DÖNEM MALİ RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20-23. DÖNEM MALİ RAPOR"

Transkript

1 DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 22.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve de 2010 ile 2011 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile Oda Mali işler Yönetmeliği çerçevesinde dönemsel faaliyetlerini sürdürmüştür. Bütçe uygulamasında merkezi bütünlüklü bütçe uygulaması esas alınmış ve kaynakların oda bütünselliği içinde şeffaf bir şekilde kullanılmasına azami dikkat edilmiştir. 22. Dönemde de önceki dönemde olduğu gibi kaynakların kullanımı konusunda titiz davranılmaya özel çaba gösterilmiş ve önemli miktarda kaynak birikimi yaratılmıştır. Yaratılan bu birikim sayesinde örgütümüzün mekansal ve teknik altyapısı konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Mekan sorunu çözülen birimlerimizin bilgisayar ve teknik donanım açısından eksiği giderilmeye çalışılmıştır. 23. Dönemde Eskişehir Şubemize yeni bir mekan alımı konusunda anlaşmaya varılarak, yeni kurulan Güney Marmara Şubemiz dışında tüm şubelerimiz kendi binalarımızda hizmet verir hale gelmiştir. Genel Merkez hizmet binamızın inşaatı tamamlanarak yönetim ve büro hizmetleri yeni binamızda verilmeye başlanmıştır. B YILI BÜTÇESİ 2010 Yılı Gelir Bütçesi: 2010 yılı tahmini gelir bütçesi ( ,00 TL.), ,84 TL olarak (% 153,39) lük bir oranla gerçekleşmiştir. Toplam ,84 TL. lik gelirin ,96 TL si rapor onay gelirlerinden, ,42 TL si ise üye kayıt ve aidat gelirlerinden oluşmuştur Yılı Gider Bütçesi: Tahmini gider bütçesi olan ,00 TL ye göre ,68 TL tutarında bir gider gerçekleşmiş hedeflenen miktar biraz aşılmıştır. Toplam giderin , 53 TL si personel giderlerinden, ,30 TL. si ayrıntısı aşağıdaki tabloda verilen çeşitli giderler kaleminden oluşmuştur. Bütçe yılı içinde ,60 TL. negatif gelir gider farkı meydana gelmiştir.

2 TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,84 E. G DERLER ,18 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,42 PERSONEL G DER ,53 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER ,00 ESAS ÜCRETLER ,09 ÜYE ÖDENT LER ,92 KRAM YE 0,00 CAR YIL ÖDENT LER ,42 SOSYAL YARDIMLAR 10,50 GEÇM YIL ÖDENT LER ,50 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 330,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 611,50 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES ,70 0,00 TAZM NATLAR ,24 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,71 0,00 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER ,50 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER , TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI ,00 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER ,44 RAPOR ONAY GEL RLER ,96 PTT G DERLER ,78 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 KARGO G DERLER ,91 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,25 TELEFON VE ADSL G DERLER ,75 S C L DURUM BELGES GEL RLER 5.600,00 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,76 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 ELEKT R K G DERLER ,03 0,00 ISITMA G DERLER ,36 YAYIN SATI GEL RLER ,42 SU G DERLER 9.551,37 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 4.770,25 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER ,18 K TAP SATI GEL RLER ,17 BÜRO BAKIM ONARIM G DER ,86 0,00 A DAT G DERLER ,32 D ER GEL RLER ,29 DANI MANLIK G DER ,07 K RA GEL RLER ,00 TEL F HAKLARI G DER ,00 MALZEME SATI GEL RLER ,50 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,49 D ER GEL RLER ,15 D ER H ZMET KAR ILI I G DER ,56 BANKA FA Z GERL RLER ,64 ÇE TL G DERLER ,30 K RA G DERLER ,06 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,17 TEMS L A IRLAMA G DER ,93 LAN G DERLER ,58 MAHKEME NOTER G DERLER 9.723,53 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 5.108,56 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 723,92 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 9.370,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 8.863,99 BANKA G DERLER ,76 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,13 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,19 D ER ÇE TL G DERLER ,69 N AAT G DERLER ,79 AMACA YÖNEL K G DERLER ,14 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF , TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI ,65 E T M VE KURS G DERLER ,04 GENEL KURUL G DERLER ,25 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER ,90 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER ,27 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER ,81 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER ,34 MESLEK FAAL YET G DERLER ,57 Ö RENC LERE VER LEN BURS G DERLER ,00 BÜRO G DERLER ,68 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER ,31 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER ,61 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER ,73 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER ,03 0,00 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,30 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,75 K TAP BASIM G DERLER ,15 D ER BASIM G DERLER ,40 VERG RES M VE HARÇLAR ,72 EMLAK VERG S 4.725,70 D ER VERG RES M VE HARÇLAR 1.573,67 STOPAJ ÖDEMELER (K RA-PERSONEL) ,35 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER ,61 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K G DERLER 6.067,87 TMMOB L KOORD NASYON KURULU G DERLER ,74 0,00 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ YARDIMLAR 0,00 0,00 GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI ,40 GAYR MENKUL ALIMLARI 0,00 DEM RBA ALIMLARI ,40 DÖKÜMANTASYON G DERLER 0,00 0, FAAL YET GEL R G DER FARKI ,66 GEL RLER TOPLAMI ,84 G DERLER TOPLAMI ,84

3 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TAR HL B LANÇOSU AKT F 1.DÖNEN VARLIKLAR A.HAZIR DE ERLER PAS F 1.KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR ,60 B.T CAR BORÇLAR 500,00 1.KASA ,69 1.SATICILAR 500,00 2.BANKALAR ,91 3.ALINAN ÇEKLER D.ÖDENECEK VERG,D ER YÜKÜML ,82 C.STOKLAR 0,00 1.ÖDENECEK VERG VE FONLAR ,17 1.STOKLAR 2.ÖDENECEK SOSYAL GÜVEN.KES ,65 D.D ER DÖNEN VARLIKLAR ,85 3.VERILEN AVANSLARI ,85 ***DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,45 ***KISA VADEL YAB.KAY.TOPLAMI ,82 2.DURAN VARLIKLAR A.MADD DURAN VARLIKLAR CAR DÖNEM (2010) ,05 2.UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 1.TA ITLA R 3.ÖZ KAYNAKLAR 2.DEM RBA LAR ,42 C.GEÇM YILLAR GEL R G DER FARKLARI ,04 3.GAYR MENKULLER ,63 D.DÖNEM Ç GEL R G DER FARKLARI ,66 3.B R KM A MORT SMANLAR(-) ,30 CAR DÖNEM (2010) ***DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,75 ***ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,38 ***AKT F(VARLIKLAR) TOPLAMI ,20 ***PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,20 a YILI TAHM N GEL R&G DER VE GERÇEKLE ME M KTARLARI a YILI TAHMİNİ GELİR&GİDER VE GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 2010 YILI GERÇEKLE EN 2010 YILI TAHM N GERÇEKLE ME ORANI % GEL R KALEM ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER GEL R ,42 GEL R ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER , ,00 181,41 ÜYE ÖDENT LER , ,00 149,23 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,71 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER , ,00 103, TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI , ,00 160,77 RAPOR ONAY GEL RLER , ,00 164,04 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER , ,00 42,07 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,25 S C L DURUM BELGES GEL RLER 5.600,00 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 0,00 YAYIN SATI GEL RLER , ,00 119,43 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 4.770,25 K TAP SATI GEL RLER ,17 0,00 D ER GEL RLER ,29 K RA GEL RLER ,00 MALZEME SATI GEL RLER , ,00 165,80 D ER GEL RLER , ,00 76,45 BANKA FA Z GERL RLER , ,00 97,77 GEL RLER TOPLAMI , ,00 153,39

4 YILI GİDERLER HESABI ve GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 2010 YILI G DERLER HESABI ve GERÇEKLE ME M KTARLARI 2010 YILI 2010 YILI GERÇEKLE EN TAHM N GERÇEKLE ME E. G DERLER G DER G DER ORANI % ESAS ÜCRETLER , ,00 98,81 KRAM YE,00 100,00 0,00 SOSYAL YARDIMLAR,00 0,00 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 330,00 0,00 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES , ,00 99,74 TAZM NATLAR , ,00 118,18 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER , ,00 99,25 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER , ,00 86,71 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER , ,00 159,01 DANI MANLIK G DER , ,00 105,71 TEL F HAKLARI G DER ,00 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER , ,00 197,66 D ER H ZMET KAR ILI I G DER , ,00 108,98 K RA G DERLER , ,00 104,74 YOLLUK VE SEYAHAT G DER , ,00 126,87 TEMS L A IRLAMA G DER , ,00 122,37 LAN G DERLER , ,00 311,27 MAHKEME NOTER G DERLER 9.723,53 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 5.108, ,00 68,11 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 723,92 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 9.370, ,00 170,36 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 8.863,99 BANKA G DERLER , ,00 96,06 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER , ,00 75,75 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER , ,00 126,29 D ER ÇE TL G DERLER , ,00 56,76 N AAT G DERLER , ,00 137,76 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF , ,00 64, TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI ,65 E T M VE KURS G DERLER , ,00 161,30 GENEL KURUL G DERLER , ,00 113,30 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER , ,00 74,50 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER , ,00 235,05 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER , ,00 77,69 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER ,34 MESLEK FAAL YET G DERLER ,57 Ö RENC LERE VER LEN BURS G DERLER ,00 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER , ,00 92,29 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER ,61 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER , ,00 108,35 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER , ,00 76,02 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) , ,00 88,23 VERG RES M VE HARÇLAR , ,00 129,73 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER , ,00 59,40 TMMOB ÖDEMELER , ,00 81,63 GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI , ,00 57,86 G DERLER TOPLAMI , ,00 114,88

5 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GENEL MERKEZ GELİR-GİDER HESABI Gelirler Hesabı Bu bölümde Genel Merkez(Ankara) gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayrıntılandırılmıştır. Görüldüğü 2010 GENEL MERKEZ GEL R-G DER HESABI üzere Genel Merkez gelirlerinin en büyük kalemini rapor onay gelirleri oluşturmaktadır. Bundan sonraki en büyük ikinci gelir kalemi kurultay,seminer,sempozyum gelirleri Gelirler Hesab ve cari yıl ödentileridir. Bu bölümde Genel Merkez(Ankara) gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayr nt land r lm t r. Görüldü ü üzere Genel Merkez gelirlerinin en büyük kalemini rapor onay gelirleri olu turmaktad r. Bundan sonraki en büyük ikinci gelir kalemi kurultay,seminer,sempozyum gelirleri ve cari y l ödentileridir GENEL MERKEZ GELİRLERİ 2010 GENEL MERKEZ GEL RLER 2010 GEL RLER TL ÜYE KAYIT VE K ML K GEL LER CAR YIL ÖDENT LER KURS, SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GERL RLER GEL RLER TOPLAMI GENEL MERKEZ GEL RLER GEL R (TL) ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER CAR YIL ÖDENT LER KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER GEL R KALEMLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GERL RLER

6 3 258 Giderler Hesabı Bu bölümde en yüksek gider kalemini çeşitli giderler kalemi içinde yer alan 1.722,2 TL ile hizmet mekanı yaptırılması nedeni ile inşaat harcamaları oluşturmuştur. Bundan sonraki en Giderler büyük Hesab gider kalemini amaca yönelik giderler ile personel giderleri oluşturmaktadır. Amaca yönelik giderler kalemini esas itibari ile Türkiye Jeoloji Kurultayı ile kongre ve sempozyum giderleridir GENEL ve sempozyum MERKEZ giderleridir. GİDERLERİ 2705 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER CAR YIL ÖDENT LER KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER 21 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER GEL R KALEMLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GERL RLER Bu bölümde en yüksek gider kalemini çe itli giderler kalemi içinde yer alan 1.722,2 TL ile hizmet mekan yapt r lmas nedeni ile in aat harcamalar olu turmu tur. Bundan sonraki en büyük gider kalemini amaca yönelik giderler ile personel giderleri olu turmaktad r. Amaca yönelik giderler kalemini esas itibari ile Türkiye Jeoloji Kurultay ile kongre 2010 GENEL MERKEZ G DERLER 2010 G DERLER TL PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI G DERLER TOPLAMI GENEL MERKEZ G DERLER G DER (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER G DER KALEMLER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI

7 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ ANKARA GELİR - GİDER TABLOSU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL ANKARA GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,60 E. G DERLER ,62 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,30 PERSONEL G DER ,30 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER 2.705,00 ESAS ÜCRETLER ,36 ÜYE ÖDENT LER ,30 KRAM YE 0,00 CAR YIL ÖDENT LER ,30 SOSYAL YARDIMLAR 0,00 GEÇM YIL ÖDENT LER 0,00 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 0,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 0,00 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES ,70 TAZM NATLAR ,24 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,71 0,00 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER ,50 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ,02 RAPOR ONAY GEL RLER ,96 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER ,31 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 PTT G DERLER ,30 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,25 KARGO G DERLER ,58 S C L DURUM BELGES GEL RLER 0,00 TELEFON VE ADSL G DERLER ,43 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,59 0,00 ELEKT R K G DERLER 5.989,72 YAYIN SATI GEL RLER ,17 ISITMA G DERLER 3.248,42 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 0,00 SU G DERLER 2.259,45 K TAP SATI GEL RLER ,17 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER 1.941,92 0,00 BÜRO BAKIM ONARIM G DER 641,92 D ER GEL RLER ,42 A DAT G DERLER 1.300,00 K RA GEL RLER ,00 DANI MANLIK G DER ,75 MALZEME SATI GEL RLER ,50 TEL F HAKLARI G DER ,00 D ER GEL RLER ,28 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,00 BANKA FA Z GERL RLER ,64 D ER H ZMET KAR ILI I G DER ,45 0,00 ÇE TL G DERLER ,65 K RA G DERLER 5.075,00 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,63 TEMS L A IRLAMA G DER ,84 LAN G DERLER 0,00 MAHKEME NOTER G DERLER 8.398,05 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 2.026,44 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 0,00 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 8.505,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 34,50 BANKA G DERLER ,54 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,13 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,47 D ER ÇE TL G DERLER ,26 N AAT HARCAMALARI ,79 AMACA YÖNEL K G DERLER ,08 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF ,88 E T M VE KURS G DERLER ,20 GENEL KURUL G DERLER 7.135,65 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER ,78 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER 0,00 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER 0,00 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER 150,00 MESLEK FAAL YET VE TANITIM G DERLER ,57 Ö RENC LERE VER LEN BURS G DERLER ,00 BÜRO G DERLER ,32 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER ,23 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER 4.949,08 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER 3.350,91 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER 2.058,10 0,00 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,54 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,75 K TAP BASIM G DERLER ,15 D ER BASIM G DERLER ,64 VERG RES M VE HARÇLAR ,79 EMLAK VERG S 2.500,18 D ER VERG RES M VE HARÇLAR 1.227,26 STOPAJ ÖDEMELER (K RA-PERSONEL) ,35 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER 3.527,00 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K G DERLER 929,00 TMMOB L KOORD NASYON KURULU G DERLER 2.598,00 0,00 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ YARDIMLAR 0,00 0,00 GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI ,92 GAYR MENKUL ALIMLARI 0,00 DEM RBA ALIMLARI ,92 DÖKÜMANTASYON G DERLER 0,00 0,00 GEL RLER TOPLAMI ,60 G DERLER TOPLAMI ,62

8 260 MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI GELİR MERKEZ VE TEMS LC L KLER - GİDER TABLOSU TAR HL GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,10 E. G DERLER ,31 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,30 PERSONEL G DER ,30 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER 3.372,50 ESAS ÜCRETLER ,36 ÜYE ÖDENT LER ,80 KRAM YE 0,00 CAR YIL ÖDENT LER ,30 SOSYAL YARDIMLAR 0,00 GEÇM YIL ÖDENT LER 8.875,50 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 0,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 0,00 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES ,70 TAZM NATLAR ,24 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,21 0,00 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER ,50 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ,14 RAPOR ONAY GEL RLER ,96 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER ,45 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 PTT G DERLER ,96 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,75 KARGO G DERLER ,50 S C L DURUM BELGES GEL RLER 5.440,00 TELEFON VE ADSL G DERLER ,99 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,77 0,00 ELEKT R K G DERLER 8.397,12 YAYIN SATI GEL RLER ,17 ISITMA G DERLER 5.181,78 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 280,00 SU G DERLER 2.860,87 K TAP SATI GEL RLER ,17 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER 6.638,92 0,00 BÜRO BAKIM ONARIM G DER 1.306,92 D ER GEL RLER ,42 A DAT G DERLER 5.332,00 K RA GEL RLER ,00 DANI MANLIK G DER ,75 MALZEME SATI GEL RLER ,00 TEL F HAKLARI G DER ,00 D ER GEL RLER ,78 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,50 BANKA FA Z GERL RLER ,64 D ER H ZMET KAR ILI I G DER ,75 0,00 D G.ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK GEL RLER 0,00 ÇE TL G DERLER ,94 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K GEL RLER 0,00 K RA G DERLER ,50 TMMOB L KOORD NASYON KURULU GEL RLER 0,00 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,04 TEMS L A IRLAMA G DER ,89 LAN G DERLER 322,04 MAHKEME NOTER G DERLER 8.422,33 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 2.026,44 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 0,00 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 8.505,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 690,84 BANKA G DERLER ,54 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,13 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,32 D ER ÇE TL G DERLER ,08 N AAT G DERLER ,79 YEN H ZMET B NASI DEKORASYON 0,00 AMACA YÖNEL K G DERLER ,19 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF ,88 E T M VE KURS G DERLER ,98 GENEL KURUL G DERLER ,30 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER ,96 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER 261,50 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER 0,00 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER 150,00 MESLEK FA AL YET VE TANITIM G DERLER ,57 Ö RENC BURSU ,00 BÜRO G DERLER ,36 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER ,04 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER 5.690,97 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER 6.662,95 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER 3.442,40 0,00 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,74 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,75 K TAP BASIM G DERLER ,15 D ER BASIM G DERLER ,84 VERG RES M VE HARÇLAR ,72 EMLAK VERG S 2.538,68 D ER VERG RES M VE HARÇLAR 1.344,69 STOPAJ ÖDEMELER (K RA-PERSONEL) ,35 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER 3.777,00 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K G DERLER 1.179,00 TMMOB L KOORD NASYON KURULU G DERLER 2.598,00 0,00 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ YARDIMLAR 0,00

9 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBELER GELİR-GİDER HESABI 2010 UBELER GEL R-G DER HESABI 31 Aral k 2010 UBELER 2010 sonu itibari GEL R-G DER ile ube l merkezlerinin HESABI gelir-giderleri y ll k bazda toplam olarak a a da tablo 31 ve Aral k grafik 2010 olarak sonu verilmi tir. itibari ile ube l merkezlerinin gelir-giderleri y ll k bazda toplam olarak a a da tablo ve grafik olarak verilmi tir. 31 Aralık 2010 sonu itibari ile şube İl merkezlerinin gelir-giderleri yıllık bazda toplam olarak aşağıda tablo ve grafik olarak verilmiştir YILI UBELER GEL R G DER DURUMLARI UBELER 2010 YILI UBELER GEL R GEL R G DER DURUMLARI G DER ADANA UBELER UBE ,00 GEL R G DER ,69 ANTALYA ADANA UBE UBE , , , ,69 DEN ZL ANTALYA UBE UBE , , , ,18 D YARBAKIR DEN ZL UBE UBE , , , ,66 ESK EH R D YARBAKIR UBE UBE , , , ,61 GÜNEY ESK EH R MARMARA UBE UBE , , , ,48 STANBUL GÜNEY UBE MARMARA UBE , , , ,84 ZM R STANBUL UBE UBE , , , ,26 KONYA ZM R UBE UBE , , , ,76 SAMSUN KONYA UBE UBE , , , ,34 S VAS SAMSUN UBE UBE , , , ,04 TRABZON S VAS UBE UBE , , , ,00 TOPLAM TRABZON UBE , , , ,70 TOPLAM , ,56 UBELER N 2010 YILINA A T GEL R-G DERLER UBELER N 2010 YILINA A T GEL R-G DERLER GEL R-G DER (TL) GEL R-G DER (TL) ADANA UBE ADANA ANTALYA UBE UBE ANTALYA DEN ZL UBE UBE DEN ZL D YARBAKIR UBE UBE D YARBAKIR ESK EH R UBE UBE GÜNEY ESK EH R MARMARA UBE UBE GÜNEY MARMARA UBE STANBUL UBE STANBUL ZM R UBE UBE UBELER UBELER ZM R KONYA UBE UBE KONYA SAMSUN UBE UBE GEL R G DER GEL R G DER SAMSUN S VAS UBE UBE S VAS TRABZON UBE UBE TRABZON UBE

10 TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER HESABI 2010 TEMS LC L K GEL R-G DER HESABI Gelir ve gider kalemlerinin ayr nt dökümü yap lmadan 2010 y l gelir ve giderleri birle ik gösterilmi tir. Gelir ve gider kalemlerinin ayrıntı dökümü yapılmadan 2010 yılı gelir ve giderleri birleşik gösterilmiştir. TEMS LC L KLER N 2010 YILI GEL R VE G DERLER GEL R G DER GEL R-G DER (TL) ADIYAMAN AFYON A RI AKSARAY ARDAHAN ARTV N AYDIN BALIKES R BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DÜZCE ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY I DIR ISPARTA KAHRAMANMARA KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KIRIKKALE KIRKLAREL KIR EH R KOCAEL KÜTAHYA MALATYA MAN SA MARD N MERS N M LAS MU LA MU NEV EH R TEMS LC L KLER N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA S RT ANLIURFA TEK RDA TOKAT TUNCEL U AK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

11 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMS LC L KLER GEL R G DER ADIYAMAN , ,37 AFYON , ,73 A RI 5.220,00 27,00 AKSARAY , ,00 ARDAHAN 2.060,00 470,25 ARTV N 3.830,00 72,69 AYDIN , ,42 BALIKES R , ,84 BARTIN ,00 190,00 BATMAN , ,00 BAYBURT 2.530,00 491,50 B LEC K ,00 968,41 B NGÖL 5.452,00 18,00 B TL S 1.380,00 0,00 BOLU , ,44 BURDUR , ,27 ÇANAKKALE , ,10 ÇANKIRI 702,00 35,40 ÇORUM , ,74 DÜZCE 9.490,00 56,10 ED RNE , ,13 ELAZI , ,89 ERZ NCAN ,00 162,43 ERZURUM , ,11 GAZ ANTEP , ,60 G RESUN , ,37 GÜMÜ HANE , ,38 HAKKAR 3.430,00 775,79 HATAY , ,70 I DIR 5.792,50 175,96 ISPARTA , ,02 KAHRAMANMARA , ,79 KARABÜK 7.950,00 0,00 KARS 8.355, ,31 KASTAMONU ,00 0,00 KAYSER , ,09 KIRIKKALE , ,51 KIRKLAREL , ,32 KIR EH R ,00 217,00 KOCAEL , ,59 KÜTAHYA , ,88 MALATYA , ,75 MAN SA , ,52 MARD N 8.822,50 0,00 MERS N , ,39 M LAS , ,45 MU LA , ,33 MU 9.364,50 714,25 NEV EH R ,00 240,40 N DE 4.812, ,00 ORDU , ,60 OSMAN YE , ,79 R ZE , ,94 SAKARYA , ,50 S RT ,00 201,15 ANLIURFA , ,80 TEK RDA , ,37 TOKAT , ,08 TUNCEL 2.692,50 633,00 U AK , ,77 VAN , ,50 YALOVA ,00 966,85 YOZGAT 9.717,00 785,00 ZONGULDAK , ,43 TOPLAM , ,00

12 264 ADANA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

13 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

14 266 DENİZLİ VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

15 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DİYARBAKIR VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

16 268 ESKİŞEHİR VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

17 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GÜNEY MARMARA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

18 270 İSTANBUL VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

19 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU İZMİR VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

20 272 KONYA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

21 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU SAMSUN VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

22 274 SİVAS VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

23 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TRABZON VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

24 YILI BÜTÇESİ 2011 YILI BÜTÇES 2011 Gelir Bütçesi; 2011 Gelir Bütçesi; Tahmini gelir bütçesine göre ( ,00 TL.), toplam gelir ,25 TL. ile hedeflenen Tahmini gelir miktar bütçesine % göre 61 ( ,00 fazlasıyla gerçekleştirlmiştir. TL.), toplam gelir ,25 Toplam TL. gelirin ile hedeflenen TL si rapor miktar onay % 61 geliri, fazlas yla gerçekle tirlmi tir. Tl si ise üye Toplam kayıt gelirin ve ödenti gelirlerinden TL si rapor onay oluşmuştur. geliri, Tl si ise üye kay t ve ödenti gelirlerinden olu mu tur Gider Bütçesi; 2011 Gider Bütçesi; Tahmini bütçeye ( ,00 TL.) göre ,54 TL. olarak giderler gerçekleşerek Tahmini % bütçeye 27 lik ( ,00 bir artış söz TL.) konusu göre ,54 olmuştur. TL Gider. olarak kalemleri giderler gerçekle erek içinde yeni % bina 27 lik inşaat bir art ve söz konusu olmu tur. Gider kalemleri içinde yeni bina in aat ve dekorasyon ile personel giderleri önemli dekorasyon ile personel giderleri önemli bölümü oluşturmuştur. bölümü olu turmu tur yılı bütçesinde gelir-gider farkı ,71 TL olarak fazla gerçekleşmiştir y l bütçesinde gelir-gider fark ,71 TL olarak fazla gerçekle mi tir. TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL B LANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU AKT F CAR DÖNEM (2011) PAS F CAR DÖNEM (2011) 1.DÖNEN VARLIKLAR 1.KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A.HAZIR DE ERLER ,54 B.T CAR BORÇLAR ,02 1.KASA ,39 1.SATICILAR ,02 2.BANKALAR ,15 3.ALINAN ÇEKLER D.ÖDENECEK VERG,D ER YÜKÜML ,38 C.STOKLAR 0,00 1.ÖDENECEK VERG VE FONLAR ,02 1.STOKLAR 2.ÖDENECEK SOSYAL GÜVEN.KES ,36 D.D ER DÖNEN VARLIKLAR ,44 3.VERILEN AVANSLARI ,44 ***DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,98 ***KISA VADEL YAB.KAY.TOPLAMI ,40 2.DURAN VARLIKLAR 2.UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR A.MADD DURAN VARLIKLAR ,87 1.TA ITLAR 3.ÖZ KAYNAKLAR 2.DEM RBA LAR ,24 C.GEÇM YILLAR GEL R G DER FARKLARI ,38 3.GAYR MENKULLER ,63 D.DÖNEM Ç GEL R G DER FARKLARI ,77 3.B R KM AMORT SMANLAR(-) ,30 ***DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,57 ***ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,15 ***AKT F(VARLIKLAR) TOPLAMI ,55 ***PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,55

25 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,25 E. G DERLER ,54 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,17 PERSONEL G DER ,88 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER 9.168,50 ESA S ÜCRETLER ,02 ÜYE ÖDENT LER ,17 KRAM Y E 0,00 CA R YIL ÖDENT LER ,92 SOSYAL YARDIMLAR 0,00 GEÇM YIL ÖDENT LER ,25 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 0,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 438,50 SSK VE S ZL K S GORTA SI VEREN H SSES ,15 TAZM NATLAR ,71 BELGE V E H ZM ET KAR ILI I GEL RLER ,25 KURS,SEM NER,SEMPOZY UM GEL RLER ,29 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ,89 64.TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI GEL RLER ,00 PTT,KARGO,HABERLE M E G DER ,02 RAPOR ONAY GEL RLER ,35 PTT G DERLER ,31 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 KARGO G DERLER ,52 BÜRO TESC L Y EN LEME GEL RLER ,50 TELEFON V E A DSL G DERLER ,19 S C L DURUM BELGES GEL RLER ,50 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,06 D ER H ZMET KA R ILI I GEL RLER ,61 ELEKT R K G DERLER ,50 ISITMA G DERLER ,63 YAYIN SATI GEL RLER ,00 SU G DERLER ,93 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 3.524,50 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER ,98 K TAP SATI GEL RLER ,50 BÜRO BAKIM ONA RIM G DER ,25 A DAT G DERLER ,73 D ER GEL RLER ,83 DA NI MA NLIK G DER ,42 K RA GEL RLER ,00 TEL F HAKLARI G DER ,00 MA LZEME SATI GEL RLER ,00 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,36 D ER GEL RLER ,98 D ER H ZMET KA R ILI I G DER ,05 BANKA FA Z GERL RLER ,85 ÇE TL G DERLER ,52 K RA G DERLER ,35 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,39 TEMS L A IRLA MA G DER ,51 LAN G DERLER ,54 MA HKEME NOTER G DERLER 8.261,60 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) ,08 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 0,00 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 6.986,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR ,13 BANKA G DERLER ,91 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,08 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,59 D ER ÇE TL G DERLER ,62 N AAT G DERLER ,16 Y EN H ZMET B NASI DEKORA SYON ,56 AMACA YÖNEL K G DERLER ,07 KONGRE,SEMPOZY UM,SEM NER,KONF ,56 64.TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI G DERLER ,42 E T M VE KURS G DERLER ,09 GENEL KURUL G DERLER 2.019,85 BÖLGELERA RA SI TOPLA NTI G DERLER ,14 KONGRE,SEMPOZY UM,SEY AHAT VE YOLLUK G DERLER 1.172,05 KONGRE,SEMPOZY UM,TEMS L A IRLAMA G DERLER ,96 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER ,00 Ö RENC BURSU ,00 BÜRO G DERLER ,96 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS Y E G DERLER ,07 BÜRO MA LZEMELER TA M R BAKIM G DERLER ,40 TEM ZL K MA LZEMELER G DERLER ,69 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER ,80 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,64 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,50 K TAP BASIM G DERLER ,50 D ER BASIM G DERLER ,64 V ERG RES M VE HARÇLAR ,65 EMLA K V ERG S 4.781,61 D ER V ERG RES M VE HA RÇLAR 710,71 STOPAJ ÖDEMELER (K RA -PERSONEL) ,33 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER V E KK G DER ,77 D ER ÖRGÜTLERLE ORTA K ETK NL K G DERLER ,12 TMMOB L KOORD NA SYON KURULU G DERLER ,65 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ Y ARDIMLAR 0,00 GAYR M ENKUL DEM RBA ALIMI ,16 GAYR MENKUL ALIMLA RI 74,90 DEM RBA A LIMLARI ,26 DÖKÜMA NTASYON G DERLER 165,00 GEL R G DER FARKI GEL R G DER FARKI ,71 GEL RLER TOPLAMI ,25 G DERLER TOPLAMI ,25

26 TOPLAM TAHMİNİ GELİR&GİDER VE GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 2011 TOPLAM TAHM N GEL R&G DER VE GERÇEKLE ME M KTARLARI 2011 TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GELİRLER HESABI 2011 TAHM N VE GERÇEKLE EN GEL RLER HESABI

27 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YILI TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GİDERLER HESABI 2011 YILI TAHM N VE GERÇEKLE EN G DERLER HESABI

28 280 GEL RLER Bu bölümde Ankara Genel Merkez gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayr nt land r lm t r. Tablodan da görülece i üzere 2011 y l nda en büyük gelir grubunu rapor onay gelirleri ve üye ödentileri olu turmaktad r GENEL MERKEZ GELİR-GİDER HESABI GELİRLER 2011 GENEL MERKEZ GEL R-G DER HESABI Bu bölümde Ankara Genel Merkez gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayrıntılandırılmıştır. Tablodan da görüleceği üzere 2011 yılında en büyük gelir grubunu rapor onay gelirleri ve üye ödentileri oluşturmaktadır GENEL MERKEZ GEL RLER TL ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER GEL R (TL) ÜYE KAYIT VE K ML K B LG KURS,SE CAR YIL ÖDENT LER KURS, SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GEL RLER GEL RLER TOPLAMI GENEL MERKEZ G DERLER G DER (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE.. G DER KALEMLER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI

29 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİDERLER 2011 yılındaki en büyük gider kalemini personel giderleri oluşturmaktadır. Tüm personel 2011 y l ndaki maaş ve en diğer büyük ödemelerin gider kalemini Genel personel Merkez giderleri tarafından olu turmaktad r. yapılması Tüm uygulamasından personel maa ve di er kay- G DERLER naklı ödemelerin olarak Genel Merkez Merkez taraf ndan giderlerinde yap lmas önemli uygulamas ndan bir artış oluşmuştur. kaynakl olarak Yine Genel giderlerde Merkez giderlerinde inşaat önemli bir art olu mu tur. Yine giderlerde in aat ve dokorasyon harcamalar ikinci önemli gider kalemini ve dokorasyon harcamaları ikinci önemli gider kalemini meydana getirmiştir. meydana getirmi tir. G DER KALEMLER M KTARI (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI G DERLER TOPLAMI GENEL MERKEZ G DERLER G DER (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE.. G DER KALEMLER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI

30 TARİHLİ ANKARA MERKEZ GELİR-GİDER TABLOSU

31 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MERKEZ TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU

32 UBELER GEL R-G DER HESABI 2011 ŞUBELER GELİR-GİDER HESABI 31 Aral k 2011 sonu itibari ile ube il merkezlerimizin gelir-giderleri y ll k bazda toplam olarak a a da tablo ve grafik olarak verilmi tir. 31 Aralık 2011 sonu itibari ile şube il merkezlerimizin gelir-giderleri yıllık bazda toplam olarak aşağıda tablo ve grafik olarak verilmiştir YILI UBELER GEL R G DER DURUMLARI UBELER GEL R G DER ADANA UBE , ,28 ANTALYA UBE , ,88 DEN ZL UBE , ,04 D YARBAKIR UBE , ,83 ESK EH R UBE , ,32 GÜNEY MARMARA UBE , ,04 STANBUL UBE , ,08 ZM R UBE , ,66 KONYA UBE , ,03 SAMSUN UBE , ,95 S VAS UBE , ,12 TRABZON UBE , ,87 TOPLAM , ,10 UBELER N 2011 YILINA A T GEL R-G DERLER GEL R G DER GEL R-G DER (TL) ADANA UBE ANTALYA UBE DEN ZL UBE D YARBAKIR UBE ESK EH R UBE GÜNEY MARMARA UBE STANBUL UBE ZM R UBE KONYA UBE SAMSUN UBE S VAS UBE TRABZON UBE UBELER

33 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER HESABI Gelir ve gider kalemlerinin ayrıntı dökümü yapılmadan 2011 yılı gelir ve giderleri birleşik gösterilmiştir TEMS LC L K GEL R-G DER HESABI Gelir ve gider kalemlerinin ayr nt dökümü yap lmadan 2011 y l gelir ve giderleri birle ik gösterilmi tir. Tablodan ve grafikten de görülece i üzere 2011 y l nda temsilciliklerimizin tümü giderini kar layabilecek gelire eri mi tir. Tablodan ve grafikten de görüleceği üzere 2011 yılında temsilciliklerimizin tümü giderini karşılayabilecek gelire erişmiştir. TEMS LC L KLER N 2011 YILI GEL R VE G DERLER GEL R G DER GEL R-G DER (TL) ADIYAMAN AFYON A RI AKSARAY ARDAHAN ARTV N AYDIN BALIKES R BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DÜZCE ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY I DIR ISPARTA KAHRAMANMARA KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KIRIKKALE KIRKLAREL KIR EH R KOCAEL KÜTAHYA MALATYA MAN SA MARD N MERS N M LAS MU LA MU NEV EH R TEMS LC L KLER N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA S RT ANLIURFA IRNAK TEK RDA TOKAT TUNCEL U AK VAN YALOVA YOZGAT

34 286 TEMS LC L KLER GEL R G DER ADIYAMAN , ,90 AFYON , ,66 A RI 6.360, ,47 AKSARAY , ,84 ARDAHAN 4.420,00 0,00 ARTV N 4.581,00 376,31 AYDIN , ,24 BALIKES R , ,34 BARTIN 6.622,00 85,48 BATMAN 6.730, ,26 BAYBURT 2.000,00 60,00 B LEC K ,00 811,26 B NGÖL 4.360,00 923,24 B TL S 2.360,00 0,00 BOLU , ,69 BURDUR , ,29 ÇANAKKALE , ,88 ÇANKIRI 6.012,50 0,00 ÇORUM , ,00 DÜZCE ,00 23,60 ED RNE , ,19 ELAZI , ,86 ERZ NCAN 1.500,00 129,00 ERZURUM , ,65 GAZ ANTEP , ,39 G RESUN 9.444, ,76 GÜMÜ HANE 7.209, ,27 HAKKAR 3.046,00 616,35 HATAY , ,60 I DIR 5.755,00 348,00 ISPARTA , ,80 KAHRAMANMARA , ,46 KARABÜK ,00 0,00 KARS 5.028,00 693,75 KASTAMONU ,00 100,00 KAYSER , ,78 KIRIKKALE , ,40 KIRKLAREL , ,19 KIR EH R ,50 282,69 KOCAEL , ,20 KÜTAHYA , ,16 MALATYA , ,46 MAN SA , ,07 MARD N ,00 11,93 MERS N , ,67 M LAS , ,08 MU LA , ,95 MU 8.498, ,07 NEV EH R , ,62 N DE ,00 0,00 ORDU , ,06 OSMAN YE , ,21 R ZE 7.010, ,43 SAKARYA , ,90 S RT 5.115,00 371,80 ANLIURFA , ,19 IRNAK 1.620,00 110,00 TEK RDA , ,06 TOKAT , ,82 TUNCEL 3.225,00 613,62 U AK , ,55 VAN , ,05 YALOVA ,00 307,31 YOZGAT , ,89 ZONGULDAK , ,96 TOPLAM , ,66

35 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ ADANA GELİR-GİDER TABLOSU

36 TARİHLİ ANTALYA GELİR-GİDER TABLOSU

37 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ DENİZLİ GELİR-GİDER TABLOSU

38 TARİHLİ DİYARBAKIR GELİR-GİDER TABLOSU

39 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ ESKİŞEHİR GELİR-GİDER TABLOSU

40 TARİHLİ GÜNEY MARMARA GELİR-GİDER TABLOSU

41 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ İSTANBUL GELİR-GİDER TABLOSU

42 TARİHLİ İZMİR GELİR-GİDER TABLOSU

43 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ KONYA GELİR-GİDER TABLOSU

44 TARİHLİ MERKEZ GELİR-GİDER TABLOSU

45 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ SAMSUN GELİR-GİDER TABLOSU

46 TARİHLİ SİVAS GELİR-GİDER TABLOSU

47 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ SİVAS GELİR-GİDER TABLOSU

48 TARİHLİ TRABZON GELİR-GİDER TABLOSU

49 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU UT KADRO MEVCUT CETVELLER KADRO CETVELLERİ ILI KADRO CETVEL 2010 YILI KADRO CETVELİ ÇALI AN B R M SAYISI 1 MERKEZ 9 2 ANTALYA UBE 1 3 ESK EH R UBE 1 4 DEN ZL UBE 1 5 TRABZON UBE 2 6 KONYA UBE 2 7 STANBUL 4 8 ADANA UBE 2 9 SAMSUN UBE 1 10 D YARBAKIR UBE 2 11 ZM R UBE 3 12 S VAS UBE 1 13 ISPARTA TEM 1 14 KOCAEL BÖL. TEM MAN SA L TEM MU LA L TEM 1 17 BURSA L TEM KAYSER L TEM AYDIN L TEM ÇEL L TEM ORDU L TEM BALIKES R L TEM AFYON L TEM TEK RDA L TEM 1 25 ELAZI 1 26 GAZ ANTEP 1 27.URFA 1 45

50 302 YILI KADRO CETVEL 2011 YILI KADRO CETVELİ ÇALI AN B R M SAYISI 1 MERKEZ 11 2 ANTALYA UBE 2 3 ESK EH R UBE 1 4 DEN ZL UBE 1 5 TRABZON UBE 2 6 KONYA UBE 1 7 STANBUL 4 8 ADANA UBE 2 9 SAMSUN UBE 1 10 D YARBAKIR UBE 2 11 ZM R UBE 3 12 S VAS UBE 1 13 ISPARTA TEM 1 14 KOCAEL BÖL. TEM MAN SA L TEM MU LA L TEM 1 17 BURSA L TEM KAYSER L TEM AYDIN L TEM ÇEL L TEM ORDU L TEM BALIKES R L TEM AFYON L TEM TEK RDA L TEM 1 25 ELAZI 1 26 GAZ ANTEP 1 27.URFA 1 28 HATAY 1 29 SAKARYA 1 30 ÇANAKKALE 1 50

51 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU H ZMET MEKANLARIMIZ/ HİZMET MEKANLARIMIZ/ Toplam 13 örgüt birimimiz kendi mekanlar m zda hizmet verirken, 28 birimimiz de kiral k mekanlarda hizmet Toplam vermektedir. 13 örgüt 2011 y l birimimiz sonu itibariyle kendi Eski ehir mekanlarımızda ve G. Marmara hizmet ubemiz verirken, kiral k yerlerde 28 birimimiz de kiralık çal malar n mekanlarda sürdürmektedirler. hizmet vermektedir yılı sonu itibariyle Eskişehir ve G. Marmara şubemiz kiralık yerlerde çalışmalarını sürdürmektedirler. NO B R M MEKAN DURUMU DA RE ADET NO B R M MEKAN DURUMU DA RE ADET 1 ANKARA MÜLK 5 40 GÜMÜ HA NE YOK 0 2 ADANA MÜLK 1 41 HA KKAR YOK 0 3 A NTA LYA MÜLK+K RA 2 42 HA TAY K RA 1 4 BURSA K RA 1 43 I DIR YOK 0 5 DEN ZL MÜLK 1 44 ISPA RTA K RA 1 6 D YARBAKIR MÜLK 2 45 ÇEL MÜLK 2 7 ESK EH R K RA 1 46 KAHRAMANMARA K RA 1 8 STA NBUL MÜLK 2 47 KARABÜK YOK 0 9 ZM R MÜLK 4 48 KA RS YOK 0 10 KONYA MÜLK 1 49 KA STA MONU YOK 0 11 SAMSUN MÜLK 2 50 KA YSER MÜLK 1 12 S VAS MÜLK 1 51 KIRIKKA LE K RA 1 13 TRABZON MÜLK 2 52 KIRKLA REL K RA 1 14 ADIYAMAN YOK 0 53 KIR EH R YOK 0 15 A FYON K RA 1 54 KOCA EL K RA 1 16 A RI YOK 0 55 KÜTA HYA K RA 1 17 AKSARAY YOK 0 56 MALATYA K RA 1 18 ARDAHAN YOK 0 57 MAN SA K RA 1 19 ARTV N YOK 0 58 MARD N YOK 0 20 A YDIN K RA 1 59 M LAS K RA 1 21 BALIKES R K RA 1 60 MU LA K RA 1 22 BA RTIN YOK 0 61 MU YOK 0 23 BATMAN YOK 0 62 NEV EH R YOK 0 24 BA YBURT YOK 0 63 N DE YOK 0 25 B LEC K YOK 0 64 ORDU K RA 1 26 B NGÖL YOK 0 65 OSMA N YE YOK 0 27 B TL S YOK 0 66 R ZE YOK 0 28 BOLU YOK 0 67 SAKARYA K RA 1 29 BURDUR K RA 1 68 S RT YOK 0 30 ÇANAKKALE K RA 1 69 A NLIURFA K RA 1 31 ÇA NKIRI YOK 0 70 IRNA K YOK 0 32 ÇORUM K RA 1 71 TEK RDA K RA 1 33 DÜZCE YOK 0 72 TOKAT K RA 1 34 ED RNE K RA 1 73 TUNCEL YOK 0 35 ELAZI K RA 1 74 U AK K RA 1 36 ERZ NCA N YOK 0 75 VAN YOK 0 37 ERZURUM YOK 0 76 YA LOVA YOK 0 38 GA Z A NTEP K RA 1 77 YOZGA T YOK 0 39 G RESUN YOK 0 78 ZONGULDA K K RA 1 TOPLAM 55

52 304 Genel Merkez Hizmet Binası Genel Merkez Hizmet Binas Genel merkez yeni hizmet binamız 2011 yılı sonunda büro ve yönetim hizmetlerini Genel vermeye merkez başlamıştır. yeni hizmet binam z 2011 y l sonunda büro ve yönetim hizmetlerini vermeye ba lam t r. Be daireden olu an eski hizmet binam z elden ç kar lmam durumdad r. Beş daireden oluşan eski hizmet binamız elden çıkarılmamış durumdadır. B NA MAL YET TABLOSU HARCAMA KALEM TL. ARSA SATIN ALMA ,00 MUSAVIRLIK+YAPI DENET M ,00 KABA N AATININ YAPIMI ,94 PROJE BEDEL ,00 Ç DEKORASYON PROJE BEDEL ,00 Ç DEKORASYON MALAT ,56 ELEKTRIK TES SAT ,00 SU,DO ALGAZ VE RUHSAT HARÇLARI ,00 LAVE VE MALAT YAPI MASRAFLARI ,00 TOPLAM GEL RLER&G DERLER TAHM N BÜTÇE , GEL R KDV Dahil rakamlard r GELİRLER&GİDERLER TAHMİNİ BÜTÇE 2012 GELİR

53 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU G DER 2012 GİDER

54 GEL R 2013 GELİR

55 2013 G DER 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİDER

56 308

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

26. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ MALİ RAPOR

26. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ MALİ RAPOR 26. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ MALİ RAPOR 19.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve de 2004 ile 205 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile Oda

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI 3141016 1

Detaylı

(%) Toplam. Di er * Toplam KAYITLI GÖNDERME (%) Toplam BA VURU. Di er * Toplam. Normal Yerle tirme. Özürlü Yerle tirme. Eski Hükümlü Yerle tirme

(%) Toplam. Di er * Toplam KAYITLI GÖNDERME (%) Toplam BA VURU. Di er * Toplam. Normal Yerle tirme. Özürlü Yerle tirme. Eski Hükümlü Yerle tirme TABLO 1A: AYLAR BAR YLE AY NDE YEN BA VURU, AÇIK VE E YERLE RME GENEL VER LER 2007 2008 BA VURU AÇIK VERENE TAKD M E YERLE RME KAYITLI GÜCÜ KAYITLI Z YURTDI I BA VURU YURTDI I GÖNDERME Toplam 66.555 132.373

Detaylı

(%) Toplam BA VURU. Di er * Toplam. Normal Yerle tirme. Özürlü Yerle tirme. Eski Hükümlü Yerle tirme. Terör Ma duru Yerle tirme KAYITLI Z YURTDI I

(%) Toplam BA VURU. Di er * Toplam. Normal Yerle tirme. Özürlü Yerle tirme. Eski Hükümlü Yerle tirme. Terör Ma duru Yerle tirme KAYITLI Z YURTDI I TABLO 1A: AYLAR BAR YLE AY NDE YEN BA VURU, AÇIK VE E YERLE RME GENEL VER LER 2007 2008 BA VURU AÇIK VERENE TAKD M E YERLE RME KAYITLI GÜCÜ KAYITLI Z YURTDI I BA VURU YURTDI I GÖNDERME Toplam siz Di er

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2843251 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER ( BOLU Merkez ) GİH 10 2 3179 2843253 ADLİ TIP KURUMU EMANET MEMURU ( İSTANBUL Merkez ) GİH

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR ÇANAKKALE ZONGULDAK TEKİRDAĞ KONYA EDİRNE YALOVA BALIKESİR SAKARYA KAYSERİ HATAY MUĞLA ISPARTA SAMSUN KÜTAHYA RİZE BİLECİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) KURUM ADI UNVANI 110010979 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 85,18503 85,18503 110011051 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ERZURUM / MERKEZ - MERKEZ) 2 0 82,45276 86,57482 110011057

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı