için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde ilgili koģullar geçerli olacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde ilgili koģullar geçerli olacaktır."

Transkript

1 MICROSOFT YAZILIM LĠSA NSI KOġULLARI WINDOWS 7 PROFESSIONA L Bu lisans koģulları, Microsoft Corporation (veya yaģadığınız yere göre bir bağlı Ģirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleģmeyi oluģturur. Lütfen bunları okuyun. Bunlar, hem yukarıda adı verilen yazılım için hem de eğer yazılım bir ortam üzerinde alınmıģsa söz konusu ortam için geçerlidir. Yazılımla birlikte verilebilecek basılı lisans koģulları ekranda görüntülenen lisans koģullarının yerini alabilir veya söz konusu koģulları değiģtirebilir. Bu koģullar, yazılıma yönelik her türlü Microsoft güncelleģtirmeleri, ekleri, Internet tabanlı hizmetleri ve destek hizmetleri için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde ilgili koģullar geçerli olacaktır. Yazılımı kullanmanız bu koģulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koģulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın. Bunun yerine bedelini geri almak veya yerine baģka ürün almak için satıcıya baģvurun. Buradan bedeli iade alamıyorsanız, Microsoft'un bedel iadesi ilkeleri hakkında bilgi almak için Microsoft'a veya ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı Ģirketine baģvurun. Bkz:.microsoft.com/worldwide. Türkiye'de, no'lu telefonu arayın veya sayfasına bakın. AĢağıda açıklandığı gibi yazılımın kullanılması, etkinleģtirme, doğrulama sırasında ve Internet tabanlı hizmetler için belirli bilgisayar bilgilerinin iletimine onay vermeniz anlamına da gelir. Bu lisans koģullarına uymanız koģuluyla aldığınız her lisans için aģağıdaki haklara sahip olursunuz: 1. GENEL BA KIġ. a. Yazılım. Yazılım, masaüstü iģletim sistemi uygulama yazılımını içerir. Bu yazılım Windows Live hizmetlerini içermez. Windows Live, Microsoft tarafından ayrı bir sözleģme çerçevesinde sunulan bir hizmettir. b. Lisans Modeli. Yazılım lisansı kopya baģına, bilgisayar baģına verilir. Bilgisayar, yazılımı çalıģtırabilen ve bir iç depolama aygıtına sahip olan bir fiziksel donanım sistemidir. Bir donanım bölümü veya blade ayrı bir bilgisayar olarak ele alınır. 2. KURULUM VE KULLA NIM HA KLARI. a. Bilgisayar baģına Bir Kopya. Bir bilgisayara yazılımın bir kopyasını yükleyebilirsiniz. Bu bilgisayar, lisanslı bilgisayardır. b. Lisanslı Bilgisayar. Yazılımı lisanslı bilgisayar üzerinde bir seferde en fazla iki iģlemci üzerinde kullanabilirsiniz. Bu lisans koģullarında aksi belirtilmedikçe yazılımı diğer bir bilgisayarda kullanamazsınız.

2 c. Kullanıcı Sayısı. Bu lisans koģullarında aksi belirtilmedikçe yazılımı aynı anda yalnızca bir kiģi kullanabilir. d. Alternatif Sürümler. Yazılım, 32 bit ve 64 bit gibi birden çok sürüm içerebilir. Bir seferde yalnızca bir sürüm kurabilir ve kullanabilirsiniz. 3. EK LĠSA NS GEREKSĠNĠMLERĠ VE/VEYA KULLA NIM HAKLARI. a. Çoğullama. Sizin bağlantıları bir araya toplamak veya ürüne eriģen veya ürünü kullanan aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak için kullandığınız donanımlar veya yazılımlar (bazen "çoğullama" veya "biriktirme" olarak anılır) gerekli lisans sayısını azaltmaz. b. Yazı Tipi BileĢenler i. Yazılım çalıģırken yazı tiplerini içeriği görüntülemek ve yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yalnızca Ģunları yapabilirsiniz: Yazı tiplerini, yazı tiplerindeki katıģtırma sınırlamaları tarafından izin verildiği gibi içeriğe katıģtırabilir ve yazı tiplerini içeriği yazdırmak için geçici olarak bir yazıcıya veya baģka bir çıktı aygıtına karģıdan yükleyebilirsiniz. c. Simgeler, görüntüler ve sesler. Yazılım çalıģırken simgeleri, görüntüleri, sesleri ve ortamları kullanabilirsiniz ancak paylaģamazsınız. Yazılım ile birlikte verilen örnek görüntüler, sesler ve ortam, yalnızca ticari olmayan kullanımınız içindir. d. SanallaĢtırma Teknolojileri ile Kullanım. Yazılımı doğrudan lisanslı bilgisayarda kullanmak yerine, lisanslı bilgisayardaki sanal bir (veya baģka Ģekilde benzetimi oluģturulmuģ) donanım sistemine yükleyebilir ve orada kullanabilirsiniz. SanallaĢtırılmıĢ bir ortamda kullandığınızda, dijital haklar yönetim teknolojisi veya herhangi bir tam sürüm disk sürücü Ģifreleme teknolojisi tarafından korunan içerik, sanal olmayan bir ortamda korunan bir içerik kadar korumalı olmayabilir. Bu tür korumalı içerikler için geçerli olan her türlü ulusal ve uluslararası yasaya uymanız gerekir. e. Saklama. Yazılımın bir kopyasını, ağ sunucusu gibi bir depolama aygıtına depolayabilirsiniz. Söz konusu kopyayı, yazılımı, lisans atanmıģ baģka herhangi bir bilgisayara yüklemek için kullanabilirsiniz. f. Aygıt Bağlantıları. Yalnızca Dosya Hizmetlerini, Yazdırma Hizmetlerini, Internet Information Services'i ve Internet Bağlantı PaylaĢımını ve Telefon Hizmetlerini kullanmak üzere en fazla diğer 20 aygıtın lisanslı bilgisayara yüklenmiģ yazılıma eriģimine izni verebilirsiniz. g. Uzaktan EriĢim Teknolojileri. Yazılıma, aģağıdaki gibi uzaktan eriģim teknolojilerini kullanarak baģka bir bilgisayardan uzaktan eriģim sağlayabilir ve lisanslı aygıta yüklenmiģ yazılımı buradan kullanabilirsiniz: Uzak Masaüstü. Lisanslı bilgisayarın bir tek birincil kullanıcısı, Uzak Masaüstü veya benzeri teknolojileri kullanan baģka herhangi bir aygıttan bir oturuma eriģebilir. Oturum yazılımla, doğrudan veya dolaylı olarak, giriģ, çıkıģ ve görüntüleme çevre birimlerinin herhangi bir birleģimini kullanarak etkileģim kurabilme anlamına gelir. Diğer kullanıcılar bir oturuma,

3 yazılımı çalıģtırmak üzere ayrı bir lisansı olan uzaktaki herhangi bir aygıttan bu teknolojileri kullanarak eriģebilir. Diğer EriĢim Teknolojileri. Etkin bir oturumu paylaģmak için Uzaktan Yardım veya benzeri teknolojileri kullanabilirsiniz. h. Media Center GeniĢleticisi. Yazılım kullanıcı arabirimini ya da baģka ekranlardaki veya aygıtlardaki içeriği görüntülemek için aynı anda açık beģ Media Center GeniĢletici Oturumunuz (veya benzer amaçlarla benzer iģlevleri baģka yazılımlar veya aygıtlar) sunan olabilir. i. Elektronik Programlama Kılavuzu. Yazılım, özelleģtirilmiģ televizyon programlarını görüntüleyen bir elektronik programlama kılavuzu hizmeti içeriyorsa, bu hizmet ayrı bir hizmet sözleģmesine tabidir. Hizmet anlaģmasının koģullarını kabul etmediğiniz takdirde yazılımı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak elektronik programlama rehberi hizmetini kullanmaya devam edemezsiniz. Hizmet, yazılım tarafından alınan ve depolanan reklam ve iliģkili veriler içerebilir. Hizmet her yerden kullanılamaz. Hizmet sözleģmesine eriģimle ilgili yönergeler için yazılım bilgilerine bakın. j. Ġlgili Ortam Bilgileri. Kayıttan yürütme deneyiminizin bir parçası olarak ilgili ortam bilgilerini talep ederseniz, sağlanan veriler kendi dilinizde olmayabilir. Bazı ülkeler ya da bölgeler, belirli türdeki içeriğe eriģim kabiliyetinizi sınırlandırıcı ya da kısıtlayıcı yasalar ve düzenlemelere sahip olabilirler. k. Medıa Center'ın Dünya Çapında Kullanımı. Media Center, her ülkede kullanılacak Ģekilde tasarlanmamıģtır. Örneğin, Media Center bilgileri, elektronik programlama kılavuzu gibi belirli özelliklere baģvuruda bulunsa veya TV alıcısının nasıl yapılandırılacağı ile ilgili bilgi verse bile bu özellikler bulunduğunuz yerde çalıģmayabilir. Bul unduğunuz yerde çalıģmayan özelliklerin listesi için Media Center bilgilerine bakın. 4. ZORUNLU ETKĠNLEġTĠRME. EtkinleĢtirme, yazılımın kullanımını belirli bir bilgisayar ya da müģteriyle iliģkilendirir. EtkinleĢtirme sırasında, yazılım, yazılım ve bilgisayar hakkında Microsoft'a bilgi gönderir. Bu bilgiler, yazılımın sürümü, dili ve ürün anahtarını, bilgisayarın Internet protokolü adresini ve bilgisayarın donanım yapılandırmasından türetilen bilgileri içerir. Daha fazla bilgi için bkz. go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Yazılımı kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiģ olursunuz. Uygun Ģekilde lisanslanmıģ olması halinde, yazılımın yükleme iģlemi sırasında yüklenen sürümünü etkinleģtirme için izin verilen süre boyunca kullanma hakkınız vardır. Yazılım etkinleģtirilmediği sürece, yazılımı etkinleģtirme için izin verilen süreden sonra kullanma hakkınız yoktur. Bunun amacı lisanssız kullanımı engellemektir. EtkinleĢtirme iģlemini atlamanıza veya çevresinden dolaģmanıza izin verilmemektedir. Bilgisayar Internet'e bağlıysa, yazılım, etkinleģtirme için Microsoft'a otomatik olarak bağlanabilir. Aynı zamanda yazılımı Internet üzerinden ya da telefon aracılığıyla el ile de etkinleģtirebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde Internet ve telefon hizmet ücretleri uygulanabilir. Bilgisayar bileģenlerinizdeki veya yazılımdaki bazı değiģiklikler yazılımı yeniden etkinleģtirmenizi gerektirebilir. Yazılım, tarafınızdan gerçekleģtirilene kadar etkinleģtirme iģlemini size hatırlatır. 5. DOĞRULA MA. a. Doğrulama iģlemi, yazılımın etkinleģtirilmiģ ve gerektiği gibi lisanslı olduğunu doğrular. Ayrıca, yazılımın doğrulama, lisanslama veya etkinleģtirme iģlevlerinde izinsiz değiģiklikler yapılmadığını da doğrular. Doğrulama iģleminde, söz konusu izinsiz değiģikliklerle ilgili olabilecek belirli kötü amaçlı yazılımlar veya izinsiz yazılımlar da denetlenebilir. Uygun Ģekilde lisanslanmıģ olduğunuzu

4 onaylayan bir doğrulama denetimi, yazılımı veya yazılımın belirli özelliklerini kullanmaya devam etmenize veya ek iģlevlerden faydalanmanıza izin verir. Doğrulama iģlemini hileli bir Ģekilde atlamanıza izin verilmemektedir. Bunun amacı, yazılımın lisanssız kullanımını engellemektir. Daha fazla bilgi için bkz. go.microsoft.com/fwlink/?linkid= b. Yazılım zaman zaman, yazılımla ilgili bir doğrulama denetimi gerçekleģtirecektir. Bu denetim, yazılım veya Microsoft tarafından baģlatılabilir. Yazılım, etkinleģtirme iģlevini ve doğrulama denetimlerini etkinleģtirmek için, zaman zaman yazılımın doğrulama, lisanslama veya etkinleģtirme iģlevlerine iliģkin güncelleģtirmeler veya ek karģıdan yüklemeler gerektirebilir. GüncelleĢtirmeler veya karģıdan yüklemeler, yazılımın gerektiği gibi çalıģması açısından gereklidir ve size baģka bildirimde bulunulmadan karģıdan yüklenip kurulabilir. Doğrulama denetimi sırasında veya bu denetimden sonra, yazılım, yazılım, bilgisayar ve doğrulama deneti sonuçları hakkında Microsoft'a bilgi gönderebilir. Bu bilgiler, örneğin yazılımın sürümü ve ürün anahtarı, yazılımın doğrulama, lisanslama veya etkinleģtirme özelliklerinde yapılmıģ herhangi bir izinsiz değiģiklik, bulunan ilgili herhangi bir kötü amaçlı veya izinsiz yazılım ve bilgisayarın Internet protokolü adresini içerebilir. Microsoft bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz. Yazılımı kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiģ olursunuz. Doğrulama ve doğrulama denetimi sırasında veya bu denetimden sonra ne gönderildiği hakkında daha fazla bilgi için bkz. go.microsoft.com/fwlink/?linkid= c. Doğrulama denetiminden sonra yazılımın sahte, gerektiği gibi lisanslanmamıģ veya orijinal olmayan bir Windows ürünü olduğu veya izinsiz değiģiklikler içerdiği tespit edilirse, yazılımın iģlevleri ve kullanımı, örneğin aģağıda belirtilen Ģekillerde etkilenebilir: Microsoft: yazılımı onarabilir, yazılımın etkinleģtirme veya doğrulama iģlevlerinin hileli Ģekilde atlanması da dahil olmak üzere yazılımın gerektiği gibi çalıģmasını önleyen izinsiz tüm değiģiklikleri kaldırabilir, karantinaya alabilir veya devre dıģı bırakabilir veya bu türden izinsiz değiģikliklerle iliģkili olduğu bilinen kötü amaçlı veya izinsiz yazılımları denetleyip kaldırabilir veya yazılımın gerektiği gibi lisanslanmamıģ veya orijinal olmayan bir Windows ürünü olduğunu belirten bildirimlerde bulunabilir ve siz de: yazılımın gerektiği gibi lisanslanmıģ bir kopyasını edinmeniz gerektiğini bildiren hatırlatmalar alabilirsiniz veya yazılımı kullanabilmek ve yeniden etkinleģtirebilmek için Microsoft'un yönergelerini izlemeniz gerekebilir ve ayrıca: yazılım veya yazılımın bazı özelliklerini kullanamayabilir veya kullanmaya devam edemeyebilir ; veya Microsoft'tan belirli güncelleģtirmeleri veya sürüm yükseltmelerini alamayabilirsiniz. d. Yazılım için güncelleģtirmeleri veya yükseltmeleri yalnızca Microsoft veya yetkili kaynaklardan alabilirsiniz. GüncelleĢtirmeleri yetkili kaynaklardan edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz.

5 go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ĠSTENMEYEBĠLECEK YAZILIM. Windows Defender, etkinleģtirildiği durumda bilgisayarınızda "casus yazılım", "reklam yazılımı" ve baģka potansiyel olarak istenmeyen yazılım araması yapar. Ġstenmeyebilecek yazılım bulursa, yazılım bunu yok saymak mı, devre dıģı bırakmak mı (karantina), yoksa silmek mi istediğinizi sorar. Yüksek ya da ciddi olarak belirtilen Ġstenmeyebilecek yazılımlar, varsayılan ayarları değiģtirmediğiniz takdirde taramadan sonra otomatik olarak silinecektir. Ġstenmeyebilecek yazılımın silinmesi ya da devre dıģı bırakılması Ģu sonuçlara neden olabilir: bilgisayarınızdaki baģka yazılımların çalıģmayı durdurması veya bilgisayarınızda baģka bir yazılımı kullanma lisansını ihlal ediyor olmanız. Bu yazılımı kullanarak, istenmeyebilecek yazılım olmayan yazılımları da silmeniz veya devre dıģı bırakmanız mümkündür. 7. INTERNET TA BA NLI HĠZMETLER. Microsoft yazılımla birlikte Internet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiģtirebilir veya iptal edebilir. a. Internet Tabanlı Hizmetler için Onay. AĢağıda ve Windows 7 Gizlilik Bildirimi nde açıklanan yazılım özellikleri, Internet üzerinden Microsoft veya servis sağlayıcının bilgisayar sistemlerine bağlanır. Bazı durumlarda, bunlar bağlandığında ayrı bir ihbar almazsınız. Bazı durumlarda, bu özellikleri kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için go.microsoft.com/fwlink/?linkid= adresindeki Windows 7 Gizlilik Bildirimi'ne bakın. Bu özellikleri kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiģ olursunuz. Microsoft bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz. Bilgisayar Bilgileri. AĢağıdaki özellikler, ilgili sistemlere Internet protokol adresiniz, iģletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı yüklediğiniz bilgisayarın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerini gönderen Internet protokolleri kullanır. Microsoft bu bilgilerden Internet tabanlı hizmetleri kullanımınıza sunmak için yararlanır. Tak ve Kullan ve Tak ve Kullan Uzantıları. Bilgisayarınıza doğrudan ya da bir ağ üzerinden yeni donanım ekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda ek donanımla iletiģim kurmak için gereken sürücüler bulunmayabilir. Bu durumda, yazılımın güncelleģtirme özelliği Microsoft tan doğru sürücüyü alabilir ve bilgisayarınıza kurabilir. Bir yönetici, bu güncelleģtirme özelliğini devre dıģı bırakabilir. Windows Update. Windows Update hizmetinin yazılımda (kullanıyorsanız) gerektiği gibi çalıģmasını sağlamak için, zaman zaman Windows Update hizmetine yönelik güncelleģtirmeler veya karģıdan yüklemeler gerekecek olup, karģıdan yükleme ve kurma iģlemi size baģka bildirimde bulunulmadan gerçekleģtirilecektir. Web Ġçeriği Özellikleri. Yazılımdaki özelikler Microsoft'tan ilgili içeriği alıp size sunabilir. Bu özelliklere örnek olarak küçük resimler, Ģablonlar, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi yardım ve Appshelp verilebilir. Bu web içeriği özelliklerini kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Dijital Sertifikalar. Yazılım dijital sertifikalar kullanır. Bu dijital sertifikalar, X.509 standardında Ģifreli bilgiler göndererek Internet kullanıcılarının kimliklerini doğrular. Bu sertifikalar ayrıca dosyaları ve makroları, dosya içeriklerinin tamlığını ve kaynağını kontrol etmek üzere dosyaları dijital olarak imzalamak için de kullanılabilir. Yazılım sertifikaları alır ve sertifika iptal listelerini, mümkün olduğunda, Internet üzerinden güncelleģtirir. Otomatik Kök GüncelleĢtirmesi. Otomatik Kök GüncelleĢtirmesi özelliği, güvenilen sertifika

6 yetkililerinin listesini güncelleģtirir. Otomatik Kök GüncelleĢtirme özelliğini isterseniz kapatabilirsiniz. Windows Media Dijital Haklar Yönetimi. Ġçerik sahipleri telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarını korumak için Windows Media dijital haklar yönetimi (WMDRM) teknolojisi kullanır. Bu yazılım ve üçüncü taraf yazılımlar, WMDRM korumalı içeriği yürütmek ve kopyalamak için WMDRM kullanır. Yazılım içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri Microsoft tan yazılımın, korunan içeriği yürütmek veya kopyalamak için WMDRM kullanabilme yeteneğini iptal etmesini isteyebilirler. Ġptal iģlemi baģka içerikleri etkilemez. Korunan içerikler için lisans yüklediğinizde, Microsoft un lisanslara bir iptal listesi ekleyebileceğini kabul etmiģ olursunuz. Ġçerik sahipleri, içeriklerine eriģim için WNDRM'nin sürümünü yükseltmenizi zorunlu tutabilir. WMDRM içeren Microsoft yazılımları yükseltme öncesinde onayınızı ister. Bir yükseltmeyi reddederseniz, yükseltme iģleminin gerekli tutulduğu içerik öğelerine eriģemezsiniz. Internet'e eriģen WMDRM özelliklerini kapatabilirsiniz. Bu özellikler kapalı olduğunda da geçerli lisansına sahip olduğunuz içerik öğelerini yürütebilirsiniz. Windows Media Player. Siz, Windows Media Player ı kullanırken, oynatıcı Microsoft tan aģağıdakiler hakkında bilgi alır: bölgenizdeki uyumlu çevrimiçi müzik hizmetleri; ve oynatıcının yeni sürümleri. Daha fazla bilgi için bkz. go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Kötü Amaçlı Yazılımın Temizlenmesi. Kurulum sırasında, Kurulum için önemli güncelleģtirmeleri al seçeneğini iģaretlerseniz, yazılım bilgisayarınızda belirli kötü amaçlı yazılımlar için denetim yapabilir ve bunları kaldırabilir. "Kötü Amaçlı Yazılım," kötü amaçlar için geliģtirilmiģ bir yazılımdır. Yazılım çalıģtırıldığı takdirde adresinde listelenmekte ve periyodik olarak güncelleģtirilmekte olan Kötü Amaçlı Yazılımları kaldıracaktır. Bir Kötü Amaçlı Yazılım denetimi sırasında, yazılım, bulunan Kötü Amaçlı Yazılım, hatalar ve bilgisayar ile ilgili diğer bilgileri içeren bir rapor Microsoft a gönderilecektir. Bu bilgiler, yazılım ve diğer Microsoft ürün ve hizmetlerinin iyileģtirilmesi için kullanılır. Bu raporlar içindeki bilgiler kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanılamaz. Yazılımın bildirim iģlevini adresinde yer alan yönergeleri uygulayarak devre dıģı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için go.microsoft.com/fwlink/?linkid= adresindeki Windows Kötü Amaçlı Yazılım Temizleme Aracı gizlilik bildirimine bakın. Ağ Bağlantısı Farkındalığı. Bu özellik, pasif ağ trafiği izleme veya etkin DNS veya HTTP sorguları yoluyla bir sistemin ağa bağlı olup olmadığını belirler. Sorgu yalnızca, yönlendirme amacıyla standart TCP/IP veya DNS bilgilerini aktarır. Etkin sorgu özelliğini kayıt defteri ayarıyla kapatabilirsiniz. Windows Time Hizmeti. Bu hizmet, bilgisayarınıza doğru zaman bilgisini sağlamak için haftada bir time.windows.com ile eģitleme yapar. Bu özelliği kapatabilir veya Tarih ve Saat Denetim Masası uygulamasında tercih ettiğiniz zaman bilgisi kaynağını seçebilirsiniz. Bağlantı standart NTP protokolü kullanır. IPv6 Ağ Adresi Çevirisi (NAT) Gezinme Hizmeti (Teredo). Bu özellik, ev Internet ağ geçidi aygıtlarının IPv6 geçiģine izin verir. IPv6, yeni nesil Internet protokolüdür. Bu, eģler arası uygulamalarda sıklıkla gereksinim duyulan uçtan uca bağlanırlığın sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Bunu yapmak için yazılımı her baģlattığınızda Teredo istemci hizmeti bir halka açık

7 Teredo Internet hizmeti belirlemeye çalıģacaktır. Bunu Internet üzerinden bir sorgu göndererek yapar. Bu sorgu yalnızca, bilgisayarınızın Internet e bağlı olup olmadığını ve genel bir Teredo hizmeti bulup bulamayacağını belirlemek üzere standart Etki Alanı Adı Hizmet bilgilerini aktarır. Eğer IPv6 bağlantısına gerek duyan bir uygulama kullanıyorsanız veya güvenlik duvarınızı her zaman IPv6 bağlantısına olanak verecek Ģekilde yapılandırıyorsanız, varsayılan olarak standart Internet Protokolü bilgileri düzenli aralıklarla Microsoft'taki Teredo hizmetine gönderilir. Microsoft'a baģka bilgi gönderilmez. Bu varsayılan ayarı Microsoft-dıĢı sunucuları kullanmak için değiģtirebilirsiniz. Bu özelliği aynı zamanda "netsh" adında bir komut satırı yardımcı programı kullanarak kapatabilirsiniz. Hızlandırıcılar. Internet Explorer da bir hızlandırıcıyı tıklattığınız da ya da farenizi üzerine getirdiğinizde, aģağıdakilerden herhangi biri servis sağlayıcısına gönderilebilir: Mevcut web sitesinin baģlığı ve tam adresi, Standart bilgisayar bilgileri, ve Seçtiğiniz herhangi bir içerik. Microsoft tarafından sağlanan bir Hızlandırıcı kullanıyorsanız, gönderilen bilgilerin kullanımı Microsoft Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi'ne tabidir. Bu bildirim go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493 adresinde bulunabilir. Üçüncü bir tarafça sağlanan bir Hızlandırıcı kullanıyorsanız, gönderilen bilgilerin kullanımı söz konusu üçüncü tarafın gizlilik uygulamalarına tabi olacaktır. Arama Önerileri Hizmeti. Internet Explorer da Instant Search kutusunu kullanarak veya Adres çubuğunda aramak istediğiniz terimin önüne bir soru iģareti (?) koyarak bir arama sorgusu girdiğinizde arama önerilerini yazdıktan sonra göreceksiniz (eğer arama sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa). Instant Search kutusuna veya Adres çubuğunda önüne bir soru iģareti (?) koyarak yazdığınız her Ģey siz yaz dıktan sonra arama sağlayıcınıza gönderilecektir. Ayrıca, Instant Search kutusu veya Adres çubuğunda bulunan bütün yazılar Enter tuģuna bastığınızda veya Arama tuģunu tıklattığınızda arama sağlayıcınıza gönderilecektir. Bir Microsoft arama sağlayıcısı kullanıyorsanız, gönderilen bilgilerin kullanımı Microsoft Çevrimiçi Gizlilik Bildirimine tabidir. Bu bildirim go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493 adresinde bulunabilir. Bir üçüncü taraf arama sağlayıcı kullanıyorsanız, gönderdiğiniz bilgilerin kullanımı söz konusu üçüncü tarafın gizlilik uygulamalarına tabi olacaktır. Arama önerilerini istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Bunu yapmak için Internet Explorer daki Araçlar düğmesinin altındaki Eklentileri Yönet seçeneğini kullanın. Arama önerileri hizmeti hakkında daha fazla bilgi için, go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Kızılötesi Vericiyi/Alıcıyı GüncelleĢtirme Onayı. Yazılım, belirli Media Center-tabanlı ürünler ile birlikte gelen kızılötesi verici/alıcı aygıtlarının uygun çalıģmasını sağlamak için bir teknolojiyi içerebilir. Yazılımın bu aygıtın bellenimini güncelleģtirebileceğini kabul edersiniz. Media Center Çevrimiçi Tanıtımları. Internet tabanlı içeriğe ya da diğer Internet tabanlı hizmetlere eriģim için yazılımın Media Center özellikleri kullanıldığı takdirde, bu hizmetler sizin belirli tanıtım sunumlarını almanız, kabul etmeniz ve kullanmanıza olanak verecek aģağıdaki bilgileri alabilirsiniz:

8 Internet protokol adresiniz, iģletim sisteminin türü ve kullandığınız tarayıcı ve kullandığınız yazılımın adı ve sürümü gibi belirli bilgisayar bilgileri, talep edilen içerik, ve Yazılımı kurduğunuz bilgisayarın dil kodu. Media Center özelliklerini bu hizmetlere bağlanmak için kullanımınız, sizin bu bilgilerin toplanması ve kullanımı için onay verdiğinizi göstermektedir. b. Bilgilerin Kullanımı. Microsoft yazılımımızı ve hizmetlerimizi iyileģtirmek için bilgisayar bilgilerini, hızlandırıcı bilgilerini, arama tavsiye bilgilerini, hata raporlarını ve kötü amaçlı yazılım raporlarını kullanabilir. Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaģabiliriz. Bunlar bilgileri kendi ürünlerinin Microsoft yazılımı ile çalıģmasını nasıl geliģtirebilecekleri konusunda kullanabilirler. c. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanımı. Bu hizmetleri, bu hizmetlere veya baģkasının bu hizmetleri kullanımına zarar verecek Ģekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz eriģim elde etmek için kullanamazsınız. 8. LĠSA NS KAPSAMI. Yazılımın satıģı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleģme size yalnızca lisansladığınız yazılım sürümü içinde bulunan özellikleri kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleģmede açıkça izin verildiği Ģekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli Ģekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. ġunları yapamazsınız: yazılımın teknik sınırlamalarını aģacak çözümler üretmek, bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dıģında, yazılım üzerinde ters mühendislik iģlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüģtürmek ve derlemesini açmak, yazılım üzerinde çalıģmayan uygulamaları çalıģtırmak için yazılımın bileģenlerini kullanmak, yazılımın bu sözleģmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleģmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluģturmak, yazılımı baģkalarının kopyalaması için yayımlamak, yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek veya yazılımı ticari yazılım ana makine hizmetleri için kullanmak. 9. MICROSOFT. NET KIYASLAMA TESTĠ. Bu yazılım.net Framework ün (".NET BileĢenleri") bir veya birden fazla bileģenini içerir. Bu bileģenlere kendi bünyenizde kıyaslama testi yapabilirsiniz. Bu bileģenlere yapılan herhangi bir güç ölçüm testinin sonuçlarını go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 adresinde belirtilen Ģartlara uymanız kaydıyla açıklayabilirsiniz. Microsoft ile yapmıģ olabileceğiniz baģka herhangi bir sözleģmeye karģın, bu türden bir güç ölçüm testinin sonuçlarını açıklamanız halinde Microsoft, go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 adresinde belirtilen Ģartlara uymak kaydıyla, sizin ilgili.net BileĢenine rakip olan ürünlerinize uyguladığı güç ölçüm testlerinin sonuçlarını açıklama hakkını elde eder. 10. YEDEK KOPYA.

9 a. Medya. Yazılımı bir disk ya da diğer medya üzerinde aldığınız takdirde, medyanın bir yedek kopyasını alabilirsiniz. Bunu yalnızca yazılımı lisanslı bilgisayara yeniden kurmak için kullanabilirsiniz. b. Elektronik KarĢıdan Yükleme Yazılımı çevrimiçi olarak satın aldığınız ve karģıdan yükledi ğiniz takdirde, yazılımın bir bilgisayara kurmak için bir disk ya da diğer bir ortam üzerinde bir kopyasını alabilirsiniz. Ayrıca bunu yazılımı lisanslı bilgisayara yeniden kurmak için kullanabilirsiniz. 11. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli eriģimi olan herhangi bir kiģi, belgeleri kuruluģunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir. 12. YENĠDEN SATILAMA Z YAZILIM. NFR veya Yeniden Satılamaz olarak belirtilen yazılımları satamazsınız. 13. AKADEMĠK SÜRÜM YAZILIMI. Akademic Edition ya da AE iģareti taģıyan yazılımı kullanmak için bir Nitelikli Öğretim Kullanıcısı" olmanız gereklidir. Nitelikli Öğrenim Kullanıcısı olup olmadığınızı bilmiyorsanız adresini ziyaret edin veya ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluģu ile temasa geçin. 14. COĞRA FĠ SINIRLAMALAR. Yazılım, belirli bir coğrafi bölgede etkinleģtirilebileceğini gösteren bir iģaret taģıyorsa, bu yazılımı yalnızca yazılım ambalajında belirtilen coğrafi bölgede etkinleģtirme nize izin verilmektedir. Yazılımı, söz konusu bölge dıģında etkinleģtiremezsiniz. Coğrafi sınırlamalarla hakkında daha fazla bilgi için, go.microsoft.com/fwlink/?linkid= adresini ziyaret edin. 15. YÜKSELTMELER. Yükseltme yazılımı kullanmak için, yükseltmeye uygun yazılımın lisansına sahip olmanız gerekir. Yükseltmeyle birlikte, bu sözleģme sürümünü yükselttiğiniz yazılımın sözleģmesinin yerini alır. Yükseltme yaptıktan sonra, eski sürümü artık kullanamayabilirsiniz. 16. LĠSA NS KA NITI. a. Orijinal Lisans Kanıtı. Yazılımı disk veya baģka bir ortam üzerinde aldıysanız, yazılımın orijinallik sertifikası ve orijinal Microsoft ürün anahtarı ve alım belgeniz, lisans kanıtınız olacaktır. Yazılımı çevrimiçi olarak satın alıp karģıdan yüklediğiniz takdirde, lisans kanıtınız, alımınız ile aldığınız yazılım için Microsoft ürün anahtarı ve orijinal Microsoft yazılımlarının yetkili bir elektronik tedarikçisinden alınan bir alım belgesi olacaktır. Satın alma belgesi satıcınızın kayıtlarından kontrol edilebilir. b. Windows Anytime Upgrade Lisansı. Yazılımı Windows Anytime Upgrade kullanarak yükselttiğiniz takdirde, lisans kanıtınız, yükselttiğiniz yazılımın lisans kanıtı, Windows Anytime Upgrade ürün anahtarı ve alım belgenizdir. Satın alma belgesi satıcınızın kayıtlarından kontrol edilebilir. c. Orijinal Microsoft yazılımının nasıl tanınacağı konusunda bkz BAġKA BĠR BĠLGĠSAYARA DEVĠR. a. Windows Anytime Upgrade dıģındaki yazılımlar. Yazılımı devredebilir ve kullanmak için bir baģka bilgisayara yükleyebilirsiniz. Bu bilgisayar, lisanslı bilgisayardır olacaktır. Bir baģka bilgisayara yüklemeyi, bilgisayarlar arasında bu lisansı paylaģmak amacıyla yapamazsınız. b. Windows Anytime Upgrade Yazılımları. Yükselttiğiniz yazılımın lisans koģulları buna izi n verdiği takdirde yazılımı devredebilir ve bunu baģka bir bilgisayara kurabilirsiniz. Bu bilgisayar, lisanslı bilgisayardır olacaktır. Bir baģka bilgisayara yüklemeyi, bilgisayarlar arasında bu lisansı paylaģmak amacıyla yapamazsınız.

10 18. ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERE DEVĠR. a. Windows Anytime Upgrade DıĢındaki Yazılımlar. Yazılımın ilk kullanıcısı yazılımı ve bu sözleģmeyi, orijinal medyayı, orijinallik sertifikasını, ürün anahtarını ve alım belgesini devrederek, bir kez üçüncü bir tarafa doğrudan devredebilir. Ġlk kullanıcı aygıttan bağımsız olarak devretmek istediği takdirde yazılımı bilgisayarından kaldırmalıdır. Ġlk kullanıcı yazılımın herhangi bir kopyasını saklayamaz. b. Windows Anytime Upgrade Yazılımları. Yazılımı üçüncü bir tarafa yalnızca lisanslı bilgisayarla birlikte doğrudan devredebilirsiniz. Yazılımın hiçbir kopyasını veya önceki bir sürümünü tutamazsınız. c. Diğer Gereksinimler. Diğer taraf, izin verilen bir devir iģleminden önce bu sözleģmenin yazılımın devri ve kullanımı için geçerli olduğunu Kabul etmesi gerekir. 19. H.264/AVC GÖRSEL STA NDA RDI, VC-1 VĠDEO STA NDARDI, MPEG-4 GÖRSEL STA NDA RDI VE MPEG-2 VĠDEO STA NDA RDI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLDĠRĠM. Bu yazılım H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2, ve MPEG-2 görsel sıkıģtırma teknolojisi içerir. MPEG LA, L.L.C. aģağıdaki bildirimin yapılmasını zorunlu tutmuģtur: BU ÜRÜNÜN LĠSANS I, AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 GÖRSEL, AND THE MPEG-2 VĠDEO PATENT PORTFÖYÜ LĠSANSLARI UYARINCA, BĠR KULLANICININ KĠġĠSEL VE TĠCARĠ OLMAYAN BĠR AMAÇLA (i) YUKARIDAKĠ STANDARTLARA ( VĠDEO STANDARTLARI ) UYUMLU VĠDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) BĠR TÜKETĠCĠ TARAFINDAN KĠġ ĠSEL VE TĠCARĠ OLMAYAN BĠR FAALĠYET ÇERÇEVES ĠNDE KODLANMIġ VE/VEYA BU TÜRDE VĠDEO TEMĠN ETME LĠSANSI OLAN BĠR VĠDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIġ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VE MPEG-2 VĠDEONUN KODUNU ÇÖZMES Ġ ĠÇĠN VERĠLMĠġTĠR. BAġKA BĠR KULLANIMA YÖNELĠK HĠÇBĠR LĠSANS VERĠLMEMĠġTĠR VE ZIMNĠ OLARAK VERĠLDĠĞĠ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BĠLGĠ MPEG LA, L.L.C den elde edilebilir. BKZ ÜÇÜNCÜ TARAF PROGRA MLARI. Yazılım üçüncü taraf programları içerir. Bu programları kullanımınız bunlarla birlikte belirtilen lisans koģullarına tabidir. 21. ĠHRACA T SINIRLA MALARI. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun Ģekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma iliģkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz: 22. DESTEK HĠZMETLERĠ. Microsoft, bu yazılım için sayfasında açıklanan yazılım destek hizmetlerini sağlamaktadır. Gerektiği gibi lisanslı olmayan yazılım kullanıyorsanız destek hizmeti alamazsınız. 23. SÖZLEġMENĠN TA MAMI. Bu sözleģme (aģağıdaki garanti dahil), ek koģullar ( yazılımla birlikte gelmiģ ve iģbu koģulların bazılarını veya tümünü değiģtiriyor olabilecek tüm matbu kağıt lisans koģulları dahil) ve kullandığınız eklerin, güncelleģtirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve destek hizmetlerinin koģulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleģmenin tamamını oluģturur. 24. UYGULA NA CAK HUKUK. a. Amerika BirleĢik Devletleri Yazılımı Amerika BirleĢik Devletleri'nde aldıysanız, bu sözleģmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaģadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır. b. Amerika BirleĢik Devletleri DıĢında. Bu yazılımı baģka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin

11 yasaları geçerli olacaktır. 25. YASAL ETKĠSĠ. Bu sözleģmede belirli yasal haklar tanımlanmıģtır. YaĢadığınız ülke veya eyaletin kanunlarına göre baģka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili baģka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleģme, eyaletiniz veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiģtirmez. 26. SINIRLAMALAR VE ZARARLARIN SORUMLULUK KAPSAMI DIġINDA TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden yalnızca doğrudan katlandığınız zararların en fazla yazılım için ödediğiniz tutar kadarını geri alabilirsiniz. Neticede oluģan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz. Bu sınırlama aģağıdaki haller için geçerlidir: üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleģmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koģulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler. Bu sınırlama aģağıdaki durumlarda da geçerlidir: Yazılımın onarılması, değiģtirilmesi veya bedelinin iadesinin, herhangi bir kaybınızı tümüyle karģılamaması, veya Microsoft'un zararın oluģma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi Bazı eyaletlerde arızi veya neticede oluģan zararlar nedeniyle sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya sorumluluk kapsamı dıģında tutma sizin için geçerli olmayabilir. Ülkenizde arızi, neticede oluģan veya diğer zararların sınırlanmasına veya sorumluluk kapsamı dıģında tutulmasına izin verilmediği takdirde de bunlar sizin için geçerli olmayabilir.

12 *********************************************************************** SINIRLI GA RA NTĠ A. SINIRLI GA RA NTĠ. Yönergelere uyarsanız ve yazılımın lisansı gerektiği gibi alınmıģsa, yazılım büyük ölçüde, yazılımın içinde veya onunla birlikte elinize geçen Microsoft belgelerinde belirtildiği Ģekilde çalıģacaktır. B. GA RA NTĠ SÜRESĠ, GA RA NTĠ ALICISI; ZIMNĠ GA RA NTĠLERĠN SÜRESĠ. Yazılım, ilk kullanıcısı tarafından alındıktan sonraki ilk yıl için sınırlı garanti kapsamındadır. Aynı yıl içinde elinize geçen ekler, güncelleģtirmeler veya yeni yazılım, garantinin kalan süresi veya 30 gün (hangisi daha uzunsa) boyunca garanti kapsamında olacaktır. Ġlk kullanıcı yazılımı devrederse, garantinin kalan süresi devralan için geçerli olacaktır. Yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, tüm zımni garanti, taahhüt ve koģullar yalnızca sınırlı garanti süresince geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerde zımni garantilerin sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkelerde zımni garantilerin veya koģulların geçerli olacağı süreyle ilgili sınırlamalara izin verilmediği için sizin için de geçerli olmayabilirler. C. GA RA NTĠ DIġI DURUMLAR. Bu garanti sizin yaptığınız veya yapmadığınız, baģkalarının yaptığı veya makul sınırlar içinde Microsoft'tun denetiminde olmayan olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz. D. GA RA NTĠ ĠHLALĠNĠN TELA FĠSĠ. Microsoft yazılımı ücretsiz olarak onarır veya değiģtirir. Microsoft yazılımı onaramaz veya değiģtiremezse, yazılımın faturasında belirtilen tutarı size iade eder. Ayrıca ekleri, güncelleģtirmeleri ve değiģtirme yapılması halinde yeni yazılımı ücretsiz olarak onarır veya değiģtirir. Microsoft bu öğeleri onaramaz veya değiģtiremezse,varsa, bunlar için ödediğiniz tutarı size iade eder. Bedelini iade alabilmek için yazılımı silmeniz, ortamları ve iliģkili malzemeleri satın alma belgesi ile birlikte Microsoft'a iade etmeniz gerekir. Garanti ihlali durumunda hakkınız olan baģvuru yolları bunlardan ibarettir. E. TÜKETĠCĠ HA KLARININ ETKĠLENMEMESĠ. Yerel yasalara göre sözleģmeyle değiģtirilemeyecek ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz. F. GA RA NTĠLERĠN KULLA NILMASI USULÜ. Garanti hizmeti için satın almanın belgelenebilmesi gerekir. 1. Amerika BirleĢik Devletleri ve Kanada. ABD ve Kanada'dan satın alınmıģ olan yazılımın garanti hizmeti veya bedelini nasıl iade alacağınızla ilgili olarak Microsoft'a aģağıdaki Ģekilde ulaģabilirsiniz: (800) MICROSOFT; Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA ; veya adresini ziyaret edin. 2. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da aldıysanız bu sınırlı garantinin sorumlusu Microsoft Ireland Operations Limited kuruluģudur. Bu garanti kapsamında baģvurabileceğiniz yerler:

13 Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ġrlanda veya ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluģu (bkz: 3. ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika DıĢında Yazılımı ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dıģında bir yerde aldıysanız ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı Ģirketine baģvurun (bkz: Türkiye'de, no'lu telefonu arayın veya sayfasına bakın. G. BAġKA GARA NTĠ VERĠLMEMESĠ. Bu sınırlı garanti Microsoft'tan aldığınız yegane garantidir. Microsoft baģka hiçbir açık garanti vermemekte, taahhütte bulunmamakta veya koģul sunmamaktadır. Microsoft, ülkenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bu lunmaması ile ilgili de zımni hiçbir garanti vermemektedir. Bu sınırlamaya rağmen yerel yasalar size herhangi bir zımni garanti veya hak tanıyorsa bu durumda talep haklarınız, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde yukarıdaki Garanti Ġhlali Telafisi maddesinde belirtilenlerle sınırlıdır. H. GA RA NTĠ ĠHLALĠ HALĠNDE ZARARLARIN SINIRLA NMASI VE SORUMLULUK KAPSAMI DIġINDA TUTULMASI. Yukarıdaki zararların sınırlanması ve sorumluluk kapsamı dıģında tutulması maddesi bu sınırlı garantinin ihlal edilmesi halleri için de geçerli olacaktır. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte olduğu gibi sizin eyaletten eyalete değiģen baģka haklarınız olabilir. Ayrıca ülkeden ülkeye değiģen diğer haklara da sahip olabilirsiniz.!!!!eulaid!!!!

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır.

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır. MICROSOFT YAZILIM LĠSANSI KOġULLARI WINDOWS 7 PROFESSIONAL Bu lisans koģulları sizinle; Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan bilgisayar üreticisi veya Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan yazılım yükleyicisi

Detaylı

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Bu lisans koşulları ( anlaşma ), Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin

Detaylı

BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ VEYA YAZILIM YÜKLEYİCİSİYLE YA DA MICROSOFT İLE YAPILAN MICROSOFT YAZILIM LİSANSI ANLAŞMASI

BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ VEYA YAZILIM YÜKLEYİCİSİYLE YA DA MICROSOFT İLE YAPILAN MICROSOFT YAZILIM LİSANSI ANLAŞMASI BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ VEYA YAZILIM YÜKLEYİCİSİYLE YA DA MICROSOFT İLE YAPILAN MICROSOFT YAZILIM LİSANSI ANLAŞMASI WINDOWS 8.1 SINGLE LANGUAGE Microsoft Windows 8.1 Single Language ile önceden yüklenmiş

Detaylı

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR.

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR. MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x,

Detaylı

Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0

Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0 Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım

Detaylı

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M S Ü R Ü M Ü : 9. 1 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgenin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI

YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN: BU BELGE, BĠLGĠSAYAR YAZILIMI, ĠLGĠLĠ MEDYA, BASILI MATERYALLER VE ONLINE VEYA ELEKTRONĠK DOKÜMANTASYON DA DAHĠL OLMAK ÜZERE BU ANLAġMA ĠLE BĠRLĠKTE VERĠLEN

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001 SpeedStream 6500 Serisi Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Parça No. 007-6775-001 6500 Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber Network. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001 SpeedStream Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Parça No. 007-0865-001 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AĞ GÜVENLĠĞĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ADOBE CREATİVE SUITE 3 WEB PREMIUM KURULUM KILAVUZU. Sistem Gereksinimleri Kurulum Kılavuzu Adobe Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

ADOBE CREATİVE SUITE 3 WEB PREMIUM KURULUM KILAVUZU. Sistem Gereksinimleri Kurulum Kılavuzu Adobe Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ADOBE CREATİVE SUITE 3 WEB PREMIUM KURULUM KILAVUZU Sistem Gereksinimleri Kurulum Kılavuzu Adobe Son Kullanıcı Lisans Anlaşması 1 2 5 Windows Intel Pentium 4 (DV için 1.4GHz işlemcili; HDV için 3.4GHz

Detaylı

Servis Açıklaması. Temel Donanım Servisi. Giriş. Servis Anlaşmanızın Kapsamı. Donanım Kapsamı Sınırlandırmaları:

Servis Açıklaması. Temel Donanım Servisi. Giriş. Servis Anlaşmanızın Kapsamı. Donanım Kapsamı Sınırlandırmaları: Servis Açıklaması Temel Donanım Servisi Giriş Dell, bu Servis Açıklamasına ( Servis Açıklaması ) uygun olarak, Temel Donanım Servisi'ni ( Servis(ler) ) sunmaktan mutluluk duyar. Teklifiniz, sipariş formunuz

Detaylı

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ Bölümün Genel Amacı: Windows XP iģletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma Bölümün DavranıĢsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü baģarıyla bitirip, uygulamaları yapıp,

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu 9215279 Baskı 2 2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan

Detaylı

Microsoft Bulut Anlaşması

Microsoft Bulut Anlaşması Microsoft Bulut Anlaşması Bu Microsoft Bulut Anlaşması; Microsoft Ireland Operations Limited ( Microsoft, biz, bize veya bizim ) ile temsil ettiğiniz tüzel kişi arasında yer almakta veya bir Üyelikle bağlantılı

Detaylı

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 4 Kasım 2011 Sınırlı donanım garantisi Genel koşullar Bu Sınırlı HP Donanımı Garantisi, müşteri olarak

Detaylı

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu. Baskı 4

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu. Baskı 4 Nokia E72 Kullanım Kılavuzu Baskı 4 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-530 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu

Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu 9209673 Baskı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-436 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu. Baskı 6.1

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu. Baskı 6.1 Nokia E72 Kullanım Kılavuzu Baskı 6.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-530 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.

Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. BÖLÜM 2 2. WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ 2.1. GĠRĠġ Kitabımızın bu bölümünde Microsoft Windows XP iģletim sistemi genel bilgiler verilerek, özellikleri ve kullanımı anlatılmaktadır. ĠĢletim sisteminin yönetilebilirlik,

Detaylı

Norton Security. Ürün Kılavuzu

Norton Security. Ürün Kılavuzu Norton Security Ürün Kılavuzu Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını çıkardı. Bu kılavuz geri dönüşümlü malzemeler

Detaylı

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Ürün Kılavuzu Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını çıkardı. Bu kılavuz geri dönüşümlü

Detaylı

Hüküm ve Koşullar için Norton Virus Protection Promise

Hüküm ve Koşullar için Norton Virus Protection Promise Hüküm ve Koşullar için Norton Virus Protection Promise AŞAĞIDA YER ALAN KOŞULLAR VE ŞARTLAR ("KOŞULLAR") SYMANTEC CORPORATION VE/VEYA YAN KURULUŞLARI ("SYMANTEC") İLE SİZİN ARANIZDA, SYMANTEC WEB SİTESİNDEN

Detaylı

Nokia E71 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5

Nokia E71 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5 Nokia E71 Kullanım Kılavuzu Baskı 5 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-346 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

16.1. Çok Fonksiyonlu Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks Kullanım Talimatı;... 89 16.2. Projeksiyon cihazı... 90 16.3. Akıllı Tahta... 93 16.4.

16.1. Çok Fonksiyonlu Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks Kullanım Talimatı;... 89 16.2. Projeksiyon cihazı... 90 16.3. Akıllı Tahta... 93 16.4. 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 BT KULLANIM KILAVUZ VE TALĠMATLARI... 3 1. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU... 3 1.1. Windows XP Kurulumu... 3 1.2. Windows 7 Kurulumu... 13 2. OFĠS PROGRAMLARI KURULUMU (OFFĠCE

Detaylı