DÖNEM MALİ RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20-23. DÖNEM MALİ RAPOR"

Transkript

1 DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 22.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve de 2010 ile 2011 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile Oda Mali işler Yönetmeliği çerçevesinde dönemsel faaliyetlerini sürdürmüştür. Bütçe uygulamasında merkezi bütünlüklü bütçe uygulaması esas alınmış ve kaynakların oda bütünselliği içinde şeffaf bir şekilde kullanılmasına azami dikkat edilmiştir. 22. Dönemde de önceki dönemde olduğu gibi kaynakların kullanımı konusunda titiz davranılmaya özel çaba gösterilmiş ve önemli miktarda kaynak birikimi yaratılmıştır. Yaratılan bu birikim sayesinde örgütümüzün mekansal ve teknik altyapısı konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Mekan sorunu çözülen birimlerimizin bilgisayar ve teknik donanım açısından eksiği giderilmeye çalışılmıştır. 23. Dönemde Eskişehir Şubemize yeni bir mekan alımı konusunda anlaşmaya varılarak, yeni kurulan Güney Marmara Şubemiz dışında tüm şubelerimiz kendi binalarımızda hizmet verir hale gelmiştir. Genel Merkez hizmet binamızın inşaatı tamamlanarak yönetim ve büro hizmetleri yeni binamızda verilmeye başlanmıştır. B YILI BÜTÇESİ 2010 Yılı Gelir Bütçesi: 2010 yılı tahmini gelir bütçesi ( ,00 TL.), ,84 TL olarak (% 153,39) lük bir oranla gerçekleşmiştir. Toplam ,84 TL. lik gelirin ,96 TL si rapor onay gelirlerinden, ,42 TL si ise üye kayıt ve aidat gelirlerinden oluşmuştur Yılı Gider Bütçesi: Tahmini gider bütçesi olan ,00 TL ye göre ,68 TL tutarında bir gider gerçekleşmiş hedeflenen miktar biraz aşılmıştır. Toplam giderin , 53 TL si personel giderlerinden, ,30 TL. si ayrıntısı aşağıdaki tabloda verilen çeşitli giderler kaleminden oluşmuştur. Bütçe yılı içinde ,60 TL. negatif gelir gider farkı meydana gelmiştir.

2 TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,84 E. G DERLER ,18 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,42 PERSONEL G DER ,53 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER ,00 ESAS ÜCRETLER ,09 ÜYE ÖDENT LER ,92 KRAM YE 0,00 CAR YIL ÖDENT LER ,42 SOSYAL YARDIMLAR 10,50 GEÇM YIL ÖDENT LER ,50 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 330,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 611,50 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES ,70 0,00 TAZM NATLAR ,24 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,71 0,00 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER ,50 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER , TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI ,00 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER ,44 RAPOR ONAY GEL RLER ,96 PTT G DERLER ,78 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 KARGO G DERLER ,91 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,25 TELEFON VE ADSL G DERLER ,75 S C L DURUM BELGES GEL RLER 5.600,00 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,76 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 ELEKT R K G DERLER ,03 0,00 ISITMA G DERLER ,36 YAYIN SATI GEL RLER ,42 SU G DERLER 9.551,37 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 4.770,25 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER ,18 K TAP SATI GEL RLER ,17 BÜRO BAKIM ONARIM G DER ,86 0,00 A DAT G DERLER ,32 D ER GEL RLER ,29 DANI MANLIK G DER ,07 K RA GEL RLER ,00 TEL F HAKLARI G DER ,00 MALZEME SATI GEL RLER ,50 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,49 D ER GEL RLER ,15 D ER H ZMET KAR ILI I G DER ,56 BANKA FA Z GERL RLER ,64 ÇE TL G DERLER ,30 K RA G DERLER ,06 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,17 TEMS L A IRLAMA G DER ,93 LAN G DERLER ,58 MAHKEME NOTER G DERLER 9.723,53 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 5.108,56 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 723,92 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 9.370,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 8.863,99 BANKA G DERLER ,76 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,13 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,19 D ER ÇE TL G DERLER ,69 N AAT G DERLER ,79 AMACA YÖNEL K G DERLER ,14 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF , TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI ,65 E T M VE KURS G DERLER ,04 GENEL KURUL G DERLER ,25 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER ,90 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER ,27 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER ,81 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER ,34 MESLEK FAAL YET G DERLER ,57 Ö RENC LERE VER LEN BURS G DERLER ,00 BÜRO G DERLER ,68 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER ,31 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER ,61 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER ,73 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER ,03 0,00 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,30 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,75 K TAP BASIM G DERLER ,15 D ER BASIM G DERLER ,40 VERG RES M VE HARÇLAR ,72 EMLAK VERG S 4.725,70 D ER VERG RES M VE HARÇLAR 1.573,67 STOPAJ ÖDEMELER (K RA-PERSONEL) ,35 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER ,61 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K G DERLER 6.067,87 TMMOB L KOORD NASYON KURULU G DERLER ,74 0,00 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ YARDIMLAR 0,00 0,00 GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI ,40 GAYR MENKUL ALIMLARI 0,00 DEM RBA ALIMLARI ,40 DÖKÜMANTASYON G DERLER 0,00 0, FAAL YET GEL R G DER FARKI ,66 GEL RLER TOPLAMI ,84 G DERLER TOPLAMI ,84

3 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TAR HL B LANÇOSU AKT F 1.DÖNEN VARLIKLAR A.HAZIR DE ERLER PAS F 1.KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR ,60 B.T CAR BORÇLAR 500,00 1.KASA ,69 1.SATICILAR 500,00 2.BANKALAR ,91 3.ALINAN ÇEKLER D.ÖDENECEK VERG,D ER YÜKÜML ,82 C.STOKLAR 0,00 1.ÖDENECEK VERG VE FONLAR ,17 1.STOKLAR 2.ÖDENECEK SOSYAL GÜVEN.KES ,65 D.D ER DÖNEN VARLIKLAR ,85 3.VERILEN AVANSLARI ,85 ***DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,45 ***KISA VADEL YAB.KAY.TOPLAMI ,82 2.DURAN VARLIKLAR A.MADD DURAN VARLIKLAR CAR DÖNEM (2010) ,05 2.UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 1.TA ITLA R 3.ÖZ KAYNAKLAR 2.DEM RBA LAR ,42 C.GEÇM YILLAR GEL R G DER FARKLARI ,04 3.GAYR MENKULLER ,63 D.DÖNEM Ç GEL R G DER FARKLARI ,66 3.B R KM A MORT SMANLAR(-) ,30 CAR DÖNEM (2010) ***DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,75 ***ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,38 ***AKT F(VARLIKLAR) TOPLAMI ,20 ***PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,20 a YILI TAHM N GEL R&G DER VE GERÇEKLE ME M KTARLARI a YILI TAHMİNİ GELİR&GİDER VE GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 2010 YILI GERÇEKLE EN 2010 YILI TAHM N GERÇEKLE ME ORANI % GEL R KALEM ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER GEL R ,42 GEL R ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER , ,00 181,41 ÜYE ÖDENT LER , ,00 149,23 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,71 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER , ,00 103, TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI , ,00 160,77 RAPOR ONAY GEL RLER , ,00 164,04 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER , ,00 42,07 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,25 S C L DURUM BELGES GEL RLER 5.600,00 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 0,00 YAYIN SATI GEL RLER , ,00 119,43 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 4.770,25 K TAP SATI GEL RLER ,17 0,00 D ER GEL RLER ,29 K RA GEL RLER ,00 MALZEME SATI GEL RLER , ,00 165,80 D ER GEL RLER , ,00 76,45 BANKA FA Z GERL RLER , ,00 97,77 GEL RLER TOPLAMI , ,00 153,39

4 YILI GİDERLER HESABI ve GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 2010 YILI G DERLER HESABI ve GERÇEKLE ME M KTARLARI 2010 YILI 2010 YILI GERÇEKLE EN TAHM N GERÇEKLE ME E. G DERLER G DER G DER ORANI % ESAS ÜCRETLER , ,00 98,81 KRAM YE,00 100,00 0,00 SOSYAL YARDIMLAR,00 0,00 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 330,00 0,00 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES , ,00 99,74 TAZM NATLAR , ,00 118,18 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER , ,00 99,25 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER , ,00 86,71 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER , ,00 159,01 DANI MANLIK G DER , ,00 105,71 TEL F HAKLARI G DER ,00 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER , ,00 197,66 D ER H ZMET KAR ILI I G DER , ,00 108,98 K RA G DERLER , ,00 104,74 YOLLUK VE SEYAHAT G DER , ,00 126,87 TEMS L A IRLAMA G DER , ,00 122,37 LAN G DERLER , ,00 311,27 MAHKEME NOTER G DERLER 9.723,53 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 5.108, ,00 68,11 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 723,92 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 9.370, ,00 170,36 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 8.863,99 BANKA G DERLER , ,00 96,06 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER , ,00 75,75 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER , ,00 126,29 D ER ÇE TL G DERLER , ,00 56,76 N AAT G DERLER , ,00 137,76 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF , ,00 64, TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI ,65 E T M VE KURS G DERLER , ,00 161,30 GENEL KURUL G DERLER , ,00 113,30 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER , ,00 74,50 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER , ,00 235,05 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER , ,00 77,69 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER ,34 MESLEK FAAL YET G DERLER ,57 Ö RENC LERE VER LEN BURS G DERLER ,00 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER , ,00 92,29 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER ,61 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER , ,00 108,35 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER , ,00 76,02 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) , ,00 88,23 VERG RES M VE HARÇLAR , ,00 129,73 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER , ,00 59,40 TMMOB ÖDEMELER , ,00 81,63 GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI , ,00 57,86 G DERLER TOPLAMI , ,00 114,88

5 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GENEL MERKEZ GELİR-GİDER HESABI Gelirler Hesabı Bu bölümde Genel Merkez(Ankara) gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayrıntılandırılmıştır. Görüldüğü 2010 GENEL MERKEZ GEL R-G DER HESABI üzere Genel Merkez gelirlerinin en büyük kalemini rapor onay gelirleri oluşturmaktadır. Bundan sonraki en büyük ikinci gelir kalemi kurultay,seminer,sempozyum gelirleri Gelirler Hesab ve cari yıl ödentileridir. Bu bölümde Genel Merkez(Ankara) gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayr nt land r lm t r. Görüldü ü üzere Genel Merkez gelirlerinin en büyük kalemini rapor onay gelirleri olu turmaktad r. Bundan sonraki en büyük ikinci gelir kalemi kurultay,seminer,sempozyum gelirleri ve cari y l ödentileridir GENEL MERKEZ GELİRLERİ 2010 GENEL MERKEZ GEL RLER 2010 GEL RLER TL ÜYE KAYIT VE K ML K GEL LER CAR YIL ÖDENT LER KURS, SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GERL RLER GEL RLER TOPLAMI GENEL MERKEZ GEL RLER GEL R (TL) ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER CAR YIL ÖDENT LER KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER GEL R KALEMLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GERL RLER

6 3 258 Giderler Hesabı Bu bölümde en yüksek gider kalemini çeşitli giderler kalemi içinde yer alan 1.722,2 TL ile hizmet mekanı yaptırılması nedeni ile inşaat harcamaları oluşturmuştur. Bundan sonraki en Giderler büyük Hesab gider kalemini amaca yönelik giderler ile personel giderleri oluşturmaktadır. Amaca yönelik giderler kalemini esas itibari ile Türkiye Jeoloji Kurultayı ile kongre ve sempozyum giderleridir GENEL ve sempozyum MERKEZ giderleridir. GİDERLERİ 2705 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER CAR YIL ÖDENT LER KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER 21 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER GEL R KALEMLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GERL RLER Bu bölümde en yüksek gider kalemini çe itli giderler kalemi içinde yer alan 1.722,2 TL ile hizmet mekan yapt r lmas nedeni ile in aat harcamalar olu turmu tur. Bundan sonraki en büyük gider kalemini amaca yönelik giderler ile personel giderleri olu turmaktad r. Amaca yönelik giderler kalemini esas itibari ile Türkiye Jeoloji Kurultay ile kongre 2010 GENEL MERKEZ G DERLER 2010 G DERLER TL PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI G DERLER TOPLAMI GENEL MERKEZ G DERLER G DER (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER G DER KALEMLER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI

7 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ ANKARA GELİR - GİDER TABLOSU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL ANKARA GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,60 E. G DERLER ,62 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,30 PERSONEL G DER ,30 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER 2.705,00 ESAS ÜCRETLER ,36 ÜYE ÖDENT LER ,30 KRAM YE 0,00 CAR YIL ÖDENT LER ,30 SOSYAL YARDIMLAR 0,00 GEÇM YIL ÖDENT LER 0,00 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 0,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 0,00 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES ,70 TAZM NATLAR ,24 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,71 0,00 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER ,50 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ,02 RAPOR ONAY GEL RLER ,96 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER ,31 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 PTT G DERLER ,30 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,25 KARGO G DERLER ,58 S C L DURUM BELGES GEL RLER 0,00 TELEFON VE ADSL G DERLER ,43 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,59 0,00 ELEKT R K G DERLER 5.989,72 YAYIN SATI GEL RLER ,17 ISITMA G DERLER 3.248,42 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 0,00 SU G DERLER 2.259,45 K TAP SATI GEL RLER ,17 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER 1.941,92 0,00 BÜRO BAKIM ONARIM G DER 641,92 D ER GEL RLER ,42 A DAT G DERLER 1.300,00 K RA GEL RLER ,00 DANI MANLIK G DER ,75 MALZEME SATI GEL RLER ,50 TEL F HAKLARI G DER ,00 D ER GEL RLER ,28 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,00 BANKA FA Z GERL RLER ,64 D ER H ZMET KAR ILI I G DER ,45 0,00 ÇE TL G DERLER ,65 K RA G DERLER 5.075,00 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,63 TEMS L A IRLAMA G DER ,84 LAN G DERLER 0,00 MAHKEME NOTER G DERLER 8.398,05 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 2.026,44 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 0,00 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 8.505,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 34,50 BANKA G DERLER ,54 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,13 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,47 D ER ÇE TL G DERLER ,26 N AAT HARCAMALARI ,79 AMACA YÖNEL K G DERLER ,08 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF ,88 E T M VE KURS G DERLER ,20 GENEL KURUL G DERLER 7.135,65 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER ,78 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER 0,00 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER 0,00 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER 150,00 MESLEK FAAL YET VE TANITIM G DERLER ,57 Ö RENC LERE VER LEN BURS G DERLER ,00 BÜRO G DERLER ,32 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER ,23 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER 4.949,08 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER 3.350,91 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER 2.058,10 0,00 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,54 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,75 K TAP BASIM G DERLER ,15 D ER BASIM G DERLER ,64 VERG RES M VE HARÇLAR ,79 EMLAK VERG S 2.500,18 D ER VERG RES M VE HARÇLAR 1.227,26 STOPAJ ÖDEMELER (K RA-PERSONEL) ,35 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER 3.527,00 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K G DERLER 929,00 TMMOB L KOORD NASYON KURULU G DERLER 2.598,00 0,00 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ YARDIMLAR 0,00 0,00 GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI ,92 GAYR MENKUL ALIMLARI 0,00 DEM RBA ALIMLARI ,92 DÖKÜMANTASYON G DERLER 0,00 0,00 GEL RLER TOPLAMI ,60 G DERLER TOPLAMI ,62

8 260 MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI GELİR MERKEZ VE TEMS LC L KLER - GİDER TABLOSU TAR HL GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,10 E. G DERLER ,31 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,30 PERSONEL G DER ,30 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER 3.372,50 ESAS ÜCRETLER ,36 ÜYE ÖDENT LER ,80 KRAM YE 0,00 CAR YIL ÖDENT LER ,30 SOSYAL YARDIMLAR 0,00 GEÇM YIL ÖDENT LER 8.875,50 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 0,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 0,00 SSK VE S ZL K S GORTASI VEREN H SSES ,70 TAZM NATLAR ,24 BELGE VE H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,21 0,00 KURS,SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER ,50 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ,14 RAPOR ONAY GEL RLER ,96 PTT,KARGO,HABERLE ME G DER ,45 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 PTT G DERLER ,96 BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER ,75 KARGO G DERLER ,50 S C L DURUM BELGES GEL RLER 5.440,00 TELEFON VE ADSL G DERLER ,99 D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER ,00 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,77 0,00 ELEKT R K G DERLER 8.397,12 YAYIN SATI GEL RLER ,17 ISITMA G DERLER 5.181,78 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 280,00 SU G DERLER 2.860,87 K TAP SATI GEL RLER ,17 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER 6.638,92 0,00 BÜRO BAKIM ONARIM G DER 1.306,92 D ER GEL RLER ,42 A DAT G DERLER 5.332,00 K RA GEL RLER ,00 DANI MANLIK G DER ,75 MALZEME SATI GEL RLER ,00 TEL F HAKLARI G DER ,00 D ER GEL RLER ,78 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,50 BANKA FA Z GERL RLER ,64 D ER H ZMET KAR ILI I G DER ,75 0,00 D G.ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK GEL RLER 0,00 ÇE TL G DERLER ,94 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K GEL RLER 0,00 K RA G DERLER ,50 TMMOB L KOORD NASYON KURULU GEL RLER 0,00 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,04 TEMS L A IRLAMA G DER ,89 LAN G DERLER 322,04 MAHKEME NOTER G DERLER 8.422,33 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) 2.026,44 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 0,00 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 8.505,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR 690,84 BANKA G DERLER ,54 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,13 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,32 D ER ÇE TL G DERLER ,08 N AAT G DERLER ,79 YEN H ZMET B NASI DEKORASYON 0,00 AMACA YÖNEL K G DERLER ,19 KONGRE,SEMPOZYUM,SEM NER,KONF ,88 E T M VE KURS G DERLER ,98 GENEL KURUL G DERLER ,30 BÖLGELERARASI TOPLANTI G DERLER ,96 KONGRE,SEMPOZYUM,SEYAHAT VE YOLLUK G DERLER 261,50 KONGRE,SEMPOZYUM,TEMS L A IRLAMA G DERLER 0,00 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER 150,00 MESLEK FA AL YET VE TANITIM G DERLER ,57 Ö RENC BURSU ,00 BÜRO G DERLER ,36 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS YE G DERLER ,04 BÜRO MALZEMELER TAM R BAKIM G DERLER 5.690,97 TEM ZL K MALZEMELER G DERLER 6.662,95 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER 3.442,40 0,00 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,74 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,75 K TAP BASIM G DERLER ,15 D ER BASIM G DERLER ,84 VERG RES M VE HARÇLAR ,72 EMLAK VERG S 2.538,68 D ER VERG RES M VE HARÇLAR 1.344,69 STOPAJ ÖDEMELER (K RA-PERSONEL) ,35 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER 3.777,00 D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL K G DERLER 1.179,00 TMMOB L KOORD NASYON KURULU G DERLER 2.598,00 0,00 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ YARDIMLAR 0,00

9 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBELER GELİR-GİDER HESABI 2010 UBELER GEL R-G DER HESABI 31 Aral k 2010 UBELER 2010 sonu itibari GEL R-G DER ile ube l merkezlerinin HESABI gelir-giderleri y ll k bazda toplam olarak a a da tablo 31 ve Aral k grafik 2010 olarak sonu verilmi tir. itibari ile ube l merkezlerinin gelir-giderleri y ll k bazda toplam olarak a a da tablo ve grafik olarak verilmi tir. 31 Aralık 2010 sonu itibari ile şube İl merkezlerinin gelir-giderleri yıllık bazda toplam olarak aşağıda tablo ve grafik olarak verilmiştir YILI UBELER GEL R G DER DURUMLARI UBELER 2010 YILI UBELER GEL R GEL R G DER DURUMLARI G DER ADANA UBELER UBE ,00 GEL R G DER ,69 ANTALYA ADANA UBE UBE , , , ,69 DEN ZL ANTALYA UBE UBE , , , ,18 D YARBAKIR DEN ZL UBE UBE , , , ,66 ESK EH R D YARBAKIR UBE UBE , , , ,61 GÜNEY ESK EH R MARMARA UBE UBE , , , ,48 STANBUL GÜNEY UBE MARMARA UBE , , , ,84 ZM R STANBUL UBE UBE , , , ,26 KONYA ZM R UBE UBE , , , ,76 SAMSUN KONYA UBE UBE , , , ,34 S VAS SAMSUN UBE UBE , , , ,04 TRABZON S VAS UBE UBE , , , ,00 TOPLAM TRABZON UBE , , , ,70 TOPLAM , ,56 UBELER N 2010 YILINA A T GEL R-G DERLER UBELER N 2010 YILINA A T GEL R-G DERLER GEL R-G DER (TL) GEL R-G DER (TL) ADANA UBE ADANA ANTALYA UBE UBE ANTALYA DEN ZL UBE UBE DEN ZL D YARBAKIR UBE UBE D YARBAKIR ESK EH R UBE UBE GÜNEY ESK EH R MARMARA UBE UBE GÜNEY MARMARA UBE STANBUL UBE STANBUL ZM R UBE UBE UBELER UBELER ZM R KONYA UBE UBE KONYA SAMSUN UBE UBE GEL R G DER GEL R G DER SAMSUN S VAS UBE UBE S VAS TRABZON UBE UBE TRABZON UBE

10 TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER HESABI 2010 TEMS LC L K GEL R-G DER HESABI Gelir ve gider kalemlerinin ayr nt dökümü yap lmadan 2010 y l gelir ve giderleri birle ik gösterilmi tir. Gelir ve gider kalemlerinin ayrıntı dökümü yapılmadan 2010 yılı gelir ve giderleri birleşik gösterilmiştir. TEMS LC L KLER N 2010 YILI GEL R VE G DERLER GEL R G DER GEL R-G DER (TL) ADIYAMAN AFYON A RI AKSARAY ARDAHAN ARTV N AYDIN BALIKES R BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DÜZCE ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY I DIR ISPARTA KAHRAMANMARA KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KIRIKKALE KIRKLAREL KIR EH R KOCAEL KÜTAHYA MALATYA MAN SA MARD N MERS N M LAS MU LA MU NEV EH R TEMS LC L KLER N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA S RT ANLIURFA TEK RDA TOKAT TUNCEL U AK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

11 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMS LC L KLER GEL R G DER ADIYAMAN , ,37 AFYON , ,73 A RI 5.220,00 27,00 AKSARAY , ,00 ARDAHAN 2.060,00 470,25 ARTV N 3.830,00 72,69 AYDIN , ,42 BALIKES R , ,84 BARTIN ,00 190,00 BATMAN , ,00 BAYBURT 2.530,00 491,50 B LEC K ,00 968,41 B NGÖL 5.452,00 18,00 B TL S 1.380,00 0,00 BOLU , ,44 BURDUR , ,27 ÇANAKKALE , ,10 ÇANKIRI 702,00 35,40 ÇORUM , ,74 DÜZCE 9.490,00 56,10 ED RNE , ,13 ELAZI , ,89 ERZ NCAN ,00 162,43 ERZURUM , ,11 GAZ ANTEP , ,60 G RESUN , ,37 GÜMÜ HANE , ,38 HAKKAR 3.430,00 775,79 HATAY , ,70 I DIR 5.792,50 175,96 ISPARTA , ,02 KAHRAMANMARA , ,79 KARABÜK 7.950,00 0,00 KARS 8.355, ,31 KASTAMONU ,00 0,00 KAYSER , ,09 KIRIKKALE , ,51 KIRKLAREL , ,32 KIR EH R ,00 217,00 KOCAEL , ,59 KÜTAHYA , ,88 MALATYA , ,75 MAN SA , ,52 MARD N 8.822,50 0,00 MERS N , ,39 M LAS , ,45 MU LA , ,33 MU 9.364,50 714,25 NEV EH R ,00 240,40 N DE 4.812, ,00 ORDU , ,60 OSMAN YE , ,79 R ZE , ,94 SAKARYA , ,50 S RT ,00 201,15 ANLIURFA , ,80 TEK RDA , ,37 TOKAT , ,08 TUNCEL 2.692,50 633,00 U AK , ,77 VAN , ,50 YALOVA ,00 966,85 YOZGAT 9.717,00 785,00 ZONGULDAK , ,43 TOPLAM , ,00

12 264 ADANA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

13 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

14 266 DENİZLİ VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

15 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DİYARBAKIR VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

16 268 ESKİŞEHİR VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

17 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GÜNEY MARMARA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

18 270 İSTANBUL VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

19 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU İZMİR VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

20 272 KONYA VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

21 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU SAMSUN VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

22 274 SİVAS VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

23 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TRABZON VE TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

24 YILI BÜTÇESİ 2011 YILI BÜTÇES 2011 Gelir Bütçesi; 2011 Gelir Bütçesi; Tahmini gelir bütçesine göre ( ,00 TL.), toplam gelir ,25 TL. ile hedeflenen Tahmini gelir miktar bütçesine % göre 61 ( ,00 fazlasıyla gerçekleştirlmiştir. TL.), toplam gelir ,25 Toplam TL. gelirin ile hedeflenen TL si rapor miktar onay % 61 geliri, fazlas yla gerçekle tirlmi tir. Tl si ise üye Toplam kayıt gelirin ve ödenti gelirlerinden TL si rapor onay oluşmuştur. geliri, Tl si ise üye kay t ve ödenti gelirlerinden olu mu tur Gider Bütçesi; 2011 Gider Bütçesi; Tahmini bütçeye ( ,00 TL.) göre ,54 TL. olarak giderler gerçekleşerek Tahmini % bütçeye 27 lik ( ,00 bir artış söz TL.) konusu göre ,54 olmuştur. TL Gider. olarak kalemleri giderler gerçekle erek içinde yeni % bina 27 lik inşaat bir art ve söz konusu olmu tur. Gider kalemleri içinde yeni bina in aat ve dekorasyon ile personel giderleri önemli dekorasyon ile personel giderleri önemli bölümü oluşturmuştur. bölümü olu turmu tur yılı bütçesinde gelir-gider farkı ,71 TL olarak fazla gerçekleşmiştir y l bütçesinde gelir-gider fark ,71 TL olarak fazla gerçekle mi tir. TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL B LANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU AKT F CAR DÖNEM (2011) PAS F CAR DÖNEM (2011) 1.DÖNEN VARLIKLAR 1.KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A.HAZIR DE ERLER ,54 B.T CAR BORÇLAR ,02 1.KASA ,39 1.SATICILAR ,02 2.BANKALAR ,15 3.ALINAN ÇEKLER D.ÖDENECEK VERG,D ER YÜKÜML ,38 C.STOKLAR 0,00 1.ÖDENECEK VERG VE FONLAR ,02 1.STOKLAR 2.ÖDENECEK SOSYAL GÜVEN.KES ,36 D.D ER DÖNEN VARLIKLAR ,44 3.VERILEN AVANSLARI ,44 ***DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,98 ***KISA VADEL YAB.KAY.TOPLAMI ,40 2.DURAN VARLIKLAR 2.UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR A.MADD DURAN VARLIKLAR ,87 1.TA ITLAR 3.ÖZ KAYNAKLAR 2.DEM RBA LAR ,24 C.GEÇM YILLAR GEL R G DER FARKLARI ,38 3.GAYR MENKULLER ,63 D.DÖNEM Ç GEL R G DER FARKLARI ,77 3.B R KM AMORT SMANLAR(-) ,30 ***DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,57 ***ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,15 ***AKT F(VARLIKLAR) TOPLAMI ,55 ***PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,55

25 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU TMMOB JEOLOJ MÜHEND SLER ODASI TAR HL GEL R-G DER TABLOSU TOPLAM TOPLAM A. GEL RLER ,25 E. G DERLER ,54 ÜYE KATIT VE ÖDENT GEL RLER ,17 PERSONEL G DER ,88 ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER 9.168,50 ESA S ÜCRETLER ,02 ÜYE ÖDENT LER ,17 KRAM Y E 0,00 CA R YIL ÖDENT LER ,92 SOSYAL YARDIMLAR 0,00 GEÇM YIL ÖDENT LER ,25 FAZLA ÇALI MA ÜCRETLER 0,00 GEÇ C ÜYE KAYIT ÖDENT LER 438,50 SSK VE S ZL K S GORTA SI VEREN H SSES ,15 TAZM NATLAR ,71 BELGE V E H ZM ET KAR ILI I GEL RLER ,25 KURS,SEM NER,SEMPOZY UM GEL RLER ,29 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ,89 64.TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI GEL RLER ,00 PTT,KARGO,HABERLE M E G DER ,02 RAPOR ONAY GEL RLER ,35 PTT G DERLER ,31 BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER ,00 KARGO G DERLER ,52 BÜRO TESC L Y EN LEME GEL RLER ,50 TELEFON V E A DSL G DERLER ,19 S C L DURUM BELGES GEL RLER ,50 AYDINLATMA,ISITMA,SU G DER ,06 D ER H ZMET KA R ILI I GEL RLER ,61 ELEKT R K G DERLER ,50 ISITMA G DERLER ,63 YAYIN SATI GEL RLER ,00 SU G DERLER ,93 SÜREL YAYIN SATI GEL RLER 3.524,50 BAKIM,ONARIM,A DAT G DER ,98 K TAP SATI GEL RLER ,50 BÜRO BAKIM ONA RIM G DER ,25 A DAT G DERLER ,73 D ER GEL RLER ,83 DA NI MA NLIK G DER ,42 K RA GEL RLER ,00 TEL F HAKLARI G DER ,00 MA LZEME SATI GEL RLER ,00 B L RK L K, NCELEME KOM SYON G DER ,36 D ER GEL RLER ,98 D ER H ZMET KA R ILI I G DER ,05 BANKA FA Z GERL RLER ,85 ÇE TL G DERLER ,52 K RA G DERLER ,35 YOLLUK VE SEYAHAT G DER ,39 TEMS L A IRLA MA G DER ,51 LAN G DERLER ,54 MA HKEME NOTER G DERLER 8.261,60 S GORTA G DERLER (DEM RBA -G.MENKUL) ,08 GEC KME ZAMLARI VE PARA CEZALARI G DERLER 0,00 BA I VE YARDIMLAR G DERLER 6.986,00 G DER KAYDED LEN DEM RBA LAR ,13 BANKA G DERLER ,91 DI ARIDAN SA LANAN YAYIN G DER ,08 DI ARIDAN SA LANAN MALZEME G DER ,59 D ER ÇE TL G DERLER ,62 N AAT G DERLER ,16 Y EN H ZMET B NASI DEKORA SYON ,56 AMACA YÖNEL K G DERLER ,07 KONGRE,SEMPOZY UM,SEM NER,KONF ,56 64.TÜRK YE JEOLOJ KURULTAYI G DERLER ,42 E T M VE KURS G DERLER ,09 GENEL KURUL G DERLER 2.019,85 BÖLGELERA RA SI TOPLA NTI G DERLER ,14 KONGRE,SEMPOZY UM,SEY AHAT VE YOLLUK G DERLER 1.172,05 KONGRE,SEMPOZY UM,TEMS L A IRLAMA G DERLER ,96 LOKAL VE SOSYAL TES S G DER ,00 Ö RENC BURSU ,00 BÜRO G DERLER ,96 B LG SAYAR MALZEMES VE KIRTAS Y E G DERLER ,07 BÜRO MA LZEMELER TA M R BAKIM G DERLER ,40 TEM ZL K MA LZEMELER G DERLER ,69 GAZETE,DERG VE K TAP G DERLER ,80 YAYIN G DERLER (BÜLTEN-DERG ) ,64 BÜLTEN DERG BASIM G DERLER ,50 K TAP BASIM G DERLER ,50 D ER BASIM G DERLER ,64 V ERG RES M VE HARÇLAR ,65 EMLA K V ERG S 4.781,61 D ER V ERG RES M VE HA RÇLAR 710,71 STOPAJ ÖDEMELER (K RA -PERSONEL) ,33 D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER V E KK G DER ,77 D ER ÖRGÜTLERLE ORTA K ETK NL K G DERLER ,12 TMMOB L KOORD NA SYON KURULU G DERLER ,65 TMMOB ÖDEMELER ,00 B RL K H SSES ,00 OLA ANÜSTÜ Y ARDIMLAR 0,00 GAYR M ENKUL DEM RBA ALIMI ,16 GAYR MENKUL ALIMLA RI 74,90 DEM RBA A LIMLARI ,26 DÖKÜMA NTASYON G DERLER 165,00 GEL R G DER FARKI GEL R G DER FARKI ,71 GEL RLER TOPLAMI ,25 G DERLER TOPLAMI ,25

26 TOPLAM TAHMİNİ GELİR&GİDER VE GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 2011 TOPLAM TAHM N GEL R&G DER VE GERÇEKLE ME M KTARLARI 2011 TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GELİRLER HESABI 2011 TAHM N VE GERÇEKLE EN GEL RLER HESABI

27 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YILI TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GİDERLER HESABI 2011 YILI TAHM N VE GERÇEKLE EN G DERLER HESABI

28 280 GEL RLER Bu bölümde Ankara Genel Merkez gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayr nt land r lm t r. Tablodan da görülece i üzere 2011 y l nda en büyük gelir grubunu rapor onay gelirleri ve üye ödentileri olu turmaktad r GENEL MERKEZ GELİR-GİDER HESABI GELİRLER 2011 GENEL MERKEZ GEL R-G DER HESABI Bu bölümde Ankara Genel Merkez gelir ve giderleri tablo ve grafik halinde ayrıntılandırılmıştır. Tablodan da görüleceği üzere 2011 yılında en büyük gelir grubunu rapor onay gelirleri ve üye ödentileri oluşturmaktadır GENEL MERKEZ GEL RLER TL ÜYE KAYIT VE K ML K B LG LER GEL R (TL) ÜYE KAYIT VE K ML K B LG KURS,SE CAR YIL ÖDENT LER KURS, SEM NER,SEMPOZYUM GEL RLER RAPOR ONAY GEL RLER BÜRO KAYIT VE TESC L GEL RLER BÜRO TESC L YEN LEME GEL RLER D ER H ZMET KAR ILI I GEL RLER K TAP SATI GEL RLER K RA GEL RLER MALZEME SATI GEL RLER D ER GEL RLER BANKA FA Z GEL RLER GEL RLER TOPLAMI GENEL MERKEZ G DERLER G DER (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE.. G DER KALEMLER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI

29 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİDERLER 2011 yılındaki en büyük gider kalemini personel giderleri oluşturmaktadır. Tüm personel 2011 y l ndaki maaş ve en diğer büyük ödemelerin gider kalemini Genel personel Merkez giderleri tarafından olu turmaktad r. yapılması Tüm uygulamasından personel maa ve di er kay- G DERLER naklı ödemelerin olarak Genel Merkez Merkez taraf ndan giderlerinde yap lmas önemli uygulamas ndan bir artış oluşmuştur. kaynakl olarak Yine Genel giderlerde Merkez giderlerinde inşaat önemli bir art olu mu tur. Yine giderlerde in aat ve dokorasyon harcamalar ikinci önemli gider kalemini ve dokorasyon harcamaları ikinci önemli gider kalemini meydana getirmiştir. meydana getirmi tir. G DER KALEMLER M KTARI (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE KK G DER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI G DERLER TOPLAMI GENEL MERKEZ G DERLER G DER (TL) PERSONEL G DER DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER ÇE TL G DERLER AMACA YÖNEL K G DERLER BÜRO G DERLER YAYIN G DERLER VERG RES M VE HARÇLAR D GER ÖRGÜTLERLE ORTAK ETK NL KLER VE.. G DER KALEMLER TMMOB ÖDEMELER GAYR MENKUL DEM RBA ALIMI

30 TARİHLİ ANKARA MERKEZ GELİR-GİDER TABLOSU

31 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MERKEZ TEMSİLCİLİKLERİ TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU

32 UBELER GEL R-G DER HESABI 2011 ŞUBELER GELİR-GİDER HESABI 31 Aral k 2011 sonu itibari ile ube il merkezlerimizin gelir-giderleri y ll k bazda toplam olarak a a da tablo ve grafik olarak verilmi tir. 31 Aralık 2011 sonu itibari ile şube il merkezlerimizin gelir-giderleri yıllık bazda toplam olarak aşağıda tablo ve grafik olarak verilmiştir YILI UBELER GEL R G DER DURUMLARI UBELER GEL R G DER ADANA UBE , ,28 ANTALYA UBE , ,88 DEN ZL UBE , ,04 D YARBAKIR UBE , ,83 ESK EH R UBE , ,32 GÜNEY MARMARA UBE , ,04 STANBUL UBE , ,08 ZM R UBE , ,66 KONYA UBE , ,03 SAMSUN UBE , ,95 S VAS UBE , ,12 TRABZON UBE , ,87 TOPLAM , ,10 UBELER N 2011 YILINA A T GEL R-G DERLER GEL R G DER GEL R-G DER (TL) ADANA UBE ANTALYA UBE DEN ZL UBE D YARBAKIR UBE ESK EH R UBE GÜNEY MARMARA UBE STANBUL UBE ZM R UBE KONYA UBE SAMSUN UBE S VAS UBE TRABZON UBE UBELER

33 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER HESABI Gelir ve gider kalemlerinin ayrıntı dökümü yapılmadan 2011 yılı gelir ve giderleri birleşik gösterilmiştir TEMS LC L K GEL R-G DER HESABI Gelir ve gider kalemlerinin ayr nt dökümü yap lmadan 2011 y l gelir ve giderleri birle ik gösterilmi tir. Tablodan ve grafikten de görülece i üzere 2011 y l nda temsilciliklerimizin tümü giderini kar layabilecek gelire eri mi tir. Tablodan ve grafikten de görüleceği üzere 2011 yılında temsilciliklerimizin tümü giderini karşılayabilecek gelire erişmiştir. TEMS LC L KLER N 2011 YILI GEL R VE G DERLER GEL R G DER GEL R-G DER (TL) ADIYAMAN AFYON A RI AKSARAY ARDAHAN ARTV N AYDIN BALIKES R BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DÜZCE ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY I DIR ISPARTA KAHRAMANMARA KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KIRIKKALE KIRKLAREL KIR EH R KOCAEL KÜTAHYA MALATYA MAN SA MARD N MERS N M LAS MU LA MU NEV EH R TEMS LC L KLER N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA S RT ANLIURFA IRNAK TEK RDA TOKAT TUNCEL U AK VAN YALOVA YOZGAT

34 286 TEMS LC L KLER GEL R G DER ADIYAMAN , ,90 AFYON , ,66 A RI 6.360, ,47 AKSARAY , ,84 ARDAHAN 4.420,00 0,00 ARTV N 4.581,00 376,31 AYDIN , ,24 BALIKES R , ,34 BARTIN 6.622,00 85,48 BATMAN 6.730, ,26 BAYBURT 2.000,00 60,00 B LEC K ,00 811,26 B NGÖL 4.360,00 923,24 B TL S 2.360,00 0,00 BOLU , ,69 BURDUR , ,29 ÇANAKKALE , ,88 ÇANKIRI 6.012,50 0,00 ÇORUM , ,00 DÜZCE ,00 23,60 ED RNE , ,19 ELAZI , ,86 ERZ NCAN 1.500,00 129,00 ERZURUM , ,65 GAZ ANTEP , ,39 G RESUN 9.444, ,76 GÜMÜ HANE 7.209, ,27 HAKKAR 3.046,00 616,35 HATAY , ,60 I DIR 5.755,00 348,00 ISPARTA , ,80 KAHRAMANMARA , ,46 KARABÜK ,00 0,00 KARS 5.028,00 693,75 KASTAMONU ,00 100,00 KAYSER , ,78 KIRIKKALE , ,40 KIRKLAREL , ,19 KIR EH R ,50 282,69 KOCAEL , ,20 KÜTAHYA , ,16 MALATYA , ,46 MAN SA , ,07 MARD N ,00 11,93 MERS N , ,67 M LAS , ,08 MU LA , ,95 MU 8.498, ,07 NEV EH R , ,62 N DE ,00 0,00 ORDU , ,06 OSMAN YE , ,21 R ZE 7.010, ,43 SAKARYA , ,90 S RT 5.115,00 371,80 ANLIURFA , ,19 IRNAK 1.620,00 110,00 TEK RDA , ,06 TOKAT , ,82 TUNCEL 3.225,00 613,62 U AK , ,55 VAN , ,05 YALOVA ,00 307,31 YOZGAT , ,89 ZONGULDAK , ,96 TOPLAM , ,66

35 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ ADANA GELİR-GİDER TABLOSU

36 TARİHLİ ANTALYA GELİR-GİDER TABLOSU

37 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ DENİZLİ GELİR-GİDER TABLOSU

38 TARİHLİ DİYARBAKIR GELİR-GİDER TABLOSU

39 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ ESKİŞEHİR GELİR-GİDER TABLOSU

40 TARİHLİ GÜNEY MARMARA GELİR-GİDER TABLOSU

41 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ İSTANBUL GELİR-GİDER TABLOSU

42 TARİHLİ İZMİR GELİR-GİDER TABLOSU

43 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ KONYA GELİR-GİDER TABLOSU

44 TARİHLİ MERKEZ GELİR-GİDER TABLOSU

45 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ SAMSUN GELİR-GİDER TABLOSU

46 TARİHLİ SİVAS GELİR-GİDER TABLOSU

47 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TARİHLİ SİVAS GELİR-GİDER TABLOSU

48 TARİHLİ TRABZON GELİR-GİDER TABLOSU

49 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU UT KADRO MEVCUT CETVELLER KADRO CETVELLERİ ILI KADRO CETVEL 2010 YILI KADRO CETVELİ ÇALI AN B R M SAYISI 1 MERKEZ 9 2 ANTALYA UBE 1 3 ESK EH R UBE 1 4 DEN ZL UBE 1 5 TRABZON UBE 2 6 KONYA UBE 2 7 STANBUL 4 8 ADANA UBE 2 9 SAMSUN UBE 1 10 D YARBAKIR UBE 2 11 ZM R UBE 3 12 S VAS UBE 1 13 ISPARTA TEM 1 14 KOCAEL BÖL. TEM MAN SA L TEM MU LA L TEM 1 17 BURSA L TEM KAYSER L TEM AYDIN L TEM ÇEL L TEM ORDU L TEM BALIKES R L TEM AFYON L TEM TEK RDA L TEM 1 25 ELAZI 1 26 GAZ ANTEP 1 27.URFA 1 45

50 302 YILI KADRO CETVEL 2011 YILI KADRO CETVELİ ÇALI AN B R M SAYISI 1 MERKEZ 11 2 ANTALYA UBE 2 3 ESK EH R UBE 1 4 DEN ZL UBE 1 5 TRABZON UBE 2 6 KONYA UBE 1 7 STANBUL 4 8 ADANA UBE 2 9 SAMSUN UBE 1 10 D YARBAKIR UBE 2 11 ZM R UBE 3 12 S VAS UBE 1 13 ISPARTA TEM 1 14 KOCAEL BÖL. TEM MAN SA L TEM MU LA L TEM 1 17 BURSA L TEM KAYSER L TEM AYDIN L TEM ÇEL L TEM ORDU L TEM BALIKES R L TEM AFYON L TEM TEK RDA L TEM 1 25 ELAZI 1 26 GAZ ANTEP 1 27.URFA 1 28 HATAY 1 29 SAKARYA 1 30 ÇANAKKALE 1 50

51 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU H ZMET MEKANLARIMIZ/ HİZMET MEKANLARIMIZ/ Toplam 13 örgüt birimimiz kendi mekanlar m zda hizmet verirken, 28 birimimiz de kiral k mekanlarda hizmet Toplam vermektedir. 13 örgüt 2011 y l birimimiz sonu itibariyle kendi Eski ehir mekanlarımızda ve G. Marmara hizmet ubemiz verirken, kiral k yerlerde 28 birimimiz de kiralık çal malar n mekanlarda sürdürmektedirler. hizmet vermektedir yılı sonu itibariyle Eskişehir ve G. Marmara şubemiz kiralık yerlerde çalışmalarını sürdürmektedirler. NO B R M MEKAN DURUMU DA RE ADET NO B R M MEKAN DURUMU DA RE ADET 1 ANKARA MÜLK 5 40 GÜMÜ HA NE YOK 0 2 ADANA MÜLK 1 41 HA KKAR YOK 0 3 A NTA LYA MÜLK+K RA 2 42 HA TAY K RA 1 4 BURSA K RA 1 43 I DIR YOK 0 5 DEN ZL MÜLK 1 44 ISPA RTA K RA 1 6 D YARBAKIR MÜLK 2 45 ÇEL MÜLK 2 7 ESK EH R K RA 1 46 KAHRAMANMARA K RA 1 8 STA NBUL MÜLK 2 47 KARABÜK YOK 0 9 ZM R MÜLK 4 48 KA RS YOK 0 10 KONYA MÜLK 1 49 KA STA MONU YOK 0 11 SAMSUN MÜLK 2 50 KA YSER MÜLK 1 12 S VAS MÜLK 1 51 KIRIKKA LE K RA 1 13 TRABZON MÜLK 2 52 KIRKLA REL K RA 1 14 ADIYAMAN YOK 0 53 KIR EH R YOK 0 15 A FYON K RA 1 54 KOCA EL K RA 1 16 A RI YOK 0 55 KÜTA HYA K RA 1 17 AKSARAY YOK 0 56 MALATYA K RA 1 18 ARDAHAN YOK 0 57 MAN SA K RA 1 19 ARTV N YOK 0 58 MARD N YOK 0 20 A YDIN K RA 1 59 M LAS K RA 1 21 BALIKES R K RA 1 60 MU LA K RA 1 22 BA RTIN YOK 0 61 MU YOK 0 23 BATMAN YOK 0 62 NEV EH R YOK 0 24 BA YBURT YOK 0 63 N DE YOK 0 25 B LEC K YOK 0 64 ORDU K RA 1 26 B NGÖL YOK 0 65 OSMA N YE YOK 0 27 B TL S YOK 0 66 R ZE YOK 0 28 BOLU YOK 0 67 SAKARYA K RA 1 29 BURDUR K RA 1 68 S RT YOK 0 30 ÇANAKKALE K RA 1 69 A NLIURFA K RA 1 31 ÇA NKIRI YOK 0 70 IRNA K YOK 0 32 ÇORUM K RA 1 71 TEK RDA K RA 1 33 DÜZCE YOK 0 72 TOKAT K RA 1 34 ED RNE K RA 1 73 TUNCEL YOK 0 35 ELAZI K RA 1 74 U AK K RA 1 36 ERZ NCA N YOK 0 75 VAN YOK 0 37 ERZURUM YOK 0 76 YA LOVA YOK 0 38 GA Z A NTEP K RA 1 77 YOZGA T YOK 0 39 G RESUN YOK 0 78 ZONGULDA K K RA 1 TOPLAM 55

52 304 Genel Merkez Hizmet Binası Genel Merkez Hizmet Binas Genel merkez yeni hizmet binamız 2011 yılı sonunda büro ve yönetim hizmetlerini Genel vermeye merkez başlamıştır. yeni hizmet binam z 2011 y l sonunda büro ve yönetim hizmetlerini vermeye ba lam t r. Be daireden olu an eski hizmet binam z elden ç kar lmam durumdad r. Beş daireden oluşan eski hizmet binamız elden çıkarılmamış durumdadır. B NA MAL YET TABLOSU HARCAMA KALEM TL. ARSA SATIN ALMA ,00 MUSAVIRLIK+YAPI DENET M ,00 KABA N AATININ YAPIMI ,94 PROJE BEDEL ,00 Ç DEKORASYON PROJE BEDEL ,00 Ç DEKORASYON MALAT ,56 ELEKTRIK TES SAT ,00 SU,DO ALGAZ VE RUHSAT HARÇLARI ,00 LAVE VE MALAT YAPI MASRAFLARI ,00 TOPLAM GEL RLER&G DERLER TAHM N BÜTÇE , GEL R KDV Dahil rakamlard r GELİRLER&GİDERLER TAHMİNİ BÜTÇE 2012 GELİR

53 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU G DER 2012 GİDER

54 GEL R 2013 GELİR

55 2013 G DER 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİDER

56 308

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 54 SSI EDITION NO: 54 EKİM 2010 OCTOBER 2010 Monthly Statistical Bulletin İÇİNDEKİLER - CONTENTS PERSONEL İSTATİSTİKLERİ-STAFF STATISTICS

Detaylı

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Danıflmanlık Hizmetleri Nisan 2012 SUNUfi...7 ÇALIfiMANIN METODOLOJ S...8 I. BÖLÜM KONUT SEKTÖRÜ...9 1. KONUT

Detaylı

1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite

1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite VERG S RKÜLER NO: 2012/27 TAR H: 29.06.2012 KONU Yeni Te vik Yasas olarak bilinen Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar ve bu karar n uygulanmas na ili kin 2012/1 seri no lu Tebli Resmi Gazete de

Detaylı

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA 01.04.2009 31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011 31.03.2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 7 8 Mayıs 2011 Türkiye Barolar

Detaylı

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN 01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ -..- 31 OLAĞAN GENEL KURULU TÜRK İ YE il BAJOR ı BIRLIA 7-8 May ı s 2011 ADANA

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe TEZ-KOOP- SEND KASI 10.OLA AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM N BÜTÇE BÜTÇE TAHM NLER Sendikalar ve Toplu Sözle mesi Kanunu na istinaden T.C.

Detaylı

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN 008 I KAMU İLK BEŞ İÇ I DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 0, Ankara Haziran 009, Ankara I. GİRİŞ Kamu yönetimimize

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : 10.00 MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ Ali KAYABAŞI JMO Genel Merkez Saymanı Özlem OZAN JM.O Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Değerli Meslektaşlar, yılının güzel bir Eylüll sabahı» ayrıntılara girmeden, siz okurlarımızı

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Gazi Tesisleri No lu Bina,

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 211 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 211 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes211gr.htm

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2011-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi Vak flar : Tarihi Bir Bak ve Vergi Muafiyetine Sahip Vak flar n Mali Krizi Davut Ayd n

Cumhuriyet Dönemi Vak flar : Tarihi Bir Bak ve Vergi Muafiyetine Sahip Vak flar n Mali Krizi Davut Ayd n 2 Cumhuriyet Dönemi Vak flar : Tarihi Bir Bak ve Vergi Muafiyetine Sahip Vak flar n Mali Krizi Davut Ayd n anadolu Ün vers tes esk eh r Cumhuriyet Dönemi Vak flar : Tarihi Bir Bak ve Vergi Muafiyetine

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 213 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 213 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes213gr.htm

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

DEPREM GEÇECEK, HAYAT DEVAM EDECEK.

DEPREM GEÇECEK, HAYAT DEVAM EDECEK. EÇECEK, AM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER...7 1.1 Yönetim Kurulu Çalışmaları...11 1.2 Mevzuat ve Uygulamalara İlişkin Hususlar...12 1.3 Kurum İdarecisi Eureko Sigorta 2009 Yılı Faaliyetleri...13

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı