ÖZGEÇMĠġ. PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 ġubat Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 ġubat 2009. Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ ADI-SOYADI E-MAĠL ÖĞRENĠM DURUMU : Nurhan TEKEREK : : Doktora DERECE BÖLÜM ÜNĠVERSĠTE YIL LĠSANS Tiyatro Ankara Üniversitesi 1981 Y.LĠSANS Tiyatro Ankara Üniversitesi 1995 DOKTORA Tiyatro Ankara Üniversitesi DOÇENTLĠK Tiyatro Reji-Oyunculuk Süleyman Demirel Üniversitesi 15 Nisan 3 PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 ġubat 9 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı Cumhuriyet Dönemi nde Adana da Batı Tarzı Tiyatro YaĢamı( ),(543 sayfa), Prof. Dr. Nurhan KARADAĞ

2 Doktora Tezi BaĢlığı (Tez Özeti) ve Tez DanıĢmanı Popüler Halk Tiyatrosu Geleneğimizin ÇağdaĢ Oyun Metinlerine Yansımalarının Örneklerle Ġncelenmesi, (49 sayfa), Prof. Dr. Nurhan KARADAĞ GÖREVLER : GÖREV ÜNVANI Okutman Ör.Gör. Dr. Yrd.Doç. Dr. Doç. Dr. Prof. Dr. GÖREV YERĠ Güzel Sanatlar Bölümü Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süleyman Demirel. Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi A. BĠLĠMSEL VE SANATSAL KURULUġLARA ÜYELĠKLER: 1. A. Ü. D. T. C. F. Tiyatro Mezunları Derneği. Ankara Deneme Sahnesi Üyesi 3. Member of ASSITEJ, Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği 4. Member of ITO, International Theatre Of Oppressed Organization 5. Member of ETC-European Theatre Convention, 6. Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği- OYÇED Kurucular Kurulu Üyeliği B. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM ETKĠNLĠKLERĠ B.1. Uluslararası Festival, Sempozyum, Seminer, Panel, Konferans, Workshop, SöyleĢi: B.1.5. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. 1. Uluslar arası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 1-7 Ekim 5, ASSITEJ-BKSTV ĠĢbirliği, (Gözlemci). B.1.4. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr.,. Uluslar arası Ġstanbul-Tiyatro-Mekan BuluĢması, Ġstanbul ġehir Tiyatroları, 6-16 Ağustos 5, (Gözlemci).

3 B.1.3. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. Bursa 9. Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, -8 Ekim 4, ASSITEJ ve BKSTV ĠĢbirliği, (Gözlemci). B.1.. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Denizli Belediyesi. Uluslar arası Amatör Tiyatrolar Festivali, -3 Mayıs 4, Amatör Tiyatro ve Amatör Tiyatroların Örgütlenme Modelleri, PANEL YÖNETĠCĠSĠ, Katılımcılar: ATÜK, ATÇ, ĠATP, VATĠG ve Seçici Kurul Üyesi. Doçentlik Öncesi: B.1.1. TEKEREK, Nurhan, Yard.Doç.Dr., Denizli Belediyesi 18. Uluslar arası Amatör Tiyatro Festivali, -5 Mayıs,Panel, Amatör Tiyatro, KONUġMACI, Katılanlar: Prof. Dr. Nurhan Karadağ (A.Ü. DTCF Tiyatro Bl. BĢk.), GülĢen Karakadıoğlu (Tiyatro EleĢtirmenler Birliği BĢk.), ġenol Tiryaki (ATÜK BĢk.), Yard. Doç. Dr. Nurhan Tekerek (SDÜ GSF Tiyatro ASD Öğr. Üyesi), Murat Karasu (D.T. Sanatçısı), Engin Alkan (MSM Tiyatro Bl. BĢk.). B.. Seminer: Doçentlik Öncesi: B... TEKEREK, Nurhan, Dr., Act or Opressed (FORUM THEATRE) (PARTICIPANT)Organization: European Youth Center-Strasbourg Council of Europe Time:4-31 October 1999 Place:Strasbourg (France) Act or Opressed Semineri insanların kendilerini ifade ederek, Ezen ya da Ezilen düzleminde sorunların oyun oynayarak tartıģmanın esas alındığı Augusto Boal ın Forum Theatre and Opressed uygulamaları bağlamında gerçekleģtirilmiģtir. Seminer sonunda katılımcılara birer Forum Tiyatro Sertifikası verilmiģtir. Seminer etkinliklerinin video kaseti Ġtalyan Anselmo de Flippis tarafından hazırlanmıģtır. Bir kopya tarafımda mevcuttur. B..1. TEKEREK, Nurhan, Ethno Religious Tolerance The Bulgarian Example (PARTICIPANT) Organization:YEN(Youth Express Network)- Friends of the People Time:7 August-9September 1996 Place:Sofia,Plovdiv,Kostendil,Kırcaali (BULGARĠA) B.3. Konferans: B.3.. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr.,Uluslar arası Karagöz Festivali, 9 Kasım-3 Aralık 5, UNIMA ve UNIMA Bursa ġubesi ĠĢbirliği, 1 Aralık PerĢembe 5, Yer: Tayyare Kültür Merkezi, Bursa, (Konferans). Doçentlik Öncesi: B.3.1. TEKEREK, Nurhan, Hollanda-Leiden Üniversitesi Türkoloji Bölümü nde,öğ. Görevlisi Petra de Braijn ın davetiyle, Adana da ve Türkiye de Tiyatro konulu, örneklerle Türk Edebiyatı Dersi. Süresi: 1 saat, Yer: Leiden Üniversitesi Türkoloji Bölümü Amfisi, 17 Ekim

4 C. ULUSAL SANAT VE TASARIM ETKĠNLĠKLERĠ: C.1 Sahne Uygulamaları Ve Diğer Etkinlikler C.1.1 Reji ÇalıĢmaları: C Mart 11, Saat: 14., 7 Mart-Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Lisans IV Öğrencileri (Ademoğlu Nereye, SavaĢa ve Hiçliğe Dair Sahneler, Tasarım ve Yönetim: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK), Mudanya GSF Uygulama Salonu, Mudanya-Bursa. C Kadın Meddah, Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet ZEYBEK, Sunum ve Tasarım: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 13 Ekim, 6 Kasım, 1 Aralık 1 tarihleri, Yer: GSF Tiyatro Uygulama Salonu, Mudanya Öğretmenler Lokali, Hotel Ġçkale Toplantı Salonu, Saat: 15., 14.,.3. C Süpervizörlük, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yazan: Haldun TANER, Yöneten: z. Gürdal KARAOĞLU, Haziran 1, Yer: GSF Arka Bahçesi, Saat:.3 C Sanat DanıĢmanlığı ve Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Kanlı Nigar, Anonim Ortaoyunu, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Lisans II Öğrencileri, Açık Hava Oyunu, 19 Mayıs 1, ÇarĢ., Yer: Mütareke Binası KarĢısı, Ġnönü Parkı, Saat:.3. C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Yaz: Lady Gregory, Çev: Memet FUAT, Kulaktan Kulağa, Mudanya Belediyesi, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü ĠĢbirliği, Lisans II Öğrencileri, 7-8 Mayıs 1, Saat:.3, Yer: Mudanya Belediyesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Mudanya. C C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Yaz: Lady Gregory, Çev: Memet FUAT, Kulaktan Kulağa, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Lisans II Öğrencileri, 9-31 Mart 1, Saat: 14.3, Yer: U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonu, Mudanya. Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Kısa Oyunlar (Dikkat Çökme Tehlikesi, Yazan: Tennesse Williams, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Baba ile Kız, Yazan: Güner Sümer, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Bir Kadın için Düet, Yazan: Aziz Nesin, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, Muhbir, Yazan: B. Brecht, Yön.: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK), Mayıs-Haziran 9, (1-14 Mayıs, 5 Haziran 9), Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Lisans II Öğrencileri, Yer: U.Ü. Mudanya GSF, Sahne Sanatları Bölümü Uygulama Salonu. C Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 7 Mart 9, Kahramanlar ve Metaforlar- Yazgıya Bozgu, Tragedyalar bağlamında obje-karaktersözsüz oyun çalıģmalarından oluģmuģ gösteri, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, 4

5 Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Lisans I Öğrencileri, Yer: U.Ü. Mudanya GSF, Sahne Sanatları Bölümü Uygulama Salonu C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 13 Haziran 8, Biçareler, Neil Simon un Anton Çehov Hikayelerinden oyunlaģtırdığı Sevgili Doktor adlı oyunundan tablolar, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı Lisans I Öğrencileri, Yer: U.Ü. Mudanya GSF, Sahne Sanatları Bölümü Uygulama Salonu. C C C Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 31 Mart 7, Zilli ġıh ve Geleneksel Meddah Kültürü Üzerine SöyleĢi, Adana Cumhuriyet Kültür Sanat Merkezi, Süresi: (Oyun ve SöyleĢi).5 saat, Yer: Cumhuriye Kültür Sanat Merkezi Salonu, Adana. Reji-Liderlik: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 6 Aralık 6, Öğretmen Doğaçlamalarıyla Forum Tiyatro, Eğitim Fakültesi-Ġlköğretim Bölümü- Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans 4 Öğrencileriyle ve Seyirci- Katılımcılarla, Süresi: 3.5 Saat, Yer: Ahmet Taner KıĢlalı Salonu Reji: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 1 Ocak 6 dan baģlayarak, Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet Zeybek, Yöneten ve Anlatan: Doç.Dr. Nurhan TEKEREK, Kadın Meddah Gösterisi, Bursa Ekim Tiyatrosu, Oyun Yerleri: Bursa. Bursa Ekim Tiyatrosu Cep Tiyatrosu, Efkâr Cafe, Villa Biçen (U.Ü. Topluluk Salonu), Fen-Edebiyat Fak. Kantini, EskiĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrosu Fuayesi, Eğitim Fakültesi-Mimoza Cafe, Mustafakemal PaĢa Kültür-Sanat Derneği(Saklı Bahçe Cafe), Koza Han. C Haziran 5, Ölüler KonuĢmak Ġsterler, Yazan: Melih Cevdet Anday, Yöneten: Doç.Dr., Nurhan TEKEREK, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Uygulamasına GiriĢ Dersi II. Sınıf Öğrencileri Uygulama ÇalıĢması, Tek Bölüm, 45 Dakika Doçentlik Öncesi: C Mart 3, (SDÜ nün KuruluĢunun 1. Yılı Etkinlikleri ve Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Sahnelendi.) Zeynep Oral ın Kadın Olmak Kitabından, ġiirlerle Kurgulayıp Aynı Adla Kolaj Yapan ve Sunan: Nurhan Tekerek, Belgesel Gösteri, Bölüm, Süresi: 15 Dakika. C , Bir Öykünün Öyküsü, Yazan: Viladimir Polyakof, Yöneten: Nurhan Tekerek, Çukurova Üniversitesi / Devlet Konservatuvarı-Oyunculuk Ana Sanat Dalı III. Sınıf Öğrencileri. C Mayıs, Dört Kısa Oyun (Bir Öykünün Öyküsü, Yazan: Viladimir Polyakof, Bir Kadın Ġçin Düet, Yazan: Aziz Nesin, Muhbir, Yazan: Bertolt Brecht, Ġntihar, Yazan: Mario Fratti), Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı, Oyunculuk Anasanat Dalı Lisans III Öğrencileri C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma (Zeynep Oral ın aynı adlı 5

6 kitabı temel alınarak): Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Sunan: Nurhan Tekerek, ÇYDD Çukurova ġubesi Yararına. C , Dört Mevsim YaĢam, Kolaj ve Kurgu: Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Sunan: Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı II. Sınıf Öğrencileri C , Sevda Meselesi, Kolaj ve Kurgu : Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Sunan: Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı II. Sınıf Öğrencileri. C , Öyleyse Haydi Tiyatro, Kolaj ve OyunlaĢtırma : Nurhan Tekerek, Yöneten : Nurhan Tekerek, Oynayanlar : Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı- Oyunculuk Ana Sanat Dalı I. Sınıf Öğrencileri C , Kutu Kutu, Yazan : Memet Baydur, Yöneten: Nurhan Tekerek, Oynayanlar: Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar BölümüTiyatro Bölümü Öğrencileri. C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma : Nurhan Tekerek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Oynayan: Nurhan Tekerek. C , Ġki KiĢilik Hırgür Ve Muhbir, Yazan: Ionesco ve Brecht, Yöneten: Nurhan Tekerek, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Günün Adamı, Yazan: Haldun Taner, Yöneten: Nurhan Tekerek, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Düğün Ya da Davul, Yazan: HaĢmet Zeybek, Yöneten: Nurhan Tekerek, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , YeĢil Gece, OyunlaĢtıran: R.N.Güntekin in aynı adlı romanından Ankara Deneme Sahnesi, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Kozalar / Ölüm Doğum Düğün, Yazan: Adalet Ağaoğlu ve Sedat Veyis Örnek in Halk Bilimi kitabından oyunlaģtıran : YeĢim Müderrisoğlu, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , BeĢ Kısa Oyun, Soyunma Odasında Kishon, Anormal Normal Kishon, Tatiller ve Ġnsanlar Kishon, Bir Öykünün Öyküsü Polyakof ve Önder Ionesco, Görev Alanlar: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Öğrencileri. C , Kısa Oyunlar, Sanat Ġçin Kishon, Güçlü Strindberg, Tütünün Zararları Çehov, Bir Öykünün Öyküsü Polyakof Yöneten: Nurhan Tekerek, Oynayanlar: Nurhan Tekerek Yiğitel, Ender Yiğitel 6

7 C , Demet Ġle Memet, Yazan: Grips Theatre, Yöneten : Nurhan Tekerek Yiğitel, Görev Alanlar: Adana ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu Oyuncuları. C , Gozort, Yazan: Ali Meriç Metin Balay, Yöneten: Nurhan Tekerek Yiğitel, Görev Alanlar: Adana ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu Oyuncuları. C , Kral Gitti Oyun Bitti, Yazan:Muharrem Buhara, Yöneten: Nurhan Tekerek Yiğitel, Görev Alanlar: Adana ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu Oyuncuları. C.1.. Reji Defterleri: C TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Kısa Oyunlar- (Dikkat Çökme Tehlikesi, Tenesse Williams, Baba ile Kız, Güner Sümer, Bir Kadın Ġçin Düet, Aziz Nesin, Muhbir, Bertolt Brecht), U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Mudanya 9. C TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Zilli ġıh, Bursa, 6-8. C TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Nasıl Bir Öğretmen? Forum Tiyatro Dosyası, Bursa 7. C TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Ölüler KonuĢmak Ġsterler, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, GSF, Tiyatro Bölümü Lisans 3 Öğrencileri, Isparta 5. Doçentlik Öncesi: C TEKEREK, Nurhan, Kadın Olmak, Tek KiĢilik Belgesel Oyun, Adana 1. C TEKEREK, Nurhan, Kutu Kutu, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana C TEKEREK, Nurhan, Günün Adamı, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana 199. C TEKEREK, Nurhan, Düğün Ya da Davul, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana C TEKEREK, Nurhan, YeĢil Gece, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana 199. C.1... TEKEREK, Nurhan, Kozalar / Ölüm-Doğum-Düğün, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Adana C TEKEREK, Nurhan, Gozort, ÇağdaĢ Sanat Merkezi / Küçümenler Çocuk Tiyatrosu, Adana C.1.3. Oyunculuk ÇalıĢmaları: 7

8 C Kadın Meddah, Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet ZEYBEK, Sunum ve Tasarım: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, 13 Ekim, 6 Kasım, 1 Aralık 1 tarihleri, Yer: GSF Tiyatro Uygulama Salonu, Mudanya Öğretmenler Lokali, Hotel Ġçkale Toplantı Salonu, Saat: 15., 14.,.3. C Ocak 6 dan baģlayarak Zilli ġıh, Yazan: HaĢmet Zeybek, Yöneten ve Anlatan: Nurhan Tekerek, Kadın Meddah Gösterisi, Bursa Ekim Tiyatrosu, Bursa. Doçentlik Öncesi: C Mart 3, (SDÜ nün KuruluĢunun 1. Yılı Etkinlikleri ve Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Sahnelendi) Zeynep Oral ın aynı adlı kitabından ġiirlerle Kurgulayıp Aynı Adla Kolaj Yapan ve Sunan: Nurhan TEKEREK, Belgesel Gösteri, Bölüm, Süresi: 15 Dakika. C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma: Nurhan Tekerek, Kadın Oyuncu- Kadın Yazar: Nurhan Tekerek. C , Kutu Kutu, Yazan: Memet Baydur, Canan Rolü. C , Kadın Olmak, Kurgu ve OyunlaĢtırma: Nurhan Tekerek, Kadın Oyuncu- Kadın Yazar: Nurhan Tekerek. C , Dadaloğlu, Yazan: HaĢmet Zeybek, Sunucu Rolü. C , Günün Adamı, Yazan: Haldun Taner, Doçent Rolü. C , Kozalar, Yazan: Adalet Ağaoğlu, Ġkinci Kadın Rolü. C , Kısa Oyunlar, Bayan X, Aktris,Amatör Yazar Rolleri. C , Vur Patlasın Çal Oynasın, Yazan: Yılmaz Onay, Tablolarda ÇeĢitli Roller C , Demet ile Memet, Yazan: Grips Theatre, Anne Rolü. C , Kral Gitti Oyun Bitti, Yazan:Muharrem Buhara, TavĢan Rolü. C , Gozort, Yazan: Metin Balay - Ali Meriç, Tablolarda çeģitli Roller C , C , Rolü. C , Bir Elin Nesi Var, Yazan: Muharrem Buhara, Birinci Köylü Rolü. Düğün Ya da Davul ġenola Düğün, Yazan: HaĢmet Zeybek, Kınalı Derya Gülü, Yazan: Necatı Cumalı, Meryem Rolü. C , Ayının Fendi Avcıyı Yendi, Yazan:Muharrem Buhara, Anlatıcı, Kelebek, HoĢhoĢ Rolleri. 8

9 C , C , C , Roller. Ġkili Oyun, Yazan: Robert Thomas, Hizmetçi Rolü. Ana Hanım Kız Hanım, Yazan:Cahit Atay,Kör Kız Rolü. Hastane mi Kestane mi, Yazan:Turhan Temuçin, Tablolarda ÇeĢitli C , Benerci Kendini Niçin Öldürdü, OyunlaĢtıran:Ankara Deneme Sahnesi, Tablolarda ÇeĢitli Roller. C , Rolü. Belgelerle KurtuluĢ SavaĢı, Kurgu Yönetim:Ergin Orbey, Sunucu C , Gerçek Kavga, Yazan: Nurhan Karadağ, Köylü Kadın Rolü. C.1.4. OyunlaĢtırma Ve Kolaj ÇalıĢmaları: C TEKEREK, Nurhan Doç.Dr., Ġlkcan a Yeni KardeĢ-Cancanlar (Çocuk Oyunu), Marie Louise Ficher in Semra Ögel çevirisiyle Gundula adlı çocuk romanından, Bursa 7 (Devlet Tiyatrosu Repertuvarına Alındı). Doçentlik Öncesi: C TEKEREK, Nurhan Yard.Doç.Dr., ÇYDD Isparta ġubesi 8. Yıl ÇağdaĢ Cumhuriyet ġöleni Sunu Metni. Süresi: 4 dakika. C TEKEREK, Nurhan Dr., Dört Mevsim YaĢam, (YaĢamın doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaģlılık, ölüm ve yeniden doğum dönemlerinden oluģan bir döngü olduğu, bu bağlamda yaģamı yaģanılır kılmanın insanca bir düģünce olduğundan hareketle, Montaigne in Denemeler inden ve Ģairlerimizden derlenen bir kolaj ), Süresi: 75 dakika, 1. C TEKEREK, Nurhan Dr., Sevda Meselesi, (Sevdayı tema olarak iģleyen Ģairlerin Ģiirlerinin, sevda paylaģıldıkça çoğalır, zenginleģir düģüncesi çerçevesinde bir araya getirildiği bir kolaj), Süresi : 3 dakika,. C TEKEREK, Nurhan, Çukurovalı Ozanlardan Esintiler, Süresi: 3 Dakika, C TEKEREK, Nurhan, Öyleyse Haydi Tiyatroya, (Tiyatronun kaynağını oluģturan ritüellerden günümüzde dek tiyatronun geliģiminin, dönemlere uygun oyunlardan parçalarla harmanlandığı bir kolaj), Süresi : 4 dakika, C TEKEREK, Nurhan, Kadın Olmak Zeynep Oral ın aynı adlı kitabından alıntılar ve çeģitli Ģairlerin Ģiirleri ve dia görüntüleriyle oluģturulmuģ ve tarafımdan sahnelerek oynanmıģ belgesel bir çalıģma),, Süresi: saat,

10 C.1.5. Seyirci AraĢtırmaları: Doçentlik Öncesi: C C C C C C C KarmakarıĢık Anket Soru Sayısı: 16 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ġevket Demirel Tiyatro Salonu (Anket tamamlanmıģtır. Sonuçlar ve Değerlendirmeler Haziran da Bitirilecektir.) (3 Adet Anket) 1998 Üçkağıtçı ve Orhan Kemal Anket Soru Sayısı: 41 Adana Devlet Tiyatrosu Ç.Ü. Dev.Kons. Oyunculuk A.S.D. Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi (99 Adet Anket) 1997 Kutu Kutu Anket Soru Sayısı: 11 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (35 Adet Anket) 199 Günün Adamı Anket Soru Sayısı: Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (15 Adet Anket) 1991 Düğün Ya da Davul Anket Soru Sayısı: 19 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (15 Adet Anket) 1989 Kozalar / Ölüm Doğum Düğün Anket Soru Sayısı: 9 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (5 Adet Anket) 1988 BeĢ Kısa Oyun Anket Soru Sayısı: 9 Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Mithat Özsan Amfisi (5 Adet Anket) D. ULUSAL SEMPOZYUM, SEMĠNER, PANEL, WORKSHOP, SÖYLEġĠ: 1

11 D.3. ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, Gelenekten ÇağdaĢa Tiyatromuz, Moderatör: Prof. Dr. Nurhan Karadağ, KonuĢmacılar: Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Prof. Dr. Hasan Erkek, ġenol Tiryakioğlu, 1 Nisan 11, Saat: 13.3, Ankara D.31. Meddah ÇalıĢtayı (-3 Aralık 1), UNESCO-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Folklor AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Hotel Ġçkale Toplantı Salonları, Ankara 1. D.3. Bursa TÜYAP- Uluslararası Tiyatro EleĢtirmenleri Birliği, Geleneksel Tiyatro Yayıncılığı ve Geleneksel Tiyatromuz, Moderatör: Seçkin Selvi, KonuĢmacılar: Doç. Dr. Nurhan Tekerek, Cengiz Özek, ġinasi Çelikol, Ragıp Ertuğrul, 8 Mart C.tesi 8, Saat: , Bursa-TÜYAP-Uludağ Salonu. D.9. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kültür Müdürlüğü, Dümbüllü Ġsmail Efendi 11 YaĢında, 5-7 Kasım 7, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tünel / Beyoğlu, 6 Kasım, saat: 14.4, Ortaoyunu nda Çağcıl Özellikler baģlıklı bildiri, 7 Kasım, saat: 16. da Genel Değerlendirme. D.8. ODTU-Türk Halk Bilimi Topluluğu nun Düzenlediği Gelenekselden ÇağdaĢa Türk Tiyatrosu Paneli, KonuĢmacılar: Prof.Dr. Özdemir Nutku, Prof.Dr. Erman Artun, Doç.Dr. Nurhan Tekerek, ODTÜ, 3 Mayıs 7, saat: Zilli ġıh adlı meddah gösterisinin sunumu, saat:., ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu Barakası, Ankara. D.7. II. Geleneksel Türk Tiyatrosu Etkinlikleri (-9 Mayıs 7), Organizasyon: Ġstanbul Kültür Üniversitesi-ĠBġB Kültür A.ġ., Köy Seyirlik Oyunları Üzerine Ve Bir Uygulama Örneği: HaĢmet Zeybek in Yazdığı Zilli ġıh adlı meddah gösterisi, saat: , Ġst. Kültür Üniversitesi-Ataköy kampusü, Prof. Dr. Önder Öztunalı Salonu, Ġstanbul. D.6. 7 Mart Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri Çerçevesinde Bursa Osmangazi Belediyesi ve Yerel Gündem 1 in ortaklığında Organize edilen Tiyatro Öldü mü? Konulu SöyleĢi, KonuĢmacılar: Doç.Dr. Nurhan Tekerek, Bora Özkula B.D.T. Sanatçısı, 5 Mart Pazar 7, Saat: 13., Yer: Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Bursa D.5. 8 Mart-Dünya Kadınlar Günü Kutlama Haftası, Kadın Olmak tan Parçalar, Düzenleyen: Genç Kadın Topluluğu, 9 Mart 7, Saat: 1., Yer: Uludağ Üniversitesi- Görükle YerleĢkesi, Kırmızı Salon, Bursa. D.4. Tiyatro ve Dil (Konferans), Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi-Eğitim Fakültesi- Türkçe Topluluğu(UTET), KonuĢmacı, 6 Aralık 7, Saat: 15., Yer: Uludağ Üniversitesi-Görükle YerleĢkesi, Eğitim Fakültesi-Uğur Mumcu Konferans Salonu, Bursa. D.3. Mehmet AKAN ı Anma Gecesi, Tiyatrocu Dostları ve Tiyatro Simurg, Katılımcılar; Zeliha Berksoy, Genco Erkal, Meral Çetinkaya, Macit Koper, Alev Akan, Arif Erkin, Esin AfĢar, Atilla Alpöge, HaĢmet Zeybek, Doç.Dr. Nurhan 11

12 Tekerek, Orhan Aydın, Mehmet Esatoğlu, Tarih: 13 Ağustos Pazar, 6, Saat: 19., Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Bahariye-Ġstanbul. D.. 8. Drama Liderleri Ġzmir BuluĢması, OluĢum Drama Enstitüsü ve Konak Belediyesi (Katılımcı ve Bildiri Sunumu), Haziran 6, Ġzmir. D.1. Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II ye Katılan Katılımcılarla Yaratıcı Drama ve Ekosistem ĠliĢkisi Üzerine Drama Uygulamaları TÜBĠTAK-Uludağ Milli Parkı Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü ve TÜBĠTAK ĠĢbirliği Ġle, (DRAMA LĠDERLĠĞĠ), 19 Haziran P.tesi 6, Saat: D.. Gelenekselden ÇağdaĢa Anlatı Geleneği ve Zilli ġıh, (GÖSTERĠ-SÖYLEġĠ), Katılımcılar: Doç.Dr. Nurhan TEKEREK, ġehir Tiyatroları Yönetmeni-Oyuncusu Yazar: HaĢmet ZEYBEK, Organizasyon: Uludağ Üniversitesi Tiyatro Topluluğu- Bursa Ekim Tiyatrosu, Yer: Görükle kampusü Öğrenci Kültür Merkezi, 7 Mart P.tesi 6, Saat: , Bursa D.19. Geleneksel Türk Tiyatrosu nun ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu nun GeliĢimindeki Önemi ve Zilli ġıh-meddah Gösterisi, EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatroları Etkinlikleri Programı, (GÖSTERĠ ve SÖYLEġĠ), EskiĢehir Belediyesi TepebaĢı Sahnesi, 6 Mart Pazar 6, Saat: , EskiĢehir D.18. Ayrımcılık ve Çingene Kültürü, Uludağ Üniversitesi Ġnsan Hakları Eğitimi Topluluğu, KonuĢmacılar: Prof.Dr. A.Kadir ÇÜÇEN, Doç.Dr. Nurhan TEKEREK, Prof.Dr Ömer AKAT, Mediko Sosyal-Kırmızı Salon, Mart P.tesi 6, Saat: (PANEL), Bursa. D.17. II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu, (Katılımcı, Ġki adet Bildiri Sunumu. Karagöz Estetiği ve Ahmet Vefik PaĢa), - 1- Ekim 5, Bursa. D.16. Tiyatro ve TaĢrada Tiyatro, Doç. Dr. Nurhan Tekerek ve Sivas Devlet Tiyatrosu Oyuncularının da Katılımıyla SöyleĢi, 3 Mayıs 5, SDÜ, GSF Tiyatro Salonu, Isparta. D.15. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Gelenekselden ÇağdaĢa Türk Tiyatrosu (KONFERANS), Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, 8. Dünya Tiyatro Günü Kutlama Haftası Etkinlikleri, Yer: Kültür Merkezi, Tarih: 1 Nisan 5, Cuma, Saat: 16., Isparta. D.14. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Balkanlarda Etnik Kültürler, Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve DayanıĢma Derneği, SÖYLEġĠ(KONUġMACI), Yer: Balkan Göçmenleri Kültür ve DayanıĢma Derneği Konferans Salonu, Tarih: 8 Ekim 4, Bursa. Doçentlik Öncesi: D.13. Ülkemizde Ve BaĢka Ülkelerde Tiyatro, SÖYLEġĠ (KONUġMACI), 7 Mart Dünya Tiyatro Günü, Yer: Ç.Ü. Ziraat Fak. Amfisi, Yöneten: Doç. Dr. Deniz 1

13 Abik, KonuĢmacılar: Doç.Cihangir Nevruzova, Yard.Doç.Dr. Ayla Kapan Ezici, Dr. Nurhan TEKEREK, Yer: Ç.Ü. Ziraat Fak. Amfisi, Tarih: 7 Mart 1, Adana. D.1. GeçmiĢten Geleceğe Adana da Seyirci - Tiyatro ĠliĢkisi, PANEL, (KONUġMACI), II. Adana Sanat Günleri, 1 15 Ekim, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, KonuĢmacılar: ġerif ġahinoğlu, Erdal Cindoruk, Bünyamin Satanoğlu, Mustafa Kurt, Nurhan TEKEREK D.11. Amatör Tiyatroların ĠĢlevi ve Örgütlenmesinin Onemi, PANEL, (KONUġMACI), 1. Altın Koza Kültür Sanat Etkinlikleri ATÜK ATP Tiyatro Günleri, Yer: Ata Salonu, Yöneten: Mahmut H. Kısa Kürek, KonuĢmacılar: ġenol Tiryaki, Naci Aslan,Selim Kalıç,Özgür BaĢkaya, ġahin Kelleci,Mehmet Esatoğlu, Ali Yoleri, Nurhan TEKEREK, 1999 Adana. D.1. Çukurova da Tiyatro, PANEL, (KONUġMACI), I. Adana Sanat Günleri, - 8 Ekim 1999, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, Yöneten: Recep Bilginer, KonuĢmacılar: HaĢmet Zeybek,Tuncer Uçarol, Ercan Kont,Bünyamin Satanoğlu, Yunus Emre Bozdoğan, Yıldırım Urağ, Nurhan TEKEREK, Adana. D.9. Adana da Tiyatro YaĢamı ve Seyirci, SÖYLEġĠ, (KONUġMACI), ÇÜTĠK Tiyatro ġenliği, Yer: M. Özsan Amfisi, Mayıs 1998, Adana. D.8. Toplumsal KoĢulların Tiyatroya Yansıması, SÖYLEġĠ, (KONUġMACI), Yer: Adana Tiyatro Atelyesi Salonu, 1 Ekim 1998, Adana. D.7. Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü nün Çukurova daki Yeri ve Önemi, PANEL, (DÜZENLEYĠCĠ, KONUġMACI), Yer: M. Özsan Amfisi, Yöneten: Prof. Dr. AĢkın Karadayı, KonuĢmacılar: Nurhan Tekerek, Turgut Bağır,Murat Çağlar, 7 Mart 1997, Adana. D.6. Adana da Tiyatro, SÖYLEġĠ, (DÜZENLEYĠCĠ,KONUġMACI), Yer: Ç.Ü.Küçük Amfi, KonuĢmacılar: Volkan Soyulmaz, Türker ġenyiğit, Nurhan Tekerek, 7 Mart 1995, Adana. D.5. Bertolt Brecht in YaĢamı ve Oyunları, KONFERANS, Yer:Sabancı Kültür Sitesi,Adana Devlet Tiyatrosu Brecht Günleri, Adana. D.4. Niçin Tiyatro?, SÖYLEġĠ, (DÜZENLEYĠCĠ, KONUġMACI), Yer: Ç.Ü. Küçük Amfi, KonuĢmacılar: Erhan Gökgücü, ġener Kökkaya, Nurhan Tekerek, 7 Mart 1994, Adana. D.3. Cumhuriyet Döneminde Adana da Tiyatro YaĢamı PANEL, (DÜZENLEYĠCĠ, KONUġMACI), Yer: M.Özsan Amfisi Yöneten: Nurhan Tekerek, KonuĢmacılar: Doç. Yalçın Remzi Yüreğir, Bünyamin Satanoğlu, Hikmet Sıhay, Nurhan Tekerek, 6 Mart 1994, Adana. D.. Orhan Kemal ve Tiyatrosu, SÖYLEġĠ, ( KONUġMACI), Seyhan Belediyesi Orhan Kemal Haftası, Yer: Erciyes Sineması, 3 8 Haziran 1991, Adana. 13

14 D.1. ÇağdaĢ Tiyatro Eğitimi ve Sorunları, PANEL, (DÜZENLEYĠCĠ) Yer: Ç.Ü. Büyük Amfi, KonuĢmacılar: Prof. Dr. Sevinç Sokollu, Prof. Dr. Cevat Çapan, Sıtkı Tekmen, Beklan Algan, 7 Mart 1988, Adana. E. ULUSAL ġenlġk, FESTĠVAL VE KUTLAMALAR E Mart 11, Saat: 14., 7 Mart-Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Lisans III (Moliere, Tartüf, Yön: Altuğ GÖRGÜ) ve Lisans IV Öğrencileri (Ademoğlu Nereye, SavaĢa ve Hiçliğe Dair Sahneler, Tasarım ve Yönetim: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK), Mudanya GSF Uygulama Salonu, Mudanya-Bursa. E Mart 1 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri (9-31 Mayıs 1), Kulaktan Kulağa, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk-Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları, Lisans II Öğrencileri, Mudanya, 9. E.47. Mart 1 OYÇED (Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği) Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri, Zilli ġıh-kadın Meddah Sunumu ve SöyleĢi: Geleneksel Türlerimizden Meddah ın Oyun Yazarlığımıza Etkileri, Katılımcılar: Prof. Dr. Nurhan TEKEREK, HaĢmet ZEYBEK, Prof. Dr. Hasan ERKEK, Küba Dostluk Derneği, Ġstanbul, 1. E Mart 9 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri, Kahramanlar ve Metaforlar, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı, Lisans I Öğrencileri, Mudanya, 9. E.45. Ġzmir Konak Belediyesi III. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali, 6-1 Haziran 8, Zilli ġıh adlı Meddah Hikayesi Sergilemesi ve Gelenekselden ÇağdaĢ Meddaha Yansımalar ve Türk Tiyatrosu Konulu SöyleĢi, 6-7 Haziran 8, Konak Meydanı ve Alsancak Muzaffer Ġzgü Sokağı. E Mart-Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Organizasyonu ve Yönetimi, Mudanya, 8. E.43. Nilüfer Belediyesi Tiyatro Festivali, 19 Mart-7 Nisan 8, Nilüfer-Bursa, Zilli ġıh ve Geleneksel Tiyatrodan Yararlanma Yolları konulu söyleģi, Mart 8 Cumartesi, Konak Kültür Evi Dans Salonu, Saat: 17.. E Mayıs 7, Geleneksel Türk Tiyatrosu Günleri, Ġstanbul Kültür Üniversitesi- Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür Anonim ġirketi, Seyirlik Oyunlar ve Bir Uygulama Örneği: Zilli ġıh, Ġstanbul Kültür Üniversitesi-Ataköy Kampüsü-Prof. Dr. Önder Öztunalı Salonu, saat:

15 E.41. Yıldırım Belediyesi-Yıldırım Milli Eğitim Müdürlüğü Liselerarası Tiyatro BuluĢması Seçici Kurul Üyeliği, 7 Nisan-16 Mayıs 7, Adile NaĢit Tiyatro Salonu, Yıldırım- Bursa. E.4. 7 Mart 6, Uludağ Üniversitesi Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Zilli ġıh adlı Meddah Gösterisi ve Anlatı Geleneği ve Gelenekselden ÇağdaĢa Yansımaları konulu, Zilli ġıh ın yazarı HaĢmet ZEYBEK le birlikte GerçekleĢtirilen SöyleĢi Programı. Yer: Uludağ Üniversitesi- Eski Villa Biçen Kitapevi (Öğrenci Kültür Merkezi). Doçentlik Öncesi: E.39. 3, ÇYDD Isparta ġubesi 8. Yıl ÇağdaĢ Cumhuriyet ġöleni Organizasyonu ve Sunumu, 6 Aralık 3 (SUNUCU, ORGANĠZATÖR). E.38., II. Adana Sanat Günleri, 1 15 Ekim, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (KATILIMCI). E , I. Adana Sanat Günleri, - 8 Ekim 1989, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (KATILIMCI). E , Adana Valiliği Ġl Kültür Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti nin 75. Yıl Kutlamaları /193 ten 1998 e kadar Adanalı Yazar ve ġairlerin Eserlerini Tanıtım Haftası,19 9 Ekim 1998, Çukurova dan Esintiler ġiir Kolaj, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (SUNUCU). E , Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı / Oyunculuk Ana Sanat Dalı ve Kültür Sanat Merkezi, 7 Mart 1997 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Panel-SöyleĢi- Gösteri. Yer: M. Özsan Amfisi, (DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN). E , Ondokuz Mayıs Üniversitesi II. Karadeniz Tiyatro Festivali 1 1 Mayıs 1996, Kutu Kutu, Yer: Kampüs Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Ç.Ü. Öğretim Elemanları Derneği 8 Mart 1996 Dünya Kadınlar Günü ġenliği, Kadın Olmak tan Bir Kesit, Yer: M. Özsan Amfisi, Yer: Sabancı Kültür Sitesi, (KATILIMCI,OYUNCU). E , Ç.Ü. Kültür Sanat Merkezi 7 Mart 1995 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Kutu Kutu, Yer: M. Özsan Amfisi, (YÖNETMEN, DÜZENLEYĠCĠ). E , Ç.Ü. Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 8 Mart 1995 Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri, Kadın Olmak, Yer: M. Özsan Amfisi, (KATILIMCI, OYUNCU) E , Ġstanbul ġehir Tiyatroları Gençlik Günleri, 5 Mayıs 1994, Kadın Olmak, Yer: Kadıköy H. Taner Sahnesi, (YÖNETMEN,OYUNCU). 15

16 E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, 1 Mayıs 1994, Kadın Olmak, Yer: Mimarlık Amfisi, (YÖNETMEN,OYUNCU,KATILIMCI). E , I. Bursa Amatör Tiyatrolar ġenliği, 3 Nisan- 9 Mayıs 1994, Kadın Olmak, Yer: A. Vefik PaĢa Tiyatrosu, (YÖNETMEN, OYUNCU, KATILIMCI). E , Ç.Ü. Kültür Sanat Merkezi 7 Mart 1994 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Panel SöyleĢi Oyun: Kadın Olmak, Yer: M. Özsan Amfisi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN,OYUNCU). E , Seyhan Belediyesi 4. Kültür ġenliği 7 16 Mayıs 1993, Dadaloğlu Yer: Ġstasyon Meydanı, (YÖNETMEN YRD,OYUNCU). E , II. Çukurova Üniversitelerarası Tiyatro ġenliği, 17 3 Mayıs 1993, (Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü ve Adana BüyükĢehir Belediyesi ĠĢbirliği ile) (DÜZENLEYĠCĠ). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1993 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Ġki KiĢilik Hırgür ve Muhbir, Yer: M. Özsan Amfisi, ( DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN). E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, Mayıs 199, Günün Adamı, Yer: Mimarlık Amfisi,( YÖNETMEN,KATILIMCI). E.. 199, Ankara Altındağ Belediyesi Amatör Tiyatrolar ġenliği, Mayıs 199, Günün Adamı, Yer: Altındağ Belediyesi Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi I. Bölge Tiyatrolar ġenliği, Mayıs 199, Günün Adamı, Yer: Belediye Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). E.. 199, I. Çukurova Üniversiteler Arası Tiyatro ġenliği,18-4 mayıs 199, (Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, ÇÜTĠK,Adana BüyükĢehir Belediyesi ĠĢbirliği ile), (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 199 Dünya Tiyatro Günü Kulama Programı, Günün Adam, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , Seyhan Belediyesi III. Kültür ġenliği 4 9 Ekim 1991, Düğün ya da Davul, Yer: Atatürk Parkı, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği 6 Nisan-5 Mayıs 1991, Düğün Ya da Davul, Yer: Basketbol Sahası,( YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ege Üniversitesi 13. Spor ve Sanat ġenliği 8 NĠSAN Mayıs 1991, Düğün Ya da Davul, Yer: Kampüs Tiyatro Salonu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). 16

17 E , KETSAV,Çukurova Kültür Eğitim Sanat ve Turizm Vakfı Halk ġöleni 6-1 Mayıs 1991, Düğün Ya da Davul, Yer: Tarsus Kilise Bahçesi, ( YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Mersin Turizm ĠĢl. Ve Otelcilik III. Öğrenci Günleri 19-3 Mart 1991, Düğün ya da Davul, Yer: Mersin Atatürk Parkı Açık Hava Tiyatrosu, (YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1991 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Düğün ya da Davul, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği 6 Nisan-5 Mayıs 199, YeĢil Gece, Yer. Mimarlık Amfisi, ( YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1991 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, YeĢil Gece, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN). E , Denizli Tiyatrosu V. Amatör Tiyatrolar ġenliği Mayıs-1Haziran 1989, Kozalar / Ölüm-Doğum-Düğün, Yer: Denizli Belediyesi Nikah Salonu, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E.9. E , ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, Kozalar/Ölüm-Doğum-Düğün, Yer: Mimarlık Amfisi,( YÖNETMEN, KATILIMCI). 1989, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1989 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Kozalar / Ölüm-Doğum- Düğün, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , Çukurova Üniversitesi XV. KuruluĢ Yıldönümü Kutlamaları, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Büyük Amfi,( YÖNETMEN). E , Ġskenderun VIII. Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali, 7 Temmuz 1988, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Kız Enstitüsü Salonu, ( YÖNETMEN, KATILIMCI). E , Denizli Tiyatrosu IV. Amatör Tiyatrolar ġenliği 8 Mayıs-8 Haziran 1988, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Denizli Belediyesi Nikah Salonu, (YÖNETMEN,KATILIMCI). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1988 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, BeĢ Kısa Oyun, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ,YÖNETMEN). E , Ç.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü 7 Mart 1987 Dünya Tiyatro Günü Kutlama Programı, Panel ve Kısa Oyunlar, Yer: Büyük Amfi, (DÜZENLEYĠCĠ, YÖNETMEN, OYUNCU) E.. 198, ODTÜ Amatör Tiyatrolar ġenliği, Benerci Kendini Niçin Öldürdü Ankara Deneme Sahnesi, Yer: Mimarlık Amfisi, (OYUNCU). 17

18 E , Ġstanbul Kültür ve Sanat Festivali, Belgelerle KurtuluĢ SavaĢı / Ölüm-Doğum- Düğün,A.Ü. DTCF Tiyatro Bölümü,Yer: AKM Küçük Salon, (OYUNCU). F. OYUNCU YA DA KONUġMACI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TV-RADYO PROGRAMLARI: F.13. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Meddah ÇalıĢtayı Üzerine, TRT 1 TV, Göznuru Programı, Aralık 1, Saat: 14. 3, Ankara 1. F.1. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Türkiye de Tiyatro Eğitimi ve Sorunlar, Sanat Sokağı Programı, TRT Radyo 1, 1 Ekim 1, Saat: 15.15, Yapımcı: Senem TURGUT. F.11. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Meddahlık ve Gelenek Üzerine, Yapım Adı: Hak Dostum Diye BaĢlayalım Söze, Yapımcı: TRT Ġzmir Radyosu Yapımcısı: Turgay Pasinligil, TRT 1, 11 ġubat 9. F.1. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Kadın Meddah ve Zilli ġıh, Köln WDR5 Radyosu, Yapımcı: Ellen RUDNITZK, 8. F.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Meddah Gösterisi Zilli ġıh tan Kesitler ve Meddah Üzerine Kısa Bir söyleģi, TRT Televizyonu, Ġyi Oyunlar Programı, 5 Mart C.tesi 7, Saat: 18.. F.8. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Türkiye de Tiyatro Eğitiminin Tarihçesi ve Mezunların Ġstihdam Sorunu, Diğer Katılımcı: KARADAĞ, Nurhan, Prof.Dr., Sahne Sırası Programı, Yapım: TURGUT Saba Senem, TRT Ankara Radyosu (TRT 1), Canlı Yayın, Saat: , 8 ġubat 5. F.7. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., 1 Temmuz 4, Türk ve Dünya Tiyatrosu ve TürkTiyatrosu olarak bu koģullarda Yerimiz ve Önemimiz, Prizren-Kosova Yeni Dönem Türk Radyosu, SöyleĢi. Doçentlik Öncesi: F.6. TEKEREK, Nurhan, Dr., Ekim 1, Adana da ġehir Tiyatrosu ve Tarihi, SöyleĢi, Kum Saati Programı, Kanal A. F Nisan 1998, Cumhuriyet Dönemi nde Adana da Batı Tarzı Tiyatro YaĢamı, SöyleĢi, Ay Vakti Programı, Kanal A. F.4. Kasım 1997, Üniversite de Bir Tiyatro Bölümü Seçmeli Tiyatro Dersinden Tiyatro Okuluna, SöyleĢi, Ay Vakti Programı, Kanal A. F.3. 4 Ocak 1995, Tiyatro nun Önemi, SöyleĢi, Güncellektüel Programı, Metro TV. F.. Ġzin (Oyuncu), TV Filmi, Yönetmen: Okan Uysaler, 198 de TRT için çekildi. 18

19 F.1. Belgelerle KurtuluĢ SavaĢı (Oyuncu, Sunucu), A.Ü. DTCF Tiyatro Bölümü, Kurgu Yönetim: Ergin Orbey, 198 yılında TRT Yönetmeni Okan Uysaler tarafından çekildi, 198 ve 1985 te iki kez TRT Televizyonunda yayınlandı. G. ÖDÜLLER Doçentlik Öncesi: G , Altın Koza Jüri Özel Ödülü, ( Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ), Altın Koza Sinema Eki, Yeni Adana Gazetesi. G , Sahneye Koyma Özendirme Ödülü, ( De Ti Amatör Tiyatrolar ġenliği ). G , Sahneye Koyma Özendirme Ödülü, ( De Ti Amatör Tiyatrolar ġenliği H. SON BEġ YILDA VERDĠĞĠ DERSLER H.1. SON BEġ YILDA VERDĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ DERSLERĠ AKADEMĠK YIL DÖNEM DERSĠN ADI HAFTALIK SAAT TEORĠK UYGULAMA GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulamaları I Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulamaları II Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulamaları I Geleneksel Türk Ti.Uyg. II 11-1 A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü GÜZ Sahne Uygulaması (Organik) H.. SON BEġ YILDA VERDĠĞĠ LĠSANS DERSLERĠ AKADEMĠK YIL DÖNEM DERSĠN ADI HAFTALIK SAAT TEORĠK UYGULAMA 19

20 SDÜ, GSF, Tiyatro Bölümü - 3 GÜZ BAHAR KonuĢma San.Tekniği III Sahne III Tiy. Tarihi ve Kuramlar I Ti. Tarihi ve Kuramlar III Ti. Tarihi ve Kuramlar V T. Tarihi ve Kuramlar VII Geleneksel T. Tiyatrosu I Sahne Uygulm. GiriĢ I KonuĢma San.Tekniği IV Sahne IV Ti. Tarihi ve Kuramlar II ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu Sahne Uygulm. GiriĢ II Ti. Tarihi ve Kuramlar II Ti. Tarihi ve Kuramlar IV Ti. Tarihi ve Kuramlar VI T. Tarihi ve Kuramlar VIII

21 3 4 GÜZ Sahne Uygulm. GiriĢ I Geleneksel T. Tiyatrosu I Ti. Tarihi ve Kuramlar I Ti. Tarihi ve Kuramlar III Ti. Tarihi ve Kuramlar V Ti. Tarihi ve Kuramlar VII Oyun Ġnceleme I Oyun Ġnceleme III Oyun Ġnceleme V Oyun Ġnceleme VII BAHAR Sahne Uygulm. GiriĢ II ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu II Ti. Tarihi ve Kuramlar II Ti. Tarihi ve Kuramlar IV Ti. Tarihi ve Kuramlar VI T. Tarihi ve Kuramlar VIII 4-5 GÜZ Sahne Uygulm. GiriĢ I Geleneksel T. Tiyatrosu I Ti. Tarihi ve Kuramlar I Ti. Tarihi ve Kuramlar III Ti. Tarihi ve Kuramlar V T. Tarihi ve Kuramlar VII BAHAR Sahne Uygulm. GiriĢ II ÇağdaĢ Türk Tiyatrosu II Ti. Tarihi ve Kuramlar II Ti. Tarihi ve Kuramlar IV Ti. Tarihi ve Kuramlar VI T. Tarihi ve Kuramlar VIII 5-6 UludağÜniversitesi Eğitim Fakültesi GÜZ Tiyatro ve Canlandırma V-A (Türkçe Bl) Tiyatro ve Canlandırma V-B (Türkçe Bl) Ġlk Öğretimde Drama VII-B (Sınıf Öğretmenliği) Ġlk Öğretimde Drama VII- D (Sınıf Öğretmenliği) Ġlk Öğretimde Drama VII- E (Sınıf Öğretmenliği) Yaratıcı Drama VII (PDR-Seçmeli) Yaratıcı Drama (Sağlık Y.O.) 1

22 BAHAR Yaratıcı Drama VIII-A (Okul Ö. Eğitimi Bl.) Yaratıcı Drama VIII-B (Okul Ö. Eğitimi Bl.) Yaratıcı Drama (Fen-Ed.Fak./Sanat T.Bl.) Diksiyon(Bireysel Ses Eğt.) Müzik Eğitimi Bl UludağÜniversitesi Eğitim Fakültesi GÜZ Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği A) Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği B) Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği C) Ġlk Öğretimde Drama VII (Sınıf Öğretmenliği D) Tiyatro ve Canlandırma I (Türkçe Öğretmenliği-III.S.) Tiyatro ve Canlandırma I (Türkçe Öğretmenliği-III.S.) Doğru ve Etkili KonuĢma Eğitimi (Sanat Tarihi, IV. Sınıf) BAHAR Okul Öncesinde Drama (Ġlk Öğretim Bl-O.Öncesi, IV. Sınıf)) Okul Öncesinde Drama (Ġlk Öğretim Bl- O. Öncesi, IV. Sınıf) Sahne Sanatları (Sanat Tarihi, IV. Sınıf) Tiyatro ve Dramatizasyon (Sağlık Hizmetleri Y.O.) 7-8 U.Ü. GSF-Sahne Sanatları Bölümü GÜZ Role Hazırlık I Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi I 4 BAHAR Role Hazırlık II Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi II GÜZ Role Hazırlık I Oyun Analizi I Ti. Tarihi ve DüĢüncesi I KonuĢma Sanatı Tekniği III Ti. Tarihi ve DüĢüncesi III Sahne Uygulaması I Geleneksel Türk Tiyatrosu I BAHAR Role Hazırlık I Oyun Analizi I Ti. Tarihi ve DüĢüncesi I KonuĢma Sanatı Tekniği III Ti. Tarihi ve DüĢüncesi III Sahne Uygulaması I Geleneksel Türk Tiyatrosu I

23 AKADEMĠK YIL DÖNEM DERSĠN ADI HAFTALIK SAAT TEORĠK UYGULAMA 9-1 GÜZ Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi I Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi III Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi V Sahne Uygulaması I Sahne I Tiyatro ĠĢletmeciliği I Oyun Proje I Role Hazırlık I Geleneksel Türk Tiyatrosu I 1 BAHAR Sahne Uygulaması II Tiyatro ĠĢletmeciliği II Geleneksel Türk Tiyatrosu II Tiyatro Tarihi ve DüĢüncesi VI Dramatik Yazarlık IV Role Hazırlık II GÜZ BAHAR Role Hazırlık I Sahne Uygulaması I Tiyatro ĠĢletmeciliği I Geleneksel Türk Tiyatrosu I Eğitimde Drama ve Oyun I Sahne III Oyun Proje III Cumhuriyet Dönemi Türk Ti.I Diploma Projesi I Role Hazırlık I Sahne Uygulaması I Tiyatro ĠĢletmeciliği I Geleneksel Türk Tiyatrosu I Eğitimde Drama ve Oyun I Sahne III Oyun Proje III Diploma Projesi I

24 11-1 GÜZ Role Hazırlık(Tekli ÇalıĢmalar) Dramatik yazarlık (Dramatik Kurgu) Dramatik Yazarlık(Oyun Yazımı Projesi) Sahne Uygulaması (Organik) Geleneksel Tiyatro (Köy Tiyatrosu) Tiyatro ĠĢletmeciliğine GiriĢ Cumhuriyet D.Türk Ti.(193-6) Oyun BAHAR Role Hazırlık(Metinli) Dramatik yazarlık (Dramatik Durum) Dramatik Yazarlık(Oyun Yazımı Uygulama) Sahne Uygulaması (Plastik- Teknik) Geleneksel Tiyatro (Kent Tiyatrosu) Tiyatro ĠĢletmeciliğine GiriĢ Eğitimde Drama I. ESERLER I.1. Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler I.1.. TEKEREK; Nurhan, Prof. Dr., Anadolu da Köy Seyirlik Oyunları ve ÇağdaĢ Bir Örnek: Bozkırdirliği, The Institute of Asian and Africian Studies, Moskova State University, Cilt: 8, Moskova 9, s: I.1.1. TEKEREK; Nurhan, Doç.Dr., Geleneksel Meddah tan Modern Meddah a- From Traditional Meddah to Modern Meddah: Sheik with Bells, To be a Woman, Akademik AraĢtırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı:, (Ağustos-Ekim 4), Journal Of Academic Studies, Volume: 6, Number:, (August- October 4), s: I.. Uluslararası Bilimsel (Sanatsal) Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler I..1. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Zilli ġıh- Bir Kadın Meddah Gösterisi ve Uygulama Süreci- Uzun Ġnce Bir Yolda Deneysel Bir ÇalıĢma, VIII. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, T.C. Kültür Bakanlığı, 1-4 Kasım 11, izmir. 4

25 I.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler: I.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: I.4.1. TEKEREK Nurhan Prof. Dr.- TEKEREK Ġsmet, Aristoteles te Poetik ve Etik Bütünlük Örneklerle Eylem, Karakter ve Erdem- Totality of Poetic and Etic at Aristoteles Action, Character and Virtue with Examples, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 6, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara 8. I TEKEREK Nurhan Prof. Dr.- TEKEREK Ġsmet, Devlet, ĠĢletmecilik, Meta-Ürün ve Tiyatro ĠliĢkisi- Relation of State, Management, Merchandise-Product and Theatre, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 5, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara 8. I.4.1. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık bir Amatör Topluluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından Ġki Örnek: Bozkırdirliği ve Gerçek Kavga- Dramatic Village Plays and Ankara Deneme Sahnesi Which is an Amateur Assembly for 51 Years with is Practise of Spectacles and Two Examples of Its Productions: Bozkırdirliği and Gerçek Kavga, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 4, Güz 7, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara I.4.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Geleneksel Tiyatromuzdan Yararlanma Yolları, Popülerlik ve Tiyatromuz, Yeni Tiyatro Dergisi, Kasım-Aralık 7, Sayı:, Kocaeli. I.4.8. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Oyundan Dramaya Dramadan Dramatik Eğitime- From The Concept Of Game To Drama From Drama To Dramatic Educatıon, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı:, Yıl: 6. I.4.7. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, AlıĢkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği- Freedom of Creative Drama, Stereotype of the Habbits and an Application Example, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1,Yıl: 7. I.4.6. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Wesker in Dünyası ve Son Oyunlarından Ġki Örnek: Boylam() ve Ġnkar()- Arnold Wesker s World and Two Examples From His Last Plays: Longitude() and Denial()., Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı: 19, (5). I.4.5. TEKEREK, Nurhan, Halkevleri, Temsil ġubeleri ve Bir Örnek: Adana Halkevi Temsil ġubeleri, The People s Houses, Their Branches of Drama And An Example: Branch of Drama of The People s House in Adana, Erdem Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, Mayıs 5. I TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr. Tuncer Cücenoğlu nun Oyunlarında Durumlar ve Soyutlamanın Getirdiği Evrensel Açılımlar: Helikopter, Çığ, ġapka ve MatruĢka- The States and Universal Discriptions Brought by Abstraction in Tuncer Cucenoglu s Plays: Helicopter, Avalanche, Hat and MatruĢka, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü DTCF Yayınları, Sayı: 18, (4). 5

26 I.4.3. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Tiyatromuzun Modern Tiyatroyla KesiĢmesi Yolunda Gelenekselin Önemi ve Baltacıoğlu ndan Bir Deneme: Kafa Tamircisi- Importance Of the Traditional At the Path Toward Intersection Of Turkish Theatre and Modern Theatre, a Trial From Baltacıoğlu: Head Repairman, Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı: 17, (4). I.4.. TEKEREK, Nurhan, Doç.Dr., Batı Tiyatrosuyla Geleneksel Tiyatromuzu BireĢtirme Çabalarından Ġki Örnek:EĢeğin Gölgesi ve ġahları da Vururlar. Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi., Sayı: 16, Aralık 3, A. Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü Yayınları. Ankara. Doçentlik Öncesi: I.4.1. TEKEREK, Nurhan, Dr. Halk Tiyatrosu Geleneğimizde Soyutlama Abstraction ve Yapısal Yansımaları, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of Social Sciences, Cilt - Vol: 7, No: 7,5-13, Yıl-Year: 1. I.5. Diğer Ulusal Makaleler: I.5.1. TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Kitaba Dokunmak, EleĢtiri, Norm ve Ütopya, Tiyatro ve Felsefe, Evrensel Kültür Dergisi, Sayı: 36, Ağustos 11. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Tiyatromuzun GeliĢiminde Geleneksel Kaynakların Önemi Ve Sentez Çabaları, Nisan 11 I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Somut Olmayan Kültür Mirası Bağlamında Meddahlık ve Meddah ÇalıĢtayı, Ocak 11 I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Umudu Sanata DönüĢtürmek ve Adana, Öyleyse Haydi Tiyatroya, Adana Life Dergisi, Sayı: 3, Kasım-Aralık 1, Adana. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr. KomĢumuz Suriye de Bir Hafta (4-3 Temmuz 1) Beyaza KesmiĢ Halep ve En Eski BaĢkent ġam dan,www.e-hayalet.net, Ekim 1, KısaltılmıĢ-, Adana Life Dergisi, Sayı:, Eylül-Ekim 1, Adana. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr. Nurhan Hocam, Biliyorum Yollarımız Nasılsa Hep KesiĢecek Tiyatronun IĢığını Alnımızda Hissettiğimiz Sürece Öyleyse Emeklilik Ne Ola ki, Haziran 1. I TEKEREK, Nurhan, Prof. Dr., Adana da Ġlk Tiyatro GiriĢimini BaĢlatan Ziya PaĢa, Adana Life Dergisi, Sayı: 1, Nisan-Mayıs 1, Adana. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Daha Farklı Bir BakıĢla: Ġnsana YakıĢır Bir Gelecek Ġçin Tiyatro ve Tiyatro Okulu, Mudanya Gazetesi, Ekim 8, Mudanya. I.5.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. GezilmemiĢ Köy, DönülmemiĢ Yol, ÇıkılmamıĢ Dağ Tiyatronun ve Bizim Olabilir mi, Mudanya Gazetesi, 18 Eylül, 8, Mudanya. 6

27 I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Geleneksel Öğelerle Masal Motiflerinin Ġç Ġçe Geçtiği DüĢsel Bir Oyun:Çiçek Ülkesi Ve Onun Ġyi Yürekli Prensesi: Çiçek Prenses, Hasan ERKEK in Çocuk Oyunu Çiçek Prenses için YazılmıĢ Önsöz, Mitos Boyut da Baskıda. I.5.9. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Yeni Dönemde Bir Kez Daha Merhaba, Okul Değil Fakülte, Mudanya Gazetesi, 8 Ağustos PerĢembe, 8, Mudanya. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Mudanya da Yeni Bir Tiyatro Çabasıyla Ġlk Yaz ve Hayat Ağacında Tavus KuĢları, Temmuz-Ağustos 8. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Uluabat Köyü yle KuĢların, Eskikarağaç la Leyleklerin Gönül Bağında Bir Öğledensonra BuluĢması, Uludağ Üniversitesi Dergisi, Üni-köy Projesi Özel Sayısı, Yıl: 8, Sayı: 6, ġubat 8, Bursa. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Yağmurun YeĢili GümüĢlediği Bir Günde Çocuklarla ġendik Büyükorhan da, Uludağ Üniversitesi Dergisi, Üni-köy Projesi Özel Sayısı, Yıl: 8, Sayı: 6, ġubat 8, Bursa. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tiyatro ve Bilim-Sanat Ġnsanı, Kasım 7. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Türkiye de Tiyatro Eğitimine Genel Bir BakıĢ ve Mezunlar, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 5, Ağustos-Eylül 7. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tanpınar ın DeyiĢiyle; Güvercin BakıĢlı Sessizliğin Sonsuz Devam Vehmiyle Bursa da Zaman ve Tiyatro Zamanı, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Mayıs-Haziran 7. I.5.83.TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tiyatro Sanatı Yüzyıllardan Bu Yana Büyütülen Evrenin En Umutlu Çocuğudur. Biz o Çocuğu Büyütüyoruz, Nisan 7. I.5.8. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Karagöz ve Ortaoyunu nda Dil Kaynaklı Güldürü, www. tiyatrom.com, Mart 7. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Günümüzde Geleneksel Tiyatro Ne Ġfade Etmektedir?, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Mart-Nisan 7. I.5.8. TEKEREK, Nurhan Doç. Dr., MeĢrutiyet ten Günümüze Adana da Tiyatro, Ocak-ġubat 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Seyredenlerle Oynayanların Katılımcı Olarak BuluĢtuğu Bir Drama-TartıĢma Platformu: Nasıl Bir Öğretmen?, Aralık-Ocak 6. 7

28 I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Ölümünün 5. Yılında Bertolt Brecht ve Epik- Diyalektik Tiyatro, Eylül-Ekim-Kasım 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., MustafakemalpaĢa da Kültür Sanat Derneği Aracılığı Ġle Zilli ġıh ın Tiyatroseverlerle BuluĢması ve Kozahan daki Gösteri, Tiyatral Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Ekim 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Prizren Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu 7. Yılında Ġstanbul dan Sonra Bursa da, Eylül 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Mehmet Akan ın Anısına, Hayatı Ham Hum ġarolop a DönüĢtürenlere KarĢı Ġronik Bir Güldürü: Midirfillik Oyunu, Eylül 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Kirmasti Çayı nın Sereserpe GüneĢlendiği Tiyatrosu Olan Bir Ġlçe; MustafakemalpaĢa da Kültür Sanat Derneği Aracılığıyla Zilli ġıh ın Tiyatro Severlerle BuluĢması ve Koza Han daki Gösteri, Tiyatral Ġstanbul Dergisi, Sayı: 1, Ekim: 6, Ağustos 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Adana nın Her Ġki Yüzünü de Oyunlarına Yansıtırken Aydınlığı da Ġmleyen Bir Yazar: Orhan Kemal, Ve Yeni Bir Kitap: Adana ya Kar YağmıĢ, Temmuz 6. I.5.7. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr. Yazar-Yönetmen-Oyuncu ĠĢbirliğinin Keyifli Yolculuğu; Bursa dan Bir Nefes Hikaye: Zilli ġıh, Haziran 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Tiyatroyu KuĢkusuz YaĢayan Bir Sanat Haline Getiren Ġnsandır O Halde Tiyatro Öldü mü? Yerine Belki ġu Soruyu Sormak Gerekir: Ġnsan dan ve Ġnsani Değerlerden Elimizde Ne Kaldı ya da Kaldı mı?, Sahne Dergisi, Mayıs-Haziran 6. I.5.7. TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Suç Hangi KoĢullarda Suçtur: Ada, Haziran 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Balaban ın Köyü Seçköy den Ġzlenimler ve Ressam Balaban dan Haldun Çubukçu ya ġair Baba ve Damdakiler, Mayıs 6. I TEKEREK, Nurhan Doç. Dr., Sığıntılık ve Göçmenlik Bir BaĢka DeyiĢle Öteki Olmak, Mart 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., DüĢkentleri OluĢturmanın Yollarından Belki de En Önemlisi: Tiyatro, Mart 6. I TEKEREK, Nurhan, Doç. Dr., Sığıntılık ve Göçmenlik Bir BaĢka DeyiĢle Öteki Olmak Bursa Ekim Tiyatrosu nda Yeni Bir Oyun, Bursa Ekim Tiyatrosu Oyun Kitapçığı, Mart 6. 8

2007 DEN 2015 E U.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YLE YOLCULUK. Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları

2007 DEN 2015 E U.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YLE YOLCULUK. Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları 2007 DEN 2015 E U.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YLE YOLCULUK 2007-2008 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YerleĢke: 152 Evler Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları 1 2 Role Hazırlık Dersi AlıĢtırmaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 Şubat 2009. Yüksek Lisans Tez Başlığı (Tez Özeti) ve Tez Danışmanı

ÖZGEÇMİŞ. PROFESÖRLÜK Tiyatro Uludağ Üniversitesi 13 Şubat 2009. Yüksek Lisans Tez Başlığı (Tez Özeti) ve Tez Danışmanı ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI E-MAİL ÖĞRENİM DURUMU : Nurhan TEKEREK : nurhant@uludag.edu.tr nurtek1959@hotmail.com : Doktora DERECE BÖLÜM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS Tiyatro Ankara Üniversitesi 1981 Y.LİSANS Tiyatro

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970

Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970 Hasan ERKEK Doğum: 01.05.1970 Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Konumu Sahne Sanatları Bölümü Başkanı, Anadolu Universitesi, Devlet Konservatuvarı AKADEMĠK FORMASYON

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı: Erhan TUNA Ünvanı: Prof.Dr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 1988 Fakültesi Yüksek Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Ve Perde... Tiyatro Afişleri Sergisi, DEÜ GSF 33.Dekor Maket Eskiz Sergisi Açılışı ve 17. Muhsin ERTUĞRUL Tiyatoro Emek Ödül Töreni

Ve Perde... Tiyatro Afişleri Sergisi, DEÜ GSF 33.Dekor Maket Eskiz Sergisi Açılışı ve 17. Muhsin ERTUĞRUL Tiyatoro Emek Ödül Töreni 27 Mart -5 Nisan 2015 TİYATRO GÖSTERİM PROGRAMI Büyük Salon Ve Perde... Tiyatro Afişleri Sergisi, DEÜ GSF 33.Dekor Maket Eskiz Sergisi Açılışı ve 17. Muhsin ERTUĞRUL Tiyatoro Emek Ödül Töreni 27 Mart 2015

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Dr. Funda ÖZŞENER. fundaozsener@hotmail.com. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Funda ÖZŞENER. fundaozsener@hotmail.com. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkan Yrd. Dr. Funda ÖZŞENER fundaozsener@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: İzmir 16.08.1969 İdari Görevleri: YYU Sinema Televizyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991 ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Bülent VARDAR. Doğum Tarihi : 5/7/96. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV-Fotografi Anasanat Dalı, 98

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Arzu EVECEN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum : Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

İzmir Gürçeşme Lisesi

İzmir Gürçeşme Lisesi BİRGÜL YEŞİLOĞLU GÜLER EĞİTİM Doktora Yüksek lisans Lisans Lise GÖREVLER Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim-Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Devam etmekte ) Çukurova Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 02 Ekim, Pazartesi, 10:00 TÖREN Ege Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni Ege Üniversitesi Rektörlüğü 03-15 Ekim İpek Yolu Sakinleri Fotoğraf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şükrü SİM Doğum Tarihi: 28-04-1969 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN KORKMAZ 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Marmara Üniversitesi Güzel 2004 Sanatları

Detaylı

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-17 AĞUSTOS 2016 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2016 SALI AÇILIŞ ŞMALARI VE ÖDÜL TÖRENLERİ SAAT : 11.00 13.00 SUNUCULAR

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: Tel:+90(392) 2236464

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ FORMU. ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com. Bekar. Tarihler(Başlangıç-Bitiş) İşverenin Adı-Adresi Sahip Olunan Pozisyon

ÖZ GEÇMİŞ FORMU. ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com. Bekar. Tarihler(Başlangıç-Bitiş) İşverenin Adı-Adresi Sahip Olunan Pozisyon ÖZ GEÇMİŞ FORMU Kişisel Bilgiler Adı-Soyadı Özlem Uslu Adresi Atatürk Caddesi Gülbahçesi Sitesi A blok Kat:12 D:24 Seyhan/ ADANA Telefon 0 505 319 09 58 0 542 512 28 82 E-Posta ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel YEġĠM MADANOĞLU Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark YerleĢkesi Atatürk Bulvarı 41300 Ġzmit/KOCAELĠ yesim.madanoglu@kocaeli.edu.tr yesimmadanoglu@hotmail.com EĞĠTĠM Yüksel Lisans: Kocaeli

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OCAK 2016 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OCAK 2016 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OCAK 2016 ETKİNLİK PROGRAMI 02,09,16,23,30. MOZART AKADEMİ OCAK.2016 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30. MAVİ SANAT OCAK.2016 Bale

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Dr. (AraĢtırma Görevlisi) Dr. (AraĢtırma Görevlisi) Yrd. Doç. Dr. (Öğretim Üyesi) Doç. Dr. (Öğretim Üyesi)

Dr. (AraĢtırma Görevlisi) Dr. (AraĢtırma Görevlisi) Yrd. Doç. Dr. (Öğretim Üyesi) Doç. Dr. (Öğretim Üyesi) 1. GENEL ÖZGEÇMĠġ (Son Kısmi Güncelleme: 04 Nisan 2012) ÜNVANI ADI SOYADI YAZIġMA ADRESĠ TEL: 0362 3121919/6147; 0505 7646033 2. ÖĞRENĠM DURUMU Doç. Dr. Osman EYÜPOĞLU Ġlahiyat Fakültesi 55139 Kurupelit

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

DOÇ. CELAL OKTAY YALIN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

DOÇ. CELAL OKTAY YALIN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü DOÇ. CELAL OKTAY YALIN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilgileri: oktayyalin@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2735 İletişim Fakültesi A 405 Eğitim Bilgileri: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 01,02,09,16,23,30 MOZART AKADEMİ MAYIS.2015 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri YER : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30 MAVİ SANAT MAYIS.2015

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2017 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2017 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2017 ETKİNLİK PROGRAMI 03 MAYIS 2017 İŞ BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ T.S.M. Konseri 04-12.MAYIS.2017 SEBA SANAT GALERİSİ 4. Uluslararası İzmir Sanat

Detaylı

: Engin ŞEN. : Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı:

: Engin ŞEN. : Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı: Engin ŞEN Ad Soyad e-mail : Engin ŞEN : enginsen2011@gmail.com EĞITIM 50.Yıl Besim Kadırgan İlköğretim Okulu: 1997-2004 Maltepe Ertuğrulgazi Yabancı Dil Ağırılıklı Lise: 2004-2008 Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Tiyatro Salonları Adresleri

Tiyatro Salonları Adresleri On5yirmi5.com Tiyatro Salonları Adresleri Yurt genelinde perde açan sahneler... Türkiye'nin pek çok yerinde bir tiyatro sahnesi var. Bu listeyi görmeden yola çıkmayın! Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Şahin, B., Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik ve Yılmaz Güney Sineması, Beykent Üniversitesi, 2006.

Şahin, B., Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik ve Yılmaz Güney Sineması, Beykent Üniversitesi, 2006. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Burak Buyan 2.Doğum Tarihi: 09,02,1967 3.Ünvanı:Doçent 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema-Tv Marmara Ünv.Güzel Sanatlar Fak.Sinema-Tv Bölümü Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Murat Aykut Karabay Türk Sinemasında Çizgi Roman Uyarlamaları, Beykent Üniversitesi, 2013

ÖZGEÇMİŞ. 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Murat Aykut Karabay Türk Sinemasında Çizgi Roman Uyarlamaları, Beykent Üniversitesi, 2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Celal Oktay YALIN 2. Doğum Tarihi: 17.03.1963 3. Unvanı: Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlilik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema-TV Marmara Üniversitesi 1989 Yüksek

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 07 Kasım-08 Aralık SERGİ Renklerin Hikayesi Resim Sergisi Necla Coşkun Sergi Açılışı: 07 Kasım, Salı, 17:30 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Necla Çoşkun

Detaylı

2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Kocaeli.

2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Kocaeli. CV Araştırma Görevlisi M. Çağatay Göktan Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü Doğum Tarihi ve Yeri, 24 Aralık 1979, İzmit / Kocaeli Öğrenim Durumu 2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI : Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretimi

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI : Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretimi ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ADI VE SOYADI : Murat GÖKALP UNVANI : Yard. Doç. Dr. BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI : Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretimi DOĞUM YERĠ : Ağrı ADRES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl 1 YDİ101 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil (Fransızca) in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir - - dersi

Detaylı

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER - Adı ve Soyadı : Ali ÖZTEKĠN - Doğum Yeri ve Yılı : Tefenni-Burdur, 25.07.1947 - T.C. No : 16603708540 - Emekli Sicil No : 47636015 - Kan Grubu : A Rh+

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

2008/09 Yapı Kredi Bireysel ve Emeklilik Sigorta Akademisi, Yaratıcı Drama Atölyeleri

2008/09 Yapı Kredi Bireysel ve Emeklilik Sigorta Akademisi, Yaratıcı Drama Atölyeleri HASAN NAMİ GÜNER Tiyatro Sanatçısı - Yaratıcı Drama Lideri - Adres: Yusuf Kamil Paşa Sokak Özbek Apartmanı N0: 9/17 Moda - İstanbul Tel: 0 216 345 11 20 E-Mail : hasannami@yahoo.com EĞİTİM Ankara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı