ÖZGEÇMĠġ. PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 ġubat Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 ġubat 2009. Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ ADI-SOYADI E-MAĠL ÖĞRENĠM DURUMU : Nurhan TEKEREK : : Doktora DERECE BÖLÜM ÜNĠVERSĠTE YIL LĠSANS Tiyatro Ankara Üniversitesi 1981 Y.LĠSANS Tiyatro Ankara Üniversitesi 1995 DOKTORA Tiyatro Ankara Üniversitesi DOÇENTLĠK Tiyatro Reji-Oyunculuk Süleyman Demirel Üniversitesi 15 Nisan 3 PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 ġubat 9 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı Cumhuriyet Dönemi nde Adana da Batı Tarzı Tiyatro YaĢamı( ),(543 sayfa), Prof. Dr. Nurhan KARADAĞ

2 Doktora Tezi BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı Popüler Halk Tiyatrosu Geleneğimizin ÇağdaĢ Oyun Metinlerine Yansımalarının Örneklerle Ġncelenmesi, (49 sayfa), Prof. Dr. Nurhan KARADAĞ GÖREVLER : GÖREV ÜNVANI Okutman Ör.Gör. Dr. Yrd.Doç. Dr. Doç. Dr. Prof. Dr. GÖREV YERĠ Güzel Sanatlar Bölümü Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süleyman Demirel. Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi A. BĠLĠMSEL VE SANATSAL KURULUġLARA ÜYELĠKLER: 1. A. Ü. D. T. C. F. Tiyatro Mezunları Derneği. Ankara Deneme Sahnesi Üyesi 3. Member of ASSITEJ, Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği 4. Member of ITO, International Theatre Of Oppressed Organization 5. Member of ETC-European Theatre Convention, 6. Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği- OYÇED Kurucular Kurulu Üyeliği B. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM ETKĠNLĠKLERĠ B.1. Uluslararası Festival, Sempozyum, Seminer, Panel, Konferans, Workshop, SöyleĢi: B.1.5. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. 1. Uluslar arası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 1-7 Ekim 5, ASSITEJ-BKSTV ĠĢbirliği, (Gözlemci). B.1.4. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr.,. Uluslar arası Ġstanbul-Tiyatro-Mekan BuluĢması, Ġstanbul ġehir Tiyatroları, 6-16 Ağustos 5, (Gözlemci).

3 B.1.3. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. Bursa 9. Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, -8 Ekim 4, ASSITEJ ve BKSTV ĠĢbirliği, (Gözlemci). B.1.. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Denizli Belediyesi. Uluslar arası Amatör Tiyatrolar Festivali, -3 Mayıs 4, Amatör Tiyatro ve Amatör Tiyatroların Örgütlenme Modelleri, PANEL YÖNETĠCĠSĠ, Katılımcılar: ATÜK, ATÇ, ĠATP, VATĠG ve Seçici Kurul Üyesi. Doçentlik Öncesi: B.1.1. TEKEREK, Nurhan, Yard.Doç.Dr., Denizli Belediyesi 18. Uluslar arası Amatör Tiyatro Festivali, -5 Mayıs,Panel, Amatör Tiyatro, KONUġMACI, Katılanlar: Prof. Dr. Nurhan Karadağ (A.Ü. DTCF Tiyatro Bl. BĢk.), GülĢen Karakadıoğlu (Tiyatro EleĢtirmenler Birliği BĢk.), ġenol Tiryaki (ATÜK BĢk.), Yard. Doç. Dr. Nurhan Tekerek (SDÜ GSF Tiyatro ASD Öğr. Üyesi), Murat Karasu (D.T. Sanatçısı), Engin Alkan (MSM Tiyatro Bl. BĢk.). B.. Seminer: Doçentlik Öncesi: B... TEKEREK, Nurhan, Dr., Act or Opressed (FORUM THEATRE) (PARTICIPANT)Organization: European Youth Center-Strasbourg Council of Europe Time:4-31 October 1999 Place:Strasbourg (France) Act or Opressed Semineri insanların kendilerini ifade ederek, Ezen ya da Ezilen düzleminde sorunların oyun oynayarak tartıģmanın esas alındığı Augusto Boal ın Forum Theatre and Opressed uygulamaları bağlamında gerçekleģtirilmiģtir. Seminer sonunda katılımcılara birer Forum Tiyatro Sertifikası verilmiģtir. Seminer etkinliklerinin video kaseti Ġtalyan Anselmo de Flippis tarafından hazırlanmıģtır. Bir kopya tarafımda mevcuttur. B..1. TEKEREK, Nurhan, Ethno Religious Tolerance The Bulgarian Example (PARTICIPANT) Organization:YEN(Youth Express Network)- Friends of the People Time:7 August-9September 1996 Place:Sofia,Plovdiv,Kostendil,Kırcaali (BULGARĠA) B.3. Konferans: B.3.. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr.,Uluslar arası Karagöz Festivali, 9 Kasım-3 Aralık 5, UNIMA ve UNIMA Bursa ġubesi ĠĢbirliği, 1 Aralık PerĢembe 5, Yer: Tayyare Kültür Merkezi, Bursa, (Konferans). Doçentlik Öncesi: B.3.1. TEKEREK, Nurhan, Hollanda-Leiden Üniversitesi Türkoloji Bölümü nde,öğ. Görevlisi Petra de Braijn ın davetiyle, Adana da ve Türkiye de Tiyatro konulu, örneklerle Türk Edebiyatı Dersi. Süresi: 1 saat, Yer: Leiden Üniversitesi Türkoloji Bölümü Amfisi, 17 Ekim

4 C. ULUSAL SANAT VE TASARIM ETKĠNLĠKLERĠ: C.1 Sahne Uygulamaları Ve Diğer Etkinlikler C.1.1 Reji ÇalıĢmaları: C Mart 11, Saat: 14., 7 Mart-Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Lisans IV Öğrencileri (Ademoğlu Nereye, SavaĢa ve Hiçliğe Dair Sahneler, Tasarım ve Yönetim: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK), Mudanya GSF Uygulama Salonu, Mudanya-Bursa. C Kadın Meddah, Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet ZEYBEK, Sunum ve Tasarım: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 13 Ekim, 6 Kasım, 1 Aralık 1 tarihleri, Yer: GSF Tiyatro Uygulama Salonu, Mudanya Öğretmenler Lokali, Hotel Ġçkale Toplantı Salonu, Saat: 15., 14.,.3. C Süpervizörlük, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yazan: Haldun TANER, Yöneten: z. Gürdal KARAOĞLU, Haziran 1, Yer: GSF Arka Bahçesi, Saat:.3 C Sanat DanıĢmanlığı ve Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Kanlı Nigar, Anonim Ortaoyunu, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Lisans II Öğrencileri, Açık Hava Oyunu, 19 Mayıs 1, ÇarĢ., Yer: Mütareke Binası KarĢısı, Ġnönü Parkı, Saat:.3. C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Yaz: Lady Gregory, Çev: Memet FUAT, Kulaktan Kulağa, Mudanya Belediyesi, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü ĠĢbirliği, Lisans II Öğrencileri, 7-8 Mayıs 1, Saat:.3, Yer: Mudanya Belediyesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Mudanya. C C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Yaz: Lady Gregory, Çev: Memet FUAT, Kulaktan Kulağa, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Lisans II Öğrencileri, 9-31 Mart 1, Saat: 14.3, Yer: U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonu, Mudanya. Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Kısa Oyunlar (Dikkat Çökme Tehlikesi, Yazan: Tennesse Williams, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Baba ile Kız, Yazan: Güner Sümer, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Bir Kadın için Düet, Yazan: Aziz Nesin, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Muhbir, Yazan: B. Brecht, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK), Mayıs-Haziran 9, (1-14 Mayıs, 5 Haziran 9), Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Lisans II Öğrencileri, Yer: U.Ü. Mudanya GSF, Sahne Sanatları Bölümü Uygulama Salonu. C Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 7 Mart 9, Kahramanlar ve Metaforlar- Yazgıya Bozgu, Tragedyalar bağlamında obje-karaktersözsüz oyun çalıģmalarından oluģmuģ gösteri, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, 4

5 Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Lisans I Öğrencileri, Yer: U.Ü. Mudanya GSF, Sahne Sanatları Bölümü Uygulama Salonu C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 13 Haziran 8, Biçareler, Neil Simon un Anton Çehov Hikayelerinden oyunlaģtırdığı Sevgili Doktor adlı oyunundan tablolar, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı Lisans I Öğrencileri, Yer: U.Ü. Mudanya GSF, Sahne Sanatları Bölümü Uygulama Salonu. C C C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 31 Mart 7, Zilli ġıh ve Geleneksel Meddah Kültürü Üzerine SöyleĢi, Adana Cumhuriyet Kültür Sanat Merkezi, Süresi: (Oyun ve SöyleĢi).5 saat, Yer: Cumhuriye Kültür Sanat Merkezi Salonu, Adana. Reji-Liderlik: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 6 Aralık 6, Öğretmen Doğaçlamalarıyla Forum Tiyatro, Eğitim Fakültesi-Ġlköğretim Bölümü- Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans 4 Öğrencileriyle ve Seyirci- Katılımcılarla, Süresi: 3.5 Saat, Yer: Ahmet Taner KıĢlalı Salonu Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 1 Ocak 6 dan baģlayarak, Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet Zeybek, Yöneten ve Anlatan: Doç.Dr. Nurhan TEKEREK, Kadın Meddah Gösterisi, Bursa Ekim Tiyatrosu, Oyun Yerleri: Bursa. Bursa Ekim Tiyatrosu Cep Tiyatrosu, Efkâr Cafe, Villa Biçen (U.Ü. Topluluk Salonu), Fen-Edebiyat Fak. Kantini, EskiĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrosu Fuayesi, Eğitim Fakültesi-Mimoza Cafe, Mustafakemal PaĢa Kültür-Sanat Derneği(Saklı Bahçe Cafe), Koza Han. C Haziran 5, Ölüler KonuĢmak Ġsterler, Yazan: Melih Cevdet Anday, Yöneten: Doç.Dr., Nurhan TEKEREK, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Uygulamasına GiriĢ Dersi II. Sınıf Öğrencileri Uygulama ÇalıĢması, Tek Bölüm, 45 Dakika Doçentlik Öncesi: C Mart 3, (SDÜ nün KuruluĢunun 1. Yılı Etkinlikleri ve Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Sahnelendi.) Zeynep Oral ın Kadın Olmak Kitabından, ġiirlerle Kurgulayıp Aynı Adla Kolaj Yapan ve Sunan: Nurhan Tekerek, Belgesel Gösteri, Bölüm, Süresi: 15 Dakika. C , Bir Öykünün Öyküsü, Yazan: Viladimir Polyakof, Yöneten: Nurhan Tekerek, Çukurova Üniversitesi / Devlet Konservatuvarı-Oyunculuk Ana Sanat Dalı III. Sınıf Öğrencileri. C Mayıs, Dört Kısa Oyun (Bir Öykünün Öyküsü, Yazan: Viladimir Polyakof, Bir Kadın Ġçin Düet, Yazan: Aziz Nesin, Muhbir, Yazan: Bertolt Brecht, Ġntihar, Yazan: Mario Fratti), Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı, Oyunculuk Anasanat Dalı Lisans III Öğrencileri C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma (Zeynep Oral ın aynı adlı 5

6 kitabı temel alınarak): Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Sunan: Nurhan Tekerek, ÇYDD Çukurova ġubesi Yararına. C , Dört Mevsim YaĢam, Kolaj ve Kurgu: Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Sunan: Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı II. Sınıf Öğrencileri C , Sevda Meselesi, Kolaj ve Kurgu : Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Sunan: Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı II. Sınıf Öğrencileri. C , Öyleyse Haydi Tiyatro, Kolaj ve OyunlaĢtırma : Nurhan Tekerek, Yöneten : Nurhan Tekerek, Oynayanlar : Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı- Oyunculuk Ana Sanat Dalı I. Sınıf Öğrencileri C , Kutu Kutu, Yazan : Memet Baydur, Yöneten: Nurhan Tekerek, Oynayanlar: Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar BölümüTiyatro Bölümü Öğrencileri. C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma : Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Oynayan: Nurhan Tekerek. C , Ġki KiĢilik Hırgür Ve Muhbir, Yazan: Ionesco ve Brecht, Yöneten: Nurhan Tekerek, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Günün Adamı, Yazan: Haldun Taner, Yöneten: Nurhan Tekerek, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Düğün Ya da Davul, Yazan: HaĢmet Zeybek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , YeĢil Gece, OyunlaĢtıran: R.N.Güntekin in aynı adlı romanından Ankara Deneme Sahnesi, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Kozalar / Ölüm Doğum Düğün, Yazan: Adalet Ağaoğlu ve Sedat Veyis Örnek in Halk Bilimi kitabından oyunlaģtıran : YeĢim Müderrisoğlu, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , BeĢ Kısa Oyun, Soyunma Odasında Kishon, Anormal Normal Kishon, Tatiller ve Ġnsanlar Kishon, Bir Öykünün Öyküsü Polyakof ve Önder Ionesco, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Kısa Oyunlar, Sanat Ġçin Kishon, Güçlü Strindberg, Tütünün Zararları Çehov, Bir Öykünün Öyküsü Polyakof Yöneten: Nurhan Tekerek, Oynayanlar: Nurhan Tekerek Yiğitel, Ender Yiğitel 6

7 C , Demet Ġle Memet, Yazan: Grips Theatre, Yöneten : Nurhan Tekerek Yiğitel, Görev Alanlar: Adana ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu Oyuncuları. C , Gozort, Yazan: Ali Meriç Metin Balay, Yöneten: Nurhan Tekerek Yiğitel, Görev Alanlar: Adana ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu Oyuncuları. C , Kral Gitti Oyun Bitti, Yazan:Muharrem Buhara, Yöneten: Nurhan Tekerek Yiğitel, Görev Alanlar: Adana ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu Oyuncuları. C.1.. Reji Defterleri: C TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Kısa Oyunlar- (Dikkat Çökme Tehlikesi, Tenesse Williams, Baba ile Kız, Güner Sümer, Bir Kadın Ġçin Düet, Aziz Nesin, Muhbir, Bertolt Brecht), U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Mudanya 9. C TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Zilli ġıh, Bursa, 6-8. C TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Nasıl Bir Öğretmen? Forum Tiyatro Dosyası, Bursa 7. C TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Ölüler KonuĢmak Ġsterler, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, GSF, Tiyatro Bölümü Lisans 3 Öğrencileri, Isparta 5. Doçentlik Öncesi: C TEKEREK, Nurhan, Kadın Olmak, Tek KiĢilik Belgesel Oyun, Adana 1. C TEKEREK, Nurhan, Kutu Kutu, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana C TEKEREK, Nurhan, Günün Adamı, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana 199. C TEKEREK, Nurhan, Düğün Ya da Davul, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana C TEKEREK, Nurhan, YeĢil Gece, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana 199. C.1... TEKEREK, Nurhan, Kozalar / Ölüm-Doğum-Düğün, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana C TEKEREK, Nurhan, Gozort, ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu, Adana C.1.3. Oyunculuk ÇalıĢmaları: 7

8 C Kadın Meddah, Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet ZEYBEK, Sunum ve Tasarım: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 13 Ekim, 6 Kasım, 1 Aralık 1 tarihleri, Yer: GSF Tiyatro Uygulama Salonu, Mudanya Öğretmenler Lokali, Hotel Ġçkale Toplantı Salonu, Saat: 15., 14.,.3. C Ocak 6 dan baģlayarak Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet Zeybek, Yöneten ve Anlatan: Nurhan Tekerek, Kadın Meddah Gösterisi, Bursa Ekim Tiyatrosu, Bursa. Doçentlik Öncesi: C Mart 3, (SDÜ nün KuruluĢunun 1. Yılı Etkinlikleri ve Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Sahnelendi) Zeynep Oral ın aynı adlı kitabından ġiirlerle Kurgulayıp Aynı Adla Kolaj Yapan ve Sunan: Nurhan TEKEREK, Belgesel Gösteri, Bölüm, Süresi: 15 Dakika. C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma: Nurhan Tekerek, Kadın Oyuncu- Kadın Yazar: Nurhan Tekerek. C , Kutu Kutu, Yazan: Memet Baydur, Canan Rolü. C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma: Nurhan Tekerek, Kadın Oyuncu- Kadın Yazar: Nurhan Tekerek. C , Dadaloğlu, Yazan: HaĢmet Zeybek, Sunucu Rolü. C , Günün Adamı, Yazan: Haldun Taner, Doçent Rolü. C , Kozalar, Yazan: Adalet Ağaoğlu, Ġkinci Kadın Rolü. C , Kısa Oyunlar, Bayan X, Aktris,Amatör Yazar Rolleri. C , Vur Patlasın Çal Oynasın, Yazan: Yılmaz Onay, Tablolarda ÇeĢitli Roller C , Demet ile Memet, Yazan: Grips Theatre, Anne Rolü. C , Kral Gitti Oyun Bitti, Yazan:Muharrem Buhara, TavĢan Rolü. C , Gozort, Yazan: Metin Balay - Ali Meriç, Tablolarda çeģitli Roller C , C , Rolü. C , Bir Elin Nesi Var, Yazan: Muharrem Buhara, Birinci Köylü Rolü. Düğün Ya da Davul ġenola Düğün, Yazan: HaĢmet Zeybek, Kınalı Derya Gülü, Yazan: Necatı Cumalı, Meryem Rolü. C , Ayının Fendi Avcıyı Yendi, Yazan:Muharrem Buhara, Anlatıcı, Kelebek, HoĢhoĢ Rolleri. 8

9 C , C , C , Roller. Ġkili Oyun, Yazan: Robert Thomas, Hizmetçi Rolü. Ana Hanım Kız Hanım, Yazan:Cahit Atay,Kör Kız Rolü. Hastane mi Kestane mi, Yazan:Turhan Temuçin, Tablolarda ÇeĢitli C , Benerci Kendini Niçin Öldürdü, OyunlaĢtıran:Ankara Deneme Sahnesi, Tablolarda ÇeĢitli Roller. C , Rolü. Belgelerle KurtuluĢ SavaĢı, Kurgu Yönetim:Ergin Orbey, Sunucu C , Gerçek Kavga, Yazan: Nurhan Karadağ, Köylü Kadın Rolü. C.1.4. OyunlaĢtırma Ve Kolaj ÇalıĢmaları: C TEKEREK, Nurhan Doç.Dr., Ġlkcan a Yeni KardeĢ-Cancanlar (Çocuk Oyunu), Marie Louise Ficher in Semra Ögel çevirisiyle Gundula adlı çocuk romanından, Bursa 7 (Devlet Tiyatrosu Repertuvarına Alındı). Doçentlik Öncesi: C TEKEREK, Nurhan Yard.Doç.Dr., ÇYDD Isparta ġubesi 8. Yıl ÇağdaĢ Cumhuriyet ġöleni Sunu Metni. Süresi: 4 dakika. C TEKEREK, Nurhan Dr., Dört Mevsim YaĢam, (YaĢamın doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaģlılık, ölüm ve yeniden doğum dönemlerinden oluģan bir döngü olduğu, bu bağlamda yaģamı yaģanılır kılmanın insanca bir düģünce olduğundan hareketle, Montaigne in Denemeler inden ve Ģairlerimizden derlenen bir kolaj ), Süresi: 75 dakika, 1. C TEKEREK, Nurhan Dr., Sevda Meselesi, (Sevdayı tema olarak iģleyen Ģairlerin Ģiirlerinin, sevda paylaģıldıkça çoğalır, zenginleģir düģüncesi çerçevesinde bir araya getirildiği bir kolaj), Süresi : 3 dakika,. C TEKEREK, Nurhan, Çukurovalı Ozanlardan Esintiler, Süresi: 3 Dakika, C TEKEREK, Nurhan, Öyleyse Haydi Tiyatroya, (Tiyatronun kaynağını oluģturan ritüellerden günümüzde dek tiyatronun geliģiminin, dönemlere uygun oyunlardan parçalarla harmanlandığı bir kolaj), Süresi : 4 dakika, C TEKEREK, Nurhan, Kadın Olmak Zeynep Oral ın aynı adlı kitabından alıntılar ve çeģitli Ģairlerin Ģiirleri ve dia görüntüleriyle oluģturulmuģ ve tarafımdan sahnelerek oynanmıģ belgesel bir çalıģma),, Süresi: saat,

10 C.1.5. Seyirci AraĢtırmaları: Doçentlik Öncesi: C C C C C C C KarmakarıĢık Anket Soru Sayısı: 16 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ġevket Demirel Tiyatro Salonu (Anket tamamlanmıģtır. Sonuçlar ve Değerlendirmeler Haziran da Bitirilecektir.) (3 Adet Anket) 1998 Üçkağıtçı ve Orhan Kemal Anket Soru Sayısı: 41 Adana Devlet Tiyatrosu Ç.Ü. Dev.Kons. Oyunculuk A.S.D. Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi (99 Adet Anket) 1997 Kutu Kutu Anket Soru Sayısı: 11 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (35 Adet Anket) 199 Günün Adamı Anket Soru Sayısı: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (15 Adet Anket) 1991 Düğün Ya da Davul Anket Soru Sayısı: 19 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (15 Adet Anket) 1989 Kozalar / Ölüm Doğum Düğün Anket Soru Sayısı: 9 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (5 Adet Anket) 1988 BeĢ Kısa Oyun Anket Soru Sayısı: 9 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (5 Adet Anket) D. ULUSAL SEMPOZYUM, SEMĠNER, PANEL, WORKSHOP, SÖYLEġĠ: 1

11 D.3. ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, Gelenekten ÇağdaĢa Tiyatromuz, Moderatör: Prof. Dr. Nurhan Karadağ, KonuĢmacılar: Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Prof. Dr. Hasan Erkek, ġenol Tiryakioğlu, 1 Nisan 11, Saat: 13.3, Ankara D.31. Meddah ÇalıĢtayı (-3 Aralık 1), UNESCO-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Folklor AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Hotel Ġçkale Toplantı Salonları, Ankara 1. D.3. Bursa TÜYAP- Uluslararası Tiyatro EleĢtirmenleri Birliği, Geleneksel Tiyatro Yayıncılığı ve Geleneksel Tiyatromuz, Moderatör: Seçkin Selvi, KonuĢmacılar: Doç. Dr. Nurhan Tekerek, Cengiz Özek, ġinasi Çelikol, Ragıp Ertuğrul, 8 Mart C.tesi 8, Saat: , Bursa-TÜYAP-Uludağ Salonu. D.9. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kültür Müdürlüğü, Dümbüllü Ġsmail Efendi 11 YaĢında, 5-7 Kasım 7, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tünel / Beyoğlu, 6 Kasım, saat: 14.4, Ortaoyunu nda Çağcıl Özellikler baģlıklı bildiri, 7 Kasım, saat: 16. da Genel Değerlendirme. D.8. ODTU-Türk Halk Bilimi Topluluğu nun Düzenlediği Gelenekselden ÇağdaĢa Türk Tiyatrosu Paneli, KonuĢmacılar: Prof.Dr. Özdemir Nutku, Prof.Dr. Erman Artun, Doç.Dr. Nurhan Tekerek, ODTÜ, 3 Mayıs 7, saat: Zilli ġıh adlı meddah gösterisinin sunumu, saat:., ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu Barakası, Ankara. D.7. II. Geleneksel Türk Tiyatrosu Etkinlikleri (-9 Mayıs 7), Organizasyon: Ġstanbul Kültür Üniversitesi-ĠBġB Kültür A.ġ., Köy Seyirlik Oyunları Üzerine Ve Bir Uygulama Örneği: HaĢmet Zeybek in Yazdığı Zilli ġıh adlı meddah gösterisi, saat: , Ġst. Kültür Üniversitesi-Ataköy kampusü, Prof. Dr. Önder Öztunalı Salonu, Ġstanbul. D.6. 7 Mart Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri Çerçevesinde Bursa Osmangazi Belediyesi ve Yerel Gündem 1 in ortaklığında Organize edilen Tiyatro Öldü mü? Konulu SöyleĢi, KonuĢmacılar: Doç.Dr. Nurhan Tekerek, Bora Özkula B.D.T. Sanatçısı, 5 Mart Pazar 7, Saat: 13., Yer: Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Bursa D.5. 8 Mart-Dünya Kadınlar Günü Kutlama Haftası, Kadın Olmak tan Parçalar, Düzenleyen: Genç Kadın Topluluğu, 9 Mart 7, Saat: 1., Yer: Uludağ Üniversitesi- Görükle YerleĢkesi, Kırmızı Salon, Bursa. D.4. Tiyatro ve Dil (Konferans), Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi-Eğitim Fakültesi- Türkçe Topluluğu(UTET), KonuĢmacı, 6 Aralık 7, Saat: 15., Yer: Uludağ Üniversitesi-Görükle YerleĢkesi, Eğitim Fakültesi-Uğur Mumcu Konferans Salonu, Bursa. D.3. Mehmet AKAN ı Anma Gecesi, Tiyatrocu Dostları ve Tiyatro Simurg, Katılımcılar; Zeliha Berksoy, Genco Erkal, Meral Çetinkaya, Macit Koper, Alev Akan, Arif Erkin, Esin AfĢar, Atilla Alpöge, HaĢmet Zeybek, Doç.Dr. Nurhan 11

12 Tekerek, Orhan Aydın, Mehmet Esatoğlu, Tarih: 13 Ağustos Pazar, 6, Saat: 19., Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Bahariye-Ġstanbul. D.. 8. Drama Liderleri Ġzmir BuluĢması, OluĢum Drama Enstitüsü ve Konak Belediyesi (Katılımcı ve Bildiri Sunumu), Haziran 6, Ġzmir. D.1. Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II ye Katılan Katılımcılarla Yaratıcı Drama ve Ekosistem ĠliĢkisi Üzerine Drama Uygulamaları TÜBĠTAK-Uludağ Milli Parkı Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü ve TÜBĠTAK ĠĢbirliği Ġle, (DRAMA LĠDERLĠĞĠ), 19 Haziran P.tesi 6, Saat: D.. Gelenekselden ÇağdaĢa Anlatı Geleneği ve Zilli ġıh, (GÖSTERĠ-SÖYLEġĠ), Katılımcılar: Doç.Dr. Nurhan TEKEREK, ġehir Tiyatroları Yönetmeni-Oyuncusu Yazar: HaĢmet ZEYBEK, Organizasyon: Uludağ Üniversitesi Tiyatro Topluluğu- Bursa Ekim Tiyatrosu, Yer: Görükle kampusü Öğrenci Kültür Merkezi, 7 Mart P.tesi 6, Saat: , Bursa D.19. Geleneksel Türk Tiyatrosu nun ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu nun GeliĢimindeki Önemi ve Zilli ġıh-meddah Gösterisi, EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatroları Etkinlikleri Programı, (GÖSTERĠ ve SÖYLEġĠ), EskiĢehir Belediyesi TepebaĢı Sahnesi, 6 Mart Pazar 6, Saat: , EskiĢehir D.18. Ayrımcılık ve Çingene Kültürü, Uludağ Üniversitesi Ġnsan Hakları Eğitimi Topluluğu, KonuĢmacılar: Prof.Dr. A.Kadir ÇÜÇEN, Doç.Dr. Nurhan TEKEREK, Prof.Dr Ömer AKAT, Mediko Sosyal-Kırmızı Salon, Mart P.tesi 6, Saat: (PANEL), Bursa. D.17. II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu, (Katılımcı, Ġki adet Bildiri Sunumu. Karagöz Estetiği ve Ahmet Vefik PaĢa), - 1- Ekim 5, Bursa. D.16. Tiyatro ve TaĢrada Tiyatro, Doç. Dr. Nurhan Tekerek ve Sivas Devlet Tiyatrosu Oyuncularının da Katılımıyla SöyleĢi, 3 Mayıs 5, SDÜ, GSF Tiyatro Salonu, Isparta. D.15. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Gelenekselden ÇağdaĢa Türk Tiyatrosu (KONFERANS), Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, 8. Dünya Tiyatro Günü Kutlama Haftası Etkinlikleri, Yer: Kültür Merkezi, Tarih: 1 Nisan 5, Cuma, Saat: 16., Isparta. D.14. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Balkanlarda Etnik Kültürler, Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve DayanıĢma Derneği, SÖYLEġĠ(KONUġMACI), Yer: Balkan Göçmenleri Kültür ve DayanıĢma Derneği Konferans Salonu, Tarih: 8 Ekim 4, Bursa. Doçentlik Öncesi: D.13. Ülkemizde Ve BaĢka Ülkelerde Tiyatro, SÖYLEġĠ (KONUġMACI), 7 Mart Dünya Tiyatro Günü, Yer: Ç.Ü. Ziraat Fak. Amfisi, Yöneten: Doç. Dr. Deniz 1

13 Abik, KonuĢmacılar: Doç.Cihangir Nevruzova, Yard.Doç.Dr. Ayla Kapan Ezici, Dr. Nurhan TEKEREK, Yer: Ç.Ü. Ziraat Fak. Amfisi, Tarih: 7 Mart 1, Adana. D.1. GeçmiĢten Geleceğe Adana da Seyirci - Tiyatro ĠliĢkisi, PANEL, (KONUġMACI), II. Adana Sanat Günleri, 1 15 Ekim, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, KonuĢmacılar: ġerif ġahinoğlu, Erdal Cindoruk, Bünyamin Satanoğlu, Mustafa Kurt, Nurhan TEKEREK D.11. Amatör Tiyatroların ĠĢlevi ve Örgütlenmesinin Onemi, PANEL, (KONUġMACI), 1. Altın Koza Kültür Sanat Etkinlikleri ATÜK ATP Tiyatro Günleri, Yer: Ata Salonu, Yöneten: Mahmut H. Kısa Kürek, KonuĢmacılar: ġenol Tiryaki, Naci Aslan,Selim Kalıç,Özgür BaĢkaya, ġahin Kelleci,Mehmet Esatoğlu, Ali Yoleri, Nurhan TEKEREK, 1999 Adana. D.1. Çukurova da Tiyatro, PANEL, (KONUġMACI), I. Adana Sanat Günleri, - 8 Ekim 1999, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, Yöneten: Recep Bilginer, KonuĢmacılar: HaĢmet Zeybek,Tuncer Uçarol, Ercan Kont,Bünyamin Satanoğlu, Yunus Emre Bozdoğan, Yıldırım Urağ, Nurhan TEKEREK, Adana. D.9. Adana da Tiyatro YaĢamı ve Seyirci, SÖYLEġĠ, (KONUġMACI), ÇÜTĠK Tiyatro ġenliği, Yer: M. Özsan Amfisi, Mayıs 1998, Adana. D.8. Toplumsal KoĢulların Tiyatroya Yansıması, SÖYLEġĠ, (KONUġMACI), Yer: Adana Tiyatro Atelyesi Salonu, 1 Ekim 1998, Adana. D.7. Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü nün Çukurova daki Yeri ve Önemi, PANEL, (DÜZENLEYĠCĠ, KONUġMACI), Yer: M. Özsan Amfisi, Yöneten: Prof. Dr. AĢkın Karadayı, KonuĢmacılar: Nurhan Tekerek, Turgut Bağır,Murat Çağlar, 7 Mart 1997, Adana. D.6. Adana da Tiyatro, SÖYLEġĠ, (DÜZENLEYĠCĠ,KONUġMACI), Yer: Ç.Ü.Küçük Amfi, KonuĢmacılar: Volkan Soyulmaz, Türker ġenyiğit, Nurhan Tekerek, 7 Mart 1995, Adana. D.5. Bertolt Brecht in YaĢamı ve Oyunları, KONFERANS, Yer:Sabancı Kültür Sitesi,Adana Devlet Tiyatrosu Brecht Günleri, Adana. D.4. Niçin Tiyatro?, SÖYLEġĠ, (DÜZENLEYĠCĠ, KONUġMACI), Yer: Ç.Ü. Küçük Amfi, KonuĢmacılar: Erhan Gökgücü, ġener Kökkaya, Nurhan Tekerek, 7 Mart 1994, Adana. D.3. Cumhuriyet Döneminde Adana da Tiyatro YaĢamı PANEL, (DÜZENLEYĠCĠ, KONUġMACI), Yer: M.Özsan Amfisi Yöneten: Nurhan Tekerek, KonuĢmacılar: Doç. Yalçın Remzi Yüreğir, Bünyamin Satanoğlu, Hikmet Sıhay, Nurhan Tekerek, 6 Mart 1994, Adana. D.. Orhan Kemal ve Tiyatrosu, SÖYLEġĠ, ( KONUġMACI), Seyhan Belediyesi Orhan Kemal Haftası, Yer: Erciyes Sineması, 3 8 Haziran 1991, Adana. 13

14 D.1. ÇağdaĢ Tiyatro Eğitimi ve Sorunları, PANEL, (DÜZENLEYĠCĠ) Yer: Ç.Ü. Büyük Amfi, KonuĢmacılar: Prof. Dr. Sevinç Sokollu, Prof. Dr. Cevat Çapan, Sıtkı Tekmen, Beklan Algan, 7 Mart 1988, Adana. E. ULUSAL ġenlġk, FESTĠVAL VE KUTLAMALAR E Mart 11, Saat: 14., 7 Mart-Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Lisans III (Moliere, Tartüf, Yön: Altuğ GÖRGÜ) ve Lisans IV Öğrencileri (Ademoğlu Nereye, SavaĢa ve Hiçliğe Dair Sahneler, Tasarım ve Yönetim: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK), Mudanya GSF Uygulama Salonu, Mudanya-Bursa. E Mart 1 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri (9-31 Mayıs 1), Kulaktan Kulağa, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk-Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları, Lisans II Öğrencileri, Mudanya, 9. E.47. Mart 1 OYÇED (Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği) Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri, Zilli ġıh-kadın Meddah Sunumu ve SöyleĢi: Geleneksel Türlerimizden Meddah ın Oyun Yazarlığımıza Etkileri, Katılımcılar: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, HaĢmet ZEYBEK, Prof. Dr. Hasan ERKEK, Küba Dostluk Derneği, Ġstanbul, 1. E Mart 9 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri, Kahramanlar ve Metaforlar, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı, Lisans I Öğrencileri, Mudanya, 9. E.45. Ġzmir Konak Belediyesi III. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali, 6-1 Haziran 8, Zilli ġıh adlı Meddah Hikayesi Sergilemesi ve Gelenekselden ÇağdaĢ Meddaha Yansımalar ve Türk Tiyatrosu Konulu SöyleĢi, 6-7 Haziran 8, Konak Meydanı ve Alsancak Muzaffer Ġzgü Sokağı. E Mart-Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Organizasyonu ve Yönetimi, Mudanya, 8. E.43. Nilüfer Belediyesi Tiyatro Festivali, 19 Mart-7 Nisan 8, Nilüfer-Bursa, Zilli ġıh ve Geleneksel Tiyatrodan Yararlanma Yolları konulu söyleģi, Mart 8 Cumartesi, Konak Kültür Evi Dans Salonu, Saat: 17.. E Mayıs 7, Geleneksel Türk Tiyatrosu Günleri, Ġstanbul Kültür Üniversitesi- Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür Anonim ġirketi, Seyirlik Oyunlar ve Bir Uygulama Örneği: Zilli ġıh, Ġstanbul Kültür Üniversitesi-Ataköy Kampüsü-Prof. Dr. Önder Öztunalı Salonu, saat:

15 E.41. Yıldırım Belediyesi-Yıldırım Milli Eğitim Müdürlüğü Liselerarası Tiyatro BuluĢması Seçici Kurul Üyeliği, 7 Nisan-16 Mayıs 7, Adile NaĢit Tiyatro Salonu, Yıldırım- Bursa. E.4. 7 Mart 6, Uludağ Üniversitesi Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Zilli ġıh adlı Meddah Gösterisi ve Anlatı Geleneği ve Gelenekselden ÇağdaĢa Yansımaları konulu, Zilli ġıh ın yazarı HaĢmet ZEYBEK le birlikte GerçekleĢtirilen SöyleĢi Programı. Yer: Uludağ Üniversitesi- Eski Villa Biçen Kitapevi (Öğrenci Kültür Merkezi). Doçentlik Öncesi: E.39. 3, ÇYDD Isparta ġubesi 8. Yıl ÇağdaĢ Cumhuriyet ġöleni Organizasyonu ve Sunumu, 6 Aralık 3 (SUNUCU, ORGANĠZATÖR). E.38., II. Adana Sanat Günleri, 1 15 Ekim, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (KATILIMCI). E , I. Adana Sanat Günleri, - 8 Ekim 1989, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (KATILIMCI). E , Adana Valiliği Ġl Kültür Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti nin 75. Yıl Kutlamaları /193 ten 1998 e kadar Adanalı Yazar ve ġairlerin Eserlerini Tanıtım Haftası,19 9 Ekim 1998, Çukurova dan Esintiler ġiir Kolaj, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (SUNUCU). E , Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı / Oyunculuk Ana Sanat Dalı ve Kültür Sanat Merkezi, 7 Mart 1997 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Panel-SöyleĢi- Gösteri. Yer: M. Özsan Amfisi, (DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN). E , Ondokuz Mayıs Üniversitesi II. Karadeniz Tiyatro Festivali 1 1 Mayıs 1996, Kutu Kutu, Yer: Kampüs Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Ç.Ü. Öğretim Elemanları Derneği 8 Mart 1996 Dünya Kadınlar Günü ġenliği, Kadın Olmak tan Bir Kesit, Yer: M. Özsan Amfisi, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (KATILIMCI,OYUNCU). E , Ç.Ü. Kültür Sanat Merkezi 7 Mart 1995 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Kutu Kutu, Yer: M. Özsan Amfisi, (YÖNETMEN, DÜZENLEYĠCĠ). E , Ç.Ü. Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 8 Mart 1995 Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri, Kadın Olmak, Yer: M. Özsan Amfisi, (KATILIMCI, OYUNCU) E , Ġstanbul ġehir Tiyatroları Gençlik Günleri, 5 Mayıs 1994, Kadın Olmak, Yer: Kadıköy H. Taner Sahnesi, (YÖNETMEN,OYUNCU). 15

16 E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, 1 Mayıs 1994, Kadın Olmak, Yer: Mimarlık Amfisi, (YÖNETMEN,OYUNCU,KATILIMCI). E , I. Bursa Amatör Tiyatrolar ġenliği, 3 Nisan- 9 Mayıs 1994, Kadın Olmak, Yer: A. Vefik PaĢa Tiyatrosu, (YÖNETMEN, OYUNCU, KATILIMCI). E , Ç.Ü. Kültür Sanat Merkezi 7 Mart 1994 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Panel SöyleĢi Oyun: Kadın Olmak, Yer: M. Özsan Amfisi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN,OYUNCU). E , Seyhan Belediyesi 4. Kültür ġenliği 7 16 Mayıs 1993, Dadaloğlu Yer: Ġstasyon Meydanı, (YÖNETMEN YRD,OYUNCU). E , II. Çukurova Üniversitelerarası Tiyatro ġenliği, 17 3 Mayıs 1993, (Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü ve Adana BüyükĢehir Belediyesi ĠĢbirliği ile) (DÜZENLEYĠCĠ). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1993 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Ġki KiĢilik Hırgür ve Muhbir, Yer: M. Özsan Amfisi, ( DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN). E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, Mayıs 199, Günün Adamı, Yer: Mimarlık Amfisi,( YÖNETMEN,KATILIMCI). E.. 199, Ankara Altındağ Belediyesi Amatör Tiyatrolar ġenliği, Mayıs 199, Günün Adamı, Yer: Altındağ Belediyesi Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi I. Bölge Tiyatrolar ġenliği, Mayıs 199, Günün Adamı, Yer: Belediye Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). E.. 199, I. Çukurova Üniversiteler Arası Tiyatro ġenliği,18-4 mayıs 199, (Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, ÇÜTĠK,Adana BüyükĢehir Belediyesi ĠĢbirliği ile), (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 199 Dünya Tiyatro Günü Kulama Programı, Günün Adam, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , Seyhan Belediyesi III. Kültür ġenliği 4 9 Ekim 1991, Düğün ya da Davul, Yer: Atatürk Parkı, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği 6 Nisan-5 Mayıs 1991, Düğün Ya da Davul, Yer: Basketbol Sahası,( YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ege Üniversitesi 13. Spor ve Sanat ġenliği 8 NĠSAN Mayıs 1991, Düğün Ya da Davul, Yer: Kampüs Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). 16

17 E , KETSAV,Çukurova Kültür Eğitim Sanat ve Turizm Vakfı Halk ġöleni 6-1 Mayıs 1991, Düğün Ya da Davul, Yer: Tarsus Kilise Bahçesi, ( YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Mersin Turizm ĠĢl. Ve Otelcilik III. Öğrenci Günleri 19-3 Mart 1991, Düğün ya da Davul, Yer: Mersin Atatürk Parkı Açık Hava Tiyatrosu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1991 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Düğün ya da Davul, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği 6 Nisan-5 Mayıs 199, YeĢil Gece, Yer. Mimarlık Amfisi, ( YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1991 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, YeĢil Gece, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN). E , Denizli Tiyatrosu V. Amatör Tiyatrolar ġenliği Mayıs-1Haziran 1989, Kozalar / Ölüm-Doğum-Düğün, Yer: Denizli Belediyesi Nikah Salonu, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E.9. E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, Kozalar/Ölüm-Doğum-Düğün, Yer: Mimarlık Amfisi,( YÖNETMEN, KATILIMCI). 1989, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1989 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Kozalar / Ölüm-Doğum- Düğün, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , Çukurova Üniversitesi XV. KuruluĢ Yıldönümü Kutlamaları, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Büyük Amfi,( YÖNETMEN). E , Ġskenderun VIII. Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali, 7 Temmuz 1988, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Kız Enstitüsü Salonu, ( YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Denizli Tiyatrosu IV. Amatör Tiyatrolar ġenliği 8 Mayıs-8 Haziran 1988, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Denizli Belediyesi Nikah Salonu, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1988 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1987 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Panel ve Kısa Oyunlar, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN, OYUNCU) E.. 198, ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, Benerci Kendini Niçin Öldürdü Ankara Deneme Sahnesi, Yer: Mimarlık Amfisi, (OYUNCU). 17

18 E , Ġstanbul Kültür ve Sanat Festivali, Belgelerle KurtuluĢ SavaĢı / Ölüm-Doğum- Düğün,A.Ü. DTCF Tiyatro Bölümü,Yer: AKM Küçük Salon, (OYUNCU). F. OYUNCU YA DA KONUġMACI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TV-RADYO PROGRAMLARI: F.13. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Meddah ÇalıĢtayı Üzerine, TRT 1 TV, Göznuru Programı, Aralık 1, Saat: 14. 3, Ankara 1. F.1. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Türkiye de Tiyatro Eğitimi ve Sorunlar, Sanat Sokağı Programı, TRT Radyo 1, 1 Ekim 1, Saat: 15.15, Yapımcı: Senem TURGUT. F.11. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Meddahlık ve Gelenek Üzerine, Yapım Adı: Hak Dostum Diye BaĢlayalım Söze, Yapımcı: TRT Ġzmir Radyosu Yapımcısı: Turgay Pasinligil, TRT 1, 11 ġubat 9. F.1. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Kadın Meddah ve Zilli ġıh, Köln WDR5 Radyosu, Yapımcı: Ellen RUDNITZK, 8. F.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Meddah Gösterisi Zilli ġıh tan Kesitler ve Meddah Üzerine Kısa Bir söyleģi, TRT Televizyonu, Ġyi Oyunlar Programı, 5 Mart C.tesi 7, Saat: 18.. F.8. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Türkiye de Tiyatro Eğitiminin Tarihçesi ve Mezunların Ġstihdam Sorunu, Diğer Katılımcı: KARADAĞ, Nurhan, Prof.Dr., Sahne Sırası Programı, Yapım: TURGUT Saba Senem, TRT Ankara Radyosu (TRT 1), Canlı Yayın, Saat: , 8 ġubat 5. F.7. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., 1 Temmuz 4, Türk ve Dünya Tiyatrosu ve TürkTiyatrosu olarak bu koģullarda Yerimiz ve Önemimiz, Prizren-Kosova Yeni Dönem Türk Radyosu, SöyleĢi. Doçentlik Öncesi: F.6. TEKEREK, Nurhan, Dr., Ekim 1, Adana da ġehir Tiyatrosu ve Tarihi, SöyleĢi, Kum Saati Programı, Kanal A. F Nisan 1998, Cumhuriyet Dönemi nde Adana da Batı Tarzı Tiyatro YaĢamı, SöyleĢi, Ay Vakti Programı, Kanal A. F.4. Kasım 1997, Üniversite de Bir Tiyatro Bölümü Seçmeli Tiyatro Dersinden Tiyatro Okuluna, SöyleĢi, Ay Vakti Programı, Kanal A. F.3. 4 Ocak 1995, Tiyatro nun Önemi, SöyleĢi, Güncellektüel Programı, Metro TV. F.. Ġzin (Oyuncu), TV Filmi, Yönetmen: Okan Uysaler, 198 de TRT için çekildi. 18

19 F.1. Belgelerle KurtuluĢ SavaĢı (Oyuncu, Sunucu), A.Ü. DTCF Tiyatro Bölümü, Kurgu Yönetim: Ergin Orbey, 198 yılında TRT Yönetmeni Okan Uysaler tarafından çekildi, 198 ve 1985 te iki kez TRT Televizyonunda yayınlandı. G. ÖDÜLLER Doçentlik Öncesi: G , Altın Koza Jüri Özel Ödülü, ( Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ), Altın Koza Sinema Eki, Yeni Adana Gazetesi. G , Sahneye Koyma Özendirme Ödülü, ( De Ti Amatör Tiyatrolar ġenliği ). G , Sahneye Koyma Özendirme Ödülü, ( De Ti Amatör Tiyatrolar ġenliği H. SON BEġ YILDA VERDĠĞĠ DERSLER H.1. SON BEġ YILDA VERDĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ DERSLERĠ AKADEMĠK YIL DÖNEM DERSĠN ADI HAFTALIK SAAT TEORĠK UYGULAMA GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulamaları I Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulamaları II Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulamaları I Geleneksel Türk Ti.Uyg. II 11-1 A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü GÜZ Sahne Uygulaması (Organik) H.. SON BEġ YILDA VERDĠĞĠ LĠSANS DERSLERĠ AKADEMĠK YIL DÖNEM DERSĠN ADI HAFTALIK SAAT TEORĠK UYGULAMA 19

20 SDÜ, GSF, Tiyatro Bölümü - 3 GÜZ BAHAR KonuĢma San.Tekniği III Sahne III Tiy. Tarihi ve Kuramlar I Ti. Tarihi ve Kuramlar III Ti. Tarihi ve Kuramlar V T. Tarihi ve Kuramlar VII Geleneksel T. Tiyatrosu I Sahne Uygulm. GiriĢ I KonuĢma San.Tekniği IV Sahne IV Ti. Tarihi ve Kuramlar II ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu Sahne Uygulm. GiriĢ II Ti. Tarihi ve Kuramlar II Ti. Tarihi ve Kuramlar IV Ti. Tarihi ve Kuramlar VI T. Tarihi ve Kuramlar VIII

21 3 4 GÜZ Sahne Uygulm. GiriĢ I Geleneksel T. Tiyatrosu I Ti. Tarihi ve Kuramlar I Ti. Tarihi ve Kuramlar III Ti. Tarihi ve Kuramlar V Ti. Tarihi ve Kuramlar VII Oyun Ġnceleme I Oyun Ġnceleme III Oyun Ġnceleme V Oyun Ġnceleme VII BAHAR Sahne Uygulm. GiriĢ II ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu II Ti. Tarihi ve Kuramlar II Ti. Tarihi ve Kuramlar IV Ti. Tarihi ve Kuramlar VI T. Tarihi ve Kuramlar VIII 4-5 GÜZ Sahne Uygulm. GiriĢ I Geleneksel T. Tiyatrosu I Ti. Tarihi ve Kuramlar I Ti. Tarihi ve Kuramlar III Ti. Tarihi ve Kuramlar V T. Tarihi ve Kuramlar VII BAHAR Sahne Uygulm. GiriĢ II ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu II Ti. Tarihi ve Kuramlar II Ti. Tarihi ve Kuramlar IV Ti. Tarihi ve Kuramlar VI T. Tarihi ve Kuramlar VIII 5-6 UludağÜniversitesi Eğitim Fakültesi GÜZ Tiyatro ve Canlandırma V-A (Türkçe Bl) Tiyatro ve Canlandırma V-B (Türkçe Bl) Ġlk Öğretimde Drama VII-B (Sınıf Öğretmenliği) Ġlk Öğretimde Drama VII- D (Sınıf Öğretmenliği) Ġlk Öğretimde Drama VII- E (Sınıf Öğretmenliği) Yaratıcı Drama VII (PDR-Seçmeli) Yaratıcı Drama (Sağlık Y.O.) 1

22 BAHAR Yaratıcı Drama VIII-A (Okul Ö. Eğitimi Bl.) Yaratıcı Drama VIII-B (Okul Ö. Eğitimi Bl.) Yaratıcı Drama (Fen-Ed.Fak./Sanat T.Bl.) Diksiyon(Bireysel Ses Eğt.) Müzik Eğitimi Bl UludağÜniversitesi Eğitim Fakültesi GÜZ Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği A) Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği B) Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği C) Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği D) Tiyatro ve Canlandırma I (Türkçe Öğretmenliği-III.S.) Tiyatro ve Canlandırma I (Türkçe Öğretmenliği-III.S.) Doğru ve Etkili KonuĢma Eğitimi (Sanat Tarihi, IV. Sınıf) BAHAR Okul Öncesinde Drama (Ġlk Öğretim Bl-O.Öncesi, IV. Sınıf)) Okul Öncesinde Drama (Ġlk Öğretim Bl- O. Öncesi, IV. Sınıf) Sahne Sanatları (Sanat Tarihi, IV. Sınıf) Tiyatro ve Dramatizasyon (Sağlık Hizmetleri Y.O.) 7-8 U.Ü. GSF-Sahne Sanatları Bölümü GÜZ Role Hazırlık I Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi I 4 BAHAR Role Hazırlık II Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi II GÜZ Role Hazırlık I Oyun Analizi I Ti. Tarihi ve DüĢüncesi I KonuĢma Sanatı Tekniği III Ti. Tarihi ve DüĢüncesi III Sahne Uygulaması I Geleneksel Türk Tiyatrosu I BAHAR Role Hazırlık I Oyun Analizi I Ti. Tarihi ve DüĢüncesi I KonuĢma Sanatı Tekniği III Ti. Tarihi ve DüĢüncesi III Sahne Uygulaması I Geleneksel Türk Tiyatrosu I

23 AKADEMĠK YIL DÖNEM DERSĠN ADI HAFTALIK SAAT TEORĠK UYGULAMA 9-1 GÜZ Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi I Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi III Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi V Sahne Uygulaması I Sahne I Tiyatro ĠĢletmeciliği I Oyun Proje I Role Hazırlık I Geleneksel Türk Tiyatrosu I 1 BAHAR Sahne Uygulaması II Tiyatro ĠĢletmeciliği II Geleneksel Türk Tiyatrosu II Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi VI Dramatik Yazarlık IV Role Hazırlık II GÜZ BAHAR Role Hazırlık I Sahne Uygulaması I Tiyatro ĠĢletmeciliği I Geleneksel Türk Tiyatrosu I Eğitimde Drama ve Oyun I Sahne III Oyun Proje III Cumhuriyet Dönemi Türk Ti.I Diploma Projesi I Role Hazırlık I Sahne Uygulaması I Tiyatro ĠĢletmeciliği I Geleneksel Türk Tiyatrosu I Eğitimde Drama ve Oyun I Sahne III Oyun Proje III Diploma Projesi I

24 11-1 GÜZ Role Hazırlık(Tekli ÇalıĢmalar) Dramatik yazarlık (Dramatik Kurgu) Dramatik Yazarlık(Oyun Yazımı Projesi) Sahne Uygulaması (Organik) Geleneksel Tiyatro (Köy Tiyatrosu) Tiyatro ĠĢletmeciliğine GiriĢ Cumhuriyet D.Türk Ti.(193-6) Oyun BAHAR Role Hazırlık(Metinli) Dramatik yazarlık (Dramatik Durum) Dramatik Yazarlık(Oyun Yazımı Uygulama) Sahne Uygulaması (Plastik- Teknik) Geleneksel Tiyatro (Kent Tiyatrosu) Tiyatro ĠĢletmeciliğine GiriĢ Eğitimde Drama I. ESERLER I.1. Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler I.1.. TEKEREK; Nurhan, Prof. Dr., Anadolu da Köy Seyirlik Oyunları ve ÇağdaĢ Bir Örnek: Bozkırdirliği, The Institute of Asian and Africian Studies, Moskova State University, Cilt: 8, Moskova 9, s: I.1.1. TEKEREK; Nurhan, Doç.Dr., Geleneksel Meddah tan Modern Meddah a- From Traditional Meddah to Modern Meddah: Sheik with Bells, To be a Woman, Akademik AraĢtırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı:, (Ağustos-Ekim 4), Journal Of Academic Studies, Volume: 6, Number:, (August- October 4), s: I.. Uluslararası Bilimsel (Sanatsal) Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler I..1. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Zilli ġıh- Bir Kadın Meddah Gösterisi ve Uygulama Süreci- Uzun Ġnce Bir Yolda Deneysel Bir ÇalıĢma, VIII. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, T.C. Kültür Bakanlığı, 1-4 Kasım 11, izmir. 4

25 I.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler: I.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: I.4.1. TEKEREK Nurhan Prof. Dr.- TEKEREK Ġsmet, Aristoteles te Poetik ve Etik Bütünlük Örneklerle Eylem, Karakter ve Erdem- Totality of Poetic and Etic at Aristoteles Action, Character and Virtue with Examples, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 6, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara 8. I TEKEREK Nurhan Prof. Dr.- TEKEREK Ġsmet, Devlet, ĠĢletmecilik, Meta-Ürün ve Tiyatro ĠliĢkisi- Relation of State, Management, Merchandise-Product and Theatre, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 5, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara 8. I.4.1. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık bir Amatör Topluluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından Ġki Örnek: Bozkırdirliği ve Gerçek Kavga- Dramatic Village Plays and Ankara Deneme Sahnesi Which is an Amateur Assembly for 51 Years with is Practise of Spectacles and Two Examples of Its Productions: Bozkırdirliği and Gerçek Kavga, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 4, Güz 7, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara I.4.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Geleneksel Tiyatromuzdan Yararlanma Yolları, Popülerlik ve Tiyatromuz, Yeni Tiyatro Dergisi, Kasım-Aralık 7, Sayı:, Kocaeli. I.4.8. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Oyundan Dramaya Dramadan Dramatik Eğitime- From The Concept Of Game To Drama From Drama To Dramatic Educatıon, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı:, Yıl: 6. I.4.7. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, AlıĢkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği- Freedom of Creative Drama, Stereotype of the Habbits and an Application Example, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1,Yıl: 7. I.4.6. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Wesker in Dünyası ve Son Oyunlarından Ġki Örnek: Boylam() ve Ġnkar()- Arnold Wesker s World and Two Examples From His Last Plays: Longitude() and Denial()., Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı: 19, (5). I.4.5. TEKEREK, Nurhan, Halkevleri, Temsil ġubeleri ve Bir Örnek: Adana Halkevi Temsil ġubeleri, The People s Houses, Their Branches of Drama And An Example: Branch of Drama of The People s House in Adana, Erdem Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, Mayıs 5. I TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. Tuncer Cücenoğlu nun Oyunlarında Durumlar ve Soyutlamanın Getirdiği Evrensel Açılımlar: Helikopter, Çığ, ġapka ve MatruĢka- The States and Universal Discriptions Brought by Abstraction in Tuncer Cucenoglu s Plays: Helicopter, Avalanche, Hat and MatruĢka, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü DTCF Yayınları, Sayı: 18, (4). 5

26 I.4.3. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Tiyatromuzun Modern Tiyatroyla KesiĢmesi Yolunda Gelenekselin Önemi ve Baltacıoğlu ndan Bir Deneme: Kafa Tamircisi- Importance Of the Traditional At the Path Toward Intersection Of Turkish Theatre and Modern Theatre, a Trial From Baltacıoğlu: Head Repairman, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı: 17, (4). I.4.. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Batı Tiyatrosuyla Geleneksel Tiyatromuzu BireĢtirme Çabalarından Ġki Örnek:EĢeğin Gölgesi ve ġahları da Vururlar. Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi., Sayı: 16, Aralık 3, A. Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü Yayınları. Ankara. Doçentlik Öncesi: I.4.1. TEKEREK, Nurhan, Dr. Halk Tiyatrosu Geleneğimizde Soyutlama Abstraction ve Yapısal Yansımaları, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of Social Sciences, Cilt - Vol: 7, No: 7,5-13, Yıl-Year: 1. I.5. Diğer Ulusal Makaleler: I.5.1. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Kitaba Dokunmak, EleĢtiri, Norm ve Ütopya, Tiyatro ve Felsefe, Evrensel Kültür Dergisi, Sayı: 36, Ağustos 11. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Tiyatromuzun GeliĢiminde Geleneksel Kaynakların Önemi Ve Sentez Çabaları, Nisan 11 I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Somut Olmayan Kültür Mirası Bağlamında Meddahlık ve Meddah ÇalıĢtayı, Ocak 11 I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Umudu Sanata DönüĢtürmek ve Adana, Öyleyse Haydi Tiyatroya, Adana Life Dergisi, Sayı: 3, Kasım-Aralık 1, Adana. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr. KomĢumuz Suriye de Bir Hafta (4-3 Temmuz 1) Beyaza KesmiĢ Halep ve En Eski BaĢkent ġam dan,www.e-hayalet.net, Ekim 1, KısaltılmıĢ-, Adana Life Dergisi, Sayı:, Eylül-Ekim 1, Adana. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr. Nurhan Hocam, Biliyorum Yollarımız Nasılsa Hep KesiĢecek Tiyatronun IĢığını Alnımızda Hissettiğimiz Sürece Öyleyse Emeklilik Ne Ola ki, Haziran 1. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Adana da Ġlk Tiyatro GiriĢimini BaĢlatan Ziya PaĢa, Adana Life Dergisi, Sayı: 1, Nisan-Mayıs 1, Adana. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Daha Farklı Bir BakıĢla: Ġnsana YakıĢır Bir Gelecek Ġçin Tiyatro ve Tiyatro Okulu, Mudanya Gazetesi, Ekim 8, Mudanya. I.5.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. GezilmemiĢ Köy, DönülmemiĢ Yol, ÇıkılmamıĢ Dağ Tiyatronun ve Bizim Olabilir mi, Mudanya Gazetesi, 18 Eylül, 8, Mudanya. 6

27 I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Geleneksel Öğelerle Masal Motiflerinin Ġç Ġçe Geçtiği DüĢsel Bir Oyun:Çiçek Ülkesi Ve Onun Ġyi Yürekli Prensesi: Çiçek Prenses, Hasan ERKEK in Çocuk Oyunu Çiçek Prenses için YazılmıĢ Önsöz, Mitos Boyut da Baskıda. I.5.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Yeni Dönemde Bir Kez Daha Merhaba, Okul Değil Fakülte, Mudanya Gazetesi, 8 Ağustos PerĢembe, 8, Mudanya. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Mudanya da Yeni Bir Tiyatro Çabasıyla Ġlk Yaz ve Hayat Ağacında Tavus KuĢları, Temmuz-Ağustos 8. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Uluabat Köyü yle KuĢların, Eskikarağaç la Leyleklerin Gönül Bağında Bir Öğledensonra BuluĢması, Uludağ Üniversitesi Dergisi, Üni-köy Projesi Özel Sayısı, Yıl: 8, Sayı: 6, ġubat 8, Bursa. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Yağmurun YeĢili GümüĢlediği Bir Günde Çocuklarla ġendik Büyükorhan da, Uludağ Üniversitesi Dergisi, Üni-köy Projesi Özel Sayısı, Yıl: 8, Sayı: 6, ġubat 8, Bursa. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tiyatro ve Bilim-Sanat Ġnsanı, Kasım 7. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Türkiye de Tiyatro Eğitimine Genel Bir BakıĢ ve Mezunlar, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 5, Ağustos-Eylül 7. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tanpınar ın DeyiĢiyle; Güvercin BakıĢlı Sessizliğin Sonsuz Devam Vehmiyle Bursa da Zaman ve Tiyatro Zamanı, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Mayıs-Haziran 7. I.5.83.TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tiyatro Sanatı Yüzyıllardan Bu Yana Büyütülen Evrenin En Umutlu Çocuğudur. Biz o Çocuğu Büyütüyoruz, Nisan 7. I.5.8. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Karagöz ve Ortaoyunu nda Dil Kaynaklı Güldürü, www. tiyatrom.com, Mart 7. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Günümüzde Geleneksel Tiyatro Ne Ġfade Etmektedir?, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Mart-Nisan 7. I.5.8. TEKEREK, Nurhan Doç. Dr., MeĢrutiyet ten Günümüze Adana da Tiyatro, Ocak-ġubat 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Seyredenlerle Oynayanların Katılımcı Olarak BuluĢtuğu Bir Drama-TartıĢma Platformu: Nasıl Bir Öğretmen?, Aralık-Ocak 6. 7

28 I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Ölümünün 5. Yılında Bertolt Brecht ve Epik- Diyalektik Tiyatro, Eylül-Ekim-Kasım 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., MustafakemalpaĢa da Kültür Sanat Derneği Aracılığı Ġle Zilli ġıh ın Tiyatroseverlerle BuluĢması ve Kozahan daki Gösteri, Tiyatral Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Ekim 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Prizren Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu 7. Yılında Ġstanbul dan Sonra Bursa da, Eylül 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Mehmet Akan ın Anısına, Hayatı Ham Hum ġarolop a DönüĢtürenlere KarĢı Ġronik Bir Güldürü: Midirfillik Oyunu, Eylül 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Kirmasti Çayı nın Sereserpe GüneĢlendiği Tiyatrosu Olan Bir Ġlçe; MustafakemalpaĢa da Kültür Sanat Derneği Aracılığıyla Zilli ġıh ın Tiyatro Severlerle BuluĢması ve Koza Han daki Gösteri, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Sayı: 1, Ekim: 6, Ağustos 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Adana nın Her Ġki Yüzünü de Oyunlarına Yansıtırken Aydınlığı da Ġmleyen Bir Yazar: Orhan Kemal, Ve Yeni Bir Kitap: Adana ya Kar YağmıĢ, Temmuz 6. I.5.7. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Yazar-Yönetmen-Oyuncu ĠĢbirliğinin Keyifli Yolculuğu; Bursa dan Bir Nefes Hikaye: Zilli ġıh, Haziran 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tiyatroyu KuĢkusuz YaĢayan Bir Sanat Haline Getiren Ġnsandır O Halde Tiyatro Öldü mü? Yerine Belki ġu Soruyu Sormak Gerekir: Ġnsan dan ve Ġnsani Değerlerden Elimizde Ne Kaldı ya da Kaldı mı?, Sahne Dergisi, Mayıs-Haziran 6. I.5.7. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Suç Hangi KoĢullarda Suçtur: Ada, Haziran 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Balaban ın Köyü Seçköy den Ġzlenimler ve Ressam Balaban dan Haldun Çubukçu ya ġair Baba ve Damdakiler, Mayıs 6. I TEKEREK, Nurhan Doç. Dr., Sığıntılık ve Göçmenlik Bir BaĢka DeyiĢle Öteki Olmak, Mart 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., DüĢkentleri OluĢturmanın Yollarından Belki de En Önemlisi: Tiyatro, Mart 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Sığıntılık ve Göçmenlik Bir BaĢka DeyiĢle Öteki Olmak Bursa Ekim Tiyatrosu nda Yeni Bir Oyun, Bursa Ekim Tiyatrosu Oyun Kitapçığı, Mart 6. 8

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ sgoktas@kocaeli.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri: 1962- Aydın Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi Ege Üniversitesi 1985 Lisans Sahne ve Görüntü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Tez Başlığı: 20. Yüzyıl Avant- garde Tiyatronun Oyunculuk Tekniği Danışman : Prof. Zeliha Berksoy

Derece Alan Üniversite Yıl. Tez Başlığı: 20. Yüzyıl Avant- garde Tiyatronun Oyunculuk Tekniği Danışman : Prof. Zeliha Berksoy DOÇ. DR. ADNAN TÖNEL 1. Adı Soyadı : Adnan Tönel 2. Doğum Tarihi: 1965 - İstanbul 3. Unvanı : Doçent Doktor E posta : adnan.tonel@zirve.edu.tr Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Devlet

Detaylı

DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI

DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI 1954-2009 (Taslak) (5704 künye) Haz.: Bülent Ağaoğlu Ġstanbul, 13 Ağustos 2009, 2 Kasım 2009 1 ĠÇĠNDEKĠLER KĠTAPLARI... 3 KĠTAPLARI (HAZIRLAYAN / DERLEYEN)... 4 HAKKINDAKĠ MAKALELER...

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Haziran 2015 GÜMÜŞHANE 1 ĠÇĠNDEKĠLER Organizasyon...3 1. Genel Bilgiler. 5 1.1 KuruluĢ ve GeliĢme. 5 1.2 YerleĢim.

Detaylı

2013-2014 E BAġLARKEN

2013-2014 E BAġLARKEN 2013-2014 E BAġLARKEN Özel Ege Lisesi öncü bir kurum olmanın bilinciyle kaliteli bir eğitim- öğretim ortamı oluģturma adına, alanındaki geliģmeleri ve yenilikleri yakından takip etmiģ, yoğun bir çalıģma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Antalya da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Antalya da tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü nde öğrenim gördü. 1992-1996 yılları arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : 8.12.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar. 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, 02.05.1965 TC Kimlik No : 22846131298 1.3.Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Prof. Dr. Nükhet GÜZ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Nükhet GÜZ Doğum Tarihi: Ankara- 1951 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi Ġstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı.

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı. Ünvan, Adı -Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ruhcan Akil Email: ruhcan.akil@gedik.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ruhcan Akil 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Sürmeli ye Socrates Ödülü

Sürmeli ye Socrates Ödülü www.ahaber.anadolu.edu.tr? KAMPUSTE NELER VAR? 31 Mart Cumartesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 412 30MART-5NİSAN 2007 Sürmeli ye Socrates Ödülü Tiyatro Aşkın Karın Ağrısı Yer: AKM-Oda

Detaylı

pecya Tiyatro... Tiyatro... Merhaba T. Yılmaz Öğüt Sayı: 4 MAYIS/1991 ÜCRETSİZDİR FESTİVAL ÖZEL SAYISI

pecya Tiyatro... Tiyatro... Merhaba T. Yılmaz Öğüt Sayı: 4 MAYIS/1991 ÜCRETSİZDİR FESTİVAL ÖZEL SAYISI Tiyatro... Tiyatro... Sayı: 4 MAYIS/1991 ÜCRETSİZDİR FESTİVAL ÖZEL SAYISI Sahibi ve Yayın Yönetmeni: Boyut Yayınevi Tic. ve San.Ltd.Şti. adına T. Yılmaz ÖĞÜT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mustafa DEMİRKANLI

Detaylı

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER TANJU AKLEMAN 1961 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Ġ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü'nden

Detaylı

İletişim Bilgileri: osmanurper@maltepe.edu.tr osmanurper@gmail.com 0 532 227 4675

İletişim Bilgileri: osmanurper@maltepe.edu.tr osmanurper@gmail.com 0 532 227 4675 Adı Soyadı ve Ünvanı: Doç. Dr. Osman ÜRPER Doğum Tarihi: 03.02.1971 İletişim Bilgileri: osmanurper@maltepe.edu.tr osmanurper@gmail.com 0 532 227 4675 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Çağımızda, elektronik iletiģim araç ve gereçlerinin çoğalması günlük yaģamı kolaylaģtırsa da, burada eskilerin deyiģiyle Silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir atasözünü

Detaylı

Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ

Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ 2012 yılını geride bırakıp yepyeni umutlarla 2013 e giriyoruz. Her yeni yıl yeni bir ümit, yeni bir başlangıçtır. 2013 yılının başta Beyoğlulu hemşehrilerim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

II. Yazma Becerileri Sempozyumu

II. Yazma Becerileri Sempozyumu Terakki Vakfı Okulları II. Yazma Becerileri Sempozyumu Düşünme ve Yazma 7 Aralık 2013 Sempozyum TERAKKİ 130+ projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. TERAKKİ 130+ Projesi; Terakki nin 130. yılından sonra

Detaylı