EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM"

Transkript

1 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Ekim 2010

2 EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 80,8 KAPASİTE KULLANIM ORANI(%) 77,3 68,0 73,5 SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) 2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 Önceki Aya 2007/9 2008/9 2009/9 2010/9 Göre Değişim 8,0-3,4-6,5 11,0-4,1 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 14,0 İŞSİZLİK ORANI (%) 12,0 10,0 8,0 9,3 9,9 12,8 10,6 6,0 4,0 2,0 0,0 2007/7 2008/7 2009/7 2010/7 Önceki Aya Göre Değişim 1,0

3 DIŞ TĐCARET VERĐLERĐNDE SON DURUM Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişimler (Ocak-Ağustos) , , ,8 37,4 35,8 30, ,2 İhracat İthalat Ara Malı İthalatı -30,1-39,9 12,9-3,9-10,8 2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 Önceki Aya Göre Değişim -6,

4 ORTA VADELĐ PROGRAM ĐLE MAKRO HEDEFLER Kişi Başına Milli Gelir (GSYİH,$) GSYİH Büyümesi 6,8 4,5 5,0 5,5 İşsizlik Oranı (%) 12,2 12,0 11,7 11,4 İstihdam Oranı (%) 42,8 42,6 42,8 43,0 İhracat (Milyar $) 111,7 127,0 143,5 160,0 İthalat (Milyar $) 177,5 199,5 222,5 245,0 Dış Ticaret Dengesi (Milyar $) -65,8-72,5-79,0-85,0 Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) -39,3-42,2-45,1-47,8 Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) -5,4-5,4-5,3-5,2 Enerji İthalatı (27. Fasıl, Milyar $) 37,8 42,9 47,9 53,1 TÜFE Yıl Sonu % Değişme (Tahmin) 7,5 5,3 5,0 4,9

5 ORTA VADELĐ PROGRAM KONULARI Finans, Enerji, Ar-ge, Tarım, SANAYĐ ve Turizm sektörleri özel olarak ele alınacak. SANAYĐ ihracatı artırılacak ve yapısal dönüşüme katkı sağlayacak Sanayi Stratejisi ve sektörel stratejiler uygulamaya geçirilecek. Savunma sanayinde, yurtiçi teknoloji ve kabiliyet edinimini esas alan bir sistem oluşturulacak. Madencilikte ülke potansiyelinden en üst düzeyde yararlanılacaktır.

6 KAMU ALACAKLARININ YENĐDEN YAPILANDIRILMASI Geçmiş Yıllarda Düzenli Vergi Ödeyen Mükellefler İçin, Kademeli Olarak Sadece Dolaysız Vergiler Hususundaki Önerilerimiz; Son 3 Yılda Düzenli Vergi Ödeyenler İçin 3 Puan, Son 10 Yılda Düzenli Vergi Ödeyenler İçin 4 Puan 10 Yıldan Daha Uzun Süreli Düzenli Vergi Ödeyenler İçin 5 Puan olarak uygulanmasıdır. Ayrıca; Đndirim süresinin, yasada öngörülecek taksitlendirme süresi ile sınırlı olması, Đndirim uygulanacak mükelleflerin, yasada öngörülecek taksit süresi içinde düzenli ödemeye devam etmesi sağlanmalıdır.

7 SANAYĐ KONSEY KONULARI Yatırım Teşvikleri Endüstri Bölgeleri Kurulması Sanayinin kümelenmesi Enerji bedelleri Gümrük müşavirlik ücretleri Ege Đhracatçı Birlikleri aidatları Kalkınma Ajanslarının sorunları Sanayi dışındaki firmaların OSB lere taşınması Kur politikasındaki sıkıntı Ambalaj ve Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu nun aktif hale gelmesi Zorunlu istihdam yükümlülükleri Lojistik Merkezi Kurulması Yerli Malı kullanımı Dolaysız vergilerde indirim Türk Ticaret Kanunu nun çıkarılması Đşten çıkarmanın zorluğu Mesleki eğitim Üretim teşvikleri Ar-Ge teşviği Sanayi Sicil Belgesi Kıdem tazminatı Đşsizlik sigortası Đş kazalarının yeniden tanımı SSK/KDV Arsa arazi tespitinin Sanayi Odalarına verilmesi Sanayi makinalarına Odalar tarafından tescil TSE standartlarının alınması OFF Set uygulamalarının artması Üretim, yatırım, istihdamı teşvik eden model seçilmeli

8 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ Ekim 2010

9 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ODA HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME (%) Sektörel Sorunların Çözümüne Katkı Sektörel Gelişmeleri Duyurulması *%53 Çevre ve Kaynakların Kullanımında Özendiricilik Üyeleri Temsil Faaliyetlerde Herkese Eşitlik Hizmet Memnuniyeti Hizmet Binasının Fiziksel Ortamı *%56 Sorumluluk Bilinci Kamuoyunda Tanınırlık *%53 *: 2006 yılı yapılan çalışmada ortak sorulara verilen cevaplar ODA ĐLE ĐLETĐŞĐM (%) 1 Odayı aradığımda ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum 78 2 Oda üst yönetimine gerektiğinde ulaşabiliyorum 70 9

10 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ODA HĐZMETLERĐNE AĐT GÖRÜŞLER (%) 1 Oda web sayfası içerik olarak yeterlidir Odadan talep ettiğimiz hizmet en kısa sürede gerçekleştiriliyor Yönetim Kurulu çalışmalarını yeterli buluyorum Odanın üyelerine dönük eğitim faaliyetleri yeterlidir Sektörü temsil etmek üzere seçilmiş meslek komitesi çalışmaları yeterlidir. 63 ODA PERSONELĐNE AĐT GÖRÜŞLER (%) 1 Odayı aradığımda gösterilen ilgi ve nezaketten memnunum. 80 *%60 2 Telefon ve iletişiminde Oda personeli yeterlidir Verilen hizmette tarafsız ve dürüsttürler Çalışanlar mesleki bilgi ve uzmanlığa sahiptirler Çalışanlar üyelerin hizmet konusundaki öneri ve şikayetlerini dikkate alır

11 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI BİRİMLERİN HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET (%) Sicil Kapasite Muhasebe Bilgi İşlem İdari İşler Halkla İlişkiler İnsan Kaynakları Meskom YK Özel Kalem Yatırım Teşvik Dış Ticaret Başkanlık ve Genel Sekreterlik Araştırma Proje Uluslararası İlişkiler Temsilcilikler

12 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI EĞİTİM TALEPLERİ (%) Teşvik ve Destekler 59 Dış Ticaret Geliştirme 46 Üretim Yönetimi Pazarlama Yönetimi 32 31,5 Uluslararası Mevzuat Mali İşler ve Finans Kalite Yönetimi Genel Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgisayar ve Bilgi ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 12

13 ODAYA ULAŞMAK İÇİN KULLANILAN KANALLAR Yüzyüze Görüşme Faks 1,8% 11,9% Posta 0,5% 25,1% Telefon 60,7% ODA KAYNAKLARINDAN YARARLANMAK İÇİN TERCİH EDİLEN KANALLAR Yüzyüze Görüşme 7,8% Telefon 21,5% Faks SMS 4,1% 0,5% 38,7% Web Sayfası 27,4% 13

14 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ELEŞTĐRĐLER MECLİSİN, DAHA ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI TOPLANTILAR YAPMAMASI ORGANLARIN BİRBİRİ İLE DİYALOG EKSİKLİĞİ İÇİNDE BULUNMASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ZAMAN ZAMAN DA OLSA MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARINA KATILMAMALARI ÜYELERLE İLİŞKİLERDE DAHA ETKİN ÇALIŞMALAR YAPILMAMASI MESLEK KOMİTELERİNİN DAHA ETKİN ÇALIŞMAMASI, KOMİTE ÜYESİ BÜTÜN FİRMALARA ULAŞMAMASI VE SEKTÖREL BİLGİ AKIŞINI SAĞLAMAMASI, SANAYİ ODASI NA YATIRILAN AİDATLARA RAĞMEN, ODA DAKİ DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞINDA ÜCRET İSTENMESİ ODAMIZIN DIŞ PAZARLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARININ YETERSİZ OLMASI SANAYİCİNİN TALEPLERİ VE BULUNDUĞU DURUMLARIN ÇÖZÜMÜ ESNASINDA HÜKÜMET İLE İLİŞKİLERİNDE DAHA ISRARCI OLUNMASI SEKTÖR BULUŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ YAN SANAYİLER İLE ANA SANAYİLERİ BİRARAYA GETİRİLEN'İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ' DÜZENLENMEMESİ ORGANİZELERİN DENETLENMEMESİ, SEÇİMİ VE YÖNETİMLERİNE İLİŞKİN SIKINTI 14

15 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ODANIN GÜÇLÜ BULDUĞUNUZ YÖNLERĐ NE İSTEDİĞİNİ BİLEN VE DE İSTEDİĞİ ŞEYİ BAŞARABİLEN BİR ODA GEREK RESMİ GEREKSE İŞ DÜNYASI NEZDİNDE İTİBARININ VE GÜVENİNİN YÜKSEK OLMASI HIZ, KABİLİYET VE ESNEKLİK TEMSİL GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ OLMASI İNTERNET ORTAMINDA GÜÇLÜ İLETİŞİM VE DUYURULAR BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI ÜYELERİN SORUNLARIYLA OLAN TAKİP MEKANİZMASI, BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİMİN GÜÇLÜ OLMASI GEREK HÜKÜMET İLE GEREKSE TÜM SİVİL VE RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLERDE KURULAN UYUM VE TEMSİL ETKİNLİĞİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM ODAKLI HAREKET ETMESİ GÜÇLÜ TEMSİL YETKİSİ VE KABİLİYETİ MESELENİN ÜSTÜNE GİDİP TAKİBİNİ YAPIP İŞİ BİTİRMESİ ODA BAŞKANININ FANUS İÇERİSİNDE, ULAŞILAMAZ DEĞİL BİR MOUSE KADAR YAKINDA OLMASI 15

16 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI YÖNETĐM KURULU HAKKINDAKĐ GÖRÜŞLER YÖNETİM KURULU NU ÇOK İYİ TANIMADIKLARINI İFADE EDEN BİR KAÇ ÜYEMİZ DIŞINDA ÜYELERİMİZ YÖNETİM KURULU NU ÇOK BAŞARILI BULDUKLARINI VE MEMNUN OLDUKLARINI İFADE ETMİŞLERDİR. GÜÇLÜ LOBİ FAALİYETLERİNİN OLMASI ORTAYA KONAN GAYRET ELEŞTİRİLERE AÇIK VE ŞEFFAF OLMASI SORUNLARIN, ÜYELERLE PAYLAŞILMASI, DÜŞÜNCELERİNİN ALINMASI VE UYGULAMAYA KOYULMASI KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİ GÜÇLÜ, DİSİPLİNLİ, SAMİMİ VE BAŞARILI BİR YÖNETİM OLMASI 16

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2011 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI ÖN DEĞERLENDİRME ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTILARININ AB ve Hibe Programları

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Önsöz Dünyada yaşanan Küreselleşme sürecine paralel olarak, Ülkemizde de değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta, bu çerçevede; yeniden yapılanma,

Detaylı

FAALIYET RAPORU / 2013

FAALIYET RAPORU / 2013 FAALIYET RAPORU / 2013 İçindekiler Önsöz. 3 Borsamız hakkında...4 Üyelerimiz hakkında 6 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.. 8 1.2.Mali Yönetim....14 1.3.İnsan Kaynakları.....16 1.4.İş Planlaması

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

2014-2017 Stratejik Plan

2014-2017 Stratejik Plan R Committed to excellence 2013 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Plan İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Fethiye Kuşbakışı 2.1.1. Nüfus 2.1.2. Ekonomik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. Şanlıurfa 1.2. Tarihte ŞUTSO 1.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı 1.4. Şanlıurfa

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

FAALİYET RAPORU 1 MANİSA TİCARET BORSASI. Politika & Temsil. İş Geliştirme & Eğitim. TOBB Mevzuatı. Üye İlişkileri & Üye Memnuniyeti ÜYE MEMNUNİYETİ

FAALİYET RAPORU 1 MANİSA TİCARET BORSASI. Politika & Temsil. İş Geliştirme & Eğitim. TOBB Mevzuatı. Üye İlişkileri & Üye Memnuniyeti ÜYE MEMNUNİYETİ MANİSA TİCARET BORSASI Politika & Temsil İş Geliştirme & Eğitim TOBB Mevzuatı Üye İlişkileri & Üye Memnuniyeti ÜYE MEMNUNİYETİ Kalite Yönetimi Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı Mali Yönetim & İnsan Kaynakları

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ 1. GİRİŞ Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı