde 45- Hak sahibi aylıklarının kesilmesi ve yeniden bağlanması nı düzenleyen maddenin b bendinde çocuklara bağlanan aylıklar düzenlenmekte, ancak 43. maddede kız ve erkek çocuklar arasında kız çocuklarının lehine düzenleme yapılmış iken bu maddede bu durum açıkça ifade edilmemektedir. Bu madde metni, 43. madde düzenlemesine paralel olarak kız ve erkek çocuklar için, kız çocuklarının lehine hükümler korunarak yeniden düzenlenmelidir. Madde 67- Fiili hizmet zammı sürelerinin düzenlendiği maddede yer alan tabloda, risk ve iş güçlüğü içeren mesleklerde her yıl için kaç prim gün sayısının fiili hizmet zammı olarak belirlendiği gösterilmektedir. Mühendislerin bir bölümü çizelgede gösterilen meslekler kadar risk altında ve zor iş koşullarında çalışmaktadır. Özellikle şantiye koşullarında hizmet veren mühendislerin gerek kaza riskleri, gerekse yıpranma dereceleri çok yüksektir. Bu nedenle çizelgenin 3 no lu satırında yer alan çalışanlara her türlü inşaat işlerinde çalışanlar ibaresi ve aynı satırın 2. sütununun 7. satır olarak da fiili olarak inşaat işlerinde ibaresi eklenmelidir. Madde 79- Kısa vadeli, sigorta kolları prim oranlarının tespiti başlıklı maddenin son paragraında Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike ve sınıf derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit olunur. Hükmü yer almaktadır. Bir tarife oluşturulurken yalnızca ilgili bakanlıkların değil, ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin de alınması kanımızca son derece yararlı olacaktır. Kamu kurumu niteliğinde kuruluşlar olan meslek kuruluşlarının kuruluş kanunlarında yer alan kuruluş amaçlarından biri de budur. Bakanlıklara ve idareye gereken her konuda görüş sunmak, kamu yararı adına işbirliği içinde çalışmak bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği nin ve birlik bünyesinde yer alan meslek odalarının temel amaçlarındandır. Ayrıca teknik konularda 50 yıllık bir tecrübeye sahip olan bu kuruluşların görüşüne başvurulması kamu yararı açısından da son derece olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenlerle, tarife hazırlanırken yalnızca ilgili bakanlığın değil, ilgili diğer kuruluşların da görüşünün alınacağının madde metnine konulmasının gerektiği kanısındayız. (mahkemeler yıllardır bu tür hukuki çekişmelerin çözümünde mühendis odalarından yardım talep etmektedirler.) 148

13 Madde 84- Asgari işçilik ve prime esas kazanç tespiti uygulaması başlıklı maddenin 6. fıkrasında kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği ve asgari işçilik oranlarının saptanması ile bu oranlara yapılacak itirazların karara bağlanması amacıyla kurum bünyesinde, kurum teknik elemanlarından beş, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonunca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşacak bir asgari işçilik oranı tespit komisyonundan söz edilmektedir. Bu komisyona ilgili meslek kuruluşundan da bir teknik elemanın alınması son derece olumlu olacaktır. 50 yıllık mesleki birikimleri nedeniyle meslek kuruluşları çeşitli sektörlerde kaç kişinin çalıştığını, bir işin kaç kişi ile yapılacağını, bu kişilerden kaçının vasıflı işçi (mühendis, tekniker, usta, vb.) olması gerektiğini, bağımsız birimler olarak oldukça iyi bilmektedir. Üyeleri arasında hem işçiler hem de işverenler yer alan meslek kuruluşları asgari işçilik tespitinde yıllardır yargı makamlarının talebi ile hizmet vermekte, bu kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda hukuki ihtilafa düşülen durumlarda asgari ücret belirlenebilmektedir. Madde 111- Kanunları gereğince açığa alınanlar ile görevine son verilenlerin primleri ni, düzenleyen maddede görevden uzaklaştırma, tutuklanma veya gözaltına alınma halinde eksik aylık alanların prime esas kazançlarının yarısının alınacağı hükmü yer almaktadır. Yukarıda anılan durumlarda memurun ücreti tamamen kesiliyorsa prim ödeme yükümlülüğünün de olmadığı madde metninde hükme bağlanmalıdır. Geçici Madde 6- Geçici madde kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyelerinin bir yıla kadar eskisi gibi ödeneceği, bir yıl sonunda ise ikramiyenin memurun son çalıştığı kurumca, bu kurum özelleştirilmiş, satılmış veya devredilmişse Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ödeneceği hükme bağlanmaktadır. Bu düzenleme muğlak olup bir yıl sonrasında ödemelerde karışıklık yaşanabilir. Düzenlemedeki belirsizlik giderilmelidir. Geçici Madde 22- Bu kanunun 43. maddesinin (B) bendinin (b) alt bendinde belirtilen yaş hadleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra uygulanır hükmüne yer vermektedir. On yıllık uygulamanın nasıl olacağı hususu belirsizdir. Bu belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Geçici Madde Sayılı Emekli Sandığı Kanununun yürürlükte kalan maddeleri ile diğer kanunlarda bu maddelere yapılan atıflara ilişkin hükümler bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde bu kanunda yapılacak düzenlemelerle yürürlükten kaldırılır hükmüne yer vermektedir. Yapılacak düzenlemede kazanılmış hakların geriye götürülmemesi ilkesi gözetilmelidir. Geçici Madde Önerisi- Kanun tasarısında yer almayan bir geçici maddenin eklenmesi tarafımızca önerilmektedir. Kanun taslağı yürürlüğe girmeden önce emekli olanların yeni sistem karşısındaki durumu tasarıda düzenlenmemiştir. Bu eksikliği giderebilmek için şu şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Geçici Madde 31- Bu kanunun yürürlük tarihinden önce emekli olanların bu kanunun yürürlüğe girmesi ile faydalanabilecekleri yeni durumlar ve yeni sisteme isteğe bağlı geçişlerinin koşulları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı Maddelerinin Değerlendirilmesi Madde 16- Katılım payı nın düzenlendiği maddede hekim ve diş hekimi muayenesi de yararlanandan katılım payı alınacak hizmetler içinde sayılmaktadır. Bu kanımızca doğru bir düzenleme değildir. Öncelikle muayenenin yararlanan açısından kötüye kullanılma ihtimali yoktur, kimse gerekmedikçe muayene olmaya zaten gitmez, ayrıca pay nedeniyle caydırıcı olması ihtimali söz konusudur. Bu nedenle hastalığın ilerlemesi ve daha kötü sonuçların doğmasına, yapılacak harcamaların da doğal olarak çok daha yükselmesine yol açabilir. Yeniden düzenleme yapılarak muayeneler katılım payı dışında bırakılmalıdır. Diğer hizmetlerden alınacak katkı payının ise %50 lere kadar çıkarılması son derece yüksek olup bu daha makul düzeylere çekilmelidir. 149

14 Madde 20- Sözleşmeler ve sağlık giderlerinin ödenmesi başlıklı maddede sağlık yardımlarının karşılanmasının, kurumun yurt içi ve yurt dışından her türlü gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı satın alma sözleşmelerle sağlanacağı belirtilmektedir. Bu düzenleme eski yıllarda bu sözleşmeler ve satın almalar yoluyla sağlık kurumlarının uğradığı devasa boyutta zararları, kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için nasıl çar çur edildiğini akla getirmektedir. Sağlık yardımlarının karşılanmasında devletin tamamen devre dışı bırakılarak konunun piyasa koşullarına emanet edilmesi gerekli denetim mekanizmalarının da doğru işlemediği göz önüne alındığında suistimaller ve kayırmacılık, dolayısı ile sistemin zarar görmesi ve hizmetlerin yararlananlar için son derece pahalıya gelmesi sonuçlarını doğrulabilir. Madde 22- Prim alınması2nı düzenleyen maddenin son iki fıkrasında Emeklilik Sigortası Kanununun 49. maddesinin isteğe bağlı sigortalı olanların aynı zamanda bakmakla yükümlü olunan kişi olması durumunda sağlık sigortası primini ayrıca ödemesi gerektiği ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olunan sıfatından yararlanarak sağlık hizmetlerinin yararlanamayacağı hükme bağlanmaktadır. Kanımızca bu düzenleme hakkaniyet kuralarına uygun değildir. Çünkü bakmakla yükümlü olunun kişinin emekliliğe dönük olarak yaptırdığı isteğe bağlı sigortalıklı, ona bir gelir veya sağlık hizmetleri ile ilgili bir hak sağlamamakta olup geleceğe yönelik bir tasarruftur. Durum böyle iken bu kişileri bakmakla yükümlü olunan kişilerin yararlanabildiği sağlık hizmetleri kapsamından çıkarmak, isteğe bağlı sigortalı olmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişilere sağlanan haklardan mahrum etmek eşitlik ilkesine aykırıdır. Madde 27- Madde metni hekimin tavsiyesine uymama sorumluluğu nu düzenlemektedir. Maddede kurumdan sağlık yardımı alanların hekimin bildirdiği tavsiyelere uymaması nedeni ile tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına neden olması durumunda oluşan ek masrafların %50 sinin sigortalıdan tahsil edileceği hükme bağlanmaktadır. Bu madde de genel olarak insan haklarına ve özel olarak hasta haklarına aykırıdır. Hastalığını bilinçli olarak kimse ağırlaştırmak istemez. Böylesi bir durum söz konusu ise kişi ya bilinçsizdir, ya da hekim tavsiyesini yerine getirebilecek koşulları yoktur. Örneğin dinlenmesi, iyi beslenmesi, stresten uzak olması vb. koşullar hastalığın iyileşmesi için şartsa kişi bu şartları yerine getiremeyecek durumda olabilir. Bu durumlarda zaten hasta olan kişiyi ayrıca cezalandırmak insan haklarına aykırıdır. Bu madde taslaktan tamamen çıkarılmalıdır. 150

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ve FENNİ MESULİYET HİZMET BEDELLERİ (*) 2017

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ve FENNİ MESULİYET HİZMET BEDELLERİ (*) 2017 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ve FENNİ MESULİYET HİZMET BEDELLERİ (*) 2017 (*) Bu hesaplama cetveli, asgari fiyatları belirleme amaçlı olmayıp üyelerimizin piyasa rayiçleri hakkında bilgi edinmelerine

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI 85 86 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI a) 2011 yılı

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi.

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi. Pazartesi, 22 Ağustos 206 4:00 Klasik hale gelmiş yapılandırma kanunlarımızdan biri daha geliyor. Gerçekten ekonominin sıkıntılı günler Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER İşyeri Bildirgelerinin E-Sigorta Kanalıyla Verilmesi Sağlanmıştır: 2014 yılı

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Konu: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması. Özet: İşsizlik Sigortası Kanunu nun ek 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/69 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GETİRİLEN TEŞVİK UYGULAMASI: 09.02.2017 TARİH 29974 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı