İSAV 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSAV 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İSAV 2011 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI İskenderpaşa Mh. Kıztaşı, Kâmilpaşa Sk Fatih/İst. Tel : ( ) Fax : Web Site: isavvakfi.org

2 İ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, değerli âlim, mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek, özellikle bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak ve İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yaptırmak gayesiyle atılmış bir adımdır. * İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle araştırma merkezleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek, ilim adamlarını araştırmalar yapmak maksadıyla yabancı ülkelere göndermek, araştırma bursları vermek, araştırmacılara İslâmî İlimler Araştırma Ödülü vermek; * Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ilmî kuruluşlarla münasebet kurmak, millî ve milletlerarası seminer, kongre ve konferanslar düzenlemek, ilmî toplantılara araştırmacı göndermek; * Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kazanç amacına yönelik olmayan yüksek öğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bu konularda öğretim görenlere ve doktora yapanlara burslar tahsis etmek; * İlmî konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, kitap teşhir ve satış yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, gazete, mecmua ve benzeri yayınlar yapmak; * İslâmî ilimler alanında yapılmış yerli-yabancı araştırmaları değerlendirmek, lüzum görünenleri Türkçeye tercüme etmek ve yayınlamak. Vakfın gerçekleştirdiği ilmî toplantı metinlerini diğer yabancı dillere çevirerek neşretmek; * Bugünkü medeniyetin meydana gelmesinde ve gelişmesinde İslâm âlimlerinin mevkiini ve tesirlerini belirtmek; * Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye destek olmak üzere ve gelir sağlamak amacıyla işletmeler kurmaktır. 2

3 İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI NIN 2011 YILI FAALİYETLERİ Muhterem Kurucularımız! Vakfımız, kuruluşundan bu yana her yılın Ocak ayında Kurucular Kurulu toplantılarını yapmıştır. Bugün de 2011 yılı Kurucular Kurulu Toplantısını yapmak üzere ve 41 nci kuruluş yılını değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantıya başlarken öncelikle bugüne kadar vakfımıza hizmeti geçenlere şükranlarımızı sunuyor, âhirete irtihal eden kurucularımıza rahmet diliyor, hayatta olanlara da sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz. Geçtiğimiz dönem içinde vakfımız kurucularından hakkın rahmetine kavuşmuş değerli kurucularımızı ve özellikle de vefat eden kurucumuz merhum Prof. Dr. Asaf Ataseven in oğlu ve halefi Mehmet Fatih Atasevin e Cenâb-ı Hakk tan rahmet diliyor, vakfımıza katkılarından dolayı aramızdan ayrılan kurucularımızı hayırla yâd ediyoruz. 42 yıldan buyana faaliyetlerini devam ettiren İSAV, birçok zorluğu aşarak 17 si milletlerarası olmak üzere 66 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş, düzenlenen toplantılara yerli ve yabancı yüzlerce âlim davet ederek ağırlamıştır. Bu ilmî faaliyetleri halkımıza duyurarak toplumla paylaşmış, toplantılarda sunulan tebliğ ve müzakereleri kitaplaştırarak insanlığın hizmetine sunmuştur. Ayrıca İslâmî ilimler sahasında onlarca araştırmacı desteklenmiş, burslar tahsis edilmiş, tamamlanan ilmî araştırma neticelerini yayınlamıştır. Vakıf bünyesinde kurulan kütüphanede 7128 adet Arapça, İngilizce ve Türkçe kitap mevcut olup bu eserler araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir sloganıyla yola koyulan Vakfımız, ilmî araştırmalara 41 yıldır ilmî araştırmalara rehberlik etmektedir. Vakfımıza bugüne kadar hizmet veren Mütevelli Heyetleri, 1970 den bu yana Vakıf Senedi nde belirtilen gayeleri gerçekleştirmek için fedakârlıklarda bulunarak önemli faaliyetler ifa etmişlerdir. Bu hizmetleri daha ileri seviyelere götürme gayretiyle çalışan döneminde vazife yapan Mütevelli Heyetimizin İSAV olarak 2011 yılında gerçekleştirmiş bulunduğu faaliyetleri sizlere özetle arz ederiz. 3

4 Sayı : /01 13 Ocak 2012 Konu: Toplantıya davet Muhterem Kurucu Üyemiz, KURUCULAR KURULU SINA DAVET Vakfımızın 2011 yılı mutad Kurucular Kurulu Toplantısı, 30 Ocak 2012 Pazartesi günü, saat l0,30'da, Kıztaşı, Kâmil Paşa Sokak, No.: 5 Fatih-İstanbul adresindeki Vakıf Merkezi'nde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde 06 Şubat 2012 Pazartesi günü aynı yer ve saatte toplanılacaktır. Teşrifinizi rica eder, saygılar sunarım. GÜNDEM: 1. Açılış, yoklama, Divan Heyeti'nin teşkili ve genel kurul zabtının divan heyetince imzalanmasına yetki verilmesi, yılı faaliyet, muhasebe ve murakabe raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. Mütevelli ve Murakabe Heyetlerinin ibrası, yılı muhammen bütçesinin okunması, müzakeresi ve kabulü, 5. Vefat eden kurucularımızdan merhum Hasan Tahsin Uğur, Mustafa Özmen, M. Fatih Ataseven in yerlerine yeni haleflerin seçimi, 6. Dilek, temenniler ve kapanış. 4

5 İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI NIN 2011 YILI FAALİYETLERİ Muhterem Kurucularımız! Vakfımız, kuruluşundan bu yana her yılın Ocak ayında Kurucular Kurulu toplantılarını yapmıştır. Bugün de 2011 yılı Kurucular Kurulu Toplantısını yapmak üzere ve 41 nci kuruluş yılını değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantıya başlarken öncelikle bugüne kadar vakfımıza hizmeti geçenlere şükranlarımızı sunuyor, âhirete irtihal eden kurucularımıza rahmet diliyor, hayatta olanlara da sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz. Geçtiğimiz dönem içinde vakfımız kurucularından hakkın rahmetine kavuşmuş değerli kurucularımızı ve özellikle de vefat eden kurucumuz merhum Prof. Dr. Asaf Ataseven in oğlu ve halefi Mehmet Fatih Atasevin e Cenâb-ı Hakk tan rahmet diliyor, vakfımıza katkılarından dolayı aramızdan ayrılan kurucularımızı hayırla yâd ediyoruz. 41 yıldan buyana faaliyetlerini devam ettiren İSAV, birçok zorluğu aşarak 17 si milletlerarası olmak üzere 66 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş, düzenlenen toplantılara yerli ve yabancı yüzlerce âlim davet ederek ağırlamıştır. Bu ilmî faaliyetleri halkımıza duyurarak toplumla paylaşmış, toplantılarda sunulan tebliğ ve müzakereleri kitaplaştırarak insanlığın hizmetine sunmuştur. Ayrıca İslâmî ilimler sahasında onlarca araştırmacı desteklenmiş, burslar tahsis edilmiş, tamamlanan ilmî araştırma neticeleri yayınlamıştır. Vakıf bünyesinde kurulan kütüphanede 7128 adet Arapça, İngilizce ve Türkçe kitap mevcut olup bu eserler araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir sloganıyla yola koyulan Vakfımız, ilmî araştırmalara 41 yıldır rehberlik etmektedir. Vakfımıza bugüne kadar hizmet veren Mütevelli Heyetleri, 1970 den bu yana Vakıf Senedi nde belirtilen gayeleri gerçekleştirmek için fedakârlıklarda bulunarak önemli faaliyetler ifa etmişlerdir. Bu hizmetleri daha ileri seviyelere götürme gayretiyle çalışan döneminde vazife yapan Mütevelli Heyetimizin İSAV olarak 2011 yılında gerçekleştirmiş bulunduğumuz faaliyetleri sizlere özetle arz ederiz. 5

6 A- İLMÎ FAALİYETLERİ Vakfımız 1993 yılından bu yana hemen her yıl Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar tertiplemektedir. Bu toplantılara yurt içi ve yurt dışından katılan ilim adamları günümüze ışık tutacak tebliğler hazırlamakta, halka açık yapılan toplantılara iştirak edenlere yazılı ve sözlü tartışma imkânı sunmakta, tebliğ, müzakere ve tartışmalar ile ortaya çıkan sonuçlar bir araya getirilerek yayınlanmaktadır. Vakfımız 2011 yılında, 900. VEFAT YILINDA İMAM GAZZÂLÎ konulu Milletlerarası ilmî toplantı ile DİNÎ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET ve BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN KUR ÂN TEFSİRİNE HİZMETLERİ konulu Millî seviyede iki tartışmalı ilmî toplantı tertip etmiştir: I DE YAPILAN MİLLETLERARASI TARTIŞMALI İLMÎ LAR 900. VEFAT YILINDA İMAM GAZZÂLÎ İslâm ilim geleneğinde sistematik düşüncenin gelişimine ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunan Gazzâlî yi vefâtının 900. yıldönümünde konunun uzmanları arasında tartışmaya açmak ve bu vesileyle onun daha iyi anlaşılıp anlatılmasını sağlamak arzusuyla Ümraniye Belediyesi nin desteğiyle Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından müştereken 900. VEFAT YILINDA İMAM GAZZÂLÎ konulu milletlerarası bir Tartışmalı İlmî Toplantı tertiplenmiştir. 7-9 Ekim 2011 tarihlerinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen bu toplantıya Ürdün, Yemen, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Fas, Cezayir, İran, Kazakistan, Rusya, Hollanda gibi ülkelerden ve ülkemizin değişik şehirlerinden 63 yerli ve yabancı akademisyen ve bilim adamı bu ilmî toplantıya iştirak etmiştir. Toplantıda genel anlamda Gazzâlî nin biyografisi, entelektüel kimliği, yaşadığı dönemin ilmî, siyasi ve kültürel açıdan değerlendirilmesi; onun tefsîr, hadîs, kelâm, fıkıh, fıkıh usûlü, tasavvuf, felsefe, mantık ve ahlâk gibi disiplinlere olan katkıları; eserlerinin otantikliği, içeriği ve özgünlüğü; kendisine yöneltilen geleneksel ve çağdaş tepkiler; düşünce sisteminin etkileri ve günümüze yansımaları mütehassıs ilim adamları ve araştırmacılar tarafından üç gün boyunca İslam bilgini İmam Gazzalî bütün cepheleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir. 6

7 II DE YAPILAN TARTIŞMALI İLMÎ LAR: BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN KUR ÂN TEFSİRİNE HİZMETLERİ Kur an ve Tefsir Araştırmaları dizisi adı altında tertiplenen tartışmalı ilmî toplantılar serisinin 13 üncüsü, BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN KUR AN TEFSİRİNE HİZMETLERİ konusuna tahsis edilmiştir. Bu tartışmalı bir ilmî toplantı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Vakfımızın işbirliği ile Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ele alınan tebliğ başlıkları ile tebliğci ve müzakereciler şöyledir: 1. Başlangıçtan Selçuklular Dönemi Sonuna Kadar Türklerin Kur an Tefsirine Hizmetleri Tebliğ : Doç. Dr. İshak Özgel Müzakere : Yrd. Doç. Dr. Yunus Ekin 2.Osmanlı Döneminde Müstakil Dirayet Tefsirleri (Değerlendirme) Tebliğ : Prof. Dr. Bahattin Dartma Müzakere : Prof. Dr. Bedrettin Çetiner 3.Osmanlı Döneminde İşarî Tefsir Anlayışı Tebliğ : Doç. Dr. Murat Sülün Müzakere : Prof. Dr. Yakup Çiçek 4.Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri Tebliğ : Dr. Muhammet Abay Müzakere : Prof. Dr. İsmail Kara 5.Osmanlı Döneminde Türkçe Tefsirler Tebliğ : Doç. Dr. Abdülhamit Birışık Müzakere : Prof. Dr. İsmail Çalışkan 6.Osmanlı Döneminde Tefsir Usûlü Çalışmaları Tebliğ : Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı Müzakere : Prof. Dr. Muhsin Demirci 7.Tanzimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri Tebliğ : Dr. Murat Kaya Müzakere : Dr. Muhammet Abay 8.Cumhuriyet Dönemindeki Telif Tefsirler Tebliğ : Doç. Dr. Mustafa Öztürk Müzakere : Prof. Dr. Ömer Çelik 9.Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler Tebliğ : Prof. Dr. Hidayet Aydar Müzakere : Doç. Dr. Murat Sülün 10.Osmanlı daki Tefsir Eğitimi ile Cumhuriyet teki Tefsir Eğitiminin Mukayesesi Tebliğ : Doç. Dr. Ömer Kara Müzakere : Prof. Dr. Mehmet Paçacı 7

8 III DE YAPILAN TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS LARI DİNÎ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET Vakfımız Mayıs 2011 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi nde, DİNÎ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET konulu tartışmalı bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda iki tebliğ sunulduktan sonra müzakereciler tarafından tartışılmıştır: 1. Tebliğ: Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 2. Tebliğ: İslâmî Açıdan Toplumsal Cinsiyet Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi MÜZAKERECİLER (Programdaki Sıraya Göre) 8 1. Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU, İSAM 2. Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 3. Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 4. Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ, Çukurova Ü. İlahiyat Fakültesi 5. Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 6. Ali Rıza DEMİRCAN, Emekli Din Görevlisi-Araştırmacı-Yazar 7. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Çukurova Ü. İlahiyat Fakültesi 8. Doç. Dr. Murat SÜLÜN, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 9. Doç. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 10. Doç. Dr. Asım YAPICI, Çukurova Ün. İlahiyat Fakültesi 11. Doç. Dr. Mustafa TEKİN, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi 12. Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültes 13. Yrd. Doç. Dr. Aynur URALER, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 14. Yrd. Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ, Cumhuriyet Ü. Eğitim Fakültesi 15. Dr. Alev ERKİLET, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi 16. Dr. Gülsen ATASEVEN/ Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu 17. Dr. Sare DAVUTOĞLU 18. Necla KOYTAK, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı 19. Nazife ŞİŞMAN, Araştırmacı-Yazar 20. Nevin MERİÇ, İstanbul Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı 21. Av. Fatma BENLİ

9 2011 YILINDA YAPILAN TARTIŞMALI İLMÎ LAR TABLOSU TARİH TÜR KONU YER MAYIS-2011 (Cumartesi-Pazar) EKİM-2011 (Cuma-C.tesi-Pazar) EKİM-2011 (Cuma-Cumartesi ) MİLLÎ İHTİSAS MİLLETLERARASI MİLLÎ DİNİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET 900. Vefat Yılında GAZZÂLÎ Başlangıçtan Günümüze TÜRKLERİN KUR AN TEFSİRİNE HİZMETLERİ SABAHATTİN ZAİM KÜLTÜR MERKEZİ BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ ÜSKÜDAR MARMAR ÜN. İLAHİYAT FAKÜLTESİ SALONU 2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN TARTIŞMALI İLMÎ LAR TABLOSU SIRA TARİH TÜR KONU YER 67 NİSAN Nisan (Cuma-Ctesi-Pazar) MİLLETLERARASI DİNLERDE NİKÂH İSAV ve DOKUZ EYLÜL İLAHİYAT FAKÜLTESİ İZMİR 68 NİSAN Nisan (Cuma-Ctesi-Pazar ) MİLLÎ Fıkhî Açıdan FİNANS VE ALTIN İŞLEMLERİ İSAV ve SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONYA 69 MAYIS Mayıs MİLLÎ İHTİSAS MİHNE SÜRECİ VE İSLAM DÜŞÜNCESİNE ETKİLERİ İSTANBUL MAYIS-2012 (Cumartesi-Pazar) MİLLÎ İHTİSAS -II DİNİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET-II SABAHATTİN ZAİM KÜLTÜR MERKEZİ ÜSKÜDAR EKİM-2012 (Cuma-Ctesi-Pazar ) MİLLETLERARASI EKİM MİLLÎ İHTİSAS Bütün Yönleriyle İMAM-I ŞÂFÎ Akaid ve Kelam İlminde VAHYİN VE AKLIN YERİ İSAV ve İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ ÇORUM İSTANBUL KASIM-2012 MİLLÎ Kur an-tefsir Araşıtırmaları-14 İSTANBUL 9

10 B YILI YAYIN FAALİYETLERİ/BASTIRILAN KİTAPLAR TABLOSU SIRA 57 60/1 60/2 KONUSU Mâturidîlik Kader Meselesi Tarihte Ve Günümüzde Kredi Usulleri TÜRÜ Milletlerarası Toplantı (Kelam) İhtisas Toplantısı (Fıkıh) İhtisas Toplantısı YERİ Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Üsküdar Çamlıca Kültür Merkezi Üsküdar Çamlıca Kültür Merkezi TARİHİ Mayıs Aralık Mayıs /3 Tefsir İlim Midir? Nasıl Bir İlimdir? (Tefsir) İhtisas Toplantısı Üsküdar Çamlıca Kültür Merkezi Mayıs Vahyin Yılında Hz. Muhammed Milletlerarası Toplantı Topkapı Eresin Hotel Ekim Din Ve Gelenek Millî Toplantı 63 Tefsir Ve Toplum Millî Toplantı Erzurum Atatürk Ü. Salonu Marmara Ü. İlahiyat fak. Salonu Ekim Aralık 2010 Vakfımızın tertiplemiş olduğu Millî ve Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılarda sunulan tebliğler, toplantı sırasındaki tartışmalar, müzakereler Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi adı altında neşredilmektedir. Vakfımız 2010 yılında Vahyin Nüzûlünün Yılında Hz. Muhammed(s.a.v) konulu Milletlerarası Tartışmalı ilmî iki toplantı ile Aile ve Eğitim, Din ve Gelenek, Kur ân ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum, Tarihte ve Günümüzde Kredileşme Usulleri ve Tefsir İlim midir? Nasıl Bir İlimdir? konularında altı ilmî toplantı gerçekleştirmiştir. Bunlardan ilki Milletlerarası Tartışmalı ilmî toplantı olup, diğer üçü halka açık tartışmalı ilmî toplantı; ikisi ise sadece konunun uzmanlarının katıldığı tartışmalı ilmi ihtisas toplantısıdır yılında bu toplantı metinlerinin tamamı yayına hazırlanmıştır.

11 Vahyin Nüzûlünün Yılında Hz. Muhammed(s.a.v) konulu Milletlerarası Tartışmalı ilmî toplantı metinleri İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 2011 yılı sonunda basılarak kitap haline getirilmiştir. Aile ve Eğitim, Din ve Gelenek, Kur an ın Anlaşılmasına Doğru -Tefsir ve Toplum-, İlâhî Kudret ve İnsan İradesi Bağlamında Kader Meselesi, Tarihte ve Günümüzde Kredi Usulleri, Tefsir Bir İlim Midir? konulu toplantı metinleri 2011 yılında bastırılarak kitap haline getirilmiştir. "Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik" metinleri 2011 yılında yayına hazırlanmış olup, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından 2012 yılının ilk aylarında bastırılacaktır YILINDA YAPILAN VE 2012 YILINDA YAYINA HAZIRLANACAK OLAN TARTIŞMALI İLMÎ LAR TABLOSU Yukarıdaki tabloda yer alan toplantı metinlerinin kitap haline getirilmesi için çalışmalara başlamış olup bu eserlerin 2012 yılı içerisinde yayınlanması planlanmıştır. TARİH TÜR KONU YER MAYIS-2011 MİLLÎ İHTİSAS DİNİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA SABAHATTİN ZAİM (Cumartesi-Pazar) CİNSİYET KÜLTÜR MERKEZİ EKİM-2011 MİLLETLERARASI 900. Vefat Yılında BAĞLARBAŞI (Cuma-C.tesi-Pazar) GAZZÂLÎ KÜLTÜR MERKEZİ ÜSKÜDAR EKİM-2011 MİLLÎ Başlangıçtan Günümüze MARMAR ÜN. (Cuma-Cumartesi ) TÜRKLERİN KUR AN TEFSİRİNE HİZMETLERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SALONU D- GAYR-İ MENKUL FAALİYETLERİ Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mh. Karaçalı mevkiinde bulunan 202 ada, 46 parseldeki 5116 m 2 tutarındaki tarlanın 4420/5116 payı İbrahim ÇİL tarafından Vakfımıza bağışlanmış olup, veraset davası devam etmektedir (Muhtemel son duruşma tarihinde, Çatalca da yapılacaktır). E- DİĞER FAALİYETLER Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu seminerlerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Hâlen devam etmekte olan seminerler şunlardır: 11

12 a) İngilizce Semineri: Erdem ÖZTEKİN tarafından, haftanın Cuma ve Cumartesi günleri doktora ve master çalışması yapan, KPDS imtihanlarına hazırlanmak isteyen, İngilizce dil bilgisine sahip öğrenciler için Ekim-Haziran ayları arasında İngilizce seminerleri yapılmaktadır. b) Tefsir Semineri: İSAV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK ve M. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat SÜLÜN tarafından haftanın Cumartesi günleri Ekim- Haziran ayları arasında yapılmaktadır. c) Hadis Semineri: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY tarafından yürütülen seminer haftanın Cumartesi günleri Ekim-Haziran ayları arasında yapılmaktadır. d) Fıkıh Semineri: Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Üyesi hocalarımızdan muhterem Halil GÖNENÇ hocamız tarafından yürütülen seminer haftanın Cumartesi günleri Ekim-Haziran ayları arasında yapılmaktadır. d) Arapça Semineri: Arapça lisanı doktora için yabancı dil kabul edildiğinden İstanbul İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Cemaleddin Aydın tarafından Arapça dersleri verilmektedir. F- BURSLAR Artan burs talepleri karşısında burs adetlerinin artırılması için gayret gösterilmektedir. Vakfımız hem ilim adamı yetiştirmek, hem de araştırılması gereken bazı konuları araştırmak, araştırmacı eleman yetiştirmek ve ilmî faaliyetleri desteklemek üzere 2011 yılında 10 ilmî araştırma bursu ile vakfımızın imkânları nisbetinde 50 İlahiyat Fakültesi talebesine lisans bursları vermiştir. Bu sayı eğitim-öğretim döneminde 65 e çıkarılmıştır. Arz ederiz. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti: Prof. Dr. Ali ÖZEK, Prof. Dr. Salih TUĞ, Prof. Dr. Mahmut KAYA, Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER, Mehdi SUNGUR, Sabri ÖZPALA, Ahmet YILDIZ EKLER: 2011 YILI MUHASEBE EVRAKI yılı Bilançosu yılı Gelir-Gider Tabloları yılı Kesin Bütçe yılı Muhammen Bütçe 12

13 13

14 14

15 15

16 İSAV - İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN 2011 YILI KESİN BÜTÇESİ 1000 VAKIF GELİRİNİN 1/3'İNİ , KİRA GELİRLERİ ,00 GEÇMEYEN HARCAMALAR 5200 Kiralar , Yönetim.ve İdame Giderleri , BAĞIŞ GELİRLERİ , BÜRÜT GELİR.2/3'İNDEN AZ OLMAYAN , Şartsız Bağışlar ,00 VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HARCAMALAR 2200 DİĞER KURULUŞLARA YAPILAN BAĞIŞ 6.800, Vakıflar 6.800,00 DÖNEM NET ZARARI , AMAÇA YÖNELİK DİĞER HARCAMALAR ,47 Dönem Net Gider Fazlası , İlmî Araştırma Bursu , İlmî Toplantı Masrafları , Kütüphane Giderleri 2.584, Diğer Giderler , , ,87 İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN 2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 1000 VAKIF GELİRİNİN 1/3'İNİ GEÇMEYEN HARCAMALAR KİRA GELİRLERİ , Yönetim ve İdame Giderleri BAĞIŞ GELİRLERİ , BÜRÜT GELİR.2/3'İNDEN AZ OLMAYAN VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HARCAMALAR Tartışmalı İlmî Toplantı Giderleri , Yayın ve Tanıtım Giderleri , İlmi Araştırma Bursu , İlmi Toplantı Masrafları Kütüphane Giderleri Diğer Giderler

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ESERLER: 1. İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ALIŞ-VERİŞTE VADE FARKI VE KÂR HADDİ 2. İSLÂM DA KILIK-KIYAFET VE ÖRTÜNME 3. İKTİSADÎ KALKINMA VE İSLÂM 4. PARA, FAİZ

Detaylı

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı

Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı İstanbul, 8 10 Kasım 2013 Vakfın gayesi * İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, değerli âlim,mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı YIL: 5 / SAYI: 22 - İSAM Bahar Seminerleri Başladı Bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa düzenlenen İSAM seminerleri, 3 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. On dört ayrı bilim

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 1 Bakan Sunuşu Şüphesiz ki kültür, bir milletin yaşamasını temin edici

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

içindekiler Tasarım MimEmin

içindekiler Tasarım MimEmin 39 içindekiler Başkan Prof. Dr. M. Âkif AYDIN Yayın Kurulu Abdullah Taha ORHAN Muhammed Enes TOPGÜL Zeynep GÜNEŞ SAVRAN Tasarım MimEmin İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 40 Üsküdar 34662 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

Üniversitemiz eğitime başladı

Üniversitemiz eğitime başladı BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE YIL: 1 SAYI: 1 / OCAK 2013 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BÜLTENİ (2010-2012) Medeniyetler beşiğinden dünyaya Üniversitemiz eğitime başladı Araştırma Odaklı Devlet Üniversitesi...

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi: Halkalı Cad. No:2 34303 Küçükçekmece /

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı

TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP Türkiye nin ilk STK Aile Platformu 1 Yaşında. Vizyonumuz Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma

Detaylı

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler Y I L : 6 S A Y I : 2 2 2 0 1 4 Washington da Gündem Bediüzzaman 4 18 20 27 Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI Panel: İŞÂRÂT ÜL İ CÂZ TEFSİR GELENEĞİNDEKİ YERİ Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine

Detaylı

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM...

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM... 14 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayın organıdır. Güz 2013 Sayı 14 ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM... 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fakülte tarihimiz açısından dönüm noktası sayılabilecek bir

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu

Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu İçindekiler Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkan ın Mesajı 1 Mütevelli Heyeti 2 Yönetim Kurulu 2 Denetim Kurulu 3 DEVAK Kuruluş ve Mal varlığı 4 DEVAK

Detaylı

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler 3 BAŞKANDAN 4 NOT DEFTERİNDEN 5 AÇILIŞ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitime Öğretime Başladı 45 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 50 MAKALE Kurbanı Anlamak ya da Modernitenin Kurbanı Olmak

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

Cemiyetimizin güzide dostları

Cemiyetimizin güzide dostları İLİM YAYMA CEMİYETİ BÜLTENİ / YAZ 2009 1 Cemiyetimizin güzide dostları Yine dopdolu bir bültenle, 20. sayımızla karşınıza çıkmanın verdiği heyecanı taşıyoruz. Bu sayımızda ilim ve hizmet yolcularının geçtiğimiz

Detaylı

2. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu

2. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği BAYPROJE 2. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu 19 Temmuz 2011-18 Temmuz 2014 BAYPROJE Yayın No: 12 Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği BAYPROJE

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı