KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname ve eklerinde ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımızı bildiğimizi ve taahhüt ettiğimizi, buna göre; 1. İşbu Taahhütname nin, şirketimiz yetkilisince imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve her bir hattımız bakımından seçimimize göre 12 (on iki) veya 24 (yirmi dört) ay süre ile yürürlükte kalacağını, her bir hattımız bakımından seçtiğimiz Kampanya Paketi süresi boyunca Kampanya dan yararlanan hatlarımızı faturalı sistem kapsamında açık tutacağımızı ve seçimimize karşılık gelen aylık kampanya ücretini söz konusu süre boyunca ödeyeceğimizi; 2. Taahhütname yi imzalamamızı müteakip imzalayacağımız Abonelik Sözleşmesine istinaden işbu Taahhütname nin EK1 inde GSM numaraları yer alan faturalı hatların Şirketimizin işbu Taahhütname de yazılı tebligat adresine irsaliye karşılığında teslim edileceğini ve söz konusu hatların şirketimiz adına tahsis edileceğini, 3. Kampanya nın tarihine kadar geçerli olduğunu, AVEA nın Kampanya süresini uzatabileceğini ve/veya Kampanya şartlarında BTK tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde değişiklik yapabileceğini bildiğimizi; 4. Kampanya kapsamında detayları EK-1 de yer alan Kampanya Paketi için üst paketlere geçişte sınır olmadığını, alt paketlere geçişin ise 1 (bir) kez ile sınırlı olduğunu bildiğimizi; 5. Taahhütname süresi içinde ek hat alımımız olması ve söz konusu hatların Kampanya ya dahil edilmesini talep etmemiz durumunda hatların GSM numaralarının EK4 te yer alan Hat Alım Formunda belirtileceğini ve EK1 e dahil edileceğini, 6. Kampanya dan sadece AVEA ile 3N hizmetlerine ilişkin abonelik tesis ederek faydalanılabileceğini, bu bakımdan Kampanya dan yararlanmak için yeni faturalı hat abonelik sözleşmesi imzalayarak, 3N hizmetlerinden faydalanmayı kabul ederek ve bu hizmete tahsisli yeni AVEA hatlarının alınacağını; 7. Kampanya kapsamında kullanımımıza tahsis edilmiş olan Avea hattını sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için kullanabileceğimizi, ses iletişimi için kullanamayacağımızı, söz konusu hat için tercih edeceğimiz tarifenin de ses iletişimine kapalı olacağını; 8. Kampanya kapsamında seçilmiş olan Internet Paketinin işbu Taahhütname konusu hatta(hatlara) işbu Taahhütname imza tarih ve saatinden itibaren en fazla 1 saat içinde tanımlanacağını, tanımlamanın yapıldığına ilişkin AVEA tarafından hattımıza bildirim sms i gönderileceğini ve bu Taahhütname de yer alan GPRS ile ilgili tarafımıza tanınan hakların bu tanımlamadan sonra kullanılabileceğini, Internet Paketi tanımlaması yapılmadan önce GPRS kullanımımız olması durumunda GPRS kullanımımızın Internet Paketi ücretleri üzerinden ücretlendirilmeyeceğini, AVEA nın standart GPRS ücretleri üzerinden ücretlendirileceğini, 9. Avea nın Kampanya kapsamında sunduğu 1 GB, 4 GB ve Limitsiz GPRS-EDGE-3N kullanımı içeren internet paketlerinden hangi(ler)ini seçtiğimiz ve adımıza tahsis edilmiş/edilen hat(lar)ın hangi

2 pakete dahil olduğu hususlarının işbu Taahhütname nin EK1 inde yer alan Paket Seçeneklerine ilişkin tabloda belirtileceğini, seçtiğimiz internet paketinin isminin yanında yer alan kutucuğu işaretlemekle cihaz tercihimizi belirteceğimizi, 10. Kampanya kapsamında işbu Taahhütname Ek inde yer alan Kampanya Paketlerinden Kampanya kapsamındaki her bir hattımız için birer seçim yapmamız gerektiğini ve işbu Taahhütname de seçimimize göre doldurulması gereken alanların doldurulmamış olması veya eksik veya hatalı doldurulmuş olması ve/veya Taahhütname Ek inde yer alan Kampanya Paketlerinden herhangi birini seçmemiş olmamız halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimizi veya Kampanya dan çıkartılabileceğimizi ve bununla ilgili burada yazılan hususların uygulanabileceğini ve ilgili alanların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından şirketimizin sorumlu olduğunu bildiğimizi; 11. Kampanya kapsamında, seçeceğimiz modem hızına bağlı olarak farklı fiyatlandırmaların mevcut bulunduğunu; aşağıdaki tabloda taahhütlü fiyatları görülebilecek paketlerin cihaz seçiminden bağımsız taahhütsüz fiyatlarının 1 GB internet paketi için KDV ve ÖİV dahil 29 TL, 4 GB internet paketi için KDV ve ÖİV dahil 39 TL, Limitsiz internet paketi için KDV ve ÖİV dahil 69 TL olduğunu, vereceğimiz 21,6 Mbps modem seçeneğinde 12 ve 24 ay, 43,2 Mbps modem seçeneğinde 24 ay taahhüt karşılığında tabloda görülebilecek indirimli fiyatlardan faydalanacağımızı bildiğimizi, 21,6 mbps modem 43,2 mbps modem Mesai Jet (21,6 mbps) Taahhüt Süresi 12 ay 24 ay 12 ay 24 ay 12 ay 1 GB 20,00 15,00 30,00 25,00-1 GB Limitinde Duran 20,00 15,00 30,00 25,00-4 GB 30,00 25,00 40,00 35,00 15,00 4 GB Limitinde Duran 30,00 25,00 40,00 35,00 - Limitsiz 60,00 55,00 70,00 65,00 29, İşbu Taahhütname nin imzalanmasını müteakip şirketimiz adına tahsis edilen GSM numaraları EK1 de yazılı her bir hat karşılığında ve/veya Taahhütname imza tarihinden önce şirketimiz adına tahsis edilmiş olan ve Kampanya ya dahil ettiğimiz her bir hat başına IMEI numaraları ve adedi EK 1 de yer alacak hatlarımız için 12. Maddede belirtilen şekilde seçmiş olduğumuz USB Stick modemlerin ( Cihaz ) ve bu Cihazların varsa diğer kullanım teçhizatlarının şirketimiz yetkilisine ücretsiz olarak teslim edileceğini, 13. İşbu Taahhütname nin imzalanmasını müteakip şirketimiz adına tahsis edilen GSM numaraları EK1 de yazılı her bir hat karşılığında ve/veya Taahhütname imza tarihinden önce şirketimiz adına tahsis edilmiş olan ve Kampanya ya dahil ettiğimiz her bir hat başına IMEI numaraları ve adedi EK 1 de yer alacak hatlarımız için 12. Maddede belirtilen şekilde seçmiş olduğumuz USB Stick modemlerin ( Cihaz ) ve bu Cihazların varsa diğer kullanım teçhizatlarının şirketimiz yetkilisine verdiğimiz taahhüt karşılığında ücretsiz olarak teslim edileceğini, cihazların mülkiyetinin ancak verilmiş taahhüt sözü karşılandığında şirketimize devredileceğini, 14. Kampanya kapsamında her bir hat için seçmiş olduğumuz Internet Paketi ne istinaden EK-1 de belirtilen Internet Paket bedellerini aylık olarak Avea ya ödeyeceğimizi, seçmiş olduğumuz Internet

3 Paketi kapsamında aylık ne kadar GPRS-EDGE-3N kullanımımız olacağı hususunun EK 1 de belirtileceğini, 15. Aylık kullanımımızın seçmiş olduğumuz Internet Paketi kapsamındaki kullanımımızı aşması durumunda aşan GPRS-EDGE-3N kullanımlarımızım EK3 de belirtili Paket Aşım Ücreti üzerinden ücretlendirileceğini, 16. Avea nın Kampanya kapsamında sunduğu ZTE marka MF667 model veya ZTE marka 681 model USB Stick modemlerden ( Cihaz ) hangi(ler)ini seçtiğimiz hususunun işbu Taahhütname nin EK3 ünde yer alan Cihaz Seçeneklerine ilişkin kısımda belirtileceğini, seçtiğimiz Cihazın isminin yanında yer alan kutucuğu işaretlemekle cihaz tercihimizi belirteceğimizi, 17. İşbu Taahhütname sona erdikten sonra taahhüt verdiğimiz internet paketi üzerinden taahhüt süz olarak ücretlendirilmeye devam edeceğimizi, 18. Seçmiş olduğumuz Internet Paket(ler)i kapsamında verilen Cihaz(lar)in tümünün, üretici firma tarafından verilen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, garanti kapsamındaki taleplerimizi, AVEA tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ve ekinde yer alan Cihaz IMEI numarası listesi ile birlikte, öncelikle Cihazların üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımızı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili servislerinden alacağımızı, 19. Yurtdışı dolaşım veri kullanımı bedellerinin seçmiş olduğumuz aylık data paketi kullanımına dahil olmadığını ve söz konusu veri kullanımına ilişkin ücretlerin ilgili dönem faturamıza ayrıca yansıtılacağını bildiğimizi; 20. Kampanya kapsamında indirimli olarak verilen aylık data kullanımımızın yurtiçi İnternet ve WAP APN i üzerinden gerçekleştirilen, alınan ve gönderilen internet erişim hizmetini kapsadığını bildiğimizi; 21. İşbu Taahhütnameyi imzalamamızı müteakip şirketimize tahsis edilen GSM numaraları EK 1 de belirtilen hat(lar)i söz konusu hat(lar)in aktif hale getirildiği tarihten itibaren / işbu Taahhütname imza tarihinden önce şirketimize tahsis edilmiş ve Kampanya kapsamına dahil edilen GSM numara(lar)i EK 1 de belirtilen hat(lar)i işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren, seçilen taahhüt süresine uygun olarak 12 (on iki) veya 24 (yirmi dört) ay boyunca faturalı sistemde ve seçtiğimiz Internet Paketi kapsamında işbu Taahhütname ye uygun şekilde açık tutmayı taahhüt ettiğimizi, ilgili hat(lar)i kapatmak, AVEA tarafından ilgili mevzuat ve/veya Abonelik Sözleşmesi uyarınca kapatılmasına neden olmak, başka kişi ya da kuruluşlara devretmek, faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmek, başka bir operatöre taşımak, söz konusu hat(lar)a tanzimli Internet Paketlerini iptal ettirmek veya değiştirmek, işbu kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilen Cihaz in, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil, ilgili hatların kapatılması halleri de dahil, söz konusu taahhüdüme uymamamız durumunda ( Taahhüde aykırılık ), seçmiş olduğumuz Internet Paketi kapsamında kampanyaya katildığımız süre boyunca faydalandığımız toplam indirim bedeli ile (internet paketi indirim bedeli x internet paket indirimi verilen ay sayısı) ve Taahhütname kapsamında Tarafım(ız)dan tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş internet paketi ücret bedellerinin ( Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X

4 Yürürlükteki aylık internet paketi Ücreti) karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehim(iz)e olacak şekilde hesaplanacak tutar ve teslim aldığımız cihazların sözleşmenin imzalandığı tarihteki cari fiyatının toplamından oluşan toplam tutarı Avea ya ödeyeceğimizi, 22. işbu Taahhütname ya da Abonelik Sözleşmesi uyarınca adimiz tahakkuk ettirilen faturalardan herhangi birini, en geç bir sonraki ay tahakkuk ettirilen fatura bedeli ile birlikte ödemememiz veya eksik ödememiz ya da 1 yıl içerisinde fatura ödemede iki defa temerrüde düşmemiz halinde, işbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından sağlanan hakların sona ereceğini, İşbu Taahhütname de ve Abonelik Sözleşmesi nde yer alan yükümlülüklerimizden herhangi birini ihlalimiz halinde adimiz tahsis edilen hatların, ihlal tarihinden itibaren Abonelik Sözleşmesi nde yer alan usul uyarınca AVEA tarafından görüşmeye kapatılma hakkinin bulunduğunu, 23. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin ve güncel taahhütnamelerin AVEA nın resmi internet sitesi olan de yer alacağını ve söz konusu bilgileri bahsi geçen siteden takip edebileceğimizi bildiğimizi; 24. Hali hazırda AVEA'nın herhangi bir taahhütlü cihaz kampanyasından faydalanmakta olmamız halinde, diğer cihaz kampanyasından yararlandığımız hattımız/hatlarımız ile işbu Kampanya'dan faydalanamayacağımızı bildiğimizi; 25. Kampanya dan yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin şirketimize ait ve doğru olduğunu, işbu Taahhütnamenin sunmuş olduğumuz şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu, 26. Taahhütnamenin eklerinin Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve EK 1, EK 2 ve EK 4 ün de Taahhütname ile birlikte Şirketimiz yetkilisi tarafından imzalanacağını; 27. İşbu Taahhütname nin tek nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte EK1, EK 2 ve EK 4 ün de imzalanarak imzalı bir nüshasının AVEA da kalacağını, bir suretinin de şirketimize verileceğini; İşbu Taahhütname nin 1 (bir) nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte EK lerinde imzalanmış olduğunu ve 1 (bir) suretinin tarafımıza verilerek diğer nüshasının AVEA da kalacağını ve işbu Taahhütname nin imzası nedeniyle doğacak Damga Vergisi nin AVEA tarafından karşılanacağını; Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı, Kampanya dan ancak bu Sartlar kapsamında yararlanabileceğimizi bildiğimizi ve tüm bunları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

5 EKLER: EK 1: Taahhütname nin imzalanmasını müteakip tahsis edilen ve/veya Taahhütname imza tarihinden önce tahsis edilmiş olan Kampanya kapsamına dahil edilen SIM kartların GSM numaralarının, verilen cihaz(lar)in IMEI numaralarının ve Internet Paketi seçenekleri ve ücretlerinin ve şirketimizce seçilen Internet Paket(ler)i bilgisinin yer aldığı ektir. EK 2: AVEA Internet Paketi Tarifeleri EK 3: Cihaz Seçenekleri EK 4: Hat Alim Formu EK 5: İmza Sirküleri 27 (yirmi yedi) maddeden ve 5 (beş) adet ekten ibaret olan işbu Taahhütname şirketimiz yetkili temsilcisi tarafından.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalan mistir.... (şirket unvanı) Adına; Ad-Soyad: Unvan: İmza:

6 Ek1 :PAKET SEÇENEKLERI VE IMEI -GSM NUMARALARI LISTESI 12 Ay taahhütlü seçenekler; 1 GB lik 12 Ay Taahhütlü Internet Paketi ÖIV dahil) 1 GB internet paketi 20 TL 30 TL 1 GB limitinde duran internet paketi 20 TL 30 TL 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakki 1 GB GB lik 12 Ay Taahhütlü Internet Paketi ÖIV dahil) 4 GB internet paketi 30 TL 40 TL 4 GB limitinde duran internet paketi 30 TL 40 TL 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakki 4 GB

7 5-... Limitsiz 12 Ay Taahhütlü Internet Paketi ÖIV dahil) Limitsiz internet paketi (15 GB kullanım hakkı) 60 TL 70 TL 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet adil kullanım hakki 15 GB ay taahhütlü seçenekler; 1 GB lik 24 Ay Taahhütlü Internet Paketi ÖİV dahil) 1 GB internet paketi 15 TL 25 TL 1 GB limitinde duran internet paketi 15 TL 25 TL 24 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakki 1 GB 1-...

8 GB lik 24 Ay Taahhütlü Internet Paketi ÖIV dahil) 4 GB internet paketi 25 TL 35 TL 4 GB limitinde duran internet paketi 25 TL 35 TL 24 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakki 4 GB Limitsiz 24 Ay Taahhütlü Internet Paketi ÖIV dahil) Limitsiz internet paketi (15 GB adil kullanım hakkı) 55 TL 65 TL 24 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakki 15 GB

9 Roaming GPRS-EDGE-3N kullanımları bu paketlerin dışında olup Roaming GPRS-EDGE3N fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.

10 EK 2: AVEA Internet Tarifelerini aşağıda sunmaktayız. 1. Standart GPRS-EDGE-3N Internet Tarifesi Ücretlendirme kurum altında yer alan her hattın kulla niminin tarife tablosundaki birim fiyat üzerinden yapılacaktır. Birim Fiyat (KDV dahil, ÖIV hariç) Birim Fiyat (KDV ve ÖIV dahil) 0,002 TL/KB 0,0021 TL/KB 2. Paket Asim Ücreti Paket asim ücretlendirmesi, 1 GB ve 4 GB internet paketlerinin hepsi için de MB başına KDV ve ÖIV dahil 0,05 TL olarak abone faturasına yansıtılacaktır. AVEA yukarıda belirtilen tarifelerde yer alan koşulları güncelleme hakkini saklı tutar. Buna ilişkin KURUM un Avea ya karşı herhangi bir itiraz ve talep hakki bulunmamaktadır. EK 3: CIHAZ SEÇENEKLERI ZTE marka MF 667 veya muadili 21,6 Mbps hız seviyesinde Avea Jet Mobil Modem cihazı ZTE marka MF 681 veya muadili 43,2 Mbps hız seviyesinde Avea Jet Mobil Modem cihazı Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimizi beyan ederiz.

KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyasi ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanli sirket olarak isbu Taahhütname ve eklerinde

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) HTC One Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen Avea intouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası

Detaylı

SAMSUNG C3530 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG C3530 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG C3530 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) SAMSUNG C3530 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) CİHAZLI TAAHHÜTLÜ ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan

Detaylı

KURUMSAL FENERCELL MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL FENERCELL MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL FENERCELL MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) KURUMSAL FENERCELL MENÜ Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde

Detaylı

KURUMSAL GSMOBILE MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL GSMOBILE MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL GSMOBILE MENÜ TARİFESİ ve KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) KURUMSAL GSMOBILE MENÜ Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde KURUMSAL

Detaylı

AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde TürkTelekom

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 21.05.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal

Detaylı

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yeni hat alma, numara taşıma, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yaparak yada mevcutta kurumsal Avea abonesi olan ve Mobil

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ PAKETLER HIZ AKN KAMPANYA İNDİRİM FİYATI BEDELİ TTNET FİBERNET Limitsiz

Detaylı

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen cihazlara ilişkin

Detaylı