28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ"

Transkript

1 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1

2 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

3 ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi son yıllarda, gerek küreselleşen dünya ekonomisi, gerekse içsel nedenlerle hızla değişmektedir. Şirketler yeniden yapılanmakta, piyasalarda yeni finansal teknikler ortaya çıkmakta ve yeni kavramlar gündeme gelmektedir. Bu değişime sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarının da dâhil olarak hakkaniyetli bir sağlık sisteminin oluşturulması kaynakların etkili, verimli ve rasyonel kullanımının sağlanması ile mümkün olacaktır. Günümüzde her alanda bilgiye erişim hızlanmış ve kolaylaşmış bulunmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde, sağlık hizmetlerinin finansal açıdan kesintisiz sürdürülmesi ve değişime uyumun doğru tercihlerle yapılması büyük önem taşımaktadır. Değişim sürecine uyumun sistemsiz ve gelişigüzel çabalarla elde edilemeyeceği de açıktır. Bu nedenle Kurumumuz diğer birimlerinde görev yapan personellerimiz gibi satınalma birimlerinde de çalışan personellerimizin ortak bilinç, çaba ve katkılarını sağlayan sistemli uygulamalara geçilmesi gerekmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımız teşkilat yapısında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklikler yapılmış ve Kamu Hastane Birlikleri kurulmuştur. Değişen teşkilat yapısının yanında tedarik yöntemlerinde de yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmuş bu kapsamda gerek yönerge ile gerekse genelge ve genel yazılarla mukteza düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca değişime ayak uydurabilmek için zaman zaman yapısal önlemler alınması, zaman zaman da küçük boyutlu düzeltmeler yapılması gereği sürekli olarak ortada bulunmaktadır. Yaptığımız tüm bu çalışmaların amacı kıt kaynaklarımızı etkin, verimli ve ölçülü şekilde akılcı kullanmak, satınalma birimlerinin yeni yöntemlerle ve performans değerlendirmeleri ile daha planlı, sistematik ve etkili çalışmasını sağlamak, yaptığımız tüm işleri ölçebilmek, hizmet kalitemizi yükselterek sürekli gelişmek ve nihayetinde de hem sağlık hizmeti verdiğimiz kişilerin hem de çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmaktır. Kamu Hastaneleri Birlikleri Satınalma Birimlerinde çalışan personellerimizin performansına olumlu katkıları bulunacağına inandığım bu örnek çalışmadan dolayı, emeği geçen ve katkıda bulunan tüm çalışanlarımızı içtenlikle kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Uzm. Dr. Orhan KOÇ Finans Hizmetleri Başkan Yardımcısı Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 3

4 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kurumun izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Editör: Ceren PAKMAN 4 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER A-TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞK. Mevzuat Satın Alma Birimleri İhale Yetkilisi Toplu Alım Yetkisi Birliklerde Satın Alma Yöntemi İhale Usulleri Çerçeve Anlaşmalar Yüklenmelerin Süresi Mal Alımlarında İşin Miktarın Belirlenmesi Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet İhalelere Katılmaktan Yasaklama Ödeme Süreleri Birbirinden Mal ve Hizmet Alımı Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar B- DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Afyon Mayıs Eğitimi Başlıkları Kamu Kaynaklarının Etkili ve Verimli Kullanılması Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Etkililik / Etkinlik Ekonomiklik Sağlıkta Hizmetin Verilmesinde Devlet Tarafından Kullanılan Kamu Kaynağında Verimli Etkili Ekonomik (3 E Kuralı) İlkelerinin Esas Alınmasına İlişkin Yer Alan Örnek Bazı Düzenlemeler Kaynaklar C- STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satın Alma Uygulamaları Ön Mali Kontrol İhalenin Hangi Aşamasında ve Neleri Dikkate Alarak Yapılmaktadır Firmalardan Alınan Belgelerde Uyulması Gereken Kurallar Yetki Belgeleri Süresi Harcama Birimlerinde İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Aşamasında Yapılan Kontroller Strateji Geliştirme Birimi Tarafından Yapılan Kontroller Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri Ön Mali Kontrol Nedir Kapsam Nitelik Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Çalışma Konusuyla İlgili Temel Sorunlar, Karşılaşılan Güçlükler, Çözüm Önerileri D- KAYNAK GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık İşletmelerinde Enerji Verimliliği Çalışmaları Sağlık Tesislerinde Yakıt Sistemleri Dönüşümü Sağlık Kuruluşlarında Elektrik Kullanımı ve Giderleri Sağlık Kuruluşlarında Enerji Tedariki Elektrik ve Doğalgazda Serbest Tüketicilik Ticari Alanlar Ticari Alanların işletilmesine İlişkin Süreçler Kiralama Karşılığı Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet Alanlarının İşletilmesi Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 5

6 E- MERKEZİ SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Merkezi Alımlarda Talep Oluşumu Tıbbi Hizmet Alımlarının Takibi ve Değerlendirilmesi Tıbbi Hizmet Alımları ile İlgili Yürürlükte Olan Mevcut Genelgeler F- STOK ANALİZ VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI 1- Kamu Hastaneleri Birliklerinde Mal Alımları ve Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Malzeme İhtiyaç Tespiti ve Planlanması Sözleşme ve Sipariş yöntemi Yeni Stok Yönetimi Genelgesi Genelge Özeti Stok Yönetimi Uygulamaları İhale Dokümanlarının Oluşturulması Stok Kontrol Süreci ile İlgili Kavramlar Stok Yönetim İşlemleri ve Görev Dağılımları Stok Yönetimi Birimlerinin Görevleri İhtiyaç Tespit Ve Planlama İşlemleri Malzeme Devirlerine İlişkin İşlemler Genel Hususlar Malzeme Devirlerine İlişkin İşlemler Stok Yönetimine İlişkin Diğer Hususlar Taşınır Kayıt İşlemleri Muayene Kabul ve Taşınır Kayıt Yöntemleri Taşınır İşlemlerine İlişkin Diğer Hususlar 2- Malzeme Kaynak Yönetimi Sistemi (MKYS) G- DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Analitik Bütçe Programı ve İhale Onay Belgesi Döner Sermaye Analitik Bütçe Programı H- TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞK. 1- Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Hizmet Alımları ile İlgili Halen Yürürlükte Olan Genelgeler ve Özetleri 2- Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşmeler Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Mal Alımları Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Hizmet Alımları Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Yapım İşleri Temel İlkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşma ihalesinin yaklaşık maliyeti İhale Kayıt Numarası Alınması İhale Dokümanının Hazırlanması İhale Onayının Alınması İhale Komisyonu Çerçeve Anlaşma İşlem Dosyası Çerçeve Anlaşma İhaleleri İlanları, Süreleri vekuralları İstenecek Belgeler İhalenin Karara Bağlanması ve Listenin Oluşturulması Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

7 Çerçeve Anlaşmaya Davet Edilen İsteklilerin Görev ve Sorumluluğu Aşırı Düşük Teklifler Kurum Payı Oniki Ayda Bir Yapılacak Yeterlik Değerlendirmesi Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri İdarenin çerçeve anlaşmayı feshetmesi Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Şikayet Süreci 3- Münferit Sözleşmeler Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar Tekliflerin Reddedilerek Münferit Alımdan Vazgeçilmesi 4- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Hükümler İhale süreci ile ilgili 4734 sayılı Kanunda yer alan yasaklama hükümleri Sözleşme süreci ile ilgili 4735 sayılı Kanunda yer alan yasaklama hükümleri Çerçeve anlaşma ihaleleri ve münferit sözleşme alımları ile ilgili yasaklama hükümleri Doğrudan temin alımlarında yasaklama işlemleri 2886 sayılı Kanunda yer alan yasaklama hükümleri Yasaklamayı Gerektirir Durumun Tespitinde Dikkat edilecek Hususlar Yasaklamayı Gerektirir Durumları İdarelerce Bildirilmesi Cumhuriyet Savcılığına bildirim Yasaklama taleplerinin Kurumumuza bildirimi Yasaklama taleplerinin zamanında bildirilmesi Yasaklama taleplerinde Kurumumuza gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler İ- İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI Hastane Çamaşır Hizmetleri Maliyet Analizi Pozitif Listede Yer Alan Tıbbi Cihazların Fiyatlandırılmasına Yönelik Saha Çalışması Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 7

8 TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 8 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

9 TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1.A. MEVZUAT 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kamu İhale Kurumunca çıkartılan ikincil mevzuat Söz konusu mevzuat Kamu İhale Kurumunun sitesinde yayımlanmaktadır sayılı Devlet İhale Kanununun, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ve bunlarla ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması hakkındaki hükümleri 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Devlet İhale Kanununun yukarıda belirtilen konular dışındaki hükümleri halen yürürlükte bulunmakta olup, bu hükümler Devlete gelir sağlamaya yöneliktir. 1.B. SATIN ALMA BİRİMLERİ Bakanlığımızca ve kurumumuzca yayımlanan genelgeler/genel yazılar Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarca yayımlanan ve satın alma işlemlerinde etkisi olan mevzuatın da takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin; Başbakanlık tarafından yayımlanan tasarruf tedbirleri düzenlemeleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan KDV tevkifat oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan geri ödeme esasları gibi sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış ikincil mevzuatın sağlıklı bir şekilde uygulanmasının en önemli unsurlarından biri, Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde Satın Alma Birimlerinin kurulması ve bu birimlerde yeteri kadar bilgi ve deneyim sahibi personelin görevlendirilmesidir. 1.C. İHALE YETKİLİSİ İhale Yetkilisi Genel Sekreterlerdir. Genel Sekreterler ihale yetkisini, ilgili mevzuat dâhilinde harcama yetkisi devri ile Başkanlara devredebilirler. Doğrudan temin limitleri dâhilinde kalan mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinin ilgili sağlık kurumu ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticilerine veya hastane yöneticiliği görevini yürüten Başhekimlere yetki devri yapılabilir yılı ihtiyaçları için Genel İzin verilmiştir 2012/3 sıra nolu genelgemiz ile işin bitim tarihi ü geçmeyecek şeklide Genel İzin verilmiştir. Ancak tarihli yazımız ile yeni düzenlemeler yapılmıştır tarihine kadar yapılacak alımlar için bu izin geçerli olacaktır. Döner sermaye bütçesinin yatırım ödeneklerinde hastane yöneticisine yetki devri yapılmayacaktır. Hastane yöneticisine yetki devri hususunda Kurum İznine istisnai durumlarda başvurulacaktır. 1.D. TOPLU ALIM YETKİSİ Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 9

10 TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüklerinin toplu alım yetkisi kaldırılmıştır. Devam eden ihaleleri İl Sağlık Müdürlüğü sonuçlandıracaktır. Devam eden sözleşmelerin yükümlülüklerini Kamu Hastaneleri Birlikleri yerine getirecektir. 1.E. BİRLİKLERDE SATINALMA YÖNTEMLERİ YÖNTEM E. Birliklerde Satınalma Yöntemleri Yöntem-1 Muayene Kabul Tek Merkezde yapılabilir Kamu Hastaneleri Birliği Satınalma Birimi Muayene ve Kabul İşlemi talep yapılan hastanelerce yapılabilir YÖNTEM E. Birliklerde Satınalma Yöntemleri Yöntem-2 Muayene Kabul Tek Merkezde yapılabilir Kamu Hastaneleri Birliği X sağlık tesisinde ihale yapılarak sonuçlandırılır Muayene ve Kabul İşlemi talep yapılan sağlık tesislerince yapılabilir 10 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

11 TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNTEM E. Birliklerde Satınalma Yöntemleri Yöntem-3 Eğitim ve Devlet Hastaneleri ADSM Kadın Doğum Kamu Hastaneleri Birliği Bu karma yöntemde de Muayene ve Kabul İşlemi tek merkezde veya talebi yapan sağlık tesislerinde yapılabilir 1.F. ALIMLARDA HANGİ İHALE USULÜ Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Temel ihale usulleridir. Pazarlık usulü Doğrudan Temin Çerçeve Anlaşmalar 1.F. ÇERÇEVE ANLAŞMALAR NEDEN ÇERÇEVE ANLAŞMALAR Sağlıklı Stok Yönetimi İçin En Uygun Alım Yöntemi Hızlı Ve Etkin Bir Satın Alma Yöntemi (Acil Alım Yöntemi Değildir.) Toplu Satın Almalar 1.F. İçin ÇERÇEVE Uygun Bir Satın ANLAŞMALAR Alma Yöntemi İhaleye Katılım Maliyetini Düşürür 15 A Hastanesi Münferit Sözleşme B Hastanesi Münferit Sözleşme C Hastanesi Münferit Sözleşme Genel Sekreterlik Satın Alma Birimi Çerçeve Anlaşma Toplu Münferit Sözleşme Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 11

12 TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1.G. YÜKLENMELERİN SÜRESİ Yüklenmelerin süresi genel kural olarak Bütçe yılı ile sınırlıdır İstisnalar vardır. Süreklilik arz eden alımlarda gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılabilir. Kamu Hastane Birliklerince, döner sermaye kaynaklarından yapılacak gelecek yıllara yaygın yüklenmelerin süresi 3 (üç) yılı geçmeyecektir. Kurumumuzdan izin alınmadan üç yılı geçen yüklenmeler yapılmayacaktır. Mal alımlarında Kit Karşılığı Cihaz Kullanma uygulamasında 3 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılabilir. ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME (İlaç, Tıbbi Malzeme, Akaryakıt,Yiyecek) yapılabilir. 1.G. YÜKLENMELERİN SÜRESİ 18 Ertesi Yıla Geçen Yüklenme Bütçede Ödeneğin %50 sini Ertesi Yıla Geçen Yüklenme süresi 12 ay Gelecek Yılın Haziran Ayını Geçemez Yüklenme 1.H. MAL ALIMLARINDA İŞİN MİKTARININ BELİRLENMESİ Mal alımlarında işin miktarının belirlenmesinde en önemli etken sağlıklı bir stok yönetimi ve ihtiyaç tespitinin gerçekçi belirlenmesidir. Temel prensip bu olmakla 1.H. MAL birlikte; ALIMLARINDA İŞİN MİKTARININ BELİRLENMESİ İhale dokümanlarında %20 iş artışı/iş eksilişi dikkate alınmalıdır. 20 İhtiyaç 100 Tespiti 100 İhale 100 Sözleş me Sonu 80 İş Eksili şi 120 İş Artışı 100 birimlik ihtiyaç yıl içinde 70 e düşerse iş eksilişi yapılsa dahi %10 luk ihtiyaç fazlası ürün oluşacak ALTERNATİF YÖNTEM İhtiyaç 100 Tespiti 85 İhale 85 Sözleş me Sonu 68 İş Eksili şi 102 İş Artışı 12 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

13 TIBBİ HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNTEMLERİ DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1.İ. MAL ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET Mal alımlarının yaklaşık maliyet tespitinde; Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemine (MKYS) aktarılan veriler mutlaka kullanılacaktır. Türkiye Ortalamaları (Birim Tavan Yaklaşık Maliyet) Birliğin veya Sağlık Tesisinin fiyatları da göz önüne Esas Birim Yaklaşık Maliyet Teklifler değerlendirilirken Referans Fiyat Aralığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 1.J. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hükümleri çerçevesinde yapılan ihaleler veya sözleşmeler kapsamında ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektiren bir durumun tespiti halinde, konu ivedilikle Kamu Hastane Birliklerince, Kurumumuza bildirilecektir. 1.K. ÖDEME SÜRELERİ Ödeme süreleri İhale Dokümanlarında belirtilmelidir. Gelir (nakit) - gider dengeleri gözetilerek süre belirlenmelidir. Mali durumu iyi olanlar 90 gün ve altı belirlemelidir. Mali durumu iyi olmayanlar 120 gün ve üzeri belirleyebilir. Muayene-Kabul / Ödeme Evrakının Düzenlenmesi / Muhasebe Birimi (Saymanlık) kayıtlarına Alınma işlemleri çok kısa sürede olmalı ve bu süreçler kayıt altına alınmalıdır. 1.L. BİRBİRİNDEN MAL VE HİZMET ALIMI Birliğe bağlı sağlık tesisleri arasında yapılacak mal ve hizmet alımlarda Protokol Faturalandırma-Fiyatlandırma yapılmayacaktır. Birlikler arasında, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Diğer Kamu Sağlık İdareleri (Asker ve Üniversite Hastaneleri) arasında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir. Bu konuda nasıl hareket edileceği hususunda Genelge hazırlanmaktadır. Hizmeti alan Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmeti faturalandıracaktır. 1.M. DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILACAK ALIMLAR Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlarda; Bakanlığımızca yayımlanan 06/10/2011 tarihli ve 2011/53 sıra nolu genelge (En Az 3 Değişik Markada Ürün) Kurumumuzca yayımlanan 05/09/2012 tarihli ve 970 sayılı genel yazıda (Yerli Ürün) yer alan düzenlemelere uygun olarak hareket edeceklerdir. Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 13

14 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 14 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

15 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AFYON MAYIS EĞİTİMİ BAŞLIKLARI 1- İhale süreçlerinde hastanelere Kamu İhale Kanunu kapsamında mal veya hizmet alımlarının muayene kabul süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük olması neticesinde ortaya çıkan kamu zararından herhangi bir kusuru olmasa dahi harcama yetkilisi ve ihale yetkilisinin sorumluluğu ile bu konuda Sayıştay Genel Kurulunun 2007 yılında kamu zararlarında sorumlulukların belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı değerlendirilmesi. 2- Müfettişlerce yapılan ihale dosyası incelemelerinde, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde Kamu ihale Mevzuatı açısından doğru ve gerçeği yansıtan bir fiyat belirlemesinin yapılıp yapılmadığının ortaya konulmasında, Müfettiş tarafından ortalama belirlenen fiyatın idarenin belirlediği fiyattan daha düşük olduğu bu nedenle kamu zararı ortaya çıktığı sonucuna varılarak sorumlular hakkında tazmin işlemine gidilmesi. 3- Türkiye nin birçok ilindeki sağlık kuruluşuna mal satan bir firmanın aynı malı ülke bazında hastaneler düzeyinde farklı fiyatlardan satması ve bu nedenle söz konusu malı diğerlerine göre yüksek fiyattan satın almak durumunda (açık ihale veya doğrudan temin) kamu zararı doğması. 4- Bütün ihaleler için tek bir ihale komisyonu kurulması ve tüm ihalelerin bu komisyonca yapılması. 5- KİK kanununda istisna edilen kamu kurum veya kuruluşlarından hastanelerin mal aldıkları görülmektedir. Yapılan bu alımların piyasa fiyatlarından yüksek olması halinde kamu zararından bahsedilebilip bahsedilemeyeceği. 6- Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hata yapıldığının ihale aşamasında farkına varılması halinde, yapılan hata idare tarafından düzeltilip, tekliflerin yeniden değerlendirilmesinde mevzuata aykırılık olup olmaması. 7- Alternatif teklif verilebilmesi, Açık ihale usulünde ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde istekli ile fiyat pazarlığı yapılıp yapılamayacağı, Komisyon sorgulama yapmadan aşırı düşük teklif olarak tespit ettiklerini değerlendirme dışı bırakabilmesi. 8- İşçi ücretlerinin ayın belirli bir gününde ödenmesi gerektiğine dair dokümanda düzenleme yapılması mevzuata uygun olup olmadığı. 9- Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri.b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları K.İ.K. 19. Maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilmiş geçici teminat mektubu kullanılmış sonra ihale iptal edilmiştir. Aynı iş ikinci kez ihale edildiğinde aynı mektup kullanılmış Mektup ilan tarihinden önce alındığından ihaleden elenip elenemeyeceği. 11- Sözleşme ile İdari Şartname veya genel şartnameler arasında uyumsuzluk varsa ne yapılabilir. 12- Yüklenicinin bir başka ihale veya sözleşmeden dolayı yasaklanması mevcut sözleşmenin yürütülmesini etkileyip etkilemeyeceği. 13- Sözleşmenin imzalanmaması dolayısıyla kamu görevlilerinin sorumluluğu söz konusu olacak mıdır ve idarenin rücu işlemi nasıl gerçekleşecektir. 14- Yasak fiil veya davranışların ihalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra tespit edilmesi halinde idare nasıl bir işlem yapacağı, İhale yetkilisinin ihaleyi iptal işleminin hukuki sonuçları nelerdir ve iptal işlemi üzerine idarece neler yapılmalı, İhale aşamasında yasak fiil ve davranışlarda bulunan istekliye hangi tür yaptırımlar uygulanacağı. 15- Bazı hastane denetimlerinde satın alma birimlerinde kamu personeli olmayan hizmet satın alma yoluyla çalışan otomasyon firması personelinin çalıştıkları sıklıkla gözlemlenmekte ve Müfettişlerce söz konusu husus tenkit edilmektedir. Yapılacak ihalelerde Kamu İhale Kanunu temel ilkeleri ile yaklaşık maliyetin gizliliği vs. hususlar göz önünde bulundurulduğunda adı geçen birimlerde firma personelinin çalıştırılmaları uygun mu, bu konuda hastane yönetimine sorumluluk yüklenebilir mi. 16- Hizmet alımlarında (temizlik, güvenlik, yemek ve otomasyon hizmetleri gibi) uzun süreli işler olduğundan gerek güvenlik zafiyeti gerekse yerel personel ile çalışmak zorunda kalınması gibi nedenlerden dolayı doğu ve güneydoğu dışından hiçbir firma bu ihalelere katılmak istememektedir. Böyle olunca ihaleye katılan ve kazanan yerel firmalardır. Mal alımlarında uzaktan teklif vermek, ihaleyi kazandığında kargo Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 15

16 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ile göndermek mümkün iken hizmet alımları işin başında durmayı gerektirdiğinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışındaki firmalar ilgi göstermemekte ve ihale fiyatı yükselmektedir. Bunun için merkezi alım çözüm olabilir mi. 17- Satın alma memurları ile ihale komisyonu üyeleri özellikle yüksek tutarlı ihaleleri (Hizmet Alımları gibi) gergin geçirmekte, isteklilerin tahrik ve tehditlerine maruz kalmaktadır. Kolluk kuvvetleri emniyet tedbirlerini ihale günü almakta ancak kişisel çıkar ve kinler ihale sonrası da sürmekte, özellikle güneydoğu ve doğu bölgelerinde satın alma memurları ve ihale komisyonu üyeleri tehdit almakta ve huzursuz olmakta, bu nedenle ihale komisyonlarında görev almak istememektedir. Türk Ceza Kanununda kadınlara ve sağlık personeline yönelik korucuyu hükümler gibi ihale komisyonu üyelerini de koruyan hükümler konulabilmesinin mümkün olup olmadığı. 18- Hastanelerimizde kurulan ihale komisyonlarındaki üyeler, genelde hekimlerden ya da diğer sağlık personelinden seçilmekte, bu kişilerin ise ihale mevzuatı konusunda bilgileri ya hiç ya da çok az bulunmaktadır. İhale komisyonunda bulunan satınalma sorumlusu ya da satın alma memuru diğer üyelerin (komisyon başkanı dahil) ihale mevzuatındaki bilgi yetersizliği nedeniyle özellikle belge eksiklikleri konusundaki değerlendirmeye tek başına yapmakta ve tek başına inisiyatif kullanmaktadır. Bu kişinin yaptığı hata ya da usulsüzlükten tüm komisyon üyeleri zarar görmektedir. Ayrıca ihaleye katılan istekliler bu durumu görünce ihaleyi tek kişinin yönettiği düşüncesine kapılmakta, idareye ve ihale komisyonuna karşı güvensizlik oluşmaktadır. Bu nedenle ihale komisyonuna üye seçilecek kişilerin en azından ihale mevzuatı hakkında eğitime katılmış ve sertifika almış kişiler arasından seçilme zorunluluğu getirilip getirilemeyeceği Sayılı Kamu İhale Kanununda, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda veya Sağlık Bakanlığının Genelgelerinde süresi biten ihalelerin veya sözleşmelerin süresinin uzatılabileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme veya hüküm bulunmadığı halde Başhekimlik Onayına ve ek karara istinaden temizlik hizmeti alım ihalesinin aynı şartlarla 3 yıl daha uzatıldığı yapılan soruşturma neticesinde tespit edilmiştir. Bu kapsamda adli, idari ve mali yönden nasıl bir değerlendirme yapılabilir. Kamu İhale mevzuatı kapsamında yapılan ihalelerle ilgili Müfettişlerce yapılan inceleme/soruşturmalarda işlenen fiillerle ilgili ihaleye fesat karıştırma veya edimin ifasına fesat karıştırma şeklinde kanaat belirtilerek sonuca bağlanan ve doğrudan savcılıklara gönderilen raporlardan çoğunun Savcılıklarca TCK 257 kapsamında görevi kötüye kullanma suçu kapsamına sokularak 4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme yoluyla tekrar Müfettişlerce değerlendirilmesi istenmektedir. Bunun sebebinin, İhaleye fesat ile edimin ifasına fesat suçlarının Müfettiş raporlarında kanundaki tanıma uygun olarak fiilin hileli davranışla işlendiğinin açıkça ortaya konulması gerektiği şeklinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hileli davranışın ortaya çıkmasındaki saiklerin neler olduğu. KAMU KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI Üzerinde yaşadığımız dünyada mevcut kaynaklarımızın sınırlı olması ve bunun karşısında ihtiyaçların ise sınırsız olması sürdürülebilir bir yaşam için kaynakların doğru bir biçimde kullanılması şartını beraberinde getirmiştir. Kamu kesiminin varlığına yol açan temel sebep sayılabilecek ortak ihtiyaçların karşılanması için devletin birtakım hizmetlerden yararlanması, bir kısım malları kullanması gerekir. Yine büyüme ve kalkınma hızını artırmak, gelir dağılımını iyileştirmek, kaynak dağılımını düzeltmek gibi çeşitli amaçlar bazen tıpkı kollektif hizmetler sağlamada olduğu gibi devleti doğrudan mal ve hizmet alımına yöneltir. Bütün bunların anlamı kamu harcamalarının yapılma zorunluluğunu gösterir. İnsanlığın varlığını devam ettirmesinde en önemli ihtiyaçlarından biride kaliteli zamanında ve pahalı olmayan bir sağlık hizmeti almasıdır. Ayrıca kurumlar tarafından bakıldığında ise sağlık hizmetinin verimli bir şekilde verilmesi de ayrıca ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar kamuya sağlık hizmetinin verilmesi elzem bir görev olsa da bu hizmetlerin verilmesi esnasında kamuya ait kullanılan maddi ve beşeri kaynakların sınırlı olması bu kaynakların en doğru yani etkili,verimli ve ekonomik kullanılmasını gerektirir ki bu sayede mevcut kaynaklarla daha çok kişiye sağlık hizmeti daha etkin ve maliyeti uygun bir şekilde verilerek 16 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

17 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI toplam refahın artışına en iyi şekilde katkıda bulunulmuş oluruz. Aynı şekilde özel sektörde her ne kadar sağlık hizmeti versede asıl amacı kâr etmek olduğundan kaynaklarını en az girdi ile en fazla çıktıyı en iyi kalite ve netice ile almak isteyecektir. Dolayısı ile kaynakların doğru biçimde kullanımı kamunun olduğu kadar özelinde gündemindedir. Günümüzde uluslararası rekabetin yoğunlaşması, devletin rolü ve fonksiyonlarının değişimi, kamu kaynaklarının artan talep karşısında yetersiz kalması yönetime katılma ve yönetimin faaliyetlerinin sonuçlarının denetlenmesini ön plana çıkardığından yeni kamu yönetiminde katılımcı ve paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir, stratejik ve performans yönetimine dayalı, gelecek, sonuç ve hedef odaklı, yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı, yatay organizasyon yapısı ve yetki devri, yönetime değer katan sistem odaklı denetim, Stratejik Planlama ve performans yönetimi, Performansa dayalı çok yıllı bütçeleme, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun tahakkuk esaslı muhasebe, kapsamlı ve şeffaf borç yönetimi, yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontrol (İç kontrol, İç denetim, Dış denetim) öne çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kamu kaynaklarının kullanılmasında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması içinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile birlikte olmaktadır. Kamu kaynağının tanımı ile verimli, etkili/etkin ve ekonomik kavramlarına (3 e kuralı) 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda önemli bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Buna gore harcamaların yapılmasının sağlandığı bir havuz olarak nitelendirilebilecek kamu kaynağı söz konusu kanunda Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler şeklinde ifade edilmiştir. Kamu kaynaklarından yapılan kamu gideri dediğimizde ise Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler olarak anlaşılması gerekmektedir. Aşağıdaki tablodan da 5018 sayılı kanun kapsamında yukarıda belirtilen esaslara tabi olan sağlık kurumlarını görebiliriz. Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 17

18 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareleri Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler (I sayılı cetvel) Özel Bütçeli İdareler (II sayılı cetvel) Düzenleyici ve Denetleyici İdareler (III sayılı cetvel) Sosyal Güvenlik Kurumları (IV sayılı cetvel) Mahalli İdareler Belediyeler İl Özel İdareleri 5018 de SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURUMLAR Sağlık Bakanlığı (I Sayılı Cetvel) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (I Sayılı Cetvel) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (I Sayılı Cetvel) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (II Sayılı Cetvel) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (II Sayılı Cetvel) Söz konusu kanun ile kamu kurumlarının kaynak kullanımında gözeteceği etkililik, ekonomiklik ve verimlilik,esaslarını şu şekilde açıklanabilir. ETKİLİLİK/ETKİNLİK Etkinlik hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Etkinlik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler. Sonuç/çıktı formülü kullanılarak hesaplanır. Etkinlik hedeflerin ne ölçüde başarıldığını ve bir faaliyetin planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi gösterir. Kamu kesiminde mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin verimliliğin ölçülmesinde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle verimlilikten daha geniş olan etkinlik kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Etkinlik verimlilikten farklı olarak daha çok amaç ve hedeflerle ilgilidir. Bir kurumun amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını veya ulaşma derecesini gösterir. Yani etkinliğin ölçümü önceden amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve daha sonra üretim süreci sonucunda gerçekleşen durumun sözkonusu amaç ve hedeflerle karşılaştırılması şeklindedir. Bir faaliyetin etkin olarak ifade edilebilmesi için, sözkonusu faaliyetin kurumun, plan, program, amaç ve hedeflerine en iyi derecede yaklaşması gerekir. Örneğin hastanenin sağlık hizmetlerinin etkinliğini sözkonusu hizmetlerdeki artış ve verimlilik sonucunda, sağlık programının amacına ulaşıp ulaşmadığı ve hastalık rakamlarında azalma sağlanıp sağlanmadığı şeklinde ifade edebiliriz. Verimlilik-Etkinlik İlişkisi Verimlilik ve etkinlik, bir kurumun başarısını ve performansını, değerlendirmede kullanılan önemli kavramlardır. Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk (VET) Performans Denetiminin (Performance Audit) unsurlarını oluşturmaktadır. Bir kurumun gerçek performansını değerlendirebilmek için örneğin bir hastanenin Durumunun verimlilik, etkinlik ve tutumluluk açısından ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Çünkü bu kavramlar bazen birbirlerinin yerine kullanılmasına rağmen aralarında önemli farklar vardır. Bunlar; 1- Etkinlik kavramı verimlilik kavramından daha geniş bir anlam ve içeriğe sahiptir. 2- Verimlilik yalnızca kamu hizmetlerinin niceliksel birimler cinsinden ölçülebildiği yerlerde yararlı olurken, buna karşın etkinlik bütün kamu hizmetleri için sözkonusudur. 3- Etkinlik bir kamu hizmet biriminin çıktılarını mümkün olan ekonomik ve siyasal bütün yollardan azamileştirmeye çalışırken, verimlilik etkinliğin başlıca öğelerinden sadece birisi olarak çıktıların maksimizas- 18 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

19 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI yonunu etkinlikle birlikte sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı standarttaki iş, mal veya hizmetin en az maliyetle elde edilmesini ifade eder. Girdi/maliyet formülüyle hesaplanır. Örneğin ülkemizin 2003 yılından itibaren girmiş olduğu Sağlıkta Dönüşüm süreci ile birlikte sağlık hizmetinde maliyetlerin azaltılması amacına yönelik olarak uygulamada görülen somut adımlar olmuştur. Bu dönemde sağlık ekonomisi bakımından ilaç harcamaları en çok odaklanılan konulardan biri olmuştur. Yapılan reformlarla birlikte artan kamu sağlık harcamalarını kamu harcamalarını kısma politikası çerçevesinde öncelikli olarak ilaç politikalarında önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir yılının başından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu nda ilaç bedellerinin geri ödenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar ise yeni ilaçların geri ödeme listesine alınmasında farmakoekonomik analizleri zorunlu kılma üzerine odaklanmıştır. Ayrıca genel olarak Sağlık Bakanlığı ndaki sağlık bilgi sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen MEDULA Sistemi ile çok önemli gelişmeler elde edildiğini söyleyebiliriz. VERİMLİLİK Verimlilik, üretim sırasında kullanılan girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmemizde bizlere yardımcı olur. Kaynakları kullanmanın optimum düzeyini bulmak için, kullanılan kaynaklar ile sağlanan ürünler arasında oransal bir ilişkinin kurulması gerekir. İşte verimlilik kısaca çıktılar (mallar, hizmetler) ile bunların üretiminde kullanılan üretim faktörleri (kaynaklar) arasındaki oransal bir ilişki olup çıktı/girdi formülü kullanılarak hesaplanır. Verimlilik esas itibariyle, yapılan faaliyetin girdi ve çıktılarının sayısal olarak ölçülebildiği, örneğin maliyetlerin ve sonuçların (faydaların) parasal olarak ifade edilebildiği durumlarda sözkonusu olan bir kavramdır. Bir faaliyetin verimli sayılabilmesi için; 1) Aynı girdi ile daha fazla çıktı sağlanması, 2) Aynı çıktının daha az girdi ile elde edilmesi, 3) Çıktının girdi artışından daha yüksek düzeyde artırılması gerekir. Örneğin bir hastanede sağlık hizmetlerinin verimliliğinden söz edilebilmesi için, verili bir personel, ekipman v.s. ile daha fazla hastaya sağlık hizmetlerinin verilmesi veya aynı hizmetin daha düşük maliyet (daha az personel, ekipman v.s.) ile sağlanması veyahut ta sağlık hizmeti verilen hastaların sayısı artarken, bu hizmet için kullanılan üretim faktörlerinin hasta sayısına nazaran daha az artması gerekir. Ancak burada kalite durumunun da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bir kurumda kaliteli mal ve hizmet üretilmesi üretim faktörlerinin iyi ve verimli kullanıldığının da göstergesidir. Kaliteyi de dikkate alarak belli düzeydeki bir çıktının en az girdi ile elde edilmesi ya da belli bir miktar girdi ile maksimum çıktı (mal, hizmet) sağlanması verimliliktir. Verimlilik yerine bazen, prodüktivite, rantabilite gibi kavramlar kullanılmaktadır. Fakat verimlilik prodüktivite ve rantabiliteden farklı olarak standartların varlığını gerektirmektedir. Verimlilik ise prodüktiviteyi de kapsayan geniş bir kavramdır. Prodüktivitenin herhangi bir performans standardı ile ilişkisinin kurulmasıdır. SAĞLIKTA HİZMETİNİN VERİLMESİNDE DEVLET TARAFINDAN KULLA- NILAN KAMU KAYNAĞINDA VERİMLİ, ETKİLİ, EKONOMİK (3 E KURA- LI) İLKELERİNİN ESAS ALINMASINA İLİŞKİN YER ALAN ÖRNEK BAZI DÜ- ZENLENMELER Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge: Temel ilkeler- MADDE 5- Kurum taşra teşkilatında görevli her derece ve unvandaki personel, kendi yet- Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 19

20 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI kileri dâhilindeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve hizmet sunumunda, hasta ve çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı ilkeleri çerçevesinde, kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın (ekonomiklik unsuru), performans hedeflerine uygun, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamakla görevlidir. Bu ilkeyi gerçekleştirmeye yönelik olarak, kalkınma plan ve programlarında yer alan hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ve hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle kurulacak birliklerin sayısı, bölgeleri ve gruplandırılması, birliklerde görevlendirilecek kadrolu personel ile sözleşmeli yönetici uzman ve büro personelinin nitelik ve sayıları Kurum tarafından belirlenir. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi: Amaç Madde 1- Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. A- Global Bütçe Uygulaması Global bütçe uygulamasını 2006 yılından bu yana uygulamaktadır. Bu uygulama ile sağlık harcamalarının her yıl için belirlenen limit içerisinde ve Sağlık Bakanlığı tarafındaki harcamalar kontrol altına kalması amaçlanmıştır B- Sağlık Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları 2005 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanan muhasebe programı sayesinde kurumların bütün mali verileri bakanlıkça anlık olarak izlenmeye başlanmış ve daha sağlıklı, gerçekçi mali politikalar oluşturulmuştur. C- Döner Sermayeli Kurumlarda Bütçe Uygulamaları 2008 yılından itibaren merkezî web tabanlı Bütçe programı uygulamaya konulmuş ve kurum bütçeleri, yıl içi aktarma ve ek bütçe işlemleri elektronik ortamda yapılmakta ve takip edilmektedir. D- Kurumların Mali Durumlarının Takibi Kurumların mali yapısı yakından takip edilmektedir. E- Kurumlar Arası Hizmet Satın Alma Kamuya ait sağlık hizmet sunucularını, ihale yapmaksızın birbirlerinden protokol ile mal veya hizmet alabilme imkânına kavuşturduk. G- Stok Takip İşlemleri Stok takip işlemleri tüm kurumların entegre olduğu Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) ile takip edilmektedir. Stok Fazlası Taşınır Modülü uygulamasına geçerek stok fazlası malzeme ve ilaçların, diğer kurum ve kuruluşlara devredilmesi sağlandı. İhale öncesinde, İhtiyaç Fazlası ve Stok Fazlası Taşınır Modülleri nin sorgulanması zorunlu hale getirip, ihtiyaç fazlası olan demirbaş ve sarfların bedelsiz olarak devri sağlanmıştır. Stok yönetiminin il düzeyinde daha etkin bir şekilde takibi için İl Stok Koordinasyon Ekipleri kurulmuştur. H- İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi Hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek işçi sayısının ve ücretlerini tespitine yönelik kriterler belirlenerek uygulamaya konulmuştur. 20 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülecek ön mali

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Ön Mali Kontrol Yönergesi

Ön Mali Kontrol Yönergesi Adıyaman Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adıyaman Üniversitesi harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük merkez ve taşra harcama

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.04.558/00093 09.02.2009 Konu : Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz harcama birimlerince

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Muğla

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol Esasları, Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, Üniversite bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Karabağlar Belediyesi harcama birimleri

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi harcama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi harcama

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Dumlupınar Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :89456481/612.02/863 04/03/2015 Konu :Ön Mali Kontrol İşlemler Yönergesi MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 5018 sayılı Kamu Mal Yönetimi

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü Strateji

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2012 Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi I BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi I BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi I BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (Değişik: 19/10/2011-769, Değişik: 02/06/2015-483)

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı